Intake fomulier. Samenwonend Gehuwd Ongehuwd Weduw(e) /-naar Anders namelijk. Voorna(a)m(en) voluit. Sofinummer. Sofinummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intake fomulier. Samenwonend Gehuwd Ongehuwd Weduw(e) /-naar Anders namelijk. Voorna(a)m(en) voluit. Sofinummer. Sofinummer"

Transcriptie

1 ALGEMENE EN PERSOONLIJKE GEGEVENS (invullen in blokletters en doorstrepen wat niet van toepassing is) Gegevens volgens de burgerlijke stand (meisjes-) Naam man/vrouw Voorna(a)m(en) voluit Geboortedatum - - plaats land Sofinummer legitimatienummer geldig tot - - Burgelijke staat Samenwonend Gehuwd Ongehuwd Weduw(e) /-naar Anders namelijk Gegevens partner 1 (meisjes-) Naam man/vrouw Voorna(a)m(en) voluit Geboortedatum - - plaats land Sofinummer legitimatienummer geldig tot - - Geboortedatum - - plaats land Sofinummer legitimatienummer geldig tot - - Alimentatie(plicht) Nee Ja, te ontvangen van Ja te betalen aan

2 (meisjes-) Naam voorletters man/vrouw Postcode/woonplaats Bestemd voor kind(eren) Ex-echtgeno(o)t(e) scheidingsdatum - - Rekeningnummer bedrag per maand betalen tot - - (invullen in blokletters en doorstrepen wat niet van toepassing is) Kind(eren) (indien meer kinderen aanwezig graag invullen op pagina 3) Naam Voorna(a)m(en) voluit jongen/meisje geboren - - geboorte plaats geboorte land sofinummer thuis wonend Ja /Nee Naam Voorna(a)m(en) voluit jongen/meisje geboren - - geboorte plaats geboorte land sofinummer thuis wonend Ja /Nee Verblijfplaats (indien de verblijfplaats anders is dan het woonadres bijv. tijdelijke opname) 2 Naam insteling Naam behandelaar afdeling adres Vanaf - - tot - - eind datum van verblijf onbekend Overige persoonlijke gegevens Kerkgenootschap Strafrechtelijk verleden Nee Ja, namelijk (Deze informatie is noodzakelijk in verband het aanvragen van verzekeringen)

3 Kontakt gegevens zorgverlener(s) door verwijzende organisatie / persoon Instelling Anders betrokkene(n) namelijk Naam kontaktpersoon Afdeling Faxnummer - adres Aanmelding voor betreffende een Bewindvoering Curatele Zaakwaarneming Nalatenschap Reden van aanmelding 3

4 Bijzonderheden Gegevens van nog in leven zijnde familieleden (Deze gegevens dient u alleen in te vullen als u zich aanmeldt voor een bewindvoering of curatele) Familielid (meisjes-) Naam man/vrouw Voorna(a)m(en) voluit Geboortedatum - - plaats land Familielid (meisjes-) Naam man/vrouw Voorna(a)m(en) voluit Geboortedatum - - plaats land 4 Familielid (meisjes-) Naam man/vrouw Voorna(a)m(en) voluit Geboortedatum - - plaats land

5 Familielid (meisjes-) Naam man/vrouw Voorna(a)m(en) voluit Geboortedatum - - plaats land Familielid (meisjes-) Naam man/vrouw Voorna(a)m(en) voluit Geboortedatum - - plaats land Inkomsten loon /salaris afdeling Faxnummer - adres 5 afdeling

6 Faxnummer - adres Pensioen(en) / uitkering(en) afdeling Telefoonnummer - Faxnummer - afdeling Telefoonnummer - Faxnummer - 6 Overige inkomsten (voorbeeld huur/zorg/kinderopvang toeslag) afdeling Telefoonnummer - Faxnummer - Betreffende Bedrag

7 afdeling Telefoonnummer - Faxnummer - Betreffende Bedrag afdeling Telefoonnummer - Faxnummer - Betreffende Bedrag 7 afdeling Telefoonnummer - Faxnummer - Betreffende Bedrag Woonlasten Huur Verhuurder Straat Object nummer Huur per maand Huurtoeslag Nee Ja, bedrag per maand

8 Energie leverancier Leverancier Leverancier Water Leverancier Kabel- of digitale televisie Leverancier Vaste telefoonaansluiting Leverancier Soort abonnement 8 Leverancier Soort abonnement Internetaansluiting Provider soort abonnement Voedingspakket Nee Ja Ja, aangevraagd per - - bij Mobiele telefoonaansluiting Provider soort abonnement eindatum - - Ja, per eerst volgende beëindigen

9 Provider soort abonnement eindatum - - Ja, per eerst volgende beëindigen Provider soort abonnement eindatum - - Ja, per eerst volgende beëindigen Hoogheemraadschap Organisatie Eigenbijdrage AWBZ Zorgkantoor Bank en kredietgegevens Naam bank Rekeningnummer soort rekening Saldo datum saldo Naam bank Rekeningnummer soort rekening Saldo datum saldo - - Naam bank Rekeningnummer soort rekening Saldo datum saldo - - Naam bank Rekeningnummer soort rekening Saldo datum saldo - - Naam bank Rekeningnummer soort rekening Saldo datum saldo - -

10 Creditcard en klantenkaarten Organisatie Rekeningnummer Kredietlimiet schuld saldo per - - Organisatie Rekeningnummer Kredietlimiet schuld saldo per - - Organisatie Rekeningnummer Kredietlimiet schuld saldo per - - Leningen / postorder bedrijven Verstrekker te Soortlening rekeningnummer Hoogte schuld Geleende bedrag Maandbedrag aflossing klantnummer 10 Verstrekker te Soortlening rekeningnummer Hoogte schuld Geleende bedrag Maandbedrag aflossing klantnummer Verstrekker te Soortlening rekeningnummer Hoogte schuld Geleende bedrag Maandbedrag aflossing klantnummer Verstrekker te Soortlening rekeningnummer Hoogte schuld Geleende bedrag Maandbedrag aflossing klantnummer

11 Verstrekker te Soortlening rekeningnummer Hoogte schuld Geleende bedrag Maandbedrag aflossing klantnummer Verzekeringen Ziektekosten Basis Verzekeraar te Polisnummer Termijn bedrag Collectief nee/ ja, via Ziektekosten Aanvullend Verzekeraar te Polisnummer Termijn bedrag Soort aanvullende verzekering collectief nee/ja, via Wettelijk aansprakelijkheidverzekering (WA) 11 Verzekeraar te Polisnummer termijn bedrag per Verzekerde bedrag Inboedelverzekering Verzekeraar te Polisnummer termijn bedrag per Verzekerde bedrag Opstalverzekering Verzekeraar te Polisnummer termijn bedrag per Verzekerde bedrag

12 Uitvaartverzekering Verzekeraar te Polisnummer termijn bedrag per Verzekerde bedrag soort begrafenisverzekering Verzekeraar te Polisnummer termijn bedrag per Verzekerde bedrag soort begrafenisverzekering Verzekeraar te Polisnummer termijn bedrag per Verzekerde bedrag soort begrafenisverzekering Codicil Codicil ingevuld en aanwezig Nee Ja (graag kopie of origineel inleveren deze wordt in uw dossier bewaard) Bellen na overlijden bereikbaar via telefoonnummer b.g.g. 12 Bellen na overlijden bereikbaar via telefoonnummer b.g.g. Bellen na overlijden bereikbaar via telefoonnummer b.g.g. Bellen na overlijden bereikbaar via telefoonnummer b.g.g.

13 Nalatenschap Nalatenschap geregeld Nee Ja via een notaris / executeur / bewindvoerder / vereffenaar(doorstrepen wat niet van toepassing is) Naam notaris Kontakt perso(o)n(en) Postcode/woonplaats Telefoonnummer - Faxnummer - Naam executeur/vereffenaar Kontakt perso(o)nen Telefoonnummer - Faxnummer - 13 Naam bewindvoerder Kontakt perso(o)nen Telefoonnummer - Faxnummer - Overigeverzekering Verzekeraar te Polisnummer termijn bedrag per Soort verzekering verzekerde bedrag Verzekeraar te Polisnummer termijn bedrag per Soort verzekering verzekerde bedrag

14 Verzekeraar te Polisnummer termijn bedrag per Soort verzekering verzekerde bedrag Overige abonnementen en/of lidmaatschappen Soort abonnement/lidmaatschap verstrekker Postcode/woonplaats Telefoonnummer - Faxnummer - Soort abonnement/lidmaatschap verstrekker Postcode/woonplaats Telefoonnummer - Faxnummer - 14 Soort abonnement/lidmaatschap verstrekker Postcode/woonplaats Telefoonnummer - Faxnummer - Auto Merk Type Bouwjaar Bouwjaar kenteken - -

15 Wegenbelasting Termijn bedrag Betaal termijn per Verzekeraar Verzekeraar afdeling Telefoonnummer - Faxnummer - All risk/wa plus/wa casco bedrag per Schulden/overige lasten Schuldeiser Telefoonnummer - Faxnummer - Omschrijving Relatienummer Rest schuld (per datum aanmelding) Termijn bedrag per 15 Schuldeiser Telefoonnummer - Faxnummer - Omschrijving Relatienummer Rest schuld (per datum aanmelding) Termijn bedrag per

16 16

17 Schuldeiser Telefoonnummer - Faxnummer - Omschrijving Relatienummer Rest schuld (per datum aanmelding) Termijn bedrag per Schuldeiser Telefoonnummer - Faxnummer - Omschrijving Relatienummer Rest schuld (per datum aanmelding) Termijn bedrag per 17 Schuldeiser Telefoonnummer - Faxnummer - Omschrijving Relatienummer Rest schuld (per datum aanmelding) Termijn bedrag per

18 Schuldeiser Telefoonnummer - Faxnummer - Omschrijving Relatienummer Rest schuld (per datum aanmelding) Termijn bedrag per Schuldeiser Telefoonnummer - Faxnummer - Omschrijving Relatienummer Rest schuld (per datum aanmelding) Termijn bedrag per 18 WSNP Bewindvoerder Organisatie Kontakt perso(o)n(en) Telefoonnummer - Faxnummer - Start datum WSNP

19 Schuldenregeling (Minnelijk traject) Is er voor de schulden een minnelijk schulden regeling via de bijvoorbeeld de gemeente getroffen? Nee Nee, afgewezen door: Ja, door: Organisatie Kontakt perso(o)n(en) Telefoonnummer - Faxnummer - adres Ondergetekende Ondergetekende heeft kennisgenomen van het reglement (bijgevoegd pagina 16) Dit formulier (18 pagina s) is naar waarheid ingevuld. Plaats Datum Naam betrokkene Handtekening 19 Naam Partner Handtekening Instelling Kontakt persoon

20 Reglement Onder geen enkel voorwendsel mogen leningen en/of abonnementen worden aangaan. Abonnementen worden mogelijk (indien geen budget) na enig overleg beeindigd. Indien er extra geld nodig blijkt te zijn om welke reden dan ook dan behoort daar met de (wettelijk) vertegenwoordiger vooraf overleg te zijn geweest, om te kijken of het binnen uw budget past. Bij gerechtelijke uitspraken wordt toestemming aan de rechter gevraagd. Alle inkomsten (ook vakantiegeld, 13e maand, bonussen) worden volgens afspraak op de nieuwe rekening die de (wettelijk) vertegenwoordiger door geeft aan de betreffende instanties overgemaakt en gebudgetteerd. U krijgt wekelijks uw afgesproken budget, indien uw saldo toereikend is, op de budgetrekening betreffende huishoudgeld /vrij te besteden. De (wettelijk) vertegenwoordiger is niet verantwoordelijk voor het (te laat of niet) ontvangen van de inkomsten en zal ook geen tijdelijke of langdurige lening verstrekken. Alle administratieve stukken behoren volgens het reglement (voldoende gefrankeerd) aangeleverd te worden indien nodig en naar eigen inzicht van de (wettelijk) vertegenwoordiger, kan er een postblokkade geheven worden, zonder vooraf enig overleg. De (wettelijk) vertegenwoordiger zal ook uw verzekeringen zoals begrafenis, ziektekosten, inboedel, brand en/of rechtsbijstandsverzekering afsluiten, overschrijven en/of beëindigen zonder dat er vooraf overleg zal zijn. Met het doel dat u zo goed als mogelijk verzekerd bent. Indien u bezwaren heeft betreffende de verzekeringen dan zien wij graag binnen 1 maand na het aangaan van de overeenkomst aangetekend een brief tegemoet met de bezwaren. Dit is niet mogelijk bij de gerechtelijke uitspraken (bewind/curatele). Indien wij u bellen en u beantwoord de telefoon niet, dan is het uw verantwoording dat u kontakt met ons op neemt. Bij dringende reden wordt u schriftelijk benaderd. 20 Wijzigt uw adres, telefoon, huisarts, tandarts, apotheek of andere gegevens dan is het zeer wenselijk dat u dat door geeft zodat uw dossier actueel blijft. Bij curatele bent u hiertoe niet bevoegd. De (wettelijk) vertegenwoordiger sluit geen leningen voor de client(en) af en verstrekt ook geen tijdelijke of langdurige lening. Cliënt(en) mogen geen kenteken(s) en/of anderen goederen zonder overleg overschrijven op zijn of haar naam. Dit om veel problemen en ook misbruik te voorkomen. Cliënt(en) die een zaakwaarnemingovereenkomst hebben afgesloten, kunnen indien gewenst maandelijks een kopie van de in/uitgaven ontvangen. De Vleugel Budgetbeheer stelt géén saneringsplannen op voor (grote) lopende/nieuwe schulden die niet afgelost kunnen worden met het huidige budget. U dient uw schulden altijd zelf onder te brengen bij een derde partij, ook nadat u onderbewind of curatele bent gesteld. De Vleugel Budgetbeheer vraagt géén uitkeringen aan, echter leveren wij wel de nodige informatie. De Vleugel Budgetbeheer regelt en voert géén procedure voor het verkrijgen van alimentatie. De Vleugel Budgetbeheer schrijft géén fonds(en). De Vleugel Budgetbeheer geeft géén tijdelijke of langdurige lening. De Vleugel Budgetbeheer niet verantwoordelijk voor het (te laat of niet) ontvangen van de inkomsten en zal hiervoor ook geen tijdelijke of langdurige lening verstrekken.

21 Wij verzoeken u de volgende gegevens bij de aanvraag toe te voegen anders zo spoedig als mogelijk toe te zenden, voor het eerste gesprek. Na acceptatie of gerechtelijke uitspraak is het wenselijk alle administratie van de afgelopen 3 jaar (wat aanwezig is) te ontvangen. Kopie 3 maanden recente inkomensspecificatie(s); ook van de (overleden) partner Geldig legitimatie (ook van eventuele partner) Kopie alle schulden (ook van eventuele partner) Kopie laatste bank/giro afschrift(en) (ook van eventuele partner) Kopie eigenbijdrage AWBZ Extra gegevens bij aanvraag bewind of curatele Uittreksel GBA niet ouder dan 3 maanden Akkoord verklaring familie 1e,2e,3e of 4e lijn / partner Verklaring instelling/hulpverleners + rapportages 21 Formulier aanvraag onder bewind ingevuld te leveren (Deze kan op verzoek geleverd worden)

Postcode/Woonplaats : Telefoonnummer : Geboortedatum Geboorteplaats

Postcode/Woonplaats : Telefoonnummer : Geboortedatum Geboorteplaats INTAKEFORMULIER 1. Algemene en persoonlijke gegevens Gegevens volgens GBA Naam : man vrouw Postcode/Woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum Geboorteplaats BSN Burgerlijke staat Alleenstaand Alleenstaande

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Stichting Prosperitas Bewind 2. GEGEVENS PARTNER 3. KINDEREN. (Meisjes-) Naam: Voorna(a)m(en) voluit: Man: Vrouw:

Aanmeldingsformulier. Stichting Prosperitas Bewind 2. GEGEVENS PARTNER 3. KINDEREN. (Meisjes-) Naam: Voorna(a)m(en) voluit: Man: Vrouw: Aanmeldingsformulier (Meisjes-) Naam Voorna(a)m(en) voluit: Man: Vrouw: Straat Telefoon: Alimentatie(plicht): Geboortedatum/ nee ja, te ontvangen van: ja, te betalen aan: Nationaliteit: Soort verblijfsvergunning:

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Aanmeldingsformulier Aanmelding voor : Bewindvoering (beschermingsbewind) Budgetbeheer Schuldhulpverlening (schuldenbewind) Curatele Budgetcoaching Mentorschap Naam & voornamen M/V Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Intakeformulier Wij Schuldsupport

Intakeformulier Wij Schuldsupport Intakeformulier Wij Schuldsupport Aanmelding voor : Budgetbeheer Naam & voornamen Geboortedatum BSN nummer M/V Postcode/woonplaats nummer Mobiele telefoon E-mailadres Gegevens partner: Naam & voornamen

Nadere informatie

Bewindvoering Mentorschop Budgetcoaching

Bewindvoering Mentorschop Budgetcoaching Intakeformulier Ri-Organizing Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum BSN-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind 1 Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind Aanmelding voor : Beschermingsbewind Datum intake Inkomensbeheer Gegevens aanvrager Naam & voornamen Geboortedatum BSN-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer Aanmelding voor : Uitgebreid Budgetbeheer Alle informatie invullen alleen indien van toepassing Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon

Nadere informatie

Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer

Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer Persoonlijke gegevens Gegevens aanvrager Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

Intakeformulier Bewindvoering

Intakeformulier Bewindvoering Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner Naam & voornamen

Nadere informatie

Aanmelding voor : Beschermingsbewind Budgetbeheer Naam & voornamen Roepnaam Geboortedatum Burgerservice nummer

Aanmelding voor : Beschermingsbewind Budgetbeheer Naam & voornamen Roepnaam Geboortedatum Burgerservice nummer Aanmeldformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Budgetbeheer Naam & voornamen Roepnaam Geboortedatum Burgerservice nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mailadres

Nadere informatie

Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind

Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind Pagina 1 van 9 Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind 1. Persoonlijke gegevens Rechthebbende Burgerservicenummer: Telefoonnummer: E-mailadres: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Burgerlijke

Nadere informatie

Voorletters Naam Geboortedatum Burgerservicenummer

Voorletters Naam Geboortedatum Burgerservicenummer Aanvraagformulier voor cliënten, u kunt dit formulier uitprinten of hem invullen en direct via de website versturen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND of INKOMENSBEHEER

Nadere informatie

Gelders Bewind. Voornamen:.. Voornamen: 3a. Kinderen Kinderen Naam en voorletters:. Naam en voorletters: Woonplaats:.. Woonplaats:

Gelders Bewind. Voornamen:.. Voornamen: 3a. Kinderen Kinderen Naam en voorletters:. Naam en voorletters: Woonplaats:.. Woonplaats: Gelders Bewind Aanmeldingsformulier beschermingsbewind 1.Gegevens rechthebbende BSN:. Naam:.. Voornamen:.. Geboortedatum: Geboorteplaats:. Burgerlijke staat:.. Nationaliteit: E-mailadres:. Gegevens partner

Nadere informatie

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner :

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner : Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Gegevens cliënt : Naam en voornamen Geboortedatum BSN Nummer M / V Contact gegevens : Straat en huisnummer Postcode / woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Intakeformulier Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam Voornamen Adres BSN Nummer Geboortedatum Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele nummer E-mailadres Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Naam & voornamen Geboortedatum BSN M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mail adres Partner gegevens Naam & voornamen Geboortedatum BSN

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens Aanmeldingsformulier Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Identiteitsdocument Nummer ID Geldig tot Telefoonnummer vast Telefoonnummer

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer Aanmeldingsformulier Budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr Burger Service Nr. Naam Naam Voornamen Voornamen Geboortedatum Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteplaats

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering

Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering Bereikbaarheid Telefonisch spreekuur: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00-14:00 Telefoon: Ruurdsje Jansma-06-403

Nadere informatie

Intakeformulier Bewindvoering/budgetbeheer

Intakeformulier Bewindvoering/budgetbeheer Intakeformulier Bewindvoering/budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende: Burger Service Nummer: voornaam: geboorteplaats: burgerlijke staat: geslacht: man vrouw nationaliteit: 1.1 Gegevens partner: Burger

Nadere informatie

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen.

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen. Aanmeldingsformulier budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr. : Burger Service Nr : Naam : Naam : Geboorteplaats : Geboorteplaats : Burgerlijke staat : Burgerlijke staat

Nadere informatie

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Aanmeldformulier Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Uw Gegevens Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Bewindvoering Naam & Voornamen M / V Geboortedatum

Nadere informatie

Indien er sprake is van meer dan 4 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen.

Indien er sprake is van meer dan 4 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen. Aanmeldingsformulier beschermingsbewind 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Geboorteplaats: Geboorteplaats: Burgerlijke staat: Burgerlijke staat: : Nationaliteit: Nationaliteit: 2. Adresgegevens

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Algemeen Rechthebbende Partner Burger Service Nummer Geboorteplaats Burgerlijke staat Geslacht Nationaliteit gegevens Zelfstandig/begeleid/ ouders/anders Gemeente

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Om uw aanmelding goed en spoedig in behandeling te kunnen nemen, verzoeken we u vriendelijk het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en vervolgens te ondertekenen.

Nadere informatie

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling *Brochure voor cliënten 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is beschermingsbewind 4 2. De personen bij beschermingsbewind 4 2.1. de onderbewindgestelde

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer Aanmeldingsdatum: - - 20 Lees dit formulier op een rustig moment, stap voor stap door. Zoek alle documenten welke nodig zijn op en vul daarna de

Nadere informatie