The wider implications of cognitive neuroscience

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The wider implications of cognitive neuroscience"

Transcriptie

1 Radboud Honours Academy The wider implications of cognitive neuroscience Reflections on Science

2

3 reflections on science

4

5 The wider implications of cognitive neuroscience Reflections on Science

6 Colofon Redactie Noortje ter Berg Uitgever Radboud Honours Academy Vormgeving en opmaak Nies en Partners bno, Nijmegen Druk Van Eck & Oosterink Communicatieregisseurs, Dodewaard Radboud Honours Academy Erasmusplein 1 Postbus HD Nijmegen T E.

7 Inhoud Woord vooraf 7 Ithaka 9 Introductie 11 presteren onder druk of drugs? Voorwoord High Tech Enhancement Een pilletje ter verbetering Het brein in de klas Verbeterde studenten in Nederland Samen staan we sterk Mag alles wat kan? Met het oog op de toekomst 32 hersenen, gedrag, vrije wil 1. Maatschappelijke achtergrond Middelengebruik en agressie Vrije wil en straftoemeting Conclusie 51 denktanks - Presteren onder druk of drugs? 62 - Hersenen, gedrag, vrije wil 64

8

9 Woord vooraf Een universitaire studie is geen rechttoe rechtaan reis van A naar B. Vaak is het verrijkend om onderweg zijpaden in te slaan, een extra etappe te nemen of het landschap eens van een andere kant te bekijken. Die verrijking biedt het honoursprogramma Reflections on Science voor masterstudenten van de Radboud Universiteit Nijmegen. In dit programma krijgen de meest getalenteerde studenten, die naast hun reguliere master verbreding zoeken, de kans om over de grenzen van hun eigen vakgebied en cultuur heen te kijken. Ze doen dat in denktanks met studenten van andere masteropleidingen en buitenlandse universiteiten. Voor u ligt het resultaat van het onderzoek dat studenten van Reflections on Science voltooiden gedurende het collegejaar Het was eenzelfde verrijkende tocht als die waartoe de Griekse dichter Kavafis oproept in zijn gedicht Ithaka. Een tocht die leidde tot nieuwe kennis en inzichten. Een tocht die bovendien zorgde voor nieuwe reislust. Want wie eenmaal heeft ervaren wat er achter de bekende horizon ligt, wil zijn zoektocht vervolgen. Prof. mr. S.C.J.J. (Bas) Kortmann Rector Magnificus woord vooraf 7

10 8 reflections on science

11 Ithaka Als je op je tocht naar Ithaka vertrekt, smeek dat je weg heel lang mag zijn, vol avonturen, vol ervaring. De Laestrygonen en de Cyclopen, en de toornige Poseidon moet je niet vrezen; zulke wezens zul je nooit vinden op de weg, als je denken hoog blijft, als een uitgelezen bewogenheid je lichaam en je geest bezielt. De Lastrygonen en de Cyclopen, de woeste Poseidon zul je niet ontmoeten, als je ze niet met je meedraagt in je ziel, als je ziel ze niet voor je ogen plaatst. Smeek dat je weg heel lang mag zijn. Dat er vele zomerse morgens zullen zijn waarop je, met wat een voldoening, wat een vreugde zult binnengaan in voor het eerst aanschouwde havens; en dat je moogt vertoeven in Phoenicische stapelplaatsen, en daar goede waren kopen kunt, parelmoer en koralen, amber en ebbehout, en zinnestrelende parfums van elke soort, zo overvloedig als je kunt zinnestrelende parfums; en dat je naar veel steden in Egypte gaan moogt om te leren en te leren van de wijzen. Houd altijd Ithaka in je gedachten. Daar aan te komen is je bestemming. Maar overhaast de reis volstrekt niet. Beter dat die vele jaren duren zal, en dat je, oud al, landen zult op het eiland, rijk met alles wat je onderweg hebt gewonnen, niet verwachtend dat Ithaka je rijkdom geven zal. Ithaka gaf je de mooie reis. Zonder dat eiland was je niet op weg gegaan. Verder heeft het je niets meer te geven. En als je het armelijk vindt, Ithaka misleidde je niet. Zo wijs als je bent geworden, met zoveel ervaring, zul je al begrepen hebben wat Ithaka s betekenen. K.P. Kavafis (1911) Vertaald door G.H. Blanken (1977) ithaka 9

12

13 Introductie Om mee te kunnen doen met Reflections on Science moet je als student heel wat in huis hebben. Je moet allereerst een goede student zijn die zelfstandig kan werken. Het vraagt een bepaalde stevigheid als jonge onderzoeker. Tegelijkertijd moet je flexibel zijn. Je moet open staan voor de waarde van andere wetenschappelijke disciplines en zoeken naar een goede vorm voor samenwerking met studenten die wellicht anders werken dan jij. Dat dit tot goede resultaten leidt, is niet vanzelfsprekend. Onderweg kom je onherroepelijk hindernissen tegen. Maar de kracht van dit programma en haar deelnemers is dat juist op die momenten wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden. En deze studenten zijn daar goed in geslaagd. Voor u ligt een samenvatting van het resultaat van twee denktanks die zich het afgelopen jaar, onder leiding van prof. dr. Roshan Cools en prof. dr. Hub Zwart, hebben gebogen over het thema The wider implications of cognitive neuroscience. Een vraagstuk dat gezien haar maatschappelijk actualiteit om extra aandacht vraagt. De eerste denktank onderzocht de maatschappelijke implicaties van cognitive enhancement en voerde onder studenten een landelijk empirisch onderzoek uit naar het gebruik van medicijnen om studieprestaties te verbeteren. Het onderzoek vond plaats in samenwerking met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr). De denktank bezocht in Washington DC de jaarlijkse bijeenkomst van de Society for Neuroscience en de International Neuroethics Society. In de zomer van 2012 zullen zij de resultaten van hun onderzoek presenteren op het Europese congres voor Neuroscience in Barcelona (fens Forum of Neuroscience), te midden van zo n andere wetenschappers. De tweede denktank richtte zich op de relatie tussen drugsgebruik en geweld in het kader van wilsvrijheid en straftoemeting. Opdrachtgever voor dit onderzoek was het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie (wbom). De interdisciplinaire Winter School aan de Universiteit van Pavia, Italië, vormde voor de studenten een buitenkans om zich verder te verdiepen in de relatie tussen neurowetenschap, recht en filosofie. introductie 11

14 Gedurende twee weken konden zij hun onderzoek aanscherpen in contact met masterstudenten en promovendi uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Zwitserland en Italië. Tijdens de reis die deze studenten het afgelopen jaar hebben gemaakt, maakten zij kennis met een tot dan toe onbekende dynamiek. Het werken in een denktank met zo n diversiteit wierp bovendien een ander licht op hun eigen persoon. En zo zijn zij een bijzondere ervaring rijker waar zij de vruchten van kunnen plukken tijdens het vervolg van hun weg. Noortje ter Berg Programmaregisseur Reflections on Science 12 reflections on science

15 Presteren onder druk of drugs? Een interdisciplinaire academische verkenning naar cognitive enhancement in Nederland Denktank Carsten Bundt Anke van Mil Bas Olthof Wesley Reintjes Kimberly Schelle Joyce Vermeer 13

16 14 reflections on science

17 Presteren onder druk of drugs? voorwoord De cognitieve neurowetenschappen zijn een vakgebied die de laatste jaren aan aandacht winnen. De Radboud Honours Academy volgt deze ontwikkelingen op de voet, resulterend in de ontwikkeling van het honours master programma The wider implications of cognitive neuroscience. Binnen dit programma hebben wij, een denktank bestaande uit zes studenten afkomstig uit verschillende disciplines, ons gebogen over vragen betreffende de maatschappelijke implicaties van cognitive enhancement (ce), een onderwerp dat voortvloeit uit ontwikkelingen in de cognitieve neurowetenschap. In de moderne samenleving krijgen diverse vormen van enhancement (verbetering) steeds meer aandacht. Het grote publiek zal daarbij denken aan bijvoorbeeld cosmetische chirurgie. ce is een vrij nieuw onderwerp, dat nog veel vragen oproept. Onze denktank heeft dit jaar zowel een literatuur- als een landelijk empirisch onderzoek uitgevoerd om enkele van deze vragen te beantwoorden. We hebben ons hierbij laten leiden door de volgende definitie. A cognitively enhanced person, therefore, is not necessarily somebody with particularly high (let alone superhuman) cognitive capacities. A cognitively enhanced person, rather is somebody who has benefited from an intervention that improves the performance of some cognitive subsystem without correcting some specific, identifiable pathology or dys function of that subsystem. Enhancing Human Capacities Julian Savulescu, Ruud ter Meulen and Guy Kahane, 2011, p. 71 In het eerste hoofdstuk vindt u een toekomstschets rondom enkele technologieën die gebaseerd zijn op machinale apparatuur en een mogelijke rol kunnen spelen binnen het debat over ce, de zogenoemde High-tech Cognitive Enhancement (htce). In de rest van dit rapport zal echter vooral worden ingegaan op een vorm van enhancement die niet rechtstreeks uit een science fiction film lijkt te komen, maar in onze ogen wel zeer relevant is voor de huidige maatschappij. Dit behelst het innemen van medicijnen, zonder presteren onder druk of drugs? 15

18 medische indicatie, om cognitieve prestaties te verbeteren, aangeduid met Pharmacological Cognitive Enhancement (pce). In hoofdstuk 2 leest u meer over de werking van dergelijke pce s. In hoofdstuk 3 vindt u meer informatie over de impact van pce s in het onderwijs, één van de gebieden waar cognitieve prestaties een grote rol spelen. Een korte weergave van de resultaten van ons empirisch onderzoek naar gebruik van pce s onder studenten in Nederland vindt u in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 schetst de beleidskaders waarbinnen dit onderwerp een rol zal gaan spelen, zowel in Nederland als internationaal. Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de belangrijkste ethische vragen die een rol spelen omtrent ce. Onze beschouwingen resulteren in een afsluitend hoofdstuk dat een toekomstvisie schetst, opgesplitst in drie verschillende adviezen rondom ce, op het gebied van awareness, mogelijke implicaties, en vervolgonderzoek. Gedurende het jaar zijn wij van feedback voorzien door leden van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Ook de Radboud Honours Academy is te allen tijde een ondersteuning geweest. In het bijzonder speelden prof. dr. Roshan Cools en prof. dr. Hub Zwart een belangrijke rol. Wij willen hen, en alle andere experts die wij in het afgelopen jaar hebben mogen spreken hartelijk danken voor de inspiratie, ideeën en contacten. Wij hopen dat u dit rapport met veel plezier zult lezen. 16 reflections on science

19 1. high tech enhancement Hoewel htce op dit moment nog toekomstmuziek lijkt en bestaande technieken voornamelijk gebruikt worden voor therapeutische doeleinden, geven deze technieken en methoden al een redelijke indicatie van wat de mens in de toekomst te wachten staat. Drie van deze technieken zullen kort worden besproken. Voorbeeld 1: DBS Bij diepe hersenstimulatie (dbs, deep brain stimulation ) worden elektroden diep in de hersenen geïmplanteerd. 1 Door verschillende kenmerken van elektrische impulsen is het mogelijk om relatief nauwkeurig bepaalde hersengebieden en structuren te stimuleren. dbs wordt onder andere gebruikt om mensen met de ziekte van Parkinson of depressie te behandelen, maar ook bij patiënten met epilepsie en obsessieve-compulsieve stoornis kan dbs worden toegepast. 2 dbs laat in het bijzonder een positief effect in medicatieresistente patiënten zien en biedt een mogelijkheid om de dosis van medicijnen te kunnen verminderen. Hoewel dbs een veelbelovende methode voor het behandelen van bepaalde ziekten en symptomen is, zijn er ook problemen aan verbonden. Een groot probleem is bijvoorbeeld het implanteren van de dbs apparatuur zelf, wat een uiterst invasieve, risicovolle procedure is. Verder worden door dbs alleen bepaalde symptomen van een ziekte verzacht, terwijl andere specifieke symptomen helemaal niet worden verholpen. Voorbeeld 2: TMS Transcraniële magnetische stimulatie (tms) is, in tegenstelling tot dbs, een minder invasieve methode die met behulp van magnetische velden neurale activiteitspatronen kan manipuleren. 3 tms wordt bij patiënten met depressie of de ziekte van Parkinson ingezet. Evenals dbs laat ook tms een positief effect in het behandelen van medicatieresistente patiënten zien. Bovendien biedt tms een manier om behandelingsresistente symptomen in bijvoorbeeld schizofrene patiënten, zoals akoestische hallucinaties, te verzachten. 4 tms is, in combinatie met andere beeldgevende methoden, een goede methode om de causaliteit van fysiologische processen in het brein en het gedrag dat daarmee gepaard gaat te onderzoeken. Hoewel er minder risico s een rol spelen bij tms dan dbs, kan in het bijzonder repetitieve magnetische stimulatie (rtms) epileptische krampen veroorzaken. Voorbeeld 3: BCI Vergeleken met dbs en tms worden brein computer interfaces (bci) voornamelijk gebruikt om het wegvallen of disfunctioneren van ledematen te kunnen compenseren. 5 Zo biedt bci een mogelijkheid om mensen met spierparalyse beter met hun omgeving om te laten gaan. Door het meten van hersenensignalen met bijvoorbeeld elektro-encefalografie (eeg), wordt er naar gestreefd om bepaalde signaalcomponenten te kunnen identificepresteren onder druk of drugs? 17

20 ren, die dan voor het besturen van bijvoorbeeld een aanwijzer op een computerscherm gebruikt kunnen worden. Echter, de identificatie en zodoende het gebruik van hersenensignalen voor de besturing is vaak lastig en ontoereikend op grond van hoge variabiliteit tussen oefeningen. De hierboven genoemde technieken worden tegenwoordig op grotere schaal klinisch toegepast voor therapeutische doeleinden. Het is echter niet ondenkbaar dat deze methoden verfijnd worden en dat de technische kwaliteit van deze technieken verder verbetert. Ze zouden dan niet alleen voor therapeutische doeleinden, maar ook voor het verbeteren (enhancen) van bepaalde functies in gezonde mensen kunnen worden toegepast. Zo is bijvoorbeeld al aangetoond dat de prestatie in een word naming task met behulp van tms verbeterd kan worden. 6 De genoemde opsomming van technieken is echter verre van compleet; er zijn andere methoden die bijvoorbeeld met behulp van licht bepaalde processen binnen een cel proberen te controleren ( optogenetics ). Ook zijn er al ambities om prothesen voor het brein of breinstructuren te ontwikkelen. De mogelijkheden om (cognitieve) functies van mensen elektronisch of cybernetisch te verbeteren kunnen toenemen in de toekomst. Niettemin blijft het afwachten of deze mogelijkheden op bredere schaal worden toegepast we staan pas aan het begin. referenties 1 Kringelbach, M.L., & Aziz, T.Z. (2009). Deep Brain Stimulation. Journal of the American Medical Association, 301, Denys, D., & Mantione, M. (2009). Deep brainstimulation in obsessive-compulsive disorder. Progress in Brain Research, 175, Rossini, P.M., & Rossi, S. (2007). Transcranial magnetic stimulation. Neurology, 68, Lee, S.-H., Kim, W., Chung, Y.-C., Jung, K.-H., Bahk, W.-M., Jun, T.-Y., Kim, K.- S., George, M.S., & Chae, J.-H. (2005). A double blind study showing that two weeks of daily repetitive tms over the left or right temporoparietal cortex reduces symptoms in patients with schizophrenia who are having treatmentrefractory auditory hallucinations. Neuroscience Letters, 376, Vaughan, T.M. (2003). Brain-computer interface technology: A review of the second international meeting. IEEE Transactions on neural systems and rehabilitation engineering, 11, Kirschen, M.P., Davis-Ratner, M.S., Jerde, T.E., Schraedley-Desmond, P., & Desmond, J.E. (2006). Enhancement of phonological memory following Transcranial Magnetic Stimulation (tms). Behavioural Neurology, 17, reflections on science

21 2. een pilletje ter verbetering Hoewel htce in veel opzichten toekomstmuziek lijkt, vindt er al wel ce plaats door het innemen van medicijnen. Deze medicijnen worden ingenomen om prestaties te optimaliseren en te verbeteren, voorbeelden hiervan zijn onder andere het beter kunnen focussen en concentreren tijdens het studeren of het langer wakker kunnen blijven. Deze medicijnen worden in de wetenschappelijke literatuur aangeduid als pharmacological cognitive enhancers (pce s), smart drugs of smart pills. Normaliter worden deze medicijnen voorgeschreven aan bijvoorbeeld patiënten met adhd ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder ) of narcolepsie (een slaapstoornis). De meest bekende en beschreven pce s in de literatuur zijn methylfenidaat (zoals Ritalin) en modafinil (zoals Provigil). Deze medicijnen oefenen hun werking uit op complexe neurotransmittersystemen die de onderlinge communicatie verzorgen tussen neuronen in de hersenen. Zo heeft methylfenidaat effect op de neurotransmitters dopamine en noradrenaline. Inname remt de heropname van deze neurotransmitters waardoor onder andere het concentratievermogen verbeterd wordt. Daarentegen is de precieze werking van modafinil niet bekend. Het middel zorgt voor een verhoging van de waakzaamheid, alertheid en men blijft er langer door wakker. 1 Er bestaan nog meer potentiële pce s die op dit moment voornamelijk door patiënten worden gebruikt. Dit is echter een dynamisch proces waarin constant verschuivingen plaatsvinden. Zo zullen in de toekomst hoogstwaarschijnlijk nieuwe middelen ontwikkeld worden voor de behandeling van neurologische en psychiatrische patiënten. Hiervan kunnen sommigen ook als pce s gebruikt worden. 2 Naast een beoogd effect hebben pce s ook bijwerkingen. Het is zelfs mogelijk dat inname van een pce wel bijwerkingen veroorzaakt, maar dat het beoogde effect uitblijft. Iemand anders die dezelfde pce gebruikt kan echter wel een positief effect ervaren. Dit fenomeen wordt inter-individuele variatie genoemd. Vele genetische factoren die betrekking hebben op metabole processen, enzymsystemen en receptorgevoeligheid liggen hier aan ten grondslag. Ofwel er zijn inter-individuele verschillen in wat het menselijk lichaam met een bepaalde farmacologische stof doet, ook wel farmacokinetiek genoemd, en wat deze stof voor effect heeft op het lichaam, ook wel farmacodynamiek genoemd. Daarnaast kan de basis- of uitgangswaarde van een neurotransmitter in de hersenen ook invloed hebben op het effect van een medicijn. Dit fenomeen is bekend bij dopamine waarbij het verband tussen de dopamine activiteit en het effect op een bepaalde functie volgens een omgekeerde U-vorm verloopt (zie figuur 1). 2 Het kan zijn dat men bij een lage uitgangswaarde van de dopamine activiteit een gunstig effect ervaart van een bepaald medicijn. Is er daarentegen bij aanvang al een optimale dopaminewaarde, dan kan een presteren onder druk of drugs? 19

22 medicijn juist het tegenovergestelde effect hebben: het optimum wordt gepasseerd en het middel werkt averechts. Op dit moment is het niet mogelijk om op basis van genetische en neurobiologische factoren per persoon te bepalen welk effect pce s specifiek op een individu hebben. Wellicht kan dit wel in de toekomst. Figuur 1 Omgekeerde U-vorm Terwijl deze medicijnen alleen op recept te verkrijgen zijn via een arts, bestaat er ook vraag vanuit gezonde personen. Dit roept verschillende vragen op, enerzijds van praktische aard (zoals verkrijgbaarheid en toegang) en anderzijds van meer kritische aard (is dit een wenselijke ontwikkeling en wat zijn de risico s?). Het is bijvoorbeeld mogelijk om deze medicijnen te verkrijgen via bevriende patiënten, maar wellicht zullen gezonde personen in de toekomst ook bij artsen aankloppen. Hoe staan artsen tegenover het voorschrijven van pce s aan gezonde personen? Welke rol zullen zij in de toekomst spelen bij het verschaffen van deze medicijnen, beter bekend als off-label gebruik? 3 Meer onderzoek naar onder andere deze vragen is geboden. Concluderend is de toepasbaarheid van pce s bij gezonde individuen een dynamisch proces en ook zullen er nieuwe middelen beschikbaar komen. Inter-individuele variatie in werkzaamheid en bijwerkingen bij verschillende mensen maakt het onvoorspelbaar wie wel of geen effect ervaart bij het gebruik van pce s. Enkel toekomstig onderzoek kan deze en andere vragen die in dit hoofdstuk aan bod zijn gekomen beantwoorden. referenties 1 Repantis D, Schlattmann P, Laisney O, Heuser I (2010). Modafinil and Methylphenidate for neuroenhancement in healthy individuals: A systematic review. Pharmacological Research, 62, Husain M, Mehta MA (2011). Cognitive enhancement by drugs in health and disease. Trends in Cognitive Science, 15 (1), Banjo OC, Nadler R, Reiner PB (2010). Physician attitudes towards pharmacological cognitive enhancement: safety concerns are paramount. PLoS ONE 5(12): e reflections on science

23 3. het brein in de klas Door de toename van kennis over het gebruik van middelen als methylfenidaat en andere pce s, zou er mogelijk sprake kunnen zijn van veranderingen in ons huidige onderwijssysteem. In omringende landen hoort men steeds vaker over het gebruik van pce s door studenten. 1,2 Dit maakt pce gebruik onder studenten een interessant onderwerp van discussie. Zowel de opinie van de student als die van de ouder, de docent en onderwijsinstituten zijn interessant voor huidige beleidsmakers. Op steeds meer scholen in de Verenigde Staten (vs) wordt er gesproken van pce gebruik, scholieren en studenten die methylfenidaat of modafinil slikken om langer en/of meer geconcentreerd te kunnen studeren. 1,2 Uit grootschalig onderzoek onder de studentenpopulatie in de vs is gebleken dat strenge toelatingseisen en competitieve studies belangrijke redenen zijn voor het gebruiken van pce s. 1 Het universitaire systeem van de vs is dusdanig ingericht dat er aan diverse eisen dient te worden voldaan om toegelaten te worden. Daarmee wordt gedoeld op de zogenoemde gpa ( General Point Average ), andere toelatingstesten en essays. Dit maakt toelating tot universiteit of college naar keuze een competitieve strijd. Ook wordt dit systeem per staat of onderwijsinstelling gereguleerd 3 zodat er veel ruimte is om zelf de graad van moeilijkheid te bepalen. Hierdoor kan er veel druk komen te liggen op studenten. In Nederland geldt een landelijk systeem, met vooraf gestelde toelatingseisen. 4 Hierdoor is er sprake van minder competitie. Door deze grote culturele verschillen in onderwijssystemen, is het niet aannemelijk dat gebruik van pce s valt te generaliseren. In hoeverre er op dit moment sprake is van het pce fenomeen in Europa, is nog relatief onbekend. Er rijzen veel vragen betreffende het gebruik van pce s door studenten. Is dat gebruik voor iedereen eerlijk en is er sprake is van groepsdruk? 5 Daarnaast zijn studenten zich niet altijd bewust van de consequenties. Uit interviews onder enkele docenten blijkt de complexiteit van pce gebruik, waarbij gesproken wordt over de potentiële problematiek rondom groepsdruk, de drang om beter te presteren en de rol van de docent. 6 Dit alles maakt dat de discussie betreffende regulering of geen regulering steeds belangrijker wordt. Wiens keus is het en wie bepaalt of het goedgekeurd of afgekeurd dient te worden? Door aandacht te besteden aan de mogelijke tijdelijke beïnvloeding van het concentratievermogen en de verandering van cognitieve eigenschappen, kunnen betrokkenen een meer bewuste keuzes maken. Hiervoor dient wel eerst aandacht te worden besteed aan de kennis betreffende het brein. In de vs en Engeland zijn al enkele organisaties actief waarbij presteren onder druk of drugs? 21

24 deelnemers kennis maken met de werking en capaciteiten van het brein en neurowetenschappelijk onderzoek. Een voorbeeld van een dergelijke organisatie is de Dana foundation, waar het onderwijzen van de successen en de potenties van neurowetenschappelijk onderzoek aan het grote publiek centraal staat. Ook in Nederland is er sprake van brain awareness. Het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour in Nederland besteedt hier onder meer aandacht aan tijdens de internationale Brain Awareness week, waarbij het vergroten van de kennis betreffende neurowetenschappelijk onderzoek het belangrijkste doel is. Zoals hierboven beschreven, heeft de rol van pce s in het onderwijs zowel te maken met het regulerende systeem waarbinnen culturele verschillen een rol spelen, als met de kennis betreffende de mogelijkheden. Het belangrijkste hierbij lijkt het creëren van awareness. Wanneer dit wordt doorgetrokken naar het reguliere onderwijs, kan er ook bij kinderen meer kennis worden ontwikkeld. Bij meer awareness kan men zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de keus wel of niet gebruik te maken van pce s, nu en in de toekomst. referenties 1 McCabe SE, Teter CJ, Boyd CJ, Knight JR, Wechsler H. (2005). Nonmedical use of prescription opioids among U.S. college students: prevalence and correlates from a national survey. Addictive behaviors, 30(4), Smith M.E., & Farah, M.J. (2011). Are prescription stimulants Smart Pills? The epidemiology and cognitive neuroscience of prescription stimulant use by normal healthy individuals. Psychological Bulletin. 137(5), Hume SE [cited; Available from: education_system.php 4 Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk Onderzoek(whw) [cited; Available from: 5 Bostrom N, & Sandberg A. (2009). Cognitive enhancement: methods, ethics, regulatory challenges. Science and engineering ethics, 15(3), Farah MJ, Illes J, Cook-Deegan R, Gardner H, Kandel E, King P, et al. (2004). Neurocognitive Enhancement: what can we do and what should we do? Nature Reviews Neuroscience, 5(5), reflections on science

25 4. verbeterde studenten in nederland Eerder werd de rol van pce s binnen het onderwijs in de vs beschreven. De beschikbare onderzoeksresultaten laten echter uiteenlopende cijfers zien. Deze verschillen zijn lastig te interpreteren omdat in de onderzoeken gebruik wordt gemaakt van verschillende definities van termen als niet-medisch gebruik, of omdat verschillende doelgroepen werden onderzocht en verschillende medicijnen in het onderzoek werden betrokken. Daarnaast loopt de mate van respons sterk uiteen. Ook de sporadische onderzoeken in Europa laten vanwege deze verschillen in onderzoeksopzet uiteenlopende resultaten zien, van 0,78% gebruikers van pce s in Duitsland 1, tot 16% in Italië 2. In het Verenigd Koninkrijk loopt op dit moment een eerste onderzoek (http://www.thesmartdrugstudy.com/). Hoewel eerdere studies naar oneigenlijk medicijngebruik (dat wil zeggen zonder medische indicatie) zijn uitgevoerd door het Instituut voor Verslavingsonderzoek, heeft in Nederland nog niet eerder een onderzoek plaatsgevonden naar het gebruik van pce. Om die reden is in maart 2012 door ons een vragenlijst verspreid onder universitaire studenten in Nederland, via studieverenigingen, studentenfora, posters en flyers, een persbericht en social media. Op basis van een literatuuronderzoek zijn zowel vragen opgenomen rondom het gebruik van pce, alsook vragen rondom studiestress, persoonlijkheid, studieresultaat en overig middelengebruik, welke in eerdere studies gerelateerd bleken aan het gebruik van pce. Daarnaast is de attitude ten aanzien van pce s gemeten met behulp van een lijst met stellingen rondom dit onderwerp. 3 Figuur 2 Informatie over deenemers betreffende geslacht, nationaliteit en de universiteit waar zij studeren (n=1503) presteren onder druk of drugs? 23

26 Figuur 3 Percentage deelnemers dat aangeeft methoden te gebruiken om studieresultaten te verhogen (n=1503) Figuur 4 Percentage gebruikers dat aangeeft methylfenidaat op bepaalde wijze te verkrijgen (n=21) Figuur 5 Percentage gebruikers dat aangeeft methylfenidaat op bepaalde wijze in te nemen (n=21) 24 reflections on science

27 Aan dit onderzoek hebben 1503 respondenten met een gemiddelde leeftijd van 21,8 jaar deelgenomen. Meer demografische informatie over de deelnemers is te vinden in figuur 2. Naast het gebruik van pce is ook gevraagd naar het aanwenden van andere methoden om studieprestaties te verbeteren. Het percentage deelnemers dat deze methoden inzet staat in figuur 3. De opgenomen pce s zijn methylfenidaat, modafinil, rivastigmine en bètablokkers. Binnen deze steekproef gebruikt 1,7% van de studenten één of meerdere van deze medicijnen om hun studieprestaties te bevorderen, zonder daar zelf altijd een recept voor te hebben. Dit resultaat is iets hoger dan vergelijkbaar onderzoek in Duitsland aantoonde 1, maar lager dan alle onderzoeken in de Verenigde Staten. Met 52 personen is methylfenidaat het meest gebruikte medicijn van deze vier. 16 gebruikers van methylfenidaat, waarvan de helft het op recept krijgt voorgeschreven, geven aan deze medicijnen wel eens aan een ander te hebben gegeven. 21 van de 25 gebruikers nemen methylfenidaat als pce, ofwel ter bevordering van studieprestaties, zonder eigen recept. In figuur 4 en 5 is informatie te vinden over de wijze waarop methylfenidaat als pce wordt verkregen en wordt ingenomen. Weergegeven zijn de percentages studenten die aangaven tenminste soms (op een schaal van nooit, soms, regelmatig, vaak) voor deze wijze te hebben gekozen. Figuur 6 toont de percentages studenten die aangeven tenminste soms voor een dergelijke reden methylfenidaat als pce te hebben gebruikt. Deze resultaten zijn in overeenstemming met eerdere onderzoeken die hebben aangetoond dat vrienden en bekenden de primaire bron van methylfenidaat als pce zijn, dat inname overwegend oraal plaatsvindt en concentratiebevordering als belangrijkste reden wordt opgegeven. 4,5 Door middel van variantieanalyse is getoetst of er significante (p < 0.05) verschillen aanwezig zijn tussen de 1,7% gebruikers van pce en niet-gebruikers. Chi-kwadraattoetsen laten zien dat meer mannen dan vrouwen gebruik maken van pce (p < 0.05). Daarnaast geven gebruikers vaker een bevestigend antwoord op de vraag of zij nicotine, cafeïne, drogistmiddelen, softdrugs, overige smartshopmiddelen, stimulerende middelen en harddrugs gebruiken (p < 0.05). Het is mogelijk dat de relatie tussen het gebruik van pce en het gebruik van overige middelen verklaard wordt door het effect van geslacht, omdat mannen zowel significant meer middelen (behalve drogist- en stimulerende middelen), als ook significant meer pce gebruiken dan vrouwen. Of er sprake is van een dergelijke relatie, ook wel moderatie genoemd, zal moeten blijken uit toekomstig onderzoek met een grotere steekproef. presteren onder druk of drugs? 25

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818 September 2011 De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen Auteur: R. Heining Studentnummer: s0101818 Bachelor eindopdracht Opleiding: Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

psychoactieve stoffen

psychoactieve stoffen De beoordeling van psychoactieve stoffen Ontwerp en verantwoording van een beoordelingsen vergelijkingsmodel vanuit farmacologisch en toxicologisch perspectief voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Nadere informatie

E-learning: het vervagen van grenzen.

E-learning: het vervagen van grenzen. E-learning: het vervagen van grenzen. Auteurs: Dr. J. Riemersma, Dr. A. Veerman TNO-TM Drs. L. Pennings, Drs. D. Hoving TNO-STB 1 SAMENVATTING...4 1. INLEIDING...8 2. TRENDS IN SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015

Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015 Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015 Denkrichtingen voor de preventie van (gezondheids schade door) het gebruik van uitgaansdrugs onder jongeren en jongvolwassenen Het gebruik van drugs is van alle

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Kabel Noord Junior Consult Groningen Datum: 12 september 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.

Nadere informatie

PRIVACY BELEVING OP HET INTERNET IN NEDERLAND

PRIVACY BELEVING OP HET INTERNET IN NEDERLAND PRIVACY BELEVING OP HET INTERNET IN NEDERLAND RAPPORT FEBRUARI 2015 2 COLOFON Arnold Roosendaal, Ottilie Nieuwenhuis, Merel Ooms, Anita Bouman-Eijs en Noor Huijboom Met dank aan Tijs van den Broek Februari

Nadere informatie

Niet voorgeschreven gebruik van ADHD medicatie

Niet voorgeschreven gebruik van ADHD medicatie Niet voorgeschreven gebruik van ADHD medicatie Redenen voor gebruik, gevolgen en verslaving Debby V.M. van den Ende Tim M. Schoenmakers Samson M. Issa Dike van de Mheen Dit rapport doet verslag van een

Nadere informatie

Lectoraat Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Lectoraat Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Lectoraat Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Intreerede (in verkorte vorm) uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie TNO-rapport TNO/CH 2012.023 Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg

Nadere informatie

Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012

Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012 Resultaten boeken: meer dan interventies Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012 Colofon Deze publicatie is uitgebracht in het kader van de conferentie Effectief

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

Genetica, genomics en gezondheidszorg

Genetica, genomics en gezondheidszorg Genetica, genomics en gezondheidszorg Een toekomstverkenning Erwin van Rijswoud Dirk Stemerding Tsjalling Swierstra Erwin van Rijswoud Erwin van Rijswoud studeerde in 2005 aan de Universiteit Utrecht af

Nadere informatie

Restorative Justice in Europe

Restorative Justice in Europe Restorative Justice in Europe Resultaten van het veldwerk (workstream 2) Deel I: De implementatie en bekrachtiging van de Europese Slachtoffer Richtlijn: state of the art, stappenplan en groeimodel Deel

Nadere informatie

PROTECT Migranten en vrijwilligerswerk

PROTECT Migranten en vrijwilligerswerk PROTECT Migranten en vrijwilligerswerk Een onderzoek naar de huidige situatie en behoeften m.b.t. participatie en deskundigheidsbevordering van migranten en uitwisseling met migranten in de wijkgerichte

Nadere informatie

Zelfbepaalde zekerheden

Zelfbepaalde zekerheden Zelfbepaalde zekerheden Zelfbepaalde zekerheden Individuele keuzevrijheid in de sociale verzekeringen: draagvlak, benutting en determinanten Stella Hoff Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den

Nadere informatie

Alcoholvoorlichting aan jongeren

Alcoholvoorlichting aan jongeren Alcoholvoorlichting aan jongeren Een kwalitatieve kijk op alcoholvoorlichting op middelbare scholen in de gemeente Veenendaal Cynthia Claasen 0482153 Bachelorproject 2009-2010 Versnelde versie Begeleidster:

Nadere informatie

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, juni 2006 Studievertraging?

Nadere informatie

veerkracht monitor ontwikkeling van een meetinstrument voor psychosociale veerkracht Drs. Leonie Hoijtink Dr. Hans te Brake Dr.

veerkracht monitor ontwikkeling van een meetinstrument voor psychosociale veerkracht Drs. Leonie Hoijtink Dr. Hans te Brake Dr. veerkracht monitor ontwikkeling van een meetinstrument voor psychosociale veerkracht Drs. Leonie Hoijtink Dr. Hans te Brake Dr. Michel Dückers colofon uitgave Impact auteurs Drs. L.M. Hoijtink Dr. J.H.M.

Nadere informatie

Empowerment in de gezondheidszorg

Empowerment in de gezondheidszorg Empowerment in de gezondheidszorg Een kwalitatief onderzoek naar het begrip empowerment omtrent het PGB Figuur 1 De tekeningen zijn bedoeld om protest te voeren tegen de wegbezuiniging van het PGB (Janssen,

Nadere informatie

Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs

Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs Een kortdurend onderzoek in het kader van Klein maar Fijn oktober 2012 Lydian Veldhuis

Nadere informatie

Eigen kracht in gemeente Leiden

Eigen kracht in gemeente Leiden Eigen kracht in gemeente Leiden Een exploratieve studie naar de opvattingen van ambtenaren in de Wmo- praktijk over het aanspreken van eigen kracht Lisanne Visser Nadine Raaphorst Jeannette Boiten Laurence

Nadere informatie

Professional Learning & Development. Een Efficiëntieanalyse van het Marketing- en Communicatietraject

Professional Learning & Development. Een Efficiëntieanalyse van het Marketing- en Communicatietraject Professional Learning & Development Een Efficiëntieanalyse van het Marketing- en Communicatietraject Bachelorverslag J.K. Kol s0138452 Begeleiders Universiteit Twente Ir. J.W.L. van Benthem N.D.G. den

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA NL JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA Mededeling Deze uitgave is eigendom van het Europees Waarnemingscentrum

Nadere informatie

De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis. De risico s van het vertrouwen op vertrouwen

De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis. De risico s van het vertrouwen op vertrouwen De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis De risico s van het vertrouwen op vertrouwen De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis De risico s van het vertrouwen op vertrouwen

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 202 Inhoud Inleiding... 3 2 Een literatuurverkenning... 2. Inleiding...

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Nationale Citymarketing Monitor 2010: Resultaten deel 1

Nationale Citymarketing Monitor 2010: Resultaten deel 1 Nationale Citymarketing Monitor 10: Resultaten deel 1 Erasmus Universiteit Rotterdam dr. Erik Braun dr. ir. Jasper Eshuis prof. dr. Erik-Hans Klijn Paul Blijs De Erasmus Universiteit Rotterdam doet wetenschappelijk

Nadere informatie