Foetale en neonatale screening op aangeboren afwijkingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Foetale en neonatale screening op aangeboren afwijkingen"

Transcriptie

1 Foetale en neonatale screening op aangeboren afwijkingen

2 Sommige mensen lezen om een bevestiging te krijgen van wat ze al wisten en anderen lezen om iets nieuws te vernemen. Kristien Hemmerechts In: De dood heeft mij een aanzoek gedaan: over dood, leven en liefde. Breda: De Geus; Statistieken zijn per definitie ontoegankelijk voor wat mensen beleven, vrezen of hopen en dus voor hun ware bestaan. H.W. van der Dunk

3 Foetale en neonatale screening op aangeboren afwijkingen Leidraad voor besluitvorming Redactie H.I.J. Wildschut J.B. van Goudoever N.S. den Hollander E. Keirse G. de Wert Reed Business, Amsterdam

4 Reed Business, Amsterdam 2011 Omslagontwerp: Studio Bassa, Culemborg Basisontwerp binnenwerk: Martin Majoor, Arnhem Reed Business bv, Postbus 152, 1000 AD Amsterdam. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich gaarne aanbevolen. Waar dit mogelijk was, is aan auteursrechtelijke verplichtingen voldaan. Wij verzoeken eenieder die meent aanspraken te kunnen ontlenen aan in dit boek opgenomen teksten en afbeeldingen, zich in verbinding te stellen met de uitgever. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever. ISBN NUR 876

5 Medewerkers Redactie Dr. H.I.J. Wildschut Afdeling Verloskunde en Gynaecologie, Westfriesgasthuis, Hoorn Prof. dr. J.B. van Goudoever Afdeling Kindergeneeskunde, Academisch Medisch Centrum en VU Medisch Centrum Amsterdam Mw. dr. N.S. den Hollander Afdeling Klinische Genetica, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden Prof. dr. E. Keirse Afdeling Klinische Psychologie, Katholieke Universiteit, Leuven Prof. dr. G. de Wert Afdeling Gezondheid, Ethiek en Maatschappij, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht Overige auteurs Mw. dr. T.E. Cohen-Overbeek Afdeling Verloskunde en Gynaecologie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Mw. dr. K. Cransberg Afdeling Nierziekten, Sophia Kinderziekenhuis, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Dr. W. Dondorp Afdeling Gezondheid, Ethiek en Maatschappij, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht

6 Mw. I.M.E. Frohn-Mulder Afdeling Kindercardiologie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Mw. dr. S.J. Gischler Afdeling Kinderchirurgie, Sophia Kinderziekenhuis, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Mw. dr. A. de Jong Afdeling Gezondheid, Ethiek en Maatschappij, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht Mw. B. Prick Afdeling Verloskunde en Gynaecologie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Mw. dr. S.R.D van der Schoor Afdeling Kindergeneeskunde, Academisch Medisch Centrum en VU Medisch Centrum, Amsterdam Dr. M.F. Wildhagen Afdeling Verloskunde en Gynaecologie en afdeling Urologie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Mw. dr. M. Williams Afdeling Kindergeneeskunde, Sophia Kinderziekenhuis, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Met speciale dank aan: Hein Bogers, Helen Brandenburg, Semiha Denktaş, Niek Exalto, Robert-Jan Galjaard, Els Grijseels, Ronald de Krijger, Marina Molenaar-Hoogendijk (beeldredactie), Barbara Mulder, Eva Snoijink en Krista Stibbe (beeldredactie) en de medeauteurs van diverse hoofdstukken in dit boek.

7 Inhoud Medewerkers 5 Inleiding 15 1 Screening op aangeboren afwijkingen: medisch-epidemiologische overwegingen 19 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander, Hans van Goudoever 1.1 Inleiding Wetenschappelijke onderbouwing Counseling Definities Oorzaken Incidentie Wijze van rapporteren Registratie van aangeboren afwijkingen Selectiebias Verificatiebias Cijfers en geboortestatistieken Prenatale screening Wet op het bevolkingsonderzoek Doel van prenatale screening Het aangedane kind Multidisciplinair perinataal overleg Handelingsopties Voorbereiding op de geboorte van een kind met aangeboren afwijking Kwaliteitsbewaking Neonatale screening Conclusies 37

8 Deel I Eerstetrimesterscreening met de combinatietest 39 2 Downsyndroom 41 Hajo Wildschut, Mark Wildhagen, Nicolette den Hollander, Hans van Goudoever 2.1 Algemeen Screening Relevant aanvullend onderzoek Prognose Valkuilen Differentiaaldiagnose Verloskundig beleid Neonataal beleid Conclusies en aanbevelingen 66 3 Trisomie 13 (patau-syndroom) en trisomie 18 (edwards-syndroom) 71 Hajo Wildschut, Mark Wildhagen, Nicolette den Hollander, Hans van Goudoever 3.1 Inleiding Screening Relevant aanvullend onderzoek Prognose Valkuilen Differentiaaldiagnose Verloskundig beleid Neonataal beleid Conclusies en aanbevelingen 84 Deel II Tweedetrimesterscreening met structureel echoscopisch onderzoek (SEO) 87 4 Centraal zenuwstelsel: schedel 89 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander, Titia Cohen-Overbeek, Sophie van der Schoor, Hans van Goudoever 4.1 Anencefalie/exencefalie Meningo-encefalokèle Microcefalie Craniosynostose Holoprosencefalie Ventriculomegalie en hydrocefalie 120

9 4.7 Corpuscallosumagenesie Dandy-walker-complex Vena-galeni-malformatie Arachnoïdale cyste Schizencefalie Plexuschoroideuscyste Orofaciale schisis Centraal zenuwstelsel: wervelkolom 159 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander, Titia Cohen-Overbeek, Sophie van der Schoor, Hans van Goudoever 5.1 Spina bifida Caudaal regressiesyndroom Hartritmestoornissen en aangeboren hartafwijkingen 173 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander, Ingrid Frohn-Mulder 6.1 Foetale hartritmestoornissen Septumdefecten Tetralogie van Fallot Double-outlet right ventricle Transpositie van de grote arteriën Coarctatio aortae Hypoplastisch linkerhartsyndroom Ebstein-anomalie Aortastenose Echodense focus in het hart Congenitale cysteuze adenomatoïde malformatie van de long (CCAML) 229 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander, Saskia Gischler 7.1 Algemeen Screening Relevant aanvullend onderzoek Prognose Valkuilen Differentiaaldiagnose Verloskundig beleid Neonataal beleid Conclusies en aanbevelingen 235

10 8 Congenitale hernia diaphragmatica 237 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander, Saskia Gischler 8.1 Algemeen Screening Relevant aanvullend onderzoek Prognose Valkuilen Differentiaaldiagnose Verloskundig beleid Neonataal beleid Conclusies en aanbevelingen Buikwanddefecten 247 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander, Saskia Gischler 9.1 Omfalokèle Gastroschisis Tractus digestivus 259 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander, Saskia Gischler 10.1 Oesofagusatresie Darmatresie of -stenose Overige intra-abdominale darmafwijkingen Ascites Nieren en urinewegen 285 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander, Saskia Gischler, Karlien Cransberg 11.1 Nierafwijkingen Primaire aanlegstoornissen van de nier Milde pyelectasie en obstructieve uropathie Skelet- en ledemaatafwijkingen 305 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander 12.1 Algemeen Artrogrypose Pes equinovarus adductus 319

11 Deel III Screening van de pasgeborene met de hielprik Adrenogenitaalsyndroom 327 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander 13.1 Algemeen Screening Relevant aanvullend onderzoek Prognose Neonataal beleid Conclusies en aanbevelingen Toekomstige zwangerschappen Congenitale hypothyreoïdie 331 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander 14.1 Algemeen Screening Relevant aanvullend onderzoek Prognose Behandeling Conclusies en aanbevelingen Toekomstige zwangerschappen Fenylketonurie (PKU) 335 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander, Babette Prick, Monique Williams 15.1 Algemeen Screening Relevant aanvullend onderzoek Prognose Behandeling Conclusies en aanbevelingen Toekomstige zwangerschappen Stoornissen in het aminozuurmetabolisme 339 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander, Monique Williams 16.1 Glutaaracidurie type I Isovaleriaanacidemie 341

12 16.3 Maple syrup urine disease Tyrosinemie type Homocystinurie Methylcrotonyl-CoA-carboxylasedeficiëntie Conclusies en aanbevelingen Stoornissen in de vetverbranding 353 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander 17.1 Algemeen MCAD-deficiëntie LCHAD-deficiëntie VLCAD-deficiëntie HMG-CoA-lyasedeficiëntie Stoornissen van het biotinemetabolisme 363 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander 18.1 Multipele-CoA-carboxylasedeficiëntie Biotinidasedeficiëntie Galactosemie 367 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander 19.1 Algemeen Screening Relevant aanvullend onderzoek Prognose Behandeling Conclusies en aanbevelingen Toekomstige zwangerschappen Hemoglobinopathieën 369 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander 20.1 Algemeen Screening Relevant aanvullend onderzoek Prognose Valkuilen Behandeling Conclusies en aanbevelingen Toekomstige zwangerschappen 375

13 21 Taaislijmziekte 377 Hajo Wildschut, Nicolette den Hollander, Mark Wildhagen 21.1 Algemeen Screening Relevant aanvullend onderzoek Prognose Valkuilen Behandeling Conclusies en aanbevelingen Toekomstige zwangerschappen 383 Deel IV Reflectie Psychologische reflectie 387 Manu Keirse 22.1 Inleiding Grondhoudingen van ouders en artsen Informeren Slecht nieuws goed communiceren Eerste stap: meedelen van het slechte nieuws Tweede stap: stoom laten afblazen Derde stap: helpen greep te krijgen op het gebeuren Reacties op de mededeling Praktische aanbevelingen bij het slechtnieuwsgesprek Een beslissing nemen Een rouwproces Eerste rouwopvang Ethische reflectie 405 Antina de Jong, Wybo Dondorp, Guido de Wert 23.1 Inleiding Prenatale screening: selectieve abortus als handelingsoptie? Aanvaardbaarheid van abortus Aanvaardbaarheid van selectieve abortus Prenatale screening: het normatieve kader Screening op downsyndroom Combinatietest Geïnformeerde besluitvorming: tussen information overload en screeningsval 410

14 Uitbreiding van de combinatietest Nekplooimeting Diagnostische vervolgtest breed of smal? Screening op foetale afwijkingen met structureel echoscopisch onderzoek (SEO) Geïnformeerde deelname aan het SEO? Het SEO en de abortusgrens Prenatale tests met brede reikwijdte Veelsoortige en onduidelijke bevindingen Generic consent en het recht op (niet-)weten Reikwijdte van prenatale tests: wie bepaalt? Niet-invasieve prenatale diagnostiek NIPD: haalbaarheid van geïnformeerde besluitvorming? Normalisering en trivialisering van testen en abortus? Niet-medische toepassing? Ethische implicaties van teststrategieën Neonatale screening Inleiding Normatief kader voor neonatale screening op behandelbare ziekten Neonatale screening op niet-behandelbare ziekten? Genoombrede neonatale screening? Conclusie: dynamiek en ethiek van prenatale en neonatale screening 436 Literatuur 439 Register 471

15 Inleiding Dit boek is bedoeld voor verloskundigen, huisartsen en gynaecologen die betrokken zijn bij de zorg aan zwangere vrouwen. De informatie in dit boek kan worden gebruikt als leidraad voor het counselinggesprek voorafgaand aan het eventuele foetale en neonatale screeningsonderzoek op aangeboren afwijkingen. Ook kan dit boek als leidraad worden gebruikt voor counseling en voorlichting op het moment dat er afwijkingen bij het pre- of postnataal onderzoek zijn geconstateerd. De informatie in dit boek is multidisciplinair en op een zorgvuldige, wetenschappelijk verantwoorde wijze samengesteld. Daarnaast is aandacht geschonken aan de psychologische gevolgen en de medisch-ethische dilemma s voor de betrokken ouders als zij worden geconfronteerd met een aangeboren afwijking van hun kind. Keuzes Aanstaande ouders beseffen vaak onvoldoende dat er tegenwoordig op het terrein van screening op aangeboren afwijkingen vele keuzes zijn. 1,2 De keuze om zich al of niet te laten informeren over de inhoud van het pre- en postnatale screeningsprogramma en de keuze om zich al of niet te laten testen. Als ouders tijdens het eerste trimester van de zwangerschap op het prenatale screeningsaanbod ingaan en kiezen voor de combinatietest ter detectie van downsyndroom, komen zij misschien opnieuw voor een keuze te staan. Dat geldt vooral als uit de testuitslag een verhoogde kans op downsyndroom blijkt. Kiezen zij voor een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie, met het risico op een (late) miskraam ten gevolge van de ingreep? Of zien zij daarvan af? In het tweede trimester van de zwangerschap staan zij voor de keuze om al of niet in te gaan op het aanbod van structureel echoscopisch onderzoek, waarmee aangeboren afwijkingen van hun kind kunnen worden geconstateerd. Als zij hiervoor kiezen, komen zij bij afwijkende bevindingen voor de keuze van eventueel vervolgonderzoek te staan. Daarbij moeten zij soms de moeilijke beslissing nemen de zwangerschap al of niet te continueren als uit onderzoek blijkt dat het kind niet gezond is. 3,4 Het krijgen van kinderen met aangeboren afwijkingen is in veel gevallen niet langer

16 16 foetale en neonatale screening op aangeboren afwijkingen een onafwendbaar noodlot, maar een vrijwillige keuze van ouders. 2 Ook voor de hielprik gelden er complexe keuzeopties. De overheid verwacht van het landelijke screeningsprogramma dat aanstaande ouders weloverwogen keuzes maken tussen de voor- en nadelen van de verschillende opties. Keuzes moeten het liefst aansluiten bij eigen opvattingen van de ouders. 5-7 Om een weloverwogen keuze te maken is kennis nodig: kennis van de doelstellingen van screening op aangeboren afwijkingen en kennis van de betekenis van normale en afwijkende testresultaten. 8,9 De verloskundige zorgverlener is bij uitstek degene die deze kennis aanreikt. Achtergrond In het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo) verleende de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) eind 2006 een voorlopige vergunning voor prenatale screening op downsyndroom en neuralebuisdefecten. 10 Op advies van de Gezondheidsraad werd in 2011 het screeningspakket uitgebreid met trisomie 13 en trisomie ,12 De huidige vergunning is geldig tot 1 juli In het advies aan de minister van VWS stelde de commissie van de Gezondheidsraad (2007): Het desgewenst aanbieden van informatie over prenatale screening heeft tot doel zwangere vrouwen en hun levenspartners in volle vrijheid een weloverwogen keuze te bieden tussen wel of niet gebruikmaken van de screening. De screening zelf heeft tot doel hen te informeren over de eventuele aanwezigheid van de aandoening in kwestie om hun tijdig handelingsopties te verschaffen, waaronder de mogelijkheid zich voor te bereiden op de geboorte van een kind met de aandoening en de mogelijkheid te besluiten tot zwangerschapsafbreking. 11 Per 1 januari 2007 werd het postnatale screeningsprogramma (hielprik) uitgebreid van 3 naar 17 aandoeningen. Recentelijk is taaislijmziekte hieraan toegevoegd. 13 In tegenstelling tot het postnatale screeningsprogramma streeft het prenatale screeningsprogramma niet naar maximalisatie van het aantal deelnemers. Formeel biedt de overheid geen prenatale screening op downsyndroom en neuralebuisdefecten aan, maar stelt via de Wbo waarborgen bij een programma dat verder in de zwangerschapszorg is opgenomen. Daarbij moet aan elke zwangere vrouw worden gevraagd of zij inhoudelijke informatie over deze prenatale screeningsprogramma s wenst. Interessant is dat de minister, in aansluiting op het advies van de commissie Wbo van de Gezondheidsraad (2007), een vergunning verleende voor uitvoering van individuele risicobepaling op downsyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek naar neuralebuisdefecten. 14 Weliswaar stelt de commissie Wbo dat bij prenatale screening vele andere aandoeningen en afwijkingen kunnen worden gevonden, maar deze worden in het rapport niet nader gespecificeerd. De commissie Wbo stelt dat er, voor een uitwerking van de screening op andere aandoeningen en afwijkingen, nog te veel cijfers en wetenschappelijke feiten ontbreken om een verantwoord advies te kunnen geven. Dit geldt in

17 inleiding 17 het bijzonder voor foetale afwijkingen die met het structureel echoscopisch onderzoek worden vermoed of vastgesteld. Hierdoor staat de Wbo op gespannen voet met de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), waarin wordt verlangd dat de zorgverlener de betrokken vrouw op duidelijke wijze informeert over wat zij redelijkerwijs dient te weten over het doel en de uitkomsten van het onderzoek (http//www.kiesbeter.nl/patienteninformatie/overzicht-wetten). In het landelijke voorlichtingsmateriaal over prenatale screening ontbreekt momenteel informatie over de aard en de implicaties van vrijwel alle afwijkingen die met het huidige prenatale screeningsprogramma kunnen worden ontdekt. Tot op zekere hoogte geldt dat ook voor postnataal onderzoek. Het is voor de aanstaande ouders dan ook lastig een weloverwogen keuze te maken als hun belangwekkende informatie over de gevolgen van eventueel afwijkende bevindingen wordt onthouden! Gelukkig worden bij de overgrote meerderheid van vrouwen die op het aanbod van prenatale screening ingaat, geen afwijkingen vastgesteld. Zij zien de normale bevindingen van prenatale screening dan ook als een geruststelling. 15 Ook zijn de meeste ouders zich ervan bewust dat normale bevindingen geen garantie bieden op een gezond kind. Anders ligt dat bij de relatief kleine groep vrouwen bij wie wel een verontrustende bevinding wordt vermoed of vastgesteld. Zij zijn hierop meestal niet voorbereid. 16 Het bericht over een ernstige afwijking leidt vaak tot ontreddering, verdriet en vertwijfeling. 3,17,18 Dit beïnvloedt rationele keuzes. 3 Ouders putten kennis uit steeds meer bronnen, waaronder internet, en stuiten algauw op een zee van vaak tegenstrijdige en niet-geautoriseerde informatie over behandelingsmogelijkheden en prognose. Dit boek beoogt een leidraad te zijn voor deze situaties en geeft op een heldere en beknopte manier de achtergronden, pathofysiologie, behandelopties en prognose van pre- en postnataal vastgestelde afwijkingen. Hajo Wildschut, gynaecoloog Hans van Goudoever, kinderarts-neonatoloog Nicolette den Hollander, klinisch geneticus Manu Keirse, klinisch psycholoog Guido de Wert, medisch ethicus

POLITIE ALMANAK

POLITIE ALMANAK POLITIE ALMANAK 2014-2015 PAL2014-2015_BOEK.indb 1 15-09-14 15:32 PAL2014-2015_BOEK.indb 2 15-09-14 15:32 POLITIE ALMANAK 2014-2015 Handboek voor de Politie in haar gehele omvang, de Rechterlijke Macht,

Nadere informatie

Leerboek verpleegkunde maatschappij en gezondheid

Leerboek verpleegkunde maatschappij en gezondheid Leerboek verpleegkunde maatschappij en gezondheid Verpleegkundig redeneren en CanMEDS-rollen in de eerste lijn Henk Rosendal Reed Business Education, Amsterdam Reed Business, Amsterdam 2015 Omslagontwerp

Nadere informatie

Musculoskeletale aandoeningen in de sport

Musculoskeletale aandoeningen in de sport Musculoskeletale aandoeningen in de sport 9357_Schouderaandoeningen.indd 1 06-10-2008 10:14:17 9357_Schouderaandoeningen.indd 2 06-10-2008 10:14:18 Musculoskeletale aandoeningen in de sport De schouder

Nadere informatie

Samenvatting. Huidig programma en criteria voor screening

Samenvatting. Huidig programma en criteria voor screening Samenvatting Technologische ontwikkelingen maken het in toenemende mate mogelijk om al vroeg in de zwangerschap eventuele afwijkingen bij de foetus op te sporen. Ook zijn nieuwe testen beschikbaar die

Nadere informatie

POLITIE ALMANAK

POLITIE ALMANAK POLITIE ALMANAK 2015-2016 POLITIE ALMANAK 2015-2016 Handboek voor de Politie in haar gehele omvang, de Rechterlijke Macht, de Gemeentebesturen en verdere Overheidsorganen Reed Business Information, Amsterdam

Nadere informatie

NIPT: dynamiek & ethiek van prenatale screening. 31 maart 2014 SPSZN - Rotterdam dr mr Antina de Jong - Health, Ethics & Society

NIPT: dynamiek & ethiek van prenatale screening. 31 maart 2014 SPSZN - Rotterdam dr mr Antina de Jong - Health, Ethics & Society NIPT: dynamiek & ethiek van prenatale screening 31 maart 2014 SPSZN - Rotterdam dr mr Antina de Jong - Inhoud Context prenatale screening NIPT: 3 scenario s Dubbele doelstelling prenatale screening De

Nadere informatie

Prenataal testen met de NIPT

Prenataal testen met de NIPT ALGEMENE INFORMATIEFOLDER Prenataal testen met de NIPT Deze folder hoort bij een wetenschappelijke studie (TRIDENT-studie) van de Nederlandse Universitair Medische Centra 2014 www.meerovernipt.nl 1 In

Nadere informatie

Dokters voor de rechter

Dokters voor de rechter Dokters voor de rechter Tien jaar tuchtuitspraken in Medisch Contact Paul Rijksen Reed Business, Amsterdam Medisch Contact, Utrecht Inleiding.indd 1 Reed Business, Amsterdam 2011 Medisch Contact, Utrecht

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering NIPT i.v.m. counseling prenatale screening

Deskundigheidsbevordering NIPT i.v.m. counseling prenatale screening Deskundigheidsbevordering NIPT i.v.m. counseling prenatale screening Programma: 1. Inleiding (10 minuten): recente ontwikkelingen rond NIPT, aandacht in de pers, belangstelling van publiek, toelichting

Nadere informatie

Prenataal testen met de NIPT

Prenataal testen met de NIPT ALGEMENE INFORMATIEFOLDER Prenataal testen met de NIPT Deze folder hoort bij een wetenschappelijke studie (TRIDENT-studie) van de Nederlandse Universitair Medische Centra 2014 www.meerovernipt.nl 1 In

Nadere informatie

Spelenderwijs bewegen. voor 0 tot 4 jaar

Spelenderwijs bewegen. voor 0 tot 4 jaar Spelenderwijs bewegen voor 0 tot 4 jaar Spelenderwijs bewegen voor 0 tot 4 jaar Leuke, prikkelende beweegprogramma s bevat onderdelen ontleend aan Beweegkriebels van het Nederlands Instituut voor Sport

Nadere informatie

Wielrennen en wetenschap

Wielrennen en wetenschap 6685_Wielrennen en wetenschap 06-07-2006 10:57 Pagina 3 Wielrennen en wetenschap dr. Tim Takken elsevier gezondheidszorg, maarssen 6685_Wielrennen en wetenschap 06-07-2006 13:47 Pagina 4 Elsevier gezondheidszorg,

Nadere informatie

Gespreksleidraad voor counselors prenatale screening. Informeren over NIPT

Gespreksleidraad voor counselors prenatale screening. Informeren over NIPT Gespreksleidraad voor counselors prenatale screening Informeren over NIPT Inhoudsopgave blz. 1 De kernboodschap: wat vertel je over de NIPT? 3 2 Achtergrondinformatie NIPT 3 2.1 De belangrijkste feiten

Nadere informatie

Veranderingen in de counseling voor (en na) de combinatietest

Veranderingen in de counseling voor (en na) de combinatietest Veranderingen in de counseling voor (en na) de combinatietest Ilse Feenstra Klinisch geneticus Wat verandert er in de counseling voor de screening op trisomie? Wat & wanneer? Vanaf 1 april 2014: - Alle

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en PG

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en PG Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 20SEP, 2016 houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Ondernemen in de fysiotherapie

Ondernemen in de fysiotherapie Ondernemen in de fysiotherapie FM.indd 1 5/13/11 4:32:56 PM Reed Business, Amsterdam 2011 Omslagontwerp: Annelies Bast, Amsterdam Basisontwerp binnenwerk: Mariël Lam bno. s-hertogenbosch Foto s : Jeroen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 1 maart 2016 Betreft stand van zaken prenatale screening

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 1 maart 2016 Betreft stand van zaken prenatale screening > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Prenataal testen met de NIPT

Prenataal testen met de NIPT INFORMATIEFOLDER Prenataal testen met de NIPT voor zwangeren met verhoogd risico op een kind met down-, edwards-, of patausyndroom Deze folder hoort bij een wetenschappelijke studie (TRIDENT-1 studie)

Nadere informatie

Omgaan met lichamelijke klachten

Omgaan met lichamelijke klachten Omgaan met lichamelijke klachten Dit Werkboek omgaan met lichamelijke klachten is onderdeel van de reeks Protocollen voor de GGZ. Serie Protocollen voor de GGZ De boeken in de reeks Protocollen voor de

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 4 naam: reken-wiskundemethode het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n Les 1 Hele en halve uren 1 Hoe laat is het? Vul in. 2 Hoe laat is het? Teken de wijzers. 2 5 8 6 9

Nadere informatie

Onderzoek naar de gezondheid van je kindje... 2 Er zijn vijf soortem prenatale testen:... 2 Combinatietest Down-, edwards-, patausyndroom...

Onderzoek naar de gezondheid van je kindje... 2 Er zijn vijf soortem prenatale testen:... 2 Combinatietest Down-, edwards-, patausyndroom... Contents Onderzoek naar de gezondheid van je kindje.... 2 Er zijn vijf soortem prenatale testen:... 2 Combinatietest... 2 Down-, edwards-, patausyndroom... 2 Uitslag... 2... 3 Betrouwbaarheid... 3... 3

Nadere informatie

Position Paper. Prenatale Screening

Position Paper. Prenatale Screening Position Paper Prenatale Screening Vastgesteld door de Werkgroep Genetisch Onderzoek (2011/2012) Geaccordeerd door het VSOP bestuur, februari 2012 Achtergrond In 2001 en 2004 verschenen rapporten van de

Nadere informatie

Neem de regie over je depressie

Neem de regie over je depressie Neem de regie over je depressie Dit boek, Neem de regie over je depressie. Werkboek voor de cliënt, is onderdeel van de reeks Protocollen voor de GGZ. Serie Protocollen voor de GGZ De boeken in de reeks

Nadere informatie

Van je nachtmerries af

Van je nachtmerries af Van je nachtmerries af 2 van je nachtmerries af Dit boek, Van je nachtmerries af, is onderdeel van de reeks Protocollen voor de GGZ. Serie Protocollen voor de GGZ De boeken in de reeks Protocollen voor

Nadere informatie

Er zijn twee onderzoeken mogelijk: 1. Met de combinatietest wordt onderzocht of er een verhoogde kans bestaat dat uw ongeboren kind Downsyndroom

Er zijn twee onderzoeken mogelijk: 1. Met de combinatietest wordt onderzocht of er een verhoogde kans bestaat dat uw ongeboren kind Downsyndroom Prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen INHOUD 1. Wat leest u in deze brochure? 2. Onderzoek naardownsyndroomen lichamelijke afwijkingen 2.1 Onderzoek naar Downsyndroom 2.2 Onderzoek

Nadere informatie

In het kort. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Wat is prenatale screening?

In het kort. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Wat is prenatale screening? prenatale screening Inhoudsopgave In het kort 3 Wat is prenatale screening? 3 Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? 3 Bij welke zwangerschapsduur vindt prenatale screening plaats? 3 Wie

Nadere informatie

Zelfsturende teams in de praktijk.indd 1

Zelfsturende teams in de praktijk.indd 1 Zelfsturende teams in de praktijk Zelfsturende teams in de praktijk.indd 1 Zelfsturende teams in de praktijk.indd 2 Zelfsturende teams in de praktijk Astrid Vermeer Ben Wenting Reed Business Education,

Nadere informatie

Een patiënt met stress en burnout

Een patiënt met stress en burnout Een patiënt met stress en burnout Een patiënt met stress en burnout in de huisartspraktijk Bart Verkuil Arnold van Emmerik Roelf Holtrop Houten 2010 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst 2016/2017

Arbeidsovereenkomst 2016/2017 Arbeidsovereenkomst en aanverwante regelgeving 2016/2017 Redactie: Ars Aequi Libri Ars Aequi Libri Nijmegen 2016 ISBN: 978-90-6916-839-5 NUR 825 2016 Ars Aequi Libri, Nijmegen. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Manja de Neef. Negatief zelfbeeld. Boom Hulpboek. amsterdam mmxi

Manja de Neef. Negatief zelfbeeld. Boom Hulpboek. amsterdam mmxi Manja de Neef Negatief zelfbeeld Boom Hulpboek amsterdam mmxi 2010 M. de Neef p /a Uitgeverij Boom, Amsterdam Tweede oplage, augustus 2010 Derde oplage, februari 2011 Vierde oplage, december 2011 Behoudens

Nadere informatie

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Partijen, Het Regionaal Centrum prenatale screening (naam) WBO vergunninghouder in het kader van landelijke organisatie van

Nadere informatie

Prenatale screening: de combinatietest Kansbepaling vroeg in de zwangerschap op het syndroom van Down

Prenatale screening: de combinatietest Kansbepaling vroeg in de zwangerschap op het syndroom van Down Prenatale screening: de combinatietest Kansbepaling vroeg in de zwangerschap op het syndroom van Down Albert Schweitzer ziekenhuis polikliniek Gynaecologie april 2012 Pavo 0530 Inleiding Iedere ouder wenst

Nadere informatie

Het Reumatologie & Orthopedie Formularium

Het Reumatologie & Orthopedie Formularium Het Reumatologie & Orthopedie Formularium Het Reumatologie & Orthopedie Formularium Een praktische leidraad Onder redactie van: Prof. dr. W.F. Lems Prof. dr. B.J. van Royen Met medewerking van: Dr. J.P.W.

Nadere informatie

Kinderurologie en -nefrologie

Kinderurologie en -nefrologie Kinderurologie en -nefrologie Reeks Praktische Kindergeneeskunde V.R. Drexhage, kinderarts L.W.E. van Heurn, kinderchirurg C.M.F. Kneepkens, kinderarts R. Pieters, kinderarts E. van Rijswijk, huisarts

Nadere informatie

Kieswet en Kiesbesluit

Kieswet en Kiesbesluit Kieswet en Kiesbesluit Kieswet en Kiesbesluit Tekstuitgave 2015 Tevens stembureau-editie Reed Business Education, Amsterdam Deze tekstuitgave bevat de volledige, actuele teksten van zowel de Kieswet als

Nadere informatie

Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Maja van Trigt Werkredactie: Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Inleiding en ziektebeelden Maja van Trigt Zeist Werkredactie: Amsterdam

Nadere informatie

Intuïtie in de geneeskunde

Intuïtie in de geneeskunde Intuïtie in de geneeskunde 1 De Tijdstroom uitgeverij, 2011. De auteursrechten der afzonderlijke bijdragen berusten bij de auteurs. Omslagontwerp: Cees Brake bno, Enschede. De Tijdstroom uitgeverij BV,

Nadere informatie

Leven met ongewenste kinderloosheid

Leven met ongewenste kinderloosheid nadia garnefski vivian kraaij maya schroevers Leven met ongewenste kinderloosheid Boom Hulpboek amsterdam mmxiii 2013 N. Garnefski, V. Kraaij & M. J. Schroevers p / a Uitgeverij Boom, Amsterdam Behoudens

Nadere informatie

De aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering Dit boek is het achtste deel van een boekenreeks van Uitgeverij Paris: de ACIS-serie. ACIS staat voor het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies. Dit multidisciplinaire

Nadere informatie

Zorg om mensen met dementie

Zorg om mensen met dementie Zorg om mensen met dementie Voor Ries en Myrthe Zorg om mensen met dementie Een handleiding voor verzorgenden Bère Miesen Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer

Nadere informatie

TRIDENT studie. Mireille Bekker Gynaecoloog Radboud umc

TRIDENT studie. Mireille Bekker Gynaecoloog Radboud umc TRIDENT studie Mireille Bekker Gynaecoloog Radboud umc Historie April 2011 oprichting NIPT consortium Nederland TRIDENT studie: implementatie van lab tot uitslag ESPRIT studie: ethisch, economisch, maatschappelijk

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 6 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n Les 1 Uren en minuten 1 Hoe laat begint elke les? Schrijf op. Rekenen Taal 2 Hoeveel uur is de

Nadere informatie

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo Elke zwangere in Almere mag gebruik maken van 2 echo-onderzoeken: een termijnecho in het begin van de zwangerschap

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 7 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e d e r e k e n m a c h i n e Les Rekenen tot 000 Rekenen met de rekenmachine. Hiernaast zie je een rekenmachine. Hoe

Nadere informatie

Organisatie en uptakevan. naar downsyndroom en ernstige foetale afwijkingen. Marian Bakker

Organisatie en uptakevan. naar downsyndroom en ernstige foetale afwijkingen. Marian Bakker Organisatie en uptakevan de prenatale screening naar downsyndroom en ernstige foetale afwijkingen Marian Bakker Organisatie van de prenatale screening Ingevoerd in 2007 Niet gericht op preventie of behandeling,

Nadere informatie

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling P a r t ij e n, Het Regionaal Centrum prenatale screening VU medisch centrum, WBO vergunninghouder in het kader van landelijke

Nadere informatie

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn Communiceren met ziel en zakelijkheid Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn Copyright: Uitgeverij Boom Nelissen, Amsterdam & Silvia Blankestijn, 2012 Omslag: Bart van den Tooren, Bureau

Nadere informatie

Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap Afdeling Verloskunde/Gynaecologie In het kort De meeste kinderen worden gezond geboren, maar een

Nadere informatie

Gedragsproblemen bij kinderen

Gedragsproblemen bij kinderen Gedragsproblemen bij kinderen Reeks Praktische Kindergeneeskunde Redactie: V.R. Drexhage, kinderarts L.W.E. van Heurn, kinderchirurg C.M.F. Kneepkens, kinderarts R. Pieterse, kinderarts E. van Rijswijk,

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie

Angststoornissen en hypochondrie Angststoornissen en hypochondrie Angststoornissen en hypochondrie Diagnostiek en behandeling P.M.G. Emmelkamp T.K. Bouman S. Visser Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesvragen

Samenvatting. Adviesvragen Samenvatting Adviesvragen Wat zijn de beste tests om in de zwangerschap neuralebuisdefecten en downsyndroom te constateren bij een foetus? En hoe kan deze prenatale screening het beste worden uitgevoerd?

Nadere informatie

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Wegwijs in Windows 7 Wegwijs in internet Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Windows Live Mail downloaden

Nadere informatie

Microsoft Security Essentials downloaden

Microsoft Security Essentials downloaden Wegwijs in internet Thuis in Windows Vista Thuis in Windows 7 Microsoft Security Essentials downloaden Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Microsoft Security

Nadere informatie

Obstetrie & Gynaecologie Verloskunde De 20-weken echo

Obstetrie & Gynaecologie Verloskunde De 20-weken echo Obstetrie & Gynaecologie Verloskunde De 20-weken echo Prenatale diagnostiek Obstetrie & Gynaecologie Verloskunde Inleiding In deze folder leest u meer over de 20-weken echo. De informatie is bedoeld voor

Nadere informatie

Marike van der Schaaf Juultje Sommers. Evidence statement voor fysiotherapie op de intensive care

Marike van der Schaaf Juultje Sommers. Evidence statement voor fysiotherapie op de intensive care Marike van der Schaaf Juultje Sommers Evidence statement voor fysiotherapie op de intensive care Marike van der Schaaf Juultje Sommers Evidence statement voor fysiotherapie op de intensive care ISBN 978-90-368-0903-0

Nadere informatie

Dynamiek & ethiek van prenatale screening

Dynamiek & ethiek van prenatale screening Dynamiek & ethiek van prenatale screening Studium Generale Maastricht 16 April 2013 dr Wybo Dondorp, Maastricht University CAPHRI / GROW Opzet Prenatale screening Ethische en juridische achtergrond (

Nadere informatie

Doen en blijven doen

Doen en blijven doen Doen en blijven doen Doen en blijven doen Voorlichting en compliancebevordering door paramedici Marieke van der Burgt en Frank Verhulst Vierde, herziene druk Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009

Nadere informatie

Aanbestedingsrecht 2016/2018

Aanbestedingsrecht 2016/2018 Aanbestedingsrecht 2016/2018 Aanbestedingsrecht 2016/2018 onder redactie van: Prof. mr. G.W.A. van de Meent en Mr. A. Stellingwerff Beintema Ars Aequi Libri Nijmegen 2016 ISBN: 978-90-6916-767-1 NUR 823

Nadere informatie

Leercoaching in het hbo. Student

Leercoaching in het hbo. Student Leercoaching in het hbo Student Leercoaching in het hbo Student Een kapstok om jezelf uit te dagen de regie over je leren te nemen Jette van der Hoeven 2e druk Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009

Nadere informatie

NIPT: dynamiek & ethiek van prenatale screening Vumc-AMC maart dr Wybo Dondorp, Health, Ethics & Society

NIPT: dynamiek & ethiek van prenatale screening Vumc-AMC maart dr Wybo Dondorp, Health, Ethics & Society NIPT: dynamiek & ethiek van prenatale screening Vumc-AMC maart 2014 dr Wybo Dondorp, Screening en diagnostiek S: Aanbod medisch onderzoek aan personen die in beginsel geen gezondheidsklachten hebben,

Nadere informatie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie Zelfstandig werken Ajodakt Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie 9 789074 080705 Informatieverwerking Groep 7 Antwoorden Auteur P. Nagtegaal ajodakt COLOFON Illustraties

Nadere informatie

Werkboek voor ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen

Werkboek voor ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen Werkboek voor ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen Kind en Adolescent Praktijkreeks Dit Werkboek voor ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen hoort bij de handleiding Integrale

Nadere informatie

Atlas van de parodontale diagnostiek

Atlas van de parodontale diagnostiek Atlas van de parodontale diagnostiek Atlas van de parodontale diagnostiek Dr. Johan van Dijk Dr.FredSpijkervetendr.JanTromp Houten 2011 Ó 2011 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media Alle

Nadere informatie

trisomie 13 en trisomie 18: de prenatale diagnose

trisomie 13 en trisomie 18: de prenatale diagnose trisomie 13 en trisomie 18: de prenatale diagnose Katelijne Bouman, klinisch geneticus Afdeling Genetica Universitair Medisch Centrum Groningen Trisomie 13 en 18: de prenatale diagnose Geboorteprevalentie

Nadere informatie

ONDERSTEUNEND COMMUNICEREN BIJ DEMENTIE

ONDERSTEUNEND COMMUNICEREN BIJ DEMENTIE ONDERSTEUNEND COMMUNICEREN BIJ DEMENTIE ISBN 978-90-368-1699-1 ISBN 978-90-368-1700-4 (ebook) 2017 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Samenvatting. Huidige prenatale screening

Samenvatting. Huidige prenatale screening Samenvatting De afgelopen jaren zijn nieuwe tests ontwikkeld om bij een foetus chromosoomafwijkingen op te sporen, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down. Kenmerk van deze tests is dat ze niet invasief

Nadere informatie

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo 12-12-2016 607 Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo Elke zwangere in Almere mag gebruik maken van 2 echo-onderzoeken: een termijnecho in het begin van

Nadere informatie

Supervisie in onderwijs en ontwikkeling

Supervisie in onderwijs en ontwikkeling Supervisie in onderwijs en ontwikkeling Supervisie in onderwijs en ontwikkeling Delen en helen Onder redactie van: Sijtze de Roos Auteurs: Heleen Bakker Hans Borst Corine Havelaar-Bakker Sijtze de Roos

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 5 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n Les 1 Hele uren tot en met 12 uur 1 Hoe laat is het? Vul in. 2 Hoe laat is het? Maak vast. 2

Nadere informatie

De basis van het Boekhouden

De basis van het Boekhouden De basis van het Boekhouden Werkboek Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Hans Dijkink de basis van het boekhouden Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Beleidsadvies Onverwachte bevindingen bij het SEO opgesteld door de Werkgroep Foetale Echoscopie

Beleidsadvies Onverwachte bevindingen bij het SEO opgesteld door de Werkgroep Foetale Echoscopie Prenatale screening Downsyndroom en SEO Beleidsadvies Onverwachte bevindingen bij het SEO opgesteld door de Werkgroep Foetale Echoscopie Inleiding Bij de voorlichting aan het begin van de zwangerschap,

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een Outlook.com-account aanmaken hoort bij

Nadere informatie

Beleidsadvies onverwachte bevindingen bij het SEO opgesteld door de Werkgroep Foetale Echoscopie

Beleidsadvies onverwachte bevindingen bij het SEO opgesteld door de Werkgroep Foetale Echoscopie Beleidsadvies onverwachte bevindingen bij het SEO opgesteld door de Werkgroep Foetale Echoscopie Inleiding Bij de voorlichting aan het begin van de zwangerschap, dient de zwangere vrouw die informatie

Nadere informatie

1. Algemene cijfers Noot voor de lezer: waar wordt gesproken over kind wordt ook foetus bedoeld.

1. Algemene cijfers Noot voor de lezer: waar wordt gesproken over kind wordt ook foetus bedoeld. 1. Algemene cijfers Noot voor de lezer: waar wordt gesproken over kind wordt ook foetus bedoeld. Het aantal geboortes in Noord Nederland In tabel 1 is weergegeven hoeveel kinderen levend en dood geboren

Nadere informatie

Niet meer depressief

Niet meer depressief Niet meer depressief Dit boek, Niet meer depressief; Werkboek voor de cliënt, is onderdeel van de reeks Protocollen voor de GGZ. Serie Protocollen voor de GGZ De boeken in de reeks Protocollen voor de

Nadere informatie

Profiel van de Nederlandse overheid

Profiel van de Nederlandse overheid Profiel van de Nederlandse overheid Organisatie, beleid en besluitvorming Links Remko Iedema en Patricia Wiebinga bussum 2012 Deze links vormen extra materiaal bij de zesde, herziene druk van het boek

Nadere informatie

2006 Medisch Contact 30 september 2010 65 nr. 39

2006 Medisch Contact 30 september 2010 65 nr. 39 2006 Medisch Contact 30 september 2010 65 nr. 39 De dynamiek van prenatale screening Steeds breder testaanbod maakt morele keuzes noodzakelijk mr. drs. Antina de Jong, ethicus en jurist, Universiteit Maastricht,

Nadere informatie

Werken in sph. Maria van Deutekom Britt Fontaine Godelieve van Hees Marja Magnée Alfons Ravelli

Werken in sph. Maria van Deutekom Britt Fontaine Godelieve van Hees Marja Magnée Alfons Ravelli Verslaafden Werken in sph Redactie: Dineke Behrend Maria van Deutekom Britt Fontaine Godelieve van Hees Marja Magnée Alfons Ravelli 2 Verslaafden Auteur: Hans van Nes Bohn Stafleu Van Loghum Houten, 2004

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie VERLOSKUNDE PRENATALE SCREENING. Versie 1.5. Verantwoording

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie VERLOSKUNDE PRENATALE SCREENING. Versie 1.5. Verantwoording Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie VERLOSKUNDE PRENATALE SCREENING Versie 1.5 Datum Goedkeuring Verantwoording 01 03 2006 NVOG Inhoudsopgave Algemeen...1 Wat is prenatale screening?...1

Nadere informatie

Auteur: A. Franx Redacteur: dr. E. Bakkum Bureauredacteur: Jet Quadekker

Auteur: A. Franx Redacteur: dr. E. Bakkum Bureauredacteur: Jet Quadekker 1 Prenatale screening Onderzoek naar aangeboren aandoeningen in het begin van de zwangerschap Commissie Patiënten Voorlichting NVOG I.s.m. Erfocentrum en VSOP Auteur: A. Franx Redacteur: dr. E. Bakkum

Nadere informatie

Prenatale screening: de combinatietest. Kansbepaling vroeg in de zwangerschap op het syndroom van Down, Edwardssyndroom en Patausyndroom

Prenatale screening: de combinatietest. Kansbepaling vroeg in de zwangerschap op het syndroom van Down, Edwardssyndroom en Patausyndroom Prenatale screening: de combinatietest Kansbepaling vroeg in de zwangerschap op het syndroom van Down, Edwardssyndroom en Patausyndroom Inleiding Iedere ouder wenst een gezond kind. Helaas worden soms

Nadere informatie

ETEN EN DRINKEN BIJ DEMENTIE. Jeroen Wapenaar Lisette de Groot

ETEN EN DRINKEN BIJ DEMENTIE. Jeroen Wapenaar Lisette de Groot ETEN EN DRINKEN BIJ DEMENTIE Jeroen Wapenaar Lisette de Groot Eerste druk, Reed Business, Amsterdam 2013 Tweede (ongewijzigde) druk, Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2016 ISBN 978-90-368-1557-4 DOI 10.1007/978-90-368-1558-1

Nadere informatie

Inspanningsfysiologie bij kinderen

Inspanningsfysiologie bij kinderen Inspanningsfysiologie bij kinderen Inspanningsfysiologie bij kinderen onder redactie van dr. T. Takken dr. M. van Brussel dr. H.J. Hulzebos Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 Ó 2008 Bohn Stafleu van Loghum,

Nadere informatie

Inleiding 2 Wat is prenatale screening? 2 2. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Bij welke zwangerschapsduur vindt prenatale

Inleiding 2 Wat is prenatale screening? 2 2. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Bij welke zwangerschapsduur vindt prenatale Inleiding De meeste kinderen worden gezond geboren, maar een klein percentage (ongeveer 3 tot 4%) van alle kinderen heeft bij de geboorte een aangeboren aandoening, zoals het Down-syndroom ('mongooltje')

Nadere informatie

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028 Geachte mevrouw, U heeft gekozen voor de nekplooimeting, of u heeft een medische reden om een vroege uitgebreide echo te ondergaan. Dit betekent dat er voor de 14 e week van de zwangerschap een echo bij

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Belastingwetgeving 2015

Belastingwetgeving 2015 Belastingwetgeving 2015 Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Uitgeverij Educatief Belastingwetgeving Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Eerste druk Uitgeverij

Nadere informatie

Prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen

Prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen Prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen Definitieve versie 13-3-2007 1 INHOUD 1. Wat leest u in deze brochure? 2. Onderzoek naar Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen 2.1 Onderzoek

Nadere informatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 13 JUNI 2017 houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Een nieuwe heup of knie

Een nieuwe heup of knie Een nieuwe heup of knie Een nieuwe heup of knie Hoe wordt u weer lichamelijk en sportief actief? Martin Stevens Inge van den Akker-Scheek Jan Hamelink Inge Reininga Karen den Uyl-Verlinden Robert Wagenmakers

Nadere informatie

i n s t a p h a n d l e i d i n g

i n s t a p h a n d l e i d i n g jaargroep 7 reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p h a n d l e i d i n g d e r e k e n m a c h i n e Inleiding Het programma laat de leerlingen kennismaken met vernieuwende elementen

Nadere informatie

Spelend leren, leren spelen

Spelend leren, leren spelen Spelend leren, leren spelen een werkboek voor kinderen en ouders Rudy Reenders, Wil Spijker & Nathalie van der Vlugt Spelend leren, een werkboek voor kinderen en ouders leren spelen Rudy Reenders, Wil

Nadere informatie

Denken + Doen = Durven

Denken + Doen = Durven 1 Denken + Doen = Durven Werkboek voor jezelf Dit werkboek is van: Houten Bohn Stafleu van Loghum, 2008 2 Denken + Doen = Durven Kind en Adolescent Praktijkreeks Dit Denken + Doen = Durven, Werkboek voor

Nadere informatie

SPN-MONITOR Prenatale screening in de regio

SPN-MONITOR Prenatale screening in de regio SPN-MONITOR 2015 Prenatale screening in de regio INHOUDSOPGAVE Over deze terugrapportage... 3 De prenatale screening in de SPN-regio... 4 Hoe verliep de gegevensaanlevering over 2015 aan Peridos?... 4

Nadere informatie

Motivatie en mogelijkheden van moeilijke mensen

Motivatie en mogelijkheden van moeilijke mensen Motivatie en mogelijkheden van moeilijke mensen Motivatie en mogelijkheden van moeilijke mensen Redactie: Arno van Dam en Niels Mulder Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 Ó 2008 Bohn Stafleu van Loghum,

Nadere informatie

Informatorium voor Voeding en Diëtetiek

Informatorium voor Voeding en Diëtetiek Informatorium voor Voeding en Diëtetiek Onder redactie van: Majorie Former Gerdie van Asseldonk Jacqueline Drenth Jolanda van Duinen Informatorium voor Voeding en Diëtetiek Supplement Voedings- en Dieetleer

Nadere informatie

Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen. Extra les: Wonen. Dorothé Pietersma. u i t g e v e r ij coutinho.

Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen. Extra les: Wonen. Dorothé Pietersma. u i t g e v e r ij coutinho. Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Wonen Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over wonen hoort bij Zwart op wit. Praktische schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Tabel 1: Kans op het krijgen van een kind met het syndroom van Down uitgezet tegen de leeftijd.

Tabel 1: Kans op het krijgen van een kind met het syndroom van Down uitgezet tegen de leeftijd. De Nekplooimeting Inleiding Elke zwangere hoopt op een gezonde baby. Helaas worden er soms kinderen geboren met een lichamelijke en/of een verstandelijke handicap. Met behulp van een echo-onderzoek (de

Nadere informatie