Wie is wie? In het volwassenenonderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie is wie? In het volwassenenonderwijs"

Transcriptie

1 Wie is wie? In het volwassenenonderwijs Vademecum voor directeurs Schooljaar Status document Versie 5 november 2012 Het document wordt jaarlijks geüpdate in functie van het nieuwe schooljaar!

2 Inhoud 1. De centrale diensten van het GO! De administratieve diensten De afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel (OOP) De afdeling Infrastructuur (INFRA) De afdeling Financiën (FIN) De afdeling Algemene zaken (AZ) De pedagogische begeleidingsdienst De centrale adviescommissies van het GO! De permanente adviescommissie Volwassenenonderwijs (VO) De ad hoc adviescommissie Hoger beroepsonderwijs (HBO) Andere relevante adviescommissies De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) Situering volwassenenonderwijs GO! vertegenwoordiging binnen de VLOR Overleg met de overheid Informeel overleg met de overheidsadministratie Informeel overleg met de inspectie Formeel overleg De stuurgroep volwassenenonderwijs & kennis- en expertiseontwikkeling in het VO De directeursvereniging DIRVOGO De consortia Volwassenenonderwijs Pagina 2

3 1. De centrale diensten van het GO! Het geheel van de administratieve en pedagogische diensten van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap staat onder de leiding van Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO!. Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder tel De administratieve diensten De afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel (OOP) De werking van de afdeling OOP omvat drie kernactiviteiten: beleidsvoorbereidend werk, de gekozen beleidsopties verdedigen en de instellingen en scholengroepen helpen zich strategisch te positioneren. De afdeling staat onder de leiding van Marc Smets, afdelingshoofd. Marc Smets, afdelingshoofd tel Binnen de afdeling staan een aantal functionele eenheden borg voor een meer gespecialiseerde ondersteuning. Directeurs volwassenenonderwijs hebben het vaakst contact met de sectoren Niet-leerplichtonderwijs (NLO) en Personeelsaangelegenheden (PER). Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de sectoren NLO en PER. Het integrale ondersteuningsaanbod van de sectoren NLO en PER, alsook van de sectoren Contractueel personeel (COP), Bijzondere maatregelen (BM), Internationalisering (INT) en Coördinatie regelgeving (CR) t.a.v. het volwassenenonderwijs is opgenomen in het document Ondersteuningsaanbod voor centra volwassenenonderwijs ; versie oktober 2012 (klik hiertoe op: saanbod%20oop%20-%20vwo%20-%20versie%20oktober% doc). De sector Niet-leerplichtonderwijs (NLO) De leden van de sector NLO geven ondersteuning op de diverse onderwijsorganisatorische aspecten van het Volwassenenonderwijs en het Hoger Beroepsonderwijs. Binnen de sector NLO wordt nieuwe of gewijzigde regelgeving gescreend op opportuniteiten en valkuilen. In overleg met de centrale adviescommissies (zie verder) en diverse stakeholders bewerkstelligt de sector dat er standpunten ontwikkeld worden met betrekking tot het volwassenenonderwijs en het hoger beroepsonderwijs en dat deze standpunten in diverse overlegorganen verdedigd worden. De sector bouwt haar dienstverlening uit via het bundelen en ter beschikking stellen van expertise en via het aanreiken van oplossingen-op-maat (vraaggestuurd) en het strategisch stimuleren van vragen. De sector doet dit onder meer door middel van de organisatie van informatierondes en de publicatie van aanbevelingen en veelgestelde vragen bij de toepassing van de regelgeving (FAQ s). Pagina 3

4 Contactpersonen NLO Daisy Denolf, adjunct van de directeur tel gsm Christophe Moles le Bailly, deskundige tel Valerie Zacharski, pedagogisch medewerker tel De sector Personeelsaangelegenheden (PER) Het PER-team geeft ondersteuning op diverse personeelsaangelegenheden. Denk hierbij onder meer aan: administratieve loopbaan, tijdelijke aanstelling, vaste benoeming, reaffectatie en wedertewerkstelling. Contactpersonen PER Hilde Eloot, adjunct van de directeur (coördinatie + specifiek: vacantverklaring & benoeming) tel Lise Vandecan, adjunct van de directeur (specifiek: reaffectatie, wedertewerkstelling en evaluatieprocedure) An Meeussen, adjunct van de directeur (specifiek:tijdelijke Aanstellingen en TADD) De afdeling Infrastructuur (INFRA) De afdeling Infrastructuur staat in voor grote infrastructuurwerken, DBFM/PPS en patrimoniumbeheer (kopen/verkopen van gronden en/of gebouwen, huren en verhuren, zakelijke rechten). De afdeling is deels centraal gevestigd in Brussel en deels in dienstgebouwen te Hasselt en Gent. De opmaak van een bouwplanning in functie van de grote infrastructuurswerken gebeurt op basis van voorstellen van de scholengroepen. Na advies van de centrale adviescommissie Infrastructuur beslist de Raad over de effectieve planning. Pagina 4

5 Afdelingshoofd Infra Dirk Ferlin, afdelingshoofd tel De afdeling Financiën (FIN) De afdeling Financiën staat in voor: Interne boekhouding en begroting, consolidatie, budgettair toezicht en adviesverlening, dotatiebeheer en infobeheer, financieel toezicht en verificatie, het Datacentrum. Afdelingshoofd FIN Els Vermeulen, afdelingshoofd tel De ICT-dienst en de dienst Communicatie situeren zich eveneens binnen de afdeling FIN. Beide diensten ressorteren onder het afdelingshoofd FIN. Contactpersoon ICT-dienst Jan Buytaert, ICT-manager tel Contactpersoon COM Hilde Brems, communicatiedirecteur GO! tel De afdeling Algemene zaken (AZ) De afdeling Algemene Zaken huisvest onder meer de juridische dienst en de onderzoekscel. Afdelingshoofd AZ Dirk Mechelaere, afdelingshoofd tel Meer info over de administratieve diensten via: Pagina 5

6 1.2 De pedagogische begeleidingsdienst Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap beschikt over twee pedagogische diensten: de pedagogische begeleidingsdienst met inbegrip van GO! Nascholing en de permanente ondersteuningscel van de centra voor leerlingenbegeleiding. De pedagogische diensten bieden externe ondersteuning aan de onderwijsinstellingen, ontwikkelen initiatieven om de onderwijskwaliteit van de instellingen te bevorderen en stimuleren de initiatieven die de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden van de instellingen versterken. De pedagogische diensten staan onder de leiding van Luc De Man, adviseur-coördinator. Luc De Man, adviseur-coördinator tel Het begeleidingsteam volwassenenonderwijs binnen de pedagogische begeleidingsdienst werkt zowel vraag- als aanbodgestuurd rond onder meer gecombineerd leren, evaluatiebeleid, competentieontwikkelend leren en werken met portfolio. Dat kan via lerende netwerken, studiedagen of bijvoorbeeld trajectbegeleiding. Daarbij volgt het team belangrijke trends en werkt het evidence-based (ondersteuningsaanbod: ngsplan/pages/default.aspx). Contactpersonen PBD Hilde De Meyer, pedagogisch adviseur tel gsm Bart Horemans, extra begeleider Volwassenenonderwijs Koen Bollaert, pedagogisch begeleider en opvolging HBO GO! Nascholing als onderdeel van de pedagogische begeleidingsdienst organiseert opleidingen en nascholingsprogramma's voor directeurs, middenkader, onderwijzend en ander personeel van het GO!. Het stelt daartoe ieder schooljaar een planning op en werkt meer en meer vraaggestuurd. Het ondersteunt algemene beleidsinitiatieven en de prioriteiten en accenten van het eigen net. Het aanbod van GO! Nascholing wordt geregeld aangepast. U kunt het raadplegen via Contactpersoon NAS Andries Valcke, coördinator GO! Nascholing tel Meer info via Pagina 6

7 2. De centrale adviescommissies van het GO! De adviescommissies formuleren zowel adviezen als voorstellen en bereiden standpunten voor in het kader van de belangenbehartiging van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De adviescommissies vormen een belangrijk instrument in de communicatie tussen de verschillende bestuursniveaus van het GO!. Alle geledingen van het GO! maken deel uit van de adviescommissies. Een commissie bestaat in principe uit 3 leden uit de centrale administratie, 3 leden uit de algemeen directeurs; 3 leden uit de instellingen; 1 lid uit de begeleidingsdienst. Meer info via De permanente adviescommissie Volwassenenonderwijs (VO) Voorzitter: Marc Casteleyn, algemeen directeur Scholengroep Mandel & Leie Secretaris: Christophe Moles, deskundige OOP Hilde De Meyer pedagogisch adviseur PBD Dirck Defever algemeen directeur SGR Westhoek Gunther Degroote directeur CVO Leuven-Landen Daisy Denolf adjunct van de directeur OOP Harald De Muynck directeur CVO Brussel Bart Horemans extra begeleider VO PBD Hans Martens directeur CVO Panta Rhei de Avondschool Marc Smets afdelingshoofd OOP Rudy Van Megroot directeur CVO Leerstad Tony Schurmans algemeen directeur SGR Zuid-Limburg Jean-Claude Villijn directeur CVO Avelgem Pagina 7

8 2.2 De ad hoc adviescommissie Hoger beroepsonderwijs (HBO) Voorzitter: Ludo Van de Poel, algemeen directeur Scholengroep Kempen Secretaris: Christophe Moles, deskundige OOP Koen Bollaert pedagogisch begeleider PBD Hilde De Meyer pedagogisch adviseur PBD Koen De Pryck directeur CVO Antwerpen-Zuid Gunther Degroote directeur CVO Leuven-Landen Daisy Denolf adjunct van de directeur OOP Guy Ghysels directeur KTA Vesalius Luc De Man adviseur-coördinator PBD Hans Martens directeur CVO Panta Rhei de Avondschool Marleen Mast directeur CVO Crescendo Marc Smets afdelingshoofd OOP Brecht Vanwynsberghe Denis Vonckers pedagogisch medewerker OOP algemeen directeur SGR Maasland Andere relevante adviescommissies de permanente adviescommissie Algemeen en pedagogisch beleid (APB) voorzitter: Guy Van Lancker, algemeen directeur scholengroep Waasland secretaris: Katherina Broos de permanente adviescommissie Personeelsbeleid (PERS) voorzitter: Ludo Van de Poel, algemeen directeur scholengroep Kempen secretaris: Jan Brewée de permanente adviescommissie Financiën (FIN) voorzitter: Philippe Van Haverbeke, algemeen directeur scholengroep Brugge-Oostkust secretaris: Pieter Dickmans de permanente adviescommissie Infrastructuur (INFRA) voorzitter: Urbain Lavigne, algemeen directeur scholengroep Leuven-Landen-Tienen secretaris: Marc Eyckmans de permanente adviescommissie ICT-Communicatie (ICT-COM) voorzitter: Luc Van Gasse, algemeen directeur scholengroep Rivierenland secretaris: Griet Wauters Pagina 8

9 3. De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) 3.1 Situering volwassenenonderwijs De Vlor beoordeelt en adviseert de beleidsplannen van de overheid en doet zelf voorstellen over het Vlaamse onderwijsbeleid. De Vlor is tevens een overlegforum. Binnen de Vlor is er een Algemene Raad. Er zijn ook vier deelraden (een deelraad per onderwijsniveaus): - de Raad Basisonderwijs; - de Raad Secundair onderwijs; - de Raad Levenlang en Levensbreed Leren (= volwassenenonderwijs + deeltijds kunstonderwijs); - de Raad Hoger Onderwijs. De Algemene Raad behandelt overkoepelende thema s. De deelraden behandelen autonoom de thema s van hun onderwijsniveau. De vijf raden - Algemene Raad en de vier deelraden - hebben elk een bureau dat de raadsvergadering voorbereidt en de procedures vastlegt. Onder de vleugels van de raden werken talrijke commissies en werkgroepen voor specifieke onderwerpen of onderwijsvormen en -sectoren. Organigram Vlor - situering VO Algemene Raad Vast Bureau Commissie HBO5 Commissie OVA 13 sectorcommissies Raad Basisonderwijs Bureau RBao Raad Secundair onderwijs Bureau RSO Raad Hoger Onderwijs Bureau RHO Raad Levenslang en Levensbreed Leren Bureau RLLL Commissies Werkgroepen Commissies Werkgroepen Commissies Werkgroepen Commissie VO Commissie VO+BE Werkgroep Inburgering Werkgroep Trajectbegeleiding Werkgroep Tweedekansleerwegen De leden van de Vlor worden gerangschikt per geleding. De geledingen zijn: de inrichters van onderwijs, de vakbonden & personeel, de sociale en economische organisaties, de verkozen directeurs, de ervaringsdeskundigen, het secretariaat, de gebruikers (= cursisten) en ouders en de centra voor leerlingenbegeleiding. Een Besluit van de Vlaamse Regering regelt de vertegenwoordiging per geleding. Pagina 9

10 3.2 GO! vertegenwoordiging binnen de VLOR Als inrichter van onderwijs is het GO! rechtstreeks vertegenwoordigd binnen de Vlor. Daarnaast zetelen er een aantal personeelsleden van het GO! voor andere geledingen in de Vlor. Hoewel deze laatsten het GO! niet rechtstreeks vertegenwoordigen werden zij voor de volledigheid opgenomen in de onderstaande lijsten. Algemene Raad (AR) Raymonda Verdyck (GO! mandaat; effectief lid) Marc Smets (GO! mandaat, plaatsvervangend) Luc De Man (GO! mandaat; effectief lid) Chris Martens (GO! mandaat; plaatsvervangend) Thimothy Van Raemdonck (GO! ouders; effectief) Eva De Blieck (GO! ouders; plaatsvervangend lid) Nancy Libert (geleding syndicale organisaties) Alexandre De Smedt (geleding directeurs) Vast Bureau Raymonda Verdyck (GO! mandaat; effectief lid) Marc Smets (GO! mandaat, plaatsvervangend) Gunther Degroote (GO! mandaat, effectief lid) Hoger Beroepsonderwijs (HBO5) Luc De Man - geleding GO! Hilde De Meyer - geleding GO! Onderwijs, Vorming en Arbeidsmarkt (OVA) Hilde De Meyer - geleding GO! Commissies ressorterend onder de Algemene Raad Internationaal onderwijs- en vormingsbeleid (IOVB) Jens Vermeersch - geleding GO! De Commissie OVA valt op z n beurt uiteen in 13 sectorcommissies. In de sectorcommissies worden onder meer de opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs geadviseerd. Het GO! wordt er - al dan niet direct - vertegenwoordigd door pedagogisch begeleiders, directeurs en/of docenten & leekrachten. Overzicht sectorcommissies Sectorcommissie Bouw-Hout-Decoratie Sectorcommissie Chemie Sectorcommissie Grafische Technieken Sectorcommissie Handel-Administratie Sectorcommissie Land- en Tuinbouw Sectorcommissie Maritiem Sectorcommissie Mechanica-Electriciteit-Kunststoffen Sectorcommissie Mode Sectorcommissie Personenzorg Sectorcommissie Schoonheidsverzorging Sectorcommissie Textiel Sectorcommissie Toerisme Sectorcommissie Voeding-Hotel Pagina 10

11 Raad Levenslang en Levensbreed Leren (RLLL) Gunther Degroote (GO! mandaat; effectief lid) Daisy Denolf (GO! mandaat; plaatsvervangend) Georgy Baor (geleding syndicale organisaties) Hans Martens (geleding directeurs) Johan Donckers (geleding ervaringsdeskundigen) Bureau RLLL Gunther Degroote (GO! mandaat) Daisy Denolf (GO! mandaat) Commissie Volwassenenonderwijs (COM VO) Commissies ressorterend onder de RLLL Daisy Denolf (GO! mandaat) Robert Stijnen (geleding syndicale organisaties) Elke De Belder (geleding syndicale organisaties) Gemeenschappelijke Commissie Basiseducatie/Volwassenenonderwijs (COM BE/VO) Daisy Denolf (GO! mandaat) Robert Stijnen (geleding syndicale organisaties) Elke De Belder (geleding syndicale organisaties) Onder de commissie VO ressorteren diverse werkgroepen. Werkgroep Inburgering Sophie Van der Avort, coördinator CVO Antwerpen-Zuid Bart Horemans, extra begeleider VO GO! Gert Hurkmans, directeur CVO Taxandria Stany Meskens, directeur CVO Aalst Georgy Baor, adjunct-directeur CVO CTT Genk Meer info via: Pagina 11

12 4. Overleg met de overheid 4.1 Informeel overleg met de overheidsadministratie Het informeel overleg biedt de overheid de mogelijkheid om op een minder formele manier te communiceren over onderwijsgerelateerde materies. Voor het volwassenenonderwijs gebeurt dat door/met het departement Onderwijs en het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS). Voor het GO! neemt naast de sector NLO ook de sector Personeelsaangelegenheden deel aan deze overlegmomenten (in functie van een aantal personeelsproblematieken en interpretaties van bestaande regelgeving). GO! vertegenwoordiging Daisy Denolf, adjunct van de directeur afd. OOP sector NLO Lise Vandecan, adjunct van de directeur afd. OOP sector PER Harald De Muynck, directeur CVO Brussel, woont de vergaderingen van het informeel overleg volwassenenonderwijs bij voor de geleding van de syndicale organisaties. 4.2 Informeel overleg met de inspectie Het informeel overleg biedt de inspectie de mogelijkheid om op een minder formele manier te communiceren over onderwijsgerelateerde materies met de pedagogische begeleidingsdiensten. GO! vertegenwoordiging Hilde De Meyer, pedagogisch begeleider Bart Horemans, extra-begeleider VO Koen Bollaert, pedagogisch begeleider 4.3 Formeel overleg Formeel overleg gebeurt binnen de contouren van het sectorcomité X. De afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel ondersteunt de onderhandelaars van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in de onderhandelingen met de overheid over onderwijsmaterie en personeelsaangelegenheden. Ook het voeren van de onderhandelingen neemt de afdeling grotendeels voor haar rekening. De wijze waarop de afdeling de onderhandelaars ondersteunt is zeer uiteenlopend. De centrale adviescommissies zijn belangrijke organen om de standpunten af te toetsen. GO! vertegenwoordiging Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder Marc Smets, afdelingshoofd OOP Guido Liessens, adjunct van de directeur afd. OOP sector CR Technische ondersteuning VO - Daisy Denolf, adjunct van de directeur afd. OOP sector NLO - Hilde Eloot, adjunct van de directeur afd. OOP sector PER Pagina 12

13 5. De stuurgroep volwassenenonderwijs & kennis- en expertiseontwikkeling in het VO In opvolging van het decreet Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Regering, de pedagogische begeleidingsdiensten van de vier onderwijsnetten en het Vocvo waarin de opdrachten in het kader van kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs geconcretiseerd werden. Vervolgens werd een protocol van samenwerking tussen de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vocvo afgesloten waarin onder andere de modaliteiten voor de oprichting van de stuurgroep werden beschreven. In het najaar van 2008 werd overgegaan tot de oprichting van de stuurgroep Volwassenenonderwijs. De resultaatsdomeinen van de samenwerkingsovereenkomst situeren zich rond: visieontwikkeling en nieuwe concepten curriculumontwikkeling (opleidingsprofielen en leerplannen) EVC e-leren geletterheid onderwijs aan gedetineerden kwaliteitszorg communicatie Verder vervult de stuurgroep een aantal taken in het kader van: de visitaties van de specifieke lerarenopleiding en de toekomstige visitaties van HBO5- opleidingen; de projecten gecombineerd onderwijs in het kader van het Stimuleringsfonds; het bilateraal samenwerkingsakkoord tussen het Ministerie van Landsverdediging en het Vlaams Ministerie van Onderwijs & Vorming. Binnen kennis- en expertiseontwikkeling neemt e-leren en gecombineerd onderwijs een speciale positie in. De opdrachten die aan het samenwerkingsverband werden toegekend worden geoperationaliseerd via Toll-net. Toll-net is een netwerk van lesgevers, ICTcoördinatoren, directies en pedagogische begeleiders in de volwasseneneducatie. Binnen het netwerk wisselen de leden ervaringen en kennis uit over e-leren en gecombineerd leren. GO! vertegenwoordiging stuurgroep VO effectief lid: Hilde De Meyer, pedagogisch begeleider plaatsvervangend lid: Bart Horemans, extra begeleider Volwassenenonderwijs In de schoot van de stuurgroep werden een werkgroep SLO en een werkgroep HBO opgericht teneinde de CVO s netoverschrijdend te versterken onder meer in hun contacten met Vlir en Vlohra. Pagina 13

14 vertegenwoordiging werkgroep SLO effectieve leden plaatsvervangende leden Hilde De Meyer, pedagogisch begeleider Lut Lippeveld, directeur CVO De Oranjerie Bart Horemans, extra-begeleider VO Marleen Mast, directeur CVO Crescendo Ann De Maeyer, directeur Horito vertegenwoordiging werkgroep HBO effectieve leden plaatsvervangende leden Hilde De Meyer, pedagogisch begeleider Harald De Muynck, directeur CVO Brussel Marleen Mast, directeur CVO Crescendo Hans Martens, directeur CVO Panta Rhei Koen De Pryck, directeur CVO Antwerpen-Zuid Koen Bollaert, pedagogisch begeleider Lut Lippeveld, directeur CVO De Oranjerie Stany Meskens, directeur CVO Aalst Liesbet Smids, adjunct-directeur CVO Step Hasselt Rudy Van Megroot, directeur CVO Leerstad Lokeren 6. De directeursvereniging DIRVOGO Dirvogo staat voor Directeursvereniging Volwassenenonderwijs van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De vereniging stelt volgende doelstellingen voorop: - het verdedigen van de belangen van het volwassenenonderwijs van het GO!; - het verdedigen van de beroepsbelangen van haar leden; - het behandelen van pedagogische, onderwijskundige en organisatorische onderwerpen; - het bevorderen van de professionaliteit van haar leden; - het optreden als overlegorgaan. De vereniging doet dit onder meer via het voorbereiden van de vergaderingen van de centrale adviescommissie volwassenenonderwijs en het organiseren van studiedagen met good practices. Contactpersonen Dirvogo Veerle Schelstraete, directeur CVO Ivo Brugge voorzitter Dirvogo tel Lut Lippeveld, directeur CVO De Oranjerie ondervoorzitter Dirvogo tel Marleen Boonaert, adjunct-directeur CVO Panta Rhei de Avondschool secretaris/penningmeester Dirvogo tel Meer info via: Pagina 14

15 7. De consortia Volwassenenonderwijs Het volwassenenonderwijslandschap is ingedeeld in dertien werkingsgebieden. Binnen elk werkingsgebied bestaat een gestructureerd, regionaal samenwerkingsverband tussen Centra voor Volwassenenonderwijs en het Centrum voor Basiseducatie, met name het consortium volwassenenonderwijs. Het consortium volwassenenonderwijs heeft zes doelstellingen die vooral gericht zijn op samenwerking, kwaliteitsverbetering en professionalisering: 1. het aanbod van opleidingen die door de centra georganiseerd worden, optimaliseren en op elkaar afstemmen; 2. de samenwerking en afstemming met andere publieke verstrekkers van opleidingen voor volwassenen nastreven; 3. knelpunten, behoeften en oplossingen inzake opleidingen voor volwassenen signaleren aan de overheid; 4. als intermediair aanspreekpunt fungeren tussen de centra en andere opleidingsverstrekkers en socioculturele en sociaaleconomische actoren; 5. de dienstverlening optimaliseren voor de cursisten in de centra; 6. alle mogelijke vormen van samenwerking tussen de centra stimuleren en ondersteunen. Deze doelstellingen zijn verder geconcretiseerd in opdrachten: 1. het realiseren van de doelstellingen; 2. het opmaken van een vijfjaarlijks opleidingsplan voor het werkingsgebied; 3. het organiseren van een ombudsdienst voor de cursisten van alle centra binnen het werkingsgebied; 4. het afsluiten van een samenwerkingsprotocol met de Huizen van het Nederlands die een werking hebben binnen het werkingsgebied van het consortium volwassenenonderwijs; 5. het verlenen van advies over de aanvragen van de Centra voor Volwassenenonderwijs voor het verkrijgen van bijkomende onderwijsbevoegdheid; 6. het verlenen van advies over de aanvragen van de Centra voor volwassenenonderwijs voor het aanwenden van leraarsuren en ambten opgericht op basis van de puntenenveloppe in bijkomende vestigingsplaatsen; 7. het cordineren en ondersteunen van de centra bij de organisatie van duale trajecten en gentegreerd leren; 8. het cordineren en ondersteunen van de centra bij de uitwerking van een onderwijs- en vormingsbehoeften van gedetineerden en de begeleiding van het onderwijstraject van gedetineerden; 9. het uitvoeren van alle opdrachten die een centrumbestuur apart aan het consortium volwassenenonderwijs toewijst of die de centra gezamenlijk aan het consortium volwassenenonderwijs toewijzen. Aan elk van bovenvermelde opdracht zijn resultaatsverbintenissen gekoppeld. Meer info via: Pagina 15

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 Relevante regelgeving 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 In 2001 werd in Vlaanderen het Pact van Vilvoorde ondertekend, dat vernieuwd werd in 2005. In navolging van het Europese

Nadere informatie

Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011

Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011 Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Kunstlaan 6 bus 6 27 oktober 2009 1210 Brussel RLLL/MDR/DOC/021 Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011 1 Situering Het decreet

Nadere informatie

Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,

Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING, DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd

Nadere informatie

ONTWERP VAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET CONSORTIUM VOLWASSENENONDERWIJS (NN) vzw

ONTWERP VAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET CONSORTIUM VOLWASSENENONDERWIJS (NN) vzw ONTWERP VAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET CONSORTIUM VOLWASSENENONDERWIJS (NN) vzw Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister

Nadere informatie

SGR 1 2014/8 2 3 001 4 5 2014 00/2 6 14 05 27-1 7 2014/029 8 02.001 9 14.04 10 11 12 2014052701 13 14 15 BOC

SGR 1 2014/8 2 3 001 4 5 2014 00/2 6 14 05 27-1 7 2014/029 8 02.001 9 14.04 10 11 12 2014052701 13 14 15 BOC Gezamenlijke vergadering van de basiscomités van de scholengroepen en het tussencomité van het centrale niveau voor de personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs 2014/8 27 mei 2014 en 18 juni 2014 Gezamenlijke

Nadere informatie

OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST

OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST Uiterste kandideringsdatum: 9 juli 2010. 1. Halftijdse

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Onderwijs

Nadere informatie

Netwerkdag volwassenenonderwijs: VOL-OP Levenslang Leren. Inzetbaar op de arbeidsmarkt door Levenslang Leren TITEL. subtitel. 14 juni 2011 - Antwerpen

Netwerkdag volwassenenonderwijs: VOL-OP Levenslang Leren. Inzetbaar op de arbeidsmarkt door Levenslang Leren TITEL. subtitel. 14 juni 2011 - Antwerpen Netwerkdag volwassenenonderwijs: VOL-OP Levenslang Leren Inzetbaar op de arbeidsmarkt door Levenslang Leren TITEL 14 juni 2011 - Antwerpen subtitel Het programma 09.30 10.00u 10.00 10.10u 10.10 10.45u

Nadere informatie

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse

Nadere informatie

Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016

Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016 Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016 Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? GO! in Vlaanderen: 3 onderwijsnetten GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Gesubsidieerd

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Raad Levenslang en Levensbreed Leren 28 april 2015 RLLL-RLLL-ADV-14-15-005 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende de versterking van het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen

Voorontwerp van decreet betreffende de versterking van het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen Op stapel 2013-02 19 april 2013 In de rubriek Op stapel geven de collega's van Onderwijsorganisatie en -personeel kort toelichting bij regelgeving die eerstdaags wordt gepubliceerd. De toelichting geeft

Nadere informatie

Dit document legt de procedure en de criteria vast om te komen tot dit advies.

Dit document legt de procedure en de criteria vast om te komen tot dit advies. Raad levenslang en levensbreed leren RHE / 20 september 2011 RLLL-RLLL-BSL-001 RLLL-RLLL-ADV-002Bijl29 Procedure en criteria voor de beoordeling van opleidingsprofielen in het volwassenenonderwijs 1 Situering

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

Een versterkte positie voor het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen

Een versterkte positie voor het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen Een versterkte positie voor het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen 24 april 2012 BRON: non-paper Vlaamse Overheid Aanleiding: Motie van aanbeveling over de hervorming van het hoger onderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker VACANTVERKLARING VAN EEN VOLTIJDSE BETREKKING VAN MAATSCHAPPELIJK WERKER BIJ DE PERMANENTE ONDERSTEUNINGSCEL (POC): OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR MUTATIE EN VASTE BENOEMING OP 01-01-2010. 1. De Permanente

Nadere informatie

Word leraar in het GO! en maak het verschil!

Word leraar in het GO! en maak het verschil! Word leraar in het GO! en maak het verschil! Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? het officieel onderwijs georganiseerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap opdracht: vrije schoolkeuze

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Misleidende informatie op website over het onderwijsaanbod

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Misleidende informatie op website over het onderwijsaanbod COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/KL/VO/2012/316 BETREFT: Misleidende informatie op website over het onderwijsaanbod 1. PROCEDURE 1.1. Ontvangst: 25.09.2012 1.2. Verzoeker [A], directeur cvo 1.3. Verweerder

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen?

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van JORIS POSCHET datum: 8 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Hoger beroepsonderwijs - Gegevens,

Nadere informatie

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel. 03 827 16 23 fax 03 825 13 34 FUNCTIEBESCHRIJVING COÖRDINEREND DIRECTEUR DOMEIN DOEL AANDACHTSVELDEN Communicatie en overleg

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 11 INHOUD

INHOUD. Woord vooraf 11 INHOUD Woord vooraf 11 1 Onderwijs in Vlaanderen 15 1. Vlaams onderwijslandschap 17 1.1. De onderwijsniveaus van jong naar oud 17 1.2. Over inrichters, financieren en subsidiëren: de netten 19 2. Vlaamse steden

Nadere informatie

Raad van Bestuur. Samenvatting RvB 2007 12 11 (203-222).doc. Raad van Bestuur vergadering van 2007-12 - 11 AANWEZIG:

Raad van Bestuur. Samenvatting RvB 2007 12 11 (203-222).doc. Raad van Bestuur vergadering van 2007-12 - 11 AANWEZIG: Raad van Bestuur Samenvatting RvB 2007 12 11 (203-222).doc Raad van Bestuur vergadering van 2007-12 - 11 AANWEZIG: effectieve leden: deskundige leden: De Bruyn Dirk, Engels Eric, Franssens Florent, Janssens

Nadere informatie

ADVIES. Raad Levenslang en Levensbreed Leren. 9 december 2008 RLLL/LSO-MDR /ADV/004. www.vlor.be

ADVIES. Raad Levenslang en Levensbreed Leren. 9 december 2008 RLLL/LSO-MDR /ADV/004. www.vlor.be ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 9 december 2008 RLLL/LSO-MDR /ADV/004 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen - Schoonheidsspecialist, - Schoonheidsspecialist-salonbeheerder, - Voetverzorger,

Nadere informatie

Voorziene ingangsdatum : onmiddellijk na de selectieprocedure.

Voorziene ingangsdatum : onmiddellijk na de selectieprocedure. TWEEDE OPROEP tot de kandidaten voor de invulling van 1 FT betrekking pedagogisch begeleider SO Gedrags- en Cultuurwetenschappen ASO 2 e en 3 e graad; Opvoedkunde BSO 3 e graad, TSO 2 e en 3 e graad; Toegepaste

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

Advies over de keuzemodule 'armoede en sociale uitsluiting' in enkele opleidingsprofielen basiseducatie

Advies over de keuzemodule 'armoede en sociale uitsluiting' in enkele opleidingsprofielen basiseducatie Raad Levenslang en Levensbreed Leren 24 februari 2015 RLLL-RLLL-ADV-1415-003 Advies over de keuzemodule 'armoede en sociale uitsluiting' in enkele opleidingsprofielen basiseducatie Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

Op Stapel juli Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel juli Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2015-13 13 juli 2015 13-07-2015 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede

Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Markt 5 9340 Lede Tel. 053 60 68 70 e-mail academie@gamw.lede.be URL: http://www.gamw.lede.be Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie

Nadere informatie

protocol nr. 332.1 068

protocol nr. 332.1 068 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 332.1 068 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 JANUARI 2014 DIE GEVOERD

Nadere informatie

Ondersteuningsaanbod volwassenenonderwijs 2013-2014

Ondersteuningsaanbod volwassenenonderwijs 2013-2014 Ondersteuningsaanbod volwassenenonderwijs 2013-2014 Bijlage bij Begeleidingsplan 2012-2015 pedagogische begeleidingsdienst Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs 2013-2014

Nadere informatie

AGENDAPUNTEN VORIGE VERGADERING

AGENDAPUNTEN VORIGE VERGADERING Raad van Bestuur Samenvatting RVB 2008 09 09 (113-161) Raad van Bestuur vergadering van 2008-09 - 09 AANWEZIG: effectieve leden: deskundige leden: De Bruyn Dirk (V), Engels Eric, Franssens Florent, Janssens

Nadere informatie

Advies over een ontwerp van vernieuwd afsprakenkader Nederlands tweede taal

Advies over een ontwerp van vernieuwd afsprakenkader Nederlands tweede taal . ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 12 mei 2009 RLLL/MDR/ADV/009 Advies over een ontwerp van vernieuwd afsprakenkader Nederlands tweede taal VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6, 1210 BRUSSEL

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Moderne Talen Hasselt te Hasselt

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Moderne Talen Hasselt te Hasselt Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Specifieke bevoegdheden

Specifieke bevoegdheden Specifieke bevoegdheden Wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs Art. 20 Adviesbevoegdheid over de regels waaronder de Vlaamse Regering de reiskosten van gehandicapten ten laste

Nadere informatie

nr. 251 van JOS DE MEYER datum: 1 maart 2016 aan HILDE CREVITS Volwassenenonderwijs - Coördinatie-uren

nr. 251 van JOS DE MEYER datum: 1 maart 2016 aan HILDE CREVITS Volwassenenonderwijs - Coördinatie-uren SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 251 van JOS DE MEYER datum: 1 maart 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Volwassenenonderwijs - Coördinatie-uren

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! Instituut voor volwassenenonderwijs Sint-Andries te Brugge

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! Instituut voor volwassenenonderwijs Sint-Andries te Brugge Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Op Stapel oktober Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel oktober Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2015-14 23 oktober 2015 23-10-2015 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

Raad van Bestuur. Samenvatting RvB 2007 11 13 (177-202).doc. Raad van Bestuur vergadering van 2007 11 13 AANWEZIG:

Raad van Bestuur. Samenvatting RvB 2007 11 13 (177-202).doc. Raad van Bestuur vergadering van 2007 11 13 AANWEZIG: Raad van Bestuur Samenvatting RvB 2007 11 13 (177-202).doc Raad van Bestuur vergadering van 2007 11 13 AANWEZIG: effectieve leden: deskundige leden: De Bruyn Dirk (V), Engels Eric, Franssens Florent, Janssens

Nadere informatie

Trajectbegeleiding levenslang en levensbreed leren

Trajectbegeleiding levenslang en levensbreed leren Trajectbegeleiding levenslang en levensbreed leren Workshop G zaal Van Redingen De consortia wijzen de weg (13.45-14.45) Hannelore Engels, informatiebemiddelaar De Stap Gent Lesley Arens, afgevaardigd

Nadere informatie

WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN 1 TOEPASSINGSGEBIED 1. De werkingscode is van toepassing op alle leden van de pedagogische

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 08.09.2009 BELGISCH STAATSBLAD 61107 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Algemeen Strategisch Plan

Algemeen Strategisch Plan Algemeen Strategisch Plan 1 ASP Scholengroep Brugge-Oostkust 1. Werking en organisatie Scholengroep 2. Beleidsplan 2004-2007 3. Stand van zaken 4. Opvolging naar 2007-2009 toe 2 1.Werking en organisatie

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni 2009-147- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Externe mandatenlijst (2014-2015)

Externe mandatenlijst (2014-2015) Externe mandatenlijst (2014-2015) In het Vlaamse hoger onderwijslandschap bestaat een cultuur van overleg. Dit overleg komt tot uiting binnen diverse werkgroepen waarin standpunten, adviezen en beleidsaanbevelingen

Nadere informatie

Statuut. van. ACOD Onderwijs West-Vlaanderen

Statuut. van. ACOD Onderwijs West-Vlaanderen Statuut van ACOD Onderwijs West-Vlaanderen zoals goedgekeurd op het Buitengewoon Congres van 23/09/2015 ACOD ONDERWIJS WEST-VLAANDEREN STATUUT I. DOELEINDEN MIDDELEN LEDEN Artikel 1 ACOD Onderwijs West-Vlaanderen

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

Functiebeschrijving projectmedewerker ondersteuning coördinatoren onderwijs aan gedetineerden (mei 2010)

Functiebeschrijving projectmedewerker ondersteuning coördinatoren onderwijs aan gedetineerden (mei 2010) Functiebeschrijving projectmedewerker ondersteuning coördinatoren onderwijs aan gedetineerden (mei 2010) Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs - Functiebeschrijving projectmedewerker curriculumontwikkeling

Nadere informatie

Een exemplaar van de teksten van de (voor)ontwerpen kunt u aanvragen bij Willy Dessers :

Een exemplaar van de teksten van de (voor)ontwerpen kunt u aanvragen bij Willy Dessers : Op stapel 2009-01 In de rubriek Op stapel geven we kort toelichting bij regelgeving die eerstdaags wordt gepubliceerd. De toelichting geeft de stand van zaken weer bij de onderhandelingen in Sectorcomité

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

CURSIEF weergegeven. 1 De punten die decretaal bepaald zijn of die bepaald zijn door het kiesreglement zijn VET en

CURSIEF weergegeven. 1 De punten die decretaal bepaald zijn of die bepaald zijn door het kiesreglement zijn VET en versie 5/10/2001 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD VAN SCHOOL X 1 1. Samenstelling en bevoegdheden 1.1. De schoolraad is samengesteld uit: 1.1.1. drie stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 186.563

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 186.563 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 186.563 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 18 NOVEMBER 2002 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs Raad Levenslang en Levensbreed Leren 17 november 2015 RLLL-RLLL-ADV-1516-002 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel

Nadere informatie

Communicatie IKZ 2010. Deel II: De Inrichtende Macht. Degelijk onderwijs betekent voor ons: correct en transparant t.a.v.

Communicatie IKZ 2010. Deel II: De Inrichtende Macht. Degelijk onderwijs betekent voor ons: correct en transparant t.a.v. Uit onze missie Degelijk onderwijs betekent voor ons: correct en transparant t.a.v. alle betrokkenen een correcte toepassing van duidelijke normen en principes maakt ons tot een betrouwbare partner voor

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Stedelijk CLB Antwerpen te Antwerpen

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Stedelijk CLB Antwerpen te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Samenvatting RvB 2007 09 11 (112-146).doc 2 van 12

Samenvatting RvB 2007 09 11 (112-146).doc 2 van 12 Raad van Bestuur Samenvatting RvB 2007 09 11 (112-146).doc Raad van Bestuur vergadering van 2007-09 - 11 AANWEZIG: effectieve leden: deskundige leden: De Bruyn Dirk, Engels Eric, Franssens Florent, Janssens

Nadere informatie

Nieuwsflash nr. 19 4 juli 2012 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs

Nieuwsflash nr. 19 4 juli 2012 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Nieuwsflash nr. 19 4 juli 2012 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Geachte collega Via deze Nieuwsflash informeren wij u graag over de belangrijkste activiteiten van de verschillende

Nadere informatie

HET GOK-DECREET DE LOKALE OVERLEGPLATFORMS

HET GOK-DECREET DE LOKALE OVERLEGPLATFORMS HET GOK-DECREET DE LOKALE OVERLEGPLATFORMS 14/11/2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 1. MET WELKE BEDOELING WERDEN DE LOP S OPGERICHT?...4 2. TAKEN VAN HET LOKAAL OVERLEGPLATFORM...4 3. DE LOP-DESKUNDIGE...5

Nadere informatie

VICE MINISTER PRESIDENT VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS en VORMING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

VICE MINISTER PRESIDENT VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS en VORMING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VICE MINISTER PRESIDENT VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS en VORMING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft : Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs : - Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering.

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 273.895 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD

LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN HET PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN EN DE CONSORTIA VOLWASSENENONDERWIJS MENES EN WEBROS MEI 2010 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2015-2016

Opleiding voor schoolsecretariaten 2015-2016 Opleiding voor schoolsecretariaten 2015-2016 Overzicht programma Kennismaking met de werking van AgODi 1. Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 2. Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 3. Beleidsuitvoering

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! centrum voor volwassenenonderwijs Noord Limburg te LOMMEL

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! centrum voor volwassenenonderwijs Noord Limburg te LOMMEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen Intentieverklaring van de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker en de Vlaamse minister van Onderwijs en viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Hilde Crevits,

Nadere informatie

1 Inleiding. Kennis- en expertiseontwikkeling/actieplan 2014-2015 2 van 31

1 Inleiding. Kennis- en expertiseontwikkeling/actieplan 2014-2015 2 van 31 Actieplan Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2014-2015 1 Inleiding Dit is het actieplan 2014-2015 van het samenwerkingsverband van het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Goedkeuring notulen raad van bestuur dd 2010 11 16. 1. De notulen van de vergadering dd. 2010-11-16 goed te keuren.

Goedkeuring notulen raad van bestuur dd 2010 11 16. 1. De notulen van de vergadering dd. 2010-11-16 goed te keuren. Raad van Bestuur Samenvatting RVB 2010 12 14 (154-169) Raad van Bestuur vergadering van 2010 12 14 AANWEZIG: effectieve leden: deskundige leden: De Bruyn Dirk (v), Decamp Jean-Pierre, Engels Eric, Franssens

Nadere informatie

Werkingscode pedagogische begeleidingsdienst OVSG

Werkingscode pedagogische begeleidingsdienst OVSG Werkingscode pedagogische begeleidingsdienst OVSG Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw Ravensteingalerij 3 bus 7, B-1000 Brussel T 02 506 41 50 F 02 502 12 64

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO BuSO BVJ CLB CVO DBSO DKO EVC EVK GAS GGS GO GOK GON HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Trajectbegeleiding levenslang en levensbreed leren

Trajectbegeleiding levenslang en levensbreed leren Trajectbegeleiding levenslang en levensbreed leren Workshop D zaal Uten Liemingen Kan ik nog een diploma hoger onderwijs behalen? (11.15-12.15) Gwen Carmans, adjunct-directeur PCVO West-Vlaanderen Dimitri

Nadere informatie

VR DOC.0272/1

VR DOC.0272/1 VR 2011 0804 DOC.0272/1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de jaarlijkse vakantie voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel

Nadere informatie

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXV

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXV Algemene Raad 22 januari 2015 AR-AR-ADV-007 Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXV Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32 2 219 81

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 14 SEPTEMBER 2000. - Ministerieel besluit houdende oprichting en benoeming van de leden van het natuurinrichtingsprojectcomité voor het natuurinrichtingsproject Westvlaamse

Nadere informatie

TOON-AAN-VERHALEN ONDER DE MATRIX VAN OKB

TOON-AAN-VERHALEN ONDER DE MATRIX VAN OKB TOON-AAN-VERHALEN ONDER DE MATRIX VAN OKB 1. Werken aan de schooleigen christelijke identiteit. Domein van Identiteit en pastoraal *Procesmatige ontwikkeling van een visietekst Vrije basisonderwijs Puurs

Nadere informatie

Technologie-ondersteund levenslang leren

Technologie-ondersteund levenslang leren Toll-net symposium Technologie-ondersteund levenslang leren Toespraak Lucas Brion Raadgever Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs De Factorij Schaarbeek 16 mei 2012 Dames en heren Vooreerst dien ik

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs v.z.w. Aanwerving - Vacant Verklaring

Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs v.z.w. Aanwerving - Vacant Verklaring Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs v.z.w. Aanwerving - Vacant Verklaring De Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs v.z.w. zal overgaan tot de aanwerving van

Nadere informatie

Inspiratiedag Kinderopvang

Inspiratiedag Kinderopvang Gent 20 maart 2014 Inspiratiedag Kinderopvang 7.21 Sociaal Voordeel in de Praktijk Jan De Crom Decreet 30/11/2007 Nieuwe rol voor gemeente Actor: Organisator van gemeentelijk onderwijs (basis, SO, DKO,

Nadere informatie

Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, Frank VANDENBROUCKE,

Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, Frank VANDENBROUCKE, Brussel, 22 maart 2007. PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MEDISCHE SECTOR EN ONDERWIJS IN HET KADER VAN HET ACTIEPLAN EEN SLUITENDE AANPAK VAN SPIJBELEN EN SCHOOLVERZUIM Vlaams minister van

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 68012 MONITEUR BELGE 14.11.2011 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Raad van Bestuur. Samenvatting RVB 2005 12 13 (137-156) Raad van Bestuur vergadering van 2005-12 - 13 AANWEZIG: effectieve leden: administratief:

Raad van Bestuur. Samenvatting RVB 2005 12 13 (137-156) Raad van Bestuur vergadering van 2005-12 - 13 AANWEZIG: effectieve leden: administratief: Raad van Bestuur Samenvatting RVB 2005 12 13 (137-156) Raad van Bestuur vergadering van 2005-12 - 13 AANWEZIG: effectieve leden: effectieve leden: Deskundige leden: met raadgevende stem: De Bruyn Dirk,

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Op Stapel december Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel december Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-16 20 december 2016 20-12-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED NT2. Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R2 AO NT 010

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED NT2. Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R2 AO NT 010 STUDIEGEBIED NT2 Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R2 AO NT 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Het Vlaamse kwalificatieraamwerk. Internationaal seminarie 30 november 2009 Rita Dunon

Het Vlaamse kwalificatieraamwerk. Internationaal seminarie 30 november 2009 Rita Dunon Het Vlaamse kwalificatieraamwerk Internationaal seminarie 30 november 2009 Rita Dunon Inhoud Doelstellingen Raamwerk Niveaudescriptoren Kwalificaties Ontwikkelproces Ervaringen Uitdagingen Doelstellingen

Nadere informatie

Maamse overheid. protocol nr Over. Wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent (personeelspunten)

Maamse overheid. protocol nr Over. Wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent (personeelspunten) Maamse overheid Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 242.783 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 15 JANUARI 2007

Nadere informatie

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke Commentaar bij 1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke 2. Onderwijs wordt internationaler De dertien doelstellingen van het doelstellingenrapport zijn

Nadere informatie

CURSIEF weergegeven. 1 De punten die decretaal bepaald zijn of die bepaald zijn door het kiesreglement zijn VET en

CURSIEF weergegeven. 1 De punten die decretaal bepaald zijn of die bepaald zijn door het kiesreglement zijn VET en HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD VAN SCHOOL X 1 ( versie met orde - en tuchtprocedure ) 1. Samenstelling en bevoegdheden 1.1. De schoolraad is samengesteld uit: 1.1.1. drie stemgerechtigde leden,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de regeling inzake loopbaanonderbreking voor het

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding Loopbaanbegeleiding Loopbaanontwikkeling personeelsbeleid in de SG SN BaO Info 18 april 2008 Inhoud van de sessie Schets van het groeiproces Beleidsvoorbereidende jaren Consequenties voor de definitieve

Nadere informatie