OVERZICHT VAN PUBLICATIES VERSCHENEN NA HET ALGEMEEN VERSLAG OVER DE ARMOEDE THEMA: ARBEID. Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT VAN PUBLICATIES VERSCHENEN NA HET ALGEMEEN VERSLAG OVER DE ARMOEDE THEMA: ARBEID. Inleiding"

Transcriptie

1 OVERZICHT VAN PUBLICATIES VERSCHENEN NA HET ALGEMEEN VERSLAG OVER DE ARMOEDE THEMA: ARBEID Inleiding In het kader van het 10-jarig bestaan van het Algemeen Verslag over de Armoede (AVA) in 2005, heeft de minister van Maatschappelijke Integratie aan het Steunpunt gevraagd een overzicht van publicaties samen te stellen betreffende de thema s van het AVA. Deze vallen samen met de fundamentele rechten van de mens. Deze benadering (nl. armoede is een schending van de grondrechten) vormt bovendien het basisprincipe van de werkzaamheden van het Steunpunt (zoals vastgelegd is in het Samenwerkingsakkoord: zie We beperken ons hierbij niet tot strikt wetenschappelijke publicaties, maar we hebben geprobeerd een evenwichtig overzicht aan te bieden waarin ook plaats is voor documenten van verenigingen, monografieën, rapporten, studies, enz. We behandelen enkel Belgische publicaties en websites. We hebben getracht een zo correct mogelijke selectie te maken, maar uiteraard kan een dergelijk overzicht nooit volledig zijn. Commentaar en suggesties zijn dan ook steeds welkom. Indien zou blijken dat deze literatuuroverzichten veel geraadpleegd worden, dan zullen de nodige middelen gezocht worden om hen regelmatig te actualiseren. ONDERZOEKSCENTRA CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID HERMAN DELEECK (CSB) (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen - UA) Sint-Jacobstraat Antwerpen België Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) secretariaat: Website: Onderzoeksprojecten Armoede en inkomensverdeling Beleid inzake sociale zekerheid en fiscaliteit Europees Sociaal Beleid Veroudering Gezin Arbeid Gezondheid Onderwijs Data, Instrumenten en Indicatoren Doctoraatsprojecten Boeken Marx, I. (2005), The Labour Demand Shift against the Less Skilled and Minimum Income Protection (De verminderde vraag naar laaggeschoolde arbeid en minimum inkomensbescherming), doctoraal proefschrift, Antwerpen, 281 p. Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 1 van 37

2 Marx I. (2005), Low-wage Employment in Europe: Perspectives for Improvement, Acco Salverda W. e.a. (2000), De houdbaarheid van het Nederlandse 'model': verder met loonmatiging en deeltijdarbeid?, 's-gravenhage: Elsevier, 95 p. De Lathouwer L. (1996), Universaliteit en selectiviteit in werkloosheidsstelsels. Een vergelijkende studie van België en Nederland, doctoraal proefschrift, Antwerpen, UIA. Bijdragen in boeken De Lathouwer L. (2004), Reforming Policies and Institutions in Unemployment Protection in Belgium, in: Clasen, J., M. Ferrera and M. Rhodes (eds.), Welfare States and the Challnge of Unemployment. Reforming Policies and Institutions in the European Union, Routledge, Series Political Economy of Welfare. De Lathouwer L., Bogaerts K. (2004), Is het beperken van werkloosheidsuitkeringen een adequaat activerings-instrument? Een evaluatie van het schorsingsbeleid artikel 80 vanuit herintrede en armoedeperspectief, in: Herremans, W. (ed.), De arbeidsmarkt in Vlaanderen. Verslagboek Arbeidsmarktonderzoekersdag Garant, p De Lathouwer L., Bogaerts K. (2004), The improper use of unemployment benefits as a care arrangement. An evaluation of the impact of benefit withdrawal on the labour market transitions of long term unemployed women in Belgium, in: Van Den Heuvel N., Van Der Hallen P., Van Der Loppe T., Schippers J. (eds.), Diversity in life courses; consequences for the labour market. Tilburg: Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek / Institute for Labour Studies. Marx I., De Maesschalck V., Mussche N. (2004), Arbeidsmigratiebeleid in Europa, in: Herremans W. (ed.), De arbeidsmarkt in Vlaanderen. Verslagboek Arbeidsmarkt-onderzoekers-dag Garant, p Berichten De Lathouwer Lieve (juli 2004), Making Work Pay, Making Transitions flexible. The case of Belgium in a comparative perspective. De Lathouwer Lieve, Bogaerts Kristel, Van den Bosch Karel (april 2003), Schorsing artikel 80 gewikt en gewogen. Een evaluatie vanuit herintrede, behoefte en verzekeringsperspectief, 49 p. + bijlage. Cantillon B., Marx I., Van den Bosch K. (december 2002), The puzzle of egalitarianism. About the relationships between employment, wage inequality, social expenditures and poverty, 17 p. (+ Nederlandse samenvatting: The puzzle of egalitarims Welke strategieën om inkomensarmoede terug te dringen, 11 p.). De Lathouwer L., Bogaerts K. (november 2001), Financiële incentieven en laagbetaald werk. De impact van hervormingen in de sociale zekerheid en de fiscaliteit op de werkloosheidsval in België, 75 p. Van den Bosch K., Tan B., De Maesschalck V. (december 2001), 'Zo vader, zo zoon' of 'Ieder naar zijn verdienste'? Intergenerationele mobiliteit inzake opleidingsniveau van Vlaamse mannen in de 20ste eeuw, 23 p. De Lathouwer L. (april 2000), Méér werk is geen garantie voor minder armoede en minder ongelijkheid. Kritische reflecties bij het Nederlandse poldermodel vanuit België, 22 p. Cantillon B. e.a. (december 2000), Emancipatie in twee snelheden: over hoog-en laaggeschoolde vrouwen in 13 OESO-landen, 26 p. Marx I. (december 2000), Met een subsidie aan het werk. Wat leert evaluatieonderzoek?, 42 p. Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 2 van 37

3 Cantillon B., De Lathouwer L., Thirion A. (1999), Financiële vallen in de werkloosheid en de bijstand. Eindrapport, 222 p. Cantillon B., Thirion A. (, januari 1998), Wegen naar een activerende verzorgingsstaat. Tussentijdse balans van het PWA-experiment, 25 p. De Lathouwer L. (1997), Het Belgische werkloosheidsstelsel en het schorsingsbeleid: een evaluatie vanuit sociaal zekerheids- en arbeidsmarktperspectief, 26 p. Cantillon B., Marx I., Van den Bosch K. (december 1996), Armoede, arbeidsmarkten en sociale zekerheid in de landen van de OESO, 40 p. De Lathouwer L. (december 1996), Twintig jaar beleidsontwikkelingen in de Belgische werkloosheidsverzekering, 34 p. Onderzoeksrapporten De Lathouwer L., Bogaerts K. (mei 2002), De problematiek van de werkloosheidsval, Expertenrapport in opdracht van VIONA, 45 p. Cantillon B., De Lathouwer L., Passot L. (2001), Welfare Systems and the Management of the Economic Risk of Unemployment, Experiences and Prospects of Reform in the European Union, Report for Belgium, Research Network of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute in Florence, 38 p. (+annexes). Marx I. (2000), Het subsidëren van laaggeschoolde arbeid. Lessen uit empirisch evaluatieonderzoek. Een onderzoek in opdracht van Ministerie R Landuyt. Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme in het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma, Vlaamse Gemeenschap, 42 p. Cantillon B., De Lathouwer L., Thirion A. (1999), Financiële vallen in de werkloosheid en de bijstand, Eindrapport, Vlaams Interuniversitair Onderzoekersnetwerk Arbeidsrapportering (VIONA). Onderzoek in opdracht van minister R. Landuyt. Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme in het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma, Vlaamse Gemeenschap, 222 p. Ghysels J., Thirion A., Cantillon B. (april 1999), To identify and compare Social Protection System Benefits and Replacement Rates and Their Effect on Employment Participation in the Light of the 1998 Employment Guidelines. Final Repport to the European Commission, Antwerpen, 57 p. De Lathouwer L., Bogaerts K. (oktober 1999), Schorsingsbeleid in de werkloosheidsverzekering en de herintrede op de arbeidsmarkt. Een onderzoek in opdracht van de RVA en DWTC, uitgevoerd door het Centrum voor Sociaal beleid m.m.v. Universiteit Luik (CREPP), Eindrapport, Antwerpen, 144 p. Thirion A., De Lathouwer L., Cantillon B. (1998), De werkloosheidsval in Vlaamse opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven. Tussentijds rapport aan het Vlaams Interuniversitair Onderzoekersnetwerk Arbeidsrapportering (VIONA). Vlaamse Gemeenschap, 75 p. De Lathouwer L. (maart 1996), Netto-vervangingsratio's bij werkloosheid in België en een vergelijking met zes Europese landen, Onderzoek in opdracht van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid M. Smet uitgevoerd door het Centrum voor Sociaal Beleid, UFSIA, 69 p. De Lathouwer L. (1996), Universaliteit en selectiviteit in werkloosheidsstelsels. Een vergelijkende studie van België en Nederland, Universiteit Antwerpen, 476 p. (doctoraal proefschrift). Marx I. (1996), Armoede, groei, tewerkstelling: tweesprong of derde weg? Nota voorbereid ten behoeve van het Verdrag van Leuven, Antwerpen, Centrum voor Sociaal Beleid. Cantillon B., Marx I. (1995), Naar een sociaal doelmatig tewerkstellingsbeleid, Verslag aan de Koning Boudewijnstichting, Brussel. Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 3 van 37

4 Andere papers en verslagen Marx Ive (september 2005), Jobs, jobs, jobs: are employment growth and poverty reduction really natural complements? De Lathouwer Lieve (oktober 2003), Reforming the Passive Welfare State: Belgium s New Income Arrangements to Make Work Pay in International Perspective. De Lathouwer Lieve en Bogaerts Kristel (mei 2002), De problematiek van de werkloosheidsval, VIONA onderzoeksverslag. Artikels De Lathouwer L, Van den Bosch K, Bogaerts K (2005), Was de schorsingsmaatregel artikel 80 een stimulans voor de herintrede van langdurig werkloze vrouwen? In: Tijdschrift voor Sociologie, 26, 1-2, p Volledige lijst met publicaties: zie CENTRUM VOOR SOCIOLOGISCH ONDERZOEK (KULeuven) Parkstraat 45 - bus Leuven Tel: 016/ Fax: 016/ Website: Het Centrum voor Sociologisch Onderzoek groepeert het onderzoek in negen verschillende domeinen: (1) arbeid en organisatie (2) cultuur (3) gezin en bevolking (4) gezondheid (5) onderwijs (6) sociaal beleid (7) sociaal en politiek opinieonderzoek (8) surveymethodologie (9) sociologische theorie Er wordt nauw samengewerkt met het Trefpunt Zelfhulp, het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid, Vorming en het Hoger Instituut voor de Arbeid. Vleminckx Koen, & Berghman Jos (2003), Labour market deregulation, non-standard employment and welfare state reform of social security, in: Avilés A. O., Social security and changing work patterns. Atypical insurance careers. Madrid. Afdeling arbeid en organisatie E. Van Evenstraat 2B 3000 Leuven Tel: 016/ Fax: 016/ Website: Het onderzoeksdomein 'Arbeid en Organisatie' van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (Ceso) (K.U.Leuven) richt zich op thema's als kwaliteit van de arbeid, interne en externe arbeidsmarkten (arbeidsorganisatie en arbeidsdeling), organisatiestructuur en -verandering, en economische en industriële ontwikkeling. Meest recente publicaties: Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 4 van 37

5 Cambré Bart (2006), Meer aandacht voor kwaliteitsvolle jobs, in: De Metro, 19 mei, p. 17. Van Hootegem Geert (2006), Der Belgische Arbeitsmarkt. Interview met Geert Van Hootegem, in: Debelux, 2, p Van Hootegem Geert, Huys Rik, & Delarue Anne (2006), Work organisation and human resources. The sustainability of teamwork under changing circumstances: the case of Volvo- Ghent. Paper presented at the Volvo and Centre for work science conference. Sandgärdet, University College of Boras, March, p Bundervoet Jan (2005), Labour market research in Flanders: ready for a new beginning?, in: Vranken Jan, Jans Marc & van der Hallen Peter (eds.), Labour market research and policy making in Flanders: Conference book, Antwerpen: Garant. De Cuyper Peter, Struyven Ludo, & Vanhoren Ingrid (2005), Begeleiding van werkzoekenden op private leest, in: Over-werk, Tijdschrift van het Steunpunt WAV, 15(2-3), p Gryp Stijn, & Van Hootegem Geert (2005), De rol van uitzendarbeid in de personeelsvoorziening van ondernemingen: een status quaestionis, in: Denys Jan (red.), 'Plus est en vous' een halve eeuw uitzendarbeid in België, Brussel/Tielt: Randstad/Lannoo. Gryp Stijn, Van Hootegem Geert, Marx Steven, Cambré Bart, & Delarue Anne (2005), Buigen of barsten. Via flexibele arbeid naar flexibele organisaties?, Leuven / Voorburg: Acco, 170 p. Maenen Seth, Rihoux Benoît, Marx Axel, Ronsse Sophie, & Van Hootegem Geert (2005), De mondiale economie: regulering doorheen conflicten? Nieuwe vormen van samenwerking tussen ondernemingen en nieuwe sociale bewegingen/l'économie globalisée: une gouvernance au-delà des conflits? Nouvelles formes de coopération entre firmes et nouveaux mouvements sociaux, Leuven/Louvain-la-Neuve: K.U.Leuven/UCL, 233 p. Struyven Ludo, & Bollens Joost (2005), Activation policies in Flanders: the paradox of the comprehensive approach, in: Vranken Jan, Jans Marc & van der Hallen Peter (eds.), Labour market research and policy making in Flanders: Conference book, Antwerpen: Garant. Struyven Ludo, & De Cuyper Peter (2005), Groep langdurig werklozen wordt sterk verwaarloosd, in: Human Resources Magazine, 11(10), p Struyven Ludo, & Steurs Geert (2005), Design and redesign of a quasi-market for the reintegration of jobseekers: empirical evidence from Australia and the Netherlands, in: Journal of European Social Policy, 15(3), p Hermans Koen (2005), De (on)bedoelde effecten van de Europese werkgelegenheidsstrategie. Trajectwerking op de werkvloer van de VDAB, in: Facta, 13 (1), p Domecka Markieta, & Verhoeven Hans (2004), De betekenis van arbeid en de combinatie met het gezinsleven vanuit biografisch perspectief, in: Van Hootegem Geert & Cambré Bart (red.), Over werk(t) in de actieve welvaartsstaat, Leuven: Acco, p Gryp Stijn (2004), Jobstructuren en flexibele arbeid in Vlaamse organisaties. Aanbevelingen voor een uitgebalanceerd flexibiliteitsbeleid, in: Van Hootegem Geert & Cambré Bart (red.), Over werk(t) in de actieve welvaartsstaat, Leuven: Acco Maenen Seth (2004), De schuld van de nieuwe economie. Aanklachten tegen nieuwe organisaties en nieuwe socio-economische ontwikkelingen, in: Van Hootegem Geert & Cambré Bart (red.), Over werk(t) in de actieve welvaartsstaat, Leuven: Acco, p Martens Albert (2004), Vakbond en arbeidersbewegingen, motor van sociale veranderingen: ook nog in de 21ste eeuw? Eén meerstemmig koor of één stem onder de vele?, in: Van Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 5 van 37

6 Hootegem Geert & Cambré Bart (red.), Over werk(t) in de actieve welvaartsstaat, Leuven: Acco, p Marx Axel (2004), Niet kwantiteit maar kwaliteit. Een pleidooi voor methodologische diversiteit in arbeids- en organisatieonderzoek, in: Van Hootegem Geert & Cambré Bart (red.), Over werk(t) in de actieve welvaartsstaat, Leuven: Acco, p Struyven Ludo (2004), Design choices in market competition for employment services for the long-term unemployed, Paris: OECD. OECD Social, Employment and Migration Working Papers nr. 21, 50 p. Struyven Ludo (2004), Marktwerking bij arbeidsreïntegratie in Vlaanderen, in: Over.Werk, 14(3), p Struyven Ludo (2004), Trajectbegeleiding voor werkzoekenden. Een antwoord op de nieuwe risico's van globalisering, in: ACV-Vlaams Regionaal Comité (red.), Globaal werk, vakbondswerk! Globalisering in Vlaanderen, Antwerpen/Apeldoorn: Garant, p Struyven Ludo (2004), De januskop van prestatiesturing bij de trajectbegeleiding van werkzoekenden, in: Van Hootegem Geert & Cambré Bart (red.), Over werk(t) in de actieve welvaartsstaat, Leuven: Acco, Leuven/voorburg: Acco, p Struyven Ludo (2004), Quasi-markets and activation of jobseekers into the labour market: evidence from Australia, the Netherlands and Belgium and implications for the TLM-concept. Paper presented at the TLM Workshop Word Package 5 'Active labour market policies and escape routes from unemployment', Rotterdam, april Struyven Ludo (2004), Marktwerking versus de overheid, in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 20(4), p Struyven Ludo, & De Cuyper Peter (2004), Iedereen een traject? Vlaamse activering van werklozen anno , in: De Gids op Maatschappelijk Gebied, 95(8), p Struyven Ludo, & Vanhoren Ingrid (2004), Neemt de markt over? Ontwerpkeuzes voor marktwerking bij de begeleiding van langdurig werklozen in Vlaaderen. Expertenrapport in opdracht van minister Landuyt, Vlaam minister van Werkgelegenheid & toerisme, Leuven: HIVA, 87 p. Struyven Ludo (2004), Trajectbegeleiding van werkzoekenden vanuit het perspectief van globalisering: back to basics. Paper gepresenteerd op de ACV-studiedag 'Vlaanderen en globalisering' te Elewijt-Center, 31 maart Van de Putte Bart (2004), Werkloosheid. De politieke behandeling van sociale problemen in parlementaire democratieën, in: Van Hootegem Geert & Cambré Bart (red.), Over werk(t) in de actieve welvaartsstaat, Leuven: Acco, Leuven/voorburg: Acco, p Van Hootegem Geert, & Cambré Bart (2004), Van Aalboer tot Zwikker. Denken over werk, arbeid en organisatie tussen metaforen en concepten, in: Van Hootegem Geert & Cambré Bart (red.), Over werk(t) in de actieve welvaartsstaat, Leuven: Acco, Leuven/voorburg: Acco, p Van Hootegem Geert & Cambré Bart (red.) (2004), Over werk(t) in de actieve welvaartsstaat, Leuven: Acco, Leuven/voorburg: Acco, 492p. Delarue Anne, De Winne Sophie, Gryp Stijn, Maes Johan, Marx Steven, Peeters Anneleen, Ramioul Monique, Sels Luc, & Van Hootegem Geert (2003), De arbeidsmarkt in Vlaanderen. Organisatie en bedrijf. De resultaten van PASO in vogelvlucht, Leuven/Brussel/Antwerpen: K.U.Leuven, Steunpunt WAV/VIONA/Garant, 135 p. Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 6 van 37

7 Volledige lijst met publicaties: zie CENTRUM VOOR VROUWENSTUDIES & VAKGROEP SOCIAAL RECHT (UA) Campus Drie Eiken Gebouw J Universiteitsplein 1 B-2610 Wilrijk tel: 03/ fax: 03/ Website: De Wachter Betty en Michielsens Magda (2003), Vrouwenprojecten binnen de sociale economie. Kleinschaligheid en verkoopbaarheid, Centrum voor Vrouwenstudies, UA. Jacobs T., Duysters A., Vanherck R. (1997), Emancipatie en arbeid: in de schaduw van het kostwinnersgezin? Een onderzoek naar de verdeling van arbeid in de Vlaamse huishoudens. Centrum voor Vrouwenstudies, UIA, i.o.v. Vlaams ministerie van Brusselse Aangelegenheden en Gelijke Kansenbeleid, 121 p. de Bruyn Sven, Mortier Frank, Vanherck Rina (edit.) (1995), Het effect van arbeidsherverdeling op de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt: sociaal-wetenschappelijke en sociaal-juridische analyse van de (effecten van) transities in werkcarrières, Antwerpen: Universitaire Instelling Antwerpen. Centrum voor Vrouwenstudies & Vakgroep Sociaal Recht. FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN (KULeuven) Naamsestraat Leuven Tel.: Fax: Website: Meest recente publicaties: Bosmans K. (2006), Measuring economic inequality and inequality aversion, KULeuven, Center for Economic Studies, nr Sels L. (2005), Werkbaar' werk: een loopbaanperspectief op welzijn bij de arbeid. Presentatie op de studiedag 'Minder stress, meer welzijn op het werk', georganiseerd door NVK, Elewijt, mei 17. Sels L. (2005), Werken aan blijvende inzetbaarheid: een gedeelde verantwoordelijkheid. Presentatie op de studiedag 'Loopbaanbegeleiding in Bedrijfscontext: de rol van organisatie, individu en overheid, georganiseerd door Vlerick Leuven Gent Management School, i.s.m. K.U. Leuven en Lessius Hogeschool, Gent, VLGMS, mei 16. Abraham F., Bilsen V., Minne V. (2005), EU enlargement and labour migration: A view on Flanders and Belgium, in : Vranken J., Jans M., van der Hallen P.,ed.: Labour market research and policy making in Flanders, Garant, p Forrier A., Heylen V., Vandenbrande T., Bollens J., Sels L., (2004), Arbeidsloopbanen in kaart. Onderzoek op de PSBH-databank, Hoger Instituut voor de Arbeid, Leuven, 218 p. Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 7 van 37

8 Gevers A., Devisscher S., Huys R., Vanderbeken W., Vandenbrande T., Sels L. (2004), Verkenning van en beleidsuitdagingen voor de Vlaamse arbeidsmarkt in de periode , K.U.Leuven, Departement Toegepaste Economische Wetenschappen, Hoger Instituut voor de arbeid, Idea Consult Leuven. Lamberts M., Delmotte J. (2004), Knelpunten op de arbeidsmarkt, kansen voor vrouwen?, Hoger Instituut voor de Arbeid - K.U.Leuven Leuven / Brussel. Marx S., Ramioul M., Sels L. (2004), Panel Survey of Organizations in Flanders (PASO), Editie 2004: Wordt de bandwerker winkeljuffrouw? Functie- en scholingsstructuren in Vlaamse organisaties, K.U.Leuven, Hoger Instituut voor de Arbeid-CTEO, Dept. TEW, Dept. Sociologie Leuven. Van Hootegem G., Vander Steene T., Forrier A., De Witte H., Sels L. (2004), Flexibiliteit en / of zekerheid?, in: Glastra F., van der Haar S., Lens M., Schedler P. (ed.), Losse koppelingen: over flexibilisering van arbeid, organisatie en leefwereld, Reed Business Information 's-gravenhage, p Forrier A., Sels L., Verbruggen M. (2004), Tijdelijke arbeid als val of als springplank naar vast werk. Een onderzoek naar de loopbaantrajecten van tijdelijke werknemers, Elfde Sociaal-wetenschappelijke studiedagen. De ontregelde samenleving, Amsterdam (The Netherlands), April Sels L. (2004), Kan welzijn bij de arbeid de welvaartsstaat reden?, Conferentie 'Over werk(t) in de actieve welvaartsstaat, Provinciehuis, Leuven (Belgium), Nov. 10. Sels L. (2004), Wat we (niet) weten over loopbanen in Vlaanderen. Een balans, VIONA, tweedaags colloquium 'Arbeid tussen markt en beleid', Brugge (Belgium), Dec Van Steenkiste M., Lens W., Dewitte S., De Witte H., Deci E. (2004), The 'why' and 'why not' of job search behavior: Their relation to searching, unemployment experience, and well-being, in: European Journal of Social Psychology, vol. 34, p Konings J. (2004), Are the low wage regions of central and eastern europe threatening jobs in Belgium? Discussion Papers, K.U.Leuven, LICOS. Forrier A., Sels L., Van Hootegem G., De Witte H., Vander Steene T. (2002), Tijdelijke arbeidsrelaties en employability: vergelijking van de opleidingskansen en -inspanningen van tijdelijke en van vaste werknemers, in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, vol. 18, no. 2, p Volledige lijst met publicaties: zie HOGER INSTITUUT VOOR DE ARBEID (HIVA) Parkstraat 47 B-3000 Leuven tel: +32 (0) fax: +32 (0) Website: Het Hoger instituut voor de arbeid (HIVA) is een interdisciplinair onderzoeksinstituut van de Katholieke Universiteit Leuven. Het werd opgericht in 1974 op initiatief van de universiteit en de christelijke arbeidersbeweging (ACW). Aan het HIVA wordt wetenschappelijk beleidsgericht onderzoek verricht over problemen van werknemers, kansarmen en risicogroepen, sociale organisaties en bewegingen in de samenleving. De onderzoeksactiviteiten worden georganiseerd in vier sectoren: (1) arbeid en organisatie, (2) onderwijs en arbeidsmarkt, (3) sociaal en economisch beleid en (4) duurzame ontwikkeling. In elke onderzoekssector werkt een multidisciplinair team. Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 8 van 37

9 Het instituut verleent ook advies en expertise 'op maat'. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld in het kader van bedrijfs- en personeelsorganisatie, methodieken bij de hulp- en dienstverlening aan kansarme groepen, arbeidsmarktbeleid en onderwijs. Publicaties (tot en met 2001): Bollens Joost & Heylen Vicky (2006), De sluitende aanpak. Een evaluatie van de effectiviteit van de vroegtijdige en sluitende aanpak van de werkloosheid in Vlaanderen ( ) Geets Johan, Pauwels Fernando, Wets Johan e.a. (2006), Nieuwe migranten en de arbeidsmarkt. Vanhoren Ingrid (2006), Werkgelegenheid en sociale economie: de rol van lokale overheden. Ambities, mogelijkheden en grenzen voor de stad Kortrijk. Pacolet Jozef (2006), Sociale economie tussen verzorgingsstaat en zorgzame samenleving. Statistische herkenning en maatschappelijke erkenning. Develtere Patrick (2006), Sociale economie in België: meer dan je dacht. Bollens Joost & Heyle Vicky (2006), De sluitende aanpak. Een evaluatie van de effectiviteit van de vroegtijdige en sluitende aanpak van de werkloosheid in Vlaanderen ( ). Rubbrecht I., Matheus N., D Addio A. & Nicaise I. (2005), Sociale tewerkstelling in Vlaanderen: effecten en maatschappelijk rendement op lange termijn. De Witte Hans (ed.) (2005), Job Insecurity, Union Involvement and Union Activism. De Cuyper Peter, Struyven Ludo & Vanhoren Ingrid (2005), Private bedrijven in het arbeidsmarktbeleid. Ervaringen met marktwerking in Nederland en Groot-Brittannië vanuit het perspectief van de private sector. Nicaise Ides, Minev Douhomir & Jeliazkova Maria (eds.) (2005), Report of the EZA-Seminar EU enlargement and social inclusion, Sofia, 3-4 December Van De Putte Ilse & Pacolet Jozef (2005), Beschutte werkplaatsen tussen markt en zorg. Sociale noodzaak en economische levensvatbaarheid van de beschutte werkplaatsen. Van De Putte Ilse & Pacolet Jozef (2005), Sociale kosten-batenanalyse van de beschutte werkplaatsen in Vlaanderen. Sociale noodzaak en economische levensvatbaarheid van de beschutte werkplaatsen. Marx Steven, Ramioul Monique & Sels Luc (2004), Dossier Wordt de bandwerker winkeljuffrouw? Functie- en scholingsstructuren in Vlaamse organisaties, Panel Survey of Organizations in Flanders (PASO). Vanhoren Ingrid e.a. (2004), Trajectbenadering voor laaggeletterden in Vlaanderen Vanhoren Ingrid e.a. (2004), Trajectbenadering voor laaggeletterden in Vlaanderen: : Samenvatting en beleidsaanbevelingen Ruelens Lieve, De Rick Katleen & Douterlungne Mia (2004), Voortrajecten: opstap naar de arbeidsmarkt voor deeltijds lerenden: een concept nota. Op den Kamp Helena, Sels Luc, Bollens Joost & Matheus Nick (2004), Dossier het stelsel van de opleidingscheques gewikt en gewogen, Panel Survey of Organizations in Flanders (PASO). Struyven Ludo & Vanhoren Ingrid (2004), Neemt de markt over? Ontwerpkeuzes voor marktwerking bij de begeleiding van langdurig werklozen in Vlaanderen. Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 9 van 37

10 Op den Kamp Helena e.a. (2004), Dossier Het stelsel van de opleidingscheques gewikt en gewogen Panel Survey of Organizations in Flanders (PASO). De trajectbegeleiding van werklozen in Vlaanderen: de kloof tussen beleid en uitvoering (2004) Deel 1: De Cuyper Peter & Struyven Ludo, Casestudies (met synthese en beleidsaanbevelingen) Deel 2: De Cuyper Peter & Struyven Ludo, Survey bij consulenten Deel 3: De Cuyper Peter, Struyven Ludo & Heylen Vicky, Survey bij werkzoekenden Verlinden R., Pirard F., Nicaise I. (2004), Upskilling and sustainable labour market integration in Flanders three case studies. Expert report in the context of the Flemish inter-university Labour Market Research Programme and the OECD-LEED project Skills upgrading for the Low-Qualified, 64 p. Struyven Ludo & Vanhoren Ingrid (2004), Neemt de markt over? Ontwerpkeuzes voor marktwerking bij de begeleiding van langdurig werklozen in Vlaanderen. Forrier Anneleen (2003), Temporary employment, employability and training. Proefschrift voorgedragen tot het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen. Bollens J., Heylen V. en Vos S. (2003), Screening van de arbeidsmarktrijpheid, tegen de achtergrond van een preventief activerend arbeidsmarktbeleid, 222 p. Ruelens Lieve e.a. (2003), Werken aan leren: over de kwaliteit van leerwerkprojecten (stages). Vanhoren I. e.a (2003), Trajectbenadering voor laaggeletterden in Vlaanderen, VIONA Stuurgroep Strategisch Arbeidsmarktsonderzoek, 279 p. VOSEC vzw i.s.m. Hefboom, HIVA & Febecoop Adviesbureau Vlaanderen (2003), Maak tijd voor kwaliteit van de arbeid. Vandenbempt Katrien & Demeyer Barbara (2003), Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting. Hentges Gudrun e.a. (2003), The Abandoned Worker Socio-Economic Change And The Attraction of Right-Wing Populism. European Synthesis Report On Qualitative Findings. Vanhoren Ingrid (2002), Van herkennen naar erkennen. Praktijken en ontwikkelingen rond de (h)erkenning van verworven competenties in Vlaanderen. Samoy Erik & Sannen Leen (2002), Screening en diagnose van arbeidsgehandicapten: instrumentarium en praktijk. Pirard Frank (2002), Werknemers- en werkgeversstatuten in de sociale inschakelingseconomie, Juridisch beleidsadvies sociale economie HIVA-luik. Creten H. e.a. (2002), De transitie van het initieel beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt met speciale aandacht voor de ongekwalificeerde onderwijsverlaters, 303 p. Bollens J. e.a. (2002), Evaluatie van de impact van de Europese werkgelegenheidsstrategie in België. Eindrapport, 262 p. Rubbrecht Ilse & Nicaise Ides (2002), Duurzame arbeidsmarktintegratie van zwakke werkzoekenden: eerste resultaten. Eindrapport, 107 p. Van Ruysseveldt Joris, De Witte Hans & Janssens Frank (2002), Welzijn in het werk op de weegschaal: onderzoek naar mogelijke invullingen van het concept werkbaarheidsgraad en de haalbaarheid van een monitoringsysteem voor Vlaanderen. Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 10 van 37

11 Verhoeven Hans & Martens Albert (2002), Imponerend stimuleren. De mogelijke brug tusen redelijke aanpassing en onevenredige belasting? Clarenbeek J. e.a. (2002), WWWe: the World, the Workplace and We the Workers - ework in a global economy. International conference on the impact of ICT applications on relocation of work, working conditions and workers. Van Gyes Guy, De Witte Hans & Pasture Patrick (eds.) (2001), Can Class Still Unite? The differentiated work force, class solidarity and trade unions. Doyen Gerlinde & Lamberts Miet (2001), Hoe zoeken werkzoekenden? Nicaise Ides (2001), De actieve welvaartsstaat en de werkers van het elfde uur. Arbeid als antwoord op sociale uitsluiting, Standaard Uitgeverij, 96 p. Dejonckheere Johan (2001), Information society, work and the generation of new forms of social exclusion (SOWING). Final report Flanders (Belgium). Andriessen Maarten & Wouters Martine (2001), Kwaliteit in arbeidsbemiddeling: een driehoeksrelatie? Een onderzoek naar de organisatie van een kwaliteitsbeleid in de uitzend- en de wervings- en selectiesector. Hedebouw G. (2001), De warmte van een baan: sociale tewerkstelling in de thuiszorg: evaluatie van het Limburgse ISIS-project (Integratie van Senioren In de Samenleving), 111 p. Douterlungne M. e.a. (2001), Ongekwalificeerd: zonder paspoort? Studienamiddag, Brussel 8 juni. Nicaise I. (2001), De actieve welvaartsstaat en de werkers van het elfde uur: arbeid als antwoord op sociale uitsluiting, Standaard Uitgeverij, 96 p. Volledige lijst met publicaties: zie INSTITUUT VOOR SOCIALE EN ECONOMISCHE GEOGRAFIE (KULeuven) W. de Croylaan 42 B-3001 Heverlee Tel.: Fax: Website: Onderzoeksdomeinen o.a. Ruimte en armoede, dakloosheid en toegang tot huisvesting, informele economie, ethnische minderheden en migraties, jongeren, sociaal kapitaal en sociale netwerken, stad en platteland Henk Meert & Karen Stuyck (2005), Daklozen, post-fordistische solidariteit en disciplinerende stedelijkheid. Studiedag Armoede in de kou gelaten. Een initiatief van OCMW Brussel. Meert, H., Bourgeois, M., Vernimmen, T., Van Huylenbroeck, G., Van Hecke, E. (2002), Erop of eronder. Bestaans(on)zekere boeren en hun overlevingsstrategieën, Brussel: Koning Boudewijnstichting. Van Hecke, E. (2001), Measuring poverty among farmers in Belgium, in: Belgeo, 3, p ONDERZOEKSGROEP ARMOEDE, SOCIALE UITSLUITING EN DE STAD (OASES) (UA) Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 11 van 37

12 Sint-Jacobstraat 2, 2000 Antwerpen Tel: Secretariaat: Luc Goossens, woordvoerder: Jan Vranken, woordvoerder: Fax: Website: Onderzoeksdomeinen Armoede en sociale uitsluiting Migratie en etnische minderheden Wonen en de stad Dewilde C.. (2006), Becoming Poor in Belgium and Britain: the Impact of Demographic and Labour Market Events, in: Sociological Research Online, 11 (1) Dewilde C. (2004), Poverty mobility in the Belgian and British welfare regimes: the impact of demographic and labour market events. Paper prepared for the RC28 Spring Meeting on Social Stratification, Mobility, and Exclusion, 7-9 May 2004, Neuchâtel (Switzerland). Frans Mieke, Seynaeve Katrien & Vranken Jan (red.) (2002), Balanceren op een slappe koord: spanningsvelden in de sociale economie,uitgeverij Garant, 161 p. Dierckx, D. (2002), De kruistocht voor solidariteit en activering. Een procesverhaal over armen onderweg, in: Delanote L. e. a. (eds.), Van Straks...en Nu. Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: reflecties over activering en solidariteit. (Verslagboek van het toekomstverkennend congres van 17 oktober 2002). Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Koning Boudewijnstichting Dierckx D. m.m.v. De Cock A.. & Delanote L. (2001), Recente evolutie inzake de werkgelegenheid (Werknota 2). Armoedebestrijding in Vlaanderen. Vooruitgangscongres - Antwerpen, 17 mei Brussel: Koning Boudewijnstichting. Van Ouytsel J. & Vanderweyden K. (2001), Werkt LETS? Lokale ruilkringen afgewogen tegen betaalde arbeid (PSW-papers, 2). Antwerpen: UIA - Departement Politiek en Sociale Wetenschappen. Frans M. & Vranken J. (1999), Sociale Economie in de Provincie Antwerpen. Theoretische context en eerste inventaris. Rapport voor de studiedag Sociale Economie! De markt kan meer, in opdracht van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen, woensdag 24 maart Geldof D. & Vranken J. (1999), Integrated approaches to active welfare and employment policies. Final report. Paper for the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Geldof D. (1999), De moeilijke integratie in de risicomaatschappij, Werkatelier Binnenstad (ed.), Arbeid op maat. Dienstverlening op maat, Antwerpen. Vranken J. & Frans M. (1999), Sociale economie in de provincie Antwerpen. Theoretische context en eerste inventaris, Antwerpen: Universiteit Antwerpen, UFSIA. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (ed.) (1999), Linking welfare and work, Luxembourg: EUR-OP. Reyns C. (ed.) (1996), Werkgelegenheid en inkomen. Referaten colloquium 30 jaar UFSIA, Antwerpen, Standaard Uitgeverij/MIM. Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 12 van 37

13 Geldof D. (1995), The positive functions of poverty, Belgium, 1995 (draft). Paper for the European Invitation Conference. Social exclusion in Europe: urban and labour market dimensions. June , CRESR, Sheffield Hallam University Volledige lijst met publicaties: zie OASES publiceert ook ieder jaar het Jaarboek armoede en sociale uitsluiting. Daarnaast zijn er op de website Basisgegevens armoede en sociale uitsluiting te vinden, o.a. statistieken i.v.m. werkloosheid. ONDERZOEKSGROEP TEMPUS OMNIA REVELAT (TOR) (Vakgroep sociologie - VUB) Vrije Universiteit Brussel Pleinlaan Brussel fax: 02/ Website: De onderzoeksgroep vormt een onderdeel van de Vakgroep Sociologie en bestaat uit een onderzoeksgroep en een discussiegroep. De onderzoeksgroep, met een zeventiental leden, laat zich in met fundamenteel en toegepast onderzoek rond thema's als tijdsbesteding, culturele veranderingen in Vlaanderen, media, jeugdcultuur, educatie en burgerschap, participatie van jongeren in het onderwijs en de participatie van volwassenen in het verenigingsleven. Littlewood P., Glorieux I. & Jönsson I. (eds.) (2004), The Future of Work in Europe, Asghate, Aldershot, 248 p. Glorieux I., Minnen J. & Van Thielen L. (2004), Moeder, wanneer werken wij? Arbeidsmarktconclusies uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek , Reeks De arbeidsmarkt in Vlaanderen. Jaarreeks 2004, Garant, Leuven. Elchardus M. & Cohen J. (2003), De vroege uittrede uit de arbeidsmarkt. Exploratie van de factoren die bijdragen tot een vroege arbeidsmarktexit, in: De arbeidsmarkt in Vlaanderen. Jaarboek Editie 2003, Garant, Antwerpen, p Belet H., Glorieux I. & Laurijssen I. (2003), De rol van gezinsvorming bij de aanvang van de arbeidsloopbaan, in: Belet H., Coppieters P., Creten H. et al., Hoe maken Vlaamse jongeren de overgang van school naar werk? Thematische analyses, Eindrapport PBO98, Sonar, Leuven, p Glorieux I., Minnen J. & Van Thielen L. (2003), Kiezen of delen? Arbeidsmarktsegregatie en deeltijds werk als strategieën bij het combineren van arbeid en gezin, in: Herremans W. (red.), De arbeidsmarkt in Vlaanderen: Verslagboek Arbeidsmarktonderzoekersdag 2003, Garant, Antwerpen, p Glorieux I & Vandeweyer J. (2002), En er kwamen geen andere tijden... Arbeidstijden en uurregelingen in de Vlaanderen op het einde van de 20e eeuw, in: De arbeidsmarkt in Vlaanderen - Jaarboek 2002, Steunpunt WAV en VIONA Stuurgroep Strategisch Arbeidsmarktonderzoek, Brussel, p Peeters T. (2002), Liever moe dan lui! Een onderzoek naar het verschil in opvattingen en gedrag omtrent arbeid en vrije tijd. Paper voorgesteld op de tiende sociaal-wetenschappelijke studiedagen, Amsterdam, mei, Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 13 van 37

14 Glorieux I. & Vandeweyer J. (2002), Tijdsbestedingonderzoek Deel A: naar gewest, leeftijd, context en geslacht, Deel B: naar opleidingsniveau, arbeidssituatie, gezinssituatie en geslacht. Reeks Tijds- en vrijetijdsbesteding, Nationaal Instituut voor de Statistiek, Brussel. Glorieux I. (2001), De impact van arbeid op het dagelijks leven van gezinnen, in: Arbeid: gisteren, vandaag en morgen! Nationaal studieweekend 2001: Duinse Polders, Blankenberge, KWB, p De Witte H., Hooghe M., Vandoorne J. & Glorieux I. (2001), Arbeidstevredenheid in Vlaanderen, in: Personeelszaken, 2, 7,p Elchardus M. & Cohen J. (2000), De uittrede uit de arbeidsmarkt in België. Onderzoek naar de determinanten van het einde van de loopbaan, in: Over.Werk.Tijdschriift van het Steunpunt WAV, 13 jg., 3, p Coppieters P., Creten H., Glorieux I., Laurijssen I., Omey E., Schatteman T. e.a. (2000, Van onderwijs naar arbeidsmarkt: hoe verloopt de overgang? Een tussentijds rapport (+ bijlagen) ten behoeve van de Stuurgroep in het raam van het Programma Beleidsvoorbereidend Onderzoek 97, Sonar, Brussel. Van Dongen W., Vanhautte E., Glorieux I, Ceulemans C. & Beck M. (1999), De arbeidsverdeling binnen gezinnen, in: Van Dongen W. & Beck M. (red.), Gezinnen en beroepsleven: Uitdagingen, modellen en perspectieven, Proceedings van het colloquium 'Gezinsleven en Beroepsleven', Brussel 29/30 april Glorieux I. (1999), Arbeid als Zingever. Een onderzoek naar de betekenis van arbeid in het leven van mannen en vrouwen, in: UVV-info, dossier Arbeid, 16, 3: p. 4-6 (herdruk). Glorieux I. (1998), Over arbeidstijd, gezinstijd en tijdsdruk, in: Corijn E. (red.), The Millennium Conferences 1998, Tijd en samenleving / Temps et société / Zeit und Gesellschaft / Time and society, Koning Boudewijn Stichting, Brussel, p (herdruk). Glorieux I. (1996), Het verval van de arbeidssamenleving? Conclusies uit een onderzoek naar de betekenis van arbeid, in: De Gids op Maatschappelijk Gebied, 2, p Elchardus M., Glorieux I., Derks A. & Pelleriaux K. (1996), Voorspelbaar ongeluk. Over de letsels die werkloosheid nalaat bij mannen en hun kinderen, VUBPress, Brussel. Elchardus M. & Glorieux I. (1995), Niet aan de arbeid voorbij. De werkloosheidservaring als reflectie over arbeid, solidariteit en sociale cohesie, Koning Boudewijnstichting / VUBPress, Brussel, 126 p. Glorieux I. (1995), Over arbeidstijd, gezinstijd en tijdsdruk, in: Gezinsbeleid in Vlaanderen, 1, p Glorieux I. (1995), Arbeid als zingever: Een onderzoek naar de betekenis van arbeid in het leven van mannen en vrouwen, VUBPress, Brussel, 214 p. Elchardus M., Glorieux I., Derks A. & Pelleriaux K. (1995), Werkloosheid... wordt vervolgd, in: Samenleving en Politiek, 2, 7, p Derks A., Elchardus M., Glorieux I. & Pelleriaux K. (1995), Werkloosheid... wordt vervolgd. De reïntegratie van langdurig werklozen: Een longitudinale analyse. Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, Brussel. Volledige lijst met publicaties:zie ROL EN SAMENLEVING Rosadoc en Archief voor Gelijke Kansen, Feminisme en Vrouwenstudies. Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 14 van 37

15 Koningsstraat Brussel Tel: Website: De website bevat veel materiaal rond genderissues, ook met betrekking tot tewerkstelling en economie. Vanthienen Annemie (2003), Werken aan werk. Interview met Lotte Damhuis en Gitte Beaupain, twee medewerksters van Flora, in: Uitgelezen, jg. 9, nr.3. Factsheet arbeidsparticipatie en loonverschillen, december Draulans Veerle (2002), Glazen plafond: realiteit of mythe?, in: Uitgelezen, jg. 8, nr. 4. SEIN: INSTITUUT VOOR GEDRAGSWETENSCHAPPEN (Universiteit Hasselt) Agoralaan - Gebouw D 3590 Diepenbeek België Tel: Fax: Website: Medewerkers van SEIN zijn verantwoordelijk voor onderwijs in de Faculteiten Toegepaste Economische Wetenschappen, Geneeskunde en Wetenschappen van het Universiteit Hasselt. Door fundamenteel en toegepast onderzoek dragen ze bij tot kennisontwikkeling en wetenschappelijke ondersteuning van overheid en organisatie. De dienstverlening bestaat uit wetenschappelijke begeleiding, consultancy en het organiseren van voortgezette opleidingen en vorming. Sleutelwaarden in de organisatiefilosofie zijn kwaliteitszorg, teamwerk, flexibiliteit en klantgerichtheid. Hoofdthema's: Gelijke kansen en vrouwen Menselijk potentieel Overheid en samenleving Gezondheid en welzijn Sociaal-economisch onderzoek Goffin Ilse, Steegmans Nico, Van Haegendoren Mieke (prom.) (2002), Deuce. Arbeidsmarktstatistieken vanuit genderperspectief, Universiteit Hasselt, Onderzoeksgroep SEIN. Valgaeren E. (1999), Arbeidsmarktbegeleiding en hulpverlening: combineerbaar? Diepenbeek, SEIN. rijs Van Haegendoren M. (1998), Van huisvrouwen tot uitzendkrachten. Leuven, Davidsfonds. Van Haegendoren M., Bracke S. (1996), De ervaringswereld van Sociaal Tewerkgestelden. Kwalitatief onderzoek naar arbeidsbeleving in drie Limburgse sociale werkplaatsen, Diepenbeek, LUC. Van Haegendoren M., De Donder E. (1996), Sociale kaart voor de jongere. Een onderzoek naar preventiemogelijkheden met betrekking tot kansarmoede binnen het bestuurlijk arrondissement Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 15 van 37

16 Maaseik, Diepenbeek, LUC (2 delen). Van Haegendoren M., Parys K. (1996), Kansarmoede bij de nieuwe bestaans-minimumtrekkers. Kwalitatief onderzoek in Limburg naar de nieuwe groepen van bestaansminimumtrekkers: jongeren en éénoudergezinnen, Diepenbeek, LUC, 1996, 153 p. Verreydt G. (1996), Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen: een tussentijdse balans. Diepenbeek, LUC. Van Haegendoren M., Vanherck R. (ed) (1995), (A)typische arbeid en huishoudens: Recente bevindingen, Diepenbeek, Steunpunt Women s Studies. STEUNPUNT LOOPBANEN DOORHEEN ONDERWIJS NAAR ARBEIDSMARKT Dekenstraat Leuven Tel.: of Fax: Website: Dit is een initiatief, gefinancierd door de Vlaamse Regering, met als centrale doelstelling het verzamelen en analyseren van gegevens die toelaten om na te gaan welk pad jongeren volgen van het begin van het basisonderwijs tot de intrede op de arbeidsmarkt. Vanoverberghe, J., Verhaest, D. & Omey, E. (2005), De arbeidsmarktintrede van ongekwalificeerde schoolverlaters in Vlaanderen. Bijkomend rapport PBO99. Leuven, Gent: SONAR, SHERPPA (UGent). Belet H., Glorieux I. & Laurijssen I. (2004), The Transition from School to Work in Flanders: Gender Inequality and the Role of Household Formation, in: P. Littlewood P., I. Glorieux I. & Jönsson I. (eds.), The Future of Work in Europe, Ashgate, Aldershot, p Verhaest D. & Omey E. (2003), Overeducation in the transition from school to work: The case of Flanders, in: The Netherlands' Journal of Social Sciences, 39 (3), p Vanoverberghe J. & Verhaest D. (2003), Op zoek naar de eerste job, in: Over.Werk, 13 (3), p Verhofstadt E., Schatteman T., Omey E. & Coppieters P. (2003), Dynamiek van de transitie van onderwijs naar de arbeidsmarkt: zijn er segmenten in de arbeidsmarkt voor jongeren? In: Economisch en Sociaal Tijdschrift, 57 (2), p Creten H., Van de Velde V., Van Damme J. & Verhaest D. (2002), De transitie van het initieel beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt met speciale aandacht voor de ongekwalificeerde onderwijsverlaters, Hoger Instituut voor de Arbeid, Leuven, 303p. Creten H., Van de Velde V. & Van Damme J. (2002), Zonder diploma op weg naar werk? in: Over.Werk, 12 (4), p Verhaest, D. & Omey E. (2002), Opleiding en mobiliteit: evidentie voor intrede-jobs in Vlaanderen, in: Economisch en Sociaal Tijdschrift, 56(4), p Termotte A. & Van Trier W. (2002), De overgang van school naar werk: EAK-module 2000 versus Sonar-data, in: Over.Werk, 12 (3), p Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 16 van 37

17 Creten H., Van de Velde V. & Verhaest D. (2002), Early school-leaving, initial qualifications and labour market outcomes: the case of Flanders. Paper presented at the 2002 Meeting of Transitions in Youth, Firenze, September Verhofstadt E. e.a. (2002), A dynamic look at the transitions to the labour market. Paper presented at the 2002 Meeting of Transitions in Youth, Firenze, September 2002 Verhofstadt E., Verhaest D. & Omey E. (2001), Tevredenheid van jongeren in hun eerste job en de gevolgen voor hun mobiliteitsgedrag, in: Vandenbroucke G. (red.), Verslagboek van de Arbeidsmarktonderzoeksdag 2001, Steunpunt WAV, Leuven, p Creten H. & Van de Velde V. (1999), Onderzoek 'van school naar werk': een stand van zaken, in: Nieuwsbrief van het Steunpunt WAV, 9(4), p Van Trier W. (1998), Van school naar werk: hoe de overgang in kaart brengen? In: Nieuwsbrief van het Steunpunt WAV, 8(4), p Volledige lijst met publicaties: STEUNPUNT WERKGELEGENHEID, ARBEID EN VORMING (STEUNPUNT WAV) E. Van Evenstraat 2C 3000 Leuven Tel.: 016/ Website: Samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Gent, KULeuven, VUB, en UFSIA. Het Steunpunt WAV werkt in opdracht van de Vlaamse Regering en van het Europees Sociaal Fonds aan een informatieknooppunt inzake arbeidsmarkt Het Steunpunt WAV biedt logistieke en wetenschappelijke ondersteuning aan onderzoekers en beleidsmedewerkers die werkzaam zijn rond thema's als werkgelegenheid en werkloosheid, arbeid, arbeidsverhoudingen, arbeidsorganisatie, vorming, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, Onderzoek: Het Steunpunt WAV biedt logistieke en wetenschappelijke ondersteuning aan onderzoekers en beleidsmedewerkers die werken rond thema s als werkgelegenheid, werkloosheid, werkzaamheid, arbeidsverhoudingen, vorming, overgang onderwijs-arbeidsmarkt, enzovoort. Zo organiseert het Steunpunt WAV studiedagen waar men kennis kan vergaren over de meest recente arbeidsmarktstatistieken en onderzoeken. We bieden op een overzichtelijke wijze statistische tijdreeksen aan waarbij telkens ook de gehanteerde methodologie wordt beschreven. Met het tijdschrift Over.Werk heeft men bovendien een aantrekkelijk publicatiekanaal ter beschikking. In de bibliotheek van het Steunpunt WAV kan men bovendien terecht voor gerichte opzoekingen naar allerhande publicaties die verband houden met de arbeidsmarkt. Voor specifieke vragen kan men tot slot ook steeds beroep doen op de hotline waar men snel en vriendelijk wordt geholpen. Deze logistieke en wetenschappelijke ondersteuning kan het Steunpunt aanbieden dankzij de opdrachten die het uitvoert voor: De Vlaamse Regering, de Vlaamse Sociale Partners en het Europees Sociaal Fonds in het kader van het VIONA-programma en het programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek De Federale Overheid in het kader van het Agora-programma De Europese Instellingen (European Foundation, Europese Commissie, European Employment Observatory, ) Reeks: de arbeidsmarkt in Vlaanderen. Jaarboek. Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 17 van 37

18 Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WAV. Arbeidsmarktflitsen Trendrapporten (over de arbeidsmarkt) Genderzakboekje Geurts Karen (2006), De arbeidsmarktpositie van alleenstaande ouders. Nieuwe bevindingen uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming. Eindrapport WAV. Van Woensel A. (2006), In het lang en in het breed. Levenslang leren in Vlaanderen en Europa, WAV-rapport Tielens M. (2005), Eens allochtoon, altijd allochtoon? De socio-economische etnostratificatie in Vlaanderen, WAV-rapport Herremans W. (2005), Uitgerust op rustpensioen. Eindeloopbaan en pensioenvorming in Vlaanderen,- WAV-rapport Herremans Wim, Tielens Maarten, Van Gils Seppe (2003), Creativiteit en solidariteit, meer dan ooit nodig: uitdagingen voor een toekomstig werkgelegenheidsbeleid, 34 p. Van der Steene Tom e.a. (2002), WAV Dossier Feiten en cijfers van flexibiliteit: Definities van flexibiliteit en een caleidoscopisch flexibiliteitsoverzicht. Van der Steene Tom e.a. (2002), WAV Dossier VIONA-project flexibiteit, methodologische nota. Van der Steene Tom e.a. (2002), WAV Dossier De impact van het institutionele kader op de politiek van flexibiliteit: een vergelijking België Nederland. Sels Luc e.a. (2002), WAV Dossier Gelijk loon voor gelijk werk? Arbeidsvoorwaarden van vaste en tijdelijke werknemer. De Witte Hans e.a. (2002), WAV Dossier Tijdelijke arbeidsrelaties en employability : een nieuwe vorm van werkzekerheid. De Witte Hans e.a. (2002), WAV Dossier Contractueel flexibele werknemers: wie zijn ze en waarom doen ze het? Van der Steene Tom e.a. (2002), WAV Dossier Op zoek naar effecten van contractuele flexibiliteit bij werknemers. Sels Luc e.a. (2002), WAV Dossier Flexibel, zeker? Bevindingen van twee jaar flexibiliteitsonderzoek. Vandenbroucke G. (red.) (2001), Dossier - Arbeidsmarktonderzoekersdag Verslagboek, 442 p. Van Gyes G. (2001), Dossier - Een onvolledige strijd, 137 p. Verhoeven H. (2000), Dossier - De vreemde eend in de bijt, arbeidsmarkt en diversiteit, 236 p. De Pauw S., van der Hallen P. (2000), Dossier - De arbeidsmarktonderzoekersdag Verslagboek, 234 p. Verhoeven H. (2000), Dossier - Arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt, 79 p. Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 18 van 37

19 De relatie tussen de gecentraliseerde en de gedecentraliseerde statistieken van de RSZ (1999), Studienota, Steunpunt WAV en Point d'appui TEF in het kader van de gebruikersgroep RSZstatistieken, 67 p. Vergelijkende studie van de statistische bronnen over de beroepsbevolking. Deel 3: Loontrekkenden in de publieke sector (1997), Brussel/Leuven, Co-editie Steunpunt Sociale Zekerheid en Steunpunt WAV, 44 p. Vergelijkende studie van de statistische bronnen over de beroepsbevolking. Deel 2: Loontrekkenden in de private sector (1997), Brussel/Leuven, Co-editie Steunpunt Sociale Zekerheid en Steunpunt WAV, 1997, 48 p. Vergelijkende studie van de statistische bronnen over de beroepsbevolking. Deel 1: De werkloosheid, Brussel/Leuven (1997), Co-editie Steunpunt Sociale Zekerheid en Steunpunt WAV, 1997, 34 p. Van Hoof K. (1997), Tewerkstelling van vrouwen en segregatie, Algemene Volks- en Woningtelling op 1 maart 1991, Monografie n 8., Brussel, NIS, 163 p. Van Hoof K. (1997), Dossier nr De arbeidsmarktonderzoekersdag Verslagboek. Bruyninckx H. (1997), Dossier nr Staat Amerika model? Het werkgelegenheidswonder kritisch onderzocht. van der Hallen P. (1995), Dossier nr De arbeidsmarktonderzoekersdag Verslagboek. Volledige lijst met publicaties: zie Het Documentatie-, Informatie- en Adviescentrum van het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming bevat een zeer interessante collectie, die online kan geraadpleegd worden: TESA (VUB) Vakgroep Sociaal Onderzoek Pleinlaan 2 B-1050 Brussels, Belgium Tel: Fax: Website: Onderzoek: Zie: Marisol Garcia & De Schampheleire Jan (2002), The inclusive power of standard and non-standard work, in: van Berkel R. & Hornemann Moller I., Active social policies in Europe, London, Policy Press. Machado C., De Schampheleire J., Vilrokx J. (2000), Actief sociaal beleid in België: een nieuw El Dorado' voor werklozen en uitgeslotenen op de arbeidsmarkt?, in: Tijdschrift voor Arbeid en Participatie, vol. 21, nr. 2/3, p Machado C., Vilrokx J., Oste J. e.a. (1999), Over arbeid en inkomen. Enkele impressies naar inleiding van een onderzoek bij laaggeschoolde werkzoekenden, in: UVV-Info. Dossier Arbeid. 16e jaargang. Nr.3., mei-juni 1999, p Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 19 van 37

20 Vilrokx J., Oste J., Machado C., De Schampheleire J. en Ranson D. (1999), Tussen arbeid en inkomen, in: Werkgelegenheid Arbeid Vorming. Niewsbrief van het Steunpunt WAV. 3/99, 9de jaargang, Nr.3, augustus 1999, p Vilrokx J. (1999), Towards the denaturing of class relations? The political economy of the firm in global capitalism, in: Leisink P. (Ed.) Globalization and labour relations, Cheltenham, Edward Elgar, p De Schampheleire J. & Vilrokx J. (1999), Local employment agencies in Belgium: Flexiwork for the long-term unemployed, in: Report 3 - Social Inclusion Problems and Policies: Case studies of policy and practice across 12 EU member states. Volume 2, Sedec-network, Sheffield University (rapport voor SEDEC-project). De Schampheleire J., Ranson D., Vilrokx J. & Machado C. (1999), Personal social capital in Belgium, in: Report 2 - Social Inclusion Problems and Policies: A cross-national analysis of work, income and recognition. Volume 2, Sedec-network, Sheffield University,. Roche M., De Schampheleire J., Vilrokx J. e.a. (1999), Report 2 - Social Inclusion Problems and Policies: A cross-national analysis of work, income and recognition. Volume 1, Sedec-network, Sheffield University (rapport voor SEDEC-project). Vilrokx J. and Van LeemputJ. (1998), Belgium: The great transformation, in: Ferner A. and Hyman R. (eds), Changing Industrial Relations in Europe, Oxford, Basil Blackwell, p Vilrokx J. (1996), Trade unions in a postrepresentative society, in: Leisink P., Van Leemput J. & Vilrokx J. (eds), The challenges to trade unions in Europe: Innovation or adaptation, Cheltenham, Edward Elgar, p Volledige lijst met publicaties: zie VAKGROEP LANDBOUWECONOMIE (UGENT) Coupure links Gent Tel: 09/ Fax: 09/ Website: Onderzoeksdomein o.a. overlevingsstrategieën van landbouwers en diversificatie in de landbouw Meert H., Van Huylenbroeck G., Vernimmen T., Bourgeois M., Van Hecke M. (Jan. 2005), Farm household survival strategies and diversification on marginal farms, in: Journal of Rural Studies, Vol. 21, Issue 1, p Van Huylenbroeck G. en Durand G. (eds) (2003), Multifunctional agriculture: a new paradigm for European agriculture and rural development, Aldershot, Ashgate Publishing Limited. Meert H., Van Hecke E.. Bourgeois M., Vernimmen T. & Van Huylenbroeck G. (2002), Schijn bedriegt. Armoede onder Belgische landbouwers bestaat wel degelijk, in: Vranken J., De Boyser K., Geldof D. & Van Menxel G. (red.), Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2002, p Volledige lijst met publicaties: VAKGROEP SOCIALE ECONOMIE (Faculteit Economie en Bedrijfskunde - UGent) Hoveniersberg Gent Tel.: 09/ Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 20 van 37

SONAR - 24 april 2008 Maken jongeren in Vlaanderen de overgang van school naar werk met succes? E. Omey & W. Van Trier

SONAR - 24 april 2008 Maken jongeren in Vlaanderen de overgang van school naar werk met succes? E. Omey & W. Van Trier Maken jongeren in Vlaanderen de overgang van school naar werk met succes? Resultaten van het SONAR onderzoeksprogramma 24 april 2008 SONAR ( 1998) Studiegroep van Onderwijs naar Arbeidsmarkt Interuniversitair

Nadere informatie

Levenslang leren en werk Analyses op de SONAR databank

Levenslang leren en werk Analyses op de SONAR databank Levenslang leren en werk Analyses op de SONAR databank PIAAC Conferentie Workshop 2: Volwassenenonderwijs en levenslang leren' Heidi Knipprath, HIVA - KU Leuven, 20 maart 2014 www.steunpuntssl.be Context

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt

Arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt Arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt Hans Verhoeven WAV Dossier COLOFON Verhoeven, Hans Arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt Verhoeven Hans WAV-Dossier Leuven: Katholieke Universiteit Leuven Steunpunt

Nadere informatie

Werknemers en innovatie

Werknemers en innovatie Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Werknemers en innovatie VIGOR slotevent Stan De Spiegelaere Guy Van Gyes Innovatie STI Science Technology Innovation DUI Doing Using Interacting De kenniswerker

Nadere informatie

Het Vlaamse secundair onderwijs internationaal vergeleken

Het Vlaamse secundair onderwijs internationaal vergeleken Het Vlaamse secundair onderwijs internationaal vergeleken Jeroen Lavrijsen Doctoraatsonderzoeker, HIVA - KU Leuven www.steunpuntssl.be Structuur secundair onderwijs Focus op twee kenmerken van het secundair

Nadere informatie

CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships. Heidi Knipprath & Katleen De Rick

CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships. Heidi Knipprath & Katleen De Rick CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships Heidi Knipprath & Katleen De Rick CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts

Nadere informatie

Het Europees Sociaal Fonds en het Belgisch Tewerkstellingsbeleid. Onbekend maakt onbemind?

Het Europees Sociaal Fonds en het Belgisch Tewerkstellingsbeleid. Onbekend maakt onbemind? Het Europees Sociaal Fonds en het Belgisch Tewerkstellingsbeleid Onbekend maakt onbemind? Rika Verpoorten, Mieke Beckers, Gert Verschraegen Centrum voor Sociologisch Onderzoek, K.U.Leuven Dag van de Sociologie,

Nadere informatie

Referentie GLORIEUX, I., I. LAURIJSSEN & Y. VAN DORSSELAER, Zwart op wit. De intrede van allochtonen op de arbeidsmarkt. Garant, Antwerpen, 2009.

Referentie GLORIEUX, I., I. LAURIJSSEN & Y. VAN DORSSELAER, Zwart op wit. De intrede van allochtonen op de arbeidsmarkt. Garant, Antwerpen, 2009. 1. Referentie Referentie GLORIEUX, I., I. LAURIJSSEN & Y. VAN DORSSELAER, Zwart op wit. De intrede van allochtonen op de arbeidsmarkt. Garant, Antwerpen, 2009. Taal Nederlands ISBN ISSN 9789044124828 Publicatievorm

Nadere informatie

Curriculum Vitae : TRUI STEEN

Curriculum Vitae : TRUI STEEN Curriculum Vitae : TRUI STEEN Identificatiegegevens Naam: Voornaam: Werkadres: Steen Trui Departement Bestuurskunde, Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden Wassenaarseweg 52, 2300 RB Leiden,

Nadere informatie

Komt tevredenheid met de jaren?

Komt tevredenheid met de jaren? Komt tevredenheid met de jaren? Arbeidstevredenheid in Vlaanderen: een vergelijking van jongeren (SONAR) met de populatie (APS) 1 Een doelgroepenbeleid staat weer volop in de belangstelling. Het Generatiepact

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Ondernemeingsstrategie en flexibilisering: een bedrijfssociologische benadering

Onderzoeksopzet Ondernemeingsstrategie en flexibilisering: een bedrijfssociologische benadering Onderzoeksopzet Ondernemeingsstrategie en flexibilisering: een bedrijfssociologische benadering 1. Inleiding: de gevolgen van flexibele arbeid Flexibele arbeid is een wezenlijk kenmerk van de moderne arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Onderzoeksfiche i00240.pd. 1. Referentie

Onderzoeksfiche i00240.pd. 1. Referentie 1. Referentie Referentie Coppieters, P., H. Creten, Glorieux, I., Lanckweerdt, P., Laurijssen, I., Omey, E., Pustjens, H., Schatteman, T., Van de Velde, V., Van Damme, J., Van Der Hallen, P., Van Trier,

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering voor laaggeschoolde arbeid via dienstencheques: weerstanden en succesfactoren

Maatschappelijke waardering voor laaggeschoolde arbeid via dienstencheques: weerstanden en succesfactoren Maatschappelijke waardering voor laaggeschoolde arbeid via dienstencheques: weerstanden en succesfactoren Expertmeeting Stichting De Verre Bergen Rotterdam, 19.9.2017 Frank Vandenbroucke Universiteit van

Nadere informatie

De arbeidsmarkt 2020 Europese vergezichten in de Nederlandse polder. Ton Wilthagen Tilburg

De arbeidsmarkt 2020 Europese vergezichten in de Nederlandse polder. Ton Wilthagen Tilburg De arbeidsmarkt 2020 Europese vergezichten in de Nederlandse polder Ton Wilthagen Tilburg University wilthagen@uvt.nl @wilthagen Amerika heeft een droom, Europa een belofte Een uiterst concurrerende sociale

Nadere informatie

Flexibiliteit en toerekenbaarheid in lokaal arbeidsmarktbeleid (verslag van de OECD(LEED)/UA studie)

Flexibiliteit en toerekenbaarheid in lokaal arbeidsmarktbeleid (verslag van de OECD(LEED)/UA studie) Flexibiliteit en toerekenbaarheid in lokaal arbeidsmarktbeleid (verslag van de OECD(LEED)/UA studie) Kristel Bogaerts - Ive Marx (Centrum voor Sociaal Beleid) Wouter Van Dooren - Hans Echelpoels (Management

Nadere informatie

De arbeidsmarktintegratie van personen met een handicap in Europa. Barbara Vandeweghe IDEA Consult 12 december 2011

De arbeidsmarktintegratie van personen met een handicap in Europa. Barbara Vandeweghe IDEA Consult 12 december 2011 De arbeidsmarktintegratie van personen met een handicap in Europa Barbara Vandeweghe IDEA Consult 12 december 2011 IDEA Consult 1. Inleiding Studie naar de arbeidsmarktsituatie van personen met een handicap

Nadere informatie

Deeltijdarbeid. WAV-Rapport. Seppe Van Gils. Maart 2004

Deeltijdarbeid. WAV-Rapport. Seppe Van Gils. Maart 2004 Deeltijdarbeid Seppe Van Gils Maart 2004 WAV-Rapport Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming Interuniversitair samenwerkingsverband E. Van Evenstraat 2 blok C 3000 Leuven T:32(0)16 32 32 39 F:32(0)16

Nadere informatie

De OCMW op weg naar 2020 in sociaal woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk

De OCMW op weg naar 2020 in sociaal woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk De OCMW op weg naar 2020 in sociaal woelige tijden Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk Inhoud Een korte terugblik Het OCMW anno 2011: Sociaal woelige

Nadere informatie

Diagnose van de Belgische arbeidsmarkt vanuit Flexicurityperspectief

Diagnose van de Belgische arbeidsmarkt vanuit Flexicurityperspectief Diagnose van de Belgische arbeidsmarkt vanuit Flexicurityperspectief Seminarie Flexicurity in het Belgisch arbeidsrecht 23 april 2010 Ludo Struyven, Tom Vandenbrande Flexicurity-debat meer flexibiliteit

Nadere informatie

Flexibele jobs en armoede

Flexibele jobs en armoede Flexibele jobs en armoede Annelies Debels CEPS/ I NSTEAD & FNR, Luxem burg WSE Arbeidsm arkt congres 17.12.2009 1 Vraagstelling Verhogen flexibele j obs het risico op arm oede? Relevant ie: in-work poverty

Nadere informatie

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Organisation for Economic Coöperation and Development (2002), Education at a Glance. OECD Indicators 2002, OECD Publications, Paris, 382 p. Onderwijs speelt een

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 5; TC/98/84 ADVIES Nr. 98/07 VAN 7 JULI 1998 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (DEPARTEMENT SOCIOLOGIE) TOT HET BEKOMEN VAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID EN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

B.T.S.Z. Nummer 3/2000

B.T.S.Z. Nummer 3/2000 B.T.S.Z. Nummer 3/2000 "Activering van uitkeringen" door Ides Nicaise Onder activering van uitkeringen verstaan we het beleid waarbij middelen die bestemd waren voor inkomenstransfers aangewend worden

Nadere informatie

GROEPSSAMENSTELLINGS- EFFECTEN IN HET LAGER ONDERWIJS Een propensity score matching onderzoek. Barbara Belfi, Carla Haelermans & Bieke De Fraine

GROEPSSAMENSTELLINGS- EFFECTEN IN HET LAGER ONDERWIJS Een propensity score matching onderzoek. Barbara Belfi, Carla Haelermans & Bieke De Fraine GROEPSSAMENSTELLINGS- EFFECTEN IN HET LAGER ONDERWIJS Een propensity score matching onderzoek Barbara Belfi, Carla Haelermans & Bieke De Fraine GROEPSSAMENSTELLINGSEFFECTEN IN HET LAGER ONDERWIJS Een

Nadere informatie

Uitgerust op rustpensioen

Uitgerust op rustpensioen Uitgerust op rustpensioen Eindeloopbaan en pensioenvorming in Vlaanderen Herremans, W. (2005). Uitgerust op rustpensioen. Eindeloopbaan en pensioenvorming in Vlaanderen. Steunpunt WAV, in opdracht van

Nadere informatie

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven Inhoud Een korte terugblik Het OCMW anno 2011: Sociaal woelige tijden 3 mogelijke

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Een kwalitatief goede job is voor iedereen goed

Een kwalitatief goede job is voor iedereen goed Een kwalitatief goede job is voor iedereen goed Tom Vandenbrande Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Welke elementen spelen een rol bij het bepalen van de jobkwaliteit? Jobkwaliteit versus welzijn

Nadere informatie

Activering en responsabilisering Een verhaal van rechten en plichten

Activering en responsabilisering Een verhaal van rechten en plichten Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Activering en responsabilisering Een verhaal van rechten en plichten Stakeholdersforum Arbeidszorg 28 november 2013 Provinciehuis Leuven Greet Van Dooren

Nadere informatie

14/09/2012 WETENSCHAP, TECHNOLOGIE, INNOVATIE EN DE MAATSCHAPPIJ: EEN PRAKTIJKVOORBEELD. Elie Ratinckx VRWI

14/09/2012 WETENSCHAP, TECHNOLOGIE, INNOVATIE EN DE MAATSCHAPPIJ: EEN PRAKTIJKVOORBEELD. Elie Ratinckx VRWI WETENSCHAP, TECHNOLOGIE, INNOVATIE EN DE MAATSCHAPPIJ: EEN PRAKTIJKVOORBEELD Elie Ratinckx VRWI Studiedag Toekomstverkenningen 21 september 2012 HISTORIEK VRWI TOEKOMSTVERKENNINGEN Ontwikkeling Methodologie

Nadere informatie

Workshop 3. Digitale inclusie. E-inclusion. Rondetafel De Digitale Agenda voor Europa. Brussel, 11.10.2011

Workshop 3. Digitale inclusie. E-inclusion. Rondetafel De Digitale Agenda voor Europa. Brussel, 11.10.2011 Workshop 3 Digitale inclusie Rondetafel De Digitale Agenda voor Europa Brussel, 11.10.2011 2 E-inclusion e-inclusie (of digitale inclusie) verwijst naar alle beleidslijneninitiatieven die een inclusieve

Nadere informatie

De effecten op lange termijn van vroegtijdig schoolverlaten in Vlaanderen

De effecten op lange termijn van vroegtijdig schoolverlaten in Vlaanderen De effecten op lange termijn van vroegtijdig schoolverlaten in Vlaanderen Jan Van Damme, Marc Blommaert, Carl Lamote en Jo Meyer SSL-studiedag 5 juni 2013 www.steunpuntssl.be Evidentie uit literatuur e

Nadere informatie

De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid

De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid Jill Nelissen Doctoranda Onderzoeksgroep Personeel en Organisatie, KU Leuven Doctoraatsproject over het thema Employability

Nadere informatie

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Inhoud en achtergrond Kernpunten opleiding 1. Verbreding en verdieping van uw kennis 2. Internationaal

Nadere informatie

in de wereld van werk

in de wereld van werk Sterk in de wereld van werk Uw belangen behartigen Onze kernopdracht is de gemeenschappelijke belangen behartigen van alle Federgon-sectoren. Wij: vertegenwoordigen deze sectoren en komen op voor hun belangen

Nadere informatie

West4Work 31 oktober 2017 BACK TO. 5 uitdagingen en 6 basisvoorstellen voor Een actueel arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid in Vlaanderen

West4Work 31 oktober 2017 BACK TO. 5 uitdagingen en 6 basisvoorstellen voor Een actueel arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid in Vlaanderen West4Work 31 oktober 2017 BACK TO 5 uitdagingen en 6 basisvoorstellen voor Een actueel arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid in Vlaanderen Ann Vermorgen Nationaal Secretaris ACV Setting the scene Welke arbeidsmarkt

Nadere informatie

Het Vlaams arbeidsmarkt- en doelgroepenbeleid in een Europees perspectief. Frank Vandenbroucke West4Work Kortrijk, 3 november 2015

Het Vlaams arbeidsmarkt- en doelgroepenbeleid in een Europees perspectief. Frank Vandenbroucke West4Work Kortrijk, 3 november 2015 Het Vlaams arbeidsmarkt- en doelgroepenbeleid in een Europees perspectief Frank Vandenbroucke West4Work Kortrijk, 3 november 2015 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992

Nadere informatie

ARMOEDE EN KINDEREN : HET GROTE VERHAAL HOORZITTING SENAAT 6/07/2015. Bea Cantillon

ARMOEDE EN KINDEREN : HET GROTE VERHAAL HOORZITTING SENAAT 6/07/2015. Bea Cantillon ARMOEDE EN KINDEREN : HET GROTE VERHAAL HOORZITTING SENAAT 6/07/2015 Bea Cantillon Waarom is de armoede niet gedaald? De glorierijke jaren 1975-2015 We werden rijker We gaan langer naar school We werken

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 15 mei 2017

PERSBERICHT Brussel, 15 mei 2017 PERSBERICHT Brussel, 15 mei 2017 Armoede-indicatoren in België in 2016 (EU-SILC) Werklozen, eenoudergezinnen en huurders meest kwetsbaar voor armoede Vandaag publiceert de Algemene Directie Statistiek

Nadere informatie

Zorg als nieuw sociaal risico

Zorg als nieuw sociaal risico Doelgroepen Zorg als nieuw sociaal risico De achterstand van laaggeschoolde vrouwen op de arbeidsmarkt van naderbij bekeken 1 In vergelijking met andere types van welvaartsstaten kunnen de continentale

Nadere informatie

Steunpunt WSE Werkpakketten 2012

Steunpunt WSE Werkpakketten 2012 Steunpunt WSE Werkpakketten 2012 Coordinator: Prof. Dr. Luc Sels Inhoud WSE_CELM... 3 WSE_CALP... 9 WSE_CCR... 11 WSE_SERC... 13 2 WSE_CELM WP1. Vlaamse arbeidsrekening 18,00 Updates: Bevolking naar socio-economische

Nadere informatie

Chassard, Yves perspective on pension policies Buurtdiensten: de werklozen activeren of de vraag ondersteunen?

Chassard, Yves perspective on pension policies Buurtdiensten: de werklozen activeren of de vraag ondersteunen? 2002 4 863-880 Over patiëntenmobiliteit en hoe het EU-beleid hierop reageert Baeten, Rita 2002 3 419-427 Naar een nieuwe architectuur voor de sociale bescherming in Europa. Berghman, Jos Een bijdrage van

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

De toekomst van de welvaartsstaat. Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015

De toekomst van de welvaartsstaat. Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015 De toekomst van de welvaartsstaat Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015 De actieve welvaartsstaat herbekeken De duurzaamheid van het succes van de welvaartsstaat Investeren in kinderen Beleidsuitdagingen

Nadere informatie

COMPARING (REQUIRED) COMPETENCE USE WITH (SELF- REPORTED) PROFICIENCY LEVEL OF COMPETENCES: DIFFERENT CONCEPTS, DIFFERENT PREDICTORS?

COMPARING (REQUIRED) COMPETENCE USE WITH (SELF- REPORTED) PROFICIENCY LEVEL OF COMPETENCES: DIFFERENT CONCEPTS, DIFFERENT PREDICTORS? COMPARING (REQUIRED) COMPETENCE USE WITH (SELF- REPORTED) PROFICIENCY LEVEL OF COMPETENCES: DIFFERENT CONCEPTS, DIFFERENT PREDICTORS? Heidi Knipprath & Katleen De Rick COMPARING (REQUIRED) COMPETENCE

Nadere informatie

Hightech tewerkstelling in de Europese Unie. Maarten Goos, Ian Hathaway, Jozef Konings & Marieke Vandeweyer

Hightech tewerkstelling in de Europese Unie. Maarten Goos, Ian Hathaway, Jozef Konings & Marieke Vandeweyer Naamsestraat 61 bus 3550 B-3000 Leuven BELGIUM Tel. 032 16 326661 vives@kuleuven.be VIVES Briefings 2014 29 januari Hightech tewerkstelling in de Europese Unie Maarten Goos, Ian Hathaway, Jozef Konings

Nadere informatie

Flexibiliteit en zekerheid: misverstanden met flexicurity

Flexibiliteit en zekerheid: misverstanden met flexicurity Flexibiliteit en zekerheid: misverstanden met flexicurity NVA Lustrumcongres Ton Wilthagen Universiteit van Tilburg wilthagen@uvt.nl www.tilburguniversity.nl/flexicurity Een feestelijke observatie De in

Nadere informatie

Arbeidsmarkt en sociale uitsluiting: een blijvende zorg. Frank Vandenbroucke Lezing bij de Algemene Vergadering van Hefboom Brussel, 20 mei 2017

Arbeidsmarkt en sociale uitsluiting: een blijvende zorg. Frank Vandenbroucke Lezing bij de Algemene Vergadering van Hefboom Brussel, 20 mei 2017 Arbeidsmarkt en sociale uitsluiting: een blijvende zorg Frank Vandenbroucke Lezing bij de Algemene Vergadering van Hefboom Brussel, 20 mei 2017 Opleiding en armoederisico 35% Armoederisico 30% 25% 20%

Nadere informatie

Een pensioenhervorming in het teken van defined ambition? Frank Vandenbroucke Jaarevent Alumni & Friends, Actuariaat Leuven 28 september 2015

Een pensioenhervorming in het teken van defined ambition? Frank Vandenbroucke Jaarevent Alumni & Friends, Actuariaat Leuven 28 september 2015 Een pensioenhervorming in het teken van defined ambition? Frank Vandenbroucke Jaarevent Alumni & Friends, Actuariaat Leuven 28 september 2015 Documentatie European Commission, The 2015 Ageing Report, European

Nadere informatie

Feiten en cijfers over arbeid en gezin

Feiten en cijfers over arbeid en gezin Gezin en arbeid Feiten en cijfers over arbeid en gezin Geurts, K. (2003), Minder gezin, meer arbeid? De arbeidsdeelname van de bevolking naar gezinspositie. Een situering van Vlaanderen in Europa, In:

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN:

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELIER

Nadere informatie

SESSIE 4: ORGANISATIES EN INZETBAARHEID

SESSIE 4: ORGANISATIES EN INZETBAARHEID Arbeidsmarktcongres 2013 Steunpunt WSE i.s.m. Departement WSE Donderdag 7 februari 2013 Provinciehuis Vlaams-Brabant SESSIE 4: ORGANISATIES EN INZETBAARHEID In het Vlaamse loopbaanakkoord 2012 wordt benadrukt

Nadere informatie

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID ----------- BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID -------------- Inhoudstafel JAARGANG 2005 -3 INHOUD Alfabetisch klassement - auteurs - titels Nr. P. Alfabetisch

Nadere informatie

Motieven voor tijdelijk werk en

Motieven voor tijdelijk werk en Motieven voor tijdelijk werk en uitzendarbeid Waarom accepteren tijdelijke werknemers en uitzendkrachten een flexibel contract? Omwille van de toegenomen nood aan flexibilisering zijn tijdelijk werk en

Nadere informatie

De toekomst van de welvaartsstaat

De toekomst van de welvaartsstaat De toekomst van de welvaartsstaat Bea Cantillon Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck,, Universiteit Antwerpen Leuven, 17 november 2008 0 Het sociaal pact van 1944 het compromis tussen arbeid en kapitaal

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE

Nadere informatie

Statistieken Statistieksprokkels

Statistieken Statistieksprokkels Statistieken Statistieksprokkels Europese benchmarks in de Scandinavische landen In het kader van de Europese werkgelegenheidsstrategie publiceert de Europese Commissie jaarlijks het Gezamenlijk Verslag

Nadere informatie

Conjunctuurindicatoren: de tijdelijke werkloosheid

Conjunctuurindicatoren: de tijdelijke werkloosheid Conjunctuurindicatoren: de tijdelijke werkloosheid Sinds de zomer van vorig jaar hebben de meest courante conjunctuurindicatoren een stekje gevonden op de website van het Steunpunt WAV (onder de rubriek

Nadere informatie

VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21

VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21 VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21 Seppe Van Gils Kort samengevat In dit hoofdstuk volgen we de loopbaan van de voltijds en uit het tweede kwartaal van 1998 op tot en met het derde kwartaal

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 11 december 2013. Jan Smets

Jeugdwerkloosheid. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 11 december 2013. Jan Smets Jeugdwerkloosheid Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 11 december 2013 Jan Smets Overzicht van de uiteenzetting 1. Dramatische jongerenwerkloosheidscijfers... 2 Werkloosheidsgraad

Nadere informatie

Deuce: arbeidsmarktstatistieken vanuit een genderperspectief

Deuce: arbeidsmarktstatistieken vanuit een genderperspectief Arbeidsmarkt en onderwijs Deuce: arbeidsmarktstatistieken vanuit een genderperspectief In dit artikel schetsen we eerst een beeld van de arbeidsmarktsituatie van mannen en vrouwen in België, Nederland,

Nadere informatie

Sociale kwetsbaarheid: een lokale zorg. Frank Vandenbroucke VVSG Trefdag Gent, 12 oktober 2017

Sociale kwetsbaarheid: een lokale zorg. Frank Vandenbroucke VVSG Trefdag Gent, 12 oktober 2017 Sociale kwetsbaarheid: een lokale zorg Frank Vandenbroucke VVSG Trefdag Gent, 12 oktober 2017 Armoederisico Armoederisico s volgens werkintensiteit 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% EU27 2004-06 BE 2004-06 EU27

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Korte jobs: springplank naar een duurzame baan?

Korte jobs: springplank naar een duurzame baan? Korte jobs: springplank naar een duurzame baan? Universiteit Gent Arbeidsmarktcongres Steunpunt Werk en Sociale Economie Leuven 17 December 2008 1. Inleiding Jeugdwerkloosheidsgraad (15-24 jaar) is bijzonder

Nadere informatie

De Brusselse metropool Socio-economische scan

De Brusselse metropool Socio-economische scan De Brusselse metropool Socio-economische scan Jan Van Doren Jo LIBEER Voka-Metropolitan gedelegeerd bestuurder Studiedag Vlabest-VGC 15 oktober 2013 Schema Toenemend belang van metropolen, wereldwijd Brusselse

Nadere informatie

Kinderen uit gebroken gezinnen hebben een groter risico op armoede tijdens de jeugd. Uit het

Kinderen uit gebroken gezinnen hebben een groter risico op armoede tijdens de jeugd. Uit het Pagina 1 / 16 Huwelijk en armoede Het huwelijk blijkt de kans op armoede als kind en volwassene te verkleinen. Kinderen uit gebroken gezinnen hebben een grotere kans op armoede tijdens het opgroeien. De

Nadere informatie

Werkt de arbeidsmarkt? Beleidsgericht arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen VIONA

Werkt de arbeidsmarkt? Beleidsgericht arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen VIONA Werkt de arbeidsmarkt? Beleidsgericht arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen VIONA Stuurgroep Strategisch Arbeidsmarktonderzoek Administratie Werkgelegenheid Werkt de arbeidsmarkt? Beleidsgericht arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Dienstencheques: maatschappelijke waardering voor laaggeschoolde arbeid. Frank Vandenbroucke Colloquium CD&V Brussel,

Dienstencheques: maatschappelijke waardering voor laaggeschoolde arbeid. Frank Vandenbroucke Colloquium CD&V Brussel, Dienstencheques: maatschappelijke waardering voor laaggeschoolde arbeid Frank Vandenbroucke Colloquium CD&V Brussel, 15.6.2016 Structuur presentatie Laaggeschoolde arbeid Vlaanderen & Nederland Belgisch/Vlaamse

Nadere informatie

Het egalitaire gezin: nog niet voor morgen

Het egalitaire gezin: nog niet voor morgen Het egalitaire gezin: nog niet voor morgen Bevindingen uit het Belgische tijdsbudgetonderzoek Glorieux, I. en J. Vandeweyer (2002), Tijdsbestedingsonderzoek 1999 Deel A: naar gewest, leeftijd, context

Nadere informatie

Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen

Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen Voorwoord Geert Goeyvaerts, Marietta Haffner, Kristof Heylen, Katleen Van den Broeck, Frank Vastmans (coördinator) en Sien Winters Promotor: Erik Buyst Onderzoek

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid Op de arbeidsmarkt van morgen. Luc Sels Decaan Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Duurzame inzetbaarheid Op de arbeidsmarkt van morgen. Luc Sels Decaan Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Duurzame inzetbaarheid Op de arbeidsmarkt van morgen Luc Sels Decaan Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Talenten paraat Procentuele jaargroei arbeidsvolume en werknemers 03 (Vlaams Gewest; 2008-I

Nadere informatie

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Floor van Houdt Plv afdelingsleider voor Europese Commissie Date: in 12 pts Europa 2020 Strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei Aandacht voor jongeren

Nadere informatie

Europese subsidies en de sociale economie

Europese subsidies en de sociale economie Europese subsidies en de sociale economie Tewerkstelling van vluchtelingen binnen de sociale economie 24 Mei 2016 Agenda 14:00 Welkom 14:15 Inleiding: Wie zijn de vluchtelingen? Quentin Callens, Agentschap

Nadere informatie

Arbeidsmarkt en sociale uitsluiting: een blijvende zorg. Frank Vandenbroucke Lezing n.a.v. 25 jaar Werkervaringsbedrijven Turnhout, 9 maart 2017

Arbeidsmarkt en sociale uitsluiting: een blijvende zorg. Frank Vandenbroucke Lezing n.a.v. 25 jaar Werkervaringsbedrijven Turnhout, 9 maart 2017 Arbeidsmarkt en sociale uitsluiting: een blijvende zorg Frank Vandenbroucke Lezing n.a.v. 25 jaar Werkervaringsbedrijven Turnhout, 9 maart 2017 Opleiding en armoederisico 35% Armoederisico 30% 25% 20%

Nadere informatie

Master in gender en diversiteit

Master in gender en diversiteit Master in gender en diversiteit Master in gender en diversiteit Deze unieke interuniversitaire masteropleiding biedt een programma aan met inbreng van de vijf Vlaamse universiteiten: KU Leuven, UAntwerpen,

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 1. Cijfers en jongerengarantie 2 September 2014: enkele cijfers Cijfers en jongerengarantie 3 57.374 NWWZ jonger dan 25 jaar op een totaal van 242.084 (23,7%) Cijfers en

Nadere informatie

Sectoren / paritaire comités Methodologie

Sectoren / paritaire comités Methodologie Sectoren / paritaire comités Methodologie Wouter Vanderbiesen Mei 2014 Methodologie Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat 45 bus 5303-3000 Leuven T:+32 (0)16 32 32 39 steunpuntwse@kuleuven.be www.steunpuntwse.be

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen

SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen Gil Keppens & Bram Spruyt SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact

Nadere informatie

Arbeidsmarktdynamiek vanuit een leeftijdsspecifiek perspectief

Arbeidsmarktdynamiek vanuit een leeftijdsspecifiek perspectief Arbeidsmarktdynamiek vanuit een leeftijdsspecifiek perspectief Anne C. Gielen Department Algemene Economie Universiteit van Maastricht 28 September 2007 1/22 Dynamiek op de arbeidsmarkt Demografische,

Nadere informatie

JOBONZEKERHEID: STIMULATOR OF OBSTAKEL VOOR INNOVERENDE WERKNEMERS?

JOBONZEKERHEID: STIMULATOR OF OBSTAKEL VOOR INNOVERENDE WERKNEMERS? JOBONZEKERHEID: STIMULATOR OF OBSTAKEL VOOR INNOVERENDE WERKNEMERS? Stan De Spiegelaere & Guy Van Gyes KU Leuven, HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving in Frederik Anseel, Guy Van Gyes

Nadere informatie

Globalisering, technologische verandering en de polarisatie van de arbeidsmarkt

Globalisering, technologische verandering en de polarisatie van de arbeidsmarkt VIVES BRIEFING 207/04 Globalisering, technologische verandering en de polarisatie van de arbeidsmarkt Koen Breemersch KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, VIVES Met dank aan Cathy Lecocq

Nadere informatie

JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent)

JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent) JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent) Inhoud Context en theorie ICT-competenties studentleraren Strategieën lerarenopleiding (SQD) Probleemstelling Methode Survey Multilevel analyse Resultaten

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

1. Wat? 2. Waarom? 3. Hoe?

1. Wat? 2. Waarom? 3. Hoe? FLEMOSI Instrumenten voor ex ante evaluatie van sociaal economische beleidsmaatreglen in Vlaanderen Slotconferentie IWT project (SBO project 90044) 16 september 2013 wordt gefinancierd door Het FLEMOSI-project

Nadere informatie

Onderzoek naar loonverschillen tussen mannen en vrouwen inzake extralegale voordelen

Onderzoek naar loonverschillen tussen mannen en vrouwen inzake extralegale voordelen Persbericht van 31 mei 2011 Onderzoek naar loonverschillen tussen mannen en vrouwen inzake extralegale voordelen De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen stelde gisteren zijn onderzoek naar

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 19.03.2009-10:00 uur : Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie - 14:00 uur : Commissie voor Economie,

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

Inleiding op Divers jong. Diversiteit. What s in a name? Stefaan Pleysier. Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven

Inleiding op Divers jong. Diversiteit. What s in a name? Stefaan Pleysier. Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven Inleiding op Divers jong Diversiteit What s in a name? Stefaan Pleysier Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven Studiedag Divers jong, 11 april 2016, BIP Brussel Inhoud Aanleiding tot het boek Wat

Nadere informatie

Lokale sociale innovatie: een kijk vanuit de marges van overheid en markt

Lokale sociale innovatie: een kijk vanuit de marges van overheid en markt Lokale sociale innovatie: een kijk vanuit de marges van overheid en markt Stijn Oosterlynck Centrum OASeS Departement Sociologie Universiteit Antwerpen Observatie #1: lokale sociale innovatie sinds 1970s

Nadere informatie

Boekenlijst 1e master TEW

Boekenlijst 1e master TEW Vak Professor Cursusmateriaal Keuze/verplicht Plichtvakken Strategisch management Cassiman B. Tekstbundel Ekonomika verplicht Majoren Major 1: International Business, Strategie en innovatie International

Nadere informatie

ACADEMISCH CV Kim De Witte personeelsnummer u

ACADEMISCH CV Kim De Witte personeelsnummer u ACADEMISCH CV Kim De Witte personeelsnummer u0056302 I. Opdrachten Docent in de Leergang Pensioenrecht aan de KU Leuven, sinds 2008 tot heden Docent aan de Sociale Hogeschool Heverlee, tijdelijke vervangopdrachten

Nadere informatie

Onderzoeksagenda cultuureducatie & cultuurparticipatie. Utrecht 28 november 2016 Sanne Scholten

Onderzoeksagenda cultuureducatie & cultuurparticipatie. Utrecht 28 november 2016 Sanne Scholten Onderzoeksagenda cultuureducatie & cultuurparticipatie Utrecht 28 november 2016 Sanne Scholten 10 jaar onderzoek naar cultuureducatie en cultuurparticipatie Lenie van den Bulk Selectie artikelen Nederlands

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 3 1 april 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 3 1 april 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2013-2014) Nr. 3 1 april 2014 (2013-2014) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2013-2014) Nr. 3 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2. 11.

Nadere informatie