Woord vooraf. Zoetermeer, augustus 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woord vooraf. Zoetermeer, augustus 2005"

Transcriptie

1 i Woord vooraf Op basis van het aantal in omloop gebrachte varianten in fittersboekjes kan verondersteld worden, dat aan dergelijke boekjes een grote behoefte bestaat. Een aantal bij de VOMI, Branchevereniging van dienstverlenende ondernemers t.b.v. de procesindustrie, aangesloten bedrijven heeft daarom het initiatief genomen om de inhoud van bestaande fittersboekjes op aard en soort informatie te beoordelen. Een aantal deskundigen op dit vakgebied heeft voor dit doel een werkgroep gevormd, hetgeen er toe heeft geleid dat in maart 2000 de eerste druk van het VOMI Fitterszakboekje verscheen. Deze derde geheel herziene druk van het VOMI Fitterszakboekje is opnieuw het resultaat van samenwerking tussen de VOMI-lidbedrijven en Reed Business Information. In het bijzonder willen wij de heren Kranendonk en Piersma danken voor hun inbreng bij de totstandkoming van deze editie. Zoetermeer, augustus 2005

2 ii VOMI Fitterszakboekje Opmerkingen, commentaar en suggesties worden bijzonder op prijs gesteld zodat de inhoud van dit zakboekje zo goed mogelijk op de dagelijkse praktijk kan worden afgestemd. Uw reacties kunt u zenden aan: VOMI Postbus AD Zoetermeer telefoon: (079) fax: (079) website: Eindredactie : ing. N. Witten Uitgever : mw. drs. P.J.M. Meijer-Sasse 2005 Reed Business Information bv, Doetinchem Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, No part of this work may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any means without written permission from the publisher. Dit VOMI Fitterszakboekje is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De uitgever stelt zich echter niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel nog voorkomende onjuistheden in de inhoud van deze uitgave.

3 INHOUD iii Inhoud ASME 1 Pijpafmetingen volgens ASME B36.10, pag. 1 2 Lasbochten ASME B16.28 (90 en 180 ), pag Lasbochten ASME B16.9 (45 en 90 ), pag Lasbochten ASME B16.9 (180 ), pag Las T-stukken ASME B16.9, pag Las-verloop T-stukken ASME B16.9, pag Concentrische las-verloopstukken ASME B16.9, pag Lasbodems ASME B16.9, pag Weldolets ASME/MSS SP, pag Threadolets ASME/MSS SP, pag Elbolets volgens ASME/MSS SP, pag Latrolets volgens ASME/MSS SP, pag Swage Nippels met draad en laskant, pag Codering van ASME-flenzen, pag Welding-Neck flenzen ASME B16.5, pag Long welding neck flenzen ASME B16.5, pag Lap-Joint flenzen ASME B16.5, pag Slip-on flenzen ASME B16.5, pag Socket Weld flenzen ASME B16.5, pag Draadflenzen ASME B16.5, pag Blindflenzen ASME B16.5, pag RTJ-flenzen volgens ASME B16.5, pag Studbolts ASME B16.5, pag Lengteberekening van studbolts, pag Vlakke pakkingen voor ASME-flenzen, pag Ring Joint afdichtingen, pag Profielvormen, pag Spiraalgewonden pakkingen, pag Standaard-profielvormen, pag Maatvoering bril- en steekflenzen, pag. 77

4 iv VOMI Fitterszakboekje DIN 30 DIN-pijpafmetingen, pag Lasbochten DIN S, pag T-stukken recht DIN 2615/1, pag T-stukken verloop DIN 2615/1, pag Concentrische lasverloopstukken DIN 2616/2, pag Excentrische lasverloopstukken DIN 2616/1, pag Klöpperbodems DIN 28011, pag Zadelstukken DIN 2618/WG561, pag Inlasbochten DIN 2619/WG551, pag Codering van DIN-flenzen, pag Voorlasflenzen DIN, pag Overschuifflenzen DIN, pag Vlakke lasflenzen DIN, pag Blindflenzen DIN, pag Lengteberekening van moerbouten, pag Metrische moerbouten, pag Vlakke pakkingen, pag Kamprofielpakkingen, pag Kamprofielvormen, pag. 124 ALGEMEEN 48 Pijpen, pag Enkele begrippen, pag Pijpmaterialen, pag Keurpijp, pag Buigen van pijpen, pag Het maken van stompen van 45, pag Nippels, pag Afwerking flenspakkingvlakken, pag Standard finish, pag Smooth finish, pag Boordiameters voor schroefdraad, pag Pijpdraadverbindingen, pag Sleutelwijdte, pag Verklaringen van materiaalbeproevingen, pag Materialen vergelijk, pag De Isometric, pag Symbolen voor isometrische tekeningen, pag Leidingen en fittingen, pag Appendages, pag Tekentechnische symbolen, pag. 142

5 INHOUD v 61 Lassen, pag Lassysmbolen, pag Hoeklas, pag Samenstelling en opbouw van de lasaanduiding, pag Afkortingen en benamingen van lasprocessen (Engels- Nederlands), pag Lasposities, pag Pijpverbindingen, pag Algemene richtlijnen m.b.t. opslag en verwerking van RVS en Duplexmaterialen, pag Radiografieën van lassen, pag Fouttype codering, pag Meest gebruikte opnametechnieken voor radiografisch onderzoek, pag PABM bij het lassen, pag PABM bij aan lassen verwante processen, pag Vuistregels, pag Balkprofielen, pag Onderstoppingen, pag Hijswerk, pag Ladder als werkplek, pag Blusmiddelen, pag Gereedschapkist, pag Afkortingen, pag Woordenlijst, pag. 199 Trefwoordenregister, pag. 211 Over de VOMI, pag. 215 Alle in het boekje aangegeven maten zijn, tenzij anders aangegeven, in milimeters (mm).

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een e-mailadres

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren UITWERKINGEN Achtste druk Boekhouden geboekstaafd 2 Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd 2 Uitwerkingen Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

Extra les: Verzekeringen

Extra les: Verzekeringen Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Verzekeringen Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over verzekeringen hoort bij Zwart op wit.

Nadere informatie

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting 19 fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting Goed koopmansgebruik prof.dr. A.O. Lubbers Editie 2012 Sdu Uitgevers Den Haag, 2012 Meer informatie over

Nadere informatie

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie.

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Nederlands in beeld Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Vervolgmogelijkheid: Basiscursus 1 ISBN 9789461057228 www.nt2.nl

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren UITWERKINGEN Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd 1 Uitwerkingen Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Zevende druk Boekhouden geboekstaafd 3 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 3 Opgaven Drs. H. Fuchs Prof. dr.

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2013

Belastingrecht MBA 2013 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen opgaven Deel 4 Loonbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1 Ontwerp binnenwerk

Nadere informatie

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Basisboek marketingcommunicatie Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Esther de Berg (red.) Elyn Doornenbal Werner Kleiss Gabriëlle Kuiper Rutger Mackenbach bussum 2011 1/8 Deze hoort bij Basisboek

Nadere informatie

ZELF STARTEN MET NEDERLANDS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN

ZELF STARTEN MET NEDERLANDS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN ZELF STARTEN MET NEDERLANDS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN Het zelfstudiepakket Zelf starten met Nederlands is ontwikkeld door Uitgeverij Boom in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nadere informatie

Dokters voor de rechter

Dokters voor de rechter Dokters voor de rechter Tien jaar tuchtuitspraken in Medisch Contact Paul Rijksen Reed Business, Amsterdam Medisch Contact, Utrecht Inleiding.indd 1 Reed Business, Amsterdam 2011 Medisch Contact, Utrecht

Nadere informatie

De aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering Dit boek is het achtste deel van een boekenreeks van Uitgeverij Paris: de ACIS-serie. ACIS staat voor het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies. Dit multidisciplinaire

Nadere informatie

Dit werkboek hoort bij Bart de Best, Ketenbeheer in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag 2006, ISBN 978 90 12 11663 3

Dit werkboek hoort bij Bart de Best, Ketenbeheer in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag 2006, ISBN 978 90 12 11663 3 Werkboek Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98 80 www.sdu.nl/service Dit werkboek hoort bij Bart de Best,

Nadere informatie

Firewall Traffic Control

Firewall Traffic Control Firewall IPv4 Firewall IPv4 Setup In deze handleiding kunt u informatie vinden over alle mogelijke Firewall instellingen van de DrayTek Vigor 2130 en 2750. Hierin zullen wij alle algemene instellingen

Nadere informatie

OPGAVEN. Middle Management. Jan Heijnsdijk. Tweede druk

OPGAVEN. Middle Management. Jan Heijnsdijk. Tweede druk OPGAVEN Middle Management Jan Heijnsdijk Tweede druk Middle Management Opgaven Drs. J. Heijnsdijk Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Ontwerp omslag: G2K, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie:

Nadere informatie

WAN Internet Access. In de DrayTek router heeft u de mogelijkheid om tussen de volgende WAN connectie types te kiezen:

WAN Internet Access. In de DrayTek router heeft u de mogelijkheid om tussen de volgende WAN connectie types te kiezen: WAN WAN Setup In deze handleiding kunt u informatie vinden over alle mogelijke WAN instellingen van de DrayTek Vigor 2130 en 2750. Hierin zullen wij alle algemene instellingen bespreken die van toepassing

Nadere informatie

Basisboek Bedrijfseconomie OPGAVEN. P. de Boer M.P. Brouwers W. Koetzier. Negende druk

Basisboek Bedrijfseconomie OPGAVEN. P. de Boer M.P. Brouwers W. Koetzier. Negende druk Basisboek Bedrijfseconomie P. de Boer M.P. Brouwers W. Koetzier OPGAVEN Negende druk Basisboek bedrijfseconomie Opgaven P. de Boer M.P. Brouwers W. Koetzier Negende druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Dit werkboek hoort bij Bart de Best, Acceptatiecriteria, Sdu Uitgevers, Den Haag 2009, ISBN 978 90 12 58133 2

Dit werkboek hoort bij Bart de Best, Acceptatiecriteria, Sdu Uitgevers, Den Haag 2009, ISBN 978 90 12 58133 2 Werkboek Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98 80 www.sdu.nl/service Dit werkboek hoort bij Bart de Best,

Nadere informatie

Kennismaken met Lean Jan Wijnand Hoek, Mariël Koopmans, Marc Nieuwland, Albert Trip

Kennismaken met Lean Jan Wijnand Hoek, Mariël Koopmans, Marc Nieuwland, Albert Trip Kennismaken met Lean Jan Wijnand Hoek, Mariël Koopmans, Marc Nieuwland, Albert Trip + ONLINE CASE + ONLINE VRAGEN Kennismaken met Lean Jan Wijnand Hoek Mariël Koopmans Marc Nieuwland Albert Trip Meer informatie

Nadere informatie

Filteren van kinderporno op internet

Filteren van kinderporno op internet Filteren van kinderporno op internet Een verkenning van technieken en reguleringen in binnen- en buitenland Samenvatting W.Ph. Stol H.W.K. Kaspersen J. Kerstens E.R. Leukfeldt A.R. Lodder 26 mei 2008 Deze

Nadere informatie

Tweede druk. Noordhoff Uitgevers Groningen Houten

Tweede druk. Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Omslag: G2K, Groningen/Amsterdam Ontwerp en opmaak binnenwerk: Ebel Kuipers, Sappemeer Foto s binnenwerk: Corbis, Dreamstime en Hollandse Hoogte Eventuele

Nadere informatie

Aan de slag met Scrum

Aan de slag met Scrum Aan de slag met Scrum Hendrik Jan van Randen + AANVULLEND MATERIAAL Aan de slag met Scrum Hendrik Jan van Randen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media B.V. Postbus

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden

Basiskennis Boekhouden Basiskennis Boekhouden Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Basiskennis Boekhouden Basiskennis Boekhouden Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten Opmaak

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 2

Boekhouden voor het hbo deel 2 Boekhouden voor het hbo deel 2 Opgaven Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXCEL-WERKBLADEN + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo Deel 2 Opgaven Gerard van Heeswijk Stef Stienstra Meer informatie

Nadere informatie

Onderstaande recente producten kunnen 3G alleen als backup WAN poort gebruiken. - DrayTek Vigor 2710

Onderstaande recente producten kunnen 3G alleen als backup WAN poort gebruiken. - DrayTek Vigor 2710 3G WAN (Backup) 3G WAN (Backup) De USB poort van de DrayTek Vigor serie kunt u gebruiken voor meerdere toepassingen, denk hierbij aan USB Storage / USB Printer. Echter is het ook mogelijk om de USB poort

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2013

Belastingrecht MBA 2013 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders?

Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders? Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders? Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders? Een empirisch en rechtsvergelijkend onderzoek. M.V. Antokolskaia

Nadere informatie

Open Ports. Als eerste maakt u de regel actief. Dit kan door boven in het scherm een vinkje te zetten bij Enable Open Ports

Open Ports. Als eerste maakt u de regel actief. Dit kan door boven in het scherm een vinkje te zetten bij Enable Open Ports Open Ports Open Ports Met Open Ports kunt u een bepaalde serie poorten open zetten voor een bepaalde server/pc. Standaard zijn hier geen regels ingesteld. Wanneer u gebruik wilt maken van deze functie

Nadere informatie

Handboek Wet Verbetering Poortwachter

Handboek Wet Verbetering Poortwachter Handboek Wet Verbetering Poortwachter HANDBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER Voorkom een loonsanctie en vind in dit boek alles wat u moet weten over uw re-integratie verplichtingen bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie