2. Het creëren van een gemeenschappelijk doel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Het creëren van een gemeenschappelijk doel"

Transcriptie

1 Het creëren van een gemeenschappelijk doel. Een kompas in het moeras. TeamForce Een product van A.J. van Ast TeamForce, Copyright Pagina 1

2 Het creëren van een gemeenschappelijk doel. "Een kompas in het moeras." Wanneer u de weg zoekt in de bebouwde kom van een stad, dan is een stadskaart bijzonder handig. Maar wanneer u de weg kwijt bent in een moeras, waar de topologie constant verandert, dan helpt een wegenkaart niet. Een eenvoudig kompas, waarop in algemene zin de richting wordt aangegeven in combinatie met uw eigen vindingrijkheid en flexibiliteit is dan van aanzienlijk meer waarde. "Een moeras, waar de topologie constant veranderd" is een aardige vergelijking met veel organisaties heden ten dage. Technologie, de markt, de werknemers, de concurrentie, zeg maar gerust de gehele wereld verandert in een hoog tempo. De uitdagingen van vandaag zijn anders dan die van gisteren. En voor wat betreft morgen; er kan van alles gebeuren. Vandaar dat het van groot belang is om vooraf de te volgen koers te bepalen, want anders loop je groot risico om in het moeras te belanden. In deze module behandelen we: Een statement over het gemeenschappelijk doel Doelstellingen Meetpunten en mijlpalen Een statement over het gemeenschappelijk doel dient als het kompas van het team. Met de naald, magnetisch, op het noorden gericht schept het een gemeenschappelijke band binnen het team. Tegelijk nodigt het anderen daartoe uit. Het helpt u eraan herinneren welke koers u vaart. Iets anders zijn de doelstellingen. Deze zijn specifiek en betreffen praktische stappen die genomen moeten worden om het gemeenschappelijke doel te bereiken. Mijlpalen of meetpunten fungeren als een serie van controlepunten om te laten zien of u vooruitgang boekt en of u nog op de juiste koers zit. Wanneer u met uw teamleden nadenkt over het gemeenschappelijke doel en de doelstellingen, stel uzelf dan de volgende vraag: "Zijn wij hier bij elkaar om iets te bereiken of om zomaar bezig te zijn?" Wanneer het antwoord is: "Om iets te bereiken.", dan bent u op de goede weg. Bent u klaar? Pak dan uw kompas en laten we naar het noorden trekken, naar veilig gebied. TeamForce, Copyright Pagina 2

3 In deze module: Leert u het belang kennen van het hebben van een gemeenschappelijk doel en doelstellingen Ontwikkelt u een statement van gemeenschappelijk doel voor uw Team. Ontwikkelt u doelstellingen en mijlpalen/meetpunten die uw gemeenschappelijk doel ondersteunen Complementaire modules TeamForce 5. Het bepalen van de team-grenzen 13.Het oplossen van problemen in teams 14 Het meeste halen uit team-planning TeamForce, Copyright Pagina 3

4 Gaat u ergens heen? Neem een kompas mee! Een gemeenschappelijk doel; Wat is dat. Visie, Missie, Charter, Gemeenschappelijk doel, Principes, Strategie, Initiatieven. Wat is het verschil? En wie maakt zich daar echt zorgen om? Misschien dat er enkele academici zijn die een onderscheid hierin maken. Maar wij eerlijk gezegd niet. Noem het hoe u wilt; net als ieder team dat succesvol wilt zijn, heeft ook u een stelling nodig, een statement, waarin overduidelijk de richting staat waarin het team zich begeeft en waartoe het bestaat. Voordat we verder gaan is het goed om een goede definitie te geven van het "GEMEENSCHAPPELIJK DOEL". Een gemeenschappelijk doel is een heldere verklaring die het team stuurt naar het succes. Nog specifieker: Uw gemeenschappelijk doel: Spreekt u in hart en nieren aan Is eenvoudig Is relevant voor teamleden en Staat in de tegenwoordige tijd klanten Richt zich op klanten, intern of Het verklaart wat we willen bereiken extern Geef betekenis aan het werk dat we Drukt kwaliteit uit doen Gebruikt mogelijkheden in plaats van waarschijnlijkheden Kijk naar de onderstaande verklaringen en beoordeel op welke wijze aan de bovengenoemde criteria wordt voldaan. "Leiders van verandering en veranderaars van leiders". - Een managementteam van een bedrijf "Ons gezin is een plek waar iedereen een knuffel krijgt als ze zich pijn hebben gedaan; bescherming tegen het kwaad in de wereld; steun aan hun keuzes; en liefde voor elkaar." - Een vader van een gezin met drie kinderen "Ons werk is het verhogen van het welbevinden van mensen door schoonheid, verzorging en functionaliteit, enthousiasme, bereidheid en uitmuntendheid." - Manager Algemene Dienst van een groot bedrijf, verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gebouwen. "Het maken en op de markt brengen van het eerste en beste Just-In-Time teamtraining produkt; TeamForce. - Het ontwikkelteam van TeamForce "Een man op de maan zetten voor het eind van het decennium." - John F. Kennedy "De missie was volledig helder. Er was maar één doel dit seizoen. Dat was het winnen van het nationaal kampioenschap." - Coach van een sportploeg. TeamForce, Copyright Pagina 4

5 Nu vragen we u om met elkaar vast te stellen waarom de onderstaande verklaringen zwak zijn, onvolledig of niet effectief. "We moeten dit archief goed organiseren, voor eens en voor altijd." - Medewerkers van klantenservice van een postorderbedrijf "Conform de doelen zoals vastgelegd in het kwartaalverslag, dienovereenkomstig streven naar het spoedig realiseren van de objectieven als daarin genoemd, op een wijze die niet strijdig is met de doelstellingen als vastgelegd in sectie (b) van het eerder vermeld verslag. - Een team accountants van een grote internationale maatschap "Zeker stellen dat we alle activiteiten met management bespreken op een constructieve en efficiënte manier, zoals door hen verzocht." - Een team van verkopers "Proberen te stoppen met heel de tijd te kibbelen." - Een oud getrouwd echtpaar "Het verkopen van meubels." - Medewerkers van een meubelzaak "In ogenschouw nemende de toenemende concurrentie, doen we het goed wanneer we 75% realiseren van de omzet van het voorgaande jaar." -De eigenaren van een kledingzaak "Eén te zijn met het universum, de hoogste berg te beklimmen, dronken worden van de heerlijke nectar van het leven, bereiken van het totale geluk." - Een team van een hoveniersbedrijf "De beste manier om uw toekomst te voorspellen is hem te creëren." TeamForce, Copyright Pagina 5

6 Het instellen van uw kompas. Instructies voor het bepalen van uw gemeenschappelijk doel. Haal gerust even diep adem. U staat op het punt om samen met uw collega-teamleden de koers uit te zetten voor uw toekomstig succes, door het vaststellen van het gemeenschappelijk doel. Dit kan gerust een belangrijk moment genoemd worden voor uw team. Hieronder volgt een korte uitleg over het proces van het creëren van uw gemeenschappelijk doel, wat uit twee fases bestaat. De eerste fase is de fase van het divergeren, u genereert vele ideeën en komt nog niet met één reactie van het gehele team. De tweede fase is de fase van het convergeren. De ideeën worden uitgewisseld en uiteindelijk samengebracht tot een teamantwoord. Inde bijlage vindt u nog meer informatie over het proces van divergeren en convergeren. TeamForce, Copyright Pagina 6

7 Divergeren De eerste drie stappen noemen we divergeren. Het vergroten van de opties en de mogelijkheden. STAP 1 Stel de criteria op waaraan het gemeenschappelijk doel dient te voldoen. Maak een lijst van woorden en kreten, waarmee de groep bepaalt wat het wilt van het gemeenschappelijk doel. STAP 2 Bepaal de primaire klant, intern of extern, van het team. STAP 3 Stel vier of vijf belangrijkste thema's vast die het gemeenschappelijk doel vertegenwoordigen. TeamForce, Copyright Pagina 7

8 Convergeren De laatste twee stappen noemen we convergeren. Het verkleinen van het aantal opties op weg naar het eindresultaat. STAP 4 Stel een conceptverklaring, een conceptstatement, op voor elk vastgesteld thema. STAP 5 Maak de conceptversie af, om zo een levendig en met elkaar opgesteld gemeenschappelijk doel te creëren, voor de toekomst die u zich allen wenst in en met het team. In de hierna volgende pagina's hebben wij voor u deze stappen nader uitgewerkt, opdat u met behulp van de werkdocumenten stap-voor-stap uw gemeenschappelijk doel kunt creëren. TeamForce, Copyright Pagina 8

9 STAP 1 Het bepalen van de criteria. 1. Schrijf hieronder voor uzelf op wat u verwacht van het gemeenschappelijk doel van uw team. Bijvoorbeeld: "simpel te onthouden", "motiverend", etc. Let op; de criteria behoren gebaseerd te zijn op wat het team wilt. Er is hier geen "goed" antwoord te geven. 2. Wissel nu uw ideeën uit met uw collega-teamleden. Schrijf elk idee op een flipchart. Vervolgens stelt u, als een team, een "teamlijst" op. Haal dubbele ideeën weg, net als ideeën waarvan het team als geheel uiteindelijk vindt dat het niet meer nodig is. Noteer hieronder de uiteindelijke "teamlijst". TeamForce, Copyright Pagina 9

10 STAP 2 Bepaal uw klant, intern of extern. 1. Schrijf hieronder voor uzelf op welke klanten door uw team worden "bediend". Denk hierbij zowel aan interne klanten als aan externe klanten. INTERNE: EXTERN: 2. Alle klanten zijn belangrijk, en sommige klanten zijn nóg belangrijker. Maak op een flip-chart een lijst van alle klanten. Bepaal vervolgens als team welke ENE klant (of duidelijke klantengroep) voor u het belangrijkst is. TeamForce, Copyright Pagina 10

11 STAP 3. Stel de thema's van het gemeenschappelijk doel vast. 1. Schrijf alle mogelijke thema's, waarvan u vindt dat die in het gemeenschappelijk doel moeten voorkomen. Maak vervolgens als team een "themalijst"op een flipchart. De thema's kunnen allerlei onderwerpen betreffen, zoals de kwaliteit van uw werk, het beeld wat u wilt dat uw klant van u heeft, tot het punt van verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor uw team of afdeling. 2. Nu u een "themalijst" hebt, herkent u dan patronen of ideeën die u bij elkaar kunt zetten? Bespreek deze met uw collega-teamleden. Vervolgens past u de techniek van de Dotmocratie toe (zie OM TE WETEN), om zo een selectie te maken van het aantal thema's waar uw team mee verder gaat TeamForce, Copyright Pagina 11

12 Om te weten! Dotmocratie is een uitstekende manier om een lijst met keuzes korter te maken met een groep. Het werkt als volgt. Elke deelnemer krijgt zes gekleurde ronde stickertjes/dots (zo groot als een kwartje, te koop bij een kantoorartikelzaak). Daarna plakt elke deelnemer zijn stickertjes/dots bij het onderwerp van zijn/haar keuze. Eén, maximaal twee, dots per onderwerp, dus niet alle eigen dots bij slechts één onderwerp plakken. Nadat dit gedaan is, een soort stemmen, kunnen het aantal dots per onderwerp worden geteld en zo kan een selectie worden gemaakt volgens het principe"meeste stemmen gelden". En meer hoeft u niet te doen. TeamForce, Copyright Pagina 12

13 STAP 4 De conceptverklaring, het conceptstatement van uw gemeenschappelijk doel 1. Wanneer uw groep groot is, verdeel hem dan in enkele kleinere groepen en geef elke groep één of twee thema's van de hiervoor opgetelde "themalijst. Is de groep niet te groot, dan kunt u hiermee alle thema's één-voor-één doornemen. Schrijf alleen een verklaring van het gemeenschappelijk doel voor de thema's die u/uw groep toegewezen zijn. Schrijf de uiteindelijke themaspecifieke verklaringen/statements hieronder op. 2. Wissel de conceptverklaringen met elkaar uit en maak nu als team van elk themastatement een verklaring voor het gemeenschappelijk doel. Het komt er hier op aan dat u op een bondige en tegelijk duidelijke manier de verschillende onderdelen samenstelt van definitieve verklaring van uw gemeenschappelijk doel. Het is belangrijk dat u de voorgaande stappen goed hebt doorlopen en dat in dit stadium niet meer gezocht hoeft te worden naar de juiste woorden, maar dat u de juiste woorden alleen nog maar in de juiste volgorde hoeft te zetten. Is dit niet het geval, dan adviseren wij u om de stappen 1 tot en met 3 nog eens met uw team door te nemen. Bent u wel dan kunt u nu uw concept verklaring opstellen met het team, opgebouwd uit de verschillende themaverklaringen. TeamForce, Copyright Pagina 13

14 Schrijft de conceptverklaring op een flipchart. Het is zeker mogelijk dat uw conceptverklaring nog hier-en-daar moet worden bijgeschaafd, maar het team moet het eens zijn met de conceptverklaring zoals die nu kan worden opgesteld. TeamForce, Copyright Pagina 14

15 STAP 5 De definitieve verklaring. Uw statement van het gemeenschappelijk doel Het is nu zaak om te controleren of uw statement voldoet aan alle door uw team opgestelde criteria in stap 1 en of het inderdaad gericht is op uw klant, zoals u in stap 2 heeft bepaald. Als dat zo is, dan kunt u nu met uw team de definitieve verklaring van uw gemeenschappelijk doel opstellen. (Zie ook: OM TE WETEN! over het bereiken van consensus) ONS GEMEENSCHAPPELIJK DOEL (In de bijlage treft u nog een exemplaar aan waarop u uw gemeenschappelijk doel kunt noteren) TeamForce, Copyright Pagina 15

16 OM TE WETEN! Over het bereiken van CONSENSUS. Er bestaat een misverstand over consensus, dat we hier graag uit de wereld willen helpen. Deze misvatting is, dat er wordt gedacht dat consensus betekent dat er zoiets bestaat als algehele instemming. Dit is niet het geval. Een team dat consensus bereikt heeft overeenstemming over het feit dat de oplossing die oplossing is, waarmee iedereen kan leven. Om dit vast te stellen, kunt u simpelweg de vraag stellen: Is dit iets waarmee we allemaal kunnen leven?" Is het antwoord "Nee", dan betekent het dat er nog verder aan gewerkt moet worden, rekeninghoudend met de nieuwe aandachtspunten. Is het antwoord "Ja", dan kunt u zichzelf feliciteren met het afronden van het door uw team gecreëerd gemeenschappelijk doel! STAP 6 Dit is een inofficiële stap. Vier uw bereikt doel van het creëren van een gemeenschappelijk doel. Van harte gefeliciteerd. U heeft uw "kompas voor in het moeras" gemaakt. Voordat we nu verder gaan doet u er goed aan even een paar minuten de tijd te nemen om uw statement van het gemeenschappelijk doel rustig nog eens te lezen, laat het even bezinken en wees gepast trots op het goede werk dat u en uw collegateamleden hebben verricht. TeamForce, Copyright Pagina 16

17 En nu op reis Het nut van doelstellingen en mijlpalen. Laten we nu even de tijd nemen om een bepaald onderscheid toe t lichten. Het is soms lastig om het verschil te zien tussen een gemeenschappelijk doel, een doelstelling en een mijlpaal. Hieronder enkele kenmerken. GEMEENSCHAPPELIJK DOEL DOELSTELLINGEN MIJLPALEN Een noodzaak om continue te realiseren Gemeten via vooruitgang richting het uiteindelijke doel Gebaseerd op de behoefte om te realiseren Meten via resultaten Vastgesteld om te bepalen of iets bereikt is Meten in tijd/limiet Holistisch, multi-dimensionaal Lineair, enkele dimensie Individuele punten, vastgesteld in de tijd Geeft een doel en een betekenis Zorgt voor focus, richting Korte termijn doelen Geeft energie Geeft de juiste koers aan Biedt een methode van meting Geeft gelegenheid tot nieuwe mogelijkheden Gebaseerd op ervaring Gebaseerd op de nabije toekomst We hebben kunnen vaststellen dat doelstellingen en mijlpalen zich met name richten op aspecten als: Kwantitatieve normen Kwaliteitsnormen Omzet Kosten Winst, winstbijdrage Planning en schema Klanttevredenheid, bij voorkeur gemeten TeamForce, Copyright Pagina 17

18 De route plannen Het bepalen van doelstellingen en mijlpalen voor uw team. Doelstellingen zijn kwantitatief, cijfers, meetbare zaken, waarin drie elementen duidelijk aanwezig moeten zijn: Wat wilt u bereiken? Hoeveel wilt u bereiken? Wanneer wilt u dat bereiken? Ziehier enkele voorbeelden, waarin de drie genoemde elementen terug kunt vinden. Het verhogen van de klanttevredenheid met 5% binnen 12 maanden vanaf nu. Het verhogen van de yoghurtomzet met 11% gedurende de zomermaanden. De komende twee weken 90% van de gevallen de pizza's bezorgen binnen 30 minuten na ontvangst van de bestelling. TeamForce, Copyright Pagina 18

19 AAN HET WERK! Stel nu de doelstellingen vast voor uw team, inclusief de data waarop u vaststelt of u uw doelstellingen bereikt als mijlpalen. Zorg er voor dat de drie genoemde elementen in uw doelstellingen voorkomen. Sommige doelstellingen en mijlpalen kunnen zijn vastgesteld door het management of de organisatie. Maak hiervan dan ook uw eigen doelstellingen als team. Bespreek de doelstellingen en mijlpalen met elkaar. Schrijf daarna de overeengekomen doelstellingen en mijlpalen op een flipchart. Wanneer u hiermee klaar bent kunt u ze hieronder noteren. In de bijlage treft u een "DOELSTELLINGEN - MIJLPALEN"-formulier aan, waarop de doelstellingen en mijlpalen formeel kunnen worden vastgelegd voor referentie- en communicatiedoeleinden. TeamForce, Copyright Pagina 19

20 DOELSTELLING MIJLPAAL (inclusief data en hoeveel) Voorbeeld: Het verhogen van de yoghurtomzet met 11% gedurende de zomer 8% verhoging in mei 11% verhoging in juni Wat te doen als u blokkeert? Wanneer u merkt dat u blokkeert, en het niet lukt om doelstellingen en mijlpalen vast te stellen, dan kunt u de methode van benchmarking gebruiken. Benchmarking is het proces van het vinden van een ander, een ander team of een ander bedrijf, waarmee u zich kunt vergelijken. En daarmee ook uw ontwikkeling kunt vergelijken om te zien hoe u het zelf doet. Waarmee kunt u zich benchmarken, vergelijken? Kijk eens naar een andere afdeling, een ander team, een ander bedrijf of u kunt zelf uw eigen historie er in betrekken. Benchmarking is geen perfecte manier om uw doelstellingen en mijlpalen te bepalen, maar het geeft u wel een redelijk tot goed beeld van wat kan worden verwacht. en hoe u dit kunt bereiken. Soms heeft u niet meer nodig dan dat om uw eigen blokkades op te heffen. TeamForce, Copyright Pagina 20

21 Op naar het noorden. Het volgen van uw gemeenschappelijk doel, het realiseren van uw doelstellingen. Hiermee heeft u het lastige deel achter de rug, maar het werk is nog niet klaar. U kunt ook niet zomaar een kompas in uw broekzak stoppen en verwachten dat het dan uw werk wel doet. U zult uw algemeen doel in perfecte conditie moeten houden. Anders zwakt het af tot een slap aftreksel van wat ooit wel een goede aanpak leek. En we kunnen die kaars toch niet zomaar uit laten gaan. Hoe houdt u uw gemeenschappelijk doel in goede conditie? Bespreek uw gemeenschappelijk doel regelmatig in uw team-vergadering Maak visuele geheugensteuntjes. Sommige team hebben het statement vergroot en aan de muur hangen Stel de manier vast waarop u uw mijlpalen zult bereiken en uw doelstellingen daadwerkelijk realiseert. Wanneer u daar wat hulp bij kunt gebruiken adviseren wij u om module 14. Het meeste halen uit team-planning te gebruiken. Stel nu al een moment vast waarop u uw verklaring van uw gemeenschappelijk doel gaat actualiseren. Dit kan eens per jaar, of in een dynamische omgeving eens per half jaar. Werk en eigenwaarde zijn de factoren in trots die nauw met elkaar verbonden zijn en die de neiging hebben het sterke gevoel van trots te verhogen die te vinden is in superieure werkteams. Wanneer mensen iets doen van in het oog springende waarde, dan voelen zij een sterk gevoel van persoonlijke waarde Wanneer u vaststelt dat u uw mijlpalen niet haalt, plan dan het gebruik van de TeamForce-module 13. Het oplossen van problemen in teams. TeamForce, Copyright Pagina 21

22 SAMENVATTING Een gemeenschappelijk doel is een ideaal en unieke visie voor de toekomst, specifiek op te stellen voor uw team. Zoals wij eerder hebben gezien is het een kompas in het moeras, waarmee u de juiste richting aan kunt houden. Ook als de weg die u direct voor u ziet niet even duidelijk is. Het is in die zin anders dan uw doelstellingen, dat u er een beeld mee kunt opbouwen van hoe uw team (of organisatie) er uit zal zien in de toekomst. Bij het creëren van uw gemeenschappelijke doel heeft u uzelf enkele belangrijke vragen gesteld over waarom u in het team zit, en waar uw team naartoe gaat. De antwoorden op deze vragen lieten u zien wat het belang is van een goede verklaring van uw gemeenschappelijk doel als team. We boden u een waardevol proces, waarmee we u stap-voor-stap loodsten door het woelige water van het creëren van uw eigen team-statement. Op dit moment behoort u exact te weten wat u van uw team verwacht en wat u met uw team wenst te bereiken. Houdt uw gemeenschappelijk doel in goede conditie. Controleer het regelmatig. Zorg er voor dat het altijd relevant en up-to-date is. Neem, wanneer dat nodig is, het proces nog eens door, waarbij u gebruik kunt maken van de werkdocumenten in de bijlage. Stel goede mijlpalen vast, opdat u zich ervan verzekert dat u uw doelstellingen ook realiseert. Maar het allerbelangrijkste is, dat u uw gemeenschappelijk doel in leven houdt door het ook echt te gebruiken. Anders belandt u in dezelfde situatie als Alice, uit "Alice in Wonderland" van Lewis Carol. "Dat "O, hangt jee," er zie van Alice af," toen zei ze het bij konijn, de t-splitsing "waar je in naar de weg toe wilt aankwam."ik gaan." "Dat vraag weet me ik nog af welke niet zeker," weg ik nu zei moet Alice. volgen?" "Dan denk ik dat het ook niet veel uitmaakt welke weg je zult nemen, denk je ook niet mijn liefste?", zei het konijn. Een goede reis! TeamForce, Copyright Pagina 22

23 AANVULLENDE TeamForce-MODULES In aanvulling op deze module over het creëren van een gemeenschappelijk doel, doelstellingen en mijlpalen, adviseren wij u om tevens de volgende modules voor uw team te plannen: 5. Het bepalen van teamgrenzen 13. Het oplossen van problemen in teams 14. Het meeste halen uit teamplanning BIJLAGEN In de bijlagen vindt u extra exemplaren van: Een nadere toelichting op het proces van divergeren en convergeren Het formulier voor het GEMEENSCHAPPELIJK DOEL Het formulier voor DOELSTELLINGEN & MIJLPALEN TeamForce, Copyright Pagina 23

24 Wat is dat nu eigenlijk? De principes van divergeren en convergeren In deze, maar ook in verschillende andere modules van TeamForce, staan dit symbool en de symbolen hieronder voor het proces van divergeren en convergeren. Wanneer u deze symbolen ziet, betekent dit dat het principe van divergeren en convergeren moet worden toegepast. Divergeren & Convergeren is in feite een denkpatroon. Het is een eenvoudig te hanteren model, te gebruiken bij probleemoplossing, besluitvorming, brainstorming, ideeën genereren of om gewoon iets voor elkaar te krijgen. DIVERGEREN Het eerste deel, divergeren, houdt het verbreden van het denken in. Divergeren is onderzoekend, gebruikt om heel veel ideeën te genereren. Creatief denken, met een open mind en zonder vooroordelen, is absoluut noodzakelijk in deze fase. TeamForce, Copyright Pagina 24

25 CONVERGEREN Convergeren is het tweede deel van het proces. Hier brengt u de gedachten, ideeën, meningen, etc. terug tot hanteerbare proporties. Hoofdzaken worden van bijzaken gescheiden en er wordt geleidelijk gewerkt aan het bereiken van een conclusie. Oordelend en kritisch denken zijn in deze fase noodzakelijk. Divergeren en convergeren, een eenvoudig toe te passen principe Ziet u wel, we hadden u al eerder verteld dat het eenvoudig was. En in deze, en menig andere TeamForce-module, zult u ontdekken hoe waardevol dit model is. Bovendien zult u ontdekken, dat u het model nog veel vaker kun hanteren in uw dagelijks werk, bijna onbewust, in de communicatie, bij het oplossen van problemen of het samenwerken met uw collega's en klanten. TeamForce, Copyright Pagina 25

26 ONS GEMEENSCHAPPELIJK DOEL (U mag deze pagina kopiëren voor niet-commerciële doeleinden) TeamForce, Copyright Pagina 26

27 Op de juiste koers blijven. De doelstellingen en mijlpalen van het team. DOELSTELLING MIJLPAAL (inclusief data en hoeveel) (U mag deze pagina kopiëren voor niet commerciële doeleinden) TeamForce, Copyright Pagina 27

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

Time management - logboekanalyse en Eisenhowerschema

Time management - logboekanalyse en Eisenhowerschema pag.: 1 van 5 Time management - logboekanalyse en Eisenhowerschema Tijd is een schaars goed. U heeft als inkoper slechts een beperkte hoeveelheid tijd tot uw beschikking om uw taken uit te voeren. Deze

Nadere informatie

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Management Drives? Management Drives is het bedieningspaneel en

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 5: grip op geld Les 2: waarde

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 5: grip op geld Les 2: waarde Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 5: grip op geld Les 2: waarde Pen en papier? Kosten versus waarde Hoe zou het zijn om echt het geld te verdienen wat past bij de waarde die je levert? Om niet

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

Hoe wij uw organisatie verjongen! Anders Denken Anders Doen. Speelruimte Energie Trots

Hoe wij uw organisatie verjongen! Anders Denken Anders Doen. Speelruimte Energie Trots Hoe wij uw organisatie verjongen! Anders Denken Anders Doen. Over Vitalavie Waarom de reis. Verleden Heden Top Down Bottom up 60% deelname 100% deelname Deelnemer Eigenaar Bedenker Creator Mismatch Match

Nadere informatie

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen.

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen. Hoofdstuk 1 Jezelf voorbereiden op succes In dit hoofdstuk: Een solide timemanagementsysteem opbouwen De grootste uitdagingen van timemanagement het hoofd bieden Het verband zien tussen doelen stellen

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

STRATEGIEONTWIKKELING

STRATEGIEONTWIKKELING STRATEGIEONTWIKKELING drs. P.W. Stolze 1 SITUATIE Strategie geeft in het algemeen richting aan een organisatie of organisatie-eenheid in haar omgeving (wat gaan we doen) en vormt een richtsnoer voor de

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Ontwikkel missie, visie, doelstellingen, waarden en normen

Ontwikkel missie, visie, doelstellingen, waarden en normen Stap 7 Ontwikkel missie, visie, doelstellingen, waarden en normen Doel Elke strategie moet vanuit sturende elementen worden opgebouwd. Deze elementen geven de richting aan waarin de onderneming wil evolueren;

Nadere informatie

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002 Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002 Deze test is ontwikkeld om op eenvoudige wijze je eigen teamrol te bepalen. Het jarenlange onderzoek naar teamrollen binnen managementteams is gedaan

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

copyright www.candocoaching.nl 1

copyright www.candocoaching.nl 1 1 De Gids voor jouw succes en jouw uniekheid door Margje van der Lei CanDo Coaching www.candocoaching.nl Door het zetten van specifieke intenties wordt je geholpen op de weg waar je naar toe wilt. Wanneer

Nadere informatie

MODULE #7 CORE PURPOSE

MODULE #7 CORE PURPOSE MODULE #7 CORE PURPOSE Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat je de

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Moeilijke kindervragen

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Moeilijke kindervragen DOELSTELLINGEN De ouders hebben ervaren dat hun kind niet het enige is dat moeilijke vragen stelt en dat zij elkaar kunnen ondersteunen in de omgang hiermee. De ouders kunnen met hun kind in gesprek gaan

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

WinRIS. Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem

WinRIS. Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem WinRIS Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem Inleiding WinRIS is een marketing, sales- en communicatiesysteem dat eigenhandig is ontwikkeld door WinRIS Nederland b.v. Het systeem wordt ook wel een

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée

Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée Life Coach Désirée Snelling Berg Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée 2011 Magie voor het verkopen van je huis

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

SLOW & QUICK SCAN COPE 7

SLOW & QUICK SCAN COPE 7 Onderstaand treft u zowel een SLOW als een QUICK SCAN aan voor uw organisatie volgens de COPE 7 organisatie principes. De SLOW SCAN: Als uw antwoord op een hoofdvraag NEE betreft, dan scoort u 0 punten

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Voorwoord. Martin Sykes www.storiesthatmovemountains.com www.facebook.com/storiesthatmovemountains www.overtuigenmetstorytelling.

Voorwoord. Martin Sykes www.storiesthatmovemountains.com www.facebook.com/storiesthatmovemountains www.overtuigenmetstorytelling. Voorwoord Ik was al vijf jaar bezig met het ontwikkelen en toepassen van de ideeën in dit boek voordat ik ze in 2006 voor het eerst in het openbaar presenteerde tijdens de zevende jaarlijkse Europese conferentie

Nadere informatie

OPBOUW ZELFSTANDIGE BASISHOUDING BIJ KINDEREN

OPBOUW ZELFSTANDIGE BASISHOUDING BIJ KINDEREN OPBOUW ZELFSTANDIGE BASISHOUDING BIJ KINDEREN Afspraak 1. Maak samen met de kinderen afspraken over wat zelfstandig gedaan mag worden met betrekking tot naar de wc gaan, handen wassen, drinken, eten, de

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Spiritueel dagboek. Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits

Spiritueel dagboek. Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits Spiritueel dagboek Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits Voorwoord: Een spiritueel dagboek 5 Waarom een spiritueel dagboek? 7 Om bewuster te leven en te handelen Aandachtspunten

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Time-management Help! Ik houd tijd over

Time-management Help! Ik houd tijd over Time-management Help! Ik houd tijd over Heb jij ook te maken met tijdgebrek? Wil jij overzicht in je werk? Wil jij meer structuur? Wil je meer rust en een meer voldaan gevoel over je werkdag? Leer hoe

Nadere informatie

cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden

cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden In zijn oorspronkelijke vorm bestaat een organisatie uit een groep mensen met een gezamenlijk doel, die elkaar goed kennen en in dezelfde

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik weet niet of het u is opgevallen, maar het trof mij dat de lezingen van vandaag vol tegenstellingen zitten: het begint al bij Jesaja 41: mensen zijn

Nadere informatie

Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel

Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel Auteur: Leni Minderhoud info@45plusondernemer.nl Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel Audio 2 Onderscheidend vermogen, specialisatie en toegevoegde waarde Welkom terug bij de tweede audioles van

Nadere informatie

Reputatiemanagement begint en eindigt met het gedrag dat het topmanagement laat zien

Reputatiemanagement begint en eindigt met het gedrag dat het topmanagement laat zien Stelling 1 Groep 1 Reputatiemanagement begint en eindigt met het gedrag dat het topmanagement laat zien Is deze stelling waar? Welk deel is wellicht minder waar? Ja, in beginsel wel. Goed gedrag doet goed

Nadere informatie

NAAM VOORNAAM 29/10/2012

NAAM VOORNAAM 29/10/2012 NAAM VOORNAAM 29/10/2012 Rijksregisternummer Naam Selectienummer 99999999999 NAAM VOORNAAM SELECTIE Feedbackrapport aangaande de selectie: SELECTIE TITEL Het rapport bestaat uit 3 delen: 1. De competenties

Nadere informatie

LES 1: VOORLEZEN met STRATEGIE WEEK 1.1 0, 1, 4 en 6

LES 1: VOORLEZEN met STRATEGIE WEEK 1.1 0, 1, 4 en 6 LES 1: VOORLEZEN met STRATEGIE WEEK 1.1 0, 1, 4 en 6 Lesdoel: De kinderen vergroten hun tekstbegrip door interactie over het verhaal en hun metacognitieve vaardigheden door het oefenen en toepassen van

Nadere informatie

Drie Dingen Die Het Belangrijkst Zijn Elke Dag Te Doen. 2011 StressVrijLeven.com

Drie Dingen Die Het Belangrijkst Zijn Elke Dag Te Doen. 2011 StressVrijLeven.com 1 Heb je de nieuwste versie van dit boek? Dit is en blijft een gratis rapport. Het is dus je volste recht om het gratis weg te geven aan anderen of om het, mits voorzien van een bronvermelding, op je website

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

Hoe gelukkig ben je? Opdracht 1

Hoe gelukkig ben je? Opdracht 1 Hoe gelukkig ben je? Geluk is een veranderlijk iets. Het ene moment kun je jezelf diep gelukkig voelen, maar het andere moment lijkt het leven soms maar een zware last. Toch is voor geluk ook een soort

Nadere informatie

Big data: een nieuwe dynamiek in de klantrelatie..

Big data: een nieuwe dynamiek in de klantrelatie.. F-reader 004 F R I E N D S F reader Big data: een nieuwe dynamiek in de klantrelatie.. Op dit moment is het buzz woord BIG DATA! Ieder blog, marketing- of retail vakblad schrijft erover, de toekomst van

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Naslagwerk KOERS. Producten van dit documenten zijn:

Naslagwerk KOERS. Producten van dit documenten zijn: Naslagwerk KOERS Dit document is bedoeld om ieder individu een eigen beeld te laten formuleren van de eigen koers als werkend mens en vervolgens als functionaris. Daarna kun je collectief de afdelingskoers

Nadere informatie

KERN TALENTASSESSMENT

KERN TALENTASSESSMENT KERN TALENTASSESSMENT De beste mensen op de juiste positie s die de juiste zaken goed doen! KERN TALENT ASSESSMENT Het Kern talent assessment is een zeer gerichte - en volledig objectieve - manier om medewerkers

Nadere informatie

Belbin Teamrollen Vragenlijst

Belbin Teamrollen Vragenlijst Belbin Teamrollen Vragenlijst Lindecollege 2009 1/ 5 Bepaal uw eigen teamrol. Wat zijn uw eigen teamrollen, en die van uw collega s? Deze vragenlijst kan u daarbij behulpzaam zijn. Zeven halve zinnen dienen

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Pen en papier? Wat is een businessmodel? Jouw businessmodel is de manier waarop jij in business bent Twee

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

10 Toetsen en bijsturen

10 Toetsen en bijsturen 10 Toetsen en bijsturen 1. Je Pinterest doelen halen Je Pinterest strategie is succesvol als hij ervoor zorgt dat je je Pinterest doelen behaalt. De enige manier om te ontdekken of dat zo is, is door te

Nadere informatie

Chronische pijn 3 gouden tips die direct verlichting brengen

Chronische pijn 3 gouden tips die direct verlichting brengen Chronische pijn 3 gouden tips die direct verlichting brengen Leuk om je te leren kennen! Mijn naam is Harry Lolkema. Allereerst wil ik je hartelijk bedanken voor het downloaden van mijn e-book. Ik weet

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN 10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN Introductie Social media wordt steeds vaker door bedrijven gebruikt om beter contact met hun klanten te krijgen en uiteindelijk meer inkomsten te realiseren. Facebook is

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

NATIONALE VEERKRACHTTEST

NATIONALE VEERKRACHTTEST NATIONALE VEERKRACHTTEST VEERKRACHT OPTIMISME PSYCHOLOGISCH KAPITAAL ZELF- VERTROUWEN HOOP Rapport Persoonlijke Veerkracht 1-10-2012 uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing

Nadere informatie

Door Jesse van der Velde. www.jessevandervelde.com. Copyright 2011 Jesse van der Velde (Online Personal Trainer) www.jessevandervelde.

Door Jesse van der Velde. www.jessevandervelde.com. Copyright 2011 Jesse van der Velde (Online Personal Trainer) www.jessevandervelde. Door Jesse van der Velde www.jessevandervelde.com Disclaimer De oefeningen, trainingen, adviezen en instructies in deze PDF zijn gemaakt voor gezonde en blessurevrije mensen. Wanneer u een fysieke beperking,

Nadere informatie

Uitleg: In de bovenstaande oefening zie je in het eerste blokje een LEES en een SCHRIJF opdracht. Dit is nog lesstof uit het tweede trimester.

Uitleg: In de bovenstaande oefening zie je in het eerste blokje een LEES en een SCHRIJF opdracht. Dit is nog lesstof uit het tweede trimester. In onderstaande oefeningen zijn kleuren gebruikt. Deze dienen aleen om de structuren makkelijker terug te kunnen herkennen. Ze worden niet standaard zo gebruikt. De dunne rood/roze balken zijn ook geen

Nadere informatie

Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven

Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Cursusboek Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Beste cursist, De eerste stap is gezet! U gaat starten met een mindfulnesstraining van 8 lessen.

Nadere informatie

In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf?

In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf? In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf? Het gaat om doen, om zichtbaar en hoorbaar gedrag. Gedrag is waar de omgeving op reageert en wat aanspreekt,

Nadere informatie

Communicatiemodel. Communicatieniveaus

Communicatiemodel. Communicatieniveaus Download #06 Een fantastisch communicatiemodel trainingmodule Communicatiemodel Mensen uiten hun gevoelens op verschillende manieren. De een laat meteen zien hoe hij zich voelt bij een situatie, terwijl

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

Facilitaire tips & tricks André de Reus. www.factomagazine.nl/opleidingen

Facilitaire tips & tricks André de Reus. www.factomagazine.nl/opleidingen Facilitaire tips & tricks André de Reus Op één dag veel actuele kennis over uw facilitaire contracten en contacten! Wat leert u vandaag? Waar hoopt u op? Waar hoopt u op? Uw toekomst: 1. De manier waarop

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

http://www.dieetwijzer.com/gezondegewoontes

http://www.dieetwijzer.com/gezondegewoontes Door Jesse van der Velde http://www.dieetwijzer.com/gezondegewoontes Disclaimer De oefeningen, trainingen, adviezen en instructies in deze PDF zijn gemaakt voor gezonde en blessurevrije mensen. Wanneer

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

In de volgende paragraven worden de zes fases in de methodiek toegelicht:

In de volgende paragraven worden de zes fases in de methodiek toegelicht: Adoptiemethode Om een verandering in werkgedrag op een juiste manier bij mensen te bewerkstelligen kan gebruik gemaakt worden van onderstaande methodiek. De methodiek is opgebouwd uit zes fases met als

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Waarom de grijze massa van uw klant u door een volgende crisis helpt

Waarom de grijze massa van uw klant u door een volgende crisis helpt Waarom de grijze massa van uw klant u door een volgende crisis helpt Het aantal organisaties dat problemen krijgt met klanten die wegblijven en een teruglopende cashflow positie, neemt elke maand opnieuw

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

EMOTIONELE INTELLIGENTIE

EMOTIONELE INTELLIGENTIE EMOTIONELE INTELLIGENTIE drs. S. van den Eshof 1 SITUATIE Wat zijn emoties en welke invloed hebben ze op ons leven? Sommige mensen worden bestempeld als over-emotioneel, terwijl anderen van zichzelf vinden

Nadere informatie

Bijeenkomst 7 Module Zorg thuis (2)

Bijeenkomst 7 Module Zorg thuis (2) Bijeenkomst 7 Module Zorg thuis (2) Doelen van deze bijeenkomst Doelen voor de cursusbegeleider: b laten kennismaken met het aanbod van de thuiszorg, inclusief hulpmiddelen b laten kennismaken met de ziekenboeg

Nadere informatie

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl Nieuwsbrief 2015-3: Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken coaching en energetische therapie www.pranakompas.nl Een nieuw jaar nieuwe kansen! 9 Tips die je helpen je

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Leefstijl voorlichting

Leefstijl voorlichting Leefstijl voorlichting Hoe beïnvloed jij je spanning? Jannie Ligthart Opbouw bijeenkomst Verschil situatie gebonden spanning door jezelf opgebouwde spanning. Hoe merk je op dat je spanning hebt. Gedachten

Nadere informatie

1.4 Piekeren. Piekeren is de verkeerde kant op fantaseren. - Loesje

1.4 Piekeren. Piekeren is de verkeerde kant op fantaseren. - Loesje 1.4 Piekeren Piekeren is de verkeerde kant op fantaseren - Loesje Iets wat je veel doet, daar word je goed in. Als je veel piano speelt, word je beter in piano spelen. Als je veel Wordfeud doet, word je

Nadere informatie

HET ONTWIKKELEN VAN EEN GEWAAGD DOEL

HET ONTWIKKELEN VAN EEN GEWAAGD DOEL HET ONTWIKKELEN VAN EEN GEWAAGD DOEL 1. Wat is een gewaagd doel? Een gewaagd doel is een uitdagend en inspirerend toekomstbeeld dat slechts met uiterste inspanning gerealiseerd kan worden. Het door president

Nadere informatie

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden zelfstandig leren Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0 Projectplanning (extra bij paragraaf 3.1 Imagodoelstellingen) Naast je normale dagelijkse bezigheden kun je ook te maken krijgen met de organisatie van eenmalige zaken. Soms zijn deze heel overzichtelijk

Nadere informatie

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen:

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Software voor het ontwikkelen en activeren van een sterk merk. Online Branding Software Wazokuu! Online Branding is software die de belangrijkste

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling 1. Aandachtspunten voor een gesprek met ouders i.v.m. een vermoeden van kindermishandeling: Als je je zorgen maakt over een

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Studievaardigheden. BEN/LO/ADHD/14/0003j April 2014

Studievaardigheden. BEN/LO/ADHD/14/0003j April 2014 Studievaardigheden N.B.: de inhoud van dit programma is slechts van adviserende aard en dient niet als vervanging voor professioneel en/of medisch advies. Als u verdere consultatie wenst, of wanneer u

Nadere informatie

1.4.3 Omgaan met klachten binnen de SKPO; klachtenregeling ouders

1.4.3 Omgaan met klachten binnen de SKPO; klachtenregeling ouders 1.4.3 Omgaan met klachten binnen de SKPO; klachtenregeling ouders Ieder kind heeft recht op een goede sfeer en iedere ouder wil vanzelfsprekend dat zijn/haar kind het naar de zin heeft op school. De inwerkingtreding

Nadere informatie

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT DOOR ANN VAN RIET WWW.ALTHEA-COACHING.BE Hallo! In dit e-book ga je leren hoe je echt zelfvertrouwen kan opbouwen. En daarmee bedoel ik dus niet gewoon denken

Nadere informatie