Daylight Award organisatie: Erkenning van daglicht in de architectuur. Reed business en VNU Exhibitions. Stichting Living Daylights,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Daylight Award 2010. organisatie: Erkenning van daglicht in de architectuur. Reed business en VNU Exhibitions. Stichting Living Daylights,"

Transcriptie

1 01 Daylight Award 2010 Erkenning van daglicht in de architectuur organisatie: Stichting Living Daylights, Reed business en VNU Exhibitions Jinso-horecapaviljoen (fotografie Kas Keuzenkamp)

2 02 Daylight Award 2010 De Daylight Award 2010 brengt architectuur met een bijzonder daglichtconcept onder de aandacht van een groter publiek en heeft tot doel het gebruik van daglicht in gebouwen te stimuleren. De Daylight Award 2010 is een initiatief van Stichting Living Daylights, Reed business en VNU Exhibitions. Inzendingen kunnen meedingen naar deze prestigieuze prijs voor gebouwen waarin de synergie tussen architectuur, dag- en kunstlicht en gebruik hiervan tot een vernieuwende en vitaliserende invulling van de opgave heeft geleid. Naast utiliteitsbouw is er dit jaar voor het eerst ook een aparte categorie voor woningbouwprojecten. Architecten, opdrachtgevers, bouwfysici, projectontwikkelaars en adviesbureaus kunnen tot en met 1 december 2009 projecten opgeven voor de Daylight Award De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de vakbeurs Licht & Architectuur, die VNU Exhibitions van 27 tot en met 29 januari 2010 in de Ahoy in Rotterdam organiseert. De winnaars ontvangen naast de Daylight Award 2010 (een glaskunstwerk van Han de Kluiver) een geldbedrag van 1250 euro. De Daylight Award 2010 bekroont projecten waarin een optimum bereikt is tussen daglichttoetreding, de toepassing van kunstlicht en het overige gebouwontwerp. In welke mate vormt daglicht een bepalend en prikkelend element in de architectuur? Hoe worden de negatieve bijwerkingen van daglicht, zoals opwarming en verblinding, door het gebouw zelf genivelleerd? Ook het innovatieve gehalte van de daglichtmaatregelen zal een rol spelen in de afweging van de jury. Beoordeling van de projecten vindt plaats op basis van de volgende criteria: het project valt binnen de sector burger- en utiliteitsbouw; oplevering vond plaats tussen 1 september 2007 en 1 december 2009; het project bevindt zich in Nederland het project is onder architectuur door een geregistreerde architect gerealiseerd; het veronderstelde (gerealiseerde) optimum tussen daglichttoetreding, kunstlichttoepassing, energiebesparing, uitzicht, warmtebelasting en architectuur; De voorbeeldfunctie van het project m.b.t. het innovatieve gebruik van daglicht. De jury nomineert maximaal 5 inzendingen per categorie, waaruit de Award-winnaars worden gekozen. Meer informatie over het reglement en de voorwaarden voor deelname op de website: De inzending dient uiterlijk 1 december 2009 binnen te zijn bij het secretariaat van de Daylight Award 2010 in Utrecht Uitslag: 28 januari 2010 tijdens de vakbeurs Licht & Architectuur, Ahoy, Rotterdam Organisatie: Stichting Living Daylights, Reed business en VNU Adres: Secretariaat Daylight Award 2010 Bemuurde weerd OZ 31, 3514 AP Utrecht Website: Inzenden inzendingvoorwaarden Een ingevuld deelnameformulier met nummer architectenregister; Adresgegevens van partners in bouw/ realisatie project; Akkoord gaan met het reglement en verklaring van geestelijk eigendom; Een goed onderbouwde uitleg waarin, in woord en beeld (foto s en technische tekeningen), het gebouwde project wordt gepresenteerd; Een goed onderbouwde schriftelijke toelichting op het project die inzicht geeft in het programma van eisen en de architectonische uitwerking daarvan in maximaal woorden; Bovengenoemde informatie aanleveren op cd-rom of usb-stick; De inzending dient uiterlijk 1 december 2009 in het bezit te zijn van het secretariaat van de Daylight Award 2010 in Utrecht. Inzendingen die na deze datum bij genoemd secretariaat worden ingeleverd, zijn van deelname uitgesloten. Het adres voor inzending is: Secretariaat Daylight Award 2010, Bemuurde Weerd OZ 31, 3514 AP Utrecht wijze van inzenden Het gebouwde project dient als volgt te worden ingezonden: Om een goed beeld te krijgen van de inzending, moet de inzending voorzien zijn van relevante plattegronden, doorsneden en aanzichten. Aangevuld met foto s of presentatietekeningen, zodanig dat er inzicht wordt gegeven in routing, constructie, vorm, beeld, kleur en materialisering van het project; Voor de leesbaarheid dienen de verschillende onderdelen op minimaal schaal 1:200 en eventuele details op minimaal schaal 1:10 te worden weergegeven; De inzending dient geanonimiseerd te zijn. Het secretariaat van de Daylight Award 2010 zal elke inzending voorzien van een nummer waaronder het geheel wordt gejureerd (jureringnummer); Alle hierboven genoemde informatie aanleveren op cd-rom of usb-stick Adresgegevens, het deelnameformulier en de akkoordverklaring bij de inzending voegen in een enveloppe. Deze blijft in het bezit van het secretariaat en zal worden voorzien van het corresponderende jureringnummer.

3 03 Reglement artikel 1 Inzenden Daylight Award staat open voor architecten (ingeschreven in het architectenregister), opdrachtgevers, projectontwikkelaars en adviesbureaus. Zij kunnen gerealiseerde projecten voor de Daylight Award 2010 aandragen. artikel 2 Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en/of bestuursleden van de Stichting Living Daylights, Reed Business en VNU Exhibitions en de juryleden en hun eventuele bureaus. artikel 3 Een inzending dient uiterlijk 1 december 2009 binnen te zijn bij het secretariaat van de Daylight Award 2010, Bemuurde Weerd OZ 31, 3514 AP Utrecht. artikel 4 De Daylight Award 2010 telt twee categorieën: utiliteitsbouw en woningbouw. artikel 5 De inzendingsvoorwaarden zijn: Een ingevuld deelnameformulier met nummer architectenregister; Akkoord gaan met het reglement en verklaring van geestelijk eigendom; Een goed onderbouwde uitleg waarin in woord en beeld (foto s en technische tekeningen) het gebouwde project en de specifieke rol van daglicht in het project wordt gepresenteerd; Een goed onderbouwde schriftelijke toelichting op het project die inzicht geeft in het programma van eisen en de architectonische uitwerking daarvan in maximaal woorden Bovengenoemde informatie aanleveren op cd-rom of usb-stick; artikel 6 Het secretariaat van de Daylight Award 2010 onderzoekt voorafgaande aan de jurering welke inzendingen voldoen aan de inzendingvoorwaarden (artikel 5 en 8) en dus kunnen meedingen. artikel 7 Het secretariaat van de Daylight Award 2010 en de jury mogen de toegelaten deelnemers afzonderlijk benaderen voor nadere toelichting. De gebouwen die meedingen naar de Daylight Award 2010 zijn vrij toegankelijk voor de jury en eventueel voor het maken van promotiefilmpjes. artikel 8 Beoordeling van de projecten vindt plaats op basis van de volgende criteria: Het project valt binnen de sector burgeren utiliteitsbouw; De oplevering was tussen 1 september 2007 en 1 december 2009; Het project ligt in Nederland; Het project is onder architectuur van een geregistreerde architect gerealiseerd; Het veronderstelde (gerealiseerde) optimum tussen daglichttoetreding, kunstlichttoepassing, energiebesparing, uitzicht, warmtebelasting en architectuur; De voorbeeldfunctie van het project m.b.t. het innovatieve gebruik van daglicht. artikel 9 De Daylight Award 2010 telt twee categorieën: utiliteitsbouw en woningbouw. De jury kiest per categorie maximaal vijf inzendingen, die worden genomineerd voor de Daylight Award De jury honoreert de, volgens haar, beste inzending uit de genomineerden met de Daylight Award artikel 10 Indien er, naar de mening van de jury, sprake is van onvoldoende kwaliteit van de inzendingen, heeft deze het recht geen prijs toe te kennen. artikel 11 Voor het vaststellen van de eindconclusies zal de jury voltallig aanwezig moeten zijn. Bij verhindering van één der juryleden wordt een reservelid opgeroepen met eenzelfde kwalificatie als het verhinderde lid. Het juryrapport zal tegelijkertijd met de juryuitspraak worden uitgebracht ten overstaan van de genomineerden. Openbaarmaking zal geschieden op de dag van de officiële prijsuitreiking, donderdag 28 januari Over de uitspraak van de jury wordt niet gecorrespondeerd. artikel 12 De Daylight Award 2010 omvat een glasobject van glaskunstenaar/architect Han de Kluijver evenals een geldbedrag van 1250 die aan de prijswinnaar van de twee categorieën (artikel 4) worden uitgereikt. artikel 13 Elke inzending blijft eigendom van de inzender. De juryleden en de organisatie van de Daylight Award 2010 zullen strikte vertrouwelijkheid ten aanzien van alle ontvangen bescheiden in acht nemen. Verveelvoudigen door het secretariaat van de Daylight Award 2010 t.b.v. de jurywerkzaamheden is uitdrukkelijk toegestaan. Het materiaal van de inzendingen is beschikbaar voor publicaties, tentoonstelling en promotionele activiteiten. De organisatie van de Daylight Award 2010 is gevrijwaard van het betalen van copyright en beeldrecht met betrekking tot de inzendingen. artikel 14 De verantwoordelijkheid m.b.t. de organisatie van de Daylight Award 2010 is in handen van VNU Exhibitions in Utrecht. Jury jury Daylight Award 2010 Ronald Schleurholts, Architect, partner cepezed, DLA winnaar 2008 (juryvoorzitter) Paul van Bergen, Directeur adviesbureau DGMR, bestuurslid stichting KIEMT Atto Harsta, Oprichter Stichting Living Daylights, eigenaar Aldus bouwinnovatie Peter de Winter, Hoofdredacteur Reed business Information Bouw & Infra Michel Kalis, Commercieel directeur VELUX Nederland B.V.

4 04 Interview Ronald Schleurholts Met het winnen van de Daylight Award 2008 (DA2008) is het Westraven-gebouw van architectenbureau cepezed gelauwerd vanwege zijn bijdrage aan het gebruik van daglicht in de architectuur. Ook won cepezed in 2008 de BNA-kubus voor zijn hele oeuvre. Het bureau weet vanuit een geheel eigen ontwerpwijze en visie op het bouwproces innovatieve en vooruitstrevende architectuur te ontwikkelen. Alle aspecten van duurzaamheid worden op een intelligente manier geïntegreerd tot een gebouw als totaalproduct. De toepassing van daglicht is hierbij een belangrijk onderdeel. De werkwijze van cepezed bevindt zich op het snijvlak van architectuur en industrieel ontwerpen. De optimale prestatie van een gebouw wordt verwezenlijkt door oplossingen functioneler te maken, de ontwerpopgave duurzamer te benaderen of het bouwproces te vereenvoudigen. Het gebouw wordt hierbij gezien als een ondeelbaar systeem, waarin de bouwcomponenten meerdere functies tegelijkertijd vervullen. Voor de integrale, vooruitstrevende manier van bouwen zijn gangbare materialen en producten niet altijd toereikend. Daarom ontwerpt het bureau ook bouwcomponenten of past het bestaande elementen aan. (www.cepezed.nl) bijgedragen aan de grote expertise die het bureau inmiddels heeft opgebouwd op het gebied van bouwkosten, procesbeheersing en de sturing op planning en efficiëntie; alle aspecten die in het huidige tijdsgewricht van steeds groter belang zijn, ook voor de financiering en continuïteit van projecten. Cepezed heeft door de loop der jaren een geheel eigen stijl ontwikkeld, waar het bureau nu veelvuldig voor geprezen wordt. De technisch vooruitstrevende architectuur is lang geassocieerd met de high-tech stroming uit de jaren zeventig en tachtig. In de beginperiode maakte het bureau dan ook wel eens gebruik van expressieve, gekleurde staalconstructies. Al snel is echter steeds meer ingezet op het creëren van een rustig beeld, waarbij de ruimtelijke vormgeving, de constructie en en de installaties veelal met elkaar versmolten zijn. Het overdrijven van bepaalde aspecten was een stap naar een meer natuurlijke integratie binnen de totale kwaliteit van de architectuur, zegt Schleurholts. Je moet mensen eigenlijk gewoon niet lastig vallen met allerlei verwijzingen, citaten of visuele rompslomp. De kwaliteit van cepezeds architectuur werd expliciet erkend toen het bureau in 2008 de BNA Kubus voor het hele oeuvre won. Hoewel cepezed terecht bekend staat als een innovatief en technisch uiterst kundig bureau, wil de jury met deze prijs vooral benadrukken dat deze vaardigheden niet op zichzelf staan, maar altijd worden ingezet voor een hoogwaardige architectonische kwaliteit, liet de beoordelingscommissie bij toekenning van de prijs weten. Ook roept het bureau volgens de jury bewondering op voor de moderne invulling die het geeft aan het begrip bouwmeester. Architectuur begint immers met een goed ruimtelijk ontwerp, maar juist de doorontwikkeling tot het laatste schroefje en de voortdurende bewaking van een soepele uitvoering vragen een enorme inspanning van alle partijen. De uitbreiding en renovatie van de jaren zeventig kantoortoren Westraven is wat je noemt een sleutelproject. Alles waar het bureau altijd al mee bezig is geweest, komt in Westraven in uiterste verfijning tot uitdrukking. Het is het project waarin het hele bureau-oeuvre convergeert. Waar mogelijk is de kennis en ervaring van voorgaande projecten hier Serre Westraven - cepezed (fotografie Jannes Linders) De rode draad door het oeuvre is de consequente zoektocht naar de optimale prestatie van gebouwen en hun componenten. Met deze ontwerphouding heeft cepezed een methodiek ontwikkeld, die leidt tot duurzame, heldere en transparante gebouwen. Alle activiteiten van het bureau zijn erop gericht om met zo min mogelijk oplossingen zo veel mogelijk problemen te tackelen. De aandacht die wij besteden aan de technische aspecten van de architectuur is, juist in tijden als deze, van grote waarde. Dat betreft niet alleen het functioneren, maar ook de totstandkoming; gebouwen moeten niet alleen prettig en duurzaam in gebruik zijn, ze moeten ook soepel gemaakt kunnen worden, zegt cepezed-partner Ronald Schleurholts. De oprichting begin, jaren negentig, van een eigen realisatietak, Bouwteam General Contractors, heeft veel

5 05 doorontwikkeld. Met de afgeronde koppen van de nieuwbouwvleugels is daarnaast bewust gekozen voor een wat zachtere architectonische uitstraling. Techniek wordt in de architectuur veelal ingezet als middel om de mens af te schermen van de invloeden van de natuur en zo een geschikt klimaat te creëren. In de projecten van cepezed wordt de techniek (en veel glas) echter ook ingezet om de ruimtelijkheid en omgeving van een gebouw optimaal te ervaren. Nogmaals, alle activiteiten van het bureau zijn erop gericht om met zo min mogelijk oplossingen zo veel mogelijk problemen te tackelen. Cepezed minimaliseert installaties en zoekt voortdurend naar manieren om het gebouw zelf als installatie te laten fungeren. Dat kan bijvoorbeeld door de integratie van luchtkanalen in de constructie, maar ook door een indeling in verschillende klimaatzones of gebruikmaking van natuurlijke ventilatie. Ook een ruime mate van uitzicht en daglichttoetreding speelt een belangrijke rol. Elk cepezed-gebouw begint met de ambitie om de beste werk- en leefomgeving te creëren binnen de gestelde randvoorwaarden. Voor een gebouw waarin mensen zich prettig voelen, zijn lange zichtlijnen en een ruime toetreding van daglicht volgens cepezed onontbeerlijk. Beide bewerkstelligt het bureau vooral door de toepassing van grote glasoppervlakken. De beleving van het gebouw varieert voortdurend; door bijvoorbeeld de variatie in schaalniveaus, de gelaagde toepassing van materialen en de ruime toetreding van daglicht, dat voortdurend anders is en zorgt voor afwisselende sfeerschakeringen. Cepezeds innovatiekracht komt voort uit de voortdurende drang oplossingen te verbeteren en te vereenvoudigen. Bij de toepassing van glas vormden de kozijnen veelal de grootste kostenpost. Dus wordt de techniek voor kozijnloze gevels in de projecten steeds verder gebracht. Ten behoeve van individuele klimaatregeling middels natuurlijke ventilatie en om de warmte-instraling te beperken, heeft de toren van Westraven een gelaagde gevel. De volgende stap is het ontwikkelen van een interactieve gevel die reageert op de weersinvloeden. De nieuwbouwgevel van Westraven doet dat deels al: bij stijging van de temperatuur door zoninstraling gaan automatisch kassendoeken naar beneden, waardoor een geventileerde spouw ontstaat. Het Jinso-horecapaviljoen op de Arenaboulevard in Amsterdam is uitgerust met een dak van transparante ETFE-luchtkussens waarvan de binnenste membramen zijn uitgevoerd met een geprint golfpatroon. De zon- en lichttoetreding kan geregeld worden door de luchtdruk in de kamers van de kussens te veranderen. In de verschillende behandeling van de geveloriëntaties en ook uit de detaillering van de gevels en daken blijkt een goede balans tussen zon en licht doorlaten versus weren, alsdus de jury van de DA2008. Het Rijksgebouw Westraven is volgens de leden lichttechnisch dan ook volkomen in balans. Zij waren onder de indruk van de diverse innovaties, die zijn ingezet zijn om een ontwerp met zo n aansprekend daglichtconcept te ontwikkelen. Maar wat is er nu voor nodig om een opdrachtgever met al die innovaties mee te krijgen? Volgens Ronald Schleurholts, de nieuwe voorzitter van de jury van de Daylight Award 2010, kun je daar nauwelijks een eenduidig antwoord op geven. Net als het toepassen van daglicht, is innoveren geen doel op zich. Innovaties worden waar nodig ontwikkeld om gebouwen optimaal te laten presteren. Naast de technische en procesmatige kennis is het net zo belangrijk om de opdrachtgever constant te betrekken in een heldere en transparante besluitvorming. Bij de inzet van nieuwe producten in gebouwen, is de beperking van risico s voor de opdrachtgever natuurlijk van het grootste belang. Steeds moet een objectieve vergelijking met andere producten gemaakt worden. Door de integrale toepassing werkt elke innovatie bovendien op meerdere niveaus. Om tot de juiste oplossingen te komen, wordt al vanaf de conceptfase samengewerkt in multidisciplinaire teams. Iedere architect heeft daarnaast specifieke taken. Zo was bij Westraven één architect verantwoordelijk voor het ontwerp van de leidingen in de vloeren, gedurende het gehele project! Met deze specifieke ontwerpmethodiek heeft cepezed een sick-building kunnen transformeren tot healthy-building. Vanuit de filosofie om middelen intelligent in te zetten, is het bureau steeds dichter bij de natuur komen te staan. Een goed gebruik van o.a. daglicht en natuurlijke ventilatie biedt tegenwoordig ook steeds meer mogelijkheden om planten als onderdeel van de klimaattechniek in te zetten. Zo speelt het groen in de gevel bij het nieuwe stadhuis van de gemeente Westland tevens een rol in de luchtbevochtiging. Ook hier sluiten de meest recente ontwikkelingen aan bij de hedendaagse trends als Cradle2Cradle of het programma Bouwen met Groen en Glas 2.0 (zie elders in deze nieuwsbrief). In de zoektocht naar gebouwen waar je je prettig in voelt, vormt daglicht een continu aandachtspunt. Daglicht draagt bij aan de leefbaarheid en aangename beleving van gebouwen. Wel blijft het, ook bij ruimhartige toepassing, altijd zaak goed te kijken naar de dosering en de verhouding ten opzichte van andere architectonische aspecten, aldus Schleurholts.

6 06 Stichting Living Daylights overige activiteiten SLD Stichting Living Daylights Bemuurde Weerd OZ AP Utrecht W. E. T. +31 [0] F. +31 [0] doelstelling De Stichting Living Daylights promoot een goede toepassing van daglicht in de gebouwde omgeving. Ze vindt dat daglicht een essentieel en prikkelend onderdeel van architectuur, stedenbouw en landschap moet vormen. Hiertoe wil de Stichting Living Daylights niet alleen architecten, vormgevers en stedenbouwkundigen wijzen op de vele mogelijkheden van daglicht, maar tevens opdrachtgevers, beleidsmakers en het overig publiek bewust maken van het belang van een goed gebruik van daglicht. Om haar doelstelling te bereiken ontsluit de stichting onderzoek naar zowel nieuwe stedenbouwkundige en architectonische concepten als nieuwe technische mogelijkheden. Zij zal fungeren als kennisnetwerk en als intermediair. Door ontwerpers te inspireren, opdrachtgevers uit te dagen en gebruikers te verrassen, streeft de Stichting Living Daylights naar een gezonde en duurzame gebouwde omgeving met een bijzondere architectonische kwaliteit. VMRG Light inspirations Om architecten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om de interactie met architecten te stimuleren heeft de VMRG een programma ontwikkeld om voorbeelden te presenteren rondom specifieke ontwerpthema s. Atto Harsta, directeur van Aldus bouwinnovatie en oprichter van de Stichting Living Daylights is benaderd om als gastinspirator op te treden voor het ontwerpthema Licht. De VMRG roept iedereen op om relevante ontwikkelingen, interessante projecten, nieuwe inzichten en innovatieve producten, die raken aan het thema daglicht, aan te melden bij de VMRG Bouwen met Groen en Glas 2.0 De Stichting Living Daylights (SLD) gaat de komende 4 jaar het innovatie & stimuleringsprogramma Bouwen met Groen en Glas (BGG) uitvoeren. De synergie tussen daglicht en groen (planten) is zo groot dat de Stichting Living Daylights de vraag van het Productschap Tuinbouw kreeg om dit programma ( ) te gaan uitvoeren. Opdrachtgevers eisen duurzame, energieneutrale en comfortabele woningen en kantoren. De afgelopen decennia hebben we onze gebouwen echter overmatig geïsoleerd van de buitenwereld, waardoor de gebruiker vervreemd is geraakt van zijn natuurlijke basis. Door te bouwen met groen en glas wordt wél optimaal samengewerkt met de zonnewarmte, het daglicht en het groen. Resultaat: waardevaste, betaalbare oplossingen en gebouwen die een bron zijn van vitaliteit en energie. BGG biedt een helder en modern bouwconcept voor vandaag en morgen. Voor meer informatie zie: word donateur! De Stichting Living Daylights is een ideële organisatie. Voor de verwezenlijk van haar doelen is zij afhankelijk van bijdragen van de overheid en het bedrijfsleven. Allereerst omdat het primaire doel slechts in de praktijk kan worden waargemaakt: een prominentere plek voor daglicht in de gebouwde omgeving. Daarnaast is de stichting ook financieel afhankelijk. Donaties van bedrijven en instellingen maken het mogelijk om op een continue basis vorm te geven aan de doelstellingen. Natuurlijk worden donateurs intensief betrokken bij de projecten van Stichting Living Daylights. Heeft u of uw bedrijf belang bij een centrale focus op de toepassing van daglicht in de architectuur? Onderschrijft u de doelstellingen en ambitie van Stichting Living Daylights; word dan donateur! donateurs Aldus bouwinnovatie, Arcadis, Architectenbureau Paul de Ruiter, Atlas Acomfa, BIK Bouwprodukten, Cepezed, Coulisse, Deerns Raadgevende Adviseurs, DGMR Raadgevende Ingenieurs B.V., DHV bv, Etap NV, FITlicht NL, Hunter Douglas Architectural Projects NL GE Advanced Materials, Inbo, ING real-estate, Lenco, Licotec Daglicht B.V., Luxlight B.V. NSVV (Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde), MHB, Office for Metropolitan Architecture, Metaglas B.V., SABIC Innovative Plastics BV, Saint Gobain, Serbo serres BV, Rodeca, Systems BV, Solarlux Nederland BV, Techcom light B.V., VELUX Nederland B.V., Verosol Nederland B.V., VNU exhibitions Europe. bestuur Paul de Ruiter, Architect en oprichter Architectenbureau Paul de Ruiter (voorzitter) Atto Harsta, Bouwinnovator en oprichter Aldus bouwinnovatie (penningmeester) Peter Elemans, Architect van architectenbureau Elemans Postma van den Hork architecten Jante Leupen, Architect bij Zeerover architecten (secretaris) Jelle Post, Zelfstandig architect Mari Baauw, Architect bij Royal Haskoning raad van advies Peter Luscuere, Hoogleraar installaties TU Delft, directeur adviesbureau Van Heugten Renz van Luxemburg, Directeur Dorsserblesgraaf Bjarne Mastenbroek, Architect en medeoprichter SeARCH Rob Nijsse, Directeur ABT Constructies, hoogleraar constructies Universiteit van Gent Just Renckens, Renckens Advies, ingenieursbureau voor gevels, onderdeel van Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs bv Hans Ruijssenaars, Architect bij de architectengroep, hoogleraar architectonisch ontwerpen TU Eindhoven Paul Settels, Europees Ergonoom, ING ArboSupport De Daylight Award 2010 wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:

7 Inzenden voor de Daylight Award 2010 kan tot 1 december Elk project wordt beoordeeld op: A Voorbeeldfunctie van het project; in hoeverre levert het project/de oplossing een bijdrage in de ontwikkeling van het gebruik van daglicht. B Het veronderstelde optimum tussen daglichttoetreding, kunstlichttoepassing, uitzicht, warmte- belasting en architectuur. In welke mate zorgt daglicht voor de verlichting van het gebouw (transport van daglicht, energiebesparing) en is er sprake van een integrale afstemming van het gebruik van daglicht en kunstlicht; worden de bijkomende aspecten van daglicht (opwekking, visuele hinder, comfort etc.) door het gebouw zelf ondervangen. C In hoeverre is daglicht een bepalend, prikkelend, ontroerend element in de architectuur en van het gebouw. D Wat is de relatie tussen de gebouwgebruiker en het daglicht (bv. persoonlijke beïnvloeding 07 daglicht, beleving en veiligheid van het gebouw; wat is de rol van de locatie (natuur en uitzicht) in het daglichtontwerp? Genomineerden en winnaar Daylight Award Daylighthouse in Almere - Mirck Architects (fotografie John Lewis Marshall) 2 Pastoraal Centrum De Ark in Hendrk-Ido-Ambacht - EGM architecten (fotografie Evert van Reijswoud) 3 Drift 23 in Utrecht - Marx & Steketee architecten (fotografie Réne de Wit) 4 Forumgebouw in Wageningen - Quist Wintermans Architekten (fotografie Rob Hoekstra) 5 Winnaar Daylight Award 2008: Westraven Cepezed architecten (fotografie Jannes Linders) 5 Stichting ter promotie van daglichttoepassing in de gebouwde omgeving Daylight Award 2010

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012 PV in de Bouw Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking Onderzoeksrapport SMZ2012006 Utrecht, december 2012 Stichting Monitoring Zonnestroom PV in de Bouw (concept) 1 Projecttitel Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst Kompas energiebewust wonen en werken Unplugged Met het oog op de toekomst U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst 1 Unplugged less is more Voor u ligt Unplugged met het oog op de

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

De Stedendriehoek 1 - naar een energieneutrale stedelijke regio. concurrentiekracht en governance

De Stedendriehoek 1 - naar een energieneutrale stedelijke regio. concurrentiekracht en governance De Stedendriehoek 1 - naar een energieneutrale stedelijke regio Over energietransitie, economische concurrentiekracht en governance Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem,

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

GREEN OFFICE 3TIPS FINANCIËLE VOORDELEN DOOR DUURZAAMHEID. Nummer 2/April 13. 4 experts over: ESCo. Balans. Groen zit in ons hart...

GREEN OFFICE 3TIPS FINANCIËLE VOORDELEN DOOR DUURZAAMHEID. Nummer 2/April 13. 4 experts over: ESCo. Balans. Groen zit in ons hart... DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nummer 2/April 13 GREEN OFFICE 3TIPS 4 experts over: Renoveren naar energieneutraal

Nadere informatie

GROEN, GROENER, GROENST. verslag. 10 november 2011 BNA Onderzoek, Bouwen met groen en glas, VHG

GROEN, GROENER, GROENST. verslag. 10 november 2011 BNA Onderzoek, Bouwen met groen en glas, VHG GROEN, GROENER, GROENST verslag 10 november 2011 BNA Onderzoek, Bouwen met groen en glas, VHG INHOUD Inleiding Lezing De betekenis van groen voor de kwaliteit van de leefomgeving Arda van Helsdingen, directeur

Nadere informatie

Gerard Menting: FrieslandCampina is duurzaam uit overtuiging

Gerard Menting: FrieslandCampina is duurzaam uit overtuiging april 2014 #2 Gerard Menting: FrieslandCampina is duurzaam uit overtuiging BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling In-Use Nieuwbouw en Renovatie Sloop en Demontage Vijf vragen aan Andre Dröge, BREEAM-assessor Bedrijvenpark

Nadere informatie

De uitdaging Almere zoekt partners die een doorbraak kunnen forceren in de almaar stijgende huren in de sociale huursector.

De uitdaging Almere zoekt partners die een doorbraak kunnen forceren in de almaar stijgende huren in de sociale huursector. Uitvraag Goedhuurwoningen Almere De uitdaging Almere zoekt partners die een doorbraak kunnen forceren in de almaar stijgende huren in de sociale huursector. Inleiding De betaalbaarheid van het wonen in

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Houthoff Training & Coaching 23-04-2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Houthoff Training & Coaching vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

De Schoonheid van Amsterdam

De Schoonheid van Amsterdam De Schoonheid van Amsterdam Gemeente Amsterdam 2013 De Schoonheid van Amsterdam 2013 pagina 1 Stroomschema welstand Betreft uw bouwplan een vergunningplichtig bouwwerk en gelden er welstandscriteria? Sommige

Nadere informatie

2011, jaargang 11. People Planet Profit

2011, jaargang 11. People Planet Profit Performance oktober 2011, jaargang 11 People Planet Profit Performance & Duurzaamheid 06 08 12 16 28 Inhoud Colofon 06 Bert Lavrijsen, directeur/eigenaar van Laco 08 Clinton Climate Initiative 12 Rob Moelker,

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie

De kracht van samenwerken. Niels Scholten: Out of the box denken brengt bouw verder

De kracht van samenwerken. Niels Scholten: Out of the box denken brengt bouw verder p L A T F O R M V O O R H E T O N T W E R p E N, F A B R I C E R E N, B O u W E N E N G E B R u I K E N V A N p R E F A B B E T O N p R O D u C T E N Niels Scholten: Out of the box denken brengt bouw verder

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

STAWON, Amsterdam. 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap

STAWON, Amsterdam. 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap Bouwen met je buren STAWON, Amsterdam 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap Colofon Inhoud Uitgever 2006 STAWON 7 Voorwoord STAWON, Amsterdam Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap Eindverslag 12 december 2014 Er wordt veel gestuurd op prijs en te weinig op prestatie. Zelfs weerstand om fact-based projecten tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 m a g a z i n e scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met 2INHOUD INTERVIEWS Sjef van Dooremalen, Voorzitter Scheepsbouw Nederland Innovatie is hét antwoord

Nadere informatie

energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal

energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal inhoudsopgave 1 inleiding Kees de Kat 4 2 probleemschets Peter van Hoogmoed 5 3 programma en uitgangspunten Peter van Hoogmoed

Nadere informatie

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES samenstelling 1 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord...7 2 De uitdaging: Brede scholen in multifunctionele accommodaties...9 2.1 Leidraad voor multifunctionele

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Zuinig licht; Heldere keuze

Zuinig licht; Heldere keuze Dit is een publicatie van: Taskforce Verlichting p.a. Agentschap NL - NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Postbus 8242 3505 RE Utrecht T +31 (0)88 602 2770 Agentschap NL november 2011 Publicatie-nr. 2TFVL1104

Nadere informatie

The Edge: Op het gebied van duurzaamheid dagen we elkaar voortdurend uit.

The Edge: Op het gebied van duurzaamheid dagen we elkaar voortdurend uit. april 2015 #4 The Edge: Op het gebied van duurzaamheid dagen we elkaar voortdurend uit. BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling In-Use Nieuwbouw en Renovatie Sloop en Demontage Vijf vragen aan Sannie Verweij, BREEAM-NL

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 1 BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie De staten zijn aan zet 6 x BIZ in Westlandt Duurzaam duurt het langst Seminar Bedrijventerreinen Goed

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

Bijlagenrapport. Verbetering van het Beheersproces van Energetische Verbeteringen bij de Bestaande Woningbouw

Bijlagenrapport. Verbetering van het Beheersproces van Energetische Verbeteringen bij de Bestaande Woningbouw Bijlagenrapport Verbetering van het Beheersproces van Energetische Verbeteringen bij de Bestaande Woningbouw Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode van 23 augustus 2011 tot 19 december 2011 in opdracht

Nadere informatie