Foetale en neonatale screening op aangeboren afwijkingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Foetale en neonatale screening op aangeboren afwijkingen"

Transcriptie

1 Foetale en neonatale screening op aangeboren afwijkingen

2 Sommige mensen lezen om een bevestiging te krijgen van wat ze al wisten en anderen lezen om iets nieuws te vernemen. Kristien Hemmerechts In: De dood heeft mij een aanzoek gedaan: over dood, leven en liefde. Breda: De Geus; Statistieken zijn per definitie ontoegankelijk voor wat mensen beleven, vrezen of hopen en dus voor hun ware bestaan. H.W. van der Dunk

3 Foetale en neonatale screening op aangeboren afwijkingen Leidraad voor besluitvorming Redactie H.I.J. Wildschut J.B. van Goudoever N.S. den Hollander E. Keirse G. de Wert Reed Business, Amsterdam

4 Reed Business, Amsterdam 2011 Omslagontwerp: Studio Bassa, Culemborg Basisontwerp binnenwerk: Martin Majoor, Arnhem Reed Business bv, Postbus 152, 1000 AD Amsterdam. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich gaarne aanbevolen. Waar dit mogelijk was, is aan auteursrechtelijke verplichtingen voldaan. Wij verzoeken eenieder die meent aanspraken te kunnen ontlenen aan in dit boek opgenomen teksten en afbeeldingen, zich in verbinding te stellen met de uitgever. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever. ISBN NUR 876

5 Medewerkers Redactie Dr. H.I.J. Wildschut Afdeling Verloskunde en Gynaecologie, Westfriesgasthuis, Hoorn Prof. dr. J.B. van Goudoever Afdeling Kindergeneeskunde, Academisch Medisch Centrum en VU Medisch Centrum Amsterdam Mw. dr. N.S. den Hollander Afdeling Klinische Genetica, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden Prof. dr. E. Keirse Afdeling Klinische Psychologie, Katholieke Universiteit, Leuven Prof. dr. G. de Wert Afdeling Gezondheid, Ethiek en Maatschappij, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht Overige auteurs Mw. dr. T.E. Cohen-Overbeek Afdeling Verloskunde en Gynaecologie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Mw. dr. K. Cransberg Afdeling Nierziekten, Sophia Kinderziekenhuis, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Dr. W. Dondorp Afdeling Gezondheid, Ethiek en Maatschappij, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht

6 Mw. I.M.E. Frohn-Mulder Afdeling Kindercardiologie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Mw. dr. S.J. Gischler Afdeling Kinderchirurgie, Sophia Kinderziekenhuis, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Mw. dr. A. de Jong Afdeling Gezondheid, Ethiek en Maatschappij, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht Mw. B. Prick Afdeling Verloskunde en Gynaecologie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Mw. dr. S.R.D van der Schoor Afdeling Kindergeneeskunde, Academisch Medisch Centrum en VU Medisch Centrum, Amsterdam Dr. M.F. Wildhagen Afdeling Verloskunde en Gynaecologie en afdeling Urologie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Mw. dr. M. Williams Afdeling Kindergeneeskunde, Sophia Kinderziekenhuis, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Met speciale dank aan: Hein Bogers, Helen Brandenburg, Semiha Denktaş, Niek Exalto, Robert-Jan Galjaard, Els Grijseels, Ronald de Krijger, Marina Molenaar-Hoogendijk (beeldredactie), Barbara Mulder, Eva Snoijink en Krista Stibbe (beeldredactie) en de medeauteurs van diverse hoofdstukken in dit boek.

7 Inhoud Medewerkers 5 Inleiding 15 1 Screening op aangeboren afwijkingen: medisch-epidemiologische overwegingen 19 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander, Hans van Goudoever 1.1 Inleiding Wetenschappelijke onderbouwing Counseling Definities Oorzaken Incidentie Wijze van rapporteren Registratie van aangeboren afwijkingen Selectiebias Verificatiebias Cijfers en geboortestatistieken Prenatale screening Wet op het bevolkingsonderzoek Doel van prenatale screening Het aangedane kind Multidisciplinair perinataal overleg Handelingsopties Voorbereiding op de geboorte van een kind met aangeboren afwijking Kwaliteitsbewaking Neonatale screening Conclusies 37

8 Deel I Eerstetrimesterscreening met de combinatietest 39 2 Downsyndroom 41 Hajo Wildschut, Mark Wildhagen, Nicolette den Hollander, Hans van Goudoever 2.1 Algemeen Screening Relevant aanvullend onderzoek Prognose Valkuilen Differentiaaldiagnose Verloskundig beleid Neonataal beleid Conclusies en aanbevelingen 66 3 Trisomie 13 (patau-syndroom) en trisomie 18 (edwards-syndroom) 71 Hajo Wildschut, Mark Wildhagen, Nicolette den Hollander, Hans van Goudoever 3.1 Inleiding Screening Relevant aanvullend onderzoek Prognose Valkuilen Differentiaaldiagnose Verloskundig beleid Neonataal beleid Conclusies en aanbevelingen 84 Deel II Tweedetrimesterscreening met structureel echoscopisch onderzoek (SEO) 87 4 Centraal zenuwstelsel: schedel 89 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander, Titia Cohen-Overbeek, Sophie van der Schoor, Hans van Goudoever 4.1 Anencefalie/exencefalie Meningo-encefalokèle Microcefalie Craniosynostose Holoprosencefalie Ventriculomegalie en hydrocefalie 120

9 4.7 Corpuscallosumagenesie Dandy-walker-complex Vena-galeni-malformatie Arachnoïdale cyste Schizencefalie Plexuschoroideuscyste Orofaciale schisis Centraal zenuwstelsel: wervelkolom 159 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander, Titia Cohen-Overbeek, Sophie van der Schoor, Hans van Goudoever 5.1 Spina bifida Caudaal regressiesyndroom Hartritmestoornissen en aangeboren hartafwijkingen 173 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander, Ingrid Frohn-Mulder 6.1 Foetale hartritmestoornissen Septumdefecten Tetralogie van Fallot Double-outlet right ventricle Transpositie van de grote arteriën Coarctatio aortae Hypoplastisch linkerhartsyndroom Ebstein-anomalie Aortastenose Echodense focus in het hart Congenitale cysteuze adenomatoïde malformatie van de long (CCAML) 229 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander, Saskia Gischler 7.1 Algemeen Screening Relevant aanvullend onderzoek Prognose Valkuilen Differentiaaldiagnose Verloskundig beleid Neonataal beleid Conclusies en aanbevelingen 235

10 8 Congenitale hernia diaphragmatica 237 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander, Saskia Gischler 8.1 Algemeen Screening Relevant aanvullend onderzoek Prognose Valkuilen Differentiaaldiagnose Verloskundig beleid Neonataal beleid Conclusies en aanbevelingen Buikwanddefecten 247 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander, Saskia Gischler 9.1 Omfalokèle Gastroschisis Tractus digestivus 259 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander, Saskia Gischler 10.1 Oesofagusatresie Darmatresie of -stenose Overige intra-abdominale darmafwijkingen Ascites Nieren en urinewegen 285 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander, Saskia Gischler, Karlien Cransberg 11.1 Nierafwijkingen Primaire aanlegstoornissen van de nier Milde pyelectasie en obstructieve uropathie Skelet- en ledemaatafwijkingen 305 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander 12.1 Algemeen Artrogrypose Pes equinovarus adductus 319

11 Deel III Screening van de pasgeborene met de hielprik Adrenogenitaalsyndroom 327 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander 13.1 Algemeen Screening Relevant aanvullend onderzoek Prognose Neonataal beleid Conclusies en aanbevelingen Toekomstige zwangerschappen Congenitale hypothyreoïdie 331 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander 14.1 Algemeen Screening Relevant aanvullend onderzoek Prognose Behandeling Conclusies en aanbevelingen Toekomstige zwangerschappen Fenylketonurie (PKU) 335 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander, Babette Prick, Monique Williams 15.1 Algemeen Screening Relevant aanvullend onderzoek Prognose Behandeling Conclusies en aanbevelingen Toekomstige zwangerschappen Stoornissen in het aminozuurmetabolisme 339 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander, Monique Williams 16.1 Glutaaracidurie type I Isovaleriaanacidemie 341

12 16.3 Maple syrup urine disease Tyrosinemie type Homocystinurie Methylcrotonyl-CoA-carboxylasedeficiëntie Conclusies en aanbevelingen Stoornissen in de vetverbranding 353 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander 17.1 Algemeen MCAD-deficiëntie LCHAD-deficiëntie VLCAD-deficiëntie HMG-CoA-lyasedeficiëntie Stoornissen van het biotinemetabolisme 363 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander 18.1 Multipele-CoA-carboxylasedeficiëntie Biotinidasedeficiëntie Galactosemie 367 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander 19.1 Algemeen Screening Relevant aanvullend onderzoek Prognose Behandeling Conclusies en aanbevelingen Toekomstige zwangerschappen Hemoglobinopathieën 369 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander 20.1 Algemeen Screening Relevant aanvullend onderzoek Prognose Valkuilen Behandeling Conclusies en aanbevelingen Toekomstige zwangerschappen 375

13 21 Taaislijmziekte 377 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander, Mark Wildhagen 21.1 Algemeen Screening Relevant aanvullend onderzoek Prognose Valkuilen Behandeling Conclusies en aanbevelingen Toekomstige zwangerschappen 383 Deel IV Reflectie Psychologische reflectie 387 Manu Keirse 22.1 Inleiding Grondhoudingen van ouders en artsen Informeren Slecht nieuws goed communiceren Eerste stap: meedelen van het slechte nieuws Tweede stap: stoom laten afblazen Derde stap: helpen greep te krijgen op het gebeuren Reacties op de mededeling Praktische aanbevelingen bij het slechtnieuwsgesprek Een beslissing nemen Een rouwproces Eerste rouwopvang Ethische reflectie 405 Antina de Jong, Wybo Dondorp, Guido de Wert 23.1 Inleiding Prenatale screening: selectieve abortus als handelingsoptie? Aanvaardbaarheid van abortus Aanvaardbaarheid van selectieve abortus Prenatale screening: het normatieve kader Screening op downsyndroom Combinatietest Geïnformeerde besluitvorming: tussen information overload en screeningsval 410

14 Uitbreiding van de combinatietest Nekplooimeting Diagnostische vervolgtest breed of smal? Screening op foetale afwijkingen met structureel echoscopisch onderzoek (SEO) Geïnformeerde deelname aan het SEO? Het SEO en de abortusgrens Prenatale tests met brede reikwijdte Veelsoortige en onduidelijke bevindingen Generic consent en het recht op (niet-)weten Reikwijdte van prenatale tests: wie bepaalt? Niet-invasieve prenatale diagnostiek NIPD: haalbaarheid van geïnformeerde besluitvorming? Normalisering en trivialisering van testen en abortus? Niet-medische toepassing? Ethische implicaties van teststrategieën Neonatale screening Inleiding Normatief kader voor neonatale screening op behandelbare ziekten Neonatale screening op niet-behandelbare ziekten? Genoombrede neonatale screening? Conclusie: dynamiek en ethiek van prenatale en neonatale screening 436 Literatuur 439 Register 471

15 Inleiding Dit boek is bedoeld voor verloskundigen, huisartsen en gynaecologen die betrokken zijn bij de zorg aan zwangere vrouwen. De informatie in dit boek kan worden gebruikt als leidraad voor het counselinggesprek voorafgaand aan het eventuele foetale en neonatale screeningsonderzoek op aangeboren afwijkingen. Ook kan dit boek als leidraad worden gebruikt voor counseling en voorlichting op het moment dat er afwijkingen bij het pre- of postnataal onderzoek zijn geconstateerd. De informatie in dit boek is multidisciplinair en op een zorgvuldige, wetenschappelijk verantwoorde wijze samengesteld. Daarnaast is aandacht geschonken aan de psychologische gevolgen en de medisch-ethische dilemma s voor de betrokken ouders als zij worden geconfronteerd met een aangeboren afwijking van hun kind. Keuzes Aanstaande ouders beseffen vaak onvoldoende dat er tegenwoordig op het terrein van screening op aangeboren afwijkingen vele keuzes zijn. 1,2 De keuze om zich al of niet te laten informeren over de inhoud van het pre- en postnatale screeningsprogramma en de keuze om zich al of niet te laten testen. Als ouders tijdens het eerste trimester van de zwangerschap op het prenatale screeningsaanbod ingaan en kiezen voor de combinatietest ter detectie van downsyndroom, komen zij misschien opnieuw voor een keuze te staan. Dat geldt vooral als uit de testuitslag een verhoogde kans op downsyndroom blijkt. Kiezen zij voor een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie, met het risico op een (late) miskraam ten gevolge van de ingreep? Of zien zij daarvan af? In het tweede trimester van de zwangerschap staan zij voor de keuze om al of niet in te gaan op het aanbod van structureel echoscopisch onderzoek, waarmee aangeboren afwijkingen van hun kind kunnen worden geconstateerd. Als zij hiervoor kiezen, komen zij bij afwijkende bevindingen voor de keuze van eventueel vervolgonderzoek te staan. Daarbij moeten zij soms de moeilijke beslissing nemen de zwangerschap al of niet te continueren als uit onderzoek blijkt dat het kind niet gezond is. 3,4 Het krijgen van kinderen met aangeboren afwijkingen is in veel gevallen niet langer

16 16 foetale en neonatale screening op aangeboren afwijkingen een onafwendbaar noodlot, maar een vrijwillige keuze van ouders. 2 Ook voor de hielprik gelden er complexe keuzeopties. De overheid verwacht van het landelijke screeningsprogramma dat aanstaande ouders weloverwogen keuzes maken tussen de voor- en nadelen van de verschillende opties. Keuzes moeten het liefst aansluiten bij eigen opvattingen van de ouders. 5-7 Om een weloverwogen keuze te maken is kennis nodig: kennis van de doelstellingen van screening op aangeboren afwijkingen en kennis van de betekenis van normale en afwijkende testresultaten. 8,9 De verloskundige zorgverlener is bij uitstek degene die deze kennis aanreikt. Achtergrond In het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo) verleende de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) eind 2006 een voorlopige vergunning voor prenatale screening op downsyndroom en neuralebuisdefecten. 10 Op advies van de Gezondheidsraad werd in 2011 het screeningspakket uitgebreid met trisomie 13 en trisomie ,12 De huidige vergunning is geldig tot 1 juli In het advies aan de minister van VWS stelde de commissie van de Gezondheidsraad (2007): Het desgewenst aanbieden van informatie over prenatale screening heeft tot doel zwangere vrouwen en hun levenspartners in volle vrijheid een weloverwogen keuze te bieden tussen wel of niet gebruikmaken van de screening. De screening zelf heeft tot doel hen te informeren over de eventuele aanwezigheid van de aandoening in kwestie om hun tijdig handelingsopties te verschaffen, waaronder de mogelijkheid zich voor te bereiden op de geboorte van een kind met de aandoening en de mogelijkheid te besluiten tot zwangerschapsafbreking. 11 Per 1 januari 2007 werd het postnatale screeningsprogramma (hielprik) uitgebreid van 3 naar 17 aandoeningen. Recentelijk is taaislijmziekte hieraan toegevoegd. 13 In tegenstelling tot het postnatale screeningsprogramma streeft het prenatale screeningsprogramma niet naar maximalisatie van het aantal deelnemers. Formeel biedt de overheid geen prenatale screening op downsyndroom en neuralebuisdefecten aan, maar stelt via de Wbo waarborgen bij een programma dat verder in de zwangerschapszorg is opgenomen. Daarbij moet aan elke zwangere vrouw worden gevraagd of zij inhoudelijke informatie over deze prenatale screeningsprogramma s wenst. Interessant is dat de minister, in aansluiting op het advies van de commissie Wbo van de Gezondheidsraad (2007), een vergunning verleende voor uitvoering van individuele risicobepaling op downsyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek naar neuralebuisdefecten. 14 Weliswaar stelt de commissie Wbo dat bij prenatale screening vele andere aandoeningen en afwijkingen kunnen worden gevonden, maar deze worden in het rapport niet nader gespecificeerd. De commissie Wbo stelt dat er, voor een uitwerking van de screening op andere aandoeningen en afwijkingen, nog te veel cijfers en wetenschappelijke feiten ontbreken om een verantwoord advies te kunnen geven. Dit geldt in

17 inleiding 17 het bijzonder voor foetale afwijkingen die met het structureel echoscopisch onderzoek worden vermoed of vastgesteld. Hierdoor staat de Wbo op gespannen voet met de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), waarin wordt verlangd dat de zorgverlener de betrokken vrouw op duidelijke wijze informeert over wat zij redelijkerwijs dient te weten over het doel en de uitkomsten van het onderzoek (http//www.kiesbeter.nl/patienteninformatie/overzicht-wetten). In het landelijke voorlichtingsmateriaal over prenatale screening ontbreekt momenteel informatie over de aard en de implicaties van vrijwel alle afwijkingen die met het huidige prenatale screeningsprogramma kunnen worden ontdekt. Tot op zekere hoogte geldt dat ook voor postnataal onderzoek. Het is voor de aanstaande ouders dan ook lastig een weloverwogen keuze te maken als hun belangwekkende informatie over de gevolgen van eventueel afwijkende bevindingen wordt onthouden! Gelukkig worden bij de overgrote meerderheid van vrouwen die op het aanbod van prenatale screening ingaat, geen afwijkingen vastgesteld. Zij zien de normale bevindingen van prenatale screening dan ook als een geruststelling. 15 Ook zijn de meeste ouders zich ervan bewust dat normale bevindingen geen garantie bieden op een gezond kind. Anders ligt dat bij de relatief kleine groep vrouwen bij wie wel een verontrustende bevinding wordt vermoed of vastgesteld. Zij zijn hierop meestal niet voorbereid. 16 Het bericht over een ernstige afwijking leidt vaak tot ontreddering, verdriet en vertwijfeling. 3,17,18 Dit beïnvloedt rationele keuzes. 3 Ouders putten kennis uit steeds meer bronnen, waaronder internet, en stuiten algauw op een zee van vaak tegenstrijdige en niet-geautoriseerde informatie over behandelingsmogelijkheden en prognose. Dit boek beoogt een leidraad te zijn voor deze situaties en geeft op een heldere en beknopte manier de achtergronden, pathofysiologie, behandelopties en prognose van pre- en postnataal vastgestelde afwijkingen. Hajo Wildschut, gynaecoloog Hans van Goudoever, kinderarts-neonatoloog Nicolette den Hollander, klinisch geneticus Manu Keirse, klinisch psycholoog Guido de Wert, medisch ethicus

Dokters voor de rechter

Dokters voor de rechter Dokters voor de rechter Tien jaar tuchtuitspraken in Medisch Contact Paul Rijksen Reed Business, Amsterdam Medisch Contact, Utrecht Inleiding.indd 1 Reed Business, Amsterdam 2011 Medisch Contact, Utrecht

Nadere informatie

Draaiboek Prenatale Screening

Draaiboek Prenatale Screening Draaiboek Prenatale Screening Downsyndroom en Structureel Echoscopisch Onderzoek versie 3.0 005593 Draaiboek down/seo versie 3.0 2013 1 Disclaimer Hoewel het Centraal Orgaan en het RIVM-CvB aan dit Draaiboek

Nadere informatie

Wet bevolkingsonderzoek: prenatale screening op trisomie 13 en 18

Wet bevolkingsonderzoek: prenatale screening op trisomie 13 en 18 Wet bevolkingsonderzoek: prenatale screening op trisomie 13 en 18 Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding

Nadere informatie

T.A. Wiegers (NIVEL) W. Devillé (NIVEL / Pharos) M.A. de Jager (Pharos) A.M.C. Plass (NIVEL

T.A. Wiegers (NIVEL) W. Devillé (NIVEL / Pharos) M.A. de Jager (Pharos) A.M.C. Plass (NIVEL De (niet-)geïnformeerde keuze van zwangere vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst, zwangere vrouwen met lage SES en jonge zwangere vrouwen, rondom deelname aan prenatale screening op downsyndroom en

Nadere informatie

zwangerschapsafbreking: en zorgvuldigheid en toetsing en

zwangerschapsafbreking: en zorgvuldigheid en toetsing en Late Late zwangerschapsafbreking: zwangerschaps- Late zwangerschapsafbreking: Late Late Late afbreking: zwangerschapsafbreking: zwangerschapsafbreking: Late zorgvuldigheid zwangerschapsafbreking: zorgvuldigheid

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Informatie over de screening op Downsyndroom

Informatie over de screening op Downsyndroom Informatie over de screening op Downsyndroom Prenatale screening versie 2011 2 Inhoud 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wat leest u in deze brochure? 5 Wat is prenatale screening? Downsyndroom 7 De combinatietest

Nadere informatie

Geven in Nederland 2015

Geven in Nederland 2015 Geven in Nederland 2015 FM.indd 1 3/31/15 12:11:10 PM FM.indd 2 3/31/15 12:11:10 PM Geven in Nederland 2015 Giften, Nalatenschappen, Sponsoring en Vrijwilligerswerk Prof. dr. René Bekkers, prof. dr. Theo

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie VERLOSKUNDE PRENATALE SCREENING. Versie 1.5. Verantwoording

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie VERLOSKUNDE PRENATALE SCREENING. Versie 1.5. Verantwoording Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie VERLOSKUNDE PRENATALE SCREENING Versie 1.5 Datum Goedkeuring Verantwoording 01 03 2006 NVOG Inhoudsopgave Algemeen...1 Wat is prenatale screening?...1

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker Diabetes tot 2025 preventie en zorg in samenhang DIABETES TOT 2025 PREVENTIE EN ZORG IN SAMENHANG Eindredactie: C.A. Baan en C.G. Schoemaker Sector Volksgezondheid

Nadere informatie

PRENATALE SCREENING OP FOETALE AFWIJKINGEN

PRENATALE SCREENING OP FOETALE AFWIJKINGEN PRENATALE SCREENING OP FOETALE AFWIJKINGEN Versie 1.0 Datum Goedkeuring 01-11-2005 Methodiek Evidence based Discipline Verantwoording NVOG 1. Inleiding Prenatale screening heeft als doel de zwangere vrouw

Nadere informatie

VERLOSKUNDIG VADEMECUM. eindrapport van de Commissie Verloskunde van het College voor zorgverzekeringen. concept febr 2003

VERLOSKUNDIG VADEMECUM. eindrapport van de Commissie Verloskunde van het College voor zorgverzekeringen. concept febr 2003 VERLOSKUNDIG VADEMEUM eindrapport van de ommissie Verloskunde van het ollege voor zorgverzekeringen concept febr 2003 1 Inhoudsopgave Gezamenlijke verklaring blz Voorwoord blz Samenvatting blz Inleiding

Nadere informatie

Counseling na prenataal vastgestelde schisis. Een multidisciplinaire richtlijn voor een integraal zorgproces

Counseling na prenataal vastgestelde schisis. Een multidisciplinaire richtlijn voor een integraal zorgproces Counseling na prenataal vastgestelde schisis Een multidisciplinaire richtlijn voor een integraal zorgproces Initiatief Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) In samenwerking met Vereniging

Nadere informatie

ZonMw Onderzoeksagenda Zwangerschap en Geboorte

ZonMw Onderzoeksagenda Zwangerschap en Geboorte ZonMw Onderzoeksagenda Zwangerschap en Geboorte Prioriteiten in kennisontwikkeling ten behoeve van een gezonde moeder, een gezonde zwangerschap en een gezond kind 17 juni 2010 Colofon ZonMw is de Nederlandse

Nadere informatie

Zorgbalans 2014. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg

Zorgbalans 2014. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg Zorgbalans 2014 De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg ii Zorgbalans 2014 Zorgbalans 2014 De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg Redactie: MJ van den Berg, D de Boer, R Gijsen, R Heijink,

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ-CB-U-2831796 16 jul. 08. Onderwerp Bijlage(n) Uw brief ketenzorg zwangerschap en geboorte

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ-CB-U-2831796 16 jul. 08. Onderwerp Bijlage(n) Uw brief ketenzorg zwangerschap en geboorte De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 16 jul. 08 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief ketenzorg zwangerschap

Nadere informatie

Obstetrie & Gynaecologie Verloskunde De 20-weken echo

Obstetrie & Gynaecologie Verloskunde De 20-weken echo Obstetrie & Gynaecologie Verloskunde De 20-weken echo Prenatale diagnostiek Obstetrie & Gynaecologie Verloskunde Inleiding In deze folder leest u meer over de 20-weken echo. De informatie is bedoeld voor

Nadere informatie

Dynamiek & ethiek van prenatale screening

Dynamiek & ethiek van prenatale screening Dynamiek & ethiek van prenatale screening Studium Generale Maastricht 16 April 2013 dr Wybo Dondorp, Maastricht University CAPHRI / GROW Opzet Prenatale screening Ethische en juridische achtergrond (

Nadere informatie

Richtlijn diagnostiek van stoornissen in het gebruik van alcohol in het kader van CBR-keuringen

Richtlijn diagnostiek van stoornissen in het gebruik van alcohol in het kader van CBR-keuringen Richtlijn diagnostiek van stoornissen in het gebruik van alcohol in het kader van CBR-keuringen Richtlijn diagnostiek van stoornissen in het gebruik van alcohol in het kader van CBR-keuringen P. Niesink,

Nadere informatie

2011 Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten, The Netherlands.

2011 Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten, The Netherlands. Noordhoff Uitgevers bv Ontwerp omslag: Studio Frank & Lisa, Groningen Omslagillustratie: Getty Images Foto s binnenwerk: Hollandse Hoogte, Amsterdam: p. 26, 38, 74 istockfoto.com: p. 64 Frank Muller Fotografie/zorginbeeld.nl,

Nadere informatie

Preventie in de zorg

Preventie in de zorg reventie Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Auteurs M. van den Berg (red.) N.A.M. Post H.H. Hamberg-van Reenen C.A. Baan C.G. Schoemaker

Nadere informatie

Toegepaste Statistiek Beschrijvende technieken

Toegepaste Statistiek Beschrijvende technieken Toegepaste Statistiek Beschrijvende technieken Arie van Peet Kirsten Namesnik Joop Hox Derde druk Noordhoff Uitgevers bv Toegepaste statistiek Beschrijvende technieken Arie van Peet Kirsten Namesnik Joop

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) T.a.v. drs. M.A. Ruys Postbus 3017 3502 GA UTRECHT

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) T.a.v. drs. M.A. Ruys Postbus 3017 3502 GA UTRECHT > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) T.a.v. drs. M.A. Ruys Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH

Nadere informatie

Evidence-based preventie van psychische stoornissen

Evidence-based preventie van psychische stoornissen Gezond verstand Evidence-based preventie van psychische stoornissen S.A. Meijer, F. Smit, C.G. Schoemaker, P. Cuijpers Dit VTV-Themarapport is een gezamenlijk product van RIVM en Trimbos-instituut, in

Nadere informatie

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers nummer 4 2014 Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers P R A K T 5 I J K 5 J A A R Thema Erfelijkheid Plastisch chirurg René van der Hulst:

Nadere informatie

Aangeboren afwijkingen in Nederland 1997-2007

Aangeboren afwijkingen in Nederland 1997-2007 TNO-rapport KvL/P&Z 29.112 Aangeboren afwijkingen in Nederland 1997-27 Gebaseerd op de landelijke verloskunde en neonatologie registraties Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 231 CE Leiden

Nadere informatie

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028 Geachte mevrouw, U heeft gekozen voor de nekplooimeting, of u heeft een medische reden om een vroege uitgebreide echo te ondergaan. Dit betekent dat er voor de 14 e week van de zwangerschap een echo bij

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby s. Samenvatting

Multidisciplinaire richtlijn. Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby s. Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby s Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling

Nadere informatie