Beknopte gecombineerde samenvatting van Jeugdmonitor en E-MOVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beknopte gecombineerde samenvatting van Jeugdmonitor en E-MOVO"

Transcriptie

1 Beknopte gecombineerde samenvatting van Jeugdmonitor en E-MOVO O&S Gemeente Nijmegen, GGD regio Nijmegen september 2004

2 Inleiding Najaar 2003 zijn onder Nijmeegse jongeren twee op elkaar afgestemde onderzoeken uitgevoerd: 1. De jeugdmonitor - een schriftelijke enquête thuis ingevuld door een steekproef uit de jarige jongeren (respons van 70%); - belangrijke onderwerpen: leefwerelden (buurt, stad, thuis, school), vrijetijdsbesteding, risicogedrag en wensen; - uitgevoerd door afdeling Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen; - het gaat om een tweede meting, zodat uitspraken over ontwikkelingen gedaan kunnen worden (eerste meting samen met GGD in 1999 uitgevoerd); - rapportage aangevuld met gegevens uit andere bronnen over jarigen. 2. E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) - een internetenquête, klassikaal ingevuld door voortgezet onderwijsleerlingen uit klas 2 en 4; - belangrijke onderwerpen: gezondheid en leefstijl; - de meeste middelbare scholen hebben meegewerkt; - eerste meting; - onderzoek uitgevoerd in Gelderland en Overijssel, zodat regionale vergelijkingen gedaan kunnen worden; - onderzoek in Nijmegen en regio uitgevoerd door GGD regio Nijmegen; - uitkomsten zijn verwerkt in rapportages per gemeente en per school. Beide onderzoeken zijn signalerende onderzoeken, bedoeld om voeding te geven aan jeugd(gezondheids)beleid. Dat wil zeggen, met de onderzoeken worden algemene ontwikkelingen bij jeugdigen gevolgd, maar worden niet de effecten van specifieke beleidsinterventies gemeten. Verder zijn beide onderzoeken gehouden onder jongeren die in een experimenteerfase van hun leven komen. Deze fase kan gepaard gaan met meer of minder risicogedrag. Aanhoudend risicogedrag kan leiden tot problemen op langere termijn. Tezamen geven de onderzoeken een breed beeld van hoe de Nijmeegse jeugd er op verschillende terreinen voorstaat. Hieronder volgt een gecombineerde samenvatting van de uitkomsten. Een beperkt deel van de vragen is zowel in E-MOVO als in de Jeugdmonitor gesteld. De uitkomsten van beide onderzoeken laten zich echter niet exact vergelijken, omdat de onderzoeken qua onderzoekspopulatie en -methode van elkaar verschillen. Desondanks zien we bij de overlappende vragen vaak ongeveer dezelfde uitkomsten. Bij vragen over genotmiddelengebruik en stafbare feiten is dat minder het geval. Dat lijkt vooral met de onderzoeksmethode te maken te hebben. Bij klassikaal onderzoek onder jongeren, zoals E-MOVO, is de kans wat groter dat jongeren uit stoerheid zaken overdrijven. En bij een schriftelijke enquête onder jongeren, zoals de Jeugdmonitor, geldt dat mogelijk de respons onder jongeren met veel risico- en probleemgedrag wat lager is dan onder de andere jongeren. 3

3 In de onderstaande samenvatting zijn de gegevens over lichamelijke en geestelijke gezondheid, lichaamsbeweging, voeding, seksualiteit en genotmiddelengebruik vooral afkomstig uit E-MOVO, terwijl de gegevens over andere onderwerpen vooral uit de Jeugdmonitor komen. Leefwerelden (bevindingen uit Jeugdmonitor tenzij anders aangegeven) Buurt en stad Een ruime meerderheid van de jeugd is tevreden over de woonbuurt en vindt Nijmegen een fijne stad. Wel oordelen Nijmeegse jongeren wat minder vaak positief over hun woonbuurt dan jongeren elders uit de regio (E-MOVO). Net als volwassenen wensen ook jongeren een schone, hele en veilige buurt en stad. Zowel volwassenen als jongeren ervaren in hun woonbuurt overlast van deelgroepen jongeren. In vergelijking met 1999 is het onveiligheidsgevoel bij jongeren toegenomen, maar dat geldt niet voor het zelfgerapporteerde slachtofferschap. Van de jarigen voelt 13% zich vaak onveilig (tegenover 4% van de volwassenen). De gevoelens van onveiligheid bij jongeren worden veroorzaakt door zowel volwassenen als andere jongeren, en ook door drugsdealers. Als oplossing om Nijmegen veiliger te maken noemen jongeren vooral dat er meer politie op straat moet komen. Jongeren in aanpakgebieden 1 signaleren duidelijk vaker allerlei buurtproblemen en oordelen minder vaak positief over de woonbuurt dan de jongeren in de andere wijken. Veel jongeren geven aan extra ontmoetingsplekken en activiteiten in de woonbuurt te willen. Bij de jarigen is de behoefte aan sportplekken in de buurt groter dan aan speelplekken en hangplekken; jarigen hebben behoefte aan sportplekken, hangplekken, uitgaansmogelijkheden en jongerencentra. Thuis Een ruime meerderheid van de jongeren heeft een goede band met de ouders. Risicogroepen als het gaat om een goede binding met thuis zijn allochtone jongeren, jongeren in eenoudergezinnen en jongeren in aanpakgebieden. School Circa de helft van de jongeren vindt het op school leuk, 9% vindt het er niet leuk of vreselijk (E-MOVO). Een op de vijfentwintig middelbare scholieren voelt zich op school wel eens onveilig. 1 Gebieden die vanuit het sociaal-maatschappelijk profiel, het sociaal klimaat en/of de ruimtelijke omgeving om extra aandacht vragen. 4

4 Een op de twintig middelbare scholieren wordt regelmatig gepest. Bij basisscholieren geldt dat voor een groter aandeel. In vergelijking met 1999 zijn middelbare scholieren vaker tevreden over de aanpak van pesten door de school. Bij basisscholieren is dat niet het geval. In vergelijking met landelijk wordt er in Nijmegen weinig gespijbeld. Wel lijkt het spijbelgedrag in Nijmegen, net als in Nederland, toe te nemen. Er is samenhang tussen spijbelen en ander probleemgedrag. Ten gevolge van de betere registratie en aanpak van leerplichtige voortijdige schoolverlaters zijn er in vergelijking met 1999 nog maar weinig jongeren die aangeven niet op school te zitten. Vrije tijd (bevindingen uit Jeugdmonitor tenzij anders aangegeven) Algemeen Het aandeel jongeren dat een bijbaantje heeft is even groot als in 1999 (circa een derde). Jongeren hebben gemiddeld meer te besteden dan in Kijken we naar deelgroepen dan valt op dat vmbo-/mbo-ers en allochtone jongeren gemiddeld wat meer te besteden hebben dan de havo-/vwo-ers en autochtone jongeren, terwijl het percentage vmbo-/mbo-ers en allochtone jongeren met een bijbaantje relatief laag is. Circa een op de vijf jongeren is bereid om zich voor de woonbuurt in te zetten. En 8% zou zich wel willen inzetten voor Jongeren Aan Zet (een groep jongeren die zich onder begeleiding van de SOM actief voor de jeugd inzet, onder meer door het adviseren van de gemeente). Acht van de tien jarigen en zes van de tien jarigen is lid van een (sport)club en/of neemt deel aan kunstzinnige vorming. Groepen die duidelijk minder deelnamen aan dergelijke vrijetijdsbesteding in georganiseerd verband zijn vmbo- /mbo-ers, allochtone jongeren en jongeren in aanpakgebieden. Cultuur Acht van de tien jongeren houdt zich in de vrije tijd wel eens bezig met kunstzinnige activiteiten. Eenderde van de jarigen en 14% van de jarigen neemt buiten school deel aan kunstzinnige vorming. In het algemeen is er sprake van een lagere cultuurparticipatie bij allochtone jongeren, vmbo-/mbo-ers en jongeren in aanpakgebieden. Die lagere deelname geldt echter niet voor alle afzonderlijke vormen van cultuurdeelname. Een beperkte groep jongeren (5%) mist in Nijmegen iets op het gebied van kunst en cultuur. Er zijn geen zaken, die door grote groepen jongeren worden gemist. Een ruime meerderheid van de jongeren maakt gebruik van de bibliotheek, die om diverse redenen bezocht wordt (met name voor het lenen van leesboeken, het lenen van boeken voor school, het opzoeken van informatie en het lenen van CD s/cdroms/dvd s). In vergelijking met 1999 zijn jongeren in hun vrije tijd minder boeken gaan lezen. 5

5 Sport Een ruime meerderheid van de jongeren doet aan sport; zeven op de tien jarigen en vijf op de tien jarigen doet dat in verenigingsverband. Het aandeel sportclubleden onder jongeren lijkt sinds 1999 wat te zijn afgenomen. In het algemeen is er sprake van een lagere sportdeelname bij allochtone jongeren, vmbo-/mbo-ers en jongeren in aanpakgebieden. Die lagere deelname geldt echter niet voor alle afzonderlijke vormen van sportdeelname. In vergelijking met de rest van de regio zijn er in Nijmegen wat meer jongeren die geen lid van een sportclub zijn (E-MOVO). 8% van de jongeren sport nu (bijna) niet, maar zou daar zeker mee willen beginnen. De belangrijkste belemmeringen voor de niet-sporters zijn bij de jarigen de kosten ( ouders kunnen het niet betalen ) en de afstand ( te ver van huis ) en bij de jarigen tijdgebrek. In de aanpakgebieden zijn de kosten relatief vaak een sportbelemmering. Sport scoort hoog op het wensenlijstje van jongeren. Vier op de tien jarigen en drie op de tien jarigen mist in de buurt of in Nijmegen bepaalde sportmogelijkheden. En ook bij vragen over wensen m.b.t. de buurt en de stad noemen jongeren vaak sportvoorzieningen (gras-/trapveldjes, skatevoorzieningen, sportcentrum in de buurt, sportscholen). Gezondheid (bevindingen uit E-MOVO tenzij anders aangegeven) Factoren i.v.m. overgewicht: lichaamsbeweging en voeding Van alle lichaamsbeweging bij jongeren komt een kwart voor rekening van georganiseerd sporten. De grootste bijdrage komt door het dagelijks fietsen naar school. Ook de schoolgym levert een wezenlijke bijdrage en zeker ook andere vormen van bewegen zoals ongeorganiseerd sporten, algemene verplaatsingen op de fiets (naar bijv. vrienden of de stad) en lichamelijk werk via een bijbaantje. Ruim de helft van de jongeren voldoet geenszins aan de Nationale Beweegnorm voor jongeren (dagelijks een uur matig intensief bewegen). Risicogroepen voor bewegen zijn: jongeren uit eenoudergezinnen, VMBO-leerlingen en jongeren van allochtone herkomst. De lichaamsbeweging bij de jongeren in Nijmegen is lager dan elders in de regio Nijmegen en lager dan gemiddeld in Oost Nederland. Minder dan de helft van de jongeren voldoet aan het advies om dagelijks groente te eten. Eenderde eet dagelijks fruit. Bijna de helft van de jongeren eet minder dan vijf keer per week fruit. Risicogroepen groente en fruit: jongens uit klas 4 en VMBO-leerlingen. Lichamelijke gezondheid De jongeren in Nijmegen zijn over het algemeen tevreden over hun gezondheid. Evenwel noemt een op de acht zijn of haar gezondheid matig of slecht. De Nijmeegse jongeren oordelen hierin wat negatiever dan gemiddeld in de regio Nijmegen en Oost Nederland. 6

6 In vergelijking met 1999 is het aandeel jongeren dat zich niet gezond voelt ongeveer gelijk gebleven (Jeugdmonitor). Risicogroepen m.b.t. eigen oordeel gezondheid: meisjes klas 4 (in Jeugdmonitor: jarige meisjes), VMBO-leerlingen, jongeren van allochtone herkomst. Psychisch welzijn Bij één op de vijf jongeren is er sprake van psychische ongezondheid. Bij drie procent is er sprake van ernstige psychische ongezondheid. In vergelijking met 1999 is het aandeel dat zich psychisch niet gezond voelt ongeveer gelijk gebleven (Jeugdmonitor). Problemen, die jongeren bezig houden, hebben onder andere betrekking op: schoolprestaties, de situatie thuis, verkering/relaties, 'mezelf (hoe ik ben)' en 'keuzes die ik moet maken'. Eén op de vijf jongeren heeft in zodanige mate met een probleem te maken dat het hen dag en nacht bezighoudt. Door een kleiner aantal jongeren worden specifieke problemen genoemd, zoals lichamelijke mishandeling, geestelijke mishandeling of ongewenste seksuele ervaringen. Ondanks dat daadwerkelijke suïcide bij jongeren weinig voorkomt, geeft bijna een op de vijf jongeren aan dat ze daar het afgelopen jaar wel eens serieus over hebben nagedacht. Vier procent geeft aan daar zelfs heel vaak over te hebben nagedacht. Jongeren zoeken bij problemen vooral informatie of hulp bij hun ouders, vrienden en broers of zussen. Risicogroepen voor psychische ongezondheid zijn: meisjes van klas 4 (in Jeugdmonitor: jarige meisjes), VMBO-leerlingen en jongeren van allochtone herkomst. Seksualiteit en homoseksualiteit Ruim de helft van de jongeren met seksuele ervaring vrijt wel eens onveilig (oftewel zonder condoom), eenderde vrijt regelmatig onveilig. Redenen voor onveilig vrijen zijn: het gebruik van de pil, vaste verkering en 'we vertrouwen elkaar'. Van degenen, die zonder condoom vrijen, denkt tweederde geen risico te lopen op een SOA (Seksueel Overdraagbare Aandoening). Het onveilig vrijen is in Nijmegen gelijk aan de gehele regio Nijmegen maar hoger dan in Oost Nederland. Risicogroepen onveilig vrijen: HAVO- en VWO-leerlingen. Een op de tien jongeren noemt het 'verkeerd' als twee meisjes/vrouwen of twee jongens/mannen op elkaar verliefd zijn en acht procent noemt dit 'erg raar'. Bijna een kwart van de jongeren vindt dat iemand, die homoseksueel zou zijn, dat op school niet eerlijk zou kunnen vertellen en ruim eenderde van de jongeren blijft hierop het antwoord schuldig. Circa een op de zeven jongeren vindt het niet erg als homoseksuele jongeren worden gepest (Jeugdmonitor). Risicogroepen m.b.t. tolerantie t.o.v. homoseksualiteit: jongens, VMBO-leerlingen en jongeren van allochtone herkomst (met name Turkse en Marokkaanse jongeren). 7

7 Genotmiddelengebruik (bevindingen uit E-MOVO, tenzij anders aangegeven) Roken In vergelijking met vier jaar geleden is het percentage rokende jongeren in Nijmegen gedaald van 19% naar 13% procent. Dit betreft vooral een afname in het aantal jongeren dat zegt af en toe te roken. Het percentage dagelijkse rokers is ongeveer gelijk gebleven (Jeugdmonitor). Ook landelijke bronnen laten een lichte daling zien in het percentage rokende jongeren. Het aandeel rokende jongeren in Nijmegen is lager dan in Nederland, maar dat geldt niet voor het aandeel dagelijkse rokers. Risicogroepen roken: jongeren uit eenoudergezinnen, VMBO-leerlingen. Alcohol Ruim de helft van de jongeren heeft in de afgelopen vier weken alcohol gedronken (klas 2: 39%; klas 4: 73%). De meerderheid hiervan dronk minimaal 1 keer per week. In vergelijking met 1999 is het alcoholgebruik bij jongeren wat afgenomen, maar bij de jarigen is er sprake van een toename (Jeugdmonitor). Het meest wordt gedronken door de jongeren uit klas 4 (in Jeugdmonitor: jongens vanaf 15 jaar). Indien ze drinken op een weekenddag, drinken de jongens gemiddeld 6 glazen per keer en de meisjes gemiddeld 4 glazen. Uit landelijk onderzoek en de Nijmegen Biomedische Studie 2003 is bekend dat het alcoholgebruik in de leeftijd van jaar nog hoger ligt. Ruim eenderde van de jongeren uit klas 4 is in de voorafgaande maand dronken of aangeschoten geweest. Er is hierin nauwelijks verschil tussen jongens en meisjes. Volgens de meeste jongeren staan hun ouders niet negatief tegenover het feit dat hun kind alcohol gebruikt. Het alcoholgebruik onder scholieren ligt in Nijmegen lager dan in de regio Nijmegen en ook lager dan in Oost Nederland. Risicogroep alcoholgebruik: jongens vanaf 15 jaar, jongeren uit eenoudergezinnen. Druggebruik Het gebruik van cannabis (hasj of wiet) ligt in Nijmegen hoger dan gemiddeld in Oost Nederland maar vergelijkbaar met de hele regio Nijmegen. Twaalf procent van de jongeren heeft in de voorafgaande maand cannabis gebruikt. Jongeren verkrijgen de cannabis meestal via vrienden, via een coffeeshop of via school. Indien jongeren cannabis via school aangeboden krijgen dan betreft dit meestal aanbod via schoolvrienden of andere medeleerlingen. De locatie is dan meestal niet het schoolgebouw zelf maar het schoolplein of de directe omgeving van de school (Jeugdmonitor). Het gebruik van harddrugs ligt bij de Nijmeegse jongeren niet hoger dan elders in de regio Nijmegen en in Oost Nederland. Ruim 2% van de jongeren heeft in de voorafgaande maand harddrugs gebruikt. De meest genoemde middelen zijn: hallucinerende paddestoelen, cocaïne en XTC. Het cannabisgebruik speelt zich met name af op straat en bij vrienden. Het harddrugsgebruik is vooral gekoppeld aan het uitgaan. 8

8 In vergelijking met 1999 is het cannabis- en harddrugsgebruik onder jongeren ongeveer gelijk gebleven (Jeugdmonitor). Landelijk is er sprake van een dalend cannabisgebruik en een gelijkblijvend harddrugsgebruik onder jongeren. De meeste jongeren, die drugs gebruiken, geven aan dat hun ouders niet weten dat hun kind wel eens drugs (heeft) gebruikt. Risicogroepen drugsgebruik: jongens uit klas 4 (cannabis en harddrugs), jongeren uit eenoudergezinnen (cannabis) en VMBO-leerlingen (cannabis) (in Jeugdmonitor: de jarigen voor cannabis en harddrugs). Probleemgedrag (bevindingen uit Jeugdmonitor, tenzij anders aangegeven) Strafbare feiten Vier op de tien jongeren melden dat ze in het voorgaande jaar een of meer strafbare feiten gepleegd hebben. Ook in 1999 was dat het geval. Een op de vijf jongeren meldt vandalisme te hebben gepleegd, eveneens een op de vijf jongeren meldt diefstal te hebben gepleegd en een op de zeven jongeren meldt bij een gevecht betrokken te zijn geweest. Het aandeel jongeren, dat aangeeft veel strafbare feiten te plegen, is gedaald van 9% in 1999 naar 6% in Circa 1% meldt in het voorgaande jaar ernstige geweldsdelicten te hebben gepleegd. Het aandeel jongeren, dat meldt wel eens met een wapen op zak te hebben rondgelopen, is gedaald van 8% in 1999 naar 5% in Het gaat vooral om messen. Twee respondenten hebben opgeschreven dat ze wel eens met een pistool hebben rondgelopen. Drie op de tien jongeren staan onverschillig tegenover het verkopen van softdrugs door leeftijdgenoten en tegenover winkeldiefstal. Zij gaven als antwoord dat het hen niets uitmaakt als iemand dat doet (E-MOVO). Probleemrijke jongeren Op grond van gegevens uit de jeugdmonitor is geschat welk deel van de jarigen probleemrijk is. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen overlast veroorzakend probleemgedrag en meer naar binnen gericht probleemgedrag (problemen m.b.t. psychisch welbevinden). Het aandeel jarige jongeren, dat overlast veroorzakend probleemgedrag vertoont, is gedaald van 11% in 1999 naar 8% in Dit soort probleemgedrag komt met name voor bij jarige jongens. Het aandeel jongeren met meer naar binnen gericht probleemgedrag is in vergelijking met 1999 ongeveer gelijk gebleven (8%). Dit soort probleemgedrag zien we vooral bij jarige meisjes. De overlap tussen overlast veroorzakend en naar binnen gericht probleemgedrag is beperkt. In totaal is naar schatting 15% van de jarigen probleemrijk. De gebiedsverschillen m.b.t. het aandeel probleemrijke jongeren zijn groter dan in Toch blijkt woongebied maar beperkt van invloed op het onderscheid tussen probleemarme en probleemrijke jongeren. Vooral leeftijd en geslacht zijn bepalende factoren. 9

9 Probleemgedrag hangt onder meer samen met een slechte relatie met de ouders, gering schoolplezier en verkeerd voorbeeldgedrag van vrienden. Ook is er samenhang met het gebruik van drugs en alcohol. 10

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Waterland Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Edam-Volendam Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Purmerend Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen?

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO 2011-2012 Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) is een grootschalig jongerenonderzoek van de GGD en in Oost-Nederland. Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken Themarapport Voortgezet onderwijs NR Gezonde Leefstijl april 008 De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende instellingen die

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Inleiding In het schooljaar 2014/2015 is voor de 4 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en 4 e

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Elektronische Monitor en Voorlichting Onderzoek In het najaar

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Zaanstad Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zaanstad. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede Gemeente Resultaten voor gemeente en regio Kennemerland Regio N=9.98 Ervaren gezondheid en aandoeningen Voelt zich gezond 84 83 Heeft minstens chronische aandoening, vastgesteld door arts 3 3 Heeft allergie,

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575b_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie en

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de gezondheid van de scholieren

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl. Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs

E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl. Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in zaanstreek-waterland Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Voorwoord

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Beemster Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Beemster. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen JEUGDMONITOR 2015-2016 12 t/m 18-jarigen Tabellenboek Regio Zuidoost-Brabant Inhoud Leeswijzer Tabel 1: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar leeftijd en geslacht Tabel 2: Kernindicatoren regio

Nadere informatie

Gemeente Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Edam-Volendam. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: 1. De samenvatting met daarin per onderwerp

Nadere informatie

11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van E-MOVO 2007

11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van E-MOVO 2007 11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel Resultaten van E-MOVO 2007 In het kader van preventie vormt de jeugd een belangrijke doelgroep. Veel gezondheidsbeïnvloedend gedrag, zoals

Nadere informatie

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Oostzaan Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Oostzaan. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Losser

Kernboodschappen Gezondheid Losser Kernboodschappen Gezondheid Losser De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Losser epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Losser en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

GEZONDHEID, WELZIJN EN LEEFSTIJL VAN JONGEREN. Regio Gelderland Midden

GEZONDHEID, WELZIJN EN LEEFSTIJL VAN JONGEREN. Regio Gelderland Midden GEZONDHEID, WELZIJN EN LEEFSTIJL VAN JONGEREN Regio Gelderland Midden Resultaten van het E-MOVO onderzoek 2007 INLEIDING Een kerntaak van de sector Volksgezondheid van Hulpverlening Gelderland Midden,

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE UITGEEST SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE UITGEEST Een onderzoek naar

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE VELSEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE VELSEN Een onderzoek naar de gezondheid,

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HAARLEMMERMEER SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HAARLEMMERMEER Een onderzoek

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSTEDE SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSTEDE Een onderzoek naar

Nadere informatie

Jeugdmonitor samenvatting en conclusies

Jeugdmonitor samenvatting en conclusies samenvatting en conclusies O&S Nijmegen juli 24 Inhoudsopgave 1 Samenvatting en conclusies 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Leefwerelden 4 1.2.1 Buurt 4 1.2.2 Stad 6 1.2.3 Thuis 6 1.2.4 School 6 1.3 Veiligheid 8

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede GGD Twente Drs. C. Smit Drs. M.

Nadere informatie

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Waterland Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Waterland. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Rijssen-Holten en de factoren

Nadere informatie

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling De Jeugdpeiling is een instrument met als doel op systematische wijze ontwikkelingen en trends in riskante gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Hierbij is de aandacht gericht op gedrag met betrekking

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn GGD Twente Drs. C. Smit Drs.

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BLOEMENDAAL SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BLOEMENDAAL Een onderzoek

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSKERK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSKERK Een onderzoek naar

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Tabellenboek. GO Jeugd 2012

Tabellenboek. GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Leeswijzer... 5 Respons per gemeente...6 Ervaren gezondheid...7 Belemmering door ziekte/aandoening...8 Indicatieve score psychosociale problematiek...9

Nadere informatie

Alcohol FACT. Twee op de drie jongeren heeft weleens gedronken. Helft 4 e -klassers heeft recent gedronken SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO

Alcohol FACT. Twee op de drie jongeren heeft weleens gedronken. Helft 4 e -klassers heeft recent gedronken SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO Gelderland-Zuid E-MOVO 2015-2016 De resultaten in deze factsheet zijn afkomstig uit het 4 e E-MOVO jongerenonderzoek. In 2015 werd dit onderzoek uitgevoerd onder ruim 10.000 leerlingen in het voortgezet

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575a_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BEVERWIJK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BEVERWIJK Een onderzoek naar

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

E n q u ê t e 1 2 - t / m 1 8 - j a r i g e n

E n q u ê t e 1 2 - t / m 1 8 - j a r i g e n Brabantse Jeugdmonitor 2007 E n q u ê t e 1 2 - t / m 1 8 - j a r i g e n Gemeente: Goirle Leeswijzer In de tabellenset op de volgende pagina's worden de resultaten uit de Brabantse Jeugdmonitor 2007

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD

GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD Resultaten jongerenmonitor 2013 in de regio Limburg-Noord De factsheet Gezondheid Jongeren in beeld beschrijft per thema de belangrijkste resultaten van de GGD Jongerenmonitor.

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Noaberkracht

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO REGIO KENNEMERLAND SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo REGIO KENNEMERLAND Een onderzoek naar

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Haarlem Resultaten van het Emovo-onderzoek

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Haarlem Resultaten van het Emovo-onderzoek Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Haarlem Resultaten van het Emovo-onderzoek S. Robroek R. Cluitmans Hulpverleningsdienst Kennemerland / GGD Afdelingen Beleid & Ondersteuning en Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Heemstede. Resultaten van het Emovo-onderzoek

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Heemstede. Resultaten van het Emovo-onderzoek Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Heemstede Resultaten van het Emovo-onderzoek R. Cluitmans S. Robroek Hulpverleningsdienst Kennemerland / GGD Afdelingen Beleid & Ondersteuning en Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Het jongerenonderzoek 2013

Het jongerenonderzoek 2013 Het jongerenonderzoek 2013 Indicatoren naar leerjaar, onderwijsvorm en geslacht Bijlage bij het rapport "De Limburgse resultaten in vogelvlucht" Fysieke gezondheid en leefstijl Indicatoren naar leerjaar,

Nadere informatie

Beweging, voeding en. (over)gewicht

Beweging, voeding en. (over)gewicht JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefwijze van jongeren in de gemeente Doesburg

Gezondheid, welzijn en leefwijze van jongeren in de gemeente Doesburg Gezondheid, welzijn en leefwijze van jongeren in de gemeente Doesburg Verslag van een onderzoek onder jeugd 2003 Hulpverlening Gelderland Midden/ GGD Arnhem, februari 2005 N.E.H.M. de Jong-Mares, epidemioloog

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie

Provinciaal rapport. Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d

Provinciaal rapport. Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Provinciaal rapport Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek 2015 S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Tabellenboek Tabellenboek bij het Jeugdgezondheidsonderzoek 2015 De tabellen in deze bijlage

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel?

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Kernpunten 1. Minder lichamelijke problemen bij homomannen De gezondheidsverschillen

Nadere informatie

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje Tabellenboek E-MOVO regio GGD, oktober 2012 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de resultaten van de regio weergegeven, uitgesplitst naar onderwijsniveau, klas en geslacht, en. De laatste drie

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014 Pascal Zuid Emovo 2013-2014 Voor een goed gezondheidsbeleid is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de van uw. GGD Zaanstreek-Waterland verzamelt deze gegevens met de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Twenterand

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Twenterand E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Twenterand E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Twenterand GGD Twente Drs. C. Smit Drs.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

HOE GEZOND IS ONZE JEUGD?

HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? Resultaten van de Jeugdgezondheidsmonitor voor leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in de regio Midden-Nederland 2011/2012 Lokale Schoolkrachtcijfers op www.ggdatlas.nl

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Beverwijk Resultaten van het Emovo-onderzoek

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Beverwijk Resultaten van het Emovo-onderzoek Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Beverwijk Resultaten van het Emovo-onderzoek S. Robroek R. Cluitmans Hulpverleningsdienst Kennemerland / GGD Afdelingen Beleid & Ondersteuning en Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Wierden

Kernboodschappen Gezondheid Wierden Wierden Twente Nederland Kernboodschappen Gezondheid Wierden De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Wierden epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Wierden en de factoren

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 478 ouders van ½- tot 12 jaar inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Borne

Kernboodschappen Gezondheid Borne Kernboodschappen Gezondheid Borne De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Borne epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Borne en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Brabantse Jeugdmonitor 2011

Brabantse Jeugdmonitor 2011 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Brabantse Jeugdmonitor 2011 Tabellenboek wijken L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\jeugdmonitor 12-18\Uitvoering 2011\Tabellen\Voorzijde plus

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 424 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefwijze van jongeren in de gemeente Ede

Gezondheid, welzijn en leefwijze van jongeren in de gemeente Ede Gezondheid, welzijn en leefwijze van jongeren in de gemeente Ede Verslag van een onderzoek onder jeugd 2003 Hulpverlening Gelderland Midden/ GGD Afdeling Regie en Beleid Arnhem, februari 2005 N.E.H.M.

Nadere informatie

Resultaten Schoolkracht Basisonderwijs Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Resultaten Schoolkracht Basisonderwijs Gemeente Utrechtse Heuvelrug Resultaten Schoolkracht Basisonderwijs 2008-2009 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken onderzoekspopulatie... 3 3. Lichamelijk en psychosociaal functioneren... 4 3.1

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE NIEDORP EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer,

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER 2011 jongen meisje 12-15 16-23 totaal Nooit alcohol gedronken ja 40,1% 38,3% 86,3% 16,6% 39,2% nee 59,9% 61,7% 13,7% 83,4% 60,8% Drink bier ja 65,8% 21,0% 9,6%

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 458 ouders van kinderen van een half tot twaalf jaar inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo Kernboodschappen Gezondheid Hengelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Hengelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Hengelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie