Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid"

Transcriptie

1 Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid Antwoordenboek Recht bij het opgavenboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Recht Manager Dit antwoordboek is van de docent: Telefoonnummer: 1

2 Examen Recht Verzekeringen, Consumentenrecht, Overeenkomsten Antwoorden opgaven Kerntaak 1 Recht Verzekeringen en risico s Soorten verzekeringen Opgave 1 Een verzekering is een overeenkomst tussen verzekeraar en verzekerde, waarbij de verzekeraar zich verplicht tegen het genot van een premie, de verzekerde schadeloos te stellen bij verlies, schade of gemis aan verwacht voordeel als gevolg van een gedekt onzeker voorval. Opgave 2 Om te bekijken welke risico s een ondernemer in zijn bedrijf loopt en hoe groot die risico s zijn voert hij een risico-inventarisatie uit. Zo bekijkt hij waartegen hij zich zou kunnen verzekeren en voor welk bedrag. Opgave 3 a. De ondernemer moet weten bij wie hij informatie kan opvragen over verzekeringen. Hij vraagt offertes aan om uit te zoeken bij welke maatschappij hij het beste een verzekering kan afsluiten. Bij het afsluiten van een verzekering ontvangt de ondernemer van de verzekeraar een polis waarin de voorwaarden van de desbetreffende verzekering staan. b. De ondernemer kan niet zomaar een verzekering opzeggen. Een verzekering loopt af als de periode voorbij is waarvoor de verzekering is afgesloten. De ondernemer moet daarom op de hoogte zijn van de lopende termijnen waarover een verzekering geldig is. De voorwaarden om een verzekering te beëindigen staan in de polis. Opgave 4 Risicoverzekering Brandverzekering Rechtsbijstandverzekering Lijfrenteverzekering Glasverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Verkeersverzekeringen (motorrijtuigen-, casco-, all-risk- en verkeersrechtsbijstand verzekering) Geldverzekering Gemengde verzekering Schadeverzekeringen Sommenverzekeringen 2

3 Opgave 5 Bij oververzekering is in de verzekeringspolis de verzekerde som hoger dan de werkelijke waarde van het verzekerde voorwerp. Bij onderverzekering is de verzekerde som juist lager. Opgave 6 Met het indemniteitsbeginsel wordt bedoeld dat de verzekeraar niet meer uitkeert dan de werkelijke schade. In dit geval is dat Opgave 7 Hierbij kan gedacht worden aan een ziektekostenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering (WA), een bromfietsverzekering. Opgave 8 Voorbeelden van onzekere gebeurtenissen zijn: overlijden (dat het gaat gebeuren is duidelijk, maar niet wanneer) brand inbraak ongeluk ziekte overstroming. Opgave 9 a. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende voorbeelden: Je weet nooit van tevoren of je ziek wordt en opgenomen moet worden in het ziekenhuis Je weet nooit van tevoren of er ingebroken zal worden. b. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende voorbeelden: bij overlijden en bij invalide worden als gevolg van een ongeluk. Opgave 10 Bij de risicoverzekering ontvangen de nabestaanden een uitkering op het moment dat de verzekerde (voor een bepaalde leeftijd) overlijdt. Bij een gemengde verzekering keert de verzekering altijd het verzekerde bedrag uit, ook als de verzekerde nog in leven is. Opgave 11 Een voorbeeld hierbij is: ik kies voor een compagnonsverzekering omdat de compagnon met wie ik de zaak run, een uitkering krijgt als ik kom te overlijden voor een bepaalde leeftijd. Op deze manier kan de compagnon de nabestaanden mijn aandeel in de zaak uitbetalen en behoeft hij het bedrijf niet te verkopen. 3

4 Opgave 12 Ondernemer De Graaff zal de volgende verzekeringen afsluiten: aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (verplicht); transportverzekering in verband met het bezorgen van de boodschappen; verkeersverzekering voor het voertuig waarmee de boodschappen worden bezorgd; brandverzekering; alleen voor de inboedel, niet voor het pand. De Graaff is immers geen eigenaar van het pand; bedrijfsschadeverzekering; geldverzekering voor het geld dat dagelijks naar de bank wordt gebracht; in een supermarkt komt immers veel contant geld binnen; compagnonsverzekering, om het zijn compagnon mogelijk te maken de zaak voort te zetten in geval van overlijden; de Graaff kan daarnaast kiezen voor een risicoverzekering, een gemengde verzekering of een lijfrenteverzekering voor zijn eigen toekomst dan wel voor de toekomst van zijn gezin, mocht hij overlijden. Opgave 13 Hij zal niet het totale schadebedrag krijgen uitgekeerd. Opgave 14 Je betaalt minder premie en daar bespaar je op. Het is wel een risico maar bij weinig schade kun je goedkoper uit zijn. Lenen, verzekeren en sparen Opgave 15 Bijna iedereen heeft de volgende verzekeringen: ziektekostenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en inboedelverzekering. 4

5 Consumentenrecht Consumentenrecht Opgave 16 Bescherming van de gezondheid en veiligheid van de consument. Bescherming van de economische belangen van de consument. Beschikking over betrouwbare informatie. Rechtsbescherming. Vertegenwoordiging van belangen. Opgave 17 Recht op betrouwbare informatie. Opgave 18 Terugroepactie of recall. Opgave 19 Nee, volgens de wet mag een winkelier maximaal vragen om 50% van het aankoopbedrag aan te betalen. Opgave 20 Voeg de kopie toe aan je lesmateriaal. Opgave 21 Er is niet één juist antwoord, dit is afhankelijk van de regels van jouw stagebedrijf. Opgave 22 Alleen als het in de algemene voorwaarden of op de kassabon staat, is een winkel verplicht om een artikel terug te nemen. Anders is een winkel nooit verplicht om een artikel terug te nemen. Opgave 23 Bij winkelgarantie staat de winkel in voor de deugdelijkheid van een product of artikel. De klant kan voor klachten of reparaties naar de winkel komen. Bij fabrieksgarantie staat de fabriek/de maker in voor de deugdelijkheid van een product. Fouten van het artikel worden door de fabriek opgelost. Opgave 24 Nee, de garantie geldt alleen als je op de kassabon kunt zien dat de mixer in jouw winkel is gekocht. Bij winkels met meerdere filialen geldt vaak wel de garantie in alle filialen. Opgave 25 Zo bouwt de verhuurder een verplichting in naar de klant zodat die ook moet controleren en rapporteren. De klant kan dan niet terugkomen en zeggen: het materiaal is beschadigd, maar dat was het ook al toen ik het huurde. 5

6 Opgave 26 Hij kan eventuele schade verrekenen. Hij kan een extra huurperiode makkelijk doorberekenen. En hij heeft een grote stimulans om de klanten het huurmateriaal terug te brengen. Opgave 27 Dit is logisch omdat zij aanhangwagens verhuren die je achter je auto hangt. Zonder rijbewijs mag je niet rijden. En dus willen ze een rijbewijs om je identiteit mee te controleren. Opgave 28 Bij koop op afstand ziet de klant alleen maar een plaatje van het artikel. Daarom is er extra bescherming voor de klant ingesteld door een zichttermijn van zeven dagen te geven. Opgave 29 Een geschillencommissie lost meningsverschillen, problemen en conflicten tussen klanten en winkeliers op. Geschillencommissies werken per branche. Opgave 30 Uitvoeren van producttesten. Geven van persoonlijk advies aan leden. 6

7 Overeenkomst en verbintenis Overeenkomst en verbintenis Opgave 31 Een vernietigbare overeenkomst kan door de rechter worden vernietigd op verzoek van een van de partijen. Redenen hiervoor zijn geestelijke stoornis, handelingsonbekwaamheid en wilsgebreken. Opgave 32 Door de docent te beoordelen. Opgave 33 Antwoord door de docent te beoordelen. Denk aan zaken als huurovereenkomst en arbeidsovereenkomst. Opgave 34 Criteria voor een geldige overeenkomst: De partijen die de overeenkomst afsluiten, zijn het volledig eens: er is sprake van wilsovereenstemming. De partijen zijn handelingsbekwaam. De overeenkomst is duidelijk. De overeenkomst is wettelijk toegestaan. Opgave 35 Een verbintenis is vaak het gevolg van een overeenkomst. Opgave 36 a. Dwaling wil zeggen dat je per ongeluk een verkeerde voorstelling van zaken hebt. b. Antwoord door de docent te beoordelen. 7

8 Koopovereenkomst Overeenkomsten juridisch Opgave 37 A is goed. Opgave Hij kan de overeenkomst vernietigen. 2. Hij kan de overeenkomst ontbinden. 3. Hij kan de partijen (of een van de partijen) dwingen om zijn verplichtingen na te komen. 4. Hij kan de overeenkomst nietig verklaren wanneer de overeenkomst niet wettelijk is toegestaan of wanneer het onderwerp van de overeenkomst niet duidelijk is. Opgave 39 Er is dan sprake dwaling, bedrog, bedreiging of misbruik van omstandigheden. Ook wanneer een van de partijen niet handelingsbekwaam is, kan de rechter de overeenkomst vernietigen. Opgave 40 Bij koop op afbetaling ben je onmiddellijk eigenaar, maar je betaalt de koopsom in termijnen. Opgave 41 Koop op afbetaling Huurkoop Je bent meteen eigenaar ja nee Je betaalt de koopsom in termijnen ja ja Je betaalt meer dan de koopsom ja ja Je moet de afspraken in oen akte vastleggen nee ja Het terugnemingsbeding kan gelden voor de verkoper nee ja Verschillen tussen koop op afbetaling en huurkoop Opgave 42 a. Dit betekent dat de verkoper de verkochte zaak mag terughalen als de koper niet aan zijn verplichtingen voldoet. Hij moet dan het verkochte laten taxeren, zodat de dagwaarde bekend is. b. Bij de akte van huurkoop. Opgave 43 Bij operational lease. Opgave 44 Een koopovereenkomst is een overeenkomst tussen een koper en een verkoper. De overeenkomst is pas gesloten als de ene partij iets aanbiedt en de andere partij dit aanbod accepteert. Opgave 45 Opschortingsrecht. 8

9 Opgave 46 De verkoper heeft het recht om het verkochte artikel terug te eisen als de koper niet betaalt. Dit moet hij schriftelijk doen. Dit is het recht van reclame. Opgave 47 Bij de Kamer van Koophandel. Opgave 48 De consument (= de koper). De wet beschrijft de consument als volgt: natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een bedrijf of beroep. De leverancier (= de verkoper). De wet omschrijft de leverancier als volgt: de leverancier handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep Opgave 49 De koper kan eisen dat: de verkoper de ontbrekende (onder)delen levert; de verkoper het product herstelt of, als dat redelijkerwijs gesproken mogelijk is, het product vervangt; de koopovereenkomst wordt ontbonden; de verkoper schadevergoeding betaalt. Opgave 50 Door de docent te beoordelen. Maar de rechter zal dit vermoedelijk niet doen. Tenzij hij vindt dat de aantasting van de privacy heel zwaar weegt. Opgave 51 a. Lease b. Koop op afbetaling c. Huurkoop Opgave 52 a. ja b. nee c. nee d. nee e. ja f. nee Opgave 53 Hij kan eisen dat de verkoper hem een nieuw boek levert of dat de koopovereenkomst wordt ontbonden. Opgave 54 Beide zaken hadden in de advertentie genoemd moeten zijn. Je mag van een tent verwachten dat hij afsluitbaar is en dat hij waterdicht is. Ze kan dus de tent inleveren en het geld terugeisen. Opgave 55 Productschade; dit is de schade (als gevolg van het gebrek) aan personen of zaken. Transactieschade; dit is schade aan het product zelf. 9

10 Criteria contract Opgave 56 Een mondelinge overeenkomst is ook een overeenkomst. De wet maakt hierin geen onderscheid. Opgave 57 Koper Wanneer levert de verkoper? Wie zijn partijen? Welk product of welke dienst biedt de verkoper? Wat gebeurt er als de verkoper niet levert? Verkoper Wanneer betaalt de koper? Wie zijn partijen? Welke prijs betaalt de koper? Wat gebeurt er als de koper niet betaalt? Waar vindt de aflevering plaats? Welke garantie geeft de verkoper? Welke onderhoudsafspraken zijn er? Wat moet er in een contract? Opgave 58 Een overeenkomst is altijd rechtsgeldig, of hij nu op papier staat of niet. Het is een misverstand dat iemand niet gebonden is aan een afspraak zolang er niet getekend is. Opgave 59 a. Nee, in een koopcontract staan bepaalde ontsnappingsclausules; ontbindende voorwaarden. b. Voorbeelden clausules: Als ik voor dit pand geen hypotheek kan krijgen, gaat de koop niet door. Als ik in dit pand geen dierenwinkel mag vestigen, gaat de koop niet door. Als de bouwkundige keuring gebreken aan het licht brengt waarvan het herstel duurder is dan 5.000, dan gaat de koop niet door. 10

11 Rechten en plichten Opgave 60 De consument heeft vijf fundamentele rechten: 1. bescherming van zijn gezondheid en veiligheid; 2. bescherming van zijn economische belangen; 3. beschikking over betrouwbare informatie; 4. rechtsbescherming; 5. vertegenwoordiging. Opgave 61 De klant moet het bedrag dat de winkelier voor het artikel vraagt, betalen. Opgave 62 a. Algemene voorwaarden zijn door de verkoper vastgestelde en zwart op wit vastgelegde voorwaarden, die aanvullende of afwijkende rechten en plichten van de koper en de verkoper inhouden. b. Op de verkoopbon, bij de Kamer van Koophandel of de Arrondissementsrechtbank. Opgave 63 Mevrouw Veenhuizen is verplicht de genoemde prijs te betalen, oftewel twee euro vijftig! Er hing geen prijskaartje aan de jurk. De verkoopster noemde de prijs en mevrouw Veenhuizen is verplicht die prijs te betalen, en meer ook niet. Opgave 64 a. De klant heeft recht op een volledig product. Daarom dient hij de kussentjes alsnog te krijgen. Zijn deze niet meer voorradig, dan is het reëel om deze klant een vervangend product te leveren. b. Als de afwijkende voorwaarden niet op de bon vermeld stonden, en er ook geen verwijzing naar geregistreerde Algemene voorwaarden op de bon staat, heeft de klant recht op een nieuw badpak of teruggave van geld. Opgave 65 a. Het meisje kan de bekeuring vergoed krijgen. Ze moet daarmee naar de verkoper van de uitlaat. De uitlaat had aan de wettelijke eisen moeten voldoen. b. Omdat de uitlaat niet voldoet, heeft het meisje recht op een nieuwe uitlaat, of op het ongedaan maken van de koop. Ze kan dan het geld terugkrijgen. 11

12 Algemene voorwaarden Opgave 66 Overeenkomsten in de detailhandel kunnen worden gesloten: tussen ondernemer en leverancier tussen ondernemers onderling tussen ondernemer en consument. Opgave 67 Dit kan bij de Kamer van Koophandel of bij de arrondissementsrechtbank. Opgave 68 Dan kan de klant vragen om ontbinding van de koopovereenkomst. Opgave 69 Op de zwarte lijst staan voorwaarden die voor de consument onredelijk bezwarend zijn en op de grijze lijst staan voorwaarden die voor de consument vermoedelijk onredelijk bezwarend zijn. Opgave 70 a. De consument kan bij de rechter vernietiging van zo n beding aanvragen. De verkoper kan zich hiertegen verweren. b. De consument kan bij de rechter vernietiging van zo n beding aanvragen en de verkoper kan zich hiertegen niet verweren. Hij is zonder meer fout. Opgave 71 De beoordeling is aan de docent. Opgave 72 Onderwerpen in leveringsvoorwaarden kunnen zijn: de afleveringsplaats en de leveringstermijn; op welk moment de eigendom en de aansprakelijkheid van verkoper naar de koper overgaan; de kwaliteitsgarantie en de hoeveelheidseenheden van de producten; klachtenprocedures en schadegevallen; op welke wijze ontbinding van de overeenkomst mogelijk is. Opgave 73 Onderwerpen in betalingsvoorwaarden kunnen zijn: de prijs die betaald moet worden, wat inclusief en wat exclusief is, en de valuta waarin betaald moet worden; de betalingstermijn en de wijze van betaling, bijvoorbeeld 50% moet vooraf contant betaald worden; een eventuele boeteregeling bij niet op tijd betalen; regels met betrekking tot incassomaatregelen. 12

13 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Opgave 74 Een arbeidsovereenkomst is een contract waarbij de werknemer in dienst treedt van de werkgever. De werknemer verplicht zich gedurende een zekere tijd arbeid voor de werkgever te verrichten. De werkgever is vervolgens verplicht de werknemer te belonen voor de verrichte arbeid. Opgave 75 Bij freelance werk is geen sprake van een arbeidsovereenkomst omdat de freelancer niet in dienst is van de opdrachtgever. Opgave 76 Er is sprake van een natuurlijk persoon wanneer de werkgever een persoon is, een echt mens dus. Met een rechtspersoon wordt een organisatie bedoeld, bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv). Opgave 77 a. Gedurende de proeftijd kan de werkgever het functioneren van de nieuwe werknemer beoordelen. Als de werknemer niet goed functioneert, kan hij op een gemakkelijke manier ontslagen worden. b. Gedurende de proeftijd kan de nieuwe werknemer bekijken of hij past in de organisatie en of de functie hem voldoende ligt. Opgave 78 Op deze manier kan een werkgever voorkomen dat de werknemer zomaar overstapt naar een concurrent. Opgave 79 a. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd maak je geen afspraken over de duur van het dienstverband. Zo n dienstverband wordt ook wel een vast dienstverband genoemd. b. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt afgesproken wanneer het contract afloopt. De overeenkomst bevat dus een duidelijke einddatum. Opgave 80 Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn: B computer van de zaak, C kinderopvang en D reiskostenvergoeding. Opgave 81 Een individuele arbeidsovereenkomst geldt voor één werknemer. Een collectieve arbeidsovereenkomst geldt voor alle werknemers in de bedrijven waarvoor die CAO geldt. Opgave 82 Een CAO komt tot stand via onderhandelingen tussen werkgeversorganisaties en vakbonden. De vakbonden spreken namens de werknemers. 13

14 Opgave 83 Als een CAO verbindend is verklaard, is de gehele branche verplicht deze CAO te volgen. Opgave 84 In een CAO worden zaken geregeld als: loon, arbeidstijden, ontslagprocedure, proeftijd, arbeidsomstandigheden, pensioen, toeslagen, vakantieregeling, zwangerschapsverlof, ziekteregeling. Einde arbeidsovereenkomst Opgave 85 Naast pensioen en overlijden kan een arbeidsovereenkomst beëindigd worden via: opzegging beëindigingsovereenkomst arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ontbinding door de kantonrechter ontslag op staande voet collectief ontslag. Opgave 86 Bij opzegging wil één van de partijen ontslag. Bij een beëindigingsovereenkomst willen beide partijen dat. Opgave 87 Wanneer een werknemer instemt met een beëindigingsovereenkomst zonder dat hij uitzicht heeft op een nieuwe baan, is hij verwijtbaar werkloos. Hij heeft dan meestal geen recht op een werkloosheidsuitkering. Opgave 88 Het gaat hier om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bij dergelijke contracten heeft de werkgever geen ontslagvergunning nodig. De werkgever hoeft het contract niet te verlengen. Opgave 89 Dringende redenen voor een bedrijf om iemand op staande voet te ontslaan zijn bijvoorbeeld: De medewerker verschijnt regelmatig dronken op het werk. De medewerker is betrapt op diefstal of fraude. De medewerker heeft iemand binnen het bedrijf mishandeld of grof beledigd. De medewerker weigert bij herhaling om redelijke bevelen of opdrachten uit te voeren. Opgave 90 Waarschijnlijk kreeg hij gelijk omdat er in de periode van 24 jaar dat hij bij dit bedrijf heeft gewerkt, nog nooit klachten zijn geweest over zijn functioneren. Opgave 91 Er is sprake van een collectief ontslag wanneer een bedrijf twintig of meer mensen in één keer wil ontslaan. 14

15 Ontslagprocedures Opgave 92 Bij een ontslagprocedure moet je ook nog rekening houden met de bijzondere ontslagverboden en de schriftelijke aanzegging. Opgave 93 In de brief deel je allereerst mee dat je hem wilt ontslaan. Daarnaast noem je de reden en de datum van het ontslag. Opgave 94 Het CWI zal een ontslagvergunning afgeven als er sprake is van een redelijk ontslag. Opgave 95 Ja, hier is sprake van een redelijk ontslag. Een werkgever mag een medewerker ontslaan als die onvoldoende functioneert en er binnen de organisatie geen ander geschikt werk is voor hem. Opgave 96 In dit geval zal de vergunning niet verleend worden omdat het wettelijk verboden is om iemand te ontslaan tijdens en wegens ziekte. Opgave 97 a. De bijzondere ontslagverboden bepalen dat je in een aantal situaties een medewerker niet mag ontslaan. Deze regels hebben te maken met de persoonlijke situatie van de werknemer. b. Je mag een medewerker niet ontslaan wanneer: de medewerker ziek is (in dit geval geldt het ontslagverbod maximaal twee jaar); de medewerker zwanger is; de medewerker lid is van de ondernemingsraad. Opgave 98 De juiste antwoorden zijn: C en D. Opgave 99 In een getuigschrift noem je hoe lang de werknemer bij je in dienst is geweest en welke werkzaamheden hij heeft uitgevoerd. Daarnaast kun je ook de kwaliteiten van je werknemer vermelden. Opgave 100 a. Dringende redenen zijn bijvoorbeeld: De werknemer is ongeschikt voor de functie. De werknemer heeft diefstal gepleegd. De werknemer heeft bedrijfsgeheimen onthuld. b. Gewijzigde omstandigheden zijn bijvoorbeeld: bedrijfseconomische veranderingen die personeelsinkrimping noodzakelijk maken (gedwongen bedrijfsinkrimping, reorganisatie, faillissement); een verstoorde arbeidsrelatie: de werkgever en de werknemer hebben een ernstig, onoplosbaar meningsverschil. 15

16 Opgave 101 a. Dringende redenen voor de werkgever zijn bijvoorbeeld: De werknemer verschijnt regelmatig dronken op het werk. De werknemer heeft diefstal of fraude gepleegd. De werknemer heeft een collega of de werkgever mishandeld of grof beledigd. De werknemer heeft een aantal keren geweigerd om redelijke bevelen of opdrachten uit te voeren. b. Dringende redenen voor een medewerker zijn bijvoorbeeld: het niet op tijd ontvangen van loon; mishandeling of ernstige belediging door de werkgever; het overhalen tot het uitvoeren van onwettige daden. Opgave 102 Bij een ontslag op staande voet onderneem je de volgende acties: Je roept de medewerker bij je en deelt hem mee dat hij op staande voet ontslagen is. Je noemt de dringende reden van het ontslag. Je stuurt je medewerker een schriftelijke, aangetekende bevestiging van het ontslag. Je vertelt je medewerker dat hij het ontslag bij de rechter kan aanvechten. Opgave 103 Het volgende hoort bij elkaar: Opgave 104 Bij het voorbereiden van een ontslaggesprek let je op de volgende zaken: Je verzamelt informatie waarmee je de beslissing om te ontslaan kunt onderbouwen. Je trekt voldoende tijd uit voor het gesprek. Je regelt een rustige omgeving om het gesprek te voeren. Opgave 105 De structuur van het slechtnieuwsgesprek is: klap uitdelen reacties ontvangen wat nu? 16

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst

De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! Maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 4 1.1 Afloop door bepaalde

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST P&O-services telefoon: (030) 880 1880 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerknl 3503 RM Utrecht website: www.protestantsekerk.nl Inleiding Soms wil

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Arbeidscontracten; de beste keuze per medewerker

Arbeidscontracten; de beste keuze per medewerker Arbeidscontracten; de beste keuze per medewerker Je hebt (meestal) personeel nodig om je bedrijf te runnen, maar voor veel ondernemers kan personeel ook als last voelen. Vooruit, die gedachte stamt nog

Nadere informatie

Juridische zaken Ken je rechten en plichten

Juridische zaken Ken je rechten en plichten Juridische zaken Ken je rechten en plichten Juridische zaken Ken je rechten en plichten Voorwoord 2 Willem Overbosch Directeur MKB Servicedesk 3 Nederland telt bijna 1.4 miljoen ondernemers. Waarvan ongeveer

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID SPECIAL WET WERK EN ZEKERHEID Voorwoord Voor alle werkgevers dus ook voor u als watersportondernemer gaat er veel veranderen op het gebied van personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 juli

Nadere informatie

Woninghypotheken Algemene voorwaarden

Woninghypotheken Algemene voorwaarden Woninghypotheken Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Woninghypotheken van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V van 28 augustus 2015. 02/26 Algemene voorwaarden Woninghypotheken Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Woninghypotheken. van uw hypotheek

Algemene voorwaarden. Woninghypotheken. van uw hypotheek Algemene voorwaarden Woninghypotheken van uw hypotheek Algemene Voorwaarden Woninghypotheken van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V van 28 augustus 2015. 2 / 23 Algemene voorwaarden Woninghypotheken

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Ontslagrecht. Ontslagstelsel blokkeert banengroei

Ontslagrecht. Ontslagstelsel blokkeert banengroei Inleiding Het Nederlandse ontslagrecht wordt vaak als zeer gecompliceerd ervaren. Een veel gehoord geluid in werkgeverskringen is dat het onmogelijk is om arbeidsovereenkomsten te beëindigen, en als dit

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie (Para)medici en Particulier juli 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie (Para)medici en Particulier juli 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie (Para)medici en Particulier juli 2015 2 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie (Para)medici en Particulier juli 2015 Altijd juridische hulp, verzekerd of niet U heeft een

Nadere informatie

WOONGARANT HYPOTHEEKBESCHERMING

WOONGARANT HYPOTHEEKBESCHERMING WOONGARANT HYPOTHEEKBESCHERMING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN IBP 0910 Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U heeft bij ons een Woongarant Inkomensbeschermingsplan

Nadere informatie

Help, ik word ontslagen

Help, ik word ontslagen Help, ik word ontslagen Help, ik word ontslagen Handboek voor werknemers Centraal Beheer Achmea en Kluwer hebben uiterste zorgvuldigheid betracht bij het produceren van Help, ik word ontslagen. Niettemin

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren GRB141

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren GRB141 Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren GRB141 Leeswijzer Checklist 2 Inhoudsopgave 1. Waarvoor bent u verzekerd? 3 2. Voor wie geldt deze verzekering? 3 3. In welke landen bent u verzekerd?

Nadere informatie

HYPOTHEEK OPVANG POLIS

HYPOTHEEK OPVANG POLIS HYPOTHEEK OPVANG POLIS ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U hebt bij ons een Hypotheek Opvang Polis (HOP) afgesloten. Wat spreken

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015 2 Voorwaarden ARAG Voorwaarden ProRechtCombinatie ARAG ProRechtPolis Zakelijke Particulier Markt juli 2015 Altijd juridische hulp, verzekerd

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering 2014

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering 2014 Voorwaarden Aanhangwagenverzekering 2014 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 5 Wie is verzekerd? 5 In welke landen geldt de verzekering? 5 Wanneer start uw verzekering en wanneer stopt deze?

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 WONING AANKOPEN

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 WONING AANKOPEN NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 O:\OPGEHAALDE MODELLEN\BROCHURE WONING AANKOPEN.DOC VERSIE 010911 WONING AANKOPEN ALLROUND KANTOOR

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 15 2 Inhoudsopgave Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Particulieren Checklist 5 1. Waarvoor

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd MKBPlusHypotheek

Voorwaarden Delta Lloyd MKBPlusHypotheek Voorwaarden Delta Lloyd MKBPlusHypotheek Per 1 maart 2015 G 03.2.45-0315 Inleiding U leent geld van Delta Lloyd Levensverzekering om een bedrijfspand te kopen of te verbouwen. Of u betaalt met de hypotheeklening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 TOELICHTING Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 4 april 2011 In 2010 zijn de erfpachtvoorwaarden van Staatsbosbeheer beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Op basis van

Nadere informatie