CHECKLIST Toegankelijkheid van bestaande woningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHECKLIST Toegankelijkheid van bestaande woningen"

Transcriptie

1 CHECKLIST Toegankelijkheid van bestaande woningen

2 Colofon CHECKLIST heid van bestaande woningen Opdrachtgever Gemeente Wijk bij Duurstede Een uitgave van CliëntenBelang Utrecht Kaap Hoorndreef AV Utrecht Telefoon: (030) Fax: (030) Web: Kenmerk Tekst 07 TOE 024 jha J.J.M. Haug Datum e 1 versie 19 juni 2007 e 2 versie 23 juli 2009 met dank aan, Het adviesteam Safe Ergo van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen opleiding Ergotherapie. Imke Bunthof Joanne Kwakkel Claudia Roelofs Gabi Scheffelaar 2009, CliëntenBelang Utrecht Alle rechten voorbehouden. Teksten, delen van teksten en/of artikelen uit deze uitgave mogen, na verkregen toestemming van CliëntenBelang Utrecht, worden overgenomen of worden verveelvoudigd onder strikte voorwaarde van bronvermelding. Toestemming kan worden aangevraagd per brief, fax of .

3 INHOUD 1 INLEIDING 4 2 INSTAPCRITERIA 4 3 WERKWIJZE 5 4 VOORBEELD VAN EEN INGEVULD BLAD VAN DE CHECKLIST 1 5 CHECKLIST 2 NEN 1814 hellingshoek 10 TERMEN 11 LITERATUUR 13 CLIËNTENBELANG UTRECHT 14 CliëntenBelang Utrecht CONCEPT Toegankelijkheid en geschiktheid van woningen

4 1 INLEIDING Met behulp van deze checklist kan men het niveau van heid van bestaande woningen screenen. De heid wordt geclassificeerd met behulp van sterren. De checklist geeft tevens een indicatie van welke aanpassingen mogelijk zijn en of het mogelijk is dat de woning hoger geclassificeerd kan worden. Het doel van het sterrensysteem is dat gemeenten en woningbouwcorporaties in kaart kunnen brengen wat de heid is van de woningen. Hierdoor wordt duidelijk hoeveel en welke woningen er beschikbaar zijn voor gebruikers, gebruikers en zorgbehoevenden. Er kunnen maximaal 5 sterren toegekend worden aan een woning. De onderverdeling van sterren is: Eén ster (*) Nultrap woning Twee sterren (**) Rollator Drie sterren (***) Rolstoel bezoekbaar en Vier sterren (****) Rolstoel Vijf sterren (*****) Zorg De checklist is in 2007 in opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede door CliëntenBelang Utrecht ontwikkeld. In 2009 is door studenten ergotherapie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en validiteit. Naar aanleiding van dit onderzoek is de checklist bijgesteld. 2 INSTAPCRITERIA Uit het onderzoek is gebleken dat de checklist betrouwbaar en valide afgenomen kan worden mits diegene die de checklist af neemt zich houdt aan de instructies en voldoet aan de volgende criteria. Beheersing van de Nederlandse taal zowel schriftelijk als mondeling. Kennis van woningaanpassingen passend bij de criteria in de checklist CliëntenBelang Utrecht CONCEPT Toegankelijkheid en geschiktheid van woningen

5 3 WERKWIJZE Om de checklist valide te kunnen afnemen is het noodzakelijk om u te houden aan de onderstaande werkwijze. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de uitkomsten betrouwbaar zijn. Duur afname: 30 minuten. Een woning kan zowel beoordeeld worden als deze bewoond als wanneer deze woning leeg staat. Toepassing op alle vragen: 1 Beantwoord altijd alle vragen. 2 Maak foto s ter verduidelijking en ondersteuning voor in het verslag. 3 Bekijk goed per vraag of het om een woongebouw of om een woning gaat. 4 Start bij voorkeur bij de eerste vraag, dit is niet noodzakelijk. 5 Lees de vraag zorgvuldig. 6 Maak zonodig gebruik van de begrippenlijst. 7 Omcirkel het juiste antwoord, 1 antwoord is mogelijk. 8 Schrijf in de daarvoor bestemde kolom de opgemeten maten. 9 Als het antwoord nee is, bepaal dan of er een aanpassing mogelijk is indien er een + teken in de kolom aanpasbaar staat (zie het voorbeeld van de ingevulde checklist op pagina 1). 10 Als er een aanpassing mogelijk is omcirkel dan het + teken. 11 Beschrijf welke aanpassing mogelijk is. Vragen met metingen: 12 Maak bij het meten gebruik van de voorgeschreven benodigdheden. 13 Schrijf alle uitkomsten uit de metingen in millimeters of meters op. 14 Voor verduidelijking kan de situatie geschetst worden. 15 Om doorgangen te meten, bijvoorbeeld deuren of gangen is het noodzakelijk om de smalste punten van de doorgang te meten. Hierbij moet altijd vanaf de binnenkant van de deur gemeten worden (als deze openstaat). Ing J.J.M. Haug (11 juni 2009) bouwkundig adviseur heid CliëntenBelang Utrecht CliëntenBelang Utrecht CONCEPT Toegankelijkheid en geschiktheid van woningen

6 4 VOORBEELD VAN EEN INGEVULD BLAD VAN DE CHECKLIST In een woning zijn de volgende gegevens verzameld: 1 Er is geen hellingshoek van opritten te zien in de looproute tussen de rijbaan en het voetpad/trottoir. 2 De opritten zijn gemeten 820 mm. Deze kunnen niet breder gemaakt worden. 3 Het toegangspad naar de woning is 700 mm breed. Het heeft aan beide kanten wel 120 mm over wat nu tuin is. Let op: de vragen moeten met ja, n.v.t. of nee beantwoord worden. Omcirkel het juiste antwoord, slechts 1 antwoord is mogelijk. nultredewoni ng bezoekbaar zorg geen ster * ** *** **** ***** aanpasbaar 1. De hellingshoek van opritten in de looproute tussen de rijbaan en het voetpad/trottoir voldoen. nee ja / nvt + 2. Deze opritten zijn tenminste 800 mm breed. 820 mm 3. Het toegangspad buiten tot de entree van de woning óf tot de entree van het woongebouw is tenminste 900 mm breed (exclusief opritten, hekken en deuren). nee ja + Kan herbestra at worden naar 940 mm breedte 700 mm huidige situatie 120 mm aan beide kanten over In dit geval is dit de eerste kolom met een markering. Er sprake is van een 1 ster. W anneer het probleem aanpasbaar is kan men met een gestippelde markering aangeven wat het antwoord op de vraag zou zijn na aanpassing In de laatste kolom kan men aangeven dat er sprake is van een aanpassing. CliëntenBelang Utrecht 1 Sterrensysteem

7 5 CHECKLIST VERANTWOORDING MAATVOERING Sterrensysteem Checklist voor bestaande woningen 1 1. De hellingshoek van opritten in de looproute tussen de rijbaan en het 2 voetpad/trottoir voldoen (zie bijlage blz 10). nultrapwoning bezoekbaar geen ster * ** *** **** ***** aanpasbaar maten zorg nee ja/nvt Deze opritten zijn tenminste 800 mm breed. nee ja/nvt + 3. Het toegangspad buiten tot de voordeur van de woning óf tot de entree van het woongebouw is tenminste 900 mm breed 4 (exclusief opritten, hekken en deuren). 4. Drempels in de looproute tot de voordeur van de woning zijn maximaal 20 mm hoog. 5. De hellingshoek van hellingen in de looproute tot voorbij de voordeur van de woning voldoen (zie bijlage blz 10). nee ja/nvt + 6. De vrije doorgang tot voorbij de voordeur van de woning is 5 minimaal 800 mm breed. nee ja/nvt Opritten die zich ver buiten de logische looproute bevinden zijn ongeschikt. Het beheer van voetpaden is meestal de verantwoordelijkheid van een gemeente. Deze maat is gebaseerd op de vrije doorgang voor deuren van 800 mm die voor 1993 in Geboden Toegang toelaatbaar werd geacht. 900 mm is smal maar wel bruikbaar en wordt in bestaande richtlijnen NEN 1814 en het Handboek voor Toegankelijkheid als toelaatbare breedte genoemd bij puntvernauwingen. Deze maten zijn gebaseerd op bestaande gebouwen. Voor 1993 was in Geboden Toegang een vrije doorgang van 800 mm toelaatbaar. Omdat veel bestaande gebouwen van voor 1993 dateren en omdat de meeste en smaller zijn dan 800 mm wordt deze maat hier gehanteerd. CliëntenBelang Utrecht 2 Sterrensysteem

8 VERANTWOORDING MAATVOERING Sterrensysteem Checklist voor bestaande woningen 7. DEZE VRAAG GAAT OVER HET WOONGEBOUW, WANNEER ER GEEN SPRAKE IS VAN EEN WOONGEBOUW, VUL NVT IN! Alle deuren in de looproute vanaf de entree van het woongebouw tot de woning zijn voorzien van een deurautomaat of staan permanent open. Opmerking, Het gaat o.a. om toegangsdeuren van het woongebouw, de gangdeuren, liftdeuren en galerijdeuren. 8. DEZE VRAAG GAAT OVER HET WOONGEBOUW, WANNEER ER GEEN SPRAKE IS VAN EEN WOONGEBOUW, VUL NVT IN! De vrije doorgang in de looproute vanaf de entree van het woongebouw tot voorbij de voordeur van de woning is minimaal 800 mm breed (gangen en deuren). 9. De entree, woonkamer en toilet - bevinden zich op de begane grond of er is een lift of een stoeltjeslift waarmee de ruimtes bereikbaar zijn. nultrapwoning bezoekbaar geen ster * ** *** **** ***** aanpasbaar maten zorg nee ja/nvt + nee ja/nvt De entree, de woonkamer en toilet - bevinden zich op de begane grond of 8 - er is een lift aanwezig waarmee de ruimtes bereikbaar zijn (kooilift, trapplateaulift of hefplateaulift). Let op: een stoeltjeslift is in dit geval ongeschikt! nee ja/nvt 11. De entree, woonkamer, toilet*, keuken, slaapkamer* en doucheruimte - bevinden zich op de begane grond of - er is een lift aanwezig waarmee de ruimtes bereikbaar zijn (kooilift, trapplateaulift of hefplateaulift). Let op: een stoeltjeslift is in dit geval ongeschikt! * = meest nee ja/nvt 6 7 De lift is geschikt voor het vervoeren van een persoon. Aan de maatvoering van de lift worden geen specifieke eisen gesteld. Bij een e woning kan het voorkomen dat het toilet en de slaapkamer zich op een verschillende verdieping bevinden. In dat geval wordt ervan uitgegaan dat een po-stoel een adequate voorziening is. 8 Hierbij is uitgegaan van een gebruiker die geen sta-functie meer heeft. CliëntenBelang Utrecht 3 Sterrensysteem

9 VERANTWOORDING MAATVOERING Sterrensysteem Checklist voor bestaande woningen 12. WANNEER ER GEEN LIFT IS VUL DAN NVT IN! 9 De lift is aangepast en voldoet aan de volgende eis: - Een kooilift of hefplateaulift heeft een vrij vloeroppervlak dat tenminste 1,05 m breed en 1,35 m diep is. - Een trapplateaulift heeft een vrij vloeroppervlak van tenminste 0,8 x 1,1 m. Let op: een stoeltjeslift is in dit geval ongeschikt! nultrapwoning bezoekbaar geen ster * ** *** **** ***** aanpasbaar maten nee zorg ja/nvt 13. WANNEER ER GEEN LIFT IS VUL DAN NVT IN! De bedieningsknoppen van liften zijn geschikt voor gebruikers. - hoogte tussen 0,9 en 1,35 m en - tenminste 0,5 m uit inwendige hoeken. nee ja/nvt 14. Bij bochten vanaf de entree van het woongebouw én de entree van de woning tot in de woonkamer is manoeuvreerruimte voor een. Voor de manoeuvreerruimte geldt : X + Y is groter of gelijk aan 1,95 m (het smalste stuk binnen één meter voor en na de bocht meten). nee ja/nvt 15. De drempel aan de buitenzijde van de voordeur van de 10 woning is maximaal 20 mm hoog. Opmerking Voor de afwatering van het kozijn en de aansluiting met het straatwerk mag 20 mm extra worden gerekend (totaal 40 mm). 9 Een heeft een gebruiksruimte van 0,9 x 1,2 m. Een lift met een binnenmaat van 1,15 x 1,35 m voor 1993 genoemd in Geboden Toegang is geschikt voor deze doelgroep. Scootmobielen kunnen wel 1,5 m lang zijn en passen niet in deze liften. Tegenwoordig eist het Bouwbesluit is bij nieuwe woongebouwen een lift van 1,05 x 2,05 m. 10 Bij veel bestaande woningen is een hoogteverschil van minder dan 20 mm hoogte tussen de onderdorpel en de bestrating niet realiseerbaar, omdat de sponning zelf al 15 a 20 mm diep is. Daarom is gekozen voor een alternatief. CliëntenBelang Utrecht 4 Sterrensysteem

10 VERANTWOORDING MAATVOERING Sterrensysteem Checklist voor bestaande woningen 16. De drempel aan de binnenzijde van de voordeur van de woning is maximaal 20 mm hoog. Opmerking Wanneer er bij een leegstaande woning er géén vloerafwerking (parket, vinyl, plavuizen, graniet e.d.) aanwezig is, moet u 10 mm aftrekken van de hoogte van de gemeten drempels. Dit geldt voor alle drempels in de woning! nultrapwoning bezoekbaar geen ster * ** *** **** ***** aanpasbaar maten zorg 17. De vrije doorgang in de looproute vanaf de entree van de woning tot voor de toiletruimte en tot in de woonkamer is tenminste 800 mm breed (gangen en deuren). nee ja 18. De vrije doorgang in de looproute vanaf de entree van de woning tot in de woonkamer, toilet, keuken, slaapkamer en doucheruimte is tenminste 800 mm breed (gangen en deuren). Opmerking wanneer er meerdere toiletruimten zijn ga dan uit van de meest e ruimte. 19. Bij bochten in de gangen van de woning naar de woonkamer, toilet, keuken, slaapkamer en doucheruimte is manoeuvreerruimte voor een (het smalste stuk binnen één meter voor en na de bocht meten). Voor de manoeuvreerruimte geldt : X + Y is groter of gelijk aan 1,95 m (het smalste stuk binnen één meter voor en na de bocht meten). Opmerking Meubilair zoals bedden en kasten kunnen ook bepalend zijn! nee nee ja ja 20. Drempels na de entree van de woning tot voor de toiletruimte en tot in de 11 woonkamer zijn maximaal 20 mm hoog. 21. Drempels na de entree van de woning tot in de keuken en tot in de slaapkamer zijn maximaal 20 mm hoog. 11 Een drempel van 20 mm is wel conform de bestaande richtlijnen, maar is voor een dagelijkse - of gebruiker te hoog. Een aanpassing in de vorm van een oploopdorpel is noodzakelijk. CliëntenBelang Utrecht 5 Sterrensysteem

11 VERANTWOORDING MAATVOERING Sterrensysteem Checklist voor bestaande woningen In de keuken is voor het aanrecht een vrije ruimte van minimaal 1,2 m voor de gootsteen en het gasstel. nultrapwoning bezoekbaar geen ster * ** *** **** ***** aanpasbaar maten zorg De drempel aan de buitenzijde van de toiletdeur van het meest e toilet is: - maximaal 20 mm hoog of - maximaal 70 mm hoog en voorzien van een oploopdorpel met een helling niet steiler dan 1 : De drempel aan de binnenzijde van de toegangsdeur van de toiletdeur meest e toilet is: - maximaal 20 mm hoog of - maximaal 40 mm hoog en voorzien van een oploopdorpel met een helling niet steiler dan 1 : In de ruimte waar zich het meest e toilet bevindt, 14 is aansluitend op de closetpot een obstakelvrije ruimte van 1,2 x 1,2 m. 12 In de bestaande richtlijnen wordt er van uitgegaan dat het aanrecht onderrijdbaar is en dat de vereiste draaicirkel iets onder het aanrecht doorloopt. Dit is mogelijk wanneer er voor het aanrecht een vrije ruimte is van 1,2 mm. 13 Bij veel bestaande woningen is er een hoogteverschil tussen de badkamervloer en de aansluitende vloeren. Een hoogteverschil van minder dan 20 mm is wenselijk maar in veel bestaande woningen niet te realiseren. Hoogteverschillen mogen worden overbrugd met oploopdorpels, maar binnen een woning ontstaan door de beperkte manoeuvreerruimte snel problemen. Er is gekozen voor een hellingshoek die ook in Geboden Toegang 1993' werd gehanteerd van 1 : 6. Er is gekozen voor een maximale hoogte van 70 mm. Dit is erg hoog, maar laat nog net de mogelijkheid toe om een natte cel aan te brengen in bestaande woningen met houten vloeren. 14 De huidige normen stellen dat er een transfer moet kunnen plaatsvinden vanuit een direct naast en recht voor de closetpot. In bestaande situaties komt het zelden voor dat er direct naast de closetpot ruimte is voor een. Uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat vrijwel alle transfers plaats vinden schuin voor de closetpot ( Ruimte voor heid van dhr D.J.M. van der Voordt). Daarom is voor bestaande woningen gekozen voor een minimum variant. CliëntenBelang Utrecht 6 Sterrensysteem

12 VERANTWOORDING MAATVOERING Sterrensysteem Checklist voor bestaande woningen 26. In de ruimte waar zich het meest e toilet bevindt, is een vrije ruimte van 1,5 x 1,5 m (deze mag 0,3 m onder de wastafel doorlopen). 27. De drempel aan de buitenzijde van de douchedeur is: - maximaal 20 mm hoog of - maximaal 70 mm hoog en voorzien van een oploopdorpel met een helling niet steiler dan 1 : De drempel aan de binnenzijde van de douchedeur is: - maximaal 20 mm hoog of - maximaal 40 mm hoog en voorzien van een oploopdorpel met een helling niet steiler dan 1 : De douchevloer loopt gelijkmatig af naar de afvoerput (abrupte hoogteverschillen maximaal 10 mm hoog) nultrapwoning bezoekbaar geen ster * ** *** **** ***** aanpasbaar maten zorg 30. Onder de douchesproeier is een vrije ruimte van 1050 x 1350 mm. 31. In de doucheruimte is een vrije ruimte van 1,5 x 1,5 m (deze mag 0,3 m onder de wastafel doorlopen). 15 Een douchebak is ongeschikt voor mensen met een beperkte loopfunctie. CliëntenBelang Utrecht 7 Sterrensysteem

13 VERANTWOORDING MAATVOERING Sterrensysteem Checklist voor bestaande woningen 32. Kruis aan wat voor soort slaapkamer beschikbaar is voor een gebruiker, nultrapwoning bezoekbaar geen ster * ** *** **** ***** aanpasbaar maten zorg G 1 pers slaapkamer G 2 pers slaapkamer Voor de maatvoering dient u uit te gaan, -bij een eenpersoonsbed 2100 mm (lengte) bij 900 mm (breedte). -bij een tweepersoonsbed 2100 mm (lengte) bij 1800 mm (breedte), Alleen bij 3 x ja op de onderstaande vragen voldoet dit onderdeel aan 5 sterren! - aan één zijde van het bed is tenminste 0,9 m vrije ruimte realiseerbaar. In geval van een 2 pers slaapkamer moet tegelijk 0,6 m vrije ruimte realiseerbaar zijn aan de andere zijde van het bed. ja / nee - in de slaapkamer is een vrije ruimte van 1,5 x 1,5 m 16 ja / nee realiseerbaar. - de bovenstaande manoeuvreerruimten zijn vanaf de slaapkamerdeur bereikbaar via een verkeerstrook die 0,9 m breed is. ja / nee In de literatuur spreekt men over een draaicirkel voor een met een diameter van 1500 mm. Aangezien veel mensen moeite hebben om een cirkel te meten hanteren wij een vierkant van 1500 x 1500 mm. CliëntenBelang Utrecht 8 Sterrensysteem

14 VERANTWOORDING MAATVOERING Sterrensysteem Checklist voor bestaande woningen 33. Naast het bed is tevens een obstakelvrije ruimte 17 realiseerbaar van 1,3 m realiseerbaar voor een tillift en voor een douche- toilet. nultrapwoning bezoekbaar geen ster * ** *** **** ***** aanpasbaar maten zorg Deze vraag is alleen om vast te stellen of er sprake is van een nultrapswoning. NIET MEENEMEN IN BEOORDELING OVERIGE STERREN! 34. De entree, woonkamer, toilet, keuken, slaapkamer en doucheruimte - bevinden zich op de begane grond of er is een lift of een stoeltjeslift waarmee de ruimtes bereikbaar zijn Benodigde breedte uit Betere Werkruimte Bouwsteen O-10 en Bouwsteen O-2 De lift is geschikt voor het vervoeren van een persoon. Aan de maatvoering van de lift worden geen specifieke eisen gesteld. Bij een e woning kan het voorkomen dat het toilet en de slaapkamer zich op een verschillende verdieping bevinden. In dat geval wordt ervan uitgegaan dat een po-stoel een adequate voorziening is. CliëntenBelang Utrecht 9 Sterrensysteem

15 NEN 1814 hellingshoek Abrupte hoogteverschillen tot 20 mm (= 2 cm) hoogte zijn toelaatbaar. Hoogteverschillen van meer dan 20 mm moeten met een helling of lift worden overbrugd. De Nederlandse norm (NEN 1814) en het Handboek voor Toegankelijkheid stellen dat de hellingshoek van een helling bij voorkeur niet steiler is dan 1:25. W anneer niet aan de voorkeurshelling kan worden voldaan kan de maxim aal toelaatbare hellingshoek als volgt worden bepaald. Hoogteverschil 0,05 m hellingshoek m inder steil 1: 6 Hoogteverschil 0,10 m hellingshoek m inder steil 1:10 Hoogteverschil 0,25 m hellingshoek m inder steil 1:12 Hoogteverschil 0,50 m hellingshoek m inder steil 1:16 Hoogteverschil 1,00 m hellingshoek m inder steil 1:20 De vereiste hellingshoek voor tussenliggende hoogteverschillen m ag worden bepaald door interpolatie. Let op! De bovenstaande hellingshoeken zijn voor veel mensen veel te steil. Gebruik de grafiek om inzicht te krijgen in steilheid. VOORBEELD DREMPEL Een drempel heeft een hoogte van 40 mm. Er is dan volgens de tabel een lengte vereist van minimaal 0,4 m. De lengte is 0,45 m dus deze hellingshoek voldoet! OPRIT Deze oprit heeft een hoogte van 0,10 m = 10 cm = 100 mm. Er is dan volgens de tabel een lengte vereist van minimaal 1,00 m. De lengte is 1,00 m dus deze hellingshoek van de oprit voldoet! HELLINGBAAN Een hellingbaan heeft een hoogte van 400 mm. Er is dan volgens de tabel een lengte vereist van minimaal 5,3 m. De lengte is 2,80 m dus deze hellingshoek voldoet niet! Let op... 1m is het advies (zie de grafiek) Let op... 2,5 m is het advies (zie de grafiek) Let op m is het advies (zie de grafiek) CliëntenBelang Utrecht 10 BIJLAGE

16 TERMEN 1 ster woning: Deze woning voldoet minimaal aan de voor een 1 ster opgestelde criteria. Dit is een nultrapwoning, wat inhoudt dat de primaire leefruimten zich bevinden op één verdieping of bereikbaar zijn m et een lift of stoeltjeslift. 2 sterren woning: Deze woning voldoet minimaal aan 1 ster en de voor een 2 ster opgestelde criteria. Dit is een e woning, wat inhoudt dat alle primaire leefruimten binnen de woning bereikbaar en bruikbaar zijn voor iemand met een. 3 sterren woning: Deze woning voldoet minimaal aan 2 sterren en de voor een 3 ster opgestelde criteria. Dit is een bezoekbare en e woning, wat inhoudt dat een bezoeker in een zonder obstakels de woonkam er in kan rijden en voor de toiletruimte kan rijden. 4 sterren woning: Deze woning voldoet minimaal aan 3 sterren en de voor een 4 ster opgestelde criteria. Dit is een e woning, wat inhoudt dat alle primaire leefruimten binnen de woning bereikbaar en bruikbaar zijn voor iem and in een. 5 sterren woning: Deze woning voldoet minimaal aan 4 sterren en de voor een 5 ster opgestelde criteria. Dit is een woning waarin zorg verleend kan worden, wat inhoudt dat de woning geschikt is om de bewoner zonder loopfunctie te verzorgen. CliëntenBelang Utrecht 11 BIJLAGE

17 Overige termen Definitie Bron Aanpasbaar Bezoekbaar Bezoekersruimten Bruikbaar Draaicirkel Drempel Hefplateaulift Hellingshoek Kooilift Kozijn Looproute Oploopdorpel Oprit Primaire Leefruimte Stoeltjeslift Tillift Toegangspad Trapplateaulift Verkeersstrook Woongebouw De prestatie "aanpasbaar" garandeert dat iedere dagelijkse gebruiker de voor hem bestemde onderdelen van een gebouwde voorziening onafhankelijk en gelijkwaardig kan bereiken en gebruiken, dan wel dat deze onderdelen door relatief eenvoudige bouwkundige ingrepen en/of additionele voorzieningen kunnen worden aangepast aan individuele behoeften. De prestatie "bezoekbaar" garandeert dat iedere bezoeker die onderdelen van een gebouwde voorziening waarvan bezoekers gebruik mogen maken, onafhankelijk en gelijkwaardig kan bereiken en gebruiken. Ruimten die voor bezoekers van primair belang zijn om gebruik te maken van de woning. Dit zijn de entree, woonkamer en het toilet. De prestatie "bruikbaar" garandeert dat iedere dagelijkse gebruiker de voor hem bestemde onderdelen van een gebouwde voorziening onafhankelijk en gelijkwaardig kan bereiken en gebruiken. De cirkel waarbinnen een /douche-toilet moet kunnen manoeuvreren. (abrupt) Hoogteverschil. Een plateau bevestigd aan een verticale rails, waarmee een gebruiker hoogteverschillen kan overbruggen. De hoek (in procenten of in graden) die een helling maakt met een horizontaal vlak. Een verticaal bewegende lift in een liftkoker Een kozijn is een omranding voor een raam, deur, glasopening of een ander element. De route van de rijbaan tot de voordeur van de woning. Een geleidelijk oplopende dorpel om een hoogteverschil mee te overbruggen. Hellend oplopende weg, punt vanaf de toegangsweg naar het trottoir. De ruimten die een bewoner minimaal nodig heeft om gebruik te maken van de woning (woonkamer, toilet, keuken, slaapkamer en badruimte). Een stoel bevestigd aan een rails langs de trap, waarmee men hoogteverschillen kan overbruggen. Deze lift is niet geschikt voor mensen die niet kunnen staan. In de checklist wordt uitgegaan van een passieve tillift. Een passieve tillift is een lift waarmee mensen die niet kunnen staan verplaatst kunnen worden van het bed naar een. Pad vanaf het trottoir naar de ingang van de woning/woongebouw. Een plateau bevestigd aan een rails langs de trap, waarmee een gebruiker hoogteverschillen kan overbruggen. De strook waarbinnen een persoon zich met een en/of zich moet kunnen verplaatsen. Gebouw of gedeelte van gebouw waarin zich twee of meer woonfuncties bevinden, die zijn aangewezen op één of meer gemeenschappelijke verkeersroutes. NEN 1814 NEN 1814 NEN 1814 Bouwbesluit 2003 CliëntenBelang Utrecht 12 BIJLAGE

18 LITERATUUR Bouwbesluit 2003, Den Haag (2006) SDU uitgevers bv Eisen voor een integraal e speelvoorziening Uitgave van de NUSO Gebruikerstoets W onen & zorg VACpunt W onen Gradaties in heid van wonen (begrippen) Uitgave van CliëntenBelang Utrecht Gradaties in heid van wonen (richtlijnen) Uitgave van CliëntenBelang Utrecht Handboek voor Toegankelijkheid Handboek W oonkeur Uitgave Reed Business Inform ation bv Uitgave SKW certificatie Handboek aanpasbaar bouwen (1992) Nationale woningraad Handboek voor Architecten en planologen, Tiel (1996) ARJO Voetpaden voor iedereen Uitgave van CliëntenBelang Utrecht CliëntenBelang Utrecht 13 BIJLAGE

19 CLIËNTENBELANG UTRECHT De bouwkundig adviseur heid van CliëntenBelang Utrecht is de specialist op het gebied van heid in de provincie Utrecht. De bouwkundig adviseur is met name gespecialiseerd in adviezen over de heid van de dagelijkse woonomgeving voor mensen met een functiebeperking. Zorg en welzijn horen hier ook bij. De advisering van CliëntenBelang Utrecht kenmerkt zich door professionaliteit én jarenlange praktijkervaring. Zo ontstaat maatwerk. CliëntenBelang Utrecht werkt voor gemeenten, zorgaanbieders, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, ondernemers en belangenorganisaties. U kunt bij CliëntenBelang Utrecht terecht voor:! Richtlijnen voor heid. CliëntenBelang Utrecht heeft richtlijnen opgesteld voor: - woningen en woongebouwen - e openbare ruimte zoals voetpaden en oversteekplaatsen - diverse soorten gebouwen met een publieksfunctie. In deze richtlijnen heeft CliëntenBelang Utrecht de bestaande normeringen van onder andere het Bouwbesluit, NEN 1814 en het Handboek voor Toegankelijkheid vertaald, zodat de maatvoeringen direct in de praktijk toepasbaar zijn. Elke richtlijn is aangevuld met een checklist om de heid te inventariseren. De richtlijnen en de checklisten kunt u downloaden van de website van CliëntenBelang Utrecht.! Advisering op maat Zowel bij nieuwbouw als bij verbouw kunt u de bouwkundig adviseur van CliëntenBelang Utrecht inschakelen voor een heidsadvies op maat. Dat wil zeggen: advies dat past binnen de technische mogelijkheden en financiële kaders. Toegankelijkheid is gemakkelijk (en goedkoper!) te realiseren als u CliëntenBelang Utrecht in een zo vroeg mogelijk stadium inschakelt. De heidsadvisering van CliëntenBelang Utrecht kan bestaan uit het beoordelen* van: - woningen en woongebouwen - bouw- en inrichtingsplannen - bestaande gebouwen - verbouwingsplannen - bestratingen, voetpaden en looproutes - bestratingsplannen en plannen voor looproutes. * = inclusief suggesties om de heid te verbeteren Wilt u meer weten? Neem gerust contact met de bouwkundig medewerker van CliëntenBelang Utrecht op. W ij zijn u graag van dienst. Voor advisering op maat en voor inventarisaties kunnen wij u, op verzoek, een offerte sturen. CliëntenBelang U trecht Kaap H oorndreef AV U trecht tel (030) E-m ail c lientenbelangutrec ht.nl W eb

Checklist Toegankelijkheid en aanpasbaarheid van bestaande woningen. & Instructies afname checklist

Checklist Toegankelijkheid en aanpasbaarheid van bestaande woningen. & Instructies afname checklist Checklist Toegankelijkheid en aanpasbaarheid van bestaande woningen & Instructies afname checklist Uitgave van CliëntenBelang Utrecht SafeErgo Hogeschool van Arnhem en Nijmegen In opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

Toegankelijkheid en geschiktheid van woningen

Toegankelijkheid en geschiktheid van woningen Toegankelijkheid en geschiktheid van woningen Toegankelijkheid en geschiktheid van woningen Opdrachtgever Gemeente Wijk bij Duurstede 1e druk 1e versie 19 juni 2007 2e versie 23 juli 2009 Auteur J.J.M.

Nadere informatie

Begrip Gelijkwaardigheid. (Bouwbesluit 2003)

Begrip Gelijkwaardigheid. (Bouwbesluit 2003) Begrip Gelijkwaardigheid (Bouwbesluit 2003) Met dank aan Dhr M. de Ronde (Stichting Het Klaverblad Zeeland) en Dhr F. Schuurman (Zorg Gebruikers Bundeling Flevoland) Begrip Gelijkwaardigheid (Bouwbesluit

Nadere informatie

GRADATIES IN DE TOEGANKELIJKHEID VAN WONINGEN Richtlijnen voor het ontwikkelen en beoordelen van (ver)bouwplannen

GRADATIES IN DE TOEGANKELIJKHEID VAN WONINGEN Richtlijnen voor het ontwikkelen en beoordelen van (ver)bouwplannen GRADATIES IN DE TOEGANKELIJKHEID VAN WONINGEN Richtlijnen voor het ontwikkelen en beoordelen van (ver)bouwplannen In samenwerking met de gemeente Wijk bij Duurstede, de Woningstichting Volksbelang en de

Nadere informatie

1 METEN VAN EEN KERKGEBOUW

1 METEN VAN EEN KERKGEBOUW 1 METEN VAN EEN KERKGEBOUW Voordat er gegevens op de website kunnen worden ingevoerd moet de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid BTB van een locatie worden bepaald. De BTB wordt weergegeven

Nadere informatie

Richtlijnen. Gradaties in toegankelijkheid van woningen. B ouw

Richtlijnen. Gradaties in toegankelijkheid van woningen. B ouw Richtlijnen Gradaties in toegankelijkheid van woningen B ouw Advies Toegankelijkheid Met dank aan: Marcel de Ronde (Stichting Het Klaverblad Zeeland) Frans Schuurman (Zorg Gebruikers Bundeling Flevoland)

Nadere informatie

Toegankelijkheid openbare gebouwen

Toegankelijkheid openbare gebouwen Toegankelijkheid openbare gebouwen Toegankelijkheid van openbare gebouwen is een belangrijk kwaliteitsaspect. Iedereen, jong en oud, moet gemakkelijk zijn weg kunnen vinden. Dus ook voor mensen met een

Nadere informatie

GRADATIES IN DE TOEGANKELIJKHEID VAN WONINGEN Richtlijnen voor het ontwikkelen en beoordelen van (ver)bouwplannen

GRADATIES IN DE TOEGANKELIJKHEID VAN WONINGEN Richtlijnen voor het ontwikkelen en beoordelen van (ver)bouwplannen GRADATIES IN DE TOEGANKELIJKHEID VAN WONINGEN Richtlijnen voor het ontwikkelen en beoordelen van (ver)bouwplannen Voortbordurend op deze brochure heeft Bouw Advies Toegankelijkheid in samenwerking met

Nadere informatie

1 METEN VAN EEN LOCATIE

1 METEN VAN EEN LOCATIE 1 METEN VAN EEN LOCATIE Voordat er gegevens op de website kunnen worden ingevoerd moet de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid BTB van een locatie worden bepaald. De BTB wordt weergegeven

Nadere informatie

Begrippen Gradaties in toegankelijkheid van woningen. B ouw

Begrippen Gradaties in toegankelijkheid van woningen. B ouw Begrippen Gradaties in toegankelijkheid van woningen B ouw Advies Toegankelijkheid Met dank aan: Marcel de Ronde (Stichting Het Klaverblad Zeeland) Frans Schuurman (Zorg Gebruikers Bundeling Flevoland)

Nadere informatie

Checklist voor het meten van bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen en voorzieningen

Checklist voor het meten van bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen en voorzieningen Checklist voor het meten van bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen en voorzieningen J.W.M. Koremans L.M. Sluijs september 2006 Coördinator Pictogrammen in gemeentegids dhr. P.C.

Nadere informatie

Richtlijn Levensloopbestendige wijken 16 augustus 2011

Richtlijn Levensloopbestendige wijken 16 augustus 2011 Richtlijn Levensloopbestendige wijken 16 augustus 2011 Colofon CONCEPT Richtlijn Levensloopbestendige wijken Een uitgave van CliëntenBelang Utrecht Kaap Hoorndreef 42 3563 AV Utrecht Telefoon: (030) 262

Nadere informatie

Iedereen is welkom. Sportgebouwen richtlijn voor nieuwbouw- en verbouwingsplannen. Sportgebouwen. Colofon. Iedereen is welkom (sportgebouwen)

Iedereen is welkom. Sportgebouwen richtlijn voor nieuwbouw- en verbouwingsplannen. Sportgebouwen. Colofon. Iedereen is welkom (sportgebouwen) Iedereen is welkom Sportgebouwen Sportgebouwen richtlijn voor nieuwbouw- en verbouwingsplannen Colofon Iedereen is welkom (sportgebouwen) Een uitgave van, CliëntenBelang Utrecht Kaap Hoorndreef 42 3563

Nadere informatie

Inrichting van rolstoeltoegankelijke toiletruimten & doucheruimten. (richtlijnen en suggesties) B ouw

Inrichting van rolstoeltoegankelijke toiletruimten & doucheruimten. (richtlijnen en suggesties) B ouw Inrichting van rolstoeltoegankelijke toiletruimten & doucheruimten (richtlijnen en suggesties) B ouw Advies Toegankelijkheid Colofon Inrichting van rolstoeltoegankelijke toiletruimten & doucheruimten 21

Nadere informatie

Iedereen is welkom! WINKEL RESTAURANT CAFÉ GALERIE MUSEUM BIOSCOOP / THEATER. Suggesties om de toegankelijkheid van. Colofon Iedereen is welkom!

Iedereen is welkom! WINKEL RESTAURANT CAFÉ GALERIE MUSEUM BIOSCOOP / THEATER. Suggesties om de toegankelijkheid van. Colofon Iedereen is welkom! Suggesties om de toegankelijkheid van Iedereen is welkom! WINKEL RESTAURANT CAFÉ GALERIE MUSEUM BIOSCOOP / THEATER Colofon Iedereen is welkom! Auteur Datum Job Haug CliëntenBelang Utrecht Kaap Hoorndreef

Nadere informatie

Rolstoeltoegankelijke toiletruimten & Doucheruimten

Rolstoeltoegankelijke toiletruimten & Doucheruimten Rolstoeltoegankelijke toiletruimten & Doucheruimten Colofon Rolstoeltoegankelijke toiletruimten & doucheruimten 1e druk 21 oktober 2004 1e herziening 29 juni 2006 2e herziening 11 december 2006 3e herziening

Nadere informatie

Hoe breed is de slaapkamerdeur, als u de afstand tussen het kozijn meet?

Hoe breed is de slaapkamerdeur, als u de afstand tussen het kozijn meet? Hoe hoog is de drempel onder de slaapkamerdeur? hoger dan 2 cm U meet de drempel aan de zijde waar deze het hoogst is. Hoe breed is de slaapkamerdeur, als u de afstand tussen het kozijn meet? kleiner dan

Nadere informatie

Sportgebouwen. met dank aan; de firma TNS revalidatie service te RIJEN

Sportgebouwen. met dank aan; de firma TNS revalidatie service te RIJEN Sportgebouwen met dank aan; de firma TNS revalidatie service te RIJEN Colofon Iedereen is welkom (sportgebouwen) Een uitgave van, CliëntenBelang Utrecht Kaap Hoorndreef 42 3563 AV Utrecht Telefoon: (030)

Nadere informatie

Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk)

Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk) Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk) Basis informatie van het gebouw 1 Naam van de organisatie 2 Bezoekadres. 3 Postcode

Nadere informatie

Vragenlijst MEET UW HUIS de meetvragen

Vragenlijst MEET UW HUIS de meetvragen Vragenlijst MEET UW HUIS de meetvragen Buiten de voordeur van uw woning Ga nu naar buiten, bij de voordeur van uw woning. Neem uw meetgereedschap mee! 11) Kan de voordeur van de woning zonder traptreden

Nadere informatie

Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (update maart 2014)

Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (update maart 2014) Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (update maart 2014) 1. INLEIDING Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) zijn door PBTconsult

Nadere informatie

Aanpasbaar Bouwen in Rotterdam. Het bieden van gelijke kansen voor mensen met een beperking is een speerpunt van het Rotterdamse collegeprogramma

Aanpasbaar Bouwen in Rotterdam. Het bieden van gelijke kansen voor mensen met een beperking is een speerpunt van het Rotterdamse collegeprogramma Het bieden van gelijke kansen voor mensen met een beperking is een speerpunt van het Rotterdamse collegeprogramma Wat is aanpasbaar bouwen? Wanneer een bewoner functiebeperkingen heeft of krijgt, moet

Nadere informatie

1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1. Drempels / dorpels. Algemeen:

1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1. Drempels / dorpels. Algemeen: Gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor woningen bewoond door senioren en personen met een handicap. TECHNISCHE NOTA 1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1.

Nadere informatie

Toegankelijk Amsterdam

Toegankelijk Amsterdam Onderzoeksformulier www.toegankelijkamsterdam.nl Naam van het gebouw Stuur het ingevulde formulier naar Cliëntenbelang Amsterdam Antwoordnummer 47323 1070 WC Amsterdam Een postzegel is niet nodig. Cliëntenbelang

Nadere informatie

VOOR EIGEN REGIE IN ZORG EN SAMENLEVING

VOOR EIGEN REGIE IN ZORG EN SAMENLEVING Toegankelijkheidsonderzoek Werkplein West Jan van Galenstraat 323 donderdag 11 maart 2010 ALGEMEEN Het gebouw aan de Jan van Galenstraat bestaat uit twee gedeeltes: Het publieksgedeelte en het personeelsgedeelte.

Nadere informatie

AATSCHAPPELIJK TRECHT ETWERK. Bezoekbare, woonbare en levensloopbestendige woningen & woon-zorginitiatieven. (in voorbereiding)

AATSCHAPPELIJK TRECHT ETWERK. Bezoekbare, woonbare en levensloopbestendige woningen & woon-zorginitiatieven. (in voorbereiding) AATSCHAPPELIJK TRECHT ETWERK Bezoekbare, woonbare en levensloopbestendige woningen & woon-zorginitiatieven. (in voorbereiding) Inhoud 1 Inleiding.... 3 2 Definities.... 3 2.1 Bezoekbaar... 3 2.2 Woonbaar...

Nadere informatie

Rolstoeltoegankelijke toiletruimten & Doucheruimten

Rolstoeltoegankelijke toiletruimten & Doucheruimten Rolstoeltoegankelijke toiletruimten & Doucheruimten Rolstoeltoegankelijke toiletruimten & doucheruimten 1e druk 21 oktober 2004 6e herziening 25 oktober 2011 Auteur J.J.M. Haug Bouw Advies Toegankelijkheid

Nadere informatie

Wenkenblad Kampeerterreinen. met een overzicht van Kampeerterreinen

Wenkenblad Kampeerterreinen. met een overzicht van Kampeerterreinen Wenkenblad Kampeerterreinen met een overzicht van Kampeerterreinen Speciale dank aan Diny Visser, Ineke Korver (MIMAX Woerden) en Alex Schreijer Heeft u opmerkingen, aanbevelingen of suggesties waarmee

Nadere informatie

Rapportage. Toegankelijkheidsonderzoek. Jeu de Boules Vereniging Gouda

Rapportage. Toegankelijkheidsonderzoek. Jeu de Boules Vereniging Gouda Rapportage Toegankelijkheidsonderzoek Jeu de Boules Vereniging Gouda Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking Februari 2013 1. Inleiding 2. JBV Gouda beschikt over een prachtig clubhuis, 2 speelvelden

Nadere informatie

Onderzoeksformulier en vragenlijst voor de website: www.toegankelijk.rotterdam.nl www.toegankelijkrijnmond.nl. Basisinfo van het gebouw.

Onderzoeksformulier en vragenlijst voor de website: www.toegankelijk.rotterdam.nl www.toegankelijkrijnmond.nl. Basisinfo van het gebouw. Onderzoeksformulier en vragenlijst voor de website: www.toegankelijk.rotterdam.nl www.toegankelijkrijnmond.nl MEE Rotterdam Rijnmond Schiedamse Vest 154 3011 BH Rotterdam T 010 282 11 11 Contactpersoon:

Nadere informatie

Iedereen is welkom. Basis scholen Voortgezet onderwijs Universiteit. Colofon. Iedereen is welkom (scholen) 20 september 2004

Iedereen is welkom. Basis scholen Voortgezet onderwijs Universiteit. Colofon. Iedereen is welkom (scholen) 20 september 2004 Iedereen is welkom Colofon Basis scholen Voortgezet onderwijs Universiteit Iedereen is welkom (scholen) 20 september 2004 tekstadvies: Van Tilburg Tekst, Advies en Training, Amersfoort Auteur Job Haug

Nadere informatie

WoonKeur NB. Presentatie WoonKeur. Wijs bouwen voor ouderen. 16 december 2009. SKW Certificatie BV Drs. W.C.M. Englebert Directeur SKW Certificatie

WoonKeur NB. Presentatie WoonKeur. Wijs bouwen voor ouderen. 16 december 2009. SKW Certificatie BV Drs. W.C.M. Englebert Directeur SKW Certificatie WoonKeur NB Presentatie WoonKeur Wijs bouwen voor ouderen 16 december 2009 SKW Certificatie BV Drs. W.C.M. Englebert Directeur SKW Certificatie Opbouw presentatie WoonKeur NB - basispakket Algemeen WoonKeur

Nadere informatie

Vereiste omgeving/eigen perceel. Blinden en slechtziende

Vereiste omgeving/eigen perceel. Blinden en slechtziende Maatregelen voor een woongebouw Woongebouwomgeving Bijlage 3 Vereiste omgeving/eigen perceel Doelgroep Blinden en slechtziende Rolstoelgebrui kers, personen Slechtlopende (spelende) Kinderen met boodschappen

Nadere informatie

ruimte/element minimum maatvoering/oppervlak illustratie specificatie/toelichting WOONGEBOUW

ruimte/element minimum maatvoering/oppervlak illustratie specificatie/toelichting WOONGEBOUW ruimte/element minimum maatvoering/oppervlak illustratie specificatie/toelichting 1.0. HOOFDINGANG 850 500 1.1. toegangspad naar vanaf trottoir tot aan vrij opstelvlak: breedte 1,2 m - bedieningsweerstand

Nadere informatie

Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (juni 2012)

Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (juni 2012) Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (juni 2012) 1. INLEIDING Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) zijn door het Projectbureau

Nadere informatie

BAC -^.0^.351 Kr \06. Ingekcms' 2 5NOV. 2011. Afdeling H-iem

BAC -^.0^.351 Kr \06. Ingekcms' 2 5NOV. 2011. Afdeling H-iem GAB t oooonn Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking BAC -^.0^.351 Kr \06 Postbus 2148 0vb_3 2800 BG Gouda 088-929 40 10 Ingekcms' 2 5NOV. 2011 Gouda, 24 november 2011 Afdeling H-iem \.'\,M.:f

Nadere informatie

Toegankelijkheid Centrale Hal

Toegankelijkheid Centrale Hal Toegankelijkheid Centrale Hal Advies aan het college van B&W van de Wmo-adviesraad van de gemeente Renkum (februari 2016) 0 1 Inleiding De directie van de gemeente Renkum wil per 1 januari 2016 één fysieke

Nadere informatie

8. Checklist Voorbeeld? Volg onderstaande link. ja nee nvt

8. Checklist Voorbeeld? Volg onderstaande link. ja nee nvt 8. Checklist? Volg onderstaande link. ja nee nvt BIJLAGE Bereikbaarheid van het evenement/festival (vanuit de omgeving) 1 Is er vanaf het doorgaande voetpad een natuurlijke gidslijn of een geleidelijn

Nadere informatie

PROTOCOL BTB. Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid. Standaardisering stoepverlagers

PROTOCOL BTB. Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid. Standaardisering stoepverlagers PROTOCOL BTB Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid. Standaardisering stoepverlagers Een handleiding voor Werkvoorbereiding, Onderhoud en Uitvoering Opsteller : P. van der Linden Afdeling : Afdeling

Nadere informatie

Naam accommodatie Hotel restaurant De Meulenhoek Adres accommodatie Hoofdstraat 61 7875 AB EXLOO Datum schouw 13-07-201

Naam accommodatie Hotel restaurant De Meulenhoek Adres accommodatie Hoofdstraat 61 7875 AB EXLOO Datum schouw 13-07-201 Schouwlijst Verblijfsaccommodatie Deze schouw probeert u een goede indruk te geven wat u van deze accommodatie kunt verwachten. Hierbij is onderzocht of zorgbehoevenden ruimten kunnen bereiken en gebruiken.

Nadere informatie

ONDERZOEK AANGEPASTE TOILETTEN. 1. Introductiebrief. 2. Onderzoeksformulier. Onderzoeksdocumentatie.doc. 1.Introductiebrief. 2.Onderzoeksformulier

ONDERZOEK AANGEPASTE TOILETTEN. 1. Introductiebrief. 2. Onderzoeksformulier. Onderzoeksdocumentatie.doc. 1.Introductiebrief. 2.Onderzoeksformulier Onderzoeksdocumentatie.doc ONDERZOEK AANGEPASTE TOILETTEN 1. Introductiebrief 2. Onderzoeksformulier 3. Instructie 4. Brief rapportage 5. Rapportage naar beheerder/eigennaar ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

THUIS OUD WORDEN KAN, IN KERKRADE. Resultaten campagne

THUIS OUD WORDEN KAN, IN KERKRADE. Resultaten campagne THUIS OUD WORDEN KAN, IN KERKRADE Resultaten campagne 2006-2007 DEEL A: HOE GESCHIKT IS UW WONING In wat voor soort woning woont u? 5% 2% 4% ééngezinswoning benedenwoning bovenwoning seniorenwoning of

Nadere informatie

Iedereen is welkom. Sportgebouwen richtlijn voor nieuwbouw- en verbouwingsplannen. Colofon. Iedereen is welkom (sportgebouwen) 1 september 2005

Iedereen is welkom. Sportgebouwen richtlijn voor nieuwbouw- en verbouwingsplannen. Colofon. Iedereen is welkom (sportgebouwen) 1 september 2005 Colofon Iedereen is welkom (sportgebouwen) 1 september 2005 Iedereen is welkom Sportgebouwen richtlijn voor nieuwbouw- en verbouwingsplannen tekstadvies: Van Tilburg Tekst, Advies en Training, Amersfoort

Nadere informatie

VERTICALE CIRCULATIE DOELGROEPOMSCHRIJVINGEN KEUZEPROCESSEN TEGEMOETKOMINGEN VAPH

VERTICALE CIRCULATIE DOELGROEPOMSCHRIJVINGEN KEUZEPROCESSEN TEGEMOETKOMINGEN VAPH VERTICALE CIRCULATIE DOELGROEPOMSCHRIJVINGEN KEUZEPROCESSEN TEGEMOETKOMINGEN VAPH AGORIA 2012 Ivo De Raeymaeker OPLOSSINGEN VERTICAAL TRANSPORT TRAP NEMEN Oplossingen die de trap volgen Traplift Hefplatform

Nadere informatie

Naam accommodatie De Huttenheugte Adres accommodatie Dalen Datum schouw 2011

Naam accommodatie De Huttenheugte Adres accommodatie Dalen Datum schouw 2011 Schouwlijst Verblijfsaccommodatie Deze schouw is verricht door mensen met een beperking. De schouw is een momentopname. Hierbij is onderzocht of zij de ruimte kunnen bereiken en gebruiken. Dit wordt ook

Nadere informatie

Beoordelen toegankelijkheid en aanpasbaarheid van bestaande huurwoningen

Beoordelen toegankelijkheid en aanpasbaarheid van bestaande huurwoningen Implementatieplan Beoordelen toegankelijkheid en aanpasbaarheid van bestaande huurwoningen In opdracht van: Gemeente Wijk bij Duurstede Woningstichting Volksbelang Implementatieplan Beoordelen toegankelijkheid

Nadere informatie

Buurthuis Holendrecht Opmerkingen naar aanleiding van de rondleiding met Peter Dautzenberg op 12 sept 2013

Buurthuis Holendrecht Opmerkingen naar aanleiding van de rondleiding met Peter Dautzenberg op 12 sept 2013 1 Platform Gehandicapten en Ouderen Amsterdam Zuidoost 06-486 15 393, Caroll Sastro, voorzitter 06-28745779, Ronald Blonk, K.i.t. kenner integrale toegankelijkheidsrichtlijnen www.pgno-zo.eu pgnozo@gmail.com

Nadere informatie

Beoordelen toegankelijkheid en aanpasbaarheid van bestaande huurwoningen

Beoordelen toegankelijkheid en aanpasbaarheid van bestaande huurwoningen Onderzoeksrapport Beoordelen toegankelijkheid en aanpasbaarheid van bestaande huurwoningen In opdracht van: Gemeente Wijk bij Duurstede Woningstichting Volksbelang Onderzoeksrapport Beoordelen toegankelijkheid

Nadere informatie

Zijn er reeds aanpassingen in uw woning aangebracht voor uw comfort?

Zijn er reeds aanpassingen in uw woning aangebracht voor uw comfort? In wat voor soort woning woont u? ééngezinswoning benedenwoning/bungalow bovenwoning appartement Hoeveel (woon- en slaap)kamers heeft uw woning? 1 kamer (= een gecombineerde woon-slaapkamer) 2 kamers (=

Nadere informatie

Plaatsen huislift te Arnhem 11 juni 2014

Plaatsen huislift te Arnhem 11 juni 2014 PROJECT Plaatsen huislift te Arnhem 11 juni 2014 14001 Huislift te Arnhem Thuiswonengroep io juni 2014 Pagina 1 INHOUD Inleiding Projectbeschrijving Werkwijze Thuiswonengroep Plan Bouwtijd Tekeningen plan

Nadere informatie

Toelichting Vragenlijst Huistest. Invulinstructie voor de papieren vragenlijst

Toelichting Vragenlijst Huistest. Invulinstructie voor de papieren vragenlijst Toelichting Vragenlijst Huistest Met deze vragenlijst kunt u bij iemand thuis de Huistest doen en handmatig de antwoorden invullen. Het is de bedoeling dat u naderhand de vragenlijst invoert in uw computer

Nadere informatie

Eisen certificaat B. Inhoudsopgave. rolstoelgeschikt. Handboek WoonKeur Bestaande Bouw

Eisen certificaat B. Inhoudsopgave. rolstoelgeschikt. Handboek WoonKeur Bestaande Bouw Eisen certificaat B Inhoudsopgave Woning B1 Goede bereikbaarheid en bezoekbaarheid B2 Opzet woning; deuren en ramen B3 Entree en verkeersruimten B4 Woonruimte en privé-buitenruimte B5 Kookruimte B6 Slaapruimten

Nadere informatie

andere loophulpmiddelen kunnen zijn: stokken, krukken, looprek e.d.

andere loophulpmiddelen kunnen zijn: stokken, krukken, looprek e.d. Eisen certificaat A Inhoudsopgave Woning A1 Goede bereikbaarheid en bezoekbaarheid A2 Opzet woning; deuren en ramen A3 Entree en verkeersruimten A4 Woonruimte en privé-buitenruimte A5 Kookruimte A6 Slaapruimten

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Woonvoorzieningen voor de doorgankelijkheid

Hoofdstuk 3: Woonvoorzieningen voor de doorgankelijkheid Inhoud Hoofdstuk 1: Woonvoorzieningen algemeen... 2 1.1. Inleiding... 2 1.2. Cliëntonderzoek: analyseren van gegevens... 2 1.3. Ziektebeelden en woonvoorzieningen... 3 Veel voorkomende ziektebeelden...

Nadere informatie

Dit document wordt geheel herzien. Heeft u aanvullingen, suggesties of wensen? Laat het ons weten.

Dit document wordt geheel herzien. Heeft u aanvullingen, suggesties of wensen? Laat het ons weten. Toegankelijk Bouwen Dit document wordt geheel herzien. Heeft u aanvullingen, suggesties of wensen? Laat het ons weten. Alle brochures zijn met ervaringsdeskundigen en vrijwilligers samengesteld en worden

Nadere informatie

Informatieblad. MIVA Voorzieningen. ITS & MIVA Uitgangspunten

Informatieblad. MIVA Voorzieningen. ITS & MIVA Uitgangspunten ITS & MIVA De toegankelijkheid van een gebouw hangt af van veel factoren. Mensen met een functiebeperking willen, voordat zij ergens naar toe gaan weten of zij er kunnen komen, binnen kunnen komen en gebruik

Nadere informatie

QUICK SCAN. gebouwen in het hoger onderwijs

QUICK SCAN. gebouwen in het hoger onderwijs QUICK SCAN gebouwen in het hoger onderwijs september 2001 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.2. Doelstellingen 1 1.3. Probleemstellingen 1 1.4. Onderzoeksopzet en -methode 2 2. ONDERZOEKSMETHODE 3 3. RESULTATEN

Nadere informatie

Onderzoeksformulier parkeergarages Algemene gegevens

Onderzoeksformulier parkeergarages Algemene gegevens Onderzoeksformulier parkeergarages Algemene gegevens Naam van het gebouw Bezoekadres Postcode bezoekadres Vestigingsplaats Waardering Vier punten - Meest toegankelijk Dit geeft aan dat het gebouw of de

Nadere informatie

Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend van maat; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun.

Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend van maat; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun. Waarom aanpasbaar? Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend van maat; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun. Veel mensen zijn minder beweeglijk door ouderdom, ziekte of een tijdelijke blessure.

Nadere informatie

De richtlijnen vergeleken

De richtlijnen vergeleken Aanpasbaar bouwen De richtlijnen vergeleken o Basiskwaliteit 2003 o Woonkeur o Wibo o Rolstoelgeschikt o ADL-Clusterwoningen (Fokus) SGOA, januari 2005 Ing. B.A. Weggeman Vergelijking richtlijnen In het

Nadere informatie

Handreiking voor het aanbrengen van sanitaire voorzieningen voor mensen met een functiebeperking

Handreiking voor het aanbrengen van sanitaire voorzieningen voor mensen met een functiebeperking Handreiking voor het aanbrengen van sanitaire voorzieningen voor mensen met een functiebeperking Inleiding Doel van de handreiking: Gelijkwaardig/integraal deel kunnen nemen aan de samenleving door mensen

Nadere informatie

Aandachtspunten voor een levensloopgeschikte woning.

Aandachtspunten voor een levensloopgeschikte woning. Waarom aanpasbaar? Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun en kunnen al of niet een beperking (fysiek, verstandelijk of mentaal) hebben. Veel mensen zijn

Nadere informatie

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015:

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: De wijzigingen die per ingaan per 1 juli betreffen met name wijzigingen voor particuliere woningbouw: Wijzigingen

Nadere informatie

Hulpmiddelen, van toestel tot ruimte

Hulpmiddelen, van toestel tot ruimte Hulpmiddelen, van toestel tot ruimte Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur 13.11.2012 Lieve Houbrechts, adviseur wonen en zorg Toegankelijkheidsbureau Belgiëplein 1 3510 Kermt info@toegankelijkheidsbureau.be

Nadere informatie

Definitieve voorbereiding dd.

Definitieve voorbereiding dd. Voorbereiding Definitieve voorbereiding dd. Project: Verbouwing woonhuis.. Locatie:.. Opdrachtgever: Familie. Voorbereiding I N H O U D S O P G A V E I N H O U D S O P G A V E... 2 A I N L E I D I N G...

Nadere informatie

Moet iedere trap aan het Bouwbesluit voldoen?

Moet iedere trap aan het Bouwbesluit voldoen? Moet iedere trap aan het Bouwbesluit voldoen? Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen of de afmetingen van iedere trap moet voldoen aan de eisen die Bouwbesluit 2003 stelt aan een trap. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Pantaleon 9 september 2013

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Pantaleon 9 september 2013 Beoordelingslijst Toegankelijkheid Pantaleon 9 september 2013 Basisinformatie 1. Gegevens gebouw Naam organisatie/bedrijf: Pantaleon Bezoekadres: Steenbakkersstraat 2-12 Postcode bezoekadres: Vestigingsplaats:

Nadere informatie

Welke eisen gelden voor een trap? Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap.

Welke eisen gelden voor een trap? Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap. Welke eisen gelden voor een trap? Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap. Oplossingsrichtingen 7 stappen in twee fasen Om dit probleem t.a.v. nieuwbouw op

Nadere informatie

Vragenlijst. Inleiding. toegankelijkheids-module

Vragenlijst. Inleiding. toegankelijkheids-module toegankelijkheids-module Inleiding Met de gegevens die u in deze vragenlijst invult, wordt voor personen met een beperking bepaald of en in hoeverre organisaties fysiek toegankelijk zijn. Per organisatie

Nadere informatie

Algemeen. Openingstijden. Naam vrijwilliger * e-mail adres. Subcategorie * Naam * Meta titel Meta omschrijving. Sleutelwoorden. Algemene objectinfo:

Algemeen. Openingstijden. Naam vrijwilliger * e-mail adres. Subcategorie * Naam * Meta titel Meta omschrijving. Sleutelwoorden. Algemene objectinfo: Naam vrijwilliger * e-mail adres Algemeen Subcategorie * Naam * Meta titel Meta omschrijving Sleutelwoorden Algemene objectinfo: Straatnaam * Huisnummer * Toevoeging Postcode * Plaatsnaam * Telefoon Fax

Nadere informatie

VOTO-score. Valrisico s Opsporen in de Thuissituatie van Ouderen. Juni 2009 C. Verstraete, G. Braeckman G. en L. De Coninck

VOTO-score. Valrisico s Opsporen in de Thuissituatie van Ouderen. Juni 2009 C. Verstraete, G. Braeckman G. en L. De Coninck VOTO-score Valrisico s Opsporen in de Thuissituatie van Ouderen Juni 2009 C. Verstraete, G. Braeckman G. en L. De Coninck De VOTO-score werd ontwikkeld in het kader van een bachelorproef aan de opleiding

Nadere informatie

Toelichting Vragenlijst Gemakstest. Invulinstructie voor de papieren vragenlijst

Toelichting Vragenlijst Gemakstest. Invulinstructie voor de papieren vragenlijst Toelichting Vragenlijst Gemakstest Met deze vragenlijst kunt u bij iemand thuis de Gemakstest doen en handmatig de antwoorden invullen. Het is de bedoeling dat u naderhand de vragenlijst invoert in uw

Nadere informatie

Ontwerpen van. looproutes voor mensen met loophulpmiddelen

Ontwerpen van. looproutes voor mensen met loophulpmiddelen Ontwerpen van looproutes voor mensen met loophulpmiddelen In CliëntenBelang Utrecht werken samen: Platform GGz Utrecht Provinciale Federatie van Ouderverenigingen Utrecht Provinciaal Gehandicaptenplatform

Nadere informatie

LEVENSLOOPGESCHIKT BOUWEN: PRAKTISCHE OVERWEGINGEN

LEVENSLOOPGESCHIKT BOUWEN: PRAKTISCHE OVERWEGINGEN LEVENSLOOPGESCHIKT BOUWEN: PRAKTISCHE OVERWEGINGEN 'Ons streven is 6.000 nultredenwoningen in de gemeente in 2020'. En: 'Alle nieuwbouw realiseren wij levensloopgeschikt'. Dit zijn voorbeelden van ambities

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Toegankelijkheid nieuwbouwwoningen Culemborg. Saskia Bosman, Ingrid Wevers, Christine Dolman

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Toegankelijkheid nieuwbouwwoningen Culemborg. Saskia Bosman, Ingrid Wevers, Christine Dolman Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 4 juli 2012 KOPIE AAN BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER 1207497/4364 Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Toegankelijkheid nieuwbouwwoningen Culemborg Saskia

Nadere informatie

Toetsing Medische praktijken & apotheken te Baarn

Toetsing Medische praktijken & apotheken te Baarn Toetsing Medische praktijken & apotheken te Baarn Colofon Toetsing Medische praktijken & apotheken te Baarn Een uitgave van CliëntenBelang Utrecht Kaap Hoorndreef 42 3563 AV Utrecht Telefoon: (030) 262

Nadere informatie

Toegangspad : Het toegangspad naar de verschillende ingangen zijn voorzien in betondals en liggen vlak.

Toegangspad : Het toegangspad naar de verschillende ingangen zijn voorzien in betondals en liggen vlak. De Zilverreiger www.zilverreiger.be/ info@zilverreiger.be Tel: 03 889 06 03 Scheldestraat 18 Bornem (Weert) Parkeren : Men kan parkeren in de straat aan het gebouw. Voor de deur is er een voorbehouden

Nadere informatie

vragenlijst{toegankelijkheid}

vragenlijst{toegankelijkheid} {toegankelijkheid} Datum publicatie: Versienummer: 20 dec. 2011 1.2 Inleiding Met de gegevens die u in deze invult, wordt voor personen met een beperking bepaald of en in hoeverre organisaties fysiek toegankelijk

Nadere informatie

Klundert. 5 of meer. 3 kamers 9. woonslaapkamer. Algemene gegevens van de woningen 1

Klundert. 5 of meer. 3 kamers 9. woonslaapkamer. Algemene gegevens van de woningen 1 Klundert De doelgroep in de kern Klundert bestaat uit 426 adressen. Hiervan hebben 84 personen laten weten te willen deelnemen. Dit is 19,7%. Uiteindelijk zijn er 70 ingevulde vragenlijsten retour ontvangen

Nadere informatie

Studiedag toegankelijke cultuur

Studiedag toegankelijke cultuur Studiedag toegankelijke cultuur Workshop toegankelijke infrastructuur Voorstelling Caroline Delveaux, architect, toegankelijkheidsadviseur Screenings Limburg: 37 Vlaams-Brabant: 5 Brussel (Lasso): 30 Antwerpen:

Nadere informatie

20 mm detaillering - regelgeving en consequenties -

20 mm detaillering - regelgeving en consequenties - 20 mm detaillering - regelgeving en consequenties - 24 april 2008 ing. Peter Kuindersma Adviesburo Nieman www.nieman.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave Regelgeving, eisen - bruikbaarheid - 20 mm-eis - veiligheid

Nadere informatie

KI N DE R E N M ET E N ZON DE R E E N B E PE R KI NG

KI N DE R E N M ET E N ZON DE R E E N B E PE R KI NG SAM E N SPE LE N KI N DE R E N M ET E N ZON DE R E E N B E PE R KI NG Hoe maak je samenspel mogelijk en stimuleer je samenspel? Waar moet je rekening mee houden als je speelvoorzieningen geschikt wilt

Nadere informatie

Toolbox Toegankelijkheid Kampeerterreinen Gastvrij voor iedereen

Toolbox Toegankelijkheid Kampeerterreinen Gastvrij voor iedereen Kampeerterreinen Gastvrij voor iedereen Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Toegankelijkheidscheck: simpele aanpassingen om mee te beginnen... 4 3. Toegankelijkheid per onderwerp... 5 3.1 Algemene maten en voorzieningen...

Nadere informatie

ITS beoordelingsrapport

ITS beoordelingsrapport ITS beoordelingsrapport Groenhovenbad Tobbepad 4 2803 WH Gouda Keuringsdatum: 9 juli 2013 / 26 november 2013 Projectnr: PBTaudit: 12PBT001 PBTconsult toegankelijkheidsadviseurs Bezoekadres: Churchilllaan

Nadere informatie

Onderzoek naar Toegankelijkheid en vergunningverlening evenementen & festivals 23 juni 2011

Onderzoek naar Toegankelijkheid en vergunningverlening evenementen & festivals 23 juni 2011 Onderzoek naar Toegankelijkheid en vergunningverlening evenementen & festivals 23 juni 2011 Colofon Onderzoek naar Toegankelijkheid en vergunningverlening evenementen & festivals Een uitgave van CliëntenBelang

Nadere informatie

Geluidsinstallaties voor slechthorenden

Geluidsinstallaties voor slechthorenden Geluidsinstallaties voor slechthorenden Speciale dank aan Ben Schut voorzitter NVVS afd Midden Nederland. Deze brochure heeft tot doel om inzicht te geven in geluidsapparatuur in zalen voor slechthorende

Nadere informatie

GROEP TOEGANKELIJK ENKHUIZEN. evaluatie & adviesnota toegankelijkheid stemlokalen gemeente Enkhuizen

GROEP TOEGANKELIJK ENKHUIZEN. evaluatie & adviesnota toegankelijkheid stemlokalen gemeente Enkhuizen GROEP TOEGANKELIJK ENKHUIZEN evaluatie & adviesnota toegankelijkheid stemlokalen gemeente Enkhuizen April 2014 1 Voor u ligt de evaluatie & adviesnota toegankelijkheid stemlokalen. Aanleiding: De aanleiding

Nadere informatie

Woningaanpassing van a tot z

Woningaanpassing van a tot z Woningaanpassing van a tot z De Neels Annouk REVA BEURS 2017 (Langer) thuis wonen Woningaanpassing voorbereiden Over welke problematiek gaat het? Eisenpakket Hoe te werk gaan? Langer thuis wonen Een huis

Nadere informatie

Aanstiplijst toegankelijkheid Provinciale stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid

Aanstiplijst toegankelijkheid Provinciale stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid Aanstiplijst toegankelijkheid Provinciale stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u nagaan of de aanvraag voldoet aan de provinciale stedenbouwkundige

Nadere informatie

Gebruik van een toilet

Gebruik van een toilet Gebruik van een toilet Een toilet is een van de elementen die minimaal aanwezig moet zijn in een sanitaire cel. In de praktijk zien we verschillende toilettypes en opstellingen verschijnen, naargelang

Nadere informatie

Invoerformulier invullen

Invoerformulier invullen Invoerformulier invullen Hoe voer ik de gegevens in op de website www.toegankelijk- Groningen.nl Inloggen op website PCG Ga naar www.toegankelijk- Groningen.nl Voer je login in Voer je wachtwoord in Let

Nadere informatie

Hellingbaan voor de Action voldoet niet aan hoogtecriterium

Hellingbaan voor de Action voldoet niet aan hoogtecriterium Stichting Senioren/GehandicaptenRaad Aalten Secr. Haartseweg 17a 7121 LA Aalten e-mail: info@ssgraalten.nl www.ssgraalten.nl Aan: Burgemeester en Wethouders van Aalten t.a.v. de Gemeenteraad Datum: 05-08-2016

Nadere informatie

Leeswijzer. De aanbeveling is overgenomen en gerealiseerd.

Leeswijzer. De aanbeveling is overgenomen en gerealiseerd. Leeswijzer Hieronder treft u een overzicht aan van de door de Stichting Gehandicapteraad Tiel aanbevolen aanpassingen aan de gemeentelijke binnensportaccommodaties en de wijkcentra. Kleurarcering Betekenis

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 Projectnummer : Datum : Tekening: Versie : Opdrachtgever : Nijverheidsweg te Heemstede BG PR6304 2 juni 205 v.0 AG architecten bv d.d. 26 mei 205 gemaakt door: RDG Bouwbesluit Toetsing BB 202 ijverheidsweg

Nadere informatie

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid DAKKAPELLEN Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Dakkapellen

Nadere informatie

Naam accommodatie Groepsaccommodatie De Koekoeksklok Adres accommodatie Brunsting 18, 9411 VL Beilen Datum schouw 2011

Naam accommodatie Groepsaccommodatie De Koekoeksklok Adres accommodatie Brunsting 18, 9411 VL Beilen Datum schouw 2011 Schouwlijst Verblijfsaccommodatie Deze schouw is verricht door mensen met een beperking. De schouw is een momentopname. Hierbij is onderzocht of zij de ruimte kunnen bereiken en gebruiken. Dit wordt ook

Nadere informatie

In de informatievergadering van 12 oktober 2016 is toegezegd dat wordt bekeken of er een korte notitie kan komen over levensloopbestendig bouwen.

In de informatievergadering van 12 oktober 2016 is toegezegd dat wordt bekeken of er een korte notitie kan komen over levensloopbestendig bouwen. Ontvangen : 18 januari 2017 Onderwerp : Bijdrage aan de notitie levensloopbestendig bouwen. Geacht college, geachte leden van gemeenteraad Heusden, In de informatievergadering van 12 oktober 2016 is toegezegd

Nadere informatie

WERKGROEP ANTWERPEN TOEGANKELIJK - WAT -

WERKGROEP ANTWERPEN TOEGANKELIJK - WAT - WERKGROEP ANTWERPEN TOEGANKELIJK - WAT - 29 maart 2012 Werkgroep Antwerpen Toegankelijk samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties van personen met een handicap - WAT sensibiliseert, onderzoekt

Nadere informatie

Advies. 7 mei 2013 Hein Jan Geerdink (architect), Hans Engelbertink (bouwkundige), www.langzultuwonen.nl

Advies. 7 mei 2013 Hein Jan Geerdink (architect), Hans Engelbertink (bouwkundige), www.langzultuwonen.nl Advies 7 mei 2013 Hein Jan Geerdink (architect), Hans Engelbertink (bouwkundige), www.langzultuwonen.nl Inleiding De familie Honig bewoont een leuke stadswoning in het hart van Coevorden. De woning is

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Hoofdstuk 1: Definities en toepassingsgebied. Artikel 1.1 Definities. Integrale toegankelijkheid: Het effectief bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn van openbare gebouwen en voorzieningen voor iedereen.

Nadere informatie