A. Algemeen inhoudelijk plan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A. Algemeen inhoudelijk plan"

Transcriptie

1 A. Algemeen inhoudelijk plan Lieke Benders vóór Hoge Fronten Lieke Benders is na haar afstuderen in 2003 als theatermaker aan de Toneelacademie Maastricht ondersteund door het Huis van Bourgondië (Maastricht), Het Laagland (Sittard) en BonteHond (Almere). Haar zaal- en locatievoorstellingen voor jeugd en volwassenen zijn te zien in theaters in Nederland en België, alsook op festivals als: Oerol, Over het IJ, Cultura Nova, Festival Cement en de Parade. Lieke Benders maakt verstilde voorstellingen op het grensvlak van theater en beeldende kunst. Graag draagt zij haar eigen ontvankelijkheid voor kleine observaties over aan het publiek, jong en oud. Haar levensopvattingen klinken door in haar werk: kritisch zijn ten opzichte van de eigen waarneming en anders (leren) kijken naar de wereld om ons heen. In 2010 werd het tweejarenplan voor van Hoge Fronten / Lieke Benders gehonoreerd door het Fonds Podiumkunsten. Deze ondersteuning en erkenning maken een inhoudelijke en organisatorische groei in de ontwikkeling van Lieke Benders als beeldend theatermaker mogelijk. 1.ORGANISATIE Enorme impuls Direct na de oprichting in juni 2010 werd het tweejarenplan van de stichting gehonoreerd door het Fonds Podiumkunsten. Inmiddels wordt het tweede jaar van dit traject tot uitvoering gebracht. Deze honorering betekende een enorme impuls voor stichting Hoge Fronten en theatermaker Lieke Benders. Vanuit het zuiden heeft Hoge Fronten een uitnodigende en duidelijke positie weten te verwerven. Begin 2011 won Lieke Benders de Limburg Cultuurprijs. Uit het juryrapport: Op eenvoudige en subtiele wijze is zij erin geslaagd haar kwetsbaar werk te ontwikkelen en met behulp van productiehuizen en werkplaatsen ook landelijk erkenning te krijgen. Vanwege haar thematiek en bijzondere locaties, spreekt Benders met haar voorstellingen een groot en deels nieuw theaterpubliek aan. De projecten hebben kunnen bouwen op positieve landelijke aandacht, denkend aan recensies, interviews en voorbeschouwingen in landelijke dagbladen als NRC en de Volkskrant. Bovendien verscheen in Boekman 85 over Kunst en Religie een uitgebreid interview over het gebruik van religieuze thema s binnen het theaterwerk van, de in het katholieke zuiden opgegroeide, Lieke Benders. Hoge Fronten = een productiecel Hoge Fronten is een kleine mobiele organisatie, waar zelfstandigen en freelancers werken die zich verbonden voelen met de thematieken, beeldende stijl en manier van werken van Hoge Fronten / Lieke Benders. Ze werken op projectbasis. Lieke Benders voert de artistieke en algemene leiding. Zij wordt ondersteund door een vaste kern: Janneke Schmeitz (zakelijke ondersteuning/marketing), Gertie Poels (productionele coördinatie) en Marq Claessens (decorbouw/vormgeving en techniek). Dit kernteam wordt per productie aangevuld door specifieke professionals (crew en cast). Grote kracht van deze organisatie is de flexibiliteit waarmee deze opereert. Hoge Fronten houdt kantoor in een atelier in de oude Cementfabriek AINSI in Maastricht. Van daaruit gaat het team op pad. In 2011 trok Hoge Fronten Nederland en België in met de projecten TODOS en Heimzee. Beweging Lieke Benders werkt graag zowel binnen als buiten vaste structuren. Het verwezenlijken van het tweejarenplan voor Hoge Fronten ging het afgelopen jaar hand in hand met gastregies voor klankwerkplaats Intro in Situ in Maastricht, Toneelgroep Maastricht en Speeltheater Holland. Vanuit Hoge Fronten gaat Lieke Benders graag allianties aan met partners. Ze haakt met projecten in op bestaande structuren. Deze allianties leveren 1

2 evenwichtige win-win stituaties op, zowel wat betreft financiën, profilering en publicitiet, als productioneel-technisch en artistiek-inhoudelijk. Mede door deze ervaringen is Hoge Fronten overtuigd geraakt dat de kleine, mobiele, empathische organisatie bijdraagt aan de dynamiek in het bestaande theaterlandschap. Het veroorzaakt nieuwe beweging tussen bestaande (grote) organisaties en tussen de publieken van die organisaties. Continuïteit en ontwikkeling In het plan richt Hoge Fronten zich op locatievoorstellingen voor volwassenen en familievoorstellingen voor de zaal. In blijft Hoge Fronten zowel voor volwassenen als voor jeugd produceren, maar verschuift de focus naar locatietheater. Lieke Benders vertrekt graag vanuit de werkelijkheid om haar theatrale verhaal te vertellen. In komen de locaties stad/wijk, kerk en het theater aan bod. Binnen de locatievoorstellingen zijn de volgende onderdelen - soms afzonderlijk, soms in combinatie wezenlijk: het manipuleren van bestaande ruimtes, de dialoog met de bewoners/gebruikers en het publiek zelf als onderdeel van de manipulatie. Ondanks de focus op locatietheater gaat Hoge Fronten de opgebouwde contacten met het theatercircuit niet loslaten. De inzet is om op een aantal speelplekken, waaronder ook in reguliere theaters, intensievere speelreeksen met locatieprojecten te realiseren. In concreto betekent deze ambitie/gedachtenlijn dat Hoge Fronten in 2013 een nieuw locatieproject voor volwassenen ontwikkelt met als titel: Gluren. In 2014 staan twee nieuwe locatieproducties gepland: de familievoorstelling Rotgod (8+) en een eigenzinnig locatieproject in het theater. In wordt deze beleidslijn voortgezet waarbij Hoge Fronten op jaarbasis - op zowel binnen- als buitenlocaties - minimaal twee voorstellingen per jaar realiseert. Eén van deze projecten in is een internationale reprise-tournee van TODOS. Momenteel vinden hierover gesprekken plaats tussen Hoge Fronten, Cultura Nova en Oerol. Voortkomend uit het projectplan realiseert Hoge Fronten in 2013 ook nog een reprise-tournee van Niet Wiet Wel Nel (6+), naar het kinderboek van Joke van Leeuwen. 2. ARTISTIEKE VISIE EN SIGNATUUR Universele gelijkenissen van de mens Verbindingen tussen mensen, vormt de kern van het werk van Lieke Benders. Ik zoek met mijn voorstellingen naar universele gelijkenissen tussen mensen, die dwars door alle geloven, overtuigingen en individuele waarheden heen gaan. Deze manier van denken en kijken naar de wereld zorgt voor het ontstaan van openheid, nieuwsgierigheid en begrip. Publiek in beweging Lieke Benders nodigt het publiek uit om in beweging te komen. Tijdens de voorstellingsreeks van TODOS afgelopen zomer, werd het publiek letterlijk in beweging gezet. Het publiek ging zelf op pad. Uitgerust met een rugzak en overlevingspakket liep men individueel een route van ongeveer vijf kilometer. De beelden, maar ook de teksten die de wandelaars onderweg tegenkwamen - in de houten huisjes of daarbuiten - stuurden hun gedachten. De reacties bij terugkeer waren enthousiast en ontroerend. Ook bij de kloostervoorstellingen (Orante en In Solido), Hellobye, Mis voor ongelovigen, laat Benders het publiek in een buiten- of binnenlocatie een route lopen. Het publiek zit niet op een stoel en kijkt toe, maar loopt zelf letterlijk door het verhaal. Hiermee vraagt ze een actieve houding van het publiek; ze nodigt hen uit een directe verbintenis aan te gaan met haar verhaal. Dit wil Lieke Benders de komende jaren voortzetten en verder uitwerken. Ook is publiek in beweging figuurlijk op te vatten. Lieke Benders: In mijn werk geef ik het publiek de ruimte. Om zich ergens specifiek op te richten, of juist een breder kader te ontdekken. Met een poëtische benadering bouw ik aan verhaallijnen, tekst en beeld. Niet essayistisch, eerder een filosofische benadering van thematiek en vorm. 2

3 Persoonlijke benadering In TODOS liep Lieke Benders één voor één met elk individu een eindje op. Ze voerde korte gesprekjes met iedere bezoeker afzonderlijk. Het publiek vertelde haar zeer persoonlijke verhalen, ervaringen en gedachten. Ze lieten boodschappen achter in de houten huisjes, mailden na afloop of spraken in de stad of op festivalterreinen het Hoge Fronten-team aan. Deze persoonlijke benadering past bij de verbinding met het publiek. Op deze manier is het publiek een wezenlijk onderdeel van een voorstelling en zo is het verhaal niet alleen van de maker, maar van iedereen. Zo ontstaan nieuwe verhalen en kunnen gedachtes kantelen. Opnieuw leren kijken Benders geeft op authentieke wijze invulling aan haar locatievoorstellingen waarbij ze zich in grote mate laat inspireren door de locatie die ze gebruikt: Het is niet een kwestie van aanpassen aan de omgeving, maar de omgeving wordt dwingend uitgangspunt uit een interview over de locatievoorstelling Hellobye Lieke Benders werkt graag op locatie. Voor de één is een zwarte doos het ideale uitgangspunt, voor haar is een concrete locatie dat. Ze heeft de artistieke drang om vanuit een bestaande wereld te vertrekken en deze opnieuw te bekijken. Door dingen uit te lichten, contrasten te maken, toe te voegen, toont ze nieuwe perspectieven op bekende omgevingen en thema s. de ware ontdekkingsreis bestaat niet uit het aanschouwen van nieuwe landschappen, maar uit het opnieuw leren kijken. Marcel Proust Zaal als locatie Lieke Benders is als beeldend maker in haar kracht op locatie. In fysieke zin, door de mogelijkheden en beperkingen, maar ook inhoudelijk. Een locatie brengt haar als maker in contact met de wereld die daarbij hoort. In de kloostervoorstellingen bracht zij vele uren door met de zusters en verwerkte dit in het stuk. Tijdens TODOS werkte zij nauw samen met de boeren die een cruciaal steentje bijdroegen aan het uitzetten van de tocht. De boeren raakten geïnteresseerd in het theater van binnenuit. Bij Heren huilen niet (Toneelgroep Maastricht, 2012) draaide Lieke Benders de gehele theatertribune van het Derlon Theater 180 graden om en schoof de theatergordijnen open. Zo keek het publiek plots door de grote ramen naar buiten, naar de stad en het gewone leven. Een cruciale ingreep, want de theaterzaal was nu een locatie geworden die letterlijk en figuurlijk ondersteunde wat er op de vloer gebeurde met en tussen de drie mannen wiens leven was ingestort. Ze toonde een ingestorte wereld versus een buitenwereld die doodnormaal zijn gang gaat. Het werken aan deze voorstelling verstevigde bij Lieke Benders het besluit om zich nog verder te specialiseren op het gebied van locatietheater. Volwassenen en jeugd Lieke Benders vindt het als maker belangrijk om zowel voor jeugd als volwassenen te blijven maken. Het houdt haar scherp in haar blik naar de wereld en de vertaalslag naar het theater. Zo wil ik aan kinderen uitleggen dat sommige dingen nu eenmaal niet zo eenvoudig zijn, terwijl ik juist bij volwassenen de kinderlijke eenvoud der dingen naar boven breng. In de familievoorstellingen vertelt ze haar beeldende verhaal zowel aan het kind, als aan de volwassene. Er zijn bepaalde emoties die - of je nu jong of oud bent - voor beiden herkenbaar zijn. 3

4 3. PLAATS IN HET VELD EN BIJDRAGE AAN PLURIFORMITEIT Creëren vanuit zuidelijke wortels Lieke Benders: Mijn Limburgse culturele achtergrond vormt een belangrijke basis voor mijn inhoudelijke verhalen en beeldtaal. Ik gebruik verwijzingen, symbolen en rituelen die vanuit deze katholieke achtergrond zijn ontstaan. De thema s en onderwerpen die ik gebruik komen uit deze zuidelijke omgeving en vertaal ik naar een universeel perspectief. Het werken en samenwerken buiten de grenzen is een logisch gevolg van de geografische en culturele inbedding van Hoge Fronten. De Euregio vormt een goed uitgangspunt voor Hoge Fronten om locatiewerk verder te ontwikkelen in zowel stedelijk als landelijk gebied. De afgelopen jaren heeft Lieke Benders haar plek als één van de weinige beeldende theatermakers in het zuiden gevonden. Als maker heeft ze zowel bij de bestaande gezelschappen en instellingen als bij het publiek uit deze regio een herkenbare plaats ingenomen en in Nederland en Vlaanderen stevige contacten opgebouwd. Zo zijn er structurele (internationale) banden met Belgische organisaties als: Cultuurcentrum Hasselt, Dommelhof in Neerpelt en tmg LAP. 4. ONDERNEMERSCHAP a. Publiek en marketing Hoge Fronten trok met haar projecten het afgelopen anderhalf jaar ruim bezoekers. Voor de periode zet Hoge Fronten in op een groei van het aantal bezoekers met minstens 25% tot De ambities wat betreft publieksbereik zijn niet enkel kwantitatief, maar ook kwalitatief. De stichting wil de verbintenis met publiek en plek intensiveren, op een verfrissende en vernieuwende manier, passend bij locatietheater. Het persoonlijke als visitekaartje Hoge Fronten wil van een integere en persoonlijke benadering haar visitekaartje maken op marketinggebied. Het past in het streven naar een daadwerkelijke dialoog, tweerichtingverkeer tussen maker en publiek. De projecten lenen zich daar vanwege inhoud en locatie-verbintenis uitstekend voor. In vogelvluchtperspectief zet Hoge Fronten in op een grotere landelijke naamsbekendheid en op een grotere geografische spreiding wat betreft aanbod. Hoge Fronten wil een breed publiek voor zich winnen. Jong en oud, zowel ervaren kijkers als een compleet nieuw publiek. De opgebouwde database wordt verder uitgebreid en verfijnd, om zo de persoonlijke contacten met de bezoekers te intensiveren. Naast de meer conventionele vormen van pr en marketing - zoals de website, het verspreiden van persberichten, de collectieve marketing met de partners en het maken van nieuwsbrieven zoeken wij naar onderscheidende specifieke vormen van marketing. Blijvende herinnering Hoge Fronten experimenteert ermee om elke voorstelling een persoonlijke touch mee te geven, denk aan de St. Christoffel in de jaszak bij Orante of de helden-medaille bij Heimzee. Op deze manier wordt de voorstelling een blijvende herinnering. Het organiseren van direct persoonlijk contact met regisseur en acteurs beschouwt Hoge Fronten als een goede investering in de relatie met de bezoekers en op langere termijn de aanwas van het publiek. Dat geldt ook voor directe contacten met achterbannen en potentieel nieuw publiek op en rondom speellocaties. Op projectniveau benoemt en benadert Hoge Fronten persoonlijk nadere specifieke doelgroepen, zoals o.a. buurtverenigingen, wijkbewoners, zorginstellingen, kerkorganisaties, wandelclub, bezinningsclubs etc. 4

5 Kruisbestuiving Voor een multiplier-effect op de publiekswerking verbindt Hoge Fronten de eigen contacten met die van expertise en contacten van de partners binnen en buiten de theaterwereld, zodat er kruisbestuiving optreedt tussen verschillende organisaties en hun bijbehorend publiek. Zo treedt Cultura Nova op als coproducent van Gluren. Theater aan het Vrijthof (Maastricht), Parkstad Limburg Theaters (Heerlen), de NWE Vorst (Tilburg), Cultuurcentrum Hasselt (BE), Verkadefabriek (Den Bosch) volgen en programmeren regelmatig werk van Hoge Fronten. b. Financiering en bedrijfsvoering Hoge Fronten definieert zichzelf als een mobiele productiecel. Die kwalificatie werkt door in de bedrijfsvoering. De focus ligt op het realiseren van 2 x 2 producties, in de dynamiek van locatietheater. Per project worden crew en cast samengesteld. De basisorganisatie is derhalve klein en kosten-efficiënt. De ervaringen hebben geleerd dat de locatieprojecten van Hoge Fronten veel connectie maken met uiteenlopende particuliere en maatschappelijke organisaties (zie projectomschrijving). De persoonlijke interactie, die Lieke Benders met hen aangaat, versterkt dit. Daarin ligt ook de komende jaren een belangrijke bron voor het verwerven van (meer) medefinanciering, steun in natura en het vinden/binden van publiek. Een goede match tussen project en organisaties bewerkstelligen, betaalt zich uit. Hoge Fronten durft te ondernemen door voorstellingen te spelen zonder uitkoopsom/garantie. Verbinding maken met doelstellingen en belangen van maatschappelijke organisaties. Er is enig experiment met het realiseren van indirecte inkomsten, zoals horeca-arrangementen en merchandising. Belangrijker is dat (met name) de concepten van Rotgod en Gluren een grote mate van herhaalbaarheid in zich dragen. Het locatietheater van Hoge Fronten kan dus op tournee, met steeds enige adaptatie die het specifiek maakt voor elke speelstad. Dat is nog met de nodige voorzichtigheid ingezet in dit 2-jarenplan. Maar bij gebleken succes van een project kan de speellijst aanmerkelijk groeien. Dat heeft een gunstig effect op de eigen inkomsten waardoor de subsidie-afhankelijkheid afneemt. Meevallende publieks- en andere eigen inkomsten worden gereserveerd om de risico s voor volgende projecten te dempen. c. Cultural Governance Stichting Hoge Fronten werkt sinds 2010 met een bestuursmodel met directeur en een Raad van Bestuur. De Raad waarborgt het bestuurlijk proces en draagt er zorg voor dat de organisatie opereert conform haar doelstellingen. De organisatie volgt het directie/bestuursmodel zoals omschreven in de leidraad van de Code Cultural Governance. 5. SPREIDING Speelhaarden Locatietheater heeft als kenmerk dat het op een specifieke locatie wordt gemaakt en daarmee niet makkelijk verplaatsbaar is. Lieke Benders heeft inmiddels een manier gevonden om werk te ontwikkelen dat zeer locatiespecifiek is, maar óók verplaatsbaar. Hoge Fronten kiest ervoor om op een aantal vaste plekken bijvoorbeeld door allianties aan te gaan met een aantal theaters) gedurende een langere tijd meerdere speelbeurten te verwezenlijken. Deze bewuste keuze stelt Hoge Fronten in staat om een persoonlijke band op te bouwen met het publiek van de desbetreffende regio of stad. De speelhaarden waar het werk gedurende een langere periode te zien is, bieden ook de kans de herkenbaarheid te vergroten en de speciaal geïnteresseerde en reislustige kijker aan te trekken. 5

6 6. INNOVATIE Hoge Fronten maakt geen aanspraak op de innovatie-opslag. 7. DREMPELNORM Goede resultaten voor jonge organisatie De jonge organisatie Hoge Fronten bestaat bijna twee jaar. De stichting werd opgericht in aanloop naar de tweejaren-aanvraag van het Fonds Podiumkunsten. In 2011 kon Hoge Fronten door de daadwerkelijke toekenning een gedegen start maken. Binnen deze tijd heeft de stichting in totaal 171 voorstellingen gerealiseerd. Ook werd er zo n 45% aan eigen inkomsten behaald. Daarmee voldoet Hoge Fronten aan de drempelnorm. B. Beschrijving van de activiteiten podiumcircuit Klein Locatieproject GLUREN (volwassenen) Première Zomer 2013 ARTISTIEKE BESCHRIJVING Sporen van mensen In een stad, op een kruispunt van verschillende wijken, bezoeken we vijf verschillende woningen. Een herenhuis, studentenkamer, rijtjeshuis, appartement en flat. We treden de huizen binnen. Soms zelfs via achterdeur. We mogen ongegeneerd gluren in huizen, in levens van anderen. We zien alleen de sporen van mensen. De bewoners zijn niet thuis. Bewust vertrokken of zeer plotseling/abrupt. Ze zijn nog maar net weg, voor even of voorgoed. Ieder huis heeft zijn eigen verhaal. We kijken in lades en kasten. Soms springt de tv plots aan. Wellicht dat de suppoost ook meer weet te vertellen. De trap is met een rood touw afgezet, die mogen we niet op. In een museumachtige setting gaan we op zoek naar hun verhalen. Ze zijn er zelf niet om het ons te vertellen. We zullen er dus zelf achter moeten komen. De gewone mens als bijzonder gezien. Nieuwsgierigheid is een natuurlijk onderzoekend gedrag dat voorkomt bij de mens en vele andere diersoorten. Het is een eigenschap die leidt tot verkenning, onderzoek en leren. In Gluren vertelt een ruimte het verhaal van de mens. Een sleutel geeft toegang tot een alledaagse leefwereld van een nog onbekend persoon. Vanuit een alledaags perspectief worden we getuige van eenvoudige - soms zelfs bijzonder - persoonlijke verhalen. We kijken naar sporen van mensen en zetten deze centraal. We kijken naar eenvoudige maar ontroerende gewoontes. We zien de schoonheid van het alledaagse. Het bijzondere van elk individu. In elk huis zit een suppoost. Met behulp van een audiogids luistert het publiek naar verhalen die corresponderen met de nummers van enkele aangegeven objecten. Toch heeft ieder huis een gemene deler, ondanks dat de huizen er in eerste instantie zo verschillend uitzien. De bewoners van verschillende komaf hebben ieder hun eigen dromen en problemen. Ondanks grote verschillen zijn de emoties die daarbij gepaard gaan van universele gelijkenis, want uiteindelijk is in ieder huis woede, verdriet en opluchting te vinden. WERKWIJZE EN PRODUCTIE In de eerste fase zal door vooronderzoek en gesprekken met zijn huidige bewoners de wijk onderzocht worden. Op iedere locatie wordt minimaal één huis specifiek ingericht met behulp van de verhalen uit de desbetreffende buurt. De locaties worden gezocht door middel van contacten met de gemeente, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en buurtverenigingen. Leegstaande huizen worden gemanipuleerd door deze fictief in te richten (meubelverhuurbedrijven, marktplaats en kringloopwinkels). Hierbij worden alleen de zichtbare ruimtes ingericht. Één of twee huizen zullen daadwerkelijke bewoonde huizen zijn. Bij de uitvoering neemt minimaal één acteur de rol van een suppoost op zich. Lokale vrijwilligers versterken ons eigen vaste team om groepen te begeleiden of te suppoosten. Bij musea en centra voor vrijetijdskunstbeoefening in de stad vragen we om medewerking bij het vinden van deze vrijwilligers. Net als bij eerdere locatieproducties 6

7 zoals TODOS en In Solido ontwikkelt het project zich vanuit één plaats. Het concept wordt als blauwdruk op andere locaties gelegd. We specificeren de nieuwe locatie vanuit zijn eigenheid. Gluren is een coproductie met festival Cultura Nova en wordt ontwikkeld in Heerlen. De wijk Molenberg (Heerlen) is een plek waar een witte arbeiderswijk (mijnwerkerswoningen) pal grenst aan een parkachtige villawijk. De verschillende type woningen en daarmee verschillende sociale groepen zijn op loopafstand van elkaar te vinden. COMPLEXITEIT Gluren heeft veel research en voorbereiding nodig. Het praktische locatieklaar maken van alle huizen is een grote kostenpost. Verder vereist het concept een goede publieksbegeleiding. Dit zorgt voor hogere uitvoeringskosten. Binnen de begroting is hier rekening mee gehouden, gesteund door de ervaringen met het locatieproject TODOS. Daarom gaan we in de begroting van Gluren uit van basisbedrag 2. VERKOOP, PLANNING EN BEOOGD SPEELPLAN De ontwikkeling en uitvoering van het project start vanaf april Gluren wordt gerealiseerd in coproductie met Cultura Nova. Het project is van juni tot en met begin september 2013 te zien op minimaal - naast Cultura Nova - twee andere locatietheaterfestivals. Beoogde speelplekken zijn: Over het IJ, Karavaan, Limburg festival en in België, Zomer van Antwerpen en Wintervuur. De festivals worden momenteel benaderd. Na deze festivals wordt het project bij gebleken succes - ook aan specifieke steden aangeboden. DOELGROEP EN SPECIFIEKE MARKETING Het project is bedoeld voor volwassen publiek. Hoge Fronten zal zich naast de gebruikelijke festival publiciteit zich specifiek richten op de sociale netwerken in de desbetreffende stad/wijk en zijn bewoners. NIET WIET, WEL NEL (familievoorstelling 6 +) Reprise / Najaar 2013 Coproductie met Belgische tmg LAP ARTISTIEKE OMSCHRIJVING Niet Wiet Wel Nel is geïnspireerd op het gelijknamige boek dat Joke van Leeuwen schreef voor beginnende lezers vanaf zes jaar. Het boek is in 1993 bekroond met een Zilveren Griffel. Niet Wiet Wel Nel gaat over de liefde en dat je elkaar soms wel leuk vindt en soms ook niet. Over kinderen die meer zien dan wij willen geloven. In de theatervoorstelling wordt eveneens gebruik gemaakt van de woorden die je leert als je net leert lezen. Vanuit het perspectief van een kind dat naar dit onderwerp kijkt, toont Niet Wiet Wel Nel de volwassenen die worstelen met de liefde. WERKWIJZE EN PRODUCTIE In het najaar van 2012 gaat Niet Wiet Wel Nel in première. De samenwerking over de grenzen levert een uitgebreid netwerk van publiek en structurele ondersteunende organisaties op zoals het Dommelhof in Neerpelt, Cultuurcentrum Hasselt en Theater aan het Vrijhof. Niet Wiet Wel Nel is op productioneel vlak een vervolg op Heimzee dat in 2010 en (reprise) 2011 in totaal méér dan 50 voorstellingen in Nederland en België verwezenlijkte. In het najaar van 2013 is de reprisetournee van Niet Wiet Wel Nel gepland. Hiermee bewerkstelligen we een optimale speellijst en speelduur. Uitgeverij Zwijsen - die dit boek in beheer heeft - en Joke van Leeuwen geven toestemming om dit materiaal te gebruiken. 7

8 COMPLEXITEIT Deze voorstelling gaat op tournee met vier spelers. Dit zorgt voor hoge uitvoeringskosten. Voor deze productie gaan wij derhalve uit van basisbedrag 2. VERKOOP, PLANNING EN BEOOGD SPEELPLAN De vaste theaterbureaus Steenimpresariaat (www.steenimpresariaat.nl) en Huub Colla (www.huubcolla.be) nemen de verkoop van de productie voor najaar 2013 ter hand. Er zijn 34 voorstellingen gepland; waarvan in Nederland en in België. Hierbij gaan we uit van 20 schoolvoorstellingen en 12 voorstellingen in het vrije circuit. Noa Verhofstad van de Kunstbalie Brabant is zeer geïnteresseerd in een serie van 20 voorstellingen voor het scholencircuit. Zij willen hun lespakket naadloos aansluiten op de voorstelling en derhalve wachten zij tot de voorstelling af is en in reprise gaat. Zoals bij Heimzee is gebleken, geven een aantal theaterprogrammeurs als ook programmeurs uit het scholencircuit de voorkeur aan een reprise tournee. Wij willen graag aan deze vraag voldoen. De voorstelling Niet Wiet Wel Nel is een midden- en kleine zaal voorstelling (tot 250 bezoekers) De reprise tournee is voorzien van september 2013 t/m januari 2014 in Nederland en België. DOELGROEP EN SPECIFIEKE MARKETING Iedereen vanaf 6 jaar. Uitgeverij Zwijsen heeft aangegeven om - via hun nieuwsbrieven - extra aandacht te besteden aan Niet Wiet Wel Nel. Locatieproject ROTGOD (familievoorstelling 8 +) Voorjaar/ zomer 2014 Waarom deed U vroeger al die wonderen en nu nooit meer? Rob 7 jaar Bedankt voor het broertje, maar waar ik eigenlijk om gevraagd had, was een hondje. Floris 8 jaar God, mij best dat u verschillende godsdiensten hebt opgericht, maar haalt u ze nooit eens door elkaar? Jesse 9 jaar ARTISTIEKE OMSCHRIJVING Een voorstelling voor gelovige en ongelovige kinderen Dit project speelt zich af op locatie in leegstaande kerken. In deze kerken die hun functie verloren hebben, gaat de voorstelling met kinderen op zoek naar een nieuwe betekenis van het beleven van religie. Op een verlaten plek gaan kinderen samen met drie personages op zoek naar God. Wat is er met Hem gebeurd? Waarom laat Hij niets meer van zich horen? Het is hoog tijd om eens een stevig woordje met God te wisselen. Door boxen galmen de vragen van kinderen. Drie personages spelen enkele rituelen van een mis na, maar worden ondertussen overvallen door allerlei vragen. Ze interpreteren er maar op los. Ze spelen met de dogma s. Waarom moet je knielen in een mis? Ze spelen verschillende kerkgangers na die een hostie gaan halen. Ze gooien rituelen van de andere geloven per ongeluk door elkaar. Vragen de kinderen bijvoorbeeld hun schoenen uit te doen: omdat het zo hoort. Ze brengen alles en iedereen in verwarring, door middel van gekke interpretaties van rituelen. Teksten die ze niet begrijpen, gooien ze overboord, je hoort hun gedachtes die afdwalen tijdens de mis. Om vervolgens tot vragen te komen die voor hen wezenlijk zijn. Wat is nu werkelijk geloven en wat hebben we er aan? Theater en religie In het werk van Lieke Benders komt het thema religie regelmatig terug. Binnen het theater zoekt ze naar de positieve waarde van religie binnen een samenleving; niet vanuit de institutionele dogma s, maar vanuit de etymologische betekenis van het woord religie namelijk: verbinden. 8

9 Al deze voorstellingen met dit thema maakte ze specifiek voor volwassenen. In Rotgod wil Benders dit thema juist vanuit het perspectief van het kind benaderen. WERKWIJZE EN PRODUCTIE Samen met tekstschrijver Jibbe Willems interviewt Lieke Benders kinderen vanaf 8 jaar rond dit thema. Via van workshops en lespakketen verzamelen ze uitspraken en verhalen. Deze informatie wordt verwerkt in het stuk. Jibbe Willems en Lieke Benders hebben eerder samengewerkt in verschillende locatieproducties. Het thema religie verbindt zijn schrijverschap met haar beeldend theater. Het materiaal ontstaat door gesprekken en het over en weer sturen van materiaal en gedachten. Hierdoor onstaan losse scenes en een schematisch verloop van zowel beeld als tekst. COMPLEXITEIT In de voorbereidingsfase zal het vinden van - en toestemming krijgen voor - de geschikte speellocaties, zijnde leegstaande kerken, extra aandacht vragen. Het werken en uitvoeren op locatie, met name op productioneel vlak, brengt een hoger kostenplaatje met zich mee. Hierdoor gaan we bij de berekening uit van basisbedrag 2. VERKOOP, PLANNING EN BEOOGD SPEELPLAN Het klaarmaken en repeteren op de specifieke beoogde speelplekken zorgt ervoor dat deze voorstelling gedurende een langere periode op een vaste plek te zien zal zijn. Net als een eerder succesvolle formule die we bij de kloostervoorstelling In solido gebruikten, zoeken we vijf geschikte locaties waarbij er gekeken wordt naar een goede landelijke spreiding. Er wordt contact gezocht met de dichtstbijzijnde theaters. Ook wordt er gekeken naar geschikte kerken rondom vaste speelhaarden. De verkoop loopt via de desbetreffende theaters. De voorstelling wordt voorbereid en gerepeteerd in het voorjaar van Voor de zomervakantie speelt Rotgod als vrije en schoolvoorstelling. In de zomer wordt Rotgod geprogrammeerd binnen een festival. De festivals worden momenteel benaderd. DOELGROEP EN SPECIFIEKE MARKETING Rotgod is een familievoorstelling voor iedereen vanaf 8 jaar. Werktitel: HET THEATER ALS LOCATIE (volwassen) Najaar 2014 ARTISTIEKE OMSCHRIJVING Instortingsgevaar! Net als kerken lopen theaters leeg. Het imago van theater is flink aangetast. Wat als er geen publiek meer komt? Wat als je een theatergebouw in plaats van makkelijker-, moeilijker bereikbaar maakt. Neemt de vraag dan juist toe? In dit project hangen er posters met verboden toegang voor de ramen, staan er hekken voor het theatergebouw en borden met daarop: PAS OP instortingsgevaar! Alleen onder begeleiding te bezoeken op wo t/m zo van 20:30 tot 21:30 De werkelijkheid van een andere kant bekijken. Als beeldend theatermaker wil Lieke Benders letterlijk het theatergebouw als uitgangspunt nemen. Het theatergebouw is gemaakt om voorstellingen in af te spelen en verhalen te vertellen. Het theatergebouw als locatie. Net als in waarin een onderzoeksproject gerealiseerd wordt met radiodocumentaire maakster Catherine van Campen en vormgever/lichtontwerper Guus van Geffen waarin verschillende aspecten van religie in beeld en geluid aan bod komen, zoekt Lieke Benders in dit project de samenwerking op met een kunstenaar die vanuit 9

2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE

2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE 2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE Een dag uit het leven van Stut. Het is 10.00 uur, de zon schijnt door de ramen van Cultuurhuis Stefanus. Tijd voor een productieoverleg: in maart 2012 viert Stut

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

Stichting Dansateliers Cultuurplan 2013 2016

Stichting Dansateliers Cultuurplan 2013 2016 Stichting Dansateliers Cultuurplan 2013 2016 I. BELEIDSPLAN Inleiding 1 1. Dansateliers 1.1. Visie 2 1.2. Missie 2 1.3. Doelstellingen 2 1.4. Positionering in Rotterdam, landelijk en internationaal 3 1.5.

Nadere informatie

DE UTRECHTSE SPELEN. Beleidsplan 2014 2016. 1 november 2013

DE UTRECHTSE SPELEN. Beleidsplan 2014 2016. 1 november 2013 DE UTRECHTSE SPELEN Beleidsplan 2014 2016 1 november 2013 Vooraf: Na een drietal succesvolle theaterseizoenen in de vorige Cultuurnotaperiode is De Utrechtse Spelen in 2012 in ernstige financiële problemen

Nadere informatie

Werkdocument voor het Jeugdcircus

Werkdocument voor het Jeugdcircus Werkdocument voor het Jeugdcircus Inhoudsopgave 8 9 H1-1 H1-1 H1-3 H1-3 H1-4 H1-4 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-6 H1-6 H1-7 H1-7 H1-8 H1-8 H1-8 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-10 H1-10 H1-11 H1-12 H1-12 H1-12

Nadere informatie

De Verhalenbakkerij Rapportage van een praktijkonderzoek met makers in community arts In het kader van het Pomica-traject

De Verhalenbakkerij Rapportage van een praktijkonderzoek met makers in community arts In het kader van het Pomica-traject De Verhalenbakkerij Rapportage van een praktijkonderzoek met makers in community arts In het kader van het Pomica-traject Michelle van der Tier (oktober 2011) 1 Onderzoekrapport Community Art Project De

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Mirjam van der Leer SHINE Houten De Slinger 2 3995 DE Houten www.shinehouten.nl Inhoudsopgave Missie en Visie Jaarwerkplan 2015: p. 3 p. 6 1. Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad.

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad. Via Vinex culturele projectontwikkelaars De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad Beleidsplan 2015 Via Vinex Hoge Weide 3 3541 BC Utrecht www.devrijstaat.nl / www.viavinex.nl

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Ondernemingsplan 2014 tot en met 2017 Inhoud Voorwoord 5 Missie, ambitie en kompas 6 Wat vooraf ging 9 Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Inspireren 1. Het culturele programma

Nadere informatie

Stichting Amersfoort in C Juni 2011. Meerjarenplan Amersfoort in C 2012-2015 1

Stichting Amersfoort in C Juni 2011. Meerjarenplan Amersfoort in C 2012-2015 1 Eenheid bij verscheidenheid Meerjarenplan 2012 2015 Amersfoortse Musea Stichting Amersfoort in C Juni 2011 Meerjarenplan Amersfoort in C 2012-2015 1 Inhoudsopgave Inleiding...p. 3 1. Uitgangssituatie...p.

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

ZID Community Art Centrum

ZID Community Art Centrum Zoet & Zout, Amsterdam 2009 1 Ik hou van spelende mensen. In mijn beleving betekent spelen dat je iets met passie oftewel liefde doet. Niet omdat je het moet, maar omdat je het wilt. Veel volwassenen nemen

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

VERANTWOORDING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

VERANTWOORDING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VERANTWOORDING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT In 2014 kwam de Raad van Toezicht zes keer in vergadering bijeen. Naast het reguliere toezicht besteedde de Raad bijzondere aandacht aan: Strategische verkenning

Nadere informatie

beleidsplan 2013-2016

beleidsplan 2013-2016 A. INHOUDELIJK PLAN 1. typering Tafel van Vijf is een Amsterdams gezelschap dat poëtisch en fantasievol muziektheater maakt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Inhoudelijk gelaagd, multidisciplinair theater

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

IT S WONDERFUL TO BE HERE, IT S CERTAINLY A THRILL

IT S WONDERFUL TO BE HERE, IT S CERTAINLY A THRILL IT S WONDERFUL TO BE HERE, IT S CERTAINLY A THRILL ROTTERDAM FESTIVALS Cultuurplan 2009-2012 Festivals Dieper in de stad, verder in de wereld Inhoud Inleiding Inleiding 3 1 Festivals voor een vitale stad

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013-2016 NOORD NEDERLANDS TONEEL

ACTIVITEITENPLAN 2013-2016 NOORD NEDERLANDS TONEEL ACTIVITEITENPLAN 2013-2016 NOORD NEDERLANDS TONEEL HAMLET: DE BEDOELING VAN HET TONEEL, DIE VAN OUDSHER WAS EN NOG ALTIJD IS: DE NATUUR ALS HET WARE EEN SPIEGEL VOOR TE HOUDEN, DE DEUGD HAAR EIGEN TREKKEN

Nadere informatie

Als je gaat samenwerken

Als je gaat samenwerken Als je gaat samenwerken Christelijk basisonderwijs en krimp Colofon Uitgave Besturenraad Tekst Dick den Bakker, Paul Boersma, Hans Bruggeman, Jelmer Dekker, Wout Neutel, Herman Rake en Carla Rhebergen

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Cultureel Ondernemerschap: een kwestie van balans. Aanbevelingen voor een dynamischer relatie tussen culturele instellingen en de overheid.

Cultureel Ondernemerschap: een kwestie van balans. Aanbevelingen voor een dynamischer relatie tussen culturele instellingen en de overheid. Cultureel Ondernemerschap: een kwestie van balans Aanbevelingen voor een dynamischer relatie tussen culturele instellingen en de overheid. De Stichting Kunst & Zaken houdt zich sinds haar oprichting bezig

Nadere informatie

Backstage. Invulling geven aan vrijwilligers- management bij culturele festivals

Backstage. Invulling geven aan vrijwilligers- management bij culturele festivals Backstage Invulling geven aan vrijwilligers- management bij culturele festivals Auteurs: Miro Popovic Eindredactie: Gerard Haverkamp Fotografie: Foto cover en pagina 9 door Awarnach, pagina s 3-15 door

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Een Experiment in herwaarderen van erfgoed

Een Experiment in herwaarderen van erfgoed Een Experiment in herwaarderen van erfgoed s-hertogenbosch, oktober 2014 Inleiding De in 2012 opgerichte Stichting Onterfd Goed is een non profit organisatie gespecialiseerd in Advies, Ontzamelen en Upcycelen

Nadere informatie

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES Managementboek voor professionals in de NME-sector IN WOORD ÉN BEELD BEKIJK DIRECT FILMPJES MET DE QR-CODES!

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret 0 1 Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret De kunstvorm cabaret is een artistieke zoektocht, een transportmiddel om het persoonlijke vorm te geven. Alle kunst is persoonlijk. Maar cabaret is binnen

Nadere informatie