Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 5 PAGINA 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 5 PAGINA 10"

Transcriptie

1 Kerkenwerk 11e jaargang nummer 179 Donderdag 24 april 2014 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Oet d n Biebel in t Wenters dialect In het zonnetje gezet Collectes PAGINA 3 PAGINA 5 PAGINA 10 De oorlog met pensioen In mei 2010 was het 65 jaar geleden dat een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Toen ik daarover sprak met een ouder iemand, geboren in 1930, gaf deze aan dat de oorlog ook met pensioen gaat, het is immers inmiddels zo lang geleden dat nog weinigen echte herinneringen aan de oorlog hebben. Ik stelde hem toen de vraag of we dan de herdenkingen ook anders zouden moeten organiseren. Mijn gesprekspartner gaf toen aan dat de huidige generaties dat maar moesten beslissen. Ik heb de discussies over herdenken rond 4 en 5 mei intensief gevolgd, eigenlijk valt voor ieder standpunt wel wat te zeggen. Er leven nog steeds ooggetuigen en slachtoffers van de oorlog die vaak getraumatiseerd zijn. Hun kinderen en kleinkinderen ervaren de gevolgen van de oorlog vaak nog dagelijks. Aan de andere kant zijn velen van mening dat er ruimte voor verzoening moet zijn door bv Duitsers bij de herdenkingen uit te nodigen. Ik denk dat verzoening voor een grote groep slachtoffers en nabestaanden nog echt een brug te ver is. De jongere generaties hebben volgens mij ook niet het recht om verzoeningsinitiatieven op of rond 4 en 5 mei af te dwingen. De vraag is nu, wat gaan we dan wel doen om de herdenkingen ook bij jongeren nog zinvol en interessant te houden? De Tweede Wereldoorlog is het komende najaar voor Zuid-Nederland en volgend voorjaar voor de rest van Nederland 70 jaar geleden geëindigd. Als we bij de herdenkingen de oorlog puur als historisch feit benaderen dan hebben de jongeren van deze tijd er weinig mee. Als de herdenkingen wat losser zouden komen te staan van de Tweede Wereldoorlog dan zal naar mijn mening de kracht ervan afnemen omdat het dan niet meer onze oorlog is. In de media zien we dagelijks beelden van een oorlog, niet op de schaal van maar de ellende en de verschrikking is dagelijks waarneembaar, toch blijft het een oorlog van ver weg. Ik ben van mening dat de herdenkingen in Nederland op 4 en 5 mei moeten gaan over hetgeen in de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië voorgevallen is en welke impact dat heeft op gewone mensen en het leven van alledag. De aanpak van o.a. Henk Vis met het naar het heden halen van verhalen uit de oorlog vind ik erg goed, het gaat daarbij over gewone ouders, kinderen die op straat spelen, opa s en oma s die zorgen hebben over de toekomst van hun kleinkinderen een toekomst die er voor m.n. Joodse kinderen helaas niet gekomen is. Wim Nijman Echo van de nazi-tijd: de theologische verklaring van Barmen Als u de moeite neemt om in artikel I van de kerkorde op te zoeken wat zoal de belijdenisgeschriften zijn waaruit onze Protestantse Kerk haar geloof put, stuit u in artikel I-5 op een geschrift waarvan u misschien nog nooit had gehoord. Daar staat namelijk de wat duistere zin: De kerk erkent de betekenis van de theologische verklaring van Barmen voor het belijden in het heden. Wat is dat voor verklaring? En waarom heeft die verklaring een betekenis voor de kerk van nu? Dat wil ik hier kort uit de doeken doen, omdat wij in deze zin de echo kunnen horen van de Tweede Wereldoorlog die wij binnenkort, op 4 en 5 mei, weer gedenken. Wat is de theologische verklaring van Barmen? De titel theologische verklaring van Barmen verwijst naar de verklaring die een groep Lutherse en Gereformeerde theologen in 1934 in Duitsland heeft opgesteld om te protesteren tegen de invloed van het nationaalsocialisme in de kerk. Nadat Hitler in 1933 aan de macht was gekomen, werd die invloed steeds meer voelbaar. Dat kwam doordat kerkleden met sympathie voor het nationaalsocialisme met steun van de nieuwe regering de macht grepen in de Duitse Protestantse (Evangelische) Kerk. Om de opvattingen van deze Duitse Christenen te bestrijden, sloten hun tegenstanders zich aaneen in de Belijdende Kerk. Daartoe behoorden bekende theologen als Dietrich Bonhoeffer en Karl Barth, een Zwitser die toen in Duitsland theologie doceerde (en kort daarna het land werd uitgezet). Op de eerste belijdenissynode van de Belijdende Kerk in Barmen (29-31 mei 1934) werd de theologische verklaring aangenomen die de naam draagt van deze stad. Christus alleen De verklaring van Barmen bestaat uit zes stellingen. Vandaar dat men ook vaak spreekt van de Barmer Thesen, de stellingen van Barmen. Elke stelling begint met een of twee Bijbelteksten. Daarna volgt een geloofspunt waar de kerk voor wil staan. Tenslotte worden opvattingen (van de Duitse Christenen) die daarmee in strijd zijn als valse leer verworpen. Politieke uitspraken tegen het Naziregime zult u niet vinden in deze theologische verklaring, want men houdt kerk en politiek strikt gescheiden. Maar als je een beetje tussen de regels leest is het wel duidelijk dat men niets van het nationaalsocialisme moest hebben. Wij moeten God meer gehoorzamen dan de mensen. In de eerste stelling wordt meteen Jezus Christus centraal gesteld. Hij is het ene Woord van God, dat wij te horen, in leven en sterven te vertrouwen en te gehoorzamen hebben. Daaruit blijkt de invloed van Karl Barth. Wij kunnen God niet kennen buiten Christus om. Dat wij God op nog andere manieren zouden kennen door andere gebeurtenissen en machten, gestalten en waarheden (lees: Hitler en zijn verkiezingsoverwinning) is een dwaalleer. De tweede stelling benadrukt dat Christus gezag heeft over alle terreinen van ons leven en dat er dus geen enkel gebied van ons leven is waar wij andere heren zouden moeten dienen dan hem. Ook in haar verkondiging en kerkorde gehoorzaamt de kerk uitsluitend Christus, haar Heer, en weigert zij te dansen naar de pijpen De eerste Bekenntnissynode (waar de Barmer Thesen in 1934 werden aangenomen) werd gehouden in de Gemarker Kirche van de machthebbers of haar oren te laten hangen naar wereldbeschouwelijke en politieke overtuigingen die toevallig populair zijn (stelling 3). Haar enige bestaansrecht is haar opdracht om namens Christus Gods heil te verkondigen. Het is een dwaalleer om te menen dat zij die verkondiging in dienst mag stellen van welke ideologie dan ook (stelling 6). Dat laatste is een echo van de opvatting van Barth dat de kerk alleen betekenis heeft als zij werkelijk kerk blijft zoals Christus dat van haar vraagt. Na de oorlog is er kritiek geuit op het feit dat deze verklaring nergens expliciet stelling neemt tegen de maatregelen tegen de Joden die toen al door het Naziregime waren uitgevaardigd (en dat terwijl men wel de opvatting van de Duitse Christenen verwierp dat het Oude Testament voor de kerk had afgedaan). Barth zelf heeft later toegegeven dat dit inderdaad een tekort is van de Barmer Thesen. Invloed op de kerken in Nederland Hoewel de theologische verklaring van Barmen meteen al veel aandacht trok in Nederland, kwam er alleen officiële bijval van de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband. Vooral theologen die door Karl Barth waren beïnvloed, zoals K.H. Miskotte, J.J. Buskes en J. Koopmans, namen diens fundamentele kritiek op de ideologie van de Nazis over. Later in de oorlog zouden de stellingen van Barmen grote invloed hebben binnen het kerkelijk verzet tegen de bezetter en op de pogingen om van de Hervormde Kerk weer een belijdende kerk te maken. Daarbij is het uiteindelijk tot een nieuw belijdenisschrift gekomen. Maar alle pogingen daartoe uit de oorlog ademen de geest van Barmen. Christus wordt centraal gezet, want alleen dan heeft de kerk een helder antwoord op ideologieën zoals het Nazisme. Daarom ben ik blij dat de theologische verklaring van Barmen na de fusie van de Gereformeerde, Hervormde en Lutherse kerken alsnog in artikel I van de kerkorde terecht is gekomen. De directe reden daarvoor mag zijn dat dit document (net als de Konkordie van Leuenburg in dezelfde paragraaf), stamt uit de gedeelde traditie van Gereformeerden, Hervormden en Lutheranen. Maar voor mij is het toch vooral een blijvende herinnering aan de tijd die wij op 4 en 5 mei gedenken, een oproep om als kerk te allen tijde en onder alle omstandigheden gemeente van Jezus Christus te zijn en dat alleen. Chris de Jonge

2 Colofon Kerkenwerk wordt uitgegeven door de Protestantse Gemeente te Winterswijk. De redactie is verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen van artikelen en kan besluiten tot aanpassing/inkorting. Overname van artikelen uit Kerkenwerk is uitsluitend mogelijk na toestemming van de eindredactie en met bronvermelding. Redactiesamenstelling: Naomi van der Linden: columns, hoofdartikelen, kerkdiensten, kerkelijke en kerkgerelateerde activiteiten (agenda) en mutaties Naomi van der Linden: sectieberichten en in memoriam Wil Mulder: algemene kopij Gerrie Kuenen: jeugdnieuws Ans ter Horst: speciale projecten Erna Schreurs: bijzondere opdracht Eindredacteur: Moniek de With Inleverdatum van kopij: uiterlijk 05 mei 2014 vóór uur. Inlevering kopij alleen als volgt: Als bijlage in Word 5.0 of hoger, uitsluitend via (max. 450 woorden per artikel) Geen ? Handgeschreven kopij? Neem dan contact op met dhr. Jan Hartemink, Jasmijnlaan 10, ' of met mevr. Ini Helmink, H. Mulierweg 38, ' Meegeleverde foto s dienen minimaal 1 Mb te zijn. Kerkenwerk verschijnt weer op 15 mei Advertenties: Dick Wensink, ' Klachten over de bezorging: Graag melden bij het Kerkelijk Bureau. Abonnementen niet-leden Informatie bij het Kerkelijk Bureau. Kerkgebouwen en kosters Jacobskerk: Markt 1, Winterswijk, ' Zonnebrinkkerk: Zonnebrink 61, ' Koster: Mevr. T. ten Dolle-Kempink, ' Hulpkosters: Mevr. J.B. Hoitink- Remmerts, Mevr. I. Ruesink, Mevr. A. Visser-Vaartjes en Dhr. H. Aalbers Kerkelijk Bureau PGW Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk ' , Kerkenraad PGW Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk Voorzitter: dhr. C.J. Evers, ' College van Kerkrentmeesters Bankrekening NL77FVLB Voorzitter: vacant ' e Voorzitter: Mevr. A. Stans, ' College van Diakenen Bankrekening NL63RABO Voorzitter: dhr. H.J. Abbink, ' Jeugdwerkleider Vacant, p/a Markt 46, ' Kindernevendienstcommissie en Kinderoppasdienst Zie pagina 12 Grafische verzorging HERSTEL onjuiste gegevens - op de website via - in Kerkenwerk via link Kerkenwerk, kopij eindredacteur Hoe staat het met uw bijdragen aan de kerk? Toegezegd bij de Actie Kerkbalans 2014: ,= Al ontvangen per 14 april 2014: ,=. Dat is 28,0%. Alle gevers: hartelijk dank! Laten we met elkaar volhouden tot het toegezegde bedrag bereikt is. Ten bate van ons kerkenwerk! De kerkrentmeesters Voor het inleveren van kopij verzoeken wij u vriendelijk te letten op de volgende punten: a) kopij opsturen als bijlage uitsluitend via met daaraan gekoppeld de juiste redacteur. b) inleveren uiterlijk op de datum genoemd in het Colofon vóór uur. c) vermeld altijd de titel van het document PLUS het Kerkenwerknummer waarin u het geplaatst wilt zien en voorzien van uw naam. d) goede foto s (minimaal 1 MB). e) het maximum aantal woorden voor de diverse rubrieken is: - column hoofdartikel in memoriam overige artikelen 450 Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. De redactie Wijziging aanleveradres sectieberichten, In Memoriams, giften Door het afscheid van Annie de Ruijter is het aanleveradres voor de artikelen voor haar pagina s gewijzigd. Naomi van der Linden neemt het tijdelijk van haar over. Net als altijd kunt u uw kopij opsturen als bijlage uitsluitend via met daaraan gekoppeld de juiste redacteur, in dit geval dus Naomi van der Linden. Zodra er een definitieve vervanger geven wij dit aan in Kerkenwerk. Redacteur Kerkenwerk gezocht Omdat Annie de Ruijter helaas afscheid heeft genomen van onze redactie zijn wij op zoek naar een nieuwe redacteur die haar taken over wil nemen. De taken bestaan uit het verzorgen van twee pagina s, te weten de pagina met de sectieberichten en de In Memoriam pagina. Het redactieteam is een gezellig team wat elke 3 weken op de maandagochtend bij elkaar komt. Dan wordt met elkaar besproken en bepaald hoe de krant ingedeeld wordt. Als het u leuk lijkt om ook redacteur van Kerkenwerk te worden, neem dan contact op met de redactie via: In de ochtendstond Zeggen ze niet voor niets: De ochtendstond Heeft goud in de mond? De Redactie Ik hoorde het mooiste liefdeslied van de merel. Het was me een kerel. Zo schoon en zuiver; Ik huiver Toen ik luisterde, kwam Charlie bij me staan: Zullen we verder gaan? Zonder woorden kan hij met me praten. En ik kan hem verstaan. En dan mijn kleinzoon Finn. Ik krijg altijd goede zin als hij binnenkomt. t Is net een zonnestraal die mijn hart verwarmt. O, God, ik omarm Uw schepping, die ik zie elke dag om me heen. De bomen in het bos, De vogels in de bomen, De dieren in het veld. Gij biedt aan alles onderdak En zorg en een goed onderkomen. We kunnen niets dan loven Heer, Uw majesteit. Tot in eeuwigheid. Janny Dunnewold-Klomps Op zomaar een lentedag Kleine Kerkenraad van 3 april 2014 Geen spectaculaire vergadering. Weinig belangrijke agendapunten. Dat lijkt op het eerste gezicht, alsof er weinig activiteiten plaatsvinden. Niets is minder waar. In de taakgroepen en andere commissies (waaronder de beleidsplancommissie) wordt veel werk verzet en worden plannen gesmeed. Dat bleek uit de diverse mededelingen en verslagen die deze avond de revue passeerden. Een van de mededelingen betrof de stand van zaken met betrekking tot de evaluatie van de kerkdiensten. Er zijn evaluatieformulieren uitgezet. Daarvan zijn er 692 terug ontvangen. Dat is 13% en lijkt een magere respons. Maar dat valt erg mee. In de wetenschap dat het formulier in hoofdzaak door betrokken gemeenteleden zou worden ingevuld was er uitgegaan van een voorzichtige schatting van ruim 500 reacties. Dat getal van 692 is dus een hele goede respons. De verwerking van alle antwoorden is een hele klus geweest. Na een eerste verwerking vond er een nadere analyse plaats met betrekking tot enkele vragen/antwoorden. Met het resultaat van alle antwoorden en die analyse gaat de taakgroep Eredienst aan de slag om een rapport/voorstel te maken voor de kleine kerkenraad. We houden u op de hoogte. De taakgroep MGO presenteerde haar werkplan, jaarverslag en begroting. Daarmee zijn ze de eerste taakgroep die op een degelijke wijze voor het voetlicht trad. De kerkenraad ging akkoord met de benoeming van Ronald Gouw als lid van de taakgroep MGO. Er was alom veel waardering voor het werk van de taakgroep MGO. Andere taakgroepen zullen ongetwijfeld volgen. Verder is er een commissie benoemd die gaat bestuderen wat op de lange termijn de gevolgen zijn van een krimpende gemeente zoals de onze en de mogelijke consequenties daarvan voor de 2 kerkgebouwen zoals die wij nu beheren. Deze commissie bestaat uit een aantal kerkrentmeesters en een aantal gemeenteleden. Op termijn zult u hier van horen. Ook werden diverse activiteiten gemeld vanuit de secties. Onder andere de groothuisbezoeken werden als zeer positief ervaren. Zowel over de activiteiten van de taakgroepen als over die van de secties heeft u kunnen lezen in Kerkenwerk. Het lijkt nog ver weg, maar het nieuwe seizoen komt er toch al weer aan. Vandaar dat er aandacht werd gevraagd voor welke ambtsdragers er wel of niet aftredend zijn per 1 september a.s. Dat wordt nu nader bekeken, zodat tijdig in eventuele nieuwe ambtsdragers kan worden voorzien. Het is de bedoeling om dit jaar weer een bedankavond te houden voor onze vrijwilligers. Zo n avond moet natuurlijk wel worden voorbereid en er werd dan ook een oproep gedaan om organisatoren. Kerkenraadsleden gaan op zoek naar personen die zich hiervoor willen inzetten. Spontane aanmeldingen om mee te helpen of ideeën aan te dragen zijn uiteraard welkom. De scriba staat gereed om namen te noteren. Hans Evers, voorzitter kerkenraad De Redactie 2

3 Bijbel in Gewone Taal Het NBG heeft hard gewerkt om de vertaling van de Bijbel in Gewone Taal op tijd klaar te krijgen. Daardoor komt er in 2014, het jubileumjaar van het NBG, een bijbel uit die voor iedereen leesbaar en begrijpelijk is. Een mooie kroon op 200 jaar werk in dienst van de Bijbel. Sinds 2006 hebben de vertalers gewerkt aan de Bijbel in Gewone Taal. De vertaling is gemaakt voor iedereen die op een bepaald moment behoefte heeft aan een vertaling in gewone, toegankelijke taal. Zo is deze vertaling goed te gebruiken in studiegroepen, pastorale situaties en bij het bijbellezen in huiselijke kring. Het kenmerk van deze bijbel is gewone taal. Dat betekent een vertaling met gewone woorden en overzichtelijke zinnen. Met heldere verbanden en een duidelijke tekstindeling. Een Bijbel dus, die leesbaar en duidelijk is voor iedereen. Het is de eerste vertaling in Nederland die volgens deze uitgangspunten gemaakt is. Dat betekent niet dat de inhoud van de Bijbel versimpeld wordt. Het betekent dat de taal geen barrière meer vormt om bij de inhoud te komen. Want je kunt pas nadenken over wat iets betekent als je begrijpt wat er staat. Dus géén simpele vertaling, geen instapbijbel, geen bijbel voor laaggeletterden. Maar Een bijbel voor iedereen die behoefte heeft aan een toegankelijke vertaling! Op de website is meer informatie over de Bijbel in Gewone Taal te vinden. Plaatselijke werkgroep NBG Oet d n Biebel in t Wenters dialect Abram löt t d r neet bi j zitten Abram trök wieter Zorg dat i j t hele land deurtrekt, in alle windstreken en oew zal ik t hele gebied geven, zae God an Abram. Ton verhuusden Abram en ging wonnen bi j de eken van Mamre, neet zo wiet van Hebron. Daor bouwden hee ne offertaofele, een altaar veur de Heer. Vieve tèggen veere In din tied wazzen d r veer köningen van Babylonië in oorlog met vief andere köningen. Disse vief andere köningen, waoronder de köningen van Sodom en Gomorra, hadden een bondgenootschap e-slottene en wazzen op-e-trokkene naor t Siddimdal, waor teggnwaordig de Dode Zee is. Zee stelden zich op tèggenovver köning Kedorlaomer met ziene bondgenoten. Vief köningen tèggen veere. Geveurlukke putten In t Siddimdal wazzen völle geveurlukke asfaltputten. Ton de köningen van Sodom en Gomorra op de vucht slogen, hadden zee t te late in de gaten en zee velen daorin. De anderen wisten in de bargen te ontkommen. De veer köningen veroverden al t vee en t aeten van de inwonners van Sodom en Gomorra en daornao gingen zee as de ovverwinnaars waer op hoes an. Lot wordt gevangen e-nommene Lot, den in Sodom wonnen, verging t neet good. Hee worden met al ziene bezittingen met e-nommene. Abram heurden dit van ne vluchteling. Metene verzamelden hee zich met dreehonderdachttien geoefende mansleu en achtervolgden den köning tot an Dan. s Nachts velen zee van meerdere kanten an en verslogen d n tèggenstander. Hee achtervolgden ze nog tot an Choba, ten noorden van Damascus. Abram bevri jt Lot Alles wat d n tèggenstander had veroverd, nam hee terugge; neet allene zien naeve Lot, met al ziene bezittingen, maor ok de vrouwleu en de ovverige gevangenen. Vri j vertaald oet d n Groot Niej s Biebel in t Wenters dialect, oet t book Genesis 13, vars 17 en 18 en Genesis 14, vars 1 t/m 16. Deur Gerrie Kuenen-Meinen Ode aan moeder Ze is je verzorger, Je coach en docent. Ze is pas gelukkig, Als jij dat ook bent. Je grootste supporter, Je baken, je vriend. Ze geeft je soms stiekem, Meer dan je verdient. Voortdurend degene, Die iedereen bindt. Ze is zoveel meer dan, Een vrouw met een kind. Op weg met het nieuwe liedboek (15) Zin in soep met brood? Elke 2de zondag van de maand is er om uur gelegenheid om met elkaar soep met brood te komen eten in Den Angang. Zowel jongeren als ouderen maken hier al gebruik van. Hebt u/jij zin in een praatje en/ of soep en brood? U/jij kunt, zonder opgave, aanschuiven! Iedereen is welkom! Foto Ronald Gouw Vooraf bent u/jij natuurlijk ook welkom bij de Ontmoeting op zondag (zie bijlage hierover in Kerkenwerk) Deze begint om uur. Taakgroep Missionaire Gemeente Opbouw Victimae paschali laudes (lied 615) In de vorige editie van Op weg met het liedboek schetste ik u kort de geschiedenis van de sequensen : in de loop van de eeuwen werd in het gregoriaans het woord Alleluia steeds verder uitgesponnen. Op de laatste lettergreep a ging het zingen vaak verder als een woordloze jubel. Op een gegeven moment ontstaat de behoefte die lange a -riedel te voorzien van een tekst, niet in de laatste plaats om als ezelsbruggetje bij het zingen te fungeren. Aanvankelijk hadden die teksten nog een onregelmatige structuur, maar geleidelijk aan, in de loop der eeuwen, werden tekst en melodie strakker. Zo ontstond een schat aan liederen, die een eigen plaats in de liturgie kregen. Aan het eind van de Middeleeuwen waren het er wel Op het concilie van Trente (1570) werd het aantal toegestane sequensen radicaal teruggebracht tot vijf! Eén van de vijf is het Stabat mater dolorosa. Deze sequens (lied 573) is niet de enige van dat vijftal die in ons nieuwe liedboek staat. Ook dé paassequens bij uitstek staat er in: Victimae paschali laudes (lied 615). Dan neemt de geschiedenis nog een interessante wending met deze sequens uit de 11e eeuw. Calvijn c.s. gebruikten de melodie van deze populaire paassequens als basis voor de Geneefse Psalm 80! Vergelijkt u de eerste paar regels maar eens met elkaar. Het verloop van de melodie is in beide liederen praktisch identiek. Niet verwonderlijk overigens dat de reformatoren juist bij deze 80e psalm leentjebuur spelen bij het eeuwenoude paaslied. Psalm 80 wordt van oudsher al gezongen bij de Joodse Pesachmaaltijd. Tot slot nog één opmerking bij lied 615. De vertaling is van Winterswijkse hand. Dichter/ classicus Piet Gerbrandy maakte op verzoek van de redactie de vertaling van deze oeroude kraker. Wim Ruessink 3

4 4 Fr. van Keulen Zuilenesstraat BC Winterswijk tel Secties: De Hazelder, Miste/Corle en Balinkes Na een operatie in het MST verblijft dhr. Arie Jentink, Pashegge 108, inmiddels in het SKB. Dat is een goed teken, op weg naar herstel. We zijn dankbaar dat hij -samen met Cobi- zicht heeft op een goede tijd thuis. Bij de familie Bruntink, Sleeswijkstraat 143, ging het heel anders toe. Onverwacht snel -na meerdere ziekenhuisopnames- kwam er een eind aan het leven van dhr. Chris Bruntink. Volgende keer zal ik een in memoriam over hem verzorgen. Hoe verschillend uw weg ook gaat: de opstandingskracht van God wens ik u toe! Groothuisbezoeken Alle ontmoetingen via de groothuisbezoeken zijn voorbij. De laatste avond in sectie Balinkes werd goed bezocht. Ik ging er vol verwachting heen. Het was voor mij immers de eerste keer in deze sectie. Maar toen ik gearriveerd was, was ik dat al vergeten. De meeste mensen waren mij bekend en dat was wederzijds, zodat het heel vertrouwt aanvoelde. De ideeën die op deze avond opborrelden, zijn naar de beleidsplancommissie doorgeseind. viering van 6 april In deze viering hebben we -voor jong (en oud!)- uitleg gegeven over het avondmaal en daarna ook samen de maaltijd van de Heer gevierd. We stonden allemaal in een hele grote kring en deelden met elkaar brood en beker. Wat een geweldige viering! Het aantal kerkgangers was zo groot, dat de Zonnebrinkkerk bijna te klein was om één grote kring te maken. Jong en oud, alles door elkaar. Het enthousiasme van de en de PGW-band. En ik werd zo blij van de groep tieners die hielp bij het uitdelen. Wat hebben we te mopperen over onze gemeente? Dit geeft me zoveel hoop voor de toekomst. Gods Geest doorkruist de oude paden en zaait langs nieuwe wegen. Fantastisch toch? Vakantieweek Als u dit leest, liggen de Paasdagen ook achter ons. We gaan op weg naar Pinksteren. Maar in de tussentijd heb ik ook een weekje vakantie, van 26 april t/m 3 mei. Collega Berdie Marsman zal -indien nodig- zorgen voor vervanging. En in de week daarop zal ik de anderen vervangen. Het is fijn om vakanties en studietijd in goed overleg onderling te kunnen regelen en op te vangen. Een hartelijke groet van Ds. Fransien van Keulen Giften De volgende giften hebben we in ontvangst mogen nemen; Via Nomke Esselink 2x 10,=; 2x 5,= en 2x 2,50. Via Willy te Winkel 5,= en via Willemien Toebes 1x 20,= en 1x 10,= Dit alles voor de wijkkas. Gerda Lichtenberg heeft een gift van 5,= ontvangen voor de bloemen commissie. Hartelijk dank hiervoor! Mieke Hermsen-Grevers B.W. Marsman Tuunterstraat EG Winterswijk tel Secties: Windmolenveld, Woold Fietstocht Hebt u zich al opgegeven voor de fietstocht van de secties Windmolenveld en Woold? Dat kan nog tot en met 14 mei, bij Gerrie Grievink (tel ) of Dinie Vreeman (tel ), liefst ná uur. Op de dag zelf, zondag 18 mei, verzamelen we om uur bij de Julianaschool, om dan via een mooie route naar Bredevoort te fietsen. Daar wacht ons een kopje koffie, thee of limonade. In de Sint Joriskerk krijgen we een rondleiding, en voor de kinderen zijn er spelletjes aanwezig. We besluiten met een drankje in het Koppelhuis, het centrum van de Protestantse Gemeente in Bredevoort. Om ongeveer uur gaan we weer terug naar Winterswijk. Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden, behalve voor het afsluitende drankje. Die zijn voor eigen rekening. Voor wie fietsen een bezwaar is, kan vervoer per auto geregeld worden. Geeft u dit bij uw opgave dan even apart aan. Bij slecht weer gaan we allemaal met de auto, dan verzamelen we een half uur later, om uur. Bij twijfel kunt u één van de bovenstaande nummers bellen. Ziek(enhuis) Gerrit Toonk (Wooldseweg) is opgenomen geweest in het ziekenhuis, omdat hij plotseling last had van uitvalverschijnselen. Inmiddels is gebleken, dat hij opnieuw ernstig ziek is. Gelukkig kon zijn wens: thuis zijn en daar de nodige zorg ontvangen, in vervulling gaan. We wensen Gerrit, en ook zus Diny en zwager Hans Oonk en de naastwonende familie veel sterkte toe, en dat de weg die voor hen ligt begaanbaar mag zijn. Meivakantie Van 5 tot en met 11 mei hoop ik samen met Theo te genieten van een weekje vakantie. Collega Fransien van Keulen is zo nodig aanspreekbaar ter vervanging. Een hartelijke groet, Berdie Marsman Giften Dit keer geen giften uit de secties van Berdie Marsman. E. van Gooswilligen Meijerink VZ Winterswijk tel Secties: Zuilenes, De Pas, Bargerbosch en Huppel/Henxel/ Meddo, inclusief Huize Roetendael Voor pastorale hulp en andere zaken: neem contact op met uw sectievoorzitter: Zuilenes: Bert Dondergoor, tel De Pas: Netty Klomp, tel Bargerbosch: Annemarie Bruggeman, tel Huppel/Henxel/Meddo: Grietje Rouw, tel en Henk Dunnewold, tel Giften Ontvangen voor de wijkkas: via Ria van der Graaf 10,=; via Annie Meinen 10,=; via Gerrie Zemmelink 3x 10,=; via Rianne Ruessink 20,= en via Fieke Holleman 1x 10,= en 1x 5,=. Wij danken u hartelijk hiervoor. Met vriendelijke groet, J.T. Parmentier Ini Helmink Tuunterstraat EG Winterswijk tel Secties: Oostervoort/De Rikker en Scholtenenk/Hakkelerkamp Tijdens de laatste Sectievergadering konden we Wim Tolkamp welkom heten. Wim gaat als Bezoekmedewerker het gedeelte van Marietje Sloetjes geleidelijk overnemen. Marietje heeft aangegeven na de vele jaren van Bezoekwerk te willen stoppen aan het einde van dit seizoen. Dit zal moeilijk voor haar zijn gezien de vele contacten die ze heeft, maar voor bezoekjes is binnen de gemeente altijd een mogelijkheid. Naar aanleiding van deze wisseling kwamen ook de vacatures binnen de Secties aan de orde, betreffende Bezoekouderling, we zullen intensief moeten zoeken naar een welwillend persoon. We hebben even terug gekeken naar het Groothuisbezoek/Ontmoeting van de Sectie Oostervoort / de Rikker; we konden terugkijken op een geslaagde avond en middag. Een volgende activiteit kwam aan de orde, n.l. de jaarlijkse fietstocht van beide Secties. Na wat overwegingen werd besloten dit jaar voor een zondagmiddag te kiezen, (dit om ook gezinnen de mogelijkheid te geven mee te doen), zondagmiddag 1 juni a.s. is de geplande datum. Een nadere uitnodiging met mogelijkheid tot aanmelding volgt nog. Jan Grevers Giften Dit keer geen giften uit de secties van Theo Parmentier. C. de Jonge W. Dreeslaan JG Winterswijk tel Secties: Centrum, Huininkmaat/ Bomenbuurt, Kotten/ Brinkheurne/Ratum, Pelkwijk en Huize de Rikker Terugblik op de buurtschapdienst in Kotten Het verheugt ons zeer dat de dienst op 6 april in Kotten goed bezocht was. Het koor zong enthousiast en de sfeer was prima, zeker toen na afloop van de dienst de stoelen werden omgedraaid om rond de tafels met elkaar te praten en nieuwtjes uit te wisselen. Het is, denk ik, geen toeval dat nogal wat mensen in het interview van de beleidsplancommissie hebben aangegeven dat zij ontmoeting met anderen zeer waardevol vinden in het gemeente zijn en ook rond de kerkdiensten. Niet iedereen zal daarvoor naar de wekelijkse kerkdiensten in het dorp komen, maar zolang buurtschapdiensten voor zoveel mensen een waardevolle ontmoetingsplek zijn, is het naar mijn mening goed om die te blijven organiseren. Uit de secties Tijdens de gezamenlijke sectievergadering op 10 april hebben wij allereerst teruggekeken op de beide ontmoetingsbijeenkomsten in maart. Iedereen die er geweest was vond het goede bijeenkomsten. De vraag was hoe wij hiermee verder gaan, nu de deelnemers na afloop hebben laten weten wel vaker op deze manier bij elkaar te willen komen voor ontmoeting en gesprek. Voorlopig gaan de gedachten uit naar een experiment om dat eens per kwartaal te doen. Als dat wat wordt, hoort u het uiteraard. Verder is er definitief besloten dat de wijkmiddag aan het eind van het seizoen zal worden gehouden op zaterdag 14 juni van uur in en rond gebouw Emma in Ratum. Details volgen in de aankondiging die in een van de volgende nummers van Kerkenwerk zal verschijnen. Tenslotte zijn wij al een tijdje druk op zoek naar opvolgers voor de ouderlingen en bezoekmedewerkers die onze teams gaan verlaten. Vooral in Kotten-Brinkheurne-Ratum en Huininkmaat-Bomenbuurt dreigen gaten te vallen. Wij zijn er nog niet helemaal uit hoe wij dat zullen oplossen. Maar in ieder geval hebben wij besloten dat wij op donderdag 26 juni vanaf uur in de Zonnebrinkkerk op een feestelijke manier afscheid zullen nemen van degenen die ons verlaten. Willen de sectieleden die afwezig waren dit alvast in hun agenda noteren? Vakantie en studiereis sectiepredikant Van 26 april tot en met 4 mei heb ik vakantie. Zo nodig bezoekt Sannie van den Brink (tel ) de gemeenteleden uit de secties die in het ziekenhuis liggen. Mocht u in die week een predikant willen spreken, dan kunt u contact opnemen met ds. Marsman (tel ). De week daarop, om precies te zijn van 6 tot en met 9 mei mag ik in het kader van de cursus Bruggen bouwen die ik heb gevolgd, een congres in Roemenië bijwonen. Ds. Van Keulen (tel ) is dan achterwacht. Op 11 mei hoop ik weer op de kansel van de Jacobskerk te staan. Hartelijke groeten, Lees verder op de volgende pagina Chris de Jonge

5 Vervolg van pagina 4 Giften In de afgelopen weken mochten wij 4 giften van elk 10,= voor de wijkkas in ontvangst nemen en wel via: Johanna Oonk, Hennie Toebes, Gerda Eenink en ondergetekende. Heel hartelijk bedankt hiervoor. Sectie Ouderenpastoraat Voorzitter: Erica Hijink-Elferdink Masterveldweg CN Winterswijk Huppel tel Annie Klein Brinke Ouderenpastoraat in de tehuizen vanaf juni Sleeswijk: ds. Fransien van Keulen, tel Berkhof THV, Berkhof aanleunwoningen, Pronsweide en Huize Roetendael, Meddo: ds. Evert van Gooswilligen, tel Vredense Hof, Huize De Rikker en Pelkwijk: ds. Chris de Jonge, tel Molenaar, St. Elisabethgaarde en Homansbos: ds. Theo Parmentier, tel Wamelinkhof: ds. Berdie Marsman, tel Voor de gemeenteleden in de verzorgingstehuizen is het mogelijk om de predikant van hun oude wijk aan te houden of om een nieuwe keuze te maken. Het is wel van belang dat u dat doorgeeft aan de betreffende predikant en ook aan uw naaste familie. Begeleiding van de sectie Ouderenpastoraat: ds. Fransien van Keulen. Kinderen en leidinggevenden van de Kindernevendienst bezoeken de bewoners van zorgcentrum De Pelkwijk en verraste hen met hun zelfgemaakte Palmpasenstokken Voor het bijbehorende artikel genaamd Palmpasen verwijzen wij u graag naar pagina 12. Op Winterswijks Bevrijdingsdag (31 maart) vergaderden de medewerkers van het ouderenpastoraat, het was een prachtige lentedag, op de Jacobstoren was de vlag uitgestoken en dat riep bij menigeen de herinneringen op aan de bevrijding van Winterswijk: dat was ook in zo n bijzonder mooi voorjaar. We lazen psalm 66, daarin wordt God geloofd en geprezen voor de bevrijding van Israël uit Egypte. Zo kregen wij in die vergadering een voorproefje van Pasen; opstandings- en bevrijdingsfeest; het laatste woord is niet aan dood en slavernij. We mochten vernemen dat in de Vredensehof mevr. Esseldien Wennink als geestelijk verzorger is aangesteld, ook de groepswoningen in Meddo horen bij haar werkgebied. Pastor Simon Nagelmaeker (RK geestelijk verzorger in Groenlo)neemt de groepswoningen De Rikker onder zijn hoede. Er zal nog een kennismakingsbijeenkomst voor de vrijwilligers georganiseerd worden. Wij wensen hun beiden een fijne werkkring in Winterswijk toe en hopen op een plezierige samenwerking. Een ander verheugend bericht is dat mevr. Roelien Onnink in de Pronsweide bezoekwerk zal gaan doen. Wij wensen haar vreugde en voldoening toe. In maart werd er gecollecteerd voor het kindertehuis van Marijan Nijhof in Albanië, opbrengst 426,50. In de maand april zijn de collectes bestemd voor een scholenproject in Nepal en in mei voor de stichting VOORKOM, die stichting houdt zich bezig met preventie van alcohol en drugsmisbruik. In de afgelopen periode mocht het Ouderenpastoraat de volgende giften ontvangen: in Wamelinkhof 4x 10,=, in de Pelkwijk 4x 10,=, 1x 5,=, 1x 2,=, in de Vredensehof 2x 10,=, 2x 5,=, in Berkhofcomplex 2x 10,=, 2x 5,=, in de Molenaar 2x 5,=, in Pronsweide 1x 5,=, in Sleeswijkcomplex 4x 5,= en 1x 3,= en via ds. van Keulen 30,=. Hartelijk dank aan alle gulle gevers. Voor u allen een hartelijke groet van alle medewerkers van het Ouderenpastoraat. In het zonnetje gezet Erica Hijink-Elferdink Het gebeurt regelmatig dat gemeenteleden worden voorgedragen om vanwege hun verdienste voor de Protestantse Gemeente van Winterswijk in het zonnetje te worden gezet. Deze keer viel die eer te beurt aan Annie de Ruijter die op velerlei terrein actief was in onze kerk. Tijdens een bijeenkomst in het kerkelijk centrum Zonnebrink roemde de voorzitter van de kerkenraad, Hans Evers, de inzet en de trouw waarmee zij haar vrijwilligerswerk vervulde. Belangrijke taken Voor de fusie van Gereformeerd en Hervormd Winterswijk was je al actief als beleidsouderling. In september 2003 werd je bevestigd in het ambt en in 2007 volgde een herbevestiging in de Protestantse Gemeente van Winterswijk. Je werd samen met Herlinda Nagel scriba van de Grote en Kleine Kerkenraad. Daarnaast was je beleidsouderling en scriba van sectie De Pas en vertegenwoordigde jij die sectie in de Kleine Kerkenraad. In die jaren stond de deur van je huis ook regelmatig open voor de groothuis-bijeenkomsten van jouw sectie, aldus de voorzitter. Kerkenwerk Bij het aantal jaren dat de kerk een beroep deed op Annie als ambtsdrager moet ook worden vermeld haar betrokkenheid bij het kerkblad. Samen met enkele anderen stond zij aan de wieg van Kerkenwerk en heeft ze de ontwikkeling meegemaakt van een pagina in een plaatselijke advertentiekrant naar het kwaliteitsblad dat tegenwoordig bij gemeenteleden in de bus glijdt. Hans Evers hierover: Je hebt vanaf het begin als redactielid meegewerkt aan de ontwikkeling van het blad Kerkenwerk. Met name verzorgde je de pagina s met de sectieberichten en de overlijdensberichten en deed dat werk met grote zorgvuldigheid. Bovendien was je in jullie taalgebruik achterwacht voor de andere pagina s. Andere verdiensten Hoewel het niet een door de kerk georganiseerde activiteit betreft, doet Annie de Ruijter ook nog vrijwilligerswerk voor de Vrienden van de Jacobskerk. Als bestuurslid heeft ze de functie van secretaris en die taak vervult ze met grote trouw en accuratesse. Er ontgaat haar weinig en het is mede dankzij haar inzet dat het werk van de stichting zo succesvol verloopt. Dankwoord Mij dunkt, dat dit toch meer dan voldoende reden is om jou vandaag in het zonnetje te zetten. Als voorzitter van de kerkenraad wil ik je namens onze gemeente ontzettend bedanken voor al datgene, wat je voor onze gemeente gedurende vele jaren hebt gedaan. Annie reageerde op de lof van voorzitter Hans Evers op de voor haar kenmerkende wijze: Soms neem ik wel eens wat teveel hooi op mijn vork, maar ik heb het werk altijd met veel plezier gedaan en dat bedoel ik maar! In het zonnetje gezet (vervolg) Wolter te Winkel Foto Nan Mechielsen Verzin toch eens een list, jonge vriend Met deze gevleugelde woorden - bekend van Ollie B. Bommel - doorkruiste ik het gebruikelijke protocol van de te huldigen personen in het kader van In het zonnetje gezet. Want een list moest er aan te pas komen om iemand die altijd zelf nauw betrokken is bij het in het zonnetje zetten van vrijwilligers binnen onze gemeente niets vermoedend aanwezig te laten zijn bij deze gebeurtenis. Dat vraagt niet alleen om een list, maar ook om voorzichtigheid met wat je zegt en vooral met wat je niet zegt. De toegepaste strategie bleek succesvol, want toen ik onthulde, dat we dit keer Wolter te Winkel in het zonnetje gingen zetten, waren verrassing en verbazing van zijn gezicht af te lezen. Zijn eerste reactie was uiteraard: Dat wil ik niet, dat is niet de bedoeling! Woorden van een echte vrijwilliger! Maar Wolter had dit keer niets te willen Wolter te Winkel heeft achter de schermen van onze gemeente heel veel werk verricht en dat doet hij nog steeds! Binnen onze gemeente moet veel werk worden verzet. En Wolter heeft altijd gedacht - om met de woorden van Ollie B. Bommel te spreken - hier ligt een schone taak. Ouderling, jeugdouderling, kerkrentmeester, interimvoorzitter kerkenraad en/of kerkvoogdij zijn enkele taken die Wolter heeft vervuld. Wanneer? Voor hoe lang? Wolter wil dat niet weten. Niet belangrijk. Dus ik weet het ook niet. Wat ik wel weet, is dat het veel tijd heeft gevraagd gedurende diverse periodes. Wolter heeft zich - samen met Jan Heesen - ook gestort op ons kerkelijk archief, dat thans is ondergebracht in het streekarchief in Doetinchem. Een mega klus, die overigens nog niet af is. Momenteel is Wolter ook nog eens in de drie weken actief als coördinator voor de verspreiding van Kerkenwerk. Een niet te onderschatten activiteit. En wat te denken van zijn werk als voorzitter van de Stichting Vrienden van de Jacobskerk? Dat doet hij ook nog! Ik denk dat er voldoende redenen zijn aangetoond om Wolter in het zonnetje te zetten. Wolter, bedankt! Ollie B. Bommel zou gezegd hebben: als je begrijpt wat ik bedoel. Hans Evers Foto Nan Mechielsen 5

6 Kerkdiensten Winterswijk Andere diensten Voorjaarsextra's in de Jacobskerk Zonnebrinkkerk zondag 27 april uur ds. J.T. Parmentier, Avondmaal, geen kinderoppas, wel kindernevendienst zondag 4 mei uur ds. B.W. Marsman, m.m.v. PGW-band, met kinderoppas en kindernevendienst zondag 11 mei uur mevr. J.W. Hengeveld, Eibergen, geen kinderoppas, wel kindernevendienst Rondom de Zonnebrinkkerk Kindernevendienst Elke zondagmorgen om uur, tenzij anders vermeld Kinderoppasdienst zondag 4 mei Lia Eeltink, Christine van Ens Autodienst Zonnebrinkkerk Inlichtingen mevr. J. Wassink, tel Den Angang Inloopcentrum Den Angang is op de volgende tijden geopend. Elke woensdag- en donderdagmorgen van tot uur: inloop voor volwassenen. Elke eerste dinsdag van de maand van uur: gebedsgroep in de gebedsruimte. Elke tweede zondag van de maand om uur de Ontmoeting. Jacobskerk zondag 27 april uur drs. G. Zemmelink, Aalten, geen kinderoppas, wel kindernevendienst zondag 4 mei uur ds. J. Hazeleger, Eibergen, geen kinderoppas en kindernevendienst uur Musica Jacobi, Gedenken met muziek zondag 11 mei uur ds. C. de Jonge, geen kinderoppas, wel kindernevendienst Rondom de Jacobskerk Kindernevendienst Elke zondagmorgen om uur, tenzij anders vermeld Kinderoppasdienst Nijntje Autodienst Jacobskerk Inlichtingen mevr. S.H.G. van den Brink tel Bloemencommissie Elke week staan er in de Jacobskerk en Zonnebrinkkerk mooie bloemen. Dit ter opluistering van de erediensten. Na de kerkdiensten gaan deze als groet van de gemeente naar gemeenteleden die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De contactpersonen van de bloemencommissie proberen dit zo zorgvuldig mogelijk bij te houden. De contactpersonen zijn: - Voor de secties van ds. Van Keulen en ds. Marsman: Nannie Pampiermole, Crocusstraat 37, telefoon , Verpleeghuis Pronsweide zondag 27 april uur pastor mevr. M. Storteler zondag 4 mei uur drs. J.F. van Ballegooijen zondag 11 mei uur pastor mevr. M. de Blok Verzorgingshuizen Berkhof dinsdag 29 april uur pastor S. Nagelmaeker dinsdag 13 mei uur ds. J.H. Wassink-Pluimers Vredense Hof dinsdag 29 april uur pastor S. Nagelmaeker dinsdag 13 mei uur ds. J.H. Wassink-Pluimers Pelkwijk zaterdag 26 april uur mevr. A. de Boer zaterdag 10 mei uur ds. J.H. Wassink-Pluimers Overige diensten Wooncomplex Wamelink zaterdag 26 april uur mevr. A. de Boer zaterdag 10 mei uur ds. J.H. Wassink-Pluimers Meekerken in het SKB? Dat kan! Elke zondag de dienst uit de Zonnebrinkkerk. Elke werkdag om uur een overdenking. Op kanaal 8 - Voor de secties van ds. Van Gooswilligen: Esther Dondergoor, Emmastraat 12, telefoon , - Voor de secties van ds. Parmentier: Tony Vaags, Waliënsestraat 128, telefoon , - Voor de secties van ds. De Jonge: Rikste Mechielsen, Hortensialaan 41, telefoon , - Voor de sectie ouderenpastoraat: Josien Schieveen, Boldermansweg 1, telefoon , Openstelling Jacobskerk De kerk is elke week van maandag tot en met zaterdag opengesteld op de volgende tijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van tot uur en op woensdag en zaterdag van tot uur. Website: Rondleidingen Kosten vrije gift Elke woensdagmiddag om uur. Opgave bij de gastvrouw/gastheer in de kerk Voor groepen op afspraak ook op andere tijden mogelijk. Tel. (0543) , bgg Torenbeklimming Alleen tijdens de openingstijden: Volwassenen 1,75; kinderen 5 t/m 12 jaar 1,=. Tot 16 jaar alleen onder begeleiding. Onder de 5 jaar géén torenbeklimming! Expositie Vanaf dinsdag 22 april tot 3 juli: Expositie Karel Stroes ( ). Nalatenschap Winterswijks Textielontwerper. Alice Kroezen Musica Jacobi 4 mei Gedenken met muziek Zondagavond 4 mei is er om uur, ná de dodenherdenking een bijzondere Musica Jacobi in de Jacobskerk. Projectkoor OAZE zingt dan muziek die past op een dag van gedenken. Van de Engelse barokcomponist Henry Purcell wordt diens Funeral Sentences gezongen. Purcell zette enkele teksten uit de Anglicaanse traditie op muziek voor de begrafenisdienst van Queen Mary II. Een compositie die ook ruim drie eeuwen na dato nog naar de keel grijpt. Van de Poolse componist Piotr Jaňczak wordt De Profundis voor vrouwenkoor gezongen. Het is een eigentijdse toonzetting van Psalm 130. Dezelfde Psalm staat centraal bij De Profundis voor mannenkoor, orgel en percussie van de uit Estland afkomstige Arvo Pärt. Projectkoor OAZE staat onder leiding van Wim Ruessink, Janieke Mollenhorst bespeelt het orgel. Verder verlenen enkele musici hun medewerking. Henk Vis draagt rond de koorwerken poëzie voor. Een en ander is vrij toegankelijk. Wim Ruessink 6

7 Kerkelijk Bureau PGW Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk tel.: fax: Openingstijden: alle werkdagen van tot uur. U kunt hier terecht voor: - alle wijzigingen betreffende de ledenadministratie en Kerkenwerk - informatie over tarieven en het bespreken van de kerken voor huwelijken, uitvaarten en concerten - vragen betreffende de kerkelijke bijdragen - bestellen van collectebonnen - bespreken van de aangepaste stacaravan van de diaconie voor mindervaliden - al uw overige vragen op kerkelijk gebied Op vindt u veel basisinformatie; op de pagina Laatste Nieuws de actuele informatie. Collectebonnen Door collectebonnen te gebruiken (verkrijgbaar in de waarden 0,50, 1,= en 2,=) zijn ook deze giften in veel gevallen aftrekbaar van de belasting. U helpt er bovendien de kerk mee, want de administratieve lasten nemen daardoor af. Kortom: collectebonnen zijn een goed idee! Het bestelformulier is verkrijgbaar bij het kerkelijk bureau, maar ook te downloaden van: Uw bestelling collectebonnen wordt gratis thuisbezorgd! Zondagsbrief Kopij voor de Zondagsbrief uiterlijk donderdags vóór uur inleveren, per Voor digitale ontvangst van de Zondagsbrief kunt u zich aanmelden op (via de knop Zondagsbrief; ook kunt u hier wijzigingen in uw adres doorgeven, zie de instructies aldaar). Vergaderrooster 05 mei uur Grote Kerkenraad in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink Weekenddiensten 26 en 27 april Ds. C. de Jonge, tel en 4 mei Ds. B.W. Marsman, tel en 11 mei Ds. C. de Jonge, tel Collecterooster zondag 27 april 1 diaconie 2 Prot. Kerk; eredienst en kerkmuziek zondag 4 mei 1 kerk 2 plaatselijke kerkmuziek zondag 11 mei 1 diaconie 2 jeugdwerk Op zondag 4 mei is de achtste dienst van dit seizoen om uur in de Zonnebrinkkerk. Het thema voor dit seizoen is Muziek. Deze dienst, waarin ds. Marsman voorgaat, zal gaan over Daniel 3. Hoever ga je voor je principes en wanneer ga je protesteren? In deze dienst hebben we veel muziekinstrumenten nodig. Bij deze de vraag: willen jullie allemaal een muziekinstrument meenemen! Naast de kindernevendiensten voor kinderen in de basisschoolleeftijd zal er ook weer een tienernevendienst zijn voor kinderen/ jongeren uit het voortgezet onderwijs. Aan deze dienst werken zoals gewoonlijk mee de PGW-band, de organist en de kindernevendienstcommissie. Jullie zijn allemaal weer van harte welkom! Graag tot zondag 4 mei! en kindernevendienstcommissie Giro Werelddiaconaat Giften kunnen gedaan worden op giro 456 t.n.v. KerkinActie onder vermelding Bestemming werelddiaconaat en Lid PKN Winterswijk Vandaag lezen wij April 2014 Zondag 27 Jesaja 52:1-6 Maandag 28 Jesaja 52:7-12 Dinsdag 29 Jesaja 52:13-53:5 Woensdag 30 Jesaja 53:6-12 Mei 2014 Donderdag 1 1 Petrus 1:1-12 Vrijdag 2 1 Petrus 1:13-25 Zaterdag 3 1 Petrus 2:1-10 Zondag 4 1 Petrus 2:11-17 Maandag 5 1 Petrus 2:18-25 Dinsdag 6 1 Petrus 2:1-12 Woensdag 7 Jesaja 54:1-5 Donderdag 8 Jesaja 54:6-10 Vrijdag 9 Jesaja 54:11-17 Zaterdag 10 28:1-14 Zondag 11 Maandag 12 Dinsdag 13 Woensdag 14 Donderdag 15 Vrijdag 16 Zaterdag 17 28: : : : : : :1-10 Passage De opstanding in de muziek Maandag 28 april komt prof. dr. Wil Derkse dit onderwerp toelichten. In veel muziek over de lijdenstijd van Christus laten de componisten al iets doorschemeren van de hoop op de opstanding (bijv. Bach in de Mattheus Passion). Met behulp van allerlei muziekgedeeltes zal prof. Derkse, die o.m. directeur is van het gastenhuis Slangenburg, hier deze avond over vertellen. De avond wordt gehouden in de Zonnezaal van de Zonnebrinkkerk en begint om uur. Gasten zijn van harte welkom. Irene Grotenhuis-Dorst Er is gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop in overleg met uw predikant. Vriendelijk verzoek: wilt u a.u.b. wel tijdig contact opnemen, zodat de gemeente deelgenoot kan worden gemaakt van dit feestelijk gebeuren. Een doopdienst heeft een plechtig karakter en om die reden ziet de kerkenraad het liefst slechts één fotograaf aan het werk. Er is een professioneel fotograaf bereid (mits beschikbaar op de doopdatum) om tegen geringe kosten op gepaste wijze mooie foto s te verzorgen. Neem contact op met Cees F. de With via of telefonisch via Kerkdienst in de huiskamer De PGW stelt u in de gelegenheid alle kerkdiensten die in de Zonnebrinkkerk en de Jacobskerk worden gehouden via de kerkradio te beluisteren. Hiervoor zijn kerkradio-ontvangers beschikbaar die aangesloten worden op uw telefoonlijn en met één knop te bedienen zijn. Wilt u hiervoor in aanmerking komen of hierover meer informatie hebben, neemt u dan contact op met Wim Sikking, Jasmijnlaan 44, tel: , Heeft u een PC met geluidskaart en internet, dan kunt via ook deze kerkradio beluisteren. Kies in het hoofdmenu Internet kerkradio en vervolgens op de link Kerkdiensten van de kerk waarvan u de dienst wilt beluisteren. Via de Appstore (Apple) of Google Play (Androïd) kunt u ook de App Kerkomroep installeren en via deze weg de kerkdiensten beluisteren Ontmoeting op zondag Zondag 11 mei in Den Angang. Inloop vanaf uur, aanvang uur. (zie pagina 9 voor het uitgebreide artikel) 7

8 Installatietechniek Fa. Timmermans & Mulder Misterade 36 - Winterswijk - Tel / B l o e m e n s p e c i a a l z a a k De fleur igste zaak van Wintersw ijk!! Innovatief in Techniek, Ouderwets in vakmanschap Alle installatiewerken voor woning en bedrijf zoals gas-, water-, elektra-, cv-, airco-, brand-& inbraakbeveiliging en sanitaire installaties. Ook voor advies, inspectie en engineering op het gebied van elektrische veiligheid, energiegebruik en legionella. NCIB STICHTING NEDERLANDS CHRISTEN INSTALLATEURS BERAAD Rondweg-Zuid 91 Winterswijk tel dat was pas een mooie uitvaart maar hoe regel je zoiets? Van muziek tot rouwauto: in Monuta Uitvaartwens kunt u al uw wensen vastleggen. Kijk op monuta.nl of bel ons voor een afspraak. Bij Monuta in Winterswijk zijn we er als u ons nodig heeft. bel Monuta Weeninkpad 49, Winterswijk Uw partner in duurzame installatietechniek Kruisselbrink Installaties Leeghwaterweg JJ Winterswijk Tel Waliënseweg 44 Winterswijk Huppel Adverteren Uitvaartverzekering Uitvaartverzorging Crematorium in Kerkenwerk? voor informatie en opgave : Dick Wensink tel of Een passend afscheid van uw dierbare, met veel persoonlijke aandacht. De betrokken medewerkers van GUV begeleiden u daarbij. Dag en nacht! Ook als de overledene elders, bij Dela of Monuta een verzekering heeft, blijft GUV de beste én de goedkoopste keus. Bel GUV, GUV helpt! GUV_Kerkenwerk _ 62x94.indd :26:12

9 Eendracht Winterswijk zoekt koorleden voor The Armed Man Muziekvereniging Eendracht Winterswijk gaat op zondagmiddag 19 oktober 2014 de indrukwekkende mis The Armed Man uitvoeren, in de Jacobuskerk in Winterswijk. Dit stuk is door Karl Jenkins geschreven als eerbetoon aan de slachtoffers van de Kosovo crisis en later uitgegroeid tot een anti-oorlog stuk. Het fanfare-orkest van Eendracht, onder leiding van dirigent Thijs Musch, kan het dit concert echter niet alleen. Er zijn verschillende zang-solisten en een imam die meewerken. Maar daarnaast worden ook 100 koorzangers gezocht. Het projectkoor begint in juni met repeteren. Deze repetities zijn altijd op vrijdagavond, vanaf uur in Winterswijk. Daarnaast staat er op zaterdag 6 september een koorrepetitiedag gepland en wordt er zondagmiddag 21 september samen met het orkest in de Jacobuskerk gerepeteerd. De Ontmoeting op zondag 11 mei repetitor van het koor is Gerben Kruisselbrink. Hij is dirigent van vele koren, vanaf het begin af aan betrokken bij de grote evenementen in de Winterswijkse Steengroeve en muzikant in vele combo s, orkesten en bands. Koorzangers uit de hele Achterhoek worden uitgenodigd zich in te schrijven. Deelname kost 25 euro, inclusief lunch op de koor-repetitiedag. Zie voor meer informatie en het inschrijfformulier op onze site: Ellen Arentsen Binnen onze gemeente wordt één keer per maand, telkens op de tweede zondag een Ontmoeting op zondag georganiseerd. De ontmoetingen zijn ontstaan als aanvulling op de reguliere kerkdiensten in het najaar van Er bestond en bestaat behoefte om op een andere, laagdrempelige en toch verdiepende manier met het geloof bezig te zijn. Het doel van de samenkomsten was en is het versterken van de onderlinge verbondenheid en geloofsopbouw. Tijdens de ontmoeting staan het delen van geloof en visie centraal. Er ontstaan gesprekken en er worden ontdekkingen gedaan. Een kleine, wisselende groep bereidt een ontmoeting voor en kiest gespreksvragen. Anderen zorgen voor de praktische invulling van de catering en het aankleden van de zaal. Ook zijn er een aantal mensen die het muzikale gedeelte voor hun rekening nemen. De ontmoetingen worden gehouden in Den Angang. De eerstvolgende ontmoeting is op zondag 11 mei a.s. Uit het boekje In de voetsporen van Mozes komt het thema: De zegen vergeten. Deze keer is de lezing uit Exodus 15: Hierin staat beschreven hoe het volk Israël de woestijn intrekt. Daar is water onontbeerlijk. Na drie dagen vinden ze water, maar het is niet te drinken. Het volk en Mozes reageren verschillend: het volk beklaagt zich en Mozes roept de Heer aan. Kunnen wij ons de frustratie van het volk voorstellen? En de reactie van Mozes? Een stuk hout maakt het bittere zoet. Kun je hier een lijn in trekken naar het Nieuwe Testament? De ontmoetingen zijn steeds min of meer hetzelfde van opbouw: Vanaf uur is er een inloop met koffie, thee en wat lekkers. Om uur wordt begonnen met een welkom, gevolgd door een gebed, het zingen van enkele liederen en daarna een inleiding op het thema, vaak met een stukje film over het bijbelgedeelte. Daarna gaan de aanwezigen in groepen uiteen, waarbij opgemerkt mag worden dat er ook een kinder- en tienerprogramma is. Voor de allerkleinsten is er oppas. In de groepen wordt aan de hand van gespreksvragen met elkaar van gedachten gewisseld. Aan het eind van de ontmoeting komt iedereen weer bij elkaar om gezamenlijk af te sluiten met zingen en gebed. Na afloop is er koffie, soep en brood en gelegenheid om met elkaar wat na te praten. Nieuwsgierig geworden? Kom een keer kijken en meedoen! Van harte welkom! Inge Wiggers Concert W. Ruessink/ G. Kruisselbrink Op 27 april zullen in de Doopsgezinde Kerk aan de Torenstraat Gerben Kruisselbrink en Wim Ruessink optreden. Deze twee veelzijdige en eigenzinnige muzikanten zullen samen achter de toetsen kruipen en daar een muziekvorm ten gehore brengen die bijna van de Nederlandse concertpodia is verdwenen: Improvisatie. Alle ervaring die beide multitaskers hebben opgebouwd in theaters, kerken, kroegen, huiskamers en torens culmineert in een avontuurlijk vrolijk programma: KIEZ! Geïmproviseerde barokke fuga s, romantische Lieder ohne Worte, swingende jazzstandards of een verrassende variatiereeks over een liedje: alles passeert de revue. Daarbij wordt interactie met het publiek niet geschuwd. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Storm of voor aanvang van het concert bij de kerk. Margot van den Berg Een ontmoeting met Fransicus van Assisi en het Zonnelied Op zondag 25 mei is er opnieuw een Ontmoeting op de Berg op Landgoed Hezenberg. Monica Schwarz, predikant in Voorhuizen, vertelt ons over het leven Franciscus van Assisi. Deze bijzondere mens leefde in de 12de eeuw in Italië en heeft grote invloed gehad op de kerk tot op de dag van vandaag. De huidige paus heeft zich naar hem vernoemd. Franciscus van Assisi schreef het Zonnelied toen hij heel ziek was. Monica vertelt over zijn leven, de tijd waarin hij leefde, over zijn visie en spiritualiteit. Zij maakte ook verschillende prachtige doeken over dit Zonnelied die deze middag te zien zijn. Na de pauze is er tijd voor onderling gesprek en een eigen creatieve verwerking. U bent van harte welkom op 25 mei het Landhuis van de Hezenberg in Hattem. Locatie: Landgoed Hezenberg. Tijd: tot uur (inloop vanaf uur). Aan de deelname zijn kosten verbonden, te vinden op de website waar u zich ook kunt aanmelden: Voor informatie: tel Bettine Mulder 9

10 Moeder en dochter, gewoon een leuk stel Moeder en dochter spreken met elkaar Turks, Nederlands en ook vaak met een mengelmoes van Friese woorden. Ze vinden dat ze elkaar goed begrijpen en dit komt omdat ze echte vriendinnen zijn. Een goede relatie betekent voor hen dat ze niet alleen de goede, maar ook de slechte dingen tegen elkaar kunnen zeggen. Moeder en Gunta zijn 61 en 42 jaar en zijn moslim. Ze wonen nu 41 jaar in Nederland. Moeder komt uit een dorpje met ongeveer 60 inwoners, zo n 100 kilometer van Ankara. Zij is in Turkije niet naar school geweest en kan dus niet lezen en schrijven. Ze verstaat goed Nederlands en praat het zeer redelijk. Schaamte om zinnen fout te formuleren, maakt dat ze gemakkelijk haar dochter het woord wil geven. Ze werkt 30 uur per week als schoonmaakster bij de overheid. Gunta heeft in Nederland het basisonderwijs gevolgd en het MBO. Ze werkt 32 per week uur als administratief medewerkster. Haar vader was lasser, is afgekeurd en zorgt nu voor het kleinkind. Ook kan hij lekker koken. Gunta haar man studeerde in Turkije, is nu 21 jaar in Nederland en werkt als teammanager in een machinefabriek. Moeder vindt dat Gunta in alles anders is dan zijzelf. Haar dochter uit heel gewoon haar eigen mening en draagt geen hoofddoek. Moeder denkt bij iets altijd eerst aan de familie en aan wat een ander ervan vindt. Haar dochter denkt eerst aan zichzelf en dat is volgens moeder Nederlands. Moeder en dochter zijn wel bezorgd over elkaar. Moeder vraagt zich af of al dat andere wel echt goed voor is Gunta als mens. Toch steunt ze Gunta door dik en dun, want ze wonen nu eenmaal hier in Nederland en daar ligt de toekomst voor Gunta en haar gezin. Gunta maakt zich zorgen over het vele werken van haar moeder. Haar moeder is soms zo doodop dat ze niet meer goed kan staan. Dan voelt ze zich als dochter machteloos. Moeder en dochter voelen zich niet helemaal vrij om keuzen te maken. Ze denken er eerst aan hoe het hoort. Gunta vindt dat niet echt Nederlands, dus is ze toch nog wat Turks van binnen. Voor de toekomst van Gunta vindt moeder het belangrijk dat ze goed leeft met haar man en kinderen. Ook moet Gunta blijven werken, want dat wil ze zo graag. Gunta vindt het belangrijk dat haar moeder de dingen krijgt, die zij wenst, ook al denkt zij er zelf anders over. Haar moeder heeft dat verdiend na zoveel jaren hard werken en door steeds naast haar te staan. Moeder en dochter steunen elkaar bij alles. Gunta helpt vaak met administratieve zaken en moeder helpt Gunta door haar te steunen. Zo nodig helpen ze elkaar ook financieel. 'Dat doen we omdat we van elkaar houden en omdat we als een goede moslim willen leven', zegt Gunta. Ze hebben veel plezier met elkaar en kunnen vaak samen heerlijk en uitbundig lachten. Soms gaat Gunta met moeder naar de moskee. Als ze er eenmaal is voelt het goed om daar te zijn. Maar heel vaak komt het er niet van en bidt ze gewoon thuis. Moeder schudt dan haar hoofd, maar vindt dat Gunta het zelf moet weten. Want dwang in het geloof vinden ze beiden niet horen. Tenslotte staat letterlijk in de Koran dat geloofsdwang verkeerd is. Moeder heeft later ontdekt dat ook in de Koran staat dan mensen, dus ook vrouwen, als het mogelijk is de talenten moeten ontwikkelen die ze van Allah hebben gekregen. Dus vind moeder het een goede zaak dat Gunta heeft geleerd. Ze zijn gewoon een leuk stel, die islamitische moeder en haar dochter. Koningsdag Corry Nicolay Al meer dan honderd jaar hebben wij Koninginnedag als nationale feestdag gehad. Maar nu wij als staatshoofd een Koning hebben, zullen we plaats moeten maken voor Koningsdag. Dit jaar zal Koningsdag op 26 april 2014 plaatsvinden. De Koninklijke familie bezoekt de gemeenten Graft-De Rijp en Amstelveen dit jaar. Door het hele land zullen evenementen worden georganiseerd, zowel op Koningsdag (26 april 2014) als Koningsnacht (25 april 2014). Dag, Koninginnedag Vanaf het jaar 1891 hebben wij in Nederland Koninginnedag gevierd. Deze feestdag werd gehouden ter ere van het staatshoofd op dat moment. Koninginnedag werd gehouden op de dag dat het staatshoofd jarig was. In 1891 begon de viering van Koninginnedag voor Wilhelmina, op 31 augustus. Toen Juliana haar opvolgde werd dit 30 april. Beatrix koos ervoor deze datum te behouden. Koninginnedag is daarom van 1949 tot 2013 gevierd op de dertigste van april. Hallo, Koningsdag Sinds 30 april 2013 is Willem-Alexander de koning van Nederland geworden. Dit betekent dat dit jaar, in 2014, de eerste Koningsdag wordt gevierd. De verjaardag van Willem-Alexander is 27 april, dit betekent dat er vanaf nu elk jaar Koningsdag wordt gevierd op 27 april. Enkel wanneer Koningsdag valt op een zondag wordt de feestdag één dag verplaatst. Koningsdag op 26 april 2014 Aangezien 27 april 2014 op een zondag valt, wordt de eerste Koningsdag verplaatst naar zaterdag 26 april. Koningsdag in 2014 zal worden gehouden in Amstelveen en Graft-De Rijp (provincie Noord-Holland). De koninklijke familie zal deze plaatsen bezoeken en worden verrast met een vastgesteld programma. Dit programma stond al klaar voor 2013, maar is uitgesteld naar dit jaar wegens de troonwisseling. Via de publieke omroep (NOS) is de Koningsdag te volgen. In maart zal een persconferentie plaatsvinden waar meer over het programma van de Koningsdag wordt verteld. Collectes Elke week worden de collectes van de afgelopen zondag (en soms van andere dagen) verzorgd door een diaken en een kerkrentmeester. Ook wordt 1x per maand het koffiegeld van de Jacobskerk en de Zonnebrinkkerk geteld. Er zijn drie koppels zodat je 1x in de drie maanden een maand lang aan de beurt bent. Geen moeilijk werk maar wel secuur werk. Collectes voor hetzelfde doel die in verschillende diensten zijn gehouden mogen bij elkaar in. Dus eerst sorteren en dan per doel bij elkaar en de collectebonnen (van 0,50, 1 en 2 euro) er uitzoeken en tellen. Het valt ons op dat er steeds meer collectebonnen inzitten. Een goed teken, men kan in verhouding meer geven want het is aftrekbaar voor de belastingen. Schoonmoeder Of je de ramen nu op maandag zeemt of op vrijdag of helemaal niet, het maakt mij echt niet uit. Janneke hoorde het haar schoonmoeder nog zeggen toen ze veertig jaar geleden met haar man naast haar schoonouders kwam wonen en had later bij herhaling aan haar kinderen verteld hoe blij ze was dat oma haar altijd zoveel ruimte gaf. Er was niks zo benauwend als een schoonmoeder die te veel op je lette. Inmiddels zit ze zelf alweer jaren in die rol en past ze regelmatig op haar kleindochters die vlakbij wonen en heel wat met haar afkletsen over school, vriendinnetjes en muziekles. Wat geniet ze toch van hun vrolijke karakters. Maar wat ergert ze zich bij herhaling ook aan de troep in het huis van haar zoon en schoondochter. Ook vandaag kan ze het niet laten om Arko zodra hij uit zijn werk komt erop aan te spreken. Overal liggen briefjes, sieraden, sokken, spelletjes en tekeningen. In zo n kamer kunnen de meisjes toch geen huiswerk maken. Ik kan hier niet komen of Annelies zit achter dat ding. Laat ze de wasmachine in plaats van de pc eens op tijd aanzetten. En hebben jullie gisteren alweer pizza gegeten. Wat moeten die lege dozen hier. Meestal laat Arko zijn moeder gewoon Tussen het muntgeld wil ook nog weleens wat anders zitten, zoals een winkelwagenmunt, buitenlandse munten en zo nu en dan nog oude Nederlandse munten. Daarna wordt het geld naar de bank gebracht en moeten we het zelf storten via de geldtelmachine. Dat gaat ook niet altijd probleemloos. Papiergeld is vaak lastig, glad gestreken is het beste maar zo vind je ze niet in de collectezak! En dan houdt de machine er soms gewoon mee op en dan moeten we na overleg met de bank de volgende dag nog een keer terugkomen. Maar het is altijd nog weer goed gekomen en daarom gaan we vrolijk verder! Anja Sikkink, diaken Klazien Hartemink, ouderlingkerkrentmeester Foto's Nan Mechielsen kletsen, maar vandaag knapt er iets in hem. Annelies heeft vorige week als jeugdouderling een hele geslaagde strandwandeling georganiseerd. Ze kijkt altijd met haar hart en speelde hier gisteren quatre-mains met één van die jongeren die zijn moeder pas heeft verloren. Het deed hem merkbaar goed. En ja ze zit regelmatig achter dat ding. Maar dan steunt ze haar collega s die ontslagen zijn. Wees blij dat Annelies niet werkloos is. Nee, dat is ze zeker niet. Zie je die berg was en dat volle aanrecht dan nooit. En heb je gezien hoe vies de ramen zijn? Arko werpt haar een ijzige blik toe en zegt: Weet je nog wat jouw schoonmoeder altijd zei? Janneke trekt vlug haar jas aan en gaat zonder haar kleindochters te groeten naar huis. Bij de deur komt ze nog even terug. Kijk, hier, zie je dat. Dit bedoel ik nou. Stapels kranten die weer niet met het oud papier zijn meegegeven. Kwestie van organiseren. Arko zegt: Ach, kwestie van prioriteiten stellen. Janneke valt stil en loopt naar haar fiets. Weldra klemt ze haar handen om het stuur en denkt ze de hele weg naar huis: Stom. Stom. Stom. Waarom heb ik me toch zo laten gaan. Misschien heeft Arko toch wel gelijk. De volgende morgen vroeg gaat de telefoon. Arko. Annelies heeft migraine en ik moet naar een congres. Zou je vandaag soms willen oppassen? Janneke kan het niet laten en springt meteen op haar fiets. Ze kookt, wast, strijkt haar hand over haar hart en zeemt de ramen. Christine van Reeuwijk 10

11 In memoriam Grietje Joling 3 december april 2014 Onder de klanken van Ravels Boléro waar zij altijd zo van genoot, is Grietje Joling op 91-jarige leeftijd rustig in haar slaap overleden in huisje 6 van Pronsweide. Zij werd aan de Waliënsestraat geboren. Haar loopbaan begon zij op het kantoor van Meijerink. Na de oorlog werd zij een zeer actief lid van Olistro, de nieuwe jeugdvereniging van de (Herv.) kerk. In 1955 verhuisde zij naar Den Haag om te gaan werken bij de Postcheque- en Girodienst, waar zij het bracht tot directiesecretaresse. In 2004 keerde zij terug naar haar geboortedorp. Zij was een flinke, doortastende vrouw met een sterke eigen wil en uitgesproken meningen die de band met haar familieleden koesterde en trouw was in haar vriendschappen. Zij genoot van het leven en maakte vele reizen. Het viel haar zwaar om de regie over haar leven uit handen te moeten geven toen zij een aantal jaar geleden verward begon te raken, maar toen zij dit eenmaal had aanvaard genoot zij van de goede zorg die zij kreeg. Op donderdag 10 april hebben wij met haar familie en vrienden in de gedachtenisdienst in crematorium Berkenhove in Aalten teruggekeken op haar leven en aan de hand van Psalm 139 God gedankt voor de zorg en de liefde waarmee hij ons omringt in ons bestaan. Zoals de dag uit de nacht treedt het leven uit de dood er is liefde die niet sterft. Toon Hermans C. de Jonge Dodenherdenking Soms is het leven als een raket en vliegt het voorbij. Zeker op de momenten waarop je geniet van het leven. Maar op het moment dat het leven stil lijkt te staan, besef je pas echt dat je leeft en dat je daar dankbaar voor mag zijn. We zouden meer stil kunnen staan bij het leven wat we leven, meer besef kunnen hebben van ons geluk. Herdenking Dodenherdenking is een dag waarop we dit wél beseffen. Dodenherdenking; een dag waarop we respect tonen naar de mensen die voor ons gevochten hebben om een beter bestaan te krijgen. Laten we dit vast houden Allerzielen Moniek de With Stil staan bij wat we verloren ooit ons door de dood ontrukt 4-5 mei Doden herdenken, is vrijheid vinden. Een dag, terug kijken met weemoedig verlangen omkeren naar de pijn Laat dit verlangen de zielen verbinden. Vier wat je hebt, maar kijk om je heen. blijven staan, opnieuw te bezinnen Vrijheid is nodig voor iedereen en ondanks alles weer met t leven door te gaan! Dodenherdenking en Bevrijdingsdag 2 dagen 2 dagen met pijn en vrede Ze lijken toch zo anders, en kunnen toch niet samen. Maar ze horen bij elkaar, de historie heeft het ons gegeven. Een zwarte vlek in ons hart, die we herdenken telkens weer. Vrijheid Vrijheid: Weer warmte, geluk en blijdschap. Vrijheid: Niet meer schuilen in een kelder zonder wc of licht, niet bang zijn met verdriet! Vrijheid: Geen bommen, geen wapens, geen mensen die je op straat aanvallen. Vrijheid: Bevrijd worden van een duistere en akelige tijd! Vrijheid is een woord waar een bedoeling achter zit, een grote boodschap voor iedereen!! Vrijheid Een klok beiert somber Die groep mensen stil, vol respect Gedenken de gestorvenen Die oorlog, zo lang voorbij Sta stil bij families Zoveel in kampen vermoord Voel de onmacht in mij borrelen Waarom, waarom galmt in mijn hoofd Het is zo snel vergeten Hoe hele wijken werden ontvolkt Huizen werden daarna geplunderd Jawel, ook door het eigen volk Foto s en oude beelden Vertellen hun verhaal Een wreedheid onbeschrijflijk Hoe kon men dit ooit toestaan? Duits schalt op de stranden Of er nooit iets is gebeurd Bezichtigen oude panden Waar ooit families zijn weggesleurd Het is zo snel vergeten Men denkt er liever niet meer aan Alleen hen die het willen weten Zie ik bij monumenten staan 11

12 Kindernevendienstcommissie: Elsbeth Hennink, ' (voor de groepen 1 t/m 8 basisschool) Kinderoppasdienst: Anita Jentink, ' De oude knecht Eliëzer Een bijzondere vraag Abraham had veel knechten, maar één van hen was de oudste en het langst werkzaam voor Abraham. Hij was zeer behulpzaam en Abraham kon hem volledig vertrouwen. Als Abraham een probleem had en hij wist zich geen raad, dan vroeg hij aan Eliëzer om advies. Ook Sara was heel tevreden met Eliëzer. Op een dag kreeg Eliëzer wel een heel bijzondere vraag van Sara. Waarom? Sara vroeg aan Eliëzer, of hij ook kon timmeren. Timmeren? Herhaalde Eliëzer de vraag van Sara. Nou ja, Eliëzer deed veel dingen voor Abraham, maar iets timmeren, dat was meestal niet zijn werk. Daarom vroeg hij: Wat moet ik dan timmeren? Sara antwoordde: Kun je een wiegje timmeren? Nu stond de oude knecht helemaal met zijn oren te klapperen. Moest hij een wiegje timmeren? Maar waarom? Sara is meer dan tevreden Na ruim een week was het wiegje klaar. Toen Sara zag hoe mooi Eliëzer het had gemaakt, was ze heel blij. Ze riep Abraham om te komen kijken. Sara legde er alvast de doeken in, die ze wilde gebruiken voor haar baby. Abraham roept Eliëzer Op een vroege ochtend, het begon net een beetje licht te worden, ging Abraham naar de tent van Eliëzer en vroeg of hij samen met zijn vrouw snel kwam kijken. De beide oude mensen gingen met Abraham mee en zagen dat Sara een zoon had gekregen. Een zoon voor deze niet jonge, maar al wat oudere vrouw en man. Sara had niet meer verwacht, dat ze ooit zelf nog moeder zou worden, totdat ze had gehoord, wat de drie vreemdelingen, nu bijna een jaar geleden gezegd hadden. Weet je nog? De vreemdelingen, die engelen bleken te zijn. Engelen, Tekening Annemiek Bollen Palmpasen Tijdens de kindernevendiensten gedurende de 40 dagentijd, hebben we Palmpasenstokken gemaakt. Deze hebben we op Palmzondag bij de bewoners van zorgcentrum De Pelkwijk gebracht. Kortom het was een prachtige ochtend, waar zowel de ouderen als de kinderen met veel plezier op terug kunnen kijken. Met vriendelijke groeten, kinderen en leiding van de kindernevendienst We vertrokken aan het begin van de dienst vanaf de Zonnebrinkkerk en zijn lopend naar De Pelkwijk gegaan. Dankzij het mooie zonnige weer, was het een heerlijke wandeling! De bewoners vonden het erg leuk de kinderen te zien met de mooi versierde stokken en als dank werden de kinderen op hun beurt weer verrast met lekkere paaseitjes en zelfs een ijsje! Daarna keerden de kinderen weer terug naar de Zonnebrinkkerk, alwaar het laatste gedeelte van de kerkdienst nog kon worden meegevierd. Op zondag 4 mei a.s. is er weer een Heart dienst in de Zonnebrinkkerk. Het begint om uur. Ds. Berdie Marsman zal in deze dienst voorgaan. Jij komt toch ook? Reacties en andere bijdragen voor deze Jeugdpagina zijn van harte welkom! Ga naar klik op Kerkenwerk, daarna op redactie en klik dan op ' Gerrie Kuenen' waarmee u uw programma opent en mij kunt en. Een baby Toen vertelde Sara, dat zij en Abraham spoedig een kindje zouden krijgen. Eliëzer lachte met zijn hele gezicht. Echt waar? Maar dat is geweldig, zei hij. Nu hij goed keek, zag hij, dat Sara zwanger was. Hij, al een oude man, had daar helemaal niet op gelet. Inderdaad, nu werd hem ook duidelijk, waarom Sara zo vaak ging zitten om even wat te rusten en dit was natuurlijk ook de reden, dat ze zoveel moeite had met bukken. Vereerd Eliëzer voelde zich vereerd. Hij zocht het mooiste hout uit het bos, dat hij maar kon vinden. Vele uren was hij druk met het maken van het wiegje. Abraham, die van niets wist, vroeg zich af, wat zijn oude knecht toch elke middag deed, als het eigenlijk de tijd was voor een middagdutje. Hij wilde het niet aan hem vragen en wachtte geduldig af. die een blijde boodschap hadden gebracht. Ja, vanaf die dag, had Sara geweten, dat God wilde, dat ze toch zelf moeder zou worden. Isaäk In het mooie wiegje, dat Eliëzer had gemaakt, lag een kleine slapende baby. Sara en Abraham hadden hem de naam Isaäk gegeven, zoals God had gevraagd. Eliëzer zag zich nu al lopen, met de kleine jongen achter zich aan. Die hem honderd uit zou vragen, over schapen en over veel meer dingen. s Avonds, dankte ook Eliëzer God voor de komst van dit kleine jongetje en viel hij voldaan in slaap. Wat was ook hij gelukkig, met dit kleine jongetje. Dat juist hij hiervoor een wiegje had mogen maken waar de kleine Isaäk nu in mocht slapen. Gerrie Kuenen-Meinen

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld Liturgie openluchtdienst Zondag 12 juli 2015 Thema: Een reis rond de wereld Voorganger: ds. J.W. Leurgans m.m.v. Muziekvereniging De Eendracht Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Orde van dienst op de 16 e zondag na Pinksteren 26 september anno Domini 2017

Orde van dienst op de 16 e zondag na Pinksteren 26 september anno Domini 2017 Orde van dienst op de 16 e zondag na Pinksteren 26 september anno Domini 2017 Voorbereiding Inleidend orgelspel Binnenkomst ambtsdragers Welkom Lied tijdens het aansteken van de kaars: Nr. 280: 1, 4 en

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

De Bijbel open (07-12)

De Bijbel open (07-12) 1 De Bijbel open 2013 48 (07-12) Stel je voor, bovenop een kerktoren zie je een zwaard, geen haan of een kruis, maar een zwaard. Dat zouden we wel vreemd vinden. Want wat heeft de kerk en het christelijk

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 28 februari 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK Derde zondag van de Veertigdagentijd- Oculi Kleur: Paars Het paars wil inkeer geven in passie en advent. Wij hebben in ons leven ons van God

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017

ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017 ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017 WELKOM Van harte welkom in de Lindtse kerk. Wij wensen u en jou een goede dienst toe. Vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer. Voel je welkom om te komen en mee te vieren.

Nadere informatie

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog! Zondag 3 juli 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wolter Broekema Ouderling van dienst: Sandra Dubbink Organist: Henk de Gooijer Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries FreeXS Orgelspel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 5 PAGINA 10

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 5 PAGINA 10 Kerkenwerk 11e jaargang nummer 181 Donderdag 05 juni 2014 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken De kerkdienst is toegankelijk voor iedereen! Toch? Trefpuntnieuws

Nadere informatie

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.)

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.) Ongehuwd samenwonen? In 2010 heeft in de kerkenraad van de Hervormde gemeente De Hoeksteen een diepgaande bezinning plaatsgevonden over de vraag hoe we in Bijbels licht zorgvuldig om moeten gaan met mensen

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Brood, tafel, maaltijd houden

Brood, tafel, maaltijd houden Brood, tafel, maaltijd houden Route 1: Aan tafel Kaart lezen Is brood de moeite waard? Ons broodje is gebakken Elke prent heeft een cijfer. Welke tekst hoort erbij? Geef die hetzelfde cijfer. Nog een beetje

Nadere informatie

Zó wil ik het. als mijn sterven daar is. C.J. Droger

Zó wil ik het. als mijn sterven daar is. C.J. Droger Zó wil ik het als mijn sterven daar is C.J. Droger Zó wil ik het als mijn sterven daar is Naam... Adres... Woonplaats... Handtekening... 1 WOORD VOORAF Bij dezen bied ik u een brochure aan die gebruikt

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Boxmeer

Protestantse Gemeente Boxmeer Protestantse Gemeente Boxmeer Nr 17 Praatjes van uw predikant Beste mensen, dit zijn de laatste Praatjes, die ik als waarnemend predikant maak. Mijn opvolgster, ds Marise Boon, zal op 3 november 2013 s

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Arie van der Maas Jan Hollebek Joke de Putter

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 17 september 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Uitnodiging. voor het Start-weekend. Zaterdag 19 & Zondag 20 september 2015. Hervormde gemeente Elburg wijk West en Oostendorp

Uitnodiging. voor het Start-weekend. Zaterdag 19 & Zondag 20 september 2015. Hervormde gemeente Elburg wijk West en Oostendorp Uitnodiging voor het Start-weekend Zaterdag 19 & Zondag 20 september 2015 Samen delen in overvloed Hervormde gemeente Elburg wijk West en Oostendorp -Welkom- Gemeenteleden, In uw handen heeft u de uitnodiging

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 20 december 2015 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Jarno Godlieb gedoopt wordt Voorganger : Ds. J.W. Baan. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Enquête kerkdiensten, jaarthema en beleid Gereformeerde kerk Wijnjewoude-Hemrik

Enquête kerkdiensten, jaarthema en beleid Gereformeerde kerk Wijnjewoude-Hemrik Enquête kerkdiensten, jaarthema en beleid Gereformeerde kerk Wijnjewoude-Hemrik Inleiding en werkwijze In deze enquête vragen wij u/ jullie een mening over kerkdiensten en activiteiten voor gebed. Vanaf

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST Trinitatis zondag 31 mei 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderlingen Diakenen Lector Leiding kinderkerk Organist Koster Collecte ds. Paul

Nadere informatie

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester PGSchagen 18 september 2016 Voorganger Dhr. J. Prij Jr, Organist Hanneke Muntjewerf Lector Janny de Visser, Koster Evert Meijer, Gastvrouw Nel Dantuma Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

ZONDAGSBRIEF 14 mei 2017

ZONDAGSBRIEF 14 mei 2017 ZONDAGSBRIEF 14 mei 2017 WELKOM Van harte welkom in de Lindtse kerk. Een bijzonder welkom als u, als jij vandaag gast bent. Wij wensen u en jou een goede dienst toe. DE DIENST VAN VANMORGEN Voorganger

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Interimpredikant aan het werk

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Interimpredikant aan het werk Kerkenwerk 10e jaargang nummer 166 Donderdag 4 juli 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Het avondmaalzilver van Jan van Wüllen Interimpredikant

Nadere informatie

Gemeentegids voor de gemeente rondom de Catharinakerk

Gemeentegids voor de gemeente rondom de Catharinakerk Gemeentegids voor de gemeente rondom de Catharinakerk Borssele Samenwerking drie gemeenten Al enige jaren werkt onze gemeente nauw samen met de protestantse gemeenten van s-heer Arendskerke en Lewedorp.

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN Van harte geluk gewenst! Jullie hebben besloten om te gaan trouwen. Hopelijk wordt het een onvergetelijke dag: voor jullie zelf, voor je familie en vrienden. Omdat jullie

Nadere informatie

Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel van Doorn uit Middelburg Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs Organist: Roel Sinke

Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel van Doorn uit Middelburg Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs Organist: Roel Sinke Hartelijk welkom in de Odulphuskerk Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke/Zoutelande zondag 19 november 2017 Familieviering Thema: Mijn zegen heb je! Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel

Nadere informatie

Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling PKN-Gemeente Het Anker Plaatselijke regeling Inhoud Bijlage 1 Hoofdstuk Titel Bladzijde 1 De samenstelling van de kerkenraad 1 1.1 Aantal ambtsdragers 2 1.2 Predikanten en kerkelijk werkers 2 1.3 Werkgroepen

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Zoektocht 5 Bijbelhuis Zevenkerken. FOTO www.bijbelhuiszevenkerken.be info@bijbelhuiszevenkerken.be T 050 / 30 04 79

Zoektocht 5 Bijbelhuis Zevenkerken. FOTO www.bijbelhuiszevenkerken.be info@bijbelhuiszevenkerken.be T 050 / 30 04 79 Zoektocht 5 Bijbelhuis Zevenkerken www.bijbelhuiszevenkerken.be info@bijbelhuiszevenkerken.be T 050 / 30 04 79 Beste, (eigen voornaam) Je bent van harte welkom in het Bijbelhuis Zevenkerken. Zo meteen

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Familiegevoel oecumenische dienst Meddo

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Familiegevoel oecumenische dienst Meddo Kerkenwerk 11e jaargang nummer 175 Donderdag 30 januari 2014 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Protestants GVO op de Openbare Basisschool Familiegevoel

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 21 augustus 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 10 e zondag van de zomer Kleur: Groen de kleur groen is de kleur van het leven - geef ons heden ons dagelijks brood - de kleur groen is de

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus )

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom en mededelingen De paaskaars wordt aangestoken Stiltemoment Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom mensen, hier gekomen,

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. seniorenbond PCOB PAGINA 2 PAGINA 9 PAGINA 10

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. seniorenbond PCOB PAGINA 2 PAGINA 9 PAGINA 10 Kerkenwerk 11e jaargang nummer 176 Donderdag 20 februari 2014 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Evaluatie kerkdiensten 25-jarig jubileum van de seniorenbond

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 24 juli 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 6 e zondag van de zomer Kleur: Groen De kleur van de hoop, van het groen in de natuur dat met leven te maken heeft. Liturgisch gezien is groen

Nadere informatie

Zeven weken verbinden en ontmoeten rond. het kruikje van de weduwe. Handreiking voor het bezinningsproces. voor de wijkgemeente oost van

Zeven weken verbinden en ontmoeten rond. het kruikje van de weduwe. Handreiking voor het bezinningsproces. voor de wijkgemeente oost van Zeven weken verbinden en ontmoeten rond het kruikje van de weduwe Handreiking voor het bezinningsproces voor de wijkgemeente oost van de Gereformeerde Kerk in Woerden 17 april 9 juni 2013 1 2 De kruik

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 5 4 november 2015 www.dehoeksteenvoorthuizen.nl Postbus 1 3780 BA Voorthuizen 0342-472633

Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 5 4 november 2015 www.dehoeksteenvoorthuizen.nl Postbus 1 3780 BA Voorthuizen 0342-472633 Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 5 4 november 2015 www.dehoeksteenvoorthuizen.nl Postbus 1 3780 BA Voorthuizen 0342-472633 Om te onthouden maandagmiddag 9 november : unit 1 naar Papierazzi

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument

Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument Orde voor de ingebruikneming van een orgel ander muziekinstrument Het orgel muziekinstrument wordt tot aan het moment van het zegengebed nog niet bespeeld. De liederen die voordien worden aangegeven, zullen

Nadere informatie

DANKDAG 2 november U brengen wij dank!

DANKDAG 2 november U brengen wij dank! DANKDAG 2 november 2016 U brengen wij dank! voorganger: ds. Hans van Solkema organist: Margreeth Hartman m.m.v. het ouderenkoor in de Maat en de kinderen van de basiscatechese In de Maat zingt - Dank u

Nadere informatie

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE ENQUÊTE De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE UW MENING TELT! Wie in Kloosterhaar of Sibculo woont weet ongetwijfeld waar de kerk staat. Duidelijk zichtbaar

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2. Verkiezing van ambtsdragers in de gemeente 2.1 Verkiezing

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de Dorpskerk van de Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke zondag 3 december Dienst van intrede

Hartelijk welkom in de Dorpskerk van de Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke zondag 3 december Dienst van intrede Hartelijk welkom in de Dorpskerk van de Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke zondag 3 december 2017 Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nicolette Vlaming Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs

Nadere informatie

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Orde van de dienst Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Geroepen om op weg te gaan In deze dienst zal ds. Jan Minnema afscheid nemen van de Hervormde Gemeente Bennekom Voorganger: Ds. Jan Minnema Ouderling

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Delfgauw van de Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw In deze plaatselijke regeling zijn alleen de artikelen

Nadere informatie

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1 Verkiezing van ambtsdragers

Nadere informatie