Opleidingsplan. Studenten. MDL-referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D04

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsplan. Studenten. MDL-referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D04"

Transcriptie

1 Opleidingsplan Studenten Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis MDL-referentie D04

2 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen Door wie Eerste opzet voor het document. Maik Herschreven naar aanleiding van QSO gesprek. Maik Pop van Simon toegevoegd Simon Pop van Wiebren toegevoegd Wiebren 2

3 Inhoudopgave Team ontwikkelplan... 4 Academische vaardigheden... 4 Kennis wiskunde... 4 Beheersing Scrum... 5 Verschillen hbo- en WO-aanpak... 5 Kritiek leveren... 5 Kwaliteit documentatie... 6 Persoonlijk ontwikkelplan Maik... 7 Beheersing Scrum... 7 Omgaan met onduidelijkheden... 7 Verschillen hbo- en WO-aanpak... 8 Persoonlijk ontwikkelplan Clermond... 9 Sterke en zwakke punten... 9 Doelstellingen... 9 Plan van aanpak... 9 Persoonlijk ontwikkelplan Simon Nederlandse Taal Persoonlijk opleidingsplan Wiebren Inleiding Wie ben ik en waar sta ik binnen mijn opleiding Waar liggen mijn zwaktes Hoe ga ik mijn zwaktes buigen naar competenties

4 Team ontwikkelplan In dit document zullen we bespreken welke vaardigheden wij als team het komende semester nodig hebben om het project tot een goed einde te brengen. We zullen de punten daarbij zo SMART mogelijk formuleren, zodat aan het einde van het project getoetst kan worden of we in deze punten geslaagd zijn. Academische vaardigheden In vrijwel alle voorgaande projecten ging het er vooral om naar een werkend eindproduct te werken. Vaak was er weinig ruimte om het opgeleverde vooraf en achteraf te onderzoeken. Omdat de kern van Advanced Algorithms zich juist wel richt op dit aspect, zullen we daar in het project wel tijd voor inplannen. Zo zullen we onder andere een analyse uitvoeren van de complexiteit van ons algoritme. Dit zal logischerwijs in het laatste increment gebeuren, omdat pas dan het volledige algoritme geïmplementeerd is. Door deze analyse hopen we een beter beeld te krijgen van de tekortkomingen en verbeterpunten binnen ons algoritme. Alle teamleden zullen een bijdrage moeten leveren aan de analyse om ervoor te zorgen dat we er allemaal ervaring mee opdoen. Indien nodig zullen we de analyse dan ook samen of in paren uitvoeren. Uiteraard volgen we in het tweede blok van het semester ook het vak Algoritmen, Datastructuren & Complexiteit (ADC) aan de Universiteit Twente. Deelname aan dit vak zal ons ook een beter idee geven van de academische benadering van informaticaproblemen. We kunnen deze kennis daarna toepassen in de eerdergenoemde analyse. Met name de beoordeling van deze analyse tijdens de oplevering in het laatste increment en de resultaten van het tentamen van ADC zullen bepalend zijn voor de mate waarin we in dit actiepunt geslaagd zijn. Kennis wiskunde Omdat er nog een groot gat zit tussen onze beheersing van wiskunde en de beheersing van wiskunde die verwacht wordt voor ADC en daarmee voor algoritmiek in het algemeen, volgen we als team in het eerste blok het vak Wiskundige methoden (WM). We hebben met elkaar afgesproken actief deel te nemen aan deze colleges en thuis voldoende met de stof te oefenen. Dit betekent dat in ieder geval de opgegeven huiswerkopgaven gemaakt moeten worden. Een goede maatstaf voor de mate van slagen in dit actiepunt is het tentamen van WM aan het einde van het eerste blok. 4

5 Beheersing Scrum Een aantal van de teamleden hebben weinig tot geen ervaring met het gebruik van Scrum als projectmethodiek. Bij aanvang van het project hebben we ons dan ook allemaal (opnieuw) ingelezen in Scrum. Tijdens het project moeten we er alert op zijn dat we Scrum wel op een juiste en volledige manier toepassen. De Scrum Master zal hier tijdens de dagelijkse werkzaamheden zorg voor dragen. In overleg met de QSO docent kan wekelijks vastgesteld worden of we zaken anders moeten aanpakken. Verschillen hbo- en WO-aanpak In het kader van de maatschappelijke context ligt voor ons dit semester voornamelijk de nadruk op het kijken naar de verschillen tussen de wijze waarop in het hbo en in het WO complexe problemen aangepakt worden. Het volgen van het vak ADC aan de Universiteit Twente zal ons een indruk geven van de verschillen in aanpak. Kritiek leveren Het geven van kritiek op elkaars werk en functioneren is altijd lastig, maar belangrijk voor het goed functioneren van het team. Om dit gestructureerd te doen, en vervelende confrontaties zoveel mogelijk te voorkomen, hebben we bij aanvang van het project afgesproken dat alle projectgerelateerde problemen hoe dan ook bespreekbaar zijn. Iedereen is daarmee op de hoogte van de professionele context waarin het project wordt uitgevoerd, waardoor de drempel om kritiek te geven hopelijk verlaagd wordt. Een ander doel van deze afspraak is dat ontvangen kritiek zakelijk en daarmee minder persoonlijk opgevat kan worden; we nemen allemaal deel aan het project om te leren, en kritiek helpt daarbij. Naast dat we bovenstaande door hebben gesproken, zullen we bovendien aan het einde van ieder increment een peer review doen. We vullen bij iedere review formulieren over elkaar in, en bespreken deze daarna met elkaar. Daarbij maken we gebruik van het format dat binnen TSP gehanteerd wordt. We denken dat dergelijke meetmomenten de drempel om kritiek te geven nog verder verlagen. Tijdens de peer reviews zullen we ten slotte nog aandacht besteden aan hoe iedereen het geven en ontvangen van kritiek ervaart. Als blijkt dat er nog extra maatregelen nodig zijn om dit soepeler te laten verlopen, dan kunnen we tijdig ingrijpen. Hieruit zal tevens blijken of de gekozen aanpak naar ons idee ervoor zorgt dat meer dingen worden uitgesproken, en of het project daardoor rustiger verloopt. In de laatste peer review zullen we bovendien het gebruik van de peer reviews evalueren. 5

6 Kwaliteit documentatie Om de kwaliteit van de documentatie te waarborgen willen we dit semester gebruikmaken van een geavanceerde wiki om versies van documenten bij te houden. Het pakket dat we hiervoor zullen gebruiken is DokuWiki 1. Dit pakket zal tevens gebruikt worden als tool om elkaars documentatie te reviewen, zodat snel overzichtelijk gemaakt kan worden waar de verbeterpunten van documenten zitten en waar dus nog werk nodig is. Doordat DokuWiki gekoppeld kan worden aan een SVN repository, voorkomen we dat we dubbele administratie moeten doen. Het installeren en het volledig gebruiken van DokuWiki voor al onze documenten bepaalt in hoeverre we in dit actiepunt geslaagd zijn. 1 6

7 Persoonlijk ontwikkelplan Maik In dit POP zal ik beschrijven wat mijn sterke en zwakke punten zijn, en wat ik het komende semester denk te leren. Ik zal de doelstelling zo SMART mogelijk formuleren. Omdat ik als extern student dit semester de minor volg, wijken de inhoud en aansluiting van mijn POP mogelijk af van die van mijn teamgenoten. Vanaf het begin van mijn studietijd ben ik ook al parttime werkzaam binnen de informatica. Ik heb het gevoel dat deze baan een zeer waardevolle toevoeging is op mijn studie, omdat ik daardoor zowel op technisch als projectmatig vlak tot veel nieuwe inzichten ben gekomen, maar ook mezelf een stuk beter heb leren kennen. Ik ben een harde werker en ik heb geen moeite met op mijn eigen werk reflecteren, waardoor ik vaak onbewust veel bijleer en mijn zwakke punten weg probeer te werken. Tevens heb ik me een pragmatische manier van werken aangeleerd. Een aantal zaken gingen de afgelopen jaren echter minder vanzelf, omdat ik me er niet geheel van bewust was. Het ging hierbij dan vaak om hele persoonlijke eigenschappen. Zo ben ik bijvoorbeeld achter gekomen dat ik moeilijk met kritiek om kan gaan, en het ook lastig vind om dit aan mensen te geven. Tijdens mijn studie aan in Utrecht heb ik dan ook al een semester aan deze eigenschap gewerkt, en heb ik het gevoel dat ik hierin gegroeid ben, doordat ik nu duidelijker het verschil zie tussen zakelijke en persoonlijke kritiek. Hieronder zal ik een aantal punten bespreken waar ik tijdens de minor aan wil werken. Dit zijn voornamelijk projectmatige eigenschappen, en niet zozeer technische. De technische actiepunten sluiten aan bij wat er in het bovenstaande TOP besproken is. Beheersing Scrum Ik heb tijdens mijn studie aan de Hogeschool Utrecht en mijn studie nog nooit met de door Saxion gebruikte projectmethodieken Scrum of TSP gewerkt. Om tijdens het project geen tijd te verliezen door gebrek aan kennis hiervan heb ik me dan ook al ingelezen in Scrum bij aanvang van het project. We hebben er als team voor gekozen om de Scrum Master in het project te rouleren over de drie incrementen. Ik wil graag het tweede increment Scrum Master zijn, zodat ik gedwongen word om de methodiek goed te snappen. Ik heb bewust voor het tweede increment gekozen, zodat ik het eerste increment nog wat beter bekend kan raken met Scrum, en ik denk dat het derde increment wat meer tijdsdruk heeft, waardoor iemand met wat meer ervaring dit beter kan doen. Tijdens de peer reviews aan het einde van ieder increment, en dan vooral het tweede increment, zal moeten blijken of ik voldoende kennis heb opgedaan van de methodiek. Omgaan met onduidelijkheden Een eigenschap waar ik me tot aan het volgen van deze minor nog niet van bewust was is dat ik moeilijk om kan gaan met onduidelijkheden. Aan de Hogeschool Utrecht was er vaak voor alle deliverables een template of basismateriaal beschikbaar. Omdat ik een perfectionist en een pragmatist ben was het voor mij dan direct duidelijk wat ik moest doen, en wist ik zeker dat ik mijn tijd op de juiste manier investeerde. Ik ervaar de overstap naar Saxion dan ook als groot, doordat er 7

8 slechts hele globale richtlijnen worden gegeven en ik de hele tijd het gevoel heb dat ik werk aan het doen dat mogelijk de plank volledig mis slaat. Dit gaat tevens ten koste van mijn productiviteit. Om hieraan te werken is volgens mij de verstandigste aanpak dat ik zo snel mogelijk om verheldering vraag bij de begeleiding indien nodig. Mocht dit nog steeds niet voor opheldering zorgen, dan is het zaak voor mij om zo snel mogelijk iets op te leveren, zonder het opgeleverde al volledig uit te werken, aangezien de kans er is dat het werk overgedaan dient te worden. Uiteraard is een persoonlijk ontwikkelpunt als deze moeilijk te meten, dus ik zal dit met name zelf moeten evalueren aan het einde van het semester. Het reflectierapport biedt hiervoor mogelijkheden. Verschillen hbo- en WO-aanpak Na het afronden van mijn vwo in 2004 ben ik, na een jaar uitzoeken wat ik wilde, Economie gaan studeren aan de Universiteit Utrecht. Ik merkte dat ik daar helemaal niet gelukkig was. Dit kwam deels doordat Economie eigenlijk helemaal niet mijn interesse was, maar ook door de academische werkwijze. Mijn hart lag eigenlijk altijd al bij informatica en ik ben dit in 2006 dan ook in Utrecht gaan studeren. Ik merk dat ik plezier heb in studeren, maar ik merk ook dat ik moeite heb met de sterke nadruk op projectonderwijs en de soms weinig abstracte lesstof die horen bij het hbo. De neiging om mijn studie voort te zetten op academisch niveau is dan ook al enkele jaren aanwezig. Met het volgen van de minor Advanced Algorithms is er ook de mogelijkheid om na dit studiejaar door te studeren aan de universiteit. Het komende semester zal ik moeten uitzoeken of de academische werkwijze mij (inmiddels) ligt, en of ik denk dat ik de investering van twee jaar extra studeren de moeite waard vind. Ik wil aan het einde van dit semester voor mezelf de beslissing hebben genomen of ik nog wil doorstuderen of niet. De motivatie achter deze keuze wil ik tevens documenteren in een reflectierapport. 8

9 Persoonlijk ontwikkelplan Clermond Aan het begin van het nieuwe semester is het altijd handig even mijn doelen voor het komende half jaar te formuleren. In dit document ga ik mijn sterke en zwakke punten analyseren, om doelstellingen te vormen. Verder heb ik nog andere globale doelen die ik wil bereiken bijvoorbeeld het vinden van een mooie afstudeerplek. Naast de punten uit het TOP zijn hier nog een aantal andere punten beschreven waaraan ik persoonlijk ga werken. Sterke en zwakke punten Sterke punten Kan goed functioneren in een groep. Ben erg gemotiveerd en werk hard wanneer het nodig is. Kan problemen goed analyseren. Goed bij het houden van afspraken en deadlines. Ervaring met Scrum. Zwakke punten Te perfectionistisch. Ik geef overal mijn mening over. Weinig ervaring met wiskunde. Weinig ervaring met het schrijven van grote verslagen. Technische Problemen niet snel kunnen loslaten. Doelstellingen Voor mezelf heb ik er over nagedacht wat ik wil gaan leren en wat mijn doelen zijn voor het komende semester. Mijn wiskunde kennis vergroten. Voor mezelf erachter komen of ik verder wil met een master, ik wil weten of ik me nog kan motiveren om verder te gaan. Ervaring op doen bij het schrijven van verslagen zodat ik tijdens het afstuderen een goed afstudeerverslag kan maken. Plan van aanpak Om mijn wiskunde kennis te vergroten zal ik actief deelnemen aan de college bij Wiskundige Methoden en thuis extra opgaven maken zodat ik extra oefenen met de stof. Het tentamen van Wiskundige Methoden is een goede meting of dit gelukt is. Door het vak ADC te volgen zou ik een beter idee moeten krijgen of ik na het HBO nog verder wil studeren aan de universiteit. Tijdens dit project gaan we een verslag schrijven als oefening voor het schrijven van een afstudeer project. Vaak neem ik vooral technische taken op mij en minder taken die te maken hebben met documenteren. Dit semester zal ik dit minder gaan doen en ook een deel van dit verslag schrijven. Vervolgens zal ik dan mijn teamgenoten vragen of zij specifiek het deel dat ik geschreven heb willen reviewen. De feedback die ik dan krijg zal ik verwerken en hetzelfde nog eens doen om te controleren of ik mezelf verbeterd heb. 9

10 Persoonlijk ontwikkelplan Simon In mijn persoonlijke ontwikkeling plan, wil ik mij staken en zwakken punten noemen en een mogelijkheid hoe ik mij zwakken punten verbeteren kun. Daarbij neem ik betrekening op onze TOP. Zo wil ik aandacht houden dat ik mij in allen punten van de TOP nog verbeteren wil. Er komt nog het volgende Punten bij: Nederlandse Taal Ik weet er wel, dat ik niet goed in de Nederlandse Taal gebruik ben, daarom wil ik er wel er aan besteden mij taal gebruik te verbeteren. Daarvoor zul ik er wel mee mij groepsleden praten en zij vragen op ze foutjes in mij uitsprak corrigeren. Zonder dat, moet ik beter worden in schrijven. Ik heb er grote last van goed schrijven in Nederlands als ook in Duits, daarom stuur ik elk document van mij naar een Nederlandse vriend om de documenten naar foutjes door te kijken te laten. Mij vriend markeert wat ik er fout gedaan heeft en hoe ik het er beter doe kun. Op deze manier probeer ik mijn Nederlandse toe verbeteren. Er bij wil ik elke tijd mij foutjes optellen om naar een periode van een maand te zien op ik er minder vele foutjes doen. 10

11 Persoonlijk opleidingsplan Wiebren Inleiding In mijn persoonlijk opleidingsplan (POP) zal ik vertellen waar ik op dit moment binnen mijn opleiding sta en wat ik de komende jaren denk te bereiken. Ik zal in dit POP nagaan waar mijn competenties liggen en welke competenties nog aandacht nodig hebben zodat ik hier aan kan werken. Deze zelfreflectie is nuttig omdat ik zo doelen kan stellen waaraan ik het komende semester kan werken. Wie ben ik en waar sta ik binnen mijn opleiding Tijdens het schrijven van dit POP volg ik de minor Advanced Algorithms. Tijdens deze minor moeten we deelnemen aan een project waar je als team aan werkt. Als projectgroep schrijven we een team opleidingsplan (TOP) waarin enkele project specifieke competenties aan bod komen. Om het project succesvol af te ronden moet iedereen binnen zijn POP specificeren hoe hij/zij denkt te gaan werken aan deze competenties. Het is uiteindelijk de bedoeling dat iedereen aan het eind van het project dezelfde project specifieke competenties heeft verkregen. Deze zijn nodig om het project na behoren af te werken. Naast de project specifieke competenties is het ook mogelijk om binnen het POP eigen wensen te definiëren. Deze competenties zullen dus naast of in combinatie met de project specifieke competenties behaald kunnen worden. Waar liggen mijn zwaktes Binnen dit thema is er veel aandacht voor wiskunde. Deze wiskunde is vereist om de andere vakken die betrekking hebben op de minor Advanced Algorithms goed af te ronden. Zelf vind ik dat ik nog niet echt sterk ben in wiskunde. Hier zou ik dan ook graag wat aan willen doen. Tevens is deze competentie erg belangrijk voor het TOP. Om mijn zwakte met betrekking tot wiskunde te verbeteren is veel zelfstudie nodig. Hiervoor is het een voordeel om gedisciplineerd te kunnen studeren. Doordeweeks op tijd op staan en op een normale tijd naar bed gaan zorgt voor consistentie. Als je na het ontbijt gelijk begint met studeren dan neemt de studie niet de hele dag in beslag en heb je meer tijd voor andere vakken en eventuele hobby s. Aangezien ik het studeren vaak over de gehele dag verspreid benadeel ik mezelf. Hier zou ik graag wat aan willen doen. Voor het project van de minor Advanced Algorithms hebben we de volgende competenties genoemd binnen het TOP. Kennis wiskunde Beheersing Scrum Binnen de maatschappelijke context de verschillen tussen HBO en WO benoemen. Leveren van kritiek op elkaar en hoe daar op gereageerd moet worden. Kwaliteitsaanpak Hoe ik deze competenties denk te verberen is te lezen in het volgende hoofdstuk. 11

12 Hoe ga ik mijn zwaktes buigen naar competenties In de volgend tabellen is te lezen hoe ik aan mijn competenties denk te gaan werken. De competenties zijn d.m.v. het smart principe opgesteld. Door gebruik te maken van het smart principe wordt het makkelijker om de competenties te meten. Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Competentie Wiskunde Ik moet mijn wiskunde verbeteren om het project en de minor Advanced Algorithms goed af te ronden. Een voldoende behalen voor de toetsen die gegeven worden rond dit thema. De eis zelf is een verplichting voor dit semester. De stof moet binnen dit semester uit te voeren zijn. Voor de toetsen zal ik de nodige stof moeten beheersen. Na elke toets is er ook een herkansing. Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Competentie Leefpatroon Om het studeren zo soepel mogelijk te laten verlopen zou een vaste bedtijd en een vaste tijd van opstaan om vervolgens te beginnen met studeren een goed voornemen zijn. Elke dag reflecteren op mijn slaapgedrag. De tijd van slapen en wakker worden bijhouden zou een goed begin zijn. Ook moet ik bij gaan houden op welke tijd ik bezig ben met mijn studie. Deze doelstelling is voor mij zelf acceptabel. De doelstelling is haalbaar, maar ik zal er wel aan moeten wennen. Er is geen deadline aan te verbinden, maar hoe eerder ik mijzelf deze competentie aanleer hoe beter. Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Competentie - Scrum Ik moet genoeg kennis over Scrum hebben om het project naar behoren af te kunnen ronden. Tijdens het project wordt dagelijks gereflecteerd. Hoe deze reflecties verlopen zal dan ook bepalen of ik deze competentie beheer. Elke dag houd ik bij hoe de Scrum meeting verlopen is. Deze doelstelling zal mijn team ten goede komen, dus is deze doelstelling acceptabel. Deze is haalbaar en zal niet nadelig zijn voor het project of mijzelf. Vanaf de eerste iteratie ben ik bezig met deze competentie. Aan het einde van het project zou ik deze moeten beheersen. 12

13 Specifiek - Meetbaar - Acceptabel - Realistisch - Tijdgebonden - Competentie Verschil HBO en WO Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Competentie Kritiek Binnen het project moet er eerlijk gesproken kunnen worden over onze tekortkomingen. Door middel van het peer review formulier zullen we elkaar attenderen op onze tekortkomingen. Het feit dat deze formulieren ingevuld worden voor elke sprint zorgt voor een meetbaar resultaat. Deze doelstelling zal het project ten goede komen en is dus acceptabel. Deze competentie is ook binnen de project periode aan te leren en dus realistisch. Aan het eind van het project zullen alle peer review formulieren ingevuld zijn. Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Competentie Kwaliteitsaanpak Gebruik maken van de project Wiki om het bijhouden van de project informatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Aan het eind van elke sprint is de Wiki netjes up to date Deze doelstelling zal het project ten goede komen en is dus acceptabel. Deze competentie is ook binnen de project periode aan te leren en dus realistisch. Aan het eind van elke sprint zal gekeken moeten worden of er aan het meetpunt voldaan is. 13

Opleidingsplan. Studenten. MDL- referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D04

Opleidingsplan. Studenten. MDL- referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D04 Opleidingsplan Studenten Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis MDL- referentie D04 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen Door wie 0.1 20-09- 2009 Eerste opzet voor het document.

Nadere informatie

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Auteur: Marco Kleine Deters Opleiding: Bedrijfskundige Informatica Klas: BIEV2B Studentcode: 1550275 Datum: 8-6-2009 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plan van aanpak. Snelste-pad-algoritmen. Studenten. MDL-referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D01

Plan van aanpak. Snelste-pad-algoritmen. Studenten. MDL-referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D01 Plan van aanpak Snelste-pad-algoritmen Studenten Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis MDL-referentie D01 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen Door wie 0.1 09-09-2009 Eerste opzet

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

Individueel procesverslag

Individueel procesverslag Individueel procesverslag Een weergave van mijn werkzaamheden binnen het G-Blok. Afdeling : Academie voor ICT & Media, Informatica Schooljaar : 2009 Blok : G Datum : 30 10-2009 Plaats : Honselersdijk Naam:

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

Geneeskunde studiejaar 2014-2015. Matchingsvragenlijst MATCHING

Geneeskunde studiejaar 2014-2015. Matchingsvragenlijst MATCHING Geneeskunde studiejaar 2014-2015 Matchingsvragenlijst MATCHING Dit PDF document is een weergave van het matchingsformulier voor de opleiding geneeskunde van de Universiteit Utrecht, uitgevoerd door het

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12

Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12 Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12 Programma SBC (Studieloopbaancoaching ) V2 Blok 1 Week Vorm: Toelichting Toetsing 1 29 aug Klassenbijeenkomst vooruitkijken blok 1 toelichten

Nadere informatie

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan Werken met het individueel opleidingsplan Aan de slag! Terugkoppeling en afronding 15 december

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º Robuus Robuust 360º Werkboek e Haal het maximale uit Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden. Lees

Nadere informatie

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein Oefening 5 Persoon 1: Annet Kok (moeder) Talent: Prestatiegericht Betrouwbaar Humoristisch Optimistisch Vasthoudend Concreet voorbeeld: Tijdens de hockeywedstrijden Dat ze klaarstaat voor haar vrienden

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Competentiescan SGM 5 Uitgebreide toelichting per competentie 6 KT1 Verandert gedrag duurzaam binnen het domein van sport-, bewegen en gezonde leefstijl. 6 SGM1 Testen, adviseren,

Nadere informatie

Cursusevaluatie Onderwijsinstituut voor Informatica en Informatiekunde format versie 2 april 2006

Cursusevaluatie Onderwijsinstituut voor Informatica en Informatiekunde format versie 2 april 2006 Cursusevaluatie Onderwijsinstituut voor Informatica en Informatiekunde format versie 2 april 2006 Basisgegevens naam van de cursus cursuscode academisch jaar, semester (herfst/lente) docenten Design of

Nadere informatie

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten.

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten. 360 graden feedback Hieronder wordt door ieder groepslid een feedback gegeven op al zijn groepsgenoten. Zo kan iedereen zijn mening geven op de werkhouding van de betreffende persoon. Feedback van de groep

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011 Deel B MASTEROPLEIDING SOFTWARE ENGINEERING 1 september 2010 HOOFDSTUK

Nadere informatie

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 SLB eindverslag Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 Eindverslag De afgelopen periode heb ik een aantal lessen SLB gehad. Hierover ga ik een eindverslag schrijven en vertellen hoe ik de lessen

Nadere informatie

Analyse vragenlijst pilot functioneel beheerders SURF

Analyse vragenlijst pilot functioneel beheerders SURF Analyse vragenlijst pilot functioneel beheerders SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Dr. Marike Faber Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief

Nadere informatie

TMA performancematrix

TMA performancematrix TMA performancematrix Demo accountmanager Demo Medewerker 18 december 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 TMA performancematrix

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Rapportage intake-assessment Fontys Economische Hogeschool Tilburg

VERTROUWELIJK. Rapportage intake-assessment Fontys Economische Hogeschool Tilburg VERTROUWELIJK Rapportage intake-assessment Fontys Economische Hogeschool Tilburg School: Opleiding: Klas: Fontys Economische Hogeschool Tilburg Communicatie 1CD E-mail: jotamdveer@home.nl Studentnummer:

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan De leerdoelen Leerdoel 1 Producer Tijdens het project van de verdieping wil ik graag meer kennis opdoen over de productie van een film. Tijdens mijn stage heb ik al verschillende

Nadere informatie

Backlog. De openstaande stories. Studenten. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis. MDL- referentie D09

Backlog. De openstaande stories. Studenten. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis. MDL- referentie D09 Backlog De openstaande stories Studenten Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis MDL- referentie D09 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen Door wie 0.1 06-10- 09 Eerste opzet voor

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus Samen naar een individueel opleidingsplan Anouk Straus Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan. Het individueel opleidingsplan in de praktijk Oefenen met IOP gesprek tussen aios en opleider Aan

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Persoonlijk ontwikkelingsplan Persoonlijk ontwikkelingsplan Naam: Kevin Mans Studentnummer: 500674770 Klas: II102 Prof docent: Claar van der Does Status: Final Datum: 13-6-2013 Inleiding Dit is mijn persoonlijk ontwikkelingsplan. Hierin

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Competenties Sociaal en communicatief functioneren (P9) Initiatief (P10) Reflectie (P11) Afgelopen module heb je met een groepje gewerkt aan je project. In week 7

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Plan van Aanpak. project Tetris Packing Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Producten! 5 Testplan! 5 Ontwerprapport! 5 Implementatierapport! 5 Testrapport! 5 Systeemdocumentatie! 5 Aanpak! 6 Projectmethodiek!

Nadere informatie

Student: Jolien Vrolijk, 10022090. College jaar: 2012-2013. Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013

Student: Jolien Vrolijk, 10022090. College jaar: 2012-2013. Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013 STAGEVERSLAG 3 (WEEK 10 T/M 14) Student: Jolien Vrolijk, 10022090 College jaar: 2012-2013 Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013 Lokatie: Technological Educational Institute of Crete in Sitia (TEI) Jaar:

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

TRAINING WERKBEGELEIDING

TRAINING WERKBEGELEIDING TRAINING WERKBEGELEIDING Door Martje Kuijlenburg Student no: 500618854 Jaar 3 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde In opdracht van: de Hogeschool van Amsterdam Docent: Yvonne van Marle INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment MBO en HBO studenten 3 de en 4 de jaars, HBO studenten verkorte opleiding en cursisten vervolgopleidingen Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 Juni 2014, Jeroen

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP)

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) Naam student: Sebastiaan Winters Studentnummer: 10078177 E-mail: s.m.winters@me.com Leerbedrijf: CB&I Datum: 12-02-2012 Blok: 2.1 Versie document: 1.2 Bedrijfsbegeleider:

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkel Plan

Persoonlijk Ontwikkel Plan Persoonlijk Ontwikkel Plan Naam medewerker : Naam leidinggevende : Datum : Persoonlijk Ontwikkelplan Pagina 1 van 12 Korte toelichting Een Persoonlijk Ontwikkeling Plan is: een gemotiveerd loopbaanperspectief;

Nadere informatie

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014 Growth & Reflection Growth & Reflection Opleverdatum: 18 juni 2014 Multimediaal Reclamebureau 2013/2014 Inleiding Er zit alweer een half jaar bij MMR op en ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd en nieuwe

Nadere informatie

Zelfmanagement en Communicatie practicum

Zelfmanagement en Communicatie practicum Zelfmanagement en Communicatie practicum Heleen Bulthuis 10-1-16 Jenna Hardin GI1B ZMC practicum opdracht 1: Wat is je motivatie voor deze opleiding? Na mijn afgeronde MBO 4 opleiding voor Styling en Design

Nadere informatie

SPOED competenties en gedragsindicatoren

SPOED competenties en gedragsindicatoren SPOED competenties en gedragsindicatoren Leidraad voor coaches Situering: Fase 2 Analyse Gebruik: - Doel: door de vragenlijst in te vullen krijgt de coachee een zicht op zijn/haar competenties - Doelgroep:

Nadere informatie

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat.

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat. Klantbeoordelingen 2015 - zakelijke taaltrainingen januari t/m december 2015, n = 1.247 Klantenwaardering Vraagstelling Uitstekend Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Wat vindt u van het gebruikte lesmateriaal?

Nadere informatie

Dit artikel en onderzoek zijn onderdeel van mijn afstudeeropdracht bij de eerstegraadsopleiding wiskunde bij het IVLOS in Utrecht.

Dit artikel en onderzoek zijn onderdeel van mijn afstudeeropdracht bij de eerstegraadsopleiding wiskunde bij het IVLOS in Utrecht. Han Bäumer han.baumer@xs4all.nl Vaardigheden inzichtelijk UniC en!mpulse zijn twee scholen die naast de cognitieve vaardigheden ook (persoonlijke) vaardigheden trainen. Om deze vaardigheden te concretiseren

Nadere informatie

(56 enquêtes) (62 enquêtes) (45 enquêtes) (57 enquêtes) Accent 2012. Accent 2013. Accent 2011. Accent 2014. score 1-10. score. score 10.

(56 enquêtes) (62 enquêtes) (45 enquêtes) (57 enquêtes) Accent 2012. Accent 2013. Accent 2011. Accent 2014. score 1-10. score. score 10. Evaluatie ouders: : Uitkomsten tevredenheidsonderzoek 2011 t/m 2014 uitgedrukt in een (waarderingscijfer) Accent 2011 (45 enquêtes) Accent 2012 (57 enquêtes) Accent 2013 (56 enquêtes) Accent 2014 (62 enquêtes)

Nadere informatie

Basis Individuele Coaching (BIC)

Basis Individuele Coaching (BIC) Basis Individuele Coaching (BIC) 5 stappen tot het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) Voorbereiding, uitgangspunten en stappenplan POP, competentielijst en checklist www.liannevandriel.nl Lianne van Driel

Nadere informatie

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

SMART trainen. Naar een hoger niveau van de mini-volleybal training. Bert Brinkman, 2001 Terug naar de Volleybal pagina

SMART trainen. Naar een hoger niveau van de mini-volleybal training. Bert Brinkman, 2001 Terug naar de Volleybal pagina SMART trainen Naar een hoger niveau van de mini-volleybal training Bert Brinkman, 2001 Terug naar de Volleybal pagina Structuur Structuur in de training Structuur in het seizoen Doelen stellen Hoger op

Nadere informatie

Projectmatig creëren

Projectmatig creëren Projectmatig creëren Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 18 14109271 WP27 Haagse Hogeschool Delft Dhr. Hoogland Bedrijfscommunicatie 1 Inleiding In dit document

Nadere informatie

Time management. 1. De rol van een goede tijdsplanning

Time management. 1. De rol van een goede tijdsplanning Time management Time management is een continue proces van afwegen wat een persoon binnen zijn taken en grenzen met zijn tijd wil en kan doen, en wat voor die persoon de beste manier is om dat te bereiken.

Nadere informatie

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 ROC van Twente - Hengelo In januari 2004 is de afdeling Handel van het toenmalige ROC Oost- Nederland, School voor Economie en ICT, locatie Hengelo - nu

Nadere informatie

POP. Lloyd roije. In dit document vind u mijn persoonlijk ontwikkeling plan.

POP. Lloyd roije. In dit document vind u mijn persoonlijk ontwikkeling plan. POP Lloyd roije In dit document vind u mijn persoonlijk ontwikkeling plan. 1 Inhoud Ontwikkeldoelen... 3 Zelfportret... 4 Mijn kern kwaliteiten.... 5 SWOT-Analyse... 6 Keuze vakken voor prof jaar 2...

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Persoonlijk ontwikkelingsplan Persoonlijk ontwikkelingsplan Naam Danny Yang Studienummer 14131889 Datum 29-01-2015 Coach Van Tiel 1. Reflectie Wie ben ik? Persoon Ik ben Danny Yang geboren op 26-02-1996. Ik heb een havo diploma op

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Talentgerichte benadering

Talentgerichte benadering Talentgerichte benadering 4. Strengths-based development (*) Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Hoe creëren we een stimulerend leerklimaat waarin studenten het beste uit zichzelf kunnen halen? Dit was de

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing. Groep: eii7aab. Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef

Plan van Aanpak. project Tetris Packing. Groep: eii7aab. Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef Plan van Aanpak project Tetris Packing Groep: eii7aab Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef Versie: 1.0 Inleiding 4 Projectomschrijving 5 Doel van het project

Nadere informatie

Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd

Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd Samenvatting Excellentie kan het beste worden gestimuleerd door het coachen van de persoonlijke

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Formulieren bij opdrachten

Formulieren bij opdrachten Formulieren bij opdrachten Formulier 1 Functieomschrijving slb er sterkte-zwakteanalyse Functieomschrijving slb er sterkte-zwakteanalyse Kernfuncties Criteria Bevindingen Goed Zwak Begeleidingsgesprekken

Nadere informatie

PDCA+ V6. PDCA+ Curriculumonderdeel: Blok 1.3 Jaargang: 14-15

PDCA+ V6. PDCA+ Curriculumonderdeel: Blok 1.3 Jaargang: 14-15 PDCA+ Curriculumonderdeel: Blok 1.3 Jaargang: 14-15 Deel I: Nabespreking Datum: 28 mei 2015 Coördinator(en): Prof. dr. R.A.A. Mathot, Dr. M.R. Soeters (afw) Docenten: Tamira Klooker (ook OC) Studenten

Nadere informatie

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding Evaluatie weblectures bij FLOT aanleiding In september 2013 is bij de lerarenopleiding wiskunde van FLOT gestart met het project weblectures. Het plan was om deze in te zetten bij de cursussen calculus

Nadere informatie

Inhoud. Deel A Inleiding

Inhoud. Deel A Inleiding v Deel A Inleiding 1 Wat is een project? 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Prince2 4 1.3 pico 6 1.4 Wanneer is een fase afgerond? 7 1.5 Wanneer spreek je van een geslaagd project? 8 1.6 Waarom mislukt een project?

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

READER STUDENTENCOACH

READER STUDENTENCOACH READER STUDENTENCOACH VO Reader studentencoch VO 1 Inleiding Voor jullie ligt de reader die hoort bij het project studentencoach (het coachen van jongerejaars studenten door ouderejaars). In deze reader

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Procesverslag. Voeding en Dietetiek jaar 2 blok 3

Procesverslag. Voeding en Dietetiek jaar 2 blok 3 Procesverslag Voeding en Dietetiek jaar 2 blok 3 Tutorgroep 2 Lotte Joosten 10007741 Nathalie Kombolitis 10070478 Vera van Oosten 10040048 Eline Verspoor 10038043 Sanne van Schijndel 10063870 Anouk Riekert

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008 Inhoud Taak 1.2.16 Inhoud... 1 Voorwoord... 2... 3 Wat is de inhoud van een portfolio?... 3 Persoonlijk CV... 3 Persoonlijke Competenties... 4 Dossier... 4 Persoonlijk Ontwikkelingsplan... 4 Hoe kan ik

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor E (VKO)

Lineaire Algebra voor E (VKO) Lineaire Algebra voor E (VKO) dr. G.R. Pellikaan Studiewijzer voor het studiejaar 2006/2007 College 2DE01 Faculteit Wiskunde en Informatica, Capaciteitsgroep Wiskunde, Leerstoelgebied Coderingstheorie

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

College van Bestuur Lijst Calimero Dagtekening: 17 december 2014 Notitie Studeren in het buitenland

College van Bestuur Lijst Calimero Dagtekening: 17 december 2014 Notitie Studeren in het buitenland Adresgegevens Oude Kijk in t Jatstraat 39 9712 EB GRONINGEN E: contact@lijstcalimero.nl I: www.lijstcalimero.nl KvK Groningen 50004271 ING Bank NV 5061564 Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening:

Nadere informatie

Uit het resultaat van mijn test kwamen voornamelijk de doener en beslisser naar voren.

Uit het resultaat van mijn test kwamen voornamelijk de doener en beslisser naar voren. Metawerk Fedor. Semester 1a Opdracht 1. Ik heb voor opdracht 1 de leerstijlentest van Kolb gemaakt. Deze test heeft als doel om te kijken op wat voor manier je het beste informatie kunt opnemen en verwerken.

Nadere informatie

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Beoordelingskader, ofwel hoe wij gekeken en geoordeeld hebben Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uitgangspunten 2 3 Beoordelingscriteria 3 4 Hoe

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

In de volgende paragraven worden de zes fases in de methodiek toegelicht:

In de volgende paragraven worden de zes fases in de methodiek toegelicht: Adoptiemethode Om een verandering in werkgedrag op een juiste manier bij mensen te bewerkstelligen kan gebruik gemaakt worden van onderstaande methodiek. De methodiek is opgebouwd uit zes fases met als

Nadere informatie

PAP 2.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 14-01-2013. De Haagse Hogeschool

PAP 2.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 14-01-2013. De Haagse Hogeschool PAP 2.0 Persoonlijk Actie Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 14-01-2013 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 14-01-2013 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A Plan van Aanpak TI1A 1 Inhoudsopgave Achtergronden... 3 Projectopdracht... 4 Projectactiviteit... 5 Projectgrenzen... 6 Tussenresultaten... 7 Kwaliteit... 8 Projectorganisatie... 9 Planning... 10 Kosten

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Laurens Roos

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Laurens Roos POP Persoonlijk Ontwikkelingsplan Laurens Roos In het genoemde POP zal ik Laurens Roos, de uitvoerende student beschrijven; welke competenties ik heb, welke ik niet beheers, welke achtergrond mijn competenties

Nadere informatie

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden Verslag Studenten Evaluatie Videoproject Door Tonny Mulder, a.b.mulder@uva.nl, 26 sept 213 De studenten van de opleidingen Biologie, Biomedische Wetenschappen en Psychobiologie krijgen in het 1 ste jaar

Nadere informatie

PORTFOLIOPLAN 1/5. Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444. Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven

PORTFOLIOPLAN 1/5. Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444. Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven 1/5 Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444 Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven Dit portfolioplan is gemaakt in het kader van het vak 7PF03 (Masterportfolio) aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Nadere informatie

Modulehandleiding IMOVGM60M4: Overheid en Vastgoed

Modulehandleiding IMOVGM60M4: Overheid en Vastgoed Modulehandleiding IMOVGM60M4: Overheid en Vastgoed Opleiding: Vastgoed en Makelaardij Cluster : IMO Studiejaar: 4 Periode: jaar 4, kwartaal 2 EC s: 2 Auteur: M. R. de Voogd Datum: november 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leve de competente coach!

Leve de competente coach! Silvia van Schaik-Kuijer Leve de competente coach! Van competentieanalyse naar ontwikkelplan Inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 Deel 1 Algemene informatie over Leve de competente coach! Coachen en coachcompetenties:

Nadere informatie

Persoonlijk Actie Plan Semester 2

Persoonlijk Actie Plan Semester 2 203 Persoonlijk Actie Plan Persoonlijk Actie Plan Semester 2 Corné van Liere H. Meeuwsen 30--203 Inleiding In deze PAP voor het tweede semester hebben wij weer competenties moeten uitkiezen om het komende

Nadere informatie

20/9/2011 NULMETING COSTIAN. Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge

20/9/2011 NULMETING COSTIAN. Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge 20/9/2011 COSTIAN NULMETING Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge Dit verslag heeft als functie de basiskennis van de startende student vastleggen, het moment van de meting is begin september

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

PAP (persoonlijk activiteitenplan) Putman Installaties. Jeffrey Duindam

PAP (persoonlijk activiteitenplan) Putman Installaties. Jeffrey Duindam PAP (persoonlijk activiteitenplan) Putman Installaties Jeffrey Duindam 2 Persoonlijk activiteitenplan Jeffrey Duindam Studentennummer: 12068918 Opleiding: Associate Degree Installatietechniek 4 oktober

Nadere informatie

Groeidocument trainingen blok 1

Groeidocument trainingen blok 1 Groeidocument trainingen blok 1 Jeroen Dusseldorp 11-10-2013 Inleiding... 3 Training 1 Competenties... 4 Training 2 Reflecteren... 5 Training 3 Overtuigen... 6 Training 4 Intake (deel 1)... 7 Training

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM VWO-6 Over de vragenlijst Deze vragenlijst

Nadere informatie

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport Sanne Gielen Inleiding Starten met een nieuwe sport is voor iedereen spannend; Hoe zal de training eruit zien? Zal de coach aardig zijn? Heb ik een klik met mijn teamgenoten? Kán ik het eigenlijk wel?

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hva.nl/opendagen

Nadere informatie

Leren Leren en ExcelLeren

Leren Leren en ExcelLeren Leren Leren en ExcelLeren www.mindsetlearnandgrow.nl Wat is MindSet? MindSet is een groep studenten die leerlingen leert effectief te leren. Wij helpen leerlingen betere schoolresultaten te behalen door

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie