Discussies. over de stad. Overheid in de buurt. amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Discussies. over de stad. Overheid in de buurt. amsterdam"

Transcriptie

1 Discussies over de stad Overheid in de buurt De kraakmoskee als inspiratiebron voor interculturele zelforganisatie De slag om het Hemonyplein Betrek de ondernemende en creatieve burger bij de aanpak van leegstand Kwanda: the praxis of cultural change amsterdam

2 Discussies over de stad

3 Discussies over de stad amsterdam

4 Inleiding Overheid in de buurt: een zegen of een vloek? In deze uitgave, Discussies over de stad, publiceert het KennisNetwerk Amsterdam opiniërende artikelen naar aanleiding van bijeenkomsten die door het KennisNetwerk worden georganiseerd. Er wordt daarbij aan auteurs van diverse pluimage gevraagd om een stevige mening die de discussie aanwakkert. Op basis van een thema of een concreet probleem, beschrijven zij vanuit hun perspectief Amsterdam. Deze eerste uitgave heeft, net als het bijbehorende debat, het thema Overheid in de buurt: een zegen of een vloek? In de tien jaar dat het KennisNetwerk bestaat, komt de discussie over de rol die de overheid in de buurt moet spelen, vaak terug. Aan de ene kant willen we dat de overheid zich terugtrekt en ruimte geeft aan bewoners om zelf iets van de buurt te maken, maar als het fout gaat willen we aan de andere kant ook dat de overheid ingrijpt. We willen dat de overheid handhaaft, maar liever niet als het over onszelf gaat. We willen dat de kantorenleegstand wordt aangepakt, maar niet met alleen grote projectontwikkelaars. De overheid heeft dus te maken met een overweldigende hoeveelheid eisen en verwachtingen. Door die verschillende eisen en verwachtingen geldt voor de overheid, meer nog dan voor andere organisaties, dat zij zich altijd zal moeten kunnen verantwoorden ten opzichte van al die verschillende partijen. De inzet van de overheid moet daarom getoetst kunnen worden op eerlijkheid, proportionaliteit en noodzakelijkheid. De toetsing en verantwoording op die drie principes is waar een groot gedeelte van de overheidsbureaucratie op is gericht. Dat leidt tot verantwoordelijk bestuur, maar ook tot zware procedures, veel papierwerk en sturing van bovenaf. Dat terwijl nieuwe ontwikkelingen in de buurt nu juist gebaat zijn bij pragmatisch en flexibel handelen. Het blijft voor de overheid daarmee dus altijd balanceren tussen flexibel en pragmatisch handelen aan de ene kant en voorschrijven en strikt handhaven aan de andere kant. Die balans is het beste te bereiken als voor burger en overheid helder is wanneer de overheid nu flexibel en pragmatisch kan handelen als een partner bij de ontwikkeling van de buurt, wanneer de overheid nieuwe ontwikkelingen initieert als opdrachtgever in de buurt en wanneer de overheid optreedt als handhaver van orde en de rust in de buurt. Het moment waarop de verwachtingen van de burgers en de overheid over de gewenste rol van de overheid uit elkaar gaan lopen, gaat het meestal mis. Hoe die verwachtingen uit elkaar kunnen gaan lopen en welke gevolgen dat heeft is goed te zien in de artikelen in deze uitgave. kennisnetwerk amsterdam 5

5 Inhoud Bij de kraakmoskee waren de moskeegangers op zoek naar een partner, maar kregen ze een overheid die de regels handhaafde. Bij het Hemonyplein vroegen de burgers om een handhavende overheid, maar kregen ze een overheid die dacht flexibel en pragmatisch te handelen. Bij de leegstaande panden vragen bewoners om een overheid die hen ziet als partner en tegelijkertijd als handhaver optreedt tegen eigenaren die hun panden leeg laten staan. Ze krijgen een overheid die zich voornamelijk als partner van de projectontwikkelaars opstelt. Deze voorbeelden geven aan dat het een complex krachtenveld is dat bepaalt of en hoe de overheid meerwaarde heeft in de buurt. Maar dat betekent niet dat het voor de overheid onmogelijk is om in dat krachtenveld een sterke meerwaarde te hebben. Die meerwaarde is wat gemakkelijker te herkennen door ook af en toe naar het buitenland te kijken. Dat wordt dan ook gedaan in het laatste artikel van deze publicatiereeks waar we kijken hoe een gemeenschappelijke inspanning van overheid, welzijn en bewoners kan leiden tot cultuurverandering en ongedachte resultaten in Zuid-Afrika. De algemene conclusie die wij zelf uit alle artikelen halen is dat basis van alle ontwikkeling in de buurt nooit alleen vanuit de overheid zelf kan komen. Die moet altijd worden gedragen door de bewoners. En of het nu gaat om leegstand, stedelijke vernieuwing, renovatie of de overlast bij een speelplein, vaak staan de bewoners op dit moment nog teveel buitenspel. Wij wensen u veel leesplezier met deze uitgave en hopen u van harte te zien bij de volgende bijeenkomst van het KennisNetwerk Amsterdam. Bestuur KennisNetwerk Amsterdam Art Klandermans voorzitter Jeroen Rous secretaris Miep van Diggelen penningmeester De kraakmoskee als inspiratiebron voorw interculturele zelforganisatie De overheid stimuleert de zelfredzaamheid van burgers en vindt dat migranten beter moeten integreren. Maar wat als nieuwe Nederlanders in West zeer zelfredzaam het oer-hollandse kraakmiddel inzetten? Femke Kaulingfreks De slag om het Hemonyplein Zelforganisatie impliceert weliswaar een bescheiden overheid, maar ook dat de overheid daarbij haar basistaken orde en rust niet kan vergeten. Wat doe je als overheid wanneer de blowers tussen de peuters zitten? Diederik Boomsma Betrek de ondernemende en creative burger bij de aanpak van leegstand De kantorenleegstand in Amsterdam is groot, overheid en projectontwikkelaars zitten met de handen in het haar. Waarom niet burgers, kleine ondernemers en creatieven betrekken bij het bestrijden van de leegstand? Jephta Dullaart en Rik Winsemius Kwanda: the praxis of cultural change Elke editie kijken we ook over de grens van Amsterdam, ditmaal naar Zuid-Afrika. Hoe Zuid-Afrikanen het heft in eigen hand namen voor een betere leefomgeving en wat daarvan toepasbaar is in Nederland. Gavin Andersson 6 kennisnetwerk amsterdam kennisnetwerk amsterdam 7

6 De kraakmoskee als inspiratiebron voor interculturele zelforganisatie Femke Kaulingfreks Filosoof en onderzoeker naar burgerschap, jeugdcultuur en hedendaagse vormen van politiek verzet in de stad, aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Daarnaast is zij medeoprichter van Stichting de Doetank die in diverse buurten in Amsterdam actief is. In Amsterdam bevindt zich een groot kantoorpand dat deels gebouwd is over de A10. Het complex vormt een vreemde aanblik wanneer je over de snelweg rijdt. Ineens is daar een muur van beton en glas, die in de lucht lijkt te zweven. Een knap staaltje architectuur. Het pand is eigenlijk een brug over de jachtig voortrazende slagader van de hoofdstad. Een brug tussen twee verschillende delen van de stad. Aan de ene kant het gedeelte binnen de ring: bloeiende wereldstad. Het visitekaartje van Nederland waar studenten, expats, yuppen en creatievelingen zich verdringen om er hun plek te vinden. Hier gebeurt het op cultureel en economisch gebied, toeristen flaneren er langs de grachten. Aan de andere kant het gedeelte buiten de ring: wijken vol grauwe flats met schotels aan de balkons. Goedbedoelde parken die troosteloos plaats bieden aan vechtende jeugdbendes en gesluierde vrouwen met hun kroost. Hier hebben de minder kapitaalkrachtigen en probleemgevallen hun thuis: immigranten, al dan niet illegaal, en het gedeelte van de autochtone working class dat niet richting Almere is verhuisd. Het gebouw over de ring A10 verbindt deze twee polen van de stad met elkaar. Nu heeft een sportschool er haar deuren geopend, maar gedurende vier jaar was de benedenverdieping in gebruik als kraakmoskee. Een zelfgekozen en eigenwijze vorm van buurtparticipatie werd hier in de praktijk gebracht. Het bruggebouw 8 kennisnetwerk amsterdam kennisnetwerk amsterdam 9

7 vormde in deze periode niet alleen een fysieke verbintenis tussen verschillende gezichten van de stad, maar ook een symbolische alliantie tussen verschillende bewoners en de strategieën die zij gebruiken om een plaats voor zichzelf in Amsterdam te veroveren. Het bruggebouw: van economische leegstand naar sociale welstand Men had van te voren grote verwachtingen van het bruggebouw. Het werd in 2004 gebouwd en vormde een onderdeel van een prestige project dat een nieuwe impuls moest geven aan Stadsdeel Bos en Lommer. Naast het kantorenpand over de A10 werd een nieuw winkelcentrum met marktplein, ondergrondse parkeergarage en koopappartementen aangelegd, een nieuwe bibliotheek gebouwd en een nieuw stadsdeelkantoor. Op de website van het bruggebouw 1 valt te lezen dat het gebouw de twee verschillende wijken aan weerszijden van de A10 beter met elkaar zou moeten verbinden. Het gaat hier om Bos en Lommer en de Kolenkit buurt. Bos en Lommer is een jonge en upcoming buurt die populair is onder studenten. Een derde van de bevolking is tussen de 20 en 34 jaar oud 2. Iets meer dan de helft van de bewoners heeft een migrantenachtergrond. De werkloosheid bedroeg in 2009 ongeveer 10 procent en ongeveer 10 procent van de bevolking leefde van een uitkering. De Kolenkit buurt kwam in 2009 veelvuldig in het nieuws als de slechtste buurt van Nederland 3, volgens een ranglijst van probleemwijken van het ministerie van VROM die naar RTL Nieuws uitlekte. Aan deze kant van de A10 moet een derde van de bevolking rondkomen van een uitkering, bedroeg de werkloosheid in 2009 tegen de 20 procent en leeft ongeveer de helft van de families onder de armoede grens. Ongeveer negentig procent van de inwoners van de Kolenkit buurt heeft een migranten achtergrond 4. Na de oplevering bleek het echter lastig om het burggebouw te vullen. In tijden van economische crisis bleek er minder behoefte aan chique en dure kantoorruimte in het gebied dan gehoopt. Grote delen van het gebouw bleven langere tijd leeg staan, waaronder de benedenverdieping; een grote open ruimte die in handen was van een investeringsafdeling van de Fortis bank. De leegstand in het bruggebouw is symptomatisch voor een brede trend in Amsterdam, waarbij wordt geïnvesteerd in de bouw van nieuwe kantoorpanden zonder dat er van tevoren goed zicht is op de vraag naar dergelijke kantoorruimte voor de bijbehorende prijs en locatie 5. Zo staat er nu in heel Amsterdam zo n 1,3 miljoen vierkante meter oude en nieuwe 1. Zie 2. Informatie uit 2009, voordat Bos en Lommer opging in het grotere stadsdeel West. Bron: Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam, rapport Stadsdelen in Cijfers 2009, 3. Zie bijvoorbeeld het Parool van 9 februari 2009, Kolenkit slechtste buurt van het land bron: 4. Informatie uit 2009, voordat Bos en Lommer opging in het grotere stadsdeel West. Bron: Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam, rapport Stadsdelen in Cijfers 2009, 5. Merijn Oudenampsen en Justus Uitermark hebben eerder aangegeven hoe enthousiaste speculatie, een grenzeloos vertrouwen in de markt en de monopolie neigingen van projectontwikkelaars leiden tot miljoenen verlies en duizenden meters lege kantoorruimte op de Zuidas. Zie Voorkom fiasco op de Zuidas, gepubliceerd in de Volkskrant op 8 september Bron: artikel/show/id/1366/voorkom_fiasco_op_de_zuidas kantoorruimte leeg en is de discussie over herbestemming van deze ruimte eigenlijk pas net begonnen 6. Dit getal steekt schrijnend af tegen het gebrek aan studentenwoningen in Amsterdam 7 en de wachtlijsten van soms wel 10 tot 12 jaar voor een sociale huurwoning. In 2006, twee jaar na de oplevering, werd de benedenverdieping van het bruggebouw gekraakt door een groep activisten die zich wilde verzetten tegen het op handen zijnde kraakverbod. De kraak was in eerste instantie bedoeld als actiekraak om het probleem van leegstand op de kantorenmarkt in Amsterdam aan te kaarten. De kraakgroep had geen plannen voor een langdurige invulling van de enorme ruimte. Al snel kwamen er echter mensen uit de buurt een kijkje nemen in het pand. Kinderen uit de buurt voetbalden en schommelden binnen en de krakers hielden een dagcafétje open. Ook de voorzitter van stichting Nasser, een moskeevereniging uit de Kolenkit buurt, kwam op bezoek. Met de ramadan voor de deur en overvolle moskeeën buiten de buurt, was hij op zoek naar extra gebedsruimte voor de vele islamitische inwoners van de Kolenkit. De stichting zocht een gebedsplek die dicht bij zou zijn voor de buurtbewoners maar beschikte zelf niet over de financiële middelen om een grote ruimte te huren in de directe omgeving. De ruimte van de krakers leek echter bijzonder geschikt. De kraakgroep en stichting Nasser gingen met elkaar in overleg en de ruimte werd na hun actie door de krakers overgedragen aan de moskeevereniging. Zo werd de eerste kraakmoskee in Nederland geboren. Gedurende vier jaar kwamen er zo n honderd tot tweehonderd moslims uit de buurt naar de moskee voor hun dagelijks gebed. Naast de gebedsruimte werd een deel van de benedenverdieping gebruikt als ontmoetingsplaats waar thee kon worden gedronken en waar discussies en lezingen werden georganiseerd. De moskeevereniging ging ook de samenwerking aan met andere bewoners van de stad. Zo werd er in 2007 een expositie georganiseerd door Planet Art, een collectief van jonge kunstenaars 8. De tentoonstelling, getiteld De Vriendschaps brug bestond uit werk van zowel gerenommeerde kunstenaars, als studenten van de Rietveld Academie en schoolkinderen uit de buurt. Er werden videobeelden op de ramen van het gebouw geprojecteerd die ook op de snelweg te zien waren, net als teksten op de vangrails die een snelcursus Nederlands-Arabisch in twee files vormden. Schoolkinderen volgden workshops fotografie en grafisch vormgeven in het kader van de tentoonstelling en maakten hun eigen werk rondom het thema vriendschap. Doel van de tentoonstelling was om verschillende bevolkingsgroepen uit Amsterdam in de kraakmoskee samen te brengen. Het initiële doel van het bruggebouw, om de twee verschillende wijken Bos en Lommer en de Kolenkit beter met elkaar te verbinden, werd vooral gerealiseerd toen bewoners een deel kraakten uit eigen initiatief en tegen de bestemming van het gebouw in. Waar bedrijven niet voor die verbinding konden zorgen, legde een zelforganisatie van bewoners die verbinding uiteindelijk wel. 6. Zie bijvoorbeeld de publicatie Nieuw leven voor lege kantoren (2006) van Plan Amsterdam en het onderzoek van de traineepool Amsterdam naar hergebruik van lege kantoorruimte dat in 2010 startte. Bron: De gemeente Amsterdam kwam begin 2011 met een speciale verordening voor leegstaande kantoorpanden op initiatief van wethouders Ossel en Van Poelgeest. Zie: vakgebieden/ruimte-milieu/amsterdam-pakt-lege-kantoorpanden-aan lynkx 7. Zie: en Huisvestingscommissie/tabid/271/Default.aspx 8. Zie: 10 kennisnetwerk amsterdam kennisnetwerk amsterdam 11

8 Het algemene kraakverbod dat op 1 oktober 2010 in werking trad maakte uiteindelijk een einde aan de kraakmoskee. De investeringsgroep van Fortis vond een officiële huurder voor de ruimte; de sportschool. Er werd een rechtzaak aangespannen en de moskeevereniging verloor. Vervolgens werd de kraakmoskee ontruimd op basis van de nieuwe Wet kraken en leegstand, zonder dat een hoger beroep van de moskeevereniging in de zaak werd afgewacht. In aanloop naar de ontruiming werd er een aantal keer massaal gebeden buiten voor de deur van de kraakmoskee en één keer binnen in het stadsdeelkantoor, uit protest tegen het verdwijnen van de kraakmoskee. Tijdens de ontruiming zelf werd geen weerstand geboden. Na de ontruiming gaf de voorzitter van stichting Nasser de schuld aan het stadsdeel voor het feit dat de moskeebezoekers nu weer dakloos zijn. Hij had het gevoel dat de gemeente de moskee geen permanente plek gunde. Hij had bovendien het gevoel dat de stadsdeelraad zijn achterban bestaande uit moslims niet oprecht wilde steunen of erkennen, omdat een islamitisch gebedscentrum in de buurt niet op het verlanglijstje zou staan. De voorzitter van de stadsdeelraad stelde echter dat er uitgebreide besprekingen waren geweest met stichting Nasser om voor hen een geschikte permanente locatie te zoeken, maar dat de stichting niet over voldoende financiële middelen beschikte om een aangeboden ruimte te huren. Bovendien vond de stadsdeelvoorzitter dat de moskeevereniging onmogelijke eisen stelde: stichting Nasser wil een plek van vergelijkbare afmetingen als de benedenverdieping van het bruggebouw in de Kolenkitbuurt, maar zo n plek is er simpelweg niet in de buurt. De stadsdeelvoorzitter deed stichting Nasser verschillende aanbiedingen voor een gereduceerde sociale huur, maar de stichting kon of wilde deze aanbiedingen niet aannemen. De stichting heeft ondertussen verschillende subsidie aanvragen gedaan, maar deze aanvragen zijn allemaal afgewezen omdat de moskeevereniging niet aannemelijk kon maken dat zij bijdraagt aan de integratie van haar achterban in Nederland. Een nieuwe ruimte voor de moskee is tot op heden nog niet gevonden. De kraakmoskee als plaats voor DIY integratie en participatie Het verhaal van de kraakmoskee geeft aan hoe burgers lokale verbindingen kunnen leggen die culturele, subculturele, religieuze en sociale grenzen doorbreken. De initiatiefnemers en gebruikers van de kraakmoskee waren in staat om op autonome wijze en zonder tussenkomst van overheidsinstituties een plek in de stad te creëren voor hun eigen behoeften. De kraakmoskee is daarom een voorbeeld van interculturele zelforganisatie in de wijk. De bezoekers van de kraakmoskee beleven hun religie in een ruimte tussen culturen. De meesten zijn van Marokkaanse afkomst, maar hebben de Nederlandse identiteit. Ze bidden in het Arabisch maar hebben hun moskee verkregen middels een oer-hollandse methode: het kraken. De moskee is een concrete plaats die is opgeëist op een manier die blijk geeft van een inventieve combinatie van verschillende handelingen en opvattingen, die niet eenduidig cultureel te herleiden vallen. Zo is een initiatief ontstaan dat bekende vormen van maatschappelijke betrokkenheid doorkruist. Een samenwerking tussen krakers en een migrantenorganisatie zoals die in het bruggebouw vorm heeft gekregen ligt niet voor de hand. Alhoewel de kraakbeweging in Amsterdam van oudsher heel internationaal is, zijn er voornamelijk Europeanen actief die een bepaalde subcultuur delen met autochtone Nederlandse krakers, maar weinig Nederlanders met een migrantenachtergrond. Ideo logische kenmerken van deze subcultuur zijn bijvoorbeeld anarchisme en een DIYhouding 9 die is ontstaan vanuit de punk scene. Deze elementen laten zich op het eerste gezicht moeilijk rijmen met een diep religieuze levenshouding. Het stereotype beeld van de jonge kraker met dreads, een herdershond en een zwarte capuchontrui lijkt moeilijk te associëren met een wat oudere bebaarde moslim in djellaba. Waar krakers zich vanuit een bewuste kritische en opstandige houding afkeren van het kapitalisme en de parlementaire politiek om hun eigen vrijhavens te creëren, proberen oudere migrantenorganisaties vaak juist hun achterban te helpen om binnen het dominante systeem van politiek en bedrijvigheid een geaccepteerde plaats te verkrijgen. Waar krakers ervoor kiezen om een subversieve positie in te nemen, nemen migranten vaak ongewenst een subversieve positie in waar ze het liefst van bevrijd zouden willen worden. Deze verschillende uitgangsposities zorgen doorgaans ook voor verschillende strategieën van zelforganisatie in de wijk. Krakers hechten aan hun autonomie en maken zoveel mogelijk op zelfvoorzienende wijze gebruik van hun ruimte. Ze verbinden hun eigen activiteiten aan een bredere politieke strijd die in de buurt op zichtbare wijze wordt uitgedragen. De meeste kraakgroepen zijn actief binnen de ring en worden gerepresenteerd door hoger opgeleide autochtone Nederlandse jongeren. Moskeeverenigingen maken doorgaans geen gebruik van strategieën van burgerlijke ongehoorzaamheid en houden zich eerder bezig met kwesties van levensbeschouwelijke aard dan dat ze hun politieke idealen uitdragen in de buurt. De achterban van stichting Nasser bestaat uit leden van armere gezinnen die allemaal buiten de ring wonen. De kraakmoskee toont aan dat een zwart-wit onderscheid tussen deze vormen van zelforganisatie niet altijd op hoeft te gaan. Zo kan de kraakmoskee gezien worden als een plaats waar DIY integratie en participatie in de praktijk werd gebracht. De krakers deelden hun juridische kennis op het gebied van huisvesting met de moskeevereniging en de moskeevereniging organiseerde activiteiten, zoals iftar maaltijden, waar niet alleen haar eigen geloofsgemeenschap, maar ook krakers, kunstenaars en andere buurtbewoners aan deelnamen. Niet alleen culturele en religieuze grenzen werden doorbroken, maar ook klassenverschillen werden overschreden. De ruimte in het bruggebouw speelde daar een niet onbelangrijke rol bij, aangezien dit gebouw plaats had moeten bieden aan high end bedrijven, maar in gebruik werd genomen door een buurtinitiatief waar voornamelijk de minder kapitaalkrachtige inwoners van de Kolenkit buurt van profiteerden. Daarnaast geeft de diversiteit aan activiteiten die in de kraakmoskee werden ondernomen ook blijk van interculturaliteit los van etniciteit. De kraakmoskee deed ook dienst als culturele vrijplaats, zoals de tentoonstelling van Planet Art laat zien, waarbij een combinatie van religieuze en artistieke activiteiten verschillende groepen uit de stad samenbracht; kunstenaars, studenten, schoolkinderen en buurtbewoners van zowel de ene als de andere zijde van de A10. Zo werd getoond dat de ruimte op verschillende manieren in gebruik kon worden genomen en geen eenduidig doel diende. Niet alleen moskeebezoekers, maar ook niet-islamitische buurtbewoners werden uitgenodigd om binnen een kijkje te nemen. 9. Do It Yourself 12 kennisnetwerk amsterdam kennisnetwerk amsterdam 13

9 Gedwongen participatie versus zelfverkozen participatie Hoe mensen met elkaar omgaan, zich uiten en zich engageren is vaak niet te herleiden tot verschillende duidelijk afgebakende culturele aspecten. Om een maatschappelijke betrokkenheid te ontwikkelen die constructief en vernieuwend werkt binnen diverse stadswijken, lijkt een DIY vorm van interculturele zelforganisatie zoals de kraakmoskee laat zien dan ook effectief te zijn. Tegelijkertijd zien we ook dat het zelforganiserend vermogen van stichting Nasser niet afdoende is om een duurzame oplossing te vinden voor het gebrek aan gebedsruimte in de Kolenkit buurt. Daarnaast kan de stichting niet voldoen aan de eisen of verwachtingen die worden gesteld aan haar activiteiten vanuit de lokale overheid en leidt de strategie waar de stichting voor kiest zelfs tot aanvaringen met het stadsdeel. De eigenwijze en autonome aanpak van de moskeevereniging lijkt niet overeen te komen met de vorm van zelforganisatie die het lokale bestuur graag van haar burgers ziet. Men zou toch zeggen dat het lokale bestuur in Amsterdam juist blij zou zijn met het eigen initiatief dat werd genomen in het geval van de kraakmoskee. Sinds de implementatie van de WMO, de Wet maatschappelijke ondersteuning, wordt van Nederlandse burgers verwacht dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen in het steunen van elkaar, zonder direct een beroep te doen op de staat 10. Solidariteit zou uit eigen initiatief van de burgers moeten ontstaan. Iedereen moet bijdragen aan de ontwikkeling van een gezonde samenleving. Centraal binnen de WMO staat de term meedoen. Participatie is daarmee een kernbegrip geworden dat ook binnen de stad een grote rol speelt. Een belangrijke peiler van de WMO is het vergroten van de leefbaarheid in de wijken. Burgers moeten zich meer betrokken gaan voelen bij elkaar en bij hun leefomgeving. Belangrijk hierbij is dat mensen kunnen integreren en emanciperen om volwaardig mee te kunnen doen, of het nu gaat om migranten, ouderen of gehandicapten. Dit discours dat draait om participatie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid past helemaal bij het kabinet onder leiding van Jan Peter Balkenende dat de WMO initieerde en zich kritisch uitliet over zowel de vanzelfsprekendheid van de verzorgingsstaat als het consumentengedrag van de burger. Burgers lijken zich steeds vaker te gedragen als consumenten die wensen te kiezen uit een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van overheidsondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs en veiligheid. Wanneer dit aanbod niet divers of aantrekkelijk genoeg lijkt keren verwende burgers zich wederom tot de overheid met hun klachten. In tegenstelling tot dit soort gedrag zouden burgers juist zelf het initiatief tot hun eigen maatschappelijke participatie moeten nemen. Met hulp van hun eigen sociale omgeving moeten burgers op zoek gaan naar de kennis en kunde die ze nodig hebben om op succesvolle wijze deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. De overheid biedt hierin alleen de noodzakelijke basis-ondersteuning. De DIY mentaliteit van krakers lijkt goed te passen bij het overheidsideaal dat achter de WMO schuilt. Krakers zijn zelfvoorzienende burgers die doorgaans liever hun eigen boontjes doppen in plaats van aan te kloppen bij staatsinstituten. 10. De WMO werd in 2007 ingevoerd. Zorg die ervoor nodig is om burgers volwaardig te laten participeren binnen de maatschappij valt onder de WMO. Te denken valt aan vrijwilligerswerk, thuiszorg, mantelzorg, verslavingszorg en opvoedingsondersteuning. De uitvoering van de wet valt voornamelijk onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Zie: Bovendien zijn het kritische burgers met een sterk politiek en sociaal bewustzijn. Ze zijn meestal goed op de hoogte van hun juridische rechten en plichten en delen deze kennis graag met anderen. Tegelijkertijd zijn krakers juist de luis in de pels die lokale bestuurders vaak het bloed onder de nagels vandaan halen. Ze verzetten zich tegen herontwikkelingsplannen voor oude volkswijken, vertragen de verkoop van sociale huurwoningen en claimen ruimte voor tegencultuur die niet overeenkomt met het glossy imago van city-branding campagnes. Hier wordt duidelijk dat lang niet alle zelfgekozen participatie in de smaak valt bij de overheid. De overheid ziet graag zelfvoorzienende burgers die zichzelf weten te organiseren om zich in te zetten voor hun eigen leefomgeving, die goed geïnformeerd zijn en zich solidair betonen met anderen in hun directe omgeving. Maar zodra dit zelforganiserend vermogen door een al te kritische houding wordt ingegeven, zodra bepaalde wetten in twijfel worden getrokken en maatschappelijke participatie gaat lijken op burgerlijke ongehoorzaamheid valt de steun en goedkeuring uit institutionele hoek al snel weg. Te veel eigen initiatief van de burger wordt niet gewaardeerd. Het credo van meedoen blijkt dus niet zomaar meedoen op eigen voorwaarden te zijn, maar een meedoen binnen de kaders die de overheid schept voor goed burgerschap. Bepaalde vormen van participatie worden geaccepteerd terwijl andere vormen van participatie juist worden ontmoedigd of misschien niet eens als participatie worden erkend. In het geval van de kraakmoskee kan gesteld worden dat de interculturele zelforganisatie van de moskeevereniging niet als een geaccepteerde vorm van participatie wordt erkend. Dit blijkt uit het feit dat stichting Nasser geen subsidie kan krijgen omdat de activiteiten van de vereniging niet zouden bijdragen aan de integratie van haar achterban. We gaan er hier gemakshalve vanuit dat onder integratie het zelfstandig participeren binnen de Nederlandse samenleving en het aangaan van contacten met autochtone Nederlanders wordt verstaan 11. Alhoewel in beide punten wordt voorzien door de activiteiten in en rond de kraakmoskee, blijkt dit niet voldoende te zijn voor subsidiegevers om te stellen dat stichting Nasser bijdraagt aan integratie. Integratie kan klaarblijkelijk alleen bewerkstelligd worden door bepaalde vormen van geaccepteerde participatie, waar de kraakactiviteiten van de moskeevereniging niet onder vallen. Het credo van participatie, en in het geval van migrantenorganisaties van integratie, krijgt zo een sterk normatieve lading en laat weinig keuzeruimte aan burgers voor meer kritische of autonome vormen van zelforganisatie en participatie. Het normatieve kader van participatie heeft zo paradoxaal genoeg een uitsluitende werking. Burgers worden op een dwingende wijze opgeroepen om mee te doen volgens een bepaald format. Wanneer hun eigen gekozen participatie buiten dit format valt kunnen ze niet als actieve burgers erkend worden, met alle uitsluitende gevolgen van dien. Juist door het normatieve kader van participatie hebben bepaalde groepen in de samenleving minder mogelijkheden om op een gelijkwaardige basis deel te nemen aan die samenleving en zich zo te emanciperen. 11. Zie voor een kritische analyse van de aannames die ten grondslag liggen aan de eis van integratie voor migranten het werk van socioloog Willem Schinkel: Schinkel, W. (2007) Denken in een tijd van sociale hypochondrie; Aanzet tot een theorie voorbij de maatschappij; Klement, Kampen 14 kennisnetwerk amsterdam kennisnetwerk amsterdam 15

10 Het bouwen van alternatieve bruggen voor emancipatie De kraakmoskee als plaats voor interculturele zelforganisatie kan wel degelijk gezien worden als initiatief waar gewerkt is aan de emancipatie van precies diegenen die niet direct zichtbaar zijn of erkend worden als actieve burgers. Isla mitische burgers uit armere gezinnen uit de Kolenkit buurt hebben op eigen initiatief een ruimte in gebruik genomen die niet voor gebruik door buurt bewoners bestemd was, maar voor gebruik door externe bedrijven. Met kraken als strategie konden zij de aandacht vestigen op het feit dat zij niet over de financiële middelen beschikken om een dergelijke grote en zichtbare locatie te verwerven in de buurt, terwijl daar wel behoefte aan is. Kraken werd zo een middel voor buurtbewoners met een migrantenachtergrond om gebruik te maken van hun Nederlandse burgerrechten om letterlijk ruimte te scheppen voor hun eigen wensen binnen hun eigen leefomgeving, zonder daarvoor afhankelijk te zijn van een gunst van de overheid. De kraakmoskee maakte bovendien de activiteiten van de moskeevereniging op een prominente plek zichtbaar voor de buitenwereld, en betoonde zich zo ook een middel om niet alleen fysieke ruimte voor haar migranten achterban te creëren, maar ook publieke zichtbaarheid voor hun wensen en behoeften binnen de stad. De kraakmoskee bleek dus ook te kunnen functioneren als brug tussen actieve, kritische en bewuste autochtone Nederlandse burgers en niet-participerende, kwetsbare en onzichtbare migranten groepen. De grenzen van het normatieve kader voor geaccepteerde participatie kunnen daarom aan de hand van het voorbeeld van de kraakmoskee ter discussie worden gesteld. Het is belangrijk dat lokale bestuurders en politici zich niet laten verblinden door een normatief credo van participatie en hun oren en ogen ophouden voor spontane initiatieven van zelforganisatie in de buurt, ook als die eigenwijzer en kritischer overkomen dan is gewenst. Een breder en meer inclusief begrip van de mogelijkheden tot participatie en zelforganisatie kan er voor zorgen dat gemarginaliseerde en onzichtbare groepen in de stad op hun eigen, zelfgekozen wijze kunnen emanciperen. In een diverse stad als Amsterdam is de realiteit van sociale interacties en identiteitspolitiek vaak complexer dan in gemeentebrochures beschreven kan worden. Stadsbewoners kunnen deze complexe sociale en politieke verhoudingen ook beïnvloeden door zelfverkozen allianties aan te gaan buiten instituties om, zoals in het geval van de kraakmoskee is gebeurd. Het bouwen van alternatieve bruggen kan helpen bij het creëren van een stad waarbinnen iedereen daadwerkelijk op een gelijkwaardige basis kan participeren. Zelfs nu kraken voor velen een minder voor de hand liggende optie is geworden sinds het kraakverbod, blijft het noodzakelijk om ruimte binnen de stad te creëren voor betaalbare huisvesting, laagdrempelige ontmoetingsruimte voor bewonersinitiatieven en verenigingen, en diverse culturele centra. Voor migrantengroepen is het van belang om kennis van Nederlandse burgerrechten en plichten in te kunnen zetten voor hun eigen politieke en sociale erkenning, en daarbij eventueel gebruik te maken van minder gestimuleerde of minder gehoorzame vormen van zelforganisatie. Voor lokale bestuurders en politici is het van belang om verder te kijken dan hun eigen visie op goede vormen van participatie en zelforganisatie en zich te laten verrassen door de autonome inventiviteit van bewoners. Laat het verhaal van de kraakmoskee een bron van inspiratie zijn voor allen. 16 kennisnetwerk amsterdam

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling Dat is onze zaak Over eigenaarschap in het publieke domein Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard raad voor maatschappelijke ontwikkeling dat is onze zaak Dat is onze zaak Over eigenaarschap in

Nadere informatie

Rotterdam: stad van goud Integratie, participatie en burgerschap

Rotterdam: stad van goud Integratie, participatie en burgerschap Integratie, participatie en burgerschap Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 Inleiding... 5 1 Terug in de tijd: wat ligt er en wat is gedaan... 7 1.1 Leefbaar Rotterdam: grondlegger van De

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Ons Droomhuis. i.s.m: s Heeren Loo

Ons Droomhuis. i.s.m: s Heeren Loo Ons Droomhuis Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) Auteur: Saskia Moerbeek Willem de Zwijgerlaan 350 B/2 1055 RD Amsterdam E: info@stichtingbmp.nl W: www.stichtingbmp.nl i.s.m: s Heeren

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE

't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE 't Groene Sticht Beschrijving van de good practice Auteur(s) Datum MOVISIE Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010 Utrecht, 12 februari 2010 * 't Groene Sticht Deze publicatie is ontwikkeld als

Nadere informatie

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 4 15e JAARGANG december 2009 migratie en religie, cultuur en traditie _ Hoe belangrijk zijn religie, cultuur en traditie voor de migrant en de samenleving? Wat is de rol van religieuze

Nadere informatie

Uit de koker van. Praktijken van verkokering en ontkokering. Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet

Uit de koker van. Praktijken van verkokering en ontkokering. Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet Uit de koker van Uit de koker van Praktijken van verkokering en ontkokering Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Vereniging van Overheidsmanagement Den Haag,

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

expeditie burger een OntDekkinGstOcht BURGERSCHAP ACTIE!

expeditie burger een OntDekkinGstOcht BURGERSCHAP ACTIE! expeditie burger een OntDekkinGstOcht naar nieuw BURGERSCHAP ACTIE! Uitgave FORUM Postbus 201 3500 AE Utrecht www.forum.nl/expeditieburger Tekst Nanneke van der Heijden Patrick van der Hijden Eindredactie

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren

Zo zijn onze manieren Zo zijn onze manieren Verslag van een inventarisatie van en handreikingen voor het werken met gedragsregels in Eindhoven Drs. A. Huygen Drs. R. Verwijs Maart 2010 2 Inhoud 1 Aanleiding 5 1.1 Probleemstelling

Nadere informatie

(N)iets doen is hard werken

(N)iets doen is hard werken Investeren in netwerken: (N)iets doen is hard werken Essay Bergen op Zoom 11-10-2014 Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Prof. Dr. Mark van Twist Jorgen Schram MSc Daphne Bressers MSc Dr. Martijn

Nadere informatie

Advies naar aanleiding van sluiting OVHG het Zieken

Advies naar aanleiding van sluiting OVHG het Zieken Advies naar aanleiding van sluiting OVHG het Zieken Door stichting Straat Consulaat i.s.m. platform De Achterban 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Een poort naar de zorgketen: het ontstaan

Nadere informatie

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam Vier cases uit het hele land Met praktische tips amsterdam leren van de Stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam leren van de stad amsterdam

Nadere informatie

Wat vinden burgers zelf van burgerschap? Burgers aan het woord over binding, loyaliteit en sociale cohesie

Wat vinden burgers zelf van burgerschap? Burgers aan het woord over binding, loyaliteit en sociale cohesie Wat vinden burgers zelf van burgerschap? Burgers aan het woord over binding, loyaliteit en sociale cohesie Nicis Institute - 2008 ISBN: 9789077389676 NUR: 740 Uitgave: Nicis Institute Laan van Nieuw Oost

Nadere informatie

Bewonersparticipatie van de 21 ste eeuw

Bewonersparticipatie van de 21 ste eeuw Bewonersparticipatie van de ste eeuw Voor professionals van gemeenten en maatschappelijke organisaties & Voor burgers, bewoners en klanten van maatschappelijke organisaties Colofon We bedanken iedereen

Nadere informatie

WIL EN WET. Over maatschappelijke initiatieven en regelgeving

WIL EN WET. Over maatschappelijke initiatieven en regelgeving WIL EN WET Over maatschappelijke initiatieven en regelgeving VOORWOORD Overal in het land nemen bewoners waardevolle initiatieven. Met veel inzet houden ze voorzieningen in stand of bedenken nieuwe. Ze

Nadere informatie

veiligheid Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 15, nummer 7, augustus 2013

veiligheid Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 15, nummer 7, augustus 2013 veiligheid Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 15, nummer 7, augustus 2013 Veiligheid Het dubbeldikke zomernummer van Spanning staat met het oog op de

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

Interview met Hans Kamps

Interview met Hans Kamps LOKAAL BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Jaargang 35 nummer 9 September 2011 Jacqueline over xxxxxxxxxxx CLB ers voor kleinere raad wonen in kantoren Leegstand tegengaan

Nadere informatie

MEE Nederland wordt MEE NL

MEE Nederland wordt MEE NL k i j k e n Nieuwsschrift - geknipte inspiratie over en voor het sociaal domein Fris denken & dwars kijken MEE Nederland wordt MEE NL De eigen kracht van mensen en hun organisaties versterken, energie

Nadere informatie

Open deuren. Sleutelwoorden van lokaal sociaal beleid. Redactie Loes Verplanke Radboud Engbersen Jan Willem Duyvendak Evelien Tonkens Katja van Vliet

Open deuren. Sleutelwoorden van lokaal sociaal beleid. Redactie Loes Verplanke Radboud Engbersen Jan Willem Duyvendak Evelien Tonkens Katja van Vliet open deuren Open deuren Sleutelwoorden van lokaal sociaal beleid Redactie Loes Verplanke Radboud Engbersen Jan Willem Duyvendak Evelien Tonkens Katja van Vliet nizw / Verwey-Jonker Instituut 2002 Nederlands

Nadere informatie

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

01/43. Regie op veiligheid effectief? Een gezamenlijk congres van CCV en SMVP

01/43. Regie op veiligheid effectief? Een gezamenlijk congres van CCV en SMVP 01/43 Regie op Een wet op de regie moet zich in de praktijk bewijzen. veiligheid effectief? Een gezamenlijk congres van CCV en SMVP Regie op veiligheid effectief? 6 40 80 78 84 Via SMS2stage konden de

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Alles wat een kamerlid zou moeten weten over

Alles wat een kamerlid zou moeten weten over Alles wat een kamerlid zou moeten weten over KRAKEN (maar nooit heeft durven vragen bij het kraakpand om de hoek) Comité tegen het kraakverbod 1 Het Comité tegen het kraakverbod is een ad-hoc comité dat

Nadere informatie