GOED WERKGEVERSCHAP. 03 De mogelijkheden en grenzen van herplaatsing. 04 Goed werkgeverschap: de succesformule van uitblinkers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOED WERKGEVERSCHAP. 03 De mogelijkheden en grenzen van herplaatsing. 04 Goed werkgeverschap: de succesformule van uitblinkers"

Transcriptie

1 September 2015 HERPLAATSING GOED WERKGEVERSCHAP 03 De mogelijkheden en grenzen van herplaatsing 04 Goed werkgeverschap: de succesformule van uitblinkers 07 Duurzame inzetbaarheid start bij vitale medewerkers

2 2 September 2015 JE HOEFT NIET ZIEK TE ZIJN OM BETER TE WORDEN Loyalis zijn we van oorsprong actief op het gebied van arbeidsongeschiktheids- en Bij verzuimverzekeringen, met aanvullende dekkingen op de cao; we vullen de gaten op. Toch willen we niet alleen de financiële partij zijn waar je aanklopt als het fout gaat. Wij willen ook helpen bij het vitaliseren van werknemers. Omdat we uit ervaring weten dat het voor iedereen beter is als je juist inzet op de kracht van de werknemer. Als je zijn talenten ten volle benut. Daarmee kun je namelijk verzuim en het aanspreken van verzekeringen voorkomen. Bovendien versterk je zo de organisatie. Want wanneer je inzet op talent, vergroot je de motivatie en betrokkenheid van werknemers en daarmee hun weerbaarheid en vitaliteit. En dat is zeker nu essentieel, nu mensen langer blijven werken en vaker tijdelijke contracten hebben. Juist daarom zijn wij ook actief op het gebied van preventie én amplitie, wat gaat over talentontwikkeling en employability. Omdat een werknemer niet ziek hoeft te zijn om beter te worden. Daarvoor is goed werkgeverschap noodzakelijk: je moet de werknemer de mogelijkheden bieden om tot bloei te komen in zijn werk. Denk aan een heldere HR-cyclus, een goed loopbaanbeleid en het bieden van de juiste opleidingsmogelijkheden. Dat maakt werknemers fit for the future en versterkt de vitaliteit van de gehele organisatie. Goed werkgeverschap is dus geen HR-feestje of eenzijdig programma; het gaat om echte relaties creëren, om een oprechte interesse in de werknemer, in zijn welbevinden en zijn wensen. Een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarbij alle werknemers automatisch verzekerd zijn en de werkgever de premie betaalt, past bijvoorbeeld perfect bij goed werkgeverschap. Je zorgt voor een vangnet voor werknemers en draagt zorg voor hun toekomst, zelfs als deze buiten de organisatie ligt. Dat toont aan dat je als werkgever meedenkt en betrokken bent. Bij Loyalis Peter van Wageningen Directeur Loyalis proberen we zelf ook goed de vinger aan de pols te houden. We hanteren een heldere HR-cyclus, gaan actief de dialoog aan en hebben een eigen barometer. Daarmee meten we de tevredenheid en mogelijkheden op individueel én op organisatieniveau. Want daar start goed werkgeverschap mee: weten wat er leeft. Je kunt immers alleen beter worden als je de juiste diagnose hebt. COLOFON Deze gesponsorde themabijlage is een uitgave van Reed Business Information Uitgever Reed Business Information, Postbus AD Amsterdam Contact Joke Dam Tel. (020) Teksten Fenneke van der Aa en Pleuni van Keulen Projectmanagement Clemens van Gessel Tekst- en webredactie Illustratie omslag Shutterstock Auteursrecht en aansprakelijkheid Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever, producent en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld; evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Algemene voorwaarden Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Reed Business Information zijn van toepassing de voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

3 September DE MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN VAN HERPLAATSING Arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk, tijdelijk of volledig komt regelmatig voor in de zorg. Jolène van der Steen is mobiliteitsadviseur bij het Mobiliteitscentrum binnen MUMC+, het Universitair Medisch Centrum in Maastricht. Dagelijks houdt ze zich bezig met het herplaatsen van medewerkers naar een nieuwe functie die goed bij hen past. Rouwverwerking na arbeidsongeschiktheid Van der Steen toetst kandidaten voor herplaatsing en stelt een zoekprofiel op, zodat ze een goede match kan maken met een interne vacature: Ik kijk naar een aantal zaken. Welke kennis en vaardigheden heeft iemand, wat is er fysiek mogelijk en welke ambities heeft die persoon? En waar ik ook op let, is rouwverwerking. Een belangrijk aspect dat helaas weleens over het hoofd wordt gezien. Veel zorgmedewerkers zien hun werk als een roeping. Wanneer je dan niet meer geschikt bent voor je functie, is dat moeilijk te verdragen. Dit verwerken is vergelijkbaar met een rouwproces. Daar moet tijd en begrip voor zijn. Op zoek naar de juiste plek In een grote organisatie als het MUMC+, waar ongeveer vijfduizend medewerkers werken, zijn veel herplaatsings mogelijkheden. Van der Steen: Wanneer mensen te maken krijgen met een fysieke beperking en daardoor bijvoorbeeld niet meer aan bed kunnen werken, zoeken we naar een zo goed mogelijk alternatief. De kans is groot dat we iemand herplaatsen op een afdeling die niet actief met zorgverlening bezig is. De eigen afdeling heeft namelijk niet altijd de oplossing. Daarom moeten we creatief zijn. Wanneer medewerkers bereid zijn om te investeren in zichzelf en leidinggevenden voldoende lef tonen, is veel mogelijk. Zo zijn er verschillende verpleegkundigen van het bed naar fysiek minder belastende functies gegaan. Denk aan het werken als poliverpleegkundige of transmuraal specialistisch verpleegkundige. Of juist iets heel anders, zoals een staffunctie. Grenzen aan de zelfredzaam heid van de organisatie Het MUMC+ zoekt graag zo veel mogelijk naar oplossingen voor zijn medewerkers. Het Mobiliteitscentrum speelt daarin een belangrijke rol. Helaas merken Van der Steen en haar collega s wel dat er ook beperkingen zijn aan wat zij kunnen doen: Wanneer er verhoudingsgewijs meer medewerkers herplaatst moeten worden op niet-zorgafdelingen, raken de mogelijkheden op. Een verpleegafdeling heeft immers ook voldoende en adequate bezetting nodig om te kunnen draaien. Daarin zoeken we een goede balans. Alleen functies opdelen en differentiëren is niet de oplossing. Wat wel? Dat is lastig te zeggen. Maar het zou helpen als bijvoorbeeld het UWV een plafond instelt aan het percentage te herplaatsen personen met een gedeeltelijke afkeuring. Het heersende idee dat er met vijfduizend mensen altijd wel een oplossing is, raakt een keer uitgeput. Nu is de rek er bijna uit, want met het verschuiven van de pensioenleeftijd en de vergrijzing in het algemeen kan niet iedereen blijven doorwerken met hetzelfde takenpakket. En dan is er ook nog de komst van de Participatiewet. Al deze zaken drukken op een organisatie, maar dat neemt niet weg dat we blijven zoeken naar oplossingen. Fysiek en mentaal vitaal In ons ziekenhuis werken veel mensen hun hele loopbaan. Het is daarom belangrijk dat ze fit blijven, lichamelijk én geestelijk. Zo nu en dan even de thermometer in een loopbaan steken, goed in de gaten houden dat mensen lekker op hun plek zitten en perspectief hebben; ook daar besteden we aandacht aan. Want wat er ook aan de hand was, het is altijd hartverwarmend als we mensen weer fluitend naar hun werk krijgen.

4 4 September 2015 GOED WERKGEVERSCHAP: DE SUCCESFORMULE VAN UITBLINKERS Het talent, de gedrevenheid en de vitaliteit van uw medewerkers maken het verschil: zij zorgen voor het succes van uw organisatie. U neemt daarvoor de juiste mensen aan én blijft hen actief motiveren en enthousiasmeren. Want alleen zo krijgt u steeds het beste uit uw werknemers en voorkomt u (langdurig) verzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid. Daar gaat goed werkgeverschap over; de beste voorwaarden scheppen voor de beste prestaties. Stel: u biedt een mooi salaris en een vast dienstverband. U werkt met een duidelijk functiehuis, met heldere structuren en vastgelegde protocollen. Uw medewerkers weten, kortom, precies wat zij moeten doen en wat zij kunnen verwachten. Maar iets schort er. Want uw verzuim is rond de 5,8 procent, ver boven het landelijk gemiddelde van 4 procent. En dat verzuim duurt zeven werkdagen langer dan het landelijk gemiddelde van zestien dagen per jaar. Waaraan kan dat liggen? Volgens recente onderzoeken op het gebied van vitaliteit, verzuim en werkbeleving ligt dat aan onvoldoende aandacht voor goed werkgeverschap. Uit die onderzoeken blijkt namelijk dat de gemiddelde werknemer eerder een platte organisatiestructuur ambieert en een werkgever die hem uitdaagt en actief met hem meedenkt. Ook blijkt dat werkgevers die inzetten op de positieve beleving van werkzaamheden, arbeidsomstandigheden, secundaire arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden vaker fysiek en mentaal gezonde en meer bevlogen en betrokken werknemers hebben. Ofwel: hun verzuim is opvallend lager en hun prestaties stukken groter. Denk mee met de fase Inzetten op goed werkgeverschap is dan ook essentieel voor de groei en continuïteit van een organisatie. Het is bovendien een noodzakelijkheid, zeker in de 5 tips voor goed werkgeverschap 1. Bevlogenheid Bevlogenheid werkt aanstekelijk. Geef het goede voorbeeld en merk: een bevlogen organisatie maakt bevlogen medewerkers. 2. Flexibiliteit Een statische organisatie en vastgestelde procedures werken belemmerend. Ga liever de dialoog aan en zorg voor maatwerkoplossingen. 3. Sociale innovatie Vraag werknemers zelf wat beter en efficiënter kan en vat de voorstellen serieus op. 4. Oprechte interesse Denk mee over de loopbaan van medewerkers op lange termijn: wat willen zij bereiken en hoe kan de organisatie bijdragen? 5. Vertrouwen en waardering Zet traditionele managementmodellen op de schop en durf te vertrouwen op zelfsturing en zelfmanagement. huidige arbeidsmarkt van ontgroening en vergrijzing. Tot 2040 blijft de gemiddelde leeftijd in Nederland namelijk stijgen, waardoor steeds meer mensen langer blijven werken. Volgens het CBS liep vorig jaar de gemiddelde pensioenleeftijd op tot 64,1 jaar. Tot 2007 was dat 61 jaar. Iemand die aan het einde van zijn carrière staat, heeft echter niet dezelfde ambities als een starter. Een goed werkgever ziet dat in en stuurt met arbeidsmobiliteit en leeftijdsbewust beleid aan op een optimaal functioneren, met werk dat past bij de huidige levensfase, ambities en loopbaanwensen van de werknemer. De jongere generatie werknemers vraagt daarnaast ook om een ander soort leidinggevende; iemand die zich opstelt als coach of mentor of als gelijkwaardige.

5 September Ziek van werk door * 0,2% 0,7% 2,6% 6,4% 5,0% 10,9% Privézaken mogen daarbij ook best op het werk besproken worden. Zo n 7 procent van generatie Y wil zelfs een vriendschappelijke relatie met de leidinggevende. Daaruit blijkt ook dat de nieuwe generatie expliciet vraagt om een werkgever die verder kijkt dan ooit, zelfs voorbij werk. Zorg voor een opvangnet Goed werkgeverschap begint bij de basis: goede arbeidsvoorwaarden en goede arbeidsomstandigheden. Maar een goede werkgever denkt ook aan de (onvoorspelbare) toekomst als het aan de medewerker ligt. Een hogere pensioen bijdrage door de werkgever is in Europa immers de meest begeerde secundaire arbeidsvoorwaarde. Ook de groeiende groep zzp ers heeft grote behoefte aan een goede pensioenvoorziening. En als goede opdrachtgever kunt u hier ook over nadenken: Loyalis biedt namelijk sinds dit jaar een flexibele en betaalbare pensioenoplossing voor zzp ers. De mogelijkheid van inkomensverlies wordt vaak over het hoofd gezien door werknemers. Maar zeker in de zorg is 1,4% 1,1% Psychosociale klachten 10,9%: Werkdruk, werkstress, te moeilijk werk 7,7% Emotioneel te zwaar 1,1% Problemen met leiding, werkgever 1,4% Problemen met collega s, ondergeschikten/klanten 0,7% Lichamelijke klachten 5,0% Langdurig dezelfde handelingen, achter computer werken 2,6% Gevaarlijk werk/bedrijfsongeval 0,7% Gevaarlijke stoffen 0,2% Andere reden 6,4% * Bron: De kosten van ziekteverzuim voor werkgevers in Nederland, TNO, ,7% 7,7% het verschil tussen het minimale inkomen en het reële inkomen bij arbeidsongeschiktheid groot. Naast het aanbieden van een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u als werkgever ook bijvoorbeeld een nabestaandenverzekering aanbieden. Dit soort services wordt flink gewaardeerd en draagt bij aan goed werkgeverschap. U toont immers aan dat u als werkgever betrokken bent bij uw werknemer en zijn welbevinden: u denkt mee over de onvoorspelbare toekomst en voorkomt dan mogelijke inkomensgaten voor de werknemer of zijn gezin. Onderzoek valkuilen Ook de individuele behoeften van uw medewerker spelen een grote rol bij goed werkgeverschap. Met een medewerkerstevredenheidsonderzoek kunt u, op zowel organisatieniveau als op individueel niveau, de weerbaarheid en gedrevenheid verbeteren. Zo n onderzoek biedt namelijk inzicht in mogelijke kansen en bedreigingen: u ziet welke werknemers kans hebben op een burn-out of een bore-out en kunt dat voorkomen door stressfactoren of demotiverende zaken weg te nemen. Misschien vergt dat een training voor bepaalde vaardigheden of juist een vakinhoudelijke cursus om uw medewerker meer uitdaging te geven. Goed werkgeverschap vraagt dus om een actief meedenken tot op individueel niveau. En dat betekent ook rekening houden met de thuissituatie. Ongeveer 20 procent van de Nederlandse volwassenen is mantelzorger en verzorgt minstens acht uur per week een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder of kind. Vaak gaat het daarbij om vrouwen die daarnaast ook nog voor hun gezin zorgen. Juist deze groep loopt extra risico s door de zware belasting. Zo n 7 procent is zelfs zwaar overbelast en loopt een extra groot risico op arbeidsongeschiktheid. Sinds 1 juli kunnen mantelzorgers kort- en langdurend zorgverlof aanvragen, maar als werkgever is het zeker zaak dit te voorkomen: is een tijdelijke functieverandering misschien op zijn plek? Of wellicht flexibele werktijden of meer compensatiemogelijkheden? Als het fout gaat Helaas blijkt in de praktijk dat bij verzuim en arbeidsongeschiktheid de nadruk ligt op preventie en curatie, en nog te weinig op goed werkgeverschap en amplitie: het beter maken van werknemers die helemaal niet ziek zijn. Soms worden kosten voor goed werkgeverschap zelfs hoog ingeschat, terwijl verzuimkosten juist onderschat worden. Werkgevers vergeten vaak indirecte verzuimkosten, zoals de werving, selectie en training van vervanging, of de overbelasting van collega s of zelfs verslechtering van de werksfeer of verstoorde arbeidsrelaties tussen afdelingen. Los daarvan kost een gemiddeld verzuim een werkgever jaarlijks zo n euro per verzuimer. En de kosten lopen op als het verzuim werkgerelateerd is, tot gemiddeld euro op jaarbasis bij psychosociale klachten, die vaak langer aanslepen. Bij deze klachten gaat het echter juist om de beleving van het werk, de werkgever, de sfeer en de mogelijkheden van de werknemer. Juist bij dit verzuim kan goed werkgeverschap dan ook duidelijk hét verschil maken. Zeker wanneer u als werkgever de beste voorwaarden op collectief en op individueel niveau weet te scheppen. Bijvoorbeeld met behulp van Loyalis.

6 6 September 2015 DE ONVOORSPELBAARHEID VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID Arbeidsongeschiktheid: het kan iedereen overkomen. Soms gedeeltelijk, soms tijdelijk en in het ergste geval volledig. Vrijwel altijd volgt voor de werknemer een zware periode. Een leidinggevende kan dan het verschil maken negatief én positief. December 2011: verpleegkundige van de intensive care Ben meldt zich ziek. Aanhoudende rugklachten, een schouder die niet meewerkt en reuma zorgen ervoor dat hij zijn werk niet meer volledig kan uitvoeren. Ben komt thuis te zitten. In eerste instantie tijdelijk, later voor altijd. Toch waren het niet zijn fysieke mankementen die ervoor zorgen dat hij 100 procent wordt afgekeurd. Arbeidsongeschiktheid is iets dat je overkomt, en dat is al vervelend genoeg, vertelt Ben. Maar de manier waarop mijn traject is verlopen en de reden voor mijn uiteindelijke afkeuring verdienen geen schoonheidsprijs. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Naast mijn lichamelijke klachten, kreeg ik destijds ook psychische hulp. Ik werd gediagnosticeerd met Asperger en ADHD. Best een opluchting, want het verklaarde waarom ik de dingen doe zoals ik die doe. Zo heb ik moeite met veranderingen en ben ik extreem nauwkeurig in mijn werk. Geen verkeerde eigenschap voor de intensive care volgens mij! Re-integratie en revalidatie bleken overbodig Ben vervolgt: Helaas maakte ik de fout om mijn diagnoses te delen met mijn leidinggevende. Had ik beter niet kunnen doen, want vanaf dat moment was ik niet meer gewenst. Zelfs na een reintegratietraject en volledige revalidatie kreeg ik te horen dat ik niet meer terug hoefde te komen op de intensive care. Ik probeerde een andere afdeling, maar dat ging niet goed omdat ik moeilijk met de verandering om kon gaan. Uiteindelijk besloten de bedrijfsarts en arboarts samen met personeelszaken dat het beter voor me was om volledig afgekeurd te worden. Dat vind ik erg zuur. De zorg was mijn passie Francine is senior verpleegkundige neurologie en later unitleider als een fietser haar aanrijdt. Zenuwletsel aan haar knie zorgt ervoor dat ze fysiek ongeschikt is voor haar functie. Een bittere pil, maar gelukkig blijkt de nasmaak zoet. Francine vertelt: Mijn knieletsel beperkte me zo in mijn mobiliteit, dat ik mijn functie niet meer kon uitvoeren. Ondanks al mijn wilskracht kostte lopen gewoonweg te veel pijn, moeite en energie. Een enorme klap, want werken in de zorg was mijn passie. Ik vond het ontzettend moeilijk om te accepteren dat ik noodgedwongen moest stoppen. Het kostte me wel anderhalf jaar om dat te verwerken. Goede werkmatch is cruciaal Vervolgens kwam ik in het mobiliteitscentrum van onze organisatie terecht. Hier werd ik goed begeleid door een loopbaancoach, die keek naar wat ik wilde en wat ik kon. Zo bleek dat het werk van gespecialiseerd verpleegkundige goed zou passen; een functie met meer bureauwerkzaamheden. Helaas was er alleen geen vacature. Een aantal ongelukkige matches later, kwam ik via mijn toenmalige leidinggevende terecht in mijn huidige baan. Dankzij zijn netwerk werk ik nu als projectmedewerker Harmony een roosterprogramma. In deze functie komt mijn ervaring als unitleider goed van pas, en houd ik me ook bezig met lesgeven. Ik zit goed in mijn vel en heb opnieuw ontzettend veel plezier in mijn werk!

7 September DUURZAME INZETBAARHEID START BIJ VITALE MEDEWERKERS Op het gebied van duurzame inzetbaarheid van personeel is binnen veel zorginstellingen nog een hoop winst te boeken. Dit zorgt ervoor dat medewerkers langer productief, gemotiveerd en gezond aan het werk blijven. Een belangrijk aandachtspunt, zo vindt Tinka van Vuuren, hoogleraar Strategisch Human Resource Management aan de Open Universiteit. Ik vraag me af of zorginstellingen wel voldoende nadenken over dit onderwerp. hebben doorgaans aandacht voor strategische personeelsplanning, Zorgorganisaties waarbij in beeld is gebracht welke medewerkers en competenties nodig zijn om de toekomstige doelstellingen te bereiken. Maar dit zijn vaak vooruitblikken gericht op een relatief korte termijn van maximaal vijf jaar. Op de vraag hoe de medewerkers ook over een langere termijn productief, gemotiveerd en gezond te houden, wordt minder ingespeeld. Dat is een gemiste kans. Ziekteverzuim neemt nu af, maar zal stijgen in de toekomst Het ziekteverzuim in de zorgsector neemt de laatste jaren licht af. Toch is de verwachting dat met de verdere vergrijzing van het personeel, het ziekteverzuim weer zal toenemen. Dat maakt dat maatregelen nodig zijn die de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim voorkomen of tegengaan. Denk bijvoorbeeld aan fysieke tilhulpen of aanpassing van de werkbelasting. Gezien de vergrijzing is het een goede zaak dat dergelijke maatregelen bestaan. Maar tegelijkertijd zijn andere maatregelen noodzakelijk die de vitaliteit, employability en het werkvermogen van het personeel versterken. Leefstijlmaatregelen bijvoorbeeld, die gezondere voeding, meer bewegen en slaap en ontspanning bevorderen. Of initiatieven die problemen op het gebied van de loopbaan, doorstroom en mobiliteit wegnemen of verminderen. Helaas ontbreekt hierop de focus bij veel werkgevers. Duurzame inzetbaarheid voor de hele organisatie De misvatting bestaat bovendien dat duurzame inzetbaarheid het best kan worden bevorderd met maatregelen gericht op de individuele werknemer. Dit kan ook net zo goed op het niveau van een team, afdeling, functiegroep of zelfs de gehele organisatie. De werkgever kan bijvoorbeeld een nieuwe organisatievorm invoeren, die samenwerking tussen teams onderling bevordert. Of denk aan het herontwerpen van functies. Dit vergroot de beleving van medewerkers en daarmee hun vitaliteit. Om dergelijke maatregelen succesvol te laten zijn, is het geven van goede voorlichting erover en het creëren van draagvlak onder werknemers erg belangrijk. Vitaliteit, werkvermogen en employability voor jong en oud Om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren, is versterking van de vitaliteit, werkvermogen en employability essentieel. Daarbij moet de blik niet alleen gericht zijn op oudere medewerkers. Uiteraard is het belangrijk dat elke zorgmedewerker de arbeidsmarkt vitaal betreedt, vitaal blijft en uiteindelijk ook vitaal de pensioen gerechtigde leeftijd haalt. Het is daarom onverstandig om pas op latere leeftijd aan vitaliteit te gaan werken. Al bij de jongere werknemer moet worden gestart, om inzetbaarheid in de toekomst te bevorderen. Daarbij ligt een grote verantwoordelijkheid voor de werkgevers en de leidinggevenden in de organisatie. Want wil duurzame inzetbaarheid een grotere kans van slagen hebben, dan is een andere managementstijl noodzakelijk. In de zorg is meer behoefte aan coachend en dienend leiderschap. Daar hoort veel interactie en een goede communicatie met en op de werkvloer bij. Wees als werkgever in elk geval zuinig op je personeelsleden. Stimuleer en faciliteer hen in hun werk, zodat ze langer en met meer plezier blijven werken. Lees ook de expertbijdrage van prof. dr. Tinka van Vuuren op

8 Wat doet een collectieve Werkgevers Werknemers Een 100% 70% Verzekerd van een aanvulling tot minimaal 70% van het inkomen, ongeacht de hoogte van het inkomen Loyalis betaalt mee aan de re-integratie van op organisatieniveau aansluiting op de cao en % A Geen medische selectie De premie kan arbeidsongeschiktheid hogere uitkering

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Scripts voor vitaliteit 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Inhoud Wat is vitaliteit? Welke scripts gericht op vitaliteit zijn het beste? Wat is de rol van werknemer en werkgever hierbij? Wat is vitaliteitmanagement?

Nadere informatie

LEIDERSCHAP EN DUURZAME INZETBAARHEID. Tinka van Vuuren NEVI 4 februari 2016

LEIDERSCHAP EN DUURZAME INZETBAARHEID. Tinka van Vuuren NEVI 4 februari 2016 LEIDERSCHAP EN DUURZAME INZETBAARHEID Tinka van Vuuren NEVI 4 februari 2016 EVEN VOORSTELLEN Loyalis in de zorg: een deskundige partner voor werkgevers; Ontstaan uit de wereld van pensioen en sociale zekerheid;

Nadere informatie

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu 21 september 2010 Tinka van Vuuren Inhoud presentatie Waarom is beleid gericht op vitaliteit en leeftijd noodzakelijk? Is er verband tussen vitaliteit

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers De expertise van Loyalis is mensenwerk U wilt altijd het beste voor uw werknemers. Als HR-professional neemt u uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Tinka van Vuuren

Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Tinka van Vuuren Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Tinka van Vuuren Online Talent Manager event 12 mei 2014 Inhoud presentatie Wat is vitaliteit? Welke factoren beïnvloeden de vitaliteit

Nadere informatie

Lerend Netwerk Employability. Tinka van Vuuren

Lerend Netwerk Employability. Tinka van Vuuren Duurzame inzetbaarheid nu en in de toekomst Tinka van Vuuren 5 februari 2015 ONBEPERKT HOUDBAAR! Samen werken aan inzetbaarheid SoFoKleS Inhoud presentatie Wat is duurzame inzetbaarheid? Hoe duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Loyalis in de zorg Een deskundige partner voor werkgevers

Loyalis in de zorg Een deskundige partner voor werkgevers De expertise van Loyalis is mensenwerk gebruiken we onze kennis voor heldere adviezen en diensten. Omdat pensioen- en caoregelingen in elke sector weer anders zijn, is ons werk maatwerk. En bieden we onze

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

Workshop Fit in je loopbaan! 16 NOVEMBER 2017

Workshop Fit in je loopbaan! 16 NOVEMBER 2017 Workshop Fit in je loopbaan! 16 NOVEMBER 2017 S OPHIE ABERSON, CONSULENT VIAZORG Inhoud workshop 1. Wat is duurzame inzetbaarheid? 2. Ontwikkelingen loopbaan en zorg en welzijn 3. Wat kan je doen om duurzaam

Nadere informatie

SUCCESFACTOREN VOOR DUURZAME INZETBAARHEID BIJ KRIMP EN FLEXIBILISERING. Tinka van Vuuren HR in de Zorg 2 december 2014

SUCCESFACTOREN VOOR DUURZAME INZETBAARHEID BIJ KRIMP EN FLEXIBILISERING. Tinka van Vuuren HR in de Zorg 2 december 2014 SUCCESFACTOREN VOOR DUURZAME INZETBAARHEID BIJ KRIMP EN FLEXIBILISERING Tinka van Vuuren HR in de Zorg 2 december 2014 EVEN VOORSTELLEN Loyalis in de Zorg: een deskundige partner voor werkgevers Ontstaan

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Op weg naar duurzame inzetbaarheid

Op weg naar duurzame inzetbaarheid Op weg naar duurzame inzetbaarheid Nederland vergrijst. De pensioenleeftijd gaat omhoog. Er dreigt krapte op de arbeidsmarkt. En landelijk is er steeds meer langdurig ziekteverzuim. Allemaal factoren om

Nadere informatie

Hoe vergroot ik mijn vitaliteit? Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013

Hoe vergroot ik mijn vitaliteit? Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013 Hoe vergroot ik mijn vitaliteit? Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013 2 Inhoud workshop Welke zaken bevorderen mijn vitaliteit en welke zaken belemmeren mijn vitaliteit? Waar krijg

Nadere informatie

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn!

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Ellen Schellekens 9 april 2014 Adviesbureau voor de ontwikkeling van mens en organisatie. IVA Beleid en advies Manager Schouten & Nelissen Directeur

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

Erik van Lenthe. Directeur Noordoost Nederland

Erik van Lenthe. Directeur Noordoost Nederland Erik van Lenthe Directeur Noordoost Nederland Gezonde werkvloer in de branche Gezonde werkvloer (vitaliteit en gezondheid op de agenda) De gevolgen van een onverantwoorde leefstijl, met als gevolg overgewicht,

Nadere informatie

Investeren in werkgeluk als business model

Investeren in werkgeluk als business model Investeren in werkgeluk als business model Zandvoort, 15 juni 2017 Visie op relatie medewerker - bedrijfsresultaat Gezondheid Succesvolle organisatie Bart van Opstal Client Consultant Health & Benefits

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens 1/12

Persoonlijke gegevens 1/12 Levensfasen - Gezond en plezierig werken [1] Persoonlijke gegevens 1/12 1. Wat is uw geslacht? Vrouw Man 2. Wat is uw leeftijd? 3. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? Basisschool Lager beroepsonderwijs

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Vitaliteit en Het Nieuwe Werken Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013

Vitaliteit en Het Nieuwe Werken Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013 Vitaliteit en Het Nieuwe Werken Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013 2 Inhoud presentatie Wat is vitaliteit? Welke factoren beïnvloeden de vitaliteit van werknemers? Wat zijn de

Nadere informatie

Employee benefits én de diverse oplossingen

Employee benefits én de diverse oplossingen Ieder nadeel heb z n voordeel, een gevleugelde uitspraak die z n doel niet mist Werkgevers- en werknemersvoorzieningen en Employee Benefits vragen de aandacht. Als werkgever en coach van een actief team

Nadere informatie

Gezond werken in de zorg

Gezond werken in de zorg Gezond werken in de zorg Blijf in gesprek VOOR LEIDING- GEVENDE GEZOND WERKEN IN DE ZORG Blijf in gesprek Hoe ervaren uw medewerkers hun gezondheid en werkbelasting? In dit boekje staat de test Gezond

Nadere informatie

In PErson happy & healthy at work inperson.nl

In PErson happy & healthy at work inperson.nl inperson.nl happy & healthy inperson.nl Happy & Healthy at Work Geluk als businessmodel Gelukkige medewerkers presteren beter en zorgen voor succesvolle organisaties. Dat bewijst tal van wetenschappelijk

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid Het zal u maar overkomen!

Arbeidsongeschiktheid Het zal u maar overkomen! Arbeidsongeschiktheid Het zal u maar overkomen! Inzichten in de financiële gevolgen; wat kan u er aan doen. VNG Themadag Sociale Zekerheid, Workshop Arbeidsongeschiktheid, Hedo Wieringa, relatiemanager

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de taxibranche

Duurzame inzetbaarheid in de taxibranche Duurzame inzetbaarheid in de taxibranche Preventiedag 2013 13 december Ellen.vanwijk@tno.nl Duurzame inzetbaarheid = Gezond, gemotiveerd en productief aan het werk tot aan de pensioengerechtigde leeftijd

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

DE BURN-OUT SPECIALIST

DE BURN-OUT SPECIALIST DE BURN-OUT SPECIALIST Naar de wortels van het probleem voor een snel en duurzaam herstel BROCHURE bestemd voor HR ADVISEURS De Burn-out Specialist Marne 55-1186 PC AMSTELVEEN E. info@deburnoutspecialist.nl

Nadere informatie

Arbocatalogus Grafimedia

Arbocatalogus Grafimedia Arbocatalogus Grafimedia Van werkdruk naar werkplezier Presentatie voor gebruik in eigen bedrijf Arbocatalogus Grafimedia Van Werkdruk naar Werkplezier Presentatie voor gebruik in het eigen bedrijf Deze

Nadere informatie

Preventie van werkdruk in de bouwsector. Werknemer

Preventie van werkdruk in de bouwsector. Werknemer Preventie van werkdruk in de bouwsector Werknemer Inhoud Wat is werkdruk/stress? Welke factoren bevorderen stress op het werk? Hoe herken ik stress-symptomen bij mezelf? Signalen van een te hoge werkdruk

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren. Het gevolg: meer verzuim

Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren. Het gevolg: meer verzuim Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren Het gevolg: meer verzuim Het aantal mantelzorgers in de Nederlandse samenleving neemt in hoog tempo toe. Niet alleen omdat mensen steeds ouder worden, maar

Nadere informatie

Vrouwen lopen zichzelf vaak voorbij

Vrouwen lopen zichzelf vaak voorbij Vrouwen lopen zichzelf vaak voorbij Vrouwen lopen zichzelf vaak voorbij. Dit kan leiden tot vervelende gezondheidsklachten, waar vaak weinig aandacht aan besteed wordt. Zo blijkt uit een onderzoek van

Nadere informatie

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat:

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: - tevreden cliënten - tevreden medewerkers - financieel gezond Gezond samen werken

Nadere informatie

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen PersoneelsMonitor Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen Arbeidsinhoud Uitdaging - Zelfstandigheid - Duidelijkheid Rapportage Informatica Pagina 2/54 Arbeidsinhoud

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Optimaal Werken. Gezondheid. Werkomstandigheden. Betrokkenheid. Ontwikkeling

Optimaal Werken. Gezondheid. Werkomstandigheden. Betrokkenheid. Ontwikkeling Optimaal Werken Gezondheid Werkomstandigheden Betrokkenheid Ontwikkeling 2 Optimaal Werken Arbo Unie helpt het werk in je organisatie zó vorm te geven dat werkenden zich een leven lang veilig, gezond en

Nadere informatie

Themabijeenkomst ouderenbeleid

Themabijeenkomst ouderenbeleid MHP, Culemborg, Rob Gründemann, senior TNO Arbeid Lector Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht De opzet van de presentatie Stand van zaken Arbeidsmarkt Kwaliteit van de arbeid Gewenst preventief HR-beleid

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Present. Gezond en vitaal aan het werk

Present. Gezond en vitaal aan het werk Present Gezond en vitaal aan het werk Uw werkgever heeft naast de collectieve zorgverzekering ook Present afgesloten bij Zilveren Kruis Achmea. Present biedt een compleet pakket aan diensten en maatregelen

Nadere informatie

Cao Movares door jongeren

Cao Movares door jongeren Cao Movares door jongeren Werktijden en verlof Waardering en beloning Ontwikkeling, inzetbaarheid en mobiliteit Sociale zekerheid en werkgelegenheid Contract xxx 1 Inhoud Visie 3 1 2 3 4 5 Waardering en

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor werknemers 1

Hulpmiddelen voor werknemers 1 Hulpmiddelen voor werknemers 1 Oriënterende vragenlijsten Vragenlijst Inzetbaarheid algemeen Mini-scan Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Index Performance Beschrijving De korte versie van de

Nadere informatie

Rapportage Droombaan. BIJ Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Droombaan. BIJ Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Droombaan Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Rapportage droombaan QBN 2 Met de Q1000 Droombaan krijg je snel en duidelijk inzicht in

Nadere informatie

Vitaal in je werk: Naar een duurzame balans

Vitaal in je werk: Naar een duurzame balans Vitaal in je werk: Naar een duurzame balans Wilmar Schaufeli Senior adviseur, Schouten & Nelissen Inzicht Hoogleraar A&O psychologie, Universiteit Utrecht Agenda 1. Visie op duurzame inzetbaarheid 2. Vitaal

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht.

Nadere informatie

Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015

Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015 Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015 Transvorm Michiel van den Heuvel 1 1. Inleiding In 2014 hebben we weer diverse activiteiten uitgevoerd in kader van het programma Duurzame Inzetbaarheid. Niet

Nadere informatie

Maak van je baan een loopbaan over leren en duurzame inzetbaarheid. Caroline Geelen Lomoz bijeenkomst 7 december

Maak van je baan een loopbaan over leren en duurzame inzetbaarheid. Caroline Geelen Lomoz bijeenkomst 7 december Maak van je baan een loopbaan over leren en duurzame inzetbaarheid Caroline Geelen Lomoz bijeenkomst 7 december Hoogleraar Vitaliteitsmanagement Tinka van Vuuren: Hoe meer mensen een leven lang leren,

Nadere informatie

Gezonder. werken in de zorg. Hoe gezond werken uw medewerkers?

Gezonder. werken in de zorg. Hoe gezond werken uw medewerkers? Gezonder werken in de zorg GEZONDER WERKEN IN DE ZORG Hoe gezond werken uw medewerkers? Doe samen met hen de test op de binnenzijde van deze pagina. Breng in drie stappen de gezondheid en werkbelasting

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center

Duurzame Inzetbaarheid. Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center Duurzame Inzetbaarheid Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center 1 Hoera! We worden steeds ouder Vergrijzing en ontgroening Ook op de arbeidsmarkt Gevolgen Uitstroom expertise,

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

De gevarieerde aanpak van Amstelveen

De gevarieerde aanpak van Amstelveen VIJFTIGPLUSSERS GEZOND EN GEMOTIVEERD LATEN WERKEN De gevarieerde aanpak van Amstelveen Door: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Hoe zorg je er als gemeente voor dat vijftigplussers gezond en

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Vragenlijst Leeftijdsscan

Vragenlijst Leeftijdsscan De leeftijdsscan Dit document is een blanco vragenlijst ter voorbereiding van het invullen van de leeftijdsscan op www.leeftijdsscan.be. Die website helpt u in real time om een duidelijk beeld te vormen

Nadere informatie

Zorg voor de zorgprofessional. Goed werkgeverschap. 11 mei 2017 Kathelijne van Marken. Aandacht willen geven in plaats van moeten geven

Zorg voor de zorgprofessional. Goed werkgeverschap. 11 mei 2017 Kathelijne van Marken. Aandacht willen geven in plaats van moeten geven Zorg voor de zorgprofessional Goed werkgeverschap Aandacht willen geven in plaats van moeten geven 11 mei 2017 Kathelijne van Marken HR adviseur arbeidsomstandigheden Even voorstellen 20 jaar adviseur

Nadere informatie

College Vitaliteit A+O Fonds Gemeenten. NOODZAKELIJKE PARADOX VAN STUREN OP EIGEN REGIE OP DUURZAME INZETBAARHEID Juni 2017 Tinka van Vuuren

College Vitaliteit A+O Fonds Gemeenten. NOODZAKELIJKE PARADOX VAN STUREN OP EIGEN REGIE OP DUURZAME INZETBAARHEID Juni 2017 Tinka van Vuuren College Vitaliteit A+O Fonds Gemeenten NOODZAKELIJKE PARADOX VAN STUREN OP EIGEN REGIE OP DUURZAME INZETBAARHEID Juni 2017 Tinka van Vuuren WIE BEN IK? Consultant bij Loyalis Kennis & Consult en bijzonder

Nadere informatie

Preventie en verzuimkosten

Preventie en verzuimkosten Preventie en verzuimkosten Risico ontstaat door het niet weten wat je aan het doen bent (Warren Buffet) Pascalle Smit Strategisch adviseur duurzame inzetbaarheid Ervaring Goede hulp bij ontslag scheelt

Nadere informatie

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking Blijvend beter inzetbaar Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking mogelijkheden Aanleiding Door vergrijzing en ontgroening kan in de nabije toekomst het aantal mensen dat met pensioen

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

OR & Duurzame inzetbaarheid

OR & Duurzame inzetbaarheid OR & Duurzame inzetbaarheid Laat je oudere collega s niet in de steek! Percentage Arbeidsparticipatie bij 55+ 80% 70% 60% 2011 50% 40% 30% 20% 1995 10% 0% 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Leeftijd

Nadere informatie

Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op?

Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op? 1 2 Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op? Woorden als motivatie, passie, bevlogenheid, engagement en betrokkenheid zijn niet de verantwoordelijkheid van de HR afdeling. Zeker niet als duidelijk

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee?

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee? Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Sturen op energiebronnen Je stijl als leidinggevende Wie wil er wat mee? Wat

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES E-blog HR special MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, INLEIDING Als je medewerkers en managers vraagt wat zij doen

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID DUURZAME INZETBAARHEID PRODUCTIEVE, GEMOTIVEERDE EN GEZONDE WERKNEMERS DIE IN STAAT ZIJN

Nadere informatie

Gezond. veilig werken. Sectoraanpak Zorg en Welzijn 2012-2015. dát maakt zorg beter

Gezond. veilig werken. Sectoraanpak Zorg en Welzijn 2012-2015. dát maakt zorg beter Gezond veilig werken Sectoraanpak Zorg en Welzijn 2012-2015 dát maakt zorg beter De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Voor mensen die met heel

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014 Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers Multiscope Banenruil.nl April 2014 Conclusies werknemers» Het is duidelijk dat er veel winst valt te behalen in vermindering

Nadere informatie

Auteur: Hans Horsten/ Fotografie: Joris Buijs, PVE

Auteur: Hans Horsten/ Fotografie: Joris Buijs, PVE Achtergrond Auteur: Hans Horsten/ Fotografie: Joris Buijs, PVE 30 Tinka van Vuuren en Pauline van Dorssen Behandel je medewerkers als schaarse hulpbronnen waarop je zuinig moet zijn De zorg is op zoek

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Workshop Re-integratie op de werkvloer bij (langdurige) ziekte. «Ervaringen vanuit de praktijk»

Workshop Re-integratie op de werkvloer bij (langdurige) ziekte. «Ervaringen vanuit de praktijk» Workshop Re-integratie op de werkvloer bij (langdurige) ziekte «Ervaringen vanuit de praktijk» Mijn missie is: Samen met mensen met werkgerelateerde (hulp)vragen een nieuw perspectief vinden dat bijdraagt

Nadere informatie

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer Tip 1 van 10 Werk aan werkgeluk Aangeboden door mkbasics.nl De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer 3 e druk - speciale uitgave voor mkbasics.nl,

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Bijna een of de vijf werknemers heeft mantelzorgtaken. Dat werkt door in uw organisatie. Praktisch, maar ook financieel. Hoe voorkomt u overbelaste medewerkers ten gevolge

Nadere informatie

Congres Duurzame Inzetbaarheid Veenendaal STUREN OP EIGEN REGIE VOOR DUURZAME INZETBAARHEID. EEN GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN WERKGEVERS ÉN

Congres Duurzame Inzetbaarheid Veenendaal STUREN OP EIGEN REGIE VOOR DUURZAME INZETBAARHEID. EEN GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN WERKGEVERS ÉN Congres Duurzame Inzetbaarheid Veenendaal STUREN OP EIGEN REGIE VOOR DUURZAME INZETBAARHEID. EEN GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN WERKGEVERS ÉN MEDEWERKERS. Juni 2017 Tinka van Vuuren WIE BEN IK?

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten van de. Nationale Enquête

Belangrijkste resultaten van de. Nationale Enquête Belangrijkste resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2013, uitgesplitst voor het voortgezet onderwijs. De volgende onderwerpen komen in deze uitgave aan bod: Arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Zorg voor de mantelzorger

Zorg voor de mantelzorger Zorg voor de mantelzorger Het geven van zorg aan je naasten is een taak van ons allen. Dat verwacht de overheid ook van ons. Maar voor zorgmedewerkers is mantelzorg verlenen een extra gezondheidsrisico.

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt door

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

Welkom. Presentatie 100 Present Verzuimmanagement. #meetingeptp

Welkom. Presentatie 100 Present Verzuimmanagement. #meetingeptp Welkom Presentatie 100 Present Verzuimmanagement Even voorstellen! Start 1 januari 2016 Eigenrisicodragerschap (ERD) Ziektewet voor alle verzuimmeldingen van de flexibele medewerkers op de loonlijst van

Nadere informatie

RE CAP. Ondersteuning bij werkhervatting na een diagnose kanker. Samenwerking tussen VUmc & Re turn Werkkracht bij kanker

RE CAP. Ondersteuning bij werkhervatting na een diagnose kanker. Samenwerking tussen VUmc & Re turn Werkkracht bij kanker RE CAP Ondersteuning bij werkhervatting na een diagnose kanker Samenwerking tussen VUmc & Re turn Werkkracht bij kanker info@re turn.nl www.re turn.nl Re turn Opgericht in 2009 door Ragna van Hummel Volledig

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Tiemen van der Worp Hoger Veiligheidskundige & Adviseur Ergonomie

Duurzame Inzetbaarheid. Tiemen van der Worp Hoger Veiligheidskundige & Adviseur Ergonomie Duurzame Inzetbaarheid Tiemen van der Worp Hoger Veiligheidskundige & Adviseur Ergonomie Waarom dit onderwerp? Aanleiding(en) Getriggerd door lezing bij KU Leuven. In België wettelijke plicht om de werkgelegenheidsgraad

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht. Wanneer u

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Generatiemanagement. Opbouw presentatie. Inleiding aspecten levensfasenbeleid

Generatiemanagement. Opbouw presentatie. Inleiding aspecten levensfasenbeleid Generatiemanagement Inleiding aspecten levensfasenbeleid Matchpoint@Work Frank Mouws 15 maart 2011 Opbouw presentatie Wat is levensfasenbeleid Waarom levensfasenbeleid Ontwikkeling arbeidsmarkt Samenhang

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out Online Psychologische Hulp 2 Therapieland 3 Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Overspanning & Burn-out van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie