Tweede openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet"

Transcriptie

1 Tweede openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 13 juli 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ABSOLUTELY INDEPENDENT B.V. (hierna ook: AI ), statutair gevestigd te Amsterdam (kvk-nr: ), voorheen kantoorhoudende te (1022 AB) Amsterdam aan de Nieuwendammerkade 26 M 6 Faillissementsnummer : C/13/15/95 F Datum uitspraak : 3 maart 2015 Curator : mr. E.J.G. Beerdsen Rechter-Commissaris : mr. W.F. Korthals Altes Activiteiten onderneming : Distributie van televisie- en spelformats Omzetgegevens : 1.6 milj volgens de (niet gedeponeerde) jaarcijfers 2013 Personeel gemiddeld aantal : 5 Saldo einde verslagperiode : ,84 Verslagperiode : 7 april t/m 12 juli 2015 Bestede uren verslagperiode Bestede uren totaal: : 108 uren en 12 minuten : 187 uren en 47 minuten Referentie curator : Het onderhavige openbaar verslag is opgesteld conform RECOFA-richtlijnen en wordt gepubliceerd op de website van Spuistraat 10 Advocaten (www.spuistraat10.nl). Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van artikel 73a van de Faillissementswet. Hoewel de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een weergave van voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn gebaseerd. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Verwezen wordt naar het eerste openbaar verslag. 1.2 Winst en verlies : Verwezen wordt naar het eerste openbaar verslag. 1.3 Balanstotaal : Verwezen wordt naar het eerste openbaar verslag. 1.4 Lopende procedures : AI is, als één van drie gedaagden, betrokken in een door Q-Art ingestelde gerechtelijke procedure in Hongarije (zie eerste openbaar verslag). De advocaat van Q-Art, de wederpartij in de Hongaarse gerechtelijke procedure, heeft zich bij de curator gemeld. Q-Art zou een vordering hebben van ,-, welke vordering overigens niet onderwerp van geschil zou zijn in de aanhangige procedure. De curator is met de advocaat in overleg getreden omtrent de plaatsing van de vordering op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen en beëindiging van de lopende procedure. 1.5 Verzekeringen : Er is een zakelijk pakket met een inventaris/goederenverzekering, bedrijfsschadeverzekering, glasverzekering en computer/electronicaverzekering (Nationale Nederlanden). Daarnaast is er een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (Reaal) en een tweetal reisverzekeringen (Global Assistance). De diverse verzekeringen werden opgezegd. 1.6 Huur : Verwezen wordt naar het eerste openbaar verslag. 1.7 Oorzaken faillissement : De curator heeft nadere informatie opgevraagd bij, en verkregen van zowel het huidige bestuur als het voormalig bestuur, teneinde meer inzicht te verkrijgen in de achtergronden van het conflict tussen beide partijen. Onderzoek wordt onder meer gedaan naar een negatieve correctie van ongeveer op het resultaat in de gepubliceerde cijfers ten opzichte van de door het voormalige bestuur opgestelde voorlopige cijfers. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Verwezen wordt naar het eerste openbaar verslag. 2.2 Aantal in jaar voor faill. : Verwezen wordt naar het eerste openbaar verslag. 2

3 2.3 Datum ontslagaanzegging : Verwezen wordt naar het eerste openbaar verslag. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Niet van toepassing. 3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : De curator zal het bestuur aansprakelijk stellen voor de schade die is ontstaan als gevolg van het weggooien van bezittingen van gefailleerde in januari 2015 bij de ontruiming van de bedrijfsruimte. Naast de bedrijfsinventaris is er software en hardware verdwenen die gedeeltelijk eigendom zijn van een derde en die werden gebruikt als pitchtool bij de verkoop van een forma waarvan AI gedeeltelijk rechthebbende is. 3.6 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 3.8 Bodemvoorrecht Fiscus : Niet van toepassing. Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Niet van toepassing Verkoopopbrengst : Niet van toepassing Boedelbijdrage : Niet van toepassing Andere activa 3.12 Beschrijving : De hosting van de databank vindt thans plaats in opdracht van de curator zodat kan worden nagegaan of de database te gelde kan worden gemaakt. De hiermee gemoeid zijnde kosten worden betaald via de boedel 3

4 3.13 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing Faillissementsrekening 3.14 Saldo : ,84 De teruggaaf omzetbelasting 1 e kwartaal 2015 vindt nog niet plaats in afwachting van de uitkomst van een boekenonderzoek door de Belastingdienst. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Waar sprake was van lopende projecten en nog te innen licentie fees werden inmiddels afspraken gemaakt met de belangrijkste format owners / rechthebbenden. 4.2 Opbrengst : Aan betalingen werd tot heden ontvangen op de bankrekeningen van gefailleerde en op de boedelrekeningen een totaalbedrag van ,81. Op basis van gemaakte afspraken worden er de komende periode nog enkele betalingen verwacht. 4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 5. Bank / zekerheden 5.1 Vorderingen van bank(en) : Op faillissementsdatum stond op de verschillende bankrekeningen bij de Rabobank een totaal creditsaldo van ,77. Na faillissementsdatum werden creditmutaties verricht op de bankrekeningen ter hoogte van ,25. De Rabobank heeft saldi ter hoogte van ,11 overgeboekt naar de boedelrekening. 5.2 Lease contracten : Voor zover bekend: geen. 5.3 Beschrijving zekerheden : Niet van toepassing. 5.4 Separatistenpositie : Niet van toepassing. 5.5 Boedelbijdragen : Niet van toepassing. Daarnaast is sprake van een rekening bij First American Bank. Het saldo op deze rekening bedraagt ongeveer

5 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Voor zover bekend: niet van toepassing 5.7 Reclamerechten : Voor zover bekend: geen 5.8 Retentierechten : Voor zover bekend: geen 6. Doorstart / voortzetten 6.1 Voortzetten : Niet van toepassing 6.2 Doorstart : Niet van toepassing 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De curator heeft de boekhouding onder zich genomen en heeft deze in onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen : De voorlopige jaarrekening 2013(verdichte balans) is geregistreerd op 30 januari Goedk. verkl. accountant : Wordt onderzocht. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Wordt onderzocht. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Er wordt onderzoek gedaan naar bestuurdersaansprakelijkheid. 7.6 Paulianeus handelen : Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijk paulianeus handelen. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Reeds betaald: X-Media Strategies (mr A.P.J.M. van Loon): ,66 Oasys (hosting database): 154,28 Netledger AS (cloud): 171,65 Nog te betalen: Salaris curator: PM Aan de rechter-commissaris zal worden verzocht om een opname van een voorschot op het salaris toe te staan. 5

6 8.2 Preferente vordering fiscus : Omzetbelasting: ,00 (zie eerste openbaar verslag). Vennootschapsbelasting: Er is sprake van een fiscale eenheid met Absolutely Holding tot 24 juni 2014 (zie eerste openbaar verslag). De aangifte over 2013 is verricht. De fiscus heeft nog geen biljet uitgereikt voor de aangifte over de periode 24 juni t/m 31 december Preferente vordering UWV : Nog niet bekend. 8.4 Andere preferente crediteuren : Niet bekend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze v. afwikkeling : Nog onbekend in de huidige fase. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : Een termijn van afwikkeling is bij het schrijven van dit verslag nog niet te geven. 9.2 Plan van aanpak : De curator verricht nader onderzoek naar lopende overeenkomsten en treedt hieromtrent in overleg met contractpartijen (par. 3.9). Verder zal in de komende periode nader onderzoek worden verricht naar de boekhouding en naar rechtmatigheid. 9.3 Indiening volgend verslag : Over drie maanden. Amsterdam, 13 juli 2015 Spuistraat 10 Advocaten E.J.G. Beerdsen curator Bijlage: Lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen Tussentijds financieel verslag Urenspecificatie 6

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 15 oktober 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid usario B.V., ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 12 maart 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMSTERDAM EXPO B.V. (hierna ook: EXPO ), tevens

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 16 december 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brand-New-Label B.V., ingeschreven bij de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007 VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Premium Connection BV Faillissementsnummer : 06.604 F Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007 Curator

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker FAILLISSEMENTSVERSLAG Ex ART. 73 A FW Nummer Eerste verslag Datum 3 juni 2015 Gegevens gefailleerde A.R.W.M. Rombouts Faillissementsnummer F.02/15/271 Datum uitspraak 12 mei 2015 Curator Mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : The Visual Identity Management Group B.V. Faillissementsnummer : C/13/13/693 F Datum uitspraak : 28 oktober 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari 2008

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari 2008 VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Premium Connection BV Faillissementsnummer : 06.604 F Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 8 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 8 april 2015 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Desenco Holding B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres:

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, KvK-nummer

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Erven Boonstra B.V. Faillissementsnummer : 09/368 F Datum uitspraak : 12 mei 2009 Datum verslag : 5 juni 2009 Curator : mr. N.P.

Nadere informatie