Vrijwilligershandboek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwilligershandboek"

Transcriptie

1 Vrijwilligershandboek Bezoekadres Houttuinlaan 3, 3447 GM Woerden Postadres Postbus 2012, 3440 DA Woerden Telefoon (0348) Website Inkomen Gezondheid Wonen & Mobiliteit Participatie ANBO Woerden

2 COLOFON ANBO Postadres Bezoekadres Postbus 2012, 3440 DA Woerden Houttuinlaan 3, 3447 GM Woerden Telefoon (0348) (elke werkdag van 9.00 tot uur) Fax (0348) Website (uw wordt doorgestuurd naar de juiste persoon / afdeling) ABN-AMRO NL16ABNA K.v.K. Utrecht ANBO komt op voor senioren Alles wat ANBO doet stelt mensen, huidige en toekomstige senioren, beter in staat mee te doen in de maatschappij. Op landelijk, regionaal en lokaal niveau zetten onze belangenbehartigers zich dagelijks met hart en ziel in voor goed inkomen, toegankelijke zorg, wonen en mobiliteit en participatie. Maar ANBO doet méér dan lobbyen alleen. Het verbinden van mensen en het bieden van stimulerend werk is minstens zo belangrijk. Dankzij het unieke, wijdvertakte ledennetwerk dat ANBO door heel Nederland heeft, kunnen we dat als geen ander. Vrijwilligers leiden we tot een professioneel niveau op, via onze eigen ANBO Academie. We bieden ze uitdagende functies, waarin ze zichzelf persoonlijk kunnen ontwikkelen. Onze ruim leden kunnen bij ANBO terecht voor persoonlijk advies en ondersteuning en heel veel voordeel en korting. Daarnaast is ANBO actief in de buurt: onze ruim 460 afdelingen organiseren sociale activiteiten. Deze bieden vermaak en afleiding, helpen eenzaamheid te bestrijden en bevorderen hiermee de sociale cohesie in de afdelingen. Het verenigingsbureau van ANBO is gevestigd in Woerden. Colofon Titel Uitgave Vrijwilligershandboek Afdeling Bestuur & Directie ANBO, december 2013 Auteursrechten op tekst voorbehouden. Overname van tekst en tabellen is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld en ANBO schriftelijk van de overname in kennis wordt gesteld. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

3 Voorwoord ANBO is anders. Als een van de weinige belangenverenigingen in Nederland groeit ons ledenaantal gestaag. We zijn groot en sterk met buitengewoon loyale leden. ANBO is bovendien de enige seniorenorganisatie die zich niet alleen inzet voor de huidige 50-plussers, maar net zo goed voor de toekomstige generatie senioren. Duurzaamheid en solidariteit, dat kenmerkt ons. Een tikje rebels zijn we ook. We prikkelen bestuurders graag, schudden de boel een beetje op. Zo krijgen we meer voor elkaar dan menig ander. ANBO is niet zomaar een 'ouderenbond', en dat mag de wereld weten. Dat is nu. Maar met bijna zes miljoen vijftig plussers in het vooruitzicht kunnen we niet zonder sterke toekomstvisie. De komende vijf jaar zullen we ons ontwikkelen tot een belangenorganisatie met een nóg sterker profiel. ANBO is en blijft dé belangenbehartiger voor senioren: meer eigen ideeën, meer invloed en meer coalities om onze ambities te bereiken. Eigen regie en volwaardige participatie tot op hoge leeftijd moeten gemeengoed zijn geworden. Onze vrijwilligers zijn al decennia lang de drijvende kracht achter ANBO. U zorgt er, samen met collega's, voor dat ANBO er is, dichtbij onze leden. Omdat er steeds meer rijkstaken naar de gemeenten worden gedecentraliseerd is het ongelofelijk belangrijk geworden om de belangenbehartiging ook lokaal en regionaal goed vorm te geven. Dààr worden de beslissingen genomen waar onze leden last van of baat bij hebben. Dààr moet ANBO zijn. In de afgelopen 113 jaar hebben we ons ontwikkeld van een bescheiden seniorenclub tot een wijdvertakte, ambitieuze en invloedrijke vereniging. Maar niet alleen de organisatie heeft zich ontwikkeld; de omgeving waarin we werken heeft dat óók. De snel veranderende maatschappij stelt hoge eisen aan de professionaliteit van onze vereniging in het algemeen, en van onze betaalde en onbetaalde medewerkers in het bijzonder. Door de regionalisering van ANBO kunnen we vrijwilligerswerk steeds beter organiseren. We verbinden de deskundigheid van het verenigingsbureau aan uw deskundigheid. Zo maakt ANBO zich overal in Nederland hard voor hetzelfde. Om de groeiende groep vrijwilligers inzicht te geven in onze werkprocessen, onze ambities en onze regels is dit handboek ontwikkeld. Bij ANBO staat de kwaliteit van dienstverlening natuurlijk voorop, in combinatie met onze kernwaarden, waaraan elke ANBO-professional zich committeert. We zijn open en eerlijk en we doen het samen. We kijken naar buiten, en passen ons aan de verwachtingen van de maatschappij en onze leden in het bijzonder. We willen de beste zijn! 0.2

4 Natuurlijk hebben we dit handboek zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar we veranderen continu. We willen tenslotte altijd beter worden, om zo de beste belangenbehartiger voor huidige en toekomstige senioren te zijn en te blijven. Het is dus niet uitgesloten dat de werkelijkheid alweer iets is aangepast ten opzichte van dit handboek. Omgekeerd zijn we natuurlijk heel benieuwd naar uw ervaringen. Heeft u zelf betere werkwijzen bedacht? Laat ze weten! Mail naar Liane den Haan Directeur-bestuurder 0.3

5 Inhoudsopgave 1. Beschrijving Vereniging Ontstaan Missie en visie Bestuur Raad van Toezicht Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht Ledenraad Taken van de Ledenraad Organogram Kengetallen Werken als vrijwilliger Visie op vrijwilligerswerk Verschillende functies ANBO Academie Netwerken Waardering Verwachtingen Werving nieuwe leden ANBO-waarden Onkosten Verzekering Conflicten Bijlagen: Bijlage 2.1 ANBO-waarden en competenties Bijlage 2.2 Voorbeeld welkomstbrief Bijlage 2.3 Voorbeeld van een beknopte Vrijwilligersovereenkomst, te gebruiken als intentieovereenkomst Bijlage 2.4 Leidraden voor exit-gesprekken met vrijwilligers (2013) Bijlage 2.5 Gedragscode Bijlage 2.6 Richtlijn vergoedingen en declaratieformulier Bijlage 2.7 Verzekeringen Bijlage 2.8 Conflicten De vijf regio s De organisatie van de regio: het regioteam Regiocoördinator Regioadministrateur Regiomedewerker Werken in netwerken Wat is een netwerk? Netwerkcoördinator Netwerk Wmo Netwerk Ledenwerving Netwerk Communicatie en Woordvoering Netwerk Ondersteuning Lokale Afdelingen Netwerk ANBO Diensten

6 Netwerk ANBO Academie Netwerk POL/Twinfield Werkgroepen Multiculturele klankbordgroep ANBO Roze Bijlagen Bijlage 3.1 Profiel Regiocoördinator Bijlage 3.2 Profiel Regioadministrateur Bijlage 3.3 Profiel Netwerkcoördinator Bijlage 3.4 Profiel Netwerklid Werken binnen de afdeling Functioneren van afdelingen Rechtsbevoegdheid Bijzondere volmacht voor afdelingen Wat is een bijzondere volmacht afdelingen? Activiteitencommissies Financiële middelen Inkomsten uit activiteiten Eigen bijdrage Subsidies Giften Sponsoring Legaten Premieplan Ouderen Fonds Financiële administratie Digitale (online) boekhouding Jaarrekening Ledenadministratie Wijzigingen/aanmelden nieuwe leden Afdelingswijzigingen Wijziging in functies van vrijwilligers Website afdeling en webmaster Soorten websites Procedure aanvraag Lidmaatschap Van Verdienste (LVV) Jubilea van afdelingen Bijlagen Bijlage 4.1 Handreiking financiële middelen afdelingen Bijlage 4.2 Reglement afdelingen Verenigingsbureau Afdelingen binnen het verenigingsbureau Belangenbehartiging Bestuur en directie Corporate communicatie Financiën ICT & Informatie Marketing & Communicatie Personeel en Organisatie

7 Servicecenter Vereniging Werkplan Beleidscyclus ANBO Werk in uitvoering Opstellen netwerkplan Budget Samenbundeling Planning Bijlagen Bijlage 6.1 Format netwerkplan ANBO Huisstijl ANBO Communicatiemiddelen Website Afdelingswebsites ANBO-App Extranet (momenteel nog niet beschikbaar) Sociale media ANBO Magazine ANBO Informatief Netwerknieuwsbrief Advieslijn en kaderadvieslijn Servicecenter Statuten en reglementen

8 0.7

9 1. Beschrijving Vereniging Ontstaan Missie en visie Bestuur Raad van Toezicht Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht Ledenraad Taken van de Ledenraad: Organogram Kengetallen

10 1. Beschrijving Vereniging ANBO komt op voor de belangen van de sterk groeiende groep senioren in Nederland. Want door de toenemende vergrijzing komen voorzieningen als zorg, pensioenen en sociale zekerheid behoorlijk onder druk te staan. Uit naam van onze leden maken wij ons in politiek Den Haag sterk voor een goed ouderenbeleid, maar ook lokaal bij de gemeenten. We behartigen de belangen van onze leden op verschillende vlakken zoals gezondheid, inkomen, wonen en mobiliteit en participatie. Daarbij staan de uitgangspunten keuzevrijheid en zelfstandigheid van senioren centraal. We hebben ruim leden, een enorme groep mensen met een schat aan kennis en ervaring op tal van terreinen. Velen, zoals u, zetten zich op vrijwillige basis voor ANBO in. Daar zijn we enorm trots op. Onze vrijwilligers vergroten de zichtbaarheid van ANBO en helpen om zaken voor elkaar te krijgen, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. 1.1 Ontstaan ANBO is op 6 december 1977 ontstaan uit een fusie tussen de Bond voor Staatspensionering en de Algemene Bond voor Bejaarden. De twee bonden zetten zich in voor een goed pensioen en het behartigen van de materiële belangen van ouderen. Pionier was verzekeringsman en publicist Perio ( ), geboren als Gerardus Lambertus Janssen. Hij richtte in 1900 de Bond voor Staatspensionering op, met als doel het basispensioen te introduceren. De Algemene Bond voor Bejaarden werd in 1945 door Rotterdamse havenarbeiders opgericht om de materiële belangen van ouderen te behartigen. Beide bonden zagen erop toe dat onder premier Willem Drees de AOW werd ingevoerd. 1.2 Missie en visie ANBO wil dé belangenbehartiger zijn voor alle huidige en toekomstige senioren in Nederland. ANBO zet zich in voor het behoud en de verbetering van kwaliteit van leven voor senioren en legt de nadruk op emancipatie, participatie, keuzevrijheid en solidariteit tussen de generaties. ANBO zet zich in voor sociale veranderingen en biedt haar (potentiële) leden veel extra s: individuele en collectieve belangenbehartiging, betrouwbare en deskundige informatie, diensten en ledenvoordelen. ANBO gelooft in een maatschappij, waarin iedereen blijvend, volwaardig kan participeren en waarin persoonlijke waarden en kwaliteiten worden erkend en benut. 1.3 Bestuur De vereniging kent één directeur-bestuurder. Zij is verantwoordelijk voor: 1. Het besturen van de vereniging. 2. Het aansturen van de werkorganisatie. 3. Het extern vertegenwoordigen van de vereniging. 1.2

11 1.4 Raad van Toezicht De directeur-bestuurder is zowel naar buiten (in de lobby richting politieke besluitvormingsprocessen en in maatschappelijke organisaties), als naar binnen (de werkorganisatie) het gezicht van de vereniging. Bij die positie past het bestuursmodel met een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht 1. Het zorg dragen voor een goed functionerende directie (door benoeming, beoordeling en ontslag van de directie). 2. Het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoemingsvoordracht, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht). 3. Het functioneren als adviseur en klankbord voor de directie. 4. Het houden van integraal toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de organisatie. 5. Het goedkeuren van strategische beslissingen van de directie. 6. Het geven van een zwaarwegend advies aan de directie in gevallen waarbij de directie niet tot een eensluidend oordeel kan komen. 7. Het goedkeuren van besluiten van de directie tot de vaststelling van de begroting, investeringsbegroting en het beleidsplan. 8. Het goedkeuren van besluiten van de directie tot een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een ander rechtspersoon als mede verbreking van een zodanige samenwerking indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is. 9. Het beslechten van geschillen in de vorm van bindend advies. 10. Het benoemen van de leden van de auditcommissie. 1.5 Ledenraad De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging en bestaat uit 25 personen. De leden van de Ledenraad nemen deel zonder last en ruggespraak en leggen dan ook geen verantwoording af aan de achterban. Ze staan voor het collectieve belang van de totale vereniging. Uitgangspunt is dat besluiten op inhoudelijke gronden worden genomen. Dat is het streven van de Ledenraad en dat is ook de reden dat er voor een Ledenraad is gekozen. De personen worden direct door de leden gekozen op basis van inhoudelijke kwaliteit, waarbij rekening wordt gehouden met diversiteit en regionale spreiding. De vergaderingen van de ledenraad worden door een onafhankelijk technisch voorzitter geleid. Taken van de Ledenraad 1. Vaststellen van statuten en reglementen. 2. Benoemen voorzitter en leden Raad van Toezicht. 3. Achteraf goedkeuren van het jaarverslag en de jaarrekening. 4. Elke vier jaar vaststellen van meerjarenplan en meerjarenbegroting. 5. Visievormende taak. 1.3

12 Inhoudelijke voorstellen worden altijd onderbouwd door resultaten uit onderzoeken, ledenpanels, raadplegingen of adviezen van externe experts. Ook kan de Ledenraad op eigen verzoek onderzoek doen of informatie aanvragen. Alle leden kunnen zich kandidaat stellen aan de hand van een vastgesteld profiel. De Ledenraad wordt direct door de leden gekozen tijdens vier jaarlijkse verkiezingen, die worden geregeld door een kiescommissie. Deze kiescommissie bestaat uit drie leden en wordt benoemd door de Ledenraad. Een lid van de Ledenraad kan, ter voorkoming van belangenverstrengeling, geen andere functie binnen ANBO bekleden. 1.6 Organigram 1.7 Kengetallen ANBO Aantal Leden Vrijwilligers Regio s 5 Afdelingen 460 Medewerkers Verenigingsbureau

13 2. Werken als vrijwilliger Visie op vrijwilligerswerk Verschillende functies ANBO Academie Netwerken Waardering Verwachtingen Werving nieuwe leden ANBO-waarden Onkosten Verzekering Conflicten Bijlagen: Bijlage 2.1 ANBO-waarden en competenties Bijlage 2.2 Voorbeeld welkomstbrief Bijlage 2.3 Voorbeeld van een beknopte Vrijwilligersovereenkomst, te gebruiken als intentieovereenkomst Bijlage 2.4 Leidraden voor exit-gesprekken met vrijwilligers (2013) Bijlage 2.5 Gedragscode Bijlage 2.6 Richtlijn vergoedingen en declaratieformulier Bijlage 2.7 Verzekeringen Bijlage 2.8 Conflicten

14 2. Werken als vrijwilliger 2.1 Visie op vrijwilligerswerk ANBO wil dé belangenbehartiger zijn voor alle senioren in Nederland. Om dat te bereiken, werkt een team van professionals en vrijwilligers dagelijks aan een hoogwaardige dienstverlening. Er zijn vrijwilligers binnen ANBO actief. Vrijwilligers zijn belangrijk voor ANBO, ze zijn de ogen en oren van de vereniging. Ze staan dicht bij de leden en organiseren allerlei activiteiten op lokaal niveau. Dankzij de vrijwilligers is ANBO ook lokaal heel zichtbaar en staat ANBO middenin de maatschappij. Verschillende functies De vrijwilligersfuncties zijn heel verschillend, iedereen kan er een talent in kwijt. Er zijn netwerken waarin mensen actief zijn met lokale belangenbehartiging, ledenwerving, voorlichting, medewerkers van een afdeling, docenten aan de ANBO Academie en personen die helpen bij het invullen van de belastingen. Daarnaast zijn er coördinerende functies, zoals een netwerkcoördinator, regiocoördinator of bestuurder van een afdeling. Voor iedereen, die zin heeft zich in te zetten, is er binnen ANBO wat te doen. Het is belangrijk dat een functie goed bij een persoon past. Sommige vrijwilligers vinden het leuk om mee te helpen met een activiteit, anderen willen een meer structurele invulling. Met alle potentiële vrijwilligers worden gesprekken gevoerd om te bekijken welke functies beschikbaar en passend zijn. Dan wordt er gekeken naar iemands expertise, interesse en tijdsbesteding. Misschien is er behoefte aan ondersteuning en begeleiding met eventueel scholing. Dat kan aan de ANBO Academie. ANBO Academie De ANBO Academie biedt een scholingsprogramma voor de ondersteuning en ontwikkeling van het werk van de vrijwilligers. De Academie doet dit door het geven van cursussen en trainingen die aansluiten bij de verwachte kennis en vaardigheden en door het organiseren van bijscholings- en terugkomdagen, waar vrijwilligers elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Netwerken De vrijwilligers organiseren, binnen lokale netwerken, verschillende lokale activiteiten. Daarnaast zijn er regionale netwerken, die zich op een specifiek aandachtsgebied richten (zie ook hoofdstuk 3.2: Werken in netwerken). Thema s als belangenbehartiging, individuele dienstverlening en ledenwerving worden door een netwerk gedragen. In de netwerken wordt kennis gedeeld, worden ervaringen uitgewisseld en komen plannen tot stand die gezamenlijk worden uitgevoerd. Als vrijwilligers in netwerken samenwerken wordt hun deskundigheid en expertise optimaal benut. Medewerkers van het verenigingsbureau nemen ook deel aan de netwerken. Zij kunnen er op die manier voor zorgen dat de samenhang tussen landelijke, regionale en lokale activiteiten sterk blijft, zodat ANBO als één vereniging naar buiten treedt. Het verenigingsbureau stelt de landelijke kaders vast in een meerjarenplan dat wordt bekrachtigd door de Ledenraad. Vrijwilligers en medewerkers van het verenigingsbureau vinden elkaar in de uitwerking van een jaarplan met daarin regioplannen rond de thema s die in het meerjarenplan tot speerpunt zijn benoemd. Door deze samenwerking krijgen de medewerkers van het bureau informatie over 2.2

15 wat er speelt in de regio en de vrijwilligers krijgen informatie wat er vanuit de landelijke gremia ontwikkeld wordt aan beleid. Zij kunnen dit dan weer vertalen in regionale activiteiten. Deze onderlinge versterking vergroot de zichtbaarheid en profilering van ANBO. Waardering Het werk als vrijwilliger moet leuk zijn en voldoening geven. Vrijwilligers moeten het gevoel hebben dat hun bijdrage gewaardeerd wordt en iets betekent voor anderen. ANBO is dankbaar voor het werk dat de vrijwilligers verzetten. ANBO brengt zijn waardering tot uiting door vrijwilligers zoveel mogelijk hun eigen invulling te laten geven aan hun activiteiten, door een collegiale sfeer te creëren waarin er goed met elkaar wordt samengewerkt en door de successen met elkaar te vieren. Verwachtingen De vrijwilligers geven hun expertise en tijd aan ANBO en ANBO geeft daar een zinvolle en leuke tijdsbesteding voor terug. De rol van vrijwilliger is echter niet vrijblijvend: ANBO heeft een aantal verwachtingen: De vrijwilliger zet zich in op basis van affiniteit met de vereniging; de vrijwilliger ontwikkelt een gevoel voor de vereniging in zijn totaliteit; De vrijwilliger levert kwaliteit in het werk en ANBO mag hem/haar, indien nodig, ook op aanspreken; De vrijwilliger is een teamspeler, zowel tegenover mede-vrijwilligers als tegenover de medewerkers van het verenigingsbureau. Werving nieuwe leden Regelmatig worden er vrijwilligers geworven via advertenties in de regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen. Ook het ANBO Magazine wordt hiervoor ingezet. We gebruiken ook meer en meer de sociale media; Facebook, Twitter. En natuurlijk een van de meest effectieve methodes: de mond-tot-mondreclame. We vragen geregeld onze netwerken gebruik te maken van eigen netwerken om potentiële vrijwilligers te werven. 2.2 ANBO-waarden ANBO heeft een gedragscode die van toepassing is op het werken bij ANBO. De gedragscode geeft richtlijnen voor zowel de vrijwilligers als voor de betaalde medewerkers van het verenigingsbureau. De code bevat de volgende vier waarden: we doen het samen we zijn open en eerlijk we willen de beste zijn we kijken naar buiten De gedragscode beschrijft verder welke gedragsregels ANBO hanteert, waar de grenzen liggen en wat ANBO kan doen als er dingen gebeuren die niet stroken met de normen en waarden die ANBO hanteert. 2.3 Onkosten ANBO kent ook een onkostenvergoeding voor vrijwilligers. Maandelijks worden de onkosten gedeclareerd met een declaratieformulier. De afgesproken richtlijnen gelden voor alle vrijwilligers. Vrijwilligers die actief zijn binnen de netwerken 2.3

16 declareren hun kosten bij de regioadministrateur. Vrijwilligers die actief zijn bij de afdelingen doen dit bij de afdelingspenningmeester. 2.4 Verzekering Veel Nederlandse gemeenten hebben een vrijwilligersverzekering afgesloten. Deze verzekering heeft daardoor een vrij grote, landelijke dekking. Als dit niet het geval is of als de verzekering van de gemeente ontoereikend is, levert ANBO maatwerk op basis van een aanvullende collectieve ongevallen verzekering en WA-verzekering (zie bijlage 2.7). Het is overigens handig om na te gaan of er een eigen aansprakelijkheidsverzekering is. 2.5 Conflicten ANBO heeft een klachtenregeling waarbinnen schriftelijke klachten over het gedrag van een vrijwilliger of betaalde kracht, die namens de ANBO actief is, in behandeling worden genomen. Er zijn klachten die buiten deze regeling vallen: verschillen van inzicht over keuzes op beleidsinhoudelijke gebieden; uitingen van ongenoegen; meningen die zwaar zijn aangezet; onduidelijke en anonieme klachten. Een klacht dient altijd schriftelijk te worden ingediend. Telefonische klachtmelders wordt gevraagd hun klacht schriftelijk in te dienen. Dat gebeurt ook bij meldingen die per binnenkomen. De klachten kunnen naar de directie worden gestuurd. 2.4

17 Bijlagen Bijlage 2.1 ANBO-waarden en competenties Wij doen het samen Samenwerken is noodzakelijk, we zoeken altijd de verbinding. Ieder van ons draagt zijn eigen verantwoordelijkheid en legt verantwoording af. Bij ons behartigt niemand in zijn eentje een beleidsonderwerp en niemand draagt een project in zijn eentje. We wisselen uit en stemmen af. We maken duidelijke afspraken met elkaar en houden ons eraan. Samen vieren we successen, samen nemen we ons verlies. We delen opbrengsten en kosten met elkaar. Samen is ook de kracht van een gezamenlijke inzet op landelijk, regio en lokaal niveau. Samen zetten wij het ANBO-belang voorop. Wij zijn open en eerlijk Eerlijkheid duurt het langst: dat stralen we uit naar binnen en naar buiten. Wij leven bij de gratie van vertrouwen. Onze leden kunnen vertrouwen op onze informatie en integriteit. Onze sociale partners kunnen rekenen op onze inzet en expertise. Onze collega's vertrouwen elkaar. Wij stellen ons kwetsbaar op en respecteren elkaar. We luisteren goed naar de ander en geven onze mening constructief. We geven en ontvangen feedback. Wij willen de beste zijn ANBO is de meest invloedrijke seniorenbelangenbehartiger van Nederland. Daar zijn we trots op. We gaan uit van onze eigen kracht, van onze kwaliteit, van onze kennis en kunde. We willen voorop lopen en onszelf continu verbeteren. Daarom investeren we in onze mensen, in onze vrijwilligers en zijn zo dé autoriteit op het gebied van belangenbehartiging van senioren. We creëren een omgeving waar ambitieuze en innovatieve mensen zich thuis voelen. We maken de goede keuzes en behalen onze resultaten. Zo maken we onze ambities waar. Wij kijken naar buiten Wij zijn nieuwsgierig. We willen weten wat er speelt in de samenleving en in de vereniging. We verdiepen ons in onze leden en vrijwilligers. Optimaal samenwerken met andere afdelingen en organisaties is vanzelfsprekend. We kijken om ons heen met een open blik. We zijn kritisch een beetje rebels misschien en we zijn de eerste om onderwerpen die onder senioren spelen of gaan spelen, zichtbaar te maken. We stimuleren en inspireren elkaar en hebben het vermogen om te binden. We vergaren continu kennis die we graag delen met anderen. We toetsen ons werk bij relevante partijen in onze omgeving. 2.5

18 Bijlage 2.2 Voorbeeld welkomstbrief Beste vrijwilliger, Het doet mij veel genoegen u als nieuwe vrijwilliger bij ANBO te mogen begroeten. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe u voor ons van doorslaggevend belang bent. Want alleen dankzij uw inspanning en die van vele andere vrijwilligers kan ANBO haar brede scala aan verenigingsdoelen en activiteiten uitvoeren. Om u alvast op weg te helpen, geven we in deze brief een kort overzicht van onze uitgangspunten en verwachtingen. Ons standpunt is: wie veel verwacht, moet veel bieden. Daarom heeft u als vrijwilliger van ANBO recht op een aantal mooie voorzieningen. Daarnaast is het ook goed dat u op de hoogte bent van onze verwachtingen en van enkele spelregels. Mocht u hierover na lezing van deze brief nog meer willen weten, via de ANBO Academie krijgt u het vrijwilligershandboek tot uw beschikking. Wat kunt u van ANBO verwachten? De eerste twee maanden kunt u zien als een kennismakingsperiode. In die tijd kunt u van de ene op de andere dag stoppen met uw vrijwilligerswerk. Ook uw coördinator kan u binnen twee maanden vragen met het vrijwilligerswerk te stoppen, natuurlijk met opgave van redenen. Hiertegen kunt u bezwaar maken bij de regiocoördinator. U krijgt een coördinator Dit is uw eerste aanspreekpunt en met wie u altijd kunt overleggen. De coördinator geeft u informatie over uw werkzaamheden en maakt samen met u afspraken over de tijd die u ons ter beschikking stelt. Ook zijn er periodieke begeleidingsgesprekken. U staat er dus nooit alleen voor. U krijgt cursussen Deze worden door de ANBO Academie georganiseerd en ondersteunen u bij uw vrijwilligerswerk. U krijgt vergoedingen en bent verzekerd Want ANBO wil dat er zo min mogelijk belemmeringen zijn om uw vrijwilligerswerk te doen. U hebt recht op een vergoeding van de kosten, zoals omschreven in het vrijwilligershandboek. Het ingevulde declaratieformulier kunt u aan uw coördinator geven. Ook bent u voor een aantal zaken verzekerd. Mocht iemand u aansprakelijk stellen of mocht u een ongeval hebben, dan kunt u een beroep doen op onze ongevallen- of aansprakelijkheidsverzekering. Ook hierover treft u informatie aan in het vrijwilligershandboek. Bij een conflict of meningsverschil Kunt u terugvallen op vaste procedures. Gaat het om een lid, dan kunt u daarvoor terecht bij uw coördinator. Gaat het om uw coördinator, dan kunt u dit voorleggen aan de regiocoördinator. Bij een conflict met het de regiocoördinator kunt u bezwaar aantekenen bij het bestuur. Uw privacy Is in goede handen. ANBO zal al uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en nooit zonder uw toestemming aan derden ter beschikking stellen. 2.6

19 Wat verwacht ANBO van u? Hierboven hebt u gelezen wat wij u te bieden hebben. Natuurlijk wilt u ook weten wat onze verwachtingen van u zijn. Hieronder enkele belangrijke voorwaarden en spelregels. U voert uw vrijwilligerswerk uit volgens de beginselen van ANBO, zoals die in de missie van ANBO staan. Deze kunt u vinden in het vrijwilligershandboek; U geeft uw afwezigheid - bijvoorbeeld bij ziekte - zo snel mogelijk door aan uw coördinator; U neemt nooit geld of goederen aan van een deelnemer/ hulpvrager; U respecteert uiteraard de privacy van de deelnemer/ hulpvrager en beschouwt zijn of haar persoonsgegevens als vertrouwelijk, zelfs nadat u uw werk voor ANBO hebt beëindigd; U onderhoudt goed contact met uw coördinator. Via werkoverleg of individueel overleg; U neemt, na twee maanden vrijwilligerswerk, als het enigszins kan een opzegtermijn van één maand in acht, zodat u uw werkzaamheden aan een opvolger kunt overdragen. Wel vinden we het fijn te horen waarom u ophoudt met uw vrijwilligerswerk, bovendien kunnen wij daarvan leren. Ik hoop dat u uw rechten en voorzieningen prettig vindt en dat u onze uitgangspunten en verwachtingen ter harte wilt nemen. Dan wens ik u hierbij met veel plezier een fijne tijd en samenwerking toe bij ANBO Met vriendelijke groet, 2.7

20 Bijlage 2.3 Voorbeeld van een beknopte Vrijwilligersovereenkomst, te gebruiken als intentieovereenkomst Afspraken over tijden en aard van het vrijwilligerswerk tussen: de vrijwilliger:... wonende te:... telefonisch bereikbaar:... Mobiel: en de coördinator:... van de werkgroep:... telefonisch bereikbaar:...mobiel: Datum ingang werkzaamheden:... Inhoud van het werk: Tijdstip, tijdsduur en frequentie:... Werkoverleg:... Begeleiding, deskundigheidsbevordering en scholing: Voor aanvang van de werkzaamheden heeft de vrijwilliger de basistraining gevolgd. Na aanvang van de werkzaamheden wordt de kennis uitgebreid door middel van terugkombijeenkomsten en thema- en ontmoetingsbijeenkomsten. Ingeval van verhindering of ziekte stelt de vrijwilliger de coördinator zo spoedig mogelijk op de hoogte. De vrijwilliger heeft de welkomstbrief voor vrijwilligers van ANBO ontvangen en is bekend met de rechten en plichten van de vrijwilliger. Handtekening vrijwilliger: Handtekening coördinator: Datum: afdelingsbestuur: en/of handtekening

21 Bijlage 2.4 Leidraden voor exit-gesprekken met vrijwilligers (2013) Evaluatieformulier bij beëindiging vrijwilligerswerk bij ANBO Naam :... (mag, hoeft niet) Datum :... Periode : van... tot... Vrijwilliger bij :... Wilt u ons (in een rapportcijfer) uw mening geven over de volgende stellingen? 1. In het kennismakingsgesprek kreeg ik een goed beeld van wat ik zou kunnen verwachten Toelichting: Ik heb het idee dat ik goed ben ingewerkt in mijn vrijwilligerswerk Toelichting: Ik heb voldoende mogelijkheden gehad voor training en (bij-)scholing Toelichting: Ik heb voldoende mogelijkheden voor inbreng gehad voor wat betreft het plannen van activiteiten en bij het tot stand komen van de activiteiten Toelichting: Ik heb voldoende begeleiding ondervonden bij mijn werk Toelichting:

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum Beste vrijwilliger, Fijn dat u geïnteresseerd bent in Welzijn Castricum en overweegt of misschien al besloten heeft om vrijwilligerswerk bij ons te gaan doen! Het werk van Welzijn Castricum is onmogelijk

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Aanleiding: Door de groei van stichting Ouderen Samen zijn er steeds meer vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a.

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. VRIJWILLIGERS STATUUT VAN ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Hoogeloon, maart 2011 VRIJWILLIGERS STATUUT van ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Dit statuut moet gezien worden als een aantal kwaliteitsuitgangspunten

Nadere informatie

Nog geen lid? Word lid!

Nog geen lid? Word lid! Word ANBO-lid! Nog geen lid? Word lid! ANBO: voor huidige en toekomstige senioren. WORD NU ANBO-LID EN PROFITEER OOK! www.anbo.nl/anbolidworden Lid zijn loont! Fikse korting op uw zorgpremie Hulp bij belastingaangifte

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS MAART 2016 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder

Nadere informatie

Scholingsaanbod 2014. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod 2014. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod 2014 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2.... 3 3. Aanbod... 4 3.1 Welkom bij ANBO... 4 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur... 5 3.3 Workshop

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS DECEMBER 200 9 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1

Vrijwilligersbeleid. vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1 Vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1 1e versie augustus 2015 Inhoudsopgave Visie op vrijwilligers 3 Werving van vrijwilligers 6 Belonen van vrijwilligers 7 Begeleiden van vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

*** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK ***

*** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK *** Titel: *** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK *** Document code: 5.38 Soort document: Protocol Vrijwilligersbeleid Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Vervang

Nadere informatie

De vereniging en haar vrijwilligers

De vereniging en haar vrijwilligers De vereniging en haar vrijwilligers Wat verwacht de vereniging van haar vrijwilligers? Regels en richtlijnen De (naam lidorganisatie) streeft ernaar om ruimte te geven aan ideeën en initiatieven. Regels

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe gaan

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Droomdag

Beleidsplan Stichting Droomdag Beleidsplan Stichting Droomdag Inhoud Inleiding Visie Missie Doelstellingen De organisatie De realisatie Vrijwilligersbeleid Organisatiestructuur MVO beleid Beleid t.a.v. klachten en voorkomen verstrengeling

Nadere informatie

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat.

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat. Gedragscode Prins Claus Fonds 3 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2002 Zo zijn onze manieren! Inleiding Een gedragscode voor het Prins Claus Fonds dient rekening te houden met de aard van de organisatie, het

Nadere informatie

Verslag van de informatieavond Thema: vrijwilligersverzekeringen 11 november 2013 Spreker: John van der Voordt, NVG

Verslag van de informatieavond Thema: vrijwilligersverzekeringen 11 november 2013 Spreker: John van der Voordt, NVG Verslag van de informatieavond Thema: vrijwilligersverzekeringen 11 november 2013 Spreker: John van der Voordt, NVG Aanleiding Deze avond werd op initiatief van Galant vrijwilligersnetwerk georganiseerd.

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT)

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) 1 januari 2015-31 december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie, uitgangspunten en beleid 3 2.1 Visie Welzijn De Wolden

Nadere informatie

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Inleiding Welkom bij Zorgcoöperatie Leende. Deze folder is voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor ZC GG Leende. Deze brochure

Nadere informatie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie 1 Inleiding Bij Milieudefensie kunnen vrijwilligers op allerlei manieren aan de slag. Werken met vrijwilligers én met betaalde krachten is binnen onze organisatie

Nadere informatie

In deze paragraaf komen achtereenvolgens de verschillende aspecten van het vrijwilligersbeleid van de Belangenvereniging VHL naar voren.

In deze paragraaf komen achtereenvolgens de verschillende aspecten van het vrijwilligersbeleid van de Belangenvereniging VHL naar voren. Vrijwilligersbeleid De Belangenvereniging VHL en haar vrijwilligers De Belangenvereniging VHL is een vereniging waarvan de taken worden uitgevoerd door vrijwilligers zowel op bestuurlijk niveau als in

Nadere informatie

Vrijwilligersreglement

Vrijwilligersreglement Vrijwilligersreglement De Minkhof leef- en doe boerderij Gemeente Lingewaard, december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werving en selectie 3 3. Aanstelling en inwerken 3 4. Verzekeringen 4 5. Financiële

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt.

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Vrijwilligerswerk bij Paladijn Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Inleiding Welkom bij Paladijn. Deze folder is voor alle vrijwilligers die bij ons komen werken. Deze

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument Inleiding Het opstellen van een vrijwilligersovereenkomst geeft duidelijkheid aan beide partijen die bij een dergelijke

Nadere informatie

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Behorend bij de statuten van de vereniging ANBO DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOOR LID VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 2017

PROFIELSCHETS VOOR LID VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 2017 PROFIELSCHETS VOOR LID VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 2017 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het verantwoordingsorgaan... 3 3. Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Fooruit

Vrijwilligersbeleid Fooruit Vrijwilligersbeleid Fooruit Inhoud 1 - Inleiding.... 2 1.1 Missie, visie en doelstelling... 2 1.2 Visie op vrijwilligerswerk... 2 2 De organisatie... 3 2.1 Het Organogram... 3 2.2 Werving en selectie...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM 1. Algemeen Het kantoor van de Stichting Gilde Rotterdam is gehuisvest in Gebouw de Heuvel, Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam. E-mail adres: info@gilderotterdam.nl.

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstand bij verhaal van letselschade Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel Persoonlijke bijstand Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel 1 Juridische hulp met een warm hart Bent u buiten uw schuld slachtoffer van een ongeval? Zijn er bij een medische behandeling fouten

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 : Vrijwilligersbeleid; visie, definitie, kader : Uitgangspunten AYA Thuiszorg bij het werken met vrijwilligers; :

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave 1 1. INLEIDING.. 3 2. DEFINITIES. 3 3. DEFINITIE VAN VRIJWILLIGERSBELEID. 3 4. VISIE OP VRIJWILLIGERSWERK.. 3 5. POSITIE VAN DE

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Notarissen Amsterdamsestraatweg 472 3553 EM UTRECHT 030-2440745 - 1 -

Notarissen Amsterdamsestraatweg 472 3553 EM UTRECHT 030-2440745 - 1 - Koch en Compaijen Notarissen Amsterdamsestraatweg 472 3553 EM UTRECHT 030-2440745 - 1-2009.053989.01/TT Concept 10 juni 2009 STATUTENWIJZIGING Vandaag @, verschijnen voor mij, @, notaris gevestigd te Utrecht:

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER

VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER September 2016 INLEIDING De stichting STOER (hierna te noemen: STOER) wil voor alle vrijwilligers van STOER het beleid voor het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Woord vooraf. De organisatie

Woord vooraf. De organisatie Woord vooraf Binnen de SWOZ zetten ongeveer 150 vrijwilligers zich in om ouderen en mensen met beperkingen in Zwijndrecht de kans te geven zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis te wonen. De vrijwilligers

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG)

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld in overeenstemming met en in aansluiting op de statuten van Energiecoöperatie Gaasterland (ECG). Definities

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling contractvervoer

Informatie-uitwisseling contractvervoer Nieuwsbrief voor bestuursleden Hoofdredactie: Lidia van den Eijnde Eindredactie: Tabitha Poolen E-mail: informatief@anbo.nl ANBO Informatief staat ook op Intranet Postadres: Postbus 18003 3501 CA Utrecht

Nadere informatie

VRIJWILLIGE INZET. In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet

VRIJWILLIGE INZET. In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet VRIJWILLIGE INZET In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet VRIJWILLIGE INZET VERENIGING DE BLOESEM Vereniging De Bloesem is de nieuwe beheerder van de openbare

Nadere informatie

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs.

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs. Vrijwilligersbeleid. Bij een groot aantal activiteiten die worden uitgevoerd zijn vrijwilligers ingeschakeld. De inschakeling van vrijwilligers vindt plaats zowel om principiële als om pragmatische redenen.

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 2 datum: 20 maart 2009 bestand:

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling Artikel 1. Visie (1) 1.1 De Parkinson Vereniging ontwikkelt zich tot een onmisbare professionele steun voor en door mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben met de ziekte van Parkinson

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR Inleiding: Dit Huishoudelijk reglement is een korte en leesbare samenvatting van de statuten

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland

Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland Inleiding Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en bereidt activiteiten voor. Omdat het bestuur niet alles zelf kan organiseren willen wij graag

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten.

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Gedragscode Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Vastgesteld in de vergadering van de Algemene Rekenkamer d.d. 20 februari 2013 Inhoud

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reglement Tussenschoolse Opvang OBS Fiepko Coolman 1. Uitgangspunt Uitgangspunt van de school is dat zij een tussenschoolse opvangfaciliteit (hierna ook te noemen TSO) wil aanbieden. Ouders / verzorgers

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 LETSELSCHADEREGELING Omdat wij u graag verder helpen Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 Inhoudsopgave Slachtoffer van een ongeval.. Wat nu? 3 Welke vormen van schade zijn er? 4 Ook recht op smartengeld

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering De school heeft deze verzekering via Concent. Hiermee is de aansprakelijkheid voor bestuursleden, docenten en personeel afgedekt op het gebied van de kwaliteit

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Letselschade, wat kunt u van ons verwachten?

Rialto.Tóch verzekerd. Letselschade, wat kunt u van ons verwachten? Rialto.Tóch verzekerd Letselschade, wat kunt u van ons verwachten? U heeft niet alleen schade aan zaken of uw auto, maar u bent ook gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Letsel oplopen bij een ongeval

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief VOLG DE TRAINING HELPEN GRIP OP GELD TE KRIJGEN EN WORD SCHULDHULPVERLENER

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief VOLG DE TRAINING HELPEN GRIP OP GELD TE KRIJGEN EN WORD SCHULDHULPVERLENER Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl Volg ANBO op Facebook Volg ANBO directeur Liane den Haan op Twitter Postadres Postbus 18003 3501 CA

Nadere informatie

Solidariteit DE KERNWAARDEN

Solidariteit DE KERNWAARDEN Integer gedrag Samen zorgen voor een prettig woon-, werk- en leefklimaat Openheid, respect en eerlijkheid voor goede zorg Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé is een sociale organisatie waar mensen met

Nadere informatie

G E D R A G S C O D E V O O R C W Z - M E D E W E R K E R S

G E D R A G S C O D E V O O R C W Z - M E D E W E R K E R S G E D R A G S C O D E V O O R C W Z - M E D E W E R K E R S Hoe gaan we om met onze klant en met elkaar? U als medewerker draagt bij aan het professionele en klantgerichte karakter van het ziekenhuis.

Nadere informatie

Klachtenregeling Onderwijs

Klachtenregeling Onderwijs Klachtenregeling Onderwijs Verantwoording Voor een zorgvuldige omgang met een opdrachtgever is het gewenst dat deze zich met een eventuele klacht over de aankoop of uitvoering van een scholing kan wenden

Nadere informatie

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN Volgens de herziene Statuten en Reglementen van de Partij van de Arbeid, zoals vastgesteld tijdens het afgelopen congres 2012, worden zowel de voorzitter als de penningmeester

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering. mei 2013

Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering. mei 2013 Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering mei 2013 Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering Hoe moet ik mij aanmelden voor de verzekering? Aanmelding voor de verzekering is niet nodig.

Nadere informatie

OLON, Hilversum Vijfde druk, september 2012

OLON, Hilversum Vijfde druk, september 2012 MODEL MEDEWERKEROVEREENKOMST VOOR LOKALE OMROEPINSTELLINGEN OLON, Hilversum Vijfde druk, september 2012 OLON Postbus 441 tel: 024-3601222 e-mail: buro@olon.nl 6500 AK Nijmegen fax: 024-3601656 website:

Nadere informatie

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. CONCEPT-GEDRAGSCODE RAAD MAASDRIEL - rvbijlage cie ABZORG 01.06.10 (VNG model) De code bestaat uit 2 onderdelen: Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit ten behoeve van het bredere kader.

Nadere informatie

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad 3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad Een familieraad binnen een GGZ-instelling kan op verschillende manieren georganiseerd zijn: één familieraad voor de hele instelling, een centrale familieraad

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Versie: 2014-01 Pagina 1/8 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Definities...3 Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan...3 Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan...4 Artikel

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 3 datum: 20 april 2017 bestand:

Nadere informatie

U verzekert risico s van uw vrijwilligers in 1 keer

U verzekert risico s van uw vrijwilligers in 1 keer U verzekert risico s van uw vrijwilligers in 1 keer Met de VNG Vrijwilligersverzekering Wat leest u in deze brochure? 01 Vrijwilligers zijn onmisbaar 3 02 Uw voordelen op een rij! 4 03 Hiervoor bent u

Nadere informatie

Interne Klachtenregeling Verus. Preambule

Interne Klachtenregeling Verus. Preambule Preambule Verus staat midden in de samenleving. Als vereniging voor het christelijk onderwijs geeft zij invulling aan haar missie en kernactiviteiten. Op basis van de in de gedrags- en integriteitscode

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Betreft: Vrijwilligersbeleid 2016.

Betreft: Vrijwilligersbeleid 2016. When the Eagle Learns to Fly Franklinstraat 193 2562 CE Den Haag T 070 392 50 50 M 06 53 38 08 90 Betreft: Vrijwilligersbeleid 2016. Structureel Doel stelling van onze organisatie is het zo goed mogelijke

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Informatiebrochure 2011 Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Waarom is de VNG Vrijwilligerspolis ontwikkeld? Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen,

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum Gedrag- en integriteitscode Het Stedelijk Lyceum vastgesteld op 27-01-2016 Voorwoord Een onderwijsinstelling is een maatschappelijke instelling en draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid. Het betekent

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Wijde Wereld

Vrijwilligersbeleid De Wijde Wereld Woonzorghuis De Wijde Wereld zet vrijwilligers in om zijn doelstellingen beter te kunnen realiseren. Stichting Vrienden van de Wijde Wereld faciliteert bij het opzetten en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid.

Nadere informatie

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2 VRIJWILLIGERSBELEID STICHTING WELZIJN MIDDELSEE Pyter Jurjensstrjitte 17 9051 BR Stiens Tel: 058-2575220 Email: psz@welzijnmiddelsee.nl Inhoudsopgave 1.1 Inleiding 2 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie