In Noord word je gehoord!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In Noord word je gehoord!"

Transcriptie

1 In Noord word je gehoord! Rapport van de gespreksavonden met wijkbewoners van de Valuwe in het kader van de revitalisering - februari De Valuwe, 26 april 2002

2 In Noord word je gehoord! Rapport van de gespreksavonden met wijkbewoners van de Valuwe in het kader van de revitalisering - februari De Valuwe, 26 april 2002

3 WIJKRAAD DE VALUWE Onderwerp: rapportage gespreksavonden revitalisering, februari 2002 de Valuwe, 26 april 2002 Geachte deelnemers gespreksavonden en andere lezers, In dit rapport vindt u de volledige weergave van de resultaten van de gespreksavonden in verband met de revitalisering van de Valuwe. Deze gespreksavonden vonden plaats in twee rondes, in de laatste twee weken van februari Allereerst is dit rapport bedoeld voor de deelnemers aan deze gespreksavonden. Om hun inzet vast te leggen en te bekrachtigen. Hun betrokkenheid en actieve inbreng zullen er in belangrijke mate toe bijdragen dat de revitalisering een goede kans van slagen heeft. Verder zal dit rapport worden toegestuurd aan: Burgemeester Schoots: zijn aanwezigheid tijdens de tweede ronde was een belangrijk signaal van de bestuurlijke betrokkenheid bij de revitalisering De werkgroep revitalisering die het uiteindelijke masterplan voor de revitalisering moet afleveren Companen, het bureau dat de totstandkoming van het masterplan begeleidt De Cuijkse politiek die uiteindelijk moet beslissen over het masterplan en de aanpak van de revitalisering Instanties die een belangrijke rol spelen bij de revitalisering: woningmaatschappij Maasland, de scholen, de politie, Stichting Samenlevingsopbouw, de parochie St. Jozef, de moskeeën, de ondernemers, de wijkraad, e.a. Waarom deze gespreksavonden Wijkraad de Valuwe heeft het initiatief tot deze gespreksavonden genomen. Met als doel de verhoudingen tussen overheid en instanties enerzijds en bewoners anderzijds nieuw leven in te blazen: meer openheid over en weer; meer dialoog, meer samen verantwoordelijk zijn. Het streven daarbij is dat de bewoners mede-eigenaar worden van hun wijk: in woord en daad. Hiervoor is noodzakelijk dat de bewoners vanaf het allereerste begin concrete invloed hebben. Dat wil zeggen: al bij de ontwikkeling van de eerste gedachten en plannen. Groot succes Zonder enige reserve kan worden geconcludeerd dat de gespreksavonden een groot succes zijn geworden. De wijkraad had de wijk in 6 segmenten verdeeld en daarbij heel voorzichtig gerekend/gehoopt op zo n 10 deelnemers per segment: 60 deelnemers dus. Het werden er 176 (230 aanmeldingen)! In plaats van de 6 geplande gespreksgroepen werden het er 12. Een flinke organisatorische klus extra voor de wijkraad, maar met veel plezier gedaan. Ook kwalitatief waren de gespreksavonden een succes: de betrokkenheid van de bewoners was groot en hun inbreng leverde veel informatie en ideeën op. 2

4 Opzet rapport Dit rapport bestaat uit vier delen: 1. de bundeling van zaken uit de gespreksgroepen die betrekking hebben op de lange termijn. Deze zaken dienen hun plek te krijgen in het masterplan of de verdere uitwerking daarna 2. de concrete klachten en zaken die op korte en iets langere termijn aangepakt kunnen en moeten worden. Deze zaken worden per segment weergegeven 3. lijst van deelnemers en gespreksleiders per gespreksgroep 4. bijlagen met apart ingeleverde suggesties Hopelijk valt het rapport bij u in de smaak. Het heeft enige tijd op zich laten wachten, maar wellicht heeft u daarvoor begrip. Het werk van de wijkraad is immers puur vrijwilligerswerk. En het maken van dit rapport was een tijdrovend karwei. De wijkraad zal zich actief blijven inzetten om deze positieve ontwikkeling vast te houden en verder te stimuleren. Binnenkort zal zij hierover voorstellen doen. De wijkraad hoopt en rekent daarbij op dezelfde inzet van de wijkbewoners. Misschien gaan nog meer bewoners actief meedoen. Hoort, zegt het voort. Rest ons nog hier uitdrukkelijk melding te maken van de goede ondersteuning bij de organisatie van de gespreksavonden door Stichting Samenlevingsopbouw. En uiteraard ook van de inzet van de gespreksleiders. Bedankt daarvoor. Wijkraad de Valuwe, namens deze, Marius van den Elzen, voorzitter. P.S.: dit rapport is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Dit geeft echter geen garantie dat er geen fouten in staan, bijvoorbeeld wat betreft de namen van de deelnemers die soms wat moeilijk leesbaar waren. Er is naar volledigheid gestreefd, maar wellicht is hier en daar iets vergeten. Bij voorbaat excuses hiervoor. Ook was het een hele klus zaken voor de lange termijn (deel 1) en voor de korte en iets langere termijn (deel 2) goed te scheiden. Sommige zaken staan er misschien dus 2x in of staan wellicht in het verkeerde deel. En uiteraard staan er tegenstrijdige dingen in. Anders was er ook geen discussie nodig. 3

5 1. Zaken voor de lange termijn gebundelde resultaten van alle twaalf gespreksgroepen ter verwerking in het masterplan revitalisering in rubrieken geordend: 1. Relatie tussen bewoners en overheid/instanties 2. (Openbare) veiligheid 3. Jeugd 4. Leefomgeving 5. Wonen 6. Zorg en voorzieningen 7. Ontmoeting en communicatie 8. Verkeer 9. Mentaliteit 4

6 1. Relatie tussen bewoners en overheid/instanties de bewoners dringen er met klem op aan actief bij plannen, met name in de openbare ruimte, betrokken te worden! Neem hen serieus. Dit dient een absolute prioriteit te zijn. Hierdoor is een aantal zaken immers veel beter haalbaar: ook in financiële zin geef de plekken die nu nog een onbekende bestemming hebben (bijvoorbeeld de voormalige Waai), invulling met directe betrokkenheid van de omwonenden in hoeverre neemt de gemeente wijkbewoners serieus? In hoeverre zijn de plannen voor de revitalisering al beklonken? Gaat het hier slechts om verkiezingspraat? Deze vragen komen op door het krantenbericht dat de sloop van de flats aan de Looiersgaarde niet doorgaat afwikkeling van klachten duurt lang of men hoort zelfs niets meer de achterstelling van de Valuwe moet nu, na 40 jaar, ook echt opgeheven worden. Het grote geld dient nu echt naar de Valuwe te gaan stel een wijkmeester aan als vaste contactpersoon tussen wijk en gemeente gemeente en instanties moeten niet langer zaken naar elkaar doorschuiven. Mensen worden hierdoor niet gehoord en niet geholpen de aanwezigheid van de burgemeester bij de tweede ronde gespreksavonden wordt zeer gewaardeerd de wijkraad zou dergelijke gespreksavonden elk half jaar moeten organiseren 2. (Openbare) veiligheid het is ontoelaatbaar dat flats niet voldoen aan de veiligheidsnormen (brand; vluchtroutes) de aanwezigheid van met name het tankstation aan de Guldengaarde past niet in de wijk er leven veel gevoelens van angst, overlast en onveiligheid, ook met het oog op de eigen kinderen. Streng aanpakken en niet gedogen (zie ook onder Mentaliteit ) men durft kinderen niet meer alleen naar de winkel te sturen als het donker wordt. Criminaliteit is na elven groot en divers; men durft s avonds vanuit het café niet door het winkelcentrum naar huis. Snelle oplossing geboden; de situatie escaleert op diverse plekken worden drugs verhandeld; gebruikers rijden af en aan. gevoelens van onveiligheid hangen ook veel samen met de jeugd en het verkeer (zie hieronder Jeugd en Verkeer ) verbeter de verlichting in het algemeen, ook in het buitengebied bij bushalte, overzijde spoor en in de sportlaan politie komt te laat of niet; bewoners voelen zich alleen staan extra toezicht op harde kern probleemveroorzakers 3. Jeugd voor de jeugd is in de wijk niets te doen; hangjongeren - geen mogelijkheden (plek, gebouw, sportzaal, grote activiteitenruimte) (zie ook Mentaliteit ). Suggestie: een honk voor de jongeren in de schoolgebouwen aan de Rozenobel. De verveling dient te worden tegengegaan samenscholing jongeren in winkelcentrum en elders komt bedreigend over; met name s avonds vandalisme door de jeugd moet worden aangepakt; gebruik tegen vandalisme bestand materiaal 5

7 speelruimte voor de kleintjes: vlakbij huis, veilig bereikbaar speelruimte tussen de huizen aan de achterkant, zoals tussen de Florijnendreef en Parkzicht, met groen ertussen meer variatie in speelgelegenheden, op maat van de leeftijd. Met meer fantasie (vaak ook nog goedkoper), gezellig en goed onderhouden zorg voor meer klauterbomen maak jongeren onderdeel van het geheel: communiceer met de jeugd organiseer jeugd infopunt, cursussen en voldoende begeleiding jongeren. Jeugdactiviteiten gericht op integratie en samenwerking gelegenheid tot voetballen op geschikte plekken in combinatie met een voetbalverbod tegen muren, auto s en garagedeuren zorg voor een jongerencentrum met activiteiten voor de jeugd van 14 tot 18 jaar in het Ganzenbos 4. Leefomgeving veel leed ligt er op dit terrein: men wil op z n minst een schone en veilige wijk het slechte imago van de wijk moet verdwijnen: positieve p.r. nodig hoge prioriteit voor onderhoud en verbetering van de bestrating, inclusief de riolering en trottoirs. Er zijn al goede voorbeelden van, zoals de Dukatendreef. Zorg voor obstakelvrije en rolstoelvriendelijke straten. Voorkom te brede hagen over de trottoirs. En pak onderhoud en beheer vooral planmatig en gelijkmatig aan parkeerproblemen veroorzaken veel overlast en irritatie. Zie deel 2 voor concrete suggesties. Bevorder het parkeren op eigen terrein. Zorg voor voldoende en veilige parkeerplaatsen. Mensen parkeren nu noodgedwongen in een andere straat dan waarin ze zelf wonen. Ook worden auto s door mensen geparkeerd die niet in de buurt wonen, en deze daar dan weken, maanden soms, laten staan; een telefoontje naar de gemeente lost niets op. Wat kunnen de wijkbewoners hier aan doen? Laat mensen hun auto voor de deur parkeren en ontlast zo de omliggende straten van deze auto s. Ondergronds, onder de huizen, parkeren. Maak van het brede plantsoen aan de Katwijkseweg deels parkeergelegenheid ook de aanpak van (zwerf)vuil en hondenpoep scoort flink. Het zit de mensen heel hoog (zie ook Mentaliteit ). Vele suggesties: vast tarief per huishouden voor ophalen vuil, naar analogie van waterschapslasten; haal grofvuil regelmatig en gratis op; voer grijze kliko in; reinig kliko s of voorzie ze van binnenzakken; ledig tijdig de afvalbakken en plaats meer bladmanden. Plaats ook meer openbare vuilnisbakken en blikvangers, op de goede plekken zoals bij de scholen. Plaats een vaste of mobiele container om grofvuil kosteloos in te doen. Meer en strengere controle, vergroot de pakkans. Over vijf jaar troepvrij. Kosten afvalverwerking (Haps, vuilniszak) zijn te hoog. Vuilniszakken zijn niet stevig. En hou ook het Maaspad schoon, vrij van schapenkeutels. groen met beleid: meer variatie en goed onderhouden. Geen eenheidsworst, hoogstammende bomen, vooral ook gras en niet dat gele spul. De Valuwe moet veel groener dan nu. Werk de overlast weg van oude bomen die door hun wortels de bestrating omhoog duwen. Voorkom dat bomen zo kort worden gesnoeid dat ze sterven en daarna gerooid worden verbeter de verlichting en het onderhoud van de loop-, zij- en vooral de achterpaden: nu leiden ze tot struikelen, wateroverlast, kleine criminaliteit en 6

8 zwerfvuil. Deze aanpak van de achterpaden zal het gevoel van veiligheid versterken uniforme schuttingen aan de achterzijde van huizen geven een minder rommelige aanblik ga bekladden van muren tegen pak vernieling en vandalisme aan (zie ook Mentaliteit ) de Ford-garage hoort niet in de wijk de wijk dient rolstoelvriendelijk ingericht te worden er dient een gedegen onderhoudsplan van de openbare ruimte te komen meer controle in het algemeen en meer aandacht voor probleemplekken: stel een milieuwachter in de wijk aan; meer blauw op straat en een wijkagent; stel een stadswacht aan in de hele wijk kleine parkjes verspreid over de wijk zullen de leefomgeving aanmerkelijk verbeteren. Dat geldt ook voor een groot park met wandelpaden voor de hele wijk; verschillende mogelijkheden zijn hiertoe aan te wijzen: Ganzenbos, Katwijkseweg, eventueel in combinatie met sportpark, en het centrum zorg in elk geval voor mogelijkheden voor ruimtelijke sport, bijvoorbeeld een golfbaan bij de wijk schotelantennes zijn geen verfraaiing: regel een multicultureel zenderpakket via de CAI het woonvolume is niet heilig. Bovendien biedt het verplaatsen van de Groenendijkse Kampen uitbreidingsmogelijkheden voor de Valuwe ook wordt uitdrukkelijk gepleit voor meer kunst in de wijk. Bijvoorbeeld ook mobiele kunst die door de wijk te verplaatsen is. Maar zeker geen roest kunstwerken. Wel kunst die goed onderhouden wordt richt de wijk naar de Maas: buit die gunstige omstandigheid meer uit een entree van de wijk die er mag zijn, ontbreekt: mag meer kleur, fleur en geur hebben laat de straatverlichting langer dan tot uur aan start een Opzoomerproject als in Rotterdam huurders dienen te worden aangesproken op bijvoorbeeld tuinonderhoud. Gelijke rechten en plichten voor bewoners wat dit betreft, of het nou huur- of koopwoningen zijn. Dit dient ook te gelden voor aan- en verbouw grote bloembakken, verspreid over de wijk, verhogen de sfeer pak het tunneltje onder de spoorweg aan. Het ziet er niet uit en veroorzaakt gevoelens van onveiligheid 5. Wonen het onderhoud van woningen moet beter. Daarvoor is een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden nodig: wie moet bijvoorbeeld wat doen bij reparatie en vervanging in de woning? voer een actief renovatiebeleid ten aanzien van oude, ongeschikte woningen (o.a. dubbel glas) en grijp een renovatie tevens aan om meer kleur in de wijk te brengen. Geef elk segment een eigen kleur er is veel gevarieerdere woningbouw nodig, goed gespreid over de wijk en door elkaar heen: ook voor ouderen en gehandicapten; seniorenwoningen met uitzicht, zodat er wat te zien is; woningen voor jongeren; zowel goedkope als dure huizen; huizen met verschillende indeling, met en zonder open keuken. velen willen in de wijk blijven wonen. Streef ook naar minder traditionele, maar speelsere woningbouw. Bouw andere typen huizen: geen hoogbouw; geen 7

9 vierkante dozen (flats); minder recht toe, recht aan; geen saaie, eenvormige huizenbouw. Duurdere woningen bijvoorbeeld op de plek van de Katwijkseweg ook is meer variatie en evenwicht in de bevolkingsopbouw noodzakelijk woningen voor allochtonen dienen ook elders in de gemeente beschikbaar te komen maak beter gebruik van woningen mogelijk: enerzijds door woningen die voor meerdere generaties geschikt zijn en door levensloopbestendig bouwen; anderzijds door de doorstroming te bevorderen, o.a. met doorschuifwoningen situeer woningen voor ouderen verspreid over de wijk de sloop van de flats aan de Looiersgaarde en de Vuurijzerstede moet doorgaan sloop van woningen mag niet leiden tot gedwongen verhuizing naar elders betaalbare woningen voor de lagere inkomens blijven zeker in de Valuwe noodzakelijk 6. Zorg en voorzieningen het winkelcentrum moet blijven, voor en van ons allen, maar dan wel helemaal gerenoveerd; ook aan de achterkant. Het ziet er nu niet uit ; het moet geen Turks centrum worden. Minder of meer gevarieerde horeca met leuke gevels. Bijvoorbeeld één cafetaria, één café voor de hele bevolking. Scooters, e.d. weren. Breng palen aan rond het winkelcentrum. Plaats fietsenrekken. Een veilig, schoon, goed toegankelijk, open, overdekt en goed verlicht winkelcentrum met een vrolijke uitstraling. Zonder donkere hoekjes en overzichtelijk. Leg rubberen tegels. En s avonds afsluiten. Meer parkeerplaatsen die gratis moeten blijven. Mogelijk éénrichtingsverkeer instellen (zie ook onder Ontmoeting en communicatie ) een schoon openbaar toilet draagt bij tot een schoon winkelcentrum winkels voor primaire levensbehoeften, waaronder de supermarkt, moeten blijven. Beleid met voorschriften omtrent de verscheidenheid van het aanbod een winkelcentrum onder de spoorlijn kan, maar wellicht te groot, te massaal maak het centrum autoluw, o.a. door auto s onder de grond te laten parkeren de wijk heeft een centrale, multifunctionele wijkaccommodatie voor allen nodig met name voor ouderen zijn goed bereikbare voorzieningen nodig om in de wijk te kunnen blijven wonen (postkantoor; bankfunctie voor geldzaken; mogelijkheid om te pinnen; gezondheidscentrum; huisarts, loketten, e.d.). Ouderen willen graag in de wijk blijven wonen; een belangrijk punt daarbij is: Ik zit overal kort bij. Dit vraagt om een steunpunt voor ouderen ingang van de apotheek rolstoelvriendelijk maken met elektrische deuren bouw ouderenwoningen rondom het hart van de wijk: o.a. een wozoco realiseer een zorgcentrum en een verpleeghuis voor ouderen in het algemeen is voor een leefbare wijk voldoende zorg en dienstverlening nodig. Voorzieningen voor ouderen en jongeren er moet meer en gerichte aandacht komen voor probleemgezinnen 7. Ontmoeting en communicatie versterk de ontmoetingsfunctie (zie Zorg en voorzieningen, hierboven): de wijk mist een hart, terwijl ze met het Valuweplein beschikt over een ideale mogelijkheid daarvoor 8

10 geef het centrum ook de functie van ontmoetingsplek voor iedereen, jong en oud, allochtoon en autochtoon: een multicultureel centrum. Liefst in combinatie met een multifunctioneel, bosachtig park voor ontspanning. Met bomen, bloemen, groen en een botanische tuin. Betrek eventueel de Knaphoek erbij. Een centrum dus dat ook als verblijfsruimte dienst kan doen: met terras, zitgelegenheid, koffie, speelgelegenheid, muziek, e.d. Een cultureel leefplein met sociale functie, (sfeer)verlichting, festiviteiten, kunst, bieb, internetcafé, e.d. Dus ook een uitgaansfunctie voor jong & oud, ook s avonds. Een ronde vorm en een overdekt deel. Bij uitstek de plek om de wijk een goede uitstraling te geven. Het moet er eigenlijk uit gaan zien als een plaza. Men wil een wijk om trots op te zijn. De wijk moet de uitstraling van een dorp krijgen. Met een echt en levendig dorpsplein. Een landelijke uitstraling de bewoners zouden zelf initiatieven moeten nemen tot activiteiten als een buurtvereniging, straatfeesten (voorbeeld Arodaveld), e.d. de integratie van allochtonen en autochtonen is dringend noodzakelijk. Ze verloopt nu moeizaam. Deze integratie is uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van beide kanten. Hierbij is echter het taalprobleem groot. Kinderdagverblijf, peuterspeelzalen en scholen bieden hier perspectief. Verder dienen er interculturele dagen georganiseerd te worden. Hier zijn goed beleid en communicatie nodig de Valuwe moet een wijk worden voor jong & oud, voor groen & grijs. Er moeten in elk geval voldoende activiteiten voor ouderen komen; als je niet uit Cuijk komt, is het heel moeilijk contact te maken de kerk zou ook andere functies moeten krijgen, zoals een multi-reli-functie en ontmoetingsfunctie. De kerk zou bovendien op een andere plek moeten komen. In elk geval moet de kerk zelf opgeknapt worden. Met bloembakken voor de kerk. Ook moet er een moskee zijn een lommerrijk wandelpad met kunst en waterpartijen 8. Verkeer de algehele verkeersveiligheid moet worden verbeterd de drempels zijn geen onverdeeld succes: ze leiden tot sluiproutes en vormen een belemmering voor bijvoorbeeld ambulances. Bovendien ontbreekt hierbij de samenhang tussen straten. Werk veeleer met slingerende straten of verkeerssluizen de 30km-zones noodzaken tot betere voorlichting en strengere controle. Met name de voorrangssituaties zijn verwarrend. Mogelijk alternatief: woonerven er wordt veel geraced, ondanks de 30km-zone: waar blijft de controle? Maak ook Katwijkseweg tot 30km-zone de omheining van speelgelegenheden dient afdoende te zijn één doorgaande weg in de buurt zou de zijstraten ontlasten de bewegwijzering kan op een aantal plekken duidelijk verbeterd worden de verkeersstroom zou meer met eenrichtingswegen geregeld moeten worden gebruik van voetpaden door fietsers en brommers of parkeerders dient streng aangepakt te worden het oversteken van de Katwijkseweg is een hachelijke zaak en vraagt om aanpak verkeersborden staan soms midden op de stoep: erg onhandig, zo niet onmogelijk voor rolstoelgebruikers 9

11 9. Mentaliteit er leven veel gevoelens van angst en onveiligheid, maar hier is uitdrukkelijk ook de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf in het geding. De sociale controle dient versterkt te worden bewoners schuiven teveel en te gemakkelijk af op de overheid. Zwerfvuil bijvoorbeeld veroorzaken ze zelf. Wellicht kan hiertegen de lokzak worden ingezet wijkbewoners geven met klem aan actief betrokken te willen worden bij veranderingen, verbeteringen en vernieuwingen in hun wijk ook kunnen de basisscholen worden ingeschakeld bij acties tegen zwerfvuil en in het algemeen bij verandering van de mentaliteit van de jeugd inzake rommel, e.d. Voer het project waarden en normen vooral ook op scholen uit bewoners dienen zich actief in te zetten bij de aanpak van vernieling en vandalisme. Door samen een front te vormen en buurtpreventie te organiseren bewoners moeten altijd melden/aangifte doen er dient gericht aandacht/controle te komen op probleemplekken, nadrukkelijk in samenwerking met de bewoners de verantwoordelijkheid van ouders voor het gedrag van hun jeugd moet versterkt worden er moet worden geïnvesteerd in mentaliteitsverandering van de bewoners: het is ook hún wijk! Hiervoor moeten dan wel de voorwaarden aanwezig zijn: de bewoners voelen zich alleen staan. Bedoelde voorwaarden zijn bijvoorbeeld: een ander systeem van het ophalen van vuil; betere aanwezigheid politie; strengere aanpak van overtredingen door bijvoorbeeld forse boetes versterking van de sociale binding is een andere, belangrijke voorwaarde. De onverschilligheid van de bewoners moet om: er is meer betrokkenheid nodig. Mogelijkheden voor actieve inzet van bewoners, bijvoorbeeld op het terrein van het beheer van de openbare ruimte door eigen beheer, dienen serieus bekeken te worden. Onverschilligheid verdwijnt alleen als men dingen als eigen ervaart! bewoners moeten elkaar durven aanspreken. Maar dat is nu riskant. Hiervoor zou een training moeten worden aangeboden (voor het geven van zo n training heeft zich reeds een wijkbewoner gemeld!) 10

12 2. Zaken voor de korte of iets langere termijn per segment aan te pakken Segment A Segment B Segment C Segment D Segment E Segment F Hieronder treft u per segment de zaken aan die op de korte of iets langere termijn te realiseren zouden zijn. De overige zaken, voor de lange termijn, vindt u per onderwerp voor alle segmenten samengevat terug in het vorige deel! 11

13 Segment A: Botteliersdreef, Kuipersgaarde, Looiersgaarde, Rietdekkersdreef, Robijnlaan , Wolweversgaarde, Zadelmakersdreef en Zwaardvegersstede Gespreksgroepen A1 en A2 Zwerfvuil en grofvuil plaats 4x per jaar gedurende een dag een grote container voor grofvuil, eventueel samen betalen. Mag bij Theo Jacobs, Wolweversgaarde 5, op het grasveld voor zijn huis. Of 1x per maand de vuilnis-/kraakwagen voor grofvuil bij het Merletcollege en basisschool t Startblok en bij kinderspeelplaatsen worden veel lege blikjes, flessen, lege zakken van snoep en chips, enz. op straat en in de tuinen gegooid > plaats blikvangers ; plaats meer openbare prullenbakken bij de scholen en de fietsenstalling maak een extra HUP bij de Galberg Leefomgeving de rozenperken zijn na 30 jaar niet meer om aan te zien > vervangen door vrolijke, gele struikjes als bij het Merletcollege, in kleinere bloemperken het speeltuintje mag wel eens verfraaid worden > een haag er omheen, zodat kleine kinderen niet de straat op kunnen rennen en grote kinderen er niet met brommers kunnen rondhangen; rubberen tegels onder de speelattributen kap de grote, oude bomen tussen het Merletcollege en het kinderdagverblijf vanwege de overlast: afbrekende takken, plakkende zaadjes, weinig licht in de huizen. Plant hiervoor in de plaats kleinere bomen Drugsprobleem handel in drugs in een woning aan de Rietdekkersdreef; gebruikers rijden af en aan. Omwonenden ondervinden hiervan overlast, durven s avonds de deur niet meer open te doen en houden hun hart vast als hun kinderen nog niet thuis zijn, enz. > sluit het pad achter de woning aan één kant af; plaats extra verlichting, tevens goed ter voorkoming van de regelmatige diefstal uit auto s; gedoog geen handel Verkeer aan de Robijnlaan, bij het Merletcollege en t Startblok, is de verkeerssituatie onveilig. Zo ook bij het kinderdagverblijf, tussen half 8 en 9 uur en tussen 17 en 18 uur > verplaats de ingang van zowel het Merletcollege als t Startblok naar de zijkant. Maak een echte bushalte in de groenstrook en leg naast het voetpad een fietspad aan (de problemen zijn al eerder door omwonenden voorspeld, maar er is niet naar geluisterd) laat mensen die bij het kinderdagverblijf werken, hun auto 10 meter verderop parkeren, op de grindstrook bij de volkstuinen. Hierdoor komen aan de Zwaardvegersstede parkeerplaatsen vrij voor de ouders. Geef met witte markering aan waar wel en waar niet mag worden geparkeerd groot gebrek aan parkeerplaatsen bij de moskee, vooral op vrijdagmiddag en op hoogtijdagen, en bij activiteiten in Checkpoint en de jeu de boulesbaan. Gevaarlijke situaties en een regen van bekeuringen vanwege het parkeren op de grasstrook bij de kinderboerderij > offer wat groen ten westen en ten oosten van Checkpoint op ten behoeve van parkeerhavens 12

14 tussen Checkpoint en de Robijnlaan ontbreekt het trottoir, zodat je als voetganger vogelvrij bent > zorg alsnog voor de aanleg van dit ontbrekende stuk trottoir, inclusief fietspad. En leg een zebrapad aan bij de kinderboerderij leg een voet- en fietspad aan tussen Wolweversgaarde en Toermalijnlaan, achter het Merletcollege het groen voldoende snoeien ten behoeve van de verkeersveiligheid Jeugd jongeren veroorzaken in dit segment veel overlast, vooral in de zomermaanden, omdat er voor hen nergens iets te beleven valt. De deelnemers aan de gespreksgroep zijn heel blij dat deze jongeren een apart werkgroepje hebben gevormd. En hopen dat er iets positiefs uit voortkomt zorg voor locaties voor activiteiten voor de jeugd, waaronder voldoende sporten speelvelden. Een suggestie: links van de volkstuinen een trapveldje, met een directiekeet/hangplek voor de jeugd van 14 tot 18 jaar, gescheiden van het kamp Ontmoeting organiseer buurtfeesten richt buurtverenigingen op 13

15 Segment B: Arodaveld, Crusaatstede, Galberg, Gardeniersdreef, Goudenrijderstede 19-93/34-52, In t Hoefijzer, Keurvorsterstede 14-30, Leeuwengrootstede, Patakondreef, Vuurijzerstede 2-70 Gespreksgroepen B1 en B2 Zwerfvuil en grofvuil het zwerfvuil en grofvuil, vooral in het Ganzenbos, moeten verdwijnen > haal 1x per maand het grofvuil op. Voer de lokzak in verplaats de kliko van de Vuurijzerstede richting de HUP. Deze kliko dient beter geleegd te worden; nu blijft er restafval achter waardoor er in het donker extra vuil bij gedeponeerd wordt Leefomgeving pak de rommelige en vuile tuintjes en omgeving aan richt de Knaphoek beter in plaats een lantaarnpaal in het pad tussen In t Hoefijzer 40 en 42 Verkeer zorg voor éénrichtingsverkeer voor In t hoefijzer Jeugd zorg voor faciliteiten voor de jeugd Ouderen zorg voor faciliteiten voor de ouderen Ontmoeting richt kleine buurtverenigingen op organiseer straatfeesten 14

16 Segment C: Angelotstede, Botdragerdreef, Braspenningdreef, Crusaatstede 42-54, Daalderdreef, Goudenrijderstede 1-15/2-32, Guldengaarde 2-54, Mottoendreef, Pistoletdreef, Reaalstede, Rozenobel, Schildendreef, Snaphaandreef, Valuwsedijk Gespreksgroepen C1, C2 en C3 Vuil haal grofvuil op pak zwerfvuil bij de snackbar aan Verkeer voer meer éénrichtingswegen in maak schuine parkeervakken aan de Schildendreef en aan de Angelotstede: meer parkeerplaatsen en netter. Opstelstroken bij scholen. Markeer de parkeerplaatsen de parkeerplaats aan de Reaalstede/Pistoletdreef wordt als voetbalterrein gebruikt; dit kan schade aan geparkeerde auto s veroorzaken > verwijder de paaltjes aan de Reaalstede en verhard een deel van het achterliggende plantsoen om als parkeerplaats te gebruiken bij de garage staan veel auto s, ook schade-auto s: deze horen niet in de wijk maak een doorloopmogelijkheid door het middengazon van de Guldengaarde, ter hoogte van de huisnummers zie strenger toe op het parkeren van auto s op de stoep zorg voor verlichting van het garageplein aan de Angelotstede Veiligheid kijk de brandgangen en poorten aan de Valuwsedijk na verbeter de verlichting in het algemeen en bij garages in het bijzonder de omheining van de speeltuin aan de Reaalstede wordt keer op keer verbogen of doorgeknipt voor een doorloop naar de Katwijkseweg en het plantsoen (om hond uit te laten bijvoorbeeld) > plaats een steviger en hoger hekwerk en maak elders een doorgang het wandelpad voor de garage is onveilig Leefomgeving knap de achtersteegjes op; bij regen veel wateroverlast (Schildendreef) bomen in de Guldengaarde moeten blijven, maar wel goed onderhouden Ontmoeting versterk de ontmoetingsfunctie door activiteiten als een straatfeest en door buurtpreventie te organiseren 15

17 Segment D: Anne Frankstraat, Dukatendreef, Florijnendreef, Guldengaarde 1-41, Jan Campertstraat, Karel Doormanstraat, Parkzicht, Prof. v.d. Brinkstraat 7-21, Rembrandtstraat 2-32, Regiment Stoottroepenstraat, Schellingstede, Stuiverstede, Titus Brandsmastraat, Valuweplein Gespreksgroepen D1 en D2 Wonen wat zijn de plannen met de Beersebaan tegenover de Mottoendreef? Verkeer zorg voor éénrichtingsverkeer in de Florijnendreef leg parkeerplaatsen aan op de groenstrook aan het begin van de Florijnendreef de parkeervakken aan de Guldengaarde dienen beter afgewerkt te worden en er dient éénrichtingsverkeer te komen: niet parkeren aan beide zijden van de straat een aantal drempels is te hoog leg een stoep aan in de Regiment Stoottroepenstraat verbeter de verkeerssituatie bij de spoortunnel Ontmoeting voor het behoud van het goede sociale leven is de organisatie van straatfeesten een goede suggestie Leefomgeving beperk het aantal hoge bomen plaats bankjes in Parkzicht 16

18 Segment E: Dubloendreef, Frans Halsstraat, Keurvorsterstede 1-15/2-12, Prof. v.d. Brinkstraat 6-66, Rembrandtstraat 1-31, Robijnlaan 2-48, Saffierdreef, De Valuwe 78 + flats, Vierlanderdreef, Vuurijzerstede 1-63 Gespreksgroep E Jeugd veilig bereikbare speelplaatsen voor kleine kinderen aan de achterkant van de flat Mgr. Zwijssenstraat en bij de seniorenwoningen aan de Vuurijzerstede en de Robijnlaan ga in gesprek met de jeugd die bij het basketbalveld rondhangt en inventariseer hun wensen; verwijder de parkeerplaatsen aan de kopse kanten; plaats halfhoge hekken; sluit de straat aan de zijde van de Frans Halsstraat af Verkeer zorg voor betere verlichting bij en in de fietstunnel zorg voor een overzichtelijke fuik door éénrichtingsverkeer in de Regiment Stoottroepenstraat en Jan Campertstraat verplaats de ingang van de school naar de Mgr. Zwijssenstraat ten behoeve van de veiligheid voor de kinderen 17

19 Segment F: Diamantdreef, Dr. Ariënsstraat, Dr. Poelsstraat, Kristaldreef, Mgr. Nolensstraat, Mgr. Zwijsenstraat, Opaaldreef, Prof. Alb. Thijmstraat, Prof. v.d. Brinkstraat 68-84, Robijnlaan 1-75, Toermalijnlaan, Topaasdreef Gespreksgroepen F1 en F2 Ontmoeting onderzocht moet worden of er behoefte is aan een buurtvereniging Leefomgeving huurders (eventueel via de woningmaatschappij) en huiseigenaren aanspreken op het bijhouden van hun tuin afwatering/riolering in de Opaaldreef is niet in orde; moet worden aangepakt twee centrale kliko-bakken is te weinig, zeker in de zomer vanwege de stank > plaats er een kliko bij en ledig ze in de zomer elke week; plaats bovendien een ondergrondse glasbak bij de kliko knap het kunstwerk paard met ruiter bij het Merletcollege op plaats grote bloembakken: sfeervol HUP langs de spoorlijn Wonen gelijke rechten en plichten voor huiseigenaren, bijvoorbeeld wat betreft aanen verbouw van de woning de ijzeren (brand)trap veroorzaakt veel geluidsoverlast, vooral s nachts > waar mogelijk met rubber isoleren de toewijzing van de appartementen is niet logisch: jonge mensen wonen beneden, ouderen en minder validen wonen hoger Opaaldreef is een goed voorbeeld voor de wijk Jeugd het basketbalveld anders inrichten en aankleden speelveldjes in onze buurt. Suggestie: sluit een deel van de Le Sage ten Broekstraat af en gebruik het hele deel tussen de weg en de spoorlijn voor speelgelegenheid, een trapveldje en een aparte HUP; rooi de bomen, ze zijn slecht onderhouden en bij harde wind vallen er dikke takken vanaf; plaats aan de spoorzijde een hekwerk voor de veiligheid er is veel voetbaloverlast: tegen muren, auto s en garages. Stel een voetbalverbod in, in combinatie met het voorgestelde trapveldje Verkeer putten in de Opaaldreef liggen verkeerd voor de auto s 18

20 3. Deelnemers & Gespreksleiders Gespreksgroep A1: 20 Gespreksgroep A2: 12 Gespreksgroep B1: 11 Gespreksgroep B2: 15 Gespreksgroep C1: 12 Gespreksgroep C2: 12 Gespreksgroep C3: 21 Gespreksgroep D1: 21 Gespreksgroep D2: 17 Gespreksgroep E: 13 Gespreksgroep F1: 13 Gespreksgroep F2: 9 Totaal deelnemers:

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Resultaten van de Omegawoningen De Woning Stank uit putje (riolering) 2 Sanitair is oud Afvoer is slecht Tocht en vocht; condens Enkel glas

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Franse buurt

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Franse buurt RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK Franse buurt Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil zien. In totaal

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk Resultaten atelier 2 oktober 2009 A1-1 Bouwen aan het Robert Scottplein, maar niet te hoog (maximaal 3 lagen). Bouwen aan de Jan van Galenstraat maximaal 5 lagen met parkeren. Let op rust in de buurt.

Nadere informatie

Wijkschouw: Varvik Datum: 21 april 2015

Wijkschouw: Varvik Datum: 21 april 2015 Wijkschouw Varvik Op 21 april 2015 werd er een wijkschouw gehouden in het gebied Varvik (gebied 13a). Start- en eindpunt van de wandeling was Speeltuin t Varvik. Naast een aantal bewoners waren aanwezig

Nadere informatie

Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten

Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten 1328 / Herontwikkeling Woonzorgcentrum Tuindorp Oost Utrecht Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012 Gemeente Haarlem Augustus 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-concept Datum : Augustus 2012 Opdrachtgever :

Nadere informatie

Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving

Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving Deze checklist is tot stand gekomen ten behoeve van het onderzoeksproject Wijk en Jeugd, waar gekeken wordt naar de fysieke (in)activiteit van kinderen

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

Woon- en leefregels Portiekwoningen

Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie dan wel de V.V.E. (vereniging

Nadere informatie

Bewonersavond Koggepark

Bewonersavond Koggepark Bewonersavond Koggepark Woensdag 22 April Aanwezig: 17 bewoners, directeur Digitalis, De Stek, Mooizogoedzo, De Schoor Historie Koggepark Monique van Zandwijk, directeur basisschool de Digitalis startte

Nadere informatie

Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012

Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012 Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012 Ontwikkeld door Welzijn Centraal en vrijwilligers. Mede mogelijk gemaakt door Gemeente Leeuwarden, Woon Friesland

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

LEEF. Pilot Hondenbeleid Purmer-Zuid

LEEF. Pilot Hondenbeleid Purmer-Zuid LEEF Pilot Hondenbeleid Purmer-Zuid 1 2 Pilot Hondenbeleid Hondenbeleid > 10 jaar Vastgelegd in APV Evaluatie in afgelopen 3 jaar Projectgroep van Wijkkerngroep In kaart brengen Klachten (mail; Social

Nadere informatie

Referentieonderzoek Oude Noorden

Referentieonderzoek Oude Noorden Referentieonderzoek Oude Noorden Positie van de wijk. Het Oude Noorden ligt ten noorden van Rotterdam Centraal. Het is ongeveer 15 minuten lopen of je kan de tram pakken die via de druk bereden straat

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Op woensdag 23 september 2015 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd over de herinrichting van het openbaar gebied van de Van

Nadere informatie

Enquête Leusden. Op 2 mei is de enquête, bestaande uit 10 vragen verstuurd aan 36 adressen (49 personen) Aantal reacties: 27 43% Verstuurd Reacties

Enquête Leusden. Op 2 mei is de enquête, bestaande uit 10 vragen verstuurd aan 36 adressen (49 personen) Aantal reacties: 27 43% Verstuurd Reacties Programma 23 mei 1. Opening 2. Voorstellen 3. Status project 4. Resultaten enquête 5. Pauze/koffie 6. Presentatie vlekkenplan 7. Vervolg project 8. Vragen 9. Afsluiting Op 2 mei is de enquête, bestaande

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie Concept gebiedsvisie Stadionpark Resultaten participatie 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Verloop participatie 4 Samenvatting algemene reacties 5 Samenvatting Waterfront 6 Samenvatting Stadionontwikkeling 8

Nadere informatie

Resultaten enquête buurtbewoners inzake ontwikkelingsplannen Vijverweg 14

Resultaten enquête buurtbewoners inzake ontwikkelingsplannen Vijverweg 14 Resultaten enquête buurtbewoners inzake ontwikkelingsplannen Vijverweg 14 Vraag 1: Wat zijn voor u de belangrijkste zaken waar rekening mee moet worden gehouden bij het maken van plannen voor deze loca@e?

Nadere informatie

Uitkomsten bewonersavond Beusichem, 23 september 2009

Uitkomsten bewonersavond Beusichem, 23 september 2009 Uitkomsten bewonersavond Beusichem, 3 september 009 Jong in Beusichem (0 punten) Onderwerpen Speelplekken/activiteiten Speel- en spelmogelijkheden voor jeugd tussen 0-8 Speeltuin? Sportfaciliteiten jongeren

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Tuinonderhoud en achterpaden

Tuinonderhoud en achterpaden Tuinonderhoud en achterpaden waar je thuis bent... Verzorgde tuin, kleine moeite De bewoner is verantwoordelijk voor het tuinonderhoud. Dit is wettelijk zo bepaald. In het besluit kleine herstellingen

Nadere informatie

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager J A A R P L A N 2 0 1 3 2 0 1 4 Thema Jongeren Vermindering overlast voetbalveld Frankenskamp Werkgroep Jeugd: Delia Brouwer Verantwoordelijke Vermindering overlast Vervangen van de metalen omheiningen

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats Buurtonderzoekers: Andrea Poppe, Feiko Noorderhaven, Helga Boterman, Patrick van Etten Schrijver verslag: Patrick van Etten Op 08.02.2014 hebben vier leden

Nadere informatie

In de Eykmanlaan Visie zijn t.a.v. de openbare ruimte de volgende uitgangspunten relevant:

In de Eykmanlaan Visie zijn t.a.v. de openbare ruimte de volgende uitgangspunten relevant: Afgelopen dinsdag heb ik in de RIA een zeer korte powerpoint presenta7e gegeven waarin nu vooral met beelden wordt getoond welke consequen7es de omvang van de uitbreiding van De Gaard voor de kwaliteit

Nadere informatie

Rapportage enquête winkelstraat Raadhuisstraat en Binnenweg

Rapportage enquête winkelstraat Raadhuisstraat en Binnenweg Rapportage enquête winkelstraat Raadhuisstraat en Binnenweg 12 maart 2016 Inleiding De winkelstraat Binnenweg Raadhuisstraat is al jarenlang onderwerp van gesprek. Er zijn al diverse onderzoeken geweest,

Nadere informatie

Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart

Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart Woensdag 25 maart sessie 1 Lichtrood De Blauwe Tram, 11 bewoners Opmerkingen Verkeer en parkeren De parkeerdruk is hoog. Bewoners hebben vaak zelf

Nadere informatie

Overzicht van de wensen en ideeën van de 4 gevormde werkgroepen tijdens de informatie avond Herinrichting Kaai en omgeving op 24 2 2016

Overzicht van de wensen en ideeën van de 4 gevormde werkgroepen tijdens de informatie avond Herinrichting Kaai en omgeving op 24 2 2016 Overzicht van de wensen en ideeën van de 4 gevormde werkgroepen tijdens de informatie avond Herinrichting Kaai en omgeving op 24 2 2016 Werkgroep: De Kaai gebruik Beleving - Sfeerverlichting Parkeren -

Nadere informatie

KORT VERSLAG VAN DE INFORMATIEMIDDAG VOOR DE BEWONERS VAN LUGTEN- STEIJN VER HET PROJECT MELKWEG, D.D. 22 SEPTEMBER 2009.

KORT VERSLAG VAN DE INFORMATIEMIDDAG VOOR DE BEWONERS VAN LUGTEN- STEIJN VER HET PROJECT MELKWEG, D.D. 22 SEPTEMBER 2009. KORT VERSLAG VAN DE INFORMATIEMIDDAG VOOR DE BEWONERS VAN LUGTEN- STEIJN VER HET PROJECT MELKWEG, D.D. 22 SEPTEMBER 2009. AANWEZIG: Peter van der Velpen (extern projectleider SSW) Reinout Keesmaat (stedenbouwkundige

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

gevraagd om een bushokje richting Etten-leur voor de nonnen en overige bezoekers en gebruikers richting Ettenleur

gevraagd om een bushokje richting Etten-leur voor de nonnen en overige bezoekers en gebruikers richting Ettenleur Stichting Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West Secretariaat Rithsestraat 187 4838 GA Breda + 31 765200785 www.wijkraadbredazw.nl info@wijkraadbredazw.nl wijkschouw 2007 Liesbos Probleem suggestie Wateroverlast

Nadere informatie

De vier kernpartners zijn en blijven te bereiken onder hun eigen telefoonnummers.

De vier kernpartners zijn en blijven te bereiken onder hun eigen telefoonnummers. Nieuwsbrief De Morgenzon Zeeland Hierbij ontvangt u een nieuwsbrief van de vier kernpartners in De Morgenzon. In deze nieuwsbrief vindt u praktische informatie. Het is de eerste keer dat we deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Gemeente Veghel. De Bunders. Water- wandelroute

Gemeente Veghel. De Bunders. Water- wandelroute Gemeente Veghel De Bunders Water- wandelroute Water- wandelroute De Bunders 2 In de wijk De Bunders ligt een gescheiden rioolstelsel Dat wil zeggen dat het regenwater van de straat niet via het riool wordt

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

U en uw woonomgeving

U en uw woonomgeving U en uw woonomgeving Samen verantwoordelijk voor de woonomgeving Iedereen woont graag in een fijne buurt waar het schoon en netjes is. Als huurder kunt u samen met andere bewoners een bijdrage leveren

Nadere informatie

Buurtonderzoek in Hellevoetsluis, in de Gorsingen Hoeck in de omgeving van de Branding en omliggende straten van 11 tot 16 mei 2015

Buurtonderzoek in Hellevoetsluis, in de Gorsingen Hoeck in de omgeving van de Branding en omliggende straten van 11 tot 16 mei 2015 BUURTONDERZOEK Gorsingen Hoeck Buurtonderzoek in Hellevoetsluis, in de Gorsingen Hoeck in de omgeving van de Branding en omliggende straten van 11 tot 16 mei 2015 Hierbij gaven 75 bewoners aan de deur

Nadere informatie

ANWB Vrijetijdsonderzoek 4 gemeenten

ANWB Vrijetijdsonderzoek 4 gemeenten 20 augustus 2003 ANWB Vrijetijdsonderzoek 4 gemeenten ANWB Vrijetijdsonderzoek 4 gemeenten Inleiding Bij dit onderzoek gaat het om wat u in uw vrije tijd doet in UW EIGEN WOONOMGEVING. Anders gezegd gaat

Nadere informatie

Schouw Dorpsraad Dirksland eind september 2015

Schouw Dorpsraad Dirksland eind september 2015 Schouw Dorpsraad Dirksland eind september 2015 In de Secretarieweg de groenstrook verplaatsen naar de weg dus met de bomen geïntegreerd en het voetpad verplaatsen naar de ruimte tussen de groenstrook en

Nadere informatie

Nijmegen. schoon, heel & veilig?!

Nijmegen. schoon, heel & veilig?! Nijmegen schoon, heel & veilig?! INHOUDSOPGAVE Verharding 1. Heel en veilig - rijbaan 2. Heel en veilig - trottoirs en fietspaden 3. Schoon - onkruid op verharding 4. Schoon - zwerfvuil op verharding en

Nadere informatie

Gemeente Sliedrecht. Rioolvervanging Schilderswijk. Verslag informatie-avonden 8 en 15 oktober 2008

Gemeente Sliedrecht. Rioolvervanging Schilderswijk. Verslag informatie-avonden 8 en 15 oktober 2008 Gemeente Sliedrecht Rioolvervanging Schilderswijk Verslag informatie-avonden 8 en 15 oktober 2008 Inleiding Op 8 en 15 oktober jl. zijn in het kader van de rioolvervanging in de Schilderswijk door de gemeente

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

Het huis van je leven. Het Bosje. in het hart van Elst

Het huis van je leven. Het Bosje. in het hart van Elst Het huis van je leven Het Bosje Nieuwe levensloopbestendige woningen in het hart van Elst Een leven lang lekker wonen Een levensloopbestendig huis ziet er op het oog niet zo heel anders uit als een traditionele

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Malvert onder de aandacht

Malvert onder de aandacht Malvert onder de aandacht De uitkomsten van het wijkonderzoek van de SP afdeling Nijmegen Juni 2005 SP eerste weg links SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

BELANGRIJK DOCUMENT, NEEM DE TIJD OM DIT EVEN DOOR TE LEZEN!!

BELANGRIJK DOCUMENT, NEEM DE TIJD OM DIT EVEN DOOR TE LEZEN!! Nieuwsbrief Nummer 4 Mei 2012 Veilig in de Hamershof BELANGRIJK DOCUMENT, NEEM DE TIJD OM DIT EVEN DOOR TE LEZEN!! Dit is de vierde nieuwsbrief Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentrum De Hamershof. Deze

Nadere informatie

Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving

Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving Regels en richtlijnen tuinonderhoud 2 Plezierig wonen gaat verder dan een goed onderhouden woning. Woonplezier wordt voor een groot deel ook bepaald

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Dorpsraad komt naar je toe deze zomer. Verslag bezoek Molenwijk

Dorpsraad komt naar je toe deze zomer. Verslag bezoek Molenwijk Dorpsraad komt naar je toe deze zomer Verslag bezoek Molenwijk Zaterdag 26 september 2015 1 Park rondom Kinderboerderij Over het algemeen zag het park er goed uit. Uiteraard liggen er takken, modder en

Nadere informatie

Wijkbeheerplannen Wierden Oost

Wijkbeheerplannen Wierden Oost Wijkbeheerplannen Wierden Oost Versie 30 december 2013 Per deelgebied schoon, heel, veilig en sociaal is weergegeven wat goed gaat in de wijk en wat de acties zijn. Geel = in behandeling Groen = afgehandeld

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Groot onderhoud Bovenweg Sint Pancras

Groot onderhoud Bovenweg Sint Pancras Groot onderhoud Bovenweg Sint Pancras Reacties, opmerkingen en vragen. Gemeentelijke reactie. Aanpassingen van het plan. Vastgesteld door college van B&W van de gemeente Langedijk d.d. 4 maart 2014. Reacties,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Burgerbetrokkenheid in Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. DOE HET LEKKER ZELF

Burgerbetrokkenheid in Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. DOE HET LEKKER ZELF Burgerbetrokkenheid in Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. DOE HET LEKKER ZELF Hoe houden we onze wijk leefbaar, schoon, veilig, groen, fraai, gezellig en wat al niet meer. Daar heeft de wijkraad CKM

Nadere informatie

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel Bewonersscan 2015 Presentatie T.b.v. Waardwonen Karima Chafia Klantlogo 1 Onderzoeksverantwoording 2 Dienstverlening 3 Woning 4 Buurt en leefbaarheid 5 Conclusies Methode onderzoek In totaal zijn er 844

Nadere informatie

Vragen en opmerkingen communicatieronde 2 Stedenbouwkundige scenario s en beeldkwaliteit Gebiedsontwikkeling Harmonieplein

Vragen en opmerkingen communicatieronde 2 Stedenbouwkundige scenario s en beeldkwaliteit Gebiedsontwikkeling Harmonieplein Vragen en opmerkingen communicatieronde 2 Stedenbouwkundige scenario s en beeldkwaliteit Gebiedsontwikkeling Harmonieplein College van B&W - Marktwaarde bibliotheek in de berekeningen verwerken (niet de

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

Aanvullende regelgeving en belangrijke bestuursbesluiten

Aanvullende regelgeving en belangrijke bestuursbesluiten Aanvullende regelgeving en belangrijke bestuursbesluiten Goedkeuring benodigd! Voor alle wijzigingen of uitbreidingen aan bestaande bouwwerken of nieuwbouw van welke aard dan ook is schriftelijke goedkeuring

Nadere informatie

KVO Schouw 5-11-2013 + Acties

KVO Schouw 5-11-2013 + Acties KVO Schouw 5-11-2013 + s Hegstraat Afvalbak is smerig (commentaar overbodig, is al jaren) Geen verlaging van stoep, dus onbegaanbaar voor rolstoelers, rollator, scootmobiel. Overige opmerkingen (zonder

Nadere informatie

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013 Stichting Wijkteam Plaswijck p/a De Buurtstee, Gildenburg 1, 2804 VJ Gouda info@wijkteamplaswijck.nl www.wijkteamplaswijck.nl Telefoon 06-239.56.999 Twitter: @wtplaswijck Facebook: wijkteamplaswijckgouda

Nadere informatie

Belevingsscan Kloosterwei

Belevingsscan Kloosterwei Belevingsscan Kloosterwei Opmerkingen en wensen Verwerking Type activiteit Wijze van verwerking in SO Ontwerpwerkzaamheden Oranjewoud en gebruik/ parkeerplaatsen in voortuinen aanvraag op persoonlijke

Nadere informatie

Dorpscentrum Rijsenhout

Dorpscentrum Rijsenhout Dorpscentrum Rijsenhout Reacties op informatieavond 22 mei 2014 In dit document wordt verwezen naar het kavelpaspoort. Dit kunt u digitaal downloaden via: http://www.haarlemmermeer.nl/wonen_en_leven/grote_bouw_projecten/projecten_op_naam/rijsenhout_centrum/herontwikkeling_centuriongebied

Nadere informatie

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Programma 1. Het project 2. Voorlopig plan 3. Van der Duyn van Maasdamstraat 4. Van Hogendorpstraat en plein 5. Van Limburg Stirumstraat 6. Werkzaamheden

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Buurtschouw Kasperspad en omgeving

Buurtschouw Kasperspad en omgeving Buurtschouw Kasperspad en omgeving Inhoud SCHOUWGEBIED 2 ALGEMEEN 3 OVERLASTGEVERS 5 VERLOEDERING, AFVAL EN ZWERFVUIL 8 AANPASSINGEN IN DE OPENBARE RUIMTE 9 GROEN 10 VERKEER 11 Stichting de Twern kan u

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN WERKGROEPEN OUD STEIN

SAMENVATTING VAN WERKGROEPEN OUD STEIN SAMENVATTING VAN WERKGROEPEN OUD STEIN WONEN EN WERKEN WERKGROEP VROM Handhaven van het aantal sociale huurwoningen, ook bij sloopopgave na 2020. De aantrekkelijkheid van oud- Stein vergroten door in te

Nadere informatie

U en uw woonomgeving. Samen maken we er iets moois van

U en uw woonomgeving. Samen maken we er iets moois van U en uw woonomgeving Samen maken we er iets moois van Wonen doe je niet alleen. U heeft altijd te maken met uw woonomgeving. Rekening houden met elkaar en begrip tonen zijn daarbij erg belangrijk. Leystromen

Nadere informatie

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen ENQUETE SPOORBUURT Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen Delen Enquête: 1. Woonsituatie 2. Wijk Opzet 3. Wijk Beschermd Stadsgezicht 4. Woning

Nadere informatie

HzA stedebouw & landschap + Overes Interactieve Planontwikkeling IS Maatwerk IS Maatwerk

HzA stedebouw & landschap + Overes Interactieve Planontwikkeling IS Maatwerk IS Maatwerk IS Maatwerk Wat vooraf ging aan het festival? IS Maatwerk 8 november groep 7 Sint Lebuïnus IS Maatwerk 8 november groep 7 Sint Lebuïnus IS Maatwerk 8 november groep 7 Sint Lebuïnus kabelbaan vijver voetbalveld

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

Aanwezig: Gemeente Leidschendam-Voorburg. Ca. 40 bewoners aanwezig.

Aanwezig: Gemeente Leidschendam-Voorburg. Ca. 40 bewoners aanwezig. Aanwezig: Sabine Terwindt Eric van t Hart Ron van der Meer Ben van Vliet Michelle Petit Frank Officier Mario Neirynck Meeuwisse Nederland BV Meeuwisse Nederland BV Ca. 40 bewoners aanwezig. Inleiding Sabine

Nadere informatie

Keizerpoort terug op de kaart

Keizerpoort terug op de kaart Keizerpoort terug op de kaart Toegangspoort tot de Gentse stadskern Tussen Brusselsesteenweg en De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern

Nadere informatie

Gedichten Lentebijeenkomst Wijkgericht werken onder leiding van IJsselstein Schrijft 15 juni 2016

Gedichten Lentebijeenkomst Wijkgericht werken onder leiding van IJsselstein Schrijft 15 juni 2016 Gedichten Lentebijeenkomst Wijkgericht werken onder leiding van IJsselstein Schrijft 15 juni 2016 Naam: Andreas Buurt: Europakwartier - Oost Wat ben ik trots hoe groen mijn buurt is: Ruimte voor kinderen

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Verslag bewonersavond Zuid aan Zet 18 maart 2013

Verslag bewonersavond Zuid aan Zet 18 maart 2013 Verslag bewonersavond Zuid aan Zet 18 maart 2013 In 't Hof van Colmschate vond op 18 maart een tweede bewonersavond plaats in het kader van de pilot Zuid aan Zet. Deze pilot is erop gericht bewoners meer

Nadere informatie

SOP. Selissenwal Ontwikkelings Plan. SOP, juli 2013 Pagina 1

SOP. Selissenwal Ontwikkelings Plan. SOP, juli 2013 Pagina 1 SOP Selissenwal Ontwikkelings Plan SOP, juli 2013 Pagina 1 Centraal staat de vraag: wat is er nodig om de leefbaarheid van Selissenwal nu en in de komende tien jaar te verbeteren? Bijbehorende stuk: leefbaarheid

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Een fijne buurt, maar niet af! Resultaten enquête Zeeheldenbuurt

Een fijne buurt, maar niet af! Resultaten enquête Zeeheldenbuurt Buurtcomité Zeeheldenbuurt Een fijne buurt, maar niet af! Resultaten enquête Zeeheldenbuurt Januari 2007, Samenstellers: Ben Uithol Bert Alkemade (redactie) Cathrien van der Waarde Corrie van Eldik Thieme

Nadere informatie

2015 Wijkplatform Velsen-Noord Onderzoek naar de Leefbaarheid

2015 Wijkplatform Velsen-Noord Onderzoek naar de Leefbaarheid Onderzoek naar de leefbaarheid Najaar 2015 www.wijkplatformsvelsen.nl/velsen-noord/ Wijkplatform Velsen-Noord Wijkplatform Velsen-Noord 1. Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Opbouw rapport 3 2. Algemene toelichting

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Leeftijdsopbouw respondenten 2 3. Hoe worden zaken in de wijk gewaardeerd 3 3.1. Conclusies 4 4. Welke onderwerpen verdienen meer aandacht

Nadere informatie

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad)

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad) Besprekingsverslag van de bespreking met Klaassen Vastgoedontwikkeling / Site Woondiensten en de gemeente Doetinchem naar aanleiding van onze brief van 14 december 2009 inzake de huidige status van het

Nadere informatie

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Vragenlijst. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Vragenlijst. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Dorpsspiegels 2013-2014 Vragenlijst 1 Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons 2 Bijlage A. Enquête Dorpsspiegel gemeente 2013 Vier spelregels bij het invullen 1. De vragenlijst moet

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

De Afrikaanderwijk in 2020 Een wijk om trots op te zijn

De Afrikaanderwijk in 2020 Een wijk om trots op te zijn De Afrikaanderwijk in 2020 Een wijk om trots op te zijn Praat mee over de toekomst van uw Afrikaanderwijk! Vestia en de deelgemeente Feijenoord hebben - met de hulp van Bewonersorganisatie Afrikaanderwijk

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie