Plan van Aanpak Jeugddienst Turnhout

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak Jeugddienst Turnhout"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak Jeugddienst Turnhout Nahnisim Sim Jacobs Han Mermans Niels Mangelschots Niels Maes 3 e Jaar Toegepaste Informatica Thomas More Geel 1

2 Inhoudstabel 1 Aanleiding en achtergrond van het project Wat gaat er nu fout? Welke nadelen heeft de huidige werking? Verwerken en delen van informatie Waarom wil men dit project? Verwacht resultaat Veiligheid Gebruiksvriendelijkheid Website Webapplicatie Business Case Fasering Fase 1: Analyse van de eisen Deeltaak 1: Functionele eisen Deeltaak 2: Niet-functionele eisen Fase 2: Marktonderzoek Deeltaak 1: Onderzoek van bestaande pakketten Deeltaak 2: Onderzoek van deelpakketten Fase 3: Ontwikkelingsonderzoek Deeltaak 1: Onderzoek naar een programmeertaal Deeltaak 2: Onderzoek naar een framework Deeltaak 3: Onderzoek naar een CMS Deeltaak 4: Onderzoek naar een Databasemanagementsysteem Fase 4: Onderzoek hosting Fase 5: Onderzoek security Projectafbakening Verbanden met andere projecten Omschrijving primaire doelgroep en andere stakeholders Informatie en rapportering Risicoanalyse Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om het project succesvol af te ronden Welke maatregelen moeten genomen worden om mislukken te vermijden Projectorganisatie

3 10 Bijlagen Bijlage 1: Product Breakdown Structure (PBS) Bijlage 2: Product Flow Diagram (PFD)

4 1 AANLEIDING EN ACHTERGROND VAN HET PROJECT Het huidige systeem dat ze gebruiken biedt te weinig duidelijkheid voor zowel het stadbestuur als de jongeren van Turnhout. Het nieuwe systeem zal dus zorgen voor een meer volledige en meer duidelijke communicatie in deze twee richtingen enerzijds, en anderzijds het plannen en archiveren van georganiseerde activiteiten beter mogelijk maken. Het stadsbestuur zal op deze manier meer inzicht krijgen in het doen en laten van hun jeugddienst. 1.1 Wat gaat er nu fout? - Het delen van informatie onder het personeel is niet transparant genoeg. - Archiveren van informatie over jongeren kan worden verbeterd. - Toegankelijkheid van informatie. 1.2 Welke nadelen heeft de huidige werking? Hoe meer informatie er ter beschikking is van de jeugddienst, hoe beter. Ze focussen om de jongeren met problemen op te volgen en te helpen en daarom is transparantie van informatie zeer belangrijk. Op dit moment wordt zeker niet alle informatie die er is gedeeld met de juiste personen en dat willen we met deze applicatie verbeteren. 1.3 Verwerken en delen van informatie Het gemakkelijk verwerken van informatie over de jongeren is een belangrijke factor in dit project. Momenteel is dat niet mogelijk omdat er wordt gewerkt met meerdere personeelsleden die de informatie over de jongeren mondeling delen of opslaan in een excel bestand. Het doel is om alle relevante informatie te kunnen verwerken op één toegankelijk platform waar elke jongere kan worden opgevolgd door de bevoegde personen. De hoeveelheid van informatie die beschikbaar is over een persoon biedt het personeel meer mogelijkheden om in te grijpen bij problemen of andere situaties. De applicatie volgt niet alleen de jongeren op maar er kan ook worden ingespeeld op statistieken van evenementen. 1.4 Waarom wil men dit project? De jeugddienst van Turnhout wil meer inzicht in de situaties van de jongeren en er toe in staat zijn om statistieken weer te geven aan het stadsbestuur. Het verspreiden van informatie moet ook toegankelijker worden gemaakt voor iedereen die over een internet connectie beschikt zonder enige vorm van registratie. 4

5 2 VERWACHT RESULTAAT Om meer transparantie te bieden raden wij een webapplicatie op maat aan die de nodige informatie biedt aan de jongeren en de actuele statistieken aan de overheid. Gezien een webapplicatie zich op het internet bevindt hechten wij graag veel belang aan de veiligheid van de gegevens. Ook gebruiksvriendelijkheid verdient voldoende aandacht om de informatie zo toegankelijk mogelijk te maken. 2.1 Veiligheid De klant is zeer gefocust om de data van de applicatie veilig te houden dus dachten wij aan een webapplicatie en een website. Het nut hiervan is dat de kritieke data op een andere plaats wordt bewaard dan de publieke data zoals evenementen en zo verder. De databank van de webapplicatie kan communiceren met de databank van de website maar niet omgekeerd. Dit wil zeggen dat de webapplicatie data kan wegschrijven naar de databank van de website maar niet in tegengestelde richting. Zo voorkomen we databank exploiting en garanderen we veiligheid. 2.2 Gebruiksvriendelijkheid Website Het gemakkelijk communiceren met de jongeren was ook een grote vereiste van de jeugddienst. Momenteel gebruiken ze het sociaal netwerk Facebook om de meeste jongeren op de hoogte te brengen maar niet iedereen heeft natuurlijk Facebook. De website die Nahnisim voorziet biedt de jongeren uit de omgeving een gemakkelijk communicatiemiddel om iedereen op de hoogte te houden van de laatste nieuwe hoogtepunten. Een website is voor iedereen toegankelijk en je kan alle informatie verkrijgen die je nodig hebt zonder je te registreren. Het personeel wou ook met iedereen gemakkelijk kunnen chatten daarom overwegen we een publieke chatroom op de website aan te bieden. Zo kan iedereen zijn/haar zegje doen zonder direct contact, wat in de meeste gevallen positief is. Jeugddienst Turnhout vroeg ook of er een manier was om de jongeren te leren omgaan met het uitdelen en krijgen van respect. Daarom stelden we voor om een gemodereerd forum aan te bieden waar jongeren met elkaar kunnen communiceren onder het meekijkend oog van het personeel. Na wat overleg bleek een forum niet de juiste oplossing te zijn en daarom kunnen we misschien overwegen om een IRC netwerk aan te bieden. Dat zijn uitsluitend chatrooms die je vanuit een website kan bezoeken of via een applicatie die IRC ondersteunt. Deze netwerken kunnen ook worden gemodereerd Webapplicatie De webapplicatie oogt op het vergemakkelijken van het verwerken en delen van informatie van de jongeren onder het personeel van de jeugddienst. Momenteel werken ze met Excel-bestanden. Het is dus mogelijk om deze gegevens in de databank te importeren via de webapplicatie. Alle informatie is snel toegankelijk voor alle personeelsleden aan de hand van zoekfuncties op allerlei criteria. Statistieken worden gegenereerd vanuit de databank en kunnen worden bekeken door de bevoegde personen. Deze statistieken zijn niet publiek toegankelijk, maar kunnen wel worden afgedrukt of via worden verstuurd. Het opvolgen van jongeren staat in deze applicatie centraal en biedt dus eigenlijk een persoonlijk rapport voor elke jongere die ingeschreven is. Elk personeelslid zal ook een beeld kunnen vormen van wat er ooit met deze jongere is gebeurd. 5

6 3 BUSINESS CASE Momenteel maken de leden van de jeugddienst Turnhout gebruik van Excel-bestanden om een overzicht te creëren over de jongeren en de activiteiten. Hoewel dit een goede techniek lijkt, heeft deze duidelijk enkele belangrijke tekortkomingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: - Een globale interpretatie van de gegevens is niet mogelijk, - De gegevens staan verspreidt over meerdere bestanden en meerdere locaties, - Er is geen vorm van authenticatie waardoor iedereen toegang kan krijgen tot de gevoelige gegevens. Het is duidelijke dat men genoodzaakt is om over te stappen naar een meer uitgebreid systeem die onder andere meer overzicht en een beter beheer van gegevens biedt. We bespreken enkele voorbeelden van het nieuwe systeem. Het te ontwerpen systeem zal alle gegevens van de jongeren en activiteiten verzamelen in een centrale database. Door gebruik te maken van zo n relationeel databasesysteem zullen alle gegevens efficiënt opgeslagen worden; de data wordt maar één keer en op één plek opgeslagen. De veiligheid van de gegevens wordt dankzij het systeem ook vergroot. Aangezien men met gevoelige informatie werkt die zeker niet in de verkeerde handen terecht mag komen is het belangrijk dat er een gepaste beveiliging wordt voorzien. De applicatie zal gebruik maken van authenticatie waardoor enkel de bevoegde personen toegang krijgen tot de gegevens. Niet enkel de gecentraliseerde verzameling en de beveiliging van de gegevens komen ten goede in het nieuwe systeem. De mogelijkheid voor een betere visualisering van de gegevens wordt ook in het systeem verwerkt. Het zal mogelijk zijn om op een eenvoudige manier statistieken te verzamelen over de data. De jeugddienst zal dan aan de hand van verschillende grafieken en tabellen het stadsbestuur beter kunnen informeren over de organisatie van de jeugddienst. Dit verhoogt de kans dat het stadsbestuur inziet dat de werking van de jeugddienst een positieve invloed heeft op de omgeving waardoor zij eerder geneigd zijn om hierin te investeren. Dit komt niet alleen de jeugddienst zelf ten goede maar alsook de jongeren die daardoor een betere opvolging krijgen bij het ouder worden in de stad Turnhout. 6

7 4 FASERING In eerste instantie hebben we de opdracht opgedeeld in verschillende fasen. (zie bijlage Product Breakdown Structure en Product Flow Diagram). 4.1 Fase 1: Analyse van de eisen Eisen omvatten de mogelijkheden van het systeem, evenals de voorwaarden of beperkingen op hoe deze mogelijkheden kunnen worden toegepast Deeltaak 1: Functionele eisen We starten met het zoeken naar de functionele eisen, de eisen die aangeven wat het systeem moet kunnen bieden aan de gebruikers. Deze eisen kunnen we achterhalen door duidelijk te communiceren met de opdrachtgever. Wat wil de opdrachtgever met het systeem doen? Wat moet het systeem allemaal kunnen? Wat zijn eventuele opties? Dit zijn allemaal vragen die beantwoord moeten worden in het belang van het project. Zonder duidelijke antwoorden op deze vragen is het niet mogelijk om een succesvol systeem te presenteren aan de eindgebruiker MoSCoW-methode Onder de functionele eisen moeten we onderscheid kunnen maken tussen de eisen die noodzakelijk zijn en anderzijds de eisen die eventueel leuk zijn om te hebben maar niet noodzakelijk zijn. Om hierin een onderscheid te maken, maken we gebruik van de zogenaamde MoSCoW-methode. Met behulp van deze methode kunnen we voorrang geven aan bepaalde eisen. Er ontstaat een beter overzicht van de eisen en hun prioriteiten. Zoals af te leiden valt uit de schrijfwijze van de benaming, is MoSCoW een afkorting waarbij de letters staan voor: - M must haves De must haves zijn de eisen die het project doen staan of vallen. Als er niet voldaan is aan deze eisen is het project niet geslaagd. - S should haves De should haves beschrijft de eisen die ook in het project zouden moeten uitgewerkt worden maar niet zo noodzakelijk zijn. - C could haves Wanneer de must haves en de should haves volledig zijn geïmplementeerd komen de could haves aan bod. Dit zijn enkele leuke features die het project kan bevatten, maar die de werking niet echt ondersteunen. - W won t haves De won t haves bevat de eisen die in dit project niet zullen worden uitgewerkt. In een eventueel vervolgproject zullen deze misschien wel aan bod komen. 7

8 4.1.2 Deeltaak 2: Niet-functionele eisen Naast de functionele eisen bestaan er ook de niet-functionele eisen. Hieronder verstaan we de omstandigheden of de beperkingen waaronder de functionele eisen moeten geïmplementeerd worden. De niet-functionele eisen wordt opgesplitst in zes hoofdeigenschappen met daarbinnen nog subeigenschappen. - Functionaliteit: Deze hoofdeigenschap bestaat erin om ons af te vragen hoe goed het systeem de gewenste ondersteuning moet leveren. Hier moeten we kijken naar: o Beveiligbaarheid o Geschiktheid o Juistheid o Koppelbaarheid o Naleving voorschriften - Betrouwbaarheid: Hier moeten we ons afvragen in welke mate moet het systeem zonder verstoringen functioneren. Dit kunnen we onderverdelen onder: o Bedrijfszekerheid o Foutbestendigheid o Herstelbaarheid - Bruikbaarheid: Ook deze hoofdeigenschap is belangrijk omdat de vraag hier is: Hoe eenvoudig moet het systeem te gebruiken zijn. Het is natuurlijk van groot belang dat het systeem op zo een eenvoudige manier te gebruiken is. Hierbij kijken we naar de menselijke factor: hoe werkt het systeem voor anders validen? Is het systeem gebruiksvriendelijk genoeg? Bij deze hoofdeigenschap horen de volgende subeigenschappen waarbij we rekening moeten houden: o Aantrekkelijkheid o Begrijpelijkheid o Gebruiksgemak o Leerbaarheid - Efficiency: Hoeveel middelen mogen er gebruikt worden bij het uitvoeren van een taak en hoe snel moet het systeem taken uitvoeren? Hierbij zijn volgende puntjes belangrijk: o Middelenbeslag o Snelheid - Onderhoudsbaarheid: Kunnen we het systeem gemakkelijk onderhouden? Is het mogelijk om het systeem later wat te wijzigen? Kunnen we verder bouwen op voorafgaande analyse? Deze hoofdeigenschap bestaat uit de volgende 4 belangrijke punten: o Analyseerbaarheid o Stabiliteit o Testbaarheid o Wijzigbaarheid 8

9 - Overdraagbaarheid: Bij de laatste hoofdeigenschap moet er nagedacht worden over de mogelijkheid om het systeem over te zetten naar een andere omgeving, is dit mogelijk? Overdraagbaarheid bestaat uit 4 zaken waar we naar moeten kijken o Aanpasbaarheid o Inpasbaarheid o Installeerbaarheid o Gezamenlijkheid 4.2 Fase 2: Marktonderzoek In de tweede fase starten we met een marktonderzoek. Hierbij zoeken we naar en verzamelen we informatie over pakketten die een oplossing kunnen bieden aan het huidige project. Hierin onderscheiden we twee deeltaken, namelijk de onderzoek naar bestaande pakketten en de onderzoek naar deelpakketten Deeltaak 1: Onderzoek van bestaande pakketten Bij het onderzoek naar bestaande pakketten verzamelen we informatie over reeds bestaande software die oplossingen bieden voor het te ontwikkelen systeem. Hierbij is het belangrijk dat we de functionele en niet-functionele eisen van het project in het achterhoofd houden. Deze hebben immers een grote invloed op de zoektocht naar een bruikbaar softwarepakket Deeltaak 2: Onderzoek van deelpakketten We doen niet alleen een onderzoek naar volledige bestaande pakketten die meteen al een oplossing bieden. We zoeken ook naar zogenaamde deelpakketten. Deze softwarepakketten kunnen interessant zijn voor het project maar zijn niet meteen gebruiksklaar. Het is met enkele aanpassingen en toevoegingen dat deze pakketten gebruikt kunnen worden in het systeem. 4.3 Fase 3: Ontwikkelingsonderzoek In fase drie doen we onderzoek naar de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden van het systeem. Indien we in fase twee geen bruikbaar pakket vinden zullen we zelf een systeem moeten ontwikkelen. Hierbij staan we stil bij de verschillende onderdelen die noodzakelijk zijn bij de ontwikkeling van het systeem. Ook hierover moeten we een uitgebreid onderzoek doen om zo te achterhalen wat de beste opties zijn per onderdeel Deeltaak 1: Onderzoek naar een programmeertaal De programmeertaal is een formele taal die ontwikkeld is om instructies door te geven aan een machine, meestal een computer. Een programmeertaal kan gebruikt worden om programma s te creëren die het gedrag van de computer regelen. Het kiezen van een programmeertaal is een grote technische beslissing van het project. De keuze van een programmeertaal treft zowel de eindgebruiker als de ontwikkelaar van het systeem. Bij de keuze van een programmeertaal is het belangrijk te weten wat het systeem moet doen. Moet het systeem enkel berekeningen uitvoeren of moeten de resultaten ook op een mooie manier gepresenteerd worden? Dit is slechts een greep uit vele vragen waarop een antwoord gevormd moet worden bij het zoeken naar een programmeertaal. 9

10 Belangrijk bij het kiezen van een dergelijke taal is dat iedereen met deze programmeertaal kan werken. We moeten dus niet op de proppen komen met een oeroude taal die niet meer ondersteund wordt en waarmee niemand kan werken. Ten tweede is het ook te achterhalen hoe makkelijk je support krijgt wanneer je op een probleem stuit. Zo krijg je waarschijnlijk sneller een antwoord op een vraag in verband met een opensource programmeertaal in tegenstelling tot een gesloten taal Deeltaak 2: Onderzoek naar een framework Een softwareframework is een geheel van softwarecomponenten die gebruikt worden bij het ontwikkelen en programmeren van applicaties. Hieronder verstaan we ook de afspraken hoe deze verschillende componenten gebruikt worden binnen een groep ontwikkelaars en welke libraries gebruikt zullen worden. Net zoals bij de keuze van een programmeertaal, moeten we bij de keuze van een framework verschillende criteria in acht nemen. We kijken ook weer naar de populariteit en de grootte van de community zodat we snel een oplossing kunnen vinden moesten we in de problemen geraken. Ook de volgende belangrijke criteria moeten we onderzoeken: - Duurzaamheid: hoe lang wordt de framework nog ondersteund? - De filosofie achter de framework: een framework ontwikkeld door professionals zal waarschijnlijk ook aan de eisen voldoen van andere professionals. - Veiligheid: biedt de framework voldoende veiligheidsmaatregelen of kunnen deze makkelijk geïmplementeerd worden? - Documentatie: is de bestaande literatuur voldoende om aan de slag te gaan met het framework? Deeltaak 3: Onderzoek naar een CMS Een Content Management Systeem, of content-beheersysteem, is meestal een webapplicatie die het mensen, met weinige technische kennis, mogelijk maakt om documenten en gegevens op het internet te kunnen publiceren en beheren. CMS-systemen worden meestal gebruikt voor websites die blogs en nieuwsberichten bevatten. Het voordeel van een CMS-systeem is dat het makkelijk te gebruiken is. Het biedt voor zowel professionals als niettechnische mensen voldoende opties voor het beheer van een website. Bij de keuze van een CMS-systeem kunnen we bijna net dezelfde punten in acht nemen als bij het kiezen van een programmeertaal en een framework: - We bekijken hoe groot de community is, wat de kans op probleemoplossing aanzienlijk verhoogt; - Werken we met een opensource CMS of gaan we eerder op zoek naar een commerciële versie; - We vergelijken ook weer de duurzaamheden van de verschillende versies: blijft het gekozen CMS-systeem nog lang ondersteunt in de toekomst? Deeltaak 4: Onderzoek naar een Databasemanagementsysteem Het databasemanagementsysteem (DBMS) is het systeem dat verantwoordelijk is voor het toegankelijk maken, beveiliging en beheer van de opgeslagen gegevens. Het zorgt er dus voor dat de gebruiker aan zijn eigen data aankan en deze (op een eenvoudige manier) kan aanpassen. Vaak kunnen we in een DBMS drie onderdelen terugvinden: - De opgeslagen gegevens, - Het programma waarmee de data wordt beheerd en - De gehele gebruikersinterface die ervoor zorgt dat de gegevens makkelijk te bereiken zijn. 10

11 Er zijn veel verschillende databasemanagementsystemen beschikbaar. Net zoals bij CMS-systemen zijn er die commercieel zijn maar je hebt natuurlijk ook de opensource versies die zeker niet onderdoen aan de betalende systemen. Wat we zeker ook in acht moeten nemen bij de keuze van een DBMS is de locatie van dit systeem. Werken we eerder met een serverversie? Gaan we gebruik maken van een desktopversie of kijken we alleen naar de web-enabled versies die ervoor zorgen dat de gebruiker via zijn browser aan de gegevens kan? Ook hierbij moeten we goed rekening houden met de eisen van de opdrachtgever waarop we onze keuzes zullen moeten maken. 4.4 Fase 4: Onderzoek hosting Indien de voorkeur van de opdrachtgever naar een webapplicatie of een CMS-systeem gaat, moeten we ook nadenken over de hosting van de website. Hosting is een dienst dat personen en organisaties toelaat om hun website toegang te maken via het internet. Bedrijven die deze service aanbieden worden hostingbedrijven, of kortweg, hosts genoemd. Zij bieden ruimte op hun servers en connectiviteit naar de website aan voor de ontwikkelaars van de site. De keuze van zo n dergelijk hostingbedrijf is een zeer belangrijk gegeven voor de eindgebruiker. Zo moeten we al zeker kijken of het beheer van de website op een eenvoudige manier verloopt. Het is belangrijk dat de eindgebruiker op zijn eigen houtje de website kan beheren zonder telkens de hulp in te schakelen van een professional. Niet enkel de gebruiksvriendelijkheid is belangrijk, we moeten ook volgende criteria in acht nemen: - Hoeveelheid webruimte, - Beperking in bestandgroottes, - Betrouwbaarheid en de snelheid, - Ondersteuning van verschillende scripttalen (zoals PHP, Ruby On Rails, Django ) - Een andere en zeker geen onbelangrijke criteria, is de prijs. We kunnen ook kijken naar gratis hostingsites maar hieraan zijn natuurlijk enkele beperkingen verbonden. Zo kunnen we bijvoorbeeld de domeinnaam niet beslissen, deze is al vastgelegd door de host zelf. Als we, bijvoorbeeld, dus als domeinnaam jeugddienst-turnhout.be willen gebruiken, zullen we al zeker een alternatief moeten vinden. Een andere beperking zijn de reclameboodschappen op de site. De kans is reëel dat, wanneer we een gratis host kiezen, er vervelende reclameberichten op de site verschijnen om zo toch de kosten te compenseren. Dit komt zeker niet professioneel over voor een jeugddienst van een stad. De voorkeur gaat hoogst waarschijnlijk naar een commercieel hostingbedrijf. Hierbij kunnen we de verschillende prijzen vergelijken en welke extra services elke individueel bedrijf biedt. Op basis hiervan kunnen al een voorkeurselectie maken van hosts. De kans bestaat ook dat we niet opzoek moeten gaan naar een hostingbedrijf maar dat de stad Turnhout zelf een webruimte aanbiedt voor de site van de jeugddienst. In dat geval moeten we nog altijd nakijken of deze dan voldoet aan de benodigdheden van het project. 11

12 4.5 Fase 5: Onderzoek security Als laatste, maar zeker niet het minst belangrijkste, gaan we bekijken welke vereisten men heeft op gebied van veiligheid en hoe we aan deze eisen kunnen voldoen. Een selectie uit de vele veiligheidstechnieken: Het eerste punt van veiligheid is toegangscontrole waarbij we nakijken welke personen toegang krijgen tot welke gegevens. De meest bekende vorm om toegangscontrole toe te passen is door gebruik te maken van een gebruikersnaam en wachtwoord. Hierbij doen we ook al meteen aan authenticatie waarbij we meteen kunnen zien of de gebruiker die wil inloggen daadwerkelijk de persoon is die hij beweert te zijn. Een tweede punt dat we voor veiligheid kunnen toepassen is de encryptie van de gegevens. Hierbij gaan we de data coderen op basis van een bepaald algoritme. Door middel van decryptie worden de gegevens ontcijferd waardoor deze terug worden omgezet in leesbare data. Deze vorm van veiligheid lijkt misschien wel wat te veel van het goede maar wordt toch aangeraden. Steeds meer en meer databanken worden gehackt door kwaadwilligen. Om te voorkomen dat deze personen meteen leesbare data voor hen hebben moeten we toch gebruik maken van deze veiligheidstechniek. Hierdoor hebben de kwaadwilligen enkel onleesbare data waarmee zij niets zijn. Back-ups maken is de derde vorm van veiligheid die kan worden toegepast. Hierdoor kunnen we voorkomen dat de gegevens door een hardware- of menselijke fout volledig verdwenen zijn. Door op een regelmatige basis een back-up te maken van de gegevens verkleint men aanzienlijk de kans dat de gegevens kwijt geraken. Bij back-ups onderscheiden we de twee belangrijkste methodes: - Volledige back-up Zoals de naam al doet vermoeden gaan we bij een volledige back-up een kopie maken van alle gegevens. Deze methode wordt meestal na een vaste periode toegepast, bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks. - Incrementele back-up Bij deze back-up worden enkel de bestanden opgeslagen die veranderd zijn sinds de vorige incrementele back-up. Deze soort back-up wordt dan dagelijks toegepast. 12

13 5 PROJECTAFBAKENING Om te beginnen zullen we verschillende gegevens verzamelen ten einde een geïntegreerd systeem voor te bereiden. Wij beperken ons enkel tot een theoretisch concept van het te ontwikkelen project. Het is dus belangrijk om aan te duiden dat het praktisch gedeelte niet in ons eindproduct zal te vinden zijn. De jeugddienst van Turnhout telt momenteel 4 personeelsleden die alle 4 toegang zullen krijgen tot alle informatie over de jongeren. De jongeren krijgen geen toegang tot de informatie, maar zij zijn wel een grote invloedbron voor deze informatie. Jongeren geven mondeling of via de website feedback op de georganiseerde evenementen of activiteiten waarmee de personeelsleden dan aan de slag kunnen. De verantwoordelijkheid van de applicatie is om alle informatie op een veilige plaats te bewaren maar toch transparant te maken voor de bevoegde personen. 5.1 Verbanden met andere projecten De gegevens die de jeugddienst van Turnhout wil gebruiken om het inzicht in de jongeren van hun stad te vergroten is zo specifiek dat algemene bestaanden projecten niet aan alle eisen kunnen voldoen. Momenteel gebruiken ze het sociaal netwerk Facebook om informatie te verspreiden onder de jongeren. Dit communicatieplatform richt zich tot het delen van foto s, evenementen,.. maar geeft geen mogelijkheid om personen specifiek op te volgen. Zo heeft ook niet iedereen een facebookaccount en is de informatie die je deelt zeker niet meer van jezelf. De jeugddienst vertelde ook dat privacy zeker moet worden geïmplementeerd en daarom willen we daar extra aandacht op vestigen. 13

14 6 OMSCHRIJVING PRIMAIRE DOELGROEP EN ANDERE STAKEHOLDERS De personen en afdelingen die het meeste voordeel hebben bij de realisatie van dit project zijn: - Jeugddienst Turnhout - Jongeren - Stad Turnhout De groep die het meeste voordeel zal hebben aan dit project zijn de leden van de jeugddienst Turnhout. Een greep uit deze voordelen zijn: - Informatie over kinderen worden bijgehouden in een centrale database, waardoor ze niet meer omslachtig worden bijgehouden. - Het is door het gebruik van een centrale database dat deze informatie overal toegankelijk is. Vanuit zowel het jeugdhuis als het stadhuis. - Informatie over de ouders bijhouden zodat ze in noodgevallen gecontacteerd kunnen worden. - Niet alleen de informatie over de kinderen wordt bijgehouden, maar ook over de activiteiten. Zo kunnen ze zien waar en wanneer deze activiteiten plaatsvonden. Zo kan deze informatie gebruikt worden voor toekomstige activiteiten. - Doordat deze informatie wordt bijgehouden is het makkelijker om de activiteiten te evalueren en zo kunnen ze dit ook laten zien aan het stadsbestuur. - Minder papierwerk doordat alles nu digitaal wordt bijgehouden in plaats van geschreven documenten. - De jeugddienst zal de kinderen gemakkelijker kunnen bereiken. Een tweede groep die ook voordelen ondervindt aan dit systeem zijn de jongeren. De voordelen voor deze groep zijn eerder indirect: - Via de publieke kalender zullen de jongeren beter weten waar en wanneer er iets te doen is. Dit zal de samenhorigheid van de jongeren ten goede komen. - Doordat het systeem een betere opvolging van elk kind heeft, zal elke jongere beter begeleid kunnen worden in het opgroeien in de omgeving van Turnhout. - De jongeren krijgen meer inspraak in de keuze van de activiteiten. - Doordat ze mee beslissen en organiseren zal dit ook een groei op organisatorisch vlak een voordeel bieden. De derde groep die hier baat bij heeft is het stadsbestuur van Turnhout. - Het stadsbestuur krijgt nu een beter zicht op de werking van de jeugddienst. - Dit vormt een centraal aanspreekpunt om vandalisme of andere vormen van hinder tegen te gaan. 14

15 7 INFORMATIE EN RAPPORTERING Om tot een goed eindproduct te komen is het belangrijk dat de voortgang van het project op regelmatige basis wordt medegedeeld aan de opdrachtgever. Daarom zal er op twee wekelijkse basis een statusrapport bezorgd worden. Dit statusrapport wordt door de projectleider via mail aan de opdrachtgever gecommuniceerd. Een statusrapport bevat een opsomming van de verwezenlijkingen gedurende de twee voorgaande weken en het meest recente vergaderverslag. Zo kan de opdrachtgever goed opvolgen waar aan gedacht wordt tijdens verwerking van de informatie en indien nodig bijsturen indien het gevoel ontstaat dat het de verkeerde richting uitgaat of er iets over het hoofd wordt gezien. Wanneer het Plan van Aanpak volledig op punt staat zal dit door de projectleider aan de opdrachtgever worden gepresenteerd op een nog af te spreken moment. 15

16 8 RISICOANALYSE 8.1 Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om het project succesvol af te ronden In dit project is communicatie tussen personeelsleden onderling en de jongeren van Turnhout van groot belang. Voor de jongeren moet het gemakkelijk zijn om de juiste personen die ze vertrouwen te kunnen contacteren. De toegang tot informatie die het personeel verspreidt moet ook eenvoudig toegankelijk zijn voor iedereen. De belangrijkste voorwaarden tegenover het personeel is dat ze statistieken kunnen genereren uit hun verwerkte data en dat elke jongere specifiek kan worden opgevolgd. Het delen van deze verslagen onder het personeel moet ook op een veilige en gemakkelijke manier kunnen. Veiligheid is hierbij troef omdat het gaat om persoonlijke gegevens van jongeren uit de buurt. 8.2 Welke maatregelen moeten genomen worden om mislukken te vermijden - De data mag niet in de verkeerde handen vallen en alleen door de bevoegde personen worden bekeken. Daarom is veiligheid één van de prioriteiten van de applicatie. - Alle gegevens die voor de jongeren van Turnhout nuttig zijn in verband met de jeugddienst moeten gemakkelijk bereikbaar zijn via het internet. - Goede communicatie tussen de jeugddienst en onszelf is belangrijk om tot een goede oplossing te komen. 16

17 9 PROJECTORGANISATIE Aan het hoofd van de organisatie staat de opdrachtgever. De projectleider zorgt voor de communicatie tussen alle partijen, zowel de coach als de opdrachtgever. Els Peetermans en Dirk de Peuter zijn de coaches van ons team. Zij staan in voor het geven van advies over de communicatie en het beheer van het project. Hierna vinden we de overige teamleden en de secretaris. De secretaris heeft als opdracht om het dossier op een ordelijke manier bij te houden en de overige teamleden helpen mee aan het uitwerken van het project. De projectleider in de eerste fase van ons team is Han Mermans en Niels Maes is de secretaris. Niels Mangelschots en Sim Jacobs zijn gewoon teamleden. In de tweede fase zullen we de rollen omwisselen en zal Niels Mangelschots de projectleider worden en Sim Jacobs de secretaris. Han Mermans en Niels Maes zullen dan gewoon de teamleden zijn. FASE 1 Opdrachtgever: Jeugddienst Turnhout Projectleider: Han Mermans Coach: Els Peetermans Coach: Dirk de Peuter Teamlid: Niels Mangelschots Teamlid: Sim Jacobs Secretaris: Niels Maes FASE 2 Opdrachtgever: Jeugddienst Turnhout Projectleider: Niels Mangelschots Coach: Els Peetermans Coach: Dirk de Peuter Teamlid: Han Mermans Teamlid: Niels Maes Secretaris: Sim Jacobs 17

18 10 BIJLAGEN 10.1 Bijlage 1: Product Breakdown Structure (PBS) 18

19 10.2 Bijlage 2: Product Flow Diagram (PFD) 19

FASERING BUSINESSPROJECT

FASERING BUSINESSPROJECT FASERING BUSINESSPROJECT In eerste instantie hebben we de opdracht opgedeeld in verschillende fasen. (zie bijlage Product Breakdown Structure en Product Flow Diagram). Fase 1: Analyse van de eisen Eisen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Business Project

Plan van Aanpak Business Project 1. Aanleiding en achtergrond van het project Soulco is een Belgische KMO die zijn activiteiten uitoefent in Afrika en het Midden- Oosten. Ze willen graag een nieuwe website omdat hun huidige website volledig

Nadere informatie

Plan van Aanpak Programma stagebeheer

Plan van Aanpak Programma stagebeheer 1. Aanleiding en achtergrond van het project De Hivset is het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth Turnhout. Er zitten ongeveer 1300 leerlingen en veel daarvan moeten meerdere stages doen.

Nadere informatie

Algemeen Plan van Aanpak Business Project

Algemeen Plan van Aanpak Business Project Tijdens ons vorig gesprek hebben wij veel informatie gekregen over uw wensen voor het informaticagebeuren in uw bedrijf. Wij hebben op basis hiervan een plan van aanpak gemaakt. Hierin staat wat wij zoal

Nadere informatie

k.erf Plan van Aanpak

k.erf Plan van Aanpak k.erf Plan van Aanpak Inhoud 1 Aanleiding en achtergrond van het project... 2 2 Verwacht resultaat... 3 3 Business Case... 4 4 Fasering... 5 4.1 Fase 1: SWOT analyse per gemeente en globale SWOT analyse...

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

!!!! Privacyverklaring Hosting on Demand B.V. - NAW gegevens. - Telefoonnummer. - Factuuradres. - adres. - Betalingsgegevens

!!!! Privacyverklaring Hosting on Demand B.V. - NAW gegevens. - Telefoonnummer. - Factuuradres. -  adres. - Betalingsgegevens Onze Privacy Policy Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Website on Demand van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Stadsnaam onder nummer 01340455. Ongeautoriseerd

Nadere informatie

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Cursus Analyse voor Web Applicaties 1 Organisatie Opleiding Module Onderwerp Syntra AB Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Analyse op basis van SDM en UML

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Analyse Programmeertalen

Analyse Programmeertalen Analyse Programmeertalen De keuze van een programmeertaal mag niet onderschat worden. Het is dankzij deze taal dat de gebruiker interactie heeft met het complete systeem. Het is dus vanzelfsprekend dat

Nadere informatie

Extended ISO 9126: 2001. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Extended ISO 9126: 2001. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Extended ISO 9126: 2001 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Aan het begin verliet Tony Campmans ons team, we hebben dus het hele project met één persoon minder gewerkt.

Aan het begin verliet Tony Campmans ons team, we hebben dus het hele project met één persoon minder gewerkt. INFOB1PICA 2013-2014 EINDVERSLAG Team 5: Solvify 1. Individuele teamleden en algemene informatie Studentnr Naam Uren 4153553 Joost Besseling 143 4145607 Coen Boot 161 4146603 Joost Houben 171 4088646 Michiel

Nadere informatie

Werken in de Cloud. Prijzen.xls. Geschikt voor. Werken in de cloud

Werken in de Cloud. Prijzen.xls. Geschikt voor. Werken in de cloud Pag. 1 Downloads.xls Facturatie.xls Voorraad.xls Prijzen.xls Prijzen.xls Werknemers.xls Klantgegevens.xls Prijzen.xls Voorraad.xls xls Werknemers.xls Voorraad.xls Werknemers.xls Downloads.xls Werknemers.xls

Nadere informatie

2 Eisenanalyse. 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram

2 Eisenanalyse. 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram 2 Eisenanalyse 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram beschrijvingen van de UseCases en/of prototype Inloggen Inloggen Deze usecase zorgt ervoor dat de gebruiker zich kan inloggen op het systeem. lid

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp IVS Website

Functioneel Ontwerp IVS Website Stichting Innovision Solutions Vlietstraat 11 A 4535 HA Terneuzen 20-12-2012 Functioneel Ontwerp IVS Website INHOUDSOPGAVE 1. 1. INLEIDING...2 2. BESCHRIJVING VAN DE MOGELIJKE FUNCTIONALITEITEN VAN HET

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Versie: 1.1 Datum: 18 juli 2013 Geschreven door: ict@padland.nl 2013 OBS t Padland. Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Padland Startpagina...

Nadere informatie

In 5 stappen productiever met Office 365

In 5 stappen productiever met Office 365 In 5 stappen productiever met Office 365 Inleiding Met Office 365 van KPN beschik je altijd en overal over je zakelijke e-mail, agenda en documenten. Programma s als Excel, Word, PowerPoint en OneNote

Nadere informatie

Technologie en Interactie 3.2: software architectuur

Technologie en Interactie 3.2: software architectuur Technologie en Interactie 3.2: software architectuur Manual IAM-TDI-V2-Technologie en Interactie. Jaar 0809 blok 2 Oktober 2008 Fons van Kesteren 1/8 Inhoud Technologie en Interactie 3.2: software architectuur...

Nadere informatie

Waarom WordPress? Wat is WordPress? Bloggen en website Uniek design is mogelijk Makkelijk zelf te beheren

Waarom WordPress? Wat is WordPress? Bloggen en website Uniek design is mogelijk Makkelijk zelf te beheren Waarom WordPress? Wordpress is een bijzonder gebruiksvriendelijk systeem, zowel voor de gebruiker als de webbouwer. Iedereen kan er redelijk snel mee leren werken. Het zelf beheren van pagina s, nieuws,

Nadere informatie

Privacyverklaring. Ben je op zoek naar andere juridische informatie? Kijk dan even bij onze juridische informatie.

Privacyverklaring. Ben je op zoek naar andere juridische informatie? Kijk dan even bij onze juridische informatie. Privacyverklaring Wij van Stimuliz wijden ons toe aan het respecteren en beschermen van de correctheid, vertrouwelijkheid en beveiliging van jouw persoonlijke informatie. Wij zorgen ervoor dat jij je veilig

Nadere informatie

Peelland ICT Online Back-up

Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT biedt volledig in eigen beheer online back-up aan. Hiermee voorzien wij onze klanten van de laatste nieuwe back-up mogelijkheden en technieken. Risico s conventionele

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie OnderwijsApps B.V. Innovatieweg 26-03 7007 CD DOETINCHEM Tel. 0314-368250 Postbus 704 7000 AS DOETINCHEM KvK 51377888 www.onderwijsapps.nl info@onderwijsapps.nl

Nadere informatie

Privacyverklaring ViopTo

Privacyverklaring ViopTo Privacyverklaring ViopTo Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen

Nadere informatie

Handleiding. Online backup PC

Handleiding. Online backup PC Handleiding Online backup PC Inhoudsopgave 1. Installatie 2 2. Configuratie eerste keer 4 3. Bepalen waarvan een backup gemaakt moet worden 5 4. Instellen wanneer de backup wordt uitgevoerd 5 5. Beveiliging

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica HoGent Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica Titel van het project: Optimalisatie & ontwikkeling van een gegevenstransfertool voor Business Intelligence-gebruikers Datum : 01/11/2012 Naam student

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

Privacy Policy

Privacy Policy Stramark B.V. Zekeringstraat 17 1014 BM Amsterdam 020 71 65 411 www.stramark.nl Privacy Policy www.stramark.nl Dit is de Privacy Policy van Stramark B.V. (hierna te noemen Stramark, "wij," "ons" of "onze").

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

De voordelen van Drupal

De voordelen van Drupal Drupal is een open source Content Management System (CMS). Daarnaast kun je Drupal zien als een framework, dit betekent dat je modules (oftewel mini-applicaties) kunt implementeren in je installatie van

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI 2009

NIEUWSBRIEF JULI 2009 NIEUWSBRIEF JULI 2009 Graag willen wij u op de hoogte houden rondom ons softwarepakket. Controle database Om op een eenvoudige wijze te controleren of uw database foutieve of dubbel ingevoerde gegevens

Nadere informatie

Disclaimer voor https://websiteondemand.nl

Disclaimer voor https://websiteondemand.nl Onze Disclaimer ! Disclaimer voor https://websiteondemand.nl Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://websiteondemand.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Website on Demand. In deze disclaimer

Nadere informatie

Privacy-policy Horizon

Privacy-policy Horizon Privacy-policy Horizon In deze Privacy-policy beschrijven we hoe wij bepaalde gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen en welke mogelijkheden je hebt met betrekking jou gegevens. Onze Privacy-policy

Nadere informatie

Privacyverklaring ThePerfectWedding

Privacyverklaring ThePerfectWedding Privacyverklaring ThePerfectWedding Voor ons van ThePerfectWedding, onderdeel van WebLab.nl B.V., is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De persoonlijke gegevens waar wij de beschikking

Nadere informatie

React en React Native voor websites en apps

React en React Native voor websites en apps React en React Native voor websites en apps H A N S-PE T E R H ARMSEN HEEFT DI T GE SCH R E V EN IN APRI L 2017 Deze whitepaper is bedoeld voor product owners en beslissers. Hij gaat over React, een JavaScript

Nadere informatie

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Consultant: Dirk Derom Inhoudstafel Algemene structuur van de website...6 Front pagina...6 Pagina IDEEFIKS/IDEEKIDS...6 Functionaliteit...10

Nadere informatie

Croon Procurement Service

Croon Procurement Service Wat is een CMS? Een content-beheersysteem of Content Management Systeem is een softwaretoepassing, meestal een web-applicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis,

Nadere informatie

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK Eenvoudig informatie beheren en vinden Er is veel informatie over een onderwerp of klant. Het blijft echter lastig om de informatie te bundelen en gemakkelijk terug te vinden.

Nadere informatie

VIMN (hierna ook wij, ons en onze ) is onderdeel van Viacom International Inc.

VIMN (hierna ook wij, ons en onze ) is onderdeel van Viacom International Inc. PRIVACYBELEID Laatstelijk aangepast op 1 november 2016: we hebben het document aangepast waarnaar wordt verwezen in de laatste alinea van de paragraaf Hoe we jouw informatie verzamelen en gebruiken, waarin

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave handleiding CMS

Inhoudsopgave handleiding CMS Inhoudsopgave handleiding CMS INTRODUCTIE STICHTING GEEFGRATIS EN GEEF.NL... 2 HOE BEHEER IK ONZE GOEDE DOEL GEGEVENS?... 3 WAT IS EEN CMS?... 3 HOE LOG IK (BINNEN HET CMS) OP WWW.GEEF.NL IN?... 3 IK BEN

Nadere informatie

Editorial Media Design Guido Hildebrand - 1582968 Talisa van Dreven - 1582766 Alexander Ringnalda - 1547759. 24 september 2013 Versie 1

Editorial Media Design Guido Hildebrand - 1582968 Talisa van Dreven - 1582766 Alexander Ringnalda - 1547759. 24 september 2013 Versie 1 Editorial Media Design Guido Hildebrand - 1582968 Talisa van Dreven - 1582766 Alexander Ringnalda - 1547759 24 september 2013 Versie 1 Aanleiding en probleemomschrijving: Het project wordt uitgevoerd omdat

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

VisiBox Online Handleiding Pagina 1

VisiBox Online Handleiding Pagina 1 VisiBox Online Handleiding Pagina 1 Professioneel en betaalbaar VisiBox Online is een professioneel en betaalbaar planning programma! Geschikt voor zowel de kleine alsmede grote organisaties! Het betreft

Nadere informatie

SiteSafe. Rapportage. Security Audit voor CFConsultancy

SiteSafe. Rapportage. Security Audit voor CFConsultancy SiteSafe Rapportage Security Audit voor CFConsultancy Rapport Basic Security Audit Plus voor CFConsultancy Introductie... 2 Algemene indruk... 3 Constateringen... 4 Conclusie... 5 Bijlage A: Security Checklist...

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7)

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Afstudeerovereenkomst van Tim Wils Bijlage 1 Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Dit project betreft een eigen framework (soort API) waarmee relatief gemakkelijk en in korte tijd eindproducten opgezet

Nadere informatie

Maikel de Jong Dennis Wagenaar 18-05-10 v 1.0

Maikel de Jong Dennis Wagenaar 18-05-10 v 1.0 Plan van Aanpak Save Energy Leiden Maikel de Jong Dennis Wagenaar 18-05-10 v 1.0 Bijlage A, Planning.xls. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3 1.1 Projectorganisatie...3 1.2 Begrippenlijst...3

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Privacyverklaring PostNL

Privacyverklaring PostNL Privacyverklaring PostNL Deze privacyverklaring is van toepassing op alle online PostNL branded diensten die vallen onder de PostNL Holding B.V. en voorzien zijn van het PostNL logo, uitgezonderd de diensten

Nadere informatie

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Project methodiek Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Inhoud 1 PROJECTMETHODIEK... 3 1.1 TIME-BOXING... 3 1.2 USER-STORIES EN STORY-POINTS... 3

Nadere informatie

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Versie april/2008 Zicht nieuwe media ontwerpers 2008 1 Inleiding Een Content Management Systeem (CMS) is een webapplicatie waarmee je zonder

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING Via de website (www.parkinson-vereniging.nl) en het platform, waar u een Persoonlijk Parkinson Dossier kunt aanmaken, van De Parkinson Vereniging worden privacygevoelige

Nadere informatie

Informatie Systeem Ontwikkeling ISO 2R290

Informatie Systeem Ontwikkeling ISO 2R290 Informatie Systeem Ontwikkeling ISO 2R290 docent: Prof. dr. Paul De Bra Gebaseerd op: Database System Concepts, 5th Ed. doel van dit vak kennis van en inzicht in basisbegrippen over informatiesystemen

Nadere informatie

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver.

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver. Privacy Policy Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden niet ongevraagd met derden gedeeld en je kunt zelf beslissen welke gegevens je wel of juist niet online wilt delen. Benieuwd naar alle

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Plan van aanpak Toogle

Plan van aanpak Toogle Plan van aanpak Toogle Gemaakt door, Kevin Donkers Paul v.d. Linden Paul Eijsermans en Geert Tapperwijn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...3 3 Projectopdracht...4 4 Projectactiviteiten...5

Nadere informatie

Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam

Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam Team Fristeractief: Annet Heitman Jasper Mijdam Charlotte Cozijn Puck Holshuijsen Marieke Zeegers 17 november 2010 Digitaal instellinsplan,

Nadere informatie

Scarabee Vereniging Brochure

Scarabee Vereniging Brochure Scarabee Vereniging Brochure februari 2015 Inleiding Scarabee Vereniging is het werkmiddel bij uitstek voor een vlotte ledenadministratie. Het is bedoeld voor alle soorten verenigingen die met leden werken.

Nadere informatie

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows.

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 3. Installatie Xampp... 3 1.1 Installatie Xampp Launcher... 7 1.2 Controle geïnstalleerde bestanden...

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Efficy Mobile Efficy Mobile is een nieuwe interface van Efficy voor mobiele toestellen ter intentie van gebruikers die met Efficy werken onderweg.

Efficy Mobile Efficy Mobile is een nieuwe interface van Efficy voor mobiele toestellen ter intentie van gebruikers die met Efficy werken onderweg. 2012, Efficy sa/nv Nieuwe Functionaliteiten in Efficy 2012 Summer Efficy 2012 Summer voegt een aantal interessante nieuwe functionaliteiten toe aan wat anders een natuurlijke opvolging van de Spring release

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup Juni 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Abonnementen... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 4 Geografische dekking... 4 Minimaal dataverkeer...

Nadere informatie

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen!

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen! Microsoft Office 365 / 2013 Office 365 maakt een heel nieuwe werkwijze mogelijk. Office 365 biedt vrijwel overal toegang tot de vertrouwde Microsoft Office-tools, aangevuld met hoogwaardige, eenvoudig

Nadere informatie

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba Privacy Policy v09.16 Stone Internet Services bvba Stone Internet Services Privacy Policy Dit document heeft als doel te beschrijven hoe Stone Internet Services bvba omgaat met het opslaan en beheren van

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen

Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2de jaar Toegepaste Informatica Examenrooster Eisenanalyserapport Teamnr: 63 Luca Andronico (2Ti6 631) Jorge Schrauwen

Nadere informatie

Registreren, analyseren en verantwoorden

Registreren, analyseren en verantwoorden Registreren, analyseren en verantwoorden Inhoud DAS in het kort DAS in het kort 3 De voordelen voor u 4 Effecten meten 4 Uw opdracht verantwoorden 5 Werkwijze methodiseren 6 Samenwerking bevorderen 7 Kosten

Nadere informatie

2.1. De gegevens die je ons meedeelt bij je bestelling of registratie

2.1. De gegevens die je ons meedeelt bij je bestelling of registratie Privacy & Cookie Policy Make Your Own Spirit 1. Vennootschap De vennootschap Make Your Own Spirit BVBA, met maatschappelijke zetel te Oudburgweg 56, 9830 Sint-Martens-Latem, België (hierna MYOS ), is verantwoordelijk

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

Privacy Statement Snippit

Privacy Statement Snippit Privacy Statement Snippit Imagine IC neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Imagine IC altijd in

Nadere informatie

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN STAPPENPLAN WEBSITE BOUWEN Online ondernemers behalen drie procent meer omzet dan hun offline collega's, zo blijkt uit onderzoek. Een goede reden om als mkb er online aanwezig

Nadere informatie

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows.

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 1 Xampp downloaden... 2 2 Installatie Xampp 1.7.4 op externe harddisk... 3 3 XAMPP herconfiguren...

Nadere informatie

Een webwinkel starten Hoe doe je dat? Beeld slider met ipad, computer en android

Een webwinkel starten Hoe doe je dat? Beeld slider met ipad, computer en android Een webwinkel starten Hoe doe je dat? Beeld slider met ipad, computer en android Inhoudsopgave HOOFDSTUKKEN 1. Het juiste software pakket kiezen 2. Domeinnaam 2. Hosting 3. Template 4. PSP (Payment Service

Nadere informatie

Assignment 3 Arjan Dekker (23-02-05)

Assignment 3 Arjan Dekker (23-02-05) Assignment 3 Arjan Dekker (23-02-05) Dit document beschrijft twee onderzoeken uitgevoerd in opdracht van de afdeling ICT van Administratiekantoor Dekker BV. Deze afdeling wil achterhalen wat de beste manier

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING Via de website (www.parkinson-vereniging.nl) en het platform, waar u een Persoonlijk Parkinson Dossier kunt aanmaken, van De Parkinson Vereniging worden privacygevoelige

Nadere informatie

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork lanceerde in 2014 een online leerportal voor zijn medewerkers. Sindsdien kunnen medewerkers zelfstandig opleidingen zoeken en boeken binnen het aanbod

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten.

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten. VOORWAARDEN Over de adverteerder Ter kennismaking wordt het Kwebbels Boekenpakket gratis aangeboden, u betaalt alleen de administratie- en verzendkosten van 6,95. Na de kennismaking betaalt u de normale

Nadere informatie

plug & play documentatie eindopdracht: Van: Jarno Verhoogt / 500684953 Vak: Plug & Play Docent: J. Faber Datum: 24 / 01 / 14

plug & play documentatie eindopdracht: Van: Jarno Verhoogt / 500684953 Vak: Plug & Play Docent: J. Faber Datum: 24 / 01 / 14 plug & play eindopdracht: documentatie Van: Jarno Verhoogt / 500684953 Vak: Plug & Play Docent: J. Faber Datum: 24 / 01 / 14 1 inleiding In dit verslag wordt het hele proces van de Plug & Play eindopdracht

Nadere informatie

1 Introductie Office 365 13. 2 Abonneren en instellen 21. 3 Outlook 27. 4 Communiceren met Lync 45

1 Introductie Office 365 13. 2 Abonneren en instellen 21. 3 Outlook 27. 4 Communiceren met Lync 45 1 Introductie Office 365 13 Inleiding 14 Bekijken en bewerken 16 Samenwerken en plannen 17 Website en Lync 19 2 Abonneren en instellen 21 Installeren 22 Registreren 23 Mobiele back-up 23 Lync installeren

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

Archipol 6 voor gebruikers

Archipol 6 voor gebruikers Archipol 6 voor gebruikers Agenda Evolutie installed base Sterkten Archipol versie 6 Extra document types Module wapens Beheer Notulen 3 Archipol installed base Versie 4 : 31 % Versie 5 : 29 % Versie 6

Nadere informatie

Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan de hoofd beheerder.

Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan de hoofd beheerder. Handleiding Gebruik Download Chrome voor de beste compatibiliteit Aanmelden link: http://www.omegabelgium.com/cms/ Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report 02-09-2013 design inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inhoudsopgave & contactgegevens 2

Nadere informatie

Hoe bouw je een goede website/webshop?

Hoe bouw je een goede website/webshop? Hoe bouw je een goede website/webshop? Een website/blog zit zo in elkaar, maar om er dan een goede, mooie en succesvolle website van te maken is een tweede. Hierbij komt veel meer kijken dan dat men denkt.

Nadere informatie

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 2. Overzicht en specificering van additionele modules Naast de basis implementatie is het Steenstra CMS systeem uit te breiden met

Nadere informatie