Welkom op de Algemene Ledenvergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom op de Algemene Ledenvergadering"

Transcriptie

1 Welkom op de Algemene Ledenvergadering 1

2 Het programma voor vanavond Voor de pauze De Algemene Ledenvergadering Gelegenheid tot het stellen van vragen Pauze Spreker Freek van Leeuwen uit Zoeterwoude Spreker Johan Dam uit Cillaarshoek (Hoeksche Waard) Debat over een 4 tal stellingen 2

3 Waar staat onze Vereniging ook al weer voor? De Vereniging van en voor alle inwoners van Albrandswaard, die: Een aantrekkelijk cultuur*- en natuurlandschap nastreeft Werkt aan ontwikkeling en behoud van natuurwaarden Educatie biedt en voorlichting geeft Als gesprekspartner optreedt voor alle belanghebbenden Mensen de mogelijkheid biedt aan het landschap te werken * Onder cultuurlandschap wordt naast gebouwen, polders, dijken, sloten etc.. ook het agrarische landschap verstaan 3

4 AGENDA 1. Opening en vaststellen agenda (DvdE) Lief en leed 2. Vaststellen notulen vorige vergadering (FS) 3. Ingekomen en uitgaande stukken (FS) 4. Financiën (HvdL) a) Stand van zaken 2013 en begroting 2014 b) Vaststellen contributie 2014 c) Benoemen kascontrolecommissie 4

5 Begroting 2014 Vereniging Albrandswaards Landschap inkomsten uitgaven contributies themadag natuurakkers (1) Voucher natuurakkers (1) cursus leraren klas- en veldlessen toegekende subsidies natuureducatie (2) (4) PM overkomend van bushuur excursie buitengebied incl consumpties subsidie (5) bloemenrand leidingenstraat 500 bijdrage ARK en activiteiten AWL (5) basiscursus natuureducatie (4) 500 nog te organiseren activiteiten bankkosten (3) 125 kvk (3) 25 website/it/banners 500 jaarvergadering (3) 450 lief en leed 75 Totaal Totaal aantal leden ca.: 87 1 Op basis van verkregen subsidie. Idee is om hierbij samenwerking te zoeken met de KBG Buijtenland 2 Stichting ARK stopt in 2017 met het geven van veldlessen. vawl is gevraagd deze over te nemen. De bedoeling is dat vrijwilligers worden opgeleid. Deze cursus wordt om niet door St ARK gegeven. 3 op basis van betreft een cursus die ingaat op natuur in het totale buitengebied dus incl. akkers, slootranden, wegbermen etc. 5 betreft aangevraagde subsidie van ihkv Groen en Doen waarvan wordt afgedragen aan St. Ark voor het opleiden van de vrijwillgers voor de klas- en veldlessen indien de subsidie wordt toegekend 5

6 De vergadering wordt verzocht : In te stemmen met de begroting 2014 De contributie voor 2014 weer vast te stellen op 25,00 Een kascontrolecommissie te benoemen van 2 personen alsmede een reservelid 6

7 AGENDA 5. Mededelingen en terugkoppeling (DvdE+FS) KBG Buijtenland van Rhoon Werkgroep Bos Valckesteijn Werkgroep Kijvelanden Werkgroep Polder Albrandswaard Werkgroep Johannapolder Werkgroep Natuur & Natuureducatie Algemeen en terugkoppeling (schriftelijke) vragen 7

8 Het Buijtenland van Rhoon PAL advies Oprichting KBG Buijtenlandtafel Debat inzake inrichting en beheer Buijtenland 8

9 Bos Valckesteijn Broedvogelexcursie Nestkasten en paddentrek Gesprek met SBB Wandelroutes en infoborden Opruimdag Foto-excursie Edisongroep 9

10 Kijvelanden 21 november bijeenkomst werkgroep met Gemeente, DLG en SBB 19 december bijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden 10

11 Johannapolder herontwikkeling gebied oude buitenbad naast gelegen groen richting haven Poortugaal ontwikkelen participatie locale ondernemers nog geen definitieve keuze van de ontwikkeling AWL heeft meegedacht maar maakt geen deel uit van de werkgroep 11

12 Natuur & Natuureducatie Veldles met Paul (St. Ark) De 1 e kerkuil in onze nestkast IJsvogel (waarneming Niels) basiscursus, praktijklessen, nachtvlinderexcursie, en snertwandeling nestkast geplaatst in de Vlakkenburg. ism Stichting ARK klas- en veldlessen basisonderwijs ontwikkelen waarnemingen op de site van vogels, vlinders enz.. in december weer wandeling met snert (bij Houdtzagers) Themadag Natuurakkers

13 Polder Albrandswaard BKP en het voorontwerp BP vastgesteld door de Gemeenteraad De provincie vraagt een nadere onderbouwing In gesprek met Gemeente over stoplichtenkaart en het gebiedsfonds 13

14 Algemeen en Rondvraag Een 4-tal nieuwsbrieven verzonden Het ledenaantal staat op ca. 90 Contacten met DCG, Gemeente, SBB, Provincie etc.. Terugkoppeling schriftelijke vragen (FS) Rondvraag? Pauze 14

15 Pauze Sprekers Freek van Leeuwen en Johan Dam Debat over 4 stellingen door Harry van der Linden 1. Zoals het Hoekse Waards Landschap beheertaken op zich neemt, zou vawl ook een deel van de buitengebieden moeten gaan beheren? 2. Albrandswaardse agrariërs krijgen wel/geen voorkeurspositie bij het beheer van het buitengebied van Albrandswaard? 3. De vawl moet zich meer inzetten om draagvlak en betrokkenheid bij boeren, burgers en buitenlui voor het buitengebied van Albrandswaard te krijgen? 4. De positie van de KBG Buijtenlandtafel is duidelijk voor de leden van vawl? 15

16 16

Uitnodiging Jaarvergadering 2013

Uitnodiging Jaarvergadering 2013 Uitnodiging Jaarvergadering 2013 Dinsdag 8 april 2014 Aanvang 19.45 uur Hotel Restaurant Zalen Het Roode Hert Voorwoord Beste leden en donateurs, Voor u ligt het bekende groene boekje van Plaatselijk Belang

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout 2012 Jaarbulletin Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout INHOUD: Van de Voorzitter 1 Uitnodiging jaarvergadering De Atlas Bericht Cultuur Historisch Genootschap De Vleeshal 3 2 2 VERENIGING DORPSBEHOUD

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Aanvang : 20.30 uur Plaats : kantine AAV 36 Aanwezig: 29 leden inclusief het gehele bestuur. Afwezig met kennisgeving: Cees Justus Vogel, Gerard

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

UITNODIGING Jaarvergadering

UITNODIGING Jaarvergadering UITNODIGING Jaarvergadering Vrijdag 5 maart 2010 Natuur- en Vogelwacht Culemborg Clubhuis "De Ketelvink" Middelcoopstraat 1A 4102 CE Culemborg Triodosbank: 78.14.04.312 K.v.K. te Tiel: 40156764 E: bestuur@nvwc.nl

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

UITNODIGING EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING Opgericht: Een Zes Achtenzestig Koninklijk goedgekeurd Secretariaat: A.J. Meijer Luxemburglaan 26 1966 NA HEEMSKERK tel.: (0251) 238251 Aangesloten bij K.N.Z.B. UITNODIGING EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING

Nadere informatie

Totstandkoming Stichting Mooi Matilo

Totstandkoming Stichting Mooi Matilo Totstandkoming Stichting Mooi Matilo Plan van Aanpak 1. Aanleiding Tussen de wijken Roomburg en Meerburg ligt Park Matilo, een eigentijds stadspark op een nationaal archeologisch monument. Op 5 september

Nadere informatie

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Bewonersvereniging www.kern-schoorl.nl Nieuwsbrief nr 14 april 2010 Schoorl-Centrum secretariaat@kern-schoorl.nl Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Het bestuur nodigt

Nadere informatie

Deze uitgave kunt u nu ook downloaden op. www.vanewijcksluis.nl. Uitgave van de Dorpsvereniging Van Ewijcksluis e.o.

Deze uitgave kunt u nu ook downloaden op. www.vanewijcksluis.nl. Uitgave van de Dorpsvereniging Van Ewijcksluis e.o. Deze uitgave kunt u nu ook downloaden op www.vanewijcksluis.nl Uitgave van de Dorpsvereniging Van Ewijcksluis e.o. Het Van Ewijcksnieuws Opgericht 29 november 1974 bankrek. Rabo10.90.04.442 juli 2012 jaargang

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 25 januari 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur.

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 25 januari 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur. Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 25 januari 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: Klaas Tigchelaar (voorzitter), Lammert Bakker,

Nadere informatie

Visiedocument SamenThuis 2012-2015

Visiedocument SamenThuis 2012-2015 Visiedocument SamenThuis 2012-2015 Stimuleren van Sociale cohesie in een kleurrijk Hofwijk! Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Eigen gebouw... 3 1.3 Pilotfase... 3 1.4 Vrijwilligers...

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 27 juni 2013 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld Mieke Hofman, Jeroen van Beek, Norbert Schilder, Marco Stol,

Nadere informatie

Concept Structuurvisie Albrandswaard 2025 Van meer naar beter

Concept Structuurvisie Albrandswaard 2025 Van meer naar beter Concept Structuurvisie Albrandswaard 2025 Van meer naar beter Inhoud 1. Inleiding.3 2. Ruimtelijke koers..4 3. Van meer naar beter 5 4. Ondernemen.7 5. Ontspannen...8 6. Ontmoeten...10 7. Ontplooien...13

Nadere informatie

Datum : 13 maart 2008 Plaats : B & I te Hoofddorp Notulist: Annemarie van Sliedregt - Assign. Aanwezigen

Datum : 13 maart 2008 Plaats : B & I te Hoofddorp Notulist: Annemarie van Sliedregt - Assign. Aanwezigen 0 1 0 1 0 1 Verslag e bijeenkomst Vereniging Nederlandstalige MX Gebruikers Datum : maart 0 Plaats : B & I te Hoofddorp Notulist: Annemarie van Sliedregt - Assign Aanwezigen L. de Barbanson Tauw A. Beks

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering 18 jan. 2010. 1 Opening: 2 Notulen van de vergadering op 19 jan. 2009.

Verslag algemene ledenvergadering 18 jan. 2010. 1 Opening: 2 Notulen van de vergadering op 19 jan. 2009. Verslag algemene ledenvergadering 18 jan. 2010. Afwezig m.k.: Lucie Boele, Corrie Siepel, Bert v.d. Heijden, Marijke ter Morsche, Sikke van Meer, Jolanda en Hans Gründeman, Willem en Willy Hoving, Ton

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Project: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Project: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland ACTIVITEITENPLAN 2015 Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Naam organisatie : Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Adres : Keinsmerweg 58 Postcode en woonplaats : 1756 AH t Zand Website

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Samen voor een stroomgebied op orde

Samen voor een stroomgebied op orde nieuwsbrief nummer 1 Samen voor een stroomgebied op orde Het gebiedsproces Baakse Beek- Veengoot is een bijzondere. Het waterschap Rijn en IJssel draagt hierbij namelijk niet alleen de zorg voor de zogeheten

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Algemene informatie Energie Gilze Rijen

Algemene informatie Energie Gilze Rijen Algemene informatie Energie Gilze Rijen Aanleiding. Op bescheiden schaal, doch onweerlegbaar in toenemende mate vindt er in de samenleving een ontwikkeling plaats in het denken van burgers op welke wijze

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

ALV NOTULEN. 26 maart 2014. Algemene Ledenvergadering Technisch Economisch Genootschap

ALV NOTULEN. 26 maart 2014. Algemene Ledenvergadering Technisch Economisch Genootschap ALV NOTULEN 26 maart 2014 Algemene Ledenvergadering Technisch Economisch Genootschap 15:00 u Ontvangst bij Joulz met koffie en netwerken 15:30 u Aanvang Algemene Ledenvergadering 16:15 u Netwerken en ontvangst

Nadere informatie

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Financiële hulp op maat Vindt u het moeilijk maandelijks rond te komen? Heeft u problemen om uw schulden af te lossen? Wilt u uw geldzaken (weer) op orde krijgen,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 3 november 2014 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Frank Broomans Afw. Marcel Hofstee x Paul Moltmaker

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie