Amendementenbundel Politiek Kernpunten Programma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amendementenbundel Politiek Kernpunten Programma 2014-2018"

Transcriptie

1 Amendementenbundel Politiek Kernpunten Programma

2 Pagina 4 Amendement Nr. 1 Indiener: Twente na Een woning op pagina 4 Woningcorporaties dienen zich enkel te richten op hun kerntaak; het aanbieden van sociale huurwoningen. Zij zullen niet meer worden toegestaan deel te nemen in risicovolle beleggingen en derivaten. Amendement Nr. 2 Er moet op pagina 4 maand gebeuren op pagina 4 In bovenstaande stelling wordt er beroep gedaan op inkomensafhankelijke huurprijzen. JOVD Rijnmond is principieel tegen enige vorm van inkomensafhankelijke prijzen. Tevens suggereert de zinsnede "aansporen te verhuizen" een dwangmiddel van de overheid. Wij zijn van mening dat het de individu vrij staat te leven in een huisvesting waar hij wil. Amendement Nr. 3 Indiener: Zwolle e.o. In plaats van op pagina 4 maand gebeuren op pagina 4 Het scheefwonen tegengaan is een goede zaak, maar om dit specifiek te bewerkstelligen door een absolute stijging van de huur met 50 euro is te specifiek, en in sommige gevallen mogelijk te laag om bewoners te stimuleren om een andere huurwoning/koopwoning te betrekken.

3 Amendement Nr. 4 Indiener: Zwolle e.o. Niet zelfstandige op pagina 4 zelfstandige studentenwoningen. op pagina 4 Op bullet point 5 wordt al aangegeven dat de JOVD streeft naar een geleidelijke afschaffing van de huurtoeslag. Dit is compleet in contradictie met deze bullet point, waar juist wordt gestreefd naar meer huurtoeslag. Dit leidt tot meer bureaucratie, meer regels en meer kosten voor een minimaal resultaat. Amendement Nr. 5 Indiener: Rijk van Nijmegen c.a. Niet zelfstandige studentenwoningen op pagina 4 met zelfstandige studentenwoningen op pagina 4 Inhoudelijke onderbouwing Ten eerste vraag ik me af waarom we een gelijk speelveld voor niet zelfstandige studentenwoningen zouden willen creëren met zelfstandige studentenwoningen? Er is een essentieel verschil tussen niet zelfstandige studentenwoningen en zelfstandige studentenwoningen, zoals de naam al suggereert. Dit standpunt zou betekenen dat in één studentenhuis 8 of 9 keer huurtoeslag zou moeten worden uitgekeerd. Hetgeen mij brengt tot het volgende punt: Waar moet het geld vandaan komen? Daarnaast is het toezicht vanuit gemeenten op de exacte hoeveelheid onzelfstandige studentenwoningen op één adres onvoldoende om fraude met huurtoeslag tegen te gaan. En daar nog bovenop vergroot deze maatregel verschillen in de samenleving op een ongewenste manier; een alleenstaande bijstandsmoeder met een thuiswonend werkend kind dat boven de bijverdiengrens aan inkomsten binnenkrijgt heeft geen recht op huurtoeslag, maar een student op een kamertje van 300,- euro in de maand wel? Het is niet wenselijk dit standpunt in het PKP op te nemen.

4 Amendement Nr. 6 Indiener: Marco Nijweide De JOVD streeft op pagina 4 de huurtoeslag op pagina 4 Bij het vierde bullit point staat dat De JOVD streeft naar geleidelijke afschaffing van de huurtoeslag. Je kan niet enerzijds zeggen dat je als JOVD voor een geleidelijke afschaffeling is van de huurtoeslag en anderzijds voor huurtoeslag voor een bepaalde groep van individuen in de samenleving. Dit is inconsequent. Amendement Nr. 7 Mocht de op pagina 4 woning zorgen. op pagina 4 In de eerste zin van bulletpoint 6 wordt geopperd om de vrije markt te laten doorbreken in de huizenmarkt en de corporaties een halt toe te roepen, terwijl in de zin van "Mocht de-" de macht aan de corporaties worden teruggegeven, in verband met het door de corporatie - en niet door de vrije markt - aangewezen vervangende woning. Amendement Nr. 8 Indiener: JOVD Zwolle e.o. Het geld op pagina 4 te maken. op pagina 4 Inhoudelijke onderbouwing Om het geld dat wordt verdiend door de verkoop van corporatiewoningen ten alle tijden te investeren in renovatie en isolatie van huidige woningen is een te beperkende maatregel. Als de woningen aan de wettelijke normen voldoen, is er geen reden om dit geld niet te gebruiken voor de eventuele aanschaf van nieuwe woningen of andere zaken binnen de corporatie.

5 Amendement Nr. 9 na te maken. op pagina 4 De vergunningen voor deze taken dienen te worden afgeschaft. De bureaucratie achter deze plannen vormen nog steeds een hinder. Daarom moet er een versoepeling dan wel afschaffing van de vergunningen voor deze acties komen om de verbouwingen en isolaties als nog goedkoper en rendabeler te maken. Doorstroming is belangrijk, en met versoepeling wordt het proces van renovatie en isolatie versneld. Amendement Nr. 10 Indiener: JOVD Twente Welstandscommissies worden op pagina 4 een welstandscommissie. op pagina 4 Amendement Nr. 11 na een welstandscommissie. op pagina 4 De overheid dient soepel om te gaan met bestemmingsplannen van gemeenten om leegstand tegen te gaan. In Nederland staan zeer veel bedrijfspanden, voornamelijk in binnensteden, leeg. Van deze panden kunnen prima woningen gemaakt worden, echter kan dit niet omdat het bestemmingsplan van de gemeente verbiedt om het pand een andere functie te geven. Er moet een versoepeld bestemmingsplanbeleid ingevoerd worden om de leegstand tegen te gaan.

6 Pagina 5 Amendement Nr. 12 Indiener: Groningen Traag verkeer hoop Nederlanders. Inhoudelijke onderbouwing De essentie van deze zin sluit niet aan op de rest van alinea. Hierdoor ontbreekt de toegevoegde waarde van deze inleidende zin. Amendement Nr. 13 Indiener: Zwolle e.o. Een vorm kunnen bieden. Rekeningrijden. Dit is in de politiek een veelbesproken onderwerp geweest, maar keer op keer is aangetoond dat het idee in de praktijk compleet onhaalbaar en onwenselijk is. Dit is bovendien veel te specifiek voor een PKP. Amendement Nr. 14 Indiener Marco Nijweide Een vorm kunnen bieden Een vorm van rekeningrijden in heel Nederland zou hier oplossing kunnen bieden waarbij de wegenbelasting afgeschaft wordt. Rekeningrijden op alleen bepaalde stukken in Nederland brengt veel bureaucratische rompslomp met zich mee. De JOVD spreekt zich uit voor een heldere keuze. Uiteraard kan er dan gekeken worden om bepaalde dal uren ingevoerd kunnen worden en tijdens spitsuren er een hoger tarief gesteld wordt.

7 Amendement Nr. 15 Indiener: Hart van Brabant Het is het verkeer. Inhoudelijke onderbouwing Hier wordt een toevoeging aan de Nederlandse regelgeving voorgesteld, die enkel op subjectieve basis gebaseerd is. Bovendien wordt bij een dergelijk inhaalverbod enkel rekening gehouden met het belang van de Nederlandse automobilist, terwijl de belangen van de logistieke sector opzij worden geschoven. Amendement Nr. 16 Indiener: Groningen Het is het verkeer Inhoudelijke onderbouwing Een inhaalverbod voor vrachtwagens zal niet leiden tot minder ergernissen in het verkeer. Zo zullen minder zwaar beladen vrachtwagens en lege vrachtwagens onnodig worden opgehouden. Bovendien is het niet duidelijk of dit verbod dan ook moet gelden voor campers en andere voertuigen met een gewicht zwaarder dan kilo (afgeleid van vrachtwagens). Amendement Nr. 17 Indiener: Groningen na baan krijgen Zonder dat omwonenden hierbij disproportioneel in hun woongenot gestoord worden. Inhoudelijke onderbouwing Ondanks het feit dat mensen die in de buurt van een luchthaven wonen een zekere mate van overlast voor lief moeten nemen, zal er altijd rekening moeten worden gehouden met deze personen. Het mag niet zo zijn dat door een intensivering van het vliegverkeer de omgeving ongeschikt wordt om te wonen.

8 Amendement Nr. 18 Indiener: Marco Nijweide De aanleg van van overheidssubsidie. De aanleg van een nieuwe luchthaven dient economisch rendabel te zijn en als private partijen het economische nut hiervan inzien moeten ze de mogelijkheid geboden worden dit initiatief te ontplooien. De JOVD is tegen de bouw van nieuwe luchthavens die afhankelijk zijn van overheidssubsidie en ziet het daarom niet als een overheidstaak maar over te laten aan de markt. Op het moment dat de overheid zich gaat inmengen bij het bouwen van vliegvelden krijg je te maken met een paar zaken waar de overheid geen beslissing in kan nemen en een ondernemer beter. Return on Investment, een ondernemer zal risico s nemen als hij voldoende ruimte ziet hiervoor dat de mogelijkheden hiertoe zijn. Overheidsbestuurders op welk niveau ook zullen nooit de persoonlijke financiele consequenties ondervinden en daardoor i.p.v. prestatiegericht, prestigericht zijn. Amendement Nr. 19 Indiener: Twente De aanleg van overheidssubsidie De Rijksoverheid gaat een overkoepelende visie op luchthavens ontwikkelen. Zij houdt hier nadrukkelijk rekening met de mogelijkheid tot het exploiteren door private partijen van kleine vliegvelden, zoals Airport Twente. Amendement Nr. 20 Indiener: Twente Om meer het vervoersaspect. Om meer concurrentie op het spoor te bewerkstelligen dienen alle NS-stations in beheer van nieuwe NV te komen. Deze NV zal overheidseigendom blijven en zich richten op het commercieel exploiteren van de treinstations. Dit stelt alternatieve aanbieders van spoorwegvervoer in staat om eerlijker met de NS concurreren. De NS beperkt zich tot het vervoersaspect.

9 Amendement Nr. 21 Indiener: Marco Nijweide Om meer concurrentie ProRail te komen wijzigen in Om meer concurrentie op het spoor te bewerkstelligen worden alle NS-stations geprivatiseerd. Inhoudelijke toelichting. Inhoudelijke onderbouwing Om er zorg voor te dragen dat er geen oneerlijke concurrentie is omdat de NS momenteel het monopolie om de stations heeft kunnen marktpartijen dit overkopen en wordt er meer vrij baan gegeven voor ondernemerschap. Amendement Nr. 22 Indiener: Marco Nijweide ProRail wordt ministerie van Infrastructuur & Milieu wijzigen in Prorail wordt geprivatiseerd en zal samen met andere aanbieders van spoorwegonderhoud in de toekomst dingen naar opdrachten bij de spoorwegvervoerders. Inhoudelijke toelichting: Op het moment dat ProRail weer in overheidshanden valt gaan wij de fouten van het verleden herhalen door zaken te nationaliseren. Op het moment dat je een monopolist hebt die in handen is van de overheid zullen problemen op het spoor minder effectief opgelost worden en zal dit verdere innovatie in de weg zitten. Werkt ProRail niet naar behoren kan de vervoersmaatschappij een andere inhuren. Doordat er de gelegenheid tot competitie werkt dit een verbetering van het onderhoud van spoorwegen in Nederland in de hand. Dit zie je in Japan waar het volledig in handen van de markt is. Amendement Nr. 23 Indiener: Zwolle e.o. Prorail wordt & Milieu. Vanaf 2015 worden er strengere eisen aan Prorail gesteld. Met deze strengere eisen is er op dit moment geen noodzaak tot het integreren van Prorail binnen het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Tevens is de overheid al 100% aandeelhouder van Prorail en om het weer een overheidsinstantie te maken zal een minimaal effect hebben, maar zal wel leiden tot aanvullende kosten en bureaucratie.

10 Pagina 6 Amendement Nr. 24 Indiener: Marco Nijweide na te verstevigen op pagina 6 De JOVD is tegen netneutraliteit. Dit tast de vrijheid van het internet aan. Inhoudelijke toelichting: De JOVD ziet geen rol voor de overheid weggelegt als het de markt gaat reguleren op het internet, dit is een aantasting van ondernemersvrijheid en keuzevrijheid van het individu. Amendement Nr. 25 CO2 op pagina 6 Uitstootgassen CO2 is niet de enige natuurvervuiler onder de uitstootgassen. Gassen als drijfgas, methaan en andere schadelijke stoffen moeten ook aangepakt worden. Amendement Nr. 26 Indiener: Zwolle e.o. De uitgifte op pagina 6 wel lokaal. op pagina 6 Inhoudelijke onderbouwing De causale verbanden die in deze alinea staan zijn onjuist. Daarnaast zijn wij voor een uitgifte van bouwgrond op lokaal niveau, aangezien de lokale overheid een beter beeld heeft van de wensen en benodigdheden van de omgeving dan een ambtenaar in Den Haag.

11 Amendement Nr. 27 Indiener: Zwolle e.o. na te maken. op pagina 6 Lokale overheid krijgt betere mogelijkheden om het bestemmingsplan te wijzigen uit praktische overwegingen zodat het bestemmingplan kan voldoen aan de hedendaagse behoeften. Inhoudelijke onderbouwing De leegstand van bedrijfsgebouwen en tekort aan woningen heeft aangetoond dat bestemmingsplannen niet altijd overeenkomen met de wensen van de samenleving. Door betere mogelijkheden te krijgen kan de lokale overheid het bestemmingsplan wijzigen zodat eventuele overschotten of tekorten worden opgelost zonder dat het bestemmingsplan dit belemmert.

12 Pagina 7 Amendement Nr. 28 Indiener: Groningen Energie moet op pagina 7 en schoon. op pagina 7 Energie moet betaalbaar en altijd beschikbaar zijn, en bij voorkeur hernieuwbaar en schoon. Amendement Nr. 29 na boven windenergie. op pagina 7 De Nederlandse overheid dient de brandstofaccijnzen af te stemmen met andere landen. Nederlanders aan de grensstreken vertrekken nu naar buurlanden om bezine te halen. We dienen de concurrentiepositie van Nederland op brandstofgebied te verbeteren. Daarom dient er geconcurreerd te worden met het buitenland. Zelfs voor de leegloop van de grensgebieden is dit gunstig. Amendement Nr. 30 Indiener: Zwolle e.o. Het woord Tussenoplossing in bullet point 4 op pagina 7 te wijzigingen in Oplossing Kernenergie hoeft tegenwoordig niet meer slechts een tussenoplossing te zijn. Naast de enorme voorraden op dit moment delfbare Uranium en Thorium die op dit moment naar schatting de wereld voor de komende 1000 jaar van energie kunnen voorzien, zijn er nog grotere voorraden op plekken die op dit moment nog niet bereikbaar zijn. Daarnaast is het met de ontwikkeling van kweekreactoren mogelijk het radioactief afval dat ontstaat om te zetten in plutonium, wat opnieuw gebruikt kan worden binnen de kernreactoren. Op die manier is kernenergie een vorm van hernieuwbare energie. Een energiebron die ons zeker voor de aankomende millennia kan voorzien van elektriciteit is toch meer dan een ''tussenoplossing.

13 Amendement Nr. 31 na hernieuwbare bronnen. op pagina 7 Ook energie uit hernieuwbare bronnen dient primair aan de markt overgelaten te worden. De energiemarkt moet aan de vrije markt worden overgelaten. Dat geldt ook voor energie uit hernieuwbare bronnen. Er zal, met het schaars worden van grondstof, vanzelf een punt komen waarop duurzame energie goedkoper is dan fossiele energie.

14 Pagina 8 Amendement Nr. 32 na dat oplevert. op pagina 8 De rechten van de verdachte dient echter niet meer verder beperkt te worden. De extra veiligheid die de overheid momet leveren moet niet ten koste gaan van de rechten van de verdachte. Niet zelden worden verdachten onterecht schuldig bevonden doordat het Openbaar Ministerie in een tunnelvisie verkeert. De rechten van de verdachte dient net als de rest van de burgers gewaarborgd worden als eis voor de legitimiteit van onze democratische rechtsstaat Amendement Nr. 33 na dat oplevert. op pagina 8 Persoonlijke veiligheid Het wapenbezit in Nederland dient versoepelt te worden. Iedere burger met een Nederlandse nationaliteit, die 18 jaar of ouder is, die medisch en psychisch gezond is en die geen strafblad heeft, heeft het recht op het bezit van een vuistvuurwapen ter verdediging van huis en haard. Deze wapens mogen nimmer op straat gedragen worden met uitzondering van de voorwaarden gesteld in Wet Wapen en Munitie onder het kopje "vervoer". Veiligheid begint bij zelfverdediging. Noodweer en andere rechtvaardigings- en schulduitsluitingsgronden die bij wet zijn geregeld dienen te worden gewaarborgd. Dit begint al bij het recht op zelfverdediging. Echter in de huidige situatie blijkt maar al te vaak dat natuurlijke personen niet in staat zijn zich te verdedigen tegen (georganiseerde) misdaad. Het is daarom belangrijk dat iedereen zijn of haar geliefden en huis daartegen op een efficiente manier tegen kan beschermen. Het huidige wapenbeleid is te streng, en een van de strengste van de wereld. Amendement Nr. 34 Indiener: Twente na hun aangifte op pagina 8 De politie neemt ondersteunend personeel aan, zodat agenten met tijd hebben voor opsporing.

15 Amendement Nr. 35 na hun aangifte. op pagina 8 De politie moet op meer plekken een bureau hebben. Hierbij moet er gebruikt gemaakt worden van andere gebouwen dan de politiebureaus, zoals een loket in een gemeentehuis of in gebouwen van de private sector. De aangiftebereidheid is een psychologisch gegeven. Slachtoffers vinden het vaak lastig om aangifte te doen. Internet wordt nog vaak als onpersoonlijk, en voor de groter wordende oudere generatie is ver reizen naar een centraal gelegen politiebureau geen optie. Om de kosten te besparen introduceren wij het gebruik van bestaande openbare plekken of bekende gebouwen, waar in ieder geval de wijkagent een plek heeft om zaken te behandelen. Amendement Nr. 36 na bestrijding hiervan. op pagina 8 Echter dient privacy wel gewaarborgd te worden. Daarom moet bij elke opsporingsverzoek dat tegen de privacy van de verdachte indruist, toestemming zijn van de rechter-commissaris. Er moet uitgekeken worden dat er geen 1984-praktijken ontstaan. De politie moet nooit onbeperkte macht ontvangen, daardoor moet, in dit geval, de rechter-commissaris, blijvend toezicht houden op bijzondere opsporingsbevoegdheden die tegen de grondrechten ingaan. In casu dus recht op privacy. Dit moet extra benadrukt worden in de tekst. Amendement Nr. 37 Indiener: Hart van Brabant Maandenlange wachten op pagina 8 dit probleem. op pagina 8 Maandenlange wachten voordat een zaak bij de rechter kan voorkomen en de toepassing van strafbeschikking zijn symptomen van dit probleem. Het kwijtraken van dossiers is een tamelijk vaag gevolg van de bezuinigingen op de rechterlijke macht. Een duidelijker voorbeeld lijkt bijvoorbeeld het inzetten van de strafbeschikking.

16 Amendement Nr. 38 De positie geschaad wordt. Op pagina 8 De rechter beslist niet anders vanwege een verklaring van het slachtoffer. Als dit systeem psychologische werking heeft op het verwerken van wat hun is overkomen, zien wij daar geen probleem in. Voor de rechtsgang heeft het verder geen gevolg. Tevens is er al eerder benadrukt dat de rechten van de verdachte blijvend gewaarborgd dienen te worden. Daarom is dit punt irrelevant. Amendement Nr. 39 Indiener: Zwolle e.o. Het moet op pagina 8 voeten komen. op pagina 8 : De rechters houden rekening met de vervroegde vrijstelling in de strafmaat die ze opleggen aan de delinquent. Daarnaast verdwijnt er door het afschaffen van deze maatregel de prikkel voor de gedetineerde om zich in te spannen voor resocialisatie. Amendement Nr. 40 Het moet op pagina 8 voeten komen op pagina 8 Na tweederde te hebben uitgezeten van de straf, beoordeelt de rechter of de deliquent in aanmerking kan komen voor een invrijheidsstelling. De eisen voor deze beoordeling dienen te worden verzwaard en worden uitgebreid. Inhoudelijke onderbouwing Sinds Volkert van der G. (moordenaar Pim Fortuyn) blijkt maar weer hoe makkelijk een verdachte na twee derde uitzitten, op straat staat, zonder verdere beperkingen. Vervroegde invrijheidstelling zou een privilege en geen recht moeten zijn. Bij de huidige maximale gevangenisstraf van 30 jaar (dus 20 jaar uitzitten), wordt de kloof tussen levenslang en 30 jaar te groot, bij een té vanzelfsprekende vervroegde invrijheidstelling.

17 Amendement Nr. 41 na worden behandeld op pagina 8 In geval iemand tot zowel gevangenisstraf als tbs veroordeeld is, dient de tbs meteen aan te vangen. Op dit moment vangt in een dergelijke situatie de tbs pas aan nadat de veroordeelde 1/3 van zijn celstraf heeft uitgezeten. Dit frustreert de kansen op behandeling van de geesteszieke delinquent. Het vergeldingsaspect komt, hoewel formeel geen straf maar een maatregel, ook in een tbs-kliniek voldoende aan bod.

18 Pagina 9 Amendement Nr. 42 Indiener: Twente Cameratoezicht in op pagina 9 de leidraad. op pagina 9 Amendement Nr. 43 na hierbij de leidraad. op pagina 9 Privaat gemaakte camerabeelden kunnen door het OM ten behoeve van de opsporing worden gebruikt. Het OM dient ruim baan te worden gegeven, totdat aan de opsporingsnoodzaak is voldaan. Private opsporing die naming en sharing bevatten, dienen verboden te worden. De JOVD is tegen een publieke schandpaal. Inhoudelijke onderbouwing Het gebeurt vaak genoeg dat burgers beelden van een verdachte op internet plaatsen, zonder rekening te houden met zijn privacy, laat staan dat de verdachte onherkenbaar in beeld is. Wij zijn van mening dat deze vorm van heksenjacht een ondermijning is van de rechten van de verdachte, en dient verboden te worden. Amendement Nr. 44 Indiener: Rijk van Nijmegen c.a Wetten die de op pagina 9 bruikbaarheid en urgentie op pagina 9 Wetten die de privacy of andere burgerrechten inperken moeten standaard na vijf jaar onderworpen worden aan een evaluatie van bruikbaarheid en urgentie. Inhoudelijke onderbouwing Een wet eindigen om vervolgens te evalueren is omslachtig en nutteloos. Een beter alternatief zou zijn om de wet na 5 jaar te toetsen aan zijn nut en naderhand te bepalen of de wet geschrapt moet worden of niet. Als blijkt dat een wet zijn taak voldoet dan moet deze na het eindigen op nieuw ingesteld worden, dit is onnodig en omslachtig.

19 Amendement Nr. 45 Indiener: Hart van Brabant na de kwaliteit. op pagina 9 Ook is de JOVD voorstander van gereguleerde thuisteelt en particuliere verkoop van wiet aan coffeeshops. Een onderdeel van het huidige probleem is het verbod van de verkoop van wiet aan coffeeshops. Zodoende is het voor coffeeshopeigenaar bijzonder lastig om legaal geteelde wiet te verkopen. Met de voorgestelde toevoeging wordt zodoende zowel de thuisteelt van wiet als de verkoop aan coffeeshops legaal gemaakt. Op die wijze wordt de zwarte markt volledig buitenspel gezet. Amendement Nr. 46 De JOVD op pagina 9 crystal meth op pagina 10 Het druist tegen liberale waarden in om een genotsmiddel te verbieden voor de burger. Harddrugs zijn vaak alleen voor de gebruiker schadelijk. Het is aan ieder toegestaan om zelf invulling te geven aan zijn of haar leven. Bovendien is ondanks een verbod altijd de aanwezigheid van deze harddrugs. Er zal geen verhoogde drugsgebruik komen gezien de verslaafden nu al aan hun drugs kunnen komen, zelfs op medicinaal niveau. Maatschappelijke kosten dienen gedekt te worden door een accijns.

20 Pagina 10 Amendement Nr. 47 na: en crystal meth. Op pagina 10 Het volgende toe te voegen: Tweegevecht Misdrijven zonder slachtoffer zijn geen misdrijven, dit betekent onder andere dat het tweegevecht (duel) niet strafbaar moet zijn. Daarbij dienen de volgende regels in acht te worden genomen 1. Van te voren moet er met de betrokken partijen een overeenkomst met de regels worden gesloten zonder last. 2. Het tweegevecht dient op een besloten plaats te gebeuren. 3. De eventuele ziektekosten of begrafeniskosten worden door de betrokken partijen betaald. Het Openbaar Ministerie is gerechtigd om onderzoek te doen naar het tweegevecht om misdaad uit te sluiten. Misdrijven zonder slachtoffer zijn geen misdrijven. Het tweegevecht is een dispuut die op een eervolle manier kan worden beslecht. Echter gaat het te ver om de verdachten later te vervolgen volgens de klassieke geweldsen moordbepalingen, omdat beide partijen er mee instemmen. Amendement Nr. 48 De JOVD op pagina 10 gebruikelijk is. op pagina 10 De JOVD ziet in dat vuurwerk een gevaar is voor mensen, maar er dient geen snel verbod te komen. Daarom moet afsteken van vuurwerk gereguleerd worden met 2 beperkingen: 1. Het mag alleen tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 03:00 uur. 2. De gemeente moeten in staat zijn om gebiedsbeperkingen in te stellen waar geen vuurwerk afgestoken mag worden. De maatschappelijkeschade moet de overheid verhalen via accijnzen op vuurwerk. Verbod op vuurwerk is niet wat wij als liberaal beschouwen. Afsteken dient gehandhaafd te blijven. We kunnen afsteken wel ontmoedigen. Om de omstanders te beschermen dienen eerst de aansteektijden gewijzigd te worden. Veel ongelukken gebeuren als omstanders de laatste boodschappen doen of de hond uit laten. Daarom moet de tijd later plaatsvinden. Daarnaast kan via gebiedsverboden de kwetsbare gebieden beschermd worden. Ook kunnen er accijnzen op het zeer goedkope knalvuurwerk, die de schade van de samenleving zal vergoeden.

21 Amendement Nr. 49 Indiener: Rijk van Nijmegen c.a D meeste slachtoffers op pagina 10 die het afsteken op pagina 10 Dit is een feitelijk onjuistheid. Uit cijfers van veiligheidnl en de NOS blijkt dat het sinds 2008 niet meer is voorgekomen dat het percentage vuurwerkslachtoffers omstanders hoger was dan het percentage slachtoffers dat zelf had afgestoken. Zelfs in die jaren lagen de cijfers dicht bij elkaar en waren er nog percentages waarvan het onbekend was of ze zelf af hadden gestoken of omstander waren. (Pagina 19 evallen% pdf)

22 Pagina 11 Amendement Nr. 50 De JOVD beschouwt.. op pagina 11 van toegevoegde waarde. op pagina 11 Indiener: Rijk van Nijmegen c.a. De JOVD beschouwt referenda, zowel op landelijk als lokaal niveau, meestal niet van toegevoegde waarde. In een regeerperiode kan er veel veranderen. Politici maken concessies naar andere partijen om de samenwerking te bevorderen, wat kan betekenen dat de standpunten waarmee ze ten tijde van de verkiezing zijn verkozen, (inhoudelijk) veranderen. Neem bijvoorbeeld het veranderen van de nationale munteenheid naar de euromunt. Dat was een beslissing die de politici niet alleen konden en wilden maken. In dit voorbeeld zouden wij als JOVD ers een referendum van toegevoegde waarde moeten zien, aangezien wij er allemaal mee te maken hebben en we hier niet uitgesproken voor hebben kunnen kiezen ten tijde van de verkiezing. Amendement Nr. 51 Indiener: Rijk van Nijmegen c.a na te verkrijgen. op pagina 11 toe te voegen: Als er gedurende de regeringsperiode een beslissing moet worden genomen waar alle Nederlandse burgers gevolgen van zullen ondervinden, die niet in het regeerakkoord is opgenomen, is het voor de JOVD een mogelijkheid om een éénmalig, nationaal referendum te laten plaatsvinden. Op deze manier kunnen burgers tussentijds aangeven wat zij vinden van een bepaalde situatie. In een regeerperiode kan er veel veranderen. Politici maken concessies naar andere partijen om de samenwerking te bevorderen, wat kan betekenen dat de standpunten waarmee ze ten tijde van de verkiezing zijn verkozen, (inhoudelijk) veranderen. Neem bijvoorbeeld het veranderen van de nationale munteenheid naar de euromunt. Dat was een beslissing die de politici niet alleen konden en wilden maken. In dit voorbeeld zouden wij als JOVD ers een referendum van toegevoegde waarde moeten zien, aangezien wij er allemaal mee te maken hebben en we hier niet uitgesproken voor hebben kunnen kiezen ten tijde van de verkiezing. Amendement Nr. 52 Indiener: Twente na Stem invloed op pagina 11 De JOVD stelt dat een partij die minder dan 3% van het aantal geldig uitgebrachte stemmen gehaald heeft geen aanspraak kan maken op zetels.

23 Amendement Nr. 53 Indiener: Hart van Brabant De JOVD op pagina 11 extra zeggenschap op pagina 11 Te schrappen Een volksvertegenwoordiger moet kunnen spreken en stemmen zonder last of ruggepraak. Het is heel eng als een fractie een grote druk op een volksvertegenwoordiger kan uitoefenen onder de dreiging dat hij uit de fractie wordt gezet als hij het ergens niet mee eens is. Dit tornt aan de vrijheid van een volksvertegenwoordiger. Amendement Nr. 54 Indiener: Twente De JOVD op pagina 11 extra zeggenschap. op pagina 11 Amendement Nr. 55 na extra zeggenschap. op pagina 11 Netto-ontvangers zouden niet moeten stemmen, met uitzondering van 65-plussers en mensen die op een andere manier hun bijdrage aan de samenleving leveren of hebben geleverd. Het kan niet zo zijn dat hele groepen mensen de hoogte van hun eigen uitkering kunnen bepalen en dat zij enkel kiesrecht hebben op grond van het feit dat zij Nederlander zijn. Wie lid is van een vereniging moet ook zijn contributie betalen voor hij mag stemmen. Het is logisch dat mensen die belang hebben bij de overheid, zoals uitkeringstrekkers, niet over de omvang van die overheid mogen beslissen.

24 Amendement Nr. 56 na extra zeggenschap. op pagina 11 Alleen mensen met de Nederlandse nationaliteit mogen stemmen, ook bij de gemeenteraadsverkiezingen. Nu is het zo dat een ingezetene in Nederland, zonder de Nederlandse nationaliteit, mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen als hij hier vijf jaar woont of burger is van een andere Europese lidstaat. Dit moet verandert worden naar Nederlanders met een Nederlandse nationaliteit, zowel actief als op passief kiesrecht niveau. Amendement Nr. 57 Indiener: Groningen De JOVD op pagina 11 het Koningshuis. op pagina 11 Deze zin is nietszeggend door het woordje kan en is daarnaast niet relevant in de context van het betreffende bulletpoint. Amendement Nr. 58 De JOVD wil het 'terugzendrecht' op pagina 11 'Chambre de Reflexion' op pagina 12 De Eerste Kamer dient geen marionet van de Tweede Kamer te worden. Wanneer de verkiezingen van beide Kamers tegerlijk plaatsvinden, kan het zo zijn dat de Kamers dezelfde samenstelling krijgen. Het nadeel is dat het kabinet een ongekende macht krijgt. Het doorvoeren van wetten wordt dan te makkelijk. De kracht van de Eerste Kamer is, dat de wetten worden getoetst met een andere politieke samenstelling, dus ook met een andere blik. Dat vanwege dit systeem minder wetten worden doorgevoerd is niet het uitgangspunt. Kwaliteit boven kwantiteit.

25 Pagina 12 Amendement Nr. 59 Indiener: Twente Altijd als op pagina 12 als een ware Chambre de Reflexion op pagina 12 De verkiezing van de Eerste Kamer der Staten Generaal dient eens per vier jaar plaats te vinden, ongeacht de situatie in het politieke landschap. Amendement Nr. 60 De JOVD kiest voor afschaffing op pagina 12 ministerie van Infrastructuur & Milieu op pagina 12 De provincies en de waterschappen zijn de meest efficiente bestuurslagen in de gedecentraliseerde eenheidsstaat. Het feit dat de burger nooit wat merkt van deze bestuurslagen, is omdat zij hun werk juist goed uitvoeren. De provincie ten eerste, vormt een medium tussen de overheid en de honderden gemeenten. Het waterschap is de oudste bestuurslaag in Nederland die met een hoge deskundigheid opereert. Er dient democratisch om te gaan worden met het beheer van water gezien het feit dat Nederland zo klein is en altijd afwegingen gemaakt moeten worden hoe met water om moet worden gegaan. Het belang van waterschappen is groot. Amendement Nr. 61 Indiener: Twente De JOVD op pagina 12 zaken vallen. op pagina 12 De provincie blijft als bestuurslaag gehandhaafd. Echter zal er een heroverweging plaatsvinden omtrent het takenpakket van de Provincie.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Concept Politiek Kernpunten Programma Wonen, Infrastructuur, Milieu, Energie en Ruimtelijke Ordening -

Concept Politiek Kernpunten Programma Wonen, Infrastructuur, Milieu, Energie en Ruimtelijke Ordening - Concept Politiek Kernpunten Programma Wonen, Infrastructuur, Milieu, Energie en Ruimtelijke Ordening - Concept Politiek Kernpunten Programma Beste JOVD'er, Hieronder presenteert de PKP-commissie haar voorstellen

Nadere informatie

Stellingen Stemwijzer beter begrijpen

Stellingen Stemwijzer beter begrijpen Stellingen Stemwijzer beter begrijpen 1. Bindend referendum Bij een referendum laten mensen weten wat ze van iets vinden. Bijvoorbeeld of een land bij de Europese Unie mag of niet. Of dat de inwoners in

Nadere informatie

Quiz: Welk standpunt hoort bij welke partij?

Quiz: Welk standpunt hoort bij welke partij? Quiz: Welk standpunt hoort bij welke partij? Korte omschrijving werkvorm In deze quiz testen uw leerlingen hun kennis over de standpunten van enkele partijen over belangrijke Europese kwesties. Ze verbinden

Nadere informatie

Debat: Nationalisering of privatisering?

Debat: Nationalisering of privatisering? Debat: Nationalisering of privatisering? Korte omschrijving werkvorm: Uw leerlingen leren wat een collectieve voorziening is. Doorgaans worden collectieve voorzieningen in Nederland door de overheid gefinancierd,

Nadere informatie

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Korte omschrijving: Leerlingen gaan aan de slag met actuele Europese dilemma s. Er zijn vijf dilemma s. U kunt zelf kiezen welke dilemma s u aan de orde stelt.

Nadere informatie

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 april 2009. De voorzitter van de commissie, De Pater-van der Meer

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 april 2009. De voorzitter van de commissie, De Pater-van der Meer 2009D21318 31 753 Rechtsbijstand VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 april 2009 De vaste commissie voor Justitie heeft enkele vragen en opmerkingen over de brief van 10 maart 2009 over

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

Belangen: Macht van de Eerste Kamer

Belangen: Macht van de Eerste Kamer Belangen: Macht van de Eerste Kamer Korte omschrijving werkvorm: Aan de hand van een werkblad ontdekken leerlingen dat de plannen van het kabinet waarschijnlijk wel door de Tweede Kamer komen, maar niet

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL 2006

Examen VMBO-GL en TL 2006 Examen VMBO-GL en TL 2006 tijdvak 1 woensdag 31 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE GL EN TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen om de kennis te toetsen. Het betreft steeds drie multiplechoicevragen en drie open vragen.

Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen om de kennis te toetsen. Het betreft steeds drie multiplechoicevragen en drie open vragen. 1 Inleiding In wetten worden veel zaken geregeld: studiefinanciering, de huur van een studentenkamer, de koop van studieboeken en kleding, maar ook verkeersregels en belastingheffing. Hiermee en met vele

Nadere informatie

CODERING KIESKOMPAS BELEID BIJ BEANTWOORDING

CODERING KIESKOMPAS BELEID BIJ BEANTWOORDING CODERING KIESKOMPAS BELEID BIJ BEANTWOORDING Geen mening: Mee eens/niet mee eens: Geheel mee eens/oneens: Neutraal: niet in regeerakkoord - stelling deels in regeerakkoord - effecten van regeerakkoord

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Europese Unie dr. Edwin van Rooyen 10-9-2012 PvdA, VVD en SP zijn voorstander van het vergroten van de controle op

Nadere informatie

Koninklijke Hoogheid, dames en heren,

Koninklijke Hoogheid, dames en heren, Toespraak minister Eimert van Middelkoop voor de opening van het symposium Strategische samenwerking met het bedrijfsleven Sourcing, een kwestie van keuzes maken, Koninklijke Militaire Academie, Breda,

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 535 2637 Advies Luchtaanvallen IS(IS) Datum 24 september 2014 Opgemaakt door Prof. dr. P.A. Nollkaemper

Nadere informatie

1. Laat filmpje 1 ( Samenwerken ) zien. Laat de leerlingen groepjes maken van 3 of 4 leerlingen. Voor het spel is een even aantal groepjes nodig.

1. Laat filmpje 1 ( Samenwerken ) zien. Laat de leerlingen groepjes maken van 3 of 4 leerlingen. Voor het spel is een even aantal groepjes nodig. Debat: Formatiespel Korte omschrijving werkvorm In het formatiespel maken leerlingen kennis met een bijzonder fenomeen in de Nederlandse democratie: het proces dat de verkiezingsuitslag laat uitmonden

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

2.2 Kinderjaren. De bedragen en percentages uit dit hoofdstuk hoef je niet uit je hoofd te leren. Indien nodig krijg je deze op een proefwerk erbij.

2.2 Kinderjaren. De bedragen en percentages uit dit hoofdstuk hoef je niet uit je hoofd te leren. Indien nodig krijg je deze op een proefwerk erbij. 2.2 Kinderjaren Het krijgen van kinderen heeft voor ouders economische gevolgen: 1. Ouders krijgen minder tijd voor andere zaken en gaan bv. minder werken; 2. Kinderen kosten geld. De overheid komt ouders

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

Instructie Machtenscheidingsquiz

Instructie Machtenscheidingsquiz Instructie Machtenscheidingsquiz Korte omschrijving werkvorm De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen en blufvragen. Bij kennisvragen kiest elk

Nadere informatie

Publieke en private financiering van hoger onderwijs Ib Waterreus. ORD Amsterdam, 11 mei 2006

Publieke en private financiering van hoger onderwijs Ib Waterreus. ORD Amsterdam, 11 mei 2006 Publieke en private financiering van hoger onderwijs Ib Waterreus ORD Amsterdam, 11 mei 2006 Publieke en private financiering van hoger onderwijs Inleiding Eind vorig jaar sloeg The Economist alarm over

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING. Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam

BEGINSELVERKLARING. Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam BEGINSELVERKLARING Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam 1. Missie en Visie De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) wil een Nederland waar mensen de ruimte

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS VERHALEN ACHTER DE CIJFERS Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid Eva de Bakker, beleidsmedewerker April 2015 2 INHOUD INHOUD Inleiding 4 Huurverhogingen 5 Het onderzoek 6 De resultaten 7 Voorstellen 9 Bijlage:

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer vwo I

Eindexamen maatschappijleer vwo I Vraag Antwoord Opgave 2 Strafrecht en volkswil Scores 14 maximumscore 2 Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: kenmerk 1 Het zich afzetten tegen het politieke establishment / het gevestigde politieke

Nadere informatie

MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL. Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland

MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL. Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL In vrijheid met vertrouwen: krachtig en sociaal! Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland 1 MINDER OVERHEID, MEER VRIJHEID Ieder mens heeft

Nadere informatie

Instructie: Landenspel light

Instructie: Landenspel light Instructie: Landenspel light Korte omschrijving werkvorm In dit onderdeel vormen groepjes leerlingen de regeringen van verschillende landen. Ieder groepje moet uiteindelijk twee werkbladen (dus twee landen)

Nadere informatie

Samen bereiken we meer!

Samen bereiken we meer! Samen bereiken we meer! Wij zijn een christelijke partij die naar een betere samenleving streeft. Een land ben en maak je Samen. Dit is ons verkiezingsprogramma zodat u een beter idee krijgt waar onze

Nadere informatie

Democratiequiz met achtergrondinformatie over democratie en rechtstaat

Democratiequiz met achtergrondinformatie over democratie en rechtstaat Democratiequiz met achtergrondinformatie over democratie en rechtstaat Beschrijving van de activiteit De quiz wordt gespeeld op de wijze van petje op, petje af. In de plaats van petjes krijgen de kinderen

Nadere informatie

Maatschappijleer par. 1!

Maatschappijleer par. 1! Maatschappijleer par. 1 Iets is een maatschappelijk probleem als: 1. Het groepen mensen aangaat 2. Het samenhangt met of het is gevolg is van maatschappelijke verandering 3. Er verschillende meningen zijn

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 451 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming

Nadere informatie

Amendementenoverzicht Voorjaarscongres CDJA 26 en 27 mei 2017 Groningen

Amendementenoverzicht Voorjaarscongres CDJA 26 en 27 mei 2017 Groningen Amendementenoverzicht Voorjaarscongres CDJA 26 en 27 mei 2017 Groningen Agendapunt Amendement(en) Indiener 11.2 Schrappen van een overweging en een uitspraak Groningen 11.2 Vervangen uitspraken, vervangen

Nadere informatie

Manifest voor vrijheid, gelijkheid en menselijkheid Een modern pleidooi met een knipoog naar de Franse revolutie

Manifest voor vrijheid, gelijkheid en menselijkheid Een modern pleidooi met een knipoog naar de Franse revolutie Manifest voor vrijheid, gelijkheid en menselijkheid Een modern pleidooi met een knipoog naar de Franse revolutie Wij staan op! 16 mei 2015 1 Inleiding Wij staan op! is een beweging van jongvolwassenen

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

CASADIVERS. Het antwoord op uw vragen over huurverhoging. Special HOE WERKT BEZWAAR INDIENEN? WAAROM DEZE VERHOGING?

CASADIVERS. Het antwoord op uw vragen over huurverhoging. Special HOE WERKT BEZWAAR INDIENEN? WAAROM DEZE VERHOGING? Inkomensafhankelijke HUURVERHOGING CASADIVERS Special Het antwoord op uw vragen over huurverhoging WAAROM DEZE VERHOGING? We leggen het u uit VRAAG EN ANTWOORD HOE WERKT BEZWAAR INDIENEN? > PAG. 2 / 3

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo I

Eindexamen economie vwo I Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave maximumscore 2 Door de vermindering van

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN

BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN Peiling Huurderspanel Woonwaard Maart 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Leve de overheid? Deze werkvorm kan op zichzelf staan, maar kan ook goed worden uitgevoerd als vervolg op Leve de overheid!

Leve de overheid? Deze werkvorm kan op zichzelf staan, maar kan ook goed worden uitgevoerd als vervolg op Leve de overheid! Leve de overheid? Deze werkvorm kan op zichzelf staan, maar kan ook goed worden uitgevoerd als vervolg op Leve de overheid! Korte omschrijving van de werkvorm (havo/vwo) De docent noemt een aantal taken

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

Uw wensen voor de verkiezingsprogramma's Ledenpeiling 26 april t/m 19 mei Korte rapportage

Uw wensen voor de verkiezingsprogramma's Ledenpeiling 26 april t/m 19 mei Korte rapportage Uw wensen voor de verkiezingsprogramma's Ledenpeiling 26 april t/m 19 mei Korte rapportage Aanleiding Het kabinet Rutte is gevallen nadat de PVV besloot om zich terug te trekken uit de Catshuisonderhandelingen.

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting De Verordening en de adviesaanvraag In juli 2003 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een Verordening over de samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Partij van de Arbeid (PvdA) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Christen-democratisch Appèl (CDA) Democraten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

In de bijlage treft u de bijdragen van de fracties aan waarin zij hun standpunten inzake o.a. de subsidiariteit meer in detail uiteenzetten.

In de bijlage treft u de bijdragen van de fracties aan waarin zij hun standpunten inzake o.a. de subsidiariteit meer in detail uiteenzetten. CONCEPT Aan de heer Jean-Claude Juncker Voorzitter van de Europese Commissie Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles België Onderwerp: Gemotiveerd advies inzake de subsidiariteit over het EU-voorstel voor een

Nadere informatie

GESCHIEDENIS SO3 TV

GESCHIEDENIS SO3 TV GESCHIEDENIS SO3 TV 2 2014-2015 Dit schoolexamen bestaat uit 42 vragen. Bij meerkeuze vragen antwoorden met hoofdletter schrijven. Geef niet meer antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Politie Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1980

Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1980 Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1980 Noot van de editor De beginselprogramma's zijn gescand, en zover nodig gecorrigeerd. Hierdoor is het mogelijk dat de tekst niet meer

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer vwo 2008-I

Eindexamen maatschappijleer vwo 2008-I Opgave 1 Tbs ter discussie 1 maximumscore 2 beveiliging van de samenleving Voorbeeld van juiste toelichting bij beveiliging van de samenleving: In de tekst staat dat er steeds minder mensen uitstromen

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland 1p 1 In 1848 werd de grondwet in Nederland veranderd. Dit had gevolgen voor de machtsverhouding tussen

Nadere informatie

2 Ontwikkelingen. 2.1 Grijze en groene druk

2 Ontwikkelingen. 2.1 Grijze en groene druk 2 Ontwikkelingen Nederland vergrijst en ontgroent. Ook in arbeidsorganisaties zal de gemiddelde leeftijd van medewerkers steeds meer omhoog gaan. Oudere medewerkers zullen een steeds groter deel van het

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 q v = 200 1,25 + 450 = 200 q a

Nadere informatie

Proeftoets E2 vwo4 2016

Proeftoets E2 vwo4 2016 Proeftoets E2 vwo4 2016 1. Wat zijn de twee belangrijkste redenen om rechtsregels op te stellen? A. Ze zijn een afspiegeling van wat het volk goed en slecht vindt en zorgen voor duidelijke afspraken om

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 AMENDEMENTEN 001-013 ingediend door de Commissie economische en monetaire zaken Verslag Tom Vandenkendelaere Btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften A8-0189/2017 (COM(2016)0758

Nadere informatie

Koopkracht in perspectief. In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008

Koopkracht in perspectief. In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008 Koopkracht in perspectief In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008 Koopkrachtberekeningen 2007-2008/ 2 Koopkracht in perspectief In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden,

Nadere informatie

Proeftoets E2 havo

Proeftoets E2 havo Proeftoets E2 havo 5 2016 1. Een verdachte kan te maken krijgen met een aantal personen en instanties. Wat is de juiste volgorde? A. 1. de politie 2. de rechter 3. de officier van justitie. B. 1. de officier

Nadere informatie

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur Verkiezingen Voor vijftigplussers staat er de komende jaren veel op het spel. De betaalbaarheid van de zorg staat ter discussie en het niveau van pensioenen en AOW dreigt te worden aangetast. Daarnaast

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN 1. Mobiliteit en Ruimte 1. Openbaar vervoer 1.1. Duurzaamheid 1.1.. Treinen Voor het treinnetwerk zijn de provincies Groningen en Friesland samen

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Aanvullende inkomsten

Aanvullende inkomsten Hoofdstuk 2 Geldzaken 3-B Naam: Klas/groep: Datum: Aanvullende inkomsten Leerdoelen Je kunt aangeven welke verschillende aanvullende inkomsten de overheid verstrekt. Je kunt aangeven wanneer iemand deze

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H6 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H6 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H6 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 6 Overheid overbodig? Paragraaf 6.1

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

Eindexamen economie pilot havo 2011 - I

Eindexamen economie pilot havo 2011 - I Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum Ons kenmerk Onderwerp Wetgeving voor

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Wie bestuurt het land?

Wie bestuurt het land? Wie bestuurt het land? Nederland is een democratie. Een belangrijk kenmerk van een democratie is een parlement. In zo n parlement zitten mensen die door de bevolking zijn gekozen. Zij zitten namens een

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 JAI 346 COMIX 469 COTER 60 ENFOPOL 159 USA 39 ASIM 57 COHOM 126 COJUR 15 POLGEN 97 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Raad datum:

Nadere informatie

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen Prioriteiten 2014-2019 Wie zijn wij? Wij zijn de grootste politieke familie in Europa, gedreven door een centrumrechtse politieke visie. Wij vormen de Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Nadere informatie

Leve de overheid! (havo/vwo/vmbo)

Leve de overheid! (havo/vwo/vmbo) Leve de overheid! (havo/vwo/vmbo) Korte omschrijving van de werkvorm In deze werkvorm geven de leerlingen eerst van een groot aantal activiteiten/diensten aan wie deze activiteiten uitvoert. Is het de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Met hart voor ouderen

Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Nederland telt steeds meer ouderen. Daar moeten we voor alles blij mee zijn. Het is een grote, sociale verworvenheid dat steeds meer mensen een hoge leeftijd

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvragen van het raadslid Van den Broek (VVD) over patsercontroles Geacht college,

gemeente Eindhoven Raadsvragen van het raadslid Van den Broek (VVD) over patsercontroles Geacht college, gemeente Eindhoven Inboeknummer 15bst00125 Beslisdatum B&W 3 februari 2015 Dossiernummer 15.06.103 (2.1.1) Raadsvragen van het raadslid Van den Broek (VVD) over patsercontroles Geacht college, Op straat,

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Kinderbijslag op maat voor de toekomst

Kinderbijslag op maat voor de toekomst Kinderbijslag op maat voor de toekomst Voorstel van de SP voor een inkomensafhankelijke kinderbijslag Jan de Wit Agnes Kant Jona Linde Kinderbijslag op maat voor de toekomst Voorstel van de SP voor een

Nadere informatie

Collegereactie begroting 2015 moties en amendementen

Collegereactie begroting 2015 moties en amendementen Collegereactie begroting 2015 moties en amendementen Versie: 10 november 2014 t.b.v. raad Amendementen Wie Onderwerp Advies A1 CDA Schrappen precariomaatregel begroting 2015-2018 Met het schrappen van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Alleenstaande ouders en kindregelingen

Alleenstaande ouders en kindregelingen Alleenstaande ouders en kindregelingen Op deze site wordt u geïnformeerd over regelingen die in het regeerakkoord Bruggen slaan zijn opgenomen. Naar aanleiding van de plannen voor het versoberen van de

Nadere informatie

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website. Naam Leerling: Klas:. 3.0 a.

Nadere informatie

Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po?

Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po? Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po? Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van OCW is er relatief weinig gesproken over het primair onderwijs. Wel kwamen voor het po belangrijke

Nadere informatie

Libertarisch Partij Utrecht

Libertarisch Partij Utrecht Libertarisch Partij Utrecht Programma gemeenteraadsverkiezingen 2014 1. Werk & Inkomen Door het gefaseerd afschaffen van de belastingen op onroerende zaken (OZB) en precario hebben bedrijven meer financiële

Nadere informatie

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Meppel, 7-7-2015 Geacht college, De Huurdersvereniging Meppel heeft als belanghebbende de concept woonvisie 2015 2020 van u ontvangen. Waarvoor onze hartelijke

Nadere informatie

Factsheet kinderopvang januari 2013

Factsheet kinderopvang januari 2013 Factsheet kinderopvang januari 2013 Inleiding Het kabinet Rutte/Ascher heeft onlangs besloten ook voor 2013 verdere bezuinigingen op de kinderopvang door te voeren. Er wordt vanaf 2010 elk jaar fors bezuinigd

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 8 april 2008

No.W /III 's-gravenhage, 8 april 2008 ................................................................................... No.W12.08.0065/III 's-gravenhage, 8 april 2008 Bij Kabinetsmissive van 22 februari 2008, no.08.000558, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

MODULE II. Wat heb jij aan de Europese Unie?

MODULE II. Wat heb jij aan de Europese Unie? MODULE II Wat heb jij aan de Europese Unie? In de Europese Unie ben je als consument goed beschermd. Producten moeten aan allerlei veiligheidsvoorschriften voldoen, reclame mag niet misleidend zijn en

Nadere informatie

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt. Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt. Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Resultaten Flitspeiling Draagvlak

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Suzanne Bruns Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. Slachtoffer zijn van een misdrijf is ingrijpend. Het draagt bij aan de verwerking van dit leed als slachtoffers het gevoel hebben dat zij de aandacht krijgen die zij verdienen. Dat zij zo goed mogelijk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

Bijlage HAVO. economie. tijdvak 1. Bronnenboekje. HA-1022-a-14-1-b

Bijlage HAVO. economie. tijdvak 1. Bronnenboekje. HA-1022-a-14-1-b Bijlage HAVO 2014 tijdvak 1 economie Bronnenboekje HA-1022-a-14-1-b Opgave 1 bron 1 inflatieontwikkelingen in de VS: 1965-2008 14 % 12 10 Legenda: PPI verandering ten opzichte van het voorgaande jaar CPI

Nadere informatie