Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen"

Transcriptie

1 Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Waarom we informatiesystemen testen behoeft geen uitleg: Testen is nodig om inzicht te geven in de kwaliteit. Het voorkomen van risico s op fouten in een systeem, preventie dus, stelt heel wat eisen aan kwaliteitsborging. In de IT sector gaat het hierbij om het gehele software ontwikkelproces: het monitoren en verbeteren van dit proces, ervoor zorgen dat alle overeengekomen normen en procedures worden gevolgd en, last but not least, ervoor zorgen dat problemen worden gevonden en behandeld. Veel bedrijven weten dat het testen inmiddels een noodzaak is geworden, maar vragen zich nog af hoe men dit nu het best kan opzetten. Deze whitepaper probeert handvaten aan te reiken om te kunnen bepalen wat er binnen de organisatie nodig is en hoe dit efficiënt kan worden ingericht. Immers, niet ieder bedrijf is gebaat bij een aparte testafdeling, het gaat om het bereiken van een balans tussen baten en lasten. Deze whitepaper gaat hier dieper op in. Aannames Laten we eerst beginnen met te bepalen wat we verstaan onder software kwaliteit: Het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product of dienst dat van belang is voor het voldoen aan vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften. De software moet dus voorzien in verwachtingen van verschillende gebruikers. Software testen is vervolgens weer gericht op risico beperking en het genereren van vertrouwen in het systeem. Kortom, testen heeft betrekking op de werking van een applicatie onder gecontroleerde omstandigheden en grondige evaluatie van de resultaten na het testen. Organisaties verschillen sterk in de manieren waarop ze verantwoordelijkheden voor kwaliteitsborging en testen toewijzen. Meestal liggen beiden op één plek in de organisatie, maar testen kan ook worden ingericht als een specifieke unit. Ook is het bij veel organisaties gebruikelijk dat een mix van testers en ontwikkelaars nauw samenwerken in projectteams met projectmanagers die de algemene kwaliteitsborgingprocessen bewaken. Door zo veel verschillende onderlinge invloeden is er dus niet één manier op het organisatorisch vast te leggen. Het zal in het algemeen afhangen van wat het beste past bij de omvang en economische structuur van het bedrijf. Testen Uit de nieuwsberichten is het duidelijk dat er bij veel organisaties kwalitatief onvoldoende wordt getest. Als er dan al getest wordt, dan gebeurt dit meestal handmatig, op ad-hoc basis en vaak onvoldoende gedocumenteerd. De resultaten van het testen geven dan inhoudelijk geen informatie. Zonder goede documentatie is iedere test onbruikbaar en feitelijk weggegooid geld. Het gevolg hiervan is dat het in productie nemen van nieuwe software of het updaten van bestaande software in veel gevallen onverwachte en tegenvallende resultaten opleveren. Fouten die pas worden ontdekt terwijl de software al in gebruik is genomen, leveren een enorme kostenpost op. Het is tot 100x duurder om een fout in software te herstellen als het product al live is gegaan, vergeleken met een identificatie en herstel in de ontwerp- en test-fase. Risico s van fouten in productie moeten dus zo veel mogelijk worden voorkomen en daarom zal men tijdens het ontwikkelproces risico s, kwaliteit, geld en tijd tegen elkaar dienen af te wegen. Wat is software testen niet? Het is NIET: Vrijgeven of accepteren Een fase na ontwikkeling Implementatie Per definitie goedkoop, het kan wel.

2 Ondanks dat het wellicht niet bij iedereen direct in gedachten komt, zien we bij het testen ook een belangrijke taak weggelegd voor het beoordelen van de testdocumentatie. Hier kunnen ervaren test consultants hun toegevoegde waarde bieden door te bepalen of de te testen activiteiten wel voldoende specifiek en uitvoerbaar zijn gemaakt. Op basis van de uitgangspunten, die eerder zijn opgesteld, wordt dan bepaald of de testscripts wel voldoende diepgang hebben en of wel het juiste wordt getest. Een belangrijk verschil dat we opmerken bij organisaties die het testen al permanent in hun organisatie hebben geborgd, is dat zij het testen vooral zien als een uitdaging, als een middel om het systeem kwalitatief te verbeteren en niet als het klusje dat uitgevoerd moet worden omdat dat eenmaal zo is afgesproken. Testen hoort een continu proces te zijn, verankerd in de organisatie, kortom: er moet sprake zijn van een Testorganisatie. Gestructureerd Testen Alleen maar testen is binnen de Testorganisatie is echter niet voldoende; het testen dient gestructureerd te gebeuren. Willekeurig een steekproef uitvoeren in een programma is niet de manier. Een test kan veel beter opgezet worden door te kijken naar waar de meeste risico's gelopen worden en daarbij is een gedegen testmethodiek onontkoombaar. Verder moet testen op basis van economische en logische gronden te gebeuren, gedreven door het bedrijfsproces. Het test traject dient goed te worden voorbereid met daarbij een strakke planning, onafhankelijk of het nu in een project wordt uitgevoerd of als onderdeel van dagelijkse gang van zaken. Vervolgens moet de scope van het te testen object worden bepaald, naast de criteria om iets te accepteren of niet. Een hulpmiddel hierbij is een methodologie om gestructureerd te testen: bijvoorbeeld TMap Next of ISTQB. Ongestructureerd testen leidt dus tot verschillende nadelen waarvan één van de belangrijkste is dat het leidt tot onvoldoende inzicht in de kwaliteit van het systeem en er dus geen solide advies kan worden gegeven. Het kan tevens leiden tot onverwachte overschrijdingen in planningen en budgetten en vervelende negatieve publieke exposure. Gestructureerd testen daarentegen is inzetbaar in elke situatie, geeft inzicht in risico s ten aanzien van de kwaliteit, vindt fouten in een vroeg stadium, is beheersbaar en vaak zijn de testgevallen ook nog eens herbruikbaar. Om deze redenen wordt gestructureerd testen ook steeds belangrijker. Testen is dus veel meer dan alleen het uitvoeren van de test: twee belangrijke fasen voor het uitvoeren zijn het plannen en het voorbereiden. De uitvoering wordt doorgaans geschat op 40% van de totale inspanning, plannen en voorbereiden respectievelijk 20% en 40%. Verschillende manieren om te testen Er zijn verschillende manieren om te testen. De meest gangbare manier is om testgevallen handmatig of geautomatiseerd te ontwerpen zodat er expliciete informatie over het te testen onderdeel wordt verkregen. Vervolgens worden de verwachte resultaten vergeleken met de uitkomsten uit de tests. Een andere manier is door informatie te verzamelen zonder expliciete testgevallen. Hierbij kan men kijken naar gebruikersvriendelijkheid of performance zonder daadwerkelijk daar specifieke testgevallen voor te definiëren. Tot slot is er nog een vorm van testen waarbij er wordt gekeken naar documentatie, handleidingen, procedure beschrijvingen en dergelijke zonder de software daadwerkelijk te gebruiken. Het proces dat is gekoppeld aan het testen heet, logischerwijs, het testproces. De fasering van het testproces vertoont veel overeenkomsten met die van het ontwikkelproces. Het ontwikkelproces bestaat doorgaans uit de fasen: eisen en wensen (ook wel specificaties genoemd), functioneel ontwerp, technisch ontwerp en de bouw; het testproces kent in

3 omgekeerde volgorde de ontwikkeltest door de ontwikkelaar uit te voeren bij de bouw, de systeemtest, de geïntegreerde systeemtest test en uiteindelijk worden specificaties getest met de gebruikers acceptatie test. Voor zowel het ontwikkelproces als het testproces geldt dat iedere fase haar eigen publiek en doel kent. Om het testen goed uit te kunnen voeren moet worden bepaald wat getest wordt, waarmee, hoe en door wie. We richten onze focus hier nu op het hoe. Verificatie en validatie Bij verificatie controleren we of onderdelen conform bijbehorende specificaties reageert. Software testen is een type van verificatie, net als reviews, analyse, inspectie en walkthroughs. Bij validatie daarentegen hebben we het over het proces waarbij gecontroleerd wordt of dat wat is gespecificeerd ook dat is wat de gebruiker werkelijk wenst. Dus: Verificatie: voeren we de juiste activiteit uit? Validatie: voeren we de activiteit juist uit? Requirements Validatie en verificatie zijn zinloos als er geen specificatie is van de software. Deze specificatie kan bestaan uit: de eisen en wensen die beschrijven wat de software zou moeten doen; de specificaties met betrekking tot architectuur; de gedetailleerde ontwerp specificaties die beschrijven hoe ieder component van de software geïmplementeerd zou moeten worden. Specificaties worden doorgaans voor de aanschaf (denk daarbij aan de pakket selectie trajecten) of ontwikkeling van de software opgesteld. Natuurlijk wordt er nog steeds wel gekeken door organisatie naar wat de concurrenten of branchegenoten aan software aanschaffen, maar men mag toch minimaal wel verwachten dat de bedrijfsprocessen enigszins worden gemapt op de functionaliteiten van een pakket. Gedurende zowel de inrichting als bij de ontwikkeling van de software is er meestal voor het eerst sprake van het testen. Hier wordt immers werkelijk getracht de wensen van de gebruiker te realiseren. Zo kunnen we verschillende formele tests onderscheiden gedurende een implementatietraject, waarbij de gebruikers acceptatie test de meest bekende is. Een andere veelvoorkomende test is de regressietest, waarbij gedurende de implementatie en nadien in beheer bepaald kan worden of wijzigingen al dan geen slechte invloed hebben gehad op de kwaliteit. Voor veel bedrijven is het structureel opnieuw testen, van vaak ongewijzigde functionaliteit met deze regressietests een tijdrovend onderdeel. Het levert veel voordelen op als deze regressietests geautomatiseerd zouden kunnen worden. Geautomatiseerd testen Regressietests worden vooral uitgevoerd in de beheerfase, maar kunnen al worden opgestart in de bouwfase, dus ook tijdens de implementatiefase. Indien de testorganisatie een gestructureerde aanpak kent, dan kunnen al vroeg in het project de basisfunctionaliteiten worden vastgelegd middels geautomatiseerde testscripts. In de latere fasen kunnen de testers zo steeds meer hun focus leggen op het testen van nieuwe functionaliteiten. Zodra deze vastliggen kunnen ook deze scripts worden geautomatiseerd, waarmee een overgang naar de beheerfase (na de go live) wordt vergemakkelijkt. Ook indien er iteratief en incrementeel wordt ontwikkeld kunnen deze onderdelen direct worden getest met scripts, die zodoende worden opgebouwd tot een aangroeiende set van regressietests. Geautomatiseerd testen levert vele voordelen op. Het is een proces dat eenvoudig kan worden herhaald, met verschillende data bestanden als input. Het resultaat van de test wordt

4 vastgelegd in rapportage die precies aangeven wat er in de test wel en niet goed is verlopen. De tester hoeft dus alleen nog te focussen op wat er níet goed is verlopen. De doorlooptijd van een geautomatiseerde test is veel korter en vergt minder inspanning van testers. Dit betekent dat ook kleine releases of wijzigingen goed en diepgaand getest kunnen worden zonder veel extra inspanning. Het geeft de testers ook de mogelijkheid om juist te focussen op het testen van nieuwe functionaliteit waarbij de bestaande functionaliteit snel en met betrouwbare resultaten automatisch getest kan worden. De voordelen op een rijtje: Betrouwbaar: De testgevallen worden op dezelfde wijze uitgevoerd. Ze voorkomen menselijke invoerfouten. Herhaalbaar: de testgevallen kunnen meerdere malen achter elkaar worden uitgevoerd, waarbij de invoergegevens met een Excel of ander bestand uniek en dus traceerbaar gemaakt kunnen worden. Uitgebreid: Met geautomatiseerd testen kunnen veel functies in de software getest worden, in een zelfde tijdsbestek meer dan met handmatig testen. Denk hierbij aan het s nachts testen en synchroon testen van verschillende functies. Herbruikbaar: De testgevallen kunnen uitgevoerd worden in verschillende fasen van de ontwikkeling, maar ook bij het beheer, zoals met regressietests in het geval van upgrades en patches. Snel: Geautomatiseerde tools voeren de testgevallen sneller uit dan mensen, behoeven geen pauzes en kunnen ook buiten kantoortijden worden uitgevoerd. Time to market en Quality to market kunnen dus significant worden verbeterd met geautomatiseerd testen. Het is bij geautomatiseerd testen wel essentieel dat de fouten die geconstateerd worden geen fouten in de testscripts betreft. Het is daarom noodzakelijk dat de software die gebruikt makkelijk werkt met de te testen applicatie. Tevens is het voor geautomatiseerd testen belangrijk dat het schaalbaar en onderhoudbaar is. Oracle ApplicationTesting Suite Er zijn diverse tools op de markt die het hergebruik van componenten toestaan. Voor Oracle applicaties is de Oracle Application Testing Suite (ATS) ontwikkeld. ATS is een geïntegreerde verzameling van test tools, bestaande uit: Oracle Functional Testing (OFT) Oracle Load Testing (OLT) Oracle Test Manager (OTM). Functional testing Met Functional Testing is het mogelijk om scripts tijdens het testen van de bedrijfsprocessen op te nemen. Het genereert een bestand dat door de tester kan worden aangepast zodat hetzelfde proces kan worden hergebruikt. De testanalist kan met specifieke kennis het invoer databestand aanvullen en het script generiek maken voor hergebruik met verschillende parameters en variabelen. Enige kennis van de programmeertaal Java is dan wel een toegevoegde waarde. Load Testing Load testing is uitermate geschikt om de infrastructuur door te lichten, waarbij deze applicatie direct de knelpunten kan aangeven. Dit houdt wel in dat deze infrastructuur eerst in kaart gebracht moet worden binnen het Load Testing. Hiermee kunnen dan simulaties worden uitgevoerd met duizenden gebruikers, zonder dat deze daadwerkelijk hoeven te participeren.

5 Test Manager De Oracle Test Manager is het onderdeel van ATS waarmee de gebruiker inzage heeft in het test proces. Het is de tool waarmee scripts kunnen worden opgestart en worden ingepland, handmatig en geautomatiseerd en het geeft per script aan of het succesvol is afgerond of niet. De issues die worden gevonden tijdens het testen kunnen hierin worden opgenomen en opgevolgd. Indien de klant reeds een tool bezit om issues op te volgen, dan kan in veel gevallen de gegevens uit de Test Manager aan die tool worden gekoppeld. Oracle Test Manager biedt een centrale web console met drie geïntegreerde modules: De Requirements Module biedt de testers de mogelijkheid om de test requirements te documenteren voordat het test proces begint. Binnen de Test Module kan de tester gedetailleerde tests plannen, geautomatiseerde en handmatige testscripts opslaan, uitvoeren en het resultaat ervan opslaan. De Issues Module geeft testers en ontwikkelaars de mogelijkheid om gevonden issues te registreren en de oplossing er van op te volgen: het track & trace van eventuele issues die uit de testscripts komen. Geautomatiseerd testen van Oracle Applicaties Voor de meeste Oracle applicaties zal de voorkeur uitgaan naar een soort record and playback-achtige toepassing, die gebruikt maakt van de gebruikers interface, dus via de schermen die de gebruikers ook zullen moeten invullen. Ook de maatwerkschermen voor de Oracle applicaties die door de organisatie zelf zijn ontwikkeld en toegevoegd kunnen daarbij worden getest. Oracle ATS heeft een krachtige record and playback functionaliteit voor het Functional Testing deel. Een unieke toepassing is daarbij dat de scripts ook volledig werken als de gebruiker een eigen schermindeling hanteert. Het is een robuuste en flexibele tool waarvan de scripts eenvoudig herbruikbaar zijn. Geautomatiseerde scripts zullen, net als handmatige scripts, regelmatig moeten worden bijgewerkt zodra functionaliteit wijzigt in de applicatie, bijvoorbeeld door set- up wijzigingen. De tijd die hiermee gemoeid gaat mag niet meer zijn dan het voordeel dat de geautomatiseerde scripts opleveren. Het is daarom goed om scripts dermate gestructureerd op te knippen, dat aanpassingen in het proces eenvoudig zijn in te passen, met oog voor de som van de totale onderdelen van het bedrijfsproces. Op deze wijze worden de testscripts op een modulaire wijze opgebouwd. Dit vereist deskundigheid op het gebied van testen maar ook van softwareontwikkeling en van Oracle ATS. De consultants van Hollandium zijn TMAP en ATS gecertificeerd en staan de klanten bij in de initiële opzet, maar ook in het beheer en in de overdracht naar de klant-organisatie De business case voor geautomatiseerd testen Nu de risico s van niet of slecht testen bekend zijn en we op de hoogte zijn van de voordelen van geautomatiseerd testen, rest de bedrijfseconomische vraag voor het management: hoe ziet de business case er uit voor het gebruik van Oracle ATS voor onze organisatie, specifiek voor het testen van onze Oracle Applicaties. Wat levert het de organisatie op? De eerste stap in de business case is een assessment van de huidige situatie. Hier worden vooral de volgende onderwerpen besproken: wordt er reeds getest? wat is de huidige test dekking? wat zijn de test vereisten? wat zijn de risico s bij huidig manier van testen? hoe zijn de scripts en resultaten gedocumenteerd?

6 Dat niet alle scenario s direct in aanmerking komen voor automatiseren is evident. Het gaat in eerste instantie om de bedrijfskritische processen en de processen met een hoog afbreukrisico. Daarna kan stapsgewijs een steeds groter deel van de totaal aantal te testen scenario s verder worden geautomatiseerd. Met andere woorden: de organisatie moet bewust automatiseren. Vervolgens wordt bepaald wat er gemeten gaat worden: de dekkingsgraad, de tijd per test, het aantal tests per iteratie. Dit is een belangrijke stap in het kunnen meten van het succes van de automatisering. De laatste stap is het bepalen van de Return On Investment (ROI). We kunnen daarbij de toegevoegde waarde, de ROI, in twee splitsen: Meetbare ROI, gerelateerd aan tijd, kwaliteit en geld; Onmeetbare ROI, gerelateerd aan een verbeterde afstemming van de verschillende fasen waarin wordt ontwikkeld, getest en opgeleverd. De meetbare ROI kunnen we als volgt onderverdelen: Kortere doorlooptijd: het uitvoeren van een geautomatiseerd script gaat sneller dan handmatig uitvoeren. Ook zijn scripts te agenderen, zodat ook buiten kantooruren scripts kunnen worden uitgevoerd. Verbeterde testdekking: men kan eenvoudigweg meer testen in minder tijd. Verbeterde herhaalbaarheid van het testen: dit geldt zeker voor het gebruik van geautomatiseerde test scripts tijdens regressie tests, maar ook tijdens de bouwfase van het project kunnen scripts worden gedefinieerd die vaker en met andere testdata herhaald kunnen worden. Minder defects in de productie omgeving: deze is minder goed te meten dan de eerste drie, maar door het verbeteren van de test dekking en het vaker herhalen met meerdere verschillende gegevens in de datafiles, kunnen meer defects worden voorkomen in productie. Belangrijk bij het berekenen van de meetbare kant van de business case zijn natuurlijk de kosten die gemaakt worden voor de aanschaf en het beheer van licenties, tijd om de scripts te automatiseren en het beheer ervan. Tijd die besteed wordt aan het analyseren van de uitkomsten en ook eventuele hardware die aangeschaft dien te worden dienen in de vergelijking te worden meegenomen. De minder goed meetbare ROI op een rij: Kwaliteitsverbetering tijdens het ontwikkelen: tijdens het ontwikkelen van software kunnen geautomatiseerde scripts dienen als een functionele baseline. Wijzigingen op het ontwerp kunnen zo eenvoudig in later tijdstip worden doorgevoerd en kan worden getest wat de impact op het totale proces is. Vertrouwen in de test resultaten. Bij geautomatiseerd testen is er geen context, het is goed of fout. De foutscenario s moeten daarna worden verklaard door de testers. Klanttevredenheid: voor de IT-afdeling binnen organisaties is de klanttevredenheid een belangrijke doelstelling. Minder defects betekent doorgaans een hogere tevredenheid. Al met al is de business case voor geautomatiseerd testen een afweging tussen de genoemde voordelen en resultaten versus de kosten die gepaard gaan met het automatiseren. Een andere factor die mee kan spelen is de houding van de organisatie ten aanzien van automatiseren. De ene organisatie gaat daar verder in dan de ander. Bij organisaties die veel automatiseren heeft men doorgaans ook een ander profiel voor haar personeel dan bij organisaties die minder zwaar leunen op automatisering. Dit laatste is

7 redelijkerwijs te ondervangen door bijvoorbeeld het automatiseren en het testen van processen uit te besteden aan een derde partij. Is het interessant voor uw organisatie? Er is een mogelijkheid om voor uw eigen organisatie te bepalen wat voor u de toegevoegde waarde kan zijn. Gaat het bij u om geautomatiseerd testen te implementeren, of juist om gestructureerd testen in (delen van) de organisatie te verankeren? Hollandium biedt u tegen aantrekkelijke voorwaarden een workshop aan, waarbij u gezamenlijk met onze ervaren consultants uw eigen testorganisatie tegen het licht kunt houden. Neemt u hiervoor contact op met ons. Over de Auteur: Niels van Opzeeland is éen van de oprichters van Hollandium en heeft een jarenlange ervaring in het implementeren, testen en beheren van de Oracle applicaties. Niels is optimistisch over de mogelijkheden en voordelen van het (geautomatiseerd) testen voor de klant en heeft deze whitepaper mede vanuit dit oogpunt geschreven. Over Hollandium Testing your Business. Dat doet Hollandium graag. Van implementatie tot beheer is Hollandium uw partner, met name ook op het gebied van het testen van uw software. Veel bedrijven beseffen dat een project eerder en binnen budget kan worden afgerond als er deskundig is getest. Bij Hollandium blijkt deze deskundigheid uit het feit dat de test consultants zowel TMAP als ISTQB gecertificeerd zijn, ze een achtergrond hebben in structureel testen en ze een gedegen structurele test(organisatie) kunnen opzetten en beheren. Oplossingsgericht werkend is Hollandium voortdurend bezig met verbeteringen in haar diensten, zoals bijvoorbeeld het geautomatiseerd uitvoeren van testscripts. Als Oracle Gold partner is Hollandium bij uitstek uw partner voor alle testwerkzaam- heden rondom de Oracle applicaties. Maak kennis met ons via of neem direct contact op met Niels:

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Regressietesten De aanpak en aandachtspunten Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 VERSIEBEHEER...3

Nadere informatie

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Mislukken Slagen gegarandeerd 2 Mislukken Slagen gegarandeerd Management verwacht onmiddellijk R.O.I. Doel:

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Tool Ambitie Resultaat

Tool Ambitie Resultaat Tool Ambitie Resultaat Testautomatisering door eindgebruikers en regressietesten in de keten Praktijkvoorbeelden van Tosca Ferrie Wolff - Practice lead Tosca - Implementation Partner Tricentis ferrie.wolff@sogeti.com

Nadere informatie

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Pagina 21 TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Door John Kronenberg John.Kronenberg@bartosz.nl @johnkronenberg Edward Crain Edward.crain@divetro.nl Welke groeifasen werden doorlopen in testautomatisering

Nadere informatie

MDA in de praktijk. Freek Bosch, Business Unit Manager Amsterdam, 4 juni 2009

MDA in de praktijk. Freek Bosch, Business Unit Manager Amsterdam, 4 juni 2009 Functional Model Driven Development MDA in de praktijk Freek Bosch, Business Unit Manager Amsterdam, 4 juni 2009 FMDD agenda FMDD Waarom FMMD De praktijk Wat is FMDD Ervaringen en lessons learned Ervaringen

Nadere informatie

Quality Automation Day

Quality Automation Day Quality Automation Day Sogeti & TOSCA Praktijkvoorbeelden van TOSCA Ferrie Wolff Practice Lead TOSCA ferrie.wolff@sogeti.com 2 What s on the menu? Kennismaking TOSCA Overzicht opdrachten Verdieping in

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Najaarsevenement 14 oktober 2015 Inleiding Wie zijn we Marc Koper: Specialist in performancetesten / testautomatisering HenkJaap van den

Nadere informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele

Nadere informatie

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker SmartTestAssistant Het slimme testhulpmiddel door Frank Stolker Inhoud Waarom wéér een ander tool? Omdat dit is wat we willen Wat is SmartTestAssistant dan? Hoe zit het in elkaar? Hoe werkt het? Schematische

Nadere informatie

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis Senior Testconsultant bij Sogeti Penningmeester van BNTQB, de member board voor België en Nederland van de International Software Testing Qualifications Board

Nadere informatie

Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen

Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen Sinds de kredietcrisis en door opkomende technologieën staan banken

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

C.A.S.T. Make it as simple as possible, but not simpler. Make IT as simple as possible, but not simpler. Complexiteit. Einstein maakte het simpel

C.A.S.T. Make it as simple as possible, but not simpler. Make IT as simple as possible, but not simpler. Complexiteit. Einstein maakte het simpel Geautomatiseerd Testen Complexiteit Valori Meeting of Minds, 28 juni 2011 1 2 Einstein maakte het simpel Make it as simple as possible, but not simpler (Einstein) 3 4 Waar staat dit voor? Make IT as simple

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

Wij zoeken twee Stagiaires voor testautomatisering

Wij zoeken twee Stagiaires voor testautomatisering Wij zoeken twee Stagiaires voor testautomatisering Ga jij de testen van verschillende software producten automatiseren? Aanleiding Binnen SCC-ICT zijn een aantal doelstellingen opgesteld om de kwaliteit

Nadere informatie

Whitepaper. Exploratory Testing. Waarom doen we dat niet altijd? door Dennis Joele

Whitepaper. Exploratory Testing. Waarom doen we dat niet altijd? door Dennis Joele Whitepaper Exploratory Testing Waarom doen we dat niet altijd? door Dennis Joele Dennis Joele is werkzaam als test designer bij TriOpSys en heeft als zodanig voor de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Samenvatting: Eibert Dijkgraaf (testconsultant Test

Nadere informatie

Test rapportage Waarom eigenlijk?

Test rapportage Waarom eigenlijk? Testrapportage Boodschappers van de koning? Test rapportage Waarom eigenlijk? TestNet voorjaarsevenement 2015 Jurian van de Laar Jurian van de Laar @JurianvdL 30 april 2015 @JurianvdL Jurian van de Laar

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Is het een Silver Bullet? of is het zelf een Weerwolf?

Is het een Silver Bullet? of is het zelf een Weerwolf? Is het een Silver Bullet? of is het zelf een Weerwolf? de Silver Bullet Wikipedia: De metafoor van de Silver Bullet is van toepassing op elke eenvoudige oplossing met zeer hoge effectiviteit; De zinsnede

Nadere informatie

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS EEN PRAKTISCHE AANPAK BUSINESS ANALYSE CENTER OF EXCELLENCE - SYNERGIO Inhoudsopgave 1 HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS... 3 1.1 GEBRUIKEN VERSUS HERGEBRUIKEN... 4 2 STRATEGIE...

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Uitdagingen performancetesten in een Agile omgeving Best Practices & Demo

Uitdagingen performancetesten in een Agile omgeving Best Practices & Demo Uitdagingen performancetesten in een Agile omgeving Best Practices & Demo Henrik Rexed & Joerek van Gaalen Voorstellen Joerek van Gaalen Performancetest specialist sinds 2005 Sinds 2014 CTO Computest Voorstellen

Nadere informatie

Accelerate? Automate!

Accelerate? Automate! Accelerate? Automate! TA Flying Squad bij KPN Marco Jansen van Doorn Test Tool Consultant, Business Line Test Automation What s Cooking, Vianen, 24 mei 2016 Vraag & Antwoord Meer rendement uit testautomatisering?

Nadere informatie

Marc Koper Performancetesten voor dummies

Marc Koper Performancetesten voor dummies Titel, samenvatting en biografie Marc Koper Performancetesten voor dummies Samenvatting: Systemen worden met de dag complexer met vaak ook nog veel koppelingen naar andere systemen. Maar men verwacht wel

Nadere informatie

Testen en QA bij pakketimplementaties

Testen en QA bij pakketimplementaties Testen en QA bij pakketimplementaties Eric Begeer Sogeti Nederland B.V. Testnet 5 november 2003 Agenda Waarom maken organisaties gebruik van pakketten? Welke risico s lopen ze hierbij? Welke maatregelen

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Van testproces tot testvak... en verder

Van testproces tot testvak... en verder V8.0 publ. Van testproces tot testvak... en verder Jurian van de Laar TestNet Jubileumevenement 15 mei 2017 Movers en shakers!! Ik heb ooit een ISTQB en/of TMap- opleiding gevolgd! Ik werk in een multi-disciplinair

Nadere informatie

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig!

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! INTRODUCTIE ANKO TIJMAN 2 Software tester sinds 1997 (TMap, ISEB Practitioner) Eerste agile ervaring in 2001 Presentaties op (inter)nationale congressen Nov

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie

Factsheet Crowd Testen

Factsheet Crowd Testen Factsheet Crowd Testen www.testbats.com Uw klanten eisen tegenwoordig hoge kwaliteit van uw desktop applicatie, webapplicatie of mobile app. Onder alle omstandigheden en op elk apparaat. Daarom eist u

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Agile systeemontwikkeling Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Terminologie... 4 3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

TESTEN KAN VEEL GOEDKOPER

TESTEN KAN VEEL GOEDKOPER TESTEN KAN VEEL GOEDKOPER auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de oorspronkelijke publicatie in: Automatiserings Gids 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd

Nadere informatie

Testen van Datawarehouses en Informa2e. Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig?

Testen van Datawarehouses en Informa2e. Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig? Testen van Datawarehouses en Informa2e Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig? Wat verwachten we van DWH testen? 1. 2. 3. 4. 5. Gestructureerd Bekende afwijkingen Herhaalbaar (regressietesten)

Nadere informatie

IT diensten op maat...

IT diensten op maat... IT diensten op maat... Even voorstellen. Interforce B.V. is een jong, dynamisch, kleinschalig automatisering- en dienstverlenend bedrijf van gedreven, klantgerichte en creatieve professionals, die stuk

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Gemeente Den Haag timmert aan de weg

Gemeente Den Haag timmert aan de weg Gemeente Den Haag timmert aan de weg Eigen ontwikkelstraat, Agile-methodiek, hergebruik van componenten en goede wisselwerking met COOLProfs leiden bij de gemeente Den Haag binnen tijd en budget tot een

Nadere informatie

Parasoft toepassingen

Parasoft toepassingen Testen op basis van OSB en Digikoppeling Voor de bestaande Overheid Service Bus en de nieuwe standaard Digikoppeling zijn verschillende test- omgevingen opgezet. Hiermee kan het asynchrone berichtenverkeer

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Proces to model en model to execute

Proces to model en model to execute Proces to model en model to execute Een end-to-end (bedrijfs)proces (figuur 1) is het geheel van activiteiten die zich, op een bepaalde plaats door een bepaalde rol, in bepaalde volgorde opvolgen en waarvan

Nadere informatie

VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER

VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER Sander Hoogendoorn Versie 1.0 15 april 2002 Documentbeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 15 April 2002 Sander Hoogendoorn 0.2 15 april

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen Testen en BASEL II Dennis Janssen Test Research Centre LogicaCMG 1 Agenda Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen BASEL II als hulpmiddel om positie testen te versterken Samenvatting 2 1 Basel

Nadere informatie

Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW

Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW Titel, samenvatting en biografie Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW Samenvatting: Deze presentatie behandelt de toepassing van de teststrategie vanuit een agile perspectief: welke

Nadere informatie

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten SYSQA B.V. Almere Datum : 06 mei 2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 5 Overzicht

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Marc Koper/ Bas M. Dam A Tool with a Fool is only a tool Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Marc Koper/ Bas M. Dam A Tool with a Fool is only a tool Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Marc Koper/ Bas M. Dam A Tool with a Fool is only a tool Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Voor het uitvoeren van testen zijn diverse uitstekende tools

Nadere informatie

Project Methodiek. 15:00 u

Project Methodiek. 15:00 u 15:00 u Project Methodiek Hoe zorgt u dat ICT projecten op een geborgde manier uitvoering vinden, binnen tijd en budget en met het doel dat de functionele eisen en wensen ingewilligd worden? Projectmethodiek

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Wij testen..maar....wat test jij?

Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen maar wat test jij? Harm Pul, Busineslinemanager Functioneel Beheer TMAP dag 2015, 29 september 2015 Bussum 2 Herkent u dit? De gebruikers testen dit straks

Nadere informatie

Titel, samenvatting en biografie

Titel, samenvatting en biografie Titel, samenvatting en biografie \ Peter Wanders De Black Box Dialog methode Voorjaarsevent Testnet: 22 juni 2009 Samenvatting Nog nooit heb ik heb een klant horen zeggen: Enorm vervelend dat het IT project

Nadere informatie

BI appliance op maat. Ruud Geerlings

BI appliance op maat. Ruud Geerlings BI appliance op maat Ruud Geerlings Programma Factoren binnen BI BI Appliances BIbox Toepassing BIbox Samenvatting Faalfactoren BI-projecten Business Betrokkenheid Veranderingen Technieken Faalfactoren

Nadere informatie

Release management Implementatie. Francine Mallee Sector I&B, Afdeling P&P Juli 2015

Release management Implementatie. Francine Mallee Sector I&B, Afdeling P&P Juli 2015 Release management Implementatie Francine Mallee Sector I&B, Afdeling P&P Juli 2015 Release management Agenda Inhoud document: Uitwerking proces release management Aanverwante docs: Status september release

Nadere informatie

De tester als bruggenbouwer

De tester als bruggenbouwer De tester als bruggenbouwer Tim Koomen Testnet voorjaarsevenement 9 juni 2004 Agenda Bruggen Enkele bruggen toegelicht De bruggenbouwer Trends Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Bruggen Systeem Beheer Stuur

Nadere informatie

Test Management Assessment

Test Management Assessment Test Management Assessment Bart Knaack 1 Spreker wie ben ik? Bart Knaack Testmanager LogicaCMG Medewerker Test Research Centre Huidige opdracht: Legacy transformation testing bij Nationale Nederlanden.

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

HP ITSM Assessment Services HP Services

HP ITSM Assessment Services HP Services HP ITSM Assessment Services HP Services Uit HP s ervaring met duizenden enterprise-klasse IT-omgevingen blijkt dat periodieke evaluaties essentieel zijn voor uw operationele succes. U dient de juiste serviceniveaus

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Professioneel beheer Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Onze visie op professioneel beheer Als een applicatie eenmaal ontwikkeld en in productie genomen is, dan draait

Nadere informatie

Aandachtspunten inzet testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Aandachtspunten inzet testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Aandachtspunten inzet testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 1.1 DOEL EN AFBAKENING...3 1.2 CAPTURE

Nadere informatie

Grenzeloos vertrouwen in een tool!?

Grenzeloos vertrouwen in een tool!? Grenzeloos vertrouwen in een tool!? TestNet voorjaarsevenement Maandag 30 juni 2008 Rick de Jong Agenda Korte introductie Kritische kijk op het gebruik van tools Intake en selectie van tools Het omarmen

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker SmartTestAssistant Het slimme testhulpmiddel door Frank Stolker Inhoud Wat is SmartTestAssistant? Achtergrond Opzet Werking Schematisch overzicht Onderscheidend vermogen Status en vervolgstappen Wat is

Nadere informatie

Martin van Leeuwen Happy Testing

Martin van Leeuwen Happy Testing Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Deze presentatie beschrijft een aantal test maatregelen die in een RUP nieuwbouw project zijn genomen, om ervoor te zorgen dat het testen aan het eind van

Nadere informatie

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden)

Nadere informatie

Test Process Improvement Benchmark. SPIder Conferentie 23 september Wim van Uden

Test Process Improvement Benchmark. SPIder Conferentie 23 september Wim van Uden Test Process Improvement Benchmark SPIder Conferentie 23 september Wim van Uden Agenda Korte inleiding TPI -model TPI benchmark overall Vergelijking branches DO s& DON Ts Test Process Improvement Optimaliseren

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

Risico s bij ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door :

Risico s bij ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Risico s bij ERP SYSQA B.V. Almere Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Titel Risico s bij ERP Versie 2.0 Datum 06-05-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

KENMERKEN MODEL BASED TESTING TOOLS

KENMERKEN MODEL BASED TESTING TOOLS Testoptimal Helpt de met data selectie /data generatie volgens CTE Aan logische testgevallen Kan de leesbare logische testgevallen dekking op het op data dekking op de requirements opgenomen in het Goed

Nadere informatie

Product Risico Analyse

Product Risico Analyse Product Risico Analyse Jurian van de Laar TestNet Avond 9 oktober 2013 www.improveqs.nl (info@improveqs.nl) Versie 2.0 1 Herkenbaar? In ons testproces wordt product risico analyse toegepast Wij gebruiken

Nadere informatie

Data at your fingertips

Data at your fingertips Data at your fingertips 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 6 redenen waarom de marketeer zelf eigenaar moet zijn van de Marketing Software uitdaging! Bij beslissingen

Nadere informatie

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER Voor de implementatie van onze IBM Maximo planning oplossing Scheduler maken wij gebruik van een standaard rapid deployment methode welke ons in staat stelt u snel na aanschaf van uw licenties op weg te

Nadere informatie

Testing University. A fool with a tool is still a fool

Testing University. A fool with a tool is still a fool Testing University A fool with a tool is still a fool Test Tooling is een must Must? Test Tooling? 2 Als je iets moet kun je dan wel de juiste keuzes maken? Moeten Willen 3 Van moeten naar willen Moeten

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval.

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval. TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De TMap methode 3. De fase Planning & Beheer 4. De fase testspecificatie 5. De

Nadere informatie

Software Quality Assurance Plan

Software Quality Assurance Plan Software Quality Assurance Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 1.0 10-12-2010 Bram Bruyninckx Eerste iteratie 1 Door hieronder te tekenen verklaart u akkoord te zijn met dit document en zijn

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

Anand T hakur. Over Anand

Anand T hakur. Over Anand Anand T hakur Over Anand 1987 Anand Thakur is een TMAP Next gecertificeerde testcoördinator. Mede door zijn analytisch vermogen, objectiviteit, senioriteit, vermogen om onder druk te werken en geode stakeholder

Nadere informatie

Quality Gates: De overdracht tussen ontwikkelaars en testers geregeld

Quality Gates: De overdracht tussen ontwikkelaars en testers geregeld Quality Gates: De overdracht tussen ontwikkelaars en testers geregeld Rik Marselis Senior Testadviseur Logica 2008. All rights reserved Even voorstellen: Rik Marselis Senior Testadviseur ruim 27 jaar IT

Nadere informatie

BDD/Gherkin. Een introductie

BDD/Gherkin. Een introductie BDD/Gherkin Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. BDD... 4 3. Gherkin... 5 4. BDD-Tools... 6 5. Voordelen... 7 6. Benodigde kennis en vaardigheden...

Nadere informatie