Titels Onderzoek medezeggenschap in Nederland, december 2014, versie 5.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titels Onderzoek medezeggenschap in Nederland, december 2014, versie 5."

Transcriptie

1 Titels Onderzoek medezeggenschap in Nederland, december 2014, versie 5. (Meest recente onderzoek bovenaan/208 publicaties/onvolledig/niet elke publicatie is op de juiste wijze genoteerd). 1. Dongen, G., van, Visser, T. Beleidsbeïnvloeding door ziekenhuisondernemingsraden, Talentsupport en CAOP, november 2014 Samenvatting In vervolg op eerder onderzoek in 2005 en 2009 heeft Van Dongen in samenwerking met Visser van de CAOP in 2014 opnieuw onderzoek gedaan naar het functioneren van de OR in algemene ziekenhuizen. Een korte digitale vragenlijst is gestuurd aan de ondernemingsraad van alle 79 algemene ziekenhuizen. De respons na 3 maal rappelleren bedraagt 43% (N=34). Behalve een vraag naar de functie van de respondent (allen blijken DB-lid of ambtelijk secretaris) en de naam van het ziekenhuis zijn verder geen algemene vragen over de context gesteld. Hoewel de respons naar omvang alleszins redelijk is, is de representativiteit niet geanalyseerd. Op de gegevens zijn geen bivariate of multivariate analyses gedaan. De belangrijkste conclusies: Ziekenhuisondernemingsraden kiezen fundamenteel als insteek voor het behandelen van vraagstukken een goede balans tussen organisatie- en personeelsbelangen. Ondernemingsraden in ziekenhuizen zijn in staat om op beleidsniveau het gesprek te voeren, worden steeds beter geïnformeerd en krijgen, ook door externe partijen naast de werkgever, een steeds prominentere rol toebedeeld. Ondernemingsraden in ziekenhuizen willen zich vooral richten op invloed op strategisch- en organisatiebeleid, personeelsbeleid heeft geen topprioriteit en het thema Het Nieuwe Werken is voor de OR niet belangrijk. Het meest opvallend is dat het grootste deel van de ondernemingsraden vooral een goede relatie met de bestuurder belangrijk vindt en de kwaliteit en motivatie van OR-leden veel belangrijker acht voor de eigen slagkracht, dan de Wet op de Ondernemingsraden. Vindplaats: 2. Tillaart, Harry van den, John Warmerdam (2014), Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten, De landelijke OR-verkiezingen in 2014 en vergelijking met de eerdere verkiezingen onder het WOR-regime, Nijmegen, april Samenvatting In 2014 werden voor de zevende keer collectieve verkiezingen voor de OR gehouden. Voor de zevende maal gaf het AenO fonds gemeenten opdracht voor een flankerend onderzoek. Het betrof ditmaal twee internetenquêtes onder OR-en; een voorafgaand aan de feitelijke verkiezingen en een direct erna. In totaal heeft 62 procent (287) van de 465 benaderde OR-en aan het onderzoek meegedaan. Een hoge score dus, waarvan de onderzoekers concluderen dat de resultaten in hoge mate representatief zijn voor de OR-en in de sector. 1

2 Het aandeel van OR-en waar daadwerkelijk verkiezingen plaatsvinden ligt de laatste 10 jaar stabiel rond 40 procent, na een aanvankelijk sterke daling. De samenstelling van de verkozen OR-en biedt een redelijke afspiegeling van de personeelsbestanden. Jongeren zijn nauwelijks ondervertegenwoordigd, medewerkers van buitenlandse afkomst wel. Overigens blijkt dat ORen meer gefocust zijn op vertegenwoordiging van de verschillende onderdelen van de gemeentelijke dienst dan van de verschillende categorieën personeel. Vergeleken met voorgaande onderzoeken blijkt dat steeds meer OR-en erin slagen hun bestuurder in te schakelen bij het zoeken en vinden van kandidaten voor de ondernemingsraad. Ruim 80 procent van de OR-en zou graag zien dat er meer kandidaten zijn, maar veel OR-en vinden kwaliteit van de leden belangijker dan dat alle zetels bezet zijn. Gelet op de manier van functioneren is een aanzienlijk deel van de OR-en in de afgelopen 10 jaar van een reactieve en controlerende rol overgeschakeld op een proactieve, beleid mee ontwikkelende rol. De relatie met de bestuurder heeft zich in de afgelopen 10 jaar in positieve zin ontwikkeld en vaak strekken de contacten zich bovendien uit tot de andere leden van het managementteam. 58 procent van de OR-en vindt dat zij veel invloed heeft. Dat getal ligt hoger bij OR-en met meer kandidaten dan zetels (67%), versus OR-en die met onbezette zetels kampen na de verkiezingen (41%). 3. Holtzer M., De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap, proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen, Soppe, A.B.M., Houweling A.R. (kernredactie) Delen in modern ondernemen, Financiële werknemersparticipatie in Nederland, 2014, Erasmus Universiteit Rotterdam, ISBN Braak ter H., Verburgh L., Wierts E. De invloed van de crisis op de medezeggenschapsdialoog, Inzicht in de veranderende samenwerking tussen medezeggenschap bestuurder achterban, WagenaarHoes, Zaal I., De reikwijdte van medezeggenschap, proefschrift, Universiteit van Amsterdam, Pot F., Dhondt S., Kraan K. The Importance of Organisational Level Decision Latitude for Wellbeing and Organisational Commitment, paper for Wellbeing at Work 2014 Conference, Copenhagen, May Manshanden, Niko (2014) Ondernemingsraden durven flex niet aan te pakken, in Zeggenschap, 25ste jaargang, nr pags December 2013, januari 2014 heeft FNV Bouw een e-enquête met 25 vragen over flexwerk en de behandeling daarvan door de OR naar zijn ruim kaderleden gestuurd. Iets minder dan 50 kaderleden, tevens OR-lid, hebben gerespondeerd. Dit is een lage respons. Het is niet bekend hoeveel kaderleden ook daadwerkelijk OR-lid zijn en de gestelde vragen kunnen beantwoorden. Over netto responspercentages en de representativiteit van de respons is niets bekend. De onderzoeker stelt dat de antwoorden iets onthullen over de wijze waarop OR-en in de bouw met flexwerk omgaan. Ondanks de vele info en het materiaal dat de FNV Bouw heeft verspreid, laten de antwoorden zien dat veel OR-en flexwerk niet als een groot probleem zien en flex ook niet prominent op de agenda zetten van het overleg met de bestuurder. Manshanden vermoed angst om dat te doen bij de OR-leden. 2

3 9. Laagland F.G. De rol van Ned. werknemers(vertegenwoordigers) bij een grensoverschrijdende juridische fusie dissertatie, , uitgegeven bij Kluwer, ISBN / EAN : Van der Veen de Vries, P., Medezeggenschap 2.0, Vernieuwing van medezeggenschap bij Aviko b.v., afstudeerproject HAN, oktober Mierlo J.J.M. van. Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en ondernemingsrecht, titel van proefschrift verdedigd op vrijdag 30 augustus 2013 Radboud Universiteit Nijmegen 12. Cremers J., Stollt M., Vitols S. (ETUI) A decade of experience with the European Company, ETUI, Brussels, 2013, ISBN Sapulete S. "Works council effectiveness, Determinants and outcomes", proefschrift Universiteit Utrecht, School of Economics, Hoogeveen, Yvonne, Jan Karel en Yumi Stamet, Medezeggenschap bij de overheid, Onderzoeksrapport, A+O fonds Rijk, februari Heijink, Jan, "Moed en vertrouwen", Rapport van het onderzoek menselijke factoren en het functioneren en effect van de ondernemingsraad, Nijmegen, "OR insight , het grootste onderzoek naar de stand van de medezeggenschap in Nederland. FNV Formaat, Simone van Houten-Pikes, John Snel, Den Haag, uitgeverij Performa, Berg, Annette van den, Op weg naar medezeggenschap. Van kernen naar ondernemingsraden in: E. Nijhof & A. van den Berg (2012), Het menselijk kapitaal. Sociaal ondernemersbeleid in Nederland (Uitgeverij Boom, Amsterdam). (ISBN ). 18. Bokdam, Johan, José Bal en Jos de Jonge, Evaluatie Wet Medezeggenschap op Scholen, eindrapport, Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Research voor Beleid, Zoetermeer, 20 maart "Naleving van de Wet op de ondernemingsraden", stand van zaken 2011, eindrapport, Hetty Visee, Jos Mevissen, Sanne Saalbrink, Amsterdam, Regioplan Beleidsonderzoek, Nauta, Aukje, Tango op de werkvloer, een nieuwe kijk op arbeidsverhoudingen, Van Gorcum, Assen 2012, ISBN folioboek Dorresteijn, Adriaan en Robbert van het Kaar, Hoofdstuk 13 de Ondernemingsraad in: De juridische organisatie van de onderneming, Fed fiscale studiegids, Kluwer, 11 de druk, september

4 23. Van den Berg, Annette en Yolanda Grift (2012), De economische effecten van medezeggenschap in de publieke sector. In: H. Hartmann (red.), OR en invloed (Alphen aan den Rijn: Kluwer, p ). 24. Van den Berg, Annette en Yolanda Grift (2012), Meetbare effecten van medezeggenschap in Nederland. In: H. Hartmann (red.), OR en invloed (in de serie OR Praktijk), Alphen aan den Rijn: Kluwer, p Mundate, M. Euwema, A. Nauta & S. Viemose (2012). New European Industrial Relations (NEIRE): How should employee representatives be empowered to negotiate flexible, fair, and innovative labour relations?, In L. Munduate, M. Euwema & P. Elgoibar (Eds.), Ten steps for empowering employee representatives in the new European industrial relations (pp. vi-x). Madrid: McGraw-Hill. 26. Heijink, Jan, "De ondernemingsraad en zijn netwerk, een samenwerkingsproject van FNV Bouw en ITS, Radboud Universiteit Nijmegen ITS,, FNV Bouw, "Bron van meerwaarde : de economische effecten van de ondernemingsraad", Jan Ekke Wigboldus, proefschrift Universiteit Twente. Assen : Van Gorcum, Tillaart, van den Harry, Ieder1OR, Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten, Uitslag van de landelijke OR-verkiezingsdag in maart 2011 en vergelijking met de eerdere verkiezingen onder het WOR-regime,Nijmegen, mei Karel, Jan, Jan Heijink, Harry van den Tillaart, Liedeke Boekhorst, Bruno van Rijsingen (eindredactie), Inzet en invloed van de OR, onderzoeksrapport van de GBIO MedezeggenschapsMonitor 2008, GBIO-katernen deel 12, Reed Business, 2011, ISBN De rol van medezeggenschap bij maatschappelijk verantwoord ondernemen, Stichting Multi Nationale Ondernemingsradenoverleg, Nyenrode Business Universiteit, Center for Sustainability; Lambooy, T.; Jonkers, I., eindrapport onderzoek. Breukelen, MNO, Looise, Jan Kees,, Nicole Torka & Jan Ekke Wigboldus, Understanding the link between worker participation and organizational performance. In search for an integrated model in: Advances in Industrial and Labor Relations, 2011, Vol. 18, "Overleg: niet voor de vorm!", participatief gedrag binnen vormen van overleg, Patrick Vermeulen, proefschrift, Kluwer, A. van den Berg, Y. Grift, & A. van Witteloostuijn (2011), Managerial perceptions of works councils effectiveness in the Netherlands, Industrial Relations 50(3), pp A. van den Berg, Y. Grift & A. van Witteloostuijn (2011), Works councils and organizational performance. The role of top managers and works councils attitudes in bad vis-à-vis good times, Journal of Labor Research, pp S. Sapulete, A. van Witteloostuijn, A. van den Berg & Y.Grift (2011), The impact of works councils on productivity in times of reorganization in: W. Dolfsma & K. McCarthey (eds.), The Nature of the New Firm (Edward Elgar, Cheltenham), pp

5 36. Looise, Jan Kees (2011), De relatie tussen OR en HRM. In: Jan Heijink (red), Het interne netwerk van de OR. Wolters Kluwer Business, Alphen aan den Rijn 37. Torka, N., B. Schyns & J.C. Looise (2010), Direct participation quality and organisational commitment: The role of Leader-Member exchange, in: Employee Relations. The International Journal, 32(4), Buitelaar, W. en M. van der Meer, De tredmolen van participatie en kennisontwikkeling, in: M. van der Meer & E. Smit (red.), Medezeggenschap en organisatieontwikkeling. Vier scenario's in de praktijk. Assen: Van Gorcum, 2010, "Medezeggenschap en organisatieontwikkeling, vier scenario's in de praktijk", Marc van der Meer, Evert Smit, [et al.], Assen, Uitgeverij Van Gorcum, Buitelaar, Wout en Marc van der Meer, De tredmolen van participatie en kennisontwikkeling, Hoofdstuk 9 in p in "Medezeggenschap en organisatieontwikkeling, vier scenario's in de praktijk", Marc van der Meer, Evert Smit, [et al.], Assen, Uitgeverij Van Gorcum, Eijk, Emiel van, Patrick Vermeulen, HR instrumenten binnen de ondernemingsraad, de relatie tussen het gebruik van HR instrumenten en de effectiviteit van de ondernemingsraad, GBIO- Katernen deel GBIO Utrecht, 42. "De ondernemingsraad als bedrijfsbond : een onderzoek naar de positie van de OR bij arbeidsvoorwaardenvorming. R. Canters, Tilburg, Karel, J., J. Heijink, H. van den Tillaart, L. Boekhorst en B. van Rijsingen, Inzet en invloed van de OR. Medezeggenschapsmonitor 2008 (Amsterdam 2010). 44. "Is het enquêterecht gebaat bij de voorgestelde veranderingen van de Sociaal Economische Raad?" M. Quass, Rotterdam, Erasmus Universiteit, Een scriptie. 45. Gebruik, niet gebruik of onderbenutting?, onderzoek naar de mogelijke onderbenutting van bevoegdheden en mogelijkheden door de (Centrale) Ondernemingsraad in grote Nederlandse ondernemingen, P. Beurden, H van Ees en Rienk Goodijk, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, Braber, Martijn. Toepassing van werknemersparticipatie in jonge kennisintensieve ondernemingen, (Bachelor) Essay, UTwente, "Naleving van de wet op de ondernemingsraden", stand van zaken 2008, eindrapport, Hetty Visee, J. Mevissen, Amsterdam, Regioplan, Kaarsemaker, E. Werknemersaandeelhouderschap in Nederland, Frequentie, kenmerken, ondersteunende praktijken en gevolgen, Van Gorcum, Assen, 2009, ISBN Kaarsemaker, E., Pendleton, A. and Poutsma, E. Employee Share Ownership Plans: A Review. Working Paper 44. University of York, The York Management School, Dongen, van G. De invloed van de ziekenhuis OR: niet slecht, maar kan beter! Functioneren en invloed van OR-en in algemene ziekenhuizen. Talentsupport, Houten,

6 51. Meer, M. van der en W. Buitelaar, Balancing roles, bridging the divide between HRM, employee participation and learning in the Dutch knowledge economy. Working Paper 69. Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies/UvA, February Goodijk, Rienk, Medezeggenschap: een wereld te winnen, Inclusief een onderzoek naar vernieuwingen inde medezeggenschap bij de leden van het MNO-overleg, Stichting MNO, Amsterdam, januari A. van den Berg, Y. Grift, & A. van Witteloostuijn (2009), The Perceived Effects of Works Councils on Organisational Outcomes Comparing the public with the private sector, International Journal of Employment Studies17 (1), pp Stoop, Sjef, Boudewijn Berentsen, John Snel, Mariëlle van der Coelen, Frank Tros, De Europese Ondernemingsraad en de Nederlandse Medezeggenschap!, Onderzoek voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, EOR Service van FNV Formaat, december Nauta, Aukje, Martin Euwema, Larissa Krijger, Roos Schoonhoven, Britta Pehlke Martin Euwema, Larissa Krijger, Roos Schoonhoven, Britta Pehlke, Hoe ondernemingsraadsleden hun rol beleven en uitoefenen, NCSI Working paper 1, november Looise, Jan Kees (2008), Begrenzing en verzakelijking van medezeggenschap; bedreigingen en kansen voor de ondernemingsraad in de 21 e eeuw. In: Nicolette van Gestel, Jos Benders en Willem de Nijs (red), Arbeidsbestel en werknemersparticipatie. Liber Amicorum voor Fred Huijgen, Lemma, Den Haag, p "Zeggenschap van werknemers in de spagaat", Fred Huijgen,afscheidsrede Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen, Wigboldus,Jan Ekke, Jan Kees Looise and Andre Nijhof (2008), Understanding the Effects of Works Councils on Organizational Performance: A Theoretical Model and Results from Initial Case Studies from the Netherlands, Management Revue, 19(4), Torka, Nicole, Marianne van Woerkom and Jan Kees Looise (2008), Direct Employee Involvement Quality (DEIQ), Creativity and Innovation Management, 17(2), "De Europese ondernemingsraad en de Nederlandse medezeggenschap". Eindrapportage van een onderzoek naar de naleving van de wet op de Europese ondernemingsraden (WEOR) en het functioneren van Europese ondernemingsraden in Nederlandse ondernemingen. Sjef Stoop, Boudewijn Berentsen, John Snel, M van der Coelen, F. Tros, EOR Service; FNV Formaat, Den Haag, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jansen, Sjef, Ondernemingsraden: samenhang tussen de managementkwaliteit van de voorzitter, teamleren en performance, een meervoudige casestudie in de sector ouderenzorg in Nederland, Thesis in het kader van de masteropleiding Human Resource Studies aan de Universiteit van Tilburg, Tilburg, oktober Heijink, J.Z. Belevingsonderzoek medezeggenschap gemeente Rotterdam. Monitor, ITS Nijmegen, mei 2007 (niet openbaar gepubliceerd). 6

7 64. Huijgen, prof. Dr. Fred (HBA), Ir. Erna Bruin (ITS), Drs. Jan Heijink (ITS), De bestuurder stuurt met de OR, Succes en faalfactoren in de rol van de bestuurder bij het benutten van medezeggenschap in de besturing van de organisatie, Gennip, Te downloaden van: 65. Robbert van het Kaar & Evert Smit (redactie), Wout Buitelaar, Robin Colard, Marc van der Meer, Jan Popma, Frank Tros, Vier scenario s voor de toekomst van de medezeggenschap, Eburon Delft, 2007 Ministerie SZW, ISBN Smit, Frederik, Sanne Elfering, Van een kabbelend beekje naar een bruisende waterval? Evaluatie invoering Wet medezeggenschap op scholen, ITS-Radboud Universiteit Nijmegen, november 2007, ISBN "De ondernemingsovereenkomst en het vaststellen van arbeidsvoorwaarden", een vergelijking van de Nederlandse, Duitse en Engelse mogelijkheden om met de ondernemingsraad arbeidsvoorwaardelijke afspraken te maken. Leiden : M. Bonestroo-Vantoll, Scriptie. 68. A. van den Berg. (2007), De betekenis van ondernemingsraden, in: C. Baaijens & J. Schippers (red.), Arbeidsverhoudingen in beweging. Uitdagingen voor de personeelsmanager (Coutinho, Bussum), Cremers, J. (red.), Medezeggenschap in beeld (Den Haag 2007). 70. Ten Have, Marijke, De dialoog of de confrontatie, de onderlinge omgang tussen bestuurder en ondernemingsraad bij strategische veranderingen, Bedrijfsversie. Onderzoek in opdracht van Berenschot Business Strategies, Utrecht school voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Engelen, Mirjam, Riemer Kemper, Naleving van de Wet op Ondernemingsraden, stand van zaken 2005, Eindrapport, Ministerie van SZW, nummer 359, januari Buitelaar, Wout L. Human resource management en medezeggenschap als organisatieontwikkeling, Terug naar morgen, Amsterdam, UvA, oktober Naar een robuuster OR?, verslag van een onderzoek over ondernemingsraden en arbeidsvoorwaarden. Hans van den Hurk, juli Bonestroo-Vantoll, Marcella,(auteur), Ondernemingsraad & arbeidsvoorwaarden, AWVN, februari "Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven", proefschrift Universiteit van Amsterdam. L.G. Verburg, Deventer : Kluwer, "Kwaliteit en naleving medezeggenschap in kleine ondernemingen", Werkdocumenten, Bureau Bartels; [et al.], ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, Brouwer, Caroline, Ondernemingsraad en werkoverleg, inwisselbaar binnen de bedrijfstak horeca? Een case onderzoek naar de potentie van werkoverleg op participatiegebied, Afstudeeronderzoek, Utilburg, Utrecht, februari

8 78. Hoek, Jiska van den, Brenda de Jong, Harry van den Tillaart, Beginnen met OR-werk, Studies over animo voor en deelname aan OR-werk, Reed Business, 2005, ISBN Van den Tillaart, Harry, Kiezen voor medezeggenschap, een onderzoek naar de bereidheid van medewerkers van gemeentelijke organisatie om zich kandidaat te stellen voor de OR, A+Ofonds Gemeenten, januari 2005, ISBN Van den Tillaart, Harry, Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten, balans van 10 jaar ORverkiezingen onder het WOR-regime, Nijmegen, november 2005, ISBN AWVN, Slimmer werken met de OR. Startpunt voor de dialoog tussen werkgever en medezeggenschap(haarlem 2005). 82. "Achterban over de OR", eindrapport, Den Haag, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, "De ondernemingsraad over de achterban". ", eindrapport, Den Haag, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, "Gezocht: leeradviseur", het vak van medezeggenschapstrainer onderzocht, Jan Cremers, Harry van den Tillaart, Reed Business Information bv, Den Haag, deel "Monitor medezeggenschap, trendrapport ", eindrapport, Leiden, Research voor Beleid, Den Haag, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Cruijsen, Ellen van der, Jan Warning, De ondernemingsraad: een stap in de goede richting? Een onderzoek naar de loopbaan van OR-leden, FNVBondgenoten, december Directie en OR: samen voor beter werk, onderzoek naar medezeggenschap in de sector afbouw en onderhoud. Brenda de Jong, juni Opdracht: Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud 88. A. van den Berg (2004), Ondernemingsraad en goed bestuur: een institutioneel-economische benadering, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 20, pp "Kleine ondernemingsraden volwassen bevoegdheden", resultaten van een onderzoek onder bijna honderd personeelsvertegenwoordigingen (PVT-en), Utrecht, FNV Bondgenoten, "OR-faciliteiten bij de buren", Een Duits-Nederlandse vergelijking, Martyn Top, Jan Cremers, Universiteit Utrecht, Reed Business Information bv, Den Haag, deel "Medezeggenschap vanuit het perspectief van de achterban", eindrapport CNV, Research voor Beleid, Leiden, "Het arbo-effect van medezeggenschap", over de bijdrage van ondernemingsraden aan het arbeidsomstandighedenbeleid. Jan Popma, proefschrift Universiteit Maastricht, Alphen aan den Rijn, Kluwer, Looise J.C & M. Drucker (2003), Dutch works councils in times of transition. The effects of changes in society, organisations and work on the position of works councils, Economic and Industrial Democracy, 24(3),

9 94. "Organisatievernieuwing en medezeggenschap", de effecten van decentralisatie op de verhouding tussen ondernemingsraad en directe participatie, M. Drucker, proefschrift Universiteit Twente. Enschede : Twente University press, "Scholing, begeleiding en ondersteuning van ondernemingsraden", Verslag van een uitgebreid GBIO-onderzoek. Erna Bruin, Jan Cremers, Jan Heijink, Jiska van den Hoek, Harry van den Tillaart, GBIO, Den Haag, Reed Business Information, GBIO-Katernen, deel Bodt-Kloosterziel, De drs. H.K., Kwaliteitsbevordering medezeggenschap-gezamenlijke aanpak gewenst, Ministerie SZW, werkdocument 303, december "Medezeggenschap in kleine ondernemingen", Doetinchem, Elsevier bedrijfsinformatie. Onderzoek naar het effect van de herziening van de WOR in 1998 op de structuur van de medezeggenschap in kleine ondernemingen, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, "Fusies, overnames en medezeggenschapsrechten", de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden en de SER-fusiegedragsregels bij fusie- en overnametransacties, G.N.H. Kemperink, Deventer, Kluwer, Looise, J.C. &. M. Drucker (2002), Employee participation in multinational enterprises. The effects of globalisation on Dutch works councils, Employee Relations, 22(1), "Invloed en herkenbaarheid van OR-werk", macht en onmacht herzien, Den Haag : Elsevier Bedrijfsinformatie, GBIO-Katernen, deel "OR en RvC", de structuurregeling en het SER-advies inzake de structuurregeling, M.J. Bos, Afstudeerscriptie Universiteit Groningen "Een deskundige OR werkt beter", deskundigheidsbevordering doorgelicht, Jiska van den Hoek, Jan Cremers, Den Haag, Elsevier bedrijfsinformatie, 2002.GBIO-katernen, deel 3. Het rapport doet verslag van een nader onderzoek naar het gebruik van scholingsgelden "De faciliteiten, bevoegdheden en informatievoorziening van OR-en en het effect van het netwerk op het functioneren van de OR", Doetinchem : Elsevier bedrijfsinformatie, Onderzoek naar de voornaamste facetten rond het functioneren van medezeggenschap: bevoegdheden, faciliteiten en informatievoorziening "Medezeggenschap in de publieke sector", een Belgisch-Nederlandse vergelijking, Ilse Roeland, Universiteit Utrecht, Elseviers Bedrijfsinformatie bv, Den haag, 2002, deel Ewijk, Michael van, Mirjam Engelen, De faciliteiten, bevoegdheden en informatievoorziening van OR-en en het effect van het netwerk op het functioneren van de OR, Onderzoek onder ondernemingsraden, Eindrapport, opdracht ministerie van SZW, Leiden, 29 maart "Grensoverschreidende organisatie-ontwikkeling en medezeggenschap", Wim Allertz, Koninklijke van Gorcum, Assen, Tillaart, H. van den, J. Warmerdam & J. van den Berg, Medezeggenschap van uitzendkrachten en gedetacheerden in inlenende en uitlenende bedrijven, Den Haag: Elsevier/ Ministerie van 9

10 Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2001) Niet praten maar poetsen? Een onderzoek naar overleg in de bedrijven van de Stukadoos-, Afbouw-, en Terrazzo/Vloerenbranche. J.A. de Jong, CNV, Utrecht Brummelen, drs.y. drs. H.W.Schouten, De zeggenschapsmonitor, een onderzoek naar strategische invloed van ondernemingsraden en de ontwikkeling van een meetinstrument, CNV Vakcentrale,Utrecht november Beltzer,mr.R.M., dr. R.H. van het Kaar, Werknemersparticipatie in drievoud, De som en de delen, Sdu Uitgevers, 2001, ISBN "De faciliteiten en bevoegdheden van OR-en en de relaties met de achterban, onderzoek onder ondernemingsraden", M van Ewijk, M. Engelen, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, Looise, Jan Kees (2001), De OR na 2000: wat komt er na de volwassen OR? In: J. Cremers (red.), Visie op medezeggenschap. Toekomstgerichte opstellen. Den Haag, Elsevier/GBIO, pp Meer, M. van der & J.P. van den Toren, Wordt de medezeggenschap uitbesteed? De veranderende institutionele posities van belanghebbenden in het Nederlandse ondernemingsmodel in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 17, 2001, nr. 1, pp Vries, R. de & E. Schins-Derksen: 2000, Onderzoek samenstelling ondernemingsraden: eindrapport, Ministry of Social Affairs and Employment, The Hague "De volwassen OR", resultaten van het grote OR-onderzoek, Robbert van het Kaar en Jan Cees Looise, uitgeverij Samson, Alphen aan den Rijn, "Macht, onmacht en deskundigheid van ondernemingsraden", verslag van een onderzoek onder 650 ondernemingsraden, Harry van den Tillaart, GBIO, Uitgeverij Tandem Felix, Ubbergen, Moorsel, M. van, P. Oeij, De OR drie jaar na dato, Een onderzoek naar her het functioneren van de medezeggenschap bij het ministerie van justitie, IVA, Tilburg, mei Dongen, G. van, P.S. Hoekstra, M.K. van der Meer en J.E. Wigboldus, Medezeggenschap op de drempel van de 21e eeuw. Over de verantwoordelijkheid van werknemers, onderneming en ondernemingsraden (Alphen aan den Rijn 1999) "Medezeggenschap aan de onderhandelingstafel", onderzoek naar de rol van ondernemingsraden bij arbeidsvoorwaarden en de scholingsvraag op dit terrein. Erna Bruin, GBIO, Utrecht, J.C. Looise (1998), De spanning tussen vakbond en ondernemingsraad. In: G.J. Schutte (red.), Een eeuw medezeggenschap. Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam, p Goodijk, dr.ir.r. Corporate Governance en medezeggenschap, Een nieuw perspectief op verdeling van verantwoordelijkheden binnen ondernemingen?, Van Gorcum 1998, ISBN

11 122. "Medezeggenschap: een hele onderneming." Een onderzoek naar medezeggenschap in Nederland. Y van Brummelen, J.P. van der Toren. CNV/Onderzoek en ontwikkeling, Utrecht, Koning, G.E., Nieuwe technologieën en werknemersinspraak (dissertatie 1998) 124. Looise, J.C., Ontwikkelingen rond ondernemingsraden: gaat de OR aan zijn eigen succes ten gronde? in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 14, no. 2, 1998, pp Vos, M.J. (red.), Herziening medezeggenschap in de onderneming (Kluwer Deventer 1998) 126. Michel F. P. Hoe de OR zijn invloed op arbeidsomstandigheden kan optimaliseren. Scriptie ter afsluiting van de Postdoctorale Opleiding voor arboconsultants, Universiteit van Amsterdam, Tillaart, H. van den & J. Warmerdam (1997), Medezeggenschap bij opleidingsbeleid, in P. Schramade (red.), Handboek Effectief Opleiden, aflevering 10/21, februari 1997, Den Haag: Delwel Uitgeverij bv Wissema J.G., Bouts W.M.G., Rutgers B. Medezeggenschap op maat, Van Gorcum, 1997, ISBN Albeda, W. & G.J. Schutte, Een eeuw medezeggenschap (IISG, Amsterdam 1997) 130. Allertz, W., Trends in medezeggenschap (Amsterdam 1997) 131. Allertz, W. e.a., Medezeggenschap in beweging (Amsterdam 1997) 132. Dijk, Jan Jacob van, Werknemers contra werknemers? (CNV, 1997) 133. Mol, I, H. F. de Jong en J. Jongejan; onder red. van H. W. Stil, OR en vakbond (Alphen aan den Rijn, 1997) 134. Smit, E. & J. Miltenburg, Competitie of coalitie. Samenwerkingsrelaties tussen ondernemingsraad en vakbeweging in de arbeidsvoorwaardenvorming (1997) 135. Kaar, R.H. van het et al., De rechtspositie van OR-leden en de effectiviteit van de SERaanbevelingen terzake (VUGA Uitgeverij Den Haag, 1997) 136. Knook, M., Doorwerking of niet? Binding van de individuele werknemer aan collectieve arbeidsvoorwaardenafspraken gemaakt door de ondernemingsraad (scriptie UU, dec. 1997) 137. "VGW-en? Een vak apart! " Een onderzoek naar slaag- en faalfactoren voor VGW-commissies, Erna Bruin, M. Brugmans, GBIO, Utrecht, Looise, J.C.(1996) Ondernemingsraden en financiële participatie. In: C.W.M. van Ballegooijen, N.C. van Alphen & H. Regtering (red.), Handboek Financiële Participatie door werknemers. Kluwer, Deventer, p Beusekom, Mark H. van, Participatie loont! Loont participatie? Case-study s van succesvolle bedrijven met werknemersparticipatie,kemper Conseil Voorburg, 1996, ISBN

12 140. Looise, J.C., J. de Leede en M. van Beusekom, De ondernemingsraad van de toekomst / de toekomst van de ondernemingsraad (Amsterdam 1996) Michel F., Bruin E. Visie directeuren op functioneren OR/VGW-commissie, onderzoek in het kader van het project intensivering bedrijfscgerichte arboscholing medezeggenschap in opdracht van het GBIO, Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden NIA, Lamers, mr.j.j.m., Medezeggenschap in concerns, Effectiviteit van de nationale wetgeving en de Europese Richtlijn, Samson Bedrijfsinformatie, 1995, ISBN Goodijk, Dr. Ir. R( Rienk), Ondernemingsraad en strategische beleidsvorming, Van Gorcum, 1995, ISBN Wissema J.G., Bouts W.M.G., Ruters B. Contouren van een medezeggenschap op maat, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1995, ISBN , Knudsen, H., Employee participation in Europe (Londen/New Delhi 1995) Visser, J., The Netherlands: from paternalism to representation, in: J. Rogers en W. Streeck (red.), Works councils: consultation, representation and cooperation in industrial relations (Chicago 1995), Visser, J., Vertegenwoordiging door vakbond en ondernemingsraad in B. Klandermans en J. Visser (red.), De vakbeweging na de welvaartsstaat (1995) 148. Goodijk, R., Op weg naar een professionele ondernemingsraad? Van Gorcum, Augustus Bruijn, G. de (red.), Partner of spelbreker? : ondernemingsraad en arbeidsvoorwaardenvorming(fnv Centrum Ondernemingsraden, 1993) 150. Hees, B. van, Bedrijfsmatige effecten van vakbonden en ondernemingsraden (1993) 151. Visser, J., Works councils and trade unions: rivals or allies?, in The Netherlands Journal of Social Sciences 29 (3), pp (1993) 152. Nijs, W.F. de, Medezeggenschap in Nederland in: W. van Voorden, A.G. Nagelkerke & W.F. de Nijs, Macht in banen. Arbeidsverhoudingen in theorie en beleid (Stenfert Kroese, Leiden/Antwerpen 1993), pp Otten, B., Van wie is het jachtterrein? Over de bevoegdheden van de OR op het terrein van de primaire arbeidsvoorwaarden. (scriptie Univ. Utrecht, 1993) 154. Albers, Ans, De relatie tussen management en ondernemingsraad, Scriptie studie Sociologie KUNijmegen, maart Mulder, K., Werknemersmedezeggenschap bij particuliere ondernemingen in Nederland: functie van vakbeweging en ondernemingsraden (dissertatie 1992) 156. Heijden, P.F. van der, De volwassen ondernemingsraad, Sociaal Maandblad Arbeid 46 (1991),

13 157. Staal, H., Wet op de ondernemingsraden of arbeiderszelfbestuur, een reële keuze? in: SMA 1991, pp Looise, J.C. (1990), The recent Growth of Employees Representation in the Netherlands: Defying the Times? In: C.J. Lammers and G. Szèll (ed.), International Handbook of Participation in Organizations. Vol.I. Oxford University Press, Oxford, p "Medezeggenschap in middelgrote ondernemingen ( werknemers)". H. Dekkers, P.Calkoen, J. Andriessen. IVA, Tilburg, Looise, J.C. (1989), Ondernemingsraad moet zich concentreren op bedrijfsstrategische zaken, Namens, 1989/4 (6 pp) Looise, J.C., Werknemersvertegenwoordiging op de tweesprong, vakbeweging en vertegenwoordigend overleg in veranderende arbeidsverhoudingen, Samsom, 1989, ISBN Algra, M. (1989). Wie zwijgt wordt niet gehoord! Geschiedenis van de medezeggenschap in Nederland. s Gravenhage: Delwel Huiskamp, M.J., en P.A. Risseeuw, Ondernemingsraad en arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek naar de rol van de ondernemingsraad bij het tot stand komen van primaire arbeidsvoorwaarden (Amsterdam 1989) Leede, L.J.M. de, De verhouding tussen vakbond en ondernemingsraad op het terrein van de arbeidsvoorwaarden : preadvies (1989) 165. Gevers, P., Vertegenwoordigend overleg en medezeggenschap in de onderneming in: T. Beaupain et al., 50 jaar arbeidsverhoudingen (Die Keure, Brugge 1989) 166. H.G. van der Stelt en R.J. Tolman,Medezeggenschap in overheidsorganisaties. M&O, Tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid 42e jaargang maart/april Nederlandse Stichting voor de Statistiek-Marktonderzoek, Werknemers en ondernemingsraad in middelgrote ondernemingen, Ministerie SZW, juni Heijink,J.Z. De drie raden, het samenspel van Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en Ondernemingsraad, Van Gorcum, Assen, 1988, ISBN Timmermans, mr. L., Over multinationale ondernemingen en medezeggenschap van werknemers : een ondernemingsrechtelijke studie, Doctorate institution: Rijksuniversiteit Utrecht, Plasman, J., Medezeggenschap in het geding. Een bedrijfspastorale, toegepaste sociaalethische studie over medezeggenschap (Den Haag 1988) Pool, J., P.J.D. Drenth, P.L. Koopman en C.J. Lammers, De volwassenwording van de medezeggenschap. Invloedsverhoudingen in de jaren tachtig, Gedrag en Organisatie 1:3 (1988),

14 172. J.C. Looise en F.G.M. de lange "Ondernemingsraden, bestuurders en besluitvorming", Eindrapport onderzoek Ondernemingsraden,, Universiteit Twente, Enschede & ITS Nijmegen, "Ondernemerschap en medezeggenschap", een onderzoek naar de spanningsrelatie tussen het ondernemerschap en de medezeggenschap van de werknemers bij installatiebedrijf Breman, promotie Rienk Goodijk, Universiteit Twente, Warmerdam, J, G. Kraaykamp, J. van den Berg & J. Heijink, Flexibele organisatie: krijgt de OR er vat op? In M. Akkermans, F. Huijgen & H. Doorewaard, Autonomie als arbeidssociologisch vraagstuk, afscheidsbundel prof. Dr. J.A.P. van Hoof, Zeist: Uitgeverij Kerkenbosch (1987) Nijs, W.F., Medezeggenschap, in: W.H.J. Reynaerts (red.), Arbeidsverhoudingen, theorie en praktijk (Leiden/Antwerpen 1987), J.C. Looise en J.Z. Heijink, De OR en zijn bevoegdheden. Interim-rapport onderzoek ondernemingsraden, ITS, Nijmegen, Koning, F. (1986). De ontwikkeling van de medezeggenschap, in: G.M.J. Veldkamp e.a. (red.), Sociaal-rechtelijk en sociaal-politiek denken sedert de Tweede Wereldoorlog. Veertig jaar Sociaal Maandblad Arbeid. Alphen aan den Rijn/Brussel: Samsom Uitgeverij De Man, H., Medezeggenschap, besluitvorming en organisatie : een analyse en evaluatie van dertien experimenten medezeggenschap, hun achtergronden en hun betekenis voor beleid, (COB/SER), 1985, ISBN Dambre, W., Geschiedenis van de ondernemingsraden in België (Antwerpen 1985) 180. Looise, J.C. (1985), Medezeggenschap via de cao. Een verkennende studie naar medezeggenschapsbepalingen in cao's, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Jrg.1, nr. 2, p Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Resultaten enquête instelling ondernemingsraden 1984, Ministerie SZW, april 1985, ISBN Andriessen, J.H.T.H., P.J.D. Drenth en C.J. Lammers, Medezeggenschap in Nederlandse bedrijven, verslag van een onderzoek naar participatie- en invloedsverhoudingen, Amsterdam- Oxford- New York, 1984, ISBN X 183. Ramondt, J., Ondernemingsraad, een blok aan het been? (SMO, Den Haag 1984) 184. Ber, drs. J van de, drs. F. Leijnse, (redactie), Medezeggenschap bij van Gend en Loos Samenvatting, COB/SER, Van den Heuvel, Grat, Industrieel burgerschap als uitnodiging, Een onderzoek naar de betekenis van medezeggenschapsrecht in de praktijk, Proefschrift, Kluwer, 1983, ISBN Man, Huibert de, Interim-evaluatie Experimenten Medezeggenschap COB/SER, april André de la Porte, J., Ondernemingsraad en achterban (1982) 14

15 188. "Ondernemingsraadpolitiek in Nederland", Een onderzoek naar de omgang met macht en conflict door de ondernemingsraad. Ad Teulings, Van Gennip, Amsterdam, Moolen, R.A.J. van der en H.A.A. Scholz, Voortgang van het programma Experimenten Medezeggenschap: een tussenbalans, Sociaal-Economische Raad, 1981, ISBN , Hijfte, B. van, J. de Jong, H. Keman en K. de Pater, Medezeggenschap en neo-corporatisme. Hoe de Wet op de Ondernemingsraden van 1950 tot stand kwam, Intermediair 19:18 (1983), Hübner, J.W., Worker participation. A comparative study between the systems of the Netherlands, the Federal Republic of Germany and the United Kingdom (Leiden 1981) Ottervanger, T.R. & R.M. Pais, Employee participation in corporate decision making: the Dutch model in: The International Lawyer 15 (1981), pp "Macht, motivatie en medezeggenschap". Een studie naar de determinanten van participatief gedrag van leden van overlegorganen in industriele bedrijven, A.M. Iwema-Koopman, Nijmegen, Stichting Studentenpers, Klaveren, M. van en J.C. Looise (1979), Werken in koöperatie. Een onderzoek naar de achtergronden en het functioneren van productie-koöperaties. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Vakcentrales, Utrecht. (326 pp) Slagter, W.J., De nieuwe ondernemingsraad: veranderingen in inspraak?, in: M. Mulder, S. Poppe, W.J. Slagter en P.J.M. Teunissen, De zelfstandige ondernemingsraad (Leiden/Antwerpen 1978), Scholten, G.R.M., Verdeling en zeggenschap: medezeggenschapsmogelijkheden in de Nederlandse arbeidsverhoudingen (1978) 197. Linden, J.M. van der (1977). De ondernemingsraad: taak, samenstelling en bevoegdheden. Een inleiding, in: W.J.C. Schouten (red.), Ondernemingsraad ter sprake. Scheveningen: Stichting Maatschappij en Onderneming Ondernemingsraden en medezeggenschap, een vergelijkend onderzoek naar struktuur en werkwijze van ondernemingsraden". Ben Hövels en Peter Nas, ITS Instituut voor Toegepaste Sociologie, Samson, Alphen aan den Rijn, Looise, J.C. (1976), De proef op de som. Een evaluatie van experimenten met medezeggenschap in Nederland. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Vakcentrales, Utrecht. (246 pp) Koning, F., Omtrent de ondernemingsraad (I) en (II) in: SMA 1975, pp en Nijs, W.F. de, De ontwikkeling van de medezeggenschap in Nederland in: Sociale Wetenschappen 18, 1975, nr. 1, pp "De Ondernemingsraad in Nederland". Verslag van een sociaal-psychologisch onderzoek naar attituden ten opzichte van en opinies over de aard en het functioneren van de OR bij een 15

16 aantal bedrijven. P. Drenth, J. van der Pijl, Commissie Opvoering Productiviteit, SER Lammers, C.J., Medezeggenschap en overleg in het bedrijf (Utrecht, Spectrum 1965) 204. Ormel, D.W., Medezeggenschap in de onderneming. Een situatietekening (Deventer 1965) Knaapen, A.L.M., De ondernemingsraden en de ontwikkeling van de medezeggenschap in de particuliere onderneming in Nederland en België (Assen 1952) 206. Smit Jr., G.J.A. (voorz.) e.a., De practijk van de ondernemingsraden in het buitenland. Rapport uitgebracht door de commissie, ingesteld door N.V.V. en S.D.A.P. (Amsterdam 1932) Bergh, G. van den (1924). De medezeggenschap der arbeiders in de partikuliere onderneming. Amsterdam: Ontwikkeling 208. Commissie ingesteld door N.V.V. en S.D.A.P., Bedrijfsorganisatie en medezeggenschap, RAPPORT, Amsterdam

Medezeggenschap: Ontwikkelingen in de 21 e eeuw

Medezeggenschap: Ontwikkelingen in de 21 e eeuw MEDEZEGGENSCHAP Medezeggenschap: Ontwikkelingen in de 21 e eeuw P.F. van der Heijden, F.B.J. Grapperhaus, G.J.J. Heerma van Voss, L. Timmerman en E. Verhulp Notitie Juni 2012 Medezeggenschap: Ontwikkelingen

Nadere informatie

Sociale innovatie: historie en toekomstperspectief

Sociale innovatie: historie en toekomstperspectief ARTIKELEN Sociale innovatie: historie en toekomstperspectief Frank Pot * Sociale innovatie (en latere varianten daarvan als slimmer werken en het nieuwe werken ) heeft de afgelopen tien jaar een plek gekregen

Nadere informatie

pagina Voorwoord 3 Samenvatting 5 DEEL 1: INLEIDING 35 1. Projectontwerp en werkwijze 35

pagina Voorwoord 3 Samenvatting 5 DEEL 1: INLEIDING 35 1. Projectontwerp en werkwijze 35 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Samenvatting 5 DEEL 1: INLEIDING 35 1. Projectontwerp en werkwijze 35 DEEL 2: VERTREKPUNT: WAAR STAAT DE MEDEZEGGENSCHAP? 43 2. Medezeggenschap en ondernemingsraad: definitie

Nadere informatie

Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten

Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten De landelijke OR-verkiezingen in 2014 en vergelijking met de eerdere verkiezingen onder het WOR-regime Harry van den Tillaart John Warmerdam Nijmegen, april 2014

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken

Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken Overzicht van determinanten, interventies en meetinstrumenten vanuit verschillende perspectieven Auteurs: Sandra Brouwer 1, Annet de Lange

Nadere informatie

Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk

Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk Eindrapportage December 2012 Onderzoeksteam Krista Visscher, Maaike de Groot, Sabine van Eck (Capgemini Consulting) Nicolette van Gestel, Irmgard Borghouts (Universiteit

Nadere informatie

Containers in de hal COMMENTAAR. Begripsbepaling: wat wordt verstaan onder duurzame inzetbaarheid?

Containers in de hal COMMENTAAR. Begripsbepaling: wat wordt verstaan onder duurzame inzetbaarheid? Tijdschrift voor HRM 2 2013 COMMENTAAR In deze bijdrage reflecteert Mark de Lat op het artikel Vitaliteitsmanagement; HR-activiteiten ter versterking van iemands duurzame inzetbaarheid. Containers in de

Nadere informatie

HRD en HRM: maakt één letter een wereld van verschil?

HRD en HRM: maakt één letter een wereld van verschil? HRD en HRM: maakt één letter een wereld van verschil? Develop is het onafhankelijke kwartaaltijdschrift voor Nederland en Vlaanderen over human resource development. Het tijdschrift is onderdeel van het

Nadere informatie

Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk

Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk Tussenrapportage juni 2012 Onderzoeksteam Krista Visscher, Maaike de Groot, Sabine van Eck (Capgemini Consulting) Nicolette van Gestel, Irmgard Borghouts (Universiteit

Nadere informatie

Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk, Tussenrapportage

Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk, Tussenrapportage Opdrachtgever SZW Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk, Tussenrapportage Opdrachtnemer Capgemini Consulting / Krista Visscher, Maaike de Groot, Sabine van Eck; Universiteit van Tilburg / Nicolette van

Nadere informatie

Gebruik, niet-gebruik of onderbenutting?

Gebruik, niet-gebruik of onderbenutting? Gebruik, niet-gebruik of onderbenutting? Onderzoek naar de mogelijke onderbenutting van bevoegdheden en mogelijkheden door de (Centrale) Ondernemingsraad in grote Nederlandse ondernemingen In opdracht

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave De

Nadere informatie

Sociale innovatie als inspiratie

Sociale innovatie als inspiratie Sociale innovatie als inspiratie inaugurele rede door prof. dr. f.d. (fr ank) pot inaugurele rede prof. dr. f.d. (fr ank) pot Investeren in de ontwikkeling van mensen en in slimmer werken legt de basis

Nadere informatie

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Meeting 16 Een uitgave van FNV Formaat Voorjaar 2013 De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Rechtspraak Reorganisatie en medezeggenschap TOPcollege Over de macht van aandeelhouders OR poptempel Paradiso

Nadere informatie

Beroepsonderwijs. Call for proposals. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. 2015 1e ronde

Beroepsonderwijs. Call for proposals. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. 2015 1e ronde 1 Hoofdstuk 1: Inleiding / Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposals Beroepsonderwijs 2015 1e ronde Den Haag, oktober 2014 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud

Nadere informatie

Sociale innovatie, kern van HRM

Sociale innovatie, kern van HRM Aukje Nauta en Kees Blokland 1 Sociale innovatie betreft vernieuwingen in het functioneren van (groepen) medewerkers met het oog op optimale bedrijfsprestaties en een prettig werkklimaat. Sociale innovatie

Nadere informatie

Beleidsbeïnvloeding door ziekenhuisondernemingsraden

Beleidsbeïnvloeding door ziekenhuisondernemingsraden Beleidsbeïnvloeding door ziekenhuisondernemingsraden November 2014 Het onderzoek over beleid en beïnvloeding van ziekenhuisondernemingsraden is een coproductie van Talent Support (Gert van Dongen) en het

Nadere informatie

Flexibel maar toch betrokken. Nicole Torka

Flexibel maar toch betrokken. Nicole Torka Flexibel maar toch betrokken Nicole Torka 2003 Ph.D. thesis University of Twente Twente University Press Also available in print: http://www.tup.utwente.nl/ Flexibel maar toch betrokken Samenstelling promotiecommissie

Nadere informatie

Onderzoeksjaarverslag 2012 faculteit Managementwetenschappen

Onderzoeksjaarverslag 2012 faculteit Managementwetenschappen Onderzoeksjaarverslag 2012 faculteit Managementwetenschappen Prof. dr. Marjolein Caniëls Dr. Monique Veld Maart 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 1 1. Onderzoeksbeleid en speerpunten van de faculteit Managementwetenschappen

Nadere informatie

Rijnlands eenlaags bestuursmodel heeft de toekomst Nieuwe arrangementen voor scheiding van bestuur en toezicht

Rijnlands eenlaags bestuursmodel heeft de toekomst Nieuwe arrangementen voor scheiding van bestuur en toezicht Rijnlands eenlaags bestuursmodel heeft de toekomst Nieuwe arrangementen voor scheiding van bestuur en toezicht Dr. Stefan C. Peij Rijnlands eenlaags bestuursmodel heeft de toekomst Nieuwe arrangementen

Nadere informatie

Verhouding ondernemingsraad vakbonden: communicerende of concurrerende vaten?

Verhouding ondernemingsraad vakbonden: communicerende of concurrerende vaten? Verhouding ondernemingsraad vakbonden: communicerende of concurrerende vaten? Prof. mr. L.C.J. Sprengers 1. Inleiding De relatie ondernemingsraad (OR) en vakbond kent vele facetten die de afgelopen decennia

Nadere informatie

Onderhandelaars onder handen

Onderhandelaars onder handen Onderhandelaars onder handen werken aan kennis en kunde voor Cao-professionals Tilburg, november 2010 Dr. Joris de Rooij Drs. Kazimier Helfenrath ir. Ferdi van Wersch Drs. Elise Sijstermans IVA beleidsonderzoek

Nadere informatie

Co-makership rond Leven Lang Leren in het hbo. Dr. Harm van Lieshout (redactie)

Co-makership rond Leven Lang Leren in het hbo. Dr. Harm van Lieshout (redactie) Co-makership rond Leven Lang Leren in het hbo Dr. Harm van Lieshout (redactie) Co-makership rond Leven Lang Leren in het hbo Januari 202 Kenniscentrum Arbeid Hanzehogeschool Groningen Colofon Titel Co-makership

Nadere informatie

Kennis. in ontwikkeling. Vier jaar onderzoek naar arbeid. TNO Arbeid. Inhoudsopgave

Kennis. in ontwikkeling. Vier jaar onderzoek naar arbeid. TNO Arbeid. Inhoudsopgave Kennis in ontwikkeling, juni 2003 Kennis in ontwikkeling Kennisontwikkeling is een uitgave waarin TNO Arbeid de resultaten van kennisinvesteringsactiviteiten presenteert. TNO Arbeid Vier jaar onderzoek

Nadere informatie

Diversiteit in het personeelsbestand

Diversiteit in het personeelsbestand 09 03 Diversiteit in het personeelsbestand advies Diversiteit in het personeelsbestand Uitgebracht aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Sociale Zaken

Nadere informatie

LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PROF DR J.G.A. VAN MIERLO

LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PROF DR J.G.A. VAN MIERLO BIJLAGE 2 LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PR DR J.G.A. VAN MIERLO I. ARTIKELEN, CONGRESPAPERS EN BOEKBIJDRAGEN 1. 1977-1 2. 1977-2 3. 1977-3 4. 1978-1 5. 1978-2 6. 1978-3 7. 1978-4 rapport 8.

Nadere informatie

Moed&Vertrouwen. Rapport van het onderzoek menselijke factoren en het functioneren en effect van de ondernemingsraad

Moed&Vertrouwen. Rapport van het onderzoek menselijke factoren en het functioneren en effect van de ondernemingsraad Moed&Vertrouwen Rapport van het onderzoek menselijke factoren en het functioneren en effect van de ondernemingsraad Samenvatting voor de respondenten op de internetenquête Jan Heijink februari 2013 2013

Nadere informatie

I-deals in Nederland: welke werkgevers sluiten ze en wat kan het hun opleveren?

I-deals in Nederland: welke werkgevers sluiten ze en wat kan het hun opleveren? I-deals in Nederland: welke werkgevers sluiten ze en wat kan het hun opleveren? Luc Dorenbosch, Marianne van Zwieten en Karolus Kraan Deze studie richt zich enerzijds op factoren die de ruimte bepalen

Nadere informatie

Nationaal onderzoek duurzame inzetbaarheid: Demotie is geen taboe meer. Langer werken: Pilot bij Havenbedrijf Rotterdam.

Nationaal onderzoek duurzame inzetbaarheid: Demotie is geen taboe meer. Langer werken: Pilot bij Havenbedrijf Rotterdam. Special / 2012 18 4 Langer werken: Pilot bij Havenbedrijf Rotterdam. 14 Gezonder werken: Neem eens wat vaker de trap. 10 Anders werken: Stop met contracten voor onbepaalde tijd. Nationaal onderzoek duurzame

Nadere informatie

Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 F +31 888668728 infodesk@tno.nl

Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 F +31 888668728 infodesk@tno.nl i nnovation for lifez TNO-rapport TNO 2015 Rf 0255 Gezond Leven Utrechtseweg 48 3704 HE Zeist Postbus 360 3700 AJ Zeist www.tno.nl T +31 888666000 Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 F +31 888668728

Nadere informatie