In Noord word je gehoord!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In Noord word je gehoord!"

Transcriptie

1 In Noord word je gehoord! Rapport van de gespreksavonden met wijkbewoners van de Valuwe in het kader van de revitalisering - februari De Valuwe, 26 april 2002

2 In Noord word je gehoord! Rapport van de gespreksavonden met wijkbewoners van de Valuwe in het kader van de revitalisering - februari De Valuwe, 26 april 2002

3 WIJKRAAD DE VALUWE Onderwerp: rapportage gespreksavonden revitalisering, februari 2002 de Valuwe, 26 april 2002 Geachte deelnemers gespreksavonden en andere lezers, In dit rapport vindt u de volledige weergave van de resultaten van de gespreksavonden in verband met de revitalisering van de Valuwe. Deze gespreksavonden vonden plaats in twee rondes, in de laatste twee weken van februari Allereerst is dit rapport bedoeld voor de deelnemers aan deze gespreksavonden. Om hun inzet vast te leggen en te bekrachtigen. Hun betrokkenheid en actieve inbreng zullen er in belangrijke mate toe bijdragen dat de revitalisering een goede kans van slagen heeft. Verder zal dit rapport worden toegestuurd aan: Burgemeester Schoots: zijn aanwezigheid tijdens de tweede ronde was een belangrijk signaal van de bestuurlijke betrokkenheid bij de revitalisering De werkgroep revitalisering die het uiteindelijke masterplan voor de revitalisering moet afleveren Companen, het bureau dat de totstandkoming van het masterplan begeleidt De Cuijkse politiek die uiteindelijk moet beslissen over het masterplan en de aanpak van de revitalisering Instanties die een belangrijke rol spelen bij de revitalisering: woningmaatschappij Maasland, de scholen, de politie, Stichting Samenlevingsopbouw, de parochie St. Jozef, de moskeeën, de ondernemers, de wijkraad, e.a. Waarom deze gespreksavonden Wijkraad de Valuwe heeft het initiatief tot deze gespreksavonden genomen. Met als doel de verhoudingen tussen overheid en instanties enerzijds en bewoners anderzijds nieuw leven in te blazen: meer openheid over en weer; meer dialoog, meer samen verantwoordelijk zijn. Het streven daarbij is dat de bewoners mede-eigenaar worden van hun wijk: in woord en daad. Hiervoor is noodzakelijk dat de bewoners vanaf het allereerste begin concrete invloed hebben. Dat wil zeggen: al bij de ontwikkeling van de eerste gedachten en plannen. Groot succes Zonder enige reserve kan worden geconcludeerd dat de gespreksavonden een groot succes zijn geworden. De wijkraad had de wijk in 6 segmenten verdeeld en daarbij heel voorzichtig gerekend/gehoopt op zo n 10 deelnemers per segment: 60 deelnemers dus. Het werden er 176 (230 aanmeldingen)! In plaats van de 6 geplande gespreksgroepen werden het er 12. Een flinke organisatorische klus extra voor de wijkraad, maar met veel plezier gedaan. Ook kwalitatief waren de gespreksavonden een succes: de betrokkenheid van de bewoners was groot en hun inbreng leverde veel informatie en ideeën op. 2

4 Opzet rapport Dit rapport bestaat uit vier delen: 1. de bundeling van zaken uit de gespreksgroepen die betrekking hebben op de lange termijn. Deze zaken dienen hun plek te krijgen in het masterplan of de verdere uitwerking daarna 2. de concrete klachten en zaken die op korte en iets langere termijn aangepakt kunnen en moeten worden. Deze zaken worden per segment weergegeven 3. lijst van deelnemers en gespreksleiders per gespreksgroep 4. bijlagen met apart ingeleverde suggesties Hopelijk valt het rapport bij u in de smaak. Het heeft enige tijd op zich laten wachten, maar wellicht heeft u daarvoor begrip. Het werk van de wijkraad is immers puur vrijwilligerswerk. En het maken van dit rapport was een tijdrovend karwei. De wijkraad zal zich actief blijven inzetten om deze positieve ontwikkeling vast te houden en verder te stimuleren. Binnenkort zal zij hierover voorstellen doen. De wijkraad hoopt en rekent daarbij op dezelfde inzet van de wijkbewoners. Misschien gaan nog meer bewoners actief meedoen. Hoort, zegt het voort. Rest ons nog hier uitdrukkelijk melding te maken van de goede ondersteuning bij de organisatie van de gespreksavonden door Stichting Samenlevingsopbouw. En uiteraard ook van de inzet van de gespreksleiders. Bedankt daarvoor. Wijkraad de Valuwe, namens deze, Marius van den Elzen, voorzitter. P.S.: dit rapport is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Dit geeft echter geen garantie dat er geen fouten in staan, bijvoorbeeld wat betreft de namen van de deelnemers die soms wat moeilijk leesbaar waren. Er is naar volledigheid gestreefd, maar wellicht is hier en daar iets vergeten. Bij voorbaat excuses hiervoor. Ook was het een hele klus zaken voor de lange termijn (deel 1) en voor de korte en iets langere termijn (deel 2) goed te scheiden. Sommige zaken staan er misschien dus 2x in of staan wellicht in het verkeerde deel. En uiteraard staan er tegenstrijdige dingen in. Anders was er ook geen discussie nodig. 3

5 1. Zaken voor de lange termijn gebundelde resultaten van alle twaalf gespreksgroepen ter verwerking in het masterplan revitalisering in rubrieken geordend: 1. Relatie tussen bewoners en overheid/instanties 2. (Openbare) veiligheid 3. Jeugd 4. Leefomgeving 5. Wonen 6. Zorg en voorzieningen 7. Ontmoeting en communicatie 8. Verkeer 9. Mentaliteit 4

6 1. Relatie tussen bewoners en overheid/instanties de bewoners dringen er met klem op aan actief bij plannen, met name in de openbare ruimte, betrokken te worden! Neem hen serieus. Dit dient een absolute prioriteit te zijn. Hierdoor is een aantal zaken immers veel beter haalbaar: ook in financiële zin geef de plekken die nu nog een onbekende bestemming hebben (bijvoorbeeld de voormalige Waai), invulling met directe betrokkenheid van de omwonenden in hoeverre neemt de gemeente wijkbewoners serieus? In hoeverre zijn de plannen voor de revitalisering al beklonken? Gaat het hier slechts om verkiezingspraat? Deze vragen komen op door het krantenbericht dat de sloop van de flats aan de Looiersgaarde niet doorgaat afwikkeling van klachten duurt lang of men hoort zelfs niets meer de achterstelling van de Valuwe moet nu, na 40 jaar, ook echt opgeheven worden. Het grote geld dient nu echt naar de Valuwe te gaan stel een wijkmeester aan als vaste contactpersoon tussen wijk en gemeente gemeente en instanties moeten niet langer zaken naar elkaar doorschuiven. Mensen worden hierdoor niet gehoord en niet geholpen de aanwezigheid van de burgemeester bij de tweede ronde gespreksavonden wordt zeer gewaardeerd de wijkraad zou dergelijke gespreksavonden elk half jaar moeten organiseren 2. (Openbare) veiligheid het is ontoelaatbaar dat flats niet voldoen aan de veiligheidsnormen (brand; vluchtroutes) de aanwezigheid van met name het tankstation aan de Guldengaarde past niet in de wijk er leven veel gevoelens van angst, overlast en onveiligheid, ook met het oog op de eigen kinderen. Streng aanpakken en niet gedogen (zie ook onder Mentaliteit ) men durft kinderen niet meer alleen naar de winkel te sturen als het donker wordt. Criminaliteit is na elven groot en divers; men durft s avonds vanuit het café niet door het winkelcentrum naar huis. Snelle oplossing geboden; de situatie escaleert op diverse plekken worden drugs verhandeld; gebruikers rijden af en aan. gevoelens van onveiligheid hangen ook veel samen met de jeugd en het verkeer (zie hieronder Jeugd en Verkeer ) verbeter de verlichting in het algemeen, ook in het buitengebied bij bushalte, overzijde spoor en in de sportlaan politie komt te laat of niet; bewoners voelen zich alleen staan extra toezicht op harde kern probleemveroorzakers 3. Jeugd voor de jeugd is in de wijk niets te doen; hangjongeren - geen mogelijkheden (plek, gebouw, sportzaal, grote activiteitenruimte) (zie ook Mentaliteit ). Suggestie: een honk voor de jongeren in de schoolgebouwen aan de Rozenobel. De verveling dient te worden tegengegaan samenscholing jongeren in winkelcentrum en elders komt bedreigend over; met name s avonds vandalisme door de jeugd moet worden aangepakt; gebruik tegen vandalisme bestand materiaal 5

7 speelruimte voor de kleintjes: vlakbij huis, veilig bereikbaar speelruimte tussen de huizen aan de achterkant, zoals tussen de Florijnendreef en Parkzicht, met groen ertussen meer variatie in speelgelegenheden, op maat van de leeftijd. Met meer fantasie (vaak ook nog goedkoper), gezellig en goed onderhouden zorg voor meer klauterbomen maak jongeren onderdeel van het geheel: communiceer met de jeugd organiseer jeugd infopunt, cursussen en voldoende begeleiding jongeren. Jeugdactiviteiten gericht op integratie en samenwerking gelegenheid tot voetballen op geschikte plekken in combinatie met een voetbalverbod tegen muren, auto s en garagedeuren zorg voor een jongerencentrum met activiteiten voor de jeugd van 14 tot 18 jaar in het Ganzenbos 4. Leefomgeving veel leed ligt er op dit terrein: men wil op z n minst een schone en veilige wijk het slechte imago van de wijk moet verdwijnen: positieve p.r. nodig hoge prioriteit voor onderhoud en verbetering van de bestrating, inclusief de riolering en trottoirs. Er zijn al goede voorbeelden van, zoals de Dukatendreef. Zorg voor obstakelvrije en rolstoelvriendelijke straten. Voorkom te brede hagen over de trottoirs. En pak onderhoud en beheer vooral planmatig en gelijkmatig aan parkeerproblemen veroorzaken veel overlast en irritatie. Zie deel 2 voor concrete suggesties. Bevorder het parkeren op eigen terrein. Zorg voor voldoende en veilige parkeerplaatsen. Mensen parkeren nu noodgedwongen in een andere straat dan waarin ze zelf wonen. Ook worden auto s door mensen geparkeerd die niet in de buurt wonen, en deze daar dan weken, maanden soms, laten staan; een telefoontje naar de gemeente lost niets op. Wat kunnen de wijkbewoners hier aan doen? Laat mensen hun auto voor de deur parkeren en ontlast zo de omliggende straten van deze auto s. Ondergronds, onder de huizen, parkeren. Maak van het brede plantsoen aan de Katwijkseweg deels parkeergelegenheid ook de aanpak van (zwerf)vuil en hondenpoep scoort flink. Het zit de mensen heel hoog (zie ook Mentaliteit ). Vele suggesties: vast tarief per huishouden voor ophalen vuil, naar analogie van waterschapslasten; haal grofvuil regelmatig en gratis op; voer grijze kliko in; reinig kliko s of voorzie ze van binnenzakken; ledig tijdig de afvalbakken en plaats meer bladmanden. Plaats ook meer openbare vuilnisbakken en blikvangers, op de goede plekken zoals bij de scholen. Plaats een vaste of mobiele container om grofvuil kosteloos in te doen. Meer en strengere controle, vergroot de pakkans. Over vijf jaar troepvrij. Kosten afvalverwerking (Haps, vuilniszak) zijn te hoog. Vuilniszakken zijn niet stevig. En hou ook het Maaspad schoon, vrij van schapenkeutels. groen met beleid: meer variatie en goed onderhouden. Geen eenheidsworst, hoogstammende bomen, vooral ook gras en niet dat gele spul. De Valuwe moet veel groener dan nu. Werk de overlast weg van oude bomen die door hun wortels de bestrating omhoog duwen. Voorkom dat bomen zo kort worden gesnoeid dat ze sterven en daarna gerooid worden verbeter de verlichting en het onderhoud van de loop-, zij- en vooral de achterpaden: nu leiden ze tot struikelen, wateroverlast, kleine criminaliteit en 6

8 zwerfvuil. Deze aanpak van de achterpaden zal het gevoel van veiligheid versterken uniforme schuttingen aan de achterzijde van huizen geven een minder rommelige aanblik ga bekladden van muren tegen pak vernieling en vandalisme aan (zie ook Mentaliteit ) de Ford-garage hoort niet in de wijk de wijk dient rolstoelvriendelijk ingericht te worden er dient een gedegen onderhoudsplan van de openbare ruimte te komen meer controle in het algemeen en meer aandacht voor probleemplekken: stel een milieuwachter in de wijk aan; meer blauw op straat en een wijkagent; stel een stadswacht aan in de hele wijk kleine parkjes verspreid over de wijk zullen de leefomgeving aanmerkelijk verbeteren. Dat geldt ook voor een groot park met wandelpaden voor de hele wijk; verschillende mogelijkheden zijn hiertoe aan te wijzen: Ganzenbos, Katwijkseweg, eventueel in combinatie met sportpark, en het centrum zorg in elk geval voor mogelijkheden voor ruimtelijke sport, bijvoorbeeld een golfbaan bij de wijk schotelantennes zijn geen verfraaiing: regel een multicultureel zenderpakket via de CAI het woonvolume is niet heilig. Bovendien biedt het verplaatsen van de Groenendijkse Kampen uitbreidingsmogelijkheden voor de Valuwe ook wordt uitdrukkelijk gepleit voor meer kunst in de wijk. Bijvoorbeeld ook mobiele kunst die door de wijk te verplaatsen is. Maar zeker geen roest kunstwerken. Wel kunst die goed onderhouden wordt richt de wijk naar de Maas: buit die gunstige omstandigheid meer uit een entree van de wijk die er mag zijn, ontbreekt: mag meer kleur, fleur en geur hebben laat de straatverlichting langer dan tot uur aan start een Opzoomerproject als in Rotterdam huurders dienen te worden aangesproken op bijvoorbeeld tuinonderhoud. Gelijke rechten en plichten voor bewoners wat dit betreft, of het nou huur- of koopwoningen zijn. Dit dient ook te gelden voor aan- en verbouw grote bloembakken, verspreid over de wijk, verhogen de sfeer pak het tunneltje onder de spoorweg aan. Het ziet er niet uit en veroorzaakt gevoelens van onveiligheid 5. Wonen het onderhoud van woningen moet beter. Daarvoor is een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden nodig: wie moet bijvoorbeeld wat doen bij reparatie en vervanging in de woning? voer een actief renovatiebeleid ten aanzien van oude, ongeschikte woningen (o.a. dubbel glas) en grijp een renovatie tevens aan om meer kleur in de wijk te brengen. Geef elk segment een eigen kleur er is veel gevarieerdere woningbouw nodig, goed gespreid over de wijk en door elkaar heen: ook voor ouderen en gehandicapten; seniorenwoningen met uitzicht, zodat er wat te zien is; woningen voor jongeren; zowel goedkope als dure huizen; huizen met verschillende indeling, met en zonder open keuken. velen willen in de wijk blijven wonen. Streef ook naar minder traditionele, maar speelsere woningbouw. Bouw andere typen huizen: geen hoogbouw; geen 7

9 vierkante dozen (flats); minder recht toe, recht aan; geen saaie, eenvormige huizenbouw. Duurdere woningen bijvoorbeeld op de plek van de Katwijkseweg ook is meer variatie en evenwicht in de bevolkingsopbouw noodzakelijk woningen voor allochtonen dienen ook elders in de gemeente beschikbaar te komen maak beter gebruik van woningen mogelijk: enerzijds door woningen die voor meerdere generaties geschikt zijn en door levensloopbestendig bouwen; anderzijds door de doorstroming te bevorderen, o.a. met doorschuifwoningen situeer woningen voor ouderen verspreid over de wijk de sloop van de flats aan de Looiersgaarde en de Vuurijzerstede moet doorgaan sloop van woningen mag niet leiden tot gedwongen verhuizing naar elders betaalbare woningen voor de lagere inkomens blijven zeker in de Valuwe noodzakelijk 6. Zorg en voorzieningen het winkelcentrum moet blijven, voor en van ons allen, maar dan wel helemaal gerenoveerd; ook aan de achterkant. Het ziet er nu niet uit ; het moet geen Turks centrum worden. Minder of meer gevarieerde horeca met leuke gevels. Bijvoorbeeld één cafetaria, één café voor de hele bevolking. Scooters, e.d. weren. Breng palen aan rond het winkelcentrum. Plaats fietsenrekken. Een veilig, schoon, goed toegankelijk, open, overdekt en goed verlicht winkelcentrum met een vrolijke uitstraling. Zonder donkere hoekjes en overzichtelijk. Leg rubberen tegels. En s avonds afsluiten. Meer parkeerplaatsen die gratis moeten blijven. Mogelijk éénrichtingsverkeer instellen (zie ook onder Ontmoeting en communicatie ) een schoon openbaar toilet draagt bij tot een schoon winkelcentrum winkels voor primaire levensbehoeften, waaronder de supermarkt, moeten blijven. Beleid met voorschriften omtrent de verscheidenheid van het aanbod een winkelcentrum onder de spoorlijn kan, maar wellicht te groot, te massaal maak het centrum autoluw, o.a. door auto s onder de grond te laten parkeren de wijk heeft een centrale, multifunctionele wijkaccommodatie voor allen nodig met name voor ouderen zijn goed bereikbare voorzieningen nodig om in de wijk te kunnen blijven wonen (postkantoor; bankfunctie voor geldzaken; mogelijkheid om te pinnen; gezondheidscentrum; huisarts, loketten, e.d.). Ouderen willen graag in de wijk blijven wonen; een belangrijk punt daarbij is: Ik zit overal kort bij. Dit vraagt om een steunpunt voor ouderen ingang van de apotheek rolstoelvriendelijk maken met elektrische deuren bouw ouderenwoningen rondom het hart van de wijk: o.a. een wozoco realiseer een zorgcentrum en een verpleeghuis voor ouderen in het algemeen is voor een leefbare wijk voldoende zorg en dienstverlening nodig. Voorzieningen voor ouderen en jongeren er moet meer en gerichte aandacht komen voor probleemgezinnen 7. Ontmoeting en communicatie versterk de ontmoetingsfunctie (zie Zorg en voorzieningen, hierboven): de wijk mist een hart, terwijl ze met het Valuweplein beschikt over een ideale mogelijkheid daarvoor 8

10 geef het centrum ook de functie van ontmoetingsplek voor iedereen, jong en oud, allochtoon en autochtoon: een multicultureel centrum. Liefst in combinatie met een multifunctioneel, bosachtig park voor ontspanning. Met bomen, bloemen, groen en een botanische tuin. Betrek eventueel de Knaphoek erbij. Een centrum dus dat ook als verblijfsruimte dienst kan doen: met terras, zitgelegenheid, koffie, speelgelegenheid, muziek, e.d. Een cultureel leefplein met sociale functie, (sfeer)verlichting, festiviteiten, kunst, bieb, internetcafé, e.d. Dus ook een uitgaansfunctie voor jong & oud, ook s avonds. Een ronde vorm en een overdekt deel. Bij uitstek de plek om de wijk een goede uitstraling te geven. Het moet er eigenlijk uit gaan zien als een plaza. Men wil een wijk om trots op te zijn. De wijk moet de uitstraling van een dorp krijgen. Met een echt en levendig dorpsplein. Een landelijke uitstraling de bewoners zouden zelf initiatieven moeten nemen tot activiteiten als een buurtvereniging, straatfeesten (voorbeeld Arodaveld), e.d. de integratie van allochtonen en autochtonen is dringend noodzakelijk. Ze verloopt nu moeizaam. Deze integratie is uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van beide kanten. Hierbij is echter het taalprobleem groot. Kinderdagverblijf, peuterspeelzalen en scholen bieden hier perspectief. Verder dienen er interculturele dagen georganiseerd te worden. Hier zijn goed beleid en communicatie nodig de Valuwe moet een wijk worden voor jong & oud, voor groen & grijs. Er moeten in elk geval voldoende activiteiten voor ouderen komen; als je niet uit Cuijk komt, is het heel moeilijk contact te maken de kerk zou ook andere functies moeten krijgen, zoals een multi-reli-functie en ontmoetingsfunctie. De kerk zou bovendien op een andere plek moeten komen. In elk geval moet de kerk zelf opgeknapt worden. Met bloembakken voor de kerk. Ook moet er een moskee zijn een lommerrijk wandelpad met kunst en waterpartijen 8. Verkeer de algehele verkeersveiligheid moet worden verbeterd de drempels zijn geen onverdeeld succes: ze leiden tot sluiproutes en vormen een belemmering voor bijvoorbeeld ambulances. Bovendien ontbreekt hierbij de samenhang tussen straten. Werk veeleer met slingerende straten of verkeerssluizen de 30km-zones noodzaken tot betere voorlichting en strengere controle. Met name de voorrangssituaties zijn verwarrend. Mogelijk alternatief: woonerven er wordt veel geraced, ondanks de 30km-zone: waar blijft de controle? Maak ook Katwijkseweg tot 30km-zone de omheining van speelgelegenheden dient afdoende te zijn één doorgaande weg in de buurt zou de zijstraten ontlasten de bewegwijzering kan op een aantal plekken duidelijk verbeterd worden de verkeersstroom zou meer met eenrichtingswegen geregeld moeten worden gebruik van voetpaden door fietsers en brommers of parkeerders dient streng aangepakt te worden het oversteken van de Katwijkseweg is een hachelijke zaak en vraagt om aanpak verkeersborden staan soms midden op de stoep: erg onhandig, zo niet onmogelijk voor rolstoelgebruikers 9

11 9. Mentaliteit er leven veel gevoelens van angst en onveiligheid, maar hier is uitdrukkelijk ook de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf in het geding. De sociale controle dient versterkt te worden bewoners schuiven teveel en te gemakkelijk af op de overheid. Zwerfvuil bijvoorbeeld veroorzaken ze zelf. Wellicht kan hiertegen de lokzak worden ingezet wijkbewoners geven met klem aan actief betrokken te willen worden bij veranderingen, verbeteringen en vernieuwingen in hun wijk ook kunnen de basisscholen worden ingeschakeld bij acties tegen zwerfvuil en in het algemeen bij verandering van de mentaliteit van de jeugd inzake rommel, e.d. Voer het project waarden en normen vooral ook op scholen uit bewoners dienen zich actief in te zetten bij de aanpak van vernieling en vandalisme. Door samen een front te vormen en buurtpreventie te organiseren bewoners moeten altijd melden/aangifte doen er dient gericht aandacht/controle te komen op probleemplekken, nadrukkelijk in samenwerking met de bewoners de verantwoordelijkheid van ouders voor het gedrag van hun jeugd moet versterkt worden er moet worden geïnvesteerd in mentaliteitsverandering van de bewoners: het is ook hún wijk! Hiervoor moeten dan wel de voorwaarden aanwezig zijn: de bewoners voelen zich alleen staan. Bedoelde voorwaarden zijn bijvoorbeeld: een ander systeem van het ophalen van vuil; betere aanwezigheid politie; strengere aanpak van overtredingen door bijvoorbeeld forse boetes versterking van de sociale binding is een andere, belangrijke voorwaarde. De onverschilligheid van de bewoners moet om: er is meer betrokkenheid nodig. Mogelijkheden voor actieve inzet van bewoners, bijvoorbeeld op het terrein van het beheer van de openbare ruimte door eigen beheer, dienen serieus bekeken te worden. Onverschilligheid verdwijnt alleen als men dingen als eigen ervaart! bewoners moeten elkaar durven aanspreken. Maar dat is nu riskant. Hiervoor zou een training moeten worden aangeboden (voor het geven van zo n training heeft zich reeds een wijkbewoner gemeld!) 10

12 2. Zaken voor de korte of iets langere termijn per segment aan te pakken Segment A Segment B Segment C Segment D Segment E Segment F Hieronder treft u per segment de zaken aan die op de korte of iets langere termijn te realiseren zouden zijn. De overige zaken, voor de lange termijn, vindt u per onderwerp voor alle segmenten samengevat terug in het vorige deel! 11

13 Segment A: Botteliersdreef, Kuipersgaarde, Looiersgaarde, Rietdekkersdreef, Robijnlaan , Wolweversgaarde, Zadelmakersdreef en Zwaardvegersstede Gespreksgroepen A1 en A2 Zwerfvuil en grofvuil plaats 4x per jaar gedurende een dag een grote container voor grofvuil, eventueel samen betalen. Mag bij Theo Jacobs, Wolweversgaarde 5, op het grasveld voor zijn huis. Of 1x per maand de vuilnis-/kraakwagen voor grofvuil bij het Merletcollege en basisschool t Startblok en bij kinderspeelplaatsen worden veel lege blikjes, flessen, lege zakken van snoep en chips, enz. op straat en in de tuinen gegooid > plaats blikvangers ; plaats meer openbare prullenbakken bij de scholen en de fietsenstalling maak een extra HUP bij de Galberg Leefomgeving de rozenperken zijn na 30 jaar niet meer om aan te zien > vervangen door vrolijke, gele struikjes als bij het Merletcollege, in kleinere bloemperken het speeltuintje mag wel eens verfraaid worden > een haag er omheen, zodat kleine kinderen niet de straat op kunnen rennen en grote kinderen er niet met brommers kunnen rondhangen; rubberen tegels onder de speelattributen kap de grote, oude bomen tussen het Merletcollege en het kinderdagverblijf vanwege de overlast: afbrekende takken, plakkende zaadjes, weinig licht in de huizen. Plant hiervoor in de plaats kleinere bomen Drugsprobleem handel in drugs in een woning aan de Rietdekkersdreef; gebruikers rijden af en aan. Omwonenden ondervinden hiervan overlast, durven s avonds de deur niet meer open te doen en houden hun hart vast als hun kinderen nog niet thuis zijn, enz. > sluit het pad achter de woning aan één kant af; plaats extra verlichting, tevens goed ter voorkoming van de regelmatige diefstal uit auto s; gedoog geen handel Verkeer aan de Robijnlaan, bij het Merletcollege en t Startblok, is de verkeerssituatie onveilig. Zo ook bij het kinderdagverblijf, tussen half 8 en 9 uur en tussen 17 en 18 uur > verplaats de ingang van zowel het Merletcollege als t Startblok naar de zijkant. Maak een echte bushalte in de groenstrook en leg naast het voetpad een fietspad aan (de problemen zijn al eerder door omwonenden voorspeld, maar er is niet naar geluisterd) laat mensen die bij het kinderdagverblijf werken, hun auto 10 meter verderop parkeren, op de grindstrook bij de volkstuinen. Hierdoor komen aan de Zwaardvegersstede parkeerplaatsen vrij voor de ouders. Geef met witte markering aan waar wel en waar niet mag worden geparkeerd groot gebrek aan parkeerplaatsen bij de moskee, vooral op vrijdagmiddag en op hoogtijdagen, en bij activiteiten in Checkpoint en de jeu de boulesbaan. Gevaarlijke situaties en een regen van bekeuringen vanwege het parkeren op de grasstrook bij de kinderboerderij > offer wat groen ten westen en ten oosten van Checkpoint op ten behoeve van parkeerhavens 12

14 tussen Checkpoint en de Robijnlaan ontbreekt het trottoir, zodat je als voetganger vogelvrij bent > zorg alsnog voor de aanleg van dit ontbrekende stuk trottoir, inclusief fietspad. En leg een zebrapad aan bij de kinderboerderij leg een voet- en fietspad aan tussen Wolweversgaarde en Toermalijnlaan, achter het Merletcollege het groen voldoende snoeien ten behoeve van de verkeersveiligheid Jeugd jongeren veroorzaken in dit segment veel overlast, vooral in de zomermaanden, omdat er voor hen nergens iets te beleven valt. De deelnemers aan de gespreksgroep zijn heel blij dat deze jongeren een apart werkgroepje hebben gevormd. En hopen dat er iets positiefs uit voortkomt zorg voor locaties voor activiteiten voor de jeugd, waaronder voldoende sporten speelvelden. Een suggestie: links van de volkstuinen een trapveldje, met een directiekeet/hangplek voor de jeugd van 14 tot 18 jaar, gescheiden van het kamp Ontmoeting organiseer buurtfeesten richt buurtverenigingen op 13

15 Segment B: Arodaveld, Crusaatstede, Galberg, Gardeniersdreef, Goudenrijderstede 19-93/34-52, In t Hoefijzer, Keurvorsterstede 14-30, Leeuwengrootstede, Patakondreef, Vuurijzerstede 2-70 Gespreksgroepen B1 en B2 Zwerfvuil en grofvuil het zwerfvuil en grofvuil, vooral in het Ganzenbos, moeten verdwijnen > haal 1x per maand het grofvuil op. Voer de lokzak in verplaats de kliko van de Vuurijzerstede richting de HUP. Deze kliko dient beter geleegd te worden; nu blijft er restafval achter waardoor er in het donker extra vuil bij gedeponeerd wordt Leefomgeving pak de rommelige en vuile tuintjes en omgeving aan richt de Knaphoek beter in plaats een lantaarnpaal in het pad tussen In t Hoefijzer 40 en 42 Verkeer zorg voor éénrichtingsverkeer voor In t hoefijzer Jeugd zorg voor faciliteiten voor de jeugd Ouderen zorg voor faciliteiten voor de ouderen Ontmoeting richt kleine buurtverenigingen op organiseer straatfeesten 14

16 Segment C: Angelotstede, Botdragerdreef, Braspenningdreef, Crusaatstede 42-54, Daalderdreef, Goudenrijderstede 1-15/2-32, Guldengaarde 2-54, Mottoendreef, Pistoletdreef, Reaalstede, Rozenobel, Schildendreef, Snaphaandreef, Valuwsedijk Gespreksgroepen C1, C2 en C3 Vuil haal grofvuil op pak zwerfvuil bij de snackbar aan Verkeer voer meer éénrichtingswegen in maak schuine parkeervakken aan de Schildendreef en aan de Angelotstede: meer parkeerplaatsen en netter. Opstelstroken bij scholen. Markeer de parkeerplaatsen de parkeerplaats aan de Reaalstede/Pistoletdreef wordt als voetbalterrein gebruikt; dit kan schade aan geparkeerde auto s veroorzaken > verwijder de paaltjes aan de Reaalstede en verhard een deel van het achterliggende plantsoen om als parkeerplaats te gebruiken bij de garage staan veel auto s, ook schade-auto s: deze horen niet in de wijk maak een doorloopmogelijkheid door het middengazon van de Guldengaarde, ter hoogte van de huisnummers zie strenger toe op het parkeren van auto s op de stoep zorg voor verlichting van het garageplein aan de Angelotstede Veiligheid kijk de brandgangen en poorten aan de Valuwsedijk na verbeter de verlichting in het algemeen en bij garages in het bijzonder de omheining van de speeltuin aan de Reaalstede wordt keer op keer verbogen of doorgeknipt voor een doorloop naar de Katwijkseweg en het plantsoen (om hond uit te laten bijvoorbeeld) > plaats een steviger en hoger hekwerk en maak elders een doorgang het wandelpad voor de garage is onveilig Leefomgeving knap de achtersteegjes op; bij regen veel wateroverlast (Schildendreef) bomen in de Guldengaarde moeten blijven, maar wel goed onderhouden Ontmoeting versterk de ontmoetingsfunctie door activiteiten als een straatfeest en door buurtpreventie te organiseren 15

17 Segment D: Anne Frankstraat, Dukatendreef, Florijnendreef, Guldengaarde 1-41, Jan Campertstraat, Karel Doormanstraat, Parkzicht, Prof. v.d. Brinkstraat 7-21, Rembrandtstraat 2-32, Regiment Stoottroepenstraat, Schellingstede, Stuiverstede, Titus Brandsmastraat, Valuweplein Gespreksgroepen D1 en D2 Wonen wat zijn de plannen met de Beersebaan tegenover de Mottoendreef? Verkeer zorg voor éénrichtingsverkeer in de Florijnendreef leg parkeerplaatsen aan op de groenstrook aan het begin van de Florijnendreef de parkeervakken aan de Guldengaarde dienen beter afgewerkt te worden en er dient éénrichtingsverkeer te komen: niet parkeren aan beide zijden van de straat een aantal drempels is te hoog leg een stoep aan in de Regiment Stoottroepenstraat verbeter de verkeerssituatie bij de spoortunnel Ontmoeting voor het behoud van het goede sociale leven is de organisatie van straatfeesten een goede suggestie Leefomgeving beperk het aantal hoge bomen plaats bankjes in Parkzicht 16

18 Segment E: Dubloendreef, Frans Halsstraat, Keurvorsterstede 1-15/2-12, Prof. v.d. Brinkstraat 6-66, Rembrandtstraat 1-31, Robijnlaan 2-48, Saffierdreef, De Valuwe 78 + flats, Vierlanderdreef, Vuurijzerstede 1-63 Gespreksgroep E Jeugd veilig bereikbare speelplaatsen voor kleine kinderen aan de achterkant van de flat Mgr. Zwijssenstraat en bij de seniorenwoningen aan de Vuurijzerstede en de Robijnlaan ga in gesprek met de jeugd die bij het basketbalveld rondhangt en inventariseer hun wensen; verwijder de parkeerplaatsen aan de kopse kanten; plaats halfhoge hekken; sluit de straat aan de zijde van de Frans Halsstraat af Verkeer zorg voor betere verlichting bij en in de fietstunnel zorg voor een overzichtelijke fuik door éénrichtingsverkeer in de Regiment Stoottroepenstraat en Jan Campertstraat verplaats de ingang van de school naar de Mgr. Zwijssenstraat ten behoeve van de veiligheid voor de kinderen 17

HATERT ONDER DE PANNEN

HATERT ONDER DE PANNEN HATERT ONDER DE PANNEN Toekomstplan voor Hatert Oktober 2001 Directie Wijkaanpak en Leefbaarheid Gemeente Nijmegen 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Waarom dit rapport? 3 1.2 Hoe is het rapport gemaakt?

Nadere informatie

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wijkgericht werken in Kersenboogerd... 4 2. Terugblik vorig wijkplan... 5 3. De Kersenboogerd en ontwikkelingen.... 5 4. Resultaten bewonersenquête...

Nadere informatie

Toekomstagenda Apeldoorn Zuidwest 2009-2012

Toekomstagenda Apeldoorn Zuidwest 2009-2012 Toekomstagenda Apeldoorn Zuidwest 2009-2012 stadsdeel aanpak wijkgericht werken in Apeldoorn 1 2 Toekomstagenda Apeldoorn Zuidwest 2009-2012 stadsdeel aanpak wijkgericht werken in Apeldoorn 3 Inhoud Vooraf

Nadere informatie

WIJKBIJEENKOMST ZUID Donderdag 17 maart 2011

WIJKBIJEENKOMST ZUID Donderdag 17 maart 2011 Donderdag 17 maart 2011 Inhoud. Inhoud...1 Groen 1. Kappen van bomen...2 Groen 2. Onderhoud groenstroken...3 Groen 3. Onderhoud heggen...4 Groen 4. Schoffelen plantsoenen...5 Groen 5. Niet maaien rond

Nadere informatie

Visie op de Czaar Peterbuurt/Oostenburg

Visie op de Czaar Peterbuurt/Oostenburg Visie op de Czaar Peterbuurt/Oostenburg Verslag van de totstandkoming van de buurtspiegel en een buurtvisie van bewoners en ondernemers Dr. Sima Nieborg Bewoners en ondernemers Czaar Peterbuurt/Oostenburg

Nadere informatie

4 februari 2008. Informatie ingewonnen bij circa 175 email adressen verzameld tijdens de buurtenquête, er waren circa 40 reacties

4 februari 2008. Informatie ingewonnen bij circa 175 email adressen verzameld tijdens de buurtenquête, er waren circa 40 reacties 4 februari 2008 Buurtreacties op de vraag wat vindt men van het aanleggen van een kleine sportaccomodatie voor jongeren tegenover de supermarkt aan de breedestraat naast de vijver. Informatie ingewonnen

Nadere informatie

FOTO-ONDERZOEK VERTELT

FOTO-ONDERZOEK VERTELT FOTO-ONDERZOEK VERTELT Beleving van een wijk in beeld april 2006 Dit is ReVa: meewerken aan verbetering 2 Foto-onderzoek vertelt 3 Foto-onderzoek vertelt VOORWOORD - 5-1 INLEIDING - 6-2 DE ONDERZOEKSAANPAK

Nadere informatie

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan Hoorn-Noord 2010-2014 gemeente Hoorn 0 Wijkplan Hoorn-Noord Inhoudsopgave. blz. 1. Opzet 1.1 Wijkplan...2 1.2 Wijkteam...2 1.3 Enquête Hoorn-Noord...2 2 Terugblik

Nadere informatie

Notitie Speelplekkenbeleid gemeente Leek. Stapstenen in Oostindie (foto: Arcadis) Natuurlijk Spelen!

Notitie Speelplekkenbeleid gemeente Leek. Stapstenen in Oostindie (foto: Arcadis) Natuurlijk Spelen! Notitie Speelplekkenbeleid gemeente Leek Stapstenen in Oostindie (foto: Arcadis) Natuurlijk Spelen! Leek oktober 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding pagina 2 Hoofdstuk 2: Visie op speelplekken pagina

Nadere informatie

Haarlem- Oost. Project Beleid & Participatie van Jongeren

Haarlem- Oost. Project Beleid & Participatie van Jongeren Project Beleid & Participatie van Jongeren Haarlem- Oost Projectleden; Jorna Baesjou Marina Branger Maaike Bürmann Monique Demmers Aike van Rijn Souad el Yahyaoui Inhoudsopgave 2 1.1 Voorwoord 3 1.2 Inleiding

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Wijkatlas. IJsselstein-Noord IJSSELSTEIN-NOORD

Wijkatlas. IJsselstein-Noord IJSSELSTEIN-NOORD Wijkatlas IJsselstein-Noord IJSSELSTEIN-NOORD Maak van uw idee een succesvolle activiteit Voor het stappenplan ga naar Onsijsselstein.nl 1 4 Draagvlak en samenwerking Buurtbewoners informeren en enthousiasmeren

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

WIJKKRANT. De Mijlp aal MMV. Wa t e r i n g s e Ve l d DE MIJLPAAL DOORSTART BEWONERSPLATFORM

WIJKKRANT. De Mijlp aal MMV. Wa t e r i n g s e Ve l d DE MIJLPAAL DOORSTART BEWONERSPLATFORM WIIKKRANT WIJKKRANT Wa t e r i n g s e Ve l d De Mijlp aal MMV DE MIJLPAAL Nr. 1 APRIL 2005 De Romeinen gingen ons voor en woonden lang vóór de tuinders in het gebied Parkbuurt Oosteinde; Romeinse boeren

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis.

Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis. Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis. Aanwezig: zie bijgaande presentielijst. 1. Opening. Burgemeester

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d H e l m o n d b i n n e n s t a d Nieuwsbrief n a j a a r 2 0 1 3 Inhoud Semibungalows in aanbouw... 2 Buurtfeest Vossenberg... 3 Kunstwerk in Weverspark... 4 Binnen kijken in de groepswoningen... 5 Bouwen

Nadere informatie

Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom. Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom. November 2008

Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom. Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom. November 2008 Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom 1 November 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Wonen en woonklimaat 6 2.1 Woningbouw 7 2.2 Bouwen in eigen beheer 8 2.3 Wonen en

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren

Zo zijn onze manieren Zo zijn onze manieren Verslag van een inventarisatie van en handreikingen voor het werken met gedragsregels in Eindhoven Drs. A. Huygen Drs. R. Verwijs Maart 2010 2 Inhoud 1 Aanleiding 5 1.1 Probleemstelling

Nadere informatie

Blerick Hout-Blerick Geachte wijkbewoners,

Blerick Hout-Blerick Geachte wijkbewoners, Jaargang 3 nr. 2 juli 2004 Blerick Hout-Blerick Geachte wijkbewoners, Ik hoor u al denken, daar is hij eindelijk! Inderdaad, een aantal weken later, i.v.m. het faillissement van de drukker, Maar deze krant

Nadere informatie

WERKPLAATS JONGEREN ONDERNEMEN IN RHENEN

WERKPLAATS JONGEREN ONDERNEMEN IN RHENEN WERKPLAATS JONGEREN ONDERNEMEN IN RHENEN Jongerenwerkers Mohand Elkhoulati en Kees de Bree In 2010 thema: Jongeren thuis in Rhenen In 2010 zijn we gestart met het netwerkprogramma ivm jongeren. In eerste

Nadere informatie

Dorpsvisie. Wenum Wiesel 2012-2020

Dorpsvisie. Wenum Wiesel 2012-2020 Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012-2020 Colofon Deze Dorpsvisie kwam tot stand dankzij de medewerking van: De inwoners van Wenum Wiesel Werkgroep Dorpsvisie: Maaike van Arkel, Frits J. Beekhuis, Jacob Brobbel,

Nadere informatie

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe September 2011 z nummer 3 z devaluwe.nl Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe Nieuwsbrief revitalisering Inrichting centrum: oud en nieuw Nieuws vanuit Mooiland Maasland Buurtbemiddeling

Nadere informatie

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 De inbreng van Combinatie95 in het gemeentebestuur van Boxtel is de afgelopen bestuursperiode

Nadere informatie

Jaargang 5, nummer 3, oktober 2012. Mitros en de financiële crisis. Nieuwsgierige televisieman wil de diepte in

Jaargang 5, nummer 3, oktober 2012. Mitros en de financiële crisis. Nieuwsgierige televisieman wil de diepte in Jaargang 5, nummer 3, oktober 2012 Mitros en de financiële crisis Nieuwsgierige televisieman wil de diepte in Loopwapen tegen zwerfvuil Een wijk om op te (vr)eten! Colofon Ondiep Exclusief is een gezamenlijke

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost

Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost A2 Maastricht / Speciale bijlage bovengrondse (her)inrichting / juni 2015 Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost 2 Ontwikkeling vastgoed is Anno 2015 moeten grote gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie

De parkeersituatie in en rond de parkeergarage Leerdamhof

De parkeersituatie in en rond de parkeergarage Leerdamhof De parkeersituatie in en rond de parkeergarage Leerdamhof Een enquête onder de bewoners Amsterdam, mei 2013 De uitvoering van deze enquête is mogelijk gemaakt door financiële steun van de Bewonersvereniging

Nadere informatie

September 2004 Jaargang 6

September 2004 Jaargang 6 September 2004 Jaargang 6 nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_ TERUGBLIK De N 792. De werkzaamheden binnen de bebouwde kom zijn inmiddels afgerond tot en met de kruising Rozendaalseweg/Kuiperstraat.

Nadere informatie