OVERZICHT VAN PUBLICATIES VERSCHENEN NA HET ALGEMEEN VERSLAG OVER DE ARMOEDE THEMA: ARBEID. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT VAN PUBLICATIES VERSCHENEN NA HET ALGEMEEN VERSLAG OVER DE ARMOEDE THEMA: ARBEID. Inleiding"

Transcriptie

1 OVERZICHT VAN PUBLICATIES VERSCHENEN NA HET ALGEMEEN VERSLAG OVER DE ARMOEDE THEMA: ARBEID Inleiding In het kader van het 10-jarig bestaan van het Algemeen Verslag over de Armoede (AVA) in 2005, heeft de minister van Maatschappelijke Integratie aan het Steunpunt gevraagd een overzicht van publicaties samen te stellen betreffende de thema s van het AVA. Deze vallen samen met de fundamentele rechten van de mens. Deze benadering (nl. armoede is een schending van de grondrechten) vormt bovendien het basisprincipe van de werkzaamheden van het Steunpunt (zoals vastgelegd is in het Samenwerkingsakkoord: zie We beperken ons hierbij niet tot strikt wetenschappelijke publicaties, maar we hebben geprobeerd een evenwichtig overzicht aan te bieden waarin ook plaats is voor documenten van verenigingen, monografieën, rapporten, studies, enz. We behandelen enkel Belgische publicaties en websites. We hebben getracht een zo correct mogelijke selectie te maken, maar uiteraard kan een dergelijk overzicht nooit volledig zijn. Commentaar en suggesties zijn dan ook steeds welkom. Indien zou blijken dat deze literatuuroverzichten veel geraadpleegd worden, dan zullen de nodige middelen gezocht worden om hen regelmatig te actualiseren. ONDERZOEKSCENTRA CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID HERMAN DELEECK (CSB) (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen - UA) Sint-Jacobstraat Antwerpen België Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) secretariaat: Website: Onderzoeksprojecten Armoede en inkomensverdeling Beleid inzake sociale zekerheid en fiscaliteit Europees Sociaal Beleid Veroudering Gezin Arbeid Gezondheid Onderwijs Data, Instrumenten en Indicatoren Doctoraatsprojecten Boeken Marx, I. (2005), The Labour Demand Shift against the Less Skilled and Minimum Income Protection (De verminderde vraag naar laaggeschoolde arbeid en minimum inkomensbescherming), doctoraal proefschrift, Antwerpen, 281 p. Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 1 van 37

2 Marx I. (2005), Low-wage Employment in Europe: Perspectives for Improvement, Acco Salverda W. e.a. (2000), De houdbaarheid van het Nederlandse 'model': verder met loonmatiging en deeltijdarbeid?, 's-gravenhage: Elsevier, 95 p. De Lathouwer L. (1996), Universaliteit en selectiviteit in werkloosheidsstelsels. Een vergelijkende studie van België en Nederland, doctoraal proefschrift, Antwerpen, UIA. Bijdragen in boeken De Lathouwer L. (2004), Reforming Policies and Institutions in Unemployment Protection in Belgium, in: Clasen, J., M. Ferrera and M. Rhodes (eds.), Welfare States and the Challnge of Unemployment. Reforming Policies and Institutions in the European Union, Routledge, Series Political Economy of Welfare. De Lathouwer L., Bogaerts K. (2004), Is het beperken van werkloosheidsuitkeringen een adequaat activerings-instrument? Een evaluatie van het schorsingsbeleid artikel 80 vanuit herintrede en armoedeperspectief, in: Herremans, W. (ed.), De arbeidsmarkt in Vlaanderen. Verslagboek Arbeidsmarktonderzoekersdag Garant, p De Lathouwer L., Bogaerts K. (2004), The improper use of unemployment benefits as a care arrangement. An evaluation of the impact of benefit withdrawal on the labour market transitions of long term unemployed women in Belgium, in: Van Den Heuvel N., Van Der Hallen P., Van Der Loppe T., Schippers J. (eds.), Diversity in life courses; consequences for the labour market. Tilburg: Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek / Institute for Labour Studies. Marx I., De Maesschalck V., Mussche N. (2004), Arbeidsmigratiebeleid in Europa, in: Herremans W. (ed.), De arbeidsmarkt in Vlaanderen. Verslagboek Arbeidsmarkt-onderzoekers-dag Garant, p Berichten De Lathouwer Lieve (juli 2004), Making Work Pay, Making Transitions flexible. The case of Belgium in a comparative perspective. De Lathouwer Lieve, Bogaerts Kristel, Van den Bosch Karel (april 2003), Schorsing artikel 80 gewikt en gewogen. Een evaluatie vanuit herintrede, behoefte en verzekeringsperspectief, 49 p. + bijlage. Cantillon B., Marx I., Van den Bosch K. (december 2002), The puzzle of egalitarianism. About the relationships between employment, wage inequality, social expenditures and poverty, 17 p. (+ Nederlandse samenvatting: The puzzle of egalitarims Welke strategieën om inkomensarmoede terug te dringen, 11 p.). De Lathouwer L., Bogaerts K. (november 2001), Financiële incentieven en laagbetaald werk. De impact van hervormingen in de sociale zekerheid en de fiscaliteit op de werkloosheidsval in België, 75 p. Van den Bosch K., Tan B., De Maesschalck V. (december 2001), 'Zo vader, zo zoon' of 'Ieder naar zijn verdienste'? Intergenerationele mobiliteit inzake opleidingsniveau van Vlaamse mannen in de 20ste eeuw, 23 p. De Lathouwer L. (april 2000), Méér werk is geen garantie voor minder armoede en minder ongelijkheid. Kritische reflecties bij het Nederlandse poldermodel vanuit België, 22 p. Cantillon B. e.a. (december 2000), Emancipatie in twee snelheden: over hoog-en laaggeschoolde vrouwen in 13 OESO-landen, 26 p. Marx I. (december 2000), Met een subsidie aan het werk. Wat leert evaluatieonderzoek?, 42 p. Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 2 van 37

3 Cantillon B., De Lathouwer L., Thirion A. (1999), Financiële vallen in de werkloosheid en de bijstand. Eindrapport, 222 p. Cantillon B., Thirion A. (, januari 1998), Wegen naar een activerende verzorgingsstaat. Tussentijdse balans van het PWA-experiment, 25 p. De Lathouwer L. (1997), Het Belgische werkloosheidsstelsel en het schorsingsbeleid: een evaluatie vanuit sociaal zekerheids- en arbeidsmarktperspectief, 26 p. Cantillon B., Marx I., Van den Bosch K. (december 1996), Armoede, arbeidsmarkten en sociale zekerheid in de landen van de OESO, 40 p. De Lathouwer L. (december 1996), Twintig jaar beleidsontwikkelingen in de Belgische werkloosheidsverzekering, 34 p. Onderzoeksrapporten De Lathouwer L., Bogaerts K. (mei 2002), De problematiek van de werkloosheidsval, Expertenrapport in opdracht van VIONA, 45 p. Cantillon B., De Lathouwer L., Passot L. (2001), Welfare Systems and the Management of the Economic Risk of Unemployment, Experiences and Prospects of Reform in the European Union, Report for Belgium, Research Network of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute in Florence, 38 p. (+annexes). Marx I. (2000), Het subsidëren van laaggeschoolde arbeid. Lessen uit empirisch evaluatieonderzoek. Een onderzoek in opdracht van Ministerie R Landuyt. Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme in het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma, Vlaamse Gemeenschap, 42 p. Cantillon B., De Lathouwer L., Thirion A. (1999), Financiële vallen in de werkloosheid en de bijstand, Eindrapport, Vlaams Interuniversitair Onderzoekersnetwerk Arbeidsrapportering (VIONA). Onderzoek in opdracht van minister R. Landuyt. Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme in het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma, Vlaamse Gemeenschap, 222 p. Ghysels J., Thirion A., Cantillon B. (april 1999), To identify and compare Social Protection System Benefits and Replacement Rates and Their Effect on Employment Participation in the Light of the 1998 Employment Guidelines. Final Repport to the European Commission, Antwerpen, 57 p. De Lathouwer L., Bogaerts K. (oktober 1999), Schorsingsbeleid in de werkloosheidsverzekering en de herintrede op de arbeidsmarkt. Een onderzoek in opdracht van de RVA en DWTC, uitgevoerd door het Centrum voor Sociaal beleid m.m.v. Universiteit Luik (CREPP), Eindrapport, Antwerpen, 144 p. Thirion A., De Lathouwer L., Cantillon B. (1998), De werkloosheidsval in Vlaamse opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven. Tussentijds rapport aan het Vlaams Interuniversitair Onderzoekersnetwerk Arbeidsrapportering (VIONA). Vlaamse Gemeenschap, 75 p. De Lathouwer L. (maart 1996), Netto-vervangingsratio's bij werkloosheid in België en een vergelijking met zes Europese landen, Onderzoek in opdracht van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid M. Smet uitgevoerd door het Centrum voor Sociaal Beleid, UFSIA, 69 p. De Lathouwer L. (1996), Universaliteit en selectiviteit in werkloosheidsstelsels. Een vergelijkende studie van België en Nederland, Universiteit Antwerpen, 476 p. (doctoraal proefschrift). Marx I. (1996), Armoede, groei, tewerkstelling: tweesprong of derde weg? Nota voorbereid ten behoeve van het Verdrag van Leuven, Antwerpen, Centrum voor Sociaal Beleid. Cantillon B., Marx I. (1995), Naar een sociaal doelmatig tewerkstellingsbeleid, Verslag aan de Koning Boudewijnstichting, Brussel. Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 3 van 37

4 Andere papers en verslagen Marx Ive (september 2005), Jobs, jobs, jobs: are employment growth and poverty reduction really natural complements? De Lathouwer Lieve (oktober 2003), Reforming the Passive Welfare State: Belgium s New Income Arrangements to Make Work Pay in International Perspective. De Lathouwer Lieve en Bogaerts Kristel (mei 2002), De problematiek van de werkloosheidsval, VIONA onderzoeksverslag. Artikels De Lathouwer L, Van den Bosch K, Bogaerts K (2005), Was de schorsingsmaatregel artikel 80 een stimulans voor de herintrede van langdurig werkloze vrouwen? In: Tijdschrift voor Sociologie, 26, 1-2, p Volledige lijst met publicaties: zie CENTRUM VOOR SOCIOLOGISCH ONDERZOEK (KULeuven) Parkstraat 45 - bus Leuven Tel: 016/ Fax: 016/ Website: Het Centrum voor Sociologisch Onderzoek groepeert het onderzoek in negen verschillende domeinen: (1) arbeid en organisatie (2) cultuur (3) gezin en bevolking (4) gezondheid (5) onderwijs (6) sociaal beleid (7) sociaal en politiek opinieonderzoek (8) surveymethodologie (9) sociologische theorie Er wordt nauw samengewerkt met het Trefpunt Zelfhulp, het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid, Vorming en het Hoger Instituut voor de Arbeid. Vleminckx Koen, & Berghman Jos (2003), Labour market deregulation, non-standard employment and welfare state reform of social security, in: Avilés A. O., Social security and changing work patterns. Atypical insurance careers. Madrid. Afdeling arbeid en organisatie E. Van Evenstraat 2B 3000 Leuven Tel: 016/ Fax: 016/ Website: Het onderzoeksdomein 'Arbeid en Organisatie' van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (Ceso) (K.U.Leuven) richt zich op thema's als kwaliteit van de arbeid, interne en externe arbeidsmarkten (arbeidsorganisatie en arbeidsdeling), organisatiestructuur en -verandering, en economische en industriële ontwikkeling. Meest recente publicaties: Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 4 van 37

5 Cambré Bart (2006), Meer aandacht voor kwaliteitsvolle jobs, in: De Metro, 19 mei, p. 17. Van Hootegem Geert (2006), Der Belgische Arbeitsmarkt. Interview met Geert Van Hootegem, in: Debelux, 2, p Van Hootegem Geert, Huys Rik, & Delarue Anne (2006), Work organisation and human resources. The sustainability of teamwork under changing circumstances: the case of Volvo- Ghent. Paper presented at the Volvo and Centre for work science conference. Sandgärdet, University College of Boras, March, p Bundervoet Jan (2005), Labour market research in Flanders: ready for a new beginning?, in: Vranken Jan, Jans Marc & van der Hallen Peter (eds.), Labour market research and policy making in Flanders: Conference book, Antwerpen: Garant. De Cuyper Peter, Struyven Ludo, & Vanhoren Ingrid (2005), Begeleiding van werkzoekenden op private leest, in: Over-werk, Tijdschrift van het Steunpunt WAV, 15(2-3), p Gryp Stijn, & Van Hootegem Geert (2005), De rol van uitzendarbeid in de personeelsvoorziening van ondernemingen: een status quaestionis, in: Denys Jan (red.), 'Plus est en vous' een halve eeuw uitzendarbeid in België, Brussel/Tielt: Randstad/Lannoo. Gryp Stijn, Van Hootegem Geert, Marx Steven, Cambré Bart, & Delarue Anne (2005), Buigen of barsten. Via flexibele arbeid naar flexibele organisaties?, Leuven / Voorburg: Acco, 170 p. Maenen Seth, Rihoux Benoît, Marx Axel, Ronsse Sophie, & Van Hootegem Geert (2005), De mondiale economie: regulering doorheen conflicten? Nieuwe vormen van samenwerking tussen ondernemingen en nieuwe sociale bewegingen/l'économie globalisée: une gouvernance au-delà des conflits? Nouvelles formes de coopération entre firmes et nouveaux mouvements sociaux, Leuven/Louvain-la-Neuve: K.U.Leuven/UCL, 233 p. Struyven Ludo, & Bollens Joost (2005), Activation policies in Flanders: the paradox of the comprehensive approach, in: Vranken Jan, Jans Marc & van der Hallen Peter (eds.), Labour market research and policy making in Flanders: Conference book, Antwerpen: Garant. Struyven Ludo, & De Cuyper Peter (2005), Groep langdurig werklozen wordt sterk verwaarloosd, in: Human Resources Magazine, 11(10), p Struyven Ludo, & Steurs Geert (2005), Design and redesign of a quasi-market for the reintegration of jobseekers: empirical evidence from Australia and the Netherlands, in: Journal of European Social Policy, 15(3), p Hermans Koen (2005), De (on)bedoelde effecten van de Europese werkgelegenheidsstrategie. Trajectwerking op de werkvloer van de VDAB, in: Facta, 13 (1), p Domecka Markieta, & Verhoeven Hans (2004), De betekenis van arbeid en de combinatie met het gezinsleven vanuit biografisch perspectief, in: Van Hootegem Geert & Cambré Bart (red.), Over werk(t) in de actieve welvaartsstaat, Leuven: Acco, p Gryp Stijn (2004), Jobstructuren en flexibele arbeid in Vlaamse organisaties. Aanbevelingen voor een uitgebalanceerd flexibiliteitsbeleid, in: Van Hootegem Geert & Cambré Bart (red.), Over werk(t) in de actieve welvaartsstaat, Leuven: Acco Maenen Seth (2004), De schuld van de nieuwe economie. Aanklachten tegen nieuwe organisaties en nieuwe socio-economische ontwikkelingen, in: Van Hootegem Geert & Cambré Bart (red.), Over werk(t) in de actieve welvaartsstaat, Leuven: Acco, p Martens Albert (2004), Vakbond en arbeidersbewegingen, motor van sociale veranderingen: ook nog in de 21ste eeuw? Eén meerstemmig koor of één stem onder de vele?, in: Van Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 5 van 37

6 Hootegem Geert & Cambré Bart (red.), Over werk(t) in de actieve welvaartsstaat, Leuven: Acco, p Marx Axel (2004), Niet kwantiteit maar kwaliteit. Een pleidooi voor methodologische diversiteit in arbeids- en organisatieonderzoek, in: Van Hootegem Geert & Cambré Bart (red.), Over werk(t) in de actieve welvaartsstaat, Leuven: Acco, p Struyven Ludo (2004), Design choices in market competition for employment services for the long-term unemployed, Paris: OECD. OECD Social, Employment and Migration Working Papers nr. 21, 50 p. Struyven Ludo (2004), Marktwerking bij arbeidsreïntegratie in Vlaanderen, in: Over.Werk, 14(3), p Struyven Ludo (2004), Trajectbegeleiding voor werkzoekenden. Een antwoord op de nieuwe risico's van globalisering, in: ACV-Vlaams Regionaal Comité (red.), Globaal werk, vakbondswerk! Globalisering in Vlaanderen, Antwerpen/Apeldoorn: Garant, p Struyven Ludo (2004), De januskop van prestatiesturing bij de trajectbegeleiding van werkzoekenden, in: Van Hootegem Geert & Cambré Bart (red.), Over werk(t) in de actieve welvaartsstaat, Leuven: Acco, Leuven/voorburg: Acco, p Struyven Ludo (2004), Quasi-markets and activation of jobseekers into the labour market: evidence from Australia, the Netherlands and Belgium and implications for the TLM-concept. Paper presented at the TLM Workshop Word Package 5 'Active labour market policies and escape routes from unemployment', Rotterdam, april Struyven Ludo (2004), Marktwerking versus de overheid, in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 20(4), p Struyven Ludo, & De Cuyper Peter (2004), Iedereen een traject? Vlaamse activering van werklozen anno , in: De Gids op Maatschappelijk Gebied, 95(8), p Struyven Ludo, & Vanhoren Ingrid (2004), Neemt de markt over? Ontwerpkeuzes voor marktwerking bij de begeleiding van langdurig werklozen in Vlaaderen. Expertenrapport in opdracht van minister Landuyt, Vlaam minister van Werkgelegenheid & toerisme, Leuven: HIVA, 87 p. Struyven Ludo (2004), Trajectbegeleiding van werkzoekenden vanuit het perspectief van globalisering: back to basics. Paper gepresenteerd op de ACV-studiedag 'Vlaanderen en globalisering' te Elewijt-Center, 31 maart Van de Putte Bart (2004), Werkloosheid. De politieke behandeling van sociale problemen in parlementaire democratieën, in: Van Hootegem Geert & Cambré Bart (red.), Over werk(t) in de actieve welvaartsstaat, Leuven: Acco, Leuven/voorburg: Acco, p Van Hootegem Geert, & Cambré Bart (2004), Van Aalboer tot Zwikker. Denken over werk, arbeid en organisatie tussen metaforen en concepten, in: Van Hootegem Geert & Cambré Bart (red.), Over werk(t) in de actieve welvaartsstaat, Leuven: Acco, Leuven/voorburg: Acco, p Van Hootegem Geert & Cambré Bart (red.) (2004), Over werk(t) in de actieve welvaartsstaat, Leuven: Acco, Leuven/voorburg: Acco, 492p. Delarue Anne, De Winne Sophie, Gryp Stijn, Maes Johan, Marx Steven, Peeters Anneleen, Ramioul Monique, Sels Luc, & Van Hootegem Geert (2003), De arbeidsmarkt in Vlaanderen. Organisatie en bedrijf. De resultaten van PASO in vogelvlucht, Leuven/Brussel/Antwerpen: K.U.Leuven, Steunpunt WAV/VIONA/Garant, 135 p. Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 6 van 37

7 Volledige lijst met publicaties: zie CENTRUM VOOR VROUWENSTUDIES & VAKGROEP SOCIAAL RECHT (UA) Campus Drie Eiken Gebouw J Universiteitsplein 1 B-2610 Wilrijk tel: 03/ fax: 03/ Website: De Wachter Betty en Michielsens Magda (2003), Vrouwenprojecten binnen de sociale economie. Kleinschaligheid en verkoopbaarheid, Centrum voor Vrouwenstudies, UA. Jacobs T., Duysters A., Vanherck R. (1997), Emancipatie en arbeid: in de schaduw van het kostwinnersgezin? Een onderzoek naar de verdeling van arbeid in de Vlaamse huishoudens. Centrum voor Vrouwenstudies, UIA, i.o.v. Vlaams ministerie van Brusselse Aangelegenheden en Gelijke Kansenbeleid, 121 p. de Bruyn Sven, Mortier Frank, Vanherck Rina (edit.) (1995), Het effect van arbeidsherverdeling op de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt: sociaal-wetenschappelijke en sociaal-juridische analyse van de (effecten van) transities in werkcarrières, Antwerpen: Universitaire Instelling Antwerpen. Centrum voor Vrouwenstudies & Vakgroep Sociaal Recht. FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN (KULeuven) Naamsestraat Leuven Tel.: Fax: Website: Meest recente publicaties: Bosmans K. (2006), Measuring economic inequality and inequality aversion, KULeuven, Center for Economic Studies, nr Sels L. (2005), Werkbaar' werk: een loopbaanperspectief op welzijn bij de arbeid. Presentatie op de studiedag 'Minder stress, meer welzijn op het werk', georganiseerd door NVK, Elewijt, mei 17. Sels L. (2005), Werken aan blijvende inzetbaarheid: een gedeelde verantwoordelijkheid. Presentatie op de studiedag 'Loopbaanbegeleiding in Bedrijfscontext: de rol van organisatie, individu en overheid, georganiseerd door Vlerick Leuven Gent Management School, i.s.m. K.U. Leuven en Lessius Hogeschool, Gent, VLGMS, mei 16. Abraham F., Bilsen V., Minne V. (2005), EU enlargement and labour migration: A view on Flanders and Belgium, in : Vranken J., Jans M., van der Hallen P.,ed.: Labour market research and policy making in Flanders, Garant, p Forrier A., Heylen V., Vandenbrande T., Bollens J., Sels L., (2004), Arbeidsloopbanen in kaart. Onderzoek op de PSBH-databank, Hoger Instituut voor de Arbeid, Leuven, 218 p. Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 7 van 37

8 Gevers A., Devisscher S., Huys R., Vanderbeken W., Vandenbrande T., Sels L. (2004), Verkenning van en beleidsuitdagingen voor de Vlaamse arbeidsmarkt in de periode , K.U.Leuven, Departement Toegepaste Economische Wetenschappen, Hoger Instituut voor de arbeid, Idea Consult Leuven. Lamberts M., Delmotte J. (2004), Knelpunten op de arbeidsmarkt, kansen voor vrouwen?, Hoger Instituut voor de Arbeid - K.U.Leuven Leuven / Brussel. Marx S., Ramioul M., Sels L. (2004), Panel Survey of Organizations in Flanders (PASO), Editie 2004: Wordt de bandwerker winkeljuffrouw? Functie- en scholingsstructuren in Vlaamse organisaties, K.U.Leuven, Hoger Instituut voor de Arbeid-CTEO, Dept. TEW, Dept. Sociologie Leuven. Van Hootegem G., Vander Steene T., Forrier A., De Witte H., Sels L. (2004), Flexibiliteit en / of zekerheid?, in: Glastra F., van der Haar S., Lens M., Schedler P. (ed.), Losse koppelingen: over flexibilisering van arbeid, organisatie en leefwereld, Reed Business Information 's-gravenhage, p Forrier A., Sels L., Verbruggen M. (2004), Tijdelijke arbeid als val of als springplank naar vast werk. Een onderzoek naar de loopbaantrajecten van tijdelijke werknemers, Elfde Sociaal-wetenschappelijke studiedagen. De ontregelde samenleving, Amsterdam (The Netherlands), April Sels L. (2004), Kan welzijn bij de arbeid de welvaartsstaat reden?, Conferentie 'Over werk(t) in de actieve welvaartsstaat, Provinciehuis, Leuven (Belgium), Nov. 10. Sels L. (2004), Wat we (niet) weten over loopbanen in Vlaanderen. Een balans, VIONA, tweedaags colloquium 'Arbeid tussen markt en beleid', Brugge (Belgium), Dec Van Steenkiste M., Lens W., Dewitte S., De Witte H., Deci E. (2004), The 'why' and 'why not' of job search behavior: Their relation to searching, unemployment experience, and well-being, in: European Journal of Social Psychology, vol. 34, p Konings J. (2004), Are the low wage regions of central and eastern europe threatening jobs in Belgium? Discussion Papers, K.U.Leuven, LICOS. Forrier A., Sels L., Van Hootegem G., De Witte H., Vander Steene T. (2002), Tijdelijke arbeidsrelaties en employability: vergelijking van de opleidingskansen en -inspanningen van tijdelijke en van vaste werknemers, in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, vol. 18, no. 2, p Volledige lijst met publicaties: zie HOGER INSTITUUT VOOR DE ARBEID (HIVA) Parkstraat 47 B-3000 Leuven tel: +32 (0) fax: +32 (0) Website: Het Hoger instituut voor de arbeid (HIVA) is een interdisciplinair onderzoeksinstituut van de Katholieke Universiteit Leuven. Het werd opgericht in 1974 op initiatief van de universiteit en de christelijke arbeidersbeweging (ACW). Aan het HIVA wordt wetenschappelijk beleidsgericht onderzoek verricht over problemen van werknemers, kansarmen en risicogroepen, sociale organisaties en bewegingen in de samenleving. De onderzoeksactiviteiten worden georganiseerd in vier sectoren: (1) arbeid en organisatie, (2) onderwijs en arbeidsmarkt, (3) sociaal en economisch beleid en (4) duurzame ontwikkeling. In elke onderzoekssector werkt een multidisciplinair team. Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 8 van 37

9 Het instituut verleent ook advies en expertise 'op maat'. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld in het kader van bedrijfs- en personeelsorganisatie, methodieken bij de hulp- en dienstverlening aan kansarme groepen, arbeidsmarktbeleid en onderwijs. Publicaties (tot en met 2001): Bollens Joost & Heylen Vicky (2006), De sluitende aanpak. Een evaluatie van de effectiviteit van de vroegtijdige en sluitende aanpak van de werkloosheid in Vlaanderen ( ) Geets Johan, Pauwels Fernando, Wets Johan e.a. (2006), Nieuwe migranten en de arbeidsmarkt. Vanhoren Ingrid (2006), Werkgelegenheid en sociale economie: de rol van lokale overheden. Ambities, mogelijkheden en grenzen voor de stad Kortrijk. Pacolet Jozef (2006), Sociale economie tussen verzorgingsstaat en zorgzame samenleving. Statistische herkenning en maatschappelijke erkenning. Develtere Patrick (2006), Sociale economie in België: meer dan je dacht. Bollens Joost & Heyle Vicky (2006), De sluitende aanpak. Een evaluatie van de effectiviteit van de vroegtijdige en sluitende aanpak van de werkloosheid in Vlaanderen ( ). Rubbrecht I., Matheus N., D Addio A. & Nicaise I. (2005), Sociale tewerkstelling in Vlaanderen: effecten en maatschappelijk rendement op lange termijn. De Witte Hans (ed.) (2005), Job Insecurity, Union Involvement and Union Activism. De Cuyper Peter, Struyven Ludo & Vanhoren Ingrid (2005), Private bedrijven in het arbeidsmarktbeleid. Ervaringen met marktwerking in Nederland en Groot-Brittannië vanuit het perspectief van de private sector. Nicaise Ides, Minev Douhomir & Jeliazkova Maria (eds.) (2005), Report of the EZA-Seminar EU enlargement and social inclusion, Sofia, 3-4 December Van De Putte Ilse & Pacolet Jozef (2005), Beschutte werkplaatsen tussen markt en zorg. Sociale noodzaak en economische levensvatbaarheid van de beschutte werkplaatsen. Van De Putte Ilse & Pacolet Jozef (2005), Sociale kosten-batenanalyse van de beschutte werkplaatsen in Vlaanderen. Sociale noodzaak en economische levensvatbaarheid van de beschutte werkplaatsen. Marx Steven, Ramioul Monique & Sels Luc (2004), Dossier Wordt de bandwerker winkeljuffrouw? Functie- en scholingsstructuren in Vlaamse organisaties, Panel Survey of Organizations in Flanders (PASO). Vanhoren Ingrid e.a. (2004), Trajectbenadering voor laaggeletterden in Vlaanderen Vanhoren Ingrid e.a. (2004), Trajectbenadering voor laaggeletterden in Vlaanderen: : Samenvatting en beleidsaanbevelingen Ruelens Lieve, De Rick Katleen & Douterlungne Mia (2004), Voortrajecten: opstap naar de arbeidsmarkt voor deeltijds lerenden: een concept nota. Op den Kamp Helena, Sels Luc, Bollens Joost & Matheus Nick (2004), Dossier het stelsel van de opleidingscheques gewikt en gewogen, Panel Survey of Organizations in Flanders (PASO). Struyven Ludo & Vanhoren Ingrid (2004), Neemt de markt over? Ontwerpkeuzes voor marktwerking bij de begeleiding van langdurig werklozen in Vlaanderen. Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 9 van 37

10 Op den Kamp Helena e.a. (2004), Dossier Het stelsel van de opleidingscheques gewikt en gewogen Panel Survey of Organizations in Flanders (PASO). De trajectbegeleiding van werklozen in Vlaanderen: de kloof tussen beleid en uitvoering (2004) Deel 1: De Cuyper Peter & Struyven Ludo, Casestudies (met synthese en beleidsaanbevelingen) Deel 2: De Cuyper Peter & Struyven Ludo, Survey bij consulenten Deel 3: De Cuyper Peter, Struyven Ludo & Heylen Vicky, Survey bij werkzoekenden Verlinden R., Pirard F., Nicaise I. (2004), Upskilling and sustainable labour market integration in Flanders three case studies. Expert report in the context of the Flemish inter-university Labour Market Research Programme and the OECD-LEED project Skills upgrading for the Low-Qualified, 64 p. Struyven Ludo & Vanhoren Ingrid (2004), Neemt de markt over? Ontwerpkeuzes voor marktwerking bij de begeleiding van langdurig werklozen in Vlaanderen. Forrier Anneleen (2003), Temporary employment, employability and training. Proefschrift voorgedragen tot het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen. Bollens J., Heylen V. en Vos S. (2003), Screening van de arbeidsmarktrijpheid, tegen de achtergrond van een preventief activerend arbeidsmarktbeleid, 222 p. Ruelens Lieve e.a. (2003), Werken aan leren: over de kwaliteit van leerwerkprojecten (stages). Vanhoren I. e.a (2003), Trajectbenadering voor laaggeletterden in Vlaanderen, VIONA Stuurgroep Strategisch Arbeidsmarktsonderzoek, 279 p. VOSEC vzw i.s.m. Hefboom, HIVA & Febecoop Adviesbureau Vlaanderen (2003), Maak tijd voor kwaliteit van de arbeid. Vandenbempt Katrien & Demeyer Barbara (2003), Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting. Hentges Gudrun e.a. (2003), The Abandoned Worker Socio-Economic Change And The Attraction of Right-Wing Populism. European Synthesis Report On Qualitative Findings. Vanhoren Ingrid (2002), Van herkennen naar erkennen. Praktijken en ontwikkelingen rond de (h)erkenning van verworven competenties in Vlaanderen. Samoy Erik & Sannen Leen (2002), Screening en diagnose van arbeidsgehandicapten: instrumentarium en praktijk. Pirard Frank (2002), Werknemers- en werkgeversstatuten in de sociale inschakelingseconomie, Juridisch beleidsadvies sociale economie HIVA-luik. Creten H. e.a. (2002), De transitie van het initieel beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt met speciale aandacht voor de ongekwalificeerde onderwijsverlaters, 303 p. Bollens J. e.a. (2002), Evaluatie van de impact van de Europese werkgelegenheidsstrategie in België. Eindrapport, 262 p. Rubbrecht Ilse & Nicaise Ides (2002), Duurzame arbeidsmarktintegratie van zwakke werkzoekenden: eerste resultaten. Eindrapport, 107 p. Van Ruysseveldt Joris, De Witte Hans & Janssens Frank (2002), Welzijn in het werk op de weegschaal: onderzoek naar mogelijke invullingen van het concept werkbaarheidsgraad en de haalbaarheid van een monitoringsysteem voor Vlaanderen. Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 10 van 37

11 Verhoeven Hans & Martens Albert (2002), Imponerend stimuleren. De mogelijke brug tusen redelijke aanpassing en onevenredige belasting? Clarenbeek J. e.a. (2002), WWWe: the World, the Workplace and We the Workers - ework in a global economy. International conference on the impact of ICT applications on relocation of work, working conditions and workers. Van Gyes Guy, De Witte Hans & Pasture Patrick (eds.) (2001), Can Class Still Unite? The differentiated work force, class solidarity and trade unions. Doyen Gerlinde & Lamberts Miet (2001), Hoe zoeken werkzoekenden? Nicaise Ides (2001), De actieve welvaartsstaat en de werkers van het elfde uur. Arbeid als antwoord op sociale uitsluiting, Standaard Uitgeverij, 96 p. Dejonckheere Johan (2001), Information society, work and the generation of new forms of social exclusion (SOWING). Final report Flanders (Belgium). Andriessen Maarten & Wouters Martine (2001), Kwaliteit in arbeidsbemiddeling: een driehoeksrelatie? Een onderzoek naar de organisatie van een kwaliteitsbeleid in de uitzend- en de wervings- en selectiesector. Hedebouw G. (2001), De warmte van een baan: sociale tewerkstelling in de thuiszorg: evaluatie van het Limburgse ISIS-project (Integratie van Senioren In de Samenleving), 111 p. Douterlungne M. e.a. (2001), Ongekwalificeerd: zonder paspoort? Studienamiddag, Brussel 8 juni. Nicaise I. (2001), De actieve welvaartsstaat en de werkers van het elfde uur: arbeid als antwoord op sociale uitsluiting, Standaard Uitgeverij, 96 p. Volledige lijst met publicaties: zie INSTITUUT VOOR SOCIALE EN ECONOMISCHE GEOGRAFIE (KULeuven) W. de Croylaan 42 B-3001 Heverlee Tel.: Fax: Website: Onderzoeksdomeinen o.a. Ruimte en armoede, dakloosheid en toegang tot huisvesting, informele economie, ethnische minderheden en migraties, jongeren, sociaal kapitaal en sociale netwerken, stad en platteland Henk Meert & Karen Stuyck (2005), Daklozen, post-fordistische solidariteit en disciplinerende stedelijkheid. Studiedag Armoede in de kou gelaten. Een initiatief van OCMW Brussel. Meert, H., Bourgeois, M., Vernimmen, T., Van Huylenbroeck, G., Van Hecke, E. (2002), Erop of eronder. Bestaans(on)zekere boeren en hun overlevingsstrategieën, Brussel: Koning Boudewijnstichting. Van Hecke, E. (2001), Measuring poverty among farmers in Belgium, in: Belgeo, 3, p ONDERZOEKSGROEP ARMOEDE, SOCIALE UITSLUITING EN DE STAD (OASES) (UA) Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 11 van 37

12 Sint-Jacobstraat 2, 2000 Antwerpen Tel: Secretariaat: Luc Goossens, woordvoerder: Jan Vranken, woordvoerder: Fax: Website: Onderzoeksdomeinen Armoede en sociale uitsluiting Migratie en etnische minderheden Wonen en de stad Dewilde C.. (2006), Becoming Poor in Belgium and Britain: the Impact of Demographic and Labour Market Events, in: Sociological Research Online, 11 (1) Dewilde C. (2004), Poverty mobility in the Belgian and British welfare regimes: the impact of demographic and labour market events. Paper prepared for the RC28 Spring Meeting on Social Stratification, Mobility, and Exclusion, 7-9 May 2004, Neuchâtel (Switzerland). Frans Mieke, Seynaeve Katrien & Vranken Jan (red.) (2002), Balanceren op een slappe koord: spanningsvelden in de sociale economie,uitgeverij Garant, 161 p. Dierckx, D. (2002), De kruistocht voor solidariteit en activering. Een procesverhaal over armen onderweg, in: Delanote L. e. a. (eds.), Van Straks...en Nu. Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: reflecties over activering en solidariteit. (Verslagboek van het toekomstverkennend congres van 17 oktober 2002). Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Koning Boudewijnstichting Dierckx D. m.m.v. De Cock A.. & Delanote L. (2001), Recente evolutie inzake de werkgelegenheid (Werknota 2). Armoedebestrijding in Vlaanderen. Vooruitgangscongres - Antwerpen, 17 mei Brussel: Koning Boudewijnstichting. Van Ouytsel J. & Vanderweyden K. (2001), Werkt LETS? Lokale ruilkringen afgewogen tegen betaalde arbeid (PSW-papers, 2). Antwerpen: UIA - Departement Politiek en Sociale Wetenschappen. Frans M. & Vranken J. (1999), Sociale Economie in de Provincie Antwerpen. Theoretische context en eerste inventaris. Rapport voor de studiedag Sociale Economie! De markt kan meer, in opdracht van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen, woensdag 24 maart Geldof D. & Vranken J. (1999), Integrated approaches to active welfare and employment policies. Final report. Paper for the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Geldof D. (1999), De moeilijke integratie in de risicomaatschappij, Werkatelier Binnenstad (ed.), Arbeid op maat. Dienstverlening op maat, Antwerpen. Vranken J. & Frans M. (1999), Sociale economie in de provincie Antwerpen. Theoretische context en eerste inventaris, Antwerpen: Universiteit Antwerpen, UFSIA. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (ed.) (1999), Linking welfare and work, Luxembourg: EUR-OP. Reyns C. (ed.) (1996), Werkgelegenheid en inkomen. Referaten colloquium 30 jaar UFSIA, Antwerpen, Standaard Uitgeverij/MIM. Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 12 van 37

13 Geldof D. (1995), The positive functions of poverty, Belgium, 1995 (draft). Paper for the European Invitation Conference. Social exclusion in Europe: urban and labour market dimensions. June , CRESR, Sheffield Hallam University Volledige lijst met publicaties: zie OASES publiceert ook ieder jaar het Jaarboek armoede en sociale uitsluiting. Daarnaast zijn er op de website Basisgegevens armoede en sociale uitsluiting te vinden, o.a. statistieken i.v.m. werkloosheid. ONDERZOEKSGROEP TEMPUS OMNIA REVELAT (TOR) (Vakgroep sociologie - VUB) Vrije Universiteit Brussel Pleinlaan Brussel fax: 02/ Website: De onderzoeksgroep vormt een onderdeel van de Vakgroep Sociologie en bestaat uit een onderzoeksgroep en een discussiegroep. De onderzoeksgroep, met een zeventiental leden, laat zich in met fundamenteel en toegepast onderzoek rond thema's als tijdsbesteding, culturele veranderingen in Vlaanderen, media, jeugdcultuur, educatie en burgerschap, participatie van jongeren in het onderwijs en de participatie van volwassenen in het verenigingsleven. Littlewood P., Glorieux I. & Jönsson I. (eds.) (2004), The Future of Work in Europe, Asghate, Aldershot, 248 p. Glorieux I., Minnen J. & Van Thielen L. (2004), Moeder, wanneer werken wij? Arbeidsmarktconclusies uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek , Reeks De arbeidsmarkt in Vlaanderen. Jaarreeks 2004, Garant, Leuven. Elchardus M. & Cohen J. (2003), De vroege uittrede uit de arbeidsmarkt. Exploratie van de factoren die bijdragen tot een vroege arbeidsmarktexit, in: De arbeidsmarkt in Vlaanderen. Jaarboek Editie 2003, Garant, Antwerpen, p Belet H., Glorieux I. & Laurijssen I. (2003), De rol van gezinsvorming bij de aanvang van de arbeidsloopbaan, in: Belet H., Coppieters P., Creten H. et al., Hoe maken Vlaamse jongeren de overgang van school naar werk? Thematische analyses, Eindrapport PBO98, Sonar, Leuven, p Glorieux I., Minnen J. & Van Thielen L. (2003), Kiezen of delen? Arbeidsmarktsegregatie en deeltijds werk als strategieën bij het combineren van arbeid en gezin, in: Herremans W. (red.), De arbeidsmarkt in Vlaanderen: Verslagboek Arbeidsmarktonderzoekersdag 2003, Garant, Antwerpen, p Glorieux I & Vandeweyer J. (2002), En er kwamen geen andere tijden... Arbeidstijden en uurregelingen in de Vlaanderen op het einde van de 20e eeuw, in: De arbeidsmarkt in Vlaanderen - Jaarboek 2002, Steunpunt WAV en VIONA Stuurgroep Strategisch Arbeidsmarktonderzoek, Brussel, p Peeters T. (2002), Liever moe dan lui! Een onderzoek naar het verschil in opvattingen en gedrag omtrent arbeid en vrije tijd. Paper voorgesteld op de tiende sociaal-wetenschappelijke studiedagen, Amsterdam, mei, Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 13 van 37

14 Glorieux I. & Vandeweyer J. (2002), Tijdsbestedingonderzoek Deel A: naar gewest, leeftijd, context en geslacht, Deel B: naar opleidingsniveau, arbeidssituatie, gezinssituatie en geslacht. Reeks Tijds- en vrijetijdsbesteding, Nationaal Instituut voor de Statistiek, Brussel. Glorieux I. (2001), De impact van arbeid op het dagelijks leven van gezinnen, in: Arbeid: gisteren, vandaag en morgen! Nationaal studieweekend 2001: Duinse Polders, Blankenberge, KWB, p De Witte H., Hooghe M., Vandoorne J. & Glorieux I. (2001), Arbeidstevredenheid in Vlaanderen, in: Personeelszaken, 2, 7,p Elchardus M. & Cohen J. (2000), De uittrede uit de arbeidsmarkt in België. Onderzoek naar de determinanten van het einde van de loopbaan, in: Over.Werk.Tijdschriift van het Steunpunt WAV, 13 jg., 3, p Coppieters P., Creten H., Glorieux I., Laurijssen I., Omey E., Schatteman T. e.a. (2000, Van onderwijs naar arbeidsmarkt: hoe verloopt de overgang? Een tussentijds rapport (+ bijlagen) ten behoeve van de Stuurgroep in het raam van het Programma Beleidsvoorbereidend Onderzoek 97, Sonar, Brussel. Van Dongen W., Vanhautte E., Glorieux I, Ceulemans C. & Beck M. (1999), De arbeidsverdeling binnen gezinnen, in: Van Dongen W. & Beck M. (red.), Gezinnen en beroepsleven: Uitdagingen, modellen en perspectieven, Proceedings van het colloquium 'Gezinsleven en Beroepsleven', Brussel 29/30 april Glorieux I. (1999), Arbeid als Zingever. Een onderzoek naar de betekenis van arbeid in het leven van mannen en vrouwen, in: UVV-info, dossier Arbeid, 16, 3: p. 4-6 (herdruk). Glorieux I. (1998), Over arbeidstijd, gezinstijd en tijdsdruk, in: Corijn E. (red.), The Millennium Conferences 1998, Tijd en samenleving / Temps et société / Zeit und Gesellschaft / Time and society, Koning Boudewijn Stichting, Brussel, p (herdruk). Glorieux I. (1996), Het verval van de arbeidssamenleving? Conclusies uit een onderzoek naar de betekenis van arbeid, in: De Gids op Maatschappelijk Gebied, 2, p Elchardus M., Glorieux I., Derks A. & Pelleriaux K. (1996), Voorspelbaar ongeluk. Over de letsels die werkloosheid nalaat bij mannen en hun kinderen, VUBPress, Brussel. Elchardus M. & Glorieux I. (1995), Niet aan de arbeid voorbij. De werkloosheidservaring als reflectie over arbeid, solidariteit en sociale cohesie, Koning Boudewijnstichting / VUBPress, Brussel, 126 p. Glorieux I. (1995), Over arbeidstijd, gezinstijd en tijdsdruk, in: Gezinsbeleid in Vlaanderen, 1, p Glorieux I. (1995), Arbeid als zingever: Een onderzoek naar de betekenis van arbeid in het leven van mannen en vrouwen, VUBPress, Brussel, 214 p. Elchardus M., Glorieux I., Derks A. & Pelleriaux K. (1995), Werkloosheid... wordt vervolgd, in: Samenleving en Politiek, 2, 7, p Derks A., Elchardus M., Glorieux I. & Pelleriaux K. (1995), Werkloosheid... wordt vervolgd. De reïntegratie van langdurig werklozen: Een longitudinale analyse. Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, Brussel. Volledige lijst met publicaties:zie ROL EN SAMENLEVING Rosadoc en Archief voor Gelijke Kansen, Feminisme en Vrouwenstudies. Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 14 van 37

15 Koningsstraat Brussel Tel: Website: De website bevat veel materiaal rond genderissues, ook met betrekking tot tewerkstelling en economie. Vanthienen Annemie (2003), Werken aan werk. Interview met Lotte Damhuis en Gitte Beaupain, twee medewerksters van Flora, in: Uitgelezen, jg. 9, nr.3. Factsheet arbeidsparticipatie en loonverschillen, december Draulans Veerle (2002), Glazen plafond: realiteit of mythe?, in: Uitgelezen, jg. 8, nr. 4. SEIN: INSTITUUT VOOR GEDRAGSWETENSCHAPPEN (Universiteit Hasselt) Agoralaan - Gebouw D 3590 Diepenbeek België Tel: Fax: Website: Medewerkers van SEIN zijn verantwoordelijk voor onderwijs in de Faculteiten Toegepaste Economische Wetenschappen, Geneeskunde en Wetenschappen van het Universiteit Hasselt. Door fundamenteel en toegepast onderzoek dragen ze bij tot kennisontwikkeling en wetenschappelijke ondersteuning van overheid en organisatie. De dienstverlening bestaat uit wetenschappelijke begeleiding, consultancy en het organiseren van voortgezette opleidingen en vorming. Sleutelwaarden in de organisatiefilosofie zijn kwaliteitszorg, teamwerk, flexibiliteit en klantgerichtheid. Hoofdthema's: Gelijke kansen en vrouwen Menselijk potentieel Overheid en samenleving Gezondheid en welzijn Sociaal-economisch onderzoek Goffin Ilse, Steegmans Nico, Van Haegendoren Mieke (prom.) (2002), Deuce. Arbeidsmarktstatistieken vanuit genderperspectief, Universiteit Hasselt, Onderzoeksgroep SEIN. Valgaeren E. (1999), Arbeidsmarktbegeleiding en hulpverlening: combineerbaar? Diepenbeek, SEIN. rijs Van Haegendoren M. (1998), Van huisvrouwen tot uitzendkrachten. Leuven, Davidsfonds. Van Haegendoren M., Bracke S. (1996), De ervaringswereld van Sociaal Tewerkgestelden. Kwalitatief onderzoek naar arbeidsbeleving in drie Limburgse sociale werkplaatsen, Diepenbeek, LUC. Van Haegendoren M., De Donder E. (1996), Sociale kaart voor de jongere. Een onderzoek naar preventiemogelijkheden met betrekking tot kansarmoede binnen het bestuurlijk arrondissement Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 15 van 37

16 Maaseik, Diepenbeek, LUC (2 delen). Van Haegendoren M., Parys K. (1996), Kansarmoede bij de nieuwe bestaans-minimumtrekkers. Kwalitatief onderzoek in Limburg naar de nieuwe groepen van bestaansminimumtrekkers: jongeren en éénoudergezinnen, Diepenbeek, LUC, 1996, 153 p. Verreydt G. (1996), Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen: een tussentijdse balans. Diepenbeek, LUC. Van Haegendoren M., Vanherck R. (ed) (1995), (A)typische arbeid en huishoudens: Recente bevindingen, Diepenbeek, Steunpunt Women s Studies. STEUNPUNT LOOPBANEN DOORHEEN ONDERWIJS NAAR ARBEIDSMARKT Dekenstraat Leuven Tel.: of Fax: Website: Dit is een initiatief, gefinancierd door de Vlaamse Regering, met als centrale doelstelling het verzamelen en analyseren van gegevens die toelaten om na te gaan welk pad jongeren volgen van het begin van het basisonderwijs tot de intrede op de arbeidsmarkt. Vanoverberghe, J., Verhaest, D. & Omey, E. (2005), De arbeidsmarktintrede van ongekwalificeerde schoolverlaters in Vlaanderen. Bijkomend rapport PBO99. Leuven, Gent: SONAR, SHERPPA (UGent). Belet H., Glorieux I. & Laurijssen I. (2004), The Transition from School to Work in Flanders: Gender Inequality and the Role of Household Formation, in: P. Littlewood P., I. Glorieux I. & Jönsson I. (eds.), The Future of Work in Europe, Ashgate, Aldershot, p Verhaest D. & Omey E. (2003), Overeducation in the transition from school to work: The case of Flanders, in: The Netherlands' Journal of Social Sciences, 39 (3), p Vanoverberghe J. & Verhaest D. (2003), Op zoek naar de eerste job, in: Over.Werk, 13 (3), p Verhofstadt E., Schatteman T., Omey E. & Coppieters P. (2003), Dynamiek van de transitie van onderwijs naar de arbeidsmarkt: zijn er segmenten in de arbeidsmarkt voor jongeren? In: Economisch en Sociaal Tijdschrift, 57 (2), p Creten H., Van de Velde V., Van Damme J. & Verhaest D. (2002), De transitie van het initieel beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt met speciale aandacht voor de ongekwalificeerde onderwijsverlaters, Hoger Instituut voor de Arbeid, Leuven, 303p. Creten H., Van de Velde V. & Van Damme J. (2002), Zonder diploma op weg naar werk? in: Over.Werk, 12 (4), p Verhaest, D. & Omey E. (2002), Opleiding en mobiliteit: evidentie voor intrede-jobs in Vlaanderen, in: Economisch en Sociaal Tijdschrift, 56(4), p Termotte A. & Van Trier W. (2002), De overgang van school naar werk: EAK-module 2000 versus Sonar-data, in: Over.Werk, 12 (3), p Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 16 van 37

17 Creten H., Van de Velde V. & Verhaest D. (2002), Early school-leaving, initial qualifications and labour market outcomes: the case of Flanders. Paper presented at the 2002 Meeting of Transitions in Youth, Firenze, September Verhofstadt E. e.a. (2002), A dynamic look at the transitions to the labour market. Paper presented at the 2002 Meeting of Transitions in Youth, Firenze, September 2002 Verhofstadt E., Verhaest D. & Omey E. (2001), Tevredenheid van jongeren in hun eerste job en de gevolgen voor hun mobiliteitsgedrag, in: Vandenbroucke G. (red.), Verslagboek van de Arbeidsmarktonderzoeksdag 2001, Steunpunt WAV, Leuven, p Creten H. & Van de Velde V. (1999), Onderzoek 'van school naar werk': een stand van zaken, in: Nieuwsbrief van het Steunpunt WAV, 9(4), p Van Trier W. (1998), Van school naar werk: hoe de overgang in kaart brengen? In: Nieuwsbrief van het Steunpunt WAV, 8(4), p Volledige lijst met publicaties: STEUNPUNT WERKGELEGENHEID, ARBEID EN VORMING (STEUNPUNT WAV) E. Van Evenstraat 2C 3000 Leuven Tel.: 016/ Website: Samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Gent, KULeuven, VUB, en UFSIA. Het Steunpunt WAV werkt in opdracht van de Vlaamse Regering en van het Europees Sociaal Fonds aan een informatieknooppunt inzake arbeidsmarkt Het Steunpunt WAV biedt logistieke en wetenschappelijke ondersteuning aan onderzoekers en beleidsmedewerkers die werkzaam zijn rond thema's als werkgelegenheid en werkloosheid, arbeid, arbeidsverhoudingen, arbeidsorganisatie, vorming, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, Onderzoek: Het Steunpunt WAV biedt logistieke en wetenschappelijke ondersteuning aan onderzoekers en beleidsmedewerkers die werken rond thema s als werkgelegenheid, werkloosheid, werkzaamheid, arbeidsverhoudingen, vorming, overgang onderwijs-arbeidsmarkt, enzovoort. Zo organiseert het Steunpunt WAV studiedagen waar men kennis kan vergaren over de meest recente arbeidsmarktstatistieken en onderzoeken. We bieden op een overzichtelijke wijze statistische tijdreeksen aan waarbij telkens ook de gehanteerde methodologie wordt beschreven. Met het tijdschrift Over.Werk heeft men bovendien een aantrekkelijk publicatiekanaal ter beschikking. In de bibliotheek van het Steunpunt WAV kan men bovendien terecht voor gerichte opzoekingen naar allerhande publicaties die verband houden met de arbeidsmarkt. Voor specifieke vragen kan men tot slot ook steeds beroep doen op de hotline waar men snel en vriendelijk wordt geholpen. Deze logistieke en wetenschappelijke ondersteuning kan het Steunpunt aanbieden dankzij de opdrachten die het uitvoert voor: De Vlaamse Regering, de Vlaamse Sociale Partners en het Europees Sociaal Fonds in het kader van het VIONA-programma en het programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek De Federale Overheid in het kader van het Agora-programma De Europese Instellingen (European Foundation, Europese Commissie, European Employment Observatory, ) Reeks: de arbeidsmarkt in Vlaanderen. Jaarboek. Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 17 van 37

18 Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WAV. Arbeidsmarktflitsen Trendrapporten (over de arbeidsmarkt) Genderzakboekje Geurts Karen (2006), De arbeidsmarktpositie van alleenstaande ouders. Nieuwe bevindingen uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming. Eindrapport WAV. Van Woensel A. (2006), In het lang en in het breed. Levenslang leren in Vlaanderen en Europa, WAV-rapport Tielens M. (2005), Eens allochtoon, altijd allochtoon? De socio-economische etnostratificatie in Vlaanderen, WAV-rapport Herremans W. (2005), Uitgerust op rustpensioen. Eindeloopbaan en pensioenvorming in Vlaanderen,- WAV-rapport Herremans Wim, Tielens Maarten, Van Gils Seppe (2003), Creativiteit en solidariteit, meer dan ooit nodig: uitdagingen voor een toekomstig werkgelegenheidsbeleid, 34 p. Van der Steene Tom e.a. (2002), WAV Dossier Feiten en cijfers van flexibiliteit: Definities van flexibiliteit en een caleidoscopisch flexibiliteitsoverzicht. Van der Steene Tom e.a. (2002), WAV Dossier VIONA-project flexibiteit, methodologische nota. Van der Steene Tom e.a. (2002), WAV Dossier De impact van het institutionele kader op de politiek van flexibiliteit: een vergelijking België Nederland. Sels Luc e.a. (2002), WAV Dossier Gelijk loon voor gelijk werk? Arbeidsvoorwaarden van vaste en tijdelijke werknemer. De Witte Hans e.a. (2002), WAV Dossier Tijdelijke arbeidsrelaties en employability : een nieuwe vorm van werkzekerheid. De Witte Hans e.a. (2002), WAV Dossier Contractueel flexibele werknemers: wie zijn ze en waarom doen ze het? Van der Steene Tom e.a. (2002), WAV Dossier Op zoek naar effecten van contractuele flexibiliteit bij werknemers. Sels Luc e.a. (2002), WAV Dossier Flexibel, zeker? Bevindingen van twee jaar flexibiliteitsonderzoek. Vandenbroucke G. (red.) (2001), Dossier - Arbeidsmarktonderzoekersdag Verslagboek, 442 p. Van Gyes G. (2001), Dossier - Een onvolledige strijd, 137 p. Verhoeven H. (2000), Dossier - De vreemde eend in de bijt, arbeidsmarkt en diversiteit, 236 p. De Pauw S., van der Hallen P. (2000), Dossier - De arbeidsmarktonderzoekersdag Verslagboek, 234 p. Verhoeven H. (2000), Dossier - Arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt, 79 p. Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 18 van 37

19 De relatie tussen de gecentraliseerde en de gedecentraliseerde statistieken van de RSZ (1999), Studienota, Steunpunt WAV en Point d'appui TEF in het kader van de gebruikersgroep RSZstatistieken, 67 p. Vergelijkende studie van de statistische bronnen over de beroepsbevolking. Deel 3: Loontrekkenden in de publieke sector (1997), Brussel/Leuven, Co-editie Steunpunt Sociale Zekerheid en Steunpunt WAV, 44 p. Vergelijkende studie van de statistische bronnen over de beroepsbevolking. Deel 2: Loontrekkenden in de private sector (1997), Brussel/Leuven, Co-editie Steunpunt Sociale Zekerheid en Steunpunt WAV, 1997, 48 p. Vergelijkende studie van de statistische bronnen over de beroepsbevolking. Deel 1: De werkloosheid, Brussel/Leuven (1997), Co-editie Steunpunt Sociale Zekerheid en Steunpunt WAV, 1997, 34 p. Van Hoof K. (1997), Tewerkstelling van vrouwen en segregatie, Algemene Volks- en Woningtelling op 1 maart 1991, Monografie n 8., Brussel, NIS, 163 p. Van Hoof K. (1997), Dossier nr De arbeidsmarktonderzoekersdag Verslagboek. Bruyninckx H. (1997), Dossier nr Staat Amerika model? Het werkgelegenheidswonder kritisch onderzocht. van der Hallen P. (1995), Dossier nr De arbeidsmarktonderzoekersdag Verslagboek. Volledige lijst met publicaties: zie Het Documentatie-, Informatie- en Adviescentrum van het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming bevat een zeer interessante collectie, die online kan geraadpleegd worden: TESA (VUB) Vakgroep Sociaal Onderzoek Pleinlaan 2 B-1050 Brussels, Belgium Tel: Fax: Website: Onderzoek: Zie: Marisol Garcia & De Schampheleire Jan (2002), The inclusive power of standard and non-standard work, in: van Berkel R. & Hornemann Moller I., Active social policies in Europe, London, Policy Press. Machado C., De Schampheleire J., Vilrokx J. (2000), Actief sociaal beleid in België: een nieuw El Dorado' voor werklozen en uitgeslotenen op de arbeidsmarkt?, in: Tijdschrift voor Arbeid en Participatie, vol. 21, nr. 2/3, p Machado C., Vilrokx J., Oste J. e.a. (1999), Over arbeid en inkomen. Enkele impressies naar inleiding van een onderzoek bij laaggeschoolde werkzoekenden, in: UVV-Info. Dossier Arbeid. 16e jaargang. Nr.3., mei-juni 1999, p Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 19 van 37

20 Vilrokx J., Oste J., Machado C., De Schampheleire J. en Ranson D. (1999), Tussen arbeid en inkomen, in: Werkgelegenheid Arbeid Vorming. Niewsbrief van het Steunpunt WAV. 3/99, 9de jaargang, Nr.3, augustus 1999, p Vilrokx J. (1999), Towards the denaturing of class relations? The political economy of the firm in global capitalism, in: Leisink P. (Ed.) Globalization and labour relations, Cheltenham, Edward Elgar, p De Schampheleire J. & Vilrokx J. (1999), Local employment agencies in Belgium: Flexiwork for the long-term unemployed, in: Report 3 - Social Inclusion Problems and Policies: Case studies of policy and practice across 12 EU member states. Volume 2, Sedec-network, Sheffield University (rapport voor SEDEC-project). De Schampheleire J., Ranson D., Vilrokx J. & Machado C. (1999), Personal social capital in Belgium, in: Report 2 - Social Inclusion Problems and Policies: A cross-national analysis of work, income and recognition. Volume 2, Sedec-network, Sheffield University,. Roche M., De Schampheleire J., Vilrokx J. e.a. (1999), Report 2 - Social Inclusion Problems and Policies: A cross-national analysis of work, income and recognition. Volume 1, Sedec-network, Sheffield University (rapport voor SEDEC-project). Vilrokx J. and Van LeemputJ. (1998), Belgium: The great transformation, in: Ferner A. and Hyman R. (eds), Changing Industrial Relations in Europe, Oxford, Basil Blackwell, p Vilrokx J. (1996), Trade unions in a postrepresentative society, in: Leisink P., Van Leemput J. & Vilrokx J. (eds), The challenges to trade unions in Europe: Innovation or adaptation, Cheltenham, Edward Elgar, p Volledige lijst met publicaties: zie VAKGROEP LANDBOUWECONOMIE (UGENT) Coupure links Gent Tel: 09/ Fax: 09/ Website: Onderzoeksdomein o.a. overlevingsstrategieën van landbouwers en diversificatie in de landbouw Meert H., Van Huylenbroeck G., Vernimmen T., Bourgeois M., Van Hecke M. (Jan. 2005), Farm household survival strategies and diversification on marginal farms, in: Journal of Rural Studies, Vol. 21, Issue 1, p Van Huylenbroeck G. en Durand G. (eds) (2003), Multifunctional agriculture: a new paradigm for European agriculture and rural development, Aldershot, Ashgate Publishing Limited. Meert H., Van Hecke E.. Bourgeois M., Vernimmen T. & Van Huylenbroeck G. (2002), Schijn bedriegt. Armoede onder Belgische landbouwers bestaat wel degelijk, in: Vranken J., De Boyser K., Geldof D. & Van Menxel G. (red.), Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2002, p Volledige lijst met publicaties: VAKGROEP SOCIALE ECONOMIE (Faculteit Economie en Bedrijfskunde - UGent) Hoveniersberg Gent Tel.: 09/ Overzicht van publicaties sinds het AVA Arbeid juli Pagina 20 van 37

OVERZICHT VAN PUBLICATIES VERSCHENEN NA HET ALGEMEEN VERSLAG OVER DE ARMOEDE THEMA: GEZONDHEID. Inleiding

OVERZICHT VAN PUBLICATIES VERSCHENEN NA HET ALGEMEEN VERSLAG OVER DE ARMOEDE THEMA: GEZONDHEID. Inleiding OVERZICHT VAN PUBLICATIES VERSCHENEN NA HET ALGEMEEN VERSLAG OVER DE ARMOEDE THEMA: GEZONDHEID Inleiding In het kader van het 10-jarig bestaan van het Algemeen Verslag over de Armoede (AVA) in 2005, heeft

Nadere informatie

ONTWERP VAN HET EINDE VAN DE LOOPBAAN

ONTWERP VAN HET EINDE VAN DE LOOPBAAN Onderzoeksvoorstel VIONA 2005, thema 2, topic 2 ONTWERP VAN HET EINDE VAN DE LOOPBAAN De impact van ondersteunende en faciliterende mechanismen Dr. Anneleen Forrier (TEW-K.U.L) Miet Lamberts (HIVA) Prof.

Nadere informatie

Thema 1 Meer werk en meer mensen aan het werk

Thema 1 Meer werk en meer mensen aan het werk Hoger instituut voor de arbeid Katholieke Universiteit Leuven Parkstraat 47 B-3000 Leuven Telefoon +32 16 32 33 33 Telefax +32 16 32 33 44 Thema 1 Meer werk en meer mensen aan het werk Topic 1.1 Het groeipotentieel

Nadere informatie

Het wegnemen van belemmeringen voor arbeidsmobiliteit

Het wegnemen van belemmeringen voor arbeidsmobiliteit Hoger instituut voor de arbeid Katholieke Universiteit Leuven Parkstraat 47 B-3000 Leuven Telefoon +32 16 32 33 33 Telefax +32 16 32 33 44 Het wegnemen van belemmeringen voor arbeidsmobiliteit met het

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Vlaanderen VERSLAGBOEK

De arbeidsmarkt in Vlaanderen VERSLAGBOEK De arbeidsmarkt in Vlaanderen VERSLAGBOEK ARBEIDSMARKT- ONDERZOEKERSDAG 2003 2003 De arbeidsmarkt in Vlaanderen VERSCHENEN IN DEZE REEKS Arbeidsmarktonderzoekersdag 2003, Verslagboek Organisatie in bedrijf

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN KNELPUNTBEROEPEN

BESTRIJDING VAN KNELPUNTBEROEPEN Onderzoeksvoorstel VIONA 2006, thema 1, onderzoeksvraag 1.1 BESTRIJDING VAN KNELPUNTBEROEPEN Naar een oplossing voor acute knelpuntproblemen Peter De Cuyper (HIVA) Miet Lamberts (HIVA) Ludo Struyven (HIVA)

Nadere informatie

Oorzaken van het niet-uitstromen naar werk na het volgen van een beroepsspecifieke opleiding

Oorzaken van het niet-uitstromen naar werk na het volgen van een beroepsspecifieke opleiding Voorstel voor een O&O project in het kader van het Vlaams Programma Strategisch Arbeidsmarktonderzoek VIONA-oproep 2013 Oorzaken van het niet-uitstromen naar werk na het volgen van een beroepsspecifieke

Nadere informatie

Competentieversterking met aanmoedigingspremies: opleidingskrediet

Competentieversterking met aanmoedigingspremies: opleidingskrediet Competentieversterking met aanmoedigingspremies: opleidingskrediet Projectvoorstel Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030 Brussel Ik, ondergetekende

Nadere informatie

Werk leeft! Structurele veranderingen in de arbeid Conferentie van de Stichting Nederlandse Arbeidsmarktdag en het Centraal Bureau voor de Statistiek

Werk leeft! Structurele veranderingen in de arbeid Conferentie van de Stichting Nederlandse Arbeidsmarktdag en het Centraal Bureau voor de Statistiek Nederlandse ArbeidsmarktDag 2011 Werk leeft! Structurele veranderingen in de arbeid Conferentie van de Stichting Nederlandse Arbeidsmarktdag en het Centraal Bureau voor de Statistiek Naar een meer democratische

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT GETOETST AAN FLEXICURITY

ARBEIDSMARKT GETOETST AAN FLEXICURITY Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2010-2011 ARBEIDSMARKT GETOETST AAN FLEXICURITY Masterproef van de opleiding 'Master in de Rechten' Ingediend door Van Molle Wouter (studentennummer

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030 Brussel

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) wwwresearchportalbe - 26 Aug 2015 05:39:23 Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Materiaaltechnologie, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Abstract: Nguyen Van Tam Departement

Nadere informatie

Arbeid en Gezin: een paar apart

Arbeid en Gezin: een paar apart SVR - Studie 2015 / 1 Arbeid en Gezin: een paar apart Lieve Vanderleyden & Marc Callens (red.) Overheidsbeleid inzake combinatie arbeid en gezin in Vlaanderen 7 HOOFDSTUK 1 2 ARBEID EN GEZIN: EEN PAAR

Nadere informatie

ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN

ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN DOCUMENTATIE. 2 ADVIES VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR

Nadere informatie

Naar een vernieuwd sectoraal beleid. Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013

Naar een vernieuwd sectoraal beleid. Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030 Brussel Ik, ondergetekende Wim Van der Beken, verklaar

Nadere informatie

Onderzoek en evaluatie van het effect van het indienen van het concept flexicurity zoals bepaald door de Europese Raad in het Belgisch arbeidsrecht

Onderzoek en evaluatie van het effect van het indienen van het concept flexicurity zoals bepaald door de Europese Raad in het Belgisch arbeidsrecht Onderzoek en evaluatie van het effect van het indienen van het concept flexicurity zoals bepaald door de Europese Raad in het Belgisch arbeidsrecht Actie ter ondersteuning van de strategische prioriteiten

Nadere informatie

Tijdsparen in Vlaanderen: een verkennend onderzoek op basis van voorbeelden in Nederland en Duitsland

Tijdsparen in Vlaanderen: een verkennend onderzoek op basis van voorbeelden in Nederland en Duitsland KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Tijdsparen in Vlaanderen: een verkennend onderzoek op basis van voorbeelden in Nederland en Duitsland Eindrapport van de expertenopdracht Internationale ontwikkelingen inzake

Nadere informatie

Strategische sociale rapportering 2013

Strategische sociale rapportering 2013 Strategische sociale rapportering 2013 Aanvullende vragenlijst België 30/04/2013 Inhoudsopgave 1. Met welke uitdagingen wordt uw land geconfronteerd op het vlak van de bevoegdheidsdomeinen van de sociale

Nadere informatie

EEN LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID BIJ DE VLAAMSE OVERHEID: VERKENNING VAN HET ONDERZOEK

EEN LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID BIJ DE VLAAMSE OVERHEID: VERKENNING VAN HET ONDERZOEK Spoor Human Resource Management EEN LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID BIJ DE VLAAMSE OVERHEID: VERKENNING VAN HET ONDERZOEK Kathleen Vanmullem Prof. Dr. Annie Hondeghem Rapport D/2004/10106/032 December

Nadere informatie

REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT. Belgium (Flanders) October 2003

REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT. Belgium (Flanders) October 2003 REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT Belgium (Flanders) October 2003 N.B The views expressed in this document are those of the author(s)

Nadere informatie

bijlage EEN BETERE WERELD VOOR JONGE KINDEREN investeren in hun omgeving

bijlage EEN BETERE WERELD VOOR JONGE KINDEREN investeren in hun omgeving bijlage EEN BETERE WERELD VOOR JONGE KINDEREN investeren in hun omgeving Deze visietekst kwam tot stand in samenwerking tussen Kind & Gezin en volgende wetenschappelijke experts: Sara De Mulder, Faculteit

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

Flexicurity: Gevolgen voor levenslange loopbaanbegeleiding. Conceptnota. Vertaling van:

Flexicurity: Gevolgen voor levenslange loopbaanbegeleiding. Conceptnota. Vertaling van: Flexicurity: Gevolgen voor levenslange loopbaanbegeleiding Conceptnota Vertaling van: Dit is een onafhankelijke conceptnota in opdracht van het European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN), een netwerk

Nadere informatie

Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 F +31 888668728 infodesk@tno.nl

Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 F +31 888668728 infodesk@tno.nl i nnovation for lifez TNO-rapport TNO 2015 Rf 0255 Gezond Leven Utrechtseweg 48 3704 HE Zeist Postbus 360 3700 AJ Zeist www.tno.nl T +31 888666000 Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 F +31 888668728

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168)

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 03:29:24 Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) Zoekfilter: Classificaties: Stedebouw en ruimtelijke ordening Zwart Water - Grijze NederzettingenHuishoudelijk afvalwaterbeheer

Nadere informatie

De opbrengstvoet van investeringen in het hoger onderwijs: een verkennend onderzoek

De opbrengstvoet van investeringen in het hoger onderwijs: een verkennend onderzoek De opbrengstvoet van investeringen in het hoger onderwijs: een verkennend onderzoek Samenvatting van de onderzoeksresultaten Onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming in het

Nadere informatie

PROACTIEF HANDELEN ALS MIDDEL IN DE STRIJD TEGEN SOCIALE ONDERBESCHERMING EEN VERKENNING VAN DE CONCEPTEN EN DE HUIDIGE BELEIDSCONTEXT

PROACTIEF HANDELEN ALS MIDDEL IN DE STRIJD TEGEN SOCIALE ONDERBESCHERMING EEN VERKENNING VAN DE CONCEPTEN EN DE HUIDIGE BELEIDSCONTEXT PROACTIEF HANDELEN ALS MIDDEL IN DE STRIJD TEGEN SOCIALE ONDERBESCHERMING EEN VERKENNING VAN DE CONCEPTEN EN DE HUIDIGE BELEIDSCONTEXT DOOR KATRIEN STEENSSENS Onderzoeksexpert, HIVA, KU Leuven AANDACHT,

Nadere informatie

SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN

SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE EN EDUCATIEWETENSCHAPPEN AGOGISCHE WETENSCHAPPEN SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van deelnemers en

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt 2020:

De arbeidsmarkt 2020: De arbeidsmarkt 2020: Welke rol voor HR-dienstverleners? Concept eindrapport september 2014 In opdracht van Federgon Tour & Taxis Havenlaan 86c (bus 302) 1000 Brussel Deze studie werd uitgevoerd door:

Nadere informatie