decision makers survey 2003

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "decision makers survey 2003"

Transcriptie

1 decision makers survey 2003 Audax Media Elsevier Media Amsterdam - Reed Business Information Het Financieele Dagblad PCM Landelijke Dagbladen SBP - De Zaak Sdu Uitgevers Scope Publishing Dagblad De Telegraaf VNU Business Publications Weekbladpers Tijdschriften

2 2 3 decision Inhoud pagina Verklaring onderzoeksbureau 4 makers survey 2003 Voorwoord 5 1. Het onderzoek Beslissers en hun mediagebruik De initiatiefnemers Wie is een decision maker? Wie zijn er ondervraagd? 7 2. Onderzoeksresultaten van media Gemiddeld bereik Kwalitatieve kenmerken Titelbeleving Gemiddeld bereik naar beroepsgroep Beslissingsintensiteit Mediaconsumptiegedrag Sociodemografische kenmerken Internetgebruik Functie- en bedrijfsgegevens Beleidsvelden Het besluitvormingsproces (DMU) Technische verantwoording De onderzoekselementen Meer informatie 30

3 4 5 Verklaring Onderzoeksbureau Voorwoord Het Decision Makers Survey heeft zich in de afgelopen twintig jaar ontwikkeld tot een hoogwaardig, semi-continue marktonderzoek. DMS genereert onmisbare en stabiele data voor adverteerders en mediaplanners die beslissers in het bedrijfsleven tot hun doelgroepen rekenen. Dit is ook de reden dat steeds meer uitgevers van media die zich richten op zakelijke doelgroepen, zich aansluiten bij dit onderzoek; in 2003 bestaat de Stichting DMS uit tien vooraanstaande uitgevers / media-exploitanten. Naast de noodzakelijke bereikscijfers van de belangrijkste landelijke media die zich richten op zakelijke beslissers, draagt het onderzoek uiterst relevante informatie aan over beslissingsprocessen bij aanschaf van producten en diensten, beslissingsintensiteit en verantwoordelijkheden van decision makers binnen hun bedrijven. Ook geeft het onderzoek meer inzicht in de kwalitatieve aspecten van media, onder andere door middel van titelbeleving. Hierbij verklaren wij dat de weergave van de resultaten van Decision Makers Survey 2003 zoals gepresenteerd in deze publicatie, overeenkomt met de uitkomsten van het onderzoek dat door Intomart BV uit Hilversum in opdracht van de Stichting DMS onder begeleiding van de Technische Commissie DMS is uitgevoerd. Hilversum, 15 augustus 2003 Intomart BV In de afgelopen jaren heeft het Bestuur van de Stichting DMS zich steeds meer op afstand geplaatst ten opzichte van de inhoud van het onderzoek en keuzes en beslissingen in toenemende mate overgelaten aan de Technische Commissie. De Technische Commissie van DMS is gevormd volgens het model van een zogenaamde Joint Industry Committee. Zij bestaat uit vertegenwoordigers van de BVA, het PMA en uitgevers en wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. De Technische Commissie heeft een bijzonder belangrijke rol gespeeld bij het optimaliseren van het onderzoek en zorggedragen voor een nauwkeurige aansluiting op de wensen en ontwikkelingen in de markt. Een woord van oprechte dank aan de leden van de Technische Commissie is hier dan ook op zijn plaats. Namens het bestuur van de Stichting DMS Drs. M.C. Appel Directeur Media Onderzoek Walter Vesters Voorzitter

4 6 1. Het onderzoek Beslissers en hun mediagebruik 1.2 De initiatiefnemers 1.4 Wie zijn er ondervraagd? Het Decision Makers Survey geeft al jaren een getrouw beeld van decision makers die werkzaam zijn in het Nederlandse bedrijfsleven en bij de overheid. De aard en de omvang van de groep decision makers, de verantwoordelijkheden van decision makers die betrokken zijn bij de verschillende besluitvormingsprocessen, hun leesgedrag en mediagebruik zijn gedetailleerd in kaart gebracht. Het onderzoek wordt sinds 1982 periodiek uitgevoerd. Het is bedoeld om adverteerders, mediaplanners en uitgevers die zich bezighouden met businessto-business markten, een stevig en betrouwbaar instrument in handen te geven. Een instrument dat noodzakelijk is. De belangen zijn immers groot. De investeringen van adverteerders zullen zo gericht mogelijk resultaat moeten opleveren. Daarvoor is onderbouwing via een gerenommeerd onderzoek van groot belang. Centraal in het onderzoek staat de specifieke rol die beslissers spelen bij de aanschaf van producten en diensten ten behoeve van de organisatie waarvoor men werkt. Speelt men een rol in de voorbereidingsfase van de aanschaf, in de besluitvormingsfase, of is men zelfs de formele eindbeslisser? Verder wordt de vraag beantwoord hoe decision makers omgaan met media. In het onderzoek worden bovendien naast de kwantitatieve ook de kwalitatieve gegevens van dagbladen en tijdschriften en de interesse in diverse onderwerpen gevraagd. Achterin deze brochure zijn alle onderzoekselementen van het Decision Makers Survey te vinden. De kenmerken van het Decision Makers Survey zijn als volgt: Face-to-face: Computer Assisted Self Interviewing, na de telefonische screening wordt een afspraak gemaakt met de respondent en gaat de enquêteur bij respondent op bezoek. Respondent vult door middel van touch screen zelf de vragenlijst in. Semi-continue veldwerk: 2x per jaar veldwerk (voorjaar en najaar) en 2x per jaar rapportage op basis van 4 veldwerkgolven (voortschrijdend). Bereiksvraag van dagbladen en tijdschriften op basis van recency methode (4 antwoordmogelijkheden waarvan 1 scorende voor gemiddeld bereik, conformnom), inclusief gebruik van logo bij bepaling van het bereik. Groot aantal kwalitatieve vragen, naast de gebruikelijke kenmerken zoals leesintensiteit, leesduur etc. wordt ook gevraagd naar de mediabeleving van de gemeten titels (op basis van Themadossier Mediabeleving, Platform 95, juni 1998). Naast de sociodemografische indeling en indeling op basis van bedrijfskenmerken wordt de decision maker ook op type beslisser ingedeeld (geconstrueerde kenmerk op basis van DMU vragen): lichte beïnvloeder, mee beïnvloeder, meebeslisser en topbeslisser. Een duidelijke (zelf)screening van de populatie van decision makers. Hoger en middenkader krijgen extra screeningsvraag over hun betrokkenheid bij aankoopbeslissingen. Beroepsgroepen directeuren en eigenaren behoren automatisch tot de groep decision makers. DMS 2003 is uitgevoerd door Intomart B.V. te Hilversum in opdracht van de stichting DMS bestaande uit tien uitgeverijen / media-exploitanten. De uitvoering is begeleid door de Technische Commissie bestaande uit drie partijen: vertegenwoordigers van eigenaren van het onderzoek (dagbladen- en tijdschriftenuitgevers), PMA en BVA. De tien participerende uitgeverijen / media-exploitanten zijn: Audax Media B.V. Elsevier Media Amsterdam/ Reed Business Information Het Financieele Dagblad B.V. PCM Landelijke Dagbladen SBP B.V. - De Zaak Sdu Uitgevers Scope Publishing B.V. B.V. Dagblad De Telegraaf VNU Business Publications B.V. Weekbladpers Tijdschriften 1.3 Wie is een decision maker? Een secretaresse die tickets aanschaft voor haar manager, of een lid van de raad van bestuur? Wie kan in Nederland worden gekwalificeerd als decision maker? In het onderzoek wordt de volgende stelregel gehanteerd: een decision maker is een persoon in de leeftijd van 25 t/m 64 jaar, werkzaam, behorend tot een van de zes beroepsgroepen (zie onder) en vanuit zijn functie betrokken is bij besluitvormingsprocessen over de aanschaf van producten en diensten. De decision maker neemt daarbij beslissingen die voor de bedrijfsvoering van belang zijn. Eerdere onderzoeken onder decision makers laten zien dat er binnen een bedrijf of instelling altijd personen zijn die meer dan anderen een rol spelen bij het nemen van beslissingen. Ook blijkt er samenhang te zijn tussen de aard en het niveau van een functie en de mate waarin men bij beslissingen betrokken wordt. DMS 2003 meet zowel de verantwoordelijkheid voor 27 beleidsvelden als de rol in de besluitvorming rond de aanschaf van 23 concrete producten en diensten. In totaal zijn in de afgelopen vier veldwerkgolven decision makers ondervraagd. Alle respondenten waren ten tijde van het onderzoek tussen de 25 en 64 jaar en werkzaam in een van de volgende beroepsgroepen: Directeuren 5+ Directeuren 4- Eigenaren 5+ Eigenaren 3-4 (bij vrije beroepen 1-4) Hogere employé(e)s Middenkader Hogere en middelbare employé(e)s hebben een extra screeningsvraag moeten beantwoorden omtrent de betrokkenheid bij zakelijke aankoopbeslissingen binnen het bedrijf waar men werkt. Dat gebeurt om zeker te stellen dat ze tot de doelgroep van decision makers behoren. Van de hogere employé(e)s kwalificeert 53% zich als decision maker, binnen het middenkader is dit 44%. Achterin deze brochure is de technische verantwoording van het Decision Makers Survey te vinden.

5 8 2. Onderzoeksresultaten van media Gemiddeld bereik 2.2 Kwalitatieve kenmerken Een belangrijk onderdeel van het Decision Makers Survey vormt de vraag naar het leesgedrag van verschillende dagbladen en tijdschriften. Voor de titels uit het onderzoek wordt volgens de recency methode, conform NOM Print Monitor, het gemiddeld bereik gemeten. Onderstaande grafieken geven het bereik van dagbladen en tijdschriften onder de totale groep decision makers weer. De tijdschriften zijn onderverdeeld in wekelijks, tweewekelijks, maandelijks en twee-/driemaandelijks verschijnende uitgaven. Naast het bereik, is ook de kwaliteit van het bereik een belangrijke variabele voor de effectiviteit van een titel. Deze kwaliteit wordt ondermeer bepaald door de leesduur en de leesintensiteit: hoeveel tijd besteedt de lezer gemiddeld aan een titel en in welke mate wordt de inhoud werkelijk gelezen? Verder is het interessant na te gaan wat het leesmotief is en op welke wijze men de titel heeft verkregen. Onderstaande tabel geeft achtereenvolgens de leesduur, leesintensiteit, wijze van verkrijgen en het leesmotief weer. De basis hiervoor wordt gevormd door alle lezers van een blad. basis: alle decision makers populatie: steekproef: n=3.050 basis: alle lezers van een blad (totaal bereik) gemiddeld bereik dagbladen gemiddeld bereik tijdschriften dagbladen Algemeen Dagblad Het Financieele Dagblad NRC Handelsblad De Staatscourant De Telegraaf Trouw De Volkskrant weekbladen Beleggers Belangen Elsevier FEM Business HP/De Tijd Intermediair* Vrij Nederland tweewekelijkse bladen Management Team maandbladen Bizz Management Scope Ondernemen! Opzij Quote twee-/driemaandelijkse bladen De Zaak Flying Dutchman 19 % 9 % 13 % 3 % 30 % 5 % 20 % 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 2 % 16 % 3 % 8 % 16 % 8 % 18 % 11 % 7 % 13 % 8 % 10 % 15 % 10 % 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 kwalitatieve kenmerken printmedia LEESDUUR gemiddeld aantal minuten LEESINTENSITEIT leest 50% of meer WIJZE VERKRIJGEN werk-/circulatiemap in minuten in% in% in% in% in% in% in% in% in% in% dagbladen Algemeen Dagblad Het Financieele Dagblad NRC Handelsblad De Staatscourant De Telegraaf Trouw De Volkskrant weekbladen Beleggers Belangen Elsevier FEM Business HP/De Tijd Intermediair* Vrij Nederland tweewekelijkse bladen Management Team maandbladen Bizz Management Scope Ondernemen! Opzij Quote twee-/driemaandelijkse bladen Flying Dutchman De Zaak abonnement werk abonnement thuis los nummer knipseldienst anders LEESMOTIEF beroep/functie privé beide * Intermediair is alleen najaar 2002 en voorjaar 2003 gemeten * Intermediair is alleen najaar 2002 en voorjaar 2003 gemeten

6 Titelbeleving In het Decision Makers Survey is aan de lezers van een titel (in het afgelopen verschijningsinterval) een aantal uitspraken over die titel voorgelegd, die zijn gebaseerd op het onderzoek Mediabeleving 1. De geselecteerde uitspraken kunnen worden ingedeeld in vier groepen of factoren, te weten: Informatiefactor: iets nieuws, actualiteit, nuttige en geloofwaardige informatie Transformatiefactor: genieten, vermaak, ontspannen Tijdverdrijffactor: leeg moment vullen Sociale factor: gespreksstof, basis voor sociale contacten basis: respondent heeft titel in afgelopen verschijningsinterval gelezen In onderstaande tabel zijn de resultaten van de uitspraken weergegeven, die leiden tot de vier mediabelevingsfactoren. Voor elke afzonderlijke titel in DMS is per factor een gemiddelde score berekend; de waarde van de factoren ligt tussen 0 en 1. De gemiddelde score per factor is voor alle afzonderlijke titels beschikbaar. Titelbeleving printmedia Informatiefactor Transformatiefactor Tijdverdrijffactor Sociale factor heeft mij iets nieuws geboden gaf me nuttige informatie gaf me geloofwaardige informatie heeft mij geleerd wat er in de wereld gaande is stelde me in staat kennis van de mening van anderen te nemen hielp mij bij het vormen van een mening deed me genieten maakte me vrolijk gaf me een gevoel van gezelligheid gaf me een tevreden gevoel deed me alles even vergeten was ontspannend paste bij een moment voor mijzelf vulde ik een leeg moment mee in % in % in % in % in % in % in % in % in % in % in % in % in % in % in % dagbladen Algemeen Dagblad Het Financieele Dagblad NRC Handelsblad De Staatscourant De Telegraaf Trouw De Volkskrant gaf gesprekstof met familie, collega's, vrienden weekbladen Beleggers Belangen Elsevier FEM Business HP/De Tijd Intermediair* Vrij Nederland tweewekelijkse bladen Management Team maandbladen Bizz Management Scope Ondernemen! Opzij Quote twee-/driemaandelijkse bladen Flying Dutchman De Zaak * Intermediair is alleen najaar 2002 en voorjaar 2003 gemeten 1 Themadossier Mediabeleving, Platform 95, juni 1998

7 Gemiddeld bereik naar beroepsgroep 2.5 Beslissingsintensiteit In onderstaande tabel is het gemiddeld bereik van dagbladen en tijdschriften in DMS 2003 binnen de verschillende beroepsgroepen in kaart gebracht. We onderscheiden de volgende beroepsgroepen: directeur/manager verantwoordelijk voor 5 of meer / 3-4 personeelsleden, vrije beroepen, eigenaar bedrijf/winkel verantwoordelijk voor 5 of meer / 3-4 personeelsleden, hogere employees en middenkader. De resultaten zijn zowel in absolute aantallen (x 1.000) als in percentage weergegeven. De mate waarin decision makers bij beslissingsprocessen zijn betrokken, verschilt sterk. Voor elk van de in DMS opgenomen producten en diensten kan men tegelijkertijd op drie verschillende niveaus een beslisser zijn (voorbereiding, besluitvorming en formele eindbeslissing). Beslissers zijn in de volgende 4 groepen onderverdeeld: topbeslissers, meebeslissers, meebeïnvloeders en lichte beïnvloeders. Deze groepen zijn gedefinieerd aan de hand van de volgende elementen: - aantal producten/diensten waarover men beslist - de rol die men speelt in het beslissingsproces In onderstaande tabel is het gemiddeld bereik van dagbladen en tijdschriften onder topbeslissers, meebeslissers, meebeïnvloeders en lichte beïnvloeders in kaart gebracht. gemiddeld bereik naar beroepsgroep beslissingsintensiteit directeuren 5+ populatie: steekproef: 762 directeuren 4- populatie: steekproef: 267 eigenaren 5+ populatie: steekproef: 282 eigenaren 4-/ vrije beroepen populatie: steekproef: 500 hogere employees populatie: steekproef: middenkader populatie: steekproef: 697 topbeslisser populatie: steekproef: 686 meebeslisser populatie: steekproef: meebeïnvloeder populatie: steekproef: lichte beïnvloeder populatie: steekproef: 202 x in % x in % x in % x in % x in % x in % dagbladen Algemeen Dagblad Het Financieele Dagblad NRC Handelsblad De Staatscourant De Telegraaf Trouw De Volkskrant weekbladen Beleggers Belangen Elsevier FEM Business HP/De Tijd Intermediair* Vrij Nederland tweewekelijkse bladen Management Team maandbladen Bizz Management Scope Ondernemen! Opzij Quote twee-/driemaandelijkse bladen Flying Dutchman De Zaak in % dagbladen Algemeen Dagblad Het Financieele Dagblad NRC Handelsblad De Staatscourant De Telegraaf Trouw De Volkskrant weekbladen Beleggers Belangen Elsevier FEM Business HP/De Tijd Intermediair* Vrij Nederland tweewekelijkse bladen Management Team maandbladen Bizz Management Scope Ondernemen! Opzij Quote twee-/driemaandelijkse bladen Flying Dutchman De Zaak in % in % in % * Intermediair is alleen najaar 2002 en voorjaar 2003 gemeten * Intermediair is alleen najaar 2002 en voorjaar 2003 gemeten

8 14 3. Mediaconsumptiegedrag 4. Sociodemografische kenmerken 15 Media imperatives Sociodemografische kenmerken Naast het gebruik van printmedia (dagbladen en tijdschriften) is in het DMS 2003 tevens onderzocht wat het luister- en kijkgedrag is van decision makers. De mate van gebruik is telkens in drie (ongeveer gelijke) groepen verdeeld naar de relatieve mate van gebruik van het mediumtype (laag-midden-hoog). Zo kan van elk mediumtype worden vastgesteld wat de gebruiksintensiteit is. In onderstaande tabel zijn de media imperatives in kaart gebracht van dagbladen, tijdschriften, televisie en radio binnen de verschillende beroepsgroepen. De resultaten zijn middels profielpercentage aangegeven, dat wil zeggen dat de cijfers gerelateerd zijn aan de verschillende beroepsgroepen. Om een beeld te krijgen van de groep decision makers is Het aandeel vrouwelijke decision makers is kleiner dan het een aantal sociodemografische kenmerken in kaart aandeel mannelijke decision makers. Het grootste deel van gebracht. In onderstaande grafieken zijn de resultaten de decision makers (59%) is tussen de 35 en 49 jaar oud. middels profielpercentage weergegeven. Dat wil zeggen Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs zijn de meest dat de cijfers gerelateerd zijn aan het totaal aantal decision gevolgde opleidingen. Het inkomen varieert sterk. Meer makers in Nederland: dit zijn er De resultaten dan de helft van de decision makers (54%) heeft een van DMS 2003 zijn gebaseerd op een steekproefomvang bruto jaarinkomen dat beneden de e ,- ligt. van personen. basis: alle decision makers populatie: steekproef: n=3.050 media imperatives directeuren 5+ populatie: steekproef: 762 directeuren 4- populatie: steekproef: 267 eigenaren 5+ populatie: steekproef: 282 eigenaren 4-/ vrije beroepen populatie: steekproef: 500 hogere employees populatie: steekproef: 542 middenkader populatie: steekproef: 697 in % in % in % in % in % in % dagbladen hoog midden laag tijdschriften hoog midden laag televisie hoog midden laag radio hoog midden laag sociodemografische kenmerken geslacht man vrouw leeftijd jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar opleiding wetenschappelijk onderwijs doctoraal HBO en WO t/m kandidaats HAVO/VWO middelbaar beroepsonderwijs MAVO lager beroepsonderwijs lager onderwijs bruto jaarinkomen o ,- of meer (ƒ of meer) o ,- t/m o ,- (ƒ ) o ,- t/m o ,- (ƒ ) o ,- t/m o ,- (ƒ ) o ,- t/m o ,- (ƒ ) o ,- t/m o ,- (ƒ ) minder dan o ,- (t/m ƒ ) kan niet zeggen/wil niet zeggen 78 % 22 % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 3 % 14 % 18 % 22 % 19 % 13 % 11 % 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 15 % 33 % 16 % 25 % 7 % 3 % 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 4 % 7% 9% 16% 20% 21% 13% 10% 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

9 16 5. Internetgebruik 6. Functie- en bedrijfsgegevens 17 Internetgebruik Functie- en bedrijfsgegevens In het DMS 2003 zijn een aantal specifieke vragen omtrent internet aan de respondenten voorgelegd. De resultaten hiervan zijn in onderstaande grafieken in kaart gebracht. Zo blijkt dat 68% van de decision makers elke dag gebruik maakt van internet, 59% zowel thuis als op 't werk een adres heeft en 27% werkzaam is in een organisatie die actief is op het gebied van e-commerce. In dit hoofdstuk is een aantal specifieke arbeidsmarktgegevens van de decision maker in kaart gebracht. U vindt achtereenvolgens de resultaten van het soort bedrijf of overheidsinstelling waar ze werkzaam zijn, het aantal werknemers binnen de organisatie, de aard van het dienstverband, de functies die decision makers vervullen, het aantal werknemers waaraan leiding wordt gegeven en de interessegebieden van de decision makers. basis: alle decision makers populatie: steekproef: n=3.050 basis: alle decision makers populatie: steekproef: n=3.050 internetgebruik x internetaansluiting thuis op het werk beide geen aansluiting adres heeft thuis adres heeft adres op het werk beide geen adres heeft bedrijf site op internet ja, bedrijf heeft internetsite nee, maar wel mee bezig nee, ook niet mee bezig weet niet, kan niet zeggen doet bedrijf aan e-commerce ja nee weet niet frequentie internetgebruik (thuis en op het werk) elke dag 1x per week of vaker 1x per maand of vaker minder vaak nooit, weet niet 28 % 9 % 59 % 4 % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 25 % 12 % 59 % 5 % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 77 % 9 % 12 % 2 % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 27 % 61 % 12 % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 basis: heeft internetaansluiting populatie: steekproef: n= % 27 % 3 % 1 % 2 % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 functie- en bedrijfsgegevens soort bedrijf/instelling zakelijke dienstverlening overige dienstverlening industrie onderwijs overheid gezondheidszorg detailhandel/reparatiebedrijven groothandel/tussenhandel bouwnijverheid/installatiebedrijven transport-/ opslag-/comm.bedrijven automatisering financiële instelling horeca landbouw/visserij nutsbedrijven delfstoffenwinning aantal werknemers in vestiging 1-5 werknemers 6-9 werknemers werknemers werknemers werknemers 150+ werknemers aard dienstverband zelfstandig detaillist zelfstandig werkzaam overig loondienst bij overheid loondienst particulier bedrijf loondienst andere instelling 14 % 11 % 10 % 9 % 9 % 9 % 7 % 6 % 6 % 5 % 5 % 4 % 2 % 2 % 1 % 0 % 0,03,06,09,012,015,0 17 % 8 % 10 % 28 % 6 % 29 % 0,0 5,0 10,015,020,025,030,0 6 % 17 % 16 % 45 % 16 % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

10 18 7. Beleidsvelden 19 functie binnen organisatie algemeen directeur directeur/grootaandeelhouder mede-eigenaar/vennoot adjunct-directeur lid directie (anders) bedrijfsleider/hfd filiaal of vestiging (afdelings)chef stafmedewerker andere functie direct leiding geven aan 1-2 werknemers 3-5 werknemers 6-10 werknemers werknemers werknemers 41 of meer werknemers geeft geen leiding 5 % 2 % 4 % 3 % 4 % 11 % 25 % 22 % 25 % 0,0 10,0 20,0 30,0 12 % 22 % 19 % 13 % 8 % 3 % 22 % 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Verantwoordelijkheid ten aanzien van beleidsvelden In DMS 2003 zijn de verantwoordelijkheden ten aanzien van 27 beleidsvelden opgenomen. Decision makers kunnen per beleidsveld aangeven of ze '(mede) verantwoordelijk' of 'niet verantwoordelijk' zijn. Wanneer het specifieke beleidsveld niet relevant is binnen de eigen werkzaamheden kan men 'niet van toepassing/komt niet voor' antwoorden. Tevens is aan de respondenten gevraagd of ze wel of niet eindverantwoordelijk zijn. In onderstaande tabel is voor de 27 beleidsvelden zowel het absolute aantal als het percentage decision makers opgenomen dat (mede) verantwoordelijk en eindverantwoordelijk is. basis: alle decision makers populatie: steekproef: n=3.050 (zeer) sterk geïnteresseerd in... nationale economie werkgelegenheid kwaliteitszorg binnenlandse politiek opleidingen en trainingen sociaal-/personeelsbeleid financieel-economische zaken managementmethoden/-technieken innovatie en technologie overheidsbeleid internationale politiek automatisering milieuvraagstukken/milieubeheer internationale handel en economie nieuwe media / e-commerce energievraagstukken brancheprofielen bedrijfsprofielen Euro/EMU fiscale aangelegenheden persoonlijke financiële planning juridische vraagstukken e.d. beursberichten financiële kengetallen e.d. transport en logistiek beleggingsmogelijkheden kapitaalmarkt e.d. vermogensbeheer Europees recht beleggingsadviezen 67 % 66 % 62 % 62 % 57 % 57 % 56 % 56 % 56 % 54 % 49 % 47 % 47 % 45 % 44 % 41 % 40 % 39 % 39 % 39 % 38 % 33 % 32 % 28 % 25 % 23 % 22 % 20 % 16 % 16 % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 verantwoordelijkheid t.a.v. beleidsvelden (mede) verantwoordelijk eindverantwoordelijk x1000 in % x1000 in % algemeen management 1.095, ,5 30 personeels-/sociaal beleid 961, ,5 27 werving en selectie 948, ,2 26 opleidingen en trainingen 945, ,4 27 kwaliteitsmanagement 928, ,0 28 automatisering 789, ,9 24 inkoop 784, ,2 29 commercieel management 713, ,7 26 interne logistiek 706, ,6 24 financieel management 697, ,2 23 financiële administratie 680, ,6 25 corporate communications/pr&voorlichting 653, ,4 20 marketing communicatie (reclame, sales promotion etc.) 620, ,6 21 informatietechnologie en systemen 609, ,1 17 technisch onderhoud 597, ,8 23 telecommunicatie 564, ,1 20 facility management (inhuren catering, schoonmaakdiensten e.d.) 542, ,7 20 externe logistiek 501, ,5 18 (industriële) productie 481, ,9 18 research & development 438, ,2 12 marktonderzoek 433, ,2 15 autopark (personenauto s, bedrijfsauto s) 430, ,7 17 bedrijfsjuridische zaken 408, ,0 15 investor relations/financiële communicatie 413, ,2 15 import 168, ,6 7 export 164, ,8 6 beleggingen, w.o. onroerend goed/vermogensbeheer 140, ,6 7 ander beleidsveld 267, ,1 9

11 20 8. Het besluitvormingsproces (DMU) 9. Technische verantwoording 21 Het besluitvormingsproces van producten en diensten. Een belangrijk onderdeel van het DMS 2003 vormt de vraag in welke mate decision makers betrokken zijn bij de besluitvormingsprocessen van producten en diensten binnen de organisatie waar ze werkzaam zijn. Alle personen die binnen een onderneming betrokken zijn bij aankoopbeslissingen van producten en/of diensten, behoren tot de zogenaamde Decision Making Unit (DMU). Deze DMU vormt het uitgangspunt voor effectieve business-to-business marketing en communicatie. Voordat er gevraagd is naar de betrokkenheid bij de aanschaf, is eerst vastgesteld of een product of dienst aanwezig is binnen de organisatie. Indien niet aanwezig, is gevraagd of er plannen bestaan om het product aan te schaffen of van de dienst gebruik te gaan maken. Indien een product/dienst aanwezig is binnen de organisatie of als er aanschafplannen zijn, is gevraagd naar de rol die ze spelen bij de aanschaf. Onderstaande tabel geeft inzicht in de mate van betrokkenheid van decision makers bij het besluitvormingsproces van 23 producten en diensten. Naast de omvang van de totale DMU en de formele eindbeslissers zijn tevens de aanwezigheid en/of aanschafplannen in kaart gebracht. DMS 2003 DMS 2003 is uitgevoerd door Intomart BV te Hilversum, in opdracht van de Stichting Decision Makers Survey. De uitvoering is begeleid door de Technische Commissie DMS bestaande uit vertegenwoordigers van Tijdschriften, Dagbladen, BVA en PMA. Definitie Decision Maker Een Decision Maker is een persoon die vanuit zijn functie is betrokken bij besluitvormingsprocessen die voor de bedrijfsvoering in het bedrijf of de instelling van belang zijn. Als ondergrens voor de omvang van het bedrijf of de instelling geldt 3 werknemers, met als uitzondering de vrije beroepen waarvoor geen ondergrens geldt. mate van betrokkenheid in het besluitvormingsproces van producten en diensten basis: alle decision makers populatie: steekproef: n=3050 aanwezig/ aanschafplannen DMU: speelt een rol in het besluitvormingsproces formele eindbeslisser x1000 in% x1000 in% x1000 in% facility management facility management 1.227, , ,2 60 kantooromgeving kantoormeubilair 1.414, , ,3 60 kantoorapparatuur en benodigdheden 1.427, , ,3 60 nutsvoorzieningen 1.184, , ,1 77 automatisering hardware 1.480, , ,4 60 software 1.470, , ,3 60 automatiseringsdiensten 1.179, , ,2 56 internetdiensten 1.343, , ,6 62 consultancy organisatie-advies 838, , ,7 48 overige zakelijke dienstverlening 969, , ,6 66 transport aankoop lease/personenauto's 887, , ,4 67 aankoop lease/bestel- en vrachtwagens 594, , ,0 61 interne logistiek 829, , ,7 59 externe logistiek 711, , ,8 62 financieel bedrijfsfinanciering 700, , ,7 81 overige bankzaken en verzekeringen 1.086, , ,2 77 werknemersverzekeringen 1.306, , ,8 68 personeel, opleiding en vliegreizen personeel 1.257, , ,1 63 opleidingen en trainingen 1.265, , ,2 56 zakelijke vliegreizen 549, , ,1 72 telecommunicatie telecommunicatiediensten 1.375, , ,8 66 telecommunicatie-apparatuur 1.452, , ,1 63 huisvesting bedrijfshuisvesting 1.274, , ,4 62 De populatie van het Decision Makers Survey 2003 bestaat uit personen in de leeftijd jaar, die werkzaam zijn in een van de volgende beroepsgroepen 1. directeur/manager verantwoordelijk voor vijf of meer personeelsleden 2. directeur/manager verantwoordelijk voor drie of vier personeelsleden 3. vrije beroepen 4. eigenaar bedrijf/winkel verantwoordelijk voor vijf of meer personeelsleden 5. eigenaar bedrijf/winkel verantwoordelijk voor drie of vier personeelsleden 6. hogere employé(e)s (een selectie daaruit) 7. middenkader (een selectie daaruit) Net als in de voorgaande DMS-onderzoeken (1998/99, 2001 en 2002) zijn de volgende uitgangspunten bij de bepaling van Decision Makers gehanteerd: - Directeuren en eigenaren (incl. vrije beroepen) worden zonder meer beschouwd als Decision Makers - Hogere employé(e)s en middenkader worden middels een telefonische screeningsvraag geselecteerd waarbij gevraagd wordt of men al dan niet betrokken is bij het besluitvormingsproces in het bedrijf: In elk bedrijf of organisatie worden wel eens producten of diensten ingekocht. U moet dan denken aan bijvoorbeeld computers, maar ook aan zakenreizen, verzekering of tijdelijk personeel. Als dat binnen uw organisatie het geval is, bent u dan op een of andere wijze vanuit uw functie wel eens betrokken bij de besluitvorming daarover? In totaal voldoet 53% van de hogere employé(e)s en 44% van het middenkader aan het filter en worden ingeteld als Decision Maker. Dit gegeven is tevens van belang voor de berekening van de populatie-omvang.

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Publieksonderzoek over 4280 consumenten uitgevoerd in opdracht van CentiQ Prof. dr. G. Antonides, Universiteit Wageningen Dr. I.M. de Groot, Universiteit

Nadere informatie

Marktpositie en Imago Accountant. t.b.v. NBA

Marktpositie en Imago Accountant. t.b.v. NBA Marktpositie en Imago Accountant t.b.v. NBA Heliview Research Lage Mosten 1 Postbus 3327 4800 DH Breda www.heliview.nl info@heliview.nl September 2011 Voor meer informatie over deze rapportage kunt u terecht

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

HANDLEIDING ONDERZOEK & STATISTIEK

HANDLEIDING ONDERZOEK & STATISTIEK HANDLEIDING ONDERZOEK & STATISTIEK COLOFON Serie Statistiek 2014 / 13 Gemeente Leiden BOA (Beleidsonderzoek en Analyse) Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Telefoon: 071 516 51 23 Website:

Nadere informatie

HET KIJKONDERZOEK METHODOLOGISCHE BESCHRIJVING

HET KIJKONDERZOEK METHODOLOGISCHE BESCHRIJVING HET KIJKONDERZOEK METHODOLOGISCHE BESCHRIJVING Amstelveen, 1 januari 2012 Dit document is geschreven door Intomart GfK, MediaXim, The Nielsen Company en TNS NIPO in samenwerking met SKO bureau. Auteursrecht

Nadere informatie

DE VRAAG NAAR GROENE ENERGIE. Uitgevoerd door. Intomart te Hilversum. drs. Edith Leeuwis drs. Jan Both

DE VRAAG NAAR GROENE ENERGIE. Uitgevoerd door. Intomart te Hilversum. drs. Edith Leeuwis drs. Jan Both DE VRAAG NAAR GROENE ENERGIE Een telefonisch onderzoek onder huishoudens en bedrijven in Nederland Uitgevoerd door Intomart te Hilversum drs. Edith Leeuwis drs. Jan Both In opdracht van het Ministerie

Nadere informatie

HET KIJKONDERZOEK METHODOLOGISCHE BESCHRIJVING

HET KIJKONDERZOEK METHODOLOGISCHE BESCHRIJVING HET KIJKONDERZOEK METHODOLOGISCHE BESCHRIJVING Amstelveen, 30 december 2013 Dit document is geschreven door Intomart GfK, The Nielsen Company en TNS NIPO in samenwerking met SKO bureau. Auteursrecht voorbehouden.

Nadere informatie

Arbeidsmarkteffecten webmodule VAR en medeverantwoordelijkheid opdrachtgever

Arbeidsmarkteffecten webmodule VAR en medeverantwoordelijkheid opdrachtgever Arbeidsmarkteffecten webmodule VAR en medeverantwoordelijkheid opdrachtgever Eindrapport Opdrachtgever: de Ministeries van Economische Zaken, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid SEOR Kees Zandvliet

Nadere informatie

Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark

Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kees Zandvliet Met medewerking van: René Blanken Hassel Kroes Peter van Nes

Nadere informatie

Meldcodes kindermishandeling

Meldcodes kindermishandeling Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Meldcodes kindermishandeling Beschikking, waardering,

Nadere informatie

Rapportage 2014 Media Standaard Survey (MSS)

Rapportage 2014 Media Standaard Survey (MSS) Rapportage 214 Media Standaard Survey (MSS) 2 maart 215 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording

Onderzoeksverantwoording Onderzoeksverantwoording Hoofdstuk 1 bevat een omschrijving van de kwaliteit van TNS NIPObase, onze nurtured sample source, de steekproefbron van ons online panel. In hoofdstuk 2 komt het veldwerkapparaat

Nadere informatie

Resultaten Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response

Resultaten Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response Resultaten Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

lles over print Informatie over dagbladen en tijdschriften voor de advertentiemarkt

lles over print Informatie over dagbladen en tijdschriften voor de advertentiemarkt lles over print Informatie over dagbladen en tijdschriften voor de advertentiemarkt Inhoudsopgave 1. Voorwoord.....................................................................................................4

Nadere informatie

Berenschot, Hans van der Spek, Hella Sylva en Johan van Dam

Berenschot, Hans van der Spek, Hella Sylva en Johan van Dam Colofon Uitgever en redactie: Onderzoek en tekst: Ondersteuning: Performa Uitgeverij, Hans Delissen Berenschot, Hans van der Spek, Hella Sylva en Johan van Dam ADP Nederland Partners NVP NVO2 Output Recruiters

Nadere informatie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie In opdracht van: Autoriteit Consument en Markt Project: 2013.153 Publicatienummer: 2013.153.1401 Datum:

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Publieksmonitor. November 2013

Publieksmonitor. November 2013 Publieksmonitor November 2013 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 6 Methode en opzet Pagina 12 Resultaten Pagina 13 Bijlage Pagina 60 2 Achtergrond, doel- probleemstelling

Nadere informatie

Rekenen op vertrouwen!

Rekenen op vertrouwen! Onderzoek naar het profiel van beleggers in vastgoedparticipaties onder relaties van Adviesgroep Reyersen van Buuren bv 2007 Locatie? Conjunctuur? Rendement? Financiële toekomst? Solvabiliteit van huurders?

Nadere informatie

Contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers

Contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers Contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam, 10 oktober 2013 Contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit?

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? Afstudeerscriptie 3e jaar Postgraduate IT Audit Opleiding Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? De interne/externe

Nadere informatie

Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post

Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post Onderzoeksreeks Een onderzoek naar de instrumenten om de transparantie voor de telecommunicatieconsument te vergroten Eindrapportage Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Directoraat-generaal

Nadere informatie

Breedband en de Gebruiker 2007

Breedband en de Gebruiker 2007 Breedband en de Gebruiker 2007 Eindrapportage In opdracht van: Het Ministerie van Economische Zaken KPN Het Stimuleringsfonds voor de Pers Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel Het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Bioscoopmonitor 2010/2011

Bioscoopmonitor 2010/2011 Bioscoopmonitor 2010/2011 Een onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs en de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten Utrecht, juni 2011 Nieuwe serie, nr. 3. De

Nadere informatie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie Zelfbewust een Zelfstandige Positie Economische zelfstandigheid van zzp'ers: resultaten zzp-panel meting I van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc. drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, november 2011

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Samenvatting. Advies: In te stemmen met de opdrachtverlening aan TNS-NIPO voor een benchmarkonderzoek ondernemersklimaat in juni 2009.

Samenvatting. Advies: In te stemmen met de opdrachtverlening aan TNS-NIPO voor een benchmarkonderzoek ondernemersklimaat in juni 2009. College Onderwerp: V200900555 Benchmark ondernemersklimaat, TNS-NIPO. Samenvatting Inleiding: In juni 2004 heeft de gemeente Heusden TNS-NIPO een benchmarkonderzoek naar het gemeentelijk ondernemersklimaat

Nadere informatie

Stand van Zaken Zonder Personeel

Stand van Zaken Zonder Personeel Stand van Zaken Zonder Personeel Structurele karakterschets van zzp'ers: resultaten meting I, voorjaar 2010, zzp-panel drs. N.E. de Vries drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september 2010 ISBN: 978-90-371-1016-6

Nadere informatie