Références bibliographiques conseillées

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Références bibliographiques conseillées"

Transcriptie

1 bibliographie-dept-nl_umons-fti-eii_ doc P. 1/5 Références bibliographiques conseillées Le département de néerlandais de la Faculté de Traduction et d Interprétation vous propose cette sélection de références pour vous inciter à approfondir certaines matières. Cette liste complète donc celle des lectures obligatoires par cours. La plupart des ouvrages et articles mentionnés ici sont disponibles à la bibliothèque de la faculté. Pour consulter le catalogue en ligne, utilisez l onglet bibliothèques du site de l UMONS (http://www.umons.ac.be) ou l adresse directe donnant accès à l interface de recherche, Dictionnaires et terminologie Woordenboeken en terminologie Besiktaslian, M. (red.) (2007²). Zakboek Gerechtstolken in Strafzaken. Vertalingen van Nederlandse strafrechtelijke termen. Deventer : Kluwer. Instituut voor Nederlandse lexicologie (2005). Woordenlijst Nederlandse taal: het groene boekje. Den Haag : SDU. Melka, F., Poels, F. & Van Vliet, J. (2008). Prisma handwoordenboek Frans-Nederlands, Nederlands-Frans. Utrecht : Spectrum. Dictionnaires Van Dale (version imprimée ou électronique) : - Grote Van Dale ( ). Trois volumes (ou CD-ROM), orthographe Van Dale Groot woordenboek hedendaags Nederlands ( ). Deux volumes ou CD- ROM. - Van Dale Groot woordenboek Nederlands-Frans & Van Dale Groot woordenboek Frans-Nederlands ( ). Deux volumes chacun (ou CD-ROM) - Le Robert & Van Dale dictionnaire français-néerlandais, néerlandais-français ( ) Paris : Le Robert, Utrecht/Antwerpen : Van Dale. et un grand nombre de dictonnaires spécialisés. Suggestions de mots clés pour le catalogue en ligne de la bibliothèque : - dictionnaire, glossaire/glossarium, woordenboek, zakwoordenboek, woordenlijst ; - juridisch, technisch, medisch/geneeskundig, economisch, gastronomisch, informatica, ICT/internet/informatietechnologie, aardrijkskundig/geografisch, financieel, onderwijskundig ; - etymologisch, spreekwoordenboek, retrograde/invert, synoniemen, combinatiewoordenboek ; - Bargoens, dialecten, Surinaams-Nederlands.

2 bibliographie-dept-nl_umons-fti-eii_ doc P. 2/5 Ressources presse et médias Pers en mediabronnen La plupart des titres de la presse écrite disposent également d un site Web, qui reprend les informations principales. Les éditions librement accessibles en ligne ne remplacent cependant jamais le journal ou le périodique traditionnel, qui détaille les informations et les analyse en profondeur. Quotidiens : - néerlandais : NRC Handelsblad, De Volkskrant, Trouw, Algemeen Dagblad ; - flamands : De Standaard, De Morgen. Hebdomadaires "généralistes" : - néerlandais : Elsevier, Vrij Nederland, HP/De Tijd, De Groene Amsterdammer ; - flamand : Knack. La bibliothèque de la faculté dispose aussi de nombreux documents audiovisuels. - Pour consulter la liste des films et documentaires sur DVD, tapez DVDTU en sélectionnant "mots du titre" dans l interface de recherche en ligne. - Pour avoir un aperçu des cours (hors méthodes de langues) disponibles sur CD-ROM, tapez "hoorcollege". Si vous cherchez une ressource sur un thème particulier, ou si vous connaissez un mot significatif du titre, vous pouvez aussi passer par l onglet "nature d ouvrage" où vous sélectionnez "document audiovisuel". Langue et linguistique Taal en taalkunde De Kleijn, P. en Nieuwborg, E. (2001²). Basiswoordenboek Nederlands. Leuven : Wolters Leuven. Johan De Schryver, J., Haeseryn, W., Rutten, G. (2007). Handboek spraakkunst. Mechelen : Wolters Plantyn, Haverkate, H. (2006). Zou ik misschien toch nog eventjes een klein vraagje mogen stellen? : Nederlandse omgangsvormen in intercultureel perspectief : de rol van beleefdheid in onze taal en cultuur. Amsterdam : Rozenberg. Henn, C., Vromans, J. en Bijleveld, H.-A. (2004²). Pratique du néerlandais de A à Z. Bruxelles : Didier Hatier. Hermans, M. (2006). Schrijven met effect. Stijlcursus doeltreffend formuleren. Bussum : Coutinho. Janssens, G. & Marynissen, A. (2008³). Het Nederlands vroeger en nu. Leuven : Acco. Mazeland, H. (2008). Inleiding in de conversatieanalyse. Bussum : Coutinho. Paalman, M. (2007). Woordvolgorde van de Nederlandse taal: NT2 hulpboekje voor anderstaligen. Leersum : Van Dorp Educatief.

3 bibliographie-dept-nl_umons-fti-eii_ doc P. 3/5 Steehouder, M. (2006). Leren communiceren. Handboek voor mondelinge en schriftelijke communicatie. Groningen : Wolters-Noordhoff. Timmermans, B. (2008). Klink klaar. Uitspraak- en intonatiegids voor het Nederlands. Leuven : Davidsfonds. Van den Bersselaar, V. & Hoeksema, K. J. (2009). Discursieve vaardigheden : leidraad voor probleemanalyse, argumentatie en onderzoek. Bussum : Coutinho. Van der Sijs, N., Stroop, J. & Weerman, F. (red.) (2008³). Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom. Amsterdam : Bakker. Van der Sijs, N. & Willemijns, R. (2009). Het verhaal van het Nederlands - een geschiedenis van twaalf eeuwen. Amsterdam : Bert Bakker. Van der Wal, M., Van Bree, C. ( ). Geschiedenis van het Nederlands. Utrecht : Spectrum. Verburg, M. & Stumpel, R. (red.) (2005). Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal. Utrecht/Antwerpen : Van Dale. Vermaas, H. (2004). Mag ik u tutoyeren? Aanspreekvormen in Nederland. Amsterdam : Veen. Vromans, J. (2009²). Guide pratique de la communication en néerlandais. Namur : Didier Hatier. Connaissance du pays Kennis van land en volk Bakker, A. (2008²). Nederland in zicht: kennisgids van de Nederlandse samenleving. Amsterdam : Boom. Barnard, B. & Van Istendael, G. (2010). Geschiedenis van België voor intelligente kinderen en hun ouders. Amsterdam : Atlas. Dirks, B. (2008). België bestaat: cultuurwijzer van een gespleten land. Amsterdam : Bakker. Pleij, H. (2010). Cultuurgeschiedenis van Nederland. Hoorcollege over de geschiedenis van de Nederlandse identiteit. s-gravenhage : Home Academy. Reynebeau, M. (2003). Een geschiedenis van België. Tielt: Lannoo. Reynebeau, M. (2009). Onze kant van het bed: mythes van de Belgische politieke crisis. Leuven : Van Halewyck. Van De Lanotte, J., Bracke, S. & Goedertier, G. (2008). België voor Beginners. Brugge : Die Keure. Van Istendael, G. ( ). Het Belgisch labyrint, Amsterdam : Arbeiderspers. Eerste druk : Z.n. (2008). De Bosatlas van de geschiedeniscanon. Groningen : Noordhoff.

4 bibliographie-dept-nl_umons-fti-eii_ doc P. 4/5 Traduction et traductologie Vertalen en vertaalkunde Benjamins Translation Library. Amsterdam : John Benjamins. Bocquet, C. (2008). La traduction juridique : fondement et méthode. Bruxelles : De Boeck. Eyckmans, K. & Segers, W. (2008). Nieuwe vertaalgids Frans Nederlands. Kortrijk-Heule : UGA. Delisle, J., Lee-Jahnke, H., Cormier, M.C. (2003). Terminologie van de vertaling. Vertaald en bewerkt door Henri Bloemen en Winibert Segers. Nijmegen : Vantilt. Filter: tijdschrift voor vertalen & vertaalwetenschap. Bussum : Coutinho. Guidère, M. (2008). La communication multilingue : traduction commerciale et institutionnelle. Bruxelles : De Boeck. Guidère, M. (2010). Introduction à la traductologie. Bruxelles : De Boeck. Langeveld, A. ( ). Vertalen wat er staat. Amsterdam : Atlas. Linn, S.I. & Molendijk A. (2010). Vertalen uit het Frans. Bussum :Coutinho. Naaijkens, T., e.a. (red.) (2004). Denken over vertalen tekstboek vertaalwertenschap. Nijmegen : Vantilt. Salaets, H., Segers, W. & Bloemen, H. (2008). Terminologie van het tolken. Nijmegen : Vantilt. Van Baardewijk-Rességuier, J. & Van Willigen-Sinemus, M. (1997). Solutions et commentaires. Uitwerking van de oefeningen in Matériaux pour la traduction du néerlandais en français. Bussum : Coutinho. Van Baardewijk-Rességuier, J. & Van Willigen-Sinemus, M. (2000²). Matériaux supplémentaires pour la traduction du néerlandais en français. Bussum : Coutinho Van Baardewijk-Rességuier, J. & Van Willigen-Sinemus, M. ( ). Matériaux pour la traduction du néerlandais en français. Bussum : Coutinho. Vandeweghe, W. (2005). Duoteksten: inleiding tot vertaling en vertaalstudie. Gent : Academia Press. Van Willigen-Sinemus, M. & Fonderie, J. (2002²). Bouwstenen voor het begrijpen en vertalen van Franse teksten. Bussum : Coutinho. Van Willigen-Sinemus, M., Röselaers, M. & Fonderie, J. (1996). Meer bouwstenen voor het begrijpen en vertalen van Franse teksten. Bussum : Coutinho. Littérature et traduction littéraire Letterkunde en literair vertalen Van Belle, H. & Bloemen, H. (red.) (2004). Vertaal! Over de didactiek van het literair vertalen. Leuven : Acco. Van Boven, E. & Kemperink, M. (2006). Literatuur van de moderne tijd : Nederlandse en Vlaamse letterkunde in de negentiende en twintigste eeuw. Bussum : Coutinho. Van Gorp, H., Delabastita, D. & Ghesquiere, R. ( ). Lexikon van literaire termen. Groningen : Martinus Nijhoff.

5 bibliographie-dept-nl_umons-fti-eii_ doc P. 5/5 Interprétation de conférence Conferentietolken Commission européenne, direction générale de interprétation (anciennement SCIC). Speech Repository Portal. En ligne : Herbert, J. (1952²). Manuel de l'interprète : comment on devient interprète de conférences. Genève: Georg. Herbert, J. (1980²). Conference Terminology, A Manual For Conference Members And Interpreters, In English, French, Spanish, Russian, Italian And German. Deventer : Elsevier Science. Interpreting. International Journal of Research and Practice in Interpreting. Amsterdam : John Benjamins. Matyssek, H. (2006). Handbuch der Notizentechnik für Dolmetscher. Heidelberg : Groos. Rozan, J.-F. (1984). La prise de notes en interprétation consécutive. Genève : Georg. Première édition : Seleskovitch, D. & Lederer, M. (2002²). Pédagogie raisonnée de l'interprétation. Paris: Didier Erudition. Van Dam, I.-M. (1989). 'Strategies of Simultaneous Interpretation', in Gran, Laura & Dodds, John. The Theoretical and Practical Aspects of Teaching Conference Interpretation. Udine : Campanotto Editore, pp Van Hoof, H. (1963). Théorie et pratique de l'interprétation. München : Hüber. Méthodologie du néerlandais Didactiek Nederlands als vreemde taal Bossers, B. (red.) (2008). Klassiek vakwerk. Achtergrond van het NT2-onderwijs: de beste artikelen uit 5 jaar Vakwerk. Amsterdam : Boom. Doutrewé, S. & Janssens, G. (1999). Hoe zeg ik het in de klas? 2000 voorbeeldzinnetjes voor de leerkracht Nederlands-als-vreemde-taal. Louvain-La-Neuve : Van In. Hulstijn, J., Stumpel, R., Bossers, B. & Van Veen, C. (red.) (1996). Nederlands als tweede taal in de volwasseneducatie : handboek voor docenten. Amsterdam : Meulenhoff. Kwakernaak, E (2009). Didactiek van het vreemdetalenonderwijs. Bussum : Coutinho. Divers Diversen Cours audio de la série Hoorcolleges. Home Academy Publishers. Informations et commandes : Den Boon, T. (2003), De kunst van het citeren. Den Haag : Reed Business Information Praktijkadvies. Veertiendaagse juridische en financiële wenken voor de vrije beroepen. Leuven : Indicator.

Juni 2012. Lijst der rubrieken

Juni 2012. Lijst der rubrieken Juni 2012 Lijst der rubrieken 1. Algemeen, bibliotheconomie, musea, pers en uitgeverij, wetenschappelijk onderzoek 2. Esoterisme, psychologie, wijsbegeerte 3. Godsdiensten, godgeleerdheid 4. Sociologie,

Nadere informatie

Le français, l avenir d une langue vivante L approche néerlandaise

Le français, l avenir d une langue vivante L approche néerlandaise Le français, l avenir d une langue vivante L approche néerlandaise Deuxième rencontre Former les enseignants de français en HBO: renforcer la qualité Maison Descartes, 23 juin 2010 Table des matières Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studie SODA Haalbaarheid van een data-archief voor de sociale wetenschappen

Studie SODA Haalbaarheid van een data-archief voor de sociale wetenschappen Studie SODA Haalbaarheid van een data-archief voor de sociale wetenschappen Etude Prospect SODA Faisabilité d un Service d'archivage de données pour les sciences sociales Studie uitgevoerd in 2007 Rapport

Nadere informatie

Aanwinsten van HA. Zonder udc. Schrift en letter. Vertalende woordenboeken

Aanwinsten van HA. Zonder udc. Schrift en letter. Vertalende woordenboeken Aanwinsten van HA Zonder udc Collins Cobuild English dictionary / [edit.] John Sinclair ; [edit.] Gwyneth Fox ; [edit.] Stephen Bullon ; a.o. London : HarperCollins, 1998. 1951 p. ISBN 0 00 375029 9 HA

Nadere informatie

Novembre 2013. Liste des rubriques

Novembre 2013. Liste des rubriques Novembre 2013 Liste des rubriques 1. Bibliothéconomie, généralités, musées, presse et édition, recherche scientifique 2. Esotérisme, philosophie, psychologie 3. Religions, théologie 4. Sociologie, statistique

Nadere informatie

La Bibliographie de Belgique

La Bibliographie de Belgique file:///c /DigiTool/BB_fr/2002/fraug2002/AUG02.htm La Bibliographie de Belgique Août 2002 Liste des rubriques 1. Généralités 2. Philosophie, psychologie 3. Religion, théologie 4. Sociologie, statistique

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK van LEVERINGEN

BIJZONDER BESTEK van LEVERINGEN DIRECTIE GEBOUWEN EN FACILITAIR BEHEER Kortrijksesteenweg 14 9000 Gent BIJZONDER BESTEK van LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. DGFB/JN/12.29/HOGESCHOOL GENT Boekenverkoop op verschillende campussen

Nadere informatie

De Belgische Bibliografie

De Belgische Bibliografie http://www.kbr.be/bb/nl/nljun/jun04.htm De Belgische Bibliografie Juni 2004 Lijst der rubrieken 1. Algemeen 2. Wijsbegeerte, psychologie 3. Godsdienst, godgeleerdheid 4. Sociologie, statistiek 5. Politieke

Nadere informatie

Politieke en sociale wetenschappen. Aanwinsten van Anet Periode 2004/12

Politieke en sociale wetenschappen. Aanwinsten van Anet Periode 2004/12 Politieke en sociale wetenschappen. Aanwinsten van Anet Periode 2004/12 Politieke en sociale filosofie Histoire du mouvement socialiste belge / Jos. Devalte. Bruxelles : Églantine, 1931. 55 p. (Publications

Nadere informatie

Aanwinsten PHL-bibliotheek 2007

Aanwinsten PHL-bibliotheek 2007 1 Aanwinsten PHL-bibliotheek 2007 Algemeen Akseli Gallen-Kallela. The spirit of Finland / P. Wageman, D.Jackson. NAI publishers, 2006 Atelier Kempe Thill : new prototypes for a global society = Neue Prototypen

Nadere informatie

AANWINSTEN PXL-bibliotheek januari - juni 2015

AANWINSTEN PXL-bibliotheek januari - juni 2015 AANWINSTEN PXL-bibliotheek januari - juni 2015 Aardrijkskunde / Biotechnologie / Techniek / Toerisme Combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur met bomen/ Werkgroep CROW; Infrastructuur en bomen.

Nadere informatie

Aanwinsten van HA. Zonder udc. Congresverslagen. Vertalende woordenboeken. Perswezen

Aanwinsten van HA. Zonder udc. Congresverslagen. Vertalende woordenboeken. Perswezen Aanwinsten van HA Zonder udc Microsoft computer dictionary / [edit.] JoAnne Woodcock ; [medew.] Peter Aiken ; a.o. 4 ed. Redmond, Wash. : Microsoft, 1999. 541 p. ISBN 0 7356 0615 3 HA HIVT: L 681.3 BB

Nadere informatie

AGC Glass building/ Samyn, Philippe; De Coninck, Jan. - Tielt : Lannoo Campus, 2014

AGC Glass building/ Samyn, Philippe; De Coninck, Jan. - Tielt : Lannoo Campus, 2014 AANWINSTEN 2014 Bouw / groenmanagement / technologie / wetenschappen AGC Glass building/ Samyn, Philippe; De Coninck, Jan. - Tielt : Lannoo Campus, 2014 Algemene chemie. Van atomen tot thermodynamica/

Nadere informatie

Handboek NT2 Literatuur

Handboek NT2 Literatuur Handboek NT2 Literatuur Adams, M. (1990). Beginning to read. Thinking and learning about print. Cambridge, ma: mit Press. Adèr, L. & Verboog, M. (2013). Taal werkt beter. Werkboek voor arbeidsmigranten.

Nadere informatie

PDF file http://www.digitales-online.org 4-5-6-7 /12 2002 digitales

PDF file http://www.digitales-online.org 4-5-6-7 /12 2002 digitales digitales 4-5-6-7 /12 2002 http://www.digitales-online.org PDF file «NOUS VOULIONS NOMMER L EVENEMENT. ON EST PARTI DES MOTS COMME RUCHE, RESEAU, FAISCEAU, CAR ON VOULAIT FAIRE COMPRENDRE QU IL Y AVAIT

Nadere informatie

AANWINSTENLIJST MEDIATHEEK NHL HOGESCHOOL JUNI 2015

AANWINSTENLIJST MEDIATHEEK NHL HOGESCHOOL JUNI 2015 AANWINSTENLIJST MEDIATHEEK NHL HOGESCHOOL JUNI 2015 000-299 ALGEMEEN WIJSBEGEERTE GODSDIENST Journalistieke cultuur in Nederland / onder redactie van Jo Bardoel en Huub Wijfjes. - Tweede, volledige herziene

Nadere informatie

Aanwinsten van KDG Periode 2006/03

Aanwinsten van KDG Periode 2006/03 Aanwinsten van KDG Periode 2006/03 0 Wonen en leven in de Filippijnen / Karel Andries ; Cora de Graef ; Bert de Wolf ; e.a. Brussel : Studio Globo, 2003. 63 p. In: Alaala: meer dan zomaar kijken naar de

Nadere informatie

Cursussen Frans. vanaf September 2012. www.institutfrancais.nl PAYS-BAS MAISON DESCARTES

Cursussen Frans. vanaf September 2012. www.institutfrancais.nl PAYS-BAS MAISON DESCARTES Cursussen Frans vanaf September 2012 www.institutfrancais.nl PAYS-BAS MAISON DESCARTES Het Institut français des Pays Bas biedt diverse cursussen aan zodat we aan uw specifieke wensen kunnen voldoen. Het

Nadere informatie

De Belgische Bibliografie

De Belgische Bibliografie file:///c /DigiTool/BB_nl/2002/nloct2002/OCT02.htm De Belgische Bibliografie Oktober 2002 Lijst der rubrieken 1. Algemeen 2. Wijsbegeerte, psychologie 3. Godsdienst, godgeleerdheid 4. Sociologie, statistiek

Nadere informatie

Politieke en sociale wetenschappen. Aanwinsten van Anet Periode 2007/10

Politieke en sociale wetenschappen. Aanwinsten van Anet Periode 2007/10 Politieke en sociale wetenschappen. Aanwinsten van Anet Periode 2007/10 Politieke en sociale filosofie De infantiele consument: hoe de markt kinderen bederft, volwassenen klein houdt en burgers vertrapt

Nadere informatie

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Ondernemingscommunicatie Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie

Nadere informatie

De Belgische Bibliografie

De Belgische Bibliografie file:///c /DigiTool/BB_nl/2003/nlsep2003/SEP03.htm De Belgische Bibliografie September 2003 Lijst der rubrieken 1. Algemeen 2. Wijsbegeerte, psychologie 3. Godsdienst, godgeleerdheid 4. Sociologie, statistiek

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE LEERPLAN GRADUAAT BIBLIOTHEEKWEZEN EN DOCUMENTAIRE INFORMATIEKUNDE Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BWDI/04/HOKTSP/M/G

Nadere informatie

Filosofie en psychologie. Aanwinsten van Anet Periode 2006/06

Filosofie en psychologie. Aanwinsten van Anet Periode 2006/06 Filosofie en psychologie. Aanwinsten van Anet Periode 2006/06 Filosofie Levensvormen: de karakterleer van Ludwig Klages / E.M.J. Breukers. Roermond : Romen, 1947. 227 p. SBA: 697969 BSA: LZ 87/29 La raison

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. instaurant le statut de traducteur, d interprète ou de traducteur-interprète juré

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. instaurant le statut de traducteur, d interprète ou de traducteur-interprète juré DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS SESSION EXTRAORDINAIRE 2010 BUITENGEWONE ZITTING 2010 8 octobre 2010 8 oktober 2010 PROPOSITION DE LOI instaurant

Nadere informatie

Politieke en sociale wetenschappen. Aanwinsten van Anet Periode 2006/12

Politieke en sociale wetenschappen. Aanwinsten van Anet Periode 2006/12 Politieke en sociale wetenschappen. Aanwinsten van Anet Periode 2006/12 Politieke en sociale filosofie Actief pluralisme: een antwoord op onverschilligheid? / [edit.] Hendrik Opdebeeck. Antwerpen : Tertio,

Nadere informatie

STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL. vertaalkundige vertaler-tolk (m/v)

STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL. vertaalkundige vertaler-tolk (m/v) STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL vertaalkundige vertaler-tolk (m/v) BEROEPSPROFIEL vertaalkundige vertaler-tolk (m/v) sector : toegepaste taalkunde studiegebied : toegepaste taalkunde opties : vertaler, tolk beroep

Nadere informatie

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Ondernemingscommunicatie Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie

Nadere informatie

Sommaire Inhoud. information 3 goed om te weten. multimédia 14 multimedia. colloque 15 colloquium. recherche 18 onderzoek. enseignement 20 vorming

Sommaire Inhoud. information 3 goed om te weten. multimédia 14 multimedia. colloque 15 colloquium. recherche 18 onderzoek. enseignement 20 vorming 2002 n 31 sophia 1 Sommaire Inhoud information 3 goed om te weten multimédia 14 multimedia colloque 15 colloquium recherche 18 onderzoek La Mère et le Soldat Eliane Gubin, Perrine C. Humblet, Bérengère

Nadere informatie

P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A G E M E N T

P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A G E M E N T N 31 - September - Septembre 2002 4,34 Euro - Maandelijks/Mensuel - afgiftekantoor Gent X Toelating tot sluiting Gent X 3/224 BELGIË - BELGIQUE P.B. Gent X 3/4145 P E R I O D I C A L F O R P U B L I C

Nadere informatie