De meeste wedstrijden rijden we in Meerkerk Emmen en daarnaast organiseren we een weekend cross in Zevenbergsche Hoek.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De meeste wedstrijden rijden we in Meerkerk Emmen en daarnaast organiseren we een weekend cross in Zevenbergsche Hoek."

Transcriptie

1

2 Voorwoord : Sinds 2002 organiseert de EZHACO diverse wedstrijden op snelle kleibanen en op enkele asfaltbanen. De meeste wedstrijden rijden we in Meerkerk Emmen en daarnaast organiseren we een weekend cross in Zevenbergsche Hoek. Klapstuk van het jaar is de traditionele autocross in Zevenhuizen (zh) waar een supersnelle 380 mtr lange kleibaan wordt geprepareerd. De EZHACO is verzekerd bij SPEED SECURE en hier loopt de WA verzekering en de coureurs verzekering. In dit jaarboek staan zo uitgebreidt mogelijk omschreven wat de regels zijn om bij de EZHACO te kunnen deelnemen aan de wedstrijden. Aangevuld met diverse fotos en tekeningen kunt u alles opzoeken wat uw klasse aangaat mochten er echter nog vragen zijn dan kunt u die uiteraard stellen aan de TC. Dit doet u door een mail te sturen naar Twijfelt u over iets? Wilt u iets vragen? Contact : Wedstrijd info :

3 INHOUD : * ORGANISATIE * INHOUDSOPGAVE * ALGEMENE INFORMATIE *. BETEKENIS VLAGGEN * STARTOPSTELLING/PUNTENVERDELING * GELUIDNIVEAU/MEETMETHODE * MILIEU * SPORT- en BRANDBEVEILIGING * ALGEMENE TECHNISCHE REGELS ALLE KLASSEN en TRANSPONDERS * ALGEMEEN REGLEMENT STANDAARDKLASSEN * REGLEMENT Junior - EZHACO Standaard toto 2.0 ltr * REGLEMENT Bangerstox * REGLEMENT NAB Toerwagen

4 Eerste Zuid Hollandse Auto Cross Organisatie Voorzitter Secr./penn.meester Bestuurslid Adviseur & erelid Wedstrijdleiding Keurmeester/Techn.comm Officials Medewerkers Henk Wooning Henk Wooning S Wooning Jan Nederlof Marc van der Leest Jan van de Boogaard Ge van der Lindenl Ivo van der Linden Antoni van der Linden Nol vd Sijm Puk Priscilla Mulder Brandweer & EHBO Jury Stephanie Wooning Ivo van der Linden Johan van Wingerden Public Relations Marc en Annette van de Leest Kontakt adres Hoofdweg 37a 2913 LB Nieuwerkerk a/d IJssel ( inschrijvingen & pr)

5 ALGEMENE INFORMATIE Deelnemers aan wedstrijden van de EZHACO moeten aan de volgende voorwaarden voldoen. a. In het bezit zijn van een geldige startlicentie afgegeven door SPEED SECURE. b. Inschrijfgeld voor iedere coureur: 15, 00 ( alle klassen) per wedstrijd. c. Entrée bedraagt voor iedereen 10,00 per wedstrijd d. Daglicentie kost 30,00 een jaarlicentie kost 75,00 e. Transponderhuur kost 25,00 per wedstrijd f. Verzekering: auto s, aanhangwagens, caravans, bussen etc., op het parkeerterrein, rennerskwartier (dus rondom de baan) zijn niet verzekerd!!!!! g. De inschrijving sluit om uur. ( Tenzij anders vermeldt ) Niet tijdig inschrijven kan uitsluiting van de wedstrijd tot gevolg hebben maar in ieder geval de gehele dag achterop in de opstelling Bij vertraging en/of pech onderweg is het raadzaam een reeds aanwezige coureur te bellen en die de inschrijving en betaling te laten verzorgen VOOR het sluiten van de inschrijving h. Verwisseling van auto en/of bestuurder tijdens de wedstrijd is niet toegestaan. Per wedstrijddag kan maar met 1 auto ingeschreven/gereden worden per klasse. BETEKENIS VAN DE VLAGGEN ROOD WIT BLAUW: is de STARTVLAG ZWART WIT GEBLOKT: einde van de wedstrijd ZWART: teken voor de rijder van de auto met het getoonde nummer, onmiddellijk de baan verlaten i.v.m. een overtreding van het reglement of technisch mankement aan de auto. ROOD: tijdens de wedstrijd; zsm volledig stoppen door alle deelnemers en absoluut niet meer inhalen. Diegene die niet onmiddellijk stopt wordt gediskwalificeerd. Zo nodig onmiddellijk terug naar de plek in de volgorde van het moment dat rood gegeven werd. Het niet op eigen initiatief opvolgen van deze regel zal door de wedstrijdleider bestraft worden met een herstart vanaf de laatste plaats. GEEL : pas op obstakel op de baan, rustig rijden. Wit met rood kruis : EHBO gewenst op de baan NA HET VALLEN VAN DE FINISHVLAG MOET MEN NOG ÉÉN RONDE OP SNELHEID DOOR RIJDEN, DAARNA WORDT ER ROOD GEGEVEN EN DIENT MEN TE STOPPEN

6 TRANSPONDERS 1. Voor een goede werking van de transponder is het beslist noodzakelijk dat dit minimaal 24 uur van tevoren is opgeladen, is dit niet het geval dan komt de transponder in de wedstrijdtoren met rood door, dit betekend dat de transponder er elk moment mee kan ophouden en dus niet meer in de telling voorkomt. De rijder is hier zelf voor verantwoordelijk; protest hier tegen is niet mogelijk. 2. Plaats van de transponder De transponder dient zo geplaatst te zijn op de auto om goed te werken dat hij te allen tijde de grond kan zien en dient rechtop te staan om een goede werking te garanderen, de rijder is hier zelf voor verantwoordelijk, dus mag er geen ijzer of ander materiaal tussen de transponder en het wegdek zitten. Let hier op, daar u anders niet geteld wordt. Dus let er op dat de transponder nimmer horizontaal bevestigd is. 3. Komt u bij start/finish op de één of andere manier naast de baan en dus niet over de lus, dan wordt die ronde niet geteld, ook hier is geen protest mogelijk en is het voor uw eigen verantwoording. 4. Indien u twijfelt over de juiste werking van uw transponder of u wilt hem laten nakijken neemt u dan contact op met de firma AMB te vinden op

7 KAMPIOENSCHAP 1. Met ingang van 2015 rijden we bij de EZHACO losse wedstrijden, dit betekent dat iedereen kans heeft op de dagoverwinning. 2. Wel zijn er diverse bokaal in het leven geropen die tellen over 4 of 5 wedstrijden 3. De Kevercup jeugdbokaal EZHACO standaard bokaal STARTOPSTELLING en PUNTENVERDELING Per klasse worden maximaal 3 manches en een finale gereden met een maximale deelname per manche van 20 wagens uitgezonderd de stockcar klasses. Het aantal ronden kan in verband met het weer, het aantal deelnemers of welke reden dan ook door de wedstrijdleiding worden ingekort. Punten verdeling per manche : Punten verdeling finale : Uitvallers Zwarte vlag 1 punten 5 strafpunten Komt een deelnemer bij start/ finish buiten de baan bij de lus van de elektronische tijdwaarneming, dan wordt hij voor deze ronde niet geteld. Indien de race gestopt wordt d.m.v. de rode vlag (n.a.v. een ongeluk, een op de baan staande auto, gevaarlijke situatie) dan mag de coureur of coureurs waarvoor de rode vlag is gegeven niet meer deelnemen aan een herstart en/of doorstart, dit geldt tevens voor de deelnemers die reeds uitgevallen waren. Een veroorzaker van een rode vlag situatie kan dus nimmer een manche/finale winnen. Te nemen maatregelen bij herstart: Opnieuw opstellen indien er nog geen 1 volle ronde is gereden. Vóór 75% van het aantal te verrijden ronden, opstellen aan de hand van de laatst verreden ronde. Na driekwart van de te verrijden ronden is de laatst verreden ronde de uitslag en wordt de wedstrijd verder gestaakt. De finale dient altijd te worden uitgereden ook bij nog 1 ronde te gaan.

8 GELUIDSNIVEAU Algemeen: wagens die naar oordeel van de wedstrijdleider tijdens de races teveel geluid produceren of overmatige lekkages vertonen, worden terstond uit de races gehaald en een behaalde klassering wordt ongeldig verklaard. Opstelling van het meetpunt Meetmethode: Het geluidsnivo wordt gemeten vanaf de door de vergunningverlener vastgestelde plaats en meetmethode, langs de baan. Zie bovenstaand schema. De auto s rijden voor de dba-meting op snelheid/vol vermogen door een denkbeeldig meetvlak, aangegeven door twee witte lijnen. Op deze plaats worden de auto s op vollast gemeten. De organisatie is ten allen tijde bevoegd de maximaal toegestane geluidslimiet aan te passen. Onder geen voorwaarde mag een auto, tijdens trainingen en/of races, meer geluid produceren dan aangegeven in onderstaande tabel. Toegestane meetwaarden: Stockcar F1 max. 100 dba Stockcar F2 max. 92 dba Standaard Klasse max. 92 dba De Standaardklassen: Junior klasse, EZHACO Standaard klasse moeten voorzien zijn van standaard uitlaten.

9 MILIEU Motor, brand- en vloeistoffen: geknoei met olie, benzine of koelvloeistof in het rennerskwartier is ten strengste verboden. Daarom is het gebruik van een plastic zeil met minimum afmetingen van 2 x 4 meter verplicht. Dit om ongewenst wegvloeien van genoemde stoffen in de bodem te voorkomen. Wanneer de auto in het rennerskwartier staat, dient men voornoemd zeil te allen tijde onder de auto te hebben. Mocht men op het zeil geknoeid hebben, dan dient de deelnemer er te allen tijde voor te zorgen dat de vloeistoffen niet in de bodem terechtkomen. Na afloop van de races dient men dit zeil weer op te ruimen en mee naar huis te nemen. Bij verwisseling van olie in het rennerskwartier is het verplicht een goede olie opvangbak van voldoende afmetingen onder de auto te plaatsen. De afgewerkte olie dient door de deelnemer zelf afgevoerd te worden. Het zogenaamde nat sleutelen is verboden! Afval: gooi niets op de grond. De organisatie heeft het terrein voorzien van een groot aantal afvalbakken voor papier, plastic enz. Banden, accu s, delen van auto s alsmede verpakkingen van olie of olieproducten mogen niet in deze bakken gedeponeerd worden. Deze dient u zelf mee naar huis te nemen. Bij vertrek uit het rennerskwartier is de rijder/aanhang verplicht alle aanwezige rommel rond de plaats waar men gestaan heeft op te ruimen dan wel mee te nemen en dat deel van het rennerskwartier SCHOON achter te laten. AFVAL: MET GEMAK IN DE AFVALBAK

10 ALGEMENE REGELS VOOR ALLE KLASSEN 1. De bestuurder dient een onbeschadigde en goedgekeurde helm te dragen met vizier of bril. Het is verplicht om een goedgekeurde nekband te dragen, dit in verband met voorkomende kop- staart botsingen. Deze dient met de sluiting naar voren gedragen te worden. De bestuurder dient aan de start te komen in een brandvertragende Overall met codering EN531 of FIA goede gekeurde race kleding. 2. BANDEN Bij de wedstrijden van de EZHACO hanteren we het 1 x 1 cm profiel. Dwz een profiel van 1cm en 1 cm diep, dit wordt gemeten bij de keuring, verder wordt dit gemeten bij de nr van iedere manche/finale en bij de opstelling. Wordt een verkeerde band aangetroffen op uw wagen na de manche wordt u gediskwalificeerd voor deze manche. En krijgt u 5 min punten zowel voor het club kampioenschap als voor de wedstrijddag. Wordt dit geconstateerd bij de opstelling dan dient per direct te wisselen en staat u in deze manche achterop in de opstelling 3. KEURINGEN Voor aanvang van de wedstrijden worden er(veiligheids)keuringen per klasse uitgevoerd. Na de wedstrijd kunnen van 1 of meerdere klassen, 1 of meerdere auto s, aangewezen worden voor een technische nacontrole. De coureur dient met helm en overal zich te melden bij de keuring na ontvangst autocross paspoort kan de coureur pas inschrijven Bestuur, wedstrijdleiding en/of technische commissie bepalen welke klasse/auto (s) er voor controle aangewezen worden. Deze nacontroles vinden plaats direct na de wedstrijden op het middenterrein van het circuit. Degene wiens auto wordt aangewezen voor (her)keuring is verplicht zijn auto volledig beschikbaar te stellen voor de technische controle. Tevens gaan we in de standaard klasse controleren op sper differentieel dat geldt dus voor jeugd cc klasse 4. Nadere toelichting rode vlag Wanneer de eerste ronde van een manche niet volledig is gereden en er ontstaat een rode vlag situatie, dan mogen alle coureurs binnen een redelijk tijdsbestek, te bepalen door de wedstrijdleider, weer aan de start verschijnen. Ontstaat er na één of meer ronde een rode vlag situatie, dan kan de coureur(s) die deze situatie heeft veroorzaakt niet meer herstarten. De overige coureurs worden dan op de doorkomst van de laatst compleet gereden ronde opgesteld. De coureur(s) die rood veroorzaken, wel of niet met opzet zijn uit de. wedstrijd en kunnen dus de manche/finale nimmer winnen 5. Een stoflicht met zowel links als rechts hiervan een remlicht is verplicht voor alle klassen. Deze lichten (type mistlamp) met elk een oppervlakte van tenminste 60 cm2 waarbij de zijkanten niet worden meegeteld, moeten op een hoogte geplaatst zijn van minimaal 115 cm en maximaal 150 cm boven de grond en voorzien zijn van minimaal een 21W lamp of een lamp unit met minimaal 40 LED s. Zodra de auto zich op de baan bevindt, moet het stoflicht branden. Dit stoflicht moet ook blijven branden wanneer de deelnemer om welke reden dan ook, op de baan uitvalt. Dit stoflicht dient daarom buiten de hoofdstroomschakelaar om, aan en uitgezet kunnen worden. 6. Jeugd De jeugdrijders dienen ook een brandvertragende balaclave te dragen en een brandvertragende overall keurmerk EN 531.

11 ALGEMEEN REGLEMENT JEUGD E Z H A C O S T A N D A A R D 2000 Originele serieproductie auto s die in Nederland standaard in serie door de importeurs geïmporteerd zijn en ouder dan 5 jaar zijn. Niet toegestaan zi jn auto s met : meer dan 4 cilinders, turbo, (semie)-automatische versnellingsbak, vierwielaandrijving of sperdifferentieel. Het originele aanzicht moet aanwezig zijn, elke verandering, hoe klein ook, is niet toegestaan en houdt onherroepelijk uitsluiting in. Opgelopen schade tijdens de wedstrijd dient vóór de daarop volgende wedstrijd te worden hersteld met gelijkwaardige materialen als voorheen. Verstevigingen en beschermingsconstructies alleen volgens reglement toegestaan. Alleen als radiateurbescherming mag gaas of geperforeerde plaat van maximaal 1 mm dikte worden gebruikt, niet breder dan de radiateur. Er mag ook geen plaat over elkaar heen gelast of gevouwen worden bij spatbordhoeken en randen en in koplampgaten. Het vastzetten van de motorkap mag d.m.v. de originele sluiting of d.m.v. twee bouten op de voorkant of de achterkant. bij het ontbreken van de scharnierpunten van de motorkap zijn stripjes van 10 x 2 cm toegestaan. A De accu moet met een deugdelijke beugel of klem worden vastgezet en mag in het bestuurderscompartiment worden gemonteerd. Als de accu in het bestuurderscompartiment wordt geplaatst dient hij lekvrij d.m.v. een deksel en of plastic te worden afgesloten. B De originele benzinetank mag niet gebruikt worden en moet d.m.v. een gat onderin de tank onklaar zijn gemaakt. De benzinetank moet in RVS of aluminium worden uitgevoerd, met een maximale inhoud van 20 liter en moet deugdelijk verbonden zijn met de wagen. De benzinetank moet worden voorzien van een deugdelijke en lekvrije benzinedop en ontluchting naar beneden. Benzineleidingen moeten gemaakt zijn van koper of staal en mogen door het bestuurderscompartiment lopen. De koppelstukken mogen niet langer zijn dan 20 cm en moeten met klemmen worden bevestigd. C. Als brandstof Als brandstof mag uitsluitend benzine of superbenzine van een normaal handelsmerk gebruikt worden. I.v.m. met de milieueisen wordt het gebruik van loodvrije benzine aanbevolen. Toevoegingmiddelen van enigerlei aard worden niet toegestaan. Koelvloeistof/antivries wordt niet toegestaan. D De banden Alleen normaal wegprofiel of rallybanden is toegestaan met een maximale dwars groefbreedte van 1 cm en diepte van 1 cm Winter- M+S banden zijn echter ook toegestaan maar pas op de profiel diepte E De wedstrijdwagen moet zijn voorzien van een dubbele rolkooi van deugdelijk materiaal en een stalen dak welke de veiligheid van de coureur garanderen. Deze dubbele rolkooi moet zijn vervaardigd van dikwandige stalen buis met een minimale doorsnede van 38 mm en 2,5 mm dikte (koker-, U-profiel, gegalvaniseerde buis of aluminium kooiconstructie wordt niet toegestaan). Aan de linkerzijde zijn twee buizen verplicht twee op scharnierhoogte en een op hoogte onderkant zijraamopening. De derde buis is een zeer dringend advies. Aan de rechterzijde is dit één buis, dit is om het gevaar van opzij inrijden tegen te gaan. Eveneens is verplicht een buis op dashboardhoogte. De verstevigingdriehoeken zijn advies, zijn alleen verplicht als de bovenzijde rolkooi niet is afgelast Elke montageplaat van 20 x 20 cm moet met minimaal 2 stalen bouten van 10 mm met een contraplaat met een formaat van 5 x 5 cm per bout aan het chassis. carrosserie worden bevestigd, cq worden gelast. Van de rolkooi naar de veerpoten mogen twee buisjes(max. 42 mm) evenwijdig aan elkaar gelast worden (zie schets). Alle constructies ter beveiliging en afscherming dienen van ronde buis te worden vervaardigd en binnen de wagen te worden gemonteerd Vanzelfsprekend dient het geheel goed gelast en geschoord te worden. In plaats van de originele bumper is slechts pijp toegestaan van 34 mm rond

12 F Een goedgekeurde, minimaal 4-puntsveiligheidsgordel is verplicht, een vier-,vijf- of zes puntsgordel met centrale sluiting wordt dringend aanbevolen. De gordel mag niet verweerd, roestig of anderszins beschadigd zijn. Deze moet aan het chassis of de carrosserie zijn bevestigd met 10 mm bouten en platen van 10 x 10 cm. Tevens is verplicht een brandwerende overall en een goedgekeurde vastgemaakte valhelm, die nauw aansluit aan het hoofd zodat de helm niet los over het hoofd kan draaien. Een nekband van brandwerend materiaal is verplicht.. In de raamopening aan de bestuurderskant moet een nylon netwerk zitten dat de gehele opening afschermt. Dit netwerk moet aan de binnenkant van de carrosserie zodanig gemonteerd worden dat de handen nimmer buiten de carrosserie kunnen steken. In de raamopening aan de voorzijde is een afscherming verplicht, zodanig gemonteerd dat nimmer een lichaamsdeel naar buiten kan worden gestoken en bescherming wordt geboden tegen van voren komende voorwerpen. Een sportstoel is verplicht. Achter de sportstoel moet een buis lopen, zodanig dat de sportstoel niet achterover kan klappen bij een botsing G Er mogen geen ruiten aanwezig zijn, dit houdt dus in dat alle ramen, uit voor- achter- en zijkanten dienen te worden verwijderd. Ook het glas van koplampen, achterlichten moet zijn verwijderd. Om het afslepen vlotter te doen verlopen, moet een sleepketting zowel voor als achter, aan de onderzijde van de wagen worden aangebracht. H Vierwiel-aangedreven wagens worden niet voor deelneming toegelaten. I De wedstrijdwagen moet zijn voorzien van deugdelijke remmen met de voorgeschreven remvertraging. J De wedstrijdwagen moet zijn voorzien van een goedwerkende stuurinrichting. K Het meevoeren van losse delen als ballast tijdens een training of wedstrijd is verboden. L Verplicht is een brandvertragende overall met keurmerk EN531( niet verplicht een race overall ) aanvullend reglement JUNIOR KLASSE De maximale leeftijd in de jeugdklasse is 12 t/m 16 jaar Juniorcoureurs mogen bij min. 16 jarige leeftijd overstappen naar een andere klasse, behalve Stockcar F1, maar mogen vanaf dat moment niet meer deelnemen in de junior standaardklasse. Standaard auto s, motorinhoud tot 1310 cc. Toegestaan auto s standaard geleverd met benzine injectie. Maximaal 4 kleppen per cilinder, maximaal 1 tweetraps carburateur. Motornummer en type wagen voor het seizoen mededelen bij de TC Alle jeugd wagens dienen de originele bumper te monteren, ook dienen de jeugdwagens voor elke wedstrijd weer fatsoenlijk gerepareerd te zijn dwz originele spatborden en andere originele delen monteren. Deze klasse is NON CONTACT dit wil zeggen dat de coureur dus geen kop staart aanrijdingen mag maken en ook geen zijdelingse inrij schade mag maken, tevens dient een coureur uit te wijken of te remmen wanneer er onverhoopt een wagen dwars ervoor komt. Tijdens de wedstrijd dient elke coureur iedere contact te voorkomen, wanneer dit niet gebeurt volgt een zwarte vlag met aftrek punten en kan zelfs diskwalificatie!! tot gevolg hebben. De jeugdklasse start in formatie met tussen elke rij tenminste 5 meter ruimte. Zorg het gehele seizoen voor een fatsoenlijke crosswagen en geen sloopwagen!!!

13 EZHACO TOERWAGEN KLASSE 1)Toegelaten zijn alle door de officiële Nederlandse importeur standaard en in normale serie geleverde auto's (met een minimum registratie van 500 stuks) met een maximaal kentekengewicht van 1500 kg. 2)De originele carrosserie dient compleet behouden te blijven met uitzondering van de veranderingen die vallen onder het artikel: "Aanpassen Carrosserie". 3)De derde of vijfde deur waarmee de auto van fabriekswege is uitgerust, mag verwijderd worden. De deur aan de bestuurderszijde mag worden dichtgelast en moet, indien dichtgelast, worden aangepast conform art op voorwaarde dat de originele deur als uitgangspunt moet dienen. Op heuphoogte aan de bestuurderszijde dient een dwarspijp in de lengterichting van de deur bevestigd te worden welke van dezelfde kwaliteit en diameter is als de kooiconstructie 4)Het is toegestaan de motor- en wielophanging te verstevigen. Uitwendige bescherming van de carrosserie is zowel voor als achter niet toegestaan, inwendige versteviging wel. 5)De stuurslotinrichting moet verwijderd worden, sierstrips, antennes e.d. moeten verwijderd worden. 6)Bumpers mogen verwijderd worden. Indien de originele bumpers behouden blijven, moeten ze met originele steunen op de originele manier bevestigd worden en mogen op geen enkele wijze worden versterkt of aangepast. De bumpers goed vastzetten. 7)Alle lampen moeten verwijderd worden, waarbij de dan ontstane openingen mogen worden dichtgemaakt. 8)Het is toegestaan spoilers e.d. aan te brengen, mits deze degelijk bevestigd worden. 9)De koeler is vrij alsmede de plaats met dien verstande dat de koeler nimmer in de passagiersruimte mag zitten en dat de ruimte waarin de koeler zich bevindt volledig afgesloten moet zijn van de bestuurdersruimte. Koelbuizen mogen door de bestuurdersruimte lopen mits deze uit een stuk zijn van een metaal en volledig afgeschermd zijn. 10)De carrosserie mag op geen enkele manier verlengd, ingekort, verbreed of versmald worden met uitzondering van de spatborden. Deze mogen door aanpassing c.q. het aanbrengen van verbreders ieder maximaal 15 cm verbreed worden en de originele spatbordrand mag maximaal 10 cm verhoogd worden t.b.v. de veerweg Het restant van het spatbord dient van originele afkomst te zijn. Enkel de verbreding mag van een andere samenstelling zijn. Daar waar de carrosserie aangepast moet worden i.v.m. het monteren van een andere motor of versnellingsbak. Voor auto's met een chassis (b.v. Kever) behoren de voor- en de achteras tot het chassis. Samen met hun opbouw vormen ze de carrosserie (bij Kever bedoelen we de torsieassen). Het volledige interieur is vrij en mag dus verwijderd worden. Dit betreft de gemonteerde interieurdelen, gelaste delen mogen verwijderd worden mits de originele langsdragers en chassisbalken behouden blijven. Onnodige brandbare delen moeten verwijderd worden. De bestuurdersstoel dient zich compleet links of rechts van de lengteas van de auto te bevinden. Originele stoel bevestigingsrails welke gelast zijn, als ook scherpe uitstekende plaatwerkdelen welke een gevaar opleveren voor de bestuurder moeten verwijderd worden.

14 11)De motor is vrij mits het merk en het cilinderaantal corresponderen met de carrosserie. Indien de motor verplaatst c.q. gedraaid wordt, moet de motor in zijn originele compartiment blijven. Motor maximaal 3000cc. 12)Benzine-, olie-, en koelwaterreservoirs en het uitlaatsysteem dienen met behulp van een brandwerend, lekvrij schot van het bestuurderscompartiment gescheiden te zijn. Dit geldt ook voor de benzinetank t.a.v. het motorcompartiment en het uitlaatsysteem en moet dusdanig geconstrueerd zijn, dat er nimmer gevaar voor de deelnemer kan optreden. 13)De wielophanging is vrij, op voorwaarde dat de originele ophangpunten behouden blijven. Het aantal hiervan te gebruiken ophangpunten is vrij (de bevestigingspunten mogen ook gebruikt worden om een subframe te maken waaraan draagarmen gemonteerd kunnen worden). Ter controle hiervan zal te allen tijde de originele ophanging weer gemonteerd moeten kunnen worden. Er mogen geen nieuwe ophangpunten van draagarmen of schokdempers aan de carrosserie gecreëerd worden. Aan het nieuw ontstane subframe mag ter versteviging wel een bevestiging naar de carrosserie gemaakt worden. Onder wielophanging wordt alles verstaan wat vanaf de carrosserie naar het wiel toegaat. Schokbrekers zijn zowel in soort als in aantal vrij. Hier geldt dat de originele bevestigingspunten aan de carrosserie gebruikt dienen te worden en dat te allen tijde de originele schokbrekers weer gemonteerd kunnen worden (Men mag dus wel willekeurige ophangpunten aan het nieuwe subframe maken). De wielmaat c.q. bandenmaat is vrij, mits de wielen NIET buiten de contouren van de carrosserie steken in hun normale rechtuit positie. 14) De versnellingsbak is vrij. De uitlaat is vrij, op voorwaarde dat deze binnen c.q. onder de auto blijft en aan de achterzijde of zijkant onder de auto horizontaal eindigt. De uitlaat mag nimmer via een voorportier de auto verlaten.

15 Keverklasse ACON REGLEMENT: 1. Gewicht van 650 tot 850 kg. 2. De auto moet een originele VW kever zijn. 3. De bodem hoeft niet origineel te zijn, maar moet wel dezelfde afmeting hebben. Middentunnel verplicht. 4. Stoel bestuurder moet op originele plaats blijven zitten, dus niet verplaatsen naar midden ook mag de stoel niet onder de bodemplaat doorsteken. Om meer ruimte voor een stoel te creëren mag de bodemplaat verlaagd worden, deze moet wel geheel gesloten/dicht zijn. 5. Stalen plaat in dak van min.4 mm boven bestuurder. Met uitzondering van KNAF kooi 6. Het ruifje moet van onder naar boven openen. 7. De vooras moet standaard VW-kever zijn, max 80 cm van arm tot arm. De vooras moet geheel origineel blijven(ook het materiaal) met uitzondering van het verenpakket in de vooras waarvan het aantal veren vrij is. Er mag een torsieasverstelling gemonteerd worden. De buitenste steunlagers in de torsie as t.b.v. de draagarmen mogen door ander materiaal vervangen worden. Draagarmen inclusief kogels moeten origineel blijven. Fusee moet origineel blijven met uitzondering van het remklauwbevesigingspunt, de spoorstangarm(pitmanarm) en de fusee-as tap lagermaten. 8. De bevestigingspunten van de achterwielophanging moeten standaard zijn. 9. Schokbreker ophanging voorzijde, de originele bevestigingspunten moeten gebruikt worden. En deze mogen op geen enkele wijze verstevigd worden en geen onderdeel uitmaken van andere constructies. 10. De voorbumper mag niet breder zijn dan 80 cm. 11. Wielbasis tussen cm 12. De torsie-as moet evenwijdig lopen met de vooras. 13. De afscherming van zowel voor-, achter- en zijkanten mag niet buiten de wielen uitsteken. Ze moeten afgeronde hoeken hebben. Max. pijp diameter 33,7mm 14. De motorkeuze is vrij, mits 4 cilinders. 15. De motor moet achter de achterwielen hangen en het versnellingsbakhuis moet achter de achteras blijven. 16. Het stuurhuis, schokbrekers en reminstallatie mag men vrij kiezen. 17. Aanschaf en gebruik van transponder is verplicht. Montageplek transponder is nabij de achteras en vrij naar beneden gericht. (dus zonder tussenkomst van ijzeren delen tussen transponder en baan) Montage van de transponder zo laag mogelijk, echter niet lager dan de bodemplaat om beschadiging/verlies te voorkomen. 18. Stoel en gordel zie algemene eisen alle wagens en stoel via stevig frame aan vloer of kooi 19. Goedgekeurde helm zonder zware beschadigingen en stevige nekband (liefst goedgekeurd) is verplicht. Meenemen naar keuring. Vanaf 2016 verplicht neksysteem zoals hans/dyfender of iets dergelijk. 20. Geluidsproductie/uitlaat zie algemene eisen alle wagens 21. Werkend remlicht en duidelijk zichtbare (werkende) massaschakelaar 22. Stoflicht verplicht, deze moet te allen tijde branden ook als de massa schakelaar uitgeschakeld is. 23. Rolkooi volgens reglement ACON of KNAF kooi zoals in de bijlage. zie tekening in bijlage 24. Verplicht is een brandvertragende overall met codering EN 531 of een FIA goed gekeurde ) Algeheel bandenreglement ALLE KLASSE = 1 x 1 cm profiel Eurocross onder voorwaarde toegestaan ( afgedraaid tot 1 x 1 cm profiel.

16 BIJLAGE VERSTEVIGING BUMPER JEUGD EZHACO standaard TOERWAGEN KLASSE TANK en TANKBAK

17 GORDEL BEVESTIGING DAKPLAAT = DRINGEND ADVIES 3E BUIS DRINGEND ADVIES

18 SPEED SECURE RACING POLICY Voor verenigingen en organisaties is het mogelijk om een offerte voor een W.A. Evenementen en Ongevallenverzekering voor Auto en Motorsport aan te vragen! Nu is het mogelijk om een Doorlopende Reisverzekering incl. snelheidssporten, bij ons te verzekeren! In combinatie met onze Ongevallenverzekering van Speed Secure, dan heeft u een Totaal Pakket! Racing Policy ongevallen Op uw licentie zit een W.A. plus ongevallenverzekering met de volgende verzekerde bedragen, te weten: A. B ,-- bij overlijden d.m.v. een ongeval ,-- bij invaliditeit d.m.v. een ongeval. Bij meer dan 90 % invaliditeit volgt een uitkering van 225 % uitkering, oftewel ,--. Tevens is het ook mogelijk om voor Zelfstandig Ondernemers een Arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten incl. snelheidssporten! Dus incl. Motorcross - Enduro - Karten SPEEDWAY AUTOCROSS enz.

Voorwoord bestuur 4. Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5. Wedstrijdkalender 7

Voorwoord bestuur 4. Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5. Wedstrijdkalender 7 REGLEMENT 2015 2 Inhoudsopgave: Voorwoord bestuur 4 Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5 Wedstrijdkalender 7 Verschillende klasses bij de ACV Rang-Pang 8 Algemene

Nadere informatie

Autocross Zevenhoven 19 september 2015 REGLEMENT

Autocross Zevenhoven 19 september 2015 REGLEMENT Autocross Zevenhoven 19 september 2015 REGLEMENT Hieronder vind je de regels en voorwaarden van toepassing op het evenement. Als we ons allemaal aan de regels houden kunnen we nog jaren met veel plezier

Nadere informatie

1.Veiligheidspunten t.b.v de coureur.

1.Veiligheidspunten t.b.v de coureur. Vrije Standaard Reglement 2015 1 1.Veiligheidspunten t.b.v de coureur. 1.1 Afscherming rijder Gaas t.p.v. voorruit en zij rek moet maximaal 5 cm bij 5 cm en minimaal 3 mm dik zijn. Het gaas moet zodanig

Nadere informatie

Reglementen Sectie Autocross 2010

Reglementen Sectie Autocross 2010 ALGEMEEN REGLEMENT AUTOCROSS Afkortingen FIA -Fédération Internationale de l'automobile KNAF -Knac Nationale Autosport Federatie Code -Code Sportif International BSAC -Bestuur Sectie Auto Cross Art. 1

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT ACNN 2008

ALGEMEEN REGLEMENT ACNN 2008 ALGEMEEN REGLEMENT ACNN 2008 A. ONDERDEEL SPORTIEF Artikel 1. DOEL De Stichting ACNN heeft tot doel het organiseren van trainingen en wedstrijden met een lage financiële en emotionele drempel; in het bijzonder

Nadere informatie

Algemeen Reglement A.S.G.

Algemeen Reglement A.S.G. Algemeen Reglement A.S.G. Mededelingen: 1. Men wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van dit reglement, en dient zich aan de geschreven bepalingen te houden. 2. Deelname is voor eigen risico.

Nadere informatie

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax. MON DEMO REGLEMENT 2014 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.: 0485 31 45 35 Internet: Email: IMBA: www.mon.nl info@mon.nl www.imba-mx.com

Nadere informatie

Reglement Nederlandse MicroPulling Organisatie 22-02-2015

Reglement Nederlandse MicroPulling Organisatie 22-02-2015 22-02-2015 INHOUDSOPGAVE HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1 De doelstelling 2 Hoofdstuk 2 Lidmaatschap 2 Hoofdstuk 3 De wedstrijden 2 Hoofdstuk 4 Demonstraties 2 Hoofdstuk 5 Veiligheid 3 Hoofdstuk 6 Publiciteit

Nadere informatie

Specificaties voor stockcar Formule 2.

Specificaties voor stockcar Formule 2. Specificaties voor stockcar Formule 2. 1. De definitie. Een formule 2 stockcar moet een 1 persoons, met open wielen, motorblok voor en een symmetrisch uitziende auto zijn. Het midden tussen de chassis

Nadere informatie

SOBW-reglement 2015. Copyright Frits Overmars / SOBW 2003-2014 versie 2015-01-18 Nieuwe en gewijzigde regels zijn onderstreept

SOBW-reglement 2015. Copyright Frits Overmars / SOBW 2003-2014 versie 2015-01-18 Nieuwe en gewijzigde regels zijn onderstreept Reglement 2015 SOBW-reglement 2015 Copyright Frits Overmars / SOBW 2003-2014 versie 2015-01-18 Nieuwe en gewijzigde regels zijn onderstreept Algemeen Technisch Reglement art. onderwerp pagina 1 algemeen

Nadere informatie

Belgian Young Timer Cup (BYC) 2015. Technisch reglement

Belgian Young Timer Cup (BYC) 2015. Technisch reglement Belgian Young Timer Cup (BYC) 2015 " BRAVO " Technisch reglement PAGINA INDEX 1. DEFINITIE OMSCHRIJVING 2 2. REGLEMENTERING 2-4 3. KOETSWERK EN EXTERNE AFMETINGEN 4-7 4. GEWICHT 7 5. MOTOR 8-9 6. BRANDSTOFLEIDINGEN,

Nadere informatie

Belgian Historic Cup (BHC) 2013. Technisch reglement

Belgian Historic Cup (BHC) 2013. Technisch reglement Belgian Historic Cup (BHC) 2013 " BRAVO " Technisch reglement PAGINA INDEX 1. DEFINITIE OMSCHRIJVING 2 2. REGLEMENTERING 2-5 3. KOETSWERK EN EXTERNE AFMETINGEN 5-8 4. GEWICHT 8 5. MOTOR 8-10 6. BRANDSTOFLEIDINGEN,

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten. Definitief 2013

Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten. Definitief 2013 Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten Definitief 2013 Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 18 november 2012. Goedgekeurd door de Ledenraad d.d. 15 december 2012. Specifieke

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT 2015

SPORTIEF REGLEMENT 2015 SPORTIEF REGLEMENT 2015 VERSIE 2.0 Toyo Tires Time Attack 2015 SPORTIEF REGLEMENT V2.0 Inhoud Inleiding 2 1 Contact 2 2 Inschrijving 2 3 Algemene dagindeling 3 4 Kampioenschapsronden 5 5 Klasse indeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 8.15 - Hervatten 13 8.16 - Uitvallen 13 8.17 - Tanken 13 8.18 - Bestraffing 13 1. OMSCHRIJVING RALLY 3

Inhoudsopgave. 8.15 - Hervatten 13 8.16 - Uitvallen 13 8.17 - Tanken 13 8.18 - Bestraffing 13 1. OMSCHRIJVING RALLY 3 Definitief 15-02-2015 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING RALLY 3 2. ORGANISATIE 3 2.1 - Bestuur Stichting Evenementen AMAC 3 2.2 - Organisatiecomité 3 2.3 - Officials 3 2.4 - Comité van aanbeveling 3 2.5

Nadere informatie

ace-challenge Technisch Reglement 2014 Versie 14 april 2015

ace-challenge Technisch Reglement 2014 Versie 14 april 2015 ace-challenge Technisch Reglement 2014 Versie 14 april 2015 Dit technisch reglement werd opgesteld met als doel eenduidige richtlijnen te definiëren voor de deelnemende teams binnen de Ecorace-Challenge.

Nadere informatie

Belgian Racing Car Championship 2013 (BRCC)

Belgian Racing Car Championship 2013 (BRCC) Belgian Racing Car Championship 2013 (BRCC) Technisch Reglement PAGINA INDEX Art 1. DEFINITIE - OMSCHRIJVING...2 Art 2. REGLEMENTERING...2 Art 3. KOETSWERK EN EXTERNE AFMETINGEN...8 Art 4. GEWICHT...17

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT 2015 PRO KLASSE

TECHNISCH REGLEMENT 2015 PRO KLASSE TECHNISCH REGLEMENT 2015 PRO KLASSE VERSIE 2.0 Toyo Tires Time Attack 2015 Technisch Reglement Pro klasse V2.0 Inhoud Inleiding 2 Wijzigingen t.o.v. het reglement 2014 2 1 Algemeen 3 2 Motorisch 3 3 Aandrijving

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 DEFINITIEF - 04-06-2015 Inhoudsopgave 1 Organisatie... 5 1.1 Omschrijving... 5 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité... 5

Nadere informatie

Wedstrijdorganisatie reglement Versie 1.4 (2015)

Wedstrijdorganisatie reglement Versie 1.4 (2015) Wedstrijdorganisatie reglement Versie 1.4 (2015) Copyright: Laatst bijgewerkt op: 20-10-2014 Versie 1.4 Status (concept / definitief): Concept Goedgekeurd door: Opmerkingen: Inhoudsopgave NAF-wedstrijdorganisatiereglement

Nadere informatie

Werken bij Flexwatchers EXTERN

Werken bij Flexwatchers EXTERN V E I L I G H E I D G E Z O N D H E I D M I L I E U Werken bij Flexwatchers EXTERN Rhijnspoor 231-233 2901 LB Capelle aan den IJssel TEL 010-789.78.33 Werkboek Flexwatchers Extern Versie bijgewerkt april

Nadere informatie

Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen +

Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen + Theorie voor de B- Rijbewijs: Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen + Pagina 14 Kentekenbewijzen LES 3 Inrichting, belading en slepen Pagina 18 van voertuigen LES 4 Borden + verkeerstekens

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015

BIJZONDER REGLEMENT. 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015 BIJZONDER REGLEMENT 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015 Beste rallyrijders, Voor u ligt het reglement van de eerste lustrumeditie van de Omloop van het Oosten. Het reglement is opnieuw zo eenvoudig

Nadere informatie

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k Inleiding 1 Milieu 2 Het besturen van heftrucks en 4 Verplaatsen van lasten 5 tractoren Beleidsverklaring 1 Persoonlijke bescherming

Nadere informatie

Belastingen van personenauto s en motorrijwielen. Belastingdienst Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingen van personenauto s en motorrijwielen. Belastingdienst Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Belastingen van personenauto s en motorrijwielen Belastingdienst Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van december 2011, nr. BLKB2011/2548M, Staatscourant 2011, De staatssecretaris

Nadere informatie

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 1 Algemene zaken 1.1 Locatie De start is bij: Pouw / Wander Assen, Balkengracht 2 9405 CG Assen. 1.2 Organisatie Uitzetter/wedstrijdleiding Wedstrijdleiding

Nadere informatie

SCHUTTERSVERSTANDHOUDING ZAND & LEEMSTREEK REGLEMENT

SCHUTTERSVERSTANDHOUDING ZAND & LEEMSTREEK REGLEMENT SCHUTTERSVERSTANDHOUDING ZAND & LEEMSTREEK REGLEMENT 1956 INHOUD Pagina 1&2 1.Algemene bepalingen 2&3 2.Technische gegevens schietstand 3&4 3.Schietbepalingen 4&5&6&7 4.Wedstrijdbepalingen 7&8 5.Keuren

Nadere informatie

SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON. Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Marathon. Artikel 401. Doel van de Sectie Marathon

SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON. Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Marathon. Artikel 401. Doel van de Sectie Marathon INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON Artikel 401 Doel van de Sectie Marathon Artikel 402 Het Sectiebestuur Marathon Artikel 403 De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden door

Nadere informatie

De organisatie van een evenement

De organisatie van een evenement De organisatie van een evenement Inleiding Dat het organiseren van een tri- of duatlon, een zwemloop, of welk combiduursportevenement dan ook, een lastig karwei is, lijkt een duidelijke zaak. De organisatie

Nadere informatie