Cultuurhistorisch Erfgoed Beleid in Heerenveen. Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen. Paulien van der Lely. Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cultuurhistorisch Erfgoed Beleid in Heerenveen. Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen. Paulien van der Lely. Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen"

Transcriptie

1 Cultuurhistorisch Erfgoed Beleid in Heerenveen Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen Paulien van der Lely Dienst Visie & Regie afd. Ruimtelijke Ontwikkeling beleidsadviseur stedenbouw o.a. cultuurhistorisch erfgoed beleid Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen Gebiedsgericht erfgoedbeleid als onderdeel ruimtelijke kwaliteisbeleid Nota Cultuurhistorisch Erfgoed Gemeente Heerenveen Betrekken burgers en marktpartijen Verankeren erfgoed in bestemmingsplan Dereguleren en ruimtelijke kwaliteit

2 Het verhaal van Heerenveen Gebiedsgericht erfgoedbeleid als onderdeel ruimtelijke kwaliteitsbeleid Nota Cultuurhistorisch Erfgoed Gemeente Heerenveen Wederopbouwperiode Inventarisatie wederopbouw erfgoed versus wijkontwikkeling Herbestemming Technische School Herbestemming Brandweerkazerne Pleidooi 12 Erfgoed mei 2011uit de wederopbouwperiode 4 Gebiedsgericht erfgoed beleid als onderdeel ruimtelijke kwaliteitsbeleid Structuurvisie Bestemmingsplannen Welstandsnota Cultuurhistorisch erfgoedbeleid Beleid beheer openbare ruimte Landschapsbeleidsplan Kapvergunningenbeleid Archeologiebeleid Handhavingsbeleid Nota Cultuurhistorisch Erfgoed Gemeente Heerenveen Historische Ontwikkelingsschets (deel 1) Gebiedsindeling (deel 1) Aanvulling gemeentelijke monumentenlijst (deel 2) Beleidsevaluatie en advies (deel 3)

3 Het verhaal van Heerenveen Voor Landschap bepaalt de geschiedenis ` - Heren van het Veen richten compagnie op in Zandrug bosrijk gebied met landgoederen Einde van het Veen - Eindpunt Compagnonsvaart bereikt Inpoldering Vierde en Vijfde Veendistrict Het verhaal van Heerenveen Bereikbaarheid versterkt streekfunctie ` - Tram en spoorlijn worden aangelegd - Van truf naar landbouw- boerderijen aan vaart - Van turf naar industrie Batavus, Smilde Nieuwe gemeente breidt uit grietenijen fuseren naar 1 gemeente -Eerste uitbreidingsplannen kern Heerenveen - Ruilverkaveling schaalvergroting Gebiedsindeling en beschrijving Geomorfologische ondergrond Landschappelijke kenmerken bebouwing Economische en maatschappelijke ontwikkeling tot 1971 Ruimtelijke weerslag : 9 gebieden

4 Het verhaal van Heerenveen Harde datum: bv. 12 april 2008 Naamcursus 11 Harde datum: bv. 12 april 2008 Naamcursus 12

5 Harde datum: bv. 12 april 2008 Naamcursus 13 Harde datum: bv. 12 april 2008 Naamcursus nieuwe gemeentelijke monumenten Ondersteunen gebiedskarakteristiek Incl. wederopbouw erfgoed (tot 1971) Niet alleen rijkgedecoreerde panden maar ook transformatorhuisjes, arbeiderswoningen, ect. Incl. funerair erfgoed Incl. ca. 300 bomen en tuinen van Louis Le Roy

6 Betrekken burgers en marktpartijen consultatie tijdens opstellen beleid - openbare presentaties - historische verenigingen, zoals Werkgroep Oud Heerenveen - Bond Heemschut, Hûs en Hiem - Staatsbos beheer, Milieudefentie - (vrienden van) Museum Willem van Haren - Woningbouw corporaties informatie brochure - uitleg achtergrond van het beleid - totstandkoming selectie lijst - voor- en nadelen aanwijzing - financiële faciliteiten - uitleg procedure Betrekken burgers en marktpartijen verkoop gemeentelijk bezit onder voorwaarden en faciliteren herbestemming door particulieren Technische School Betrekken burgers en marktpartijen verkoop gemeentelijk bezit onder voorwaarden van herontwikkeling met behoud cultuurhistorische waarden Prijsvraag Brandweerkazerne

7 Betrekken burgers en marktpartijen gebruik maken van kennis, kunde en betrokkenheid particulieren en marktpartijen voor behoud gebouwd erfgoed Ontwikkelingsvisie voor behoud landgoederen Betrekken burgers en marktpartijen financieel mede verantwoordelijk maken particulieren en marktpartijen voor behoud lanschappelijk erfgoed Landschapsfonds Oranjewoud - Katlijk Verankeren erfgoed in bestemmingsplan waarvolle bebouwing met ontwikkelingsmogelijkheden kenmerkende bebouwingspatroon (gebouw en context) kenmerkende bebouwings typologie landschappelijke structuur

8 Beschermd Dorpsgezicht Het Oranjewoud Beschermd Dorpsgezicht Het Oranjewoud Beschermd Dorpsgezicht Het Oranjewoud

9 Dereguleren en Ruimtelijke Kwaliteit Loslaten waar kan, sturen waar nodig! Wat vinden we met z n allen belangrijk? (zowel vanuit o.a. cultuurhistorie, als kansen voor ontwikkeling) Gebiedsgericht werken: niet alles is even belangrijk Verschillende identiteiten gebieden tot zijn recht laten komen Gebruik juiste instrument om doel te bereiken (structuurvisie, bestemmingsplan, gronduitgifte, welstandnota, monumentenverordening, kapvergunningen beleid, ect) Dereguleren en Ruimtelijke Kwaliteit Visiekaart: ruimtelijke en metale identiteit - Kernwaarden - Kansen voor ontwikkeling cultuurhistorie groen samenwerkings agenda dynamiek mentale identiteit Dereguleren en Ruimtelijke Kwaliteit Visie kaart = paraplu voor instrumenten cultuurhistorische gebiedenkaart kapvergunningen beleid welstands gebiedenkaart De kracht van Heerenveen welstandsniveau s

10 Uitgebreide beschrijving waarden monument Wat is de kernwaarde, cultuurhistorie, architectuur, stedenbouw,.? Van belang bij beoordelen van wijzigingen en ontwikkelingen Van belang bij afweging tegenstrijdige belangen Alleen dat beschermen wat echt van belang is (onderdeel/structuur/detail) Burger en ambtelijk apparaat niet met onnodige procedures belasten Uitgebreide beschrijving waarden monument Voorbeeld Pastoriestraat Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen Het is de verantwoordelijkheid van de huidige generatie om de dynamiek en ontwikkeling van Heerenveen voort te zetten, maar ook om de geschiedenis ervan levend te houden. Het cultuurhistorisch erfgoed vertegenwoordigt een groot maatschappelijk kapitaal. Het geeft de vitaliteit van stad en platteland weer en zorgt voor aantrekkingskracht. En dat is weer belangrijk voor de economie en de eigen (leef)omgeving waaraan we steeds meer waarde hechten. Quote wethouder Coby van der Laan

11 Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen

De Schoonheid van Amsterdam

De Schoonheid van Amsterdam De Schoonheid van Amsterdam Gemeente Amsterdam 2013 De Schoonheid van Amsterdam 2013 pagina 1 Stroomschema welstand Betreft uw bouwplan een vergunningplichtig bouwwerk en gelden er welstandscriteria? Sommige

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP KERN VAN HET ADVIES Oude gebouwen bepalen mede de schoonheid van Overijssel. Het is zaak om zorgvuldig om te gaan met dit erfgoed.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 voor de gemeente Beemster. Welstandscommissie Beemster

Jaarverslag 2012 voor de gemeente Beemster. Welstandscommissie Beemster 1 2 Colofon Auteur: Ingrid Langenhoff en Michel Tombal Met bijdragen van: Jef Mühren en Miranda Reitsma Uitgave: WZNH Alkmaar, april 2013 Basisontwerp DesignArbeid Implementatie Flores Automatisering 3

Nadere informatie

Toekomst beschermd gezicht?

Toekomst beschermd gezicht? Toekomst beschermd gezicht? 1 Toekomst beschermd gezicht? Stads- en dorpsgezichten, archeologie en cultuurlandschap Inhoudsopgave Foto omslag is afkomstig uit de publicatie Nijmegen vanuit de lucht, auteur:

Nadere informatie

Hoe staat de monumentenzorg in Nederland er voor? Lezing op 20 november 2013 voor de Vereniging Haerlem.

Hoe staat de monumentenzorg in Nederland er voor? Lezing op 20 november 2013 voor de Vereniging Haerlem. Hoe staat de monumentenzorg in Nederland er voor? Lezing op 20 november 2013 voor de Vereniging Haerlem. Bezien vanuit mijn ervaring als - directeur van Stadsherstel Amsterdam (nu 600 monumenten, werkkring:

Nadere informatie

Stut of steunpilaar?

Stut of steunpilaar? Stut of steunpilaar? Een onderzoek naar de provinciale steunpunten monumentenzorg Erfgoedinspectie Augustus 2009 2 Erfgoedinspectie Inhoud 1 Inleiding 5 2 Steunpunt Groningen 7 3 Steunpunt Friesland 13

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 Toelichting Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding 2 HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 HOOFDSTUK 3 Beleidslijnen 5 3.1 Rijksbeleid 5 3.2

Nadere informatie

uitgangspunten voor het omgaan met monumenten

uitgangspunten voor het omgaan met monumenten 10 uitgangspunten voor het omgaan met monumenten werkgroep monumentenpublicaties / federatie welstand Je moet niet alleen, om de plek te bereiken, thuis opstappen, maar ook uit manieren van kijken. Er

Nadere informatie

Inhoud van de toelichting

Inhoud van de toelichting Inhoud van de toelichting 1. Inleiding blz. 5 1.1. Aanleiding 5 1.2. Startnotitie 5 1.3. Ligging en begrenzing plangebied 6 1.4. Vigerende regelingen 6 1.5. Leeswijzer 6 2. Beleidskader 7 2.1. Inleiding

Nadere informatie

1 Inleiding. Aanleiding. 1.1 Aanleiding

1 Inleiding. Aanleiding. 1.1 Aanleiding 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Per januari 2003 is de gewijzigde Woningwet in werking getreden. In de Woningwet is vastgelegd dat bouwaanvragen getoetst moeten worden aan redelijke eisen van welstand. Gemeenten

Nadere informatie

Beheersverordening Glimmen V A S T G E S T E L D

Beheersverordening Glimmen V A S T G E S T E L D Beheersverordening Glimmen V A S T G E S T E L D Beheersverordening Glimmen V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 24 juni 2013 Projectnummer 103.00.04.01.00

Nadere informatie

Op 21 januari 2011 organiseerde het Nationaal Programma Herbestemming een expertmeeting met betrokkenen uit de kerkelijke, publieke, private en

Op 21 januari 2011 organiseerde het Nationaal Programma Herbestemming een expertmeeting met betrokkenen uit de kerkelijke, publieke, private en EXPERT MEETING ONDERWEG VAN HEMEL NAAR AARDE Leegstaande kerken: van incidenten-politiek naar clusteraanpak Op 21 januari 2011 organiseerde het Nationaal Programma Herbestemming een expertmeeting met betrokkenen

Nadere informatie

Bestemmingsplan BAT-terrein

Bestemmingsplan BAT-terrein Bestemmingsplan BAT-terrein Datum April 2012 Gemeente Webadres gemeente Contactpersoon Zevenaar www.zevenaar.nl Dhr. W. Geurts Opdrachtgever Contactpersoon IDN bestemmingsplan NL.IMRO.0299.BP01BATTERREIN-ON01

Nadere informatie

Goud in handen. Gebruik het verleden, schep ruimte voor de toekomst

Goud in handen. Gebruik het verleden, schep ruimte voor de toekomst Goud in handen Gebruik het verleden, schep ruimte voor de toekomst Hoeveel aandacht besteedt u eigenlijk aan cultuurhistorie, monumenten, musea of archeologie? Of aan groen, religieus en industrieel erfgoed?

Nadere informatie

Programma waterfront

Programma waterfront Programma waterfront Inleiding Voor de zomer van 2012 zal onze structuurvisie worden vastgesteld. De visie, een uitwerking van onze stadsvisie, helpt ons op weg om Hoorn vitaal en toekomstvast te houden

Nadere informatie

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028. Ontwerp

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028. Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028 Ontwerp Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Utrecht, een blijvend aantrekkelijke provincie... 3 1.2 Doel en overleg... 4 1.3 Terinzagelegging en indienen zienswijzen...

Nadere informatie

TOELICHTING. 1 van 126

TOELICHTING. 1 van 126 TOELICHTING 1 van 126 2 van 126 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel 5 1.3 Ligging plangebied 5 1.4 Geldende bestemmingsregeling 6 1.5 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 BELEIDSKADER 8

Nadere informatie

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Het aantrekkelijke van een stichting als Het Drentse Landschap is de combinatie van een overzichtelijke provincie en een

Nadere informatie

een toekomst voor groen Handreiking voor de instandhouding van groene monumenten

een toekomst voor groen Handreiking voor de instandhouding van groene monumenten een toekomst voor groen Handreiking voor de instandhouding van groene monumenten Nederland telt zo n 1300 beschermde groene monumenten. Van historische tuinen, buitenplaatsen en stadsparken tot kloostertuinen,

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

* : 2 0 OKT 2014. Van: Bijlagen: SIS Postbus 07101Fdl_, Aanbieding KOMPAS 2020 aan PS.pdf; IPOFolderKOMPAS2020- print.pdf

* : 2 0 OKT 2014. Van: Bijlagen: SIS Postbus 07101Fdl_, Aanbieding KOMPAS 2020 aan PS.pdf; IPOFolderKOMPAS2020- print.pdf Van: Bijlagen: SIS Postbus 07101Fdl_, Aanbieding KOMPAS 2020 aan PS.pdf; IPOFolderKOMPAS2020- print.pdf Van: Ellen van Haasen rmailtoievhaasen@ipo.nll Verzonden: vrijdag 17 oktober 2014 10:39 Aan: Boukes,

Nadere informatie

úw belang, óns belang, óns beleid

úw belang, óns belang, óns beleid Verkiezingsprogramma 2014/2018 úw belang, óns belang, óns beleid Úw belang, óns belang, óns beleid Lokaal Belang is een nieuwe vereniging in de gemeente Brummen die op 19 maart 2014 voor het eerst aan

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wâlterswâld -Súd V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Wâlterswâld -Súd V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Wâlterswâld -Súd V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Wâlterswâld-Súd VASTGESTELD Inhoud Toelichting + bijlagen Regels + bijlagen Verbeelding 2 juli 2013 Projectnummer 040.00.08.03.00

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht 26 juli 2011 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen- Ambacht Inhoud: - - Regels - Verbeelding

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie