Publicaties G.J.J.M. Straetmans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publicaties G.J.J.M. Straetmans"

Transcriptie

1 Publicaties G.J.J.M. Straetmans Straetmans, G.J.J.M., & Stalpers, S. (1980). Verslag van de proeftoets Onderwijskunde van het project "Computerondersteunde Toetsconstructie". Interne Documentatie nr.23. Arnhem: Instituut voor Toetsontwikkeling. Straetmans, G.J.J.M. (1982). Een geïndividualiseerd trainingsprogramma voor het beoordelen van practicumwerkstukken. Intern rapport Cariologie & Endodontologie CE Nijmegen: Katholieke Universiteit. Straetmans, G.J.J.M. (1983). Beoordelingskwaliteit en trainingseffect. Intern rapport Cariologie & Endodontologie CE Nijmegen: Katholieke Universiteit. Straetmans, G.J.J.M. (1984). De ontwikkeling van een trainingsprogramma voor het beoordelen van preklinische tandheelkundige werkstukken. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 91,3, Straetmans, G.J.J.M. (1984). Beoordelen van werkstukken. Een voorbeeld uit het tandheelkundig onderwijs. Pedagogische Studiën, 61,5, Verdonschot, E.H.A.M., Straetmans, G.J.J.M., Plasschaert, A.J.M., Vaags, D.W., & Nash, D.A. (1985). Patiënt Management Problemen. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 93,12, Straetmans, G.J.J.M. (1985). Evaluatie in het tandheelkundig onderwijs. Beoordelen van practicumwerkstukken en meten van probleemoplosvaardigheid. Academisch proefschrift KU Nijmegen. Meppel: Krips Repro. Straetmans, G.J.J.M. (1985). De toepassing van geschreven simulaties in het tandheelkundig onderwijs. Intern rapport Cariologie & Endodontologie CE Nijmegen: Katholieke Universiteit. Straetmans, G.J.J.M. (1985). Multipele Lineaire Regressie. Intern rapport Cariologie & Endodontologie CE Nijmegen: Katholieke Universiteit. Straetmans, G.J.J.M. (1986). Vakspecifieke toetsvormen. Intern rapport Cariologie & Endodontologie CE Nijmegen: Katholieke Universiteit. Verdonschot, E.H.A.M., Straetmans, G.J.J.M., Plasschaert, A.J.M., Vaags, D.W., & Nash, D.A. (1986). Een studie naar de validiteit van PMP's. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 93,1, Sanders, A.J., Straetmans, G.J.J.M., & Verdonschot, E.H.A.M. (1986). De computer als hulpmiddel bij het ontwikkelen van een toets voor probleemoplosvaardigheid in de tandheelkunde. In: W.J. van der Linden (Ed.), Moderne methoden van toetsconstructie. Bijdragen aan de Onderwijsresearch Dagen, no.3. Meppel: Swets & Zeitlinger. Straetmans, G.J.J.M., Sanders, A.J., Verdonschot, E.H.A.M., Plasschaert, A.J.M., & Vaags, D.W. (1986). Microcomputersimulatie van de tandheelkundige behandelingsplanning. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 93,2, Straetmans, G.J.J.M. (1986). De beoordelingskwaliteit beoordeeld. Een studie naar de betrouwbaarheid van twee beoordelingsinstrumenten voor de klasse IItweevlakspreparatie. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 93,7/8,

2 Lemmens, Ph.L.M., Straetmans, G.J.J.M., Peeters, M.C.R.B., & Letzel, H. (1987). A method of clinical evaluation of bulk fracture of amalgam restorations. Journal of Dentistry, 15,3, Straetmans, G.J.J.M., & Dijkstra, S. (1987). Een evaluatiemissie in het kader van het project "Modulering Opleidingen Metaalberoepen". Enschede: Universiteit Twente. Scholten, J.V.A., & Straetmans, G.J.J.M. (1989). Het gebruik van adaptieve feedback in computer ondersteund rekenonderwijs. In: E. de Corte & P. Span (Eds.), Onderwijsleerprocessen. Bijdragen aan de Onderwijsresearch Dagen. Meppel: Swets & Zeitlinger. Straetmans, G.J.J.M. (1989). Ontwerp-richtlijnen voor computer-based training. Opleiding & Ontwikkeling, 2,4, Straetmans, G.J.J.M. (1989). Zelfinstructie door middel van de computer. In: J.J. Peters, R.J.J.M. van Ommeren, P.W.J. Schramade & J.G.L. Thijssen (Red.), Gids voor de Opleidingspraktijk, Visies, modellen en technieken. afl.5, pp Hengstum, M. van, & Straetmans, G.J.J.M. (1990). Het effect van een in courseware geïntegreerde leerstrategie. In: C.M. van Putten & M. Beishuizen (Eds.), Informatietechnologie en media. Bijdragen aan de Onderwijsresearch Dagen. Meppel: Swets & Zeitlinger. Hasselerharm, E., & Straetmans, G.J.J.M. (1990). Een onderzoek naar de relatie tussen de vormgeving van leerlingsturing en leerprestaties in COO. In: C.M. van Putten & M. Beishuizen (Eds.), Informatietechnologie en media. Bijdragen aan de Onderwijsresearch Dagen. Meppel: Swets & Zeitlinger. Weeren, J.van, Krieken, R.van, & Straetmans, G.J.J.M. (1990). Deelkwalificaties AVO/VWO: Overzicht, evaluatie en perspectieven. Arnhem: Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito). Straetmans, G.J.J.M. (1991). Prestatiebeoordeling door middel van work sample tests. Opleiding & Ontwikkeling, 4,5, Straetmans, G.J.J.M. (1991). Evaluatie van de Intake-toets voor de primaire beroepsgerichte volwasseneneducatie. Arnhem: Cito. Straetmans, G.J.J.M. (1991). Een pleidooi voor gestandaardiseerde effectevaluatie. Opleiding & Ontwikkeling, 4,6, Straetmans, G.J.J.M. (1991). Een nieuwe markt voor gestandaardiseerde taalvaardigheidstoetsen? -verslag van een kleinschalig behoeftenonderzoek- Arnhem: Cito. Faasse, E. & Straetmans, G.J.J.M. (1991). Het beoordelen van verpleegtechnische vaardigheden. Onderwijs & Gezondheidszorg, 15,8, Straetmans, G.J.J.M. & Jong, J. de (1992). Het vaststellen van taalbeheersing bij werknemers. Opleiding & Ontwikkeling, 5,4,26-30.

3 Straetmans, G.J.J.M. (1993). Toetsopgaven bij 'De Taalkist'. Levende Talen, 483, Straetmans, G.J.J.M. (1993). Een itembank rekenen/wiskunde voor de Basiseducatie. Tijdschrift Volwassenen Educatie, 5, Straetmans, G.J.J.M. (1993). Het vaststellen van opleidingseffecten door vaardigheidsmeting. DESKunde, 4, Straetmans, G.J.J.M. (1993). Het vaststellen van competentie met vaardigheidstoetsen. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 11, 3, Straetmans, G.J.J.M. & Betgen, A. (1993). Spreadsheets en toetsing. Vaardigheidstoetsing op het gebied van spreadsheet-toepassingen in een bedrijfseconomische context. Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, 3, Straetmans, G.J.J.M. (1994). Effectevaluatie: elementaire ontwerprichtlijnen. In: Schramade e.a. (Red.): Handboek Effectief Opleiden. sectie 9.1-1, pp DELWEL/NVP: 's-gravenhage. Straetmans, G.J.J.M. (1994). De constructie van een rekenvaardigheidsschaal voor de Basiseducatie. Tijdschrift Volwassenen Educatie, nr 3, Straetmans, G.J.J.M. (1994). Een intaketoets rekenen/wiskunde voor de Basiseducatie. Tijdschrift Volwassenen Educatie, nr 4, Straetmans, G.J.J.M. (1994). De constructie van rekentoetsen voor de Basiseducatie. In: J.J. Peters, R.J.J.M. van Ommeren, P.W.J. Schramade & J.G.L. Thijssen (Red.), Gids voor de Opleidingspraktijk, afl. 17, 7-36,1-18. Straetmans, G.J.J.M. (1994). Verantwoord meten van competentie in het gezondheidszorgonderwijs. Onderwijs & Gezondheidszorg, 18, 9, Straetmans, G.J.J.M. (1995). Assessment in onderwijs en opleiding met competentietoetsen. In F. Dochy & R. de Rijke (red): Assessment Centers: Nieuwe toepassingen in opleiding en human resources management. Utrecht: Uitgeverij LEMMA BV. Straetmans, G.J.J.M. (1995). Het toetsen van vorderingen bij rekenen/wiskunde. Tijdschrift Volwassenen Educatie, 1, Straetmans, G.J.J.M. (1995). Een rekenvaardigheidsschaal voor de Basiseducatie: beschrijving en toepassingen. In H. ter Heege (eindredactie): Over Rekenen, nr 7. Enschede: SLO. Straetmans, G.J.J.M. (1995). Adaptief toetsen: de hergeboorte van een oud principe. Opleiding & Ontwikkeling, 8, 6, Straetmans, G.J.J.M. (1995). Adaptief toetsen: beschrijving van een veelbelovend toetsconcept. Tijdschrift Volwassenen Educatie, 6, Straetmans, G.J.J.M. (1996). Adaptief toetsen: kenmerken, motieven en instrumentarium. In Eggen, T.J.H.M., Jong, J.H.A.L. de, Noijons, J.J.E.A., Schuurs, U.R.I., & Straetmans, G.J.J.M. (Red.). Adaptief toetsen in de Volwasseneneducatie. Onderzoeksrapporten Algemeen Voortgezet Onderwijs. Arnhem: Cito.

4 Straetmans, G.J.J.M. (1996). Flexibel toetsen met behulp van itembanken. In Wolf, H.C. de, Benedictus, A., Hooge, J. de, Houtkoop, W., mc-daniël, O.C., & Lam, H. (Red.) Gids Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, 66, E 's- Gravenhage: VUGA Uitgeverij B.V. Straetmans, G.J.J.M., & Eggen, T.J.H.M. (1996). Adaptief toetsen in de Basiseducatie. OPD Memorandum Arnhem: Cito. Eggen, T.J.H.M., & Straetmans, G.J.J.M. (1996). Computerized Adaptive Testing for Classifying Examinees into Three Categories. Measurement and Research Department Reports Arnhem: Cito. Straetmans, G.J.J.M., & Eggen, T.J.H.M. (1997). Comparison of test administration procedures for placement decisions in a mathematics course. Measurement and Research Department Reports Arnhem: Cito. Straetmans, G.J.J.M., & Eggen, T.J.H.M. (1998). Comparison of test administration procedures for placement decisions in a mathematics course. Educational Research and Evaluation, 4, 3, Straetmans, G.J.J.M. & Eggen, T.J.H.M. (1998). Computerized Adaptive Testing. What it is and how it works. Educational Technology, 38, 1, Straetmans, G.J.J.M. (1998). Het toetsen van competenties. In: Schramade e.a. (Red.): Handboek Effectief Opleiden. sectie DELWEL/NVP: s-gravenhage Straetmans, G.J.J.M. (1998). Toetsing van competenties. Publicaties Voortgezet Onderwijs. Arnhem: Cito. Straetmans, G.J.J.M. (2000). Computergestuurde toetspakketten voor het opsporen van deficiënties op het gebied van rekenen en wiskunde. In S. Meeder & R. Heijnen (Red.). Toetsen en ICT in het Hoger Onderwijs. SURF. Straetmans, G.J.J.M. (2000). Conclusies trekken over competentie: een hachelijke zaak. In Tj. Idsinga (Red.): Assessments in de lerarenopleiding. Landelijk LiO Coördinaat: Leeuwarden. Eggen, T.J.H.M., & Straetmans, G.J.J.M. (2000). Computerized Adaptive Testing for classifying examinees into three categories. Educational and Psychological Measurement, 60, 5, Verschoor, A.J., & Straetmans, G.J.J.M. (2000). MathCAT: A testing system for adult mathematics education. In W.J. van der Linden & C.A.W. Glas (Eds.), Computerized Adaptive Testing: Theory and Practice. Kluwer Academic Publishers. Straetmans, G.J.J.M., & Sanders, P.F. (2001). Beoordelen van competenties van docenten. EPS-reeks 05. Educatief Partnerschap. Straetmans, G.J.J.M., & Diggele, J.van (2002). Anders opleiden, anders toetsen. BVE Brochurereeks Perspectief op Assessment, nr 1. Arnhem: Citogroep. Straetmans, G.J.J.M. (2002). Computers en toetsing: voor elkaar gemaakt. oktober 2001

5 Straetmans, G.J.J.M., Sluijsmans, D., Bolhuis, B.G., & Merriënboer, J.J.G. van (2003). Integratie van instructie en assessment in competentiegericht onderwijs. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 21, 3, Straetmans, G.J.J.M. (2004). Protocol portfolio Scoring. Praktisch artikel. OnderwijsInnovatie, 2, Straetmans, G.J.J.M. (2004). Protocol Portfolio Scoring. Een methode voor het systematisch scoren en vaststellen van competenties. BVE en HO Brochurereeks Perspectief op Assessment, nr. 4. Arnhem, Citogroep. Straetmans, G.J.J.M. (2005). Schijn bedriegt. Profiel,14, 8, Straetmans, G.J.J.M. (2005). Kijk op Competenties.De belangrijkste wetenswaardigheden over competenties en het beoordelen daarvan. BBE/HO Interne Publicaties. Arnhem: Citogroep. Straetmans, G.J.J.M., & Eggen, T.J.H.M. (2005). Afrekenen op rekenen. Over de rekenvaardigheid van pabo-studenten en de toetsing daarvan. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 23, 3, Straetmans, G.J.J.M. (2006). Protocol Portfolio Scoring. Conclusies trekken over de verwerving van competenties op grond van een beoordelingsportfolio. In: Schramade e.a. (Red.): Handboek Effectief Opleiden. sectie Reed Business Information BV: s-gravenhage. Straetmans, G.J.J.M. (2006). Assessment van competentie: definitie, knelpunten, ontwerpbeslissingen. In: Roelofs, E. & Straetmans, G. (Red.). Assessment in actie. Competentiebeoordeling in opleiding en beroep. Perspectief op assessment, nr. 6. Cito: Arnhem. Wilt u meer informatie over een of meerdere van bovenstaande publicaties dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Zie contactgegevens.

Workshops De afgelopen maanden heeft het RCEC drie workshops verzorgd:

Workshops De afgelopen maanden heeft het RCEC drie workshops verzorgd: Inleiding Bij deze ontvangt u de tweede nieuwbrief van het RCEC. Middels deze nieuwsbrief krijgt u een up-date over de laatste ontwikkelingen van het RCEC. Naast deze nieuwsbrief blijven wij u informeren

Nadere informatie

Ontwerpen van een instrument voor de collegiale screening van kennistoetsen

Ontwerpen van een instrument voor de collegiale screening van kennistoetsen Jan Adema Karin J. Gerritsen-van Leeuwenkamp MSc Dr. Gerard J.J.M. Straetmans NVE Nunspeet, 10 november 2016 Ontwerpen van een instrument voor de collegiale screening van kennistoetsen Inleiding Kwaliteit

Nadere informatie

Het Toetsen Tournée. Paul Drijvers Freudenthal Instituut Universiteit Utrecht

Het Toetsen Tournée. Paul Drijvers Freudenthal Instituut Universiteit Utrecht Het Toetsen Tournée Paul Drijvers Freudenthal Instituut Universiteit Utrecht www.fisme.science.uu.nl/ 2017-06-02 CET RVO TIMSS DTT LKT CE hv Opzet We bekijken een zestal nationale toetsen uit Nederland

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Beoordelen van leeruitkomsten en de rol van de werkplek daarbij. Projectteam HAN Werkplekleren 23 januari 2017

Beoordelen van leeruitkomsten en de rol van de werkplek daarbij. Projectteam HAN Werkplekleren 23 januari 2017 Beoordelen van leeruitkomsten en de rol van de werkplek daarbij Projectteam HAN Werkplekleren 23 januari 2017 Programma 16.30: Inleiding door Annemieke 16.50: Dialoog in groepen over het beoordelen van

Nadere informatie

Leeropbrengst van feedback in computergestuurde toetsen

Leeropbrengst van feedback in computergestuurde toetsen Eerste Hulp Bij Toetsen Grip op toetskwaliteit Literatuurverwijzingen Leeropbrengst van feedback in computergestuurde toetsen Wat is effectief? Fabienne van der Kleij Cito Leeropbrengst van feedback in

Nadere informatie

"Organisatie op scherp"

Organisatie op scherp "Organisatie op scherp" Wat betekent digitaal toetsen voor uw organisatie? Masterclass, I&I conferentie, 23 november 2011 Desirée Joosten-ten Brinke Open Universiteit Fontys Lerarenopleiding Tilburg Programma

Nadere informatie

betere leerprestaties?

betere leerprestaties? 2 Leidt het gebruik van digitale leerlingvolgsystemen tot betere leerprestaties? Marjan Faber & Adrie Visscher Universiteit Twente Digitale leerlingvolgsystemen geven leraren een terugkoppeling op hoe

Nadere informatie

vervolgopleiding doctoraal-examen Nederlands / Toegepaste Taalkunde, K.U. Nijmegen 1983 proefschrift Leren schrijven voor lezers 1990

vervolgopleiding doctoraal-examen Nederlands / Toegepaste Taalkunde, K.U. Nijmegen 1983 proefschrift Leren schrijven voor lezers 1990 Curriculum vitae naam voornamen geboortedatum adres Schuurs Uriël Richard Innocentius 16-06-1955 te ITP De Aanzet Putterstraat 12 6601 AM Wijchen telefoon mobiel: 06-23132096 werk: 024-3736728 privé: 024-6418819

Nadere informatie

Marjo Maas: fysiotherapeut / docent / onderzoeker Peer assessment De impact van peer assessment op het klinische redeneren en het klinisch handelen van fysiotherapeuten in opleiding en fysiotherapeuten

Nadere informatie

KRACHTIGE LEEROMGEVINGEN IN HET BEROEPSONDERWIJS

KRACHTIGE LEEROMGEVINGEN IN HET BEROEPSONDERWIJS KRACHTIGE LEEROMGEVINGEN IN HET BEROEPSONDERWIJS Rapportage voor Koning Willem I. College Opleiding Manager/ondernemer horeca van de Middelbare Horecaschool (MHS) HOGESCHOOL UTRECHT Wenja Heusdens, MSc

Nadere informatie

Leren in de brede school

Leren in de brede school Leren in de brede school P.Robert-Jan Simons Hoogleraar Universiteit Utrecht Directeur Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO) 2-12-2013 1 Brede school / Kindcentra Bredere functie dan onderwijs

Nadere informatie

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsverbetering van

Nadere informatie

Resultaten en effecten van de WISCAT-pabo

Resultaten en effecten van de WISCAT-pabo Resultaten en effecten van de WISCAT-pabo Theo Eggen, Cito/Universiteit Twente Gerard Straetmans, Cito/ Saxion PANAMA Conferentie Utrecht 31-1- 2013 1 Overzicht presentatie WISCAT-pabo: ontstaan WISCAT-pabo:

Nadere informatie

FORMATIEF TOETSEN IN DE KLAS: BEVORDERENDE EN BELEMMERENDE FACTOREN

FORMATIEF TOETSEN IN DE KLAS: BEVORDERENDE EN BELEMMERENDE FACTOREN FORMATIEF TOETSEN IN DE KLAS: BEVORDERENDE EN BELEMMERENDE FACTOREN ONDERWIJS RESEARCH DAGEN, ROTTERDAM, 26 MEI 2016 CHRISTEL H.D. WOLTERINCK WILMA B. KIPPERS KIM SCHILDKAMP CINDY L. POORTMAN FORMATIEF

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Toetskwaliteit is jouw verantwoordelijkheid. Bernard Veldkamp en Theo Eggen Conferentie Servicepunt examinering mbo Maart 2014

Toetskwaliteit is jouw verantwoordelijkheid. Bernard Veldkamp en Theo Eggen Conferentie Servicepunt examinering mbo Maart 2014 Toetskwaliteit is jouw verantwoordelijkheid Bernard Veldkamp en Theo Eggen Conferentie Servicepunt examinering mbo Maart 2014 Inleiding Kwaliteit van toetsen is belangrijk 17 miljoen experts of een aantal

Nadere informatie

FORMATIVE ASSESSMENT IN MATHEMATICS EDUCATION BY USING TECHNOLOGY

FORMATIVE ASSESSMENT IN MATHEMATICS EDUCATION BY USING TECHNOLOGY FORMATIVE ASSESSMENT IN MATHEMATICS EDUCATION BY USING TECHNOLOGY Ilona Friso-van den Bos Marja van den Heuvel-Panhuizen & Mieke Abels Freudenthal Group Faculty of Social and Behavioural Sciences FASMEd

Nadere informatie

Voorbeeldmateriaal cursus O.23.4.1.1: Ontwerpen van onderwijs en opleidingen

Voorbeeldmateriaal cursus O.23.4.1.1: Ontwerpen van onderwijs en opleidingen Voorbeeldmateriaal cursus O.23.4.1.1: Ontwerpen van onderwijs en opleidingen Cursusintroductie Inhoud van de cursus In de cursus Ontwerpen van onderwijs en opleidingen, gaat u met behulp van het door van

Nadere informatie

Doelbewuste kwaliteit van toetsen doelbewust getoetst. Theo Eggen NVE Conferentie November 2013

Doelbewuste kwaliteit van toetsen doelbewust getoetst. Theo Eggen NVE Conferentie November 2013 Doelbewuste kwaliteit van toetsen doelbewust getoetst Theo Eggen NVE Conferentie November 2013 Inleiding Kwaliteit van toetsen is belangrijk 17 miljoen experts of een aantal professionals? Wat maakt kwaliteit

Nadere informatie

VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT

VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT EEN FEEDBACK INSTRUMENT VOOR DOCENTEN EEN FEEDBACK INSTRUMENT VOOR DOCENTEN CHRISTEL WOLTERINCK C.H.D.WOLTERINCK@UTWENTE.NL CHRISTEL C.H.D.WOLTERINCK@UTWENTE.NL

Nadere informatie

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld Bachelor vooraanmeldingen UT opleidingen (Bron IBG) 17-07-2006 ADVANCED TECHNOLOGY 50002 naam studie 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % ADVANCED TECHNOLOGY UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Expertconferentie Gecijferdheid + Woensdag 9 april 2008

Expertconferentie Gecijferdheid + Woensdag 9 april 2008 Expertconferentie Gecijferdheid + Woensdag 9 april 2008 Doelgroep: Docenten uit mbo en pabo die in hun instituut actief zijn in de aansluiting mbo-pabo of de intentie hebben daar op korte termijn actief

Nadere informatie

Effectieve maatregelen

Effectieve maatregelen Effectieve maatregelen In het taal- en rekenonderwijs Pieter Danes 27 maart 2012 Bijeenkomst Taal in mbo 01-11-2011 Presentatie toen: Van Anja Schaafsma (ROC Mondriaan) Over effectief onderwijs Presentatie

Nadere informatie

Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding

Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding Vragenlijst voor docenten/opleiders Intro Doel van deze vragenlijst is informatie te verzamelen over het gebruik

Nadere informatie

Vragenlijst Formatief Toetsen Leerling

Vragenlijst Formatief Toetsen Leerling Vragenlijst Formatief Toetsen Leerling Deze vragenlijst is ontwikkeld door de Universiteit Twente en heeft als doel te onderzoeken hoe en in welke mate formatief toetsen wordt gebruikt door docenten en

Nadere informatie

Vragenlijst Formatief Toetsen Docent

Vragenlijst Formatief Toetsen Docent Vragenlijst Formatief Toetsen Docent Deze vragenlijst is ontwikkeld door de Universiteit Twente en heeft als doel te onderzoeken hoe en in welke mate de docenten en leerlingen in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Publicaties en presentaties lectoraat Rich Media & Teacher Learning, periode

Publicaties en presentaties lectoraat Rich Media & Teacher Learning, periode Publicaties en presentaties lectoraat Rich Media & Teacher Learning, periode 2012-2015 2015 Vervoort, M. & Berg, E. van den (in voorbereiding). Video cases and the role of the mentor teacher in PDS. Kemmeren,

Nadere informatie

Rekenen/wiskunde. Diagnostische toets rekenen niveau X2 en Y1. Handleiding digitale toetsafname

Rekenen/wiskunde. Diagnostische toets rekenen niveau X2 en Y1. Handleiding digitale toetsafname Rekenen/wiskunde Diagnostische toets rekenen niveau X2 en Y1 Handleiding digitale toetsafname Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2008) Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Tussentijds Toetsen als Leerstrategie. Dirkx, K.J. H., Kester, L., Kirschner, P.A.

Tussentijds Toetsen als Leerstrategie. Dirkx, K.J. H., Kester, L., Kirschner, P.A. Tussentijds Toetsen als Leerstrategie Dirkx, K.J. H., Kester, L., Kirschner, P.A. Overzicht Welk doel kan een tussentijds toetsen hebben? Tussentijds toetsen als leerstrategie: het testing-effect 4 studies

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing

Kwaliteit van toetsing Kwaliteit van toetsing Scholingsdag HAN, 3 oktober 2012 Desirée Joosten-ten Brinke Open Universiteit Fontys Lerarenopleiding Tilburg Programma Kennismaking 9:45 Het borgen van toetskwaliteit Gerealiseerd

Nadere informatie

Implementatiebijeenkomsten Btg-ESB. Btg ESB. 5.1 De methode Kessels Smit/Grotendorst

Implementatiebijeenkomsten Btg-ESB. Btg ESB. 5.1 De methode Kessels Smit/Grotendorst Bijeenkomst 2 Tabblad 5 5.1 De methode Kessels Smit/Grotendorst Bron: "Een competentiegerichte curriculumbenadering: nieuwe core-business, nieuwe rollen van opleiders" Ans Grotendorst. In: "Opleiding en

Nadere informatie

Ontwikkelingen rondom onderzoek in de school

Ontwikkelingen rondom onderzoek in de school 1 Ontwikkelingen rondom onderzoek in de school 6 De Nieuwe Meso juni 2014 nummer 2 PRAKTIJK Methodiek Janneke van der Steen is onderzoeker bij het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de Hogeschool van

Nadere informatie

De leerwaarde van toetsen, op weg naar een feedbackcultuur

De leerwaarde van toetsen, op weg naar een feedbackcultuur PLATFORM LEREN VAN TOETSEN De leerwaarde van toetsen, op weg naar een feedbackcultuur Martijn Leenknecht (HZ University of Applied Sciences) Ik ben werkzaam als Ik ken Platform Leren van Toetsen Mijn lievelingskleur

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

9-12-2011. Expertise. Passend digitaal onderwijs: Rekentuin.nl ICT. Individuele verschillen. Toekomst van de educatieve ICT

9-12-2011. Expertise. Passend digitaal onderwijs: Rekentuin.nl ICT. Individuele verschillen. Toekomst van de educatieve ICT Expertise Talent is overrated Passend digitaal onderwijs: Rekentuin.nl Marthe Straatemeier Universiteit van Amsterdam & Oefenweb.nl Deliberate practice: intensieve langdurige op het kind afgestemde training

Nadere informatie

Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar

Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar Online learning is the single biggest change in education since the printing press John Chubb and Terry Moe Inhoud Online leren Voordelen en aandachtspunten

Nadere informatie

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST 18 april 2016 Welkom en inleiding Wat is een SIG? Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (communities) rondom specifieke

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsen en beoordelen. Desirée Joosten-ten Brinke. 25 oktober Programma

Kwaliteit van toetsen en beoordelen. Desirée Joosten-ten Brinke. 25 oktober Programma Kwaliteit van toetsen en beoordelen Desirée Joosten-ten Brinke 25 oktober 2011 Programma Constructive alignment Kwaliteitspiramide voor eigentijds toetsen Docentprofessionalisering Toetsmotivatie en Studentbetrokkenheid

Nadere informatie

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode nader bekeken

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode nader bekeken Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode 2006-2011 nader bekeken Jos Beishuizen Diana Dolmans Jan van Driel Iwan Wopereis Jeroen van Merriënboer Onderwijs Research Dagen 2012,

Nadere informatie

Cito Corporate. Werken bij Cito

Cito Corporate. Werken bij Cito Cito Corporate Werken bij Cito Werken bij Cito is werken bij dé specialist op het gebied van toetsontwikkeling, examinering en het meten, beoordelen en volgen van leerprestaties. Wij werken in binnen-

Nadere informatie

Woord vooraf Fasen in het toetsproces Stappen in het toetsproces 29 Voorbeeld van een toetsinstructie 38

Woord vooraf Fasen in het toetsproces Stappen in het toetsproces 29 Voorbeeld van een toetsinstructie 38 Inhoud Woord vooraf 13 1 toetsen in het hoger onderwijs 17 1.1 Het belang van goede toetsen 19 1.2 Definitie van toetsen 20 1.3 Inhoud en opbouw van het boek 20 1.4 Toetsen als deel van het onderwijs 22

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Toetsen: Grip op Toetskwaliteit

Eerste Hulp Bij Toetsen: Grip op Toetskwaliteit Eerste Hulp Bij Toetsen Grip op toetskwaliteit Literatuurverwijzingen Eerste Hulp Bij Toetsen: Grip op Toetskwaliteit Literatuurverwijzingen Nathalie Maassen & Dorien den Otter Universiteit Twente Cito

Nadere informatie

Zelfregulerend vermogen stimuleren in Getal & Ruimte Junior

Zelfregulerend vermogen stimuleren in Getal & Ruimte Junior Zelfregulerend vermogen stimuleren in Getal & Ruimte Junior Esther van Vroonhoven & Maaike van den Brink, Noordhoff Uitgevers Inleiding Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen dingen uitzoeken,

Nadere informatie

Hoe toets je of de doelen van het curriculum worden bereikt? Harm Tillema

Hoe toets je of de doelen van het curriculum worden bereikt? Harm Tillema Hoe toets je of de doelen van het curriculum worden bereikt? Harm Tillema Inleiding Hoe assess, oftewel beoordeel je of programmadoelen in het curriculum van de lerarenopleiding zijn behaald? Wat is eigenlijk

Nadere informatie

Feedback middels formatief toetsen

Feedback middels formatief toetsen Feedback middels formatief toetsen Studiedag Mbo Taalacademie Kim Schildkamp Contact: k.schildkamp@utwente.nl Formatief toetsen en feedback Waar denkt u aan bij de termen formatief toetsen en feedback?

Nadere informatie

Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing

Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing Kim Schildkamp, Bernard Veldkamp, Maaike Heitink, Fabienne van der Kleij, Anne Dijkstra, Inge Hoogland, Wilma Kippers Het gebruik van toetsresultaten Review

Nadere informatie

Inhoud. Henk van Berkel, Anneke Bax en Desirée Joosten-ten Brinke. Henk van Berkel en Anneke Bax. Riet Martens en George Moerkerke

Inhoud. Henk van Berkel, Anneke Bax en Desirée Joosten-ten Brinke. Henk van Berkel en Anneke Bax. Riet Martens en George Moerkerke IX Inhoud 1 Het toetsproces ontleed........................................................... 1 Henk van Berkel, Anneke Bax en Desirée Joosten-ten Brinke 1.1 Fasen in het toetsproces..............................................................

Nadere informatie

Innovatieve vormen van leren, wat betekent dat voor toetsen?

Innovatieve vormen van leren, wat betekent dat voor toetsen? Innovatieve vormen van leren, wat betekent dat voor toetsen? Dr. Mary Dankbaar programma manager e-learning, Erasmus MC Inhoud Ontwikkelen en beoordelen kennis Ontwikkelen en beoordelen van vaardigheden

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

een vergelijking tussen de Nederlandse en de internationale situatie

een vergelijking tussen de Nederlandse en de internationale situatie Beerkens, E., et al. (1999). ICT in het hoger onderwijs: de Nederlandse en de internationale situatie nader bezien. In: Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, Vol. 17, No. 3, pp. 226-231 ICT in het hoger onderwijs:

Nadere informatie

https://commons.wikimedia.org/wiki/file:rubric.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/file:rubric.jpg https://commons.wikimedia.org/wiki/file:rubric.jpg Bron: Ministry of education, New Zealand samenwerken presenteren informatievaardigheid Verbeteren Viewbrics : Beeldvorming van vaardigheid? Kwaliteit

Nadere informatie

Elly de Bruijn. Beroepsonderwijs maken: van dossier naar leren & begeleiden. Zaal 3 Tijdstip 11.00

Elly de Bruijn. Beroepsonderwijs maken: van dossier naar leren & begeleiden. Zaal 3 Tijdstip 11.00 Elly de Bruijn Beroepsonderwijs maken: van dossier naar leren & begeleiden Zaal 3 Tijdstip 11.00 Warming up De docent in het beroepsonderwijs opent de deuren naar de kennis, zienswijzen, vaardigheid, opvattingen

Nadere informatie

VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT

VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT EEN FEEDBACK INSTRUMENT VOOR LEERLINGEN EEN FEEDBACK INSTRUMENT VOOR DOCENTEN CHRISTEL WOLTERINCK C.H.D.WOLTERINCK@UTWENTE.NL CHRISTEL

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf. P.F. Sanders en T.J.H.M. Eggen 1 Inleiding 1. N.H. Veldhuijzen en F.G.M. Kleintjes 2 Dataverzameling 17

INHOUD. Woord vooraf. P.F. Sanders en T.J.H.M. Eggen 1 Inleiding 1. N.H. Veldhuijzen en F.G.M. Kleintjes 2 Dataverzameling 17 INHOUD Woord vooraf P.F. Sanders en T.J.H.M. Eggen 1 Inleiding 1 1.1 Testindelingen 1 1.2 Toetsconstructie 3 1.3 Het valideren van meetinstrumenten 9 1.4 Psychometrie in de praktijk 12 N.H. Veldhuijzen

Nadere informatie

research center voor examinering en certificering

research center voor examinering en certificering research center examinering en certificering Kwaliteit toetsen binnen handbereik Welke kwaliteitsaspecten zijn belang bij een goede toets? Brochure docenten Onderzoeksresultaten en aangrijpingspunten de

Nadere informatie

Formatief toetsen: Randvoorwaarden & concrete handvaten voor in de klas

Formatief toetsen: Randvoorwaarden & concrete handvaten voor in de klas Formatief toetsen: Randvoorwaarden & concrete handvaten voor in de klas Kim Schildkamp Contact: k.schildkamp@utwente.nl Programma Formatief toetsen Voorwaarden voor formatief toetsen Voorbeelden van technieken

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 21 267 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor het jaar

Nadere informatie

Verschillende vormen van afname van de rekentoets Eindrapportage, mei 2015

Verschillende vormen van afname van de rekentoets Eindrapportage, mei 2015 Verschillende vormen van afname van de rekentoets Eindrapportage, mei 2015 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 5 Objectiviteit van de scoring... 5 Vorm en inhoud van de rekentoetsen... 6 Kladpapier...

Nadere informatie

Opleiding rekenen mbo

Opleiding rekenen mbo Opleiding rekenen mbo Fokke Munk, Rinske Stelwagen, Monica Wijers, Vincent Jonker 22-1-2015, 13:00-14:15 Inhoud 1. De opleiding c.q. nascholing 2. Waarom praktijkonderzoek? 3. Discussie 1 Wat is een goede

Nadere informatie

Effectief onderwijs. Onderzoek in vogelvlucht. ROC Mondriaan, Strategisch Beleidscentrum, Marja van Knippenberg

Effectief onderwijs. Onderzoek in vogelvlucht. ROC Mondriaan, Strategisch Beleidscentrum, Marja van Knippenberg Effectief onderwijs Onderzoek in vogelvlucht ROC Mondriaan, Strategisch Beleidscentrum, Marja van Knippenberg Effectief onderwijs Veel onderzoek met verschillende onderzoeksopzetten in verschillende settings:

Nadere informatie

Datum 14 juli 2016 Kamervragen Straus, Aukje de Vries en Moors (VVD) over vmboleerlingen die aangeven onvoldoende kennis van geldzaken te hebben

Datum 14 juli 2016 Kamervragen Straus, Aukje de Vries en Moors (VVD) over vmboleerlingen die aangeven onvoldoende kennis van geldzaken te hebben >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

Trends en dilemma s. Toetsen en beoordelen. Formatief en summatief beoordelen. Constructive alignment

Trends en dilemma s. Toetsen en beoordelen. Formatief en summatief beoordelen. Constructive alignment Trends en dilemma s bij toetsen en beoordelen in het Hoger onderwijs Desirée Joosten-ten Brinke Open universiteit Fontys lerarenopleiding Tilburg 26 maart 2012, presentatie Onderwijs Inspectie Toetsen

Nadere informatie

Toelichting Ankeronderzoek met Referentiesets. Ankeronderzoek. Beschrijving ankeronderzoek. Saskia Wools & Anton Béguin, Cito 2014

Toelichting Ankeronderzoek met Referentiesets. Ankeronderzoek. Beschrijving ankeronderzoek. Saskia Wools & Anton Béguin, Cito 2014 Toelichting Saskia Wools & Anton Béguin, Cito 2014 Ankeronderzoek Deze handleiding bevat een korte beschrijving van ankeronderzoeken. In het algemeen geldt dat meer informatie te vinden is in het boek

Nadere informatie

Innovatief Onderwijs Ontwerpen. Jeroen van Merriënboer

Innovatief Onderwijs Ontwerpen. Jeroen van Merriënboer Innovatief Onderwijs Ontwerpen Jeroen van Merriënboer VU Amsterdam Onderwijsdag, 6 Februari 2015 Inhoud Het transferprobleem Levensechte taken en 4C/ID Zelfgestuurd leren Voorbeelden Conclusies en Vragen

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Differentiëren als complexe vaardigheid. Trynke Keuning, Marieke van Geel

Differentiëren als complexe vaardigheid. Trynke Keuning, Marieke van Geel Differentiëren als complexe vaardigheid Trynke Keuning, Marieke van Geel Vragen voor vandaag Wat is differentiëren precies? Wat maakt het moeilijk? Wat heeft een leerkracht nodig om het te kunnen? (kennis,

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

*een inventarisatie van publicaties over empirisch onderzoek naar het volwassenenonderwijs

*een inventarisatie van publicaties over empirisch onderzoek naar het volwassenenonderwijs Het taalonderwijs Nederlands onderzocht Een inventarisatie van onderzoek naar NT2 onderwijs in de volwasseneneducatie in Nederland en Vlaanderen 1 Kader en inhoud van de opdracht De Nederlandse Taalunie

Nadere informatie

Vaardigheden voor de toekomst: een economisch perspectief

Vaardigheden voor de toekomst: een economisch perspectief Vaardigheden voor de toekomst: een economisch perspectief Prof. Maarten Goos Universiteit Utrecht & KU Leuven VLOR Startdag, 17 september 2015 Het economische belang van vaardigheden 1. Vaardigheden en

Nadere informatie

De docent beroepsonderwijs: Jongleren op het grensvlak van verschillende werelden. Elly de Bruijn 24 januari 2013 NOT Profiel Lezing

De docent beroepsonderwijs: Jongleren op het grensvlak van verschillende werelden. Elly de Bruijn 24 januari 2013 NOT Profiel Lezing De docent beroepsonderwijs: Jongleren op het grensvlak van verschillende werelden Elly de Bruijn 24 januari 2013 NOT Profiel Lezing Warming up Door de ervaringen als sociaal pedagogisch hulpverlener begreep

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Voortgezet onderwijs Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Informatie CFI/ICO vo 079-3232.444 bvh 079-3232.666 Wijziging van de Regeling

Nadere informatie

De effectiviteit van technologie op verbetering van de leesprestaties: een meta-analyse Samenvatting voor onderwijsgevenden

De effectiviteit van technologie op verbetering van de leesprestaties: een meta-analyse Samenvatting voor onderwijsgevenden De effectiviteit van technologie op verbetering van de leesprestaties: een meta-analyse Samenvatting voor onderwijsgevenden Mei 2011 Nederlandse samenvatting door TIER op 28 juni 2011 Dit overzicht beoordeelt

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Een Europees Referentiekader voor talenexamens. Een utopie?

Een Europees Referentiekader voor talenexamens. Een utopie? Een Europees Referentiekader voor talenexamens Een utopie? José Noijons VLoD 34. Jahreshochschultagung 07.11.2008 Stichting CITO Instituut voor Toetsontwikkeling 1 Europees Referentiekader (ERK) Ontwikkeld

Nadere informatie

COMPETENTIEGERICHTE TOETSOPDRACHTEN DIE AANSLUITEN BIJ DE WENSEN

COMPETENTIEGERICHTE TOETSOPDRACHTEN DIE AANSLUITEN BIJ DE WENSEN 1 COMPETENTIEGERICHTE TOETSOPDRACHTEN DIE AANSLUITEN BIJ DE WENSEN Competentiegerichte toetsopdrachten die aansluiten bij de wensen van studenten, docenten en professionals Kinderopvang Marieke Klink Universiteit

Nadere informatie

Rekenen-Wiskunde 3.0. Groep 3

Rekenen-Wiskunde 3.0. Groep 3 Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Rekenen-Wiskunde 3.0 Groep 3 op papier en digitaal vanaf schooljaar 2013/2014 zowel kale sommen als contextopgaven sluit aan bij het onderwijs van nu integratie

Nadere informatie

VELOV-leergemeenschap Digitaal Leren

VELOV-leergemeenschap Digitaal Leren VELOV-leergemeenschap Digitaal Leren Welke richting slaan we in met de lerarenopleiding? Hoe is het om in 2020 in de lerarenopleiding te studeren? Hoe ziet de leraar van de toekomst eruit? Zijn mobiele

Nadere informatie

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills Developing an adaptive, diagnostic test of English writing skills Development of the DET Objectives Consultation IT Student model Consultation External committee Research Student models Psychometric Automatic

Nadere informatie

DOO? 06/06/2017. Nicole Totté & Tim Boon (DOO) peer leren. leren op de werkplek. in context. flexibel. actief. Onderwijsontwerp

DOO? 06/06/2017. Nicole Totté & Tim Boon (DOO) peer leren. leren op de werkplek. in context. flexibel. actief. Onderwijsontwerp Nicole Totté & Tim Boon (DOO) DOO? Jaarlijks vormingsaanbod Online vormingsmodules en adviesmateriaal Trajecten op maat in faculteiten en opleidingen Individuele ondersteuning en coaching Onderwijsontwerp

Nadere informatie

PrOmotie, Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs

PrOmotie, Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs De leeromgeving biedt het praktijkonderwijs, zijn leerlingen en docenten een volwaardig en betaalbaar

Nadere informatie

PANAMA Opleidersdag. Workshop: Competentie en repertoire

PANAMA Opleidersdag. Workshop: Competentie en repertoire PANAMA Opleidersdag Workshop: Competentie en repertoire - Een leraar is in een bepaalde onderwijssituatie competent, als hij het vermogen heeft in die situatie adequaat te denken en te handelen. - Om adequaat

Nadere informatie

De kwaliteit van het onderwijs in rekenen en wiskunde

De kwaliteit van het onderwijs in rekenen en wiskunde De kwaliteit van het onderwijs in rekenen en wiskunde A.H. Corporaal Inspectie van het Onderwijs 1 inleiding Ongeveer een jaar voordat het PPON-onderzoek werd uitgevoerd waarover kortelings is gerapporteerd

Nadere informatie

Digitale geletterdheid en de lerarenopleidingen, een ontwikkelplan

Digitale geletterdheid en de lerarenopleidingen, een ontwikkelplan Digitale geletterdheid en de lerarenopleidingen, een ontwikkelplan SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VELON conferentie Brussel, 4 februari 2016 Petra Fisser, Monique van der Hoeven, Sigrid

Nadere informatie

Afrekenen op rekenen: over de rekenvaardigheid van pabo-studenten en de toetsing daarvan

Afrekenen op rekenen: over de rekenvaardigheid van pabo-studenten en de toetsing daarvan 02_Binnenwerk_TvHO3_2005 12-12-2005 08:14 Pagina 123 Afrekenen op rekenen: over de rekenvaardigheid van pabo-studenten en de toetsing daarvan Gerard Straetmans Theo Eggen Dr. Gerard J.J.M. Straetmans (gerard.straetmans@citogroep.nl)

Nadere informatie

Ronde 5. Taalassessoren in beroepsonderwijs. 5.6 Diepe woordkennis. 1. Inleiding

Ronde 5. Taalassessoren in beroepsonderwijs. 5.6 Diepe woordkennis. 1. Inleiding varieert van 6000 tot ruim 20.000 woorden. Zij zouden 10 tot 30 woorden per dag kunnen bijleren tijdens de opleiding. Met behulp van diagnostische toetsen kan de docent een beeld krijgen van de omvang

Nadere informatie

Verbetering toetspraktijk: onderzoek naar en ontwikkeling van een diagnostische toets aftrekken in groep 5

Verbetering toetspraktijk: onderzoek naar en ontwikkeling van een diagnostische toets aftrekken in groep 5 Verbetering toetspraktijk: onderzoek naar en ontwikkeling van een diagnostische toets aftrekken in groep 5 Floor Scheltens (Cito), Jorine Vermeulen (Cito/Universiteit Twente) en Marjolein Nieuwenhuizen

Nadere informatie

Voorstel workshop ETV.nl

Voorstel workshop ETV.nl Voorstel workshop ETV.nl Hans Hummel (presentatie klankbordgroep 17 mei, Utrecht) Presentatie + discussie (10.30-12.30) Intro, aanleiding, geschiedenis, context (20 min) Presentatie voorlopige opzet workshop

Nadere informatie

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research)

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research) Categorie Leidse opleidingen 2014/2015 Archeologie Archeologie M Archaeology M Archaeology (research) Geschiedenis/Oude talen en culturen Geschiedenis M Classics and Ancient Civilizations M Classics and

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Inhoud. Desirée Joosten-ten Brinke. Henk van Berkel, Anneke Bax en Desirée Joosten-ten Brinke. Henk van Berkel en Anneke Bax

Inhoud. Desirée Joosten-ten Brinke. Henk van Berkel, Anneke Bax en Desirée Joosten-ten Brinke. Henk van Berkel en Anneke Bax 1 Kwaliteitspiramide voor toetsen en beoordelen.... 1 Desirée Joosten-ten Brinke 1.1 Inleiding.... 2 1.2 De kwaliteitspiramide.... 2 1.3 Randvoorwaarden voor de ontwikkeling van kwaliteit van toetsing....

Nadere informatie

Protocol Portfolio Scoring

Protocol Portfolio Scoring Protocol Portfolio Scoring Door: Gerard J.J.M. Straetmans, toetsdeskundige bij de Citogroep in Arnhem Bron: Praktisch artikel in OnderwijsInnovatie, nummer 2, juni 2004, pag. 17-27 OnderwijsInnovatie is

Nadere informatie

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Nico Juist, IM, B&S, Hogeschool Leiden voor Challengeday, project FPLO, SURFnet, 7 maart 2017 Hogeschool Leiden 12000 studenten

Nadere informatie

Mbo, toets je taal! Taalvaardigheid Nederlands beoordelen in competentiegericht onderwijs

Mbo, toets je taal! Taalvaardigheid Nederlands beoordelen in competentiegericht onderwijs . Competentieleren Hajer, M. & T. Meestringa (2004). Handboek taalgericht vakonderwijs. Bussum: Coutinho. Ministerie van OC&W (2004). Van A tot Z betrokken. Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 (http://taalinmbo.kennisnet.nl/bronnen/aanvalsplan).

Nadere informatie