Opleidingsplan. Studenten. MDL-referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D04

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsplan. Studenten. MDL-referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D04"

Transcriptie

1 Opleidingsplan Studenten Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis MDL-referentie D04

2 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen Door wie Eerste opzet voor het document. Maik Herschreven naar aanleiding van QSO gesprek. Maik Pop van Simon toegevoegd Simon Pop van Wiebren toegevoegd Wiebren 2

3 Inhoudopgave Team ontwikkelplan... 4 Academische vaardigheden... 4 Kennis wiskunde... 4 Beheersing Scrum... 5 Verschillen hbo- en WO-aanpak... 5 Kritiek leveren... 5 Kwaliteit documentatie... 6 Persoonlijk ontwikkelplan Maik... 7 Beheersing Scrum... 7 Omgaan met onduidelijkheden... 7 Verschillen hbo- en WO-aanpak... 8 Persoonlijk ontwikkelplan Clermond... 9 Sterke en zwakke punten... 9 Doelstellingen... 9 Plan van aanpak... 9 Persoonlijk ontwikkelplan Simon Nederlandse Taal Persoonlijk opleidingsplan Wiebren Inleiding Wie ben ik en waar sta ik binnen mijn opleiding Waar liggen mijn zwaktes Hoe ga ik mijn zwaktes buigen naar competenties

4 Team ontwikkelplan In dit document zullen we bespreken welke vaardigheden wij als team het komende semester nodig hebben om het project tot een goed einde te brengen. We zullen de punten daarbij zo SMART mogelijk formuleren, zodat aan het einde van het project getoetst kan worden of we in deze punten geslaagd zijn. Academische vaardigheden In vrijwel alle voorgaande projecten ging het er vooral om naar een werkend eindproduct te werken. Vaak was er weinig ruimte om het opgeleverde vooraf en achteraf te onderzoeken. Omdat de kern van Advanced Algorithms zich juist wel richt op dit aspect, zullen we daar in het project wel tijd voor inplannen. Zo zullen we onder andere een analyse uitvoeren van de complexiteit van ons algoritme. Dit zal logischerwijs in het laatste increment gebeuren, omdat pas dan het volledige algoritme geïmplementeerd is. Door deze analyse hopen we een beter beeld te krijgen van de tekortkomingen en verbeterpunten binnen ons algoritme. Alle teamleden zullen een bijdrage moeten leveren aan de analyse om ervoor te zorgen dat we er allemaal ervaring mee opdoen. Indien nodig zullen we de analyse dan ook samen of in paren uitvoeren. Uiteraard volgen we in het tweede blok van het semester ook het vak Algoritmen, Datastructuren & Complexiteit (ADC) aan de Universiteit Twente. Deelname aan dit vak zal ons ook een beter idee geven van de academische benadering van informaticaproblemen. We kunnen deze kennis daarna toepassen in de eerdergenoemde analyse. Met name de beoordeling van deze analyse tijdens de oplevering in het laatste increment en de resultaten van het tentamen van ADC zullen bepalend zijn voor de mate waarin we in dit actiepunt geslaagd zijn. Kennis wiskunde Omdat er nog een groot gat zit tussen onze beheersing van wiskunde en de beheersing van wiskunde die verwacht wordt voor ADC en daarmee voor algoritmiek in het algemeen, volgen we als team in het eerste blok het vak Wiskundige methoden (WM). We hebben met elkaar afgesproken actief deel te nemen aan deze colleges en thuis voldoende met de stof te oefenen. Dit betekent dat in ieder geval de opgegeven huiswerkopgaven gemaakt moeten worden. Een goede maatstaf voor de mate van slagen in dit actiepunt is het tentamen van WM aan het einde van het eerste blok. 4

5 Beheersing Scrum Een aantal van de teamleden hebben weinig tot geen ervaring met het gebruik van Scrum als projectmethodiek. Bij aanvang van het project hebben we ons dan ook allemaal (opnieuw) ingelezen in Scrum. Tijdens het project moeten we er alert op zijn dat we Scrum wel op een juiste en volledige manier toepassen. De Scrum Master zal hier tijdens de dagelijkse werkzaamheden zorg voor dragen. In overleg met de QSO docent kan wekelijks vastgesteld worden of we zaken anders moeten aanpakken. Verschillen hbo- en WO-aanpak In het kader van de maatschappelijke context ligt voor ons dit semester voornamelijk de nadruk op het kijken naar de verschillen tussen de wijze waarop in het hbo en in het WO complexe problemen aangepakt worden. Het volgen van het vak ADC aan de Universiteit Twente zal ons een indruk geven van de verschillen in aanpak. Kritiek leveren Het geven van kritiek op elkaars werk en functioneren is altijd lastig, maar belangrijk voor het goed functioneren van het team. Om dit gestructureerd te doen, en vervelende confrontaties zoveel mogelijk te voorkomen, hebben we bij aanvang van het project afgesproken dat alle projectgerelateerde problemen hoe dan ook bespreekbaar zijn. Iedereen is daarmee op de hoogte van de professionele context waarin het project wordt uitgevoerd, waardoor de drempel om kritiek te geven hopelijk verlaagd wordt. Een ander doel van deze afspraak is dat ontvangen kritiek zakelijk en daarmee minder persoonlijk opgevat kan worden; we nemen allemaal deel aan het project om te leren, en kritiek helpt daarbij. Naast dat we bovenstaande door hebben gesproken, zullen we bovendien aan het einde van ieder increment een peer review doen. We vullen bij iedere review formulieren over elkaar in, en bespreken deze daarna met elkaar. Daarbij maken we gebruik van het format dat binnen TSP gehanteerd wordt. We denken dat dergelijke meetmomenten de drempel om kritiek te geven nog verder verlagen. Tijdens de peer reviews zullen we ten slotte nog aandacht besteden aan hoe iedereen het geven en ontvangen van kritiek ervaart. Als blijkt dat er nog extra maatregelen nodig zijn om dit soepeler te laten verlopen, dan kunnen we tijdig ingrijpen. Hieruit zal tevens blijken of de gekozen aanpak naar ons idee ervoor zorgt dat meer dingen worden uitgesproken, en of het project daardoor rustiger verloopt. In de laatste peer review zullen we bovendien het gebruik van de peer reviews evalueren. 5

6 Kwaliteit documentatie Om de kwaliteit van de documentatie te waarborgen willen we dit semester gebruikmaken van een geavanceerde wiki om versies van documenten bij te houden. Het pakket dat we hiervoor zullen gebruiken is DokuWiki 1. Dit pakket zal tevens gebruikt worden als tool om elkaars documentatie te reviewen, zodat snel overzichtelijk gemaakt kan worden waar de verbeterpunten van documenten zitten en waar dus nog werk nodig is. Doordat DokuWiki gekoppeld kan worden aan een SVN repository, voorkomen we dat we dubbele administratie moeten doen. Het installeren en het volledig gebruiken van DokuWiki voor al onze documenten bepaalt in hoeverre we in dit actiepunt geslaagd zijn. 1 6

7 Persoonlijk ontwikkelplan Maik In dit POP zal ik beschrijven wat mijn sterke en zwakke punten zijn, en wat ik het komende semester denk te leren. Ik zal de doelstelling zo SMART mogelijk formuleren. Omdat ik als extern student dit semester de minor volg, wijken de inhoud en aansluiting van mijn POP mogelijk af van die van mijn teamgenoten. Vanaf het begin van mijn studietijd ben ik ook al parttime werkzaam binnen de informatica. Ik heb het gevoel dat deze baan een zeer waardevolle toevoeging is op mijn studie, omdat ik daardoor zowel op technisch als projectmatig vlak tot veel nieuwe inzichten ben gekomen, maar ook mezelf een stuk beter heb leren kennen. Ik ben een harde werker en ik heb geen moeite met op mijn eigen werk reflecteren, waardoor ik vaak onbewust veel bijleer en mijn zwakke punten weg probeer te werken. Tevens heb ik me een pragmatische manier van werken aangeleerd. Een aantal zaken gingen de afgelopen jaren echter minder vanzelf, omdat ik me er niet geheel van bewust was. Het ging hierbij dan vaak om hele persoonlijke eigenschappen. Zo ben ik bijvoorbeeld achter gekomen dat ik moeilijk met kritiek om kan gaan, en het ook lastig vind om dit aan mensen te geven. Tijdens mijn studie aan in Utrecht heb ik dan ook al een semester aan deze eigenschap gewerkt, en heb ik het gevoel dat ik hierin gegroeid ben, doordat ik nu duidelijker het verschil zie tussen zakelijke en persoonlijke kritiek. Hieronder zal ik een aantal punten bespreken waar ik tijdens de minor aan wil werken. Dit zijn voornamelijk projectmatige eigenschappen, en niet zozeer technische. De technische actiepunten sluiten aan bij wat er in het bovenstaande TOP besproken is. Beheersing Scrum Ik heb tijdens mijn studie aan de Hogeschool Utrecht en mijn studie nog nooit met de door Saxion gebruikte projectmethodieken Scrum of TSP gewerkt. Om tijdens het project geen tijd te verliezen door gebrek aan kennis hiervan heb ik me dan ook al ingelezen in Scrum bij aanvang van het project. We hebben er als team voor gekozen om de Scrum Master in het project te rouleren over de drie incrementen. Ik wil graag het tweede increment Scrum Master zijn, zodat ik gedwongen word om de methodiek goed te snappen. Ik heb bewust voor het tweede increment gekozen, zodat ik het eerste increment nog wat beter bekend kan raken met Scrum, en ik denk dat het derde increment wat meer tijdsdruk heeft, waardoor iemand met wat meer ervaring dit beter kan doen. Tijdens de peer reviews aan het einde van ieder increment, en dan vooral het tweede increment, zal moeten blijken of ik voldoende kennis heb opgedaan van de methodiek. Omgaan met onduidelijkheden Een eigenschap waar ik me tot aan het volgen van deze minor nog niet van bewust was is dat ik moeilijk om kan gaan met onduidelijkheden. Aan de Hogeschool Utrecht was er vaak voor alle deliverables een template of basismateriaal beschikbaar. Omdat ik een perfectionist en een pragmatist ben was het voor mij dan direct duidelijk wat ik moest doen, en wist ik zeker dat ik mijn tijd op de juiste manier investeerde. Ik ervaar de overstap naar Saxion dan ook als groot, doordat er 7

8 slechts hele globale richtlijnen worden gegeven en ik de hele tijd het gevoel heb dat ik werk aan het doen dat mogelijk de plank volledig mis slaat. Dit gaat tevens ten koste van mijn productiviteit. Om hieraan te werken is volgens mij de verstandigste aanpak dat ik zo snel mogelijk om verheldering vraag bij de begeleiding indien nodig. Mocht dit nog steeds niet voor opheldering zorgen, dan is het zaak voor mij om zo snel mogelijk iets op te leveren, zonder het opgeleverde al volledig uit te werken, aangezien de kans er is dat het werk overgedaan dient te worden. Uiteraard is een persoonlijk ontwikkelpunt als deze moeilijk te meten, dus ik zal dit met name zelf moeten evalueren aan het einde van het semester. Het reflectierapport biedt hiervoor mogelijkheden. Verschillen hbo- en WO-aanpak Na het afronden van mijn vwo in 2004 ben ik, na een jaar uitzoeken wat ik wilde, Economie gaan studeren aan de Universiteit Utrecht. Ik merkte dat ik daar helemaal niet gelukkig was. Dit kwam deels doordat Economie eigenlijk helemaal niet mijn interesse was, maar ook door de academische werkwijze. Mijn hart lag eigenlijk altijd al bij informatica en ik ben dit in 2006 dan ook in Utrecht gaan studeren. Ik merk dat ik plezier heb in studeren, maar ik merk ook dat ik moeite heb met de sterke nadruk op projectonderwijs en de soms weinig abstracte lesstof die horen bij het hbo. De neiging om mijn studie voort te zetten op academisch niveau is dan ook al enkele jaren aanwezig. Met het volgen van de minor Advanced Algorithms is er ook de mogelijkheid om na dit studiejaar door te studeren aan de universiteit. Het komende semester zal ik moeten uitzoeken of de academische werkwijze mij (inmiddels) ligt, en of ik denk dat ik de investering van twee jaar extra studeren de moeite waard vind. Ik wil aan het einde van dit semester voor mezelf de beslissing hebben genomen of ik nog wil doorstuderen of niet. De motivatie achter deze keuze wil ik tevens documenteren in een reflectierapport. 8

9 Persoonlijk ontwikkelplan Clermond Aan het begin van het nieuwe semester is het altijd handig even mijn doelen voor het komende half jaar te formuleren. In dit document ga ik mijn sterke en zwakke punten analyseren, om doelstellingen te vormen. Verder heb ik nog andere globale doelen die ik wil bereiken bijvoorbeeld het vinden van een mooie afstudeerplek. Naast de punten uit het TOP zijn hier nog een aantal andere punten beschreven waaraan ik persoonlijk ga werken. Sterke en zwakke punten Sterke punten Kan goed functioneren in een groep. Ben erg gemotiveerd en werk hard wanneer het nodig is. Kan problemen goed analyseren. Goed bij het houden van afspraken en deadlines. Ervaring met Scrum. Zwakke punten Te perfectionistisch. Ik geef overal mijn mening over. Weinig ervaring met wiskunde. Weinig ervaring met het schrijven van grote verslagen. Technische Problemen niet snel kunnen loslaten. Doelstellingen Voor mezelf heb ik er over nagedacht wat ik wil gaan leren en wat mijn doelen zijn voor het komende semester. Mijn wiskunde kennis vergroten. Voor mezelf erachter komen of ik verder wil met een master, ik wil weten of ik me nog kan motiveren om verder te gaan. Ervaring op doen bij het schrijven van verslagen zodat ik tijdens het afstuderen een goed afstudeerverslag kan maken. Plan van aanpak Om mijn wiskunde kennis te vergroten zal ik actief deelnemen aan de college bij Wiskundige Methoden en thuis extra opgaven maken zodat ik extra oefenen met de stof. Het tentamen van Wiskundige Methoden is een goede meting of dit gelukt is. Door het vak ADC te volgen zou ik een beter idee moeten krijgen of ik na het HBO nog verder wil studeren aan de universiteit. Tijdens dit project gaan we een verslag schrijven als oefening voor het schrijven van een afstudeer project. Vaak neem ik vooral technische taken op mij en minder taken die te maken hebben met documenteren. Dit semester zal ik dit minder gaan doen en ook een deel van dit verslag schrijven. Vervolgens zal ik dan mijn teamgenoten vragen of zij specifiek het deel dat ik geschreven heb willen reviewen. De feedback die ik dan krijg zal ik verwerken en hetzelfde nog eens doen om te controleren of ik mezelf verbeterd heb. 9

10 Persoonlijk ontwikkelplan Simon In mijn persoonlijke ontwikkeling plan, wil ik mij staken en zwakken punten noemen en een mogelijkheid hoe ik mij zwakken punten verbeteren kun. Daarbij neem ik betrekening op onze TOP. Zo wil ik aandacht houden dat ik mij in allen punten van de TOP nog verbeteren wil. Er komt nog het volgende Punten bij: Nederlandse Taal Ik weet er wel, dat ik niet goed in de Nederlandse Taal gebruik ben, daarom wil ik er wel er aan besteden mij taal gebruik te verbeteren. Daarvoor zul ik er wel mee mij groepsleden praten en zij vragen op ze foutjes in mij uitsprak corrigeren. Zonder dat, moet ik beter worden in schrijven. Ik heb er grote last van goed schrijven in Nederlands als ook in Duits, daarom stuur ik elk document van mij naar een Nederlandse vriend om de documenten naar foutjes door te kijken te laten. Mij vriend markeert wat ik er fout gedaan heeft en hoe ik het er beter doe kun. Op deze manier probeer ik mijn Nederlandse toe verbeteren. Er bij wil ik elke tijd mij foutjes optellen om naar een periode van een maand te zien op ik er minder vele foutjes doen. 10

11 Persoonlijk opleidingsplan Wiebren Inleiding In mijn persoonlijk opleidingsplan (POP) zal ik vertellen waar ik op dit moment binnen mijn opleiding sta en wat ik de komende jaren denk te bereiken. Ik zal in dit POP nagaan waar mijn competenties liggen en welke competenties nog aandacht nodig hebben zodat ik hier aan kan werken. Deze zelfreflectie is nuttig omdat ik zo doelen kan stellen waaraan ik het komende semester kan werken. Wie ben ik en waar sta ik binnen mijn opleiding Tijdens het schrijven van dit POP volg ik de minor Advanced Algorithms. Tijdens deze minor moeten we deelnemen aan een project waar je als team aan werkt. Als projectgroep schrijven we een team opleidingsplan (TOP) waarin enkele project specifieke competenties aan bod komen. Om het project succesvol af te ronden moet iedereen binnen zijn POP specificeren hoe hij/zij denkt te gaan werken aan deze competenties. Het is uiteindelijk de bedoeling dat iedereen aan het eind van het project dezelfde project specifieke competenties heeft verkregen. Deze zijn nodig om het project na behoren af te werken. Naast de project specifieke competenties is het ook mogelijk om binnen het POP eigen wensen te definiëren. Deze competenties zullen dus naast of in combinatie met de project specifieke competenties behaald kunnen worden. Waar liggen mijn zwaktes Binnen dit thema is er veel aandacht voor wiskunde. Deze wiskunde is vereist om de andere vakken die betrekking hebben op de minor Advanced Algorithms goed af te ronden. Zelf vind ik dat ik nog niet echt sterk ben in wiskunde. Hier zou ik dan ook graag wat aan willen doen. Tevens is deze competentie erg belangrijk voor het TOP. Om mijn zwakte met betrekking tot wiskunde te verbeteren is veel zelfstudie nodig. Hiervoor is het een voordeel om gedisciplineerd te kunnen studeren. Doordeweeks op tijd op staan en op een normale tijd naar bed gaan zorgt voor consistentie. Als je na het ontbijt gelijk begint met studeren dan neemt de studie niet de hele dag in beslag en heb je meer tijd voor andere vakken en eventuele hobby s. Aangezien ik het studeren vaak over de gehele dag verspreid benadeel ik mezelf. Hier zou ik graag wat aan willen doen. Voor het project van de minor Advanced Algorithms hebben we de volgende competenties genoemd binnen het TOP. Kennis wiskunde Beheersing Scrum Binnen de maatschappelijke context de verschillen tussen HBO en WO benoemen. Leveren van kritiek op elkaar en hoe daar op gereageerd moet worden. Kwaliteitsaanpak Hoe ik deze competenties denk te verberen is te lezen in het volgende hoofdstuk. 11

12 Hoe ga ik mijn zwaktes buigen naar competenties In de volgend tabellen is te lezen hoe ik aan mijn competenties denk te gaan werken. De competenties zijn d.m.v. het smart principe opgesteld. Door gebruik te maken van het smart principe wordt het makkelijker om de competenties te meten. Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Competentie Wiskunde Ik moet mijn wiskunde verbeteren om het project en de minor Advanced Algorithms goed af te ronden. Een voldoende behalen voor de toetsen die gegeven worden rond dit thema. De eis zelf is een verplichting voor dit semester. De stof moet binnen dit semester uit te voeren zijn. Voor de toetsen zal ik de nodige stof moeten beheersen. Na elke toets is er ook een herkansing. Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Competentie Leefpatroon Om het studeren zo soepel mogelijk te laten verlopen zou een vaste bedtijd en een vaste tijd van opstaan om vervolgens te beginnen met studeren een goed voornemen zijn. Elke dag reflecteren op mijn slaapgedrag. De tijd van slapen en wakker worden bijhouden zou een goed begin zijn. Ook moet ik bij gaan houden op welke tijd ik bezig ben met mijn studie. Deze doelstelling is voor mij zelf acceptabel. De doelstelling is haalbaar, maar ik zal er wel aan moeten wennen. Er is geen deadline aan te verbinden, maar hoe eerder ik mijzelf deze competentie aanleer hoe beter. Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Competentie - Scrum Ik moet genoeg kennis over Scrum hebben om het project naar behoren af te kunnen ronden. Tijdens het project wordt dagelijks gereflecteerd. Hoe deze reflecties verlopen zal dan ook bepalen of ik deze competentie beheer. Elke dag houd ik bij hoe de Scrum meeting verlopen is. Deze doelstelling zal mijn team ten goede komen, dus is deze doelstelling acceptabel. Deze is haalbaar en zal niet nadelig zijn voor het project of mijzelf. Vanaf de eerste iteratie ben ik bezig met deze competentie. Aan het einde van het project zou ik deze moeten beheersen. 12

13 Specifiek - Meetbaar - Acceptabel - Realistisch - Tijdgebonden - Competentie Verschil HBO en WO Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Competentie Kritiek Binnen het project moet er eerlijk gesproken kunnen worden over onze tekortkomingen. Door middel van het peer review formulier zullen we elkaar attenderen op onze tekortkomingen. Het feit dat deze formulieren ingevuld worden voor elke sprint zorgt voor een meetbaar resultaat. Deze doelstelling zal het project ten goede komen en is dus acceptabel. Deze competentie is ook binnen de project periode aan te leren en dus realistisch. Aan het eind van het project zullen alle peer review formulieren ingevuld zijn. Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Competentie Kwaliteitsaanpak Gebruik maken van de project Wiki om het bijhouden van de project informatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Aan het eind van elke sprint is de Wiki netjes up to date Deze doelstelling zal het project ten goede komen en is dus acceptabel. Deze competentie is ook binnen de project periode aan te leren en dus realistisch. Aan het eind van elke sprint zal gekeken moeten worden of er aan het meetpunt voldaan is. 13

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

STARR REFLECTIES ELISE WALTA - 2035670 ADVANCED BUSINESS CREATION - E2B DINSDAG 7 MEI 2013

STARR REFLECTIES ELISE WALTA - 2035670 ADVANCED BUSINESS CREATION - E2B DINSDAG 7 MEI 2013 STARR REFLECTIES ELISE WALTA - 2035670 ADVANCED BUSINESS CREATION - E2B DINSDAG 7 MEI 2013 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer...... 3 Deel I Samenvatting TOP.... 4 Deel II Leidinggeven STARR 1 Plannen...... 7 STARR

Nadere informatie

Dictaat Studiemanagement

Dictaat Studiemanagement Onderwijs en Studenten Service Centrum Dictaat Studiemanagement Where innovation starts Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Leren & Studeren 3 3. Leerstijlen 5 4. Doelen Stellen 7 5. Planning & Tijdsbesteding

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Reflectieverslag Eindbeoordeling

Reflectieverslag Eindbeoordeling Reflectieverslag Eindbeoordeling Naam student: Elger van Barneveld Stagebedrijf: HealthTime Fitness Opleiding & studiejaar: HBO Sport en Bewegen Hogeschool Inholland Haarlem, 2012-2013 Praktijkbegeleider:

Nadere informatie

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek Onderzoeksverslag 1 SAMENWERKEN * Wat is belangrijk voor een goede samenwerking in (project)groepen tijdens een HBO of WO studie? * Wat is goed samenwerken? Wat is

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelplan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) Shanilla Nazier II102 500676665 14 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Curriculum Vitae... 3 3. Zelfportret... 6 4. SWOT-analyse... 7 5. Kernkwaliteiten... 9 5.1

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Doelstelling en opdrachten

Doelstelling en opdrachten Studie- en beroepscoaching (SBC) Het studie- en beroepscoachingsprogramma ondersteunt studenten bij het opbouwen van zelfkennis en het optimaal inrichten en benutten van hun studie. Studie- en beroepscoaching

Nadere informatie

Beschrijving van het leerproces

Beschrijving van het leerproces Naam: Nathalie Kombolitis Land: Griekenland Studentennummer: 10070478 Supervisor NL: Dorien Voskuil Supervisor GR: Georgios A. Fragkiadakis Datum: 24-1-2013 Stageverslag Inleiding Voor u ligt het stageverslag

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoeksverslag Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoek van Onderwijs (EME19) Studiejaar 2011-2012 Uitgevoerd door: Coen Crombach (303528)

Nadere informatie

BETROKKENHEID VAN HET

BETROKKENHEID VAN HET BETROKKENHEID VAN HET PERSONEEL Het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van het personeel van de afdeling X Naam: Michel Brookhuis Examinator: Dr.Ir. J. de Leede Meelezer: Prof.dr. J. K. Looise

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel. Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 Versie 2.

LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel. Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 Versie 2. LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 1 A73 Tunnel Swalmen Vluchtgang (foto: Noud Brouwer, Rijkswaterstaat) Voorwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie