2. Het creëren van een gemeenschappelijk doel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Het creëren van een gemeenschappelijk doel"

Transcriptie

1 Het creëren van een gemeenschappelijk doel. Een kompas in het moeras. TeamForce Een product van A.J. van Ast TeamForce, Copyright Pagina 1

2 Het creëren van een gemeenschappelijk doel. "Een kompas in het moeras." Wanneer u de weg zoekt in de bebouwde kom van een stad, dan is een stadskaart bijzonder handig. Maar wanneer u de weg kwijt bent in een moeras, waar de topologie constant verandert, dan helpt een wegenkaart niet. Een eenvoudig kompas, waarop in algemene zin de richting wordt aangegeven in combinatie met uw eigen vindingrijkheid en flexibiliteit is dan van aanzienlijk meer waarde. "Een moeras, waar de topologie constant veranderd" is een aardige vergelijking met veel organisaties heden ten dage. Technologie, de markt, de werknemers, de concurrentie, zeg maar gerust de gehele wereld verandert in een hoog tempo. De uitdagingen van vandaag zijn anders dan die van gisteren. En voor wat betreft morgen; er kan van alles gebeuren. Vandaar dat het van groot belang is om vooraf de te volgen koers te bepalen, want anders loop je groot risico om in het moeras te belanden. In deze module behandelen we: Een statement over het gemeenschappelijk doel Doelstellingen Meetpunten en mijlpalen Een statement over het gemeenschappelijk doel dient als het kompas van het team. Met de naald, magnetisch, op het noorden gericht schept het een gemeenschappelijke band binnen het team. Tegelijk nodigt het anderen daartoe uit. Het helpt u eraan herinneren welke koers u vaart. Iets anders zijn de doelstellingen. Deze zijn specifiek en betreffen praktische stappen die genomen moeten worden om het gemeenschappelijke doel te bereiken. Mijlpalen of meetpunten fungeren als een serie van controlepunten om te laten zien of u vooruitgang boekt en of u nog op de juiste koers zit. Wanneer u met uw teamleden nadenkt over het gemeenschappelijke doel en de doelstellingen, stel uzelf dan de volgende vraag: "Zijn wij hier bij elkaar om iets te bereiken of om zomaar bezig te zijn?" Wanneer het antwoord is: "Om iets te bereiken.", dan bent u op de goede weg. Bent u klaar? Pak dan uw kompas en laten we naar het noorden trekken, naar veilig gebied. TeamForce, Copyright Pagina 2

3 In deze module: Leert u het belang kennen van het hebben van een gemeenschappelijk doel en doelstellingen Ontwikkelt u een statement van gemeenschappelijk doel voor uw Team. Ontwikkelt u doelstellingen en mijlpalen/meetpunten die uw gemeenschappelijk doel ondersteunen Complementaire modules TeamForce 5. Het bepalen van de team-grenzen 13.Het oplossen van problemen in teams 14 Het meeste halen uit team-planning TeamForce, Copyright Pagina 3

4 Gaat u ergens heen? Neem een kompas mee! Een gemeenschappelijk doel; Wat is dat. Visie, Missie, Charter, Gemeenschappelijk doel, Principes, Strategie, Initiatieven. Wat is het verschil? En wie maakt zich daar echt zorgen om? Misschien dat er enkele academici zijn die een onderscheid hierin maken. Maar wij eerlijk gezegd niet. Noem het hoe u wilt; net als ieder team dat succesvol wilt zijn, heeft ook u een stelling nodig, een statement, waarin overduidelijk de richting staat waarin het team zich begeeft en waartoe het bestaat. Voordat we verder gaan is het goed om een goede definitie te geven van het "GEMEENSCHAPPELIJK DOEL". Een gemeenschappelijk doel is een heldere verklaring die het team stuurt naar het succes. Nog specifieker: Uw gemeenschappelijk doel: Spreekt u in hart en nieren aan Is eenvoudig Is relevant voor teamleden en Staat in de tegenwoordige tijd klanten Richt zich op klanten, intern of Het verklaart wat we willen bereiken extern Geef betekenis aan het werk dat we Drukt kwaliteit uit doen Gebruikt mogelijkheden in plaats van waarschijnlijkheden Kijk naar de onderstaande verklaringen en beoordeel op welke wijze aan de bovengenoemde criteria wordt voldaan. "Leiders van verandering en veranderaars van leiders". - Een managementteam van een bedrijf "Ons gezin is een plek waar iedereen een knuffel krijgt als ze zich pijn hebben gedaan; bescherming tegen het kwaad in de wereld; steun aan hun keuzes; en liefde voor elkaar." - Een vader van een gezin met drie kinderen "Ons werk is het verhogen van het welbevinden van mensen door schoonheid, verzorging en functionaliteit, enthousiasme, bereidheid en uitmuntendheid." - Manager Algemene Dienst van een groot bedrijf, verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gebouwen. "Het maken en op de markt brengen van het eerste en beste Just-In-Time teamtraining produkt; TeamForce. - Het ontwikkelteam van TeamForce "Een man op de maan zetten voor het eind van het decennium." - John F. Kennedy "De missie was volledig helder. Er was maar één doel dit seizoen. Dat was het winnen van het nationaal kampioenschap." - Coach van een sportploeg. TeamForce, Copyright Pagina 4

5 Nu vragen we u om met elkaar vast te stellen waarom de onderstaande verklaringen zwak zijn, onvolledig of niet effectief. "We moeten dit archief goed organiseren, voor eens en voor altijd." - Medewerkers van klantenservice van een postorderbedrijf "Conform de doelen zoals vastgelegd in het kwartaalverslag, dienovereenkomstig streven naar het spoedig realiseren van de objectieven als daarin genoemd, op een wijze die niet strijdig is met de doelstellingen als vastgelegd in sectie (b) van het eerder vermeld verslag. - Een team accountants van een grote internationale maatschap "Zeker stellen dat we alle activiteiten met management bespreken op een constructieve en efficiënte manier, zoals door hen verzocht." - Een team van verkopers "Proberen te stoppen met heel de tijd te kibbelen." - Een oud getrouwd echtpaar "Het verkopen van meubels." - Medewerkers van een meubelzaak "In ogenschouw nemende de toenemende concurrentie, doen we het goed wanneer we 75% realiseren van de omzet van het voorgaande jaar." -De eigenaren van een kledingzaak "Eén te zijn met het universum, de hoogste berg te beklimmen, dronken worden van de heerlijke nectar van het leven, bereiken van het totale geluk." - Een team van een hoveniersbedrijf "De beste manier om uw toekomst te voorspellen is hem te creëren." TeamForce, Copyright Pagina 5

6 Het instellen van uw kompas. Instructies voor het bepalen van uw gemeenschappelijk doel. Haal gerust even diep adem. U staat op het punt om samen met uw collega-teamleden de koers uit te zetten voor uw toekomstig succes, door het vaststellen van het gemeenschappelijk doel. Dit kan gerust een belangrijk moment genoemd worden voor uw team. Hieronder volgt een korte uitleg over het proces van het creëren van uw gemeenschappelijk doel, wat uit twee fases bestaat. De eerste fase is de fase van het divergeren, u genereert vele ideeën en komt nog niet met één reactie van het gehele team. De tweede fase is de fase van het convergeren. De ideeën worden uitgewisseld en uiteindelijk samengebracht tot een teamantwoord. Inde bijlage vindt u nog meer informatie over het proces van divergeren en convergeren. TeamForce, Copyright Pagina 6

7 Divergeren De eerste drie stappen noemen we divergeren. Het vergroten van de opties en de mogelijkheden. STAP 1 Stel de criteria op waaraan het gemeenschappelijk doel dient te voldoen. Maak een lijst van woorden en kreten, waarmee de groep bepaalt wat het wilt van het gemeenschappelijk doel. STAP 2 Bepaal de primaire klant, intern of extern, van het team. STAP 3 Stel vier of vijf belangrijkste thema's vast die het gemeenschappelijk doel vertegenwoordigen. TeamForce, Copyright Pagina 7

8 Convergeren De laatste twee stappen noemen we convergeren. Het verkleinen van het aantal opties op weg naar het eindresultaat. STAP 4 Stel een conceptverklaring, een conceptstatement, op voor elk vastgesteld thema. STAP 5 Maak de conceptversie af, om zo een levendig en met elkaar opgesteld gemeenschappelijk doel te creëren, voor de toekomst die u zich allen wenst in en met het team. In de hierna volgende pagina's hebben wij voor u deze stappen nader uitgewerkt, opdat u met behulp van de werkdocumenten stap-voor-stap uw gemeenschappelijk doel kunt creëren. TeamForce, Copyright Pagina 8

9 STAP 1 Het bepalen van de criteria. 1. Schrijf hieronder voor uzelf op wat u verwacht van het gemeenschappelijk doel van uw team. Bijvoorbeeld: "simpel te onthouden", "motiverend", etc. Let op; de criteria behoren gebaseerd te zijn op wat het team wilt. Er is hier geen "goed" antwoord te geven. 2. Wissel nu uw ideeën uit met uw collega-teamleden. Schrijf elk idee op een flipchart. Vervolgens stelt u, als een team, een "teamlijst" op. Haal dubbele ideeën weg, net als ideeën waarvan het team als geheel uiteindelijk vindt dat het niet meer nodig is. Noteer hieronder de uiteindelijke "teamlijst". TeamForce, Copyright Pagina 9

10 STAP 2 Bepaal uw klant, intern of extern. 1. Schrijf hieronder voor uzelf op welke klanten door uw team worden "bediend". Denk hierbij zowel aan interne klanten als aan externe klanten. INTERNE: EXTERN: 2. Alle klanten zijn belangrijk, en sommige klanten zijn nóg belangrijker. Maak op een flip-chart een lijst van alle klanten. Bepaal vervolgens als team welke ENE klant (of duidelijke klantengroep) voor u het belangrijkst is. TeamForce, Copyright Pagina 10

11 STAP 3. Stel de thema's van het gemeenschappelijk doel vast. 1. Schrijf alle mogelijke thema's, waarvan u vindt dat die in het gemeenschappelijk doel moeten voorkomen. Maak vervolgens als team een "themalijst"op een flipchart. De thema's kunnen allerlei onderwerpen betreffen, zoals de kwaliteit van uw werk, het beeld wat u wilt dat uw klant van u heeft, tot het punt van verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor uw team of afdeling. 2. Nu u een "themalijst" hebt, herkent u dan patronen of ideeën die u bij elkaar kunt zetten? Bespreek deze met uw collega-teamleden. Vervolgens past u de techniek van de Dotmocratie toe (zie OM TE WETEN), om zo een selectie te maken van het aantal thema's waar uw team mee verder gaat TeamForce, Copyright Pagina 11

12 Om te weten! Dotmocratie is een uitstekende manier om een lijst met keuzes korter te maken met een groep. Het werkt als volgt. Elke deelnemer krijgt zes gekleurde ronde stickertjes/dots (zo groot als een kwartje, te koop bij een kantoorartikelzaak). Daarna plakt elke deelnemer zijn stickertjes/dots bij het onderwerp van zijn/haar keuze. Eén, maximaal twee, dots per onderwerp, dus niet alle eigen dots bij slechts één onderwerp plakken. Nadat dit gedaan is, een soort stemmen, kunnen het aantal dots per onderwerp worden geteld en zo kan een selectie worden gemaakt volgens het principe"meeste stemmen gelden". En meer hoeft u niet te doen. TeamForce, Copyright Pagina 12

13 STAP 4 De conceptverklaring, het conceptstatement van uw gemeenschappelijk doel 1. Wanneer uw groep groot is, verdeel hem dan in enkele kleinere groepen en geef elke groep één of twee thema's van de hiervoor opgetelde "themalijst. Is de groep niet te groot, dan kunt u hiermee alle thema's één-voor-één doornemen. Schrijf alleen een verklaring van het gemeenschappelijk doel voor de thema's die u/uw groep toegewezen zijn. Schrijf de uiteindelijke themaspecifieke verklaringen/statements hieronder op. 2. Wissel de conceptverklaringen met elkaar uit en maak nu als team van elk themastatement een verklaring voor het gemeenschappelijk doel. Het komt er hier op aan dat u op een bondige en tegelijk duidelijke manier de verschillende onderdelen samenstelt van definitieve verklaring van uw gemeenschappelijk doel. Het is belangrijk dat u de voorgaande stappen goed hebt doorlopen en dat in dit stadium niet meer gezocht hoeft te worden naar de juiste woorden, maar dat u de juiste woorden alleen nog maar in de juiste volgorde hoeft te zetten. Is dit niet het geval, dan adviseren wij u om de stappen 1 tot en met 3 nog eens met uw team door te nemen. Bent u wel dan kunt u nu uw concept verklaring opstellen met het team, opgebouwd uit de verschillende themaverklaringen. TeamForce, Copyright Pagina 13

14 Schrijft de conceptverklaring op een flipchart. Het is zeker mogelijk dat uw conceptverklaring nog hier-en-daar moet worden bijgeschaafd, maar het team moet het eens zijn met de conceptverklaring zoals die nu kan worden opgesteld. TeamForce, Copyright Pagina 14

15 STAP 5 De definitieve verklaring. Uw statement van het gemeenschappelijk doel Het is nu zaak om te controleren of uw statement voldoet aan alle door uw team opgestelde criteria in stap 1 en of het inderdaad gericht is op uw klant, zoals u in stap 2 heeft bepaald. Als dat zo is, dan kunt u nu met uw team de definitieve verklaring van uw gemeenschappelijk doel opstellen. (Zie ook: OM TE WETEN! over het bereiken van consensus) ONS GEMEENSCHAPPELIJK DOEL (In de bijlage treft u nog een exemplaar aan waarop u uw gemeenschappelijk doel kunt noteren) TeamForce, Copyright Pagina 15

16 OM TE WETEN! Over het bereiken van CONSENSUS. Er bestaat een misverstand over consensus, dat we hier graag uit de wereld willen helpen. Deze misvatting is, dat er wordt gedacht dat consensus betekent dat er zoiets bestaat als algehele instemming. Dit is niet het geval. Een team dat consensus bereikt heeft overeenstemming over het feit dat de oplossing die oplossing is, waarmee iedereen kan leven. Om dit vast te stellen, kunt u simpelweg de vraag stellen: Is dit iets waarmee we allemaal kunnen leven?" Is het antwoord "Nee", dan betekent het dat er nog verder aan gewerkt moet worden, rekeninghoudend met de nieuwe aandachtspunten. Is het antwoord "Ja", dan kunt u zichzelf feliciteren met het afronden van het door uw team gecreëerd gemeenschappelijk doel! STAP 6 Dit is een inofficiële stap. Vier uw bereikt doel van het creëren van een gemeenschappelijk doel. Van harte gefeliciteerd. U heeft uw "kompas voor in het moeras" gemaakt. Voordat we nu verder gaan doet u er goed aan even een paar minuten de tijd te nemen om uw statement van het gemeenschappelijk doel rustig nog eens te lezen, laat het even bezinken en wees gepast trots op het goede werk dat u en uw collegateamleden hebben verricht. TeamForce, Copyright Pagina 16

17 En nu op reis Het nut van doelstellingen en mijlpalen. Laten we nu even de tijd nemen om een bepaald onderscheid toe t lichten. Het is soms lastig om het verschil te zien tussen een gemeenschappelijk doel, een doelstelling en een mijlpaal. Hieronder enkele kenmerken. GEMEENSCHAPPELIJK DOEL DOELSTELLINGEN MIJLPALEN Een noodzaak om continue te realiseren Gemeten via vooruitgang richting het uiteindelijke doel Gebaseerd op de behoefte om te realiseren Meten via resultaten Vastgesteld om te bepalen of iets bereikt is Meten in tijd/limiet Holistisch, multi-dimensionaal Lineair, enkele dimensie Individuele punten, vastgesteld in de tijd Geeft een doel en een betekenis Zorgt voor focus, richting Korte termijn doelen Geeft energie Geeft de juiste koers aan Biedt een methode van meting Geeft gelegenheid tot nieuwe mogelijkheden Gebaseerd op ervaring Gebaseerd op de nabije toekomst We hebben kunnen vaststellen dat doelstellingen en mijlpalen zich met name richten op aspecten als: Kwantitatieve normen Kwaliteitsnormen Omzet Kosten Winst, winstbijdrage Planning en schema Klanttevredenheid, bij voorkeur gemeten TeamForce, Copyright Pagina 17

18 De route plannen Het bepalen van doelstellingen en mijlpalen voor uw team. Doelstellingen zijn kwantitatief, cijfers, meetbare zaken, waarin drie elementen duidelijk aanwezig moeten zijn: Wat wilt u bereiken? Hoeveel wilt u bereiken? Wanneer wilt u dat bereiken? Ziehier enkele voorbeelden, waarin de drie genoemde elementen terug kunt vinden. Het verhogen van de klanttevredenheid met 5% binnen 12 maanden vanaf nu. Het verhogen van de yoghurtomzet met 11% gedurende de zomermaanden. De komende twee weken 90% van de gevallen de pizza's bezorgen binnen 30 minuten na ontvangst van de bestelling. TeamForce, Copyright Pagina 18

19 AAN HET WERK! Stel nu de doelstellingen vast voor uw team, inclusief de data waarop u vaststelt of u uw doelstellingen bereikt als mijlpalen. Zorg er voor dat de drie genoemde elementen in uw doelstellingen voorkomen. Sommige doelstellingen en mijlpalen kunnen zijn vastgesteld door het management of de organisatie. Maak hiervan dan ook uw eigen doelstellingen als team. Bespreek de doelstellingen en mijlpalen met elkaar. Schrijf daarna de overeengekomen doelstellingen en mijlpalen op een flipchart. Wanneer u hiermee klaar bent kunt u ze hieronder noteren. In de bijlage treft u een "DOELSTELLINGEN - MIJLPALEN"-formulier aan, waarop de doelstellingen en mijlpalen formeel kunnen worden vastgelegd voor referentie- en communicatiedoeleinden. TeamForce, Copyright Pagina 19

20 DOELSTELLING MIJLPAAL (inclusief data en hoeveel) Voorbeeld: Het verhogen van de yoghurtomzet met 11% gedurende de zomer 8% verhoging in mei 11% verhoging in juni Wat te doen als u blokkeert? Wanneer u merkt dat u blokkeert, en het niet lukt om doelstellingen en mijlpalen vast te stellen, dan kunt u de methode van benchmarking gebruiken. Benchmarking is het proces van het vinden van een ander, een ander team of een ander bedrijf, waarmee u zich kunt vergelijken. En daarmee ook uw ontwikkeling kunt vergelijken om te zien hoe u het zelf doet. Waarmee kunt u zich benchmarken, vergelijken? Kijk eens naar een andere afdeling, een ander team, een ander bedrijf of u kunt zelf uw eigen historie er in betrekken. Benchmarking is geen perfecte manier om uw doelstellingen en mijlpalen te bepalen, maar het geeft u wel een redelijk tot goed beeld van wat kan worden verwacht. en hoe u dit kunt bereiken. Soms heeft u niet meer nodig dan dat om uw eigen blokkades op te heffen. TeamForce, Copyright Pagina 20

21 Op naar het noorden. Het volgen van uw gemeenschappelijk doel, het realiseren van uw doelstellingen. Hiermee heeft u het lastige deel achter de rug, maar het werk is nog niet klaar. U kunt ook niet zomaar een kompas in uw broekzak stoppen en verwachten dat het dan uw werk wel doet. U zult uw algemeen doel in perfecte conditie moeten houden. Anders zwakt het af tot een slap aftreksel van wat ooit wel een goede aanpak leek. En we kunnen die kaars toch niet zomaar uit laten gaan. Hoe houdt u uw gemeenschappelijk doel in goede conditie? Bespreek uw gemeenschappelijk doel regelmatig in uw team-vergadering Maak visuele geheugensteuntjes. Sommige team hebben het statement vergroot en aan de muur hangen Stel de manier vast waarop u uw mijlpalen zult bereiken en uw doelstellingen daadwerkelijk realiseert. Wanneer u daar wat hulp bij kunt gebruiken adviseren wij u om module 14. Het meeste halen uit team-planning te gebruiken. Stel nu al een moment vast waarop u uw verklaring van uw gemeenschappelijk doel gaat actualiseren. Dit kan eens per jaar, of in een dynamische omgeving eens per half jaar. Werk en eigenwaarde zijn de factoren in trots die nauw met elkaar verbonden zijn en die de neiging hebben het sterke gevoel van trots te verhogen die te vinden is in superieure werkteams. Wanneer mensen iets doen van in het oog springende waarde, dan voelen zij een sterk gevoel van persoonlijke waarde Wanneer u vaststelt dat u uw mijlpalen niet haalt, plan dan het gebruik van de TeamForce-module 13. Het oplossen van problemen in teams. TeamForce, Copyright Pagina 21

22 SAMENVATTING Een gemeenschappelijk doel is een ideaal en unieke visie voor de toekomst, specifiek op te stellen voor uw team. Zoals wij eerder hebben gezien is het een kompas in het moeras, waarmee u de juiste richting aan kunt houden. Ook als de weg die u direct voor u ziet niet even duidelijk is. Het is in die zin anders dan uw doelstellingen, dat u er een beeld mee kunt opbouwen van hoe uw team (of organisatie) er uit zal zien in de toekomst. Bij het creëren van uw gemeenschappelijke doel heeft u uzelf enkele belangrijke vragen gesteld over waarom u in het team zit, en waar uw team naartoe gaat. De antwoorden op deze vragen lieten u zien wat het belang is van een goede verklaring van uw gemeenschappelijk doel als team. We boden u een waardevol proces, waarmee we u stap-voor-stap loodsten door het woelige water van het creëren van uw eigen team-statement. Op dit moment behoort u exact te weten wat u van uw team verwacht en wat u met uw team wenst te bereiken. Houdt uw gemeenschappelijk doel in goede conditie. Controleer het regelmatig. Zorg er voor dat het altijd relevant en up-to-date is. Neem, wanneer dat nodig is, het proces nog eens door, waarbij u gebruik kunt maken van de werkdocumenten in de bijlage. Stel goede mijlpalen vast, opdat u zich ervan verzekert dat u uw doelstellingen ook realiseert. Maar het allerbelangrijkste is, dat u uw gemeenschappelijk doel in leven houdt door het ook echt te gebruiken. Anders belandt u in dezelfde situatie als Alice, uit "Alice in Wonderland" van Lewis Carol. "Dat "O, hangt jee," er zie van Alice af," toen zei ze het bij konijn, de t-splitsing "waar je in naar de weg toe wilt aankwam."ik gaan." "Dat vraag weet me ik nog af welke niet zeker," weg ik nu zei moet Alice. volgen?" "Dan denk ik dat het ook niet veel uitmaakt welke weg je zult nemen, denk je ook niet mijn liefste?", zei het konijn. Een goede reis! TeamForce, Copyright Pagina 22

23 AANVULLENDE TeamForce-MODULES In aanvulling op deze module over het creëren van een gemeenschappelijk doel, doelstellingen en mijlpalen, adviseren wij u om tevens de volgende modules voor uw team te plannen: 5. Het bepalen van teamgrenzen 13. Het oplossen van problemen in teams 14. Het meeste halen uit teamplanning BIJLAGEN In de bijlagen vindt u extra exemplaren van: Een nadere toelichting op het proces van divergeren en convergeren Het formulier voor het GEMEENSCHAPPELIJK DOEL Het formulier voor DOELSTELLINGEN & MIJLPALEN TeamForce, Copyright Pagina 23

24 Wat is dat nu eigenlijk? De principes van divergeren en convergeren In deze, maar ook in verschillende andere modules van TeamForce, staan dit symbool en de symbolen hieronder voor het proces van divergeren en convergeren. Wanneer u deze symbolen ziet, betekent dit dat het principe van divergeren en convergeren moet worden toegepast. Divergeren & Convergeren is in feite een denkpatroon. Het is een eenvoudig te hanteren model, te gebruiken bij probleemoplossing, besluitvorming, brainstorming, ideeën genereren of om gewoon iets voor elkaar te krijgen. DIVERGEREN Het eerste deel, divergeren, houdt het verbreden van het denken in. Divergeren is onderzoekend, gebruikt om heel veel ideeën te genereren. Creatief denken, met een open mind en zonder vooroordelen, is absoluut noodzakelijk in deze fase. TeamForce, Copyright Pagina 24

25 CONVERGEREN Convergeren is het tweede deel van het proces. Hier brengt u de gedachten, ideeën, meningen, etc. terug tot hanteerbare proporties. Hoofdzaken worden van bijzaken gescheiden en er wordt geleidelijk gewerkt aan het bereiken van een conclusie. Oordelend en kritisch denken zijn in deze fase noodzakelijk. Divergeren en convergeren, een eenvoudig toe te passen principe Ziet u wel, we hadden u al eerder verteld dat het eenvoudig was. En in deze, en menig andere TeamForce-module, zult u ontdekken hoe waardevol dit model is. Bovendien zult u ontdekken, dat u het model nog veel vaker kun hanteren in uw dagelijks werk, bijna onbewust, in de communicatie, bij het oplossen van problemen of het samenwerken met uw collega's en klanten. TeamForce, Copyright Pagina 25

26 ONS GEMEENSCHAPPELIJK DOEL (U mag deze pagina kopiëren voor niet-commerciële doeleinden) TeamForce, Copyright Pagina 26

27 Op de juiste koers blijven. De doelstellingen en mijlpalen van het team. DOELSTELLING MIJLPAAL (inclusief data en hoeveel) (U mag deze pagina kopiëren voor niet commerciële doeleinden) TeamForce, Copyright Pagina 27

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Vaardig omgaan met tijd voor zorg

Vaardig omgaan met tijd voor zorg Handleiding voor zorgpraktijk en onderwijs Vaardig omgaan met tijd voor zorg Gabriëlle Verbeek Handleiding Vaardig omgaan met Tijd voor zorg 1 Colofon Auteur: Gabriëlle Verbeek Vormgeving en druk: Van

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Ebook Wat wil ik nu echt? - Neem de eerste stap naar Superheld - www.superheld.nu

Ebook Wat wil ik nu echt? - Neem de eerste stap naar Superheld - www.superheld.nu Ebook Wat wil ik nu echt? - Neem de eerste stap naar Superheld - www.superheld.nu HOOFDSTUK 1 Superheld? Herken jij jezelf in de volgende uitspraken? Ik ben afgestudeerd, klaar voor een uitdaging en opzoek

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen.

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen. D.O.E.N. Oefening D.O.E.N. is de afkorting voor Doelen Opstellen en Effectief bereiken via je Netwerk. Met deze oefening ga je het fundament leggen van je LinkedIn strategieën. Ze vraagt maar 10 minuten

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie