De meeste wedstrijden rijden we in Meerkerk Emmen en daarnaast organiseren we een weekend cross in Zevenbergsche Hoek.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De meeste wedstrijden rijden we in Meerkerk Emmen en daarnaast organiseren we een weekend cross in Zevenbergsche Hoek."

Transcriptie

1

2 Voorwoord : Sinds 2002 organiseert de EZHACO diverse wedstrijden op snelle kleibanen en op enkele asfaltbanen. De meeste wedstrijden rijden we in Meerkerk Emmen en daarnaast organiseren we een weekend cross in Zevenbergsche Hoek. Klapstuk van het jaar is de traditionele autocross in Zevenhuizen (zh) waar een supersnelle 380 mtr lange kleibaan wordt geprepareerd. De EZHACO is verzekerd bij SPEED SECURE en hier loopt de WA verzekering en de coureurs verzekering. In dit jaarboek staan zo uitgebreidt mogelijk omschreven wat de regels zijn om bij de EZHACO te kunnen deelnemen aan de wedstrijden. Aangevuld met diverse fotos en tekeningen kunt u alles opzoeken wat uw klasse aangaat mochten er echter nog vragen zijn dan kunt u die uiteraard stellen aan de TC. Dit doet u door een mail te sturen naar Twijfelt u over iets? Wilt u iets vragen? Contact : Wedstrijd info :

3 INHOUD : * ORGANISATIE * INHOUDSOPGAVE * ALGEMENE INFORMATIE *. BETEKENIS VLAGGEN * STARTOPSTELLING/PUNTENVERDELING * GELUIDNIVEAU/MEETMETHODE * MILIEU * SPORT- en BRANDBEVEILIGING * ALGEMENE TECHNISCHE REGELS ALLE KLASSEN en TRANSPONDERS * ALGEMEEN REGLEMENT STANDAARDKLASSEN * REGLEMENT Junior - EZHACO Standaard toto 2.0 ltr * REGLEMENT Bangerstox * REGLEMENT NAB Toerwagen

4 Eerste Zuid Hollandse Auto Cross Organisatie Voorzitter Secr./penn.meester Bestuurslid Adviseur & erelid Wedstrijdleiding Keurmeester/Techn.comm Officials Medewerkers Henk Wooning Henk Wooning S Wooning Jan Nederlof Marc van der Leest Jan van de Boogaard Ge van der Lindenl Ivo van der Linden Antoni van der Linden Nol vd Sijm Puk Priscilla Mulder Brandweer & EHBO Jury Stephanie Wooning Ivo van der Linden Johan van Wingerden Public Relations Marc en Annette van de Leest Kontakt adres Hoofdweg 37a 2913 LB Nieuwerkerk a/d IJssel ( inschrijvingen & pr)

5 ALGEMENE INFORMATIE Deelnemers aan wedstrijden van de EZHACO moeten aan de volgende voorwaarden voldoen. a. In het bezit zijn van een geldige startlicentie afgegeven door SPEED SECURE. b. Inschrijfgeld voor iedere coureur: 15, 00 ( alle klassen) per wedstrijd. c. Entrée bedraagt voor iedereen 10,00 per wedstrijd d. Daglicentie kost 30,00 een jaarlicentie kost 75,00 e. Transponderhuur kost 25,00 per wedstrijd f. Verzekering: auto s, aanhangwagens, caravans, bussen etc., op het parkeerterrein, rennerskwartier (dus rondom de baan) zijn niet verzekerd!!!!! g. De inschrijving sluit om uur. ( Tenzij anders vermeldt ) Niet tijdig inschrijven kan uitsluiting van de wedstrijd tot gevolg hebben maar in ieder geval de gehele dag achterop in de opstelling Bij vertraging en/of pech onderweg is het raadzaam een reeds aanwezige coureur te bellen en die de inschrijving en betaling te laten verzorgen VOOR het sluiten van de inschrijving h. Verwisseling van auto en/of bestuurder tijdens de wedstrijd is niet toegestaan. Per wedstrijddag kan maar met 1 auto ingeschreven/gereden worden per klasse. BETEKENIS VAN DE VLAGGEN ROOD WIT BLAUW: is de STARTVLAG ZWART WIT GEBLOKT: einde van de wedstrijd ZWART: teken voor de rijder van de auto met het getoonde nummer, onmiddellijk de baan verlaten i.v.m. een overtreding van het reglement of technisch mankement aan de auto. ROOD: tijdens de wedstrijd; zsm volledig stoppen door alle deelnemers en absoluut niet meer inhalen. Diegene die niet onmiddellijk stopt wordt gediskwalificeerd. Zo nodig onmiddellijk terug naar de plek in de volgorde van het moment dat rood gegeven werd. Het niet op eigen initiatief opvolgen van deze regel zal door de wedstrijdleider bestraft worden met een herstart vanaf de laatste plaats. GEEL : pas op obstakel op de baan, rustig rijden. Wit met rood kruis : EHBO gewenst op de baan NA HET VALLEN VAN DE FINISHVLAG MOET MEN NOG ÉÉN RONDE OP SNELHEID DOOR RIJDEN, DAARNA WORDT ER ROOD GEGEVEN EN DIENT MEN TE STOPPEN

6 TRANSPONDERS 1. Voor een goede werking van de transponder is het beslist noodzakelijk dat dit minimaal 24 uur van tevoren is opgeladen, is dit niet het geval dan komt de transponder in de wedstrijdtoren met rood door, dit betekend dat de transponder er elk moment mee kan ophouden en dus niet meer in de telling voorkomt. De rijder is hier zelf voor verantwoordelijk; protest hier tegen is niet mogelijk. 2. Plaats van de transponder De transponder dient zo geplaatst te zijn op de auto om goed te werken dat hij te allen tijde de grond kan zien en dient rechtop te staan om een goede werking te garanderen, de rijder is hier zelf voor verantwoordelijk, dus mag er geen ijzer of ander materiaal tussen de transponder en het wegdek zitten. Let hier op, daar u anders niet geteld wordt. Dus let er op dat de transponder nimmer horizontaal bevestigd is. 3. Komt u bij start/finish op de één of andere manier naast de baan en dus niet over de lus, dan wordt die ronde niet geteld, ook hier is geen protest mogelijk en is het voor uw eigen verantwoording. 4. Indien u twijfelt over de juiste werking van uw transponder of u wilt hem laten nakijken neemt u dan contact op met de firma AMB te vinden op

7 KAMPIOENSCHAP 1. Met ingang van 2015 rijden we bij de EZHACO losse wedstrijden, dit betekent dat iedereen kans heeft op de dagoverwinning. 2. Wel zijn er diverse bokaal in het leven geropen die tellen over 4 of 5 wedstrijden 3. De Kevercup jeugdbokaal EZHACO standaard bokaal STARTOPSTELLING en PUNTENVERDELING Per klasse worden maximaal 3 manches en een finale gereden met een maximale deelname per manche van 20 wagens uitgezonderd de stockcar klasses. Het aantal ronden kan in verband met het weer, het aantal deelnemers of welke reden dan ook door de wedstrijdleiding worden ingekort. Punten verdeling per manche : Punten verdeling finale : Uitvallers Zwarte vlag 1 punten 5 strafpunten Komt een deelnemer bij start/ finish buiten de baan bij de lus van de elektronische tijdwaarneming, dan wordt hij voor deze ronde niet geteld. Indien de race gestopt wordt d.m.v. de rode vlag (n.a.v. een ongeluk, een op de baan staande auto, gevaarlijke situatie) dan mag de coureur of coureurs waarvoor de rode vlag is gegeven niet meer deelnemen aan een herstart en/of doorstart, dit geldt tevens voor de deelnemers die reeds uitgevallen waren. Een veroorzaker van een rode vlag situatie kan dus nimmer een manche/finale winnen. Te nemen maatregelen bij herstart: Opnieuw opstellen indien er nog geen 1 volle ronde is gereden. Vóór 75% van het aantal te verrijden ronden, opstellen aan de hand van de laatst verreden ronde. Na driekwart van de te verrijden ronden is de laatst verreden ronde de uitslag en wordt de wedstrijd verder gestaakt. De finale dient altijd te worden uitgereden ook bij nog 1 ronde te gaan.

8 GELUIDSNIVEAU Algemeen: wagens die naar oordeel van de wedstrijdleider tijdens de races teveel geluid produceren of overmatige lekkages vertonen, worden terstond uit de races gehaald en een behaalde klassering wordt ongeldig verklaard. Opstelling van het meetpunt Meetmethode: Het geluidsnivo wordt gemeten vanaf de door de vergunningverlener vastgestelde plaats en meetmethode, langs de baan. Zie bovenstaand schema. De auto s rijden voor de dba-meting op snelheid/vol vermogen door een denkbeeldig meetvlak, aangegeven door twee witte lijnen. Op deze plaats worden de auto s op vollast gemeten. De organisatie is ten allen tijde bevoegd de maximaal toegestane geluidslimiet aan te passen. Onder geen voorwaarde mag een auto, tijdens trainingen en/of races, meer geluid produceren dan aangegeven in onderstaande tabel. Toegestane meetwaarden: Stockcar F1 max. 100 dba Stockcar F2 max. 92 dba Standaard Klasse max. 92 dba De Standaardklassen: Junior klasse, EZHACO Standaard klasse moeten voorzien zijn van standaard uitlaten.

9 MILIEU Motor, brand- en vloeistoffen: geknoei met olie, benzine of koelvloeistof in het rennerskwartier is ten strengste verboden. Daarom is het gebruik van een plastic zeil met minimum afmetingen van 2 x 4 meter verplicht. Dit om ongewenst wegvloeien van genoemde stoffen in de bodem te voorkomen. Wanneer de auto in het rennerskwartier staat, dient men voornoemd zeil te allen tijde onder de auto te hebben. Mocht men op het zeil geknoeid hebben, dan dient de deelnemer er te allen tijde voor te zorgen dat de vloeistoffen niet in de bodem terechtkomen. Na afloop van de races dient men dit zeil weer op te ruimen en mee naar huis te nemen. Bij verwisseling van olie in het rennerskwartier is het verplicht een goede olie opvangbak van voldoende afmetingen onder de auto te plaatsen. De afgewerkte olie dient door de deelnemer zelf afgevoerd te worden. Het zogenaamde nat sleutelen is verboden! Afval: gooi niets op de grond. De organisatie heeft het terrein voorzien van een groot aantal afvalbakken voor papier, plastic enz. Banden, accu s, delen van auto s alsmede verpakkingen van olie of olieproducten mogen niet in deze bakken gedeponeerd worden. Deze dient u zelf mee naar huis te nemen. Bij vertrek uit het rennerskwartier is de rijder/aanhang verplicht alle aanwezige rommel rond de plaats waar men gestaan heeft op te ruimen dan wel mee te nemen en dat deel van het rennerskwartier SCHOON achter te laten. AFVAL: MET GEMAK IN DE AFVALBAK

10 ALGEMENE REGELS VOOR ALLE KLASSEN 1. De bestuurder dient een onbeschadigde en goedgekeurde helm te dragen met vizier of bril. Het is verplicht om een goedgekeurde nekband te dragen, dit in verband met voorkomende kop- staart botsingen. Deze dient met de sluiting naar voren gedragen te worden. De bestuurder dient aan de start te komen in een brandvertragende Overall met codering EN531 of FIA goede gekeurde race kleding. 2. BANDEN Bij de wedstrijden van de EZHACO hanteren we het 1 x 1 cm profiel. Dwz een profiel van 1cm en 1 cm diep, dit wordt gemeten bij de keuring, verder wordt dit gemeten bij de nr van iedere manche/finale en bij de opstelling. Wordt een verkeerde band aangetroffen op uw wagen na de manche wordt u gediskwalificeerd voor deze manche. En krijgt u 5 min punten zowel voor het club kampioenschap als voor de wedstrijddag. Wordt dit geconstateerd bij de opstelling dan dient per direct te wisselen en staat u in deze manche achterop in de opstelling 3. KEURINGEN Voor aanvang van de wedstrijden worden er(veiligheids)keuringen per klasse uitgevoerd. Na de wedstrijd kunnen van 1 of meerdere klassen, 1 of meerdere auto s, aangewezen worden voor een technische nacontrole. De coureur dient met helm en overal zich te melden bij de keuring na ontvangst autocross paspoort kan de coureur pas inschrijven Bestuur, wedstrijdleiding en/of technische commissie bepalen welke klasse/auto (s) er voor controle aangewezen worden. Deze nacontroles vinden plaats direct na de wedstrijden op het middenterrein van het circuit. Degene wiens auto wordt aangewezen voor (her)keuring is verplicht zijn auto volledig beschikbaar te stellen voor de technische controle. Tevens gaan we in de standaard klasse controleren op sper differentieel dat geldt dus voor jeugd cc klasse 4. Nadere toelichting rode vlag Wanneer de eerste ronde van een manche niet volledig is gereden en er ontstaat een rode vlag situatie, dan mogen alle coureurs binnen een redelijk tijdsbestek, te bepalen door de wedstrijdleider, weer aan de start verschijnen. Ontstaat er na één of meer ronde een rode vlag situatie, dan kan de coureur(s) die deze situatie heeft veroorzaakt niet meer herstarten. De overige coureurs worden dan op de doorkomst van de laatst compleet gereden ronde opgesteld. De coureur(s) die rood veroorzaken, wel of niet met opzet zijn uit de. wedstrijd en kunnen dus de manche/finale nimmer winnen 5. Een stoflicht met zowel links als rechts hiervan een remlicht is verplicht voor alle klassen. Deze lichten (type mistlamp) met elk een oppervlakte van tenminste 60 cm2 waarbij de zijkanten niet worden meegeteld, moeten op een hoogte geplaatst zijn van minimaal 115 cm en maximaal 150 cm boven de grond en voorzien zijn van minimaal een 21W lamp of een lamp unit met minimaal 40 LED s. Zodra de auto zich op de baan bevindt, moet het stoflicht branden. Dit stoflicht moet ook blijven branden wanneer de deelnemer om welke reden dan ook, op de baan uitvalt. Dit stoflicht dient daarom buiten de hoofdstroomschakelaar om, aan en uitgezet kunnen worden. 6. Jeugd De jeugdrijders dienen ook een brandvertragende balaclave te dragen en een brandvertragende overall keurmerk EN 531.

11 ALGEMEEN REGLEMENT JEUGD E Z H A C O S T A N D A A R D 2000 Originele serieproductie auto s die in Nederland standaard in serie door de importeurs geïmporteerd zijn en ouder dan 5 jaar zijn. Niet toegestaan zi jn auto s met : meer dan 4 cilinders, turbo, (semie)-automatische versnellingsbak, vierwielaandrijving of sperdifferentieel. Het originele aanzicht moet aanwezig zijn, elke verandering, hoe klein ook, is niet toegestaan en houdt onherroepelijk uitsluiting in. Opgelopen schade tijdens de wedstrijd dient vóór de daarop volgende wedstrijd te worden hersteld met gelijkwaardige materialen als voorheen. Verstevigingen en beschermingsconstructies alleen volgens reglement toegestaan. Alleen als radiateurbescherming mag gaas of geperforeerde plaat van maximaal 1 mm dikte worden gebruikt, niet breder dan de radiateur. Er mag ook geen plaat over elkaar heen gelast of gevouwen worden bij spatbordhoeken en randen en in koplampgaten. Het vastzetten van de motorkap mag d.m.v. de originele sluiting of d.m.v. twee bouten op de voorkant of de achterkant. bij het ontbreken van de scharnierpunten van de motorkap zijn stripjes van 10 x 2 cm toegestaan. A De accu moet met een deugdelijke beugel of klem worden vastgezet en mag in het bestuurderscompartiment worden gemonteerd. Als de accu in het bestuurderscompartiment wordt geplaatst dient hij lekvrij d.m.v. een deksel en of plastic te worden afgesloten. B De originele benzinetank mag niet gebruikt worden en moet d.m.v. een gat onderin de tank onklaar zijn gemaakt. De benzinetank moet in RVS of aluminium worden uitgevoerd, met een maximale inhoud van 20 liter en moet deugdelijk verbonden zijn met de wagen. De benzinetank moet worden voorzien van een deugdelijke en lekvrije benzinedop en ontluchting naar beneden. Benzineleidingen moeten gemaakt zijn van koper of staal en mogen door het bestuurderscompartiment lopen. De koppelstukken mogen niet langer zijn dan 20 cm en moeten met klemmen worden bevestigd. C. Als brandstof Als brandstof mag uitsluitend benzine of superbenzine van een normaal handelsmerk gebruikt worden. I.v.m. met de milieueisen wordt het gebruik van loodvrije benzine aanbevolen. Toevoegingmiddelen van enigerlei aard worden niet toegestaan. Koelvloeistof/antivries wordt niet toegestaan. D De banden Alleen normaal wegprofiel of rallybanden is toegestaan met een maximale dwars groefbreedte van 1 cm en diepte van 1 cm Winter- M+S banden zijn echter ook toegestaan maar pas op de profiel diepte E De wedstrijdwagen moet zijn voorzien van een dubbele rolkooi van deugdelijk materiaal en een stalen dak welke de veiligheid van de coureur garanderen. Deze dubbele rolkooi moet zijn vervaardigd van dikwandige stalen buis met een minimale doorsnede van 38 mm en 2,5 mm dikte (koker-, U-profiel, gegalvaniseerde buis of aluminium kooiconstructie wordt niet toegestaan). Aan de linkerzijde zijn twee buizen verplicht twee op scharnierhoogte en een op hoogte onderkant zijraamopening. De derde buis is een zeer dringend advies. Aan de rechterzijde is dit één buis, dit is om het gevaar van opzij inrijden tegen te gaan. Eveneens is verplicht een buis op dashboardhoogte. De verstevigingdriehoeken zijn advies, zijn alleen verplicht als de bovenzijde rolkooi niet is afgelast Elke montageplaat van 20 x 20 cm moet met minimaal 2 stalen bouten van 10 mm met een contraplaat met een formaat van 5 x 5 cm per bout aan het chassis. carrosserie worden bevestigd, cq worden gelast. Van de rolkooi naar de veerpoten mogen twee buisjes(max. 42 mm) evenwijdig aan elkaar gelast worden (zie schets). Alle constructies ter beveiliging en afscherming dienen van ronde buis te worden vervaardigd en binnen de wagen te worden gemonteerd Vanzelfsprekend dient het geheel goed gelast en geschoord te worden. In plaats van de originele bumper is slechts pijp toegestaan van 34 mm rond

12 F Een goedgekeurde, minimaal 4-puntsveiligheidsgordel is verplicht, een vier-,vijf- of zes puntsgordel met centrale sluiting wordt dringend aanbevolen. De gordel mag niet verweerd, roestig of anderszins beschadigd zijn. Deze moet aan het chassis of de carrosserie zijn bevestigd met 10 mm bouten en platen van 10 x 10 cm. Tevens is verplicht een brandwerende overall en een goedgekeurde vastgemaakte valhelm, die nauw aansluit aan het hoofd zodat de helm niet los over het hoofd kan draaien. Een nekband van brandwerend materiaal is verplicht.. In de raamopening aan de bestuurderskant moet een nylon netwerk zitten dat de gehele opening afschermt. Dit netwerk moet aan de binnenkant van de carrosserie zodanig gemonteerd worden dat de handen nimmer buiten de carrosserie kunnen steken. In de raamopening aan de voorzijde is een afscherming verplicht, zodanig gemonteerd dat nimmer een lichaamsdeel naar buiten kan worden gestoken en bescherming wordt geboden tegen van voren komende voorwerpen. Een sportstoel is verplicht. Achter de sportstoel moet een buis lopen, zodanig dat de sportstoel niet achterover kan klappen bij een botsing G Er mogen geen ruiten aanwezig zijn, dit houdt dus in dat alle ramen, uit voor- achter- en zijkanten dienen te worden verwijderd. Ook het glas van koplampen, achterlichten moet zijn verwijderd. Om het afslepen vlotter te doen verlopen, moet een sleepketting zowel voor als achter, aan de onderzijde van de wagen worden aangebracht. H Vierwiel-aangedreven wagens worden niet voor deelneming toegelaten. I De wedstrijdwagen moet zijn voorzien van deugdelijke remmen met de voorgeschreven remvertraging. J De wedstrijdwagen moet zijn voorzien van een goedwerkende stuurinrichting. K Het meevoeren van losse delen als ballast tijdens een training of wedstrijd is verboden. L Verplicht is een brandvertragende overall met keurmerk EN531( niet verplicht een race overall ) aanvullend reglement JUNIOR KLASSE De maximale leeftijd in de jeugdklasse is 12 t/m 16 jaar Juniorcoureurs mogen bij min. 16 jarige leeftijd overstappen naar een andere klasse, behalve Stockcar F1, maar mogen vanaf dat moment niet meer deelnemen in de junior standaardklasse. Standaard auto s, motorinhoud tot 1310 cc. Toegestaan auto s standaard geleverd met benzine injectie. Maximaal 4 kleppen per cilinder, maximaal 1 tweetraps carburateur. Motornummer en type wagen voor het seizoen mededelen bij de TC Alle jeugd wagens dienen de originele bumper te monteren, ook dienen de jeugdwagens voor elke wedstrijd weer fatsoenlijk gerepareerd te zijn dwz originele spatborden en andere originele delen monteren. Deze klasse is NON CONTACT dit wil zeggen dat de coureur dus geen kop staart aanrijdingen mag maken en ook geen zijdelingse inrij schade mag maken, tevens dient een coureur uit te wijken of te remmen wanneer er onverhoopt een wagen dwars ervoor komt. Tijdens de wedstrijd dient elke coureur iedere contact te voorkomen, wanneer dit niet gebeurt volgt een zwarte vlag met aftrek punten en kan zelfs diskwalificatie!! tot gevolg hebben. De jeugdklasse start in formatie met tussen elke rij tenminste 5 meter ruimte. Zorg het gehele seizoen voor een fatsoenlijke crosswagen en geen sloopwagen!!!

13 EZHACO TOERWAGEN KLASSE 1)Toegelaten zijn alle door de officiële Nederlandse importeur standaard en in normale serie geleverde auto's (met een minimum registratie van 500 stuks) met een maximaal kentekengewicht van 1500 kg. 2)De originele carrosserie dient compleet behouden te blijven met uitzondering van de veranderingen die vallen onder het artikel: "Aanpassen Carrosserie". 3)De derde of vijfde deur waarmee de auto van fabriekswege is uitgerust, mag verwijderd worden. De deur aan de bestuurderszijde mag worden dichtgelast en moet, indien dichtgelast, worden aangepast conform art op voorwaarde dat de originele deur als uitgangspunt moet dienen. Op heuphoogte aan de bestuurderszijde dient een dwarspijp in de lengterichting van de deur bevestigd te worden welke van dezelfde kwaliteit en diameter is als de kooiconstructie 4)Het is toegestaan de motor- en wielophanging te verstevigen. Uitwendige bescherming van de carrosserie is zowel voor als achter niet toegestaan, inwendige versteviging wel. 5)De stuurslotinrichting moet verwijderd worden, sierstrips, antennes e.d. moeten verwijderd worden. 6)Bumpers mogen verwijderd worden. Indien de originele bumpers behouden blijven, moeten ze met originele steunen op de originele manier bevestigd worden en mogen op geen enkele wijze worden versterkt of aangepast. De bumpers goed vastzetten. 7)Alle lampen moeten verwijderd worden, waarbij de dan ontstane openingen mogen worden dichtgemaakt. 8)Het is toegestaan spoilers e.d. aan te brengen, mits deze degelijk bevestigd worden. 9)De koeler is vrij alsmede de plaats met dien verstande dat de koeler nimmer in de passagiersruimte mag zitten en dat de ruimte waarin de koeler zich bevindt volledig afgesloten moet zijn van de bestuurdersruimte. Koelbuizen mogen door de bestuurdersruimte lopen mits deze uit een stuk zijn van een metaal en volledig afgeschermd zijn. 10)De carrosserie mag op geen enkele manier verlengd, ingekort, verbreed of versmald worden met uitzondering van de spatborden. Deze mogen door aanpassing c.q. het aanbrengen van verbreders ieder maximaal 15 cm verbreed worden en de originele spatbordrand mag maximaal 10 cm verhoogd worden t.b.v. de veerweg Het restant van het spatbord dient van originele afkomst te zijn. Enkel de verbreding mag van een andere samenstelling zijn. Daar waar de carrosserie aangepast moet worden i.v.m. het monteren van een andere motor of versnellingsbak. Voor auto's met een chassis (b.v. Kever) behoren de voor- en de achteras tot het chassis. Samen met hun opbouw vormen ze de carrosserie (bij Kever bedoelen we de torsieassen). Het volledige interieur is vrij en mag dus verwijderd worden. Dit betreft de gemonteerde interieurdelen, gelaste delen mogen verwijderd worden mits de originele langsdragers en chassisbalken behouden blijven. Onnodige brandbare delen moeten verwijderd worden. De bestuurdersstoel dient zich compleet links of rechts van de lengteas van de auto te bevinden. Originele stoel bevestigingsrails welke gelast zijn, als ook scherpe uitstekende plaatwerkdelen welke een gevaar opleveren voor de bestuurder moeten verwijderd worden.

14 11)De motor is vrij mits het merk en het cilinderaantal corresponderen met de carrosserie. Indien de motor verplaatst c.q. gedraaid wordt, moet de motor in zijn originele compartiment blijven. Motor maximaal 3000cc. 12)Benzine-, olie-, en koelwaterreservoirs en het uitlaatsysteem dienen met behulp van een brandwerend, lekvrij schot van het bestuurderscompartiment gescheiden te zijn. Dit geldt ook voor de benzinetank t.a.v. het motorcompartiment en het uitlaatsysteem en moet dusdanig geconstrueerd zijn, dat er nimmer gevaar voor de deelnemer kan optreden. 13)De wielophanging is vrij, op voorwaarde dat de originele ophangpunten behouden blijven. Het aantal hiervan te gebruiken ophangpunten is vrij (de bevestigingspunten mogen ook gebruikt worden om een subframe te maken waaraan draagarmen gemonteerd kunnen worden). Ter controle hiervan zal te allen tijde de originele ophanging weer gemonteerd moeten kunnen worden. Er mogen geen nieuwe ophangpunten van draagarmen of schokdempers aan de carrosserie gecreëerd worden. Aan het nieuw ontstane subframe mag ter versteviging wel een bevestiging naar de carrosserie gemaakt worden. Onder wielophanging wordt alles verstaan wat vanaf de carrosserie naar het wiel toegaat. Schokbrekers zijn zowel in soort als in aantal vrij. Hier geldt dat de originele bevestigingspunten aan de carrosserie gebruikt dienen te worden en dat te allen tijde de originele schokbrekers weer gemonteerd kunnen worden (Men mag dus wel willekeurige ophangpunten aan het nieuwe subframe maken). De wielmaat c.q. bandenmaat is vrij, mits de wielen NIET buiten de contouren van de carrosserie steken in hun normale rechtuit positie. 14) De versnellingsbak is vrij. De uitlaat is vrij, op voorwaarde dat deze binnen c.q. onder de auto blijft en aan de achterzijde of zijkant onder de auto horizontaal eindigt. De uitlaat mag nimmer via een voorportier de auto verlaten.

15 Keverklasse ACON REGLEMENT: 1. Gewicht van 650 tot 850 kg. 2. De auto moet een originele VW kever zijn. 3. De bodem hoeft niet origineel te zijn, maar moet wel dezelfde afmeting hebben. Middentunnel verplicht. 4. Stoel bestuurder moet op originele plaats blijven zitten, dus niet verplaatsen naar midden ook mag de stoel niet onder de bodemplaat doorsteken. Om meer ruimte voor een stoel te creëren mag de bodemplaat verlaagd worden, deze moet wel geheel gesloten/dicht zijn. 5. Stalen plaat in dak van min.4 mm boven bestuurder. Met uitzondering van KNAF kooi 6. Het ruifje moet van onder naar boven openen. 7. De vooras moet standaard VW-kever zijn, max 80 cm van arm tot arm. De vooras moet geheel origineel blijven(ook het materiaal) met uitzondering van het verenpakket in de vooras waarvan het aantal veren vrij is. Er mag een torsieasverstelling gemonteerd worden. De buitenste steunlagers in de torsie as t.b.v. de draagarmen mogen door ander materiaal vervangen worden. Draagarmen inclusief kogels moeten origineel blijven. Fusee moet origineel blijven met uitzondering van het remklauwbevesigingspunt, de spoorstangarm(pitmanarm) en de fusee-as tap lagermaten. 8. De bevestigingspunten van de achterwielophanging moeten standaard zijn. 9. Schokbreker ophanging voorzijde, de originele bevestigingspunten moeten gebruikt worden. En deze mogen op geen enkele wijze verstevigd worden en geen onderdeel uitmaken van andere constructies. 10. De voorbumper mag niet breder zijn dan 80 cm. 11. Wielbasis tussen cm 12. De torsie-as moet evenwijdig lopen met de vooras. 13. De afscherming van zowel voor-, achter- en zijkanten mag niet buiten de wielen uitsteken. Ze moeten afgeronde hoeken hebben. Max. pijp diameter 33,7mm 14. De motorkeuze is vrij, mits 4 cilinders. 15. De motor moet achter de achterwielen hangen en het versnellingsbakhuis moet achter de achteras blijven. 16. Het stuurhuis, schokbrekers en reminstallatie mag men vrij kiezen. 17. Aanschaf en gebruik van transponder is verplicht. Montageplek transponder is nabij de achteras en vrij naar beneden gericht. (dus zonder tussenkomst van ijzeren delen tussen transponder en baan) Montage van de transponder zo laag mogelijk, echter niet lager dan de bodemplaat om beschadiging/verlies te voorkomen. 18. Stoel en gordel zie algemene eisen alle wagens en stoel via stevig frame aan vloer of kooi 19. Goedgekeurde helm zonder zware beschadigingen en stevige nekband (liefst goedgekeurd) is verplicht. Meenemen naar keuring. Vanaf 2016 verplicht neksysteem zoals hans/dyfender of iets dergelijk. 20. Geluidsproductie/uitlaat zie algemene eisen alle wagens 21. Werkend remlicht en duidelijk zichtbare (werkende) massaschakelaar 22. Stoflicht verplicht, deze moet te allen tijde branden ook als de massa schakelaar uitgeschakeld is. 23. Rolkooi volgens reglement ACON of KNAF kooi zoals in de bijlage. zie tekening in bijlage 24. Verplicht is een brandvertragende overall met codering EN 531 of een FIA goed gekeurde ) Algeheel bandenreglement ALLE KLASSE = 1 x 1 cm profiel Eurocross onder voorwaarde toegestaan ( afgedraaid tot 1 x 1 cm profiel.

16 BIJLAGE VERSTEVIGING BUMPER JEUGD EZHACO standaard TOERWAGEN KLASSE TANK en TANKBAK

17 GORDEL BEVESTIGING DAKPLAAT = DRINGEND ADVIES 3E BUIS DRINGEND ADVIES

18 SPEED SECURE RACING POLICY Voor verenigingen en organisaties is het mogelijk om een offerte voor een W.A. Evenementen en Ongevallenverzekering voor Auto en Motorsport aan te vragen! Nu is het mogelijk om een Doorlopende Reisverzekering incl. snelheidssporten, bij ons te verzekeren! In combinatie met onze Ongevallenverzekering van Speed Secure, dan heeft u een Totaal Pakket! Racing Policy ongevallen Op uw licentie zit een W.A. plus ongevallenverzekering met de volgende verzekerde bedragen, te weten: A. B ,-- bij overlijden d.m.v. een ongeval ,-- bij invaliditeit d.m.v. een ongeval. Bij meer dan 90 % invaliditeit volgt een uitkering van 225 % uitkering, oftewel ,--. Tevens is het ook mogelijk om voor Zelfstandig Ondernemers een Arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten incl. snelheidssporten! Dus incl. Motorcross - Enduro - Karten SPEEDWAY AUTOCROSS enz.

Deze reglementen zijn van toepassing op autocross - wedstrijden welke georganiseerd worden voor de Zeeland Bokaal.

Deze reglementen zijn van toepassing op autocross - wedstrijden welke georganiseerd worden voor de Zeeland Bokaal. Deze reglementen zijn van toepassing op autocross - wedstrijden welke georganiseerd worden voor de Zeeland Bokaal. Inhoud: Hoofdstuk 1: Bepalingen betreffende de deelnemers + algemene richtlijnen Hoofdstuk

Nadere informatie

Reglementen autocross en rodeo Boerenrockfestival

Reglementen autocross en rodeo Boerenrockfestival Reglementen autocross en rodeo Boerenrockfestival HET IS VERBODEN BARBEQUES TE GEBRUIKEN, TERRASSEN OP TE RICHTEN, ALCOHOLISCHE DRANKEN TE SCHENKEN AAN DERDEN EN GELUIDSINSTALLATIES TE GEBRUIKEN OP HET

Nadere informatie

Autocross Zevenhoven 19 september 2015 REGLEMENT

Autocross Zevenhoven 19 september 2015 REGLEMENT Autocross Zevenhoven 19 september 2015 REGLEMENT Hieronder vind je de regels en voorwaarden van toepassing op het evenement. Als we ons allemaal aan de regels houden kunnen we nog jaren met veel plezier

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT VRIJE KLASSEN 2015

SPORTIEF REGLEMENT VRIJE KLASSEN 2015 SPORTIEF REGLEMENT VRIJE KLASSEN 2015 Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage 1 Veiligheidsvoorschriften Rijder en Wagen, in het bijzonder het vermelde onder CATEGORIE

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder REGLEMENT VOOR HET HOUDEN VAN AUTOCROSSEN Organisatie: 1. Uiterlijk 8 weken voor de te houden autocross dient een vergunning aangevraagd te worden bij de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Reglementen. 2015 Voor alle klasses zijn enkele wijzigingen. Stockcar F1 reglement via BVSR. 9 augustus NK STOCKCAR F1

Reglementen. 2015 Voor alle klasses zijn enkele wijzigingen. Stockcar F1 reglement via BVSR. 9 augustus NK STOCKCAR F1 Reglementen 2015 Voor alle klasses zijn enkele wijzigingen. Stockcar F1 reglement via BVSR AGENDA 2015 Zondag Qualifier F1 zondag Qualifier F1 zondag Qualifier F1 zondag Qualifier F1 zondag zondag 26 april

Nadere informatie

Reglementen. N.K. Stockcars 10 augustus. feestavond 15 november. aanvang crossen: 12.00 uur einde laatste manche uiterlijk 18.

Reglementen. N.K. Stockcars 10 augustus. feestavond 15 november. aanvang crossen: 12.00 uur einde laatste manche uiterlijk 18. Reglementen 2014 Voor alle klasses zijn enkele wijzigingen. Alle wijzigingen 2014 t.o.v. 2013 zijn in ROOD aangegeven Stockcar F1 reglement via BVSR (zie bladzijde 8) AGENDA 2014 zondag 27 april zondag

Nadere informatie

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V.

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. 2015 \ REGLEMENT DISTRICTS (DMX) MOTOCROSSWEDSTRIJDEN DOELSTELLING: DMX wedstrijden zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders, die in een

Nadere informatie

Technisch reglement Junioren klasse

Technisch reglement Junioren klasse Technisch reglement Junioren klasse Reglement 2015: Technisch reglement Juniorklasse 1. Een Junioren auto is een standaard productieauto. De auto moet er aan de buitenkant relatief net zo uit zien zoals

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT ALLE KLASSEN

TECHNISCH REGLEMENT ALLE KLASSEN TECHNISCH REGLEMENT ALLE KLASSEN De bestuurder dient een onbeschadigde & goedgekeurde helm te dragen met vizier of bril. Het is verplicht om een goedgekeurde nekband te dragen, dit in verband met voorkomende

Nadere informatie

1.Veiligheidspunten t.b.v de coureur.

1.Veiligheidspunten t.b.v de coureur. Vrije Standaard Reglement 2015 1 1.Veiligheidspunten t.b.v de coureur. 1.1 Afscherming rijder Gaas t.p.v. voorruit en zij rek moet maximaal 5 cm bij 5 cm en minimaal 3 mm dik zijn. Het gaas moet zodanig

Nadere informatie

REGLEMENT ENDURANCE 2012

REGLEMENT ENDURANCE 2012 REGLEMENT ENDURANCE 2012 Algemeen reglement: 1. Elke deelnemende piloot aanvaardt dit reglement en het gezag van N.V.A.C.T. 2. In beide categorieën wordt een kampioenschap georganiseerd. 3. De te winnen

Nadere informatie

Algemeen Reglement Stichting Baansport Blijham

Algemeen Reglement Stichting Baansport Blijham Algemeen Reglement Stichting Baansport Blijham 1) Men wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van dit reglement, en dient zich aan de geschreven bepalingen te houden. 2) Deelname is voor eigen

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT AUTOCROSS 2012 M.A.B. Club Texel.

WEDSTRIJDREGLEMENT AUTOCROSS 2012 M.A.B. Club Texel. WEDSTRIJDREGLEMENT AUTOCROSS 2012 M.A.B. Club Texel. De rijder die deelneemt aan autocross wedstrijden, georganiseerd door de M.A.B. Club Texel aanvaardt de onderstaande voorwaarden en dient zich voorts

Nadere informatie

Reglement 2012. Voorwoord:

Reglement 2012. Voorwoord: Reglement 2012 Voorwoord: Elke organisatie biedt de mogelijkheid te overnachten voor de race. Deze grond wordt beschikbaar gesteld door mensen uit de buurt. Wij als organisatie hebben en willen een goede

Nadere informatie

--------------------------------------------------------------- REGLEMENT Noord-Hollands Kampioenschap Auto Cross

--------------------------------------------------------------- REGLEMENT Noord-Hollands Kampioenschap Auto Cross --------------------------------------------------------------- REGLEMENT Noord-Hollands Kampioenschap Auto Cross --------------------------------------------------------------- I N H O U D: HOOFDSTUK

Nadere informatie

Algemeen Reglement A.S.G.

Algemeen Reglement A.S.G. Algemeen Reglement A.S.G. Mededelingen: 1. Men wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van dit reglement, en dient zich aan de geschreven bepalingen te houden. 2. Deelname is voor eigen risico.

Nadere informatie

DE KEURING VOOR ALLE KLASSEN SLUIT OM 11.00 UUR AANVULLEND WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR ALLE KLASSEN.

DE KEURING VOOR ALLE KLASSEN SLUIT OM 11.00 UUR AANVULLEND WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR ALLE KLASSEN. 2009 Belangrijke mededelingen voor de deelnemers. Om het verloop van de wedstrijd beheersbaar te houden heeft het bestuur de volgende maatregelen genomen: A. Aanvang wedstrijd 12.00 uur. Het bestuur kan

Nadere informatie

6. Reglement sectie electro 1:10

6. Reglement sectie electro 1:10 6. Reglement sectie electro 1:10 Dit Reglement maakt deel uit van Het Huishoudelijk Reglement van MRM en is een aanvulling op het Algemeen Wedstrijd Reglement. 6.1 Technisch reglement Modelwagens die niet

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015

TECHNISCH REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015 TECHNISCH REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015 JUNKYARDRACE RACES 2015 TECHNISCH REGLEMENT Begrippenlijst In dit Technisch Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende personen,

Nadere informatie

T.S.T.A. Reglement Trekkertrek Stichting Twente Achterhoek

T.S.T.A. Reglement Trekkertrek Stichting Twente Achterhoek T.S.T.A Klasse indeling Klasse Gewicht Motor 1 tot 2600 kg. 2, 3 en 4 cilinders zonder turbo 2700rpm 2 tot 3800 kg. 2, 3 en 4 cilinders zonder turbo 2700 rpm 3 Sportklasse tot 4000 kg. 6 cil. turbo (max.

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT TRACTORPULLING OOSTWINKEL. Klassen. Veiligheid

WEDSTRIJDREGLEMENT TRACTORPULLING OOSTWINKEL. Klassen. Veiligheid Klassen WEDSTRIJDREGLEMENT TRACTORPULLING OOSTWINKEL De klassen zijn verdeeld in twee categorieën: Standaardklasse (3,5 ton, 5.5 ton, 7 ton, 8.5 ton, 10 ton en 11.5 ton). Er kan met 1 standaardtractor

Nadere informatie

Regelement editie 2016 Versie 11 December

Regelement editie 2016 Versie 11 December 1. Reglement Belgian Twin Trophy Klasse Thunder De Belgian Twin Trophy (BTT) klasse Thunder is een Cup kampioenschap voor 2 cilinder motorfietsen met een maximale cilinder inhoud van 1000cc. Meer informatie

Nadere informatie

Stichting N.K. Gazonmaaierracen

Stichting N.K. Gazonmaaierracen Stichting N.K. Gazonmaaierracen Reglement voor het NEDERLANDS-KAMPIOENSCHAP GAZONMAAIER - RACEN "2011 ALGEMEEN REGLEMENT GAZONMAAIER - RACEN A. Definitie 1.)Onder een gazonmaaier race wordt verstaan een

Nadere informatie

MON C50ccgt Reglement Plaatselijke Renners 2015

MON C50ccgt Reglement Plaatselijke Renners 2015 MON C50ccgt Reglement Plaatselijke Renners 2015 Inhoud Artikel 1. Organisatie C50ccgt demo grasbaanraces... 3 Artikel 2. Motoren van plaatselijke renners... 4 Artikel 3. Renners... 5 Artikel 4. Evenement...

Nadere informatie

d. Bangerstox is een contact klasse waar alleen linksom rond geduwd mag worden. Follow- in of inrijden op stil staande auto is verboden

d. Bangerstox is een contact klasse waar alleen linksom rond geduwd mag worden. Follow- in of inrijden op stil staande auto is verboden 2016 ASE SaloonStocks Reglement Rijders wordt verplicht dit reglement goed en nauwlettend door te lezen. Dit reglement zal nadrukkelijk gevolgd worden door keurmeesters en organisatie. Bij overtredingen

Nadere informatie

Reglement boeresportklasse (agrisport) Indeling klassen

Reglement boeresportklasse (agrisport) Indeling klassen Reglement boeresportklasse (agrisport) Indeling klassen 3.5 ton boeresport 4.5 ton boeresport 5.5 ton boeresport 6.5 ton boeresport Algemeen De tractor moet een standaard tractor zijn zonder merkvreemde

Nadere informatie

BNL Karting Series. Technisch. reglement. Micro Max. Technisch reglement 2016 Micro Max RACB VISA: Versie 13-01-2016

BNL Karting Series. Technisch. reglement. Micro Max. Technisch reglement 2016 Micro Max RACB VISA: Versie 13-01-2016 BNL Karting Series Technisch 2016 reglement Micro Max MICRO MAX 1. Chassis Elk chassis moet volgens de CIK voorschriften zijn. Prototypes zijn niet toegelaten. Per wedstrijd mag slechts 1 chassis ingeschreven

Nadere informatie

D NRT - 07022014 - V1 1

D NRT - 07022014 - V1 1 SPORTIEF REGLEMENT VOLVO 360 CUPS 2014 Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage 1 Veiligheidsvoorschriften Rijder en Wagen en het Wedstrijdreglement Autorensport Nationaal

Nadere informatie

Stichting N.K. Gazonmaaierracen

Stichting N.K. Gazonmaaierracen Stichting N.K. Gazonmaaierracen Reglement voor het NEDERLANDS-KAMPIOENSCHAP GAZONMAAIER - RACEN "2013 ALGEMEEN REGLEMENT GAZONMAAIER - RACEN A. Definitie 1.)Onder een gazonmaaier race wordt verstaan een

Nadere informatie

d. Bangerstox is een contact klasse waar alleen linksom rond geduwd mag worden. Follow- in of inrijden op stil staande auto is verboden

d. Bangerstox is een contact klasse waar alleen linksom rond geduwd mag worden. Follow- in of inrijden op stil staande auto is verboden 2016 ASE Bangerstox Reglement Rijders wordt verplicht dit reglement goed en nauwlettend door te lezen. Dit reglement zal nadrukkelijk gevolgd worden door keurmeesters en organisatie. Bij overtredingen

Nadere informatie

REGLEMENT Noord-Hollands Kampioenschap Autocross 2015

REGLEMENT Noord-Hollands Kampioenschap Autocross 2015 --------------------------------------------------------------- REGLEMENT Noord-Hollands Kampioenschap Autocross 2015 --------------------------------------------------------------- I N H O U D: HOOFDSTUK

Nadere informatie

1. Het verrijden van de trek geschiedt met een standaard tractor of jeep op eigen risico.

1. Het verrijden van de trek geschiedt met een standaard tractor of jeep op eigen risico. A: Algemeen 1. Het verrijden van de trek geschiedt met een standaard tractor of jeep op eigen risico. 2. De start volgorde wordt vooraf door het bestuur van de STTE vastgesteld. 3. Met onmiddellijke uitsluiting

Nadere informatie

Algemeen Reglement 2014 1

Algemeen Reglement 2014 1 AUTOSPEEDWAY POSTERHOLT JaBa Circuit Secretariaat: Margrietlaan 48 6061 BH Posterholt Tel: 0475-402372 Fax: 0475-401159 E-Mail: info@pac2002.nl Web: www.pac2002.nl Circuit: Akerstraat.. Posterholt Tel.

Nadere informatie

Artikel 5 - TRAINING Deelname aan de training is verplicht. De wedstrijdleider kan de rijder voor deze verplichting dispensatie verlenen.

Artikel 5 - TRAINING Deelname aan de training is verplicht. De wedstrijdleider kan de rijder voor deze verplichting dispensatie verlenen. WEDSTRIJDREGLEMENT AUTORENSPORT NATIONAAL B Artikel 1 - WEDSTRIJDVERLOOP Het wedstrijdverloop, de verschillende wedstrijdonderdelen en het tijdschema worden vermeld in het bijzonder reglement. De prijsuitreiking

Nadere informatie

CONCEPT ALGEMEEN REGLEMENT 2016 Overijssels Kampioenschap Zitmaaierrace

CONCEPT ALGEMEEN REGLEMENT 2016 Overijssels Kampioenschap Zitmaaierrace CONCEPT ALGEMEEN REGLEMENT 2016 Overijssels Kampioenschap Zitmaaierrace Dit reglement is uitsluitend van toepassing op races van het Overijssels kampioenschap zitmaaierrace welke onder het auspiciën van

Nadere informatie

Stichting N.K. Gazonmaaierracen

Stichting N.K. Gazonmaaierracen Stichting N.K. Gazonmaaierracen Reglement voor het NEDERLANDS-KAMPIOENSCHAP GAZONMAAIERRACEN "2015 ALGEMEEN REGLEMENT GAZONMAAIERRACEN A. Definitie 1.)Onder een gazonmaaierrace wordt verstaan een snelheids-

Nadere informatie

Checklist toestellen Commissie Agility, Raad van Beheer 1

Checklist toestellen Commissie Agility, Raad van Beheer 1 Hoogtesprong Vleugels De staander moet tenminste 100cm hoog zijn. Het begin van de vleugel begint op tenminste 75 cm hoogte op de staander. De breedte van de vleugel is 40 tot 60 cm. Het mag niet mogelijk

Nadere informatie

ALGEMEEN. REGLEMENT VLAGSIGNALEN (Uittreksel van Annexe 'H' art. 4) (Officiële Franse tekst is bindend)

ALGEMEEN. REGLEMENT VLAGSIGNALEN (Uittreksel van Annexe 'H' art. 4) (Officiële Franse tekst is bindend) REGLEMENT VLAGSIGNALEN (Uittreksel van Annexe 'H' art. 4) (Officiële Franse tekst is bindend) A. Voor de baanbeveiliging moeten de wedstrijdleider (of zijn assistent) en de baanposten zich voornamelijk

Nadere informatie

Reglement 2011. Inhoud Algemene bepalingen... 2 Wedstrijd reglement... 3 Technisch reglement... 5

Reglement 2011. Inhoud Algemene bepalingen... 2 Wedstrijd reglement... 3 Technisch reglement... 5 Inhoud Algemene bepalingen... 2 Wedstrijd reglement... 3 Technisch reglement... 5 De standaard trekker... 5 De hobby sport trekker... 7 De sportklasse trekker... 9 De pro stock trekker... 10 De special

Nadere informatie

3. Blauw: tegen verkeer in rijden toegestaan (Alleen aan het einde van de DD).

3. Blauw: tegen verkeer in rijden toegestaan (Alleen aan het einde van de DD). 2015 ASE Unlimited Bangers Reglement Rijders wordt verplicht dit reglement goed en nauwlettend door te lezen. Dit reglement zal nadrukkelijk gevolgd worden door keurmeesters en organisatie. Bij overtredingen

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT LEGENDS CARS CUP 2013

SPORTIEF REGLEMENT LEGENDS CARS CUP 2013 SPORTIEF REGLEMENT LEGENDS CARS CUP 2013 De Stichting DNRT Zomeravondcompetitie auto s organiseert wedstrijden voor de Legends Cars Cup 2013 (promotor Legendscarscup.nl). Van toepassing is het Algemeen

Nadere informatie

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010 AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS Artikel 1 Omschrijving evenement Datum evenement : 11 April 2010 Plaats evenement : TT Circuit

Nadere informatie

Reglement 2015. Algemene bepalingen... 2 Wedstrijd reglement... 3 Technisch reglement... 5

Reglement 2015. Algemene bepalingen... 2 Wedstrijd reglement... 3 Technisch reglement... 5 Inhoud Algemene bepalingen... 2 Wedstrijd reglement... 3 Technisch reglement... 5 De standaard trekker... 5 De hobby sport trekker... 7 De sportklasse trekker... 11 De pro stock trekker... 12 De special

Nadere informatie

Technisch Reglement. Klasse 01T 160cc 4T Mini

Technisch Reglement. Klasse 01T 160cc 4T Mini Technisch Reglement Klasse 01T 160cc 4T Mini 2015 TECHNISCH REGLEMENT KARTING NFK 01T 160cc 4T MINI Series NOOT: Dit aanvullend technisch reglement maakt deel uit van het NRK (NFK Reglement Karting) dat

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 : PROSTOCKS

HOOFDSTUK 5 : PROSTOCKS HOOFDSTUK 5 : PROSTOCKS A. Chassis Het chassis bestaat uit de volgende delen c.q. moet aan de volgende regels voldoen: 1. Een standaard motorblok of origineel vervangingsonderdeel waarin een standaard

Nadere informatie

`SPORTIEF REGLEMENT ADPCR PORSCHE GT CUP 2015

`SPORTIEF REGLEMENT ADPCR PORSCHE GT CUP 2015 `SPORTIEF REGLEMENT ADPCR PORSCHE GT CUP 2015 Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage 1. Veiligheidsvoorschriften Rijder en Wagen en het Wedstrijdreglement Autorensport

Nadere informatie

Technisch Reglement A.S.G., Juniorenklasse

Technisch Reglement A.S.G., Juniorenklasse Technisch Reglement A.S.G., Juniorenklasse Algemene eisen voor de juniorklasse: 1. Om in de juniorklasse deel te kunnen nemen dient de deelnemer in het seizoen dat hij/zij wil gaan rijden13 jaar te zijn

Nadere informatie

Secretariaat: Drabbelsweg 3 5814 AG Veulen. ALGEMEEN REGLEMENT AUTOCROSS 2014 Alle eerder gepubliceerde reglementen komen hierbij te vervallen

Secretariaat: Drabbelsweg 3 5814 AG Veulen. ALGEMEEN REGLEMENT AUTOCROSS 2014 Alle eerder gepubliceerde reglementen komen hierbij te vervallen Secretariaat: Drabbelsweg 3 5814 AG Veulen ALGEMEEN REGLEMENT AUTOCROSS 2014 Alle eerder gepubliceerde reglementen komen hierbij te vervallen Art. 1 DEFINITIE 1. Onder een autocross wordt verstaan een

Nadere informatie

Pagina 1 van 4 KNK CYNOPHILIA

Pagina 1 van 4 KNK CYNOPHILIA sprong Muur Breedtesprong Slalom Vleugels De staander moet tenminste 100cm hoog zijn. Het begin van de vleugel begint op tenminste 75 cm hoogte op de staander. De breedte van de vleugel is 40 tot 60 cm.

Nadere informatie

3. Deelnemers aan autocrosswedstrijden moeten in het bezit zijn van een geldige

3. Deelnemers aan autocrosswedstrijden moeten in het bezit zijn van een geldige Secretariaat: Drabbelsweg 3 5814 AG Veulen ALGEMEEN REGLEMENT AUTOCROSS 2015 Alle eerder gepubliceerde reglementen komen hierbij te vervallen Art. 1 DEFINITIE 1. Onder een autocross wordt verstaan een

Nadere informatie

Voorwoord bestuur 4. Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5. Wedstrijdkalender 6

Voorwoord bestuur 4. Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5. Wedstrijdkalender 6 REGLEMENT 2016 2 Inhoudsopgave: Voorwoord bestuur 4 Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5 Wedstrijdkalender 6 Verschillende klasses bij de ACV Rang-Pang 7 Algemene

Nadere informatie

Reglement NVACT 2015

Reglement NVACT 2015 Reglement NVACT 2015 www.nvact.be 1. Regels van het kampioenschap 2015 N.V.A.C.T.vzw 1. Elke deelnemende piloot aanvaardt dit reglement en het gezag van N.V.A.C.T. 2. In alle categorieën wordt een kampioenschap

Nadere informatie

Technisch Reglement A.S.G., standaard Klasse

Technisch Reglement A.S.G., standaard Klasse Technisch Reglement A.S.G., standaard Klasse Algemene eisen voor de Standaard klasse: 1. Onder Standaard klasse wordt verstaan dat de wagens die toegelaten worden, alle door de RDW worden toegelaten voor

Nadere informatie

M.O.N. SAM CIRCUITDAG REGLEMENT 2013

M.O.N. SAM CIRCUITDAG REGLEMENT 2013 M.O.N. SAM CIRCUITDAG REGLEMENT 2013 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.: 0485 31 45 35 Internet: Email: IMBA: www.mon.nl info@mon.nl

Nadere informatie

Voorwoord bestuur 4. Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5. Wedstrijdkalender 7

Voorwoord bestuur 4. Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5. Wedstrijdkalender 7 REGLEMENT 2015 2 Inhoudsopgave: Voorwoord bestuur 4 Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5 Wedstrijdkalender 7 Verschillende klasses bij de ACV Rang-Pang 8 Algemene

Nadere informatie

Nederlandse Ovalracing Vereniging

Nederlandse Ovalracing Vereniging 0 Nederlandse Ovalracing Vereniging Reglementen 2015 Aangesloten bij: NAB Nederlandse Autosport Bond & Brisca F2 British Stockcar Association Formula Two 1 MEDEWERKERS NEDERLANDSE OVALRACING VERENIGING

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015

SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015 SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015 JUNKYARDRACE RACES 2015 SPORTIEF REGLEMENT Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties,

Nadere informatie

Technisch reglement Westfield Clubracer klasse 2014

Technisch reglement Westfield Clubracer klasse 2014 Technisch reglement Westfield Clubracer klasse 2014 Artikel 1 Techniek algemeen Basis: Uitsluitend met de speciaal voor deze klasse in Nederland geleverde en geprepareerde auto s en met auto s met identieke

Nadere informatie

De Nederlandse 2CV Cross Vereniging valt officiėel onder de sectie rallyracing. Het betreffende reglement in het KNAF jaarboek is van toepassing.

De Nederlandse 2CV Cross Vereniging valt officiėel onder de sectie rallyracing. Het betreffende reglement in het KNAF jaarboek is van toepassing. BIJZONDER REGLEMENT 2CV-CROSS Art. 1 DEELNEMING De Nederlandse 2CV Cross Vereniging valt officiėel onder de sectie rallyracing. Het betreffende reglement in het KNAF jaarboek is van toepassing. Daarnaast

Nadere informatie

Formula Toyota REGLEMENT 2013.

Formula Toyota REGLEMENT 2013. Formula Toyota REGLEMENT 2013. Dit reglement is samengesteld door alle actieve leden van de Formule Toyota klasse. Uitgegeven door de Formule Toyota Organisatie (FTO). ALGEMENE RICHTLIJNEN VAN DE RACEWAGEN:

Nadere informatie

HOOFDSTUKKEN. blz. 4. blz. 4

HOOFDSTUKKEN. blz. 4. blz. 4 HOOFDSTUKKEN Euro-Pokal reglement 2009 A. Algemene informatie blz. 1 B. Vrijwaringsclausule blz. 3 C. Verzekeringen blz. 3 D. Wedstrijddatum blz. 3 E. Medewerkers van de Euro-Pokal blz. 4 F. Veranderingen

Nadere informatie

REGLEMENT SALOON STOCKCARS 2013.

REGLEMENT SALOON STOCKCARS 2013. REGLEMENT SALOON STOCKCARS 2013. 1. AUTO. Elke in massa geproduceerde salon of vijfdeurs auto die drie of meer jaar oud is moet als basis auto gebruikt worden. Het voertuig moet minstens 3,65 meter en

Nadere informatie

208 Rally Trophy 2015 Technisch Reglement 1

208 Rally Trophy 2015 Technisch Reglement 1 TECHNISCH REGLEMENT 208 Rally Trophy Belux 2015 208 Rally Trophy 2015 Technisch Reglement 1 INHOUD ALGEMEEN... 3 ARTIKEL 1... 4 Definitie en identificatie van het toegelaten voertuig... 4 ARTIKEL 2...

Nadere informatie

2015 TECHNISCH REGLEMENT

2015 TECHNISCH REGLEMENT Avenger Cup 2015 TECHNISCH REGLEMENT Dit Reglement is het Technisch Reglement voor de Avenger Cup. Verdere verduidelijkingen of aanpassingen zullen door de Cuporganisatie gepubliceerd worden door middel

Nadere informatie

Reglement voor model-truck-trial

Reglement voor model-truck-trial Reglement voor model-truck-trial versie 2005 Voorwoord Dit reglement is vertaald uit de Duitse versie, en mijn vertaling is misschien niet de beste. Ook zijn sommige stukken verplaatst. Naar de bijlage.

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT 2015 PRO KLASSE

TECHNISCH REGLEMENT 2015 PRO KLASSE TECHNISCH REGLEMENT 2015 PRO KLASSE VERSIE 2.0 Toyo Tires Time Attack 2015 Technisch Reglement Pro klasse V2.0 Inhoud Inleiding 2 Wijzigingen t.o.v. het reglement 2014 2 1 Algemeen 3 2 Motorisch 3 3 Aandrijving

Nadere informatie

3 STARTNUMMERS... 3 BURNOUTS... 3 STAGING... 3 START SYSTEEM... 3 KWALIFICEREN... 4 LADDERS AND PARING... 4 1-AUTO RUNS OF BY-RUNS... 4 BAAN KEUZE...

3 STARTNUMMERS... 3 BURNOUTS... 3 STAGING... 3 START SYSTEEM... 3 KWALIFICEREN... 4 LADDERS AND PARING... 4 1-AUTO RUNS OF BY-RUNS... 4 BAAN KEUZE... SPORTIEF REGLEMENT De hierna omschreven procedures zijn van kracht tijdens Street Power Dragracing Series races. Wanneer je voor het eerst met je auto gaat racen dan adviseren wij om deze procedures goed

Nadere informatie

Voorzetapparatuur. Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu

Voorzetapparatuur. Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu Voorzetapparatuur Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu Vermijd lekke banden! Permanente magneet Verwijdert ijzer- en staal-afval van de werkvloer, in magazijnen,

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT BMW E30 Standaard 2015

SPORTIEF REGLEMENT BMW E30 Standaard 2015 SPORTIEF REGLEMENT BMW E30 Standaard 2015 Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage 1 Veiligheidsvoorschriften Rijder en Wagen en het Wedstrijdreglement Autorensport Nationaal

Nadere informatie

Algemeen en Technisch reglement ONK Endurance

Algemeen en Technisch reglement ONK Endurance Uitgave december 2011 Open Nederlands Kampioenschap - Endurance (01/12) Algemeen Reglement Het Low Budget Racing reglement is een onafhankelijk Open Nederlands Endurance kampioenschap voor deelnemers uit

Nadere informatie

1. Vergunning en toegelaten piloten:

1. Vergunning en toegelaten piloten: Sportief reglement 10 Hours Endurance 12 september 2009 1. Vergunning en toegelaten piloten: 1.1 - De minimum leeftijd om deel te nemen is 18 jaar (bereikte leeftijd op 12/09) tenzij uitzonderlijke toestemming

Nadere informatie

Algemeen Reglement seizoen 2010/2011 Slotrace Vereniging Nieuwegein

Algemeen Reglement seizoen 2010/2011 Slotrace Vereniging Nieuwegein Algemeen. 1 Wedstrijd Commissie... 1 Technische Commissie..2 Voorinschrijving...2 Afmelden.. 2 Indeling.2 Wedstrijdindeling. 2 Inleveren auto s en (aanvang)tijden.. 2 Parc Fermé 2 Straffen..2 Hinderen..2

Nadere informatie

STANDAARD- & SPORTKLASSE REGLEMENT The Black Fury.

STANDAARD- & SPORTKLASSE REGLEMENT The Black Fury. STANDAARD- & SPORTKLASSE REGLEMENT The Black Fury. Klassen: * De klassen zijn verdeeld in twee categorieën: a. standaardklasse (3ton,4ton,5ton,6ton,6.5ton,7ton,8.5ton,10ton en 11.5ton) b. sportklasse *

Nadere informatie

Algemeen regionale afspraken, District Oost. Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden.

Algemeen regionale afspraken, District Oost. Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden. NFF District OOST Algemeen regionale afspraken, District Oost Datum: 30 januari 2014 Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden. Wedstrijd reglement

Nadere informatie

Indien uw motor niet conform is aan de reglementen kan u de start geweigerd worden.

Indien uw motor niet conform is aan de reglementen kan u de start geweigerd worden. ALGEMEEN REGLEMENT Minimumleeftijd : 16 jaar, piloten onder de 18 jaar moeten een door de ouders ondertekende en door de gemeente gewettigde toelating voorleggen, anders geen deelname mogelijk. Nummers:

Nadere informatie

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS Voor het deelnemen aan een carnavalsoptocht in de gemeente Oss is door de gemeente in samenwerking met de organisaties van desbetreffende optochten een reglement

Nadere informatie

REGLEMENT HIPPO KART CLUB SEIZOEN 2008

REGLEMENT HIPPO KART CLUB SEIZOEN 2008 REGLEMENT HIPPO KART CLUB SEIZOEN 2008 WEDSTRIJDKALENDER 2008 Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 27 januari 24 februari 30 maart of 27 april (ivm Texel) 25 mei 29 juni 24 augustus

Nadere informatie

2014 TECHNISCH REGLEMENT

2014 TECHNISCH REGLEMENT Zilhouette Cup 2014 TECHNISCH REGLEMENT Dit Reglement is het Technisch Reglement voor de Zilhouette Cup. Verdere verduidelijkingen of aanpassingen zullen door de Cuporganisatie gepubliceerd worden door

Nadere informatie

Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren

Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren Deze voorwaarden zijn opgesteld om de veiligheid tijdens de carnavalsoptocht voor zowel de deelnemers als toeschouwers te optimaliseren. De voorwaarden zijn

Nadere informatie

Mocht een van deze papieren ontbreken dan wordt de deelnemer uitgesloten van deelname aan het evenement.

Mocht een van deze papieren ontbreken dan wordt de deelnemer uitgesloten van deelname aan het evenement. i. CLASS CONDITIONS: Alle standaard street Legal bike s zijn toegestaan Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van: Geldig rijbewijs Geldige verzekering Geldig kenteken Mocht een van deze papieren ontbreken

Nadere informatie

MON Off-road REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk

MON Off-road REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk MON Off-road REGLEMENT 2016 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.: 0485 31 45 35 Internet: www.mon.nl Email: info@mon.nl IMBA: www.imba-mx.com

Nadere informatie

REGLEMENT BMW E36 CUP 2012

REGLEMENT BMW E36 CUP 2012 REGLEMENT BMW E36 CUP 2012 Artikel 1 Kampioenschap De te behalen punten per race (ook wel heat genoemd) voor teams die in de race gestart zijn: 1 e - 30 6 e - 18 11 e - 12 16 e - 7 21 e - 2 2 e - 27 7

Nadere informatie

Toepassing WOK Criteria. Versie 1.0, 12 mei 2009

Toepassing WOK Criteria. Versie 1.0, 12 mei 2009 Toepassing WOK Criteria Versie 1.0, 12 mei 2009 Handleiding WOK criteria In dit document staan de criteria beschreven voor het plaatsen van de WOK indicatie. Deze criteria zijn samengesteld onder regie

Nadere informatie

PTC Cup 2015. Sportief Reglement

PTC Cup 2015. Sportief Reglement Sportief Reglement PTC Cup 2015 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen worden

Nadere informatie

Masters of RallyRacing

Masters of RallyRacing Voorwoord Geachte Autosporter, Stichting Autosport Promotie Nederland organiseert i.s.m. het Eurocircuit Valkenswaard de Masters of RallyRacing Er kan maar één coureur de allerbeste zijn... Ben jij dat?

Nadere informatie

OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT

OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT OPTOCHTREGLEMENT De tijdens de carnavalsdagen en bij andere gelegenheden vanwege de Stichting te organiseren optochten/parade geschieden overeenkomstig de hierna volgende regels. Art.1 Route, duur en tijdstip

Nadere informatie

Sponsordocument Versie 2012 BVB Rallying

Sponsordocument Versie 2012 BVB Rallying Sponsordocument Versie 2012 BVB Rallying Wij stellen ons voor BVB Rallying is een jong, dynamisch en enthousiast rallyteam, bestaande uit rijder Martin van Brussel en navigatrice Pauline Hulshof, wat is

Nadere informatie

Introductie Ovalracing 2. Bestuur en Organisatoren 2. Algemeen Reglement Ovalracing 3. Reglement Ovalracing 8

Introductie Ovalracing 2. Bestuur en Organisatoren 2. Algemeen Reglement Ovalracing 3. Reglement Ovalracing 8 INHOUDSOPGAVE Introductie Ovalracing 2 Bestuur en Organisatoren 2 Algemeen Reglement Ovalracing 3 Reglement Ovalracing 8 Reglement Nederlands Kampioenschap Ovalracing 46 Aanvullend Milieureglement 47 Kalender

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FLEXI

GEBRUIKERSHANDLEIDING FLEXI GEBRUIKERSHANDLEIDING FLEXI GEFELICITEERD! U heeft de keuze gemaakt voor een Combi-Camp. Dat betekent dat u oog heeft voor kwaliteit en duurzaamheid. Wij hopen dat u veel onbezorgde en geweldige vakanties

Nadere informatie

De Truggy Masters 2015 wordt georganiseerd door de Stichting Truggy Masters welke bestuurd wordt door de volgende personen:

De Truggy Masters 2015 wordt georganiseerd door de Stichting Truggy Masters welke bestuurd wordt door de volgende personen: Reglement Truggy Masters Vanaf seizoen 2015 0 Inhoud Organisatie... 2 Communicatie... 2 Doelstelling... 3 Truggy Klasse Indeling... 3 Electro & Vrije 1:8 klasse... 4 Heat indeling Rookie, Sport, Masters

Nadere informatie

Boor de gaten in het spatbord. Diameter van de montagegaten: 5,5 mm, het gat voor de draaddoorvoer 10 mm.

Boor de gaten in het spatbord. Diameter van de montagegaten: 5,5 mm, het gat voor de draaddoorvoer 10 mm. G. Lampen en electriciteit. Plaats een krik onder het zijspanframe en demonteer het zijspanwiel. Vanzelfsprekend komt het wit/gele lampje aan de voorzijde. Demonteer het lampglas van de voorste unit. Plaats

Nadere informatie

beleid remtestinrichtingen

beleid remtestinrichtingen beleid remtestinrichtingen In dit document wordt een toelichting gegeven omtrent de toepassing en plaatsing van remtestinrichtingen. Dit document is informatief van aard en wordt gezien als een groeidocument.

Nadere informatie

REGLEMENT BMW E36 CUP 2010

REGLEMENT BMW E36 CUP 2010 REGLEMENT BMW E36 CUP 2010 Artikel 1 Kampioenschap De te behalen punten per race (ook wel heat genoemd) voor teams die in de race gestart zijn: 1 e - 30 6 e - 18 11 e - 12 16 e - 7 21 e - 2 2 e - 27 7

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT ACNN 2008

ALGEMEEN REGLEMENT ACNN 2008 ALGEMEEN REGLEMENT ACNN 2008 A. ONDERDEEL SPORTIEF Artikel 1. DOEL De Stichting ACNN heeft tot doel het organiseren van trainingen en wedstrijden met een lage financiële en emotionele drempel; in het bijzonder

Nadere informatie

5. Bij afzien van deelname, na eerder gedane opgave voor een wedstrijd, dient men zich tijdig af te melden bij de betreffende organisatie.

5. Bij afzien van deelname, na eerder gedane opgave voor een wedstrijd, dient men zich tijdig af te melden bij de betreffende organisatie. 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Correspondentieadressen: Algemeen : W. van Lohuizen, Oerland 9,

Nadere informatie

Rolsteigers Ladders Trappen

Rolsteigers Ladders Trappen ALU KLIMMATERIALEN Made in Holland Aluminium rolsteigers Klap- en vouwsteigers Ladders - trappen Constructies op maat Klasse A materiaal Alles gecertificeerd volgens de strengste euro-eisen Rolsteigers

Nadere informatie

Oliën en oliefilter vervangen

Oliën en oliefilter vervangen Oliën en oliefilter vervangen Interval: 3.000 km. Oliefilter: 25.465.00 Motorolie: 2 liter 10W40 Interval: 10.000 km Differentieel olie: 1 liter 80W90 Carterpan pakking Breng de motor op bedrijfstemperatuur.

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT MAZDA MX5 RACING 2015

SPORTIEF REGLEMENT MAZDA MX5 RACING 2015 SPORTIEF REGLEMENT MAZDA MX5 RACING 2015 Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage 1 Veiligheidsvoorschriften Rijder en Wagen en het Wedstrijdreglement Autorensport Nationaal

Nadere informatie

Nicaragua Volcano Challenge Reglement 2015

Nicaragua Volcano Challenge Reglement 2015 Artikel 1: Algemeen 1. De deelnemers volgen de instructies van de organisatie op en leven het reglement na; 2. De Nicaragua Volcano Challenge is geen wedstrijd, maar een fondsenwervende fietstocht voor;

Nadere informatie