Highlights Verslag Algemene Ledenvergadering Interessante middag van de Landelijke Contactdag Goed bezochte Regiobijeenkomst Oost in Staphorst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Highlights Verslag Algemene Ledenvergadering Interessante middag van de Landelijke Contactdag Goed bezochte Regiobijeenkomst Oost in Staphorst"

Transcriptie

1 Jaargang 21, nummer 3, juli 2013, oplage 750 ex., ISSN deadcasca k r a n t Autosomaal Dominant-erfelijke Cerebellaire Ataxie-Vereniging Nederland Highlights Verslag Algemene Ledenvergadering Interessante middag van de Landelijke Contactdag Goed bezochte Regiobijeenkomst Oost in Staphorst

2 Voorwoord In dit zomernummer treft u onder meer verslagen aan van de Regiobijeenkomst Oost die in april plaatsvond in Staphorst en van de jaarlijkse Landelijke Contactdag op 25 mei in Breukelen. Onderdeel van die Landelijke Contactdag was de Algemene Ledenvergadering, waarvan ook verslag is gedaan. Op beide dagen is een lezing gehouden door een lid van onze Medische Adviesraad, in Staphorst door Dr. de Vries uit Groningen en in Breukelen door Dr. van de Warrenburg uit Nijmegen. Zoals u kunt lezen bevatten beide lezingen interessante informatie over nieuwe medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van ADCA onderzoek. Verder bevat deze krant enkele vertrouwde rubrieken, waaronder de gewaardeerde column van Carin, aankondigingen van bijeenkomsten en informatie van de penningmeester over giften. Rolf Hoekstra en Leo Tenten, redactie ADCA krant bestuur & mededelingen ADCA Vereniging Nederland Postbus 1041, 3860 BA Nijkerk Telefoonnummer: (033) Faxnummer: (033) KvK Triodosbank t.n.v. ADCA Vereniging Nederland Bestuur: Ger Aafjes, voorzitter Natascha Diependaal-Schaap, secretaris Gerard Ypma, penningmeester Els Zwetsloot, ledenadministratie Harry Mensinga, algemeen lid Heleen Mensinga, algemeen lid Jan Apperloo, algemeen lid Telefoonnummer Telefonisch Lotgenotencontact (0181) iedere werkdag van tot De ADCA SCA Krant juli 2013

3 Partnerdag Heleen Mensinga Op 8 september 2013 gaan we weer met de partners (dit zijn echtgenoten of verzorgers van de ADCA patiënten) een dagje uit. We willen hier een gezellige dag van maken, maar wil je je hart luchten dan is daar ook gelegenheid voor. Zo hebben we een stukje lotgenoten contact. Dit jaar willen we een dagje naar Leiden. We willen om uur bij elkaar komen op het station in Leiden, wat er verder gebeurt hoor je een week voor het uitstapje. Wil je mee, geef je dan op bij Heleen Mensinga. Per Of telefonisch: Bijgaande foto is gemaakt op de partnerdag 2011 De ADCA SCA Krant juli

4 Mijn ervaringen met fysiotherapie en hydrotherapie Daan Voortman In de ADCA krant van april 2012 heeft Johan een column geschreven over zijn escapades met fysiotherapie. Ik wil graag hierbij aansluiten door iets te vertellen over mijn ervaringen met fysiotherapie. Ook ik had net zoals Johan mijn hele leven al een hekel aan sporten, bij mij werd dit aangewakkerd doordat mijn vader en broer zo vreselijk fanatiek waren met sport. Om mij (onbewust) hier tegen af te zetten deed ik stijldansen en eigenlijk net zo fanatiek als zij, ik ben bezig gegaan met lesgeven en wedstrijddansen op nationaal niveau (dit naast mijn gewone opleiding). Eigenlijk kijk ik uit naar het moment dat ik naar de fysiotherapie kan. Ik heb tweemaal per week fysiotherapie, s maandags heb ik hydrotherapie in aanvulling op fysiotherapie en op woensdag normale fysiotherapie. Hydrotherapie is, grof gezegd, de oefeningen die je doet bij fysiotherapie in een warm bad (water en omgeving zijn bijna op lichaamstemperatuur). De fysiotherapie die ik op woensdag doe bestaat uit een vast programma en een aanvulling door de fysiotherapeut. Het vaste programma omvat fietsen op een aangepaste home-trainer en gewicht trekken, dit om je beenspieren in beweging te houden en je armspieren te controleren/ ontwikkelen omdat je tenslotte het grootste deel van de dag zit en je erg afhankelijk bent van de kracht in je armen.de aanvulling door de fysiotherapeut is gebaseerd op wat ik zelf aangeef en wat hij waarneemt bij mij en kan bestaan uit massage en/of speciale oefeningen. Op beide dagen kom ik vermoeid thuis en heb in meerdere of mindere mate pijn, je grenzen opzoeken en daar trainen gaat gewoonlijk gepaard met spierpijn. Maar ik denk maar zo, fysiotherapie is plezierig als je niets mankeert en pijnlijk als je wel wat mankeert. Alles bij elkaar hoop ik nog jarenlang fysiotherapie te kunnen doen. Hydrotherapie en kramp Op de patiëntensite van Facebook wordt regelmatig over spiertrekking/kramp gesproken, dit komt schijnbaar vaak voor. Als dan de vraag gesteld wordt Wat doe je er aan krijg je verschillende antwoorden. Sommigen slikken tabletten en de laatste tijd wordt er ook veel gesproken over MEDIWIET / WIET / WIET- DRUPPELS en dergelijke spul. De werking hiervan is voorzover ik weet niet aangetoond maar sommige patiënten zweren hierbij. Zelf denk ik dat hydrotherapie net zoveel helpt. Ik heb ook last van spiertrekking/ kramp en het is duidelijk minder geworden nadat ik begonnen ben met hydrotherapie. Het nadeel is wel dat hydrotherapie niet overal gegeven wordt en het is ook nog niet medisch aangetoond dat dit helpt. Oproep Ik wil graag jullie (dus van de patiënten) reacties horen en horen of er medisch onderzoek naar wordt gedaan en wat hiervan de resultaten zijn. Mijn adres is: 4 De ADCA SCA Krant juli 2013

5 Goed bezochte Regiobijeenkomst Oost in Staphorst Rolf Hoekstra Op zaterdag 13 april heeft inmiddels voor het derde achtereenvolgende jaar de contactdag voor de regio Oost plaatsgevonden, opnieuw in hotel Waanders in Staphorst. De organisatie was evenals de voorgaande keren in handen van Henk van Lambalgen en Marjanne Visscher. Met zo n zestig deelnemers is het een geanimeerde bijeenkomst geworden. Naast uiteraard het leggen en hernieuwen van onderlinge contacten, was het hoofdonderdeel van het programma de lezing door Dr. Jeroen de Vries van het UMCG (Groningen). Die lezing was gepland vóór de lunch, maar de spreker bleek ook nog eerder op die dag elders in het land een lezing te moeten geven, zodat hij pas later kon arriveren. Maar Henk en Marjanne konden creatief omspringen met deze kleine tegenslag en verzonnen ter plekke een andere programma-invulling vóór de lunch. Voorgesteld werd om een discussie te houden over ervaringen met alternatieve therapieën voor ataxie en als tweede ingelast programma-onderdeel werd Marcel Woldring gevraagd om iets te vertellen over zijn fietstocht door de zuidelijke Verenigde Staten. name de spraak verbeterde en het verslikken minder vaak voorkwam. Ook werd mindfulness genoemd als een nuttige activiteit in dit verband. Iemand wist te vertellen dat Maca goede effecten geeft. Maca-poeder wordt bereid uit de wortelknol van een plantje, dat in Peru in het Andes gebergte groeit. In ieder geval werd duidelijk dat wat bij de één goed lijkt te werken niet noodzakelijk ook bij een ander effect heeft. Later op de dag werd Dr. Jeroen de Vries gevraagd wat hij vond van alternatieve therapieën. Die reageerde heel pragmatisch: vanwege het ontbreken van medisch-wetenschappelijk bewijs kan het niet aangeraden worden, maar we weten nu eenmaal niet alles en als een middel verder geen kwaad kan, kun je het proberen. De fietstocht van Marcel Woldring Marcel Woldring uit Marum in Groningen vertelde over zijn indrukwekkende tocht per fiets door de Verenigde Staten. Zijn doel was naast het vervullen van een langgekoesterde wens om via sponsoring geld voor ADCA onderzoek bijeen te brengen. Op zijn website is een uitgebreid verslag van die avontuurlijke tocht te lezen. Daaruit citeer ik het Alternatieve therapieën Onder de aanwezigen bleken verschillende volgende samenvattende stukje: mensen ervaringen te hebben met alternatieve therapieën, waardoor een geanimeerde discussie ontstond. Positieve ervaringen werden gemeld met acupunctuur. Verder had een van de aanwezigen baat bij het slikken van antidepressiva, waardoor met Ik heb het deze 6 weken zeer goed naar mijn zin gehad. Alleen het einde van de fietstocht had ik mij iets anders voorgesteld. Het belangrijkste is gehaald en daar ging het om. Mijn droom die ik sinds mijn 18e jaar had, is > De ADCA SCA Krant juli

6 werkelijkheid geworden. Ik heb door de Verenigde Staten gefietst van de oost naar de west kust Coast to Coast. Dit was een typische droom die je steeds voor je uitschuift en waar het nooit van komt. Toen ik het bericht kreeg dat ik ADCA heb, heb ik eerst tijd nodig gehad om het te verwerken. Na een jaar kwam het besef dat als ik het nog doen wil, nu de tijd gekomen is om het te doen. Anders wist ik het zeker dat het er nooit van zou komen. Jammer genoeg heb ik nooit genoeg sponsors gehad om het project te financieren. Daarom spreek ik mijn dank uit naar de mensen die mij hebben geholpen met financiën, mijn ouders, mijn vrouw, Robin en Lydi Buma en Gauke Bruinsma en de donateurs en sponsoren. Na de lunch was de spreker, Dr. Jeroen de Vries (UMCG) gearriveerd en kon hij zijn voordracht houden. Zijn lezing had als titel beeld op het geheugen en het vermogen om logisch te redeneren. De hersenstam en het cerebellum zijn aangetast bij SCA1, 2, 3 en 7, terwijl bij SCA6 vrijwel uitsluitend het cerebellum lijkt te zijn aangetast. Bij de verschillende SCA s worden typerende verschillen in afwijkingen van de oogbewegingen aangetroffen. Die oogafwijkingen zijn een geschikt kenmerk om de effecten van mogelijke therapieën te testen, omdat ze relatief gemakkelijk te meten zijn. Moleculair-genetisch onderzoek aan SCA3 muizen Vervolgens besprak Jeroen de Vries zeer recent onderzoek door portugese onderzoekers aan muizen die SCA3 hadden. In het genetisch onderzoek is het gebruikelijk om de oorzaken van erfelijke ziekten die bij de Recent SCA onderzoek Hersenonderzoek Inmiddels zijn er wereldwijd zo n kleine 40 verschillende ADCA varianten genetisch geïdentificeerd, en er zullen nog wel meer volgen in de nabije toekomst. In al deze gevallen gaat het om dominant-erfelijke vormen van ataxie, met als gemeenschappelijke kenmerk een aantasting van het cerebellum waardoor problemen ontstaan met het evenwicht bij het lopen, met de controle over de oogbewegingen en bij het spreken. Uit recent onderzoek aan de hersenen van overleden SCA patiënten door het UMCG in samenwerking met de universiteit van Frankfurt, is gebleken dat tussen de verschillende SCA varianten verschillen bestaan in de hersengebieden, die wel of niet zijn aangetast. Zo wordt bij SCA1 en SCA2 behalve het cerebellum ook het voorste deel van de grote hersenen enigszins aangetast, waardoor ook in gevorderde stadia van de ziekte mogelijk cognitieve effecten zijn te verwachten, dus bijvoor- mens voorkomen te bestuderen in muizen, waarin men vergelijkbare fouten in het DNA heeft kunnen aanbrengen. Zo zijn er muizen die de SCA3 mutatie hebben en daardoor ataxiekenmerken vertonen. Het is nu gelukt om bij zulke muizen via injectie in de kleine hersenen virussen in te brengen die een specifieke stof (een bepaald RNA molecuul) overbrengen waardoor het foute SCA3 gen niet effectief tot uiting kan komen. De mate van ataxie werd in de muizen gemeten door te kijken hoe lang ze 6 De ADCA SCA Krant juli 2013

7 zich in evenwicht konden houden op een ronddraaiende as. Het spectaculaire resultaat was dat bij de zo behandelde dieren verbetering optrad: ze hielden het langer uit op het ronddraaiende apparaatje. Niet zolang als gezonde muizen, dus de ataxie verdween niet, maar was wel minder ernstig geworden. Dit resultaat is heel opmerkelijk: als de ataxie uitsluitend het gevolg zou zijn van afgestorven zenuwcellen in bepaalde hersengedeelten, dan zou je niet verwachten dat er nog herstel zou kunnen optreden hoogstens dat het aftakelingsproces gestopt of vertraagd wordt. De klaarblijkelijke verbetering lijkt te suggereren dat het eiwit dat door het mutante SCA3 gen wordt gevormd niet alleen het afsterven van bepaalde zenuwcellen tot gevolg heeft, maar ook in andere opzichten (op andere cellen in de hersenen misschien?) een toxisch effect heeft. Uiteraard is meer onderzoek nodig: hoe veilig is zo n behandeling op de lange duur, en welke delen van het cerebellum zouden moeten worden geïnjecteerd? Dus het zal nog wel een tijd duren voordat iets dergelijks bij mensen kan worden geprobeerd. Toch is dit een hoopvol resultaat. Indien dit uiteindelijk bij mensen een mogelijke behandeling zou kunnen worden, wordt een zo vroeg mogelijke diagnose van groot belang, want hoe eerder je er dan bij bent, des te effectiever het proces kan worden gestopt. Met deze lezing werd de regiodag besloten. Een kompliment voor Marjanne en Henk voor de uitstekende organisatie en het samenstellen van een boeiend programma. Benefietconcert in Marum Heleen en Harry Mensinga Op zaterdag 1 juni is er in Marum een groot benefietconcert geweest. Dit concert werd georganiseerd door Jolien Greving, Marcel Woldring en Theo Alkema. Het werd georganiseerd om ADCA bekend te maken en de opbrengst van dit concert is voor onderzoek naar ADCA. De hele week was hieraan op radio Westerkwartier aandacht geschonken, onder andere door een interview met dr. de Vries uit Groningen. Het was een goed concert, hier traden o.a. op Freia Roos, Gert Sannema, Wiebo v.d Schaaf en Rock Revelation. Op die avond was er ook een veiling met o.a. drumstokjes van Cesar Zuidewijk en cd single van Marco Borsato. Halverwege deze avond was er nog een verrassing voor de organisatoren. Uit de gemeente Marum kwam iemand van de plaatselijke kringloopwinkel een cheque overhandigen van 500 euro. Het concert was helaas niet druk bezocht maar heeft wel in totaal 1000,50 euro opgebracht. We willen iedereen zeggen dat ze heel wat gemist hebben en we waren blij dit concert te hebben meegemaakt. De ADCA SCA Krant juli

8 Notulen Algemene Ledenvergadering adca Vereniging 2013 Datum: 25 mei 2013 Locatie: Van der Valkhotel in Breukelen Voorzitter: Rob de Graaf (adviseur PGO Support) Notulist: Joke de Wit Rob de Graaf opent de vergadering. Voorstel voor de agenda: 1. Notulen ALV d.d. 19 mei Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 3. Vaststellen contributie 4. Benoeming erelid 5. Bestuursverkiezing Ingekomen stukken voor dit agendapunt: voordracht nieuwe bestuursleden (ondertekend door dhr. S. v.d. Werff) persoonlijke brief van de heer Van der Hoorn persoonlijke brief van de heer Steenhoek. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 1. Notulen ALV d.d. 19 mei 2012 Niet iedereen blijkt de notulen van de ALV in mei vorig jaar ontvangen te hebben. De notulen zijn wel gepubliceerd: in de ADCA-krant van juli De notulen worden op de volgende vergadering wederom geagendeerd en vastgesteld. 2. Vaststellen jaarverslag en jaarrekening Ook niet iedereen heeft vooraf het jaarverslag ontvangen. Dit behoort elk lid van de vereniging wel te krijgen. Dit is hierbij genotuleerd. Opmerkingen met betrekking tot het jaarverslag en de jaarrekening: De heer Keller vindt de kosten voor het krantje wel erg hoog. Hij vraagt zich af of bespaard kan worden op het dure ontwerp en de gebruikte materialen en of het een idee is om (meer) digitaal te gaan werken. Een ander lid oppert het idee om adver- tenties op te nemen. Dit laatste wordt toegejuicht. Uit een stemming over het digitaliseren van het krantje blijkt dat iets meer dan de helft van de leden de voorkeur geeft aan papieren versies. Omdat ook veel leden vandaag niet aanwezig zijn, wordt afgesproken dat het bestuur op korte termijn een onderzoekje onder de leden uitvoert om alle meningen te peilen. Hierna neemt het bestuur een besluit. De heer Van Iersel merkt op dat kosten voor SCA6 in de exploitatierekening van de vereniging zijn opgenomen. Voor dit onderzoek is een eigen stichting opgericht met een eigen budget. Het bestuur zal dit punt bespreken en alle leden hierover informeren. Het contract met de FBPN (administratiekantoor) wordt per 1 januari 2014 opgezegd omdat hier per die datum geen budget meer voor is. Dit zal in eigen beheer moeten worden opgelost. In de ALV van 2012 is een kascontrolecommissie van twee personen benoemd. Deze commissie is echter nooit geïnstalleerd en heeft ook niet gekeken naar de jaarrekening. Volgens de statuten is dit wel verplicht. Het bestuur geeft aan dat de jaarrekening door een accountant is goedgekeurd. Uit een stemming blijkt dat het merendeel van de aanwezige leden vindt dat de kascontrolecommissie alsnog naar de cijfers van 2012 moet kijken. Dit moet dan wel op korte termijn gebeuren in verband met het afrekenen van de subsidie. De heren Keller en Soeter zullen zich hier 8 De ADCA SCA Krant juli 2013

9 op korte termijn over buigen. De leden worden hierover geïnformeerd. 3. Vaststellen contributie 2013 Het bestuur stelt voor om de contributie niet te verhogen. Het merendeel van de aanwezige leden stemt hiermee in. 4. Benoeming erelid Het beoogde erelid, mw. Rikken-Van Wijk, kan tot haar grote spijt niet aanwezig zijn in verband met haar werk als reisleidster in het buitenland. Zij heeft de vereniging opgericht en al die jaren met hart en ziel gewerkt aan lotgenotencontacten en goede samenwerking binnen de vereniging. Ze heeft een videofilm toegestuurd ter vertoning op de ALV. De videofilm wordt gestart, maar na enkele minuten weer gestopt. De toespraak staat in contrast met het doel van deze ALV. Het besluit over het erelidmaatschap wordt aangehouden. 5. Bestuursverkiezing De voorzitter geeft aan dat het huidige bestuur een voorstel heeft gedaan en dat er door enkele leden een tegenvoorstel is ingediend voor de samenstelling van het bestuur, ondertekend door de heer Van der Werff. Daarnaast zijn twee persoonlijke brieven binnengekomen. De voorzitter leest deze voor. Ze zullen aan het verslag worden toegevoegd. Het is de bedoeling dat de ALV vandaag een keuze tussen de twee voorstellen/besturen maakt. De voorzitter geeft de heer Van Iersel de gelegenheid om de intenties van het tegenbestuur toe te lichten. Hij geeft aan dat hij o.a. spreekt namens de heer Soeter, die helaas een andere ALV moest bijwonen, en de overige initiatiefnemers. Het voorstel is gedaan omdat het huidige bestuur naar hun mening onvoldoende visie heeft op de toekomst van de vereniging in een tijd dat de subsidies afnemen en de omgeving verandert. Zij zijn van mening dat de vereniging o.a. meer samenwerking of wellicht fusies moet aangaan, naar buiten moet kijken, transparant moet zijn, met veel partijen contacten moet onderhouden en meer aandacht moet besteden aan nieuwe, inhoudelijke inzichten in ziektebeelden vanuit het buitenland. Beoogde leden voor het nieuwe bestuur zijn o.a. de heer Van der Werff, de heer Soeter, mevrouw Van Doorne (voorzitter) en de heer Feenstra. Mevrouw Mensinga licht kort de plannen van het zittende bestuur toe. Zij geeft aan dat een geheel nieuw bestuur nog veel kennis en ervaring moet opdoen. Ondertussen moet de vereniging wel blijven draaien. Het zittende bestuur is van plan om veel te doen aan patiëntenvoorlichting, lotgenotencontacten en samenwerking met artsen. Besloten is al om vaker bijeen te komen. Beoogd voorzitter is de heer Aafjes. Overige bestuursleden zijn de heer Ypma, mevrouw Diependaal, mevrouw Zwetsloot, heer Apperloo en de heer en mevrouw Mensinga. Een lid van de vereniging merkt op dat hij op basis van deze toelichtingen geen keuze kan en wil maken. Hij vindt dit geen basis voor zo n belangrijke beslissing en heeft behoefte aan een middenweg in de vorm van een onafhankelijke persoon/partij die helder op een rij zet wie welke plannen met de vereniging heeft. Meer leden zijn het hiermee eens. Bovendien bestaat de zorg dat door het maken van een keuze nu de vereniging in twee delen uiteenvalt. Na enige discussie over de ontstane situatie en een korte pauze komt de voorzitter met het volgende voorstel: Voor de periode van een half jaar wordt een keuze gemaakt tussen het zittende bestuur en het tegenbestuur. Het bestuur dat wordt gekozen, wordt bijgestaan door een onafhankelijke commissie onder leiding van de heer Brunt. De heer Brunt werkt in dit halve jaar aan een gedegen advies aan de ALV. Over een half jaar komt de ALV bijeen om, mede op basis van het advies van de heer De ADCA SCA Krant juli

10 Brunt, een besluit te nemen over de bestuurssamenstelling. Dit voorstel wordt in stemming gebracht en door alle aanwezige leden aangenomen. Vervolgens vindt de stemming plaats voor een bestuur in de komende zes maanden. De uitslag hiervan is als volgt: 10 onthoudingen 30 stemmen voor het zittende bestuur 24 stemmen (waarvan 5 machtigingen) voor het tegenbestuur. Dit betekent dat het zittende bestuur tot de volgende ALV aanblijft. De heer Brunt zou het prettig vinden als zijn taakomschrijving helder is. Zelf ziet hij een belangrijke taak weggelegd in het formuleren van een inhoudelijke visie op de toekomst van de vereniging. Op basis daarvan kunnen ook een bijpassende bestuursstructuur en bestuursprofielen worden opgesteld. Hij ziet het niet als een verplichting om ook met namen voor een nieuw bestuur te komen. De voorzitter geeft aan dat hij betrokken was bij de bemiddelingspoging begin dit jaar. Hij zal de heer Brunt hierover bijpraten. Daarnaast zullen de meningen en visies van beide partijen uitgebreid geïnventariseerd moeten worden. Het gaat bovenal om het toekomstperspectief van de vereniging in inhoudelijk en bestuurlijk opzicht en om samenhang, samenwerking en eenheid binnen de vereniging. De ALV stemt hiermee in. Opgemerkt wordt dat verschillende leden bij een bepaalde uitslag hun lidmaatschap willen opzeggen. Gezamenlijk wordt besloten om de betreffende leden vriendelijk en ook dringend te verzoeken of zij dit besluit willen uitstellen tot de volgende ALV. Verder wordt aan actieve vrijwilligers verzocht (o.a. redactie, website) om de activiteiten het komend half jaar voort te zetten en de toekomst positief tegemoet te zien. De voorzitter wenst de heer Brunt veel succes en sterkte met zijn taak en sluit onder dankzegging aan iedereen die vandaag aanwezig was de vergadering. Mijn bezoek aan de Algemene Ledenvergadering Johan van der Hoorn Ik wilde al direct iets gaan schrijven, maar ik ben er eerst een paar dagen wakker van gaan liggen om na te denken over de tekst, ik hoop dat ik de juiste woorden heb kunnen vinden. Tijdens de vergadering is voor mij duidelijk geworden dat emoties het bij betrokkenen hebben overgenomen van het afstandelijk en zakelijk kunnen bekijken van de situatie. Dit gold ook voor mij. Ik vond het dus een wijze beslissing van de leden om een onafhankelijke partij aan te wijzen die de komende tijd de situatie zal onderzoeken en zal komen met aanbevelingen die zullen worden voorgelegd op een volgende ledenvergadering, waar ik hoop iedereen weer te mogen ontmoeten. Ik was tot nu toe nooit zo n bezoeker van activiteiten. Maar het is mij wel duidelijk geworden, dat de vereniging voor veel mensen heel belangrijk is. Misschien daarom wel de veel te hoog opgelopen emoties. De vereniging moet echter wel verbinden en niet verdelen. 10 De ADCA SCA Krant juli 2013

11 Interessante middag van de Landelijke Contactdag Rolf Hoekstra Het programma na de lunch was zoals gebruikelijk gewijd aan (nieuwe) medische inzichten. Dr. Bart van de Warrenburg, voorzitter van de Medische Adviesraad van onze vereniging, verzorgde een voordracht en een medisch panel beantwoordde vragen uit de zaal. Mijn opa kreeg de eerste ataxieverschijnselen toen hij begin veertig was. Bij mijn vader begon het omstreeks zijn 30e, terwijl bij mij hoewel ik de 65 al gepasseerd ben nog maar nauwelijks verschijnselen zijn te bespeuren, ondanks dat ik weet dat ik de aanleg (in dit geval voor SCA2) ook geërfd heb. Velen van u zullen vergelijkbare ervaringen hebben. En dit betreft dan nog dezelfde vorm van ADCA, bij andere vormen horen vaak weer enigszins andere ziekteverschijnselen. Over deze variatie ging de boeiende lezing van dr. van de Warrenburg. Zijn voordracht had als titel: ADCA - over vormen, verschillen en variatie Dr. Van de Warrenburg ging systematisch verschillende oorzaken na van de variatie waarin ADCA (hij beperkte zich tot de dominant erfelijke cerebellaire ataxieën) zich kan uiten. > De ADCA SCA Krant juli

12 > ADCA is niet één ziekte, maar een groep verschillende ziekten. Wanneer de genetische afwijking bekend is, spreekt men van SCA (Spino Cerebellaire Ataxie). Er zijn wereldwijd nu al bijna 40 verschillende SCA s gevonden, in Nederland komen vooral SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7 voor, daarnaast (maar zeldzamer nog) SCA13, SCA14, SCA17, SCA19, SCA23 en SCA28. Elke SCA variant wordt veroorzaakt door een fout (mutatie) in weer een ander gen, zodat in principe men zullen beginnen is in individuele gevallen niet goed mogelijk. Ook kunnen zich extra neurologische symptomen voordoen, mede afhankelijk van de repeatlengte. Bijvoorbeeld, bij korte (maar niet bij lange) repeatverlengingen kan bij SCA2 en ook wel bij SCA3 een Parkinson-achtig beeld ontstaan, en bij SCA7 is er bij korte repeats meestal geen probleem met het gezichtsvermogen, maar bij langere repeats wel. steeds een andere biologische functie in het zenuwstelsel aangetast is. Dit heeft tot gevolg dat er typerende verschillen bestaan tussen de verschillende SCA s. Bijvoorbeeld, spasticiteit komt betrekkelijk vaak voor bij SCA1 (60%) en SCA3 (44%) en maar weinig bij SCA2 (9%) en SCA6 (13%). De SCA-mutaties kunnen tot twee Onbekende factoren Tenslotte zijn er nog onbekende factoren die zowel genetisch kunnen zijn als door de omgeving bepaald, die verantwoordelijk zijn voor verschillen in het tot uiting komen van SCA. Tussen 45% en 75% van de verschillen in beginleeftijd moet aan deze nog onbekende factoren worden toegeschreven. verschillende typen behoren: abnormaal lange herhalingen ( repeats ) van een kort stukje DNA (de 3 letters CAG), of gewone mutaties op een bepaalde plaats in de genetische code. Tot de categorie van de repeatmutaties behoren SCA1, 2, 3, 6, 7 en 17, terwijl de overige genoemde SCA s berusten op een gewone mutatie. Het type mutatie blijkt gevolgen te hebben voor hoe de ataxie tot uiting komt, aangegeven Medisch panel Als laatste programma-onderdeel kon men vragen stellen aan een panel. Het panel bestond uit de volgende leden van de Medische Adviesraad: Dr. van de Warrenburg (neurologie, Nijmegen), Dr. Ippel (klinische genetica, Utrecht), dr. Brusse (neurologie, Rotterdam) en dr. van Meeteren (revalidatie-geneeskunde, Rotterdam). in deze tabel: Met anticipatie in beginleeftijd wordt bedoeld dat in opeenvolgende generaties de verschijnselen op steeds jongere leeftijd beginnen. Repeatlengte is belangrijk Er bestaat een duidelijk statistisch verband tussen de lengte van de repeat en de beginleeftijd. Hoe langer de repeat, des te vroeger manifesteert zich de ataxie, en des te Vraag: Toen ik begin vijftig was begon ik last te krijgen van ataxie. Voor zover ik weet is er geen ataxie-familiegeschiedenis. Hoort een neuroloog de diagnose te stellen? Antwoord: de neurologische diagnostiek richtlijn houdt in dat de diagnostiek mede afhangt van de beginleeftijd en dat altijd een MRI wordt gemaakt. Maar in dit geval is de kans niet groot dat een eventuele erfelijke oorzaak kan worden achterhaald. sneller verloopt de aftakeling daarna. Toch kan er tussen mensen met dezelfde SCA en dezelfde repeatlengte soms nog een behoorlijk verschil bestaan in begintijdstip, dus voorspellen op welke leeftijd de proble- Vraag: Zijn er in Nederland gespecialiseerde ataxie-teams? Antwoord: specifieke know-how op het gebied van ataxie is aanwezig in de 12 De ADCA SCA Krant juli 2013

13 academisch medische centra van Nijmegen, Groningen en Rotterdam. Daarnaast is er een gespecialiseerde revalidatieafdeling in Utrecht. Vraag: Is voor fysiotherapie een doorlopende machtiging mogelijk? Antwoord: Tot voor kort wel, maar tegenwoordig zijn er nogal wat veranderingen bij verzekeraars. Vraag: Zijn er tips over het aanvragen en ondergaan van een rijbewijskeuring i.v.m. verlenging van het rijbewijs? Antwoord: U moet zelf het initiatief nemen. Neem de huisartsenbrochure mee, veel artsen zijn niet goed op de hoogte van ataxie. Het lukt uiteindelijk meestal wel, maar het is vaak wel een gedoe. Vraag: Is diepe hersenstimulatie een mogelijke behandeling bij ataxie? Antwoord: Door diepe hersenstimulatie kunnen met electroden bepaalde gebieden in de hersenen worden stilgelegd. Bij Parkinson wordt dit wel gedaan, maar bij ADCA is dat niet zinvol. Mogelijk wel voor bepaalde symptomen van ADCA, zoals trillen bij SCA2. Vraag: Zou variatie in repeatlengte binnen het lichaam (bijv. een langere repeat in de hersenen dan in het bloed, waar de repeatlengte standaard gemeten wordt) verantwoordelijk kunnen zijn voor verschillen in beginleeftijd? Antwoord: Bij de ziekte van Huntington zijn wel verschillen in repeatlengte tussen bloedcellen en hersencellen gezien. Misschien kan het ook voorkomen bij sommige SCA s, maar daar zijn geen gegevens over. Misschien zinvol om opnieuw een diagnose te vragen bij een van de boven genoemde gespecialiseerde centra. Vraag: Wij hebben een zoon met MS en een zoon met EOCA. Is dat toeval of kan het toch om dezelfde erfelijke ziekte gaan? Antwoord: Dat zijn toch wel aandoeningen met duidelijk verschillende kenmerken, dus (als de diagnoses kloppen) is het samen voorkomen in één gezin waarschijnlijk toeval. Vraag: Bij de broer met MS helpt ritalin goed tegen de vermoeidheid. Mogelijk ook bij ataxie? Antwoord: Daar zijn geen aanwijzingen voor. Vraag: Hoort vermoeidheid bij ADCA en is er wat aan te doen? Antwoord: Ja, vermoeidheid komt veel voor bij ADCA patiënten. Zinvol om uit te zoeken naar een behandelbare oorzaak, zoals bijv. slaapstoornis. Vraag: Hoe zinvol is presymptomatisch DNA onderzoek? Antwoord: Niet bij kinderen jonger dan 18, ze moeten zelf kunnen beslissen. Altijd eerst gesprekken met mensen van de klinische genetica over voor- en nadelen. Geen Vraag, maar Tip: lezen van een boek of tijdschrift kan een probleem zijn bij ataxie. Dan is een e-book een uitkomst, dat gaat veel gemakkelijker! Vraag: Onze zoon heeft de diagnose OPCA, wat valt daarvan te zeggen? Antwoord: Dit is een verouderde term, die verschillende vormen van ataxie omvat. De ADCA SCA Krant juli

Highlights. Carin s column weer terug Psychische problematiek bij chronische ziekte Ontwikkeling huisartsenbrochure Ervaringsverhaal van Henny Mier

Highlights. Carin s column weer terug Psychische problematiek bij chronische ziekte Ontwikkeling huisartsenbrochure Ervaringsverhaal van Henny Mier Jaargang 20, nummer 1, januari 2012, oplage 750 ex., ISSN 1569-9214 deadcasca k r a n t Autosomaal Dominant-erfelijke Cerebellaire Ataxie-Vereniging Nederland Highlights Carin s column weer terug Psychische

Nadere informatie

nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl

nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl in dit nummer 4 Hoe is het nu met... Bram 7 DeeDee laat Ties lachen 10 Je wilde niet stoppen,

Nadere informatie

P - A L N i e u w s b r i e f

P - A L N i e u w s b r i e f P - A L N i e u w s b r i e f Poly - Artrose Lotgenotenvereniging Jaargang 7, nr 4 Oktober 2008 Website: www.poly-artrose.nl nieuw postadres! P-al postbus 73 4630 AB Hoogerheide Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Juli 2006 Pagina 1

Inhoudsopgave. Juli 2006 Pagina 1 Inhoudsopgave Bestuursleden...2 Contactpersonen...2 Voorwoord...4 Regiocontactgroep NFVN Noord Nederland...4 Verslag van de ALV op 1 april in het NBC...5 Lezing door Dr. Y. Elgersma...8 Lezing door Drs.

Nadere informatie

O.a. in dit nummer: Verslag verenigingsjaar 2013. Orgaandonatiebeleid NVN. Controle na een niertransplantatie. Hoe is het toch met.?

O.a. in dit nummer: Verslag verenigingsjaar 2013. Orgaandonatiebeleid NVN. Controle na een niertransplantatie. Hoe is het toch met.? 11 e jaargang, nr. 3 December 2013 Informatieblad Nierpatiëntenvereniging Sint Maarten Venlo O.a. in dit nummer: Verslag verenigingsjaar 2013 Orgaandonatiebeleid NVN Controle na een niertransplantatie

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

informatievoorziening - kwaliteitstoetsing - lotgenotencontact - belangenbehartiging www.msvereniging.nl

informatievoorziening - kwaliteitstoetsing - lotgenotencontact - belangenbehartiging www.msvereniging.nl MenSen Oktober 2012 Nummer 5 20 e jaargang Kwaliteitscriteria gepubliceerd Het gevaar van PML Met korting naar Blijdorp MS-telefoon 0900-821 2108 (10ct/min) ma, do, vr: 14.00-17.30 uur di, wo: 10.30-17.30

Nadere informatie

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op? Energie Jaargang 24 nr. 3 september 2013 In dit nummer o.m. In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

Nadere informatie

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke mogelijkheid, een optimist ziet een mogelijkheid in elke moeilijkheid.

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke mogelijkheid, een optimist ziet een mogelijkheid in elke moeilijkheid. Jaargang 22 nr. 4 december 2011 Uw sympathie en hulp hebben wij in het afgelopen jaar bijzonder gewaardeerd. Onze hartelijke dank daarvoor! Wij wensen u fijne feestdagen toe en een voorspoedig en gelukkig

Nadere informatie

PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ PH postzegels

PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ PH postzegels 10e jaargang / nummer 4 / december 2012 Papillon PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ Dit is een uitgave van Stichting PHA Nederland PH postzegels 010015-Papillon

Nadere informatie

De Nachtwacht. Stichting Restless Legs

De Nachtwacht. Stichting Restless Legs 2 De Nachtwacht Stichting Restless Legs 14e jaargang, nummer 2, 2013 ISSN 1879-5722 In dit nummer Stichting Restless Legs Ondersteunt patiënten met onrustige benen en hun artsen www.stichting-restless-legs.org

Nadere informatie

Mail Service. juni 2012. reni de boer schreef een boek, het heet stuk.

Mail Service. juni 2012. reni de boer schreef een boek, het heet stuk. Mail Service juni 2012 reni de boer schreef een boek, het heet stuk. 2 COLOFON Mail Service, regio Haarlem e.o. 17e jaargang, nummer 67 Regiocoördinator Amunda van Stenis,Tel: 023-5632831 vanstenis@gmail.com

Nadere informatie

Hèt HNPCC-Lynch Journaal - Colofon maart 2010 jaargang 7 - nummer 4

Hèt HNPCC-Lynch Journaal - Colofon maart 2010 jaargang 7 - nummer 4 Hèt HNPCC-Lynch Journaal - Colofon maart 2010 jaargang 7 - nummer 4 Bestuur Vereniging HNPCC-Lynch Voorzitter: Ruud de Jong Beukenlaan 13, 3862 HT Nijkerk Tel.: 033-2451087 voorzitter@vereniginghnpcc.nl

Nadere informatie

informatievoorziening - kwaliteitstoetsing - lotgenotencontact - belangenbehartiging www.msvereniging.nl

informatievoorziening - kwaliteitstoetsing - lotgenotencontact - belangenbehartiging www.msvereniging.nl MenSen Juni 2012 Nummer 3 20 e jaargang Voorlichtersteam op pad door het land Hypotheken en verzekeren problematisch Reni de Boer blikt terug en vooruit MS-telefoon 0900-821 2108 (10ct/min) ma, do, vr:

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel UITNODIGING Na een periode van vijf en een half jaar de functie van voorzitter van de Vakbond ABW en Vakbond ABC bekleed te hebben, zal de heer Okke Verstrenge vanaf 1 oktober a.s. de beide bonden verlaten

Nadere informatie

Een eigen bedrijf! Gecertificeerde MS Coaches staan voor u klaar. Over MS en zwangerschap. Oktober 2014 Nummer 4 22e jaargang

Een eigen bedrijf! Gecertificeerde MS Coaches staan voor u klaar. Over MS en zwangerschap. Oktober 2014 Nummer 4 22e jaargang MenSen Kom op 5 november naar Rondom MenSen! Zie pagina 14. Oktober 2014 Nummer 4 22e jaargang Een eigen bedrijf! Over MS en zwangerschap Gecertificeerde MS Coaches staan voor u klaar MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie www.stsn.nl TSC Contact Mobiliteit Leerlingenvervoer 15 Afscheid van school...en dan? 28 Autorijden & epilepsie 30 Temple Grandin, het voordeel van autisme 32 nummer 108 herfst 2009 Dagelijks bestuur STSN

Nadere informatie

Tien jaar geleden is de longfibrosepatiënten

Tien jaar geleden is de longfibrosepatiënten 20012011 jubileumuitgave 10 jaar Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Inhoud Krachten bundelen 1 door Marjolein Drent De ontwikkeling van een pas geborene 2 Jenny Penders en Anton Huijben

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 6 e jaargang. nr.1 maart 2014. Philip

Nieuwsbrief. 6 e jaargang. nr.1 maart 2014. Philip Nieuwsbrief Z e l d Z a a m 1 6 e jaargang nr.1 maart 2014 Philip p a g i n a 4-7 p h i l i p 2 Nieuwsbrief Z e l d Z a a m Nieuwsbrief Z e l d Z a a m 3 Inhoud Wolf Hirschhorn Philip 4 Thema Mantelzorg

Nadere informatie

Mail Service. April 2013

Mail Service. April 2013 Mail Service April 2013 2 COLOFON Mail Service, regio Haarlem e.o. 18e jaargang, nummer 70 Regiocoördinator Amunda van Stenis,Tel: 023-5632831 vanstenis@gmail.com Secretariaat-ledenadministratie: Suzanne

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

GRONINGEN RETOURADRES

GRONINGEN RETOURADRES zomerspecial Betrouwbare MS-informatie Cognitieve problemen Zelfmanagement (Ikdus) juli JAARGANG 2012 RETOURADRES Secretariaat Kerkstraat 9 9636 AA Zuidbroek GRONINGEN DATA CONTACTBIJEENKOMSTEN 2013 koffie-ochtenden

Nadere informatie

Uitdaging: Hoe vind je WHIPLASH MAGAZINE. ontspanning en rust. Pijn zichtbaar? Harry: Haal eruit wat erin zit! Sticker tegen extra nekklachten

Uitdaging: Hoe vind je WHIPLASH MAGAZINE. ontspanning en rust. Pijn zichtbaar? Harry: Haal eruit wat erin zit! Sticker tegen extra nekklachten WHIPLASH MAGAZINE HÉT WHIPLASH LIJFBLAD 23e jaargang nummer 3 december 2011 Uitdaging: Hoe vind je ontspanning en rust Harry: Haal eruit wat erin zit! Pijn zichtbaar? Sticker tegen extra nekklachten advertentie

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Patiëntenvereniging. Hereditair Angio Oedeem. Quincke s Oedeem. Nieuwsbrief 2013

Patiëntenvereniging. Hereditair Angio Oedeem. Quincke s Oedeem. Nieuwsbrief 2013 Patiëntenvereniging Hereditair Angio Oedeem En Quincke s Oedeem Nieuwsbrief 2013 1 In deze Nieuwsbrief ZET IN UW AGENDA! Dit jaar willen we alle leden uitnodigen voor onze bijeenkomst op zaterdag 5oktober

Nadere informatie

PDS Belangenvereniging

PDS Belangenvereniging a b e i g PDS a r m S y n d r B e o l a n g e n v e D o m r r e n e i n g l k k i r P PDS Belangenvereniging Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Titelblad 1 Inhoudsopgave 2 1. Algemene informatie 3 1.1 Organisatie

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie