Publicaties G.J.J.M. Straetmans

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publicaties G.J.J.M. Straetmans"

Transcriptie

1 Publicaties G.J.J.M. Straetmans Straetmans, G.J.J.M., & Stalpers, S. (1980). Verslag van de proeftoets Onderwijskunde van het project "Computerondersteunde Toetsconstructie". Interne Documentatie nr.23. Arnhem: Instituut voor Toetsontwikkeling. Straetmans, G.J.J.M. (1982). Een geïndividualiseerd trainingsprogramma voor het beoordelen van practicumwerkstukken. Intern rapport Cariologie & Endodontologie CE Nijmegen: Katholieke Universiteit. Straetmans, G.J.J.M. (1983). Beoordelingskwaliteit en trainingseffect. Intern rapport Cariologie & Endodontologie CE Nijmegen: Katholieke Universiteit. Straetmans, G.J.J.M. (1984). De ontwikkeling van een trainingsprogramma voor het beoordelen van preklinische tandheelkundige werkstukken. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 91,3, Straetmans, G.J.J.M. (1984). Beoordelen van werkstukken. Een voorbeeld uit het tandheelkundig onderwijs. Pedagogische Studiën, 61,5, Verdonschot, E.H.A.M., Straetmans, G.J.J.M., Plasschaert, A.J.M., Vaags, D.W., & Nash, D.A. (1985). Patiënt Management Problemen. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 93,12, Straetmans, G.J.J.M. (1985). Evaluatie in het tandheelkundig onderwijs. Beoordelen van practicumwerkstukken en meten van probleemoplosvaardigheid. Academisch proefschrift KU Nijmegen. Meppel: Krips Repro. Straetmans, G.J.J.M. (1985). De toepassing van geschreven simulaties in het tandheelkundig onderwijs. Intern rapport Cariologie & Endodontologie CE Nijmegen: Katholieke Universiteit. Straetmans, G.J.J.M. (1985). Multipele Lineaire Regressie. Intern rapport Cariologie & Endodontologie CE Nijmegen: Katholieke Universiteit. Straetmans, G.J.J.M. (1986). Vakspecifieke toetsvormen. Intern rapport Cariologie & Endodontologie CE Nijmegen: Katholieke Universiteit. Verdonschot, E.H.A.M., Straetmans, G.J.J.M., Plasschaert, A.J.M., Vaags, D.W., & Nash, D.A. (1986). Een studie naar de validiteit van PMP's. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 93,1, Sanders, A.J., Straetmans, G.J.J.M., & Verdonschot, E.H.A.M. (1986). De computer als hulpmiddel bij het ontwikkelen van een toets voor probleemoplosvaardigheid in de tandheelkunde. In: W.J. van der Linden (Ed.), Moderne methoden van toetsconstructie. Bijdragen aan de Onderwijsresearch Dagen, no.3. Meppel: Swets & Zeitlinger. Straetmans, G.J.J.M., Sanders, A.J., Verdonschot, E.H.A.M., Plasschaert, A.J.M., & Vaags, D.W. (1986). Microcomputersimulatie van de tandheelkundige behandelingsplanning. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 93,2, Straetmans, G.J.J.M. (1986). De beoordelingskwaliteit beoordeeld. Een studie naar de betrouwbaarheid van twee beoordelingsinstrumenten voor de klasse IItweevlakspreparatie. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 93,7/8,

2 Lemmens, Ph.L.M., Straetmans, G.J.J.M., Peeters, M.C.R.B., & Letzel, H. (1987). A method of clinical evaluation of bulk fracture of amalgam restorations. Journal of Dentistry, 15,3, Straetmans, G.J.J.M., & Dijkstra, S. (1987). Een evaluatiemissie in het kader van het project "Modulering Opleidingen Metaalberoepen". Enschede: Universiteit Twente. Scholten, J.V.A., & Straetmans, G.J.J.M. (1989). Het gebruik van adaptieve feedback in computer ondersteund rekenonderwijs. In: E. de Corte & P. Span (Eds.), Onderwijsleerprocessen. Bijdragen aan de Onderwijsresearch Dagen. Meppel: Swets & Zeitlinger. Straetmans, G.J.J.M. (1989). Ontwerp-richtlijnen voor computer-based training. Opleiding & Ontwikkeling, 2,4, Straetmans, G.J.J.M. (1989). Zelfinstructie door middel van de computer. In: J.J. Peters, R.J.J.M. van Ommeren, P.W.J. Schramade & J.G.L. Thijssen (Red.), Gids voor de Opleidingspraktijk, Visies, modellen en technieken. afl.5, pp Hengstum, M. van, & Straetmans, G.J.J.M. (1990). Het effect van een in courseware geïntegreerde leerstrategie. In: C.M. van Putten & M. Beishuizen (Eds.), Informatietechnologie en media. Bijdragen aan de Onderwijsresearch Dagen. Meppel: Swets & Zeitlinger. Hasselerharm, E., & Straetmans, G.J.J.M. (1990). Een onderzoek naar de relatie tussen de vormgeving van leerlingsturing en leerprestaties in COO. In: C.M. van Putten & M. Beishuizen (Eds.), Informatietechnologie en media. Bijdragen aan de Onderwijsresearch Dagen. Meppel: Swets & Zeitlinger. Weeren, J.van, Krieken, R.van, & Straetmans, G.J.J.M. (1990). Deelkwalificaties AVO/VWO: Overzicht, evaluatie en perspectieven. Arnhem: Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito). Straetmans, G.J.J.M. (1991). Prestatiebeoordeling door middel van work sample tests. Opleiding & Ontwikkeling, 4,5, Straetmans, G.J.J.M. (1991). Evaluatie van de Intake-toets voor de primaire beroepsgerichte volwasseneneducatie. Arnhem: Cito. Straetmans, G.J.J.M. (1991). Een pleidooi voor gestandaardiseerde effectevaluatie. Opleiding & Ontwikkeling, 4,6, Straetmans, G.J.J.M. (1991). Een nieuwe markt voor gestandaardiseerde taalvaardigheidstoetsen? -verslag van een kleinschalig behoeftenonderzoek- Arnhem: Cito. Faasse, E. & Straetmans, G.J.J.M. (1991). Het beoordelen van verpleegtechnische vaardigheden. Onderwijs & Gezondheidszorg, 15,8, Straetmans, G.J.J.M. & Jong, J. de (1992). Het vaststellen van taalbeheersing bij werknemers. Opleiding & Ontwikkeling, 5,4,26-30.

3 Straetmans, G.J.J.M. (1993). Toetsopgaven bij 'De Taalkist'. Levende Talen, 483, Straetmans, G.J.J.M. (1993). Een itembank rekenen/wiskunde voor de Basiseducatie. Tijdschrift Volwassenen Educatie, 5, Straetmans, G.J.J.M. (1993). Het vaststellen van opleidingseffecten door vaardigheidsmeting. DESKunde, 4, Straetmans, G.J.J.M. (1993). Het vaststellen van competentie met vaardigheidstoetsen. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 11, 3, Straetmans, G.J.J.M. & Betgen, A. (1993). Spreadsheets en toetsing. Vaardigheidstoetsing op het gebied van spreadsheet-toepassingen in een bedrijfseconomische context. Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, 3, Straetmans, G.J.J.M. (1994). Effectevaluatie: elementaire ontwerprichtlijnen. In: Schramade e.a. (Red.): Handboek Effectief Opleiden. sectie 9.1-1, pp DELWEL/NVP: 's-gravenhage. Straetmans, G.J.J.M. (1994). De constructie van een rekenvaardigheidsschaal voor de Basiseducatie. Tijdschrift Volwassenen Educatie, nr 3, Straetmans, G.J.J.M. (1994). Een intaketoets rekenen/wiskunde voor de Basiseducatie. Tijdschrift Volwassenen Educatie, nr 4, Straetmans, G.J.J.M. (1994). De constructie van rekentoetsen voor de Basiseducatie. In: J.J. Peters, R.J.J.M. van Ommeren, P.W.J. Schramade & J.G.L. Thijssen (Red.), Gids voor de Opleidingspraktijk, afl. 17, 7-36,1-18. Straetmans, G.J.J.M. (1994). Verantwoord meten van competentie in het gezondheidszorgonderwijs. Onderwijs & Gezondheidszorg, 18, 9, Straetmans, G.J.J.M. (1995). Assessment in onderwijs en opleiding met competentietoetsen. In F. Dochy & R. de Rijke (red): Assessment Centers: Nieuwe toepassingen in opleiding en human resources management. Utrecht: Uitgeverij LEMMA BV. Straetmans, G.J.J.M. (1995). Het toetsen van vorderingen bij rekenen/wiskunde. Tijdschrift Volwassenen Educatie, 1, Straetmans, G.J.J.M. (1995). Een rekenvaardigheidsschaal voor de Basiseducatie: beschrijving en toepassingen. In H. ter Heege (eindredactie): Over Rekenen, nr 7. Enschede: SLO. Straetmans, G.J.J.M. (1995). Adaptief toetsen: de hergeboorte van een oud principe. Opleiding & Ontwikkeling, 8, 6, Straetmans, G.J.J.M. (1995). Adaptief toetsen: beschrijving van een veelbelovend toetsconcept. Tijdschrift Volwassenen Educatie, 6, Straetmans, G.J.J.M. (1996). Adaptief toetsen: kenmerken, motieven en instrumentarium. In Eggen, T.J.H.M., Jong, J.H.A.L. de, Noijons, J.J.E.A., Schuurs, U.R.I., & Straetmans, G.J.J.M. (Red.). Adaptief toetsen in de Volwasseneneducatie. Onderzoeksrapporten Algemeen Voortgezet Onderwijs. Arnhem: Cito.

4 Straetmans, G.J.J.M. (1996). Flexibel toetsen met behulp van itembanken. In Wolf, H.C. de, Benedictus, A., Hooge, J. de, Houtkoop, W., mc-daniël, O.C., & Lam, H. (Red.) Gids Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, 66, E 's- Gravenhage: VUGA Uitgeverij B.V. Straetmans, G.J.J.M., & Eggen, T.J.H.M. (1996). Adaptief toetsen in de Basiseducatie. OPD Memorandum Arnhem: Cito. Eggen, T.J.H.M., & Straetmans, G.J.J.M. (1996). Computerized Adaptive Testing for Classifying Examinees into Three Categories. Measurement and Research Department Reports Arnhem: Cito. Straetmans, G.J.J.M., & Eggen, T.J.H.M. (1997). Comparison of test administration procedures for placement decisions in a mathematics course. Measurement and Research Department Reports Arnhem: Cito. Straetmans, G.J.J.M., & Eggen, T.J.H.M. (1998). Comparison of test administration procedures for placement decisions in a mathematics course. Educational Research and Evaluation, 4, 3, Straetmans, G.J.J.M. & Eggen, T.J.H.M. (1998). Computerized Adaptive Testing. What it is and how it works. Educational Technology, 38, 1, Straetmans, G.J.J.M. (1998). Het toetsen van competenties. In: Schramade e.a. (Red.): Handboek Effectief Opleiden. sectie DELWEL/NVP: s-gravenhage Straetmans, G.J.J.M. (1998). Toetsing van competenties. Publicaties Voortgezet Onderwijs. Arnhem: Cito. Straetmans, G.J.J.M. (2000). Computergestuurde toetspakketten voor het opsporen van deficiënties op het gebied van rekenen en wiskunde. In S. Meeder & R. Heijnen (Red.). Toetsen en ICT in het Hoger Onderwijs. SURF. Straetmans, G.J.J.M. (2000). Conclusies trekken over competentie: een hachelijke zaak. In Tj. Idsinga (Red.): Assessments in de lerarenopleiding. Landelijk LiO Coördinaat: Leeuwarden. Eggen, T.J.H.M., & Straetmans, G.J.J.M. (2000). Computerized Adaptive Testing for classifying examinees into three categories. Educational and Psychological Measurement, 60, 5, Verschoor, A.J., & Straetmans, G.J.J.M. (2000). MathCAT: A testing system for adult mathematics education. In W.J. van der Linden & C.A.W. Glas (Eds.), Computerized Adaptive Testing: Theory and Practice. Kluwer Academic Publishers. Straetmans, G.J.J.M., & Sanders, P.F. (2001). Beoordelen van competenties van docenten. EPS-reeks 05. Educatief Partnerschap. Straetmans, G.J.J.M., & Diggele, J.van (2002). Anders opleiden, anders toetsen. BVE Brochurereeks Perspectief op Assessment, nr 1. Arnhem: Citogroep. Straetmans, G.J.J.M. (2002). Computers en toetsing: voor elkaar gemaakt. oktober 2001

5 Straetmans, G.J.J.M., Sluijsmans, D., Bolhuis, B.G., & Merriënboer, J.J.G. van (2003). Integratie van instructie en assessment in competentiegericht onderwijs. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 21, 3, Straetmans, G.J.J.M. (2004). Protocol portfolio Scoring. Praktisch artikel. OnderwijsInnovatie, 2, Straetmans, G.J.J.M. (2004). Protocol Portfolio Scoring. Een methode voor het systematisch scoren en vaststellen van competenties. BVE en HO Brochurereeks Perspectief op Assessment, nr. 4. Arnhem, Citogroep. Straetmans, G.J.J.M. (2005). Schijn bedriegt. Profiel,14, 8, Straetmans, G.J.J.M. (2005). Kijk op Competenties.De belangrijkste wetenswaardigheden over competenties en het beoordelen daarvan. BBE/HO Interne Publicaties. Arnhem: Citogroep. Straetmans, G.J.J.M., & Eggen, T.J.H.M. (2005). Afrekenen op rekenen. Over de rekenvaardigheid van pabo-studenten en de toetsing daarvan. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 23, 3, Straetmans, G.J.J.M. (2006). Protocol Portfolio Scoring. Conclusies trekken over de verwerving van competenties op grond van een beoordelingsportfolio. In: Schramade e.a. (Red.): Handboek Effectief Opleiden. sectie Reed Business Information BV: s-gravenhage. Straetmans, G.J.J.M. (2006). Assessment van competentie: definitie, knelpunten, ontwerpbeslissingen. In: Roelofs, E. & Straetmans, G. (Red.). Assessment in actie. Competentiebeoordeling in opleiding en beroep. Perspectief op assessment, nr. 6. Cito: Arnhem. Wilt u meer informatie over een of meerdere van bovenstaande publicaties dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Zie contactgegevens.

Hoe meetbaar zijn competenties?

Hoe meetbaar zijn competenties? T.P. Luken [Auteursvermelding:] Tom Luken is arbeids- en organisatiepsycholoog en zelfstandig gevestigd te Amsterdam als onafhankelijk onderzoeker en adviseur op het gebied van loopbaan- en beoordelingsvraagstukken.

Nadere informatie

Handboek NT2 Literatuur

Handboek NT2 Literatuur Handboek NT2 Literatuur Adams, M. (1990). Beginning to read. Thinking and learning about print. Cambridge, ma: mit Press. Adèr, L. & Verboog, M. (2013). Taal werkt beter. Werkboek voor arbeidsmigranten.

Nadere informatie

Naar een audit van assessmentpraktijken in de lerarenopleiding

Naar een audit van assessmentpraktijken in de lerarenopleiding ARTIKEL 20 Naar een audit van assessmentpraktijken in de lerarenopleiding De tweedegraads lerarenopleidingen zijn op dit moment intensief betrokken bij een omslag naar competentie- en marktgerichte opleidingen,

Nadere informatie

Meten van leerprestaties in het (v)mbo: assessment for learning en assessment of learning

Meten van leerprestaties in het (v)mbo: assessment for learning en assessment of learning Meten van leerprestaties in het (v)mbo: assessment for learning en assessment of learning Meten van leerprestaties in het (v)mbo: assessment for learning en assessment of learning 2010 Uriël Schuurs &

Nadere informatie

Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo

Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo -- Praktisch artikel Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo Dit artikel is het tweeënzestigste in een serie praktische artikelen over onderwijsinnovatie. Deze serie heeft de bedoeling om mensen

Nadere informatie

Communicatievaardigheden leren met COO; mogelijkheden en beperkingen in vergelijking met conventioneel onderwijs

Communicatievaardigheden leren met COO; mogelijkheden en beperkingen in vergelijking met conventioneel onderwijs Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, april 2000 Vol. 19, nr.3, p.83-91 Communicatievaardigheden leren met COO; mogelijkheden en beperkingen in vergelijking met conventioneel onderwijs R.L. Hulsman Samenvatting

Nadere informatie

Ruud de Moor Centrum Jaarrapportage 2005

Ruud de Moor Centrum Jaarrapportage 2005 Ruud de Moor Centrum Jaarrapportage 2005 Voorwoord In deze rapportage wordt verslag gedaan van de inhoudelijke vorderingen van de projecten van het Ruud de Moor Centrum in het jaar 2005. Voor elk project

Nadere informatie

Erkennen van verworven competenties

Erkennen van verworven competenties Erkennen van verworven competenties Develop is het onafhankelijke kwartaaltijdschrift voor Nederland en Vlaanderen over human resource development. Het tijdschrift is onderdeel van het HRD-fonds, een fonds

Nadere informatie

Differentiatie in het onderwijs

Differentiatie in het onderwijs Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for Proposals Differentiatie in het onderwijs Den Haag, oktober 2014 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs

Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs Centrum voor Onderwijs en Leren Onderwijsadvies & Training Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs Schooljaar 2015-2016 Samen werken aan de kwaliteit van onderwijs Het ontwikkelen van

Nadere informatie

info PDF-01 Stakeholderparticipatie bij het stellen van leerdoelen door: Joke Kiewiet-Kester Citeertitel:

info PDF-01 Stakeholderparticipatie bij het stellen van leerdoelen door: Joke Kiewiet-Kester Citeertitel: 3D www.leren en organiseren.nl info PDF-01 Stakeholderparticipatie bij het stellen van leerdoelen door: Joke Kiewiet-Kester Citeertitel: Kiewiet-Kester, J. (2005). Stakeholderparticipatie bij het stellen

Nadere informatie

Effectief vragen stellen

Effectief vragen stellen Effectief vragen stellen Peter den Hollander EFFECTIEF VRAGEN STELLEN voor Werkstuk en Scriptie. 1. Inleiding Het stellen van goede vragen is van essentieel belang voor het welslagen van zoeken naar informatie.

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK VERSLAG 1989 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN DEEL 2 WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT

WETENSCHAPPELIJK VERSLAG 1989 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN DEEL 2 WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT WETENSCHAPPELIJK VERSLAG 1989 VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN DEEL 2 WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT Technische Universiteit ~ Eindhoven Eindhoven, mei 1990 INHOUD 1. Facu1teit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Weten Wat Werkt en Waarom

Weten Wat Werkt en Waarom Weten Wat Werkt en Waarom Jaargang 2, nummer 2 juni 2013 22 0 1 3 Wetenschappelijk tijdschrift over opbrengsten en werking van ict in het onderwijs Colofon 4W: Weten Wat Werkt en Waarom is een onafhankelijk

Nadere informatie

Colofonpagina. 2012, KPC Groep, s-hertogenbosch

Colofonpagina. 2012, KPC Groep, s-hertogenbosch 1 Colofonpagina Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht van het ministerie van OCW. KPC Groep vervult op het gebied van R&D een

Nadere informatie

2 Kennisbasis Vakdidactiek docent Technische beroepen

2 Kennisbasis Vakdidactiek docent Technische beroepen 2 Kennisbasis Vakdidactiek docent Technische beroepen Kennisbasis Vakdidactiek docent Technische beroepen Kennisbasis Vakdidactiek docent Technische beroepen 3 Voorwoord In 2008 zijn de lerarenopleidingen

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Rapportage Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Een reviewstudie van onderzoek en onderzoeksresultaten naar de kwaliteit van toetsen Nathalie Maassen, Dorien den Otter, Saskia Wools, Bas Hemker, Gerard

Nadere informatie

Ellen van de Maat - 0133043. 23 februari 2007 Masterthese Arbeids- en Organisatiepsychologie Universiteit Twente

Ellen van de Maat - 0133043. 23 februari 2007 Masterthese Arbeids- en Organisatiepsychologie Universiteit Twente Integraal Personeelsbeleid (IPB) op roc s: De relatie tussen self-efficacy en locus of control enerzijds en de attitude van medewerkers ten aanzien van IPB anderzijds. Ellen van de Maat - 0133043 23 februari

Nadere informatie

Specialisaties: Methoden en Technieken van Onderzoek & Beleid, Organisatie en Arbeid Scriptie: Maakt het uit wat je leert? [Gadourek Scriptieprijs]

Specialisaties: Methoden en Technieken van Onderzoek & Beleid, Organisatie en Arbeid Scriptie: Maakt het uit wat je leert? [Gadourek Scriptieprijs] CURRICULUM VITAE ACADEMISCHE KWALIFICATIES 1994-1999 Doctoraat in de Sociale Wetenschappen [cum laude] Rijksuniversiteit Groningen Proefschrift Koopmanschap & Burgerschap; marktwerking in het onderwijs

Nadere informatie

EFFECTIEF VRAGEN STELLEN Paper ten behoeve van Informatievaardigheden

EFFECTIEF VRAGEN STELLEN Paper ten behoeve van Informatievaardigheden EFFECTIEF VRAGEN STELLEN Paper ten behoeve van Informatievaardigheden 1. Inleiding Het stellen van goede vragen is van essentieel belang voor het welslagen van zoeken naar informatie. Goede vragen stimuleren

Nadere informatie

EFFECTIVITEIT VAN LEERMATERIALEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS: EEN LITERATUURSTUDIE

EFFECTIVITEIT VAN LEERMATERIALEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS: EEN LITERATUURSTUDIE EFFECTIVITEIT VAN LEERMATERIALEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS: EEN LITERATUURSTUDIE Joke Voogt en Natalie Pareja Roblin EFFECTIVITEIT VAN LEERMATERIALEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS: EEN LITERATUURSTUDIE

Nadere informatie

Onderwijs en technologie, een perfecte combinatie?

Onderwijs en technologie, een perfecte combinatie? Onderwijs en technologie, een perfecte combinatie? bladieb Educatie Colofon Onderwijs en technologie, een perfecte combinatie? is een uitgave van Stichting SURF Postbus 2290 3500 GG Utrecht T 030 234

Nadere informatie

Beroepsonderwijs. Call for proposals. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. 2015 1e ronde

Beroepsonderwijs. Call for proposals. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. 2015 1e ronde 1 Hoofdstuk 1: Inleiding / Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposals Beroepsonderwijs 2015 1e ronde Den Haag, oktober 2014 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud

Nadere informatie

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie)

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie) Cito Corporate Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Cito Arnhem Toetsen op School is een uitgave van Cito Coördinatie gegevensverzameling: Piet Sanders Auteurs:

Nadere informatie

Inzet van Assessment: Waarom, wat, hoe, wanneer en door wie?

Inzet van Assessment: Waarom, wat, hoe, wanneer en door wie? Inzet van Assessment: Waarom, wat, hoe, wanneer en door wie? Document Identificatie U-nummer Status Soort document Auteur(s) Concept YIV, JDA, LRU Datum afdruk 10 mei 2001 Opgeslagen Goedkeuring Acroniem

Nadere informatie

Maak kennis met TPACK

Maak kennis met TPACK KENNISNET ONDERzOEKSREEKS ICT IN HET ONDERWIJS Maak kennis met TPACK Hoe kan een leraar ict integreren in het onderwijs? Voorwoord Dit is de zesentwintigste publicatie in de Kennisnet Onderzoeksreeks,

Nadere informatie

Leren met meer effect; rapportage van het onderzoek

Leren met meer effect; rapportage van het onderzoek Leren met meer effect; rapportage van het onderzoek November 2008 Joost Meijer Edith van Eck m.m.v. Charles Felix SCO-Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam 1 Inleiding De inzet van ict

Nadere informatie

Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ. Petra Heida 1 Universiteit Twente Enschede, september 2005

Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ. Petra Heida 1 Universiteit Twente Enschede, september 2005 Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ. Petra Heida 1 Universiteit Twente Enschede, september 2005 1 Met dank aan dr. J. Oosterhuis-Geers van het bureau KtweeO, ArtEZ

Nadere informatie

Flexibilisering van Toetsing

Flexibilisering van Toetsing Flexibilisering van Toetsing Silvester Draaijer Creëren van voorwaarden voor een breed toetsrepertoire in het hoger onderwijs 05-07-2004 Colofon Flexibilisering van Toetsing Creëren van voorwaarden voor

Nadere informatie

Colofon. Deze uitgave is in opdracht van de MBO Raad tot stand. gekomen met medewerking van CINOP, Cito en SLO en

Colofon. Deze uitgave is in opdracht van de MBO Raad tot stand. gekomen met medewerking van CINOP, Cito en SLO en Colofon Deze uitgave is in opdracht van de MBO Raad tot stand gekomen met medewerking van CINOP, Cito en SLO en gefinancierd vanuit SLOA-middelen die ter beschikking zijn gesteld door het Ministerie van

Nadere informatie