Titels Onderzoek medezeggenschap in Nederland, december 2014, versie 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titels Onderzoek medezeggenschap in Nederland, december 2014, versie 5."

Transcriptie

1 Titels Onderzoek medezeggenschap in Nederland, december 2014, versie 5. (Meest recente onderzoek bovenaan/208 publicaties/onvolledig/niet elke publicatie is op de juiste wijze genoteerd). 1. Dongen, G., van, Visser, T. Beleidsbeïnvloeding door ziekenhuisondernemingsraden, Talentsupport en CAOP, november 2014 Samenvatting In vervolg op eerder onderzoek in 2005 en 2009 heeft Van Dongen in samenwerking met Visser van de CAOP in 2014 opnieuw onderzoek gedaan naar het functioneren van de OR in algemene ziekenhuizen. Een korte digitale vragenlijst is gestuurd aan de ondernemingsraad van alle 79 algemene ziekenhuizen. De respons na 3 maal rappelleren bedraagt 43% (N=34). Behalve een vraag naar de functie van de respondent (allen blijken DB-lid of ambtelijk secretaris) en de naam van het ziekenhuis zijn verder geen algemene vragen over de context gesteld. Hoewel de respons naar omvang alleszins redelijk is, is de representativiteit niet geanalyseerd. Op de gegevens zijn geen bivariate of multivariate analyses gedaan. De belangrijkste conclusies: Ziekenhuisondernemingsraden kiezen fundamenteel als insteek voor het behandelen van vraagstukken een goede balans tussen organisatie- en personeelsbelangen. Ondernemingsraden in ziekenhuizen zijn in staat om op beleidsniveau het gesprek te voeren, worden steeds beter geïnformeerd en krijgen, ook door externe partijen naast de werkgever, een steeds prominentere rol toebedeeld. Ondernemingsraden in ziekenhuizen willen zich vooral richten op invloed op strategisch- en organisatiebeleid, personeelsbeleid heeft geen topprioriteit en het thema Het Nieuwe Werken is voor de OR niet belangrijk. Het meest opvallend is dat het grootste deel van de ondernemingsraden vooral een goede relatie met de bestuurder belangrijk vindt en de kwaliteit en motivatie van OR-leden veel belangrijker acht voor de eigen slagkracht, dan de Wet op de Ondernemingsraden. Vindplaats: 2. Tillaart, Harry van den, John Warmerdam (2014), Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten, De landelijke OR-verkiezingen in 2014 en vergelijking met de eerdere verkiezingen onder het WOR-regime, Nijmegen, april Samenvatting In 2014 werden voor de zevende keer collectieve verkiezingen voor de OR gehouden. Voor de zevende maal gaf het AenO fonds gemeenten opdracht voor een flankerend onderzoek. Het betrof ditmaal twee internetenquêtes onder OR-en; een voorafgaand aan de feitelijke verkiezingen en een direct erna. In totaal heeft 62 procent (287) van de 465 benaderde OR-en aan het onderzoek meegedaan. Een hoge score dus, waarvan de onderzoekers concluderen dat de resultaten in hoge mate representatief zijn voor de OR-en in de sector. 1

2 Het aandeel van OR-en waar daadwerkelijk verkiezingen plaatsvinden ligt de laatste 10 jaar stabiel rond 40 procent, na een aanvankelijk sterke daling. De samenstelling van de verkozen OR-en biedt een redelijke afspiegeling van de personeelsbestanden. Jongeren zijn nauwelijks ondervertegenwoordigd, medewerkers van buitenlandse afkomst wel. Overigens blijkt dat ORen meer gefocust zijn op vertegenwoordiging van de verschillende onderdelen van de gemeentelijke dienst dan van de verschillende categorieën personeel. Vergeleken met voorgaande onderzoeken blijkt dat steeds meer OR-en erin slagen hun bestuurder in te schakelen bij het zoeken en vinden van kandidaten voor de ondernemingsraad. Ruim 80 procent van de OR-en zou graag zien dat er meer kandidaten zijn, maar veel OR-en vinden kwaliteit van de leden belangijker dan dat alle zetels bezet zijn. Gelet op de manier van functioneren is een aanzienlijk deel van de OR-en in de afgelopen 10 jaar van een reactieve en controlerende rol overgeschakeld op een proactieve, beleid mee ontwikkelende rol. De relatie met de bestuurder heeft zich in de afgelopen 10 jaar in positieve zin ontwikkeld en vaak strekken de contacten zich bovendien uit tot de andere leden van het managementteam. 58 procent van de OR-en vindt dat zij veel invloed heeft. Dat getal ligt hoger bij OR-en met meer kandidaten dan zetels (67%), versus OR-en die met onbezette zetels kampen na de verkiezingen (41%). 3. Holtzer M., De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap, proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen, Soppe, A.B.M., Houweling A.R. (kernredactie) Delen in modern ondernemen, Financiële werknemersparticipatie in Nederland, 2014, Erasmus Universiteit Rotterdam, ISBN Braak ter H., Verburgh L., Wierts E. De invloed van de crisis op de medezeggenschapsdialoog, Inzicht in de veranderende samenwerking tussen medezeggenschap bestuurder achterban, WagenaarHoes, Zaal I., De reikwijdte van medezeggenschap, proefschrift, Universiteit van Amsterdam, Pot F., Dhondt S., Kraan K. The Importance of Organisational Level Decision Latitude for Wellbeing and Organisational Commitment, paper for Wellbeing at Work 2014 Conference, Copenhagen, May Manshanden, Niko (2014) Ondernemingsraden durven flex niet aan te pakken, in Zeggenschap, 25ste jaargang, nr pags December 2013, januari 2014 heeft FNV Bouw een e-enquête met 25 vragen over flexwerk en de behandeling daarvan door de OR naar zijn ruim kaderleden gestuurd. Iets minder dan 50 kaderleden, tevens OR-lid, hebben gerespondeerd. Dit is een lage respons. Het is niet bekend hoeveel kaderleden ook daadwerkelijk OR-lid zijn en de gestelde vragen kunnen beantwoorden. Over netto responspercentages en de representativiteit van de respons is niets bekend. De onderzoeker stelt dat de antwoorden iets onthullen over de wijze waarop OR-en in de bouw met flexwerk omgaan. Ondanks de vele info en het materiaal dat de FNV Bouw heeft verspreid, laten de antwoorden zien dat veel OR-en flexwerk niet als een groot probleem zien en flex ook niet prominent op de agenda zetten van het overleg met de bestuurder. Manshanden vermoed angst om dat te doen bij de OR-leden. 2

3 9. Laagland F.G. De rol van Ned. werknemers(vertegenwoordigers) bij een grensoverschrijdende juridische fusie dissertatie, , uitgegeven bij Kluwer, ISBN / EAN : Van der Veen de Vries, P., Medezeggenschap 2.0, Vernieuwing van medezeggenschap bij Aviko b.v., afstudeerproject HAN, oktober Mierlo J.J.M. van. Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en ondernemingsrecht, titel van proefschrift verdedigd op vrijdag 30 augustus 2013 Radboud Universiteit Nijmegen 12. Cremers J., Stollt M., Vitols S. (ETUI) A decade of experience with the European Company, ETUI, Brussels, 2013, ISBN Sapulete S. "Works council effectiveness, Determinants and outcomes", proefschrift Universiteit Utrecht, School of Economics, Hoogeveen, Yvonne, Jan Karel en Yumi Stamet, Medezeggenschap bij de overheid, Onderzoeksrapport, A+O fonds Rijk, februari Heijink, Jan, "Moed en vertrouwen", Rapport van het onderzoek menselijke factoren en het functioneren en effect van de ondernemingsraad, Nijmegen, "OR insight , het grootste onderzoek naar de stand van de medezeggenschap in Nederland. FNV Formaat, Simone van Houten-Pikes, John Snel, Den Haag, uitgeverij Performa, Berg, Annette van den, Op weg naar medezeggenschap. Van kernen naar ondernemingsraden in: E. Nijhof & A. van den Berg (2012), Het menselijk kapitaal. Sociaal ondernemersbeleid in Nederland (Uitgeverij Boom, Amsterdam). (ISBN ). 18. Bokdam, Johan, José Bal en Jos de Jonge, Evaluatie Wet Medezeggenschap op Scholen, eindrapport, Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Research voor Beleid, Zoetermeer, 20 maart "Naleving van de Wet op de ondernemingsraden", stand van zaken 2011, eindrapport, Hetty Visee, Jos Mevissen, Sanne Saalbrink, Amsterdam, Regioplan Beleidsonderzoek, Nauta, Aukje, Tango op de werkvloer, een nieuwe kijk op arbeidsverhoudingen, Van Gorcum, Assen 2012, ISBN folioboek Dorresteijn, Adriaan en Robbert van het Kaar, Hoofdstuk 13 de Ondernemingsraad in: De juridische organisatie van de onderneming, Fed fiscale studiegids, Kluwer, 11 de druk, september

4 23. Van den Berg, Annette en Yolanda Grift (2012), De economische effecten van medezeggenschap in de publieke sector. In: H. Hartmann (red.), OR en invloed (Alphen aan den Rijn: Kluwer, p ). 24. Van den Berg, Annette en Yolanda Grift (2012), Meetbare effecten van medezeggenschap in Nederland. In: H. Hartmann (red.), OR en invloed (in de serie OR Praktijk), Alphen aan den Rijn: Kluwer, p Mundate, M. Euwema, A. Nauta & S. Viemose (2012). New European Industrial Relations (NEIRE): How should employee representatives be empowered to negotiate flexible, fair, and innovative labour relations?, In L. Munduate, M. Euwema & P. Elgoibar (Eds.), Ten steps for empowering employee representatives in the new European industrial relations (pp. vi-x). Madrid: McGraw-Hill. 26. Heijink, Jan, "De ondernemingsraad en zijn netwerk, een samenwerkingsproject van FNV Bouw en ITS, Radboud Universiteit Nijmegen ITS,, FNV Bouw, "Bron van meerwaarde : de economische effecten van de ondernemingsraad", Jan Ekke Wigboldus, proefschrift Universiteit Twente. Assen : Van Gorcum, Tillaart, van den Harry, Ieder1OR, Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten, Uitslag van de landelijke OR-verkiezingsdag in maart 2011 en vergelijking met de eerdere verkiezingen onder het WOR-regime,Nijmegen, mei Karel, Jan, Jan Heijink, Harry van den Tillaart, Liedeke Boekhorst, Bruno van Rijsingen (eindredactie), Inzet en invloed van de OR, onderzoeksrapport van de GBIO MedezeggenschapsMonitor 2008, GBIO-katernen deel 12, Reed Business, 2011, ISBN De rol van medezeggenschap bij maatschappelijk verantwoord ondernemen, Stichting Multi Nationale Ondernemingsradenoverleg, Nyenrode Business Universiteit, Center for Sustainability; Lambooy, T.; Jonkers, I., eindrapport onderzoek. Breukelen, MNO, Looise, Jan Kees,, Nicole Torka & Jan Ekke Wigboldus, Understanding the link between worker participation and organizational performance. In search for an integrated model in: Advances in Industrial and Labor Relations, 2011, Vol. 18, "Overleg: niet voor de vorm!", participatief gedrag binnen vormen van overleg, Patrick Vermeulen, proefschrift, Kluwer, A. van den Berg, Y. Grift, & A. van Witteloostuijn (2011), Managerial perceptions of works councils effectiveness in the Netherlands, Industrial Relations 50(3), pp A. van den Berg, Y. Grift & A. van Witteloostuijn (2011), Works councils and organizational performance. The role of top managers and works councils attitudes in bad vis-à-vis good times, Journal of Labor Research, pp S. Sapulete, A. van Witteloostuijn, A. van den Berg & Y.Grift (2011), The impact of works councils on productivity in times of reorganization in: W. Dolfsma & K. McCarthey (eds.), The Nature of the New Firm (Edward Elgar, Cheltenham), pp

5 36. Looise, Jan Kees (2011), De relatie tussen OR en HRM. In: Jan Heijink (red), Het interne netwerk van de OR. Wolters Kluwer Business, Alphen aan den Rijn 37. Torka, N., B. Schyns & J.C. Looise (2010), Direct participation quality and organisational commitment: The role of Leader-Member exchange, in: Employee Relations. The International Journal, 32(4), Buitelaar, W. en M. van der Meer, De tredmolen van participatie en kennisontwikkeling, in: M. van der Meer & E. Smit (red.), Medezeggenschap en organisatieontwikkeling. Vier scenario's in de praktijk. Assen: Van Gorcum, 2010, "Medezeggenschap en organisatieontwikkeling, vier scenario's in de praktijk", Marc van der Meer, Evert Smit, [et al.], Assen, Uitgeverij Van Gorcum, Buitelaar, Wout en Marc van der Meer, De tredmolen van participatie en kennisontwikkeling, Hoofdstuk 9 in p in "Medezeggenschap en organisatieontwikkeling, vier scenario's in de praktijk", Marc van der Meer, Evert Smit, [et al.], Assen, Uitgeverij Van Gorcum, Eijk, Emiel van, Patrick Vermeulen, HR instrumenten binnen de ondernemingsraad, de relatie tussen het gebruik van HR instrumenten en de effectiviteit van de ondernemingsraad, GBIO- Katernen deel GBIO Utrecht, 42. "De ondernemingsraad als bedrijfsbond : een onderzoek naar de positie van de OR bij arbeidsvoorwaardenvorming. R. Canters, Tilburg, Karel, J., J. Heijink, H. van den Tillaart, L. Boekhorst en B. van Rijsingen, Inzet en invloed van de OR. Medezeggenschapsmonitor 2008 (Amsterdam 2010). 44. "Is het enquêterecht gebaat bij de voorgestelde veranderingen van de Sociaal Economische Raad?" M. Quass, Rotterdam, Erasmus Universiteit, Een scriptie. 45. Gebruik, niet gebruik of onderbenutting?, onderzoek naar de mogelijke onderbenutting van bevoegdheden en mogelijkheden door de (Centrale) Ondernemingsraad in grote Nederlandse ondernemingen, P. Beurden, H van Ees en Rienk Goodijk, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, Braber, Martijn. Toepassing van werknemersparticipatie in jonge kennisintensieve ondernemingen, (Bachelor) Essay, UTwente, "Naleving van de wet op de ondernemingsraden", stand van zaken 2008, eindrapport, Hetty Visee, J. Mevissen, Amsterdam, Regioplan, Kaarsemaker, E. Werknemersaandeelhouderschap in Nederland, Frequentie, kenmerken, ondersteunende praktijken en gevolgen, Van Gorcum, Assen, 2009, ISBN Kaarsemaker, E., Pendleton, A. and Poutsma, E. Employee Share Ownership Plans: A Review. Working Paper 44. University of York, The York Management School, Dongen, van G. De invloed van de ziekenhuis OR: niet slecht, maar kan beter! Functioneren en invloed van OR-en in algemene ziekenhuizen. Talentsupport, Houten,

6 51. Meer, M. van der en W. Buitelaar, Balancing roles, bridging the divide between HRM, employee participation and learning in the Dutch knowledge economy. Working Paper 69. Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies/UvA, February Goodijk, Rienk, Medezeggenschap: een wereld te winnen, Inclusief een onderzoek naar vernieuwingen inde medezeggenschap bij de leden van het MNO-overleg, Stichting MNO, Amsterdam, januari A. van den Berg, Y. Grift, & A. van Witteloostuijn (2009), The Perceived Effects of Works Councils on Organisational Outcomes Comparing the public with the private sector, International Journal of Employment Studies17 (1), pp Stoop, Sjef, Boudewijn Berentsen, John Snel, Mariëlle van der Coelen, Frank Tros, De Europese Ondernemingsraad en de Nederlandse Medezeggenschap!, Onderzoek voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, EOR Service van FNV Formaat, december Nauta, Aukje, Martin Euwema, Larissa Krijger, Roos Schoonhoven, Britta Pehlke Martin Euwema, Larissa Krijger, Roos Schoonhoven, Britta Pehlke, Hoe ondernemingsraadsleden hun rol beleven en uitoefenen, NCSI Working paper 1, november Looise, Jan Kees (2008), Begrenzing en verzakelijking van medezeggenschap; bedreigingen en kansen voor de ondernemingsraad in de 21 e eeuw. In: Nicolette van Gestel, Jos Benders en Willem de Nijs (red), Arbeidsbestel en werknemersparticipatie. Liber Amicorum voor Fred Huijgen, Lemma, Den Haag, p "Zeggenschap van werknemers in de spagaat", Fred Huijgen,afscheidsrede Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen, Wigboldus,Jan Ekke, Jan Kees Looise and Andre Nijhof (2008), Understanding the Effects of Works Councils on Organizational Performance: A Theoretical Model and Results from Initial Case Studies from the Netherlands, Management Revue, 19(4), Torka, Nicole, Marianne van Woerkom and Jan Kees Looise (2008), Direct Employee Involvement Quality (DEIQ), Creativity and Innovation Management, 17(2), "De Europese ondernemingsraad en de Nederlandse medezeggenschap". Eindrapportage van een onderzoek naar de naleving van de wet op de Europese ondernemingsraden (WEOR) en het functioneren van Europese ondernemingsraden in Nederlandse ondernemingen. Sjef Stoop, Boudewijn Berentsen, John Snel, M van der Coelen, F. Tros, EOR Service; FNV Formaat, Den Haag, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jansen, Sjef, Ondernemingsraden: samenhang tussen de managementkwaliteit van de voorzitter, teamleren en performance, een meervoudige casestudie in de sector ouderenzorg in Nederland, Thesis in het kader van de masteropleiding Human Resource Studies aan de Universiteit van Tilburg, Tilburg, oktober Heijink, J.Z. Belevingsonderzoek medezeggenschap gemeente Rotterdam. Monitor, ITS Nijmegen, mei 2007 (niet openbaar gepubliceerd). 6

7 64. Huijgen, prof. Dr. Fred (HBA), Ir. Erna Bruin (ITS), Drs. Jan Heijink (ITS), De bestuurder stuurt met de OR, Succes en faalfactoren in de rol van de bestuurder bij het benutten van medezeggenschap in de besturing van de organisatie, Gennip, Te downloaden van: 65. Robbert van het Kaar & Evert Smit (redactie), Wout Buitelaar, Robin Colard, Marc van der Meer, Jan Popma, Frank Tros, Vier scenario s voor de toekomst van de medezeggenschap, Eburon Delft, 2007 Ministerie SZW, ISBN Smit, Frederik, Sanne Elfering, Van een kabbelend beekje naar een bruisende waterval? Evaluatie invoering Wet medezeggenschap op scholen, ITS-Radboud Universiteit Nijmegen, november 2007, ISBN "De ondernemingsovereenkomst en het vaststellen van arbeidsvoorwaarden", een vergelijking van de Nederlandse, Duitse en Engelse mogelijkheden om met de ondernemingsraad arbeidsvoorwaardelijke afspraken te maken. Leiden : M. Bonestroo-Vantoll, Scriptie. 68. A. van den Berg. (2007), De betekenis van ondernemingsraden, in: C. Baaijens & J. Schippers (red.), Arbeidsverhoudingen in beweging. Uitdagingen voor de personeelsmanager (Coutinho, Bussum), Cremers, J. (red.), Medezeggenschap in beeld (Den Haag 2007). 70. Ten Have, Marijke, De dialoog of de confrontatie, de onderlinge omgang tussen bestuurder en ondernemingsraad bij strategische veranderingen, Bedrijfsversie. Onderzoek in opdracht van Berenschot Business Strategies, Utrecht school voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Engelen, Mirjam, Riemer Kemper, Naleving van de Wet op Ondernemingsraden, stand van zaken 2005, Eindrapport, Ministerie van SZW, nummer 359, januari Buitelaar, Wout L. Human resource management en medezeggenschap als organisatieontwikkeling, Terug naar morgen, Amsterdam, UvA, oktober Naar een robuuster OR?, verslag van een onderzoek over ondernemingsraden en arbeidsvoorwaarden. Hans van den Hurk, juli Bonestroo-Vantoll, Marcella,(auteur), Ondernemingsraad & arbeidsvoorwaarden, AWVN, februari "Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven", proefschrift Universiteit van Amsterdam. L.G. Verburg, Deventer : Kluwer, "Kwaliteit en naleving medezeggenschap in kleine ondernemingen", Werkdocumenten, Bureau Bartels; [et al.], ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, Brouwer, Caroline, Ondernemingsraad en werkoverleg, inwisselbaar binnen de bedrijfstak horeca? Een case onderzoek naar de potentie van werkoverleg op participatiegebied, Afstudeeronderzoek, Utilburg, Utrecht, februari

8 78. Hoek, Jiska van den, Brenda de Jong, Harry van den Tillaart, Beginnen met OR-werk, Studies over animo voor en deelname aan OR-werk, Reed Business, 2005, ISBN Van den Tillaart, Harry, Kiezen voor medezeggenschap, een onderzoek naar de bereidheid van medewerkers van gemeentelijke organisatie om zich kandidaat te stellen voor de OR, A+Ofonds Gemeenten, januari 2005, ISBN Van den Tillaart, Harry, Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten, balans van 10 jaar ORverkiezingen onder het WOR-regime, Nijmegen, november 2005, ISBN AWVN, Slimmer werken met de OR. Startpunt voor de dialoog tussen werkgever en medezeggenschap(haarlem 2005). 82. "Achterban over de OR", eindrapport, Den Haag, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, "De ondernemingsraad over de achterban". ", eindrapport, Den Haag, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, "Gezocht: leeradviseur", het vak van medezeggenschapstrainer onderzocht, Jan Cremers, Harry van den Tillaart, Reed Business Information bv, Den Haag, deel "Monitor medezeggenschap, trendrapport ", eindrapport, Leiden, Research voor Beleid, Den Haag, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Cruijsen, Ellen van der, Jan Warning, De ondernemingsraad: een stap in de goede richting? Een onderzoek naar de loopbaan van OR-leden, FNVBondgenoten, december Directie en OR: samen voor beter werk, onderzoek naar medezeggenschap in de sector afbouw en onderhoud. Brenda de Jong, juni Opdracht: Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud 88. A. van den Berg (2004), Ondernemingsraad en goed bestuur: een institutioneel-economische benadering, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 20, pp "Kleine ondernemingsraden volwassen bevoegdheden", resultaten van een onderzoek onder bijna honderd personeelsvertegenwoordigingen (PVT-en), Utrecht, FNV Bondgenoten, "OR-faciliteiten bij de buren", Een Duits-Nederlandse vergelijking, Martyn Top, Jan Cremers, Universiteit Utrecht, Reed Business Information bv, Den Haag, deel "Medezeggenschap vanuit het perspectief van de achterban", eindrapport CNV, Research voor Beleid, Leiden, "Het arbo-effect van medezeggenschap", over de bijdrage van ondernemingsraden aan het arbeidsomstandighedenbeleid. Jan Popma, proefschrift Universiteit Maastricht, Alphen aan den Rijn, Kluwer, Looise J.C & M. Drucker (2003), Dutch works councils in times of transition. The effects of changes in society, organisations and work on the position of works councils, Economic and Industrial Democracy, 24(3),

9 94. "Organisatievernieuwing en medezeggenschap", de effecten van decentralisatie op de verhouding tussen ondernemingsraad en directe participatie, M. Drucker, proefschrift Universiteit Twente. Enschede : Twente University press, "Scholing, begeleiding en ondersteuning van ondernemingsraden", Verslag van een uitgebreid GBIO-onderzoek. Erna Bruin, Jan Cremers, Jan Heijink, Jiska van den Hoek, Harry van den Tillaart, GBIO, Den Haag, Reed Business Information, GBIO-Katernen, deel Bodt-Kloosterziel, De drs. H.K., Kwaliteitsbevordering medezeggenschap-gezamenlijke aanpak gewenst, Ministerie SZW, werkdocument 303, december "Medezeggenschap in kleine ondernemingen", Doetinchem, Elsevier bedrijfsinformatie. Onderzoek naar het effect van de herziening van de WOR in 1998 op de structuur van de medezeggenschap in kleine ondernemingen, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, "Fusies, overnames en medezeggenschapsrechten", de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden en de SER-fusiegedragsregels bij fusie- en overnametransacties, G.N.H. Kemperink, Deventer, Kluwer, Looise, J.C. &. M. Drucker (2002), Employee participation in multinational enterprises. The effects of globalisation on Dutch works councils, Employee Relations, 22(1), "Invloed en herkenbaarheid van OR-werk", macht en onmacht herzien, Den Haag : Elsevier Bedrijfsinformatie, GBIO-Katernen, deel "OR en RvC", de structuurregeling en het SER-advies inzake de structuurregeling, M.J. Bos, Afstudeerscriptie Universiteit Groningen "Een deskundige OR werkt beter", deskundigheidsbevordering doorgelicht, Jiska van den Hoek, Jan Cremers, Den Haag, Elsevier bedrijfsinformatie, 2002.GBIO-katernen, deel 3. Het rapport doet verslag van een nader onderzoek naar het gebruik van scholingsgelden "De faciliteiten, bevoegdheden en informatievoorziening van OR-en en het effect van het netwerk op het functioneren van de OR", Doetinchem : Elsevier bedrijfsinformatie, Onderzoek naar de voornaamste facetten rond het functioneren van medezeggenschap: bevoegdheden, faciliteiten en informatievoorziening "Medezeggenschap in de publieke sector", een Belgisch-Nederlandse vergelijking, Ilse Roeland, Universiteit Utrecht, Elseviers Bedrijfsinformatie bv, Den haag, 2002, deel Ewijk, Michael van, Mirjam Engelen, De faciliteiten, bevoegdheden en informatievoorziening van OR-en en het effect van het netwerk op het functioneren van de OR, Onderzoek onder ondernemingsraden, Eindrapport, opdracht ministerie van SZW, Leiden, 29 maart "Grensoverschreidende organisatie-ontwikkeling en medezeggenschap", Wim Allertz, Koninklijke van Gorcum, Assen, Tillaart, H. van den, J. Warmerdam & J. van den Berg, Medezeggenschap van uitzendkrachten en gedetacheerden in inlenende en uitlenende bedrijven, Den Haag: Elsevier/ Ministerie van 9

10 Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2001) Niet praten maar poetsen? Een onderzoek naar overleg in de bedrijven van de Stukadoos-, Afbouw-, en Terrazzo/Vloerenbranche. J.A. de Jong, CNV, Utrecht Brummelen, drs.y. drs. H.W.Schouten, De zeggenschapsmonitor, een onderzoek naar strategische invloed van ondernemingsraden en de ontwikkeling van een meetinstrument, CNV Vakcentrale,Utrecht november Beltzer,mr.R.M., dr. R.H. van het Kaar, Werknemersparticipatie in drievoud, De som en de delen, Sdu Uitgevers, 2001, ISBN "De faciliteiten en bevoegdheden van OR-en en de relaties met de achterban, onderzoek onder ondernemingsraden", M van Ewijk, M. Engelen, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, Looise, Jan Kees (2001), De OR na 2000: wat komt er na de volwassen OR? In: J. Cremers (red.), Visie op medezeggenschap. Toekomstgerichte opstellen. Den Haag, Elsevier/GBIO, pp Meer, M. van der & J.P. van den Toren, Wordt de medezeggenschap uitbesteed? De veranderende institutionele posities van belanghebbenden in het Nederlandse ondernemingsmodel in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 17, 2001, nr. 1, pp Vries, R. de & E. Schins-Derksen: 2000, Onderzoek samenstelling ondernemingsraden: eindrapport, Ministry of Social Affairs and Employment, The Hague "De volwassen OR", resultaten van het grote OR-onderzoek, Robbert van het Kaar en Jan Cees Looise, uitgeverij Samson, Alphen aan den Rijn, "Macht, onmacht en deskundigheid van ondernemingsraden", verslag van een onderzoek onder 650 ondernemingsraden, Harry van den Tillaart, GBIO, Uitgeverij Tandem Felix, Ubbergen, Moorsel, M. van, P. Oeij, De OR drie jaar na dato, Een onderzoek naar her het functioneren van de medezeggenschap bij het ministerie van justitie, IVA, Tilburg, mei Dongen, G. van, P.S. Hoekstra, M.K. van der Meer en J.E. Wigboldus, Medezeggenschap op de drempel van de 21e eeuw. Over de verantwoordelijkheid van werknemers, onderneming en ondernemingsraden (Alphen aan den Rijn 1999) "Medezeggenschap aan de onderhandelingstafel", onderzoek naar de rol van ondernemingsraden bij arbeidsvoorwaarden en de scholingsvraag op dit terrein. Erna Bruin, GBIO, Utrecht, J.C. Looise (1998), De spanning tussen vakbond en ondernemingsraad. In: G.J. Schutte (red.), Een eeuw medezeggenschap. Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam, p Goodijk, dr.ir.r. Corporate Governance en medezeggenschap, Een nieuw perspectief op verdeling van verantwoordelijkheden binnen ondernemingen?, Van Gorcum 1998, ISBN

11 122. "Medezeggenschap: een hele onderneming." Een onderzoek naar medezeggenschap in Nederland. Y van Brummelen, J.P. van der Toren. CNV/Onderzoek en ontwikkeling, Utrecht, Koning, G.E., Nieuwe technologieën en werknemersinspraak (dissertatie 1998) 124. Looise, J.C., Ontwikkelingen rond ondernemingsraden: gaat de OR aan zijn eigen succes ten gronde? in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 14, no. 2, 1998, pp Vos, M.J. (red.), Herziening medezeggenschap in de onderneming (Kluwer Deventer 1998) 126. Michel F. P. Hoe de OR zijn invloed op arbeidsomstandigheden kan optimaliseren. Scriptie ter afsluiting van de Postdoctorale Opleiding voor arboconsultants, Universiteit van Amsterdam, Tillaart, H. van den & J. Warmerdam (1997), Medezeggenschap bij opleidingsbeleid, in P. Schramade (red.), Handboek Effectief Opleiden, aflevering 10/21, februari 1997, Den Haag: Delwel Uitgeverij bv Wissema J.G., Bouts W.M.G., Rutgers B. Medezeggenschap op maat, Van Gorcum, 1997, ISBN Albeda, W. & G.J. Schutte, Een eeuw medezeggenschap (IISG, Amsterdam 1997) 130. Allertz, W., Trends in medezeggenschap (Amsterdam 1997) 131. Allertz, W. e.a., Medezeggenschap in beweging (Amsterdam 1997) 132. Dijk, Jan Jacob van, Werknemers contra werknemers? (CNV, 1997) 133. Mol, I, H. F. de Jong en J. Jongejan; onder red. van H. W. Stil, OR en vakbond (Alphen aan den Rijn, 1997) 134. Smit, E. & J. Miltenburg, Competitie of coalitie. Samenwerkingsrelaties tussen ondernemingsraad en vakbeweging in de arbeidsvoorwaardenvorming (1997) 135. Kaar, R.H. van het et al., De rechtspositie van OR-leden en de effectiviteit van de SERaanbevelingen terzake (VUGA Uitgeverij Den Haag, 1997) 136. Knook, M., Doorwerking of niet? Binding van de individuele werknemer aan collectieve arbeidsvoorwaardenafspraken gemaakt door de ondernemingsraad (scriptie UU, dec. 1997) 137. "VGW-en? Een vak apart! " Een onderzoek naar slaag- en faalfactoren voor VGW-commissies, Erna Bruin, M. Brugmans, GBIO, Utrecht, Looise, J.C.(1996) Ondernemingsraden en financiële participatie. In: C.W.M. van Ballegooijen, N.C. van Alphen & H. Regtering (red.), Handboek Financiële Participatie door werknemers. Kluwer, Deventer, p Beusekom, Mark H. van, Participatie loont! Loont participatie? Case-study s van succesvolle bedrijven met werknemersparticipatie,kemper Conseil Voorburg, 1996, ISBN

12 140. Looise, J.C., J. de Leede en M. van Beusekom, De ondernemingsraad van de toekomst / de toekomst van de ondernemingsraad (Amsterdam 1996) Michel F., Bruin E. Visie directeuren op functioneren OR/VGW-commissie, onderzoek in het kader van het project intensivering bedrijfscgerichte arboscholing medezeggenschap in opdracht van het GBIO, Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden NIA, Lamers, mr.j.j.m., Medezeggenschap in concerns, Effectiviteit van de nationale wetgeving en de Europese Richtlijn, Samson Bedrijfsinformatie, 1995, ISBN Goodijk, Dr. Ir. R( Rienk), Ondernemingsraad en strategische beleidsvorming, Van Gorcum, 1995, ISBN Wissema J.G., Bouts W.M.G., Ruters B. Contouren van een medezeggenschap op maat, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1995, ISBN , Knudsen, H., Employee participation in Europe (Londen/New Delhi 1995) Visser, J., The Netherlands: from paternalism to representation, in: J. Rogers en W. Streeck (red.), Works councils: consultation, representation and cooperation in industrial relations (Chicago 1995), Visser, J., Vertegenwoordiging door vakbond en ondernemingsraad in B. Klandermans en J. Visser (red.), De vakbeweging na de welvaartsstaat (1995) 148. Goodijk, R., Op weg naar een professionele ondernemingsraad? Van Gorcum, Augustus Bruijn, G. de (red.), Partner of spelbreker? : ondernemingsraad en arbeidsvoorwaardenvorming(fnv Centrum Ondernemingsraden, 1993) 150. Hees, B. van, Bedrijfsmatige effecten van vakbonden en ondernemingsraden (1993) 151. Visser, J., Works councils and trade unions: rivals or allies?, in The Netherlands Journal of Social Sciences 29 (3), pp (1993) 152. Nijs, W.F. de, Medezeggenschap in Nederland in: W. van Voorden, A.G. Nagelkerke & W.F. de Nijs, Macht in banen. Arbeidsverhoudingen in theorie en beleid (Stenfert Kroese, Leiden/Antwerpen 1993), pp Otten, B., Van wie is het jachtterrein? Over de bevoegdheden van de OR op het terrein van de primaire arbeidsvoorwaarden. (scriptie Univ. Utrecht, 1993) 154. Albers, Ans, De relatie tussen management en ondernemingsraad, Scriptie studie Sociologie KUNijmegen, maart Mulder, K., Werknemersmedezeggenschap bij particuliere ondernemingen in Nederland: functie van vakbeweging en ondernemingsraden (dissertatie 1992) 156. Heijden, P.F. van der, De volwassen ondernemingsraad, Sociaal Maandblad Arbeid 46 (1991),

13 157. Staal, H., Wet op de ondernemingsraden of arbeiderszelfbestuur, een reële keuze? in: SMA 1991, pp Looise, J.C. (1990), The recent Growth of Employees Representation in the Netherlands: Defying the Times? In: C.J. Lammers and G. Szèll (ed.), International Handbook of Participation in Organizations. Vol.I. Oxford University Press, Oxford, p "Medezeggenschap in middelgrote ondernemingen ( werknemers)". H. Dekkers, P.Calkoen, J. Andriessen. IVA, Tilburg, Looise, J.C. (1989), Ondernemingsraad moet zich concentreren op bedrijfsstrategische zaken, Namens, 1989/4 (6 pp) Looise, J.C., Werknemersvertegenwoordiging op de tweesprong, vakbeweging en vertegenwoordigend overleg in veranderende arbeidsverhoudingen, Samsom, 1989, ISBN Algra, M. (1989). Wie zwijgt wordt niet gehoord! Geschiedenis van de medezeggenschap in Nederland. s Gravenhage: Delwel Huiskamp, M.J., en P.A. Risseeuw, Ondernemingsraad en arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek naar de rol van de ondernemingsraad bij het tot stand komen van primaire arbeidsvoorwaarden (Amsterdam 1989) Leede, L.J.M. de, De verhouding tussen vakbond en ondernemingsraad op het terrein van de arbeidsvoorwaarden : preadvies (1989) 165. Gevers, P., Vertegenwoordigend overleg en medezeggenschap in de onderneming in: T. Beaupain et al., 50 jaar arbeidsverhoudingen (Die Keure, Brugge 1989) 166. H.G. van der Stelt en R.J. Tolman,Medezeggenschap in overheidsorganisaties. M&O, Tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid 42e jaargang maart/april Nederlandse Stichting voor de Statistiek-Marktonderzoek, Werknemers en ondernemingsraad in middelgrote ondernemingen, Ministerie SZW, juni Heijink,J.Z. De drie raden, het samenspel van Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en Ondernemingsraad, Van Gorcum, Assen, 1988, ISBN Timmermans, mr. L., Over multinationale ondernemingen en medezeggenschap van werknemers : een ondernemingsrechtelijke studie, Doctorate institution: Rijksuniversiteit Utrecht, Plasman, J., Medezeggenschap in het geding. Een bedrijfspastorale, toegepaste sociaalethische studie over medezeggenschap (Den Haag 1988) Pool, J., P.J.D. Drenth, P.L. Koopman en C.J. Lammers, De volwassenwording van de medezeggenschap. Invloedsverhoudingen in de jaren tachtig, Gedrag en Organisatie 1:3 (1988),

14 172. J.C. Looise en F.G.M. de lange "Ondernemingsraden, bestuurders en besluitvorming", Eindrapport onderzoek Ondernemingsraden,, Universiteit Twente, Enschede & ITS Nijmegen, "Ondernemerschap en medezeggenschap", een onderzoek naar de spanningsrelatie tussen het ondernemerschap en de medezeggenschap van de werknemers bij installatiebedrijf Breman, promotie Rienk Goodijk, Universiteit Twente, Warmerdam, J, G. Kraaykamp, J. van den Berg & J. Heijink, Flexibele organisatie: krijgt de OR er vat op? In M. Akkermans, F. Huijgen & H. Doorewaard, Autonomie als arbeidssociologisch vraagstuk, afscheidsbundel prof. Dr. J.A.P. van Hoof, Zeist: Uitgeverij Kerkenbosch (1987) Nijs, W.F., Medezeggenschap, in: W.H.J. Reynaerts (red.), Arbeidsverhoudingen, theorie en praktijk (Leiden/Antwerpen 1987), J.C. Looise en J.Z. Heijink, De OR en zijn bevoegdheden. Interim-rapport onderzoek ondernemingsraden, ITS, Nijmegen, Koning, F. (1986). De ontwikkeling van de medezeggenschap, in: G.M.J. Veldkamp e.a. (red.), Sociaal-rechtelijk en sociaal-politiek denken sedert de Tweede Wereldoorlog. Veertig jaar Sociaal Maandblad Arbeid. Alphen aan den Rijn/Brussel: Samsom Uitgeverij De Man, H., Medezeggenschap, besluitvorming en organisatie : een analyse en evaluatie van dertien experimenten medezeggenschap, hun achtergronden en hun betekenis voor beleid, (COB/SER), 1985, ISBN Dambre, W., Geschiedenis van de ondernemingsraden in België (Antwerpen 1985) 180. Looise, J.C. (1985), Medezeggenschap via de cao. Een verkennende studie naar medezeggenschapsbepalingen in cao's, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Jrg.1, nr. 2, p Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Resultaten enquête instelling ondernemingsraden 1984, Ministerie SZW, april 1985, ISBN Andriessen, J.H.T.H., P.J.D. Drenth en C.J. Lammers, Medezeggenschap in Nederlandse bedrijven, verslag van een onderzoek naar participatie- en invloedsverhoudingen, Amsterdam- Oxford- New York, 1984, ISBN X 183. Ramondt, J., Ondernemingsraad, een blok aan het been? (SMO, Den Haag 1984) 184. Ber, drs. J van de, drs. F. Leijnse, (redactie), Medezeggenschap bij van Gend en Loos Samenvatting, COB/SER, Van den Heuvel, Grat, Industrieel burgerschap als uitnodiging, Een onderzoek naar de betekenis van medezeggenschapsrecht in de praktijk, Proefschrift, Kluwer, 1983, ISBN Man, Huibert de, Interim-evaluatie Experimenten Medezeggenschap COB/SER, april André de la Porte, J., Ondernemingsraad en achterban (1982) 14

15 188. "Ondernemingsraadpolitiek in Nederland", Een onderzoek naar de omgang met macht en conflict door de ondernemingsraad. Ad Teulings, Van Gennip, Amsterdam, Moolen, R.A.J. van der en H.A.A. Scholz, Voortgang van het programma Experimenten Medezeggenschap: een tussenbalans, Sociaal-Economische Raad, 1981, ISBN , Hijfte, B. van, J. de Jong, H. Keman en K. de Pater, Medezeggenschap en neo-corporatisme. Hoe de Wet op de Ondernemingsraden van 1950 tot stand kwam, Intermediair 19:18 (1983), Hübner, J.W., Worker participation. A comparative study between the systems of the Netherlands, the Federal Republic of Germany and the United Kingdom (Leiden 1981) Ottervanger, T.R. & R.M. Pais, Employee participation in corporate decision making: the Dutch model in: The International Lawyer 15 (1981), pp "Macht, motivatie en medezeggenschap". Een studie naar de determinanten van participatief gedrag van leden van overlegorganen in industriele bedrijven, A.M. Iwema-Koopman, Nijmegen, Stichting Studentenpers, Klaveren, M. van en J.C. Looise (1979), Werken in koöperatie. Een onderzoek naar de achtergronden en het functioneren van productie-koöperaties. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Vakcentrales, Utrecht. (326 pp) Slagter, W.J., De nieuwe ondernemingsraad: veranderingen in inspraak?, in: M. Mulder, S. Poppe, W.J. Slagter en P.J.M. Teunissen, De zelfstandige ondernemingsraad (Leiden/Antwerpen 1978), Scholten, G.R.M., Verdeling en zeggenschap: medezeggenschapsmogelijkheden in de Nederlandse arbeidsverhoudingen (1978) 197. Linden, J.M. van der (1977). De ondernemingsraad: taak, samenstelling en bevoegdheden. Een inleiding, in: W.J.C. Schouten (red.), Ondernemingsraad ter sprake. Scheveningen: Stichting Maatschappij en Onderneming Ondernemingsraden en medezeggenschap, een vergelijkend onderzoek naar struktuur en werkwijze van ondernemingsraden". Ben Hövels en Peter Nas, ITS Instituut voor Toegepaste Sociologie, Samson, Alphen aan den Rijn, Looise, J.C. (1976), De proef op de som. Een evaluatie van experimenten met medezeggenschap in Nederland. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Vakcentrales, Utrecht. (246 pp) Koning, F., Omtrent de ondernemingsraad (I) en (II) in: SMA 1975, pp en Nijs, W.F. de, De ontwikkeling van de medezeggenschap in Nederland in: Sociale Wetenschappen 18, 1975, nr. 1, pp "De Ondernemingsraad in Nederland". Verslag van een sociaal-psychologisch onderzoek naar attituden ten opzichte van en opinies over de aard en het functioneren van de OR bij een 15

16 aantal bedrijven. P. Drenth, J. van der Pijl, Commissie Opvoering Productiviteit, SER Lammers, C.J., Medezeggenschap en overleg in het bedrijf (Utrecht, Spectrum 1965) 204. Ormel, D.W., Medezeggenschap in de onderneming. Een situatietekening (Deventer 1965) Knaapen, A.L.M., De ondernemingsraden en de ontwikkeling van de medezeggenschap in de particuliere onderneming in Nederland en België (Assen 1952) 206. Smit Jr., G.J.A. (voorz.) e.a., De practijk van de ondernemingsraden in het buitenland. Rapport uitgebracht door de commissie, ingesteld door N.V.V. en S.D.A.P. (Amsterdam 1932) Bergh, G. van den (1924). De medezeggenschap der arbeiders in de partikuliere onderneming. Amsterdam: Ontwikkeling 208. Commissie ingesteld door N.V.V. en S.D.A.P., Bedrijfsorganisatie en medezeggenschap, RAPPORT, Amsterdam

Voorlopige inventarisatie door Niko Manshanden/Jan Heijink/Fenny Michel, 30-1-2014

Voorlopige inventarisatie door Niko Manshanden/Jan Heijink/Fenny Michel, 30-1-2014 Titels Onderzoek medezeggenschap in Nederland (Meest recente onderzoek eerst/123 publicaties/onvolledig/niet elk onderzoek is op de juiste wijze genoteerd) Voorlopige inventarisatie door Niko Manshanden/Jan

Nadere informatie

Titels Onderzoek medezeggenschap in Nederland, 22 februari 2014, versie 2.

Titels Onderzoek medezeggenschap in Nederland, 22 februari 2014, versie 2. Titels Onderzoek medezeggenschap in Nederland, 22 februari 2014, versie 2. (Meest recente onderzoek bovenaan/183 publicaties/onvolledig/niet elk onderzoek is op de juiste wijze genoteerd) 1. Pot F., Dhondt

Nadere informatie

Aandeelhoudersactivisme, Preadviezen Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde, Amsterdam : Koninklijke Vereniging voor de

Aandeelhoudersactivisme, Preadviezen Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde, Amsterdam : Koninklijke Vereniging voor de 5 Literatuurlijst Beltzer, R. Vakbonden en collectieve arbeidsvoorwaardenvorming: de juridische legitimatie erodeert, NJB, 2010 nr. 35 (15 oktober), pp. 2275-2278. Berg, van den A. en J. Heijink (2010)

Nadere informatie

HRM EN ARBEIDSVERHOUDINGEN in kritieke. transitie. lezing HR salon 14 maart 2013 PROF. DR. WILLEM DE NIJS HOOGLERAAR STRATEGISCH PERSONEELSMANAGEMENT

HRM EN ARBEIDSVERHOUDINGEN in kritieke. transitie. lezing HR salon 14 maart 2013 PROF. DR. WILLEM DE NIJS HOOGLERAAR STRATEGISCH PERSONEELSMANAGEMENT HRM EN ARBEIDSVERHOUDINGEN in kritieke transitie lezing HR salon 14 maart 2013 PROF. DR. WILLEM DE NIJS HOOGLERAAR STRATEGISCH PERSONEELSMANAGEMENT RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Ad Nagelkerke en Willem

Nadere informatie

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers?

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Transvorm Actueel en de zorg verandert mee Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Woensdag 17 december 2015 Dr. Monique Veld E-mail: monique.veld@ou.nl

Nadere informatie

Medezeggenschap 2.0. Walter Gouw, MZ Services 2 maart 2010

Medezeggenschap 2.0. Walter Gouw, MZ Services 2 maart 2010 Medezeggenschap 2.0 een gezamenlijk fundamenteel gesprek, een gezamenlijke verkenning over andere medezeggenschap, over passie, over de oorspronkelijke betekenis van MZ en over macht, succes en oude wijn

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR

Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR Het aantal leden dat een OR telt, wordt in beginsel bepaald door het aantal in de onderneming werkzame

Nadere informatie

OR INSIGHT. Performa s onderzoek. drs Simone van Houten-Pilkes MMO dr John Snel

OR INSIGHT. Performa s onderzoek. drs Simone van Houten-Pilkes MMO dr John Snel drs Simone van Houten-Pilkes MMO dr John Snel OR INSIGHT Performa s onderzoek HET GROOTSTE ONDERZOEK NAAR DE STAND VAN DE MEDEZEGGENSCHAP IN NEDERLAND Colofon Uitgever en redactie: Analyse en tekst: Met

Nadere informatie

Werknemers en innovatie

Werknemers en innovatie Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Werknemers en innovatie VIGOR slotevent Stan De Spiegelaere Guy Van Gyes Innovatie STI Science Technology Innovation DUI Doing Using Interacting De kenniswerker

Nadere informatie

Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten

Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten De landelijke OR-verkiezingen in 2014 en vergelijking met de eerdere verkiezingen onder het WOR-regime Harry van den Tillaart John Warmerdam Nijmegen, mei 2014

Nadere informatie

De kenniswerker. Prof. Dr. Joseph Kessels. Leuven 31 mei 2010

De kenniswerker. Prof. Dr. Joseph Kessels. Leuven 31 mei 2010 De kenniswerker Prof. Dr. Joseph Kessels Leuven 31 mei 2010 Is werken in de 21 ste eeuw een vorm van leren? Het karakter van het werk verandert: Van routine naar probleemoplossing Van volgend naar anticiperend

Nadere informatie

Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten

Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten De landelijke OR-verkiezingen in 2014 en vergelijking met de eerdere verkiezingen onder het WOR-regime Harry van den Tillaart John Warmerdam Nijmegen, april 2014

Nadere informatie

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman Basis leergang opleider medezeggenschap Dr. Martha Meerman Wat is AIAS/UvA Onderzoek, opleidingen en conferenties over arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zeggenschap, beleid etc. Interdisciplinair, vergelijkend,

Nadere informatie

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Programma Workshop Eerste deel: Presentatie Visie op Gezond Ondernemen Een paar voorbeelden van

Nadere informatie

Ondernemingsraden in Nederland

Ondernemingsraden in Nederland Ondernemingsraden in Nederland Inleiding Als we in Nederland praten over medezeggenschap, denken we onvermijdelijk aan de ondernemingsraad. Natuurlijk is de OR niet de enige vorm waarin werknemers medezeggenschap

Nadere informatie

Vacatures en samenstelling OR

Vacatures en samenstelling OR COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vacatures en samenstelling OR SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl September

Nadere informatie

Organisatieontwikkeling en medezeggenschap Vier scenario s in de praktijk

Organisatieontwikkeling en medezeggenschap Vier scenario s in de praktijk Organisatieontwikkeling en medezeggenschap Vier scenario s in de praktijk NVA Seminar 24 maart 2011 Evert Smit Wat er aan vooraf ging Opdracht Ministerie SZW (de Geus) Na intrekken WMW Achtergrondstudie

Nadere informatie

Commissie Bevordering Medezeggenschap. december Werkprogramma CBM Inleiding

Commissie Bevordering Medezeggenschap. december Werkprogramma CBM Inleiding Commissie Bevordering Medezeggenschap december 2014 Werkprogramma CBM 2015 1. Inleiding Met de wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) van 19 juli 2013 heeft de SER expliciet tot taak gekregen

Nadere informatie

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU-VUmc - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam DATUM 15-08-2016 AANTAL PER OPLEIDING ONGEWOGEN Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 60120 - M Health Sciences (research) Voltijd 55 - - - - 60 - - - - Gezondheidszorg 60278

Nadere informatie

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juli 2014 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup Drie raden balans tussen strategie en toezicht 9 december 2015 Doelstellingen Achtergrond schetsen van de relaties in de gouden driehoek Ideeën presenteren voor de intensivering van de relaties in de gouden

Nadere informatie

De OR in 153 vragen en antwoorden

De OR in 153 vragen en antwoorden De OR in 153 vragen en antwoorden Wanne van den Bijllaardt Marjet van der Heijden Hans Hubregtse Niko Manshanden Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen INLEIDING OR-leden krijgen met de meest uiteenlopende

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht 9 van de SBI Formaat MonitOR Thema: OR-werk, loopbaan en ontwikkeling

Bijlage bij persbericht 9 van de SBI Formaat MonitOR Thema: OR-werk, loopbaan en ontwikkeling Bijlage bij persbericht 9 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: OR-werk, loopbaan en ontwikkeling Door hun deelname aan de medezeggenschap leveren OR-leden een toegevoegde waarde voor (de besluitvorming

Nadere informatie

ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP. Kandidaten gevraagd voor or en pvt

ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP. Kandidaten gevraagd voor or en pvt ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP Kandidaten gevraagd voor or en pvt Medezeggenschap 1, maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 02 1.1 Or-lid, iets voor u? 02 2. WAT DOET DE OR? 03 2.1 Werkwijze 03 2.2 Besluitvorming

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 19 - - - - - - - - 42-60066 - M Strategic Management Voltijd 9 - - - - - - - - 21-60079 -

Nadere informatie

Nederlands Nationaal Contactpunt voor de OECD Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Lodewijk de Waal Voorzitter NCP 16 november 2016

Nederlands Nationaal Contactpunt voor de OECD Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Lodewijk de Waal Voorzitter NCP 16 november 2016 Nederlands Nationaal Contactpunt voor de OECD Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen Lodewijk de Waal Voorzitter NCP 16 november 2016 MVO: dilemma s zijn overal: 2 De ondernemingsraad en MVO MVO

Nadere informatie

Is er toekomst voor medezeggenschap?

Is er toekomst voor medezeggenschap? REDACTIONEEL Is er toekomst voor medezeggenschap? Kees Vos & Jan Kees Looise* In 1998 verscheen een speciale aflevering van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken met als thema Werknemersparticipatie

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/124083

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

1. De persoonlijke kanten van het burgemeesterschap, in: Muller, E.R. en J. de Vries (red.), De burgemeester, Kluwer, Deventer, 2014, hoofdstuk 12.

1. De persoonlijke kanten van het burgemeesterschap, in: Muller, E.R. en J. de Vries (red.), De burgemeester, Kluwer, Deventer, 2014, hoofdstuk 12. Output over 2014 Prof.dr. A. (Arno) F.A. Korsten Versie 20 dec. 2014 Honorair hoogleraar Bestuurskunde van de lagere overheden, aan de Universiteit Maastricht (Fac. Rechtsgeleerdheid) + Emeritus hoogleraar

Nadere informatie

OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie

OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie Erkende MZ-opleidingen OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie Versterk als OR-lid uw strategische vaardigheden en vergroot uw loopbaanperspectieven Inleiding Maatschappelijke en economische

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 26 - - - - - - - - 45-60066 - M Strategic Management Voltijd 14 - - - - - - - - 24-60079 -

Nadere informatie

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image Management Accounting 1/2 Cost accounting: a managerial emphasis C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Externe verslaggeving

Nadere informatie

Dialoog sessies Met Prof. Aukje Nauta

Dialoog sessies Met Prof. Aukje Nauta Met Prof. Aukje Nauta Prof. Aukje Nauta UvA, kroonlid SER Partner factor vijf Associé en tijdstip 12 juni 2014 organiseert de deelnemers in een dialoogsessie in gesprek met Prof. Aukje Nauta,, partner

Nadere informatie

Monitor Medezeggenschap

Monitor Medezeggenschap Monitor Medezeggenschap Trendrapport 2000-2003 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mechelien van der Aalst Jochem van der Veen Michael van Ewijk

Nadere informatie

Collectief arbeidsrecht

Collectief arbeidsrecht Collectief arbeidsrecht Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs KLUWER Deventer - 2003 Woord vooraf Afkortingen v xm 1 Inleiding i 2 Vakverenigingen en vakverenigingsrecht 5 2.1 Vakbonden 5 2.2 Werkgevers 19 2.3 Vakverenigingsrecht

Nadere informatie

COLLECTIE ARBEIDSRECHT (ADVOCATUUR)

COLLECTIE ARBEIDSRECHT (ADVOCATUUR) Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Expert Collectie zijn opgenomen*. Deze uitgaven zijn toegankelijk via onze gebruiksvriendelijke informatieportal Navigator. Bij aanschaf van een Expert Collectie

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 44 - - - - - - - - 76-60066 - M Strategic Management Voltijd 32 - - - - - - - - 37-60079 -

Nadere informatie

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA LINCOLN STEFFENS I have seen the future and it works IiP = Meer dan Opleiden! (veel meer.) Recent Onderzoek Informeel Leren ( Research voor Onderwijs &

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid en ouder worden op het werk? Dr. Annet H. de Lange

Duurzame inzetbaarheid en ouder worden op het werk? Dr. Annet H. de Lange Duurzame inzetbaarheid en ouder worden op het werk? Dr. Annet H. de Lange Agenda 1. Wat is duurzame inzetbaarheid? 2. Ouder worden en Werkvermogen? 3. Antecedenten duurzame inzetbaarheid? 4. Onderzoek

Nadere informatie

Achtergrondinformatie bij persbericht 9 OR Insight van 20 november 2012

Achtergrondinformatie bij persbericht 9 OR Insight van 20 november 2012 Persbericht 9 OR Insight 2012 Achtergrondinformatie bij persbericht 9 OR Insight van 20 november 2012 OR Insight 2012 OR en toezichthouder Minimaal twee maal per jaar moeten bestuurders de algemene gang

Nadere informatie

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juni 2013 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

HRM ONDER NIEUWE ARBEIDSVERHOUDINGEN

HRM ONDER NIEUWE ARBEIDSVERHOUDINGEN LEZING VOOR HET HRM PRAKTIJKCONGRES, UTRECHT, 2 NOVEMBER 2012 Evert Smit BASIS & BELEID ORGANISATIEADVISEURS 1 2 3 4 5 6 Het issue: trammelant in de polder Postmoderne aftocht van HRM? Kantelende arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Samenvatting Elf Japanse top-onderzoeksuniversiteiten spraken tijdens zijn bezoek aan

Nadere informatie

Aanwezigheid en effecten van medezeggenschap in Nederland

Aanwezigheid en effecten van medezeggenschap in Nederland Aanwezigheid en effecten van medezeggenschap in Nederland Peter Smulders & Frank Pot* Op basis van data uit de WEA (Werkgevers Enquête Arbeid van TNO met circa 20.000 bedrijven in de periode 2008-2014)

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

NALEVING VAN DE WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN Stand van zaken 2008. - eindrapport - Ir. H.C. Visee Dr. J.W.M. Mevissen

NALEVING VAN DE WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN Stand van zaken 2008. - eindrapport - Ir. H.C. Visee Dr. J.W.M. Mevissen NALEVING VAN DE WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN Stand van zaken 2008 - eindrapport - Ir. H.C. Visee Dr. J.W.M. Mevissen Amsterdam, 17 juni 2009 Regioplan publicatienr. 1816 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds

Nadere informatie

MODERN WERKNEMERSCHAP

MODERN WERKNEMERSCHAP STECR Werkwijzer MODERN WERKNEMERSCHAP Een actuele kijk op werknemerschap 2 stecr WerkWijzer stecr WerkWijzer 3 - - - stecr WerkWijzer 4 5 stecr WerkWijzer 1 stecr WerkWijzer 2 1 Evers, G. en T. Wilthagen

Nadere informatie

Het praktische checklistboek voor de OR

Het praktische checklistboek voor de OR Het praktische checklistboek voor de OR Wanne van den Bijllaardt Marianne van der Pol Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 Verkiezingen organiseren De hier gehanteerde termijnen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

Werknemersparticipatie in ondernemingsorganen internationale vergelijking 1

Werknemersparticipatie in ondernemingsorganen internationale vergelijking 1 Werknemersparticipatie in ondernemingsorganen - internationale vergelijking Bijlage 6 Werknemersparticipatie in ondernemingsorganen internationale vergelijking 1 Algemeen Van de in het EIRR-rapport onderzochte

Nadere informatie

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460 Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image Quantitative techniques Literatuur wordt tijdens de colleges verstrekt Commerciële rekenkunde Commerciële calculaties 2* G. Minnaar & N. van der Sluijs

Nadere informatie

Beleidsbeïnvloeding door ziekenhuisondernemingsraden

Beleidsbeïnvloeding door ziekenhuisondernemingsraden Beleidsbeïnvloeding door ziekenhuisondernemingsraden November 2014 Het onderzoek over beleid en beïnvloeding van ziekenhuisondernemingsraden is een coproductie van Talent Support (Gert van Dongen) en het

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

WERKNEMERS IN DE VOEDINGSINDUSTRIE

WERKNEMERS IN DE VOEDINGSINDUSTRIE AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES (AIAS) UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM WERKNEMERS IN DE VOEDINGSINDUSTRIE Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten

Nadere informatie

Bijlage: korte beschrijving kandidaten

Bijlage: korte beschrijving kandidaten Bijlage: korte beschrijving kandidaten Lisa Westerveld was jarenlang actief in de studentenbeweging en de medezeggenschap op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze was onder meer voorzitter van de Universitaire

Nadere informatie

Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Tussenrapportage onderzoek (februari 2013) Dr. Gerard Baars Dr. Brian Godor Ing. Peter Hermus Drs. Rick Wolff In samenwerking

Nadere informatie

Professionele medezeggenschap voor de praktijk 8 Basisboek OR voor bestuurder & HR

Professionele medezeggenschap voor de praktijk 8 Basisboek OR voor bestuurder & HR Professionele medezeggenschap voor de praktijk 8 Basisboek OR voor bestuurder & HR Drs. Jeannette Termeulen en Mr. Heleen Hoogeveen De reeks Professionele medezeggenschap voor de praktijk is een coproductie

Nadere informatie

DE ROL VAN NEDERLANDSE WERKNEMERS(VERTEGENWOORDIGERS) BIJ EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE JURIDISCHE FUSIE

DE ROL VAN NEDERLANDSE WERKNEMERS(VERTEGENWOORDIGERS) BIJ EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE JURIDISCHE FUSIE DE ROL VAN NEDERLANDSE WERKNEMERS(VERTEGENWOORDIGERS) BIJ EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE JURIDISCHE FUSIE Een onderzoek naar de vennootschappelijke en ondernemingsrechtelijke medezeggenschapsrechten van de Nederlandse

Nadere informatie

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld Bachelor vooraanmeldingen UT opleidingen (Bron IBG) 17-07-2006 ADVANCED TECHNOLOGY 50002 naam studie 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % ADVANCED TECHNOLOGY UNIVERSITEIT

Nadere informatie

RONDETAFELCONFERENTIE

RONDETAFELCONFERENTIE RONDETAFELCONFERENTIE Toekomst van werk en inkomen in een globaliserende economie en de rol van de vakbeweging en de wetenschap 23 NOVEMBER / DE BURCHT AMSTERDAM 2 WAAROM DEZE RONDETAFELCONFERENTIE? De

Nadere informatie

RAAK PRO IMDEP INNOVATIE BOUWPROCES. M. Stevens. EINDSYMPOSIUM RAAK PRO IMDPEP / WP A1.3 & WP A3.2 Heerlen, 19 januari 2016

RAAK PRO IMDEP INNOVATIE BOUWPROCES. M. Stevens. EINDSYMPOSIUM RAAK PRO IMDPEP / WP A1.3 & WP A3.2 Heerlen, 19 januari 2016 RAAK PRO IMDEP INNOVATIE BOUWPROCES M. Stevens EINDSYMPOSIUM RAAK PRO IMDPEP / WP A1.3 & WP A3.2 Heerlen, 19 januari 2016 Emile Quanjel lector Innovatie Bouwproces & Techniek Tom Kretschmann coordinator

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

Voorwoord. Het rapport is geschreven door Riemer Kemper onder begeleiding van ondergetekende.

Voorwoord. Het rapport is geschreven door Riemer Kemper onder begeleiding van ondergetekende. Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de naleving van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) in 2005 onder vestigingen van ondernemingen in Nederland. Het betreft een herhaling

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

Coördinator master Bestuursadviseur VNG Academie Een 4-daags programma voor de professionalisering van bestuursadviseurs bij gemeenten.

Coördinator master Bestuursadviseur VNG Academie Een 4-daags programma voor de professionalisering van bestuursadviseurs bij gemeenten. Curriculum vitae Dr. mr. B.G.R.M. Verleg (Ben) Geboortedatum 27-12-1955 Adres IJburglaan 846, 1087 GE Amsterdam Telefoon (020) 331 4897 (06) 3976 2865 E-mail benverleg@gmail.com Website www.benverleg.nl

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht 6 van de SBI Formaat MonitOR Thema: faciliteiten voor het OR-werk

Bijlage bij persbericht 6 van de SBI Formaat MonitOR Thema: faciliteiten voor het OR-werk Bijlage bij persbericht 6 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: faciliteiten voor het OR-werk De tijd voor het OR-werk Een belangrijke faciliteit is de tijd die een OR-lid mag besteden aan zijn OR-werkzaamheden.

Nadere informatie

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN ADO-rapport Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel, Afscheid van het duale ontslagrecht, Doetinchem: Elsevier bedrijfsinformatie 2000. Arbeidsovereenkomst en algemeen

Nadere informatie

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy CHARTER Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy (NAP) is een samenwerkingsverband tussen de Maatschappelijke Alliantie en hoogleraren

Nadere informatie

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT DOOR MR. W.J. SLAGTER Emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, oud-staatsraad i.b.d. met medewerking van dr. J.C.K.W. Bartel, Staatsraad, prof. mr.

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bevindingen Erasmus Innovatiemonitor Zorg Eindhoven, 5 oktober 2012 TOP INSTITUTE INSCOPE

Nadere informatie

Totstandkomingsgeschiedenis Fusiegedragsregels

Totstandkomingsgeschiedenis Fusiegedragsregels 1 Inleiding 1.1 Algemeen Het SER-besluit Fusiegedragsregels is op 15 mei 1970 door de Sociaal-Economische Raad ( SER ) vastgesteld (inwerkingtreding op 19 juni 1970). De fusiegedragsregels zijn laatstelijk

Nadere informatie

Inventarisatie 2016 Onderzoek in het werkgebied van de SOMz

Inventarisatie 2016 Onderzoek in het werkgebied van de SOMz Inventarisatie 2016 Onderzoek in het werkgebied van de SOMz Zo kan je maanden, zelfs jaren, onderzoek doen: boeken lezen, lijstjes maken, informatie verzamelen Jan Heijink februari 2017 P a g i n a 2 Inhoud

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van W. Albeda

Plaatsingslijst van het archief van W. Albeda Plaatsingslijst van het archief van W. Albeda Levensjaren 1925-2014 (1946-2014) 1090 Samengesteld door B. Kraan Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

het netwerk op het functioneren van de OR

het netwerk op het functioneren van de OR De faciliteiten, bevoegdheden en informatievoorziening van OR-en en het effect van het netwerk op het functioneren van de OR Onderzoek onder ondernemingsraden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van

Nadere informatie

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij 2001 Annotaties bij: o Rechtbank Amsterdam 13 juni 1995, RR 366. o Hof Leeuwarden 7 april 1997, RR 430. o Rechtbank Rotterdam 8 april 1998, RR 471. o Hof Den

Nadere informatie

OR en interne werkverdeling

OR en interne werkverdeling 1 GITP OR en interne werkverdeling Nico Berghuis 11-10-2012 OR en interne werkverdeling Performa Workshop 11 oktober 2012 2 GITP OR en interne werkverdeling Nico Berghuis 11-10-2012 Even voorstellen >

Nadere informatie

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Achtergrond Communicatiewetenschap, Universiteit Groningen, Concordia University Montreal Onderzoek intercultureel

Nadere informatie

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Bijlage I Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Wettekst Artikel 24 lid 1 WOR luidt: In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming

Nadere informatie

EVALUATIE WERKTOP. Auteurs: Prof. dr. Nicolette van Gestel, Dr. Shirley Oomens, Eva Buwalda-Groeneweg MA

EVALUATIE WERKTOP. Auteurs: Prof. dr. Nicolette van Gestel, Dr. Shirley Oomens, Eva Buwalda-Groeneweg MA EVALUATIE WERKTOP Auteurs: Prof. dr. Nicolette van Gestel, Dr. Shirley Oomens, Eva Buwalda-Groeneweg MA In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Juni 2014 SAMENVATTING Gemeenten

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht 7 van de SBI Formaat MonitOR Thema: OR en scholing

Bijlage bij persbericht 7 van de SBI Formaat MonitOR Thema: OR en scholing Bijlage bij persbericht 7 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: OR en scholing Leden van de ondernemingsraad hebben volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een zelfstandig recht op minimaal

Nadere informatie

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau Inleiding vormen dat deel van het maatschappelijke leven waarin de onderlinge betrekkingen tussen werkgevers en werknemers centraal staan. De overheid vormt binnen dat relatiepatroon een uiterst belangrijke

Nadere informatie

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de vmbo-leerling. In: J. K. Van der Waals & M. Van Schaik (Eds.), Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en

Nadere informatie

Tijd voor verandering?! OR Impuls Wageningen, 6 maart 2015, dr. mr. Steven Jellinghaus

Tijd voor verandering?! OR Impuls Wageningen, 6 maart 2015, dr. mr. Steven Jellinghaus Tijd voor verandering?! OR Impuls Wageningen, 6 maart 2015, dr. mr. Steven Jellinghaus Waarom vinden we medezeggenschap ook alweer belangrijk? Innovatieve MZ-structuren Wat is innovatie? Waarom innovatie?

Nadere informatie

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals Arthur van Lohuijzen De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Master Trainer/adviseur, Trimension Caroline

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven

De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven Taken en bevoegdheden van de pvt FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective Editors: J.J.A. Hamers CA. Schwarz B.T.M. Steins Bisschop Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective INTERSENTIA METRO TABLE OF CONTENTS Woord

Nadere informatie

Aanbevelingen voor een OR(medezeggenschapsorgaan) bij het werken met raamwerk CAO s

Aanbevelingen voor een OR(medezeggenschapsorgaan) bij het werken met raamwerk CAO s Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap Asterstraat 9, 2761 GS Zevenhuizen Telefoon 06-42810899 Email: info@nvmedezeggenschap.eu www. nvmedezeggenschap.eu Aanbevelingen voor een OR(medezeggenschapsorgaan)

Nadere informatie

NALEVING VAN DE WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN. Stand van zaken 2011

NALEVING VAN DE WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN. Stand van zaken 2011 NALEVING VAN DE WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN Stand van zaken 2011 NALEVING VAN DE WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN Stand van zaken 2011 - eindrapport - Ir. Hetty Visee Drs. Sanne Saalbrink Dr. Jos Mevissen

Nadere informatie

Denkkracht Utrecht Young Professionals

Denkkracht Utrecht Young Professionals Denkkracht Utrecht Young Professionals Bastiaan Vader Sociale Geografie, BSc. Political Geograpy, MSc. Medewerker Juridisch Bestuurlijke Zaken UMC Utrecht Student Educatieve Master (Universiteit Utrecht)

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Hoe ondernemingsraadsleden hun rol beleven en uitoefenen

Hoe ondernemingsraadsleden hun rol beleven en uitoefenen Expedities in sociale innovatie Hoe ondernemingsraadsleden hun rol beleven en uitoefenen Aukje Nauta, Martin Euwema, Larissa Krijger, Roos Schoonhoven, Britta Pehlke Auteurs Aukje Nauta, Universiteit van

Nadere informatie

Publicaties Patricia van Echtelt

Publicaties Patricia van Echtelt Publicaties Patricia van Echtelt 2016 Versantvoort. M. en P. van Echtelt (2016). Beperkt in functie. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen.

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie