In Noord word je gehoord!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In Noord word je gehoord!"

Transcriptie

1 In Noord word je gehoord! Rapport van de gespreksavonden met wijkbewoners van de Valuwe in het kader van de revitalisering - februari De Valuwe, 26 april 2002

2 In Noord word je gehoord! Rapport van de gespreksavonden met wijkbewoners van de Valuwe in het kader van de revitalisering - februari De Valuwe, 26 april 2002

3 WIJKRAAD DE VALUWE Onderwerp: rapportage gespreksavonden revitalisering, februari 2002 de Valuwe, 26 april 2002 Geachte deelnemers gespreksavonden en andere lezers, In dit rapport vindt u de volledige weergave van de resultaten van de gespreksavonden in verband met de revitalisering van de Valuwe. Deze gespreksavonden vonden plaats in twee rondes, in de laatste twee weken van februari Allereerst is dit rapport bedoeld voor de deelnemers aan deze gespreksavonden. Om hun inzet vast te leggen en te bekrachtigen. Hun betrokkenheid en actieve inbreng zullen er in belangrijke mate toe bijdragen dat de revitalisering een goede kans van slagen heeft. Verder zal dit rapport worden toegestuurd aan: Burgemeester Schoots: zijn aanwezigheid tijdens de tweede ronde was een belangrijk signaal van de bestuurlijke betrokkenheid bij de revitalisering De werkgroep revitalisering die het uiteindelijke masterplan voor de revitalisering moet afleveren Companen, het bureau dat de totstandkoming van het masterplan begeleidt De Cuijkse politiek die uiteindelijk moet beslissen over het masterplan en de aanpak van de revitalisering Instanties die een belangrijke rol spelen bij de revitalisering: woningmaatschappij Maasland, de scholen, de politie, Stichting Samenlevingsopbouw, de parochie St. Jozef, de moskeeën, de ondernemers, de wijkraad, e.a. Waarom deze gespreksavonden Wijkraad de Valuwe heeft het initiatief tot deze gespreksavonden genomen. Met als doel de verhoudingen tussen overheid en instanties enerzijds en bewoners anderzijds nieuw leven in te blazen: meer openheid over en weer; meer dialoog, meer samen verantwoordelijk zijn. Het streven daarbij is dat de bewoners mede-eigenaar worden van hun wijk: in woord en daad. Hiervoor is noodzakelijk dat de bewoners vanaf het allereerste begin concrete invloed hebben. Dat wil zeggen: al bij de ontwikkeling van de eerste gedachten en plannen. Groot succes Zonder enige reserve kan worden geconcludeerd dat de gespreksavonden een groot succes zijn geworden. De wijkraad had de wijk in 6 segmenten verdeeld en daarbij heel voorzichtig gerekend/gehoopt op zo n 10 deelnemers per segment: 60 deelnemers dus. Het werden er 176 (230 aanmeldingen)! In plaats van de 6 geplande gespreksgroepen werden het er 12. Een flinke organisatorische klus extra voor de wijkraad, maar met veel plezier gedaan. Ook kwalitatief waren de gespreksavonden een succes: de betrokkenheid van de bewoners was groot en hun inbreng leverde veel informatie en ideeën op. 2

4 Opzet rapport Dit rapport bestaat uit vier delen: 1. de bundeling van zaken uit de gespreksgroepen die betrekking hebben op de lange termijn. Deze zaken dienen hun plek te krijgen in het masterplan of de verdere uitwerking daarna 2. de concrete klachten en zaken die op korte en iets langere termijn aangepakt kunnen en moeten worden. Deze zaken worden per segment weergegeven 3. lijst van deelnemers en gespreksleiders per gespreksgroep 4. bijlagen met apart ingeleverde suggesties Hopelijk valt het rapport bij u in de smaak. Het heeft enige tijd op zich laten wachten, maar wellicht heeft u daarvoor begrip. Het werk van de wijkraad is immers puur vrijwilligerswerk. En het maken van dit rapport was een tijdrovend karwei. De wijkraad zal zich actief blijven inzetten om deze positieve ontwikkeling vast te houden en verder te stimuleren. Binnenkort zal zij hierover voorstellen doen. De wijkraad hoopt en rekent daarbij op dezelfde inzet van de wijkbewoners. Misschien gaan nog meer bewoners actief meedoen. Hoort, zegt het voort. Rest ons nog hier uitdrukkelijk melding te maken van de goede ondersteuning bij de organisatie van de gespreksavonden door Stichting Samenlevingsopbouw. En uiteraard ook van de inzet van de gespreksleiders. Bedankt daarvoor. Wijkraad de Valuwe, namens deze, Marius van den Elzen, voorzitter. P.S.: dit rapport is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Dit geeft echter geen garantie dat er geen fouten in staan, bijvoorbeeld wat betreft de namen van de deelnemers die soms wat moeilijk leesbaar waren. Er is naar volledigheid gestreefd, maar wellicht is hier en daar iets vergeten. Bij voorbaat excuses hiervoor. Ook was het een hele klus zaken voor de lange termijn (deel 1) en voor de korte en iets langere termijn (deel 2) goed te scheiden. Sommige zaken staan er misschien dus 2x in of staan wellicht in het verkeerde deel. En uiteraard staan er tegenstrijdige dingen in. Anders was er ook geen discussie nodig. 3

5 1. Zaken voor de lange termijn gebundelde resultaten van alle twaalf gespreksgroepen ter verwerking in het masterplan revitalisering in rubrieken geordend: 1. Relatie tussen bewoners en overheid/instanties 2. (Openbare) veiligheid 3. Jeugd 4. Leefomgeving 5. Wonen 6. Zorg en voorzieningen 7. Ontmoeting en communicatie 8. Verkeer 9. Mentaliteit 4

6 1. Relatie tussen bewoners en overheid/instanties de bewoners dringen er met klem op aan actief bij plannen, met name in de openbare ruimte, betrokken te worden! Neem hen serieus. Dit dient een absolute prioriteit te zijn. Hierdoor is een aantal zaken immers veel beter haalbaar: ook in financiële zin geef de plekken die nu nog een onbekende bestemming hebben (bijvoorbeeld de voormalige Waai), invulling met directe betrokkenheid van de omwonenden in hoeverre neemt de gemeente wijkbewoners serieus? In hoeverre zijn de plannen voor de revitalisering al beklonken? Gaat het hier slechts om verkiezingspraat? Deze vragen komen op door het krantenbericht dat de sloop van de flats aan de Looiersgaarde niet doorgaat afwikkeling van klachten duurt lang of men hoort zelfs niets meer de achterstelling van de Valuwe moet nu, na 40 jaar, ook echt opgeheven worden. Het grote geld dient nu echt naar de Valuwe te gaan stel een wijkmeester aan als vaste contactpersoon tussen wijk en gemeente gemeente en instanties moeten niet langer zaken naar elkaar doorschuiven. Mensen worden hierdoor niet gehoord en niet geholpen de aanwezigheid van de burgemeester bij de tweede ronde gespreksavonden wordt zeer gewaardeerd de wijkraad zou dergelijke gespreksavonden elk half jaar moeten organiseren 2. (Openbare) veiligheid het is ontoelaatbaar dat flats niet voldoen aan de veiligheidsnormen (brand; vluchtroutes) de aanwezigheid van met name het tankstation aan de Guldengaarde past niet in de wijk er leven veel gevoelens van angst, overlast en onveiligheid, ook met het oog op de eigen kinderen. Streng aanpakken en niet gedogen (zie ook onder Mentaliteit ) men durft kinderen niet meer alleen naar de winkel te sturen als het donker wordt. Criminaliteit is na elven groot en divers; men durft s avonds vanuit het café niet door het winkelcentrum naar huis. Snelle oplossing geboden; de situatie escaleert op diverse plekken worden drugs verhandeld; gebruikers rijden af en aan. gevoelens van onveiligheid hangen ook veel samen met de jeugd en het verkeer (zie hieronder Jeugd en Verkeer ) verbeter de verlichting in het algemeen, ook in het buitengebied bij bushalte, overzijde spoor en in de sportlaan politie komt te laat of niet; bewoners voelen zich alleen staan extra toezicht op harde kern probleemveroorzakers 3. Jeugd voor de jeugd is in de wijk niets te doen; hangjongeren - geen mogelijkheden (plek, gebouw, sportzaal, grote activiteitenruimte) (zie ook Mentaliteit ). Suggestie: een honk voor de jongeren in de schoolgebouwen aan de Rozenobel. De verveling dient te worden tegengegaan samenscholing jongeren in winkelcentrum en elders komt bedreigend over; met name s avonds vandalisme door de jeugd moet worden aangepakt; gebruik tegen vandalisme bestand materiaal 5

7 speelruimte voor de kleintjes: vlakbij huis, veilig bereikbaar speelruimte tussen de huizen aan de achterkant, zoals tussen de Florijnendreef en Parkzicht, met groen ertussen meer variatie in speelgelegenheden, op maat van de leeftijd. Met meer fantasie (vaak ook nog goedkoper), gezellig en goed onderhouden zorg voor meer klauterbomen maak jongeren onderdeel van het geheel: communiceer met de jeugd organiseer jeugd infopunt, cursussen en voldoende begeleiding jongeren. Jeugdactiviteiten gericht op integratie en samenwerking gelegenheid tot voetballen op geschikte plekken in combinatie met een voetbalverbod tegen muren, auto s en garagedeuren zorg voor een jongerencentrum met activiteiten voor de jeugd van 14 tot 18 jaar in het Ganzenbos 4. Leefomgeving veel leed ligt er op dit terrein: men wil op z n minst een schone en veilige wijk het slechte imago van de wijk moet verdwijnen: positieve p.r. nodig hoge prioriteit voor onderhoud en verbetering van de bestrating, inclusief de riolering en trottoirs. Er zijn al goede voorbeelden van, zoals de Dukatendreef. Zorg voor obstakelvrije en rolstoelvriendelijke straten. Voorkom te brede hagen over de trottoirs. En pak onderhoud en beheer vooral planmatig en gelijkmatig aan parkeerproblemen veroorzaken veel overlast en irritatie. Zie deel 2 voor concrete suggesties. Bevorder het parkeren op eigen terrein. Zorg voor voldoende en veilige parkeerplaatsen. Mensen parkeren nu noodgedwongen in een andere straat dan waarin ze zelf wonen. Ook worden auto s door mensen geparkeerd die niet in de buurt wonen, en deze daar dan weken, maanden soms, laten staan; een telefoontje naar de gemeente lost niets op. Wat kunnen de wijkbewoners hier aan doen? Laat mensen hun auto voor de deur parkeren en ontlast zo de omliggende straten van deze auto s. Ondergronds, onder de huizen, parkeren. Maak van het brede plantsoen aan de Katwijkseweg deels parkeergelegenheid ook de aanpak van (zwerf)vuil en hondenpoep scoort flink. Het zit de mensen heel hoog (zie ook Mentaliteit ). Vele suggesties: vast tarief per huishouden voor ophalen vuil, naar analogie van waterschapslasten; haal grofvuil regelmatig en gratis op; voer grijze kliko in; reinig kliko s of voorzie ze van binnenzakken; ledig tijdig de afvalbakken en plaats meer bladmanden. Plaats ook meer openbare vuilnisbakken en blikvangers, op de goede plekken zoals bij de scholen. Plaats een vaste of mobiele container om grofvuil kosteloos in te doen. Meer en strengere controle, vergroot de pakkans. Over vijf jaar troepvrij. Kosten afvalverwerking (Haps, vuilniszak) zijn te hoog. Vuilniszakken zijn niet stevig. En hou ook het Maaspad schoon, vrij van schapenkeutels. groen met beleid: meer variatie en goed onderhouden. Geen eenheidsworst, hoogstammende bomen, vooral ook gras en niet dat gele spul. De Valuwe moet veel groener dan nu. Werk de overlast weg van oude bomen die door hun wortels de bestrating omhoog duwen. Voorkom dat bomen zo kort worden gesnoeid dat ze sterven en daarna gerooid worden verbeter de verlichting en het onderhoud van de loop-, zij- en vooral de achterpaden: nu leiden ze tot struikelen, wateroverlast, kleine criminaliteit en 6

8 zwerfvuil. Deze aanpak van de achterpaden zal het gevoel van veiligheid versterken uniforme schuttingen aan de achterzijde van huizen geven een minder rommelige aanblik ga bekladden van muren tegen pak vernieling en vandalisme aan (zie ook Mentaliteit ) de Ford-garage hoort niet in de wijk de wijk dient rolstoelvriendelijk ingericht te worden er dient een gedegen onderhoudsplan van de openbare ruimte te komen meer controle in het algemeen en meer aandacht voor probleemplekken: stel een milieuwachter in de wijk aan; meer blauw op straat en een wijkagent; stel een stadswacht aan in de hele wijk kleine parkjes verspreid over de wijk zullen de leefomgeving aanmerkelijk verbeteren. Dat geldt ook voor een groot park met wandelpaden voor de hele wijk; verschillende mogelijkheden zijn hiertoe aan te wijzen: Ganzenbos, Katwijkseweg, eventueel in combinatie met sportpark, en het centrum zorg in elk geval voor mogelijkheden voor ruimtelijke sport, bijvoorbeeld een golfbaan bij de wijk schotelantennes zijn geen verfraaiing: regel een multicultureel zenderpakket via de CAI het woonvolume is niet heilig. Bovendien biedt het verplaatsen van de Groenendijkse Kampen uitbreidingsmogelijkheden voor de Valuwe ook wordt uitdrukkelijk gepleit voor meer kunst in de wijk. Bijvoorbeeld ook mobiele kunst die door de wijk te verplaatsen is. Maar zeker geen roest kunstwerken. Wel kunst die goed onderhouden wordt richt de wijk naar de Maas: buit die gunstige omstandigheid meer uit een entree van de wijk die er mag zijn, ontbreekt: mag meer kleur, fleur en geur hebben laat de straatverlichting langer dan tot uur aan start een Opzoomerproject als in Rotterdam huurders dienen te worden aangesproken op bijvoorbeeld tuinonderhoud. Gelijke rechten en plichten voor bewoners wat dit betreft, of het nou huur- of koopwoningen zijn. Dit dient ook te gelden voor aan- en verbouw grote bloembakken, verspreid over de wijk, verhogen de sfeer pak het tunneltje onder de spoorweg aan. Het ziet er niet uit en veroorzaakt gevoelens van onveiligheid 5. Wonen het onderhoud van woningen moet beter. Daarvoor is een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden nodig: wie moet bijvoorbeeld wat doen bij reparatie en vervanging in de woning? voer een actief renovatiebeleid ten aanzien van oude, ongeschikte woningen (o.a. dubbel glas) en grijp een renovatie tevens aan om meer kleur in de wijk te brengen. Geef elk segment een eigen kleur er is veel gevarieerdere woningbouw nodig, goed gespreid over de wijk en door elkaar heen: ook voor ouderen en gehandicapten; seniorenwoningen met uitzicht, zodat er wat te zien is; woningen voor jongeren; zowel goedkope als dure huizen; huizen met verschillende indeling, met en zonder open keuken. velen willen in de wijk blijven wonen. Streef ook naar minder traditionele, maar speelsere woningbouw. Bouw andere typen huizen: geen hoogbouw; geen 7

9 vierkante dozen (flats); minder recht toe, recht aan; geen saaie, eenvormige huizenbouw. Duurdere woningen bijvoorbeeld op de plek van de Katwijkseweg ook is meer variatie en evenwicht in de bevolkingsopbouw noodzakelijk woningen voor allochtonen dienen ook elders in de gemeente beschikbaar te komen maak beter gebruik van woningen mogelijk: enerzijds door woningen die voor meerdere generaties geschikt zijn en door levensloopbestendig bouwen; anderzijds door de doorstroming te bevorderen, o.a. met doorschuifwoningen situeer woningen voor ouderen verspreid over de wijk de sloop van de flats aan de Looiersgaarde en de Vuurijzerstede moet doorgaan sloop van woningen mag niet leiden tot gedwongen verhuizing naar elders betaalbare woningen voor de lagere inkomens blijven zeker in de Valuwe noodzakelijk 6. Zorg en voorzieningen het winkelcentrum moet blijven, voor en van ons allen, maar dan wel helemaal gerenoveerd; ook aan de achterkant. Het ziet er nu niet uit ; het moet geen Turks centrum worden. Minder of meer gevarieerde horeca met leuke gevels. Bijvoorbeeld één cafetaria, één café voor de hele bevolking. Scooters, e.d. weren. Breng palen aan rond het winkelcentrum. Plaats fietsenrekken. Een veilig, schoon, goed toegankelijk, open, overdekt en goed verlicht winkelcentrum met een vrolijke uitstraling. Zonder donkere hoekjes en overzichtelijk. Leg rubberen tegels. En s avonds afsluiten. Meer parkeerplaatsen die gratis moeten blijven. Mogelijk éénrichtingsverkeer instellen (zie ook onder Ontmoeting en communicatie ) een schoon openbaar toilet draagt bij tot een schoon winkelcentrum winkels voor primaire levensbehoeften, waaronder de supermarkt, moeten blijven. Beleid met voorschriften omtrent de verscheidenheid van het aanbod een winkelcentrum onder de spoorlijn kan, maar wellicht te groot, te massaal maak het centrum autoluw, o.a. door auto s onder de grond te laten parkeren de wijk heeft een centrale, multifunctionele wijkaccommodatie voor allen nodig met name voor ouderen zijn goed bereikbare voorzieningen nodig om in de wijk te kunnen blijven wonen (postkantoor; bankfunctie voor geldzaken; mogelijkheid om te pinnen; gezondheidscentrum; huisarts, loketten, e.d.). Ouderen willen graag in de wijk blijven wonen; een belangrijk punt daarbij is: Ik zit overal kort bij. Dit vraagt om een steunpunt voor ouderen ingang van de apotheek rolstoelvriendelijk maken met elektrische deuren bouw ouderenwoningen rondom het hart van de wijk: o.a. een wozoco realiseer een zorgcentrum en een verpleeghuis voor ouderen in het algemeen is voor een leefbare wijk voldoende zorg en dienstverlening nodig. Voorzieningen voor ouderen en jongeren er moet meer en gerichte aandacht komen voor probleemgezinnen 7. Ontmoeting en communicatie versterk de ontmoetingsfunctie (zie Zorg en voorzieningen, hierboven): de wijk mist een hart, terwijl ze met het Valuweplein beschikt over een ideale mogelijkheid daarvoor 8

10 geef het centrum ook de functie van ontmoetingsplek voor iedereen, jong en oud, allochtoon en autochtoon: een multicultureel centrum. Liefst in combinatie met een multifunctioneel, bosachtig park voor ontspanning. Met bomen, bloemen, groen en een botanische tuin. Betrek eventueel de Knaphoek erbij. Een centrum dus dat ook als verblijfsruimte dienst kan doen: met terras, zitgelegenheid, koffie, speelgelegenheid, muziek, e.d. Een cultureel leefplein met sociale functie, (sfeer)verlichting, festiviteiten, kunst, bieb, internetcafé, e.d. Dus ook een uitgaansfunctie voor jong & oud, ook s avonds. Een ronde vorm en een overdekt deel. Bij uitstek de plek om de wijk een goede uitstraling te geven. Het moet er eigenlijk uit gaan zien als een plaza. Men wil een wijk om trots op te zijn. De wijk moet de uitstraling van een dorp krijgen. Met een echt en levendig dorpsplein. Een landelijke uitstraling de bewoners zouden zelf initiatieven moeten nemen tot activiteiten als een buurtvereniging, straatfeesten (voorbeeld Arodaveld), e.d. de integratie van allochtonen en autochtonen is dringend noodzakelijk. Ze verloopt nu moeizaam. Deze integratie is uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van beide kanten. Hierbij is echter het taalprobleem groot. Kinderdagverblijf, peuterspeelzalen en scholen bieden hier perspectief. Verder dienen er interculturele dagen georganiseerd te worden. Hier zijn goed beleid en communicatie nodig de Valuwe moet een wijk worden voor jong & oud, voor groen & grijs. Er moeten in elk geval voldoende activiteiten voor ouderen komen; als je niet uit Cuijk komt, is het heel moeilijk contact te maken de kerk zou ook andere functies moeten krijgen, zoals een multi-reli-functie en ontmoetingsfunctie. De kerk zou bovendien op een andere plek moeten komen. In elk geval moet de kerk zelf opgeknapt worden. Met bloembakken voor de kerk. Ook moet er een moskee zijn een lommerrijk wandelpad met kunst en waterpartijen 8. Verkeer de algehele verkeersveiligheid moet worden verbeterd de drempels zijn geen onverdeeld succes: ze leiden tot sluiproutes en vormen een belemmering voor bijvoorbeeld ambulances. Bovendien ontbreekt hierbij de samenhang tussen straten. Werk veeleer met slingerende straten of verkeerssluizen de 30km-zones noodzaken tot betere voorlichting en strengere controle. Met name de voorrangssituaties zijn verwarrend. Mogelijk alternatief: woonerven er wordt veel geraced, ondanks de 30km-zone: waar blijft de controle? Maak ook Katwijkseweg tot 30km-zone de omheining van speelgelegenheden dient afdoende te zijn één doorgaande weg in de buurt zou de zijstraten ontlasten de bewegwijzering kan op een aantal plekken duidelijk verbeterd worden de verkeersstroom zou meer met eenrichtingswegen geregeld moeten worden gebruik van voetpaden door fietsers en brommers of parkeerders dient streng aangepakt te worden het oversteken van de Katwijkseweg is een hachelijke zaak en vraagt om aanpak verkeersborden staan soms midden op de stoep: erg onhandig, zo niet onmogelijk voor rolstoelgebruikers 9

11 9. Mentaliteit er leven veel gevoelens van angst en onveiligheid, maar hier is uitdrukkelijk ook de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf in het geding. De sociale controle dient versterkt te worden bewoners schuiven teveel en te gemakkelijk af op de overheid. Zwerfvuil bijvoorbeeld veroorzaken ze zelf. Wellicht kan hiertegen de lokzak worden ingezet wijkbewoners geven met klem aan actief betrokken te willen worden bij veranderingen, verbeteringen en vernieuwingen in hun wijk ook kunnen de basisscholen worden ingeschakeld bij acties tegen zwerfvuil en in het algemeen bij verandering van de mentaliteit van de jeugd inzake rommel, e.d. Voer het project waarden en normen vooral ook op scholen uit bewoners dienen zich actief in te zetten bij de aanpak van vernieling en vandalisme. Door samen een front te vormen en buurtpreventie te organiseren bewoners moeten altijd melden/aangifte doen er dient gericht aandacht/controle te komen op probleemplekken, nadrukkelijk in samenwerking met de bewoners de verantwoordelijkheid van ouders voor het gedrag van hun jeugd moet versterkt worden er moet worden geïnvesteerd in mentaliteitsverandering van de bewoners: het is ook hún wijk! Hiervoor moeten dan wel de voorwaarden aanwezig zijn: de bewoners voelen zich alleen staan. Bedoelde voorwaarden zijn bijvoorbeeld: een ander systeem van het ophalen van vuil; betere aanwezigheid politie; strengere aanpak van overtredingen door bijvoorbeeld forse boetes versterking van de sociale binding is een andere, belangrijke voorwaarde. De onverschilligheid van de bewoners moet om: er is meer betrokkenheid nodig. Mogelijkheden voor actieve inzet van bewoners, bijvoorbeeld op het terrein van het beheer van de openbare ruimte door eigen beheer, dienen serieus bekeken te worden. Onverschilligheid verdwijnt alleen als men dingen als eigen ervaart! bewoners moeten elkaar durven aanspreken. Maar dat is nu riskant. Hiervoor zou een training moeten worden aangeboden (voor het geven van zo n training heeft zich reeds een wijkbewoner gemeld!) 10

12 2. Zaken voor de korte of iets langere termijn per segment aan te pakken Segment A Segment B Segment C Segment D Segment E Segment F Hieronder treft u per segment de zaken aan die op de korte of iets langere termijn te realiseren zouden zijn. De overige zaken, voor de lange termijn, vindt u per onderwerp voor alle segmenten samengevat terug in het vorige deel! 11

13 Segment A: Botteliersdreef, Kuipersgaarde, Looiersgaarde, Rietdekkersdreef, Robijnlaan , Wolweversgaarde, Zadelmakersdreef en Zwaardvegersstede Gespreksgroepen A1 en A2 Zwerfvuil en grofvuil plaats 4x per jaar gedurende een dag een grote container voor grofvuil, eventueel samen betalen. Mag bij Theo Jacobs, Wolweversgaarde 5, op het grasveld voor zijn huis. Of 1x per maand de vuilnis-/kraakwagen voor grofvuil bij het Merletcollege en basisschool t Startblok en bij kinderspeelplaatsen worden veel lege blikjes, flessen, lege zakken van snoep en chips, enz. op straat en in de tuinen gegooid > plaats blikvangers ; plaats meer openbare prullenbakken bij de scholen en de fietsenstalling maak een extra HUP bij de Galberg Leefomgeving de rozenperken zijn na 30 jaar niet meer om aan te zien > vervangen door vrolijke, gele struikjes als bij het Merletcollege, in kleinere bloemperken het speeltuintje mag wel eens verfraaid worden > een haag er omheen, zodat kleine kinderen niet de straat op kunnen rennen en grote kinderen er niet met brommers kunnen rondhangen; rubberen tegels onder de speelattributen kap de grote, oude bomen tussen het Merletcollege en het kinderdagverblijf vanwege de overlast: afbrekende takken, plakkende zaadjes, weinig licht in de huizen. Plant hiervoor in de plaats kleinere bomen Drugsprobleem handel in drugs in een woning aan de Rietdekkersdreef; gebruikers rijden af en aan. Omwonenden ondervinden hiervan overlast, durven s avonds de deur niet meer open te doen en houden hun hart vast als hun kinderen nog niet thuis zijn, enz. > sluit het pad achter de woning aan één kant af; plaats extra verlichting, tevens goed ter voorkoming van de regelmatige diefstal uit auto s; gedoog geen handel Verkeer aan de Robijnlaan, bij het Merletcollege en t Startblok, is de verkeerssituatie onveilig. Zo ook bij het kinderdagverblijf, tussen half 8 en 9 uur en tussen 17 en 18 uur > verplaats de ingang van zowel het Merletcollege als t Startblok naar de zijkant. Maak een echte bushalte in de groenstrook en leg naast het voetpad een fietspad aan (de problemen zijn al eerder door omwonenden voorspeld, maar er is niet naar geluisterd) laat mensen die bij het kinderdagverblijf werken, hun auto 10 meter verderop parkeren, op de grindstrook bij de volkstuinen. Hierdoor komen aan de Zwaardvegersstede parkeerplaatsen vrij voor de ouders. Geef met witte markering aan waar wel en waar niet mag worden geparkeerd groot gebrek aan parkeerplaatsen bij de moskee, vooral op vrijdagmiddag en op hoogtijdagen, en bij activiteiten in Checkpoint en de jeu de boulesbaan. Gevaarlijke situaties en een regen van bekeuringen vanwege het parkeren op de grasstrook bij de kinderboerderij > offer wat groen ten westen en ten oosten van Checkpoint op ten behoeve van parkeerhavens 12

14 tussen Checkpoint en de Robijnlaan ontbreekt het trottoir, zodat je als voetganger vogelvrij bent > zorg alsnog voor de aanleg van dit ontbrekende stuk trottoir, inclusief fietspad. En leg een zebrapad aan bij de kinderboerderij leg een voet- en fietspad aan tussen Wolweversgaarde en Toermalijnlaan, achter het Merletcollege het groen voldoende snoeien ten behoeve van de verkeersveiligheid Jeugd jongeren veroorzaken in dit segment veel overlast, vooral in de zomermaanden, omdat er voor hen nergens iets te beleven valt. De deelnemers aan de gespreksgroep zijn heel blij dat deze jongeren een apart werkgroepje hebben gevormd. En hopen dat er iets positiefs uit voortkomt zorg voor locaties voor activiteiten voor de jeugd, waaronder voldoende sporten speelvelden. Een suggestie: links van de volkstuinen een trapveldje, met een directiekeet/hangplek voor de jeugd van 14 tot 18 jaar, gescheiden van het kamp Ontmoeting organiseer buurtfeesten richt buurtverenigingen op 13

15 Segment B: Arodaveld, Crusaatstede, Galberg, Gardeniersdreef, Goudenrijderstede 19-93/34-52, In t Hoefijzer, Keurvorsterstede 14-30, Leeuwengrootstede, Patakondreef, Vuurijzerstede 2-70 Gespreksgroepen B1 en B2 Zwerfvuil en grofvuil het zwerfvuil en grofvuil, vooral in het Ganzenbos, moeten verdwijnen > haal 1x per maand het grofvuil op. Voer de lokzak in verplaats de kliko van de Vuurijzerstede richting de HUP. Deze kliko dient beter geleegd te worden; nu blijft er restafval achter waardoor er in het donker extra vuil bij gedeponeerd wordt Leefomgeving pak de rommelige en vuile tuintjes en omgeving aan richt de Knaphoek beter in plaats een lantaarnpaal in het pad tussen In t Hoefijzer 40 en 42 Verkeer zorg voor éénrichtingsverkeer voor In t hoefijzer Jeugd zorg voor faciliteiten voor de jeugd Ouderen zorg voor faciliteiten voor de ouderen Ontmoeting richt kleine buurtverenigingen op organiseer straatfeesten 14

16 Segment C: Angelotstede, Botdragerdreef, Braspenningdreef, Crusaatstede 42-54, Daalderdreef, Goudenrijderstede 1-15/2-32, Guldengaarde 2-54, Mottoendreef, Pistoletdreef, Reaalstede, Rozenobel, Schildendreef, Snaphaandreef, Valuwsedijk Gespreksgroepen C1, C2 en C3 Vuil haal grofvuil op pak zwerfvuil bij de snackbar aan Verkeer voer meer éénrichtingswegen in maak schuine parkeervakken aan de Schildendreef en aan de Angelotstede: meer parkeerplaatsen en netter. Opstelstroken bij scholen. Markeer de parkeerplaatsen de parkeerplaats aan de Reaalstede/Pistoletdreef wordt als voetbalterrein gebruikt; dit kan schade aan geparkeerde auto s veroorzaken > verwijder de paaltjes aan de Reaalstede en verhard een deel van het achterliggende plantsoen om als parkeerplaats te gebruiken bij de garage staan veel auto s, ook schade-auto s: deze horen niet in de wijk maak een doorloopmogelijkheid door het middengazon van de Guldengaarde, ter hoogte van de huisnummers zie strenger toe op het parkeren van auto s op de stoep zorg voor verlichting van het garageplein aan de Angelotstede Veiligheid kijk de brandgangen en poorten aan de Valuwsedijk na verbeter de verlichting in het algemeen en bij garages in het bijzonder de omheining van de speeltuin aan de Reaalstede wordt keer op keer verbogen of doorgeknipt voor een doorloop naar de Katwijkseweg en het plantsoen (om hond uit te laten bijvoorbeeld) > plaats een steviger en hoger hekwerk en maak elders een doorgang het wandelpad voor de garage is onveilig Leefomgeving knap de achtersteegjes op; bij regen veel wateroverlast (Schildendreef) bomen in de Guldengaarde moeten blijven, maar wel goed onderhouden Ontmoeting versterk de ontmoetingsfunctie door activiteiten als een straatfeest en door buurtpreventie te organiseren 15

17 Segment D: Anne Frankstraat, Dukatendreef, Florijnendreef, Guldengaarde 1-41, Jan Campertstraat, Karel Doormanstraat, Parkzicht, Prof. v.d. Brinkstraat 7-21, Rembrandtstraat 2-32, Regiment Stoottroepenstraat, Schellingstede, Stuiverstede, Titus Brandsmastraat, Valuweplein Gespreksgroepen D1 en D2 Wonen wat zijn de plannen met de Beersebaan tegenover de Mottoendreef? Verkeer zorg voor éénrichtingsverkeer in de Florijnendreef leg parkeerplaatsen aan op de groenstrook aan het begin van de Florijnendreef de parkeervakken aan de Guldengaarde dienen beter afgewerkt te worden en er dient éénrichtingsverkeer te komen: niet parkeren aan beide zijden van de straat een aantal drempels is te hoog leg een stoep aan in de Regiment Stoottroepenstraat verbeter de verkeerssituatie bij de spoortunnel Ontmoeting voor het behoud van het goede sociale leven is de organisatie van straatfeesten een goede suggestie Leefomgeving beperk het aantal hoge bomen plaats bankjes in Parkzicht 16

18 Segment E: Dubloendreef, Frans Halsstraat, Keurvorsterstede 1-15/2-12, Prof. v.d. Brinkstraat 6-66, Rembrandtstraat 1-31, Robijnlaan 2-48, Saffierdreef, De Valuwe 78 + flats, Vierlanderdreef, Vuurijzerstede 1-63 Gespreksgroep E Jeugd veilig bereikbare speelplaatsen voor kleine kinderen aan de achterkant van de flat Mgr. Zwijssenstraat en bij de seniorenwoningen aan de Vuurijzerstede en de Robijnlaan ga in gesprek met de jeugd die bij het basketbalveld rondhangt en inventariseer hun wensen; verwijder de parkeerplaatsen aan de kopse kanten; plaats halfhoge hekken; sluit de straat aan de zijde van de Frans Halsstraat af Verkeer zorg voor betere verlichting bij en in de fietstunnel zorg voor een overzichtelijke fuik door éénrichtingsverkeer in de Regiment Stoottroepenstraat en Jan Campertstraat verplaats de ingang van de school naar de Mgr. Zwijssenstraat ten behoeve van de veiligheid voor de kinderen 17

19 Segment F: Diamantdreef, Dr. Ariënsstraat, Dr. Poelsstraat, Kristaldreef, Mgr. Nolensstraat, Mgr. Zwijsenstraat, Opaaldreef, Prof. Alb. Thijmstraat, Prof. v.d. Brinkstraat 68-84, Robijnlaan 1-75, Toermalijnlaan, Topaasdreef Gespreksgroepen F1 en F2 Ontmoeting onderzocht moet worden of er behoefte is aan een buurtvereniging Leefomgeving huurders (eventueel via de woningmaatschappij) en huiseigenaren aanspreken op het bijhouden van hun tuin afwatering/riolering in de Opaaldreef is niet in orde; moet worden aangepakt twee centrale kliko-bakken is te weinig, zeker in de zomer vanwege de stank > plaats er een kliko bij en ledig ze in de zomer elke week; plaats bovendien een ondergrondse glasbak bij de kliko knap het kunstwerk paard met ruiter bij het Merletcollege op plaats grote bloembakken: sfeervol HUP langs de spoorlijn Wonen gelijke rechten en plichten voor huiseigenaren, bijvoorbeeld wat betreft aanen verbouw van de woning de ijzeren (brand)trap veroorzaakt veel geluidsoverlast, vooral s nachts > waar mogelijk met rubber isoleren de toewijzing van de appartementen is niet logisch: jonge mensen wonen beneden, ouderen en minder validen wonen hoger Opaaldreef is een goed voorbeeld voor de wijk Jeugd het basketbalveld anders inrichten en aankleden speelveldjes in onze buurt. Suggestie: sluit een deel van de Le Sage ten Broekstraat af en gebruik het hele deel tussen de weg en de spoorlijn voor speelgelegenheid, een trapveldje en een aparte HUP; rooi de bomen, ze zijn slecht onderhouden en bij harde wind vallen er dikke takken vanaf; plaats aan de spoorzijde een hekwerk voor de veiligheid er is veel voetbaloverlast: tegen muren, auto s en garages. Stel een voetbalverbod in, in combinatie met het voorgestelde trapveldje Verkeer putten in de Opaaldreef liggen verkeerd voor de auto s 18

20 3. Deelnemers & Gespreksleiders Gespreksgroep A1: 20 Gespreksgroep A2: 12 Gespreksgroep B1: 11 Gespreksgroep B2: 15 Gespreksgroep C1: 12 Gespreksgroep C2: 12 Gespreksgroep C3: 21 Gespreksgroep D1: 21 Gespreksgroep D2: 17 Gespreksgroep E: 13 Gespreksgroep F1: 13 Gespreksgroep F2: 9 Totaal deelnemers:

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Franse buurt

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Franse buurt RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK Franse buurt Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil zien. In totaal

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK Italiaanse buurt Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil zien. In

Nadere informatie

Nieuwstraat 4, 4611 RS Bergen op Zoom, tel ;

Nieuwstraat 4, 4611 RS Bergen op Zoom, tel ; Bergen op Zoom, 27 juni 2014 Aan het College van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Betreft: vragen over wijk Nieuw-Borgvliet, kenmerk PvdK/PB/14036

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Resultaten van de Omegawoningen De Woning Stank uit putje (riolering) 2 Sanitair is oud Afvoer is slecht Tocht en vocht; condens Enkel glas

Nadere informatie

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk Resultaten atelier 2 oktober 2009 A1-1 Bouwen aan het Robert Scottplein, maar niet te hoog (maximaal 3 lagen). Bouwen aan de Jan van Galenstraat maximaal 5 lagen met parkeren. Let op rust in de buurt.

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten

Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten 1328 / Herontwikkeling Woonzorgcentrum Tuindorp Oost Utrecht Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wijkschouw: Varvik Datum: 21 april 2015

Wijkschouw: Varvik Datum: 21 april 2015 Wijkschouw Varvik Op 21 april 2015 werd er een wijkschouw gehouden in het gebied Varvik (gebied 13a). Start- en eindpunt van de wandeling was Speeltuin t Varvik. Naast een aantal bewoners waren aanwezig

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Resultaten evaluatie noodopvang vluchtelingen omwonenden. Oktober 2016 Gemeente Oss Rapportage Onderzoek en Statistiek

Resultaten evaluatie noodopvang vluchtelingen omwonenden. Oktober 2016 Gemeente Oss Rapportage Onderzoek en Statistiek Resultaten evaluatie noodopvang vluchtelingen omwonenden Oktober 2016 Gemeente Oss Rapportage Onderzoek en Statistiek 1. Inleiding Voor van de evaluatie van de noodopvang zijn de omwonenden, ondernemers

Nadere informatie

Bewonersavond Koggepark

Bewonersavond Koggepark Bewonersavond Koggepark Woensdag 22 April Aanwezig: 17 bewoners, directeur Digitalis, De Stek, Mooizogoedzo, De Schoor Historie Koggepark Monique van Zandwijk, directeur basisschool de Digitalis startte

Nadere informatie

Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving

Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving Deze checklist is tot stand gekomen ten behoeve van het onderzoeksproject Wijk en Jeugd, waar gekeken wordt naar de fysieke (in)activiteit van kinderen

Nadere informatie

Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015

Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015 Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015 Inleiding Op 22 mei 2015 is de derde buurtschouw uitgevoerd. De twee eerdere zijn gehouden in januari 2014 en april 2013. In november 2014 is een enquête gehouden over

Nadere informatie

Terugkoppeling van de bewonersbijeenkomst over de Jongerenwoningen aan het Saturnusgeel van 7 juli 2015.

Terugkoppeling van de bewonersbijeenkomst over de Jongerenwoningen aan het Saturnusgeel van 7 juli 2015. Terugkoppeling van de bewonersbijeenkomst over de Jongerenwoningen aan het Saturnusgeel van 7 juli 2015. Er waren ongeveer 45 aanwezigen Mede aanwezig: medewerkers woningcorporatie De Goede Woning en de

Nadere informatie

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord Zaterdag 6 mei 2017 1 Algemeen Op zaterdag 6 mei heeft de Dorpsraad een bezoek gebracht aan het centrumnoord, het gebied is begrensd door de Hoofdweg,

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012 Gemeente Haarlem Augustus 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-concept Datum : Augustus 2012 Opdrachtgever :

Nadere informatie

Verkeerssituaties rondom Admiraalsplein. 27 september Situatie: Buiging in hoofdweg, verwarrende

Verkeerssituaties rondom Admiraalsplein. 27 september Situatie: Buiging in hoofdweg, verwarrende A Situatie: Buiging in hoofdweg, verwarrende inrichting en onduidelijke voorrangssituatie. Ideeën: C Dubbel fietspad aan zijde van de weg, wegverhoging verwijderen, haaientanden, duidelijkere verkeersborden.

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien

Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien Kruispunt Liefdelaan/Voorburggracht Nr. 1 Kruispunt Liefdelaan/Voorburggracht.

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Wagenstraat Voetgangersgebied?

Wagenstraat Voetgangersgebied? Wagenstraat Voetgangersgebied? Rapportage Consultatie Wagenstraat voetgangersgebied Bijlagen Den Haag, oktober 2007 Stichting Chinatown Den Haag / Joost Zonneveld BIJLAGE 1 - RESULTATEN INLOOPBIJEENKOMST

Nadere informatie

Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden. Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren?

Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden. Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren? Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren? Augustus 2016 1 Vernieuwing buurtwinkelcentrum De Horden

Nadere informatie

Onderzoek woonservicegebieden

Onderzoek woonservicegebieden Gemeente Dalfsen Onderzoek woonservicegebieden Kern: Lemelerveld Onderzoek uitgevoerd en opgesteld: - Lemelerveld: Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld - Dalfsen: Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen - Nieuwleusen:

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

Lesbrief Planologie van een wijk Waarom is mijn wijk zo ingericht? En hoe zou ik zelf een eigen wijk inrichten?

Lesbrief Planologie van een wijk Waarom is mijn wijk zo ingericht? En hoe zou ik zelf een eigen wijk inrichten? Lesbrief Planologie van een wijk Waarom is mijn wijk zo ingericht? En hoe zou ik zelf een eigen wijk inrichten? Doelstelling: de leerlingen enthousiast maken voor hun omgeving en ze laten ontdekken dat

Nadere informatie

Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012

Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012 Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012 Ontwikkeld door Welzijn Centraal en vrijwilligers. Mede mogelijk gemaakt door Gemeente Leeuwarden, Woon Friesland

Nadere informatie

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Wat kunnen bewoners en ondernemers verwachten van het basisniveau van onderhoud? Voor participatie Een veilige, toegankelijke openbare ruimte waar mensen

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

PLENAIRE REACTIES & GESPREKSTAFELS DORPSOVERLEG TIENRAY d.d. 3 maart 2015

PLENAIRE REACTIES & GESPREKSTAFELS DORPSOVERLEG TIENRAY d.d. 3 maart 2015 PLENAIRE REACTIES & GESPREKSTAFELS DORPSOVERLEG TIENRAY d.d. 3 maart 2015 Na de presentatie door gemeente en initiatiefnemers over ontwikkelingen in Tienray waren de inwoners van Tienray aan zet om te

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen

Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen Postnummer + (deel)gemeente Naam seniorenvereniging Contactpersoon 1 Algemene informatie 1. Onder hoeveel mensen is de enquête verspreid?

Nadere informatie

LEEF. Pilot Hondenbeleid Purmer-Zuid

LEEF. Pilot Hondenbeleid Purmer-Zuid LEEF Pilot Hondenbeleid Purmer-Zuid 1 2 Pilot Hondenbeleid Hondenbeleid > 10 jaar Vastgelegd in APV Evaluatie in afgelopen 3 jaar Projectgroep van Wijkkerngroep In kaart brengen Klachten (mail; Social

Nadere informatie

Woon- en leefregels Portiekwoningen

Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie dan wel de V.V.E. (vereniging

Nadere informatie

Waardekijksessie Vogelenbuurt, Driel

Waardekijksessie Vogelenbuurt, Driel Waardekijksessie Vogelenbuurt, Driel Op vrijdag 12 december heeft de gemeente in samenwerking met Tauw een waardekijksessie georganiseerd voor de bewoners van de Vogelenbuurt in Driel. De deelnemende bewoners

Nadere informatie

Masterplan en Stedenbouwkundig Programma van Eisen Bloemenweide Noord

Masterplan en Stedenbouwkundig Programma van Eisen Bloemenweide Noord #1 Gestart: zondag 12 juli 2015 13:28:37 Laatst gewijzigd: zondag 12 juli 2015 13:44:01 Bestede tijd: 00:15:24 Helaas is bij alle varianten tot nu steeds een onhaalbare ingang getekend vanaf het pleintje

Nadere informatie

5 2-5 jaar 6 achteruit gegaan C, D, F, J ja gm ja ja ja A ja ja ja nee B, F ja ja

5 2-5 jaar 6 achteruit gegaan C, D, F, J ja gm ja ja ja A ja ja ja nee B, F ja ja Vraag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Opmerkingen Respondent: 1 10> jaar 7 achteruit gegaan D ja gm nee ja nee A nee nee - ja A nee ja 2 10> jaar 6 gelijk gebleven B, D nee gm nee ja nee A gm

Nadere informatie

Enquête Leusden. Op 2 mei is de enquête, bestaande uit 10 vragen verstuurd aan 36 adressen (49 personen) Aantal reacties: 27 43% Verstuurd Reacties

Enquête Leusden. Op 2 mei is de enquête, bestaande uit 10 vragen verstuurd aan 36 adressen (49 personen) Aantal reacties: 27 43% Verstuurd Reacties Programma 23 mei 1. Opening 2. Voorstellen 3. Status project 4. Resultaten enquête 5. Pauze/koffie 6. Presentatie vlekkenplan 7. Vervolg project 8. Vragen 9. Afsluiting Op 2 mei is de enquête, bestaande

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Overzicht, geanonimiseerd Pagina 1 van 8. Onderwijs/scholen V = Veiligheid. K = Kindvriendelijk R = Rustige. woonomgeving. P = Parkeren.

Overzicht, geanonimiseerd Pagina 1 van 8. Onderwijs/scholen V = Veiligheid. K = Kindvriendelijk R = Rustige. woonomgeving. P = Parkeren. Pagina 1 van 8 PLUS S = Schone straten V = Veiligheid K = Kindvriendelijk R = Rustige woonomgeving L = Levendigheid / Gezellig H = Woningen N = Milieu/Natuur/Groe W = Winkelaanbod C = Sociale cohesie D

Nadere informatie

Oosterheem: Hoe beoordelen bewoners hun wijk? Lennart Feijen (Commissielid Samenleving) Ing. Ewout den Heijer (Gemeenteraadslid)

Oosterheem: Hoe beoordelen bewoners hun wijk? Lennart Feijen (Commissielid Samenleving) Ing. Ewout den Heijer (Gemeenteraadslid) Oosterheem: Hoe beoordelen bewoners hun wijk? Lennart Feijen (Commissielid Samenleving) Ing. Ewout den Heijer (Gemeenteraadslid) Socialistische Partij Zoetermeer Stadhoudersring 12a 2713 GB ZOETERMEER

Nadere informatie

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Op woensdag 23 september 2015 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd over de herinrichting van het openbaar gebied van de Van

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

ALSMEDE DE STANDPUNTEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS HIEROP

ALSMEDE DE STANDPUNTEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS HIEROP EINDVERSLAG VAN DE INSPRAAKPERIODE MET DAARIN OPGENOMEN DE INSPRAAK- REACTIES M.B.T. DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN IN DE MOESKES, NAMENSTRAAT, VLAANDERENSTRAAT en LUXEMBURGSTRAAT ALSMEDE DE STANDPUNTEN VAN

Nadere informatie

GEMEENTE NIJMEGEN STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG. Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10

GEMEENTE NIJMEGEN STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG. Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10 18-4-2016 GEMEENTE NIJMEGEN STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10 Grootste wens Versoepeling van het parkeerbeleid/betere afvalverwerking. Meest gewaardeerd

Nadere informatie

SPORT & ONTMOETING DE BUNDERS. jong & oud samen sportief

SPORT & ONTMOETING DE BUNDERS. jong & oud samen sportief SPORT & ONTMOETING DE BUNDERS jong & oud samen sportief Inhoud Inhoud 2 wie is de jeugd? 4 wat wenst de jeugd? 4 wat wil de wijk? 4 veiligheid 5 planning 5 financiering 5 netwerk formeel 5 weergave skateplein

Nadere informatie

Fontein Park. Sfeer Extra horeca. Bibliotheek naar Stadshart Lange Nering Oost extra woningen. Intimiteit Extra winkels.

Fontein Park. Sfeer Extra horeca. Bibliotheek naar Stadshart Lange Nering Oost extra woningen. Intimiteit Extra winkels. SENARIO 3 OMPAT ENTRUM In dit scenario is er sprake van een compact centrum tussen Poldertoren en Kettingplein. De Deel blijft voor een groot deel open voor parkeren en evenementen, maar krijgt er extra

Nadere informatie

Nieuwsbrief wijkplatform Voorthuizen Centrum januari 2007

Nieuwsbrief wijkplatform Voorthuizen Centrum januari 2007 Onder dit wijkplatform vallen de volgende straten: Apeldoornsestraat, Bakkersweg (gedeelte tussen de Koninginnelaan en de Apeldoornsestraat), van den Berglaan (gedeelte tussen de Beatrixlaan en de Hoofdstraat),

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

Referentieonderzoek Oude Noorden

Referentieonderzoek Oude Noorden Referentieonderzoek Oude Noorden Positie van de wijk. Het Oude Noorden ligt ten noorden van Rotterdam Centraal. Het is ongeveer 15 minuten lopen of je kan de tram pakken die via de druk bereden straat

Nadere informatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie Concept gebiedsvisie Stadionpark Resultaten participatie 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Verloop participatie 4 Samenvatting algemene reacties 5 Samenvatting Waterfront 6 Samenvatting Stadionontwikkeling 8

Nadere informatie

zeer ontevreden NVT weet niet

zeer ontevreden NVT weet niet Bijlage 1 Tabellen Tabel 1a Tevredenheid over aspecten (Basis = alle respondenten waar betreffende voorziening in de woonomgeving aanwezig is) zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek-Noord

Wijkschouw Helmerhoek-Noord Wijkschouw Helmerhoek-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager J A A R P L A N 2 0 1 3 2 0 1 4 Thema Jongeren Vermindering overlast voetbalveld Frankenskamp Werkgroep Jeugd: Delia Brouwer Verantwoordelijke Vermindering overlast Vervangen van de metalen omheiningen

Nadere informatie

Buurtonderzoek in Rockanje rondom de Moerbeistraat en in Oostvoorne rond de middellandweg op 24 en 25 februari 2017

Buurtonderzoek in Rockanje rondom de Moerbeistraat en in Oostvoorne rond de middellandweg op 24 en 25 februari 2017 BUURTONDERZOEK Westvoorne Buurtonderzoek in Rockanje rondom de Moerbeistraat en in Oostvoorne rond de middellandweg op 24 en 25 februari 2017 Hierbij gaven 46 bewoners aan de deur en 2 via het internet

Nadere informatie

Toelichting op concept Voorlopig Ontwerp Rozenprieelstraat e.o.

Toelichting op concept Voorlopig Ontwerp Rozenprieelstraat e.o. Toelichting op concept Voorlopig Ontwerp Rozenprieelstraat e.o. Betreffende straten: Linschotenstraat tot Rozenprieelstraat, Rozenprieelstraat tussen Linschotenstraat en Van Marumstraat, het toegangspad

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Samenvatting De Leidse burgers hebben vijf aspecten beoordeeld, die betrekking hebben op het onderhoud van de stad en als zodanig onder de medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

BEWONERSAVOND HERINRICHTING JOHAN WAGENAARKADE 27 JUNI 2016

BEWONERSAVOND HERINRICHTING JOHAN WAGENAARKADE 27 JUNI 2016 BEWONERSAVOND HERINRICHTING JOHAN WAGENAARKADE 27 JUNI 2016 Inleiding Projectleider Ronald Roos opent de avond. Hij stelt de collega s van deze avond voor: Zanne Schors (adviseur stedelijke ontwikkeling),

Nadere informatie

Verslag van de ter visie legging van het schetsontwerp Lange Tiendweg te Papendrecht.

Verslag van de ter visie legging van het schetsontwerp Lange Tiendweg te Papendrecht. GEMEENTE PAPENDRECHT Verslag van de ter visie legging van het schetsontwerp Lange Tiendweg te Papendrecht. Bijlage 3: Ingekomen zienswijze en gemeentelijke reactie Ingekomen zienswijzen: Gemeentelijke

Nadere informatie

Leefbaarheid in De Bunders

Leefbaarheid in De Bunders Leefbaarheid in De Bunders Inhoud Introductie Lemon de leefbaarheidsmonitor Achtergrond en opzet Resultaten onderzoek Werkwijze Leefbaarheidsmonitor Lemon meet de beleving van leefbaarheid op buurtniveau;

Nadere informatie

WIJKPLATFORM SCHILDERSKWARTIER

WIJKPLATFORM SCHILDERSKWARTIER WIJKPLATFORM SCHILDERSKWARTIER Notulen vergadering met het dagelijks bestuur en bewoners Datum: Locatie: Aanwezig: 25 januari 2017 om 20.00 uur Wijksteunpunt de Plint, J. Israëlslaan 20 A te Woerden Diverse

Nadere informatie

Criteria voor locatiekeuze ondergrondse containers Mei 2013 Project Omgekeerd Inzamelen, gemeente Arnhem. Nr. Criteria Hard (*) Zacht (*)

Criteria voor locatiekeuze ondergrondse containers Mei 2013 Project Omgekeerd Inzamelen, gemeente Arnhem. Nr. Criteria Hard (*) Zacht (*) Voorkomen hinder 1 De afstand van het hart van de locatie (de OC) tot de gevel van een woning is minimaal 2 meter, maar zo mogelijk groter. 2 Er mag bij aanleg en gebruik van de OC geen schade aan de woning

Nadere informatie

Resultaten enquête buurtbewoners inzake ontwikkelingsplannen Vijverweg 14

Resultaten enquête buurtbewoners inzake ontwikkelingsplannen Vijverweg 14 Resultaten enquête buurtbewoners inzake ontwikkelingsplannen Vijverweg 14 Vraag 1: Wat zijn voor u de belangrijkste zaken waar rekening mee moet worden gehouden bij het maken van plannen voor deze loca@e?

Nadere informatie

Uitslag van de enquête

Uitslag van de enquête Uitslag van de enquête Persoonlijke informatie Leeftijd : Van 18 jaar tot 30 jaar hebben er 9 mensen meegedaan. Van 30 jaar tot 50 jaar hebben er 11 mensen meegedaan. Van 50 jaar tot 70 jaar hebben er

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

Rapport bevindingen enquête Gebied WvPln/Tempelpolderstr/Stadspolderstr Gouda-Goverwelle

Rapport bevindingen enquête Gebied WvPln/Tempelpolderstr/Stadspolderstr Gouda-Goverwelle Rapport bevindingen enquête 2016 Gebied WvPln/Tempelpolderstr/Stadspolderstr Gouda-Goverwelle Moen, J.C. (Jarzy) 11-2-2016 Inleiding Dit rapport is opgemaakt naar aanleiding van de gehouden enquête over

Nadere informatie

Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016

Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016 Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016 1e Werkgroep: Terugblik en vervolg 2e Werkgroep: Thema s 1. Spelen en sport 2. Verkeer en parkeren 3. Groen 4. Verblijf 5. Honden 6. Bruggetje

Nadere informatie

Woon- en leefregels Eengezinswoningen

Woon- en leefregels Eengezinswoningen Woon- en leefregels Eengezinswoningen Woon- en leefregels Eengezinswoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de Woningcorporatie, de Gemeente en de bewoners

Nadere informatie

Reactie gemeente op uw vragen en opmerkingen over de wijk

Reactie gemeente op uw vragen en opmerkingen over de wijk Reactie gemeente op uw vragen en opmerkingen over de wijk Hieronder ziet u alle ontvangen opmerkingen n.a.v. de wijkschouw en ontvangen reacties tijdens de inwonersmiddag/avond 21 juni. Met achter elke

Nadere informatie

Uitkomsten bewonersavond Beusichem, 23 september 2009

Uitkomsten bewonersavond Beusichem, 23 september 2009 Uitkomsten bewonersavond Beusichem, 3 september 009 Jong in Beusichem (0 punten) Onderwerpen Speelplekken/activiteiten Speel- en spelmogelijkheden voor jeugd tussen 0-8 Speeltuin? Sportfaciliteiten jongeren

Nadere informatie

3 Wij willen beachvolleybalvelden, een voetbalveldje en verlichting.

3 Wij willen beachvolleybalvelden, een voetbalveldje en verlichting. Reactie Bewonersavond ontmoetingsplaats Prinses Irenestraat/ Prinses Marijkeweg 16/3 reactie nr Reactie Voorkeur 1 2x Beachvolleybal veld en meer verlichting 2 Beachvolleybalvelden: we willen meedenken

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

Gemeente Uden - Bijeenkomst bewoners Moleneind - Datum Locatie

Gemeente Uden - Bijeenkomst bewoners Moleneind - Datum Locatie Gemeente Uden - Bijeenkomst bewoners Moleneind - Datum Locatie 27 juni 2016 St. Jozefschool, Uden 1 Behouden en veranderen Herinrichting park Moleneind 1 Behouden en veranderen 1.1 Stap 1: behouden en

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Fietsproject, een goed project? 13. ja nee geen mening. NORMANDIESTRAAT - KNIPPEN Buren Bevindingen project: Goed: 10 niet goed: 13 geen mening: 1

Fietsproject, een goed project? 13. ja nee geen mening. NORMANDIESTRAAT - KNIPPEN Buren Bevindingen project: Goed: 10 niet goed: 13 geen mening: 1 NORMANDIESTRAAT - KNIPPEN Buren Bevindingen project: Goed: niet goed: 13 geen mening: 1 14 12 Fietsproject, een goed project? 13 8 6 4 1 2 0 ja nee geen mening Reden: Positief: - Minder verkeer aan schoolpoort

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

Auditieve oefeningen bij het thema: afval en schoonmaken

Auditieve oefeningen bij het thema: afval en schoonmaken Auditieve oefeningen bij het thema: afval en schoonmaken Boek van de week: 1; Lotta ruimt op; Diane Put 2;De vuilnisman; Liesbet Slegers 3;Anna ruimt op 4; Verhaalbegrip: Bij elk boek stel ik de volgende

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

» In gesprek op de weekmarkt. Gebiedsvisie Centraal Capelle Ontwikkelingen Stadshart

» In gesprek op de weekmarkt. Gebiedsvisie Centraal Capelle Ontwikkelingen Stadshart » In gesprek op de weekmarkt Gebiedsvisie Centraal Capelle Ontwikkelingen Stadshart Gebiedsvisie Centraal Capelle Op donderdag 18 juni 2015 presenteerden de wethouders Stedelijke Ontwikkeling en Economische

Nadere informatie

gevraagd om een bushokje richting Etten-leur voor de nonnen en overige bezoekers en gebruikers richting Ettenleur

gevraagd om een bushokje richting Etten-leur voor de nonnen en overige bezoekers en gebruikers richting Ettenleur Stichting Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West Secretariaat Rithsestraat 187 4838 GA Breda + 31 765200785 www.wijkraadbredazw.nl info@wijkraadbredazw.nl wijkschouw 2007 Liesbos Probleem suggestie Wateroverlast

Nadere informatie

Kwalitatief onderzoek Centrumplan Rijen de rode draad. 21 november 2014

Kwalitatief onderzoek Centrumplan Rijen de rode draad. 21 november 2014 Kwalitatief onderzoek Centrumplan Rijen de rode draad 21 november 2014 Inhoudsopgave Doel onderzoek Deelnemers Sentiment Ideeën Supermarkt Verkeersituatie Tijdelijke inrichting Klankbordgroep Tips projectontwikkelaar

Nadere informatie

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats Buurtonderzoekers: Andrea Poppe, Feiko Noorderhaven, Helga Boterman, Patrick van Etten Schrijver verslag: Patrick van Etten Op 08.02.2014 hebben vier leden

Nadere informatie

Tuinonderhoud en achterpaden

Tuinonderhoud en achterpaden Tuinonderhoud en achterpaden waar je thuis bent... Verzorgde tuin, kleine moeite De bewoner is verantwoordelijk voor het tuinonderhoud. Dit is wettelijk zo bepaald. In het besluit kleine herstellingen

Nadere informatie

24 platanen, 24 uren in een dag 4 seizoenen in een jaar

24 platanen, 24 uren in een dag 4 seizoenen in een jaar N W 13 14 12 15 11 16 10 17 9 18 8 19 7 20 6 5 21 22 4 23 3 2 24 1 dag dag da nacht Z iedere plataan staat voor een uur van de dag 13 14 12 15 11 16 10 17 9 18 8 19 7 20 6 5 21 22 4 23 3 2 24 1 door uurverdeling

Nadere informatie

Besluitenlijst wijkgesprek Urmond Oost 22 november 2005 Pater Kolbehuis te Urmond

Besluitenlijst wijkgesprek Urmond Oost 22 november 2005 Pater Kolbehuis te Urmond Besluitenlijst wijkgesprek Urmond Oost 22 november 2005 Pater Kolbehuis te Urmond Aanwezig: Burgemeester A. Barske, de wethouders P. Claessen, H. Govers, M. Gommers. Ongeveer 75 inwoners van Urmond Oost.

Nadere informatie

ONDERWERPEN BURGERAKKOORD ROOSENDAAL

ONDERWERPEN BURGERAKKOORD ROOSENDAAL ONDERWERPEN BURGERAKKOORD ROOSENDAAL Gemeente Roosendaal Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Mei 2017

Nadere informatie

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Koepoortsweg Deen Mariaschool Terugkoppeling Venenlaankwartier 4 en 11 oktober 2016 Programma 19.15 19.25 uur Toelichting

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Buurtverbeterplan. Wetering Westwijk, Vlaardingen. Buurtteam Wetering. Buurtverbeterplan Buurtteam Wetering

Buurtverbeterplan. Wetering Westwijk, Vlaardingen. Buurtteam Wetering. Buurtverbeterplan Buurtteam Wetering Buurtverbeterplan Wetering Westwijk, Vlaardingen Buurtteam Wetering De Westwijk kan beter. Begin dit jaar hebben wij in de buurt Wetering een buurtenquête uitgezet om bewoners te vragen naar hoe zij hun

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

OMNIBUSENQUÊTE onderdeel HUISVUILINZAMELING. -bijlage met de antwoorden op de open vragen-

OMNIBUSENQUÊTE onderdeel HUISVUILINZAMELING. -bijlage met de antwoorden op de open vragen- OMNIBUSENQUÊTE 2010 onderdeel HUISVUILINZAMELING -bijlage met de antwoorden op de open vragen- Zoetermeer, 28 januari 2011 Gemeente Zoetermeer Hoofdafdeling Bestuur Afdeling Facilitair Bedrijf Onderzoek

Nadere informatie

Informatie over het project Buiten Gewoon kunt u volgen via / Wonen, veiligheid & verkeer / Buiten Gewoon

Informatie over het project Buiten Gewoon kunt u volgen via  / Wonen, veiligheid & verkeer / Buiten Gewoon Hieronder leest u een korte samenvatting van de tweede bijeenkomst Buiten Gewoon in Molenbuurt I op donderdag 3 oktober 2013. Aanwezig: 60 belanghebbenden, gespreksleider, wethouder, ambtenaren en 4 raadsleden,

Nadere informatie