Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid"

Transcriptie

1 Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid Antwoordenboek Recht bij het opgavenboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Recht Manager Dit antwoordboek is van de docent: Telefoonnummer: 1

2 Examen Recht Verzekeringen, Consumentenrecht, Overeenkomsten Antwoorden opgaven Kerntaak 1 Recht Verzekeringen en risico s Soorten verzekeringen Opgave 1 Een verzekering is een overeenkomst tussen verzekeraar en verzekerde, waarbij de verzekeraar zich verplicht tegen het genot van een premie, de verzekerde schadeloos te stellen bij verlies, schade of gemis aan verwacht voordeel als gevolg van een gedekt onzeker voorval. Opgave 2 Om te bekijken welke risico s een ondernemer in zijn bedrijf loopt en hoe groot die risico s zijn voert hij een risico-inventarisatie uit. Zo bekijkt hij waartegen hij zich zou kunnen verzekeren en voor welk bedrag. Opgave 3 a. De ondernemer moet weten bij wie hij informatie kan opvragen over verzekeringen. Hij vraagt offertes aan om uit te zoeken bij welke maatschappij hij het beste een verzekering kan afsluiten. Bij het afsluiten van een verzekering ontvangt de ondernemer van de verzekeraar een polis waarin de voorwaarden van de desbetreffende verzekering staan. b. De ondernemer kan niet zomaar een verzekering opzeggen. Een verzekering loopt af als de periode voorbij is waarvoor de verzekering is afgesloten. De ondernemer moet daarom op de hoogte zijn van de lopende termijnen waarover een verzekering geldig is. De voorwaarden om een verzekering te beëindigen staan in de polis. Opgave 4 Risicoverzekering Brandverzekering Rechtsbijstandverzekering Lijfrenteverzekering Glasverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Verkeersverzekeringen (motorrijtuigen-, casco-, all-risk- en verkeersrechtsbijstand verzekering) Geldverzekering Gemengde verzekering Schadeverzekeringen Sommenverzekeringen 2

3 Opgave 5 Bij oververzekering is in de verzekeringspolis de verzekerde som hoger dan de werkelijke waarde van het verzekerde voorwerp. Bij onderverzekering is de verzekerde som juist lager. Opgave 6 Met het indemniteitsbeginsel wordt bedoeld dat de verzekeraar niet meer uitkeert dan de werkelijke schade. In dit geval is dat Opgave 7 Hierbij kan gedacht worden aan een ziektekostenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering (WA), een bromfietsverzekering. Opgave 8 Voorbeelden van onzekere gebeurtenissen zijn: overlijden (dat het gaat gebeuren is duidelijk, maar niet wanneer) brand inbraak ongeluk ziekte overstroming. Opgave 9 a. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende voorbeelden: Je weet nooit van tevoren of je ziek wordt en opgenomen moet worden in het ziekenhuis Je weet nooit van tevoren of er ingebroken zal worden. b. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende voorbeelden: bij overlijden en bij invalide worden als gevolg van een ongeluk. Opgave 10 Bij de risicoverzekering ontvangen de nabestaanden een uitkering op het moment dat de verzekerde (voor een bepaalde leeftijd) overlijdt. Bij een gemengde verzekering keert de verzekering altijd het verzekerde bedrag uit, ook als de verzekerde nog in leven is. Opgave 11 Een voorbeeld hierbij is: ik kies voor een compagnonsverzekering omdat de compagnon met wie ik de zaak run, een uitkering krijgt als ik kom te overlijden voor een bepaalde leeftijd. Op deze manier kan de compagnon de nabestaanden mijn aandeel in de zaak uitbetalen en behoeft hij het bedrijf niet te verkopen. 3

4 Opgave 12 Ondernemer De Graaff zal de volgende verzekeringen afsluiten: aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (verplicht); transportverzekering in verband met het bezorgen van de boodschappen; verkeersverzekering voor het voertuig waarmee de boodschappen worden bezorgd; brandverzekering; alleen voor de inboedel, niet voor het pand. De Graaff is immers geen eigenaar van het pand; bedrijfsschadeverzekering; geldverzekering voor het geld dat dagelijks naar de bank wordt gebracht; in een supermarkt komt immers veel contant geld binnen; compagnonsverzekering, om het zijn compagnon mogelijk te maken de zaak voort te zetten in geval van overlijden; de Graaff kan daarnaast kiezen voor een risicoverzekering, een gemengde verzekering of een lijfrenteverzekering voor zijn eigen toekomst dan wel voor de toekomst van zijn gezin, mocht hij overlijden. Opgave 13 Hij zal niet het totale schadebedrag krijgen uitgekeerd. Opgave 14 Je betaalt minder premie en daar bespaar je op. Het is wel een risico maar bij weinig schade kun je goedkoper uit zijn. Lenen, verzekeren en sparen Opgave 15 Bijna iedereen heeft de volgende verzekeringen: ziektekostenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en inboedelverzekering. 4

5 Consumentenrecht Consumentenrecht Opgave 16 Bescherming van de gezondheid en veiligheid van de consument. Bescherming van de economische belangen van de consument. Beschikking over betrouwbare informatie. Rechtsbescherming. Vertegenwoordiging van belangen. Opgave 17 Recht op betrouwbare informatie. Opgave 18 Terugroepactie of recall. Opgave 19 Nee, volgens de wet mag een winkelier maximaal vragen om 50% van het aankoopbedrag aan te betalen. Opgave 20 Voeg de kopie toe aan je lesmateriaal. Opgave 21 Er is niet één juist antwoord, dit is afhankelijk van de regels van jouw stagebedrijf. Opgave 22 Alleen als het in de algemene voorwaarden of op de kassabon staat, is een winkel verplicht om een artikel terug te nemen. Anders is een winkel nooit verplicht om een artikel terug te nemen. Opgave 23 Bij winkelgarantie staat de winkel in voor de deugdelijkheid van een product of artikel. De klant kan voor klachten of reparaties naar de winkel komen. Bij fabrieksgarantie staat de fabriek/de maker in voor de deugdelijkheid van een product. Fouten van het artikel worden door de fabriek opgelost. Opgave 24 Nee, de garantie geldt alleen als je op de kassabon kunt zien dat de mixer in jouw winkel is gekocht. Bij winkels met meerdere filialen geldt vaak wel de garantie in alle filialen. Opgave 25 Zo bouwt de verhuurder een verplichting in naar de klant zodat die ook moet controleren en rapporteren. De klant kan dan niet terugkomen en zeggen: het materiaal is beschadigd, maar dat was het ook al toen ik het huurde. 5

6 Opgave 26 Hij kan eventuele schade verrekenen. Hij kan een extra huurperiode makkelijk doorberekenen. En hij heeft een grote stimulans om de klanten het huurmateriaal terug te brengen. Opgave 27 Dit is logisch omdat zij aanhangwagens verhuren die je achter je auto hangt. Zonder rijbewijs mag je niet rijden. En dus willen ze een rijbewijs om je identiteit mee te controleren. Opgave 28 Bij koop op afstand ziet de klant alleen maar een plaatje van het artikel. Daarom is er extra bescherming voor de klant ingesteld door een zichttermijn van zeven dagen te geven. Opgave 29 Een geschillencommissie lost meningsverschillen, problemen en conflicten tussen klanten en winkeliers op. Geschillencommissies werken per branche. Opgave 30 Uitvoeren van producttesten. Geven van persoonlijk advies aan leden. 6

7 Overeenkomst en verbintenis Overeenkomst en verbintenis Opgave 31 Een vernietigbare overeenkomst kan door de rechter worden vernietigd op verzoek van een van de partijen. Redenen hiervoor zijn geestelijke stoornis, handelingsonbekwaamheid en wilsgebreken. Opgave 32 Door de docent te beoordelen. Opgave 33 Antwoord door de docent te beoordelen. Denk aan zaken als huurovereenkomst en arbeidsovereenkomst. Opgave 34 Criteria voor een geldige overeenkomst: De partijen die de overeenkomst afsluiten, zijn het volledig eens: er is sprake van wilsovereenstemming. De partijen zijn handelingsbekwaam. De overeenkomst is duidelijk. De overeenkomst is wettelijk toegestaan. Opgave 35 Een verbintenis is vaak het gevolg van een overeenkomst. Opgave 36 a. Dwaling wil zeggen dat je per ongeluk een verkeerde voorstelling van zaken hebt. b. Antwoord door de docent te beoordelen. 7

8 Koopovereenkomst Overeenkomsten juridisch Opgave 37 A is goed. Opgave Hij kan de overeenkomst vernietigen. 2. Hij kan de overeenkomst ontbinden. 3. Hij kan de partijen (of een van de partijen) dwingen om zijn verplichtingen na te komen. 4. Hij kan de overeenkomst nietig verklaren wanneer de overeenkomst niet wettelijk is toegestaan of wanneer het onderwerp van de overeenkomst niet duidelijk is. Opgave 39 Er is dan sprake dwaling, bedrog, bedreiging of misbruik van omstandigheden. Ook wanneer een van de partijen niet handelingsbekwaam is, kan de rechter de overeenkomst vernietigen. Opgave 40 Bij koop op afbetaling ben je onmiddellijk eigenaar, maar je betaalt de koopsom in termijnen. Opgave 41 Koop op afbetaling Huurkoop Je bent meteen eigenaar ja nee Je betaalt de koopsom in termijnen ja ja Je betaalt meer dan de koopsom ja ja Je moet de afspraken in oen akte vastleggen nee ja Het terugnemingsbeding kan gelden voor de verkoper nee ja Verschillen tussen koop op afbetaling en huurkoop Opgave 42 a. Dit betekent dat de verkoper de verkochte zaak mag terughalen als de koper niet aan zijn verplichtingen voldoet. Hij moet dan het verkochte laten taxeren, zodat de dagwaarde bekend is. b. Bij de akte van huurkoop. Opgave 43 Bij operational lease. Opgave 44 Een koopovereenkomst is een overeenkomst tussen een koper en een verkoper. De overeenkomst is pas gesloten als de ene partij iets aanbiedt en de andere partij dit aanbod accepteert. Opgave 45 Opschortingsrecht. 8

9 Opgave 46 De verkoper heeft het recht om het verkochte artikel terug te eisen als de koper niet betaalt. Dit moet hij schriftelijk doen. Dit is het recht van reclame. Opgave 47 Bij de Kamer van Koophandel. Opgave 48 De consument (= de koper). De wet beschrijft de consument als volgt: natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een bedrijf of beroep. De leverancier (= de verkoper). De wet omschrijft de leverancier als volgt: de leverancier handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep Opgave 49 De koper kan eisen dat: de verkoper de ontbrekende (onder)delen levert; de verkoper het product herstelt of, als dat redelijkerwijs gesproken mogelijk is, het product vervangt; de koopovereenkomst wordt ontbonden; de verkoper schadevergoeding betaalt. Opgave 50 Door de docent te beoordelen. Maar de rechter zal dit vermoedelijk niet doen. Tenzij hij vindt dat de aantasting van de privacy heel zwaar weegt. Opgave 51 a. Lease b. Koop op afbetaling c. Huurkoop Opgave 52 a. ja b. nee c. nee d. nee e. ja f. nee Opgave 53 Hij kan eisen dat de verkoper hem een nieuw boek levert of dat de koopovereenkomst wordt ontbonden. Opgave 54 Beide zaken hadden in de advertentie genoemd moeten zijn. Je mag van een tent verwachten dat hij afsluitbaar is en dat hij waterdicht is. Ze kan dus de tent inleveren en het geld terugeisen. Opgave 55 Productschade; dit is de schade (als gevolg van het gebrek) aan personen of zaken. Transactieschade; dit is schade aan het product zelf. 9

10 Criteria contract Opgave 56 Een mondelinge overeenkomst is ook een overeenkomst. De wet maakt hierin geen onderscheid. Opgave 57 Koper Wanneer levert de verkoper? Wie zijn partijen? Welk product of welke dienst biedt de verkoper? Wat gebeurt er als de verkoper niet levert? Verkoper Wanneer betaalt de koper? Wie zijn partijen? Welke prijs betaalt de koper? Wat gebeurt er als de koper niet betaalt? Waar vindt de aflevering plaats? Welke garantie geeft de verkoper? Welke onderhoudsafspraken zijn er? Wat moet er in een contract? Opgave 58 Een overeenkomst is altijd rechtsgeldig, of hij nu op papier staat of niet. Het is een misverstand dat iemand niet gebonden is aan een afspraak zolang er niet getekend is. Opgave 59 a. Nee, in een koopcontract staan bepaalde ontsnappingsclausules; ontbindende voorwaarden. b. Voorbeelden clausules: Als ik voor dit pand geen hypotheek kan krijgen, gaat de koop niet door. Als ik in dit pand geen dierenwinkel mag vestigen, gaat de koop niet door. Als de bouwkundige keuring gebreken aan het licht brengt waarvan het herstel duurder is dan 5.000, dan gaat de koop niet door. 10

11 Rechten en plichten Opgave 60 De consument heeft vijf fundamentele rechten: 1. bescherming van zijn gezondheid en veiligheid; 2. bescherming van zijn economische belangen; 3. beschikking over betrouwbare informatie; 4. rechtsbescherming; 5. vertegenwoordiging. Opgave 61 De klant moet het bedrag dat de winkelier voor het artikel vraagt, betalen. Opgave 62 a. Algemene voorwaarden zijn door de verkoper vastgestelde en zwart op wit vastgelegde voorwaarden, die aanvullende of afwijkende rechten en plichten van de koper en de verkoper inhouden. b. Op de verkoopbon, bij de Kamer van Koophandel of de Arrondissementsrechtbank. Opgave 63 Mevrouw Veenhuizen is verplicht de genoemde prijs te betalen, oftewel twee euro vijftig! Er hing geen prijskaartje aan de jurk. De verkoopster noemde de prijs en mevrouw Veenhuizen is verplicht die prijs te betalen, en meer ook niet. Opgave 64 a. De klant heeft recht op een volledig product. Daarom dient hij de kussentjes alsnog te krijgen. Zijn deze niet meer voorradig, dan is het reëel om deze klant een vervangend product te leveren. b. Als de afwijkende voorwaarden niet op de bon vermeld stonden, en er ook geen verwijzing naar geregistreerde Algemene voorwaarden op de bon staat, heeft de klant recht op een nieuw badpak of teruggave van geld. Opgave 65 a. Het meisje kan de bekeuring vergoed krijgen. Ze moet daarmee naar de verkoper van de uitlaat. De uitlaat had aan de wettelijke eisen moeten voldoen. b. Omdat de uitlaat niet voldoet, heeft het meisje recht op een nieuwe uitlaat, of op het ongedaan maken van de koop. Ze kan dan het geld terugkrijgen. 11

12 Algemene voorwaarden Opgave 66 Overeenkomsten in de detailhandel kunnen worden gesloten: tussen ondernemer en leverancier tussen ondernemers onderling tussen ondernemer en consument. Opgave 67 Dit kan bij de Kamer van Koophandel of bij de arrondissementsrechtbank. Opgave 68 Dan kan de klant vragen om ontbinding van de koopovereenkomst. Opgave 69 Op de zwarte lijst staan voorwaarden die voor de consument onredelijk bezwarend zijn en op de grijze lijst staan voorwaarden die voor de consument vermoedelijk onredelijk bezwarend zijn. Opgave 70 a. De consument kan bij de rechter vernietiging van zo n beding aanvragen. De verkoper kan zich hiertegen verweren. b. De consument kan bij de rechter vernietiging van zo n beding aanvragen en de verkoper kan zich hiertegen niet verweren. Hij is zonder meer fout. Opgave 71 De beoordeling is aan de docent. Opgave 72 Onderwerpen in leveringsvoorwaarden kunnen zijn: de afleveringsplaats en de leveringstermijn; op welk moment de eigendom en de aansprakelijkheid van verkoper naar de koper overgaan; de kwaliteitsgarantie en de hoeveelheidseenheden van de producten; klachtenprocedures en schadegevallen; op welke wijze ontbinding van de overeenkomst mogelijk is. Opgave 73 Onderwerpen in betalingsvoorwaarden kunnen zijn: de prijs die betaald moet worden, wat inclusief en wat exclusief is, en de valuta waarin betaald moet worden; de betalingstermijn en de wijze van betaling, bijvoorbeeld 50% moet vooraf contant betaald worden; een eventuele boeteregeling bij niet op tijd betalen; regels met betrekking tot incassomaatregelen. 12

13 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Opgave 74 Een arbeidsovereenkomst is een contract waarbij de werknemer in dienst treedt van de werkgever. De werknemer verplicht zich gedurende een zekere tijd arbeid voor de werkgever te verrichten. De werkgever is vervolgens verplicht de werknemer te belonen voor de verrichte arbeid. Opgave 75 Bij freelance werk is geen sprake van een arbeidsovereenkomst omdat de freelancer niet in dienst is van de opdrachtgever. Opgave 76 Er is sprake van een natuurlijk persoon wanneer de werkgever een persoon is, een echt mens dus. Met een rechtspersoon wordt een organisatie bedoeld, bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv). Opgave 77 a. Gedurende de proeftijd kan de werkgever het functioneren van de nieuwe werknemer beoordelen. Als de werknemer niet goed functioneert, kan hij op een gemakkelijke manier ontslagen worden. b. Gedurende de proeftijd kan de nieuwe werknemer bekijken of hij past in de organisatie en of de functie hem voldoende ligt. Opgave 78 Op deze manier kan een werkgever voorkomen dat de werknemer zomaar overstapt naar een concurrent. Opgave 79 a. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd maak je geen afspraken over de duur van het dienstverband. Zo n dienstverband wordt ook wel een vast dienstverband genoemd. b. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt afgesproken wanneer het contract afloopt. De overeenkomst bevat dus een duidelijke einddatum. Opgave 80 Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn: B computer van de zaak, C kinderopvang en D reiskostenvergoeding. Opgave 81 Een individuele arbeidsovereenkomst geldt voor één werknemer. Een collectieve arbeidsovereenkomst geldt voor alle werknemers in de bedrijven waarvoor die CAO geldt. Opgave 82 Een CAO komt tot stand via onderhandelingen tussen werkgeversorganisaties en vakbonden. De vakbonden spreken namens de werknemers. 13

14 Opgave 83 Als een CAO verbindend is verklaard, is de gehele branche verplicht deze CAO te volgen. Opgave 84 In een CAO worden zaken geregeld als: loon, arbeidstijden, ontslagprocedure, proeftijd, arbeidsomstandigheden, pensioen, toeslagen, vakantieregeling, zwangerschapsverlof, ziekteregeling. Einde arbeidsovereenkomst Opgave 85 Naast pensioen en overlijden kan een arbeidsovereenkomst beëindigd worden via: opzegging beëindigingsovereenkomst arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ontbinding door de kantonrechter ontslag op staande voet collectief ontslag. Opgave 86 Bij opzegging wil één van de partijen ontslag. Bij een beëindigingsovereenkomst willen beide partijen dat. Opgave 87 Wanneer een werknemer instemt met een beëindigingsovereenkomst zonder dat hij uitzicht heeft op een nieuwe baan, is hij verwijtbaar werkloos. Hij heeft dan meestal geen recht op een werkloosheidsuitkering. Opgave 88 Het gaat hier om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bij dergelijke contracten heeft de werkgever geen ontslagvergunning nodig. De werkgever hoeft het contract niet te verlengen. Opgave 89 Dringende redenen voor een bedrijf om iemand op staande voet te ontslaan zijn bijvoorbeeld: De medewerker verschijnt regelmatig dronken op het werk. De medewerker is betrapt op diefstal of fraude. De medewerker heeft iemand binnen het bedrijf mishandeld of grof beledigd. De medewerker weigert bij herhaling om redelijke bevelen of opdrachten uit te voeren. Opgave 90 Waarschijnlijk kreeg hij gelijk omdat er in de periode van 24 jaar dat hij bij dit bedrijf heeft gewerkt, nog nooit klachten zijn geweest over zijn functioneren. Opgave 91 Er is sprake van een collectief ontslag wanneer een bedrijf twintig of meer mensen in één keer wil ontslaan. 14

15 Ontslagprocedures Opgave 92 Bij een ontslagprocedure moet je ook nog rekening houden met de bijzondere ontslagverboden en de schriftelijke aanzegging. Opgave 93 In de brief deel je allereerst mee dat je hem wilt ontslaan. Daarnaast noem je de reden en de datum van het ontslag. Opgave 94 Het CWI zal een ontslagvergunning afgeven als er sprake is van een redelijk ontslag. Opgave 95 Ja, hier is sprake van een redelijk ontslag. Een werkgever mag een medewerker ontslaan als die onvoldoende functioneert en er binnen de organisatie geen ander geschikt werk is voor hem. Opgave 96 In dit geval zal de vergunning niet verleend worden omdat het wettelijk verboden is om iemand te ontslaan tijdens en wegens ziekte. Opgave 97 a. De bijzondere ontslagverboden bepalen dat je in een aantal situaties een medewerker niet mag ontslaan. Deze regels hebben te maken met de persoonlijke situatie van de werknemer. b. Je mag een medewerker niet ontslaan wanneer: de medewerker ziek is (in dit geval geldt het ontslagverbod maximaal twee jaar); de medewerker zwanger is; de medewerker lid is van de ondernemingsraad. Opgave 98 De juiste antwoorden zijn: C en D. Opgave 99 In een getuigschrift noem je hoe lang de werknemer bij je in dienst is geweest en welke werkzaamheden hij heeft uitgevoerd. Daarnaast kun je ook de kwaliteiten van je werknemer vermelden. Opgave 100 a. Dringende redenen zijn bijvoorbeeld: De werknemer is ongeschikt voor de functie. De werknemer heeft diefstal gepleegd. De werknemer heeft bedrijfsgeheimen onthuld. b. Gewijzigde omstandigheden zijn bijvoorbeeld: bedrijfseconomische veranderingen die personeelsinkrimping noodzakelijk maken (gedwongen bedrijfsinkrimping, reorganisatie, faillissement); een verstoorde arbeidsrelatie: de werkgever en de werknemer hebben een ernstig, onoplosbaar meningsverschil. 15

16 Opgave 101 a. Dringende redenen voor de werkgever zijn bijvoorbeeld: De werknemer verschijnt regelmatig dronken op het werk. De werknemer heeft diefstal of fraude gepleegd. De werknemer heeft een collega of de werkgever mishandeld of grof beledigd. De werknemer heeft een aantal keren geweigerd om redelijke bevelen of opdrachten uit te voeren. b. Dringende redenen voor een medewerker zijn bijvoorbeeld: het niet op tijd ontvangen van loon; mishandeling of ernstige belediging door de werkgever; het overhalen tot het uitvoeren van onwettige daden. Opgave 102 Bij een ontslag op staande voet onderneem je de volgende acties: Je roept de medewerker bij je en deelt hem mee dat hij op staande voet ontslagen is. Je noemt de dringende reden van het ontslag. Je stuurt je medewerker een schriftelijke, aangetekende bevestiging van het ontslag. Je vertelt je medewerker dat hij het ontslag bij de rechter kan aanvechten. Opgave 103 Het volgende hoort bij elkaar: Opgave 104 Bij het voorbereiden van een ontslaggesprek let je op de volgende zaken: Je verzamelt informatie waarmee je de beslissing om te ontslaan kunt onderbouwen. Je trekt voldoende tijd uit voor het gesprek. Je regelt een rustige omgeving om het gesprek te voeren. Opgave 105 De structuur van het slechtnieuwsgesprek is: klap uitdelen reacties ontvangen wat nu? 16

Elobase Detailhandel Organisatiebeleid

Elobase Detailhandel Organisatiebeleid Elobase Detailhandel Organisatiebeleid Opgavenboek Recht voor het theorie-examen kerntaak 1 Manager Verzekeringen, Consumentenrecht, Overeenkomsten Dit rekenwerkboek is van de student: Klas: Telefoonnummer:

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid

Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid Antwoordenboek bij het opgavenboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Recht Ondernemer Dit antwoordboek is van de docent: Telefoonnummer: 1 Examen Recht Kerntaak

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

Uitwerkingen recht digitale opgaven Aan bod komen achtereenvolgens:

Uitwerkingen recht digitale opgaven Aan bod komen achtereenvolgens: Uitwerkingen recht digitale opgaven Aan bod komen achtereenvolgens: Soorten verzekeringen (Opgave 1 t/m 14) digitaal Verzekeringen en risico s Opgave 1 t/m 15 Werkboek Soorten verzekeringen (1 t/m 14)

Nadere informatie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie Infokaart voor en door professionals Flexwet Een product van De Unie De Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet) is indertijd ingesteld met als doel: de werkgever de mogelijkheid te bieden meer flexibiliteit

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Rechten en plichten zijn als palmbomen die slechts vruchten dragen wanneer zij naast elkaar groeien.

Rechten en plichten zijn als palmbomen die slechts vruchten dragen wanneer zij naast elkaar groeien. 5. Werknemer en ontslag De werknemer is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten, wat een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten. B.W. artikel 1615d

Nadere informatie

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering (BBV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Betalingsbeschermingsverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Ontslag Onderdirektoraat Juridische en Internationale Zaken Secretariaat Ontslagcommissie Wagenwegstraat no.22 Paramaribo-Suriname Tel.:475241/471940

Nadere informatie

ontslagrecht managen van de uitstroom beëindigen dienstverband Hand-out managen van de uitstroom.

ontslagrecht managen van de uitstroom beëindigen dienstverband Hand-out managen van de uitstroom. managen van de uitstroom ontslag dreigt ontslagrecht ontslagbescherming Burgerlijk Wetboek Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (1945) beëindigen dienstverband bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Overeenkomsten

Hoofdstuk 9 Overeenkomsten Hoofdstuk 9 Overeenkomsten Paragraaf 9.1 1. Algemene opmerkingen a. Definieer het begrip overeenkomst. b. Noem de eisen op grond waarvan er van een overeenkomst sprake is. c. Kunt u een voorbeeld noemen

Nadere informatie

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst 1. Ontslag 1.1 Inleiding In Nederland kennen wij een duaal ontslagstelsel. Dat betekent dat een werkgever die een werknemer wil ontslaan twee wegen kan bewandelen. De werkgever kan UWV WERKbedrijf (het

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid

Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid Opgavenboek Recht voor het theorie-examen kerntaak 1 Ondernemer Verzekeringen, Consumentenrecht, Overeenkomsten, Ondernemingsvormen, Faillissement, Surseance van

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

Werknemer & Ontslag. Uitgave van Directie Arbeid & Onderzoek Datum 2005

Werknemer & Ontslag. Uitgave van Directie Arbeid & Onderzoek Datum 2005 Werknemer & Ontslag Uitgave van Directie Arbeid & Onderzoek Datum 2005 De werknemer is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten, wat een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort

Nadere informatie

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG VOORWAARDEN ARBEIDSOVEREENKOMST Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst: Verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten; Werkgever

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Organisatiebeleid

Elobase Detailhandel Organisatiebeleid Elobase Detailhandel Organisatiebeleid Theorieboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Recht Manager Verzekeringen, Consumentenrecht, Overeenkomsten. 1 Theorieboek voor het theorie-examen: Kerntaak 1 Recht

Nadere informatie

*** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY ***

*** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Titel: Ontslagprocedure *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.19 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 4 (incl. bijlage van 2 pag.) Aantal bijlagen: 1 Status: Vastgesteld

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Ik ben ontslagen, wat moet ik nu regelen?

Ik ben ontslagen, wat moet ik nu regelen? Deze denkhulp laat zien wat u moet regelen als u bent ontslagen. Dit gaat zowel over volledig ontslag als over gedeeltelijk ontslag, waarbij u van uw werkgever minder uren zou moeten gaan werken. De mate

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Juridisch Niveau mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid Bestuur Nederlandse Associatie

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijnen Examen Loonadministratie Juridisch Personeel en Organisatie Arbeidsrecht Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 2-0 Geldig vanaf 01-11-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Het systeem van het ontslagrecht 21

Hoofdstuk 2. Het systeem van het ontslagrecht 21 Inhoud Inhoud Ten geleide 11 Hoofdstuk 1. Inleiding 13 1.1 Geschiedenis van het ontslagrecht 14 1.1.1 1907: De arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek 14 1.1.2 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 13 1 Enige grondbeginselen 15 1.1 Rechtsregels 16 1.1.1 Publiekrecht en privaatrecht 16 1.1.2 Dwingend en aanvullend (regelend) recht 17 1.1.3 Materieel en formeel recht 18 1.1.4 Objectief

Nadere informatie

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Het huidige arbeidsrecht Het arbeidsrecht kent een gesloten stelsel van ontslagrecht. Dit betekent dat een arbeidsovereenkomst alleen op de in de wet geregelde manieren

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Productwijzer Inboedelverzekering

Productwijzer Inboedelverzekering Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de inboedelverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren

Nadere informatie

Hoorcollege 6, 17 oktober 2016: Ontslagrecht II

Hoorcollege 6, 17 oktober 2016: Ontslagrecht II Hoorcollege 6, 17 oktober 2016: Ontslagrecht II Prof. Mr. I. van der Helm Deze week gaan we verder met het ontslagrecht, waarmee we vorige week zijn begonnen. Deze week zal het eind van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet Ontslag op staande voet Ontslag op staande voet is een opzegging wegens een dringende reden waardoor de arbeidsovereenkomst direct eindigt. Deze opzegging vindt plaats zonder vergunning van het UWV. De

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid/Organisatiebeleid

Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid/Organisatiebeleid Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid/Organisatiebeleid Hoofdstuk 3 Overeenkomsten Theorieboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Recht Ondernemer Tevens bevattend de onderwerpen voor Manager Overeenkomsten

Nadere informatie

Arbeid. Uw rechten en plichten als werknemer. Voorwoord. Inleiding CAO

Arbeid. Uw rechten en plichten als werknemer. Voorwoord. Inleiding CAO Arbeid Uw rechten en plichten als werknemer Voorwoord Wees u ervan bewust dat alle juridische informatie in dit bestand slechts globaal en indicatief is. Het arbeidsrecht is bovendien zo omvangrijk dat

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht: Ontslag met wederzijds goedvinden

Het nieuwe ontslagrecht: Ontslag met wederzijds goedvinden Het nieuwe ontslagrecht: Ontslag met wederzijds goedvinden dinsdag 31 maart 2015 Mr. Maarten van Gelderen Webinar agenda 2015 Ontslag met wederzijds goedvinden De disfunctionerende werknemer De transitievergoeding

Nadere informatie

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Werkloos Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

Rechten huurder: ongestoord gebruik van de woning, woning moet in goede staat zijn huurbedrag moet kloppen met de kwaliteit van de woning

Rechten huurder: ongestoord gebruik van de woning, woning moet in goede staat zijn huurbedrag moet kloppen met de kwaliteit van de woning Hoofdstuk 4: wonen Paragraaf 1: op kamers Huurovereenkomst: de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder zijn hierin vastgelegd. Deze overeenkomst kan mondeling, maar is meestal schriftelijk.

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid)

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de collectieve

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijnen Examen Loonadministratie Juridisch Personeel en Organisatie Arbeidsrecht Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

mr. J.P.M.F. (Jan Pieter) Verkennis Pr- en Communicatieadviseur

mr. J.P.M.F. (Jan Pieter) Verkennis Pr- en Communicatieadviseur mr. J.P.M.F. (Jan Pieter) Verkennis Pr- en Communicatieadviseur ONDERWERPEN Kennismaking Financiering Waarom naar het Juridisch Loket? Toegankelijkheid Feiten en cijfers Dreigend ontslag, wat nu? Proeftijd

Nadere informatie

Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Actualiteiten WWZ. Recente rechtspraak

Actualiteiten WWZ. Recente rechtspraak Actualiteiten WWZ Recente rechtspraak Recente rechtspraak VERGOEDINGEN - Naast transitievergoeding en billijke vergoeding geen ruimte voor een aanvullende vergoeding. Als partijen een aanvullende vergoeding

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Actua Assuradeuren B.V. Versie januari 2009 Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering. U leest wat dit voor

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

24 februari 2015. mr. Jeroen Weterings. jeroen@huysjurist.nl

24 februari 2015. mr. Jeroen Weterings. jeroen@huysjurist.nl 24 februari 2015 mr. Jeroen Weterings jeroen@huysjurist.nl Juridische risico s Welke risico s kom jij tegen in je werk als ondernemer? Stelling: Risico nemen hoort bij ondernemen! Stelling: Juridische

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide

Nadere informatie

Productwijzer collectieve Ongevallen- verzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve Ongevallen- verzekering voor werknemers collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over productwijzer

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief Wijzigingen arbeidsrecht Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief: Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 Arbeidsrecht nieuwsbrief In onze nieuwsbrief van december 2014 hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract

Inhoud. 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract Inhoud Deel I Algemene inleiding 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 1.1. Het arbeidsrecht.......................................... 3 1.2. Wat is nou eigenlijk een arbeidscontract?.....................

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijnen Examen Loonadministratie Juridisch Personeel en Organisatie Arbeidsrecht Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 2-1 Geldig vanaf 01-11-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

Werkgever & Ontslag. Informatie voor werkgevers over ontslag. 1. Inleiding

Werkgever & Ontslag. Informatie voor werkgevers over ontslag. 1. Inleiding Informatie voor werkgevers over ontslag Werkgever & Ontslag 1. Inleiding Deze folder geeft een globaal overzicht van wettelijke bepalingen voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, zoals die gelden

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide. Welke

Nadere informatie

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten?

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten? oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering April 2011 Deze productwijzer hoort bij de verzekeringen die verkocht worden door de afdeling Brandverzekeringen. Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR WERKGEVERS OVER HET ONTSLAGRECHT

INFORMATIE VOOR WERKGEVERS OVER HET ONTSLAGRECHT 6. Werkgever en ontslag INFORMATIE VOOR WERKGEVERS OVER HET ONTSLAGRECHT 1. Inleiding Deze folder geeft een globaal overzicht van wettelijke bepalingen voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

OHRA Autoverzekering

OHRA Autoverzekering OHRA Autoverzekering Auto. Verzekering. OHRA. Inhoud OHRA Autoverzekering 4 Waarom de OHRA Autoverzekering? 5 Drie basisdekkingen 6 Uitbreiden met extra dekkingen 7 Wanneer bent u niet verzekerd? 10 Uw

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict. Ziekmelding na een arbeidsconflict En dan? ARBODIENST STECR WERKWIJZER ARBEIDSCONFLICTEN Deze werkwijzer wordt gebruikt voor de beoordeling

Nadere informatie

2 Individueel ontslag

2 Individueel ontslag 2 Individueel ontslag 2.1 Ontslag wegens disfunctioneren en/of verstoorde verhoudingen 2.1.1 vóór tot ontslag wordt besloten Vaak zijn verstoorde verhoudingen en disfunctioneren niet los van elkaar te

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Loonadministratie Associatie Praktijkdiploma Loonadministratie Arbeidsrecht (FAR) MBO+ Vooropleiding:BKL, MPZ; vervolgopleiding: VPS

Loonadministratie Associatie Praktijkdiploma Loonadministratie Arbeidsrecht (FAR) MBO+ Vooropleiding:BKL, MPZ; vervolgopleiding: VPS Examenlijn Diploma Module Niveau Positionering Versie 1.0 Loonadministratie Associatie Praktijkdiploma Loonadministratie Arbeidsrecht (FAR) MBO+ Geldig vanaf 1-9-2012 Vastgesteld op 1-12-2011 Vastgesteld

Nadere informatie

Risico s. & Verzekeren. Wieke Wagenaar en Mindert Postma

Risico s. & Verzekeren. Wieke Wagenaar en Mindert Postma Risico s & Verzekeren Wieke Wagenaar en Mindert Postma 2 Even voorstellen Mindert Postma Adviseur Bedrijvendesk Wieke Wagenaar Risico Specialist Verzekeren Rabobank Drachten Friesland Oost 3 Programma

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid/Organisatiebeleid

Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid/Organisatiebeleid Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid/Organisatiebeleid Theorieboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Recht Ondernemer Tevens bevattend de onderwerpen voor Manager Verzekeringen, Consumentenrecht, Overeenkomsten,

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw [ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw Sta sterk! [ Werk In Nederland ] Er zijn verschillende manieren waarop je in Nederland kan werken. Je kunt tijdelijk in Nederland werken voor een Poolse werkgever.

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Organisatiebeleid

Elobase Detailhandel Organisatiebeleid Elobase Detailhandel Organisatiebeleid Theorieboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Manager Management Het 6 e gedeelte: HRM - Uitstroom 1 Theorieboek Kerntaak 1 Organisatiebeleid Gedeelte 6: HRM-Uitstroom

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie