Daylight Award organisatie: Erkenning van daglicht in de architectuur. Reed business en VNU Exhibitions. Stichting Living Daylights,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Daylight Award 2010. organisatie: Erkenning van daglicht in de architectuur. Reed business en VNU Exhibitions. Stichting Living Daylights,"

Transcriptie

1 01 Daylight Award 2010 Erkenning van daglicht in de architectuur organisatie: Stichting Living Daylights, Reed business en VNU Exhibitions Jinso-horecapaviljoen (fotografie Kas Keuzenkamp)

2 02 Daylight Award 2010 De Daylight Award 2010 brengt architectuur met een bijzonder daglichtconcept onder de aandacht van een groter publiek en heeft tot doel het gebruik van daglicht in gebouwen te stimuleren. De Daylight Award 2010 is een initiatief van Stichting Living Daylights, Reed business en VNU Exhibitions. Inzendingen kunnen meedingen naar deze prestigieuze prijs voor gebouwen waarin de synergie tussen architectuur, dag- en kunstlicht en gebruik hiervan tot een vernieuwende en vitaliserende invulling van de opgave heeft geleid. Naast utiliteitsbouw is er dit jaar voor het eerst ook een aparte categorie voor woningbouwprojecten. Architecten, opdrachtgevers, bouwfysici, projectontwikkelaars en adviesbureaus kunnen tot en met 1 december 2009 projecten opgeven voor de Daylight Award De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de vakbeurs Licht & Architectuur, die VNU Exhibitions van 27 tot en met 29 januari 2010 in de Ahoy in Rotterdam organiseert. De winnaars ontvangen naast de Daylight Award 2010 (een glaskunstwerk van Han de Kluiver) een geldbedrag van 1250 euro. De Daylight Award 2010 bekroont projecten waarin een optimum bereikt is tussen daglichttoetreding, de toepassing van kunstlicht en het overige gebouwontwerp. In welke mate vormt daglicht een bepalend en prikkelend element in de architectuur? Hoe worden de negatieve bijwerkingen van daglicht, zoals opwarming en verblinding, door het gebouw zelf genivelleerd? Ook het innovatieve gehalte van de daglichtmaatregelen zal een rol spelen in de afweging van de jury. Beoordeling van de projecten vindt plaats op basis van de volgende criteria: het project valt binnen de sector burger- en utiliteitsbouw; oplevering vond plaats tussen 1 september 2007 en 1 december 2009; het project bevindt zich in Nederland het project is onder architectuur door een geregistreerde architect gerealiseerd; het veronderstelde (gerealiseerde) optimum tussen daglichttoetreding, kunstlichttoepassing, energiebesparing, uitzicht, warmtebelasting en architectuur; De voorbeeldfunctie van het project m.b.t. het innovatieve gebruik van daglicht. De jury nomineert maximaal 5 inzendingen per categorie, waaruit de Award-winnaars worden gekozen. Meer informatie over het reglement en de voorwaarden voor deelname op de website: De inzending dient uiterlijk 1 december 2009 binnen te zijn bij het secretariaat van de Daylight Award 2010 in Utrecht Uitslag: 28 januari 2010 tijdens de vakbeurs Licht & Architectuur, Ahoy, Rotterdam Organisatie: Stichting Living Daylights, Reed business en VNU Adres: Secretariaat Daylight Award 2010 Bemuurde weerd OZ 31, 3514 AP Utrecht Website: Inzenden inzendingvoorwaarden Een ingevuld deelnameformulier met nummer architectenregister; Adresgegevens van partners in bouw/ realisatie project; Akkoord gaan met het reglement en verklaring van geestelijk eigendom; Een goed onderbouwde uitleg waarin, in woord en beeld (foto s en technische tekeningen), het gebouwde project wordt gepresenteerd; Een goed onderbouwde schriftelijke toelichting op het project die inzicht geeft in het programma van eisen en de architectonische uitwerking daarvan in maximaal woorden; Bovengenoemde informatie aanleveren op cd-rom of usb-stick; De inzending dient uiterlijk 1 december 2009 in het bezit te zijn van het secretariaat van de Daylight Award 2010 in Utrecht. Inzendingen die na deze datum bij genoemd secretariaat worden ingeleverd, zijn van deelname uitgesloten. Het adres voor inzending is: Secretariaat Daylight Award 2010, Bemuurde Weerd OZ 31, 3514 AP Utrecht wijze van inzenden Het gebouwde project dient als volgt te worden ingezonden: Om een goed beeld te krijgen van de inzending, moet de inzending voorzien zijn van relevante plattegronden, doorsneden en aanzichten. Aangevuld met foto s of presentatietekeningen, zodanig dat er inzicht wordt gegeven in routing, constructie, vorm, beeld, kleur en materialisering van het project; Voor de leesbaarheid dienen de verschillende onderdelen op minimaal schaal 1:200 en eventuele details op minimaal schaal 1:10 te worden weergegeven; De inzending dient geanonimiseerd te zijn. Het secretariaat van de Daylight Award 2010 zal elke inzending voorzien van een nummer waaronder het geheel wordt gejureerd (jureringnummer); Alle hierboven genoemde informatie aanleveren op cd-rom of usb-stick Adresgegevens, het deelnameformulier en de akkoordverklaring bij de inzending voegen in een enveloppe. Deze blijft in het bezit van het secretariaat en zal worden voorzien van het corresponderende jureringnummer.

3 03 Reglement artikel 1 Inzenden Daylight Award staat open voor architecten (ingeschreven in het architectenregister), opdrachtgevers, projectontwikkelaars en adviesbureaus. Zij kunnen gerealiseerde projecten voor de Daylight Award 2010 aandragen. artikel 2 Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en/of bestuursleden van de Stichting Living Daylights, Reed Business en VNU Exhibitions en de juryleden en hun eventuele bureaus. artikel 3 Een inzending dient uiterlijk 1 december 2009 binnen te zijn bij het secretariaat van de Daylight Award 2010, Bemuurde Weerd OZ 31, 3514 AP Utrecht. artikel 4 De Daylight Award 2010 telt twee categorieën: utiliteitsbouw en woningbouw. artikel 5 De inzendingsvoorwaarden zijn: Een ingevuld deelnameformulier met nummer architectenregister; Akkoord gaan met het reglement en verklaring van geestelijk eigendom; Een goed onderbouwde uitleg waarin in woord en beeld (foto s en technische tekeningen) het gebouwde project en de specifieke rol van daglicht in het project wordt gepresenteerd; Een goed onderbouwde schriftelijke toelichting op het project die inzicht geeft in het programma van eisen en de architectonische uitwerking daarvan in maximaal woorden Bovengenoemde informatie aanleveren op cd-rom of usb-stick; artikel 6 Het secretariaat van de Daylight Award 2010 onderzoekt voorafgaande aan de jurering welke inzendingen voldoen aan de inzendingvoorwaarden (artikel 5 en 8) en dus kunnen meedingen. artikel 7 Het secretariaat van de Daylight Award 2010 en de jury mogen de toegelaten deelnemers afzonderlijk benaderen voor nadere toelichting. De gebouwen die meedingen naar de Daylight Award 2010 zijn vrij toegankelijk voor de jury en eventueel voor het maken van promotiefilmpjes. artikel 8 Beoordeling van de projecten vindt plaats op basis van de volgende criteria: Het project valt binnen de sector burgeren utiliteitsbouw; De oplevering was tussen 1 september 2007 en 1 december 2009; Het project ligt in Nederland; Het project is onder architectuur van een geregistreerde architect gerealiseerd; Het veronderstelde (gerealiseerde) optimum tussen daglichttoetreding, kunstlichttoepassing, energiebesparing, uitzicht, warmtebelasting en architectuur; De voorbeeldfunctie van het project m.b.t. het innovatieve gebruik van daglicht. artikel 9 De Daylight Award 2010 telt twee categorieën: utiliteitsbouw en woningbouw. De jury kiest per categorie maximaal vijf inzendingen, die worden genomineerd voor de Daylight Award De jury honoreert de, volgens haar, beste inzending uit de genomineerden met de Daylight Award artikel 10 Indien er, naar de mening van de jury, sprake is van onvoldoende kwaliteit van de inzendingen, heeft deze het recht geen prijs toe te kennen. artikel 11 Voor het vaststellen van de eindconclusies zal de jury voltallig aanwezig moeten zijn. Bij verhindering van één der juryleden wordt een reservelid opgeroepen met eenzelfde kwalificatie als het verhinderde lid. Het juryrapport zal tegelijkertijd met de juryuitspraak worden uitgebracht ten overstaan van de genomineerden. Openbaarmaking zal geschieden op de dag van de officiële prijsuitreiking, donderdag 28 januari Over de uitspraak van de jury wordt niet gecorrespondeerd. artikel 12 De Daylight Award 2010 omvat een glasobject van glaskunstenaar/architect Han de Kluijver evenals een geldbedrag van 1250 die aan de prijswinnaar van de twee categorieën (artikel 4) worden uitgereikt. artikel 13 Elke inzending blijft eigendom van de inzender. De juryleden en de organisatie van de Daylight Award 2010 zullen strikte vertrouwelijkheid ten aanzien van alle ontvangen bescheiden in acht nemen. Verveelvoudigen door het secretariaat van de Daylight Award 2010 t.b.v. de jurywerkzaamheden is uitdrukkelijk toegestaan. Het materiaal van de inzendingen is beschikbaar voor publicaties, tentoonstelling en promotionele activiteiten. De organisatie van de Daylight Award 2010 is gevrijwaard van het betalen van copyright en beeldrecht met betrekking tot de inzendingen. artikel 14 De verantwoordelijkheid m.b.t. de organisatie van de Daylight Award 2010 is in handen van VNU Exhibitions in Utrecht. Jury jury Daylight Award 2010 Ronald Schleurholts, Architect, partner cepezed, DLA winnaar 2008 (juryvoorzitter) Paul van Bergen, Directeur adviesbureau DGMR, bestuurslid stichting KIEMT Atto Harsta, Oprichter Stichting Living Daylights, eigenaar Aldus bouwinnovatie Peter de Winter, Hoofdredacteur Reed business Information Bouw & Infra Michel Kalis, Commercieel directeur VELUX Nederland B.V.

4 04 Interview Ronald Schleurholts Met het winnen van de Daylight Award 2008 (DA2008) is het Westraven-gebouw van architectenbureau cepezed gelauwerd vanwege zijn bijdrage aan het gebruik van daglicht in de architectuur. Ook won cepezed in 2008 de BNA-kubus voor zijn hele oeuvre. Het bureau weet vanuit een geheel eigen ontwerpwijze en visie op het bouwproces innovatieve en vooruitstrevende architectuur te ontwikkelen. Alle aspecten van duurzaamheid worden op een intelligente manier geïntegreerd tot een gebouw als totaalproduct. De toepassing van daglicht is hierbij een belangrijk onderdeel. De werkwijze van cepezed bevindt zich op het snijvlak van architectuur en industrieel ontwerpen. De optimale prestatie van een gebouw wordt verwezenlijkt door oplossingen functioneler te maken, de ontwerpopgave duurzamer te benaderen of het bouwproces te vereenvoudigen. Het gebouw wordt hierbij gezien als een ondeelbaar systeem, waarin de bouwcomponenten meerdere functies tegelijkertijd vervullen. Voor de integrale, vooruitstrevende manier van bouwen zijn gangbare materialen en producten niet altijd toereikend. Daarom ontwerpt het bureau ook bouwcomponenten of past het bestaande elementen aan. (www.cepezed.nl) bijgedragen aan de grote expertise die het bureau inmiddels heeft opgebouwd op het gebied van bouwkosten, procesbeheersing en de sturing op planning en efficiëntie; alle aspecten die in het huidige tijdsgewricht van steeds groter belang zijn, ook voor de financiering en continuïteit van projecten. Cepezed heeft door de loop der jaren een geheel eigen stijl ontwikkeld, waar het bureau nu veelvuldig voor geprezen wordt. De technisch vooruitstrevende architectuur is lang geassocieerd met de high-tech stroming uit de jaren zeventig en tachtig. In de beginperiode maakte het bureau dan ook wel eens gebruik van expressieve, gekleurde staalconstructies. Al snel is echter steeds meer ingezet op het creëren van een rustig beeld, waarbij de ruimtelijke vormgeving, de constructie en en de installaties veelal met elkaar versmolten zijn. Het overdrijven van bepaalde aspecten was een stap naar een meer natuurlijke integratie binnen de totale kwaliteit van de architectuur, zegt Schleurholts. Je moet mensen eigenlijk gewoon niet lastig vallen met allerlei verwijzingen, citaten of visuele rompslomp. De kwaliteit van cepezeds architectuur werd expliciet erkend toen het bureau in 2008 de BNA Kubus voor het hele oeuvre won. Hoewel cepezed terecht bekend staat als een innovatief en technisch uiterst kundig bureau, wil de jury met deze prijs vooral benadrukken dat deze vaardigheden niet op zichzelf staan, maar altijd worden ingezet voor een hoogwaardige architectonische kwaliteit, liet de beoordelingscommissie bij toekenning van de prijs weten. Ook roept het bureau volgens de jury bewondering op voor de moderne invulling die het geeft aan het begrip bouwmeester. Architectuur begint immers met een goed ruimtelijk ontwerp, maar juist de doorontwikkeling tot het laatste schroefje en de voortdurende bewaking van een soepele uitvoering vragen een enorme inspanning van alle partijen. De uitbreiding en renovatie van de jaren zeventig kantoortoren Westraven is wat je noemt een sleutelproject. Alles waar het bureau altijd al mee bezig is geweest, komt in Westraven in uiterste verfijning tot uitdrukking. Het is het project waarin het hele bureau-oeuvre convergeert. Waar mogelijk is de kennis en ervaring van voorgaande projecten hier Serre Westraven - cepezed (fotografie Jannes Linders) De rode draad door het oeuvre is de consequente zoektocht naar de optimale prestatie van gebouwen en hun componenten. Met deze ontwerphouding heeft cepezed een methodiek ontwikkeld, die leidt tot duurzame, heldere en transparante gebouwen. Alle activiteiten van het bureau zijn erop gericht om met zo min mogelijk oplossingen zo veel mogelijk problemen te tackelen. De aandacht die wij besteden aan de technische aspecten van de architectuur is, juist in tijden als deze, van grote waarde. Dat betreft niet alleen het functioneren, maar ook de totstandkoming; gebouwen moeten niet alleen prettig en duurzaam in gebruik zijn, ze moeten ook soepel gemaakt kunnen worden, zegt cepezed-partner Ronald Schleurholts. De oprichting begin, jaren negentig, van een eigen realisatietak, Bouwteam General Contractors, heeft veel

5 05 doorontwikkeld. Met de afgeronde koppen van de nieuwbouwvleugels is daarnaast bewust gekozen voor een wat zachtere architectonische uitstraling. Techniek wordt in de architectuur veelal ingezet als middel om de mens af te schermen van de invloeden van de natuur en zo een geschikt klimaat te creëren. In de projecten van cepezed wordt de techniek (en veel glas) echter ook ingezet om de ruimtelijkheid en omgeving van een gebouw optimaal te ervaren. Nogmaals, alle activiteiten van het bureau zijn erop gericht om met zo min mogelijk oplossingen zo veel mogelijk problemen te tackelen. Cepezed minimaliseert installaties en zoekt voortdurend naar manieren om het gebouw zelf als installatie te laten fungeren. Dat kan bijvoorbeeld door de integratie van luchtkanalen in de constructie, maar ook door een indeling in verschillende klimaatzones of gebruikmaking van natuurlijke ventilatie. Ook een ruime mate van uitzicht en daglichttoetreding speelt een belangrijke rol. Elk cepezed-gebouw begint met de ambitie om de beste werk- en leefomgeving te creëren binnen de gestelde randvoorwaarden. Voor een gebouw waarin mensen zich prettig voelen, zijn lange zichtlijnen en een ruime toetreding van daglicht volgens cepezed onontbeerlijk. Beide bewerkstelligt het bureau vooral door de toepassing van grote glasoppervlakken. De beleving van het gebouw varieert voortdurend; door bijvoorbeeld de variatie in schaalniveaus, de gelaagde toepassing van materialen en de ruime toetreding van daglicht, dat voortdurend anders is en zorgt voor afwisselende sfeerschakeringen. Cepezeds innovatiekracht komt voort uit de voortdurende drang oplossingen te verbeteren en te vereenvoudigen. Bij de toepassing van glas vormden de kozijnen veelal de grootste kostenpost. Dus wordt de techniek voor kozijnloze gevels in de projecten steeds verder gebracht. Ten behoeve van individuele klimaatregeling middels natuurlijke ventilatie en om de warmte-instraling te beperken, heeft de toren van Westraven een gelaagde gevel. De volgende stap is het ontwikkelen van een interactieve gevel die reageert op de weersinvloeden. De nieuwbouwgevel van Westraven doet dat deels al: bij stijging van de temperatuur door zoninstraling gaan automatisch kassendoeken naar beneden, waardoor een geventileerde spouw ontstaat. Het Jinso-horecapaviljoen op de Arenaboulevard in Amsterdam is uitgerust met een dak van transparante ETFE-luchtkussens waarvan de binnenste membramen zijn uitgevoerd met een geprint golfpatroon. De zon- en lichttoetreding kan geregeld worden door de luchtdruk in de kamers van de kussens te veranderen. In de verschillende behandeling van de geveloriëntaties en ook uit de detaillering van de gevels en daken blijkt een goede balans tussen zon en licht doorlaten versus weren, alsdus de jury van de DA2008. Het Rijksgebouw Westraven is volgens de leden lichttechnisch dan ook volkomen in balans. Zij waren onder de indruk van de diverse innovaties, die zijn ingezet zijn om een ontwerp met zo n aansprekend daglichtconcept te ontwikkelen. Maar wat is er nu voor nodig om een opdrachtgever met al die innovaties mee te krijgen? Volgens Ronald Schleurholts, de nieuwe voorzitter van de jury van de Daylight Award 2010, kun je daar nauwelijks een eenduidig antwoord op geven. Net als het toepassen van daglicht, is innoveren geen doel op zich. Innovaties worden waar nodig ontwikkeld om gebouwen optimaal te laten presteren. Naast de technische en procesmatige kennis is het net zo belangrijk om de opdrachtgever constant te betrekken in een heldere en transparante besluitvorming. Bij de inzet van nieuwe producten in gebouwen, is de beperking van risico s voor de opdrachtgever natuurlijk van het grootste belang. Steeds moet een objectieve vergelijking met andere producten gemaakt worden. Door de integrale toepassing werkt elke innovatie bovendien op meerdere niveaus. Om tot de juiste oplossingen te komen, wordt al vanaf de conceptfase samengewerkt in multidisciplinaire teams. Iedere architect heeft daarnaast specifieke taken. Zo was bij Westraven één architect verantwoordelijk voor het ontwerp van de leidingen in de vloeren, gedurende het gehele project! Met deze specifieke ontwerpmethodiek heeft cepezed een sick-building kunnen transformeren tot healthy-building. Vanuit de filosofie om middelen intelligent in te zetten, is het bureau steeds dichter bij de natuur komen te staan. Een goed gebruik van o.a. daglicht en natuurlijke ventilatie biedt tegenwoordig ook steeds meer mogelijkheden om planten als onderdeel van de klimaattechniek in te zetten. Zo speelt het groen in de gevel bij het nieuwe stadhuis van de gemeente Westland tevens een rol in de luchtbevochtiging. Ook hier sluiten de meest recente ontwikkelingen aan bij de hedendaagse trends als Cradle2Cradle of het programma Bouwen met Groen en Glas 2.0 (zie elders in deze nieuwsbrief). In de zoektocht naar gebouwen waar je je prettig in voelt, vormt daglicht een continu aandachtspunt. Daglicht draagt bij aan de leefbaarheid en aangename beleving van gebouwen. Wel blijft het, ook bij ruimhartige toepassing, altijd zaak goed te kijken naar de dosering en de verhouding ten opzichte van andere architectonische aspecten, aldus Schleurholts.

6 06 Stichting Living Daylights overige activiteiten SLD Stichting Living Daylights Bemuurde Weerd OZ AP Utrecht W. E. T. +31 [0] F. +31 [0] doelstelling De Stichting Living Daylights promoot een goede toepassing van daglicht in de gebouwde omgeving. Ze vindt dat daglicht een essentieel en prikkelend onderdeel van architectuur, stedenbouw en landschap moet vormen. Hiertoe wil de Stichting Living Daylights niet alleen architecten, vormgevers en stedenbouwkundigen wijzen op de vele mogelijkheden van daglicht, maar tevens opdrachtgevers, beleidsmakers en het overig publiek bewust maken van het belang van een goed gebruik van daglicht. Om haar doelstelling te bereiken ontsluit de stichting onderzoek naar zowel nieuwe stedenbouwkundige en architectonische concepten als nieuwe technische mogelijkheden. Zij zal fungeren als kennisnetwerk en als intermediair. Door ontwerpers te inspireren, opdrachtgevers uit te dagen en gebruikers te verrassen, streeft de Stichting Living Daylights naar een gezonde en duurzame gebouwde omgeving met een bijzondere architectonische kwaliteit. VMRG Light inspirations Om architecten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om de interactie met architecten te stimuleren heeft de VMRG een programma ontwikkeld om voorbeelden te presenteren rondom specifieke ontwerpthema s. Atto Harsta, directeur van Aldus bouwinnovatie en oprichter van de Stichting Living Daylights is benaderd om als gastinspirator op te treden voor het ontwerpthema Licht. De VMRG roept iedereen op om relevante ontwikkelingen, interessante projecten, nieuwe inzichten en innovatieve producten, die raken aan het thema daglicht, aan te melden bij de VMRG Bouwen met Groen en Glas 2.0 De Stichting Living Daylights (SLD) gaat de komende 4 jaar het innovatie & stimuleringsprogramma Bouwen met Groen en Glas (BGG) uitvoeren. De synergie tussen daglicht en groen (planten) is zo groot dat de Stichting Living Daylights de vraag van het Productschap Tuinbouw kreeg om dit programma ( ) te gaan uitvoeren. Opdrachtgevers eisen duurzame, energieneutrale en comfortabele woningen en kantoren. De afgelopen decennia hebben we onze gebouwen echter overmatig geïsoleerd van de buitenwereld, waardoor de gebruiker vervreemd is geraakt van zijn natuurlijke basis. Door te bouwen met groen en glas wordt wél optimaal samengewerkt met de zonnewarmte, het daglicht en het groen. Resultaat: waardevaste, betaalbare oplossingen en gebouwen die een bron zijn van vitaliteit en energie. BGG biedt een helder en modern bouwconcept voor vandaag en morgen. Voor meer informatie zie: word donateur! De Stichting Living Daylights is een ideële organisatie. Voor de verwezenlijk van haar doelen is zij afhankelijk van bijdragen van de overheid en het bedrijfsleven. Allereerst omdat het primaire doel slechts in de praktijk kan worden waargemaakt: een prominentere plek voor daglicht in de gebouwde omgeving. Daarnaast is de stichting ook financieel afhankelijk. Donaties van bedrijven en instellingen maken het mogelijk om op een continue basis vorm te geven aan de doelstellingen. Natuurlijk worden donateurs intensief betrokken bij de projecten van Stichting Living Daylights. Heeft u of uw bedrijf belang bij een centrale focus op de toepassing van daglicht in de architectuur? Onderschrijft u de doelstellingen en ambitie van Stichting Living Daylights; word dan donateur! donateurs Aldus bouwinnovatie, Arcadis, Architectenbureau Paul de Ruiter, Atlas Acomfa, BIK Bouwprodukten, Cepezed, Coulisse, Deerns Raadgevende Adviseurs, DGMR Raadgevende Ingenieurs B.V., DHV bv, Etap NV, FITlicht NL, Hunter Douglas Architectural Projects NL GE Advanced Materials, Inbo, ING real-estate, Lenco, Licotec Daglicht B.V., Luxlight B.V. NSVV (Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde), MHB, Office for Metropolitan Architecture, Metaglas B.V., SABIC Innovative Plastics BV, Saint Gobain, Serbo serres BV, Rodeca, Systems BV, Solarlux Nederland BV, Techcom light B.V., VELUX Nederland B.V., Verosol Nederland B.V., VNU exhibitions Europe. bestuur Paul de Ruiter, Architect en oprichter Architectenbureau Paul de Ruiter (voorzitter) Atto Harsta, Bouwinnovator en oprichter Aldus bouwinnovatie (penningmeester) Peter Elemans, Architect van architectenbureau Elemans Postma van den Hork architecten Jante Leupen, Architect bij Zeerover architecten (secretaris) Jelle Post, Zelfstandig architect Mari Baauw, Architect bij Royal Haskoning raad van advies Peter Luscuere, Hoogleraar installaties TU Delft, directeur adviesbureau Van Heugten Renz van Luxemburg, Directeur Dorsserblesgraaf Bjarne Mastenbroek, Architect en medeoprichter SeARCH Rob Nijsse, Directeur ABT Constructies, hoogleraar constructies Universiteit van Gent Just Renckens, Renckens Advies, ingenieursbureau voor gevels, onderdeel van Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs bv Hans Ruijssenaars, Architect bij de architectengroep, hoogleraar architectonisch ontwerpen TU Eindhoven Paul Settels, Europees Ergonoom, ING ArboSupport De Daylight Award 2010 wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:

7 Inzenden voor de Daylight Award 2010 kan tot 1 december Elk project wordt beoordeeld op: A Voorbeeldfunctie van het project; in hoeverre levert het project/de oplossing een bijdrage in de ontwikkeling van het gebruik van daglicht. B Het veronderstelde optimum tussen daglichttoetreding, kunstlichttoepassing, uitzicht, warmte- belasting en architectuur. In welke mate zorgt daglicht voor de verlichting van het gebouw (transport van daglicht, energiebesparing) en is er sprake van een integrale afstemming van het gebruik van daglicht en kunstlicht; worden de bijkomende aspecten van daglicht (opwekking, visuele hinder, comfort etc.) door het gebouw zelf ondervangen. C In hoeverre is daglicht een bepalend, prikkelend, ontroerend element in de architectuur en van het gebouw. D Wat is de relatie tussen de gebouwgebruiker en het daglicht (bv. persoonlijke beïnvloeding 07 daglicht, beleving en veiligheid van het gebouw; wat is de rol van de locatie (natuur en uitzicht) in het daglichtontwerp? Genomineerden en winnaar Daylight Award Daylighthouse in Almere - Mirck Architects (fotografie John Lewis Marshall) 2 Pastoraal Centrum De Ark in Hendrk-Ido-Ambacht - EGM architecten (fotografie Evert van Reijswoud) 3 Drift 23 in Utrecht - Marx & Steketee architecten (fotografie Réne de Wit) 4 Forumgebouw in Wageningen - Quist Wintermans Architekten (fotografie Rob Hoekstra) 5 Winnaar Daylight Award 2008: Westraven Cepezed architecten (fotografie Jannes Linders) 5 Stichting ter promotie van daglichttoepassing in de gebouwde omgeving Daylight Award 2010

REGLEMENT ABE BONNEMA ARCHITECTUURPRIJS 2015 31 maart 2015

REGLEMENT ABE BONNEMA ARCHITECTUURPRIJS 2015 31 maart 2015 REGLEMENT ABE BONNEMA ARCHITECTUURPRIJS 2015 31 maart 2015 Artikel 1: Doel a) De ir. Abe Bonnema Stichting beoogt door het uitreiken van de Abe Bonnema Architectuurprijs een bijdrage te leveren aan het

Nadere informatie

Stichting Living Daylights. Light Inspirations. ir Atto Harsta

Stichting Living Daylights. Light Inspirations. ir Atto Harsta Stichting Living Daylights Light Inspirations ir Atto Harsta oprichter & bestuurder Stichting Living Daylights directeur Aldus bouwinnovatie voorzitter Booosting ir Atto Harsta directeur Aldus bouwinnovatie

Nadere informatie

REGLEMENT ABE BONNEMA ARCHITECTUURPRIJS maart 2017

REGLEMENT ABE BONNEMA ARCHITECTUURPRIJS maart 2017 REGLEMENT ABE BONNEMA ARCHITECTUURPRIJS 2017 28 maart 2017 Artikel 1: Doel a) De ir. Abe Bonnema Stichting beoogt door het uitreiken van de Abe Bonnema Architectuurprijs een bijdrage te leveren aan het

Nadere informatie

REGLEMENT ABE BONNEMA PRIJS 2014

REGLEMENT ABE BONNEMA PRIJS 2014 Vastgesteld op 31 maart 2014 REGLEMENT ABE BONNEMA PRIJS 2014 Artikel 1: Doel a) De ir. Abe Bonnema Stichting beoogt door het uitreiken van de Abe Bonnema Prijs een bijdrage te leveren aan het stimuleren

Nadere informatie

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering 1. vooraf In 2014 organiseert de VRP de Vlaamse Ruimtelijke

Nadere informatie

Reglement Prijsvraag Bedrijvig Groen

Reglement Prijsvraag Bedrijvig Groen Reglement Prijsvraag Bedrijvig Groen 1. Inleiding In het Uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige werklocaties 2017-2019 (UTW) zet de provincie Noord-Holland in op het verbeteren van de kwaliteit van werklocaties

Nadere informatie

UPC duurzaam kantoor en callcenter

UPC duurzaam kantoor en callcenter UPC duurzaam kantoor en callcenter Het UPC kantoor en callcenter in Leeuwarden heeft als eerste opgeleverde gebouw het BREEAM-NL Excellent certificaat ontvangen. Met een GPR score van 8.3 gemiddeld, is

Nadere informatie

Artikel 3 Een deelnemer mag met meer dan 1 inzending deelnemen aan de Innovatieprijs =MEER.

Artikel 3 Een deelnemer mag met meer dan 1 inzending deelnemen aan de Innovatieprijs =MEER. Artikel 1 Deelname aan de innovatieprijs =MEER staat open voor: MKB-ondernemers (ondernemersverenigingen en onverenigde ondernemers), in het bijzonder binnen de sectoren maakindustrie, zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Reglementen Vredeman de Vries Prijs

Reglementen Vredeman de Vries Prijs Reglementen Vredeman de Vries Prijs Provincie Fryslân Reglement voor deelname Vredeman de Vries prijs (architectuur) De Vredeman de Vries prijs voor Architectuur betreft een tweejaarlijkse prijs voor een

Nadere informatie

Juryrapport Living Daylights Innovation Award 2015

Juryrapport Living Daylights Innovation Award 2015 Juryrapport Living Daylights Innovation Award 2015 Als snelgroeiend platform wordt Stichting Living Daylights geregeld geconfronteerd met innovatieve ideeën en bijzondere concepten betreffende daglicht.

Nadere informatie

Forumgebouw, Wageningen

Forumgebouw, Wageningen Nominaties Westraven, Utrecht Fotografie: Cepezed Forumgebouw, Wageningen Type gebouw: Universiteit en Researchcentrum Oplevering: april 2007 Bureau: Quist Wintermans Architecten bv, Rotterdam Architect:

Nadere informatie

REGLEMENT FGH VAST GOED PRIJS

REGLEMENT FGH VAST GOED PRIJS REGLEMENT FGH VAST GOED PRIJS De FGH Vastgoedprijs is een initiatief van FGH Bank en wordt om de twee jaar uitgereikt. De prijs werd voor het eerst uitgereikt op 25 oktober 1990. Sindsdien vindt de uitreiking

Nadere informatie

IDEEËNPRIJSVRAAG VOOR STUDENTEN. Wonen te gast. in het landschap

IDEEËNPRIJSVRAAG VOOR STUDENTEN. Wonen te gast. in het landschap PROVINCIE NOORD-HOLLAND IDEEËNPRIJSVRAAG VOOR STUDENTEN Wonen te gast in het landschap Reglement Ideeënprijsvraag Heb jij een idee hoe meer dan 2.000 woningen als gast in het landschap kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE STUDENTENSTAALPRIJS

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE STUDENTENSTAALPRIJS REGLEMENT VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE STUDENTENSTAALPRIJS 1. CATEGORIËËN (a) De StudentenSTAALprijs wordt uitgeschreven in twee categorieën: A Master-niveau; B Bachelor-niveau; Daarnaast zijn er twee,

Nadere informatie

REGLEMENT NSTT No-Dig Award 2017 / NSTT Publieksprijs 2017

REGLEMENT NSTT No-Dig Award 2017 / NSTT Publieksprijs 2017 1. AWARDS 1.1 De NSTT reikt twee awards uit, te weten de NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs. 1.2 De NSTT No-Dig Award wordt toegekend door een onafhankelijke jury. 1.3 De NSTT Publieksprijs wordt

Nadere informatie

KETELHUIS TU EINDHOVEN NU ONDERKOMEN TOPINSTITUUT

KETELHUIS TU EINDHOVEN NU ONDERKOMEN TOPINSTITUUT KETELHUIS TU EINDHOVEN NU ONDERKOMEN TOPINSTITUUT Architectenbureau diederendirrix veranderde een voormalig ketelhuis in kantoren met royaal binnenstromend daglicht. De grootse en inspirerende herbestemming

Nadere informatie

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft Lerende gebouwen meer comfort & minder energie 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft 2 e Expert meeting Thermisch Actieve Gebouwen, woensdag 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool

Nadere informatie

EEN CONNECTIEF GEBOUW INTERIEUR SIGMAX

EEN CONNECTIEF GEBOUW INTERIEUR SIGMAX Sigmax kantoor In het Business & Science Park in Enschede, pal tegenover het FC Twente stadion en het NS-station heeft Architectenbureau Paul de Ruiter het nieuwe hoofdkantoor van ICT-bedrijf Sigmax ontworpen:

Nadere informatie

MET ZICHT MET ZICHT. NEXT architects Kauwgomballenfabriek Paul van Vlissingenstr. 2a 1096 BK Amsterdam The Netherlands

MET ZICHT MET ZICHT. NEXT architects Kauwgomballenfabriek Paul van Vlissingenstr. 2a 1096 BK Amsterdam The Netherlands NEXT architects Kauwgomballenfabriek Paul van Vlissingenstr. 2a 1096 BK Amsterdam The Netherlands NEXT architects Beijing Emperor House #1101 136 Andingwaidajie Dongcheng Qu 100011 Beijing China MET ZICHT

Nadere informatie

Juryrapport. Uitreiking Duurzaamheidsprijs. De Gouden Kikker 2009

Juryrapport. Uitreiking Duurzaamheidsprijs. De Gouden Kikker 2009 Juryrapport Uitreiking Duurzaamheidsprijs De Gouden Kikker 2009 Inhoudsopgave Pagina Waarom De Gouden Kikker? 3 Nominaties 2009 4 Eerste prijs 5 Eervolle vermelding 9 Derde plaats 12 www.degoudenkikker.org

Nadere informatie

De weg naar vernieuwing in de bouw

De weg naar vernieuwing in de bouw De weg naar vernieuwing in de bouw De gebruiker centraal Ruimte voor innovatie Efficiënter bouwproces Toekomstbestendige gebouwen Flexibele huisvesting Bijdrage aan duurzame leefomgeving Meer rendement

Nadere informatie

Reglement Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden

Reglement Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden Reglement voor de Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden. In het kader van het gemeentelijk Emancipatiebeleid Afdeling: Afzender: Onderwerp: Scholing en Integratie Jeugd, Onderwijs en

Nadere informatie

Onderstaande kaart geeft de ligging van het opstijgpunt 14 in Delft van het project Randstad 380kV weer. In de kaart weergegeven met nr.

Onderstaande kaart geeft de ligging van het opstijgpunt 14 in Delft van het project Randstad 380kV weer. In de kaart weergegeven met nr. Wedstrijdprogramma Hoofdstuk 1: Opdrachtomschrijving 1. locatie en opgave Onderstaande kaart geeft de ligging van het opstijgpunt 14 in Delft van het project Randstad 380kV weer. In de kaart weergegeven

Nadere informatie

inzending arc15 awards > interieur gemeentehuis bloemendaal

inzending arc15 awards > interieur gemeentehuis bloemendaal inzending arc15 awards > interieur gemeentehuis bloemendaal gemeentehuis bloemendaal oud en nieuw programma Transformatie, herinrichting en interieur Gemeentehuis: kantoren, publieke ruimte Locatie Bloemendaal

Nadere informatie

Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid

Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid Provinciekantoor Houtplein te Haarlem Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid 15 juni 2013 Ir. J.W. (Jack) Ponsteen Cauberg-Huygen raadgevende ingenieurs BV Even voorstellen ir. Jack Ponsteen Vestigingsmanager

Nadere informatie

...brengt ideeën tot leven

...brengt ideeën tot leven ...brengt ideeën tot leven Lichtontwerp van Deerns Licht en architectuur Foto: Ronald Tilleman 2 Foto: AVA Twee Steden Ziekenhuis 3 Uw uitdaging Verlichting in gebouwen, met name kunstverlichting, is traditioneel

Nadere informatie

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen Waal Vlaardingen Opdrachtgever Waal, Vlaardingen Adres Schiedamsedijk 22, Vlaardingen Opgave herontwikkeling kantoorgebouw: interieur Ontwerp Van Ouwerkerk Architecten, Rotterdam Projectarchitect Arnold

Nadere informatie

BURNY BOS TALENT AWARD 2015 DEELNAMEFORMULIER

BURNY BOS TALENT AWARD 2015 DEELNAMEFORMULIER BURNY BOS TALENT AWARD 2015 DEELNAMEFORMULIER PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Adres Te bereiken op mail Telefoon Facebook; LinkedIn;Twitter profiel: Korte beschrijving van je achtergrond, CV IDEE VOOR ANIMATIE

Nadere informatie

Ondernemersprijs Horst aan de Maas

Ondernemersprijs Horst aan de Maas HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ondernemersprijs Horst aan de Maas Stichting Ondernemersprijs Noord Limburg Secretariaat: Loevestraat 50, 5961 TZ Horst Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Het ontstaan...3 1.2. Doelstelling...3

Nadere informatie

Intentieverklaring. Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw

Intentieverklaring. Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw Intentieverklaring Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw 19 november 2014 1 Partijen: 1. Royal HaskoningDHV Nederland B.V., vertegenwoordigd door mevrouw I. Siebrand-Oosterhuis, Business

Nadere informatie

# ontwerp wedstrijd 2015. voorwaarden

# ontwerp wedstrijd 2015. voorwaarden # ontwerp wedstrijd 2015 voorwaarden voorwaarden artikel 1. doel Het doel van de HEMA ontwerpwedstrijd is een bijdrage te leveren aan de praktijkvorming van de deelnemers van de betrokken opleidingen voor

Nadere informatie

M3H Werkwijzer Het bouwen

M3H Werkwijzer Het bouwen M3H Werkwijzer Het bouwen 1/7 Het bouwen M3H ontwerpt en bouwt al zeventien jaar in opdracht van woningcorporaties, ontwikkelende partijen en particulieren. M3H ontwerpt en begeleidt het gehele ontwerp-

Nadere informatie

BouwLokalen Thema 3 Klimaatneutraal bouwen

BouwLokalen Thema 3 Klimaatneutraal bouwen Rabobank-Booosting, 1 BouwLokalen Thema 3 Klimaatneutraal bouwen De rol van energiebesparing in de bouwsector 7 oktober 2008: Leeuwarden 8 oktober 2008: Doetinchem John Veeken DGMR Rabobank Westland Duurzaam

Nadere informatie

Ontwerp nieuwbouw Praktijkschool LMC PrO locatie te Rotterdam

Ontwerp nieuwbouw Praktijkschool LMC PrO locatie te Rotterdam Oproep tot het opsturen van een portfolio ten behoeve van de architectenselectie: Ontwerp nieuwbouw Praktijkschool LMC PrO locatie te Rotterdam De gemeente Rotterdam heeft de ambitie een architect de opdracht

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving Wedstrijdreglement Connected Health Challenge Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving 16 juli 2014 Wedstrijdreglement Dit reglement is van toepassing op de Connected

Nadere informatie

www.bouwformatie.nl Bouwformatie

www.bouwformatie.nl Bouwformatie www.bouwformatie.nl Bouwformatie Tarieven voor kennis, inspiratie en communicatie 2014 Tarieven voor kennis, inspiratie en communicatie 2014 Architectuur 3 Bouwtechniek 4 Bouwdetails 5 Bouwkosten 6 Communicatie

Nadere informatie

Duurzaamheid. JSA / www.jsa-rotterdam.nl

Duurzaamheid. JSA / www.jsa-rotterdam.nl Introductie JSA mooi gezond bron meerwaarde kloek Het begrip Duurzaamheid gaat in relatie tot architectuur natuurlijk over de energiebalans van het gebouw, of de toepassing van duurzaam geproduceerde materialen.

Nadere informatie

KOOI. Bouwen met. Special! 40 pagina s vakwerk van Bouwen met Kooi. Kooi 65 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk

KOOI. Bouwen met. Special! 40 pagina s vakwerk van Bouwen met Kooi. Kooi 65 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk Bouwen met KOOI nr 1 DECEMBER 2010 Special! 40 pagina s vakwerk van Kooi 65 jaar vakmanschap Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk 2. BOUWEN MET KOOI BOUWEN MET KOOI 3. korte lijnen. Dat is

Nadere informatie

JongZeeuw architecten - wie zijn we?

JongZeeuw architecten - wie zijn we? JongZeeuw architecten - wie zijn we? Grondslag bij de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Multidisciplinair bureau met deskundigheid op het vlak van architectuur, stedenbouw, interieur, energiezuinigheid,

Nadere informatie

WELKOM. Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde. B L O S S O M c o n s u l t a n c y D e s i g n & B u i l d

WELKOM. Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde. B L O S S O M c o n s u l t a n c y D e s i g n & B u i l d Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde WELKOM Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde Maartje van den Berg Royal Haskoning Blossom consultancy Design & Build Haalbaarheid,

Nadere informatie

Het resultaat van een unieke samenwerking. Hans Linders Adviseur Bouwconcepten

Het resultaat van een unieke samenwerking. Hans Linders Adviseur Bouwconcepten Het resultaat van een unieke samenwerking Hans Linders Adviseur Bouwconcepten Visie: trends in de bouw Prefab bouwen Hoge kwaliteit, minder vocht Hoge bouwsnelheid, opleveringsbetrouwbaar Kostenvoordelen

Nadere informatie

ENERGIENEUTRALE REGIOKANTOREN ENEXIS

ENERGIENEUTRALE REGIOKANTOREN ENEXIS ENERGIENEUTRALE REGIOKANTOREN ENEXIS Regiokantoor Enexis Enexis brengt stroom en gas bij mensen en bedrijven thuis. Vandaag en morgen. Met de energie van morgen zijn we vandaag al bezig. Zo zijn we bezig

Nadere informatie

Yarden Afscheidsprijs Deelnamereglement 2015

Yarden Afscheidsprijs Deelnamereglement 2015 Yarden Afscheidsprijs Deelnamereglement 2015 Een goed afscheid helpt je verder Inleiding Yarden is ontstaan na een fusie van twee grote verenigingen in 2001, te weten de Nederlandse Uitvaart en Verzekerings

Nadere informatie

Peel Maas Regio Ondernemersprijs

Peel Maas Regio Ondernemersprijs HUISHOUDELIJK REGLEMENT Peel Maas Regio Ondernemersprijs Stichting Ondernemersprijs Noord Limburg, Sekretariaat: Stationsstraat 128, 5963 AB, Horst-Hegelsom 1 INHOUDSOPGAVE: Inleiding 1.1. Het ontstaan

Nadere informatie

Special Architectuurprijs Amersfoort 2014

Special Architectuurprijs Amersfoort 2014 Nieuwsbrief 2..201 Volg ons op Twitter en Facebook Special Architectuurprijs Amersfoort 2014 Van 1 juni t/m 29 juni zijn 16 genomineerden voor de Architectuurprijs Amersfoort te zien in een tentoonstelling

Nadere informatie

INZICHT. Energieneutraal Flevogebouw. Nieuwe site Metaglas. Glazen winkelunits Utrecht Centraal. Uitgave 2 2013

INZICHT. Energieneutraal Flevogebouw. Nieuwe site Metaglas. Glazen winkelunits Utrecht Centraal. Uitgave 2 2013 Uitgave 2 2013 INZICHT Energieneutraal Flevogebouw Nieuwe site Metaglas Glazen winkelunits Utrecht Centraal Energieneutraal kantoor in monumentaal Flevogebouw Mede door de isolerende achterzetramen is

Nadere informatie

Een tevreden opdrachtgever staat gelijk aan een geslaagd project. Wij verwezenlijken graag samen met u uw dromen SPANJERS ARCHITECT

Een tevreden opdrachtgever staat gelijk aan een geslaagd project. Wij verwezenlijken graag samen met u uw dromen SPANJERS ARCHITECT Een tevreden opdrachtgever staat gelijk aan een geslaagd project Wij verwezenlijken graag samen met u uw dromen SPANJERS ARCHITECT SPANJERS ARCHITECT WERKT NIET VOLGENS EEN SPECIEFIEKE STIJL, WEL MET EEN

Nadere informatie

Museumpark Paviljoen Rotterdam

Museumpark Paviljoen Rotterdam Rotterdam Museumpark paviljoen, Rotterdam In het culturele hart van Rotterdam, het Museumpark, bevindt zich een bijzondere parkeergarage die niet alleen plaats biedt aan.50 auto s, maar ook een ondergrondse

Nadere informatie

Artikel 2. Uitschrijver en uitschrijving 2.1 De Brabantse Stijlprijs 2017 wordt uitgeschreven door de provincie Noord-Brabant.

Artikel 2. Uitschrijver en uitschrijving 2.1 De Brabantse Stijlprijs 2017 wordt uitgeschreven door de provincie Noord-Brabant. Reglement De Brabantse Stijlprijs 2017 Provincie Noord-Brabant s - Hertogenbosch, 12 januari 2017 Vooraf Het bepaalde in dit reglement is bindend voor alle partijen: de uitschrijver van de prijs, de deelnemers

Nadere informatie

Concept Ecovision. Il sole come partner. Concept Ecovision. schermature solari Colt

Concept Ecovision. Il sole come partner. Concept Ecovision. schermature solari Colt Il sole come partner Concept Ecovision schermature solari Colt Concept Ecovision Verantwoord ondernemen, zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en gebruik maken Energie besparen: een visie Energie

Nadere informatie

De keuze voor duurzaam bouwen

De keuze voor duurzaam bouwen De keuze voor duurzaam bouwen Ad Stas Woonbelang Veghel Wat aan de orde? Woonbelang Veghel beleid duurzaam (ver)bouwen en ervaringen instrumentarium, dilemma s en procesgang duurzaam concept; houtskeletbouw

Nadere informatie

Hoofdkantoor a.s.r. in Utrecht Inzending voor ARC16 Architectuur Award

Hoofdkantoor a.s.r. in Utrecht Inzending voor ARC16 Architectuur Award Hoofdkantoor a.s.r. in Utrecht Inzending voor ARC16 Architectuur Award Hoofdkantoor a.s.r. EEN LICHT EN GROEN TWEEDE LEVEN VOOR EEN GROOT KANTOORGEBOUW Het hoofdkantoor van a.s.r. in Utrecht is volledig

Nadere informatie

HOLLANDSE NIEUWE 21 INTERIEURARCHITECTEN EN PROJECTMANAGERS. hollandse-nieuwe.com

HOLLANDSE NIEUWE 21 INTERIEURARCHITECTEN EN PROJECTMANAGERS. hollandse-nieuwe.com INTERIEURARCHITECTEN EN PROJECTMANAGERS We zijn 21 jaar onderweg! Nog steeds kan het beter, slimmer, anders. Vandaar ook geen retrospectief maar een korte update van het nu en wat ons morgen gaat brengen.

Nadere informatie

Duurzaam bouwen doe je met Klima Wonen

Duurzaam bouwen doe je met Klima Wonen Duurzaam bouwen doe je met Klima Wonen Over ons Klima Wonen is een nieuwe innovatieve en energiezuinige bouwer. Wij hebben decennia lang ervaring opgedaan in de projectontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige

Nadere informatie

3 Basisscholen Getsewoud

3 Basisscholen Getsewoud 3 Basisscholen Getsewoud Basisscholen Getsewoud 3 scholen onder 1 dak Flexibiliteit Getsewoud is een grote nieuwbouwwijk in Nieuw Vennep, een onderdeel van de gemeente Haarlemmermeer. Het scholencomplex

Nadere informatie

Nieuwe huisstijl bijna voltooid

Nieuwe huisstijl bijna voltooid Nieuwe huisstijl bijna voltooid Al bestaat Driessens ruim 200 jaar, we blijven vooruit kijken. Onze drang naar innovatie blijkt ook uit de vernieuwing van onze huisstijl. Centraal in de nieuwe vormgeving

Nadere informatie

Factsheet - Unieke superslanke composiet gevel

Factsheet - Unieke superslanke composiet gevel Factsheet - Unieke superslanke composiet gevel Achtergrond Het composiet gevelconcept is ontwikkeld binnen het SIA-RAAK programma Composieten in de glasarchitectuur onder leiding van het INHolland Composietenlab.

Nadere informatie

nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX

nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX ADRESGEGEVENS: Geert Hein van der Neut Polluxstraat 42 1363 VB Almere COURAGE architecten bna t +31 (0)55 360 55 63 u www.courage.nl Veenhuizerweg 207 f +31 (0)55 360

Nadere informatie

FORUMGEBOUW UNIVERSITY & RESEARCH CENTRE WAGENINGEN

FORUMGEBOUW UNIVERSITY & RESEARCH CENTRE WAGENINGEN FORUMGEBOUW UNIVERSITY & RESEARCH CENTRE WAGENINGEN OMSCHRIJVING PROJECT FORUMGEBOUW Object in het park Het Forumgebouw is het centrale onderwijsgebouw, ontwikkeld in het kader van de totale herhuisvestingplannen

Nadere informatie

SERRES EN GLASARCHITECTUUR

SERRES EN GLASARCHITECTUUR SERRES EN GLASARCHITECTUUR Wintergarten GmbH 01 Serres 04 Geachte klant, 02 EcoSun serres 14 Onze jarenlange samenwerking op persoonlijk niveau met investeerders en architecten heeft geresulteerd in de

Nadere informatie

Betonkernactivering.... voorbeeldprojecten

Betonkernactivering.... voorbeeldprojecten Betonkernactivering... voorbeeldprojecten Betonkernactivering thermisch comfort energiezuinig schoon, gezond verwarmen én koelen O.S.G. Piter Jelles, Leeuwarden... Jeanne Dekkers architectuur breedplaatvloeren

Nadere informatie

Wedstrijdreglement t.b.v. de Ontwerpwedstrijd Constructief en creatief met composieten 2014

Wedstrijdreglement t.b.v. de Ontwerpwedstrijd Constructief en creatief met composieten 2014 Wedstrijdreglement t.b.v. de Ontwerpwedstrijd Constructief en creatief met composieten 2014 Uitschrijver : Poly Products BV te Werkendam Editie : 2 Jaar : 2014 Versie reglement : 1.0 Geldig vanaf : 11-03-2014

Nadere informatie

Ontwerpwedstrijd Veehouderij

Ontwerpwedstrijd Veehouderij Wedstrijdreglement ideeënprijsvraag Ontwerpwedstrijd Veehouderij Contactgegevens Stichting Boerengroep o.v.v. Ontwerpwedstrijd Veehouderij Postbus 265 6700 AG Wageningen info@ontwerpwedstrijdveehouderij.nl

Nadere informatie

Reglement van de Graham Awards 2014

Reglement van de Graham Awards 2014 Reglement van de Graham Awards 2014 Hieronder volgt het Reglement ten behoeve van jaarlijkse toekenning van de Graham Awards. Het reglement heeft algemene gelding voor alle betrokken partijen. Dit reglement

Nadere informatie

...brengt ideeën tot leven

...brengt ideeën tot leven ...brengt ideeën tot leven Lichtontwerp van Deerns Duurzame en slimme verlichting Foto: Herman de Winter Uw uitdaging Er is sprake van een zeer competitieve vastgoedmarkt. Voor gebouweigenaren en investeerders

Nadere informatie

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Met passie, samenwerken en deskundigheid naar een blijvend duurzaam provincie kantoor

Nadere informatie

Ontwerpwedstrijd Nieuw elan voor buurten uit de jaren 70 en 80 groot onderhoud als culturele opgave

Ontwerpwedstrijd Nieuw elan voor buurten uit de jaren 70 en 80 groot onderhoud als culturele opgave Wedstrijdregels Ontwerpwedstrijd Nieuw elan voor buurten uit de jaren 70 en 80 groot onderhoud als culturele opgave Naam en adres de wedstrijd wordt aangeduid met de naam: Ontwerpwedstrijd Nieuw elan voor

Nadere informatie

Wordt uw uitje door de vakjury uitgeroepen tot het Meest innovatieve uitje van 2013?

Wordt uw uitje door de vakjury uitgeroepen tot het Meest innovatieve uitje van 2013? Wordt uw uitje door de vakjury uitgeroepen tot het Meest innovatieve uitje van 2013? Wordt uw innovatieve ontwikkeling de opvolger van de Koesafari van de Vechtdalhoeve? Dé winnaar van de titel Meest innovatieve

Nadere informatie

Biobased Tandartspraktijk

Biobased Tandartspraktijk Biobased Tandartspraktijk Ontwerp: Opdrachtgever: Oplevering: Ir. Daan Bruggink Mondzorg Middenmeer December 2013 Moderne ecologische architectuur in de nieuwe economie Healing environment De biobased

Nadere informatie

situatie opzuid Amsterdam, 2014

situatie opzuid Amsterdam, 2014 situatie opzuid Amsterdam, 2014 Het plan OpZuid is gelegen tussen de Gershwinlaan en de Boelelaan in Amsterdam, en vormt een onderdeel van de grootschalige ontwikkelingen aan de Zuidas. Binnen de zakelijke

Nadere informatie

ERVARING 3 jaar Ingenieursbureau Evers & Partners 1990-1993. 3 jaar 2 Architectenbureaus in Noordwijk 1994-1997

ERVARING 3 jaar Ingenieursbureau Evers & Partners 1990-1993. 3 jaar 2 Architectenbureaus in Noordwijk 1994-1997 ERVARING 3 jaar Ingenieursbureau Evers & Partners 1990-1993 1 e tekenaar, projectleider: Cursus(sen) AutoCAD, diverse m.b.t. intern management, middenkader. Divers bouwkundig werk in de utiliteit. Enige

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 03 december 2015

Rechtbank Rotterdam 03 december 2015 Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties Beeldkwaliteit Rechtbank Rotterdam 03 december 2015 Inleiding In dit beeldkwaliteitplan worden de ambities voor de verschijning

Nadere informatie

PROFIEL Ook het integraal samenwerken in BIM, dat we al sinds 2006 doen voor projecten van allerlei schaalgroottes, in elke fase en op het hoogste uit

PROFIEL Ook het integraal samenwerken in BIM, dat we al sinds 2006 doen voor projecten van allerlei schaalgroottes, in elke fase en op het hoogste uit PROFIEL Ons architectenbureau is opgericht in 1910 en gevestigd in de Van Nellefabriek in Rotterdam, ontworpen door de grondleggers van ons bureau, architecten Brinkman en Van der Vlugt. Sinds 2014 is

Nadere informatie

BNA BESTE GEBOUW VAN HET JAAR 2017 DE SPELREGELS. 1 Deelname

BNA BESTE GEBOUW VAN HET JAAR 2017 DE SPELREGELS. 1 Deelname Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA BESTE GEBOUW VAN HET JAAR 2017 DE SPELREGELS 1 Deelname Deelname staat open voor alle bureaus die lid zijn van

Nadere informatie

Contractor Safety Award 2016 Inschrijfformulier

Contractor Safety Award 2016 Inschrijfformulier Contractor Safety Award 2016 Inschrijfformulier TenneT wil topprestaties leveren op veiligheidsgebied. We beschouwen leveranciers als onze partner in safety om samen de Safety Vision 2018 te verwezenlijken.

Nadere informatie

D E G R A A N S I L O

D E G R A A N S I L O D E G R A A N S I L O t r a n s f o r m a t i e d o o r d i a l o o g Door K.K.J.E. van de Braak Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde Bouwtechniek Design and Lifespan s a m e n v a t t

Nadere informatie

ESSENHOF DORDReCHT A09123.00

ESSENHOF DORDReCHT A09123.00 nieuwbouw en renovatie ESSENHOF DORDReCHT Sinds het begin van deze eeuw geniet het oudste gedeelte van de gemeentelijke begraafplaats Essenhof bescherming als rijksmonument. Bij het betreden van de huidige

Nadere informatie

Een binnenklimaat dat werkt Productieve werkomgeving met energiebesparende ventilatie

Een binnenklimaat dat werkt Productieve werkomgeving met energiebesparende ventilatie Een binnenklimaat dat werkt Productieve werkomgeving met energiebesparende ventilatie werken De ClimaRad Comfort Solution meet en regelt het binnenklimaat per ruimte, zonder dat uw medewerkers hier iets

Nadere informatie

Villa s Kleine Rieteiland. van den Oever, Zaaijer & Partners architecten, Amsterdam IJBURG

Villa s Kleine Rieteiland. van den Oever, Zaaijer & Partners architecten, Amsterdam IJBURG Villa s Kleine Rieteiland van den Oever, Zaaijer & Partners architecten, Amsterdam IJBURG Inleiding Zo rond de kerst van 1999 las ik in de NRC dat er een nieuw eiland in de maak was. Het heette het Kleine

Nadere informatie

Gebruik Laboratoria, kantoren (kantoortuinen en losse werkkamers), servicegebouw, onderwijsruimten.

Gebruik Laboratoria, kantoren (kantoortuinen en losse werkkamers), servicegebouw, onderwijsruimten. Radix Wageningen Project Adres: Gebouw 107 Droevendaalsesteeg 1 6708 PB Wageningen Plaats: Wageningen Telefoon: 0317-48 60 01 URL: http://www.wur.nl Referentiebeeld: Bottom Line Zeer transparant gebouw

Nadere informatie

HUIS 20X3 - projectdocumentatie. Inzending ARC 16 - Innovatie Award

HUIS 20X3 - projectdocumentatie. Inzending ARC 16 - Innovatie Award HUIS 20X3 - projectdocumentatie Inzending ARC 16 - Innovatie Award HUIS 20X3 - ZIERIKZEE Locatie Oude Haven 17, Zierikzee Oplevering bouwkundig Januari 2016 Netto oppervlakte ca.120m2 Architect Tim de

Nadere informatie

YARDEN AFSCHEIDSPRIJS

YARDEN AFSCHEIDSPRIJS YARDEN AFSCHEIDSPRIJS DEELNAMEREGLEMENT 2017 Inhoudsopgave Maatschappelijke betrokkenheid... 3 Yarden Afscheidsprijs... 3 Criteria deelname... 3 De Publieksjury... 4 De Vakjury... 4 Deelname- en wedstrijdvoorwaarden...

Nadere informatie

kiosken www.mmcite.com

kiosken www.mmcite.com kiosken mmcité Stad Stedelijke openbare ruimtes zijn fascinerend. Hier ontmoeten mensen hun geschiedenis. Wij zijn verheugd dat ons design op zoiets interessants en belangrijks als stedelijke gebieden

Nadere informatie

Reinwardt Academie. Amsterdamse Hogeschool der Kunsten Hortusplantsoen Amsterdam

Reinwardt Academie. Amsterdamse Hogeschool der Kunsten Hortusplantsoen Amsterdam Reinwardt Academie Amsterdamse Hogeschool der Kunsten Hortusplantsoen Amsterdam Visie op de Opgave De negentiende eeuwse monumentale dubbelschool aan het Hortusplantsoen te Amsterdam is herbestemd voor

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

In opdracht van Bébouw Midreth Ontwikkeling. Woonhof Waterrijk Eindhoven

In opdracht van Bébouw Midreth Ontwikkeling. Woonhof Waterrijk Eindhoven Woonhof Waterrijk Eindhoven In opdracht van Bébouw Midreth Ontwikkeling 1/5 In opdracht van Bébouw Midreth Ontwikkeling heeft M3H architecten een schetsontwerp gemaakt voor een van de stedelijke kamers

Nadere informatie

URSEM 3D MODULAIRE STUDENTENWONINGEN

URSEM 3D MODULAIRE STUDENTENWONINGEN URSEM 3D MODULAIRE STUDENTENWONINGEN 1 Hoge kwaliteit optimaal product en proces Scherpe integrale prijs op aanvraag Korte bouwtijd twee keer zo snel Gerealiseerde projecten Studentenwoningen Delft 186

Nadere informatie

day li g ht awa r d 2 010

day li g ht awa r d 2 010 Licht, transparantie en openheid verhogen in grote mate het comfortabele gevoel. Dit wordt bevestigd door het intensieve gebruik van daglicht in de CaballeroFabriek dat ten dienste staat van de gebruikers.

Nadere informatie

Analyse en ontwerp Wallhouse

Analyse en ontwerp Wallhouse Analyse en ontwerp Wallhouse Groningen Het Wallhouse#2 is een woning naar ontwerp van de Amerikaanse architect John Hejduk. Hij was een groot bewonderaar van Le Corbusier en liet zich dan ook door hem

Nadere informatie

Reglement Dutch Design Awards 2017

Reglement Dutch Design Awards 2017 Reglement Dutch Design Awards 2017 1. Missie Dutch Design Awards is overtuigd dat Nederlandse ontwerpers een relevante bijdrage aan de samenleving leveren. Dit door de oplossingsgerichtheid, de verbindende

Nadere informatie

Voorstellen. NL Greenlabel. NL Green chances. NL Special projects

Voorstellen. NL Greenlabel. NL Green chances. NL Special projects Voorstellen NL Greenlabel NL Green chances NL Special projects Programma Nico Wissing Nico Wissing Megchelen (Gld.) Groen in de genen Out of the Box Groene toepassingen Waarde van groen WissingTuinen Boek:

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Flevolandse Zorginnovatiewedstrijd 2014/2015 De prijsvraag Inzending

Wedstrijdreglement Flevolandse Zorginnovatiewedstrijd 2014/2015 De prijsvraag Inzending Wedstrijdreglement Flevolandse Zorginnovatiewedstrijd 2014/2015 Op de wedstrijd Betere Zorg? Mijn Idee! is een wedstrijdreglement van toepassing. Door het inzenden van een idee verklaart de deelnemer zich

Nadere informatie

Juryrapport Gelderse Energieprijs 2008

Juryrapport Gelderse Energieprijs 2008 Juryrapport Gelderse Energieprijs 2008 Donderdag 20 november 2008 is de eerste Gelderse Energieprijs voor bedrijven uitgereikt. Bedrijven konden meedingen met een van de volgende thema s: Energiebesparing

Nadere informatie

Staal en duurzaamheid

Staal en duurzaamheid Staal en duurzaamheid ENDIS strategie Optimaal gebruik van staal Een energieneutraal gebouw De hoogst mogelijke classificatie in BREEAM-NL Een betaalbaar en financieel rendabel gebouw Integraal ontwerp

Nadere informatie

REGIOKANTOOR ENEXIS ZWOLLE

REGIOKANTOOR ENEXIS ZWOLLE REGIOKANTOOR ENEXIS ZWOLLE Periode 2010-2013 Architect atelier PRO Projectarchitect Alex Letteboer en Bas Woldman Projectleiding Jaco de Koning Opdrachtgever Enexis Contactpersoon Dhr W. Stege Tel: 06-5515

Nadere informatie

Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award

Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award Winnaar: Trimbos Instituut met De gezonde school en genotmiddelen Uitgereikt tijdens het Nationale E-learning Congres op 10 februari 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

nederlandwordtanders.nl/openoproep

nederlandwordtanders.nl/openoproep open oproep nieuwe huisvestingsoplossingen voor asielzoekers nederlandwordtanders.nl/openoproep EEN PASSEND TIJDELIJK THUIS A HOME AWAY FROM HOME Open oproep ontwerp nieuwe huisvestingsoplossingen voor

Nadere informatie

(designed by) Erick van Egeraat Erasmus University College ARC14 Interieur

(designed by) Erick van Egeraat Erasmus University College ARC14 Interieur (designed by) Erick van Egeraat Erasmus University College ARC14 Interieur (Designed by) Erick van Egeraat kreeg in 2010 de opdracht voor de renovatie, restauratie en transformatie van de voormalige stadsbibliotheek

Nadere informatie

WIE GESCHIEDENIS WIL SCHRIJVEN, MOET DE TOEKOMST CREËREN. DE TOEKOMST START MORGEN, CREËREN VANDAAG.

WIE GESCHIEDENIS WIL SCHRIJVEN, MOET DE TOEKOMST CREËREN. DE TOEKOMST START MORGEN, CREËREN VANDAAG. DESIGN TO OPERATE WIE GESCHIEDENIS WIL SCHRIJVEN, MOET DE TOEKOMST CREËREN. 2 3 Serge Lefevere Johan Cogge Albaan Tas Jan De Vloed DE TOEKOMST START MORGEN, CREËREN VANDAAG. PUBLIC BUILDINGS REDEFINED

Nadere informatie

Naar een gezonde school? Naar een gezonde school?

Naar een gezonde school? Naar een gezonde school? Naar een gezonde school? Naar een gezonde school? Gert Harm ten Bolscher DWA installatie- en energieadvies Binnenmilieu en gezondheid (1) Binnenmilieu en gezondheid (2) Steeds meer mensen met luchtwegklachten

Nadere informatie