decision makers survey 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "decision makers survey 2003"

Transcriptie

1 decision makers survey 2003 Audax Media Elsevier Media Amsterdam - Reed Business Information Het Financieele Dagblad PCM Landelijke Dagbladen SBP - De Zaak Sdu Uitgevers Scope Publishing Dagblad De Telegraaf VNU Business Publications Weekbladpers Tijdschriften

2 2 3 decision Inhoud pagina Verklaring onderzoeksbureau 4 makers survey 2003 Voorwoord 5 1. Het onderzoek Beslissers en hun mediagebruik De initiatiefnemers Wie is een decision maker? Wie zijn er ondervraagd? 7 2. Onderzoeksresultaten van media Gemiddeld bereik Kwalitatieve kenmerken Titelbeleving Gemiddeld bereik naar beroepsgroep Beslissingsintensiteit Mediaconsumptiegedrag Sociodemografische kenmerken Internetgebruik Functie- en bedrijfsgegevens Beleidsvelden Het besluitvormingsproces (DMU) Technische verantwoording De onderzoekselementen Meer informatie 30

3 4 5 Verklaring Onderzoeksbureau Voorwoord Het Decision Makers Survey heeft zich in de afgelopen twintig jaar ontwikkeld tot een hoogwaardig, semi-continue marktonderzoek. DMS genereert onmisbare en stabiele data voor adverteerders en mediaplanners die beslissers in het bedrijfsleven tot hun doelgroepen rekenen. Dit is ook de reden dat steeds meer uitgevers van media die zich richten op zakelijke doelgroepen, zich aansluiten bij dit onderzoek; in 2003 bestaat de Stichting DMS uit tien vooraanstaande uitgevers / media-exploitanten. Naast de noodzakelijke bereikscijfers van de belangrijkste landelijke media die zich richten op zakelijke beslissers, draagt het onderzoek uiterst relevante informatie aan over beslissingsprocessen bij aanschaf van producten en diensten, beslissingsintensiteit en verantwoordelijkheden van decision makers binnen hun bedrijven. Ook geeft het onderzoek meer inzicht in de kwalitatieve aspecten van media, onder andere door middel van titelbeleving. Hierbij verklaren wij dat de weergave van de resultaten van Decision Makers Survey 2003 zoals gepresenteerd in deze publicatie, overeenkomt met de uitkomsten van het onderzoek dat door Intomart BV uit Hilversum in opdracht van de Stichting DMS onder begeleiding van de Technische Commissie DMS is uitgevoerd. Hilversum, 15 augustus 2003 Intomart BV In de afgelopen jaren heeft het Bestuur van de Stichting DMS zich steeds meer op afstand geplaatst ten opzichte van de inhoud van het onderzoek en keuzes en beslissingen in toenemende mate overgelaten aan de Technische Commissie. De Technische Commissie van DMS is gevormd volgens het model van een zogenaamde Joint Industry Committee. Zij bestaat uit vertegenwoordigers van de BVA, het PMA en uitgevers en wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. De Technische Commissie heeft een bijzonder belangrijke rol gespeeld bij het optimaliseren van het onderzoek en zorggedragen voor een nauwkeurige aansluiting op de wensen en ontwikkelingen in de markt. Een woord van oprechte dank aan de leden van de Technische Commissie is hier dan ook op zijn plaats. Namens het bestuur van de Stichting DMS Drs. M.C. Appel Directeur Media Onderzoek Walter Vesters Voorzitter

4 6 1. Het onderzoek Beslissers en hun mediagebruik 1.2 De initiatiefnemers 1.4 Wie zijn er ondervraagd? Het Decision Makers Survey geeft al jaren een getrouw beeld van decision makers die werkzaam zijn in het Nederlandse bedrijfsleven en bij de overheid. De aard en de omvang van de groep decision makers, de verantwoordelijkheden van decision makers die betrokken zijn bij de verschillende besluitvormingsprocessen, hun leesgedrag en mediagebruik zijn gedetailleerd in kaart gebracht. Het onderzoek wordt sinds 1982 periodiek uitgevoerd. Het is bedoeld om adverteerders, mediaplanners en uitgevers die zich bezighouden met businessto-business markten, een stevig en betrouwbaar instrument in handen te geven. Een instrument dat noodzakelijk is. De belangen zijn immers groot. De investeringen van adverteerders zullen zo gericht mogelijk resultaat moeten opleveren. Daarvoor is onderbouwing via een gerenommeerd onderzoek van groot belang. Centraal in het onderzoek staat de specifieke rol die beslissers spelen bij de aanschaf van producten en diensten ten behoeve van de organisatie waarvoor men werkt. Speelt men een rol in de voorbereidingsfase van de aanschaf, in de besluitvormingsfase, of is men zelfs de formele eindbeslisser? Verder wordt de vraag beantwoord hoe decision makers omgaan met media. In het onderzoek worden bovendien naast de kwantitatieve ook de kwalitatieve gegevens van dagbladen en tijdschriften en de interesse in diverse onderwerpen gevraagd. Achterin deze brochure zijn alle onderzoekselementen van het Decision Makers Survey te vinden. De kenmerken van het Decision Makers Survey zijn als volgt: Face-to-face: Computer Assisted Self Interviewing, na de telefonische screening wordt een afspraak gemaakt met de respondent en gaat de enquêteur bij respondent op bezoek. Respondent vult door middel van touch screen zelf de vragenlijst in. Semi-continue veldwerk: 2x per jaar veldwerk (voorjaar en najaar) en 2x per jaar rapportage op basis van 4 veldwerkgolven (voortschrijdend). Bereiksvraag van dagbladen en tijdschriften op basis van recency methode (4 antwoordmogelijkheden waarvan 1 scorende voor gemiddeld bereik, conformnom), inclusief gebruik van logo bij bepaling van het bereik. Groot aantal kwalitatieve vragen, naast de gebruikelijke kenmerken zoals leesintensiteit, leesduur etc. wordt ook gevraagd naar de mediabeleving van de gemeten titels (op basis van Themadossier Mediabeleving, Platform 95, juni 1998). Naast de sociodemografische indeling en indeling op basis van bedrijfskenmerken wordt de decision maker ook op type beslisser ingedeeld (geconstrueerde kenmerk op basis van DMU vragen): lichte beïnvloeder, mee beïnvloeder, meebeslisser en topbeslisser. Een duidelijke (zelf)screening van de populatie van decision makers. Hoger en middenkader krijgen extra screeningsvraag over hun betrokkenheid bij aankoopbeslissingen. Beroepsgroepen directeuren en eigenaren behoren automatisch tot de groep decision makers. DMS 2003 is uitgevoerd door Intomart B.V. te Hilversum in opdracht van de stichting DMS bestaande uit tien uitgeverijen / media-exploitanten. De uitvoering is begeleid door de Technische Commissie bestaande uit drie partijen: vertegenwoordigers van eigenaren van het onderzoek (dagbladen- en tijdschriftenuitgevers), PMA en BVA. De tien participerende uitgeverijen / media-exploitanten zijn: Audax Media B.V. Elsevier Media Amsterdam/ Reed Business Information Het Financieele Dagblad B.V. PCM Landelijke Dagbladen SBP B.V. - De Zaak Sdu Uitgevers Scope Publishing B.V. B.V. Dagblad De Telegraaf VNU Business Publications B.V. Weekbladpers Tijdschriften 1.3 Wie is een decision maker? Een secretaresse die tickets aanschaft voor haar manager, of een lid van de raad van bestuur? Wie kan in Nederland worden gekwalificeerd als decision maker? In het onderzoek wordt de volgende stelregel gehanteerd: een decision maker is een persoon in de leeftijd van 25 t/m 64 jaar, werkzaam, behorend tot een van de zes beroepsgroepen (zie onder) en vanuit zijn functie betrokken is bij besluitvormingsprocessen over de aanschaf van producten en diensten. De decision maker neemt daarbij beslissingen die voor de bedrijfsvoering van belang zijn. Eerdere onderzoeken onder decision makers laten zien dat er binnen een bedrijf of instelling altijd personen zijn die meer dan anderen een rol spelen bij het nemen van beslissingen. Ook blijkt er samenhang te zijn tussen de aard en het niveau van een functie en de mate waarin men bij beslissingen betrokken wordt. DMS 2003 meet zowel de verantwoordelijkheid voor 27 beleidsvelden als de rol in de besluitvorming rond de aanschaf van 23 concrete producten en diensten. In totaal zijn in de afgelopen vier veldwerkgolven decision makers ondervraagd. Alle respondenten waren ten tijde van het onderzoek tussen de 25 en 64 jaar en werkzaam in een van de volgende beroepsgroepen: Directeuren 5+ Directeuren 4- Eigenaren 5+ Eigenaren 3-4 (bij vrije beroepen 1-4) Hogere employé(e)s Middenkader Hogere en middelbare employé(e)s hebben een extra screeningsvraag moeten beantwoorden omtrent de betrokkenheid bij zakelijke aankoopbeslissingen binnen het bedrijf waar men werkt. Dat gebeurt om zeker te stellen dat ze tot de doelgroep van decision makers behoren. Van de hogere employé(e)s kwalificeert 53% zich als decision maker, binnen het middenkader is dit 44%. Achterin deze brochure is de technische verantwoording van het Decision Makers Survey te vinden.

5 8 2. Onderzoeksresultaten van media Gemiddeld bereik 2.2 Kwalitatieve kenmerken Een belangrijk onderdeel van het Decision Makers Survey vormt de vraag naar het leesgedrag van verschillende dagbladen en tijdschriften. Voor de titels uit het onderzoek wordt volgens de recency methode, conform NOM Print Monitor, het gemiddeld bereik gemeten. Onderstaande grafieken geven het bereik van dagbladen en tijdschriften onder de totale groep decision makers weer. De tijdschriften zijn onderverdeeld in wekelijks, tweewekelijks, maandelijks en twee-/driemaandelijks verschijnende uitgaven. Naast het bereik, is ook de kwaliteit van het bereik een belangrijke variabele voor de effectiviteit van een titel. Deze kwaliteit wordt ondermeer bepaald door de leesduur en de leesintensiteit: hoeveel tijd besteedt de lezer gemiddeld aan een titel en in welke mate wordt de inhoud werkelijk gelezen? Verder is het interessant na te gaan wat het leesmotief is en op welke wijze men de titel heeft verkregen. Onderstaande tabel geeft achtereenvolgens de leesduur, leesintensiteit, wijze van verkrijgen en het leesmotief weer. De basis hiervoor wordt gevormd door alle lezers van een blad. basis: alle decision makers populatie: steekproef: n=3.050 basis: alle lezers van een blad (totaal bereik) gemiddeld bereik dagbladen gemiddeld bereik tijdschriften dagbladen Algemeen Dagblad Het Financieele Dagblad NRC Handelsblad De Staatscourant De Telegraaf Trouw De Volkskrant weekbladen Beleggers Belangen Elsevier FEM Business HP/De Tijd Intermediair* Vrij Nederland tweewekelijkse bladen Management Team maandbladen Bizz Management Scope Ondernemen! Opzij Quote twee-/driemaandelijkse bladen De Zaak Flying Dutchman 19 % 9 % 13 % 3 % 30 % 5 % 20 % 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 2 % 16 % 3 % 8 % 16 % 8 % 18 % 11 % 7 % 13 % 8 % 10 % 15 % 10 % 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 kwalitatieve kenmerken printmedia LEESDUUR gemiddeld aantal minuten LEESINTENSITEIT leest 50% of meer WIJZE VERKRIJGEN werk-/circulatiemap in minuten in% in% in% in% in% in% in% in% in% in% dagbladen Algemeen Dagblad Het Financieele Dagblad NRC Handelsblad De Staatscourant De Telegraaf Trouw De Volkskrant weekbladen Beleggers Belangen Elsevier FEM Business HP/De Tijd Intermediair* Vrij Nederland tweewekelijkse bladen Management Team maandbladen Bizz Management Scope Ondernemen! Opzij Quote twee-/driemaandelijkse bladen Flying Dutchman De Zaak abonnement werk abonnement thuis los nummer knipseldienst anders LEESMOTIEF beroep/functie privé beide * Intermediair is alleen najaar 2002 en voorjaar 2003 gemeten * Intermediair is alleen najaar 2002 en voorjaar 2003 gemeten

6 Titelbeleving In het Decision Makers Survey is aan de lezers van een titel (in het afgelopen verschijningsinterval) een aantal uitspraken over die titel voorgelegd, die zijn gebaseerd op het onderzoek Mediabeleving 1. De geselecteerde uitspraken kunnen worden ingedeeld in vier groepen of factoren, te weten: Informatiefactor: iets nieuws, actualiteit, nuttige en geloofwaardige informatie Transformatiefactor: genieten, vermaak, ontspannen Tijdverdrijffactor: leeg moment vullen Sociale factor: gespreksstof, basis voor sociale contacten basis: respondent heeft titel in afgelopen verschijningsinterval gelezen In onderstaande tabel zijn de resultaten van de uitspraken weergegeven, die leiden tot de vier mediabelevingsfactoren. Voor elke afzonderlijke titel in DMS is per factor een gemiddelde score berekend; de waarde van de factoren ligt tussen 0 en 1. De gemiddelde score per factor is voor alle afzonderlijke titels beschikbaar. Titelbeleving printmedia Informatiefactor Transformatiefactor Tijdverdrijffactor Sociale factor heeft mij iets nieuws geboden gaf me nuttige informatie gaf me geloofwaardige informatie heeft mij geleerd wat er in de wereld gaande is stelde me in staat kennis van de mening van anderen te nemen hielp mij bij het vormen van een mening deed me genieten maakte me vrolijk gaf me een gevoel van gezelligheid gaf me een tevreden gevoel deed me alles even vergeten was ontspannend paste bij een moment voor mijzelf vulde ik een leeg moment mee in % in % in % in % in % in % in % in % in % in % in % in % in % in % in % dagbladen Algemeen Dagblad Het Financieele Dagblad NRC Handelsblad De Staatscourant De Telegraaf Trouw De Volkskrant gaf gesprekstof met familie, collega's, vrienden weekbladen Beleggers Belangen Elsevier FEM Business HP/De Tijd Intermediair* Vrij Nederland tweewekelijkse bladen Management Team maandbladen Bizz Management Scope Ondernemen! Opzij Quote twee-/driemaandelijkse bladen Flying Dutchman De Zaak * Intermediair is alleen najaar 2002 en voorjaar 2003 gemeten 1 Themadossier Mediabeleving, Platform 95, juni 1998

7 Gemiddeld bereik naar beroepsgroep 2.5 Beslissingsintensiteit In onderstaande tabel is het gemiddeld bereik van dagbladen en tijdschriften in DMS 2003 binnen de verschillende beroepsgroepen in kaart gebracht. We onderscheiden de volgende beroepsgroepen: directeur/manager verantwoordelijk voor 5 of meer / 3-4 personeelsleden, vrije beroepen, eigenaar bedrijf/winkel verantwoordelijk voor 5 of meer / 3-4 personeelsleden, hogere employees en middenkader. De resultaten zijn zowel in absolute aantallen (x 1.000) als in percentage weergegeven. De mate waarin decision makers bij beslissingsprocessen zijn betrokken, verschilt sterk. Voor elk van de in DMS opgenomen producten en diensten kan men tegelijkertijd op drie verschillende niveaus een beslisser zijn (voorbereiding, besluitvorming en formele eindbeslissing). Beslissers zijn in de volgende 4 groepen onderverdeeld: topbeslissers, meebeslissers, meebeïnvloeders en lichte beïnvloeders. Deze groepen zijn gedefinieerd aan de hand van de volgende elementen: - aantal producten/diensten waarover men beslist - de rol die men speelt in het beslissingsproces In onderstaande tabel is het gemiddeld bereik van dagbladen en tijdschriften onder topbeslissers, meebeslissers, meebeïnvloeders en lichte beïnvloeders in kaart gebracht. gemiddeld bereik naar beroepsgroep beslissingsintensiteit directeuren 5+ populatie: steekproef: 762 directeuren 4- populatie: steekproef: 267 eigenaren 5+ populatie: steekproef: 282 eigenaren 4-/ vrije beroepen populatie: steekproef: 500 hogere employees populatie: steekproef: middenkader populatie: steekproef: 697 topbeslisser populatie: steekproef: 686 meebeslisser populatie: steekproef: meebeïnvloeder populatie: steekproef: lichte beïnvloeder populatie: steekproef: 202 x in % x in % x in % x in % x in % x in % dagbladen Algemeen Dagblad Het Financieele Dagblad NRC Handelsblad De Staatscourant De Telegraaf Trouw De Volkskrant weekbladen Beleggers Belangen Elsevier FEM Business HP/De Tijd Intermediair* Vrij Nederland tweewekelijkse bladen Management Team maandbladen Bizz Management Scope Ondernemen! Opzij Quote twee-/driemaandelijkse bladen Flying Dutchman De Zaak in % dagbladen Algemeen Dagblad Het Financieele Dagblad NRC Handelsblad De Staatscourant De Telegraaf Trouw De Volkskrant weekbladen Beleggers Belangen Elsevier FEM Business HP/De Tijd Intermediair* Vrij Nederland tweewekelijkse bladen Management Team maandbladen Bizz Management Scope Ondernemen! Opzij Quote twee-/driemaandelijkse bladen Flying Dutchman De Zaak in % in % in % * Intermediair is alleen najaar 2002 en voorjaar 2003 gemeten * Intermediair is alleen najaar 2002 en voorjaar 2003 gemeten

8 14 3. Mediaconsumptiegedrag 4. Sociodemografische kenmerken 15 Media imperatives Sociodemografische kenmerken Naast het gebruik van printmedia (dagbladen en tijdschriften) is in het DMS 2003 tevens onderzocht wat het luister- en kijkgedrag is van decision makers. De mate van gebruik is telkens in drie (ongeveer gelijke) groepen verdeeld naar de relatieve mate van gebruik van het mediumtype (laag-midden-hoog). Zo kan van elk mediumtype worden vastgesteld wat de gebruiksintensiteit is. In onderstaande tabel zijn de media imperatives in kaart gebracht van dagbladen, tijdschriften, televisie en radio binnen de verschillende beroepsgroepen. De resultaten zijn middels profielpercentage aangegeven, dat wil zeggen dat de cijfers gerelateerd zijn aan de verschillende beroepsgroepen. Om een beeld te krijgen van de groep decision makers is Het aandeel vrouwelijke decision makers is kleiner dan het een aantal sociodemografische kenmerken in kaart aandeel mannelijke decision makers. Het grootste deel van gebracht. In onderstaande grafieken zijn de resultaten de decision makers (59%) is tussen de 35 en 49 jaar oud. middels profielpercentage weergegeven. Dat wil zeggen Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs zijn de meest dat de cijfers gerelateerd zijn aan het totaal aantal decision gevolgde opleidingen. Het inkomen varieert sterk. Meer makers in Nederland: dit zijn er De resultaten dan de helft van de decision makers (54%) heeft een van DMS 2003 zijn gebaseerd op een steekproefomvang bruto jaarinkomen dat beneden de e ,- ligt. van personen. basis: alle decision makers populatie: steekproef: n=3.050 media imperatives directeuren 5+ populatie: steekproef: 762 directeuren 4- populatie: steekproef: 267 eigenaren 5+ populatie: steekproef: 282 eigenaren 4-/ vrije beroepen populatie: steekproef: 500 hogere employees populatie: steekproef: 542 middenkader populatie: steekproef: 697 in % in % in % in % in % in % dagbladen hoog midden laag tijdschriften hoog midden laag televisie hoog midden laag radio hoog midden laag sociodemografische kenmerken geslacht man vrouw leeftijd jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar opleiding wetenschappelijk onderwijs doctoraal HBO en WO t/m kandidaats HAVO/VWO middelbaar beroepsonderwijs MAVO lager beroepsonderwijs lager onderwijs bruto jaarinkomen o ,- of meer (ƒ of meer) o ,- t/m o ,- (ƒ ) o ,- t/m o ,- (ƒ ) o ,- t/m o ,- (ƒ ) o ,- t/m o ,- (ƒ ) o ,- t/m o ,- (ƒ ) minder dan o ,- (t/m ƒ ) kan niet zeggen/wil niet zeggen 78 % 22 % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 3 % 14 % 18 % 22 % 19 % 13 % 11 % 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 15 % 33 % 16 % 25 % 7 % 3 % 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 4 % 7% 9% 16% 20% 21% 13% 10% 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

9 16 5. Internetgebruik 6. Functie- en bedrijfsgegevens 17 Internetgebruik Functie- en bedrijfsgegevens In het DMS 2003 zijn een aantal specifieke vragen omtrent internet aan de respondenten voorgelegd. De resultaten hiervan zijn in onderstaande grafieken in kaart gebracht. Zo blijkt dat 68% van de decision makers elke dag gebruik maakt van internet, 59% zowel thuis als op 't werk een adres heeft en 27% werkzaam is in een organisatie die actief is op het gebied van e-commerce. In dit hoofdstuk is een aantal specifieke arbeidsmarktgegevens van de decision maker in kaart gebracht. U vindt achtereenvolgens de resultaten van het soort bedrijf of overheidsinstelling waar ze werkzaam zijn, het aantal werknemers binnen de organisatie, de aard van het dienstverband, de functies die decision makers vervullen, het aantal werknemers waaraan leiding wordt gegeven en de interessegebieden van de decision makers. basis: alle decision makers populatie: steekproef: n=3.050 basis: alle decision makers populatie: steekproef: n=3.050 internetgebruik x internetaansluiting thuis op het werk beide geen aansluiting adres heeft thuis adres heeft adres op het werk beide geen adres heeft bedrijf site op internet ja, bedrijf heeft internetsite nee, maar wel mee bezig nee, ook niet mee bezig weet niet, kan niet zeggen doet bedrijf aan e-commerce ja nee weet niet frequentie internetgebruik (thuis en op het werk) elke dag 1x per week of vaker 1x per maand of vaker minder vaak nooit, weet niet 28 % 9 % 59 % 4 % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 25 % 12 % 59 % 5 % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 77 % 9 % 12 % 2 % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 27 % 61 % 12 % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 basis: heeft internetaansluiting populatie: steekproef: n= % 27 % 3 % 1 % 2 % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 functie- en bedrijfsgegevens soort bedrijf/instelling zakelijke dienstverlening overige dienstverlening industrie onderwijs overheid gezondheidszorg detailhandel/reparatiebedrijven groothandel/tussenhandel bouwnijverheid/installatiebedrijven transport-/ opslag-/comm.bedrijven automatisering financiële instelling horeca landbouw/visserij nutsbedrijven delfstoffenwinning aantal werknemers in vestiging 1-5 werknemers 6-9 werknemers werknemers werknemers werknemers 150+ werknemers aard dienstverband zelfstandig detaillist zelfstandig werkzaam overig loondienst bij overheid loondienst particulier bedrijf loondienst andere instelling 14 % 11 % 10 % 9 % 9 % 9 % 7 % 6 % 6 % 5 % 5 % 4 % 2 % 2 % 1 % 0 % 0,03,06,09,012,015,0 17 % 8 % 10 % 28 % 6 % 29 % 0,0 5,0 10,015,020,025,030,0 6 % 17 % 16 % 45 % 16 % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

10 18 7. Beleidsvelden 19 functie binnen organisatie algemeen directeur directeur/grootaandeelhouder mede-eigenaar/vennoot adjunct-directeur lid directie (anders) bedrijfsleider/hfd filiaal of vestiging (afdelings)chef stafmedewerker andere functie direct leiding geven aan 1-2 werknemers 3-5 werknemers 6-10 werknemers werknemers werknemers 41 of meer werknemers geeft geen leiding 5 % 2 % 4 % 3 % 4 % 11 % 25 % 22 % 25 % 0,0 10,0 20,0 30,0 12 % 22 % 19 % 13 % 8 % 3 % 22 % 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Verantwoordelijkheid ten aanzien van beleidsvelden In DMS 2003 zijn de verantwoordelijkheden ten aanzien van 27 beleidsvelden opgenomen. Decision makers kunnen per beleidsveld aangeven of ze '(mede) verantwoordelijk' of 'niet verantwoordelijk' zijn. Wanneer het specifieke beleidsveld niet relevant is binnen de eigen werkzaamheden kan men 'niet van toepassing/komt niet voor' antwoorden. Tevens is aan de respondenten gevraagd of ze wel of niet eindverantwoordelijk zijn. In onderstaande tabel is voor de 27 beleidsvelden zowel het absolute aantal als het percentage decision makers opgenomen dat (mede) verantwoordelijk en eindverantwoordelijk is. basis: alle decision makers populatie: steekproef: n=3.050 (zeer) sterk geïnteresseerd in... nationale economie werkgelegenheid kwaliteitszorg binnenlandse politiek opleidingen en trainingen sociaal-/personeelsbeleid financieel-economische zaken managementmethoden/-technieken innovatie en technologie overheidsbeleid internationale politiek automatisering milieuvraagstukken/milieubeheer internationale handel en economie nieuwe media / e-commerce energievraagstukken brancheprofielen bedrijfsprofielen Euro/EMU fiscale aangelegenheden persoonlijke financiële planning juridische vraagstukken e.d. beursberichten financiële kengetallen e.d. transport en logistiek beleggingsmogelijkheden kapitaalmarkt e.d. vermogensbeheer Europees recht beleggingsadviezen 67 % 66 % 62 % 62 % 57 % 57 % 56 % 56 % 56 % 54 % 49 % 47 % 47 % 45 % 44 % 41 % 40 % 39 % 39 % 39 % 38 % 33 % 32 % 28 % 25 % 23 % 22 % 20 % 16 % 16 % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 verantwoordelijkheid t.a.v. beleidsvelden (mede) verantwoordelijk eindverantwoordelijk x1000 in % x1000 in % algemeen management 1.095, ,5 30 personeels-/sociaal beleid 961, ,5 27 werving en selectie 948, ,2 26 opleidingen en trainingen 945, ,4 27 kwaliteitsmanagement 928, ,0 28 automatisering 789, ,9 24 inkoop 784, ,2 29 commercieel management 713, ,7 26 interne logistiek 706, ,6 24 financieel management 697, ,2 23 financiële administratie 680, ,6 25 corporate communications/pr&voorlichting 653, ,4 20 marketing communicatie (reclame, sales promotion etc.) 620, ,6 21 informatietechnologie en systemen 609, ,1 17 technisch onderhoud 597, ,8 23 telecommunicatie 564, ,1 20 facility management (inhuren catering, schoonmaakdiensten e.d.) 542, ,7 20 externe logistiek 501, ,5 18 (industriële) productie 481, ,9 18 research & development 438, ,2 12 marktonderzoek 433, ,2 15 autopark (personenauto s, bedrijfsauto s) 430, ,7 17 bedrijfsjuridische zaken 408, ,0 15 investor relations/financiële communicatie 413, ,2 15 import 168, ,6 7 export 164, ,8 6 beleggingen, w.o. onroerend goed/vermogensbeheer 140, ,6 7 ander beleidsveld 267, ,1 9

11 20 8. Het besluitvormingsproces (DMU) 9. Technische verantwoording 21 Het besluitvormingsproces van producten en diensten. Een belangrijk onderdeel van het DMS 2003 vormt de vraag in welke mate decision makers betrokken zijn bij de besluitvormingsprocessen van producten en diensten binnen de organisatie waar ze werkzaam zijn. Alle personen die binnen een onderneming betrokken zijn bij aankoopbeslissingen van producten en/of diensten, behoren tot de zogenaamde Decision Making Unit (DMU). Deze DMU vormt het uitgangspunt voor effectieve business-to-business marketing en communicatie. Voordat er gevraagd is naar de betrokkenheid bij de aanschaf, is eerst vastgesteld of een product of dienst aanwezig is binnen de organisatie. Indien niet aanwezig, is gevraagd of er plannen bestaan om het product aan te schaffen of van de dienst gebruik te gaan maken. Indien een product/dienst aanwezig is binnen de organisatie of als er aanschafplannen zijn, is gevraagd naar de rol die ze spelen bij de aanschaf. Onderstaande tabel geeft inzicht in de mate van betrokkenheid van decision makers bij het besluitvormingsproces van 23 producten en diensten. Naast de omvang van de totale DMU en de formele eindbeslissers zijn tevens de aanwezigheid en/of aanschafplannen in kaart gebracht. DMS 2003 DMS 2003 is uitgevoerd door Intomart BV te Hilversum, in opdracht van de Stichting Decision Makers Survey. De uitvoering is begeleid door de Technische Commissie DMS bestaande uit vertegenwoordigers van Tijdschriften, Dagbladen, BVA en PMA. Definitie Decision Maker Een Decision Maker is een persoon die vanuit zijn functie is betrokken bij besluitvormingsprocessen die voor de bedrijfsvoering in het bedrijf of de instelling van belang zijn. Als ondergrens voor de omvang van het bedrijf of de instelling geldt 3 werknemers, met als uitzondering de vrije beroepen waarvoor geen ondergrens geldt. mate van betrokkenheid in het besluitvormingsproces van producten en diensten basis: alle decision makers populatie: steekproef: n=3050 aanwezig/ aanschafplannen DMU: speelt een rol in het besluitvormingsproces formele eindbeslisser x1000 in% x1000 in% x1000 in% facility management facility management 1.227, , ,2 60 kantooromgeving kantoormeubilair 1.414, , ,3 60 kantoorapparatuur en benodigdheden 1.427, , ,3 60 nutsvoorzieningen 1.184, , ,1 77 automatisering hardware 1.480, , ,4 60 software 1.470, , ,3 60 automatiseringsdiensten 1.179, , ,2 56 internetdiensten 1.343, , ,6 62 consultancy organisatie-advies 838, , ,7 48 overige zakelijke dienstverlening 969, , ,6 66 transport aankoop lease/personenauto's 887, , ,4 67 aankoop lease/bestel- en vrachtwagens 594, , ,0 61 interne logistiek 829, , ,7 59 externe logistiek 711, , ,8 62 financieel bedrijfsfinanciering 700, , ,7 81 overige bankzaken en verzekeringen 1.086, , ,2 77 werknemersverzekeringen 1.306, , ,8 68 personeel, opleiding en vliegreizen personeel 1.257, , ,1 63 opleidingen en trainingen 1.265, , ,2 56 zakelijke vliegreizen 549, , ,1 72 telecommunicatie telecommunicatiediensten 1.375, , ,8 66 telecommunicatie-apparatuur 1.452, , ,1 63 huisvesting bedrijfshuisvesting 1.274, , ,4 62 De populatie van het Decision Makers Survey 2003 bestaat uit personen in de leeftijd jaar, die werkzaam zijn in een van de volgende beroepsgroepen 1. directeur/manager verantwoordelijk voor vijf of meer personeelsleden 2. directeur/manager verantwoordelijk voor drie of vier personeelsleden 3. vrije beroepen 4. eigenaar bedrijf/winkel verantwoordelijk voor vijf of meer personeelsleden 5. eigenaar bedrijf/winkel verantwoordelijk voor drie of vier personeelsleden 6. hogere employé(e)s (een selectie daaruit) 7. middenkader (een selectie daaruit) Net als in de voorgaande DMS-onderzoeken (1998/99, 2001 en 2002) zijn de volgende uitgangspunten bij de bepaling van Decision Makers gehanteerd: - Directeuren en eigenaren (incl. vrije beroepen) worden zonder meer beschouwd als Decision Makers - Hogere employé(e)s en middenkader worden middels een telefonische screeningsvraag geselecteerd waarbij gevraagd wordt of men al dan niet betrokken is bij het besluitvormingsproces in het bedrijf: In elk bedrijf of organisatie worden wel eens producten of diensten ingekocht. U moet dan denken aan bijvoorbeeld computers, maar ook aan zakenreizen, verzekering of tijdelijk personeel. Als dat binnen uw organisatie het geval is, bent u dan op een of andere wijze vanuit uw functie wel eens betrokken bij de besluitvorming daarover? In totaal voldoet 53% van de hogere employé(e)s en 44% van het middenkader aan het filter en worden ingeteld als Decision Maker. Dit gegeven is tevens van belang voor de berekening van de populatie-omvang.

12 22 23 Populatie-omvang en steekproef De totale populatie van Decision Makers in Nederland wordt berekend op basis van de MiniCensus , waarbij de screeningsresultaten onder het middenkader en hogere employees worden verwerkt. In totaal voldoet 21% van de Nederlandse beroepsbevolking aan de definitie van Decision Maker, in totaal personen. De steekproef is getrokken uit onderzoeksbestanden van Intomart, afkomstig van telefonische random steekproeven voor landelijk consumentenonderzoek. In een beperkt aantal gevallen is ook gebruik gemaakt van externe bronnen voor aanvulling van de steekproeven. De verdeling van de steekproef is gequoteerd voor de verschillende beroepsgroepen zodanig dat een voldoende steekproefomvang wordt gerealiseerd binnen elk van de belangrijke doelgroepen. Netto zijn personen ondervraagd. De verdeling van de populatie en de steekproef zijn weergegeven in de tabel: BEROEPSGROEP POPULATIE N POPULATIE % STEEKPROEF VERDELING % Directeur % 25% Directeur % 9% Eigenaar % 9% Eigenaar 3-4 incl. alle vrije beroepen % 16% Hogere employés % 18% Middenkader % 23% Totaal % 100% 1 De MiniCensus 2002 is de herwogen versie van de Gfk MiniCenus Hierbij zijn de populatie-aantallen aangepast aan de trend in de bevolkingscijfers volgens CBS. De MiniCensus 2002 is door MOA geaccepteerd als Zilveren Standaard voor populatiecijfers in het markonderzoek. Herweging naar de populatiestructuur zorgt ervoor dat de resultaten van het onderzoek representatief zijn voor de Decision Makerspopulatie van personen in Nederland. Kenmerken van de Decision Maker Om een beeld te krijgen van de groep Decision Makers, wordt hier een aantal specifieke kenmerken van de doelgroep in kaart gebracht. GESLACHT Man % 78 Vrouw 22 Totaal 100 LEEFTIJD % jaar of ouder 24 Totaal 100 % OPLEIDING Lager % 36 HAVO/HBO 49 WO 15 Totaal 100 INKOMEN Minder dan u % 36 u u u of meer 4 Wil niet zeggen 10 Totaal 100 Uitvoering van het onderzoek De personen die uit de basisbestanden zijn geselecteerd op grond van hun beroep, zijn telefonisch benaderd teneinde medewerking te verkrijgen voor het Decision Makers onderzoek. In het uitnodigingsgesprek is tevens geverifieerd of de gegevens correct zijn en of de geselecteerde persoon inderdaad voldoet aan de gestelde criteria (screening). Voor de mondelinge vraaggesprekken is gebruik gemaakt van zogenaamde pentop-computers. Dit zijn multimedia laptops voor het uitvoeren van computer aided personal interviewing (CAPI). Deze laptops beschikken over een touch-screenoptie, die het voor de respondent gemakkelijk maakt om vragen middels het aanstippen van antwoordcategorieën op het scherm te beantwoorden. De deelnemers aan het onderzoek kunnen daardoor zelf de antwoorden van hun keuze invoeren, hetgeen de volgende voordelen biedt: - de invloed van de interview(st)er wordt tot een minimum beperkt, omdat deze geen vragen hoeft op te lezen - omdat er niet hoeft te worden opgelezen, kan de respondent sneller door de vragenlijst heengaan, hetgeen eventueel optredende irritatie beperkt - eventuele sociale wenselijkheid van antwoorden wordt beperkt Daarnaast biedt CAPI technische voordelen als: de mogelijkheid tot tonen van full colour mastheads op het scherm en de automatische uitvoering van de gewenste routing door de vragenlijst. Responsverantwoording In het telefonisch veldwerk voor screening van de samengestelde bruto steekproef van ruim personen is de toezegging tot medewerking verkregen van personen die kwalificeren op de gestelde criteria. Samengevat betreft de non-respons op de uitnodiging/screening: - Weigering tot medewerking 29% - Onbereikbaar 19% - Niet-kwalificerend 40% Netto zijn Decision Makers ondervraagd, uit een bruto steekproef van Op het mondelinge veldwerk is de non-respons als volgt samengesteld: - Weigering tot medewerking/ geen mogelijkheid tot afspraak 20% - Niet-kwalificerend 5% Het veldwerk van de mondelinge ondervraging voor DMS 2003 vond plaats in vier perioden: 8 oktober t/m 23 november maart t/m 26 april oktober t/m 22 november maart t/m 9 mei 2003 De screeningsgesprekken vonden telkens in de twee maanden voorafgaand aan de veldwerkgolf plaats. Betrokkenheid bij besluitvorming Van de respondenten die mondeling voor het DMS zijn ondervraagd is nagegaan in welke mate zij inderdaad betrokken zijn bij beslissingen binnen het bedrijf waar zij werkzaam zijn. Voor 23 producten en diensten (64 in 2001) is in het onderzoek nagegaan: - of het product/de dienst in het bedrijf aanwezig is; - indien niet aanwezig: of er plannen bestaan om het product aan te schaffen of van de dienst gebruik te gaan maken; - of de functionaris een rol speelt bij eventuele aanschaf van dat product of gebruikmaking van die dienst; - of die rol wordt gespeeld in de voorbereidingsfase, de besluitvormingsfase of in de formele eindbeslissingfase. Onderstaande tabel geeft per beroepsgroep het gemiddelde aantal DMU s aan, waar de respondent op enigerlei wijze bij betrokken is. De score varieert tussen 1 en 23. BEROEPSGROEP Gem. aantal DMU s Directeuren 10 Directeuren 4-8 Eigenaren Eigenaren 3-4 (incl. alle vrije beroepen) 9 Hogere employé(e)s 7 Middenkader 7 Totaal 8 De mate van betrokkenheid bij bedrijfsbeslissingen wordt weergegeven in de schaal beslissingsintensiteit die is opgebouwd aan de hand van de volgende elementen:

13 het aantal verschillende producten en diensten waarover men beslist; - de rol die men speelt in het beslissingsproces. Beslissingsintensiteit is geconstrueerd als de som van het product van het aantal verschillende producten en diensten waarover men beslist, gewogen voor de rol die men bij deze beslissingen had. De beslissingsintensiteitsschaal is zowel voor de afzonderlijke productcategorieën als voor het geheel beschikbaar. De vraagstelling voor het gemiddeld bereik is zodanig geformuleerd dat voor alle typen bladen een gelijkwaardige situatie ontstaat, ongeacht de verschijningsfrequentie. Dit wordt bereikt door in alle gevallen een keuze uit vier antwoordcategorieën aan te bieden, waarvan alleen de eerste onder gemiddeld bereik valt. gebaseerd op het onderzoek Mediabeleving. De geselecteerde uitspraken kunnen ingedeeld worden in vier groepen of factoren, te weten: - de informatiefactor - de transformatiefactor - de tijdverdrijffactor Onderscheiden worden: Voor de berekening van het gemiddeld bereik van de tijdschrifttitels wordt de volgende vraag gesteld: - de sociale factor - Topbeslissers (19% van de populatie) Voor elke afzonderlijke titel in DMS is per factor een - Meebeslissers - Meebeïnvloeders - Lichte beïnvloeders (38% van de populatie) (36% van de populatie) (7% van de populatie) Hierna volgen de wekelijks verschijnende bladen die u in de afgelopen 12 maanden wel eens heeft gelezen of ingezien. Kunt u aangeven wanneer u <titel> voor het laatst heeft gelezen of ingezien, vandaag niet meegerekend? gemiddelde score berekend; de waarde van de factoren ligt tussen 0 en 1 per blad. Nauwkeurigheid v/d uitkomsten Sinds DMS 2002 wordt de budgetomvang waarover de DMS-populatie zeggenschap Het werken met steekproeven berust op de overweging heeft vastgesteld, alsmede de bedragen waarover men eventueel bevoegd is om te tekenen. - 1 tot en met 7 dagen geleden - 8 tot en met 14 dagen geleden (1-2 weken) - 2 tot en met 3 weken geleden dat de afwijkingen in het steekproefonderzoek vrijwel zeker binnen bepaalde, op grond van de waarschijnlijkheidstheorie te berekenen marges blijven. De grootte van Budgetverantwoordelijkheid e of minder % 17% - langer dan 3 weken geleden de marges is afhankelijk van: e e en hoger Wil niet aangeven Geen budgetverantwoordelijkheid 11% 23% 13% 36% Voor dagbladen, 2-wekelijkse bladen, maandbladen, 2-maandelijkse en 3-maandelijkse bladen is de vraagstelling vergelijkbaar. - de gevonden eventuele uitkomsten; - de omvang van de steekproef (het aantal respondenten) waarbinnen deze uitkomst is verkregen; - de zekerheid die men verlangt. Totaal Tekenbevoegdheid e of minder 100% % 34% De leesfrequentie wordt tenslotte vastgesteld door de vraag hoeveel van de zes verschenen nummers men gewoonlijk leest of inziet. Het is mogelijk dat de resultaten die met een steekproef zijn verkregen, afwijken van die welke verkregen zouden zijn wanneer de totale populatie ondervraagd zou zijn. e e en hoger Wil bedrag niet aangeven Geen tekenbevoegdheid 4% 17% 19% 25% De antwoorden op de bereiksvragen zijn verwerkt tot leeskansen waardoor de data direct kunnen worden gebruikt in de beschikbare mediaplanningssoftware. Wanneer, bij een (deel)steekproefomvang van een percentage van 50% wordt gevonden, kan worden berekend dat in 95% van de gevallen, de werkelijke uitkomst zal liggen tussen 46,9% en 53,1%. Totaal Mediavraagstelling 100% Het gebruik van andere media is eveneens aan de orde gekomen in de vraaggesprekken, met name: radio, televisie, internet en bioscoop. Van elk mediumtype is vastgesteld Voor de uitgebreide informatie over de vragenlijst en de uitvoering van het onderzoek verwijzen wij naar de aparte uitgave van de Technische Verantwoording DMS Een belangrijk onderdeel van het Decision Makers onderzoek vormt de vraag naar het leesgedrag van verschillende dag-, management- en opiniebladen. Voor de titels in deze segmenten wordt het bereik per gemiddeld nummer volgens de recency-methode gemeten. Naast bereik worden ook de leesduur, de leesintensiteit, de wijze van verkrijgen, de reden van lezen, de leesplaats en de titelbeleving gemeten. Voor de vraag naar het totaalbereik wordt de volgende formulering gehanteerd: Op het volgende scherm staan de logo s van bladen die in Nederland verschijnen. wat de gebruiksintensiteit is (aantal uren per week of aantal bioscoopbezoeken per jaar). In de rapportage is voor radio en televisie de Media-imperative opgenomen, waarbij de populatie telkens in drie (ongeveer gelijke) groepen is verdeeld naar de relatieve mate van gebruik van het mediumtype (laag midden hoog). Dezelfde procedure is toegepast op de in DMS opgenomen tijdschriften en dagbladen zodat ook een media-imperative voor DMS dagbladen en DMS-tijdschriften beschikbaar is. Namens Intomart: Marion Appel Directeur Media-onderzoek Namens TC DMS: Irena Petric Voorzitter Wilt u al deze logo s even bekijken en daarbij aangeven welke van deze bladen u de afgelopen 12 maanden heeft gelezen of ingezien, thuis, op het werk, onderweg naar het werk, bij buren, kennissen, familie, het maakt niet Titelbeleving In samenwerking met SWOCC 2 wordt sinds DMS 2002 aan de lezers van een titel (in het afgelopen verschijningsinterval) uit waar. een aantal uitspaken over die titel voorgelegd die zijn 2 Themadossier Mediabeleving, Platform 95, juni 1998

14 De onderzoekselementen 27 Onderstaand treft u een overzicht van alle elementen die in het Decision Makers Survey 2003 zijn opgenomen. Bereiksgegevens printmedia Dagbladen - Algemeen Dagblad - Het Financieele Dagblad - NRC Handelsblad - De Staatscourant - De Telegraaf - Trouw - De Volkskrant Weekbladen - Beleggers Belangen - Elsevier - FEM Business - HP/De Tijd - Intermediair * - Vrij Nederland Tweewekelijks verschijnende bladen - Management Team Maandbladen - Bizz - Management Scope - Ondernemen! - Opzij - Quote Twee/driemaandelijks verschijnende bladen - Flying Dutchman - De Zaak Kwalitatieve leesgegevens printmedia - totaal bereik - leesfrequentie - wijze van verkrijgen - leesintensiteit - leesduur - leesplaats - leesmotief - ontvangt blad sinds kort of al langer - op wiens verzoek sinds kort ontvangen * Intermediair is alleen najaar 2002 en voorjaar 2003 gemeten Mediabeleving - informatiefactor - transformatiefactor - tijdverdrijffactor - sociale factor Bereiksgegevens overige media - aantal dagen per week TV kijken - kijkduur TV (per dag) - aantal dagen per week radio luisteren - luisterduur (per dag) - frequentie bioscoopbezoek Persoonlijke en sociodemografische kenmerken - geslacht - leeftijd - opleiding - cursussen voor beroep - inkomen (en van partner) - Nielsen regio Interessevelden - werkgelegenheid - milieuvraagstukken/milieubeheer - energievraagstukken - automatisering - financieel-economische zaken - beursberichten - beleggingsmogelijkheden - beleggingsadviezen - persoonlijke financiële planning - kapitaalmarkt, valuta s en renten, betalingsverkeer - financiële kengetallen, kostprijsberekening, cash management - vermogensbeheer - managementmethoden/-technieken - sociaal-/personeelsbeleid - nationale economie - internationale handel en economie - Euro/EMU - fiscale aangelegenheden - juridische vraagstukken/ wet en regelgeving - innovatie en technologie - kwaliteitszorg - opleidingen en trainingen - bedrijfsprofielen (resultaten en analyse) - brancheprofielen (resultaten en analyse) - binnenlandse politiek - internationale politiek - Europees recht - overheidsbeleid - nieuwe media / e-commerce - transport en logistiek Bedrijfsgegevens - soort bedrijf - internationaal bedrijf - aantal vestigingen - aantal werknemers - zelfstandig/overheid/bedrijfsleven - soort overheid - omvang en soort wagenpark Functiegegevens - beroep - functie - aard werkzaamheden - leiding geven - verantwoordelijk internationale contacten - budgetverantwoordelijkheid en hoogte bedrag - tekenbevoegdheid en hoogte bedrag - recentelijk van baan veranderd - plannen om van baan te veranderen - op welke wijze bij huidige werkgever terechtgekomen - lezen personeelsadvertenties - reden lezen personeelsadvertenties - manier van oriëntatie op nieuwe baan Reizen - congresbezoek (zakelijk) - bezoek beurzen en tentoonstellingen (zakelijk) - vliegreizen (zakelijk/privé) - bestemmingen retourvluchten (zakelijk/privé) - aantal retourvluchten per bestemming (zakelijk/privé) Auto s en mobiele telefoons - bezit personenauto - privé-bezit, bedrijfsauto of lease-auto - huidige aanschafwaarde - aantal kilometers per jaar - bezit/aanschaf mobiele telefoon - netwerk mobiele telefoon

15 28 29 Woning, hypotheek, verzekering - bezit koopwoning - (soort) hypotheek op woning - hypotheekverstrekker - financiële aanbieder hypotheek - bezit van levensverzekering - bezit van (collectieve) particuliere ziektekostenverzekering - bezit van arbeidsongeschiktheidsverzekering - bezit van koopsompolis - zet geld opzij voor later Geld en beleggen - bezit creditcard (privé/zakelijk) - naam creditcard - beleggen als privé-persoon - ervaren/beginnend belegger - beleggingsvormen - manier van beleggen - plannen om te beleggen Internet - internet aansluiting (thuis/werk) - frequentie gebruik internet - aantal minuten per dag gebruik internet - reden gebruik internet - adres (thuis/werk) - Internetsite bedrijf - E-commerce bedrijf Verantwoordelijkheid ten aanzien van beleidsvelden (mede) verantwoordelijk of eindverantwoordelijk - algemeen management - automatisering - telecommunicatie - (industriële) productie - technisch onderhoud - facility management (inhuren van diensten op gebied van catering, schoonmaak e.d.) - interne logistiek - externe logistiek - commercieel management - corporate communications en PR en voorlichting - marketing communicatie (reclame, sales promotion etc.) - investor relations / financiële communicatie - marktonderzoek - financieel management - financiële administratie - beleggingen, w.o. onroerend goed/vermogensbeheer - autopark (personenauto s, bedrijfsauto s) - bedrijfsjuridische zaken - research & development - kwaliteitsmanagement - import - inkoop - export - personeels-/sociaal beleid - werving en selectie - opleidingen en trainingen - informatietechnologie en systemen Rol in het beslissingsproces bij de aanschaf van producten en diensten en de aanwezigheid en/of aanschafplannen binnen de organisatie speelt rol in voorbereidingsfase, besluitvormingsfase of is formele eindbeslisser - facility management (zoals gebouwenbeheer, schoonmaak en beveiliging) - nutsvoorzieningen - kantoormeubilair - kantoorapparatuur en benodigdheden (zoals copiers, beamers) - hardware (zoals PC s, netwerken, printers, scanners, bekabeling) - software - automatiseringsdiensten (zoals consultancy, extern data- of netwerkbeheer) - internetdiensten - organisatie-advies - overige zakelijke dienstverlening (zoals financiële of juridische dienstverlening, accountancydiensten, marktonderzoek, reclamebureau) - aankoop/lease personenauto's - aankoop/lease bestel- en vrachtwagens - interne logistiek (zoals opslag en intern transport) - externe logistiek (zoals transport- en koeriersdiensten) - bedrijfsfinanciering (zoals krediet, lening, beleggingen, vermogensbeheer) - overige bankzaken en verzekeringen - werknemersverzekeringen (zoals ziektekosten, pensioenen, employé(e) benefits) - zakelijke vliegreizen - opleidingen en trainingen - personeel (zoals aanname personeel, inhuren uitzendkrachten, inhuren selectie bureaus) - telecommunicatiediensten (zoals het vaste net, mobiele netwerk, datalijnen) - telecommunicatie-apparatuur (zoals centrales, telefoons, faxen) - bedrijfshuisvesting

16 Meer informatie 31 Deze brochure wordt u aangeboden door de Stichting Decision Makers Survey. Voor meer informatie of resultaten uit het Decision Makers Survey 2003 kunt u contact opnemen met onderstaande participerende uitgeverijen / media-exploitanten: decision Audax Media B.V. Postbus GM Amsterdam tel.: fax: web: Sdu Uitgevers Postbus EA Den Haag tel.: fax: web: makers Elsevier Media Amsterdam / Reed Business Information bv Postbus AD Amsterdam tel.: fax: web: Scope Publishing B.V. Kerkstraat 54 Postbus AA Ouderkerk aan de Amstel tel.: fax: web: survey Het Financieele Dagblad B.V. James Wattstraat 79 Postbus AE Amsterdam tel.: fax: web: BV Dagblad De Telegraaf Marketing & Mediastrategie Postbus EB Amsterdam tel.: fax: PCM Landelijke Dagbladen Postbus CS Amsterdam tel.: fax: web: VNU Business Publications B.V. Postbus EA Haarlem tel.: fax: web: SBP B.V. - De Zaak Postbus DJ Haarlem tel.: fax: web: Weekbladpers Tijdschriften Postbus BB Amsterdam tel.: fax:

17 Stichting Decision Makers Survey, Postbus 23, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel telefoon: , fax: , web:

Het Onderzoek: Van Bladbereik naar Merkenbereik. Marion Appel, Intomart GfK

Het Onderzoek: Van Bladbereik naar Merkenbereik. Marion Appel, Intomart GfK Het Onderzoek: Van Bladbereik naar Merkenbereik Marion Appel, Intomart GfK Intomart GfK DMS 2013 1 Uniek in bereiksonderzoek in Nederland: Het Media Merk Centraal 2 Nieuwe aanpak van de Decision Maker

Nadere informatie

Waarom verdient ons onderzoek een AMMA?

Waarom verdient ons onderzoek een AMMA? Waarom verdient ons onderzoek een AMMA? 1 Het Onderzoek: Van Bladbereik naar Merkenbereik Marion Appel, Intomart GfK Swantje Brennecke, Stichting DMS 2 Uniek in bereiksonderzoek in Nederland: Het Media

Nadere informatie

NOM Print & Doelgroep Monitor

NOM Print & Doelgroep Monitor NOM Print & Doelgroep Monitor NOM gebruikersbijeenkomst 8 december 2016 GfK Media Measurement Agenda 1 2 3 4 Opzet van het onderzoek Steekproeven Vragenlijst en bereiksmeting NPM Verwerking en DGM DGM

Nadere informatie

Het profiel van de ondernemer in Nederland

Het profiel van de ondernemer in Nederland Het profiel van de ondernemer in Nederland (bedrijven 2-50 werknemers) Swantje Brennecke Directeur Stichting DMS Korte uitleg onderzoek: Decision Makers Survey Representatief voor zakelijke beslissers

Nadere informatie

Presentatie Irena Petric

Presentatie Irena Petric Presentatie Irena Petric NOM KIDS MONITOR NOM GfK 2014 NOM Kids Monitor 4 februari 2014 1 Even voorstellen Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) Joint Industry Committee: samenwerking van uitgevers van

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

NOM op weg naar bereik van mediamerken. MWG JIC Academy 10 november 2015

NOM op weg naar bereik van mediamerken. MWG JIC Academy 10 november 2015 NOM op weg naar bereik van mediamerken MWG JIC Academy 10 november 2015 NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia): uitgangspunten In 2014 heeft het NOM bestuur de nieuwe strategie bepaald: het doel is het meten

Nadere informatie

Vragenlijst DMS nieuwe stijl Versie juni 2012 Versie 2 28900

Vragenlijst DMS nieuwe stijl Versie juni 2012 Versie 2 28900 Vragenlijst DMS nieuwe stijl Versie juni 2012 Versie 2 28900 Opbouw vragenlijst: Introductie Deel S: Screening zelfinvullers Deel A: Titelgebonden vragen Deel B: Bedrijfs- en functiekenmerken Deel C: Overige

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010 Onderzoeksopzet Trends in Service 2010 Utrecht, oktober 2010 1. Inleiding De sociale netwerken nemen een steeds belangrijker plaats in in de communicatie tussen bedrijven en hun (potentiële) klanten en

Nadere informatie

NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten

NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten Februari 2015 De grens tussen de traditionele media print, televisie en radio is in de afgelopen jaren steeds meer aan het

Nadere informatie

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Nadere informatie

NOM Print Monitor 2009-II/2010-I

NOM Print Monitor 2009-II/2010-I NOM Print Monitor 2009-II/2010-I Leesduur dagbladen 2010-I 24276 1 oktober 2010 Irena Petrič - NOM Alke Bassler - Intomart GfK INHOUD Pagina 1. Toelichting 3 2. Leesduur dagbladen 2010-I 5 Auteursrecht

Nadere informatie

Doelgroepprofiel FD Mediagroep en de Zakelijke beslisser

Doelgroepprofiel FD Mediagroep en de Zakelijke beslisser en de Nederland telt zo n 498.900 zakelijke beslissers, waarvan 364.000 eindbeslissers en 134.000 beïnvloeders. Dit zijn mensen die grote verantwoordelijkheden hebben, over ruime budgetten beschikken en

Nadere informatie

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Index 1. Onderzoeksverantwoording en begrippenlijst 2. Print 3. Online en Kabelkrant 4. Totaaloverzicht Texelse Media BV Bereiksonderzoek Texelse Media BV 2011 TNS

Nadere informatie

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen. MANAGEMENT SUMMARY SCD001 Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010 Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.nl) INHOUDSOPGAVE Inleiding Onderzoek Doelstelling Methode Responsoverzicht

Nadere informatie

Maandbereiksindex Dagbladen mei Irena Petrič - NOM Alke Bassler - Intomart GfK

Maandbereiksindex Dagbladen mei Irena Petrič - NOM Alke Bassler - Intomart GfK Maandbereiksindex Dagbladen 11 288 31 mei 12 Irena Petrič NOM Alke Bassler Intomart GfK INHOUD Pagina 1. Toelichting 3 2. Grafieken maandbereiksindex 11 4 2.1 Landelijke dagbladen 4 2.2 Gratis dagbladen

Nadere informatie

Aandachtsvelden reclame. Interesses en informatiebronnen. Gedrag rond reclame en mediakanalen

Aandachtsvelden reclame. Interesses en informatiebronnen. Gedrag rond reclame en mediakanalen Aandachtsvelden reclame Interesses en informatiebronnen Gedrag rond reclame en mediakanalen Actuele uitkomsten uit: NOM Print & Doelgroep Monitor 2010 I/2010 II Cebuco is dé marketing organisatie van de

Nadere informatie

NOM HAH-BLADEN MONITOR 2014

NOM HAH-BLADEN MONITOR 2014 NOM HAH-BLADEN MONITOR 2014 HAH-bladen zijn een massamedium % gebruikt mediumtype Televisie 97% Huis-aan-huisblad 91% Dagblad (op papier) 87% Radio 84% 0% 25% 50% 75% 100% Ruime ervaring in media-onderzoek

Nadere informatie

Rapportage 2012 Media Standaard Survey (MSS)

Rapportage 2012 Media Standaard Survey (MSS) Rapportage 212 Media Standaard Survey (MSS) Februari 213 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Doelgroepprofielen FD, BNR & FD Mediagroep 2016/2017

Doelgroepprofielen FD, BNR & FD Mediagroep 2016/2017 en FD, BNR & 2016/2017 en FD, BNR & 2016/2017 Voorwoord en nemen een unieke positie in het Nederlandse medialandschap in. Het zijn onmisbare nieuwsmerken voor de ondernemende professional. Dagelijks weten

Nadere informatie

De arbeidsmarktcommunicatie en dagbladen

De arbeidsmarktcommunicatie en dagbladen De arbeidsmarktcommunicatie en dagbladen Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt 2011 (NOA) Hoe zoeken mensen naar een nieuwe baan? Welke media raadplegen zij? Welke rol speelt internet? Het NOA stelt deze en

Nadere informatie

lles over print Informatie over dagbladen en tijdschriften voor de advertentiemarkt

lles over print Informatie over dagbladen en tijdschriften voor de advertentiemarkt lles over print Informatie over dagbladen en tijdschriften voor de advertentiemarkt Inhoudsopgave 1. Voorwoord.....................................................................................................4

Nadere informatie

Doelgroepprofiel FD Mediagroep en de Zakelijke beslisser

Doelgroepprofiel FD Mediagroep en de Zakelijke beslisser en de Nederland telt zo n 715.100 zakelijke beslissers, waarvan 585.870 eindbeslissers en 129.230 beïnvloeders. Dit zijn mensen die grote verantwoordelijkheden hebben, over ruime budgetten beschikken en

Nadere informatie

NOM op weg naar het bereik van totale mediamerken

NOM op weg naar het bereik van totale mediamerken NOM op weg naar het bereik van totale mediamerken September 2015 De grens tussen de traditionele media print, televisie en radio is in de afgelopen jaren steeds meer aan het vervagen. Digitale activiteiten

Nadere informatie

Rookprevalentie

Rookprevalentie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookprevalentie -2008 Continu onderzoek

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

NOM doelgroepmonitor 2008

NOM doelgroepmonitor 2008 1 NOM doelgroepmonitor 2008 Dé marketingorganisatie van de Nederlandse dagbladen en dagbladportals 2 Cebuco is dé marketing organisatie van de Nederlandse dagbladen en hun websites. Namens alle dagbladen

Nadere informatie

Doelgroepprofiel FD Mediagroep en de Digitale Gebruiker

Doelgroepprofiel FD Mediagroep en de Digitale Gebruiker FD Mediagroep en de De nieuwsmerken Het Financieele Dagblad, BNR Nieuwsradio en Fondsnieuws bieden aantrekkelijke websites die onmisbare content bieden voor zakelijk succes. Deze journalistieke websites

Nadere informatie

INFORMED. by Febelmar. Berichtgeving over opinieonderzoek: 6 essentiële vragen

INFORMED. by Febelmar. Berichtgeving over opinieonderzoek: 6 essentiële vragen INFORMED by Febelmar Berichtgeving over opinieonderzoek: 6 essentiële vragen Febelmar is de beroepsvereniging van belgische marktonderzoeksbureaus. Zij verenigt bedrijven, organisaties en personen die

Nadere informatie

Opiniepeiling Pensioenakkoord

Opiniepeiling Pensioenakkoord Opiniepeiling Pensioenakkoord Een online onderzoek in opdracht van Unie Services Juni - 2011 Ellen Cox Marij Tillmanns (27533) Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Onderzoeksverantwoording 3 Resultaten B Bijlagen

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

DMS 2014-2015 INTRODUCTIE SELECTIE: ALLEN. [Display] Welkom bij de vragenlijst van DMS Decision Makers Survey.

DMS 2014-2015 INTRODUCTIE SELECTIE: ALLEN. [Display] Welkom bij de vragenlijst van DMS Decision Makers Survey. DMS 2014-2015 Opbouw vragenlijst: Introductie Deel S: Screening zelfinvullers Deel A: Titelgebonden vragen Deel B: Bedrijfs- en functiekenmerken Deel C: Overige Media Deel D: Persoonskenmerken Deel E:

Nadere informatie

Mediaplanning. CMI, 3 e jaars, blok 3, 2013

Mediaplanning. CMI, 3 e jaars, blok 3, 2013 Mediaplanning CMI, 3 e jaars, blok 3, 2013 Agenda Kennismaking Toelichting module Theorie week 1 Leon WJ Goor Kamer H2.318 (ma / wo / vr) Goolw@hr.nl Werkwijze module Week 1 college 1 Week 2 college 2

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

De studie B2B Press: De vakmedia bezetten een sleutelpositie in het medialandschap

De studie B2B Press: De vakmedia bezetten een sleutelpositie in het medialandschap 1 De studie B2B Press: De vakmedia bezetten een sleutelpositie in het medialandschap I. OBJECTIEVEN & METHODOLOGIE 2 3 Objectieven Beschikken over betrouwbare indicatoren die de positie en de kracht van

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

NOM HAH-BLADEN MONITOR GfK 2015 NOM HAH-bladen Monitor Januari 2015

NOM HAH-BLADEN MONITOR GfK 2015 NOM HAH-bladen Monitor Januari 2015 NOM HAH-BLADEN MONITOR 2014 1 Voorwoord NOM Vijf uitgevers van huis-aan-huisbladen (A&C Media, BDU media, Holland Media Combinatie, NDC mediagroep en Wegener Media) hebben besloten om een gezamenlijk bereiksonderzoek

Nadere informatie

Rapportage 2013 Media Standaard Survey (MSS)

Rapportage 2013 Media Standaard Survey (MSS) Rapportage 213 Media Standaard Survey (MSS) 4 maart 214 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Jubileum / 21-4-2010 / P.1 / 21-4-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam April 2010

Nadere informatie

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. RTV Oost. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. RTV Oost. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 Kijkcijferonderzoek regionale omroepen RTV Oost Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 21-6-2013 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Methode en opzet

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

NOM HAH-KRANTEN MONITOR GfK 2016 NOM HAH-kranten Monitor November 2016

NOM HAH-KRANTEN MONITOR GfK 2016 NOM HAH-kranten Monitor November 2016 NOM HAH-KRANTEN MONITOR 2016 1 Voorwoord NOM NOM HAH-kranten Monitor 2016 is de tweede editie van dit bereiksonderzoek, dat in amper twee jaar is uitgegroeid tot de standaard voor mediaplanning van advertentiecampagnes

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEREIK. John Faasse... 03-06-09

KWALITEIT VAN BEREIK. John Faasse... 03-06-09 KWALITEIT VAN BEREIK John Faasse... 03-06-09 KWALITEIT VAN BEREIK 1. Wat is kwaliteit van bereik? 2. Hoe meet je kwaliteit van bereik? 3. Hoe gebruik je kwaliteit van bereik in de praktijk? Wat is kwaliteit

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

Kwaliteit van bereik versus effectiviteit dagbladreclame. Marjan den Ouden november 2008, P4959

Kwaliteit van bereik versus effectiviteit dagbladreclame. Marjan den Ouden november 2008, P4959 Kwaliteit van bereik versus effectiviteit dagbladreclame Marjan den Ouden november 2008, P959 Achtergronden 2 Doelstelling van het onderzoek Doelstelling van het onderzoek is: Het in kaart brengen van

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen?

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen? Financial planning voor ondernemers Heb jij al poen voor je pensioen? 1! van 12! Voorwoord De pensioenen van ondernemers zijn al langere tijd onderwerp van discussie. Terwijl in Den Haag wordt gediscussieerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de Leidenaren te informeren over gemeentelijk nieuws. Dit kan via eigen kanalen,

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland!

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! MKB Monitor Onderzoek Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! Waarom Mkb onderzoek? Ondernemers echt kennen en weten wat er speelt. Weten wat hen drijft en waarvoor

Nadere informatie

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden?

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden? Introductie Deze vragenlijst is onderdeel van studie naar de business case van ehealth toepassingen. Op basis van een formeel model van het Nictiz worden een aantal stakeholders onderscheiden rond een

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Reclame impact van het digitale dagblad versus het papieren dagblad. Stephan van Velthoven Mirjam Hooghuis

Reclame impact van het digitale dagblad versus het papieren dagblad. Stephan van Velthoven Mirjam Hooghuis Reclame impact van het digitale dagblad versus het papieren dagblad Stephan van Velthoven Mirjam Hooghuis 0 Steeds meer media convergeren, het dagbladmerk centraal Dagbladmerken multichannel beschikbaar...

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

Doelgroepprofiel FD Mediagroep en de Bestuurder

Doelgroepprofiel FD Mediagroep en de Bestuurder en de Nederland telt zo n 317.350 bestuurders, waarvan 67.640 directeurgrootaandeelhouders en 249.710 directeur-eigenaren. Deze bestuurders zijn werkzaam in diverse sectoren, zoals in de zakelijk/financiële

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken. In opdracht van

Nadere informatie

Resultaten Zorgpanel. Gastvrijheidszorg en voeding/ catering media in zorg en welzijnssector. Maart 2010

Resultaten Zorgpanel. Gastvrijheidszorg en voeding/ catering media in zorg en welzijnssector. Maart 2010 Resultaten Zorgpanel Gastvrijheidszorg en voeding/ catering media in zorg en welzijnssector Maart 2010 Verantwoording Op basis van een a-selecte steekproef afkomstig uit lezersbestanden van ZorgInstellingen,

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Technische Verantwoording Decision Makers Survey 2014-2015. Uitgevoerd door: GfK bv

Technische Verantwoording Decision Makers Survey 2014-2015. Uitgevoerd door: GfK bv Technische Verantwoording Decision Makers Survey 2014-2015 Uitgevoerd door: GfK bv Uw contact: Alke Bassler Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: alke.bassler@gfk.com Projectnummer:

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken opdracht

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording Burgerperspectieven 2013

Onderzoektechnische verantwoording Burgerperspectieven 2013 Onderzoektechnische verantwoording Burgerperspectieven 2013 3e kwartaal Project 18607 / augustus 2013 Een onderzoek in opdracht van Sociaal en Cultureel Planbureau, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

GFK TRENDS IN DIGITALE MEDIA

GFK TRENDS IN DIGITALE MEDIA GFK TRENDS IN DIGITALE MEDIA Onderzoek van Intomart GfK in samenwerking met Cebuco, C1000, GAU, PMA, RAB en SPOT December 2012 Intomart GfK 2012 Trends in digitale Media December 2012 1 De apparaten Intomart

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Nederlanders en hun gedrukte kranten uitkomsten van NOM Print Monitor 2010-II 2011-I

Nederlanders en hun gedrukte kranten uitkomsten van NOM Print Monitor 2010-II 2011-I Nederlanders en hun gedrukte kranten uitkomsten van NOM Print Monitor 2010-II 2011-I De papieren krant zorgt voor een onverminderd sterk bereik: In 2011 lezen dagelijks 9,1 miljoen Nederlanders van 13

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-068 27 oktober 2009 9.30 uur www.cbs.nl Consument koopt graag via internet Driekwart internetgebruikers koopt online Gemak en flexibiliteit belangrijkste

Nadere informatie

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina 4/5 Resultaten

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen.

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Uitgevoerd in opdracht van: Anneke Kersten Augustus 2009 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

M200513 Tijdsbesteding ondernemend Nederland

M200513 Tijdsbesteding ondernemend Nederland M200513 Tijdsbesteding ondernemend Nederland R. Hoevenagel Zoetermeer, december 2005 Tijdsbesteding ondernemend Nederland Ondernemers in Nederland maken lange werkweken. Uit onderzoek van EIM komt naar

Nadere informatie

Deze Arbodienstverlening, Vitaliteit & Gezondheidmanagementmonitor

Deze Arbodienstverlening, Vitaliteit & Gezondheidmanagementmonitor kondigt de uitvoering aan van het marktonderzoek Arbodienstverlening, Vitaliteit & Gezondheidmanagementmonitor 2014 ALLES OVER ZORG, INKOMEN EN HET GEZONDHOUDEN VAN WERKNEMERS onderzoeksrapport ARBODIENSTVERLENING,

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst.

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst. VRAGENLIJST 1. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!! Allereerst een vraag om te bepalen of het onderzoek voor u relevant is. Welke van de onderstaande mogelijkheden is het meest op u van toepassing?

Nadere informatie

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Evaluatie Tabakswet Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers)

Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers) FEDERGON OPDRACHTGEVERS BEOORDELEN INTERIM MANAGEMENT PROVIDERS POSITIEF Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers) Tevredenheidsonderzoek bij de klanten van interim management

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Armoedebeleving. College voor de Rechten van de Mens. GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0

Armoedebeleving. College voor de Rechten van de Mens. GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0 Armoedebeleving College voor de Rechten van de Mens GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0 Management Summary GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 1 Management summary Doelstelling onderzoek Kenmerken

Nadere informatie

Rapportage 2014 Media Standaard Survey (MSS)

Rapportage 2014 Media Standaard Survey (MSS) Rapportage 214 Media Standaard Survey (MSS) 2 maart 215 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Rapportage 2014 Media Standaard Survey (MSS)

Rapportage 2014 Media Standaard Survey (MSS) Rapportage 214 Media Standaard Survey (MSS) 2 maart 215 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

De studie B2B Press: De vakmedia bezetten een sleutelpositie in het medialandschap

De studie B2B Press: De vakmedia bezetten een sleutelpositie in het medialandschap 1 De studie B2B Press: De vakmedia bezetten een sleutelpositie in het medialandschap I. WIE IS B2B PRESS? 2 3 B2B Press: de federatie van de vakpers B2B Press is één van de vijf departementen * die samen

Nadere informatie

Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360. Effect toiletreclame Vodafone

Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360. Effect toiletreclame Vodafone Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Effect toiletreclame Vodafone Achtergrond, doel- en probleemstelling In opdracht van Altermedia, in naam van Oskar van Son, heeft Motivaction

Nadere informatie

Technische Verantwoording DMS 2013. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

Technische Verantwoording DMS 2013. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Technische Verantwoording DMS 2013 Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Alke Bassler Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: alke.bassler@gfk.com Projectnummer: 28900 Datum: 22-10-2012

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht 7-74% betaald werk voor

Nadere informatie

TRUST AND VALUE SURVEY

TRUST AND VALUE SURVEY TRUST AND VALUE SURVEY Onderzoek naar: het vertrouwen en de band van lezers met hun nieuwsmerken Juni 2012 29868 Intomart GfK 2012 Cebuco Trust and Value Survey Juni 2012 1 1. Doelstelling en opzet Intomart

Nadere informatie

Het vakantie onderzoek. Onderzoek onder Nederlandse bevolking

Het vakantie onderzoek. Onderzoek onder Nederlandse bevolking Het vakantie onderzoek Onderzoek onder Nederlandse bevolking Inhoud Doelstelling Onderzoeksopzet en verantwoording Resultaten Conclusie 2 Doelstelling Inleiding Veel bedrijven zetten in de zomerperiode

Nadere informatie

ZorgMonitor 2012. Interesses, bouwplannen, bestedingen en mediaconsumptie van de operationeel manager in de zorgsector

ZorgMonitor 2012. Interesses, bouwplannen, bestedingen en mediaconsumptie van de operationeel manager in de zorgsector ZorgMonitor 2012 Interesses, bouwplannen, bestedingen en mediaconsumptie van de operationeel manager in de zorgsector LvW. 18 dec 2011 Opzet en uitvoering In de maand december 2011 heeft Vakmedianet een

Nadere informatie