Expeditie Soft Controls. IIA congres 25 juni 2008 drs Marty JJ van den Nieuwelaar RO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Expeditie Soft Controls. IIA congres 25 juni 2008 drs Marty JJ van den Nieuwelaar RO"

Transcriptie

1 Expeditie Soft Controls IIA congres 25 juni 2008 drs Marty JJ van den Nieuwelaar RO

2 Introductie Welkom in de jungle Korte instructie over de bewoners van de jungle en hun (gevaarlijke) gedrag Basisinstructie Soft Controls Enkele tools voor overleving in de jungle Tools voor eendaagse expedities Tools voor meerdaagse expedities op bekend terrein Tools voor meerdaagse expedities op onbekend terrein

3 De jungle en haar bewoners OMGEVINGS OMGEVINGS FACTOREN FACTOREN Beheersingskader Organis atiedoels tellingen, beleid en s trategie Hard- Hard- Controls Controls Soft- Soft- Controls Controls Gevolgen Gevolgen Organisatie PERSOONLIJKE PERSOONLIJKE FACTOREN FACTOREN

4 Gedrag van de bewoners MENTALE KAART FILTER 2: persoonlijke interpretatie INVLOEDEN VANUIT DE ORGANIS ATIE OMGEVING Bedoeld en onbedoeld GEDRAG VAN LEIDING EN MEDEWERKERS FILTER 1: selectieve waarneming

5 Roth Basisinstructies Bestaande definities People s integrity and ethical value; organizational commitment to competence; management s philosophy and operating style; management s understanding and management of risk; and communication Leijtens (Otten, Hartog, de Korte) Een integratie van de definitie van self controls en social controls: Self controls: Dominante waarden en normen die een individu eigen is; Social controls: individuele normen en waarden van de organisatieleden, alsmede de normen en waarden van de groep waartoe de individuen behoren De Heus en Stremmelaar Een beheersingsmaatregel welke - meer dan hard controls - ingrijpt op cq appeleert aan het persoonlijk functioneren van de medewerkers. Soft controls zijn op te vatten als maatregelen die van invloed zijn op bv motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie en normen en waarden van medewerkers.

6 Een nieuwe definitie van Soft Controls Soft Controls van de eerste orde zijn alle gedragsbeïnvloedende maatregelen in een organisatie die een direct appel beogen op de innerlijke wereld van management en medewerkers, die gericht zijn op het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. elementen definitie : Gedragsbeïnvloeding Maatregelen Direct appel De innerlijke wereld Doelrealisatie

7 Een nieuwe definitie van Soft Controls Soft Controls van de tweede orde zijn alle niet-direct observeerbare factoren die ertoe leiden dat medewerkers en management zich gedragen op de wijze die de organisatie wenselijk acht Elementen definitie Niet-direct observeerbaar Alle factoren Gewenst gedrag

8 Domeinen van Soft Controls: Soft Controls van de 2e orde MENTALE KAART FILTER 2: persoonlijke interpretatie INVLOEDEN VANUIT DE ORGANIS ATIE OMGEVING Bedoeld en onbedoeld GEDRAG VAN LEIDING EN MEDEWERKERS Soft Controls van de 1ste orde FILTER 1: selectieve waarneming

9 Hard controls vs Soft Controls Hard Controls Soft Controls eerste orde Functieprofiel Uitdragen en naleven Competenties Soft Controls tweede orde Gedragscode Uitdragen en naleven Internalisatie normen en waarden Trainingsprogramma s Interactie en coaching tijdens sessies Kennis, vaardigheden en attitude Werving en De inhoud van het Individuele bewustzijn selectieprocedure selectiegesprek Persoonlijk Ontwikkel Verloop van Innerlijke groei Plan begeleidingsgesprekken Visie en missie Tone at the top Loyaliteit en houding Dilemmatraining Bespreking dilemma s Morele competentie Organisatie normen en waarden Uitdragen en bespreken van normen en waarden Integratie individuele en collectieve normen

10 Oefening: Hard Controls en Soft Controls van de eerste en tweede orde herkennen in deze expeditie training. Het doel is: Ieder expeditielid gaat aan het einde weg met de idee: Hier wil ik wat mee doen!!!!!! Wat zijn de Hard Controls? Wat zijn de Soft Controls van de eerste orde? Wat zijn de Soft Controls van de tweede orde?

11 Dan zijn we nu toe aan het echte werk!!!

12 Uitvoeren veldonderzoek Tools voor eendaagse expedities Deskresearch Enquete Interviews Checklists en gestandaardiseerde vragenlijsten Alternatieve onderzoeksmethoden Groepsinterviews Workshops

13 Checklists (COSO) Management s Philosophy and Operating Style Management s philosophy and operating style affect the way the Company is managed, including the kinds of business risk accepted. A company that has been successful taking significant risks may have a different outlook on internal control than one that has faced harsh economic or regulatory consequences as a result of venturing into dangerous territory. An informally managed company may control operations largely by face-to-face contact with key managers. A more formally managed one may rely more on written policies, performance indicators, and exception reports. Agree Disagree 19 Management accepts the appropriate amount of business risk NA 20. Key personnel have not resigned unexpectedly or on short notice, and employee turnover is not excessive NA 21. Employees in your function feel they are adding value within the Company s overall strategy NA 22. Management meetings are held periodically within your function and are frequently attended by senior management NA 23. Objectives established by senior management are realistic and achievable NA 24. Management views accounting treatment for transactions or activities in a balanced manner, neither too aggressive nor too conservative NA 25. Management views accounting function as an important element in the overall system of internal control rather than an obstacle to be avoided or overcome NA 26. Management routinely assesses various risks to achieving business objectives NA 27. Management appropriately balances the focus on short-term reported results with long-term business objectives and does not exert inappropriate pressure to achieve earnings objectives NA 28. Estimates required for your function s activities are based on sound models, verifiable market data, and fair assumptions NA

14 Mapping van cultuur Cultuur Familie Hierarchie Adhocratie Huidige situatie Gewenste situatie Markt

15 Uitvoeren veldonderzoek Tools voor meerdaagse expedities op bekend terrein Kwalitatief interviewen Control Self Assessment Modellen Simons Zee(ven)stermodel Creatieve technieken Mindmapping Associëren

16 Kenmerken Kwalitatief interviewen Weinig gestructureerd qua vraagstelling Gericht op feiten (Hard Controls), ervaringen en belevingen (Soft Controls) van de respondent Levert veel (ongestructureerde) subjectieve informatie op over de werking van Hard en Soft Controls Vereist flexibiliteit, interesse, openheid en respect van de interviewer Persoonlijkheid, bagage en vooroordelen van interviewer en respondent spelen een belangrijke rol in het verkrijgen van betrouwbare informatie (Zelf)reflectie is onmisbaar Toetsing aan een referentiekader is lastig, maar niet onmogelijk

17 Het opstellen van goede vragen Aandachtspunten bij het formuleren van een vraag Open formulering Geven ze de respondent voldoende ruimte om informatie te geven Bereik van de vraag Bevat de vraag kwalificaties Bevat de vraag verwijzingen naar bronnen Is de vraag helder en duidelijk gesteld en sluit de taal van de vraag aan op de doelgroep Zit er een logische volgorde in Welke informatie verwacht men te krijgen op de vraag Sluit deze aan op de doelstelling en vraagstelling van het onderzoek Sluiten ze aan op het onderwerp van onderzoek

18 Hoogrendementsvragen Hoogrendementsvragen zijn vragen die beogen de ander aan het denken te zetten. Voorbeeld: Hoe weet u of medewerkers en leidinggevenden de gedragscode goed begrijpen? i.p.v.: Begrijpen al uw medewerkers en leidinggevenden de gedragscode? HR vragen voldoen in hoge mate aan de eerder genoemde aandachtspunten.

19 Oefenen tools Bedenk een aantal hoogrendementsvragen rondom het onderwerp thema Tone at the top bij integriteitsbeleid Reflectie

20 Aanpak Control Risk Self Assessment Doelstellingen Actieplan Risicoinventarisatie Selectie maatregelen Prioritering risico s Inventarisatie maatregelen

21 Beliefs systems Boundary systems Core values Risks to be avoided Simons Business strategy Strategic uncertainties Critical performance variables Interactive control systems Diagnostic control systems

22 Mindmapping

23 Associëren Plezier Elkaar aanvullen Bier en chips Ontspannen Verborgen agenda Zingen Vertrouwen Communicatie Spelbreker Samen Competitie Scheidsrechter Regels Winnen Delen met elkaar Resultaat Werken

24 Technieken voor meerdaagse expedities op onbekend terrein Inzicht in mentale modellen Inferentieladder Linkerkolom Inzicht in dilemma Alignment audit Dilemma training

25 Inzicht in mentale modellen Ieder mens leeft in de veronderstelling dat: onze overtuigingen de waarheid vormen; de waarheid voor de hand ligt; onze overtuigingen berusten op echte gegevens; de gegevens die we selecteren de echte gegevens zijn. De inferentieladder Waarneembare gegevens en ervaringen Selectie van gegevens Het geven van betekenis, op basis van bepaalde uitgangspunten, aan bepaalde gegevens Het trekken van conclusies Overtuigingen die men heeft Ik handel op basis van mijn overtuigingen

26 Inzicht in mentale modellen Zinvolle vragen die gesteld kunnen worden of liever door de deelnemers gesteld kunnen worden zijn: Wat zijn de feiten achter je bewering Is iedereen het over deze feiten eens Kun je eens hardop redeneren Hoe kom je vanuit de gegevens tot deze veronderstelling Wat bedoelde je toen je zei. Heb ik het goed begrepen dat.

27 De linkerkolom Gedachten Gevoelens Emoties Feitelijke weergave van het gesprek van de deelnemer

28 Alignment audit Inzicht in dilemma s

29 Een moreel dilemma oplossen Stap 1 Onderzoek de mogelijke gevolgen van je keuze Stap 2 Onderzoek de acties zelf Stap 3 Neem een besluit Stap 4 Onderzoek hoe je de schade dan wel de nadelen die voortvloeien uit je beslissing kunt beperken, compenseren of goedmaken Stap 5 Laatste check.

30 Wilt u meer weten: Diverse meerdaagse trainingen auditen Soft Controls Rijksacademie: Module auditen Soft Controls NivRa/Vera: Auditen Soft Controls: een (on)mogelijke opgave IIA (gepland najaar 2008??) Diverse publicaties Have S. ten e.a., Het Managementmodellenboek, Reed Business Information, Den Haag, 2005; Byttebier I., Creativiteit Hoe? Zo!, Lannoo, Tielt, 2002; Cools K., Controle is goed, vertrouwen nog beter, koninklijke van Gorcum; 2005; Heus R. de en Stremmelaar M., Auditing Soft Controls, Kluwer, Roth, J., Control Model Implementation: Best practices, Institute of Internal Auditors, Quinn en Cameron, Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur, academic service, schoonhoven, 1999; Senge, P., De vijfde discipline: Praktijkboek, academic service, Schoonhoven, 1995; Eigen publicaties Hoofdstuk Soft Controls in boek: Auditing bij de rijksoverheid, verkrijgbaar via Rijksacademie voor Financiën en Economie. Artikel in Faces januari 2007 (Universiteit van Tilburg); De demystificatie van Soft Controls.

Interne Beheersing. Organisatiecultuur

Interne Beheersing. Organisatiecultuur Interne Beheersing & Organisatiecultuur Sander Zeijlemaker MSc Controlling Nivra-Nyenrode Take a look at this list of corporate values: Communication. Respect. Integrity. Excellence. They sound pretty

Nadere informatie

Employee Engagement ten tijde van organisatieverandering

Employee Engagement ten tijde van organisatieverandering Employee Engagement ten tijde van organisatieverandering Een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de employee engagement van medewerkers van de Business Unit Television van Philips Consumer

Nadere informatie

Soft Control? Hard nodig! Afstudeeronderzoek TIASNimbas STRIKT VERTROUWELIJK. Datum: 11 januari 2008

Soft Control? Hard nodig! Afstudeeronderzoek TIASNimbas STRIKT VERTROUWELIJK. Datum: 11 januari 2008 Soft Control? Hard nodig! Afstudeeronderzoek TIASNimbas STRIKT VERTROUWELIJK Datum: 11 januari 2008 Dit rapport is gericht aan: drs G.A. Möller drs C.T.L. Korthout drs F.L. Kusse mevrouw drs L.M.T. Boeren

Nadere informatie

Auditing Social controls

Auditing Social controls Auditing Social controls Handvatten voor het meten van Entity level social controls Instituut van Internal Auditors Nederland Auditing Social controls Handvatten voor het meten van Entity level social

Nadere informatie

Tax Control Framework

Tax Control Framework Tax Control Framework Van risicogericht naar "in control": het werk verandert DV 401-1Z*1PL 12345 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Internationale ontwikkelingen Corporate Governance

Nadere informatie

Deloitte Academy Learning Solutions 2015. Aruba

Deloitte Academy Learning Solutions 2015. Aruba Deloitte Academy Learning Solutions 2015 Aruba Dutch Caribbean, 2015 Welkom bij Deloitte Academy Learning Solutions for a 21st century workforce Groeien, ontwikkelen, verbreden, verdiepen? Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Employer branding en HR- marketing in Belgische ondernemingen

Employer branding en HR- marketing in Belgische ondernemingen UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2004-2005 Employer branding en HR- marketing in Belgische ondernemingen Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van Licentiaat

Nadere informatie

EEN BEÏNVLOEDBARE COMBINATIE?

EEN BEÏNVLOEDBARE COMBINATIE? EEN BEÏNVLOEDBARE COMBINATIE? MINDSET & LEAN EEN BEÏNVLOEDBARE COMBINATIE? Is de invoering van onderdelen van Lean van invloed op de mindset? Masterthesis MHBA 10 Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus

Nadere informatie

Via Interne Beheersing naar Corporate Governance Achtergronden

Via Interne Beheersing naar Corporate Governance Achtergronden Via Interne Beheersing naar Corporate Governance Achtergronden Het is een goed initiatief van het Koninklijk NIVRA om via deze publicatie een aanzet te geven tot een analyse en een beoordeling van interne-beheersingssystemen

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

Veranderbereidheid van leraren als voorwaarde voor de ontwikkeling naar een lerende organisatie met een professionele cultuur

Veranderbereidheid van leraren als voorwaarde voor de ontwikkeling naar een lerende organisatie met een professionele cultuur Masterthesis Human Resource Management Dwarsliggers houden de trein op de rails Veranderbereidheid van leraren als voorwaarde voor de ontwikkeling naar een lerende organisatie met een professionele cultuur

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Organisatiegedrag en Cultuur. Het effect van organisatiecultuur op klanttevredenheid

Eindopdracht Masterclass Organisatiegedrag en Cultuur. Het effect van organisatiecultuur op klanttevredenheid Eindopdracht Masterclass Organisatiegedrag en Cultuur Het effect van organisatiecultuur op klanttevredenheid Cursist: Maarten Hopman Docent: Dhr. F. Lock Cursistnummer: 349858 Vertrouwelijk document Datum:

Nadere informatie

Vertrouwen over grenzen heen

Vertrouwen over grenzen heen Vertrouwen over grenzen heen Case study naar de wijze waarop verschillende culturen omgaan met vertrouwen binnen een internationale samenwerkingsrelatie, specifiek bij de vorming van een internationaal

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE

WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE OP BASIS VAN GEACCEPTEERDE METHODES OP HET TERREIN VAN IT GOVERNANCE MASTER THESIS WILCO LEENSLAG UNIVERSITEIT TWENTE - 2 - MASTER THESIS WILCO LEENSLAG Master

Nadere informatie

Appreciative Auditing

Appreciative Auditing AMSTERDAM BUSINESS SCHOOL UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Appreciative Auditing Waarderend auditen Anthoon Haagsma 8 9 2008 Referaat EMIA/PDOOA Amsterdam Business School Universiteit van Amsterdam Begeleider:

Nadere informatie

DE RELATIE TUSSEN LEIDERSCHAPSSTIJL EN DE ORGANISATIEGROOTTE

DE RELATIE TUSSEN LEIDERSCHAPSSTIJL EN DE ORGANISATIEGROOTTE FACULTEIT GENEESKUNDE EN FARMACIE GERONTOLOGIE DE RELATIE TUSSEN LEIDERSCHAPSSTIJL EN DE ORGANISATIEGROOTTE Een onderzoek naar de relatie tussen leiderschapsstijl van de directie enerzijds en de grootte

Nadere informatie

Welke aanpakken zijn er voor het implementeren van veranderingen?

Welke aanpakken zijn er voor het implementeren van veranderingen? Implementatie Het realiseren van verandering 498 7 implementatie Dit hoofdstuk gaat over het implementeren van veranderingen. De eerste vraag is welke aanpakken er zijn voor het implementeren van veranderingen.

Nadere informatie

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht Universiteit Utrecht Strategie implementatie: een kwestie van structuur en rolopvattingen Over de invloed van structuur en rolopvattingen van managers op de betekenisgeving van managers aan strategie implementatie

Nadere informatie

door Prof. Dr. AMM Tjeu Blommaert

door Prof. Dr. AMM Tjeu Blommaert door Prof. Dr. AMM Tjeu Blommaert Culture is omnipotent. Culture can kill the best strategic plan. There is no contest. If culture is the sum of our values, beliefs, rights, and rituals, culture is reality.

Nadere informatie

Van internal control & New Governance

Van internal control & New Governance Van internal control & New Governance of de toekomst van risicobeheersing in Nederland Masterthesis; master Nederlands recht, specialisatie handels- en ondernemingsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

Naar een passend control framework voor het bestuur van het HBO

Naar een passend control framework voor het bestuur van het HBO Naar een passend control framework voor het bestuur van het HBO Een reflectie op de Governance van de sector Buuren, C.M. van Capelle aan den IJssel Juli 2011 Begeleider: Dr. F.J. de Graaf Instelling:

Nadere informatie

Continuous monitoring en continuous auditing: continuous solutions?

Continuous monitoring en continuous auditing: continuous solutions? Continuous monitoring en continuous auditing: continuous solutions? Studenten: J. Jacobs en M. Hoetjes Studentnummers: 9981121 en 9981122 Teamnummer: 612 Afstudeerbegeleider: Drs. B.J. van Staveren RE

Nadere informatie

Om op een gestructureerde en marktconforme wijze de

Om op een gestructureerde en marktconforme wijze de Artikel Informatiebeveiliging een gedragsbenadering Marcel Koers en Arno Nuijten Organisaties worden geconfronteerd met de problematiek rond informatiebeveiliging. Managers en security officers zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Integrated Reporting Opkomst niet-financiële informatie vraagt om betere beheersing

Integrated Reporting Opkomst niet-financiële informatie vraagt om betere beheersing Opkomst niet-financiële informatie vraagt om betere beheersing Drs. Wim Bartels RA en drs. Maurice op het Veld RE Niet-financiële informatie wint de afgelopen decennia aan belang. Steeds meer bestuurders

Nadere informatie

Ethiek organiseren. Harry Hummels

Ethiek organiseren. Harry Hummels Ethiek organiseren Harry Hummels De ethiek van een organisatie wordt in belangrijke mate bepaald door de mensen die er werkzaam zijn. Ethiek is echter niet alleen een individuele aangelegenheid. Slechts

Nadere informatie

Verandermanagement: Betekenisverlening in actie!

Verandermanagement: Betekenisverlening in actie! Verandermanagement: Betekenisverlening in actie! Jan Jonker en Marco de Witte Work in Progress april 2010 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I: Veranderbenadering Hoofdstuk 1. Veranderen: meer dan inhoud alleen

Nadere informatie

Voorjaar 2011 CHAPNEWS

Voorjaar 2011 CHAPNEWS Voorjaar 2011 CHAPNEWS VAN DE VOORZITTER In 2009 heeft ISACA Netherlands Chapter een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de 24 grootste Internal Audit (IA) afdelingen in Nederland. Hierbij is

Nadere informatie

Enterprise Data Management: nut en noodzaak

Enterprise Data Management: nut en noodzaak Enterprise Data : nut en noodzaak Ronald Jonker RE RA, drs. Jeroen Tegelaar en drs. Jan Geurtsen Enterprise Data betreft het geheel van activiteiten gericht op het zorgvuldig, logisch, bedrijfsmatig en

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2014 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie