HANDLEIDING. Convector & handoekdroger MB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING. Convector & handoekdroger MB"

Transcriptie

1 Dendermondesteenweg 268 B Destelbergen tel.: 09 / fax: 09 / HANDLEIDING Convector & handoekdroger MB VJP 1/06/2011 1

2 1. EIGENSCHAPPEN 1.1 Algemene beschrijving van het apparaat Men zal een apparaat te kiezen met een aangepast vermogen zodat de ruimte kan opgewarmd worden waarin het werd geïnstalleerd. Eventueel kan het ook gebruikt worden om handdoeken of wat wasgoed te drogen. Het apparaat is bedoeld om op een net van 230 V / 50 Hz aangesloten te worden. Het is uitgerust met een hoogwaardige elektronische regeling en kan via de pilootdraad van op afstand geprogrammeerd worden. Het apparaat voldoet aan de Europese normen die van toepassing zijn. 1.2 Snelle bediening van het apparaat Start / Stop van het apparaat - Plaats de schakelaar 0/1 die zich onderaan rechts op het apparaat bevindt in de positie 1. 0/1 knop - Druk op de toets aan/uit op het bedieningspaneel - Het indicatielampje verandert van kleur: van oranje naar groen. figuur 1 Aanduiding van de gewenste temperatuur of de tijd - Druk op de keuzetoets om ofwel de tijd ofwel de gewenste temperatuur op het scherm zichtbaar te maken. figuur 2 Instellen van de gewenste temperatuur - Draai aan de knop om de temperatuur te verhogen (naar rechts) of te verlagen (naar links). figuur 3 De TURBO-functie activeren - Druk op de toets TURBO om de warmeluchtblazer te activeren. Bevestig door op de OK-knop te drukken. figuur 4 2

3 1.3 Technische gegevens Type Vermogen (W) Stroom (A) Breedte (mm) Hoogte (mm) Totale dikte (mm) MB , MB , MB , Bedieningspaneel 1. LCD-scherm met aanduiding tijd of temperatuur. 2. Verklikkerlampje voor de filter 3. Selectie economisch of comfort 4. Toegang tot programmering 5. Aan/uit met groen/oranje verklikkerlampje 6. Instelling van de temperatuur, de gewenste TURBO-tijd en toets voor de bevestiging van de instellingen. 7. Activering van de TURBO-functie 8. Omschakeltoetsa anduiding tijd / temperatuur 9. Aanduiding verwarming ingeschakeld 2. VOORSCHRIFTEN figuur 5 Het apparaat is voorbestemd om toegepast te worden in een woning. Voor elk andere toepassing dient men de leverancier te raadplegen. Het apparaat heeft de isolatieklasse II (dubbele isolatie) en is beschermd tegen de gevolgen van waterprojectie (IP24). Het mag dus in de badkamer geïnstalleerd worden in volume 2 en 3 (zie ook figuur 6). Het apparaat moet steeds vast aan de muur gemonteerd worden. Vermijd dat het apparaat in een tochtstroom staat opgesteld zodat de thermostaat op een normale wijze kan reageren. Het apparaat mag niet onder een stopcontact geïnstalleerd worden. Het apparaat wordt op zodanige wijze in de badkamer geïnstalleerd dat de knoppen of schakelaars niet vanuit het bad kunnen bediend worden. De installatie wordt uitgevoerd door een bekwaam vakman die rekening houdt met alle toepasselijke regels van het AREI en de eventuele plaatselijke reglementeringen. De luchttoegang van de warmeluchtblazer mag niet gehinderd worden om oververhitting en de uitschakeling van de thermische veiligheid te voorkomen. 3

4 2,25 m Voor elke vorm van onderhoud waarbij het apparaat moet gedemonteerd worden zal men de netspanning uitschakelen. Eventuele herstellingen mogen slechts door een gekwalificeerd vakman uitgevoerd worden waarbij uitsluitend originele wisselstukken mogen toegepast worden. volume 1 0,6 m volume 3 volume 3 0,6 m volume 0 figuur 6 volume 2 0,6 m 3. INSTALLATIE Het apparaat wordt geleverd met een boormal. Plaats de boormal tegen de wand doch rekening houdend met de minimale afstand van 150 mm tussen de onderkant en de vloer. Tussen de zijkanten en een muur of een ander obstakel zoals een meubel dient een minimum afstand van 100 mm gerespecteerd te worden. Op de boormal is een merkteken (A) aangebracht dat moet helpen om de loodrechte positie te controleren. Maak een kleine opening op de plaats van het merkteken en bevestig de boormal voorlopig tegen de muur door een puntig voorwerp (priem) doorheen de opening in de muur te steken. De boormal zal door zwaartekracht automatisch de verticale positie aannemen. Fixeer eventjes de boormal tegen de muur met een figuur 7 kleefband en teken de boringen af op de muur. Verwijder de boormal en maak de boringen met een diameter = 6 mm, voorzie ze van aangepaste pluggen en bevestig de onderste horizontale steun (fig. 10 ) en de afstandshouders bovenaan (fig. 8 ) afstandssteun Plaats het apparaat lichtjes naar voor hellend op de dwarssteun. Breng het naar de muur, lichtjes optillend, tot wanneer het in de afstandsteunen klikt. Vergrendel het apparaat in de afstandssteunen door figuur 8 4

5 middel van de torx T20 schroeven. Er is enige regelmogelijkheid om de verticale positie wat aan te passen, zie figuur 9A en 9B. Men kan natuurlijk ook geen gebruik maken van de boormal door onmiddellijk de onderste figuur 9 dwarssteun mooi horizontaal tegen de muur te bevestigen. De minimum afstanden tussen de boorgaten en de zijwanden dient dan 180 mm te zijn, tussen de boorgaten en de vloer 191 mm (zie fig. 10). figuur ELEKTRISCHE AANSLUITING De aansluitkabel 3 x 1,5 mm² HO5 VVF is vrij kort, zodat de elektrische aansluiting rechts onderaan de convector moet uitgevoerd worden. Het apparaat is bedoeld voor een directe verbinding met het elektriciteitsnet, dus zonder netstekker. Indien het netsnoer moet vervangen of verlengd worden dan moet dit met een gelijkaardig type uitgevoerd worden. De aansluitkabel bevat 3 draden: bruin = fase, blauw = nulleider en zwart = pilootdraad. Wegens isolatieklasse II is geen geel/groene geleider voorzien om het apparaat met de aarding te verbinden. Let op! De zwarte draad zal men nooit met de aarding verbinden! Gebruikt men de pilootdraad niet dan wordt het uiteinde geïsoleerd. Invloed van de pilootsturing, alle spanningen gemeten t.o.v. de nulleider: Werking Signaal Spanning Comfort 0Volt Economisch 230 Volt Antivries 115 V neg Stop (verwarming) 115 V pos Comfort 1 3s 297 s 230 V / 3sec Comfort 2 7s 293 s 230 V / 7sec De elektrische kring waarop het apparaat wordt geschakeld moet beveiligd zijn met een aangepaste zekering en waarvan de contactopening minimum 3 mm is. In het geval dat het apparaat in een badkamer wordt geïnstalleerd moet de gevoeligheid van de aardlekschakelaar minimum 30 ma zijn. 5

6 5.1 Toestel in bedrijf nemen 1. De AAN/UIT-toets bedienen 5. WERKING VAN DE CONVECTOR Druk op de toets die zich links van het scherm bevindt (zie fig. 11). Vergeet niet eerst de schakelaar die zich onderaan rechts op het apparaat bevindt te activeren. figuur 11 Het groene verklikkerlampje gaat branden. 2. Regelen van de gewenste temperatuur Stel de gewenste temperatuur in door middel van de draaiknop. Het regelbereik is begrepen tussen 7 C en 27 C. Let op! Wanneer je bij het betreden van de badkamer plots een veel hogere temperatuur wenst dan is het aan te bevelen om de TURBO-functie te gebruiken omdat deze voor dit doel veel efficiënter is (zie verder). figuur Uitschakelen van de verwarming Druk op de AAN/UIT-toets. Het apparaat schakelt uit en het verklikkerlampje wordt oranje in plaats van groen. figuur 13 Herinnering: Wanneer men het apparaat volledig wenst uit te schakelen dan moet men ook de schakelaar die zich onderaan rechts op het apparaat bevindt uitschakelen. Men kan wel in uitgeschakelde toestand de tijd zichtbaar maken door op volgende toets te drukken: 5.2 Keuze tussen de aanduiding van de gewenste temperatuur en de tijd Druk op de knop om de aanduiding van Temperatuur of tijd om te schakelen. Zelfs indien het scherm de tijd aanduidt kan men de gewenste temperatuur wijzigen door de draaiknop te regelen. figuur 14 6

7 5.3 Instelling van het uurwerk Druk gedurende 3 seconden op volgende toets Wijziging van het jaartal Verander de waarde met de draaiknop en bevestig met OK Wijziging van de maand Verander de waarde met de draaiknop en bevestig met OK Wijziging van de dag Verander de waarde met de draaiknop en bevestig met OK Wijziging van het uur Verander de waarde met de draaiknop en bevestig met OK Wijziging van de minuten Verander de waarde met de draaiknop en bevestig met OK 5.4 Gebruik van de TURBO-functie figuur 15 Door deze functie te activeren maak je gebruik van het maximaal verwarmingsvermogen van het apparaat en dat gedurende een tijd begrepen tussen 5 en 90 minuten. Tijdens deze fase wordt de temperatuur niet geregeld en komt zowel het stralingspaneel als de warmeluchtblazer in werking. Om de TURBO-functie te activeren of uit te schakelen drukt men op de knop TURBO en het logo verschijnt of verdwijnt op het scherm. De standaard insteltijd 15 min. verschijnt op het scherm. Deze tijd kan gewijzigd worden met de draaiknop tussen 5 en 90 minuten in stappen van 5 minuten. Valideren met de knop OK (indrukken). 7

8 Men kan de TURBO-tijd ook als een vaste waarde programmeren door na selectie van de waarde gedurende 3 seconden op de OK-knop te drukken. 5.5 Kinderbeveiliging Deze functie blokkeert de thermostaat met als doel ontoelaatbare bediening door kinderen te voorkomen. Druk hiertoe gelijktijdig en gedurende 5 seconden op de toetsen Eco/conf en Prog om deze functie te activeren of te deactiveren. Wanneer de kinderbeveiliging in werking is dan zal bij het indrukken van een willekeurige toets het foutsymbool FF verschijnen. figuur 17 Indien de spanning wegvalt tijdens de kinderbeveiliging dan blijft deze van kracht na het opnieuw inschakelen van de spanning. 5.6 Keuze voor ECO of COMFORT Deze keuze laat toe om tijdens de ECO-werking een temperatuurdaling van ongeveer 3,5 C te realiseren ten opzichte van de ingestelde comforttemperatuur. Druk op de toets Op het scherm verschijnt de gewenste comforttemperatuur of de melding ECO in het geval dat de ECO-werking werd geactiveerd. Aanduiding gewenste comforttemperatuur Aanduiding van de tijd 5.7 Selectie van de functie PROG figuur 18 Met deze functie wordt het mogelijk de verwarmingsbehoefte op voorhand te programmeren. 8

9 Druk op Prog, het scherm zal de werkingswijze zichtbaar maken: comfort of ECO. Opmerking: Naargelang de aanduiding op het scherm: tijd of gewenste temperatuur zal de volgorde van het programma anders zijn (fig. 19). Aanpassen van het programma: figuur 19 Druk op Prog gedurende 5 seconden. Bevestig met de knop OK. Selecteer de dag door de draaiknop te bedienen. Bevestig met de knop OK. Kies het uur waarop een actie moet uitgevoerd worden door middel van de draaiknop. Wijzig de instelling met de knop : = comfort = ECO (temperatuurverlaging) Bevestig met de knop OK Selecteer een andere dag of keer terug met de knop Prog. Zo kan men elke dag van de week programmeren. Onderbreking van het programma figuur 20 Men kan op ieder ogenblik het apparaat forceren om de geprogrammeerde werking te verlaten en dit zowel tijdens de werking ECO als comfort. 9

10 Stel dat het apparaat bezig is aan de afwerking van een programma dan drukt men op de toets om ECO of comfort onmiddellijk te activeren. Na deze onderbreking wordt opnieuw en automatisch voor het lopend programma gekozen en verder afgewerkt. figuur 21 Kopiëren van een dagprogramma Druk gedurende 5 seconden op de toets Prog.. Selecteer met de draaiknop de gewenste dag. Selecteer het gewenste tijdstip. Wijzig de werkingswijze met de toets = comfort = ECO (temperatuurverlaging) Selecteer een andere dag om het programma naar daar te kopiëren. Druk gedurende 3 seconden op OK waarna het programma voor de nieuwe dag is geregistreerd. Herhaal deze werkgang voor de andere dagen. Sluit het programmeren af door op de Prog-toets te drukken. figuur 22 10

11 Kopiëren van een programma over meerdere gegroepeerde dagen Er zijn 4 groepen van dagen voorzien: Druk gedurende 5 seconden op de toets Prog Bevestig met de OK knop. Selecteer met de draaiknop de gewenste dag. Bevestig met de OK knop. Selecteer het gewenste tijdstip. Wijzig de werkingswijze met de toets = comfort = ECO (temperatuurverlaging) Druk gedurende 5 seconden op Prog om toegang tot de daggroepen te krijgen. Selecteer de gepaste groep via de draaiknop. opdat de kopie effectief zou worden. Druk opnieuw op OK en dan op Prog om de programmeercyclus te verlaten. figuur 23 11

12 5.8 Programmeren van de functie TURBO Stel dat je alle dagen op een bepaald tijdstip automatisch de functie TURBO wilt geactiveerd zien teneinde bijvoorbeeld een badkamer tijdig opgewarmd te krijgen. Druk op de Prog toets gedurende 5 seconden Selecteer met de draaiknop de functie TURBO Selecteer de dag die moet geprogrammeerd worden. Selecteer het uur dat moet geprogrammeerd worden. Selecteer de minuten (in stappen van 5 min.) 12

13 Selecteer de werkingswijze: = enkel straling = straling + warmeluchtblazer Doe zo verder voor de andere dagen via de OK knop en Prog Om het programma te verlaten drukt men opnieuw op Prog. Opmerking Om een programma te verwijderen selecteert men via de draaiknop de positie minuten en drukt men 2 keer na elkaar op de OK-toets. figuur 24 Kopiëren van een TURBO-programma naar een andere dag Druk op Prog gedurende 5 seconden Selecteer TURBO via de draaiknop Selecteer de dag waarvan men het programma wenst te kopiëren. Druk op Prog om de dag te selecteren waarop men het programma wenst over te dragen. Druk gedurende 3 seconden op OK Druk op Prog om een andere dag te selecteren of druk nogmaals op Prog om het programma te verlaten. figuur 25 13

14 6. AFSTANDSTURING VIA DE PILOOTDRAAD Normale werking (mode comfort) : Op het scherm verschijnt de comforttemperatuur die men heeft ingesteld en alle functies zijn beschikbaar voor gebruik. Via de pilootdraad kiest men verder voor de functies ECO, ANTIVRIES, STOP, CONF-1 of CONF-2. Een actie via een spanning op de pilootdraad (zie paragraaf 4) zal zich maar na 15 seconden laten gelden. Beschrijving van de functie STOP ECO CONF-1 CONF-2 ANTIVRIES Aanduidingen op het scherm Resultaat Onmiddellijke stop van het apparaat Temperatuurdaling van 3,5 C ten opzichte van de gewenste kamertemperatuur Temperatuurdaling van 1 C ten opzichte van de gewenste kamertemperatuur Temperatuurdaling van 2 C ten opzichte van de gewenste kamertemperatuur Het lokaal wordt op een temperatuur van 7 C gehouden, tenminste indien het apparaat aangepast is aan de grootte van het lokaal. 7. ONDERHOUD Gebruik voor het onderhoud geen agressieve producten, een vochtige doek zal bij regelmatig onderhoud voldoende zijn om de oppervlakte te reinigen. Bij elke vorm van onderhoud, zeker met water, zal men de netspanning uitschakelen! Maandelijks zal men het uitblaasrooster van de warmeluchtblazer dat zich vooraan bevindt met een stofzuiger reinigen. figuur 26 Verwijder bij grondig onderhoud de filter die zich achteraan bevindt: schuif het filter eerst naar boven (1) en dan naar rechts of links (2) waarna het ook met een stofzuiger kan gereinigd worden (fig. 27) 14

15 figuur 27 WAARSCHUWING FILTERREINIGING A. Via het bedieningspaneeltje Er is een timer voorzien die het aantal bedrijfsuren van de TURBO-functie bijhoudt. Wanneer deze tijd verstreken is zal het lampje filter op het bedieningspaneeltje pinken. Na reiniging zal men gedurende 3 seconden op de TURBO-knop drukken om deze timer terug op 0 te brengen. figuur 28 B. Via de thermische veiligheid Indien men verzaakt heeft aan regelmatig onderhoud kan het voorvallen dat de filter + de ventilator ernstig vervuild is waardoor ook het verklikkerlampje onderaan rechts gaat oplichten. Daar dit het gevolg is van een thermische uitschakeling zal men niet het apparaat blijven gebruiken maar voorrang geven aan een degelijke onderhoudsbeurt! verklikkerlampje filter figuur OPLOSSEN VAN PROBLEMEN Het apparaat warmt niet op: - controleer of er netspanning is (zekeringen ingeschakeld?) - controleer of de knop rechts onderaan is ingeschakeld - controleer of de ingestelde temperatuur hoger is dan de kamertemperatuur Het apparaat weigert enkele functies uit te voeren: - controleer of er op dat ogenblik via de pilootdraad geen andere opties worden gekozen Het apparaat blijft functioneren: - controleer of de thermostaat zich niet in een koude luchtstroming bevindt - is het vermogen van het apparaat aangepast aan de grootte van het lokaal? 15

16 Het bedieningspaneel blokkeert: - schakel de netspanning enkele minuten uit en probeer opnieuw - indien het probleem zich blijft herhalen dan zal men nagaan of de netspanning stabiel is Andere problemen: - tracht niet zelf het apparaat te herstellen doch raadpleeg de leverancier of een bekwaam vakman - men zal nooit het apparaat openen zonder eerst de netspanning uit te schakelen! 9. GARANTIE Er is een waarborgperiode van 2 jaar voorzien tegen het optreden van fabricagefouten en verborgen gebreken. Binnen deze periode worden gratis wisselstukken ter beschikking gesteld aan de installateur. Indien het gebrek zodanig is dat het apparaat in het labo van dient hersteld te worden dan kan het gratis opgehaald worden op de oorspronkelijke plaats van levering of dient men het apparaat rechtstreeks aan te bezorgen. De garantie is niet van toepassing indien het defect het gevolg is van oneigenlijk gebruik, mechanische beschadigingen, overspanning, waterschade of na toepassing van niet-originele wisselstukken. Voor elke aanspraak op garantie is een gedateerd aankoopbewijs noodzakelijk! Deze opsomming is niet beperkend, de volledige garantievoorwaarden zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar. 16

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel)

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) 1 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 1 Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 2 Gelieve deze handleiding grondig door te lezen alvorens het apparaat

Nadere informatie

MILTON KLOKTHERMOSTAAT

MILTON KLOKTHERMOSTAAT MILTON KLOKTHERMOSTAAT Gebruiksaanwijzing Installatie: Waarschuwing: schakel de Milton en de elektronische apparaten (CV-Ketel) die erop worden aangesloten uit voor installatie. 1. Installatieplaats: Plaats

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

09/2010. Mod: TAV-B2/D. Production code: CBC210

09/2010. Mod: TAV-B2/D. Production code: CBC210 09/2010 Mod: TAV-B2/D Production code: CBC210 NL Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Voor u deze flessenkoeler in gebruik neemt raden wij u aan deze handleiding door te nemen. 2. Het is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

CODUMÉ SCVU2 TECHNISCHE FICHE. Een vooruitstrevende techniek! EPB conform. www.codume.eu

CODUMÉ SCVU2 TECHNISCHE FICHE. Een vooruitstrevende techniek! EPB conform. www.codume.eu TECHNISCHE FICHE CODUMÉ SCVU2 Een vooruitstrevende techniek! EPB conform De Codumé SCVU2 ventilator is het neusje van de zalm voor lokale en gedecentraliseerde ventilatie. Met een permanent debiet van

Nadere informatie

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Bediening en display 3 Bediening 3 Display 4 Handleiding voor gebruik 4 Gebruiksfuncties 5 Functie COMFORT 5 Functie ECO

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Elektronische kamerthermostaat

Elektronische kamerthermostaat Elektronische kamerthermostaat Gefeliciteerd! U bent in het bezit van de EasyStat, een nieuwe, door Honeywell ontwikkelde kamerthermostaat. Eenvoud en duidelijkheid staan voorop bij deze kamerthermostaat.

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

Day Night Round T8700A1009/T8700N1000

Day Night Round T8700A1009/T8700N1000 Day Night Round T8700A1009/T8700N1000 Programmeerbare kamerthermostaat met 24-uursprogramma Gebruiksaanwijzing en montagevoorschrift 1 INHOUDSOPGAVE Honeywell Day Night Round...2 Uitleesvenster en toetsen

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

Handleiding SCVU2 1. VEILIGHEID 2. TECHNISCHE KENMERKEN SCVU 2

Handleiding SCVU2 1. VEILIGHEID 2. TECHNISCHE KENMERKEN SCVU 2 Handleiding SCVU2 Wij danken U voor het vertrouwen dat u stelt in de aankoop van dit toestel en hopen dat dit toestel volledig beantwoordt aan uw wensen. 1. VEILIGHEID Dit apparaat is niet bedoeld voor

Nadere informatie

RGBW RF wandbediening

RGBW RF wandbediening RGBW RF wandbediening Elegante wandbediening voor de bediening van RGBW led strips Hiermee stuurt u de GGS-RGBWCONT120 RGBW led controller(s) aan Touch-panel, afgewerkt met glazen plaat. Geen bedrading

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

NEDERLANDS TH82712V. Digitale plug-in timer. De keuze van de installateur cdvibenelux.com

NEDERLANDS TH82712V. Digitale plug-in timer. De keuze van de installateur cdvibenelux.com NEDERLANDS Digitale plug-in timer De keuze van de installateur 1. DAGELIJKSE/WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE TIMER Alvorens uw timer in gebruik te nemen, gelieve de volgende handleiding aandachtig te lezen. Dit

Nadere informatie

Thermostaat met display

Thermostaat met display H/LN4691-0 674 59-64170 Thermostaat met display RA00118AA_U-01PC-13W38 www.homesystems-legrandgroup.com Inhoudsopgave Thermostaat met display 1 Thermostaat met display 4 1.1 Functionering 4 1.2 Wat voor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR A B C D E * * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Lettercodeschijf B: Cijfercodeschijf C: Klemschroeven D: Bevestigingsnokjes E:

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC1D528

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC1D528 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 WAARSCHUWING - Laat de afstandsbediening nooit

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

Analoog telefoontoestel

Analoog telefoontoestel Gebruikershandleiding Analoog telefoontoestel COMfort 200 Hoorn Basiseenheid Toetsenklavier Haak Krulsnoer Aansluiting krulsnoer Lijnsnoer Aansluiting lijnsnoer Eerste gebruik Verbindt het krulsnoer met

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

AC2400 Mobiele Caravanairco

AC2400 Mobiele Caravanairco Instructieboekje AC2400 Mobiele Caravanairco 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM caravanairco hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig gemonteerde

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

HRC 17M HRC 17D HRC 20M HRC 25D

HRC 17M HRC 17D HRC 20M HRC 25D Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be Warmtepompen geschikt voor toepassingen met een hogere watertemperatuur HRC 17M HRC 17D HRC 20M HRC

Nadere informatie

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE INHOUDSTABEL 1. INLEIDING 01 2. VEILIGHEID 01 3. WERKING 01 4. OBOUW 02 ALGEMEEN 02 MAATTEKENING 02 MONTAGE 02 ELEKTRISCH SCHEMA 04 4.1 AANSLUITING D300E II

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR Verlichting: Aan / Uit / Dimmen A B C D * E F * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Verbind-knop B: Indicator (spannings- en verbindstatus)

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889.

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. COBRA 889 INLEIDING Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. De belangrijkste vernieuwing in deze 889-serie bestaat uit het systeem, dat de herkenningscode van de afstandsbediening

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Elektrische verwarmingssystemen

Elektrische verwarmingssystemen De Easy Timer klokthermostaat ET 32 F De Easy Timer klokthermostaat is voorzien van een groot display, waar de actuele vloertemperatuur af te lezen is. Achter de klepjes zitten 11 knopjes verscholen. Deze

Nadere informatie

STATISCHE ACCUMULATOREN. Type STA 8 STA 17 STA 26 STA 34. Montage- en gebruiksaanwijzing

STATISCHE ACCUMULATOREN. Type STA 8 STA 17 STA 26 STA 34. Montage- en gebruiksaanwijzing STATISCHE ACCUMULATOREN Type STA 8 STA 17 STA 26 STA 34 Montage- en gebruiksaanwijzing Versie 21/04/2004 1 De installatie van het apparaat moet uitgevoerd worden door een geschoold vakman die zowel het

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding van de thermostaat

Gebruikershandleiding van de thermostaat NL Gebruikershandleiding van de thermostaat Eens uw thermostaat geïnstalleerd en verbonden is met de Box, kan u ontdekken hoe u hem moet programmeren en besturen vanuit uw Internet portaal. U kan op ieder

Nadere informatie

Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 10 Knops afstandsbediening

Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 10 Knops afstandsbediening Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 10 Knops afstandsbediening Well Straler Industrielaan 22 9320 Erembodegem info@wellstraler.be www.wellstraler.be Inhoudstafel

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS A B C D E F 1 2 3 VEILIGHEID Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door incorrect

Nadere informatie

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Temperatuurregeling van aangesloten toestellen BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN ingebouwde temperatuurvoeler Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Toepassingsvoorbeelden: Elektrische

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR Verlichting: Aan / Uit A B C D * E F * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Verbind-knop B: Indicator (spannings- en verbindstatus) C: Zekeringhouder

Nadere informatie

Honeywell. Gebruiksaanwijzing DFRC. RF Afstandsbediening Sfeerhaard

Honeywell. Gebruiksaanwijzing DFRC. RF Afstandsbediening Sfeerhaard Honeywell Gebruiksaanwijzing DFRC RF Afstandsbediening Sfeerhaard SCHERM EN TOETSEN Uitleesvenster Toets Verhoog Toets Verlaag Toets Stop/Stand-by Toets Menu Scherm Handbediening. Klokprogramma actief.

Nadere informatie

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen Neem het screen uit de verpakking. Om beschadiging van het screen te voorkomen raden wij u aan hierbij geen mes te gebruiken.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0) Internet Control Station Kijk regelmatig op www.klikaanklikuit.nl voor updates Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0) ICS-1000 Het grootste gemak in draadloos schakelen. Eenvoudig uit te breiden

Nadere informatie

Model EF-2000W Handleiding

Model EF-2000W Handleiding Thermic Dynamics Eco Class Heater Model EF-2000W Handleiding Waarschuwingen Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en dient niet gebruikt te worden voor andere doeleinden, zoals in een niet-huiselijke

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

N301/R01( ) Digitale thermostaat TH132-AF

N301/R01( ) Digitale thermostaat TH132-AF N301/R01(14.07.09) Digitale thermostaat TH132-AF Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Programmamogelijkheden 2 Uitleg symbolen 3 Installatie 4 De schakel instellingen 6 1 Programmamogelijkheden De klokthermostaat

Nadere informatie

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Dylan. Elektrische hanghaard met afstandsbediening

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Dylan. Elektrische hanghaard met afstandsbediening Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Dylan Elektrische hanghaard met afstandsbediening Belangrijk: Lees deze montagehandleiding en gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voordat u de haard plaatst en

Nadere informatie

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 NL BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 GEBRUIK VAN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING BELANGRIJK VOOR GEBRUIK : Voordat U het toestel gebruikt gelieve zeker te zijn dat : Het binnentoestel correct is aangesloten op

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RC08A

GEBRUIKSAANWIJZING RC08A GEBRUIKSAANWIJZING RC08A NEDERLANDS INHOUD Overzicht 1-2 Voor gebruik 3 4-12 Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik van uw airconditioner en bewaar deze bij de unit. OVERZICHT DISPLAY Informatie die

Nadere informatie

4 Knops afstandsbediening

4 Knops afstandsbediening Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 4 Knops afstandsbediening Well Straler Industrielaan 22 9320 Erembodegem info@wellstraler.be www.wellstraler.be Inhoudstafel

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter

Nadere informatie

Hotto boilerkraan plaatsen

Hotto boilerkraan plaatsen Hotto boilerkraan plaatsen Hotto boilerkraan plaatsen Materialen Gereedschap Hotto Quadro kraan Chroom Steeksleutel Hotto Arco kraan RVS Hotto Arco kraan Chroom Hotto Quadro kraan RVS http://bit.ly/29e6suk

Nadere informatie

HANDLEIDING SAUNABESTURING A2 TECHNISCHE GEGEVENS

HANDLEIDING SAUNABESTURING A2 TECHNISCHE GEGEVENS HANDLEIDING SAUNABESTURING A TECHNISCHE GEGEVENS Spanning : 00 Volt, N ~ Frequentie : 0 Hz Schakelvermogen : 9 kw over fasen van max. kw per fase Verwarmingsduur : 6 of uur Temperatuur : 0 C afhankelijk

Nadere informatie

ELECTRA. Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA

ELECTRA. Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA RC7 Bedieningsvoorschriften NL ELECTRA Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA VOORBEREIDING Installeren van de batterijen Verwijder het deksel aan de achterzijde van de afstandsbediening. Plaats de

Nadere informatie

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje.

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje. MODELLEN 1221 AANSLUITINGEN 1 kanaal 2 kanalen VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In verband met brandgevaar of het risico op een elektrische schok dient inbouw en montage uitsluitend door een elektro vakman te geschieden.

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E Inhoudstafel 1. AFSTANDSBEDIENING EN ZIJN FUNCTIES 2 2. NAMEN EN FUNCTIES VAN DE INDICATOR OP DE AFSTANDSBEDIENING 3 3. BESTURING VAN DE AFSTANDSBEDIENING 3 3.1. INBRENGEN

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Elektrische muurbeugel

Elektrische muurbeugel E HANDLEIDING Elektrische muurbeugel IR ontvanger programmeren: (AB = afkorting voor afstandsbediening) STAP 1: Druk en houd voor 5 seconden ingedrukt totdat de LED gaat knipperen en aan blijft, dan druk

Nadere informatie

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Bestnr. 62 00 09 Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Installatiehandleiding - 2 - Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Inhoudsopgave Pagina Samenstelling 4 Veiligheid 5 Montage 5 Benodigd gereedschap 5 Aanbevolen

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie BEDIENINGSELEMENTEN 1. Temperatuurregeling. Afzonderlijk instelbaar voor de bestuurder en de passagier voorin. 2. Programma voor maximaal ontdooien. 3. Luchtverdeling. In de geselecteerde

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmode-knop C: Indicator 1 [1] Uitschakelen

Nadere informatie

Model lamellen Afmetingen (b x h mm) A (b)

Model lamellen Afmetingen (b x h mm) A (b) INLEIDING Haal het toestel uit de kartonnen verpakking. Plaats het op de hoeken van piepschuim om het niet te beschadigen. OPMERKING: de handdoekdroger is omgekeerd ingepakt om de ventilator niet te beschadigen.

Nadere informatie

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen Gevaar! Veronachtzaming kan of zal de oorzaak zijn van elektrische schokken met gevaar voor het leven. - Gebruik het verwarmingselement niet in de nabijheid

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u veel plezier en comfort

Nadere informatie

L N L N. Fig.3 L N L N. Fig.4

L N L N. Fig.3 L N L N. Fig.4 SILET DESIG L L Fig.3 L L Fig.4 L L Ls Fig.5 L L Ls Fig.6 T (min) Fig.7 SILET CRZ L L Ls Fig.8 L L Fig.9 T (min) Fig.10 HR (%) CT-12/14 12 V 50Hz 230 V 50Hz TIME-DELAY FUSE 125 ma MAX. L SILET-100 CZ

Nadere informatie

4. Sluit de connectoren (L) aan, die zich aan de achterkant van de hoofdstructuur bevinden zoals wordt getoond in de figuur.

4. Sluit de connectoren (L) aan, die zich aan de achterkant van de hoofdstructuur bevinden zoals wordt getoond in de figuur. MONTAGE INSTRUCTIES 1. Haal de onderdelen uit de verpakking en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn: (A) Hoofdstructuur; (B) Frame met zit; (C) Steunbuis voorzijde; (D) 2 bouten M8x70; (F) 4 schroeven

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

Handleiding voor de Netatmo app

Handleiding voor de Netatmo app Handleiding voor de Netatmo app Inhoudstafel 1. Regelen van de temperatuur... 3 2. De verwarmingsplanning... 4 2.1 Een planning maken... 5 2.2 Verwarmingsperiodes & temperaturen... 6 2.3 Een nieuwe stand

Nadere informatie

AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING LMD-AE-09HDI-SET LMD-AE-12HDI-SET LMD-AE-18HDI-SET LMD-AE-24HDI-SET Pag 1 Inhoud: Afstandsbediening specificatie.. 3 Afstandsbediening functies.. 4 Betekenis

Nadere informatie

Bedrade afstandsbediening YR-E14

Bedrade afstandsbediening YR-E14 Bedrade afstandsbediening YR-E14 MODE Om de modes : automatisch, ventileren, koelen, ontvochtigen of verwarmen te activeren. HEALTH Om de lucht te reinigen. SWING Het veranderen van de stand van de lamellen,

Nadere informatie

De digitale thermostaat is een CE gecertificeerd product. (CE-markering, keurmerk "Conformité Européenne")

De digitale thermostaat is een CE gecertificeerd product. (CE-markering, keurmerk Conformité Européenne) De DRL E-Comfort digitale thermostaat is een digitale klokthermostaat voor automatische bediening van elektrische handdoek radiatoren. Door middel van een externe sensor kan de ruimte temperatuur op een

Nadere informatie

1 Kenmerken: 2 Installatie: MontageGIDS. inteo SOLIRIS IB

1 Kenmerken: 2 Installatie: MontageGIDS. inteo SOLIRIS IB nvsysa-mo7-0 MontageGIDS inteo 1 Kenmerken: De is een zon- en windautomaat voor het sturen van meerdere motoren via een Inteo buslijn. De windsnelheid en de lichtintensiteit worden gemeten met behulp een

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Sauna Softdamp Infrarood Timer Langegolf Kleurenunit. Leisure Line

Gebruiksaanwijzing. Sauna Softdamp Infrarood Timer Langegolf Kleurenunit. Leisure Line Gebruiksaanwijzing Sauna Softdamp Infrarood Timer Langegolf Kleurenunit Leisure Line 1 Algemeen 3 Sauna.. 7 Softdamp. 9 Infrarood.. 11 Timer 14 Langegolf 16 Kleurenunit.. 19 Optie. 21 Sauna tijdklok. 22

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

PA3-1000R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS. Afstandsbediening A: Zend-indicator B: Aan / uit knoppen C: Huiscode-schuif

PA3-1000R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS. Afstandsbediening A: Zend-indicator B: Aan / uit knoppen C: Huiscode-schuif D C E A B F Afstandsbediening A: Zend-indicator B: Aan / uit knoppen C: Huiscode-schuif Schakelaar D: Spanningsindicator E: Kinderbeveiliging F: Letter-/cijfercodeschijf 1 [1] Instellen ontvang -code Draai

Nadere informatie

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING Let op: 1. Lees voor gebruik eerst deze handleiding 2. Demonteer de camera of de hoofdunit niet. 3. Ga zorgvuldig te werk. 4. Wij raden u aan om regelmatig een

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

handleiding beeldschermloep Basic Simpleview. (zie voor foto s de originele Engelstalige handleiding)

handleiding beeldschermloep Basic Simpleview. (zie voor foto s de originele Engelstalige handleiding) Gebruiksaanwijzing 409038 handleiding beeldschermloep Basic Simpleview Belangrijk (zie voor foto s de originele Engelstalige handleiding) Lees de handleiding aandachtig door. Als u de kabels aansluit,

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR D A C * B * Afbeelding van de AYCT-102 (niet inbegrepen) A: Zoekmodus-knop B: Aansluiting wandschakelaar C: Aansluiting verlichting D: Indicator

Nadere informatie

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be Het A.R.E.I. en verlichtingskringen De verlichting in uw woning is het belangrijkste onderdeel van uw elektrische installatie n De kringen Een verlichtingskring wordt bekabeld met draden van 1,5 mm 2 en

Nadere informatie

RCW Afstandsbediening

RCW Afstandsbediening RCW Afstandsbediening Gebruikershandleiding - Nederlands MURCW 747 399569 Afstandsbediening. 1. Aan uit toets. 2. Selectie toets (koelen, verwarmen, automatisch koelen/verwarmen, ontvochtigen, ventileren).

Nadere informatie

11/2010. Mod: PV200X. Production code: UR200/OUT430

11/2010. Mod: PV200X. Production code: UR200/OUT430 11/2010 Mod: PV200X Production code: UR200/OUT430 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Belangerijke veiligheidsinstructies NL NL Belangerijke veiligheidsinstructies 1. Om volledig gebruik te maken

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding ICY1801TP Thermostat Programmer Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing I.C.Y. B.V. Introductie De Thermostat Programmer vergemakkelijkt het programmeren van de Timer-Thermostaat, doordat u één keer

Nadere informatie

LEES AANDACHTIG DEZE INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK. BEWAAR DIT DOCUMENT ZODAT U HET LATER NOG KUNT RAADPLEGEN.

LEES AANDACHTIG DEZE INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK. BEWAAR DIT DOCUMENT ZODAT U HET LATER NOG KUNT RAADPLEGEN. LEES AANDACHTIG DEZE INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK. BEWAAR DIT DOCUMENT ZODAT U HET LATER NOG KUNT RAADPLEGEN. BELANGRIJK: Bedek het toestel nooit terwijl het ingeschakeld is (afb. 5), omdat

Nadere informatie