Vrijwilligershandboek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwilligershandboek"

Transcriptie

1 Vrijwilligershandboek Bezoekadres Houttuinlaan 3, 3447 GM Woerden Postadres Postbus 2012, 3440 DA Woerden Telefoon (0348) Website Inkomen Gezondheid Wonen & Mobiliteit Participatie ANBO Woerden

2 COLOFON ANBO Postadres Bezoekadres Postbus 2012, 3440 DA Woerden Houttuinlaan 3, 3447 GM Woerden Telefoon (0348) (elke werkdag van 9.00 tot uur) Fax (0348) Website (uw wordt doorgestuurd naar de juiste persoon / afdeling) ABN-AMRO NL16ABNA K.v.K. Utrecht ANBO komt op voor senioren Alles wat ANBO doet stelt mensen, huidige en toekomstige senioren, beter in staat mee te doen in de maatschappij. Op landelijk, regionaal en lokaal niveau zetten onze belangenbehartigers zich dagelijks met hart en ziel in voor goed inkomen, toegankelijke zorg, wonen en mobiliteit en participatie. Maar ANBO doet méér dan lobbyen alleen. Het verbinden van mensen en het bieden van stimulerend werk is minstens zo belangrijk. Dankzij het unieke, wijdvertakte ledennetwerk dat ANBO door heel Nederland heeft, kunnen we dat als geen ander. Vrijwilligers leiden we tot een professioneel niveau op, via onze eigen ANBO Academie. We bieden ze uitdagende functies, waarin ze zichzelf persoonlijk kunnen ontwikkelen. Onze ruim leden kunnen bij ANBO terecht voor persoonlijk advies en ondersteuning en heel veel voordeel en korting. Daarnaast is ANBO actief in de buurt: onze ruim 460 afdelingen organiseren sociale activiteiten. Deze bieden vermaak en afleiding, helpen eenzaamheid te bestrijden en bevorderen hiermee de sociale cohesie in de afdelingen. Het verenigingsbureau van ANBO is gevestigd in Woerden. Colofon Titel Uitgave Vrijwilligershandboek Afdeling Bestuur & Directie ANBO, december 2013 Auteursrechten op tekst voorbehouden. Overname van tekst en tabellen is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld en ANBO schriftelijk van de overname in kennis wordt gesteld. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

3 Voorwoord ANBO is anders. Als een van de weinige belangenverenigingen in Nederland groeit ons ledenaantal gestaag. We zijn groot en sterk met buitengewoon loyale leden. ANBO is bovendien de enige seniorenorganisatie die zich niet alleen inzet voor de huidige 50-plussers, maar net zo goed voor de toekomstige generatie senioren. Duurzaamheid en solidariteit, dat kenmerkt ons. Een tikje rebels zijn we ook. We prikkelen bestuurders graag, schudden de boel een beetje op. Zo krijgen we meer voor elkaar dan menig ander. ANBO is niet zomaar een 'ouderenbond', en dat mag de wereld weten. Dat is nu. Maar met bijna zes miljoen vijftig plussers in het vooruitzicht kunnen we niet zonder sterke toekomstvisie. De komende vijf jaar zullen we ons ontwikkelen tot een belangenorganisatie met een nóg sterker profiel. ANBO is en blijft dé belangenbehartiger voor senioren: meer eigen ideeën, meer invloed en meer coalities om onze ambities te bereiken. Eigen regie en volwaardige participatie tot op hoge leeftijd moeten gemeengoed zijn geworden. Onze vrijwilligers zijn al decennia lang de drijvende kracht achter ANBO. U zorgt er, samen met collega's, voor dat ANBO er is, dichtbij onze leden. Omdat er steeds meer rijkstaken naar de gemeenten worden gedecentraliseerd is het ongelofelijk belangrijk geworden om de belangenbehartiging ook lokaal en regionaal goed vorm te geven. Dààr worden de beslissingen genomen waar onze leden last van of baat bij hebben. Dààr moet ANBO zijn. In de afgelopen 113 jaar hebben we ons ontwikkeld van een bescheiden seniorenclub tot een wijdvertakte, ambitieuze en invloedrijke vereniging. Maar niet alleen de organisatie heeft zich ontwikkeld; de omgeving waarin we werken heeft dat óók. De snel veranderende maatschappij stelt hoge eisen aan de professionaliteit van onze vereniging in het algemeen, en van onze betaalde en onbetaalde medewerkers in het bijzonder. Door de regionalisering van ANBO kunnen we vrijwilligerswerk steeds beter organiseren. We verbinden de deskundigheid van het verenigingsbureau aan uw deskundigheid. Zo maakt ANBO zich overal in Nederland hard voor hetzelfde. Om de groeiende groep vrijwilligers inzicht te geven in onze werkprocessen, onze ambities en onze regels is dit handboek ontwikkeld. Bij ANBO staat de kwaliteit van dienstverlening natuurlijk voorop, in combinatie met onze kernwaarden, waaraan elke ANBO-professional zich committeert. We zijn open en eerlijk en we doen het samen. We kijken naar buiten, en passen ons aan de verwachtingen van de maatschappij en onze leden in het bijzonder. We willen de beste zijn! 0.2

4 Natuurlijk hebben we dit handboek zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar we veranderen continu. We willen tenslotte altijd beter worden, om zo de beste belangenbehartiger voor huidige en toekomstige senioren te zijn en te blijven. Het is dus niet uitgesloten dat de werkelijkheid alweer iets is aangepast ten opzichte van dit handboek. Omgekeerd zijn we natuurlijk heel benieuwd naar uw ervaringen. Heeft u zelf betere werkwijzen bedacht? Laat ze weten! Mail naar Liane den Haan Directeur-bestuurder 0.3

5 Inhoudsopgave 1. Beschrijving Vereniging Ontstaan Missie en visie Bestuur Raad van Toezicht Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht Ledenraad Taken van de Ledenraad Organogram Kengetallen Werken als vrijwilliger Visie op vrijwilligerswerk Verschillende functies ANBO Academie Netwerken Waardering Verwachtingen Werving nieuwe leden ANBO-waarden Onkosten Verzekering Conflicten Bijlagen: Bijlage 2.1 ANBO-waarden en competenties Bijlage 2.2 Voorbeeld welkomstbrief Bijlage 2.3 Voorbeeld van een beknopte Vrijwilligersovereenkomst, te gebruiken als intentieovereenkomst Bijlage 2.4 Leidraden voor exit-gesprekken met vrijwilligers (2013) Bijlage 2.5 Gedragscode Bijlage 2.6 Richtlijn vergoedingen en declaratieformulier Bijlage 2.7 Verzekeringen Bijlage 2.8 Conflicten De vijf regio s De organisatie van de regio: het regioteam Regiocoördinator Regioadministrateur Regiomedewerker Werken in netwerken Wat is een netwerk? Netwerkcoördinator Netwerk Wmo Netwerk Ledenwerving Netwerk Communicatie en Woordvoering Netwerk Ondersteuning Lokale Afdelingen Netwerk ANBO Diensten

6 Netwerk ANBO Academie Netwerk POL/Twinfield Werkgroepen Multiculturele klankbordgroep ANBO Roze Bijlagen Bijlage 3.1 Profiel Regiocoördinator Bijlage 3.2 Profiel Regioadministrateur Bijlage 3.3 Profiel Netwerkcoördinator Bijlage 3.4 Profiel Netwerklid Werken binnen de afdeling Functioneren van afdelingen Rechtsbevoegdheid Bijzondere volmacht voor afdelingen Wat is een bijzondere volmacht afdelingen? Activiteitencommissies Financiële middelen Inkomsten uit activiteiten Eigen bijdrage Subsidies Giften Sponsoring Legaten Premieplan Ouderen Fonds Financiële administratie Digitale (online) boekhouding Jaarrekening Ledenadministratie Wijzigingen/aanmelden nieuwe leden Afdelingswijzigingen Wijziging in functies van vrijwilligers Website afdeling en webmaster Soorten websites Procedure aanvraag Lidmaatschap Van Verdienste (LVV) Jubilea van afdelingen Bijlagen Bijlage 4.1 Handreiking financiële middelen afdelingen Bijlage 4.2 Reglement afdelingen Verenigingsbureau Afdelingen binnen het verenigingsbureau Belangenbehartiging Bestuur en directie Corporate communicatie Financiën ICT & Informatie Marketing & Communicatie Personeel en Organisatie

7 Servicecenter Vereniging Werkplan Beleidscyclus ANBO Werk in uitvoering Opstellen netwerkplan Budget Samenbundeling Planning Bijlagen Bijlage 6.1 Format netwerkplan ANBO Huisstijl ANBO Communicatiemiddelen Website Afdelingswebsites ANBO-App Extranet (momenteel nog niet beschikbaar) Sociale media ANBO Magazine ANBO Informatief Netwerknieuwsbrief Advieslijn en kaderadvieslijn Servicecenter Statuten en reglementen

8 0.7

9 1. Beschrijving Vereniging Ontstaan Missie en visie Bestuur Raad van Toezicht Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht Ledenraad Taken van de Ledenraad: Organogram Kengetallen

10 1. Beschrijving Vereniging ANBO komt op voor de belangen van de sterk groeiende groep senioren in Nederland. Want door de toenemende vergrijzing komen voorzieningen als zorg, pensioenen en sociale zekerheid behoorlijk onder druk te staan. Uit naam van onze leden maken wij ons in politiek Den Haag sterk voor een goed ouderenbeleid, maar ook lokaal bij de gemeenten. We behartigen de belangen van onze leden op verschillende vlakken zoals gezondheid, inkomen, wonen en mobiliteit en participatie. Daarbij staan de uitgangspunten keuzevrijheid en zelfstandigheid van senioren centraal. We hebben ruim leden, een enorme groep mensen met een schat aan kennis en ervaring op tal van terreinen. Velen, zoals u, zetten zich op vrijwillige basis voor ANBO in. Daar zijn we enorm trots op. Onze vrijwilligers vergroten de zichtbaarheid van ANBO en helpen om zaken voor elkaar te krijgen, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. 1.1 Ontstaan ANBO is op 6 december 1977 ontstaan uit een fusie tussen de Bond voor Staatspensionering en de Algemene Bond voor Bejaarden. De twee bonden zetten zich in voor een goed pensioen en het behartigen van de materiële belangen van ouderen. Pionier was verzekeringsman en publicist Perio ( ), geboren als Gerardus Lambertus Janssen. Hij richtte in 1900 de Bond voor Staatspensionering op, met als doel het basispensioen te introduceren. De Algemene Bond voor Bejaarden werd in 1945 door Rotterdamse havenarbeiders opgericht om de materiële belangen van ouderen te behartigen. Beide bonden zagen erop toe dat onder premier Willem Drees de AOW werd ingevoerd. 1.2 Missie en visie ANBO wil dé belangenbehartiger zijn voor alle huidige en toekomstige senioren in Nederland. ANBO zet zich in voor het behoud en de verbetering van kwaliteit van leven voor senioren en legt de nadruk op emancipatie, participatie, keuzevrijheid en solidariteit tussen de generaties. ANBO zet zich in voor sociale veranderingen en biedt haar (potentiële) leden veel extra s: individuele en collectieve belangenbehartiging, betrouwbare en deskundige informatie, diensten en ledenvoordelen. ANBO gelooft in een maatschappij, waarin iedereen blijvend, volwaardig kan participeren en waarin persoonlijke waarden en kwaliteiten worden erkend en benut. 1.3 Bestuur De vereniging kent één directeur-bestuurder. Zij is verantwoordelijk voor: 1. Het besturen van de vereniging. 2. Het aansturen van de werkorganisatie. 3. Het extern vertegenwoordigen van de vereniging. 1.2

11 1.4 Raad van Toezicht De directeur-bestuurder is zowel naar buiten (in de lobby richting politieke besluitvormingsprocessen en in maatschappelijke organisaties), als naar binnen (de werkorganisatie) het gezicht van de vereniging. Bij die positie past het bestuursmodel met een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht 1. Het zorg dragen voor een goed functionerende directie (door benoeming, beoordeling en ontslag van de directie). 2. Het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoemingsvoordracht, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht). 3. Het functioneren als adviseur en klankbord voor de directie. 4. Het houden van integraal toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de organisatie. 5. Het goedkeuren van strategische beslissingen van de directie. 6. Het geven van een zwaarwegend advies aan de directie in gevallen waarbij de directie niet tot een eensluidend oordeel kan komen. 7. Het goedkeuren van besluiten van de directie tot de vaststelling van de begroting, investeringsbegroting en het beleidsplan. 8. Het goedkeuren van besluiten van de directie tot een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een ander rechtspersoon als mede verbreking van een zodanige samenwerking indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is. 9. Het beslechten van geschillen in de vorm van bindend advies. 10. Het benoemen van de leden van de auditcommissie. 1.5 Ledenraad De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging en bestaat uit 25 personen. De leden van de Ledenraad nemen deel zonder last en ruggespraak en leggen dan ook geen verantwoording af aan de achterban. Ze staan voor het collectieve belang van de totale vereniging. Uitgangspunt is dat besluiten op inhoudelijke gronden worden genomen. Dat is het streven van de Ledenraad en dat is ook de reden dat er voor een Ledenraad is gekozen. De personen worden direct door de leden gekozen op basis van inhoudelijke kwaliteit, waarbij rekening wordt gehouden met diversiteit en regionale spreiding. De vergaderingen van de ledenraad worden door een onafhankelijk technisch voorzitter geleid. Taken van de Ledenraad 1. Vaststellen van statuten en reglementen. 2. Benoemen voorzitter en leden Raad van Toezicht. 3. Achteraf goedkeuren van het jaarverslag en de jaarrekening. 4. Elke vier jaar vaststellen van meerjarenplan en meerjarenbegroting. 5. Visievormende taak. 1.3

12 Inhoudelijke voorstellen worden altijd onderbouwd door resultaten uit onderzoeken, ledenpanels, raadplegingen of adviezen van externe experts. Ook kan de Ledenraad op eigen verzoek onderzoek doen of informatie aanvragen. Alle leden kunnen zich kandidaat stellen aan de hand van een vastgesteld profiel. De Ledenraad wordt direct door de leden gekozen tijdens vier jaarlijkse verkiezingen, die worden geregeld door een kiescommissie. Deze kiescommissie bestaat uit drie leden en wordt benoemd door de Ledenraad. Een lid van de Ledenraad kan, ter voorkoming van belangenverstrengeling, geen andere functie binnen ANBO bekleden. 1.6 Organigram 1.7 Kengetallen ANBO Aantal Leden Vrijwilligers Regio s 5 Afdelingen 460 Medewerkers Verenigingsbureau

13 2. Werken als vrijwilliger Visie op vrijwilligerswerk Verschillende functies ANBO Academie Netwerken Waardering Verwachtingen Werving nieuwe leden ANBO-waarden Onkosten Verzekering Conflicten Bijlagen: Bijlage 2.1 ANBO-waarden en competenties Bijlage 2.2 Voorbeeld welkomstbrief Bijlage 2.3 Voorbeeld van een beknopte Vrijwilligersovereenkomst, te gebruiken als intentieovereenkomst Bijlage 2.4 Leidraden voor exit-gesprekken met vrijwilligers (2013) Bijlage 2.5 Gedragscode Bijlage 2.6 Richtlijn vergoedingen en declaratieformulier Bijlage 2.7 Verzekeringen Bijlage 2.8 Conflicten

14 2. Werken als vrijwilliger 2.1 Visie op vrijwilligerswerk ANBO wil dé belangenbehartiger zijn voor alle senioren in Nederland. Om dat te bereiken, werkt een team van professionals en vrijwilligers dagelijks aan een hoogwaardige dienstverlening. Er zijn vrijwilligers binnen ANBO actief. Vrijwilligers zijn belangrijk voor ANBO, ze zijn de ogen en oren van de vereniging. Ze staan dicht bij de leden en organiseren allerlei activiteiten op lokaal niveau. Dankzij de vrijwilligers is ANBO ook lokaal heel zichtbaar en staat ANBO middenin de maatschappij. Verschillende functies De vrijwilligersfuncties zijn heel verschillend, iedereen kan er een talent in kwijt. Er zijn netwerken waarin mensen actief zijn met lokale belangenbehartiging, ledenwerving, voorlichting, medewerkers van een afdeling, docenten aan de ANBO Academie en personen die helpen bij het invullen van de belastingen. Daarnaast zijn er coördinerende functies, zoals een netwerkcoördinator, regiocoördinator of bestuurder van een afdeling. Voor iedereen, die zin heeft zich in te zetten, is er binnen ANBO wat te doen. Het is belangrijk dat een functie goed bij een persoon past. Sommige vrijwilligers vinden het leuk om mee te helpen met een activiteit, anderen willen een meer structurele invulling. Met alle potentiële vrijwilligers worden gesprekken gevoerd om te bekijken welke functies beschikbaar en passend zijn. Dan wordt er gekeken naar iemands expertise, interesse en tijdsbesteding. Misschien is er behoefte aan ondersteuning en begeleiding met eventueel scholing. Dat kan aan de ANBO Academie. ANBO Academie De ANBO Academie biedt een scholingsprogramma voor de ondersteuning en ontwikkeling van het werk van de vrijwilligers. De Academie doet dit door het geven van cursussen en trainingen die aansluiten bij de verwachte kennis en vaardigheden en door het organiseren van bijscholings- en terugkomdagen, waar vrijwilligers elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Netwerken De vrijwilligers organiseren, binnen lokale netwerken, verschillende lokale activiteiten. Daarnaast zijn er regionale netwerken, die zich op een specifiek aandachtsgebied richten (zie ook hoofdstuk 3.2: Werken in netwerken). Thema s als belangenbehartiging, individuele dienstverlening en ledenwerving worden door een netwerk gedragen. In de netwerken wordt kennis gedeeld, worden ervaringen uitgewisseld en komen plannen tot stand die gezamenlijk worden uitgevoerd. Als vrijwilligers in netwerken samenwerken wordt hun deskundigheid en expertise optimaal benut. Medewerkers van het verenigingsbureau nemen ook deel aan de netwerken. Zij kunnen er op die manier voor zorgen dat de samenhang tussen landelijke, regionale en lokale activiteiten sterk blijft, zodat ANBO als één vereniging naar buiten treedt. Het verenigingsbureau stelt de landelijke kaders vast in een meerjarenplan dat wordt bekrachtigd door de Ledenraad. Vrijwilligers en medewerkers van het verenigingsbureau vinden elkaar in de uitwerking van een jaarplan met daarin regioplannen rond de thema s die in het meerjarenplan tot speerpunt zijn benoemd. Door deze samenwerking krijgen de medewerkers van het bureau informatie over 2.2

15 wat er speelt in de regio en de vrijwilligers krijgen informatie wat er vanuit de landelijke gremia ontwikkeld wordt aan beleid. Zij kunnen dit dan weer vertalen in regionale activiteiten. Deze onderlinge versterking vergroot de zichtbaarheid en profilering van ANBO. Waardering Het werk als vrijwilliger moet leuk zijn en voldoening geven. Vrijwilligers moeten het gevoel hebben dat hun bijdrage gewaardeerd wordt en iets betekent voor anderen. ANBO is dankbaar voor het werk dat de vrijwilligers verzetten. ANBO brengt zijn waardering tot uiting door vrijwilligers zoveel mogelijk hun eigen invulling te laten geven aan hun activiteiten, door een collegiale sfeer te creëren waarin er goed met elkaar wordt samengewerkt en door de successen met elkaar te vieren. Verwachtingen De vrijwilligers geven hun expertise en tijd aan ANBO en ANBO geeft daar een zinvolle en leuke tijdsbesteding voor terug. De rol van vrijwilliger is echter niet vrijblijvend: ANBO heeft een aantal verwachtingen: De vrijwilliger zet zich in op basis van affiniteit met de vereniging; de vrijwilliger ontwikkelt een gevoel voor de vereniging in zijn totaliteit; De vrijwilliger levert kwaliteit in het werk en ANBO mag hem/haar, indien nodig, ook op aanspreken; De vrijwilliger is een teamspeler, zowel tegenover mede-vrijwilligers als tegenover de medewerkers van het verenigingsbureau. Werving nieuwe leden Regelmatig worden er vrijwilligers geworven via advertenties in de regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen. Ook het ANBO Magazine wordt hiervoor ingezet. We gebruiken ook meer en meer de sociale media; Facebook, Twitter. En natuurlijk een van de meest effectieve methodes: de mond-tot-mondreclame. We vragen geregeld onze netwerken gebruik te maken van eigen netwerken om potentiële vrijwilligers te werven. 2.2 ANBO-waarden ANBO heeft een gedragscode die van toepassing is op het werken bij ANBO. De gedragscode geeft richtlijnen voor zowel de vrijwilligers als voor de betaalde medewerkers van het verenigingsbureau. De code bevat de volgende vier waarden: we doen het samen we zijn open en eerlijk we willen de beste zijn we kijken naar buiten De gedragscode beschrijft verder welke gedragsregels ANBO hanteert, waar de grenzen liggen en wat ANBO kan doen als er dingen gebeuren die niet stroken met de normen en waarden die ANBO hanteert. 2.3 Onkosten ANBO kent ook een onkostenvergoeding voor vrijwilligers. Maandelijks worden de onkosten gedeclareerd met een declaratieformulier. De afgesproken richtlijnen gelden voor alle vrijwilligers. Vrijwilligers die actief zijn binnen de netwerken 2.3

16 declareren hun kosten bij de regioadministrateur. Vrijwilligers die actief zijn bij de afdelingen doen dit bij de afdelingspenningmeester. 2.4 Verzekering Veel Nederlandse gemeenten hebben een vrijwilligersverzekering afgesloten. Deze verzekering heeft daardoor een vrij grote, landelijke dekking. Als dit niet het geval is of als de verzekering van de gemeente ontoereikend is, levert ANBO maatwerk op basis van een aanvullende collectieve ongevallen verzekering en WA-verzekering (zie bijlage 2.7). Het is overigens handig om na te gaan of er een eigen aansprakelijkheidsverzekering is. 2.5 Conflicten ANBO heeft een klachtenregeling waarbinnen schriftelijke klachten over het gedrag van een vrijwilliger of betaalde kracht, die namens de ANBO actief is, in behandeling worden genomen. Er zijn klachten die buiten deze regeling vallen: verschillen van inzicht over keuzes op beleidsinhoudelijke gebieden; uitingen van ongenoegen; meningen die zwaar zijn aangezet; onduidelijke en anonieme klachten. Een klacht dient altijd schriftelijk te worden ingediend. Telefonische klachtmelders wordt gevraagd hun klacht schriftelijk in te dienen. Dat gebeurt ook bij meldingen die per binnenkomen. De klachten kunnen naar de directie worden gestuurd. 2.4

17 Bijlagen Bijlage 2.1 ANBO-waarden en competenties Wij doen het samen Samenwerken is noodzakelijk, we zoeken altijd de verbinding. Ieder van ons draagt zijn eigen verantwoordelijkheid en legt verantwoording af. Bij ons behartigt niemand in zijn eentje een beleidsonderwerp en niemand draagt een project in zijn eentje. We wisselen uit en stemmen af. We maken duidelijke afspraken met elkaar en houden ons eraan. Samen vieren we successen, samen nemen we ons verlies. We delen opbrengsten en kosten met elkaar. Samen is ook de kracht van een gezamenlijke inzet op landelijk, regio en lokaal niveau. Samen zetten wij het ANBO-belang voorop. Wij zijn open en eerlijk Eerlijkheid duurt het langst: dat stralen we uit naar binnen en naar buiten. Wij leven bij de gratie van vertrouwen. Onze leden kunnen vertrouwen op onze informatie en integriteit. Onze sociale partners kunnen rekenen op onze inzet en expertise. Onze collega's vertrouwen elkaar. Wij stellen ons kwetsbaar op en respecteren elkaar. We luisteren goed naar de ander en geven onze mening constructief. We geven en ontvangen feedback. Wij willen de beste zijn ANBO is de meest invloedrijke seniorenbelangenbehartiger van Nederland. Daar zijn we trots op. We gaan uit van onze eigen kracht, van onze kwaliteit, van onze kennis en kunde. We willen voorop lopen en onszelf continu verbeteren. Daarom investeren we in onze mensen, in onze vrijwilligers en zijn zo dé autoriteit op het gebied van belangenbehartiging van senioren. We creëren een omgeving waar ambitieuze en innovatieve mensen zich thuis voelen. We maken de goede keuzes en behalen onze resultaten. Zo maken we onze ambities waar. Wij kijken naar buiten Wij zijn nieuwsgierig. We willen weten wat er speelt in de samenleving en in de vereniging. We verdiepen ons in onze leden en vrijwilligers. Optimaal samenwerken met andere afdelingen en organisaties is vanzelfsprekend. We kijken om ons heen met een open blik. We zijn kritisch een beetje rebels misschien en we zijn de eerste om onderwerpen die onder senioren spelen of gaan spelen, zichtbaar te maken. We stimuleren en inspireren elkaar en hebben het vermogen om te binden. We vergaren continu kennis die we graag delen met anderen. We toetsen ons werk bij relevante partijen in onze omgeving. 2.5

18 Bijlage 2.2 Voorbeeld welkomstbrief Beste vrijwilliger, Het doet mij veel genoegen u als nieuwe vrijwilliger bij ANBO te mogen begroeten. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe u voor ons van doorslaggevend belang bent. Want alleen dankzij uw inspanning en die van vele andere vrijwilligers kan ANBO haar brede scala aan verenigingsdoelen en activiteiten uitvoeren. Om u alvast op weg te helpen, geven we in deze brief een kort overzicht van onze uitgangspunten en verwachtingen. Ons standpunt is: wie veel verwacht, moet veel bieden. Daarom heeft u als vrijwilliger van ANBO recht op een aantal mooie voorzieningen. Daarnaast is het ook goed dat u op de hoogte bent van onze verwachtingen en van enkele spelregels. Mocht u hierover na lezing van deze brief nog meer willen weten, via de ANBO Academie krijgt u het vrijwilligershandboek tot uw beschikking. Wat kunt u van ANBO verwachten? De eerste twee maanden kunt u zien als een kennismakingsperiode. In die tijd kunt u van de ene op de andere dag stoppen met uw vrijwilligerswerk. Ook uw coördinator kan u binnen twee maanden vragen met het vrijwilligerswerk te stoppen, natuurlijk met opgave van redenen. Hiertegen kunt u bezwaar maken bij de regiocoördinator. U krijgt een coördinator Dit is uw eerste aanspreekpunt en met wie u altijd kunt overleggen. De coördinator geeft u informatie over uw werkzaamheden en maakt samen met u afspraken over de tijd die u ons ter beschikking stelt. Ook zijn er periodieke begeleidingsgesprekken. U staat er dus nooit alleen voor. U krijgt cursussen Deze worden door de ANBO Academie georganiseerd en ondersteunen u bij uw vrijwilligerswerk. U krijgt vergoedingen en bent verzekerd Want ANBO wil dat er zo min mogelijk belemmeringen zijn om uw vrijwilligerswerk te doen. U hebt recht op een vergoeding van de kosten, zoals omschreven in het vrijwilligershandboek. Het ingevulde declaratieformulier kunt u aan uw coördinator geven. Ook bent u voor een aantal zaken verzekerd. Mocht iemand u aansprakelijk stellen of mocht u een ongeval hebben, dan kunt u een beroep doen op onze ongevallen- of aansprakelijkheidsverzekering. Ook hierover treft u informatie aan in het vrijwilligershandboek. Bij een conflict of meningsverschil Kunt u terugvallen op vaste procedures. Gaat het om een lid, dan kunt u daarvoor terecht bij uw coördinator. Gaat het om uw coördinator, dan kunt u dit voorleggen aan de regiocoördinator. Bij een conflict met het de regiocoördinator kunt u bezwaar aantekenen bij het bestuur. Uw privacy Is in goede handen. ANBO zal al uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en nooit zonder uw toestemming aan derden ter beschikking stellen. 2.6

19 Wat verwacht ANBO van u? Hierboven hebt u gelezen wat wij u te bieden hebben. Natuurlijk wilt u ook weten wat onze verwachtingen van u zijn. Hieronder enkele belangrijke voorwaarden en spelregels. U voert uw vrijwilligerswerk uit volgens de beginselen van ANBO, zoals die in de missie van ANBO staan. Deze kunt u vinden in het vrijwilligershandboek; U geeft uw afwezigheid - bijvoorbeeld bij ziekte - zo snel mogelijk door aan uw coördinator; U neemt nooit geld of goederen aan van een deelnemer/ hulpvrager; U respecteert uiteraard de privacy van de deelnemer/ hulpvrager en beschouwt zijn of haar persoonsgegevens als vertrouwelijk, zelfs nadat u uw werk voor ANBO hebt beëindigd; U onderhoudt goed contact met uw coördinator. Via werkoverleg of individueel overleg; U neemt, na twee maanden vrijwilligerswerk, als het enigszins kan een opzegtermijn van één maand in acht, zodat u uw werkzaamheden aan een opvolger kunt overdragen. Wel vinden we het fijn te horen waarom u ophoudt met uw vrijwilligerswerk, bovendien kunnen wij daarvan leren. Ik hoop dat u uw rechten en voorzieningen prettig vindt en dat u onze uitgangspunten en verwachtingen ter harte wilt nemen. Dan wens ik u hierbij met veel plezier een fijne tijd en samenwerking toe bij ANBO Met vriendelijke groet, 2.7

20 Bijlage 2.3 Voorbeeld van een beknopte Vrijwilligersovereenkomst, te gebruiken als intentieovereenkomst Afspraken over tijden en aard van het vrijwilligerswerk tussen: de vrijwilliger:... wonende te:... telefonisch bereikbaar:... Mobiel: en de coördinator:... van de werkgroep:... telefonisch bereikbaar:...mobiel: Datum ingang werkzaamheden:... Inhoud van het werk: Tijdstip, tijdsduur en frequentie:... Werkoverleg:... Begeleiding, deskundigheidsbevordering en scholing: Voor aanvang van de werkzaamheden heeft de vrijwilliger de basistraining gevolgd. Na aanvang van de werkzaamheden wordt de kennis uitgebreid door middel van terugkombijeenkomsten en thema- en ontmoetingsbijeenkomsten. Ingeval van verhindering of ziekte stelt de vrijwilliger de coördinator zo spoedig mogelijk op de hoogte. De vrijwilliger heeft de welkomstbrief voor vrijwilligers van ANBO ontvangen en is bekend met de rechten en plichten van de vrijwilliger. Handtekening vrijwilliger: Handtekening coördinator: Datum: afdelingsbestuur: en/of handtekening

21 Bijlage 2.4 Leidraden voor exit-gesprekken met vrijwilligers (2013) Evaluatieformulier bij beëindiging vrijwilligerswerk bij ANBO Naam :... (mag, hoeft niet) Datum :... Periode : van... tot... Vrijwilliger bij :... Wilt u ons (in een rapportcijfer) uw mening geven over de volgende stellingen? 1. In het kennismakingsgesprek kreeg ik een goed beeld van wat ik zou kunnen verwachten Toelichting: Ik heb het idee dat ik goed ben ingewerkt in mijn vrijwilligerswerk Toelichting: Ik heb voldoende mogelijkheden gehad voor training en (bij-)scholing Toelichting: Ik heb voldoende mogelijkheden voor inbreng gehad voor wat betreft het plannen van activiteiten en bij het tot stand komen van de activiteiten Toelichting: Ik heb voldoende begeleiding ondervonden bij mijn werk Toelichting:

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

1. Zicht op vrijwilligers: Wie zijn actief als vrijwilliger, waarom zijn ze dat, RICHTEN

1. Zicht op vrijwilligers: Wie zijn actief als vrijwilliger, waarom zijn ze dat, RICHTEN is een project van Vilans i.s.m. MOVISIE, V&VN, Agora, ActiZ en VGN. Vrijwilligersbeleid De vraagstukken die zich aandienen als het gaat om vrijwilligers en hun werkzaamheden gaat, vragen om visie en uitwerking

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Vrijwilligersbeleid SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Auteur: PZ: Grietje Braam Versie: 07 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Visie op vrijwilligers...3

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Productenoverzicht project bisdom s-hertogenbosch Stimulering vrijwilligerswerk in de nieuwe parochies Periode november 2010-2013

Productenoverzicht project bisdom s-hertogenbosch Stimulering vrijwilligerswerk in de nieuwe parochies Periode november 2010-2013 Handboek Vrijwilligerswerk in de RK Kerk Geloven in groei Productenoverzicht project bisdom s-hertogenbosch Stimulering vrijwilligerswerk in de nieuwe parochies Periode november 2010-2013 Dit project is

Nadere informatie

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches Toolkit Sterk Netwerk Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

BrabantWonen & Integriteit

BrabantWonen & Integriteit BrabantWonen & Integriteit December 2012 Definitief 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel 1: Integriteitbeleid... 5 1. Wat is integriteit?... 5 2. Uitgangspunten... 5 3. Borgen van integriteit... 6 Deel

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Schoolgids basisschool De JazzSingel

Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Ons onderwijs... 5 1.1 De school... 5 1.2

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

Schoolgids Sint-Janscollege (LVO Parkstad) 2012-2013: algemeen deel

Schoolgids Sint-Janscollege (LVO Parkstad) 2012-2013: algemeen deel Schoolgids Sint-Janscollege (LVO Parkstad) 2012-2013: algemeen deel Inhoudsopgave Organisatie pagina 2 - bevoegd gezag pagina 2 - LVO Parkstad pagina 2 De 10 gouden regels pagina 3 Inspectie pagina 3 Vertrouwensinspecteur

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid 1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid Inleiding vrijwilligersbeleid Opmerking vooraf: De organisatie waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat puur uit vrijwilligers en heeft

Nadere informatie

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Colofon Datum: 4 november 2014 NOV Bestellen: www.nov.nl Vereniging

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017. FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair. Conceptversie 2

VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017. FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair. Conceptversie 2 VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017 FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair Conceptversie 2 Maart 2014 DEZE PDF IS INTERACTIEF: Door de clickable inhoudsopgave komt u direct op de pagina of artikel van uw keuze.

Nadere informatie