Wegwijzer vrijwilligers april

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijzer vrijwilligers april 2015 2"

Transcriptie

1

2 Wegwijzer vrijwilligers april

3 Welkom nieuwe vrijwilliger! U hebt er voor gekozen om u als vrijwilliger in te zetten bij ZINN. Wij heten u van harte welkom en wensen u veel plezier als vrijwilliger binnen onze organisatie! Met deze wegwijzer helpen wij u graag op weg. ZINN heeft prachtige woonzorglocaties in Groningen, Haren en Hoogezand. In de nabije omgeving van een aantal locaties biedt ZINN aan wijkbewoners de mogelijkheid om buurthuiskamers te bezoeken en gebruik te maken van de thuiszorg van ZINN. Onze professionele medewerkers worden ondersteund door een grote groep vrijwilligers die (onbetaald) zeer belangrijk werk verrichten. Met elkaar werken we met hart en ziel voor meer dan cliënten. Wonen bij ZINN is wonen net als thuis, maar dan met hulp binnen handbereik. Waar nodig helpen we de cliënt een beetje of bieden wij de meest vergaande zorg. Op de woonzorglocaties van ZINN is veel aandacht besteed aan de woonomgeving, voorzieningen en activiteiten. De locaties zijn sfeervol en gastvrij en men kan er alle zorg krijgen die men nu of in de toekomst nodig heeft. ZINN kent geen vaste bezoektijden, iedereen is altijd van harte welkom. Onze visie op ouderenzorg Wie oud wordt, kan geconfronteerd worden met ziekte en beperkingen. Onze zorg is er op gericht dat mensen zo prettig mogelijk oud worden. Het unieke individu en diens levensgeschiedenis staat in ons denken en doen centraal. ZINN richt zich op ondersteuning bij wonen, welzijn en zorg. Ons uitgangspunt is dat onze cliënten het leven in of buiten onze woonzorgcentra zo gewoon mogelijk kunnen voortzetten, bij voorkeur onder eigen regie. In de praktijk betekent dit dat we met een positieve instelling elke dag een bijdrage leveren aan het welzijn en welbevinden van onze cliënten. We stellen ons betrokken, flexibel en respectvol op, zowel richting onze cliënten als richting medewerkers, familie en vrijwilligers. We willen de beste zijn en zijn gastvrij. Voor elke medewerker/vrijwilliger heeft dit consequenties voor zijn/haar handelen. Gastvrij zijn betekent: Ja-cultuur: zeg nooit gelijk nee, ga eerst op zoek naar mogelijkheden om met een passend antwoord terug te komen. Pro-actief: wacht niet af, maar doe actief mee en neem initiatief. Wegwijzer vrijwilligers april

4 Aanspreekcultuur: spreek medewerkers/vrijwilligers aan op gemaakte afspraken of op gedrag. Respect: laat iedereen (cliënten en hun naasten, medewerkers en vrijwilligers) in zijn/haar waarde. Plezier en passie: werk met passie en plezier. Service: wees erop gericht om ZINN-service te bieden. Deskundigheid: wees deskundig in de uitvoering van uw werk en wees bereid deze deskundigheid te vergroten. U bent aardig en vriendelijk: een glimlach kost géén tijd! Goede zorg en meer Als zelfstandig wonen niet (of tijdelijk niet) meer mogelijk is, is wonen bij ZINN een mogelijkheid. Daarvoor is een indicatie nodig voor zorg met verblijf. Deze indicatie wordt afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Op basis van de hoeveelheid zorg krijgen cliënten een zorgzwaartepakket (ZZP). Hoe meer zorg nodig is, hoe hoger het zorgzwaartepakket. ZINN biedt afhankelijk van de zorgzwaarte verschillende woonvormen (appartementen, kleinschalig wonen en groepswonen). Basiszorg is in ons huidige zorgstelsel krap bemeten. Het is mogelijk dat cliënten extra zorg en dienstverlening inkopen. Op enkele locaties bieden we een luxe ambiance aan mensen die hier prijs op stellen. Ook daarvoor betalen cliënten een extra vergoeding. Via onze PlusZorg kunnen cliënten extra diensten inkopen, bijvoorbeeld meer huishoudelijke hulp of een extra activiteit. Wijkbewoners die niet onder het dak van ZINN wonen, zijn ook van harte welkom. Zij kunnen op veel locaties: Sfeervol lunchen en dineren Meedoen aan welzijnsactiviteiten Pedicure, schoonheids- en/of kapsalon bezoeken Kortom, ZINN biedt een breed scala aan zorg- en welzijnsarrangementen, afgestemd op de individuele behoefte en/of indicatie van cliënten. Familieparticipatie De rol van familieleden/mantelzorgers is een belangrijk onderdeel van de zorg. Enerzijds doordat budgetten (vanuit de overheid) voor zorg krapper worden en anderzijds omdat wij geloven dat familieparticipatie de zorg inhoudelijk kan aanvullen. Familie staat dichter bij onze cliënt dan wie ook. Wegwijzer vrijwilligers april

5 ZINN Service ZINN helpt om thuiswonen gemakkelijker te maken. ZINN Service biedt een uitgebreid aantal diensten aan die zijn gericht op comfort, gezondheid en ontspanning. Enkele voorbeelden: - lekker uit eten in de restaurants van ZINN - wasservice - hulp bij administratie, verhuizen, klussen in huis - computerservice - opticien aan huis ZINN Service maakt voor sommige diensten gebruik van onderaannemers. Op de website van ZINN staat meer informatie hierover. Samenwerken Professionals, familieleden en vrijwilligers werken samen aan een prettige woon- en leefsfeer voor onze cliënten. Uiteraard vinden we ook een prettige werksfeer voor medewerkers en vrijwilligers belangrijk. Afspraken en huisregels Het is belangrijk om te weten dat we met elkaar een aantal afspraken hebben gemaakt om op een goede en respectvolle manier met elkaar om te gaan (zowel naar medewerkers als cliënten en hun familie!). In vogelvlucht betekent dit onder andere dat u: er verzorgd uitziet gastvrij bent en zich vriendelijk opstelt respect heeft voor de privacy van de cliënt. U bespreekt geen persoonlijke informatie met betrekking tot cliënten met anderen aanwezig bent om, net als iedere medewerker van ZINN, het de cliënt zoveel mogelijk naar de zin te maken. uw mobiele telefoon uitzet zich houdt aan het rookbeleid van ZINN. Dit houdt o.a. in dat u uitsluitend mag roken in de daarvoor aangewezen ruimte. Bij de receptie van elke locatie is bekend waar deze ruimte zich bevindt. In het gebouw is het verder verboden te roken! In de folder Gedragscode ZINN, die u bij de intake ontvangt, vindt u een volledig overzicht van de geldende richtlijnen voor gedrag. De organisatie van ZINN De organisatie van ZINN is als volgt opgebouwd: De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, zorg- en dienstverlening van ZINN en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de algemeen directeur. De Raad van Toezicht ziet toe op goed bestuur en adviseert de algemeen directeur. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse uitvoering van zorg en dienstverlening op de locaties berust bij de clustermanager. De clustermanager doet bij de uitvoering van zijn taken een beroep op de ondersteunende diensten: Bureau Welzijn Wegwijzer vrijwilligers april

6 ZINN behandeldiensten (verpleeghuisartsen, nurse practitioner, psychologen, fysioen ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, logopedist, diëtist, geestelijk verzorger) Personeelszaken en Opleidingen Communicatie en PR Economische en administratieve dienst (EAD) Facilitair bedrijf (zoals receptie, schoonmaak, verzorging, eten en drinken, wasserij, linnenkamer en techniek) De clustermanager en de hoofden van de ondersteunende diensten vormen samen het management team (MT), met de algemeen directeur als voorzitter. De clustermanager stuurt de leidinggevenden aan die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken op de afdelingen. Bureau Welzijn Door nieuwe wet- en regelgeving verandert er veel met betrekking tot de financiering van de welzijnscomponent. Vanaf januari 2015 is hier minder geld voor beschikbaar. ZINN wil zich blijven onderscheiden door het bieden van een goed en gevarieerd welzijnsaanbod op de locaties, maar zal anticiperend op de toekomst een aantal keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld door nieuwe vormen van financiering te ontwikkelen, meer aandacht te hebben voor familieparticipatie en een andere organisatie van de inzet van de medewerkers welzijn en vrijwilligers. Elke ZINN-vrijwilliger valt onder de vleugels van Bureau Welzijn. U bent werkzaam als reguliere vrijwilliger of als vrijwilliger plus. De coördinator Welzijn en Vrijwilligers informeert u graag over de mogelijkheden. Bureau Welzijn wordt geleid door een leidinggevende. Drie coördinatoren welzijn en vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor vrijwilligerszaken. De welzijnsmedewerkers zijn actief betrokken bij de coördinatie/uitvoering van verenigingsactiviteiten. De administratieve ondersteuning van het bureau is in handen van een administratieve ondersteuner. Bureau Welzijn is binnen ZINN het kenniscentrum op gebied van welzijn en is vooral actief op de volgende gebieden: Activiteiten/verenigingen Vrijwilligers Mantelzorg De coördinator welzijn en vrijwilligers: Voert een kennismaking /intakegesprek met u Legt uw gegevens vast en neemt u op in het vrijwilligersbestand van ZINN Zorgt voor kennismaking met de medewerkers op de afdeling Maakt een contract voor u Draagt zorg voor de informatievoorziening Tijdens uw werk kunt rekenen op de ondersteuning/aansturing van medewerkers van ZINN. Ook bij Bureau Welzijn kunt u terecht met vragen. Gedurende uw werk als vrijwilliger bent u WA-verzekerd en verzekerd tegen ongevallen. Als vrijwilliger ontvangt u de Nieuwsbrief voor vrijwilligers. Aan het eind van het jaar krijgt u een eindejaarsgeschenk. Wegwijzer vrijwilligers april

7 Vrijwilligers Academie Groningen (VAG) ZINN heeft het initiatief genomen voor de oprichting van een academie voor vrijwilligers. Vrijwilligers zijn inmiddels een onmisbare schakel in de ouderenzorg. Daarom is het logisch om te investeren in de kwaliteit van vrijwilligers. Vroeger waren vrijwilligers het extraatje van de zorg, nu zijn ze ronduit onmisbaar. De Vrijwilligers Academie Groningen richt zich alleen op de ouderenzorg. In de eerste plaats wil ZINN eigen vrijwilligers gratis scholing en training aanbieden, maar ook vrijwilligers uit andere ouderencentra kunnen tegen een vergoeding deelnemen. De Vrijwilligers Academie Groningen biedt opleidingen aan, die een direct raakvlak hebben met de werkpraktijk van vrijwilligers. Omgaan met afwijkend gedrag (dementie), organisatie van moderne ouderenzorg, moeilijke gesprekken voeren en ingrijpen bij onwel worden, dat is een greep uit het cursusaanbod. Maar er zijn ook zeer praktische opleidingen, die gaan over het lopen met mensen die onvast ter been zijn. De opleidingen duren één of twee dagdelen. De Vrijwilligers Academie beoogt dat vrijwilligers meer plezier beleven aan hun werk, doordat ze meer inzicht in hun werkzaamheden hebben en goed geïnformeerd en geschoold zijn. Maar tevens hoopt ZINN door deze aanpak nieuwe (jonge) vrijwilligers te trekken, die op zoek zijn naar werkervaring en een mooie vermelding op hun CV. Voor meer informatie: Introductie ABC voor vrijwilligers A Afdeling Bureau Welzijn Dit is de afdeling waar u als vrijwilliger onder valt. Verantwoordelijk voor de afdeling is de coördinator welzijn en vrijwilligers. Henriëtte Nauta, tel. (0598) of / voor de locaties De Burcht en Platina. Johanna Wijntjes, tel. (050) of / voor de locaties De Dilgt en De Pelster. Ellis de Vries, tel. (050) of / voor de locaties De Brink, De Es en Zuiderflat. Wegwijzer vrijwilligers april

8 Alarmnummer Bij ongevallen/calamiteiten vervullen onze bedrijfshulpverleners (BHV-ers) een belangrijke rol. Ze zijn geschoold om deze rol op de juiste manier te vervullen. De BHV-er kan 24 uur per dag (vanaf elke telefoon binnen de instelling) op een eenvoudige wijze worden bereikt via het interne alarmnummer: De Brink 6888 De Burcht 5555 De Dilgt 4444 De Es 6000 De Pelster 6222 Platina 6777 Zuiderflat 6999 Tevens kunt u de receptiemedewerkers bellen om een calamiteit te melden. Het landelijke nummer is 112. Dit nummer kan vanaf ieder telefoontoestel worden gebruikt zonder vooraf een 0 in te toetsen. Dit nummer gebruikt u alleen in geval van uiterste nood. B Betalen Op alle locaties is pinnen de enige betaalmethode. Buurthuiskamer ZINN heeft een aantal buurthuiskamers in Groningen, Haren en Hoogezand, waar wijkbewoners van harte welkom zijn voor een kopje koffie, maaltijd en gezelligheid. De adressen vindt u achter in deze wegwijzer. C Calamiteitenplan ZINN beschikt over een calamiteitenplan. Er zijn altijd geschoolde bedrijfshulpverleners aanwezig en er worden periodiek ontruimingsoefeningen gehouden. In geval van een ongeval/calamiteit belt u het interne alarmnummer (zie onder A). Contact Het is belangrijk om te weten dat u binnen onze organisatie bereikbaar bent. De gegevens vindt u achter in deze wegwijzer. E Eigendommen Binnen ZINN wordt zorgvuldig en respectvol omgegaan met andermans eigendom. Bij bewezen diefstal volgt ontslag op staande voet. Bij ernstige vermoedens van onrechtmatigheden (bijvoorbeeld diefstal), behouden wij ons het recht voor, tijdelijk, gebruik te maken van zogenaamde verborgen camera s. Dit middel zal uitsluitend voor dat specifieke doel worden ingezet, zoveel mogelijk met inachtneming van de privacy van alle betrokkenen. Wegwijzer vrijwilligers april

9 G Gedragscode Binnen onze organisatie geldt een gedragscode. In de, bij intake, aan u verstrekte brochure Gedragscode kunt u lezen welke gedragsregels gelden. Met het ondertekenen van uw vrijwilligerscontract geeft u aan zich te houden aan deze Gedragscode van ZINN. I Intakegesprek In het intakegesprek maken we kennis met u en worden gegevens van u vastgelegd. Wij nemen u op in ons vrijwilligers bestand. Er worden afspraken gemaakt over het vrijwilligerswerk dat u gaat doen. De afspraken worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. U ontvangt een informatiemap. Introductie Na het intakegesprek wordt u geïntroduceerd op de afdeling(en) waar u uw vrijwilligerswerk gaat verrichten. U maakt kennis met uw contactpersoon op de werkvloer. J Jeugd Oud en jong gaat goed samen. Om deze reden ondernemen we diverse activiteiten met scholen (maatschappelijke stages) en organisaties voor buitenschoolse opvang. K Klachten Klachten bespreekt u met uw contactpersoon/leidinggevende op de afdeling waar u werkzaam bent of met de coördinator welzijn en vrijwilligers. Mochten er klachten zijn ten aanzien van u, dan zal dit aangegeven worden door uw contactpersoon/leidinggevende of door de coördinator welzijn & ouderen. Kledingvoorschriften Zie de folder Gedragscode. Koffie en thee In onze organisatie worden koffie en thee gratis verstrekt aan vrijwilligers. U kunt gebruik maken van de automaten in de restaurants of op de afdelingen. L Leidinggevende In uw vrijwilligersovereenkomst staat vermeld wie de verantwoordelijke leidinggevende is van de afdeling waar u werkt. Wegwijzer vrijwilligers april

10 M Mantelzorgers Zorgen doen we samen. Medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Mantelzorgers zijn partners, familieleden, vrienden en kennissen die een waardevolle rol vervullen bij de zorgverlening aan hun naaste. Door familie en vrienden bij de zorg te betrekken blijven cliënten bekende gezichten zien en worden bestaande sociale contacten in stand gehouden. We werken aan een prettige samenwerking tussen alle betrokkenen. N Naambadge Zie onder Toegangspas. Nieuwsbulletins Ongeveer eenmaal per drie weken verschijnt onze uitgave ZINN & beeld met leuke en nuttige informatie voor medewerkers en vrijwilligers. De ZINN & beeld is verkrijgbaar via de receptie of de coördinator welzijn en vrijwilligers. Speciaal voor vrijwilligers is er de Nieuwsbrief voor vrijwilligers. Deze verschijnt eenmaal per kwartaal. O Onkostenvergoedingen Onderstaande onkostenvergoedingen gelden niet voor de vrijwilliger-plus. Onkostenvergoedingen Regeling bedrag Reiskosten woon-werkverkeer Reiskosten bij gebruik eigen auto, anders dan woonwerkverkeer t.b.v. : ziekenhuisbegeleiding boodschappen Afstand van huis-werk > 5km vastgesteld o.b.v. routeplanner ANWB snelste route aantal te vergoeden kilometers (enkele reis* x 2) wordt vastgelegd in de vrijwilligersovereenkomst * tot max. 25 km enkele reis Totaal aantal kilometers o.v.v. postcodes vertrekpunt en reisdoel 0,27/km 0,19/km Om de onkosten te declareren gebruikt u maandelijks een formulier: Declaratie vrijwilliger verkrijgbaar bij de coördinator welzijn en vrijwilligers. P Parkeren Uw auto kunt u parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Uw fiets kunt u stallen in de fietsenstalling. R Reiskosten Zie onkostenvergoedingen. Wegwijzer vrijwilligers april

11 Rookbeleid ZINN heeft een rookbeleid. Dit houdt in dat u uitsluitend mag roken in de daarvoor aangewezen ruimte buiten het gebouw. Bij de receptie van elke locatie is bekend waar deze ruimte zich bevindt. In het gebouw is het verder verboden te roken! Ook op het appartement van een bewoner/cliënt. S Stimuleren van zelfredzaamheid. Binnen onze organisatie stimuleren we cliënten om zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren. We ondersteunen ze daarbij, zonder ze alles uit handen te nemen. T Toegevoegde waarde Als vrijwilliger bent u (direct) betrokken bij het welbevinden van cliënten. Zonder uw inzet is de zorg schraal. De politiek kiest voor een belangrijke bijdrage van de burger in de zorg. Nog meer dan voorheen is de kwaliteit van welzijn afhankelijk van de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Beschikt u over belangrijke informatie met betrekking tot een cliënt, dan nodigen wij u uit om het te delen met uw contactpersoon op de afdeling of de coördinator welzijn en vrijwilligers. Toegangspas Als u vrijwilliger wordt bij onze organisatie, ontvangt u zo snel mogelijk een persoonlijke toegangspas die u tevens draagt als naambadge. Onze cliënten geven aan het prettig te vinden dat (vrijwillige) medewerkers herkenbaar zijn. De pas geeft toegang tot o.a. de hoofdingang, garderobe, fietsenstalling en afdelingsdeuren. Om deze pas te kunnen verstrekken maken wij een digitale pasfoto van u. Wij nemen contact op als de pas voor u klaar ligt. U tekent voor ontvangst en levert de pas in bij Bureau Welzijn als u stopt met werken. U Uit onze organisatie? Mag maar liever niet zonder dat we op de hoogte zijn van de reden. Bij vertrek van een vrijwilliger wordt, in een (telefonisch) gesprek, in ieder geval aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: reden van vertrek bewaren gegevens inleveren van de badge/toegangspas. De coördinator welzijn en vrijwilligers legt de reden van vertrek vast op het intakeformulier. Wegwijzer vrijwilligers april

12 V Verenigingsleven ZINN biedt een uitgebreid verenigingsleven. Het verenigingsleven vindt buiten de woongroep(en) plaats, zodat cliënten ook eens in een andere omgeving verblijven en medecliënten van andere afdelingen ontmoeten. Er zijn inmiddels verschillende verenigingen opgericht: gezelligheid- en spelverenigingen muziekverenigingen creatieve verenigingen culturele verenigingen bewegingsverenigingen Veel vrijwilligers zijn onder begeleiding van welzijnsmedewerkers actief in het verenigingsleven. Meer info: Vergoeding Binnen ZINN kennen we twee typen vergoedingen: 1. reis- en onkosten vergoeding op declaratie basis; 2. vaste vergoeding. Hiervoor hanteert ZINN een vergoeding tot een maximum van 100,- per maand of 1.200,- per jaar. Indien de vrijwilliger bijstandsgerechtigde is en de gemeente dit vrijwilligerswerk niet als noodzakelijk voor de re-integratie ziet, dan bedraagt de maximale vrijwilligersvergoeding 63,66 per maand (behoudens wettelijke wijzigingen). De vrijwilliger is er zelf verantwoordelijk voor, dat de door de belastingdienst maximum toegestane vergoeding per maand/jaar niet wordt overschreden. Eventuele naheffing door de belastingdienst bij ZINN wegens overschrijding kan door ZINN worden verhaald bij de vrijwilliger. Zie ook onder vrijwilligerswerk en vrijwilliger- plus. Verzekeringen Vrijwilligers zijn W.A.-verzekerd en verzekerd tegen ongevallen op de momenten dat ze werkzaamheden voor ZINN verrichten. Tevens bestaat de mogelijkheid voor vrijwilligers om eigen verzekeringen via een collectieve regeling van ZINN af te sluiten. Verzorgende handelingen De volgende taken behoren niet tot de taken van vrijwilligers: cliënten helpen bij toiletgang, waarbij professionele handelingen vereist zijn cliënten aan- en uitkleden (behalve bij het zwemmen) cliënten in en uit bed helpen cliënten wassen/baden. Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk is onbetaald. U ontvangt geen salaris. Wel kunt u bepaalde onkosten vergoed krijgen (zie vergoeding ). Deze dient u zelf te declareren, via het declaratieformulier dat beschikbaar is via de coördinator welzijn en vrijwilligers. Wegwijzer vrijwilligers april

13 Vrijwilliger-plus Onder bepaalde voorwaarden bieden wij een vrijwilliger een overeenkomst met een vaste vergoeding aan. De voorwaarden zijn: de vrijwilliger werkt circa 9 uur per week naar tevredenheid; èn de vrijwilliger volgt 3 (gratis) modules per jaar van de Vrijwilligers Academie; èn de functie en de afdeling waar de vrijwilliger werkzaam is, gecombineerd met de mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Om te bepalen of u vrijwilliger plus kunt worden vindt een gesprek plaats met leidinggevende van betreffende afdeling en de coördinator welzijn en vrijwilligers gaan akkoord. Meer informatie op of bij de coördinator welzijn en vrijwilligers. Bij deze regeling vervallen alle andere reis-/onkostenvergoedingen. Vrijwilligersovereenkomst Er worden afspraken gemaakt over het vrijwilligerswerk dat u gaat doen. De afspraken worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. U ontvangt de overeenkomst in tweevoud. U ondertekent beide overeenkomsten. Eén exemplaar is voor u. Het andere exemplaar ontvangen we graag terug op Bureau Welzijn. Vrijwillig, niet vrijblijvend Wij zijn blij met uw inzet als vrijwilliger. Vrijwillig betekent echter niet vrijblijvend. Wij gaan ervan uit dat u zich aan de gemaakte afspraken houdt en volgens het beschrevene in de gedragscode handelt. Mocht u zich niet aan de gemaakte afspraken kunnen houden, dan verwachten wij dat u ons daarvan op de hoogte stelt. We stellen het op prijs als u: op de hoogte bent van de ontwikkelingen binnen onze organisatie aanwezig bent bij overlegvormen en/of informatiebijeenkomsten die van belang zijn voor het uitoefenen van uw vrijwilligerswerk modules volgt, geboden door de Vrijwilligers Academie. Het lesprogramma vindt u op W Waardering vrijwilligers Op diverse manieren geven we blijk van onze waardering voor vrijwilligers. Uitgangspunt is: We kunnen niet zonder de hulp van vrijwilligers, ze horen er bij! Vanuit Bureau Welzijn dragen we zorg voor: inbedding van het vrijwilligerswerk op de afdeling informatievoorziening overlegstructuur Daarnaast wordt er jaarlijks aandacht besteed aan de internationale dag voor de vrijwilligers en ontvangt iedere vrijwilliger een eindejaarsattentie. Wegwijzer vrijwilligers april

14 Websites - biedt veel informatie over onze organisatie en informatie over trainingen voor vrijwilligers. - en geven inzicht in diverse thema s rondom vrijwilligerswerk. - belastingzaken zijn uw eigen verantwoordelijkheid. Indien u bij zoeken het trefwoord vrijwilliger invult, levert dat veel bruikbare informatie op. Z ZINN Service ZINN helpt om thuis wonen gemakkelijker te maken. ZINN Service biedt een uitgebreid aantal diensten aan die zijn gericht op comfort, gezondheid en ontspanning. Zorgen Zorgen doen we graag samen met u als vrijwilliger. U bent een onmisbare schakel in het vergroten van het welzijn van onze cliënten en kleurt met uw inzet hun leven wat mooier. Bij voorbaat dank daarvoor! Wegwijzer vrijwilligers april

15 Woonzorgcentra De Burcht V.d. Duyn van Maasdamweg VT Hoogezand (0598) De Brink Helper Brink EK Groningen (050) De Dilgt Dilgtweg ND Haren (050) De Es Beukenlaan HM Groningen (050) De Pelster Pelsterstraat KK Groningen (050) Platina Platinalaan GN Groningen (050) Zuiderflat Vestdijklaan VP Groningen (050) Individueel wonen, groepswonen PG en somatiek, revalidatie, kortdurende opname en overbruggingszorg, buurthuiskamer, steunpunt en thuiszorg Groepswonen somatiek en PG, revalidatie, huurappartementen, palliatieve unit en thuiszorg Individueel wonen, groepswonen PG en somatiek, revalidatie, topservice De Cirkel, kortdurende opname en overbruggingszorg, huurappartementen, buurthuiskamer en thuiszorg Individueel wonen, groepswonen PG, somatiek, steunpunt, buurthuiskamer en thuiszorg Individueel wonen, huurappartementen, buurthuiskamer en thuiszorg Individueel wonen, huurappartementen, buurthuiskamer en thuiszorg Groepswonen PG en somatiek, buurthuiskamer en thuiszorg Buurthuiskamers De Burcht V.d. Duyn v. Maasdamweg VT Hoogezand (0598) De Ruyterstraat De Ruyterstraat HB Hoogezand Sassenstate Erasmuslaan PE Haren Oosterhaar Mellensteeg HL Haren De Dilgt Dilgtweg ND Haren (050) De Es Beukenlaan GN Groningen (050) De Pelster Pelsterstraat KK Groningen (050) Zuiderflat Vestdijklaan VP Groningen (050) Platina Platinalaan GN Groningen (050) Wegwijzer vrijwilligers april

16 Wegwijzer vrijwilligers april

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Akkerleven

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Akkerleven Welkom in Zo thuis als mogelijk Woonzorgcentrum Akkerleven Inhoud 1. Wij zijn Pieter van Foreest... 6 1.1 Pieter van Foreest... 6 1.2 Zo thuis als mogelijk... 6 1.3 Excellente zorg... 6 1.4 Daar heeft

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Die Buytenweye

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Die Buytenweye Welkom in Zo thuis als mogelijk Woonzorgcentrum Die Buytenweye Inhoud Inhoud... 2 1. Wij zijn Pieter van Foreest... 6 1.1 Pieter van Foreest... 6 1.2 Zo thuis als mogelijk... 6 1.3 Excellente zorg... 6

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening SWZ Sophieke Van Zuylen van Nijeveltstraat 313 2242 LJ Wassenaar Tel: 070-5121111 Fax: 070-5141500 SWZ Willibrord Poortlaan 20 2242 GN Wassenaar Tel:

Nadere informatie

Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel!

Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel! Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel! Wij willen dat uw familielid zich zo prettig mogelijk voelt bij ons. Al onze medewerkers zetten zich daarom gezamenlijk in om voor hem of haar een zo optimaal

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst

Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst De Bremhorst Woon- en zorgcentrum Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst Woon- en zorgcentrum De Bremhorst ligt in de kindvriendelijke en groene wijk De Leyen in Bilthoven. In de buurt zijn winkelmogelijkheden;

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen Inhoudsopgave Welkom 1: Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Regenboog 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

1. Zicht op vrijwilligers: Wie zijn actief als vrijwilliger, waarom zijn ze dat, RICHTEN

1. Zicht op vrijwilligers: Wie zijn actief als vrijwilliger, waarom zijn ze dat, RICHTEN is een project van Vilans i.s.m. MOVISIE, V&VN, Agora, ActiZ en VGN. Vrijwilligersbeleid De vraagstukken die zich aandienen als het gaat om vrijwilligers en hun werkzaamheden gaat, vragen om visie en uitwerking

Nadere informatie

Welkom bij Vilente Pieter Pauw!

Welkom bij Vilente Pieter Pauw! Welkom bij Vilente Pieter Pauw! Voor u ligt de informatiebrochure voor (toekomstige) bewoners en cliënten van Pieter Pauw. We informeren u over een aantal praktische zaken waar u, als cliënt of familie,

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

t hamersveld woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje waar woongenot en ontmoeting centraal staan

t hamersveld woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje waar woongenot en ontmoeting centraal staan t hamersveld woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje waar woongenot en ontmoeting centraal staan welkom Wij heten u van harte welkom als (toekomstige) nieuwe bewoner van woonzorgcentrum

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Informatie De Wetering

Informatie De Wetering Informatie De Wetering Zorgcentrum Humanitas-IJsselmonde Zelfstandig wonen mét zorg en verblijf Kleinschalig wonen voor dementerenden Zorgcentrum Humanitas De Wetering 1 Welkom in zorgcentrum De Wetering

Nadere informatie

Wegwijzer t Ronde Sant

Wegwijzer t Ronde Sant Wegwijzer t Ronde Sant Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over t Ronde Sant bij de hand! Welkom in t Ronde Sant Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 t Ronde Sant... 1 3 Prettig

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof regio oost-man/pr&comm-wj/27feb2015 QuaRijn Kleinschalig Wonen in De Ridderhof 1 INHOUD Namen en telefoonnummers 3 Vooraf 4 QuaRijn, dichtbij in zorg 5 Identiteit

Nadere informatie

open en toegankelijk een huis in de wijk

open en toegankelijk een huis in de wijk open en toegankelijk een huis in de wijk De Liendert Zwaluwenstraat 1 3815 SB Amersfoort T (033) 472 28 44 E liendert@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Beste lezer, Wij heten u van harte welkom als

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Graag heten we u van harte welkom als nieuwe cliënt van Maartje. We hopen dat u onze zorg als prettig en goed ervaart.

Graag heten we u van harte welkom als nieuwe cliënt van Maartje. We hopen dat u onze zorg als prettig en goed ervaart. Welkom bij Maartje! Voor u ligt de informatiemap van Maartje. In deze informatiemap vindt u allerlei praktische informatie. Ook leest u wat Maartje nog meer te bieden heeft. Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden Informatieboekje Welkom in De Sterrenlanden De Prinsemarij Vreedonk Inhoud Pagina Over De Sterrenlanden 2 Onze zorg en diensten 5 Bezoekers 10 Cliëntenraad 10 Klachtenfunctionaris 10 Medewerkers 10 Waardering

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers van Swon

Informatie voor vrijwilligers van Swon l Zinvol werk en een goed gevoel Informatie voor vrijwilligers van Swon Swon het seniorennetwerk adres De Ruyterstraat 246 6512 GG Nijmegen telefoon (024) 365 01 90 e-mail info@swon.nl website www.swon.nl

Nadere informatie

Wegwijzer Aafje Slinge laagbouw

Wegwijzer Aafje Slinge laagbouw Wegwijzer Aafje Slinge laagbouw Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Aafje Slinge bij de hand! Welkom in Slinge Laagbouw Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Slinge laagbouw... 1 3 Prettig

Nadere informatie