NEC VERSA M380 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEC VERSA M380 GEBRUIKERSHANDLEIDING"

Transcriptie

1 NEC VERSA M380 GEBRUIKERSHANDLEIDING *De details van het product kunnen verschillen van de illustratie. Nadat u alle stappen in de meegeleverde Beknopte handleiding hebt uitgevoerd, is uw notebook klaar voor gebruik! Doe het volgende voordat u gaat beginnen: Lees "Een gezonde werkomgeving creëren" voor richtlijnen die u helpen de computer zo efficiënt en veilig mogelijk te gebruiken. Hier vindt u informatie over het juiste gebruik van uw computer ter vermindering van de kans op zenuw-, spier- en peesaandoeningen. Lees deze online documentatie door om vertrouwd te raken met uw notebook. Registreer de service bij NEC Computers S.A.S. via internet op Maak uw eigen herstelmedium. "Recovery DVD Creator (Windows Vista)". M380_Rev 0.1

2 INLEIDING

3 Inleiding Copyright Inleiding Copyright NEC Computers S.A.S. Alle rechten voorbehouden. De gegevens in dit document, inclusief alle ontwerpen en verwante materialen, zijn eigendom van NEC Computers S.A.S. en/of haar licentiehouders. NEC Computers S.A.S. en/of haar licentiehouders, indien van toepassing, behouden alle patenten, copyright- en overige eigendomsrechten op dit document, inclusief alle ontwerp-, produktie-, reproductie-, gebruiks- en verkooprechten, behalve indien nadrukkelijk anders aangegeven. Het (de) in dit document beschreven product(en) van NEC Computers is (zijn) gewaarborgd overeenkomstig de bepalingen in de bij ieder product geleverde documentatie. De werkelijke prestaties van elk product zijn echter afhankelijk van factoren zoals systeeminstellingen, gegevens van klanten en bediening. Omdat elke klant andere toepassingen kan gebruiken, berust de verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van bepaalde productconfiguraties en programma's voor specifieke toepassingen bij de gebruiker en is NEC Computers S.A.S. hiervoor niet aansprakelijk. NEC Computers behoudt zich het recht voor deze uitgave te herzien en wijzigingen in de inhoud (inclusief URL's en andere verwijzingen naar websites) aan te brengen, zonder de verplichting iemand vooraf van de revisie of wijziging op de hoogte te brengen, en alle informatie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEC Computers S.A.S. worden verveelvoudigd. Handelsmerken NEC, NEC POWERMATE en NEC VERSA zijn geregistreerde handelsmerken van NEC Corporation, gebruikt onder licentie. Celeron, Intel, Intel Centrino Pro, Intel Centrino Duo, Intel Centrino Pro, Intel Core TM, Intel Core TM Duo, Intel Core TM Solo, Intel Core TM 2 Duo, Intel Core TM 2Solo, Intel Core TM 2 Extreme, Intel Core TM 2 Quad, Intel SpeedStep, Intel Viiv TM, Intel vpro TM zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation. AMD, AMD Athlon TM, AMD Duron TM, AMD Sempron TM, AMD Turion TM, AMD K6, AMD K6-2, AMD K6 -III, AMD K7 TM, AMD K8 TM, het AMD-logo en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc.. Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows Mail, Microsoft Outlook Express, Microsoft Internet Explorer, Excel, Aero TM zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds, de oorspronkelijke auteur van de Linuxkernel. FreeDos TM is een handelsmerk van James F. Hall, oprichter en coördinator van het 'FreeDos-project'. Acrobat Reader is een geregistreerd handelsmerk Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere in deze handleiding genoemde productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren. NEC Computers S.A.S. claimt geen rechten op andere dan haar eigen handelsmerken.

4 Inleiding Tekstopmaak Inleiding Om deze handleiding optimaal toegankelijk te maken is de tekst als volgt opgemaakt. Opmerking: Opmerkingen geven belangrijke informatie over het beschreven onderwerp. Let op: Deze waarschuwingen duiden op situaties die de hardware of software van het systeem kunnen beschadigen. Waarschuwing: Deze waarschuwingen duiden op situaties die ernstig en soms levensgevaarlijk letsel tot gevolg kunnen hebben. Milieuvriendelijk: Tips en trucs helpen u om de mogelijkheden van het notebook optimaal te benutten. Namen van toetsen worden genoemd zoals ze op het toetsenbord zijn aangegeven. Bijvoorbeeld: Ctrl, Alt of Enter. Tekst die u moet invoeren wordt vet weergegeven. Bijvoorbeeld: typ dir. Venstertitels, veldnamen, toepassingen, lijsten etc. worden cursief gedrukt. Bijvoorbeeld: Eigenschappen voor Energiebeheer. Knoppen, namen van selectievakjes, tabs, pictogrammen, menu's, menuopties, toetsnamen etc. worden vet gedrukt. Bijvoorbeeld: klik op Start en selecteer Programma's. Klik op de snelkoppeling voor meer informatie over het onderwerp.

5 Inleiding Veiligheids-voorschriften Inleiding Informatie voor de gebruiker van computerapparatuur uit klasse B Europese richtlijnen Producten met het CE-keurmerk voldoen zowel aan de richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EEC) als aan de laagspanningsrichtlijn (2006/95/EEC) uitgevaardigd door de Europese Commissie. Compatibiliteit met deze richtlijnen houdt in dat aan de volgende Europese normen wordt voldaan: EN55022: Storing op radiofrequenties EN55024: Immuniteit EN : Normen voor uitstraling harmonischen EN : Normen voor spanningfluctuaties en rimpelspanning in laagspanningsvoedingen EN : Veiligheid Als uw computer een netwerkkaart voor telecommunicatie bevat, is de in/uitgang geclassificeerd als TNV- 3 (Telecommunication Network Voltage). Modem De apparatuur is goedgekeurd conform het Besluit van de Raad 98/482/EC voor Europese enkelvoudige terminalverbinding met het publieke telefoonnetwerk (PSTN). Als gevolg van de verschillen tussen de PSTN's in de diverse landen kan uit die goedkeuring echter geen onvoorwaardelijke garantie worden afgeleid op het functioneren aan elk willekeurig PSTN-aansluitpunt. Neem bij eventuele problemen eerst contact op met de leverancier. Wijzigingen aan het product CE-keurmerk NEC Computers S.A.S. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen die door de gebruiker zijn aangebracht en de gevolgen daarvan, welke de productconformiteit met het CE-keurmerk beïnvloeden. Storing radio-ontvangst Let op: Wijzigingen of aanpassingen van deze eenheid die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van deze richtlijnen, kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te bedienen teniet doen. Opmerking: Het gaat hierbij om digitale apparatuur van klasse B. Het apparaat is getest en voldoet aan de normen voor klasse B computerapparatuur, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regelingen. Deze normen beogen een redelijke bescherming te bieden tegen hinderlijke storingen in een woonomgeving. In deze apparatuur wordt elektrische energie opgewekt die storing kan veroorzaken in radio- en TV-ontvangst als hij niet volgens de in deze handleiding gegeven voorschriften wordt aangesloten en gebruikt.

6 Inleiding Inleiding Een en ander vormt echter geen garantie dat geen enkele storing zal optreden. Als u denkt dat een storing op radio of TV wordt veroorzaakt door uw computerapparatuur, schakel het systeem dan uit. Is de storing verdwenen, dan is uw computersysteem waarschijnlijk de oorzaak. U kunt proberen de storing op te heffen door een of meer van de volgende maatregelen. Verander de richting of positie van de ontvangstantenne. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en radio of TV. Gebruik voor de apparatuur en de ontvanger stopcontacten van verschillende groepen. Om aan de FCC-regelingen te voldoen, mag randapparatuur alleen met behulp van afgeschermde data- en voedingskabels op deze computer of andere apparatuur van klasse B worden aangesloten. Voorschriften radiocommunicatie (indien van toepassing) Voor het gebruik van draadloze netwerkapparatuur gelden bijzondere voorschriften. Als uw notebook mogelijkheden heeft voor een draadloos netwerk en/of Bluetooth, volg dan de onderstaande links voor meer bijzonderheden over deze voorschriften. "Voorschriften draadloos netwerk x" ; "Voorschriften voor Bluetooth" Opmerking: Hierbij verklaart NEC Computers S.A.S., dat dit notebook voldoet aan de strengste eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Aansluitingen en externe aardverbindingen PELV (Protected Extra Low Voltage) Om de veiligheid van de apparatuur bij zeer lage spanningen te kunnen handhaven, mogen op de externe poorten alleen apparaten worden aangesloten waarvan de netvoeding en het zwakstroomgedeelte galvanisch van elkaar gescheiden zijn. SELV (Safety Extra Low Voltage) De modem is geclassificeerd als TNV-3. Alle overige in- en uitgangen van dit apparaat zijn geclassificeerd als Safety Extra Low Voltage (SELV). Externe aardverbindingen Om elektrische schokken te voorkomen, moeten alle lokale (tot één kantoor behorende) computers en ondersteunende apparaten op dezelfde elektrische groep van het gebouw worden aangesloten. Controleer eventueel de bedrading van het gebouw om uit te sluiten dat de apparatuur extern wordt geaard. Stroomvoorziening gebouw Sluit de apparatuur alleen aan op een stroomvoorziening die voldoet aan de huidige voorschriften in uw woonplaats. In het Verenigd Koninkrijk gaat het dan om de IEE-voorschriften.

7 Inleiding Verklaring laserproduct De in uw computer geïnstalleerde optische instrumenten zijn getest en voldoen aan de desbetreffende eisen van de International Electrotechnical Commission IEC825-1 en de Europese normen EN en EN voor laserproducten van klasse 1. Laserproducten van klasse 1 worden als ongevaarlijk beschouwd. De optische apparaten zijn zo ontworpen dat de gebruiker tijdens normaal gebruik of voorgeschreven onderhoud nooit aan laserstraling boven het niveau van klasse 1 wordt blootgesteld. De in uw computer geïnstalleerde optische instrumenten zijn alleen bedoeld als onderdeel van een elektronisch product en voldoen daarom niet aan de desbetreffende eisen van de Code of Federal Regulation Sec en Sec voor VOLLEDIGE laserproducten. Veiligheidsmaatregelen en onderhoud 1. Lees alle instructies aandachtig door. 2. Bewaar deze aanwijzingen voor later gebruik. 3. Volg alle waarschuwingen en instructies op die op de producten zijn aangebracht. 4. Trek de netkabel uit het stopcontact voordat u de apparatuur gaat reinigen. Gebruik nooit vloeistoffen of spuitbussen. Gebruik een licht bevochtigde doek bij het reinigen. 5. Gebruik nooit vloeistoffen in de buurt van deze apparatuur. 6. Plaats de apparatuur op een stabiel werkvlak. Een val kan onherstelbare schade opleveren en de gebruiker verwonden. 7. Dit product moet worden aangesloten op de netspanning die is aangegeven op het typeplaatje. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier of het plaatselijke nutsbedrijf. 8. Steek nooit voorwerpen door de sleuven en openingen in de systeemkast. Zou u daarbij spanningvoerende delen raken, dan kan kortsluiting of brand ontstaan en loopt u het risico een elektrische schok te krijgen. Mors geen vloeistoffen en dranken op de apparatuur. 9. Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren. Bij het geringste vermoeden dat het product niet goed werkt, moet u de netkabels uit het stopcontact trekken en hulp vragen bij een erkend servicecentrum. Dit geldt zeker in de volgende gevallen: Als de netkabel is beschadigd of versleten. Als vloeistof op of in de apparatuur terecht is gekomen of als die heeft blootgestaan aan water. Als de apparatuur is gevallen of de systeemkast is beschadigd. Als de apparatuur minder goed functioneert, zodat waarschijnlijk onderhoud nodig is. Als de apparatuur niet op de normale wijze functioneert terwijl de bedieningsinstructies worden opgevolgd, pas dan alleen de bedieningsorganen aan die in deze handleiding worden besproken. Fout afstellen van andere regelaars kan verdere schade en complicaties veroorzaken.

8 Inleiding Netadapter, voeding en kabels Netadapter U dient de stekker van de netkabel uit het stopcontact te halen om de apparatuur van de netspanning te ontkoppelen. Zorg daarom dat de apparatuur in de buurt van het stopcontact is opgesteld en dat het stopcontact gemakkelijk te bereiken is. Onder geen voorwaarde mag de voedingseenheid door de gebruiker worden gedemonteerd. Hij heeft geen onderdelen die u zelf kunt vervangen. In de voedingseenheid bestaan gevaarlijke spanningen die ernstig lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Een defecte voedingseenheid dient u aan uw leverancier te retourneren. De netadapter is bestemd voor gebruik met een computer en moet voldoen aan de EN normen. Dek de netadapter niet af en plaats er geen voorwerpen op. Zo kan de adapter tijdens het gebruik voldoende afkoelen. Gebruik alleen de netadapter die bij uw notebook wordt geleverd. Hoewel andere adapters er precies hetzelfde kunnen uitzien, kan het gebruik ervan uw systeem beschadigen. Voedingskabel Waarschuwing: Houd de stekker niet vast als uw handen nat zijn. Sluit de stekker niet aan en koppel deze niet los als uw handen nat zijn. Als u deze waarschuwing negeert, kan dat een elektrische schok tot gevolg hebben. Gebruik alleen de goedgekeurde voedingskabel. Gebruik alleen de voedingskabel die bij uw apparatuur is geleverd. Het gebruik van een nietgoedgekeurde voedingskabel kan mogelijk brand veroorzaken als de elektrische stroom groter is dan de nominale stroom. Houd u ook aan de volgende aanbevelingen om een elektrische schok of brand als gevolg van een beschadigde kabel te voorkomen. Rek het omhulsel van de kabel niet uit. Breng geen wijzigingen of aanpassingen aan in de voedingskabel en repareer deze niet. Buig de voedingskabel niet. Draai de voedingskabel niet. Ga niet op de voedingskabel staan.houd chemicaliën uit de buurt van de voedingskabel. Bind geen voedingskabels samen. Plaats geen voorwerpen op de voedingskabel. Klem de voedingskabel niet af. Zet de voedingskabel niet vast met nietjes of vergelijkbare voorwerpen.

9 Gebruik de bevestigde voedingskabel niet voor andere apparaten of toepassingen. Inleiding De voedingskabel die bij uw apparatuur wordt geleverd is ontworpen om te worden aangesloten op deze apparatuur en de veiligheid hiervan is getest. Gebruik de bevestigde voedingskabel niet voor andere toepassingen. Er kan dan brand ontstaan of u kunt een elektrische schok krijgen. Trek niet aan het omhulsel van de kabel om de voedingskabel los te koppelen. Houd de connector van de voedingskabel vast en trek deze recht naar achter. Als u trekt aan het omhulsel van de kabel of te veel kracht uitoefent op de connector, raakt de kabel mogelijk beschadigd, wat brand of een elektrische schok tot gevolg kan hebben. De voedingskabel vervangen Vervang de voedingskabel als deze is beschadigd. Neem voor de goede vervangingskabel contact op met uw leverancier. De nieuwe voedingskabel moet geschikt zijn voor dezelfde spanning en stroom als de oorspronkelijke. U vindt die informatie op de originele kabel. De stekker moet voorzien zijn van een internationaal keurmerk. De kabel moet kunnen worden gebruikt in het land van de eindgebruiker. Neem in geval van twijfel over het soort kabel contact op met de leverancier. Verlengsnoer Als een verlengsnoer wordt gebruikt voor dit product, zorg er dan voor dat de ampèrewaarde van het verlengsnoer niet wordt overschreden door het totaal van de ampèrewaarden van alle producten die op het verlengsnoer zijn aangesloten. Zorg er ook voor dat het totaal van de ampèrewaarden van alle producten die op een bepaald moment op een stopcontact zijn aangesloten, niet hoger is dan 15 ampère. Kabels De EMC-prestaties van het systeem worden alleen gegarandeerd als voor de kabel en interface efficiënte afscherming wordt gebruikt. Het gebruik van afgeschermde verbindingskabels is vereist voor USB, IEEE1394, seriële verbindingen, printers, games, analoge of digitale audio/video, Ethernet LAN, PS/2, TV of FM-antennes en alle kabelverbindingen met hoge snelheid. Alleen Ethernet LAN-kabels mogen langer zijn dan 3 meter. Gebruik als Ethernet LAN-kabel alleen FTP-afgeschermde kabels (cat. 5). Accu s Accu gebruiken Raadpleeg "Voorzorgsmaatregelen voor de accu" voor meer informatie hierover. Accu vervangen Een lithiumaccu zorgt ervoor dat informatie over de systeemconfiguratie bewaard blijft. Als die accu te ver leeg raakt, moet u deze vervangen, anders gaan de configuratiegegevens verloren.

10 Inleiding Neem contact op met uw leverancier of met de Technische ondersteuning van NEC als de CMOS-batterij moet worden vervangen. Accu weggooien Kijk voor meer informatie hieronder bij "Batterij weggooien". Deze apparatuur gebruiken Opmerking: Wanneer u werkt aan de computer: Deze PC is niet bedoeld voor gebruik binnen het directe gezichtsveld van de gebruiker. Demonteer, repareer of wijzig de apparatuur niet. Probeer de apparatuur nooit te demonteren, repareren of wijzigen in andere situaties dan beschreven in deze handleiding. Als u zich niet houdt aan deze instructie, kan dit leiden tot een elektrische schok of brand, plus defecten aan de apparatuur. Kap van de systeemkast verwijderen en terugplaatsen Voordat u de systeemkap verwijdert voor werkzaamheden aan de apparatuur, moet u alle voedingskabels en modemkabels loskoppelen (en de hoofdaccu verwijderen uit draagbare computers). Plaats de kap terug en schroef deze vast voordat u de voedingskabel weer aansluit op het lichtnet en het systeem inschakelt. Vermijd contact met de apparatuur tijdens onweer. Zorg bij onweer altijd dat de modem niet op de telefoonlijn is aangesloten en de antenne niet op de TVingang. Een blikseminslag op nabije telefoonlijnen of antennes zou de modem, de TV-kaart of zelfs het gehele computersysteem kunnen beschadigen. De garantie is niet van toepassing bij computerschade ten gevolge van blikseminslag. Een overmatige geluidsdruk uit hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorverlies. Als u de equalizer instelt op andere waarden dan de neutrale of middenpositie, kan dit leiden tot een verhoging van de uitgangsspanning van de hoofdtelefoon en daarmee tot een verhoging van de geluidsdruk. Andere factoren die van invloed zijn op het uitgangsvermogen van de hoofdtelefoon en die worden beschreven door de fabrikant (bijv. besturingssysteem, andere equalizersoftware, firmware en stuurprogramma's) kunnen leiden tot een verhoging van de uitgangsspanning van de hoofdtelefoon en daarmee het geluidsdrukniveau. Ontstaan van warmte De netadapter en de onderzijde van de computer kunnen erg warm worden na langdurig gebruik. Voorkom voortdurend lichamelijk contact met de netadapter of de onderzijde van de computer.

11 Inleiding Glazen beeldscherm Let op als u de computer gebruikt, schoonmaakt, verplaatst of opslaat. Vermijd: Drukken tegen of verbuigen van het scherm. Dichtklappen van het scherm als er iets op het toetsenbord ligt. Vervoer van de computer in een tas terwijl er een hard voorwerp tegen drukt. Elk van deze handelingen kan schade aan het beeldscherm veroorzaken. Luchtcirculatie - Systeemkoeling Sleuven en openingen in de behuizing zijn bedoeld voor ventilatie, om te zorgen voor een betrouwbare werking van het product en ter bescherming tegen oververhitting. Dek deze openingen nooit af. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product te plaatsen op een bed, bank, tapijt of andere vergelijkbaar oppervlak. Dit product mag nooit dichtbij of boven een object worden geplaatst dat warmte voortbrengt. Dit product mag niet in een inbouwinstallatie worden geplaatst, tenzij er wordt gezorgd voor geschikte ventilatie. Let op: Het bewaren van een ingeschakelde notebook op een plaats met een lage luchtstroom (bijv. een gesloten koffer) kan de notebook beschadigen of brand veroorzaken.

12 Inleiding Informatie over het milieu ENERGY STAR Normen NEC-computers met het ENERGY STAR -logo voldoen aan de ENERGY STAR -specificaties die zijn ingesteld door de EPA (Environmental Protection Agency). Als ENERGY STAR -partner heeft NEC Computers S.A.S. vastgesteld dat de producten met het ENERGY STAR -logo voldoen aan de ENERGY STAR -richtlijnen voor energiebesparing. NEC-computers die voorzien zijn van het ENERGY STAR -logo, helpen energie en dus geld te besparen dankzij het speciale energiebesparende ontwerp waardoor ze minder energie gebruiken voor het uitvoeren van normale taken, en overschakelen op een speciale energiebesparende modus wanneer ze niet worden gebruikt. De ENERGY STAR -functies voor energiebeheer plaatsen de monitor en de computer in een energiebesparende modus na een periode van inactiviteit. Voor ENERGY STAR -compatibele configuraties zijn deze instellingen als volgt: na 15 minuten inactiviteit voor de monitor na 30 minuten inactiviteit voor de computer. Als u de muis of het toetsenbord aanraakt, worden de computer en de monitor binnen enkele seconden geactiveerd. Door een ENERGY STAR -compatibele computer te kiezen helpt u mee met de strijd tegen de klimaatverandering en zorgt u voor een betere luchtkwaliteit zonder dat u hoeft in te leveren op de productkwaliteit en de prestaties die u verwacht van een NEC-computer. Meer informatie kunt u vinden op Product weggooien Batterij weggooien Volgens de AEEA-richtlijn (afval van elektrische en elektronische apparaten) moeten elektrische en elektronische producten gescheiden van normaal huishoudelijk afval worden verwerkt. Dit bevordert hergebruik en recycling en vermindert de hoeveelheid te verwerken afval en daarmee de benodigde ruimte op het stortterrein. Hieronder vallen ook accessoires zoals een toetsenbord, muis, afstandsbediening, luidsprekers etc. Volg de overeenkomst tussen u en NEC en/of uw distributeur op wanneer u dergelijke producten wilt weggooien.. Waarschuwing: Er bestaat explosiegevaar wanneer de accu onjuist wordt geplaatst. Vervang de accu uitsluitend door een van hetzelfde type, zoals door de fabrikant wordt aanbevolen. Gebruikte accu's niet weggooien, maar behandelen zoals voorgeschreven door de fabrikant. Lever oude batterijen in volgens de regels die gelden in het land waar u verblijft. Gooi ze nooit bij het gewone afval, want dit is in de meeste landen wettelijk verboden. Raadpleeg eventueel de desbetreffende instanties voor meer informatie over milieuvriendelijke inzameling van batterijen.

13 Inleiding Loodvrij product Eelektronische apparatuur van NEC bevat geen giftige stoffen zoals lood. Door loodvrije apparatuur te gebruiken beschermt u uw eigen gezondheid en stimuleert u de milieuvriendelijke recycling en verwerking van afval afkomstig van elektrische en elektronische apparatuur. NEC voldoet aan de strenge Richtlijn voor de beperking van gevaarlijke stoffen van de Europese Unie, waarin beperkingen op gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur verplicht worden gesteld. Met NEC kunt u er zeker van zijn dat uw elektronische apparatuur geen schade toebrengt aan het milieu. Voor informatie over het recyclingprogramma van NEC raadpleegt u de NEC-website op:

14 Inleiding Voorschriften draadloos netwerk x Inleiding Opmerking: Door de voortdurende wijzigingen in regelgeving en standaarden voor draadloze netwerken (IEEE en vergelijkbare standaards) kan de informatie in deze documentatie zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NEC Computers is niet verantwoordelijk voor fouten of omissies in dit document.. Draadloze netwerkapparaten en uw gezondheid Het draadloze netwerkapparaat in uw computer zendt net zoals andere radioapparaten radiofrequente elektromagnetische energie uit. Het energieniveau dat door dit apparaat wordt uitgezonden, bedraagt echter minder dan de elektromagnetische energie die door andere draadloze apparaten wordt uitgezonden, zoals mobiele telefoons. Het draadloze netwerkapparaat werkt volgens de normen en aanbevelingen op het gebied van veilige radiofrequente energie. Deze normen en aanbevelingen vormen een neerslag van de consensus binnen de wetenschappelijke gemeenschap en zijn het resultaat van het werk van panels en commissies van wetenschappers die voortdurend het brede scala aan onderzoeksliteratuur evalueren en interpreteren. In sommige situaties en omgevingen kunnen er beperkingen worden opgelegd aan het gebruik van draadloze netwerkapparaten door de eigenaar van het pand of verantwoordelijke vertegenwoordigers van de organisatie in kwestie. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn: Het gebruik van het draadloze netwerkapparaat aan boord van een vliegtuig Het gebruik van het draadloze netwerkapparaat in een andere omgeving waarin het risico van storing met andere apparaten of diensten als schadelijk wordt gezien of ondervonden. Als u niet zeker weet welke beleidsnorm van toepassing is op het gebruik van draadloze netwerkapparaten binnen een bepaalde organisatie of omgeving (zoals een vluchthaven), raden wij u aan om toestemming te vragen voor het gebruik van het draadloze netwerkapparaat voordat u het apparaat inschakelt. Europese verklaring van conformiteit Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante verdragsbepalingen van Europese Unie-richtlijn 1999/5/ EC. Het draadloze netwerkapparaat moet worden gebruikt volgens de instructies van de fabrikant die in de gebruikersdocumentatie van het product worden beschreven. NEC Computers is niet verantwoordelijk voor storingen in radio- of TV-ontvangst als gevolg van niet toegelaten wijzigingen in de apparatuur van deze netwerkverbindingskit of de vervanging of aansluiting van verbindingskabels en apparatuur die niet door NEC Computers zijn vermeld. De gebruiker is verantwoordelijk voor het opheffen van storingen die worden veroorzaakt door dergelijke ongeoorloofde wijzigingen. NEC Computers en zijn geautoriseerde wederverkopers of distributeurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of conflicten met regelgeving die het gevolg zijn van het feit dat de gebruiker zich niet houdt aan deze richtlijnen. Lokale beperkingen van a-, b-, g- en nradiogebruik Omdat de frequenties die door a, b, g en n draadloze netwerkapparatuur worden gebruikt nog niet in alle landen geharmoniseerd zijn, zijn de a-, b-, g- en n-producten alleen bedoeld voor gebruik in bepaalde landen en is het gebruik in andere landen dan die waarvoor het gebruik is toegestaan ("Specificaties NEC Versa M380"), verboden.

15 Inleiding Als gebruiker van deze producten is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten alleen worden gebruikt in landen waarvoor deze zijn bedoeld en erop toe te zien dat deze worden geconfigureerd met de juiste frequenties en de juiste kanalen voor het land waarin het product wordt gebruikt. Afwijkingen van toegestane instellingen en beperkingen in het land van gebruik kunnen een inbreuk vormen op de nationale wetgeving en kunnen als zodanig worden bestraft.

16 Inleiding Inleiding Voorschriften voor Bluetooth Bluetooth-apparaten en uw gezondheid Het Bluetooth-apparaat in uw computer zendt net zoals andere radioapparaten radiofrequente elektromagnetische energie uit. Het energieniveau dat door dit apparaat wordt uitgezonden, bedraagt echter minder dan de elektromagnetische energie die door andere draadloze apparaten wordt uitgezonden, zoals mobiele telefoons. Het Bluetooth-apparaat werkt volgens de normen en aanbevelingen op het gebied van veilige radiofrequente energie. Deze normen en aanbevelingen vormen een neerslag van de consensus binnen de wetenschappelijke gemeenschap en zijn het resultaat van het werk van panels en commissies van wetenschappers die voortdurend het brede scala aan onderzoeksliteratuur evalueren en interpreteren. In sommige situaties en omgevingen kunnen er beperkingen worden opgelegd aan het gebruik van Bluetooth-apparaten door de eigenaar van het pand of verantwoordelijke vertegenwoordigers van de organisatie in kwestie. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn: Het gebruik van het Bluetooth-apparaat aan boord van een vliegtuig Het gebruik van het Bluetooth-apparaat in een andere omgeving waarin het risico van storing met andere apparaten of diensten als schadelijk wordt gezien of ondervonden. Als u niet zeker weet welke beleidsnorm van toepassing is op het gebruik van Bluetooth-apparaten binnen een bepaalde organisatie of omgeving (zoals een vluchthaven), raden wij u aan om toestemming te vragen voor het gebruik van het Bluetooth-apparaat voordat u het apparaat inschakelt. Europese verklaring van conformiteit Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante verdragsbepalingen van de Europese Richtlijn 1999/5/EC. Het Bluetooth-apparaat moet worden gebruikt volgens de instructies van de fabrikant die in de gebruikersdocumentatie van het product worden beschreven. NEC Computers is niet verantwoordelijk voor storingen in radio- of TV-ontvangst als gevolg van niet toegelaten wijzigingen in de apparatuur van deze netwerkverbindingskit of de vervanging of aansluiting van verbindingskabels en apparatuur die niet door NEC Computers zijn vermeld. De gebruiker is verantwoordelijk voor het opheffen van storingen die worden veroorzaakt door dergelijke ongeoorloofde wijzigingen. NEC Computers en zijn geautoriseerde wederverkopers of distributeurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of conflicten met regelgeving die het gevolg zijn van het feit dat de gebruiker zich niet houdt aan deze richtlijnen. Opmerking: In sommige landen gelden er beperkingen ten aanzien van het gebruik van Bluetooth-technologie. Lees daarom eerst de informatie hierover in de sectie met "Specificaties NEC Versa M380".

17 Inleiding Veiligheidsmaatregelen Inleiding Neem de veiligheidsmaatregelen in acht wanneer u in het systeem of met onderdelen ervan werkt. Voorkom elektrische schokken en lichamelijk letsel door de volgende richtlijnen in acht te nemen. Gevaarlijke spanningen Waarschuwing: Schakel eerst de voeding uit en trek de netkabel uit het stopcontact voordat u de kap van de systeemkast verwijdert. Het systeem is alleen spanningsvrij als de voedingskabel is losgemaakt. Elektrostatische ontlading Waarschuwing: Alle interne componenten van de computer zijn zeer gevoelig voor beschadiging door elektrostatische ontlading (statische elektriciteit, die als gevolg van wrijving kan worden opgewekt). Om beschadiging aan de apparatuur te voorkomen, moet u zichzelf altijd eerst aan de systeemkast aarden voordat u deze opent of een intern onderdeel aanraakt. Volg hiervoor de volgende procedure: 1. Het is zeer raadzaam een antistatisch polsbandje te gebruiken (verkrijgbaar bij elektronicazaken). Bevestig de metalen 'krokodillenklem' van het polsbandje aan een blankmetalen deel van de systeemkast. 2. Maak de lus vast aan het elastische polsbandje en schuif dit om uw pols. Opmerking: Als u geen polsbandje hebt, kunt u zich aarden door een ongelakt deel van de metalen systeemkast vast te houden terwijl u interne componenten aanraakt of in het systeem bezig bent. Veiligheidsregels Kies een geschikte werkplek. Vermijd tapijten in een koele en droge omgeving. Als u werkt boven een tapijt dat gemakkelijk statische elektriciteit opwekt, zorg er dan voor dat u vooraf preventieve maatregelen treft. Kleding. Gebruik geen wollen of synthetische kleding als u met de computer werkt. Draag antistatische schoenen als u met de computer werkt. Draag geen juwelen (ring, armband of polshorloge als u met de computer werkt. Behandeling onderdelen. Bewaar elk onderdeel in een antistatische verpakking totdat u het daadwerkelijk in de computer installeert.

18 Inleiding Pak een onderdeel alleen aan de rand vast om aanraking met aansluitingen en elektrische componenten te vermijden. Schuif het onderdeel in een antistatische verpakking als u het wilt opslaan of verplaatsen. Schakel alle randapparatuur uit en maak de verbindingskabels los. Verwijder alleen de onderdelen die in de procedure worden genoemd. Markeer elke kabelconnector voordat u deze losmaakt. Let erop waar en hoe de connector is aangesloten. Wees voorzichtig bij het aansluiten en losmaken van kabels. Een beschadigde kabel kan kortsluiting veroorzaken. Let erop dat de kabel bij het installeren niet wordt afgeklemd door andere onderdelen of door de kap van het systeem. Voorkom schade aan de connectors door de connector in de juiste positie te houden voordat u de kabel aansluit. Connectors in een foutieve stand kunnen componenten beschadigen wanneer het systeem wordt ingeschakeld. Bij het losmaken van een kabel trekt u altijd aan de connector of de trekontlasting, niet aan de kabel zelf. Verwijderen en terugplaatsen van de systeemkast Als u handelingen in de systeemkast hebt uitgevoerd, dan moet u daarna de kap bevestigen en vastschroeven voordat u de computer weer op het lichtnet aansluit en inschakelt.

19 Inleiding Een gezonde werkomgeving creëren Inleiding Waarschuwing: Langdurig of onjuist gebruik van een computerwerkstation kan ernstig letsel veroorzaken. U kunt het risico op letsel verkleinen door uw computer te gebruiken zoals wordt beschreven in het gedeelte "Uw werkplek inrichten". U kunt de nodige maatregelen treffen om lichamelijk ongemak te voorkomen (zie "Het risico op letsel verminderen"). Potentieel letsel Computers worden overal gebruikt. Steeds meer mensen zitten steeds langer achter de computer. Sommige aandoeningen van de zenuwen, pezen en spieren (spier- en/of botletsels) kunnen worden gerelateerd aan het uitvoeren van steeds dezelfde bewegingen, een onjuiste werkomgeving en foute werkgewoonten. Voorbeelden van spier- en/of botletsels die met bepaalde vormen van repeterende bewegingen kunnen worden geassocieerd, zijn: carpaaltunnelsyndroom, tendinitis, tenosynovitis, tenosynovitis van Quervain, haperende vinger en andere zenuw-, pees- en spieraandoeningen. Hoewel in sommige onderzoeken een verband wordt aangetoond tussen de toename in het aantal uren toetsenbordgebruik en het ontwikkelen van bepaalde spier- en/of botletsels, is het nog steeds onduidelijk of het werken achter een computer dit soort aandoeningen veroorzaakt. Sommige artsen menen dat het gebruik van muis en toetsenbord bestaande spier- en/of botaandoeningen kan verergeren. Opmerking: Neem contact op met een arts als u pijn, gevoeligheid, zwellen, branden, verkramping, stijfheid, kloppen, zwakheid, irritaties, tintelingen en/of gevoelloosheid ondervindt in handen, polsen, armen, schouders, nek, rug en/of benen. Repetitive Strain Injury (RSI) RSI wordt veroorzaakt door een constante spanning van de spieren in uw armen en door steeds dezelfde bewegingen te maken met uw vingers, pols en elleboog wanneer u de muis bedient. De symptomen van RSI zijn pijn en stijfheid in de nek, schouders, armen, polsen en handen. Andere symptomen zijn kramp, tintelingen en zware vermoeidheid in deze gebieden. Van monniken naar videospelletjes RSI lijkt misschien een ziekte van de moderne tijd, veroorzaakt door het gebruik van computers thuis en op het werk. Het is echter een ziekte die al bekend was bij monniken in de Middeleeuwen. In de 16de eeuw beschreef de Italiaanse arts Ramazini dezelfde symptomen bij monniken die dag in dag uit bijbels kopieerden in koude en donkere ruimtes. In latere eeuwen kwamen soortgelijke symptomen vaker voor, zoals bij telegrafisten, kappers en vioolspelers. De meest recente vormen van RSI worden veroorzaakt door kleine bewegingen van de duim bij het bedienen van de joystick van een spelcomputer.

20 Inleiding De drie fasen van RSI Bij werkelijke RSI-pijn houden de klachten langere tijd aan, doorgaans minimaal drie maanden. De ontwikkeling kan worden onderverdeeld in drie fasen: Stijfheid, ongevoeligheid, irritatie, soms in combinatie met een lichte of scherpe pijn. Deze klachten verdwijnen, maar keren terug wanneer soortgelijk werk wordt verricht. De klachten verdwijnen niet meer vanzelf. Een lichte pijn is continu aanwezig, ook na een rustperiode. Tijdens een lange rustperiode (vakantie) trekt de pijn weg, maar de klachten keren gemakkelijk terug wanneer soortgelijk werk wordt verricht. De pijn is nog heviger en continu aanwezig, vaak gecombineerd met een krachtsvermindering en verminderde spiercontrole. De pijn wordt heviger tijdens het werk en de klachten trekken niet weg tijdens een rustperiode. Bestaande condities en psychosociale factoren Bestaande condities waardoor klachten kunnen worden veroorzaakt of waardoor sommige mensen gevoeliger zijn voor het oplopen van spier- en/of botletsel, zijn onder meer de volgende: erfelijke factoren, slechte doorbloeding, corpulentie, gebrek aan bepaalde voedingsstoffen (zoals vitamine B-tekort), endocriene aandoeningen (zoals diabetes), hormonale schommelingen, aandoeningen van het bindweefsel (zoals artritis), eerder letsel (aan handen, polsen, armen, schouders, nek, rug of benen), eerdere spier- en/ of botletsels, leeftijd, vocht vasthouden tijdens de zwangerschap, slechte lichamelijke conditie en foute voedingsgewoonten. Psychosociale factoren die klachten kunnen veroorzaken, zijn: stress op het werk, weinig werkvoldoening, gebrek aan ondersteuning door management en/of gebrek aan controle over het werk. Neem contact op met een arts als u pijn, gevoeligheid, zwellen, branden, verkramping, stijfheid, kloppen, zwakheid, irritaties, tintelingen en/of gevoelloosheid ondervindt in handen, polsen, armen, schouders, nek, rug en/of benen. Het risico op letsel verminderen U kunt echter de onderstaande maatregelen treffen om lichamelijk ongemak te voorkomen. Zorg voor een gevarieerde werkdag Volg de onderstaande aanwijzingen als u langdurig achter de computer zit. Varieer uw taken gedurende de dag. Neem regelmatig een korte pauze, loop een stukje of sta op en rek u even uit. Zorg er tijdens deze pauzes voor dat u de spieren en gewrichten beweegt die u gedurende lange tijd in één positie hebt gehouden (zie het gedeelte "Doe een aantal strekoefeningen" hieronder). Ontspan uw spieren en gewrichten. Gebruik een klokje of speciale software om u eraan te herinneren dat het tijd is om een werkonderbreking in te lassen. Zorg voor een goede bloedcirculatie door regelmatig van houding te veranderen en uw handen en polsen warm te houden.

21 Inleiding Doe een aantal strekoefeningen De dagelijkse oefeningen die hieronder worden beschreven, kunnen zeer doeltreffend zijn in het bestrijden of voorkomen van RSI (Repetitive Strain Injury) of het minimaliseren van de symptomen. U kunt de oefeningen gemakkelijk uitvoeren terwijl u aan uw pc zit. Buig uw polsen, strek en buig uw vingers - strek uw armen en polsen met uw handen in een vuist en houd deze pose acht seconden aan. Herhaal deze oefening drie keer. Voer dezelfde oefening uit met gestrekte vingers. Til uw schouders op - til uw schouders recht omhoog en houd deze pose acht seconden aan. Herhaal deze oefening drie keer. Draai uw schouders - draai beide schouders acht seconden lang van achteren naar voren en van voren naar achteren. Herhaal deze oefening drie keer. Strek uw nek en schouders - buig uw hoofd naar links en rechts en naar voren en achteren. Houd elke positie acht seconden aan. Herhaal deze oefening drie keer. Rek uw buigspieren - vouw uw handen met de handpalmen plat tegen elkaar voor uw borst. Beweeg uw handen rustig langs uw borst omlaag naar uw buik terwijl uw ellebogen in dezelfde positie blijven. Herhaal deze oefening drie keer en houd elke pose acht seconden aan. Rek uw strekspieren - strek uw arm recht vooruit. Draai uw hand 90 graden en houd uw duim omlaag. Neem uw hand vast met uw andere hand en buig uw hand voorzichtig naar u toe. Houd deze pose acht seconden aan en herhaal de oefening drie keer. Uw werkplek inrichten Hieronder vindt u een aantal aanwijzingen voor de manier waarop u de computer kunt gebruiken in overeenstemming met uw fysieke omstandigheden. Deze gegevens zijn gebaseerd op de ergonomie - de wetenschap die de aanpassing van de werkomstandigheden aan de mens bestudeert. Opmerking: U kunt uw comfort en veiligheid vergroten wanneer u de notebook als belangrijkste computersysteem thuis of op kantoor gebruikt door de volgende aanbevelingen in acht te nemen: Sluit een extern toetsenbord aan op uw notebook Sluit een extern beeldscherm aan op uw notebook Plaats uw apparatuur zodanig dat u in een natuurlijke, ontspannen houding kunt werken. Plaats de items die u vaak gebruikt binnen handbereik. Zet uw werkstationopstelling op de juiste hoogte (zie onder) door het meubel waarop de computerapparatuur is geplaatst, te verlagen of door de zitting van uw stoel te verhogen. Plaats de notebookcomputer direct vóór u voor meer veiligheid en comfort.

22 Inleiding De stoel Uw stoel moet verstelbaar en stabiel zijn. Verander gedurende de dag regelmatig van houding. Zorg dat u in een ontspannen houding rechtop zit. Stel de rugleuning van de stoel zodanig in dat de onderste kromming van uw ruggengraat wordt ondersteund. Gebruik de gehele zitting en rugleuning ter ondersteuning van uw lichaam. Kantel de zitting licht (90 tot 105 ). De hoek die door uw dijen en rug wordt gevormd, moet 90 of meer zijn. De zitting moet zo diep zijn dat uw onderrug gemakkelijk tegen de leuning rust. Zorg ervoor dat de achterkant van uw onderbenen niet tegen de zitting drukt. Strek uw benen enigszins, zodanig dat de hoek tussen uw boven- en onderbenen 90 of meer is. Plaats uw voeten plat op de vloer. Gebruik alleen een voetsteun als u de stoel en het werkblad niet zodanig kunt instellen dat uw voeten vlak op de grond rusten. Zorg voor voldoende ruimte tussen uw bovenbenen en de onderzijde van het werkblad. Gebruik armsteunen om uw onderarmen te ondersteunen. Als de armsteunen in hoogte verstelbaar zijn, moeten ze eerst omlaag worden gebracht voordat u alle andere hier besproken aanpassingen uitvoert. Nadat u alle aanpassingen hebt uitgevoerd, stelt u de armsteunen zodanig in dat uw onderarmen worden ondersteund en uw schouders ontspannen blijven. Het bureau Er is geen aanbevolen hoogte voor het bureau. Afhankelijk van uw grootte, kan de hoogte variëren tussen de 60 en 70 cm. Standaard wordt ervan uitgegaan dat het werkblad ongeveer op ellebooghoogte moet zijn. Houd uw bureau overzichtelijk en zorg ervoor dat de voorwerpen die u het meest gebruikt, binnen handbereik liggen, zodat u zich niet hoeft in te spannen om ze te pakken. Als u een documentenhouder gebruikt, moet deze op ongeveer dezelfde hoogte en afstand als het beeldscherm worden geplaatst, zodat u uw ogen niet te veel hoeft te belasten. De ruimte onder het bureau moet leeg zijn, zodat u uw benen kunt strekken. De invoerapparatuur Let op de volgende punten bij het plaatsen van de notebook of eventuele externe invoerapparatuur: Plaats het toetsenbord recht voor u. Zorg ervoor dat u zich niet hoeft uit te rekken om het toetsenbord of de muis te hanteren. Als u een muis gebruikt, plaatst u deze op gelijke hoogte naast het toetsenbord. Houd uw polsen recht en gebruik uw gehele arm wanneer u de muis verplaatst. Houd de muis ontspannen vast en bedien de muis met lichte, soepele bewegingen. Stel de hoogte van het toetsenbord zodanig in dat uw ellebogen zich naast uw lichaam en uw onderarmen zich evenwijdig aan de vloer bevinden terwijl ze op de armsteunen rusten, zoals eerder beschreven. Als u geen armsteunen gebruikt, houdt u uw bovenarmen ontspannen naast uw lichaam.

23 Inleiding Plaats het toetsenbord zodanig dat uw polsen recht zijn terwijl u typt. Houd uw handen en polsen los boven het toetsenbord terwijl u typt. Gebruik alleen een polssteun om uw polsen te ondersteunen als u niet typt. Laat uw polsen niet op een scherpe rand rusten. Typ met rechte polsen. Forceer uw polsen niet om moeilijk te bereiken toetsen in te drukken, maar beweeg hierbij uw hele arm. Zorg ervoor dat u uw polsen, handen of vingers niet zijwaarts buigt. Gebruik niet te veel kracht, maar druk de toetsen licht in. Houd uw schouders, armen, handen en vingers ontspannen Het beeldscherm Met een juiste positie en instelling van het ingebouwde of externe beeldscherm kunt u vermoeidheid van uw ogen, schouders en nek verminderen. Let op de volgende punten wanneer u de positie van het ingebouwde of externe beeldscherm instelt: Plaats het ingebouwde of externe beeldscherm zodanig dat de bovenkant van het scherm zich op ooghoogte of net iets daaronder bevindt. U moet uw ogen iets omlaag richten wanneer u naar het midden van het scherm kijkt. Plaats het ingebouwde of externe beeldscherm niet dichter dan 30 cm en niet verder dan 75 cm van uw ogen. De beste afstand is tussen de 35 en 45cm. Ontspan uw ogen regelmatig door uw ogen in te stellen op een object dat zich op een afstand van ten minste 6 meter bevindt. Knipper geregeld met uw ogen. Plaats het ingebouwde of externe beeldscherm met een hoek van 90 ten opzichte van ramen en andere lichtbronnen om schittering en spiegeling te minimaliseren. Kantel het beeldscherm zodanig dat eventuele lampen aan het plafond niet in het scherm reflecteren. Gebruik eventueel een beeldschermfilter als u het scherm slecht kunt zien door lichtreflecties. Reinig het ingebouwde of externe beeldscherm regelmatig. Gebruik een pluisvrije, zachte doek en een alcoholvrij, neutraal, zacht reinigingsmiddel of speciaal glasreinigingsmiddel om stof te weren. Pas de helderheid en het contrast van het ingebouwde of externe beeldscherm aan om de leesbaarheid te verhogen. Gebruik een documentenhouder naast het ingebouwde of externe beeldscherm. Plaats de items waarnaar u het meeste kijkt (het scherm of referentiemateriaal), recht vóór u om te voorkomen dat u uw hoofd veel moet draaien tijdens het typen. Laat uw ogen regelmatig controleren. Uw geluidsapparaten Een overmatige geluidsdruk uit hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorverlies. Zorg dat het geluidsvolume niet te hoog is. Laat regelmatig uw gehoor controleren.

24 UW COMPUTER LEREN KENNEN

25 Uw computer leren kennen Voorzijde systeem Uw computer leren kennen Afbeelding 1: Voorzijde systeem Geïntegreerde camera (A) (optie) - geïntegreerde camera voor videovergaderingen of het nemen van foto's. Opmerking: Verwijder de beschermingslaag van de cameralens voordat u deze gebruikt. LCD (B) - De notebook is uitgerust met een kleuren-lcd dat u aan uw wensen kunt aanpassen. Knoppen (C) - Kijk voor meer informatie hieronder bij "Knoppen". Voedingsknop (D) - Kijk voor meer informatie hieronder bij "Knoppen". Luidsprekers (E) - Voor luisterplezier of stereogeluid bij multimediapresentaties. Status-LED's (F en H) - Kijk voor meer informatie hieronder bij "Status-LED s". Toetsenbord (G) - Standaard QWERTY-toetsenbordindeling. Kijk voor meer informatie hieronder bij "Toetsenbord". Hoofdtelefoonuitgang (I) - Voor aansluiting van een stereo-hoofdtelefoon of externe luidsprekers. Kijk voor meer informatie hieronder bij "Audio".

26 Uw computer leren kennen Microfooningang (J) - Hier kunt u een externe microfoon voor mono-opnames of versterking via de eenheid aansluiten. Kijk voor meer informatie hieronder bij "Audio". Vergrendeling bovenkant (K) - Schuif de vergrendeling naar rechts, zodat u het beeldscherm kunt openklappen. Infraroodpoort (L) - Hiermee kunt u bestanden uitwisselen tussen uw notebook en een met infrarood uitgerust apparaat. Kijk voor meer informatie hieronder bij "Infraroodpoort". Fingerprint-sensor (M) - Voor het beheren van toegang tot uw notebook door middel van vingerafdrukverificatie. Kijk voor meer informatie hieronder bij "Stap 3: Vingerafdrukken & beveiligde aanmelding initialiseren". Touchpad (N) - Werkt als een standaard computermuis. Kijk voor meer informatie hieronder bij "Touchpad gebruiken". Microfoon (O) - Voor het opnemen van monogeluid met uw computer. Kijk voor meer informatie hieronder bij "Audio". Status-LED s Voedingslampje: Continu groen: de computer is aan. Knippert groen: de computer staat in de Stand-by- of Hibernate-modus. Status-LED accu: Continu groen: de accu is volledig geladen. Continu oranje: de accu wordt opgeladen. Oranje met een hoge snelheid: de accu is bijna leeg. Opmerking: Als de LED knippert bij het inschakelen van uw computer, is er niet voldoende accuvoeding om het systeem op te starten. Sluit de netadapter aan. Kijk voor meer informatie hieronder bij "De netadapter aansluiten". Status-LED draadloos LAN: Uit: de wireless LAN-functie is uit. continu groen: de wireless LAN-functie is ingeschakeld en de computer is aangesloten op een netwerk. Opmerking: LED's voor wireless LAN-status branden alleen als uw systeem is uitgerust met een wireless LAN-kaart. Status-LED Bluetooth : Off: de Bluetooth -functie is uit. Continu blauw: de Bluetooth -functie is ingeschakeld.

27 Uw computer leren kennen Opmerking: LED's voor Bluetooth-status branden alleen als uw systeem is uitgerust met een Bluetooth-kaart. Num Lock-LED: brandt als Num Lock actief is. Caps Lock-LED: brandt als Caps Lock actief is Scroll Lock-LED: brandt als Scroll Lock actief is. LED schijfstation: brandt groen als de notebook het harde of optische schijfstation gebruikt. Knoppen Quick Launch -knop Indrukken voor het starten van -software. Quick Launch Internet-knop Indrukken voor het starten van "Microsoft Internet Explorer (Windows Vista)" Eco-knop Wanneer uw notebook computer is aangesloten op batterij, voor lagere processorfrequentie en verlaging van energieverbruik. Verlaagt ook de helderheid van het LCD-scherm. Druk op deze knop gebruik van niet CPU-intensieve toepassingen zoals een tekstverwerker. bij Eco-knop is uitgeschakeld Eco-knop is ingeschakeld Netadapter Batterij Netadapter Batterij CPU-frequentie x 1 x 1 x 0.54 x0.54 LCD-helderheid (8 niveaus) Tabel 1: Instellingen van de Eco-knop Opmerking: De Eco-knop brandt groen als de functie is ingeschakeld.

28 Uw computer leren kennen Aan/uit-knop De standaardinstellingen voor de aan/uit-knop zijn als volgt gedefinieerd in de tab Geavanceerd van Eigenschappen voor energiebeheer. "Energiebeheer (Windows Vista)" Indrukken voor het in- en uitschakelen van het systeem. Houd rekening met het volgende als u de optie Aan/uit-knop wijzigt in Stand-by of Hibernate: Druk kort op de aan/uit-knop om het systeem in de Stand-by- of Hibernate-stand te zetten. Houd de aan/uit-knop ruim 4 seconden ingedrukt om het systeem uit te schakelen. Gebruik deze functie alleen als u het systeem niet op de normale manier kunt uitschakelen zoals wordt beschreven in de 'Tips' voor uw besturingssysteem. "Tips voor het gebruik van Microsoft Windows Vista". Bluetooth/Wireless LAN-knop Indrukken om de Bluetooth- en/of wireless LAN-functies in of uit te schakelen Afhankelijk van uw configuratie, werkt de knop als volgt: Uw systeem is alleen voorzien van een wireless LAN-kaart: druk één keer op de knop om de wireless LAN-functie te activeren; druk er nogmaals op om deze te deactiveren. Uw systeem is voorzien van een wireless LAN-kaart en een Bluetooth-kaart: Knop één keer indrukken: wireless LAN-functie wordt geactiveerd en Bluetooth-functie wordt gedeactiveerd. Knop twee keer indrukken: wireless LAN-functie wordt gedeactiveerd en Bluetooth-functie wordt geactiveerd. Knop drie keer indrukken: wireless LAN-functie wordt geactiveerd en Bluetooth-functie blijft geactiveerd. Knop vier keer indrukken: beide functies worden gedeactiveerd. Toetsenbord De volgende functietoetsen van uw notebook hebben een voorgeprogrammeerde functie. Toetscombinati e Symbool op toets Bijbehorende actie Fn-F2 Schakelen tussen videomodi: alleen LCD, alleen externe monitor en beide schermen tegelijk. Fn-F3 In/uitschakelen van touchpad Tabel 2: Toetscombinatie

29 Uw computer leren kennen Fn-F4 Fn-F5 Verlaagt de helderheid van het LCD. Dit heeft alleen effect op het display van uw notebook, niet op monitors die erop zijn aangesloten. Verhoogt de helderheid van het LCD. Dit heeft alleen effect op het display van uw notebook, niet op monitors die erop zijn aangesloten. Fn-F7 Verlaagt het volume van de luidsprekers. Fn-F8 Verhoogt het volume van de luidsprekers. Fn-F9 Stelt de interne luidsprekers in op dempen. Fn-F12 Zet de computer in een slaapstand. Tabel 2: Toetscombinatie (vervolg) Kijk voor meer informatie hieronder bij "Toetsenbord".

30 Uw computer leren kennen Touchpad Afbeelding 2: Touchpad A: Touchpad B: Linkerknop C: Fingerprint-sensor D: Rechterknop E: Scrollknop in twee richtingen Raadpleeg de sectie "Touchpad gebruiken" voor meer informatie over het gebruik en de configuratie van het touchpad.

31 Uw computer leren kennen Achterzijde systeem Uw computer leren kennen Aan de achterzijde van uw notebook bevinden zich de onderdelen die in de afbeelding worden aangegeven. Ingang voor netadapter (A)- U kunt de notebook met behulp van de meegeleverde netadapter op het lichtnet aansluiten. Gebruik uw systeem op het lichtnet als dat mogelijk is, zodat de accu en de ingebouwde CMOS-batterij opgeladen blijven. Kijk voor meer informatie hieronder bij "Netadapter". LAN-poort (B)- Uw systeem heeft een 10/100/1000 Mbps LAN-aansluiting. Raadpleeg de onderdelen "Een netwerkkabel aansluiten" en "Specificaties NEC Versa M380" voor meer informatie. Port Replicator-connector (C) - (alleen op bepaalde modellen) Voor aansluiting van de optionele port replicator. Kijk voor meer informatie hieronder bij "Port Replicator (optie)". Accucompartiment (D) - Voorzien van een oplaadbare accu. Kijk voor meer informatie hieronder bij "Primaire accu vervangen". Afbeelding 1: Achterzijde systeem

32 Uw computer leren kennen Linkerzijde systeem Uw computer leren kennen Aan de linkerzijde van uw notebook bevinden zich de onderdelen die in de afbeelding worden aangegeven. Veiligheidskabelsleuf (A) - Voor bevestiging van een anti-diefstalvoorziening op uw notebook. Kijk voor meer informatie hieronder bij "Sleuf beveiligingskabel". Modempoort (B) - Uw systeem heeft een kaart met een 56k fax/datamodem. Raadpleeg de onderdelen "Een modemkabel aansluiten" en "Specificaties NEC Versa M380" voor meer informatie. USB-poorten (C) - Via een Universal Serial Bus (USB)-poort kunt USB-randapparaten (printers, monitors, scanners etc.) op uw notebook aansluiten. Kijk voor meer informatie hieronder bij "USBapparaten". Optisch schijfstation (D) - Klik "Optisch station" voor meer informatie over het optische station in uw notebook Controlelampje (E) - Licht op wanneer het station een schijf leest of erop schrijft (afhankelijk van model). Ontgrendelknop ( F ) - De lade komt naar buiten. Gebruik deze knop om een schijf te plaatsen of te verwijderen wanneer het systeem is ingeschakeld. Nooduitwerpgaatje (G) - Hiermee kunt u de lade handmatig openen als de uitwerpfunctie door de software of een stroomstoring is uitgeschakeld. Afbeelding 2: Linkerzijde systeem

33 Uw computer leren kennen Rechterzijde systeem Uw computer leren kennen Aan de rechterzijde van uw notebook bevinden zich de volgende voorzieningen. Geheugenkaartlezer (A) - Met deze speciale combo-poort hebt u toegang tot vier verschillende typen geheugenkaarten. Kijk voor meer informatie hieronder bij "4-in-1 flashgeheugenkaartlezer". Sleuf voor Express-kaart (B) - u kunt hardwarecapaciteiten zoals geheugen, draadloze en bekabelde communicatiekaarten en beveiligingsapparaten toevoegen door deze modules in deze sleuf te plaatsen. Kijk voor meer informatie hieronder bij "Express-kaart". IEEE 1394-poort (C) - Gebruik deze poort om IEEE 1394-apparaten (FireWire of i-link ) op uw systeem aan te sluiten. Kijk voor meer informatie hieronder bij "IEEE 1394-apparaten". esata/usb poort (D) - hiermee kunt u een extern serieel ATA-opslagapparaat aansluiten. Kijk voor meer informatie hieronder bij "esata-apparaten". USB-poort (E) - Via een Universal Serial Bus (USB)-poort kunt USB-randapparaten (printers, monitors, scanners etc.) op uw notebook aansluiten. Kijk voor meer informatie hieronder bij "USBapparaten". Ventilatieopeningen (F) - Voor een juiste koeling van het systeem en een veilige werktemperatuur. Waarschuwing: Blokkeer de ventilatieopeningen niet als de notebook in gebruik is. VGA-poort (G) - Op deze 15-polige connector kunt u een externe monitor op uw notebook aansluiten. Kijk voor meer informatie hieronder bij "Een extern VGA-beeldscherm aansluiten". Afbeelding 3: Rechterzijde systeem

34 Uw computer leren kennen Onderzijde systeem Uw computer leren kennen Aan de onderzijde van uw computer bevinden zich de volgende voorzieningen. Accuvergrendeling (A) -Schuif de vergrendeling naar de buitenrand van het systeem om de accu te verwijderen. Accucompartiment (B) - Voorzien van een oplaadbare accu. Veiligheidsvergrendeling accu (C) - Schuif de vergrendeling naar buiten om de accu te ontgrendelen. Vaste-schijfstation (D) - Kijk voor meer informatie hieronder bij "Harde schijf". Geheugencompartiment (E) - Kijk voor meer informatie hieronder bij "Geheugenmodules". Let op: Houd er rekening mee dat uw systeem tijdens langdurig gebruik warmte afgeeft. Afbeelding 4: Onderzijde systeem

35 Uw computer leren kennen Toetsenbord Uw computer leren kennen Afbeelding 5: Toetsenbord Opmerking: afhankelijk van uw model kan de indeling van uw toetsenbord lichtelijk afwijken van wat is afgebeeld. Het toetsenbord biedt veel mogelijkheden. Dat zijn onder meer: Functietoetsen (A) - Twaalf functietoetsen, F1 t/m F12, zijn beschikbaar op het toetsenbord. U gebruikt deze toetsen in combinatie met de toets Fn om speciale functies te activeren. Enkele van deze toetsen (met een blauw opschrift) hebben voorgeprogrammeerde dubbele functies. De werking van de functietoetsen verschilt per toepassing. Kijk in de bij die toepassing behorende documentatie voor meer informatie over de werking van elke functietoets. Kijk voor meer informatie hieronder bij "Toetsenbord". Numeriek toetsenblok (B) - het numerieke toetsenblok bevindt zich aan de rechterkant van het toetsenbord. Op dit toetsenblok worden de cijfertoetsen gecombineerd met een aantal functies zoals pijltoetsen, PgDn, End, enzovoort. Het numerieke toetsenblok wordt bestuurd door de toets Num Lock. Als het Num Lock-lampje brandt, kunt u met dit toetsenblok cijfers invoeren. Als het Num Locklampje niet brandt, worden de functies onder de cijfers geactiveerd. Deze functies omvatten de pijltoetsen waarmee u door een document kunt bladeren. Met de toetsen PgUp en PgDn kunt u de cursor een pagina hoger of lager zetten. Met de toetsen Home en End gaat u naar het begin dan wel het einde van een regel van een document. Verder omvat het numerieke toetsenblok symbolen zoals de punt, de schuine streep, het plusteken en het minteken. Met het numerieke toetsenblok kunt u cijfers en rekenkundige bewerkingen (+, ) invoeren, zoals op een rekenmachine. Dit numerieke toetsenblok is handig als u veel cijfers moet invoeren. Schrijfmachinetoetsen (C) - Met deze toetsen (ook alfanumerieke toetsen genoemd) voert u letters en andere tekens in. Control-toetsen (Ctrl) (D) - De Ctrl-toets wordt samen met een andere toets gebruikt. Houd deze toets ingedrukt, terwijl u een andere toets indrukt om een functie te activeren. De functie van de Ctrl-toets is afhankelijk van het gebruikte programma. Kijk in het menu Help voor een lijst van functietoetsen van het programma dat u gebruikt. Alt-toetsen (Alt en Alt Gr) (D) - Net zoals de Control-toets wordt de Alt-toets gebruikt in combinatie met andere toetsen. In de meeste Windows programma's hebben alle menu-opties bovenaan het scherm een letter onderstreept. Als u de Alt-toets samen met de toets die overeenkomt met de onderstreepte

36 Uw computer leren kennen letter, ingedrukt houdt wordt dit menu geopend. Als het menu bijvoorbeeld de optie File toont, kunt u dit menu openen door met de muis op het woord File te klikken of door de Alt-toets en de F-toets gelijktijdig in te drukken. De Alt Gr-toets heeft op sommige toetsenborden dezelfde functies als de Alt-toets. U kunt met deze toets ook de derde functie op een toets selecteren (bijvoorbeeld het symbool voor de euro). Cursortoetsen (E) - Met de cursortoetsen verplaatst u de cursor naar de gewenste schermpositie. De cursor is op het scherm zichtbaar als een knipperend streepje, blokje of staafje. Dit verschilt per toepassing. De cursor geeft aan op welke schermpositie nieuwe tekst zal worden ingevoegd. Windows-toetsen (F) - De volgende twee toetsen kunnen een aantal taken vereenvoudigen. Sneltoets/toepassingstoets - Biedt snellere toegang tot menu's met sneltoetsen. (Deze toets heeft dezelfde functie als de rechtermuisknop.) Windows-logo - Deze toets activeert het menu Start.

37 Uw computer leren kennen Touchpad gebruiken Uw computer leren kennen Met behulp van het touchpad kunt u de cursor gemakkelijk met uw vinger verplaatsen. Beweeg uw vinger lichtjes over het touchpad; de cursor volgt dan de bewegingen van uw vinger. U kunt het touchpad als volgt gebruiken: Eén keer tikken op het touchpad of één keer klikken op de linkerknop is hetzelfde als één keer klikken met de linkermuisknop. Dubbeltikken op het touchpad of dubbelklikken op de linkerknop is hetzelfde als dubbelklikken met de linkermuisknop. Klikken en vasthouden en daarna uw vinger over het touchpad slepen is hetzelfde als klikken en slepen met de linkermuisknop. Scrollknop omhoog, omlaag, naar links of rechts 1 bewegen om door uw document of het scherm te scrollen. Als u dubbeltikken lastig vindt, gaat u naar het volgende gedeelte voor algemene aanwijzingen over het aanpassen van de touchpadeigenschappen. Opmerking: Als u het standaard meegeleverde stuurprogramma overschrijft door een ander muisstuurprogramma, kan de dubbeltikfunctie verloren gaan. Instellingen voor het touchpad wijzigen in Windows Het touchpad biedt een aantal opties voor het aanpassen van zijn functies. Zo krijgt u toegang tot deze opties: In Windows Vista gaat u naar Start, Configuratiescherm en kiest u Muis in Hardware en geluiden. Via de opties kunt u de grootte en kleur van de cursor kiezen en de cursorsnelheid, de dubbelkliksnelheid en de richting van de keuzeknop bepalen. Touchpadtips Volg deze ergonomische basistips tijdens het werken: Druk lichtjes op het touchpadoppervlak. Plaats de notebook met het toetsenbord en touchpad op comfortabele werkhoogte. Houd uw onderarmen parallel met de vloer. Houd uw polsen ontspannen en recht. Houd uw schouders en armen zo ontspannen mogelijk bij gebruik van het toetsenbord en het touchpad. Neem regelmatig een pauze om uw ogen rust te gunnen. Doe strekoefeningen om uw vingers, handen, polsen, onderarmen en schouders te ontspannen. Zie "Een gezonde werkomgeving creëren" voor meer informatie. 1.De functie om naar links of rechts te scrollen is bij bepaalde modellen mogelijk niet aanwezig. Raadpleeg "Touchpad" voor meer informatie.

38 Uw computer leren kennen Netadapter Uw computer leren kennen Gebruik de netadapter en het bijbehorende netsnoer die bij de notebook zijn geleverd om de computer te voorzien van netspanning of om de accu op te laden. Maak gebruik van de netadapter wanneer er een stopcontact in de buurt is. Laat de netadapter zoveel mogelijk aangesloten. Wanneer de netadapter is aangesloten, wordt de accu opgeladen, ongeacht of de notebook in- of uitgeschakeld is. Afbeelding 6: Netadapter A: Netadapter B: adapterkabel C: netsnoer Waarschuwing: Probeer niet de netadapter uit elkaar te nemen. De netadapter bevat geen interne onderdelen die door de gebruiker vervangen of gerepareerd kunnen worden. Gevaarlijke spanning in de netadapter kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of zelfs tot de dood. De netadapter is bestemd voor gebruik met een computer en moet voldoen aan de EN normen.

39 Uw computer leren kennen De netadapter aansluiten U sluit de netadapter als volgt aan: 1. Sluit de adapterkabel aan op de netvoedingsaansluiting op de notebook. 2. Sluit het ene uiteinde van het netsnoer aan op de netadapter en het andere uiteinde op een geaard stopcontact. Afbeelding 7: De netadapter aansluiten Let op: Dek de netadapter niet af en plaats er geen voorwerpen op. Zo kan de adapter tijdens het gebruik voldoende afkoelen. Gebruik alleen de netadapter die bij uw notebook wordt geleverd. Hoewel andere adapters er precies hetzelfde kunnen uitzien, kan het gebruik ervan uw systeem beschadigen.

40 Uw computer leren kennen Accu Uw computer leren kennen De NEC notebook wordt geleverd met een accu. Raadpleeg "Specificaties NEC Versa M380" voor meer informatie. Opmerking: Hoewel de accu in de fabriek volledig is opgeladen, kan hij bij het eerste gebruik sneller leeg raken. Sluit daarom bij het eerste gebruik uw notebook aan op het lichtnet met behulp van de netadapter. Zo wordt de accu ook opgeladen. Raadpleeg "Eerste gebruik of gebruik na lange periode van opslag" voor meer informatie. Voorzorgsmaatregelen voor de accu Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen om ontbranding, barsten en exploderen van de accu te voorkomen: Waarschuwing: Het onjuist hanteren of installeren van lithiumaccu's kan een explosie tot gevolg hebben. Vervang de accu uitsluitend door een van hetzelfde type, zoals door de fabrikant wordt aanbevolen. Gebruikte accu's niet weggooien, maar behandelen zoals voorgeschreven door de fabrikant. Lees onderstaande voorzorgsmaatregelen over het gebruiken, opladen en weggooien van accu's om lichamelijk letsel en beschadiging aan het systeem te voorkomen. Houd de accu weg bij hittebronnen zoals direct zonlicht, open vuur, magnetrons en hoogspanningsbronnen. Temperaturen boven de 60 C kunnen schade toebrengen. Laat de accu niet vallen en vermijd schokken. Haal de accu niet uit elkaar. Raak de accu nooit aan met een soldeerbout. Probeer de accu niet te doorboren. Gebruik nooit een accu die beschadigd of vervormd is, roest vertoont aan de buitenkant, verkleurd of oververhit is of een vreemde geur verspreidt. Houd de accu droog en uit de buurt van water. Laat metalen voorwerpen niet in contact komen met de accucontacten. Dit kan kortsluiting en beschadiging veroorzaken. Wanneer de accu lekt: Als de accu lekt op huid of kleding, moet u de getroffen plek meteen schoonmaken met water. De vloeistof uit de accu kan huiduitslag veroorzaken en de stof beschadigen. Als er vloeistof in uw ogen komt, moet u NIET WRIJVEN; spoel onmiddellijk met schoon water en raadpleeg een arts. Houd een lekkende accu buiten bereik van vuur. Anders bestaat er gevaar voor ontbranding of explosie.

41 Uw computer leren kennen Accu gebruiken Microsoft Windows Energiemeter Beweeg de cursor over het pictogram Energiemeter op de taakbalk voor weergave van de resterende acculading. Als de netadapter is aangesloten op uw notebook ziet het pictogram er als volgt uit. Klik met de rechtermuisknop op de pictogrammen om het venster Energiemeter te openen of de energieopties weer te geven. Als de accu leegraakt Wanneer de acculading het accu bijna leeg-percentage bereikt dat is gedefinieerd in de eigenschappen voor energiebeheer (raadpleeg "Energiebeheer (Windows Vista)"), wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven of geeft het systeem een pieptoon als waarschuwing. Sla dan meteen uw gegevens op en sluit uw systeem via de netadapter op het lichtnet aan. Als er geen netadapter beschikbaar is, verwissel dan de accu. Zie "Primaire accu vervangen". Als u niets doet, gaat het systeem automatisch naar de slaapmodus (Save to File). De accu opladen Raadpleeg "Lithium-ion-accu's laden". Accu minder belasten Sommige handelingen, zoals hieronder beschreven, zorgen voor verminderde prestaties van de accu: gebruik van optische stations. gebruik van USB-apparatuur, draadloze communicatieapparatuur of Express-kaarten. instellen van het display op hoge helderheid. gebruik van programma's die maximale prestaties vereisen, zoals 3D-games. Als u onderweg bent, kunt u met enkele eenvoudige maatregelen langer met een accu werken. Verlaag de helderheid van het beeldscherm. Raadpleeg "Toetsenbord". Schakel functies voor energiebeheer in: "Energiebeheer (Windows Vista)" Schakel de wifi- of Bluetooth-functie uit als deze niet worden gebruikt ("Bluetooth/Wireless LANknop" ). Haal de Express- of de PC-kaart uit de sleuf als deze niet worden gebruikt. Raadpleeg "Een Express-kaart verwijderen". Gebruik geen externe muis, maar gebruik het ingebouwde touchpad.

42 Uw computer leren kennen Gebruik geen screensavers met animatie-effecten, maar gebruik de standaardscreensaver van Windows. Sluit de programma's die u niet gebruikt. De Eco-knop gebruiken (voor computers die van deze knop zijn voorzien) De processorsnelheid kan bij het uitvoeren van eenvoudige taken worden verlaagd om het gebruik van de ventilator te verminderen en de levensduur van de accu te verlengen. Uw computer gebruikt automatisch minder energie door het verlagen van de processorsnelheid als er geen hoge prestaties worden vereist. Met de Eco-functie kunt u nog meer energie besparen. Deze modus is ideaal voor energiebesparing bij het uitvoeren van eenvoudige taken zoals tekstverwerking of internetten. Het is niet aan te raden deze modus te gebruiken bij programma's die de processor intensief gebruiken, zoals games of videobewerking. Verlenging van de levensduur van lithium-ion-accu's Een lithium-ion-accu die normaal wordt gebruikt, gaat ongeveer maanden mee. Houd u aan de onderstaande aanbevelingen om de levensduur van de accu te verlengen. Eerste gebruik of gebruik na lange periode van opslag De nieuwe accu is ontladen en moet worden opgeladen voordat hij kan worden gebruikt. Als de accu voor het eerst wordt gebruikt (of als de accu na een lange opslagperiode opnieuw wordt gebruikt), kan het twee of drie op-/ontladingscycli duren voordat de maximale capaciteit van de accu bereikt is. Ontkoppel hiervoor de netadapter, schakel het systeem in en schakel de energiebesparingsfuncties uit (via BIOS Setup en Windows Energiebeheer). Sluit de netadapter opnieuw aan wanneer de accu volledig ontladen is (maximaal 95% aanbevolen) en laad de accu opnieuw op zonder onderbreking. De accu regelmatig kalibreren Accu's moeten worden gekalibreerd door ze eenmaal per maand volledig te ontladen. Raadpleeg "Eerste gebruik of gebruik na lange periode van opslag" voor de procedure. Als u dit niet doet zal de energiemeter steeds minder nauwkeurig worden. In bepaalde gevallen kan het apparaat voortijdig worden afgesloten. Lithium-ion-accu's laden Behalve in de situaties die worden beschreven in "Eerste gebruik of gebruik na lange periode van opslag" en "De accu regelmatig kalibreren", is het af te raden de accu helemaal te ontladen. De accu gaat langer mee als hij gedeeltelijk worden ontladen. Het is aan te raden de accu niet onder de 20% te ontladen. Opmerking: Onder normale omstandigheden gaat een lithium-ion-accu laad-/ ontlaadcycli mee. Tweemaal laden tot 50% correspondeert met één laadcyclus (en niet twee laadcycli). U kunt daarom de accu vaker opladen; dit is niet van invloed op de levensduur van de accu. Voorzorgsmaatregelen bij opladen van accu Oplaadbare accu's kunnen worden gebruikt bij een zeer ruim temperatuurbereik. Dat betekent niet automatisch dat ze bij extreme condities kunnen worden opgeladen. De maximale temperaturen waarbij de accu kan worden opgeladen, liggen tussen 0 C en 45 C. 20 C is de optimale temperatuur. Als de temperatuur buiten dit bereik ligt, kan het opladen worden verhinderd of voortijdig worden afgesloten.

43 Lithium-ion-accu's opslaan Uw computer leren kennen Als u van plan bent de accu een maand of langer niet te gebruiken, raden we u aan hem op te slaan in een schone, droge, koele omgeving, in afwezigheid van hitte of metalen voorwerpen. Let op dat de accu in een beschermend materiaal is gewikkeld en dat er niets op kan vallen. Aangezien bij een volledig ontladen accu het beschermingscircuit kan worden uitgeschakeld, is het aan te raden de accu op te slaan met een lading van 40% (u kunt dit het beste doen door de accu op te laden en dan te ontladen). De accu moet om de 3-4 weken worden geïnstalleerd en volledig worden ontladen (zie "Eerste gebruik of gebruik na lange periode van opslag".) Als u een accu gedurende een langere periode opslaat zonder deze te gebruiken, kan de accu helemaal worden ontladen omdat de circuits van de accu zelf stroom verbruiken. Er kan dan een storing optreden. Opmerking: Een korte levensduur van de accu wordt eerder veroorzaakt door warmte dan door laad-/ontlaadpatronen. Een koele opslag (tussen 0 C -20 C) is belangrijker dan de ladingsstatus. Accu en netspanning Moet de accu uit de computer worden verwijderd als deze op netspanning loopt? Als u de accu langdurig in de computer laat terwijl u deze op een stopcontact hebt aangesloten, kan de levensduur van de accu korter worden door de warmte. Haal in dat geval de accu uit de computer en berg de accu op. Houd u aan de aanbevelingen in "Lithium-ion-accu's opslaan".

44 Uwe computer leren kennen Primaire accu vervangen Uwe computer leren kennen Discovering Your Computer Dit gedeelte beschrijft hoe u de primaire accu verwijdert en vervangt. Behandeling van de accu Let bij het plaatsen of verwijderen van een accu op de volgende punten. Kijk voor meer informatie hieronder bij "Accu". Let op: Gebruik alleen de speciaal voor deze notebook ontwikkelde accu. Het gebruik van andere accu's of een combinatie van oude en nieuwe accu's kan afbreuk doen aan de werking van de accu's en het systeem. Waarschuwing: Waarschuwing: Houd u aan de volgende richtlijnen om ontbranding of explosie van de accu te voorkomen. Houd de accu uit de buurt van extreme hitte. Vermijd aanraking van de accucontacten door metalen voorwerpen; anders kan kortsluiting ontstaan. Zorg dat de accu goed in het accucompartiment is aangebracht. Lees de voorschriften op de accu. Accu in uw systeem plaatsen Let op: Maak een reservekopie van al uw waardevolle gegevens voordat u de accu vervangt of de netadapter aansluit. Als u dit niet doet, kunnen belangrijke gegevens verloren gaan. 1. Sla alle bestanden op, sluit Windows af en schakel het systeem uit. 2. Sluit het LCD en draai het systeem om (ondersteboven). 3. Verwijder de accu als volgt: Schuif de veiligheidsvergrendeling van de accu (B) in de richting van het ontgrendelingssymbool. Schuif de accuvergrendeling (A) in de richting van het ontgrendelingssymbool en houd deze vast.

45 Uwe computer leren kenne Uwe computer leren kenne Afbeelding 8: Accu in uw systeem plaatsen Neem de accu (C) uit het compartiment en leg deze opzij. 4. Plaats de nieuwe accu als volgt: Druk de accu (C) in het compartiment tot die vastklikt. Schuif de veiligheidsvergrendeling van de accu (B) in de richting van het ontgrendelingssymbool. 5. Draai het systeem om. Accu weggooien Doe voordat u de accu weggooit plakband op de polen. Lever de accu in als KCA volgens de plaatselijk geldende voorschriften. Kijk voor meer informatie hieronder bij "Informatie over het milieu".

46 Uw computer leren kennen USB-apparaten Uw computer leren kennen USB (Universal Serial Bus) is een interface waarmee u allerlei apparaten heel gemakkelijk op uw computer kunt aansluiten. Het gaat hierbij om randapparatuur zoals een digitale camera, scanner, printer, externe optische schijf, modem, muis, toetsenbord, gamebox, enzovoort. Uw computer is voorzien van meerdere USB-poorten, zodat u allerlei apparaten kunt aansluiten. Opmerking: Lees de instructies bij het USB-apparaat. Als deze instructies de informatie in dit onderwerp tegenspreken, volgt u de instructies bij het apparaat. 1. Als uw USB-apparaat een netsnoer bevat, sluit u het apparaat aan op een stopcontact en schakelt u het in voordat u het aansluit op de computer. 2. Bepaal op welke USB-poort u het apparaat wilt aansluiten en steek de connector van het apparaat in deze poort. Afbeelding 9: USB-apparaat aansluiten Als Windows in staat is een apparaatstuurprogramma automatisch te installeren, wordt u ervan op de hoogte gebracht dat het apparaat klaar is voor gebruik. Als dat niet zo is, vraagt Windows u een schijf met het stuurprogramma voor het apparaat te plaatsen. 3. Als de installatie is voltooid, raadpleegt u de documentatie bij het apparaat en controleert u of er nog software die bij het apparaat is geleverd, moet worden geïnstalleerd. Apparaten aansluiten en loskoppelen Opmerking: USB-apparaten kunnen hot-swapping of hot-plugging ondersteunen, zodat u niet eerst uw systeem hoeft uit te schakelen voordat u USB-apparaten aansluit of verwijdert. De eerste keer dat u een apparaat via een USB-poort aansluit, installeert Windows automatisch een stuurprogramma voor dat apparaat. Nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd, kunt u het apparaat loskoppelen en aansluiten zonder dat u verdere stappen hoeft uit te voeren. Als u gegevensopslagapparaten zoals USB Flash-schijven loskoppelt, moet u controleren of alle informatie op het apparaat is opgeslagen voordat u het loskoppelt. Als het apparaat voorzien is van een activiteitslampje, koppelt u het pas los een paar seconden nadat het lampje is uitgegaan. Als u het pictogram Hardware veilig verwijderen ziet in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk, kunt u hiermee nagaan of alle de bewerkingen van alle apparaten zijn voltooid, zodat ze veilig kunnen worden verwijderd.

47 Uw computer leren kennen 1. Klik op het pictogram Hardware veilig verwijderen. Er wordt een lijst met apparaten weergegeven. Afbeelding 10: Pictogram Hardware veilig verwijderen (Windows Vista) 2. Kies in het venster Hardware veilig verwijderen het apparaat dat u wilt verwijderen en klik op de knop Stop. 3. Klik indien gevraagd ter bevestiging op OK. 4. Maak de connector los van de USB-poort. Trek aan de connector, niet aan de kabel.

48 Uw computer leren kennen Een netwerkkabel aansluiten Uw computer leren kennen Uw notebook-systeem wordt mogelijk geleverd met een interne netwerkvoorziening, waarmee u het systeem kunt aansluiten op een lokaal netwerk (LAN). 1. Sluit het ene uiteinde van de netwerkkabel aan op de netwerkconnector van de computer. Afbeelding 11: Een netwerkkabel aansluiten Opmerking: Als de kabelconnector op zijn plaats zit, trekt u zachtjes aan de kabel om te controleren of deze goed vastzit. 2. Sluit het andere uiteinde van de netwerkkabel aan op een lokaal netwerk.

49 Uw computer leren kennen Een modemkabel aansluiten Uw computer leren kennen De computer is voorzien van een modem waarmee u via een telefoonlijn verbinding met internet kunt maken. Opmerking: Als u de modem niet in het land van aankoop gebruikt, hebt u misschien een internationale telefoonadapter nodig (verkrijgbaar in de meeste elektronicazaken). 1. Sluit één uiteinde van de kabel aan op een standaard telefoonstopcontact, indien nodig via een adapter. 2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de modempoort van uw notebook. Afbeelding 12: Een modemkabel aansluiten De kieseigenschappen van de modem instellen Soms detecteert de modem niet het juiste land als uw standaard landinstelling. In zo'n geval moet u de landinstellingen handmatig wijzigen. In Windows Vista: selecteer Start, Configuratiescherm, Hardware en geluiden, klik op Telefoonen modemopties.

50 Uw computer leren kennen Aansluiten op een draadloos LAN (Wireless Local Area Network, WLAN) Nagaan welk draadloos configuratieprogramma u bezit Uw computer leren kennen Afhankelijk van de software die op uw computer is geïnstalleerd, kunnen de netwerkapparaten worden beheerd door verschillende draadloze configuratieprogramma's: Het clientprogramma van uw draadloze netwerkkaart: Het besturingssysteem Windows XP of Windows Vista Nagaan door welk draadloze configuratieprogramma uw draadloze netwerkkaart wordt beheerd: In Windows Vista: 1. Klik op Start, Verbinding maken en Draadloze netwerken beheren. 2. Dubbelklik op een profiel om het scherm met eigenschappen van het draadloze netwerk weer te geven. De draadloze netwerkkaart beheren via Windows Opmerking: Druk op de Wireless LAN-knop om de draadloze LAN-functie te activeren. Raadpleeg "Bluetooth/Wireless LAN-knop". Verbinding maken met een draadloos netwerk in Windows Vista 1. Zorg dat de functie voor een draadloos netwerk is ingeschakeld. 2. Klik op Start, selecteer Configuratiescherm en klik op Netwerk en Internet. 3. Klik op Netwerkcentrum. 4. Klik in het linkerdeelvenster op Verbinding met een netwerk maken. 5. Selecteer het beschikbare netwerk van uw keuze in het venster Verbinding met een netwerk maken en klik op Verbinding maken. Voorschriften voor draadloze netwerken Voor het gebruik van draadloze netwerken gelden bijzondere voorschriften. Raadpleeg "Voorschriften draadloos netwerk x".

51 Een Bluetooth-verbinding configureren Uw computer leren kennen Uw computer leren kennen Bluetooth is een WPAN-technologie (Wireless Personal Area Network) die gebruikmaakt van radiogolven voor het overbrengen van gegevens over een afstand van maximaal 9 meter. Hiermee kunnen gegevens worden overgedragen tussen apparaten die zijn uitgerust met Bluetooth, zoals mobiele telefoons, handheld-apparaten, printers en notebooks of pcs.' Opmerking: apparaten die zijn uitgerust met Bluetooth kunnen niet communiceren met apparaten die worden gebruikt voor een WLAN (Wireless Local Area Network). Opmerking: Druk op de Bluetooth-knop om de Bluetooth-functie te activeren. Raadpleeg "Bluetooth/Wireless LAN-knop". Een Bluetooth-verbinding configureren met Bluetooth Manager 1. Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram in de rechterbenedenhoek van de taakbalk en kies Opties. Het venster Opties verschijnt. 2. Controleer en configureer de parameters op elk tabblad. Verbinding maken met een Bluetooth-PAN (Personal Area Network) 1. Als u verbinding wilt maken met een Bluetooth-apparaat, dubbelklikt u op het Bluetoothtaakbalkpictogram. 2. Klik desgevraagd op Volgende, selecteer in de lijst het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken en klik op Volgende. De configuratie is voltooid. Voorschriften voor Bluetooth Voor het gebruik van Bluetooth-producten gelden bijzondere voorschriften. Zie "Voorschriften voor Bluetooth".

52 Uw computer leren kennen Infraroodpoort Uw computer leren kennen Via de IR-poort (infraroodcommunicatie) kan de computer communiceren met andere apparaten die gebruikmaken van infraroodtechnologie. U kunt gemakkelijk bestanden overbrengen tussen uw computer en een met infrarood uitgerust apparaat, of zonder kabels afdrukken naar een met infrarood uitgeruste printer. De infraroodpoort gebruiken Houd u aan de volgende richtlijnen wanneer u de infraroodpoort gebruikt om met een ander infraroodapparaat te communiceren. Plaats de computer op maximaal 1 meter van het infraroodapparaat dat u gebruikt. Zorg ervoor dat zich een hoek van niet meer dan 30º tussen de computer en het apparaat bevindt. Raadpleeg de documentatie bij uw besturingssysteem voor informatie over de infraroodpoort.

53 Uw computer leren kennen IEEE 1394-apparaten Uw computer leren kennen IEEE 1394 is een protocol voor de seriële overdracht van gegevens, dat voornamelijk wordt gebruikt bij breedbandtoepassingen, bijvoorbeeld de aansluiting van digitale videocamera's en externe harde schijven. Opmerking: Lees de instructies bij het IEEE 1394-apparaat. Als deze instructies de informatie in dit onderwerp tegenspreken, volgt u de instructies bij het apparaat. 1. Als uw IEEE 1934-apparaat een netsnoer bevat, sluit u het apparaat aan op een stopcontact en schakelt u het in voordat u het aansluit op de computer. 2. Als het IEEE 1394-apparaat geen vaste IEEE 1394-kabel heeft, sluit u zelf één uiteinde van een IEEE 1394-kabel aan op de IEEE 1394-poort van het apparaat. 3. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de IEEE 1394-poort van uw computer. Afbeelding 13: Een IEEE 1394-apparaat aansluiten Als Windows in staat is een apparaatstuurprogramma automatisch te installeren, wordt u ervan op de hoogte gebracht dat het apparaat klaar is voor gebruik. Als dat niet zo is, vraagt Windows u een schijf met het stuurprogramma voor het apparaat te plaatsen. 4. Als de installatie is voltooid, raadpleegt u de documentatie bij het apparaat en controleert u of er nog software die bij het apparaat is geleverd, moet worden geïnstalleerd. Apparaten aansluiten en loskoppelen Opmerking: IEEE 1394-apparaten kunnen hot-swapping of hot-plugging ondersteunen, zodat u niet eerst uw systeem hoeft uit te schakelen voordat u IEEE1394-apparaten aansluit of verwijdert. De eerste keer dat u een apparaat via een IEEE 1394-poort aansluit, installeert Windows automatisch een stuurprogramma voor dat apparaat. Nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd, kunt u het apparaat loskoppelen en aansluiten zonder dat u verdere stappen hoeft uit te voeren. Als u gegevensopslagapparaten zoals externe harde schijven loskoppelt, moet u controleren of alle informatie op het apparaat is opgeslagen voordat u het loskoppelt. Als het apparaat voorzien is van een activiteitslampje, koppelt u het pas los een paar seconden nadat het lampje is uitgegaan. Als u het pictogram Hardware veilig verwijderen ziet in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk, kunt u hiermee nagaan of alle de bewerkingen van alle apparaten zijn voltooid, zodat ze veilig kunnen worden verwijderd.

54 Uw computer leren kennen 1. Klik op het pictogram Hardware veilig verwijderen. Er wordt een lijst met apparaten weergegeven. Afbeelding 14: Pictogram Hardware veilig verwijderen (Windows Vista) 2. Kies in het venster Hardware veilig verwijderen het apparaat dat u wilt verwijderen en klik op de knop Stop. 3. Klik indien gevraagd ter bevestiging op OK. 4. Maak de connector los van de IEEE 1394-poort. Trek aan de connector, niet aan de kabel.

55 Geïntegreerde camera (optioneel) Uw computer leren kennen Uw computer leren kennen De geïntegreerde camera bevindt zich aan de bovenkant van het LCD-scherm en is gekoppeld aan het AcmeCap-hulpprogramma. Met de camera kunt u videobeelden opnemen of foto's maken. De camera kan ook worden gebruikt voor videovergaderingen. Video opnemen 1. Klik op het AcmeCap-bureaubladpictogram. Het AcmeCap-hulpprogramma wordt geopend. 2. Kies Set Capture File Folder... (Map opnamebestand instellen) in het menu File (Bestand). 3. Blader in het venster Browse for Folder (Map selecteren) naar de map waarin u het videobestand wilt opslaan en klik op OK. 4. Als u de beeldkwaliteit wilt wijzigen, klikt u eerst op Option (Optie) en vervolgens op Video Capture Filter (Video-opnamefilter), en past u de instellingen aan. 5. Kies Start Capture (Opname starten) in het menu Capture (Opname). 6. Stop de opname door Stop Capture (Opname stoppen) in het menu Capture (Opname) te kiezen. Opmerking: U kunt een opnametijd instellen door Capture (Opname) Record Time Limit (Opnametijd) te kiezen voordat u de opname start. Schakel Enable Record Time Limit (Opnametijd instellen) in en geef de tijd op in seconden. Video en audio opnemen Voer dezelfde procedure als in "Video opnemen" uit maar kies eerst Capture (Opname) en vervolgens Record Audio (Audio opnemen) voordat u de opname start. (Er verschijnt een vinkje naast de optie als deze is geselecteerd). Beeld vastleggen 1. Klik op het AcmeCap-bureaubladpictogram. Het AcmeCap-hulpprogramma wordt geopend. 2. Kies Set Snapshot File Folder... (Map fotobestand instellen) in het menu File (Bestand). 3. Blader in het venster Browse for Folder (Map selecteren) naar de map waarin u het beeld wilt opslaan en klik op OK. 4. Kies Snapshot (Foto) in het menu Capture (Opname). Het beeld wordt opgeslagen in de map die u eerder hebt gedefinieerd.

56 Een extern VGA-beeldscherm aansluiten Uw computer leren kennen Uw computer leren kennen U kunt een externe standaardmonitor aansluiten op uw notebook. Daarvoor hebt u een monitorkabel nodig, die meestal bij de monitor wordt geleverd. Eén uiteinde van die kabel moet een 15-polige connector hebben. U sluit een externe monitor als volgt op uw notebook aan. 1. Controleer of de computer en de monitor zijn uitgeschakeld. 2. Sluit de 15-polige kabelconnector aan op de monitorpoort op het systeem. Draai de schroefjes van deze connector vast. Afbeelding 15: Een extern VGA-beeldscherm aansluiten 3. Sluit de voedingskabel van de monitor aan en steek deze in een geaard stopcontact. 4. Volg de instructies in de gebruikershandleiding van de monitor. 5. Schakel het systeem en de monitor in. 6. Druk op de desbetreffende functietoets om een van de videomodi te kiezen Kijk voor meer informatie hieronder bij "Toetsenbord". Kijk voor meer informatie hieronder bij "Scherminstellingen configureren met Intel Graphics Media Accelerator-stuurprogramma"

57 Uw computer leren kennen Optisch station Identificatie van het optische station dat op uw computer Uw computer leren kennen geïnstalleerd is Afhankelijk van het aangeschafte model bevat uw computer mogelijk een optisch station. Volg de onderstaande instructies om na te gaan welk type optisch station op uw computer geïnstalleerd is. 1. Klik op Start, Programma's, Bureau-accessoires, Systeemwerkset, Systeeminformatie. 2. In de linkerkolom van het venster Systeeminformatie selecteert u Systeemonderdelen en daarna CD- ROM. De naam van het geïnstalleerde optische station verschijnt in het rechterpaneel. Technische specificaties van het optische station dat op uw computer geïnstalleerd is Zie de "Specificaties NEC Versa M380" voor meer informatie over het op uw computer geïnstalleerde model. Welke optische schijven geschikt zijn voor het optische station dat in uw computer geïnstalleerd is Aan de hand van de volgende tabel kunt u nagaan welke optische schijven u voor uw type station kunt gebruiken. Opmerking: Door de veelheid aan CD- en DVD-normen kunnen sommige beschrijfbare schijven niet gebruikt worden in alle standaardmodellen van optische stations. Beschrijfbare (R), Herbeschrijfbare (ReWritable - RW) en RAM-schijven Beschrijfbare (R) schijven kunnen slechts één keer gegevens opnemen die niet gewist kunnen worden. Deze schijven kunnen niet opnieuw beschreven worden. Bij herbeschrijfbare (ReWritable - RW) schijven kunnen gegevens vele malen worden opgenomen en gewist zonder het medium te beschadigen (meer dan 1000 maal in gunstige omstandigheden). RAM-schijven kunnen theoretisch meer dan keer opnieuw beschreven worden.

58 Uw computer leren kennen Optische schijven Optisch station CD-ROM CD-R CD-RW DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW DVD-RAM DVD+R9 DVD-R9 CD-ROM speler R R R CD-R speler R R/ W R/ W CD-RW speler R R/ W R/ W Combostation (DVD + CD-RW) R R/ W R/ W R R R R R R R DVD-ROM speler R R R R R R R R R R R DVD-R speler R R/ W R/ W R R/ W R/ W R R R R DVD-RW speler R R/ W R/ W R R/ W R/ W R R R R DVD+R speler R R/ W R/ W R R R R/ W R/ W R R DVD+RW speler R R/ W R/ W R R R R/ W R/ W R R Dual DVD±RW speler R R/ W R/ W R R/ W R/ W R/ W R/ W R R Multi DVD-RW en RAM speler R R/ W R/ W R R/ W R/ W R R R/ W R R Super multi DVD±RW en RAM speler R R/ W R/ W R R/ W R/ W R/ W R/ W R/ W R R DVD+R9 speler R R/ W R/ W R R/ W R/ W R/ W R/ W R R/ W R Tabel 3: Welke optische schijven geschikt zijn voor het optische station dat in uw computer geïnstalleerd is

59 Uw computer leren kennen Optische schijven Optisch station CD-ROM CD-R CD-RW DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW DVD-RAM DVD+R9 DVD-R9 DVD-R9 speler R R/ W R/ W R R/ W R/ W R/ W R/ W R R R/ W Dual DVD-R9 speler R R/ W R/ W R R/ W R/ W R/ W R/ W R R/ W R/ W Let op: Controleer of de lege discs gecertificeerd zijn voor de maximale schrijfsnelheid van het station (b.v. 8x) Voor elk disctype waarop het station kan schrijven, kan een andere discsnelheid nodig zijn (een station kan b.v. een recordable CD beschrijven met een snelheid van 24x, maar een recordable DVD met 4x). Indien u discs koopt die een lagere snelheid hebben, zult u de schrijfsnelheid misschien handmatig moeten aanpassen, anders kan het zijn dat het beschrijven van discs mislukt. NEC Computers S.A.S. kan niet garanderen dat alle merken CD-Rewritable media uw gegevens foutloos opslaan. Er bestaat altijd een kans op fouten tijdens het beschrijven. Soms kunt u een disc daarna niet meer gebruiken. Disc laden Volg onderstaande instructies om een disc in het station te plaatsen. 1. Druk op de open/sluit-knop. De lade van het station komt naar buiten. 2. Neem de disc uit de verpakking. Opmerking: en houd hem vast aan het gat in het midden en de buitenranden zonder het oppervlak aan te raken. 3. Leg de disc met de bedrukte kant naar boven in de lade. 4. Druk nogmaals op de open/sluit-knop of druk voorzichtig op de voorzijde van de lade. De lade gaat automatisch dicht. Discs verwijderen Tabel 3: Welke optische schijven geschikt zijn voor het optische station dat in uw computer geïnstalleerd is Volg onderstaande instructies om een disc uit het station te verwijderen. 1. Druk op de open/sluit-knop, de lade schuift naar buiten. Opmerking: Als het lampje oplicht, wordt de CD gelezen. Controleer of het lampje niet brandt voordat u op de open/sluit-knop drukt. 2. Houd de disc vast aan het gat in het midden en de buitenranden, verwijder hem uit de lade en plaats hem in het doosje. 3. Druk nogmaals op de open/sluit-knop of druk voorzichtig op de voorzijde van de lade om deze te sluiten.

60 Noodoplossing voor het verwijderen van discs Uw computer leren kennen Als de lade niet geopend kan worden met de open/sluit-knop, volg dan de onderstaande procedure: 1. Sluit de computer af. 2. Steek een metalen pennetje van ongeveer 1,2 mm dik en 100 mm lang (bijvoorbeeld een rechtgebogen paperclip) in het nooduitwerpgaatje aan de voorzijde van het optische schijfstation en druk voorzichtig tot de lade naar buiten komt. Opmerking: Gebruik geen tandenstoker of plastic staafje dat makkelijk kan breken. Als de bovenstaande procedure niet werkt, neem dan contact op met uw leverancier. 3. Houd de lade vast en trek hem voorzichtig naar buiten. 4. Verwijder de disc en plaats hem in het doosje. 5. Duw de lade weer dicht. Opnemen op CD's of DVD's Op uw computer is software geïnstalleerd voor het schrijven naar CD's en DVD's. Klik "Roxio Creator " voor meer informatie. Opmerking: Onder het geldende auteursrecht is het verboden om zonder toestemming kopieën te maken van materiaal waarop auteursrecht rust. Dit geldt voor computerprogramma's, films, radio- en TV-uitzendingen en geluidsopnames. Deze apparatuur mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt. Tips voor het branden van CD / DVD Om te vermijden dat u onbruikbare, niet-afspeelbare, incompatibele of defecte discs brandt (ook wel bekend als "coasters"), raden wij het volgende aan: Gebruik media van hoge kwaliteit. Gebreken in de media kunnen tot gebreken in uw geschreven disc leiden. Soms kunt u duidelijk zichtbare beschadigingen aan de onderkant van de media zien (op de opnamelaag onder de gedrukte kant van de disc, dus daar waar u schrijft of in het midden van een DVD±R/RW). Onder zichtbare beschadigingen vallen zaken als krassen, slijtageplekken, vlekken, aangetaste plekken, beschadigingen in het plastic, kleine gaatjes in het metalen laagje of plaatsen waar de opnamelaag ontbreekt. Raak de disc niet met u handen aan of in ieder geval niet aan de onderzijde. Pak de disc vast door uw hand over de bovenzijde te leggen, zodat u hem alleen aan de buitenste randen aanraakt. Of plaats een vinger in het middengat en uw duim aan de buitenste rand. Vingerafdrukken of vuil aan de onderzijde van de disc kunnen fouten tijdens het lezen of schrijven veroorzaken. Houd uw discs stofvrij. Bewaar ze in CD-doosjes, zorg dat de lege discs stofvrij in de verpakking worden bewaard. Bekijk voor u gaat branden de onderzijde van de disc. Indien u stof ziet, blaas dit er dan met behulp van schone, gefilterde, droge perslucht zachtjes vanaf (niet door er met de mond tegenaan te blazen). Indien u niet over schone perslucht beschikt, kunt u een stoffige disc ook voorzichtig met een schone, droge doek afnemen, maar het risico bestaat dan dat u het oppervlak bekrast of bevlekt. Wrijf discs nooit in cirkels schoon. Wij raden het over het algemeen niet aan discs zelf schoon te maken. In het uiterste geval kunt u warm water en wat zeep gebruiken, zonder het oppervlak te schrobben. Spoel de disc af met warm water en gebruik perslucht of een doek om hem droog te maken.

61 Uw computer leren kennen Bedenk vooraf wat voor soort disc u wilt maken. Wanneer u een disc wilt maken die geschikt is voor een audio CD-speler, is het niet mogelijk deze als een ROM (data) disc te formatteren. Wanneer u een DVD voor een DVD-videospeler wilt maken, kunt u deze niet formatteren als een DVD-ROM. Sluit andere programma's af, inclusief screensavers. Indien u problemen hebt met buffer underruns dient u een lagere schrijfsnelheid te kiezen. Software voor virusbescherming dient ook uitgeschakeld te worden. Gebruik voor de beste resultaten geen andere programma's terwijl u aan het branden bent. Houd uw harde schijf gedefragmenteerd. Dit is in het algemeen bevorderlijk voor de systeemsnelheid, maar nog belangrijker als u veel audio-, video- of andere multimediabestanden bewerkt. Wanneer uw harde schijf sterk gefragmenteerd is, moeten er veel secties worden doorzocht om elk bestand te kunnen lezen en schrijven. Dit zal de overdrachtssnelheid van gegevens van en naar de harde schijf vertragen en kan buffer underruns veroorzaken terwijl u brandt. Beschrijf over het algemeen niet meer dan 75 tot 80% van uw harde schijf. De harde schijf wordt van buiten naar binnen beschreven, dit in tegenstelling tot CD's en DVD's. Dit is zo omdat de overdrachtssnelheid aan de buitenkant hoger is door een grotere omtrek (een hogere lineaire snelheid bij een bepaalde omwentelingssnelheid). Uw harde schijf is dus langzamer wanneer hij bijna vol is dan wanneer hij zo goed als leeg is. Bovendien zal een defragmentatieprogramma niet goed, of helemaal niet werken wanneer uw harde schijf te vol is, aangezien dit programma ruimte nodig heeft om informatie tijdelijk op te slaan. Hoewel het opnemen met hoge snelheid tijd bespaart en meestal resulteert in goede discs, zal het opnemen bij een lagere snelheid de meeste kans geven op grotere kwaliteit met minder fouten. Wanneer u problemen verwacht of veel tijd hebt om te branden, vertraag dan de brandsnelheid tot 4x, 2x of 1x. Gebruik een CD-marker om op de bovenkant van uw recordable discs te schrijven. Gebruik nooit een balpen of roller balpen. Dit soort pennen kan de opnamelaag, die zich vlak onder de gedrukte bovenlaag bevindt, beschadigen. Laat geen sessies open. Tenzij u gegevens in meerdere sessies op een recordable disc opslaat(dus multi-session opname gebruikt), dient u de disc af te sluiten (finalise). Dit zorgt ervoor dat uw brandsoftware aan het einde van de sessie een lead-out kan schrijven. Dit is nodig voor de compatibiliteit met audio CD-spelers. Let erop dat sommige type spelers, voornamelijk DVD-videospelers, sommige typen recordable discs niet kunnen afspelen. DVD's afspelen Op uw computer is software geïnstalleerd voor het schrijven naar DVD's. Klik "Cyberlink PowerDVD TM " voor meer informatie. Opmerking: Wij raden u af de DVD-speler te gebruiken terwijl andere programma's actief zijn. De prestaties van de speler kunnen anders nadelig worden beïnvloed, waardoor de weergavekwaliteit vermindert. Als u een DVD in de speler plaatst, kan het even duren voordat deze wordt herkend en gestart. Wacht dus een paar seconden wanneer u een DVD start. Regiocode Regiocodes zorgen ervoor dat een DVD-titel niet kan worden afgespeeld in een regio waar dit nog niet is toegestaan. Zo kunnen films in een bepaalde regio op DVD worden uitgebracht, terwijl ze in een andere

62 Uw computer leren kennen regio nog in de bioscoop te zien zijn. De regiocode op uw DVD's moet overeenstemmen met de code op uw DVD-speler. De code voor Europese landen is 2. Als u in een andere regio een DVD koopt, zal deze niet op uw systeem kunnen worden afgespeeld. Schijven met codes voor andere regio's kunt u vinden onder de afdeling 'import' in winkels die DVD's verkopen of in het buitenland. De regiocode moet zichtbaar zijn op de achterkant van het DVD-hoesje. Hier is een kleine wereldkaart afgebeeld met daarboven een cijfer: de regiocode. Vraag het winkelpersoneel om informatie als u de code niet kunt vinden. Algemene informatie over optische discs (CD's, DVD's, CD- R's, CD-RW's enzovoort) Onderhoud optische discs Houd u aan de volgende regels bij het gebruik van optische discs. Laat de disc niet vallen. De disc niet buigen of er iets op plaatsen. Raak de niet-bedrukte zijde niet met uw vingers aan. Raak alleen de buitenste en binnenste rand van de disc aan. Maak een verontreinigde disc met een zachte doek schoon. Veeg vanuit het midden naar de buitenrand van de disc. Let op: Gebruik geen wasbenzine, terpentine, reinigingsmiddel voor grammofoonplaten, antistatisch middel of andere chemicaliën om een disc te reinigen. Chemicaliën en schoonmaakmiddelen kunnen een disc beschadigen. Vermijd krassen en vlekken op de niet-bedrukte kant van de disc. Deze kant van de disc bevat de gegevens. Schrijf niet op de disc en plak er geen etiketten op. Schrijf nooit met een balpen op het oppervlak van de disc. Bescherm de disc tegen sigarettenrook. Stel een disc niet bloot aan hoge temperaturen en vochtige ruimtes. Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht. Bewaar de discs in CD-doosjes om stof, krassen, verbuiging en andere beschadigingen te voorkomen. Reinigen van een optische disc Een stoffige disc of lade kunnen er de oorzaak van zijn dat de disc niet goed kan worden gelezen. Volg onderstaande procedure om de lade en de disc regelmatig te reinigen: 1. Druk op de open/sluit-knop van het optische station. De lade schuift naar buiten. 2. Houd de disc voorzichtig vast en haal hem uit de lade. Opmerking: Raak de niet-bedrukte zijde nooit met uw vingers aan.

63 Uw computer leren kennen 3. Veeg de lade schoon met een droge, zachte doek. Let op: Veeg de lens van het optisch schijfstation niet schoon. Dit kan de lens beschadigen, waardoor het schijfstation niet meer goed werkt. 4. Druk op de open/sluit-knop of druk voorzichtig op de voorzijde van de lade om deze te sluiten. 5. Veeg de niet-bedrukte kant van de disc schoon met een droge, zachte doek. Let op: Reinig een CD vanuit het midden naar de rand van de CD. Gebruik alleen een optische disc reiniger indien noodzakelijk. Het reinigen van een disc met een reinigingsmiddel voor grammofoonplaten, wasbenzine of terpentine kan de CD beschadigen. In het ergste geval functioneert het schijfstation niet of niet goed meer als u de disc in de lade plaatst.

64 Uw computer leren kennen 4-in-1 flashgeheugenkaartlezer Uw computer leren kennen Uw computer is uitgerust met een 4-in-1 kaartlezer die de volgende typen geheugenkaarten kan lezen Memory Stick en Memory Stick PRO xd-kaart Multimediakaart SD/SDIO-geheugenkaart Al deze geheugenkaarten worden gebruikt door uiteenlopende soorten digitale camera s, PDA's, MP3-spelers en mobiele telefoons. De kaarten kunnen als 'overbruggingsmedia' worden gebruikt voor het overdragen van bestanden (muziek, afbeeldingen, presentaties, gegevens etc.) tussen de computer en andere apparatuur. Geheugenkaart plaatsen en verwijderen 1. Plaats de kaart met de connector naar de poort en de connectors naar beneden gericht. Afbeelding 16: Geheugenkaart plaatsen 2. Schuif de kaart voorzichtig in de poort. Als u de kaart niet eenvoudig kunt plaatsen, probeer het dan opnieuw en houd de kaart in een iets gewijzigde positie. Opmerking: Afhankelijk van de kaart die u gebruikt, steekt de laatste 3 tot 8 mm van de kaart uit. 3. Indien de kaart bestanden bevat, kan het Windows Auto Play-venster verschijnen (afhankelijk van de inhoud van de kaart) en vragen of u een programma wilt gebruiken dat toegang tot de inhoud van de kaart verschaft. Selecteer een van de opties of klik op Cancel (Annuleren). Als de kaart geen of onbekende bestanden bevat, verschijnt er een venster met de inhoud van de kaart. Opmerking: Als u op een later tijdstip toegang tot de inhoud van de kaart wilt krijgen gaat u in Windows XP naar Verwisselbare schijf in het venster Deze computer en in Windows Vista naar het venster Computer. 4. Als u klaar bent met de kaart, kunt u deze verwijderen door hem voorzichtig uit de poort te trekken.

65 Uw computer leren kennen Let op: Voordat u de kaart verwijdert, moet u ervoor zorgen de inhoud van de kaart door geen enkel programma wordt gebruikt. Een programma dat probeert om een verwijderde kaart te gebruiken, kan fouten op uw computer veroorzaken. Let op: Verwijder de geheugenkaarten altijd als u de computer gaat verplaatsen.

66 Uw computer leren kennen Express-kaart Uw computer leren kennen U kunt hardwarecapaciteiten zoals geheugen, draadloze en bekabelde communicatiekaarten en beveiligingsapparaten toevoegen door deze modules in deze sleuf te plaatsen. De sleuf ondersteunt twee typen kaarten: Express-kaart/34 (34 mm breed) en Express-kaart/54 (54 mm breed, L-vormig). De connector heeft bij beide typen dezelfde breedte (34 mm). Standaardkaarten zijn 75 mm lang (10,6 mm korter dan CardBus) en 5 mm dik. Secties die uitsteken buiten het gebied waar het standaardformaat geldt, bijvoorbeeld antennes, aansluitingen en dergelijke, kunnen dikker zijn. Een Express-kaart plaatsen 1. Plaats de kaart zo dat de connector naar de sleuf is gericht en de pijl of het label op de kaart aan de bovenzijde zichtbaar is. Afbeelding 17: Een Express-Kaart plaatsen 2. Schuif de kaart in de sleuf en druk stevig door tot deze volledig in de connector steekt. 3. De meeste Express-kaarten worden automatisch gedetecteerd en het juiste stuurprogramma wordt geïnstalleerd. Het systeem kan de stuurprogramma's van de fabrikant vereisen. Plaats in dat geval de cd die bij de Express-kaart is geleverd in het cd-romstation. De computer geeft twee pieptonen om aan te geven dat de installatie geslaagd is. Een Express-kaart verwijderen Druk op de kaart om deze uit te werpen. Opmerking: De Express-kaarttechnologie is zo ontworpen dat gebruikers modules altijd kunnen installeren en verwijderen zonder dat ze het systeem hoeven uit te schakelen (Hot-Plugfunctionaliteit).

67 Uw computer leren kennen esata-apparaten Uw computer leren kennen SATA was oorspronkelijk bedoeld als een interne of in-de-systeemkast interfacetechnologie om interne computeropslagapparatuur hogere prestaties en nieuwe functies te bieden. De ontwikkelaars realiseerden zich echter al snel dat de vernieuwende interface zonder vermindering van de betrouwbaarheid ook voor externe computerapparatuur kon worden gebruikt, waardoor externe opslagapparatuur dezelfde prestaties en functies kon bieden en geen USB- of 1394-interfaces meer hoefden te worden gebruikt. Dankzij deze technologie, die 'externe SATA' of 'esata' wordt genoemd, kan de klant nu afgeschermde kabels met een maximumlengte van 2 meter aan de buitenkant van de systeemkast gebruiken om te profiteren van de opslagvoordelen die de SATA-interface biedt. Belangrijkste voordelen van esata: Maximaal 6 keer sneller dan de bestaande externe opslagoplossingen (USB 2.0 en 1394) Stevige en gebruikersvriendelijke externe aansluiting Hoge prestaties, goedkope opslaguitbreiding Afgeschermde kabels (maximumlengte van 2 meter) en aansluitingen Opmerking: Lees de instructies bij het esata-apparaat. Als deze instructies de informatie in dit onderwerp tegenspreken, volgt u de instructies bij het apparaat. 1. Als uw esata-apparaat een netsnoer bevat, sluit u het apparaat aan op een stopcontact en schakelt u het in voordat u het aansluit op de computer. 2. Als het esata apparaat geen vaste esata-kabel heeft, sluit u zelf één uiteinde van een esata-kabel aan op de esata-poort van het apparaat. 3. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de esata-poort van uw computer. Afbeelding 18: Connecting an esata device Als Windows in staat is een apparaatstuurprogramma automatisch te installeren, wordt u ervan op de hoogte gebracht dat het apparaat klaar is voor gebruik. Als dat niet zo is, vraagt Windows u een schijf met het stuurprogramma voor het apparaat te plaatsen. 4. Als de installatie is voltooid, raadpleegt u de documentatie bij het apparaat en controleert u of er nog software die bij het apparaat is geleverd, moet worden geïnstalleerd.

68 Apparaten aansluiten en loskoppelen Uw computer leren kennen Opmerking: esata-apparaten kunnen hot-swapping of hot-plugging ondersteunen, zodat u niet eerst uw systeem hoeft uit te schakelen voordat u esata-apparaten aansluit of verwijdert. De eerste keer dat u een apparaat via een esata-poort aansluit, installeert Windows automatisch een stuurprogramma voor dat apparaat. Nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd, kunt u het apparaat loskoppelen en aansluiten zonder dat u verdere stappen hoeft uit te voeren. Als u gegevensopslagapparaten zoals externe harde schijven loskoppelt, moet u controleren of alle informatie op het apparaat is opgeslagen voordat u het loskoppelt. Als het apparaat voorzien is van een activiteitslampje, koppelt u het pas los een paar seconden nadat het lampje is uitgegaan. Als u het pictogram Hardware veilig verwijderen ziet in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk, kunt u hiermee nagaan of alle de bewerkingen van alle apparaten zijn voltooid, zodat ze veilig kunnen worden verwijderd. 1. Klik op het pictogram Hardware veilig verwijderen. Er wordt een lijst met apparaten weergegeven. Afbeelding 19: Pictogram Hardware veilig verwijderen (Windows Vista) 2. Kies in het venster Hardware veilig verwijderen het apparaat dat u wilt verwijderen en klik op de knop Stop. 3. Klik indien gevraagd ter bevestiging op OK. 4. Maak de connector los van de esata-poort. Trek aan de connector, niet aan de kabel.

69 Uw computer leren kennen Audio Uw computer leren kennen Het systeem kan voorzien zijn van de volgende ingebouwde geluidspoorten waarmee u geluid kunt opnemen en afspelen. Lijnuitgang of hoofdtelefoonpoort Maakt het mogelijk luidsprekers met een eigen voeding of een stereohoofdtelefoon aan te sluiten. Opmerking: Mogelijk worden de ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld als externe luidsprekers worden aangesloten. Lijningang Hiermee kunt u een ander audiosysteem, bijvoorbeeld een stereosysteem of MP3-speler, als ingangsbron gebruiken. Gebruik een kabel om de lijnuitgangspoort op het andere audiosysteem aan te sluiten voor opnemen of afspelen. Microfooningang Hier kunt u een externe microfoon voor mono-opnames of versterking via de computer aansluiten. Opmerking: Mogelijk wordt de ingebouwde microfoon uitgeschakeld als een externe microfoon wordt aangesloten. Audioconnectors op uw computer Raadpleeg "Voorzijde systeem". Volume aanpassen U kunt het afspeelvolume als volgt aanpassen: via de volumeregelaar in het menu Accessoires of op de taakbalk via de volumeregeling van de externe luidsprekers (indien van toepassing)

70 Uw computer leren kennen Port Replicator (optie) Uw computer leren kennen De port replicator dupliceert sommige computerpoorten en voegt doorgaans extra poorten toe. Op die wijze blijven de randapparaten op kantoor aangesloten op de port replicator terwijl u onderweg bent. Bij terugkomst hoeft u dan niet steeds opnieuw alle randapparaten op uw computer aan te sluiten. Let op: Dit accessoire mag alleen worden aangesloten op een computer die voldoet aan de Europese normen voor productveiligheid EN60950 of IEC950. Alle NEC computers voldoen volledig aan deze normen. Port Replicator-functies Afbeelding 20: Port replicator LAN-poort (A) - Voor aansluiting van uw notebook op een LAN. VGA-poort (B) - Op deze 15-polige connector kunt u een externe monitor op uw notebook aansluiten. Lijnuitgang (C) - Voor aansluiting van een stereo-hoofdtelefoon of externe luidsprekers. DVI-poort (D) - Voor aansluiting van digitale beeldschermen zoals een flatscreen of een digitale projector op uw notebook. Opmerking: De DVI-poort werkt niet met uw systeem. Seriële poort (E) - Voor aansluiting van seriële apparatuur op uw notebook zoals een barcodelezer of een digitale camera. Parallelle poort (F) - Voor aansluiting van parallelle apparatuur op uw notebook zoals een printer. Externe PS/2-toetsenbordpoort (G) - Voor aansluiting van een PS/2-toetsenbord. Externe PS/2-muispoort (G) - Voor aansluiting van een PS/2-muis. Opmerking: Wanneer een PS/2-muis op de port replicator wordt aangesloten, wordt het interne touchpad uitgeschakeld. Netvoedingspoort (I) - Voor aansluiting van de netadapter van de port replicator.

71 Uw computer leren kennen Beveiligingskabelsleuf (J) - Voor bevestiging van een anti-diefstalvoorziening op uw port replicator. USB-poorten x4 (K & L) - Voor aansluiting van USB-apparatuur zoals een scanner of een digitale camera op uw systeem. Port replicator aansluiten Volg onderstaande stappen om de port replicator op uw notebook aan te sluiten. 1. Sluit de kabel van de port replicator aan op de port replicator-connector op uw systeem. 2. Sluit de meegeleverde netadapter aan op de netvoedingspoort van de port replicator. 3. De nieuwe hardware wordt automatisch door het systeem gedetecteerd.

72 Introductie van besturingssysteem Microsoft Windows -besturingssystemen Software en hulpprogramma's Software en hulpprogramma's Met de Microsoft Windows -besturingssystemen kunt u toepassingen uitvoeren, door uw bestandsstructuur navigeren en uw notebook gebruiken. Elk besturingssysteem heeft zijn eigen vormgeving en hulpmiddelen voor een gebruiksvriendelijke grafische interface. "Microsoft Windows Vista besturingssysteem" Besturingssysteem FreeDos TM FreeDos TM wil een 100% MS-DOS-compatibel besturingssysteem zijn. FreeDOS is uitgegeven onder de GNU General Public License. De GNU-licentie van de Free Software Foundation betekent dat u toegang hebt tot de broncode van alle FreeDOS-programma's. Zie de website voor meer informatie over FreeDOS.

73 Introductie van besturingssysteem Microsoft Windows -besturingssystemen Software en hulpprogramma's Software en hulpprogramma's Met de Microsoft Windows -besturingssystemen kunt u toepassingen uitvoeren, door uw bestandsstructuur navigeren en uw notebook gebruiken. Elk besturingssysteem heeft zijn eigen vormgeving en hulpmiddelen voor een gebruiksvriendelijke grafische interface. "Microsoft Windows Vista besturingssysteem" Besturingssysteem FreeDos TM FreeDos TM wil een 100% MS-DOS-compatibel besturingssysteem zijn. FreeDOS is uitgegeven onder de GNU General Public License. De GNU-licentie van de Free Software Foundation betekent dat u toegang hebt tot de broncode van alle FreeDOS-programma's. Zie de website voor meer informatie over FreeDOS.

74 Software en hulpprogramma's Microsoft Windows Vista besturingssysteem Software en hulpprogramma's Net zoals eerdere versies omvat Windows Vista een bureaublad met pictogrammen, een taakbalk voor snelle toegang tot bepaalde systeemfuncties, een menu Start voor snelle toegang tot alle toepassingen en krachtige systeemhulpprogramma's, en dat alles met een nieuw ontwerp en een vernieuwde indeling. Windows Vista omvat tevens een aantal geheel nieuwe functies die ontworpen zijn om uw computergebruik nog gemakkelijker, sneller, plezieriger en efficiënter te maken. Deze nieuwe functies zijn: Beveiligingsfuncties - Windows Vista a brengt een heel scala aan beveiligingshulpprogramma's, waaronder Windows Firewall (een krachtige firewall), Windows Defender (een antispywareprogramma) en nieuwe functies voor Internet Explorer (zie het betreffende gedeelte voor meer informatie over "Microsoft Internet Explorer (Windows Vista)"). Let op: Windows Defender is een antispywareprogramma en geen antivirusprogramma. Het beveiligt uw computer NIET tegen virussen. We raden u ten zeerste aan een antivirusprogramma te gebruiken. Betrouwbaarheidsfuncties - Windows Vista maakt het u gemakkelijker om uw gegevens en computer te vrijwaren van gebruikersfouten en hardwarefouten met verschillende beveiligingsniveaus en hulpprogramma's die u kunt terugvinden in het configuratiescherm Back-up. Organisatiefuncties - Windows Vista biedt verbeterde functies voor zoeken en ordenen vanaf het bureaublad waarmee u de bestanden op uw computer gemakkelijker kunt indelen en terugvinden. Het beste voorbeeld hiervan is de nieuwe functie Direct zoeken die bijna overal in Windows Vista beschikbaar is. Dit is een verbeterde zoekfunctie waarmee u snel kunt vinden wat u zoekt op uw computer. Aanpassingsfuncties - Maak uw computeromgeving fraaier en handiger met functies en gadgets om Windows Vista aan te passen. Verken bijvoorbeeld de nieuwe Sidebar van Vista, een venster aan de zijkant van het Windows Vista-bureaublad waarin gadgets (bijvoorbeeld het weeroverzicht, een rekenmachine en een sticky note) altijd overzichtelijk geordend en snel beschikbaar zijn. U kunt een rondleiding door deze en andere functies maken op de Windows Vista Opmerking: Voor meer informatie over een bepaalde functie kunt u de online Help van Windows Vista raadplegen. Hiertoe klikt u op Start en selecteert u Help en ondersteuning. Taakbalkpictogrammen In de taakbalk van Windows Vista wordt een aantal pictogrammen weergegeven. Plaats de cursor boven een pictogram om de functie weer te geven, rechtsklik op het pictogram om de menuopties weer te geven of dubbelklik om de toepassing te starten.

75 Software en hulpprogramma's De taakbalk heeft twee pictogramgebieden:: A: Het snelstartgebied, de linkerkant van de taakbalk, kan verborgen of actief zijn. B: Het systeemvak, de rechterkant van de taakbalk, kan gemakkelijk worden geconfigureerd, bijvoorbeeld om pictogrammen die niet vaak worden gebruikt te verbergen. Sommige apparaten of programma's plaatsen een klein pictogram in dit gebied, zodat u snel instellingen of de status kunt aanpassen en beheren (voorbeelden hiervan zijn virusscanners, printers en computerkaarten). U kunt de taakbalk aan uw wensen aanpassen. Lees hier meer over in "Tips voor het gebruik van Microsoft Windows Vista". Opmerking: Al naar gelang de versie van Windows Vista op uw notebook en afhankelijk van het gegeven of u programma's hebt geïnstalleerd of uitgeschakeld, kunnen de hier beschreven pictogrammen enigszins afwijken en/of kunnen andere pictogrammen aanwezig zijn. Menu Start Het menu Start heeft een hele nieuwe vormgeving en is efficiënter en overzichtelijker. In het menu Start is nu een vak Direct zoeken opgenomen waarmee u kunt zoeken naar een specifiek bestand, een toepassing of een internetfavoriet. Terwijl u typt, zoekt Windows Vista direct naar bestanden en toepassingen, metagegevens en de volledige tekst van alle bestanden. De resultaten worden ingedeeld naar type weergegeven. U hebt via het menu Start toegang tot de geïnstalleerde software en andere Windows-programma's door Alle programma's te selecteren Energiebeheer U kunt via Windows de energie-instellingen van het systeem beheren. U kunt zo bijvoorbeeld de tijd instellen waarna de computer automatisch de slaapstand activeert. Als u meer wilt weten over energiebeheer, gaat u naar "Energiebeheer (Windows Vista)".

76 Software en hulpprogramma s Tips voor het gebruik van Microsoft Windows Vista Software en hulpprogramma s In dit gedeelte vindt u tal van tips voor een optimaal gebruik van het besturingssysteem Microsoft Windows Vista. Opmerking: Als u bekend bent met eerdere versies van Microsoft Windows, raden wij u aan de nieuwe functies die specifiek zijn voor Windows Vista te bekijken. Daarvoor klikt u op Start, Help en ondersteuning en kiest u het onderwerp Nieuw. De instelling voor AutoPlay wijzigen Mogelijk is uw systeem zodanig geconfigureerd dat een optische schijf automatisch wordt afgespeeld zodra deze in het optische station wordt geplaatst. In Windows Vista is het gebruik van deze functie bijzonder gemakkelijk gemaakt doordat u specifieke typen optische schijven (muziek, gemengde inhoud, leeg) kunt koppelen aan een bepaald programma. Gebruik het onderstaande voorbeeld om uw systeem zodanig te configureren dat een muziek-cd automatisch wordt afgespeeld door Windows Media Player zodra de CD in het optische station wordt geplaatst: 1. Klik op Start en Configuratiescherm, en klik in Hardware en geluid op Automatisch afspelen. 2. Selecteer voor elk type medium of apparaat de actie die moet worden uitgevoerd. In dit geval selecteert u voor Audio-cd de optie Audio-cd afspelen met Windows Media Player. 3. Klik op Opslaan. De schermresolutie wijzigen 1. Klik op Start en Configuratiescherm, en klik in Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen op Beeldschermresolutie aanpassen. Het venster Beeldscherminstellingen wordt geopend. 2. Stel met behulp van de aanwijzer de optie Resolutie in op de gewenste waarde. De taakbalk aanpassen De taakbalk is standaard vergrendeld. Als u het formaat of de inhoud ervan wilt wijzigen, moet u de taakbalk eerst ontgrendelen. 1. Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk. 2. Verwijder het vinkje naast de optie Taakbalk vergrendelen. U kunt de taakbalk nu naar wens aanpassen. Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en kies Werkbalken. Plaats een vinkje bij de werkbalk die u wilt toevoegen aan het taakbalkgebied.

77 Software en hulpprogramma s Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en kies Eigenschappen om de opties Taakbalk en Systeemvak te openen. Schakel op het tabblad Taakbalk het selectievakje Gelijksoortige knoppen gegroepeerd weergeven uit als u geen gebruik wilt maken van de functie waarmee sessies van een en hetzelfde programma (zoals het openen van diverse documenten in hetzelfde tekstverwerkingsprogramma) worden ondergebracht in één item op de taakbalk. Alle sessies kunnen onmiddellijk worden geopend door te klikken op de pijl rechts van het taakbalkitem. Schakel op het tabblad Taakbalk het selectievakje Werkbalk Snel starten weergeven in voor het toevoegen van snelkoppelingen naar uw favoriete toepassingen of mappen in het taakbalkgebied onmiddellijk rechts van de knop Start. Op het tabblad Systeemvak klikt u op Aanpassen om de werking van het systeemvak te wijzigen, bijvoorbeeld als u geen gebruik wilt maken van de functie waarmee zelden gebruikte pictogrammen worden verborgen. Opmerking: Als u het pictogram Volume wilt terugzetten in het systeemvak, klikt u met de rechtermuisknop op de taakbalk, ontgrendelt u deze, klikt u op Eigenschappen en schakelt u het selectievakje Volume op het tabblad Systeemvak van het venster Eigenschappen in. Het bureaublad aanpassen Als u bekend bent met eerdere versies van Windows, is het goed om te weten dat u de vertrouwde pictogrammen Documenten, Computer en Netwerk gemakkelijk kunt terugzetten op het bureaublad. 1. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige locatie op het bureaublad en klik op Aanpassen in het pop-upvenster. 2. Klik in het venster Persoonlijke instellingen op Bureaubladpictogrammen wijzigen in het linkerdeelvenster. 3. In het venster Instellingen voor bureaubladpictogrammen geeft u aan welke pictogrammen u op het bureaublad wilt weergeven. 4. Klik op Toepassen en OK om het venster te sluiten. Wachtwoorden gebruiken Voor het instellen van wachtwoorden moet u eerst gebruikersaccounts instellen. Aan iedere gebruiker kan een uniek wachtwoord, of helemaal geen wachtwoord, worden toegewezen. 1. Klik op Start en Configuratiescherm, en klik in Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht op Gebruikersaccounts toevoegen of verwijderen. 2. Klik op Nieuwe account maken. 3. Typ een naam voor de account. 4. Kies het accounttype: Standaardgebruiker - Standaardgebruikers kunnen de meeste software gebruiken en systeeminstellingen wijzigen die niet van invloed zijn op andere gebruikers of de beveiliging van de computer. Administrator - Administrators hebben volledige toegang tot de computer en kunnen alle gewenste wijzigingen aanbrengen. Om de computer veiliger te maken, worden administrators

78 Software en hulpprogramma s naar hun wachtwoord of bevestiging gevraagd voordat ze wijzigingen aanbrengen die van invloed zijn op andere gebruikers. 5. Klik op Account maken. 6. Klik op de account die u zojuist hebt gemaakt en klik vervolgens op Wachtwoord maken. 7. Volg de aanwijzingen op het scherm en klik na afloop op Wachtwoord maken. U moet nu dit wachtwoord opgeven elke keer dat u zich aanmeldt bij Windows. Ga als volgt te werk om ervoor te zorgen dat naar dit wachtwoord wordt gevraagd wanneer u het systeem uit de Standby-modus haalt: 1. Klik achtereenvolgens op Start, Configuratiescherm en Prestaties en onderhoud. 2. Klik in Energiebeheer op Een wachtwoord voor ontwaken vereisen. 3. Schakel in het venster Systeeminstellingen de optie Wachtwoord verplicht in. (Als deze optie grijs wordt weergegeven, moet u wellicht op Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn klikken.) 4. Klik op Wijzigingen opslaan. U kunt het Configuratiescherm nu sluiten. Ga als volgt te werk om ervoor te zorgen dat naar dit wachtwoord wordt gevraagd wanneer u het systeem activeert vanuit de schermbeveiliging: 1. Klik achtereenvolgens op Start, Configuratiescherm en Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen. 2. Klik op Schermbeveiliging wijzigen. 3. Schakel in het venster Instellingen voor schermbeveiliging de optie Aanmeldingsscherm weergeven bij hervatten in. 4. Klik op Toepassen en OK. U kunt het Configuratiescherm nu sluiten. Ouderlijk toezicht Windows Vista is voorzien van een verbeterde functie voor ouderlijk toezicht waarmee ouders kunnen bepalen welke computergames hun kinderen mogen spelen en welke toepassingen en websites zij kunnen gebruiken. Het is ook mogelijk om specifieke tijden in te stellen waarop kinderen de computer mogen gebruiken. U opent het onderdeel Ouderlijk toezicht door te klikken op Start en Configuratiescherm, en in Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht te klikken op Ouderlijk toezicht voor elke gebruiker instellen te selecteren. Hier kunt u de instellingen voor het profiel van ieder kind bepalen aan de hand van de leeftijd en interesses van het kind. Dit zijn de vijf soorten beperkingen die u kunt instellen: Tijdslimieten voor het gebruik van de computer: u kunt uw kinderen bijvoorbeeld alleen toegang geven tot de computer van tot uur tijdens schooldagen en van tot uur tijdens weekenddagen.

79 Software en hulpprogramma s Computergames: u kunt bepalen welke computergames uw kinderen mogen spelen door games te beperken op basis van inhoud, titel of de leeftijdscategorie die door een onafhankelijke instantie is ingesteld. Toepassingen: u kunt uw kinderen toegang weigeren of toestaan tot elk willekeurig programma op de computer. Websites: u kunt voor uw kinderen beperkingen instellen voor toegang tot specifieke webpaginas,downloads,enzovoort.' Activiteitenrapporten: u kunt gedetailleerde rapporten van het computergebruik van uw kinderen opvragen en bekijken. De computer uitschakelen Wanneer u de computer niet gebruikt, kunt u kiezen uit verschillende acties. U kunt deze acties kiezen door eerst op Start en vervolgens op de pijl rechts van de vergrendelingsknop te klikken. De keuzemogelijkheden zijn: Slaapstand, zie "Slaapstand". Sluimerstand, zie "Sluimerstand". Uitschakelen Zie "Energiebeheer (Windows Vista)" voor meer informatie. Windows Vista Mobiliteitscentrum Windows Vista Mobiliteitscentrum is een centrale plaats waar u snel een aantal essentiële instellingen van uw notebookcomputer kunt weergeven en aanpassen. U opent Windows Vista Mobiliteitscentrum door achtereenvolgens op Start Mobile PC en Mobiliteitscentrum te klikken., Configuratiescherm,

80 Software en hulpprogramma s Afbeelding 21: Windows Vista Mobiliteitscentrum Opmerking: Klik op het pictogram van een functie om extra aanpassingen uit te voeren.

81 Energiebeheer (Windows Vista) Energiebeheer in Windows Software en hulpprogramma s Vista Software en hulpprogramma s In Windows Vista worden de meeste instellingen voor energiebeheer beheerd via Eigenschappen voor Energiebeheer van Windows en niet via het hulpprogramma BIOS Setup, tenzij anders aangegeven. Bij energiebeheer wordt altijd een balans gezocht tussen systeemprestaties en energiebesparing. Afhankelijk van uw gewoonten of behoeften wenst u wellicht hoge prestaties en een kleine energiebesparing, of omgekeerd. U opent Energiebeheer van Windows door op Start Systeem en onderhoud op Energiebeheer te klikken. In Windows Vista kunt u de volgende opties voor energiebeheer definiëren: Het gedrag van de aan/uit-knop Het gedrag van het sluiten van het deksel en Configuratiescherm te klikken, en in De schema-instellingen wijzigen: wanneer het beeldscherm wordt uitgeschakeld wanneer de slaapstand van de computer wordt ingeschakeld. Zie "Energiebeheerniveau in Windows Vista" de helderheid van het beeldscherm Een energiebeheerschema maken als de vooraf gedefinieerde instellingen niet geschikt zijn voor u. Energiebeheerniveau in Windows Vista In Windows Vista kunt u het energiebeheerniveau definiëren. Dit niveau wordt automatisch (op basis van de standaardinstellingen van het systeem) ingesteld. U opent de energiebeheerstanden van Windows Vista door op Start en Configuratiescherm te klikken, en in Systeem en onderhoud op Energiebeheer, De schema-instellingen wijzigen en Geavanceerde energie-instellingen wijzigen, Slaapstand te klikken. Het energiebeheerniveau van Windows Vista komt overeen met: Slaapstand Beheert energie door uw huidige werkomgeving in het geheugen op te slaan en de meeste systeemapparaten uit te schakelen. Gebruik de slaapstand wanneer u de computer een paar minuten niet gaat gebruiken. Sluimerstand Ook wel Save-To-Disk (STD) of Save-To-File (STF) genoemd, beheert energie door de huidige werkomgeving op te slaan in een gebied op de harde schijf voordat het systeem wordt uitgeschakeld. Hiermee wordt de meeste energie bespaard. Gebruik de sluimerstand wanneer u weet dat u de computer een tijdje niet gaat gebruiken.

82 Software en hulpprogramma s Hybride slaapstand Deze energiebeheeroptie biedt u het beste van zowel de slaapstand als de sluimerstand. Documenten, toepassingen en gegevens worden zowel op de harde schijf als in het geheugen opgeslagen, zodat dezelfde hoeveelheid energie wordt bespaard als in de sluimerstand, maar u even snel als in de slaapstand weer verder kunt werken. Opmerking: Als een stroomonderbreking optreedt, wordt uw werk vanaf de harde schijf hersteld als de optie Hybride slaapstand of Sluimerstand was ingeschakeld. Als de optie Slaapstand echter was ingeschakeld, gaat uw werk verloren.

83 Wave Embassy Trust Suite installeren Software en hulpprogramma s Met ETS (Embassy Trust Suite) kunt u zowel de toegang tot uw computer als de opgeslagen informatie beveiligen met behulp van de TPM-beveiligingschip (Trusted Platform Module). Een Windows-wachtwoord instellen Software en hulpprogramma s Voordat u de software installeert, moet u een Windows -wachtwoord instellen als u dit nog niet hebt gedaan tijdens de installatie van Windows. Raadpleeg de online Help van uw Windows - besturingssysteem voor informatie over hoe u een wachtwoord instelt. De TPM-beveiligingschip inschakelen Voordat u deze procedure uitvoert, moet u controleren of de TPM-beveiligingschip (Trusted Platform Module) is ingeschakeld. Controleer deze parameter in het BIOS. Raadpleeg "Setup-programma" voor de procedure. Beveiliging instellen In ETS kunt u de beveiliging van uw computer via de volgende procedure instellen: Stap 1: Gebruiksrechtovereenkomst 1. Start ETS door op Start > Alle programmas' > Beveiliging door Wave Systems > Wizard Beveiliging instellen te klikken. Afbeelding 22: Gebruiksrechtovereenkomst Embassy Trust Suite

84 Software en hulpprogramma s Lees de gebruiksrechtovereenkomst en klik op Ik ga akkoord. Wacht tot de Wizard Beveiliging instellen van Embassy is geopend. Stap 2: Het eigenaarswachtwoord initialiseren U initialiseert het eigenaarswachtwoord door het gewenste wachtwoord tweemaal in de overeenkomstige tekstvakken te typen en op Volgende te klikken. Opmerking: Het TPM-hoofdwachtwoord is vereist voor bepaalde geavanceerde TPM-functies. Raadpleeg "Wachtwoordprocedures" voor meer informatie over wachtwoorden. Stap 3: Vingerafdrukken & beveiligde aanmelding initialiseren Als u vingerafdrukken en beveiligde aanmelding wilt initialiseren, kunt u desgewenst vingerafdrukken inschrijven. Het is raadzaam om deze optie te selecteren en op Volgende te klikken. 1. De wizard Vingerafdruk inschrijven wordt geopend. Geef uw Windows-wachtwoord op en klik op Volgende. 2. Klik in het venster Vinger selecteren om in te schrijven op de vinger waarvan u de afdruk wilt inschrijven. 3. Druk met de vinger die u in de vorige stap hebt geselecteerd op de vingerafdrukscanner. Scan uw vinger driemaal. 4. Wanneer de actie is geslaagd, kunt u desgewenst een andere vinger inschrijven. Klik op Andere vinger inschrijven om de vorige procedure te herhalen. Als u geen andere vinger wilt inschrijven, klikt u op Voltooien. Opmerking: Het is raadzaam om ten minste twee vingers in te schrijven. Stap 4: Hoofdwachtwoord initialiseren U initialiseert het hoofdwachtwoord door het gewenste wachtwoord tweemaal in de overeenkomstige tekstvakken te typen en op Volgende te klikken. Opmerking: Het hoofdwachtwoord wordt gevraagd wanneer voor beveiligde bewerkingen verificatie van de gebruiker is vereist, zoals bij het maken van een kluis. Raadpleeg "Wachtwoordprocedures" voor meer informatie over wachtwoorden. Stap 5: Optionele toepassingen initialiseren Document Manager configureren om bestands- en mapversleuteling in te stellen 1. Klik op Document Manager instellen. 2. Als dit de eerste keer is dat u het programma start, is het raadzaam om op Nieuw te klikken om een nieuwe kluis te maken.

85 Software en hulpprogramma s 3. Geef het TPM-hoofdwachtwoord op voor verificatie of plaats de ingeschreven vinger op de scanner. 4. Er wordt een nieuwe Document Manager-kluis voor u gemaakt met de standaardnaam My Vault (Mijn kluis). Bovendien wordt een virtueel station aan de kluis gekoppeld. In deze kluis kunt u vertrouwelijke bestanden opslaan. Alle bestanden in de kluis zijn versleuteld. Bestanden/mappen kunnen rechtstreeks naar de kluis worden gesleept voor versleuteling. Wanneer bestanden/mappen uit de kluis worden gesleept, worden ze automatisch gedecodeerd. U kunt de kluis via Microsoft Windows Verkenner openen omdat de kluis al aan een virtueel station is gekoppeld. In dit voorbeeld is station Z: de kluis.

86 Software en hulpprogramma s Aangezien een stationsaanduiding aan het virtuele station is gekoppeld, kunt u versleutelde documenten vanuit een willekeurige toepassing opslaan en/of openen met behulp van de standaard Microsoft Windows-opdrachten Opslaan, Opslaan als en Openen. U kunt ook een bestand naar de kluis verplaatsen door met de rechtermuisknop op het bestand te klikken en Verplaatsen naar kluis te kiezen. Private Information Manager instellen Private Information Manager bewaart persoonlijke en vertrouwelijke informatie veilig op uw PC, terwijl deze informatie makkelijk toegankelijk blijft. Het maakt het beheer van wachtwoorden voor PCtoepassingen en internetbrowsen makkelijker en veiliger. 1. Klik op Private Information Manager instellen. 2. De eerste keer dat u dit programma start, helpt een wizard u bij het doorlopen van een eenvoudige procedure. Klik desgevraagd tweemaal op OK om door te gaan. 3. Klik op Nee als u een nieuwe gebruiker bent. 4. Vul het formulier Nieuwe naam opslaan in en klik op Opslaan om door te gaan. 5. Geef het TPM-hoofdwachtwoord op voor verificatie of plaats de ingeschreven vinger op de scanner.

87 Software en hulpprogramma s 6. Vul het adresformulier in en klik op Opslaan om door te gaan. 7. Klik op OK om door te gaan.

88 Software en hulpprogramma s 8. Vul uw creditcardgegevens voor online financiële transacties in. Deze stap is optioneel. Als u deze stap wilt overslaan, klikt u op Annuleren. 9. Klik op OK om uw persoonlijke gegevens in uw kluis op te slaan en geef een bestandsnaam op. 10. Selecteer het wachtwoord voor de archieven: het hoofdwachtwoord of een ander wachtwoord. Bevestig uw keuze door tweemaal het wachtwoord in te voeren. 11. Klik op OK om door te gaan. 12. Klik op OK om de configuratie te voltooien.

89 Software en hulpprogramma s 13. Het Private Information Manager-pictogram verschijnt in het systeemvak. 14. Open een browser en ga naar een website waarbij u zich moet aanmelden. Wanneer u een gebruikersnaam en een wachtwoord moet invoeren om toegang te verkrijgen tot de website, verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd of u dit URL-adres en de overeenkomstige persoonlijke aanmeldingsgegevens wilt bewaren. Klik op Opslaan om de gegevens op te slaan. 15. Sluit de browser, open een nieuw browservenster en ga naar dezelfde website. Er verschijnt een popupvenster waarin u wordt gevraagd of Private Information Manager de gebruikersnaam en het wachtwoord automatisch voor u moet invullen. Klik op Fill & Submit (Invullen en verzenden) om door te gaan. U kunt zich voortaan automatisch bij deze website aanmelden zonder dat u elke keer opnieuw uw vertrouwelijke gegevens hoeft in te voeren.

90 Software en hulpprogramma s 16. U kunt instellingen wijzigen door met de rechtermuisknop op het systeemvakpictogram van Private Information Manager te klikken en Instellingen te kiezen. In het venster Settings Properties (Instellingseigenschappen) dat verschijnt, kunt u alle gerelateerde opties wijzigen. Klik op OK om eventuele wijzigingen toe te passen. Stap 6: Samenvatting beveiligingsinstellingen Nadat u alle configuratiestappen hebt uitgevoerd, geeft het installatieprogramma een samenvatting van de beveiligingsinstellingen weer. Klik op Voltooien om de configuratieprocedure te voltooien. Opmerking: Raadpleeg de online Help van Embassy Security Center voor meer informatie over deze toepassing. U opent het Help-bestand door op Start > Alle programmas' > Security by Wave Systems > Embassy Security Center Help te klikken.

91 Software en hulpprogramma's Norton Internet Security TM Software en hulpprogramma's Voor het automatisch detecteren en blokkeren van virussen, spyware en wormen. Geavanceerde bescherming tegen phishing identificeert en blokkeert frauduleuze websites. Rootkit Protection zoekt naar en verwijdert verborgen bedreigingen in het besturingssysteem. Intelligente firewall blokkeert hackers en houdt spyware tegen waarmee onrechtmatige informatie wordt verspreid. Intrusion Prevention biedt automatisch bescherming tegen pas ontdekte beveiligingsproblemen. Netwerkbeveiliging configureert beveiligingsinstellingen bij aanmelding vanuit uw thuisadres of op openbare netwerken. Full System Scan voert een grondige controle uit om bestaande virussen, spyware en andere bedreigingen te verwijderen. Norton Protection Center is een centraal punt om globale beveiligingsinstellingen te controleren. Inclusief beveiligingsupdates en nieuwe functies die elke 90 dagen beschikbaar worden gesteld. Norton Internet Security TM installeren U installeert deze toepassing door te dubbelklikken op het pictogram van Norton Internet Security op het bureaublad. Na de installatie wordt er een pictogram op uw bureaublad geïnstalleerd waarmee u Norton Internet Security TM verder kunt configureren. Volg tijdens de installatie de instructies op het scherm om het antivirusprogramma te installeren. Als de installatie is voltooid, is het raadzaam de last minute informatie zorgvuldig te lezen. Norton Internet Security TM gebruiken Als u Norton Internet Security TM voor het eerst start, wordt u gevraagd om het antivirusprogramma aan uw persoonlijke behoeften aan te passen. Het is raadzaam uw versie van de software online te registreren en u in te schrijven voor de service voor virusupdates. Een antivirusprogramma moet regelmatig worden vernieuwd. Opmerking: Norton Internet Security TM wordt geleverd met een abonnement van 90 dagen op de service voor virusupdates. Na deze periode van 90 dagen wordt u gevraagd of u zich wilt inschrijven voor de updateservice. Wij raden u sterk aan dit te doen. Help opvragen in Norton Internet Security TM U kunt voor deze toepassing online Help opvragen door in het hoofdvenster van de toepassing onder Quick Links te klikken op Help om het helpvenster te openen. U kunt ook op F1 op het toetsenbord drukken. Ga naar de website van Symantec voor meer informatie over Norton Internet Security: U kunt ook de gebruikershandleiding bij Norton Internet Security downloaden van de Support-website van Symantec: Klik op nisr1ug.pdf om de handleiding te downloaden.

92 Software en hulpprogramma's Ga naar het desbetreffende gedeelte van "NEC Recovery Utility" in deze documentatie voor meer informatie over virussen. Norton Internet Security TM opnieuw installeren U kunt Norton Internet Security TM zonodig via SmartRestore verwijderen en opnieuw installeren. "SmartRestore (Windows Vista)" Opmerking: De beschikbaarheid van de bovengenoemde software op uw notebook is afhankelijk van het model, de configuratie en het land van aankoop en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

93 Software en hulpprogramma s Microsoft Internet Explorer (Windows Vista) Software en hulpprogramma s Met een internetverbinding en Microsoft Internet Explorer kunt u over elk mogelijk onderwerp informatie op het web vinden en bekijken, en kunt u HTML-pagina's offline weergeven. Microsoft Internet Explorer maakt het mogelijk om het World Wide Web optimaal te ervaren, of u nu op zoek bent naar nieuwe informatie of aan het surfen bent op uw favoriete websites. Met de ingebouwde IntelliSense-technologie kunt u tijd besparen bij het uitvoeren van routinematige webtaken, bijvoorbeeld door het automatisch aanvullen van webadressen en invullen van formulieren, en het automatisch detecteren van uw netwerk en verbindingsstatus. Microsoft Internet Explorer starten Als u Microsoft Internet Explorer wilt starten, klikt u op Start Microsoft Internet Explorer gebruiken en Internet Explorer. Microsoft Internet Explorer biedt de volgende functies: Afbeelding 23: Functies van Microsoft Internet Explorer -balken: A Adresbalk - hiermee kunt u rechtstreeks het webadres van de gewenste website typen, of Zoek, Ga of? gevolgd door een trefwoord, de naam van een website of een zin typen. B Vak Direct zoeken - hiermee kunt u een trefwoord of zin op internet zoeken via een of meer zoeksites. Het resultaat van de zoekactie wordt weergegeven op een nieuw tabblad (E). C Favorietencentrum - hiermee kunt u uw favoriete websites, kanalen en de geschiedenis van bezochte websites ordenen. D Knop Snelle tabbladen - deze knop verschijnt wanneer meer dan één webpagina is geopend. De knop Snelle tabbladen biedt rechtstreekse toegang tot geopende webpagina's via miniaturen of een lijst. E Browsen met tabbladen - hiermee kunt u meerdere webpagina's in één venster openen, zodat u makkelijk tussen de tabbladen kunt schakelen. U kunt tabbladen afzonderlijk of als een groep opslaan in uw Favorietencentrum(C). F Startpagina - hiermee kunt u de standaard startpagina instellen. G Kanalen - hiermee kunt u updates van uw favoriete websites, nieuws en blogs ontvangen zonder dat u ze hoeft te bezoeken. H Knop Afdrukken - hiermee kunt u een afdrukvoorbeeld van een pagina weergeven en de opmaak aanpassen aan uw voorkeuren.

94 Software en hulpprogramma s I J Knop Pagina - hiermee kunt u met webpagina's werken. U kunt ze bijvoorbeeld opslaan op uw computer of via verzenden, of gewoon de weergavegrootte van de pagina of tekst wijzigen. Knop Extra - hiermee hebt u toegang tot een menu met als belangrijkste functies het beveiligen tegen phishingpraktijken, het beheren van invoegtoepassingen, het blokkeren van pop-ups en het instellen van andere internetopties. Opmerking: u kunt ouderlijk toezicht instellen voor toegang tot internet om uw kinderen te beschermen tegen gewelddadige of pornografisch getinte websites. Ga naar "Ouderlijk toezicht" voor meer informatie over het gebruik van ouderlijk toezicht. Help-informatie in Microsoft Internet Explorer Als u de online Help wilt raadplegen, drukt u op F1, of klikt u op Help en vervolgens op Inhoudsopgave en index. Afbeelding 24: Help-informatie in Microsoft Internet Explorer Opmerking: De beschikbaarheid van de bovengenoemde functies is afhankelijk van het model, de configuratie en het land en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

95 Microsoft Office Outlook 2007 Software en hulpprogramma s Software en hulpprogramma s Software en hulpprogrammas' Het verzenden van s is een van de meest populaire computergerelateerde activiteiten. De populariteit en het belang van zijn de voorbije jaren aanzienlijk toegenomen maar hierdoor zijn ook lastige kantjes en risico s ontstaan.outlook 2007 is ontworpen om u te helpen een oplossing te zoeken voor deze uitdagingen, zodat uw ervaring zo productief en prettig mogelijk is. Outlook 2007 bevat functies die u helpen de risico s van te verminderen zonder de vele voordelen te beperken. Outlook 2007 starten Op uw computer is de client Outlook 2007 geïnstalleerd. Als u deze client wilt openen, klikt u eerst op de knop Start en vervolgens op Outlook U moet een abonnement bij een ISP hebben om verbinding te kunnen maken met internet voordat u de functies van de webbrowser kunt gebruiken. Functies van Outlook 2007 Outlook 2007 bevat functies die u helpen de lastige kantjes en risico s van tot het minimum te beperken zonder dat u het voordeel verliest in contact te kunnen blijven met andere personen. Direct zoeken Sommige van ons hebben een Postvak IN met duizenden berichten, waardoor het zoeken van een specifiek bericht een echte uitdaging is. Om u te helpen bevat Outlook 2007 een geïntegreerd vak Direct zoeken, waarmee u al uw berichten bijna onmiddellijk kunt doorzoeken zonder dat u Outlook 2007 hoeft te verlaten. Direct zoeken is niet alleen geschikt voor ; deze functie is beschikbaar in alle onderdelen van Windows Vista. En wanneer u zoekt vanuit Zoekverkenner in Windows Vista, kunt u naast berichten ook documenten en andere bestanden zoeken. Filter voor ongewenste Ongewenste (spam) is vervelend en stoort u bij het werk omdat u grote hoeveelheden nutteloze of aanstootgevende berichten moet doorworstelen om de gewenste berichten te vinden. Outlook 2007 helpt het werk te verminderen met behulp van een geïntegreerd filter dat automatisch controleert om ongewenste te identificeren en in een aparte map te plaatsen. In tegenstelling tot andere filters, waarbij u het filter moet "opleiden" voordat ongewenste correct kan worden geïdentificeerd, is Outlook 2007 automatisch en vanaf het eerste gebruik actief, zonder dat u feedback hoeft te geven. U kunt desgewenst de gevoeligheid van het filter aanpassen om meer of minder te blokkeren, afhankelijk van uw behoeften. Phishingfilter Phishing is een type van fraude ontworpen om uw identiteit te stelen. Bij phishingpogingen proberen kwaadwillige personen belangrijke persoonlijke gegevens (zoals creditcardnummers, wachtwoorden, accountgegevens en andere informatie) te verzamelen door u deze onder valse voorwendsels te ontfutselen. Phishing s lijken door een vertrouwde financiële instelling of online service te zijn verzonden. Via koppelingen in deze berichten proberen ze u naar frauduleuze websites te lokken, waar u wordt gevraagd uw persoonlijke informatie op te geven. Outlook 2007 bevat een phishingfilter dat analyseert om u te helpen bij het identificeren van deze frauduleuze koppelingen en u te beschermen tegen deze online fraude.

96 Software en hulpprogramma s Betrouwbaarheid Software en hulpprogramma s In het verleden hadden occasionele gebruikers van Microsoft Outlook Express problemen met het openen van grote gegevensbestanden met opgeslagen . Outlook 2007 is gebaseerd op volledig nieuwe technologie voor het opslaan van en is aanzienlijk betrouwbaarder, zodat u meer vertrouwen kunt hebben in uw ervaring. Helpinformatie in Outlook 2007 Wilt u meer weten over uw client? Druk gewoon op F1 in Outlook 2007 of raadpleeg de Helpinformatie die beschikbaar is via het menu Help. Opmerking: De beschikbaarheid van de bovengenoemde functie(s) op uw computer is afhankelijk van het model, de configuratie en het land van aankoop en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

97 Software en hulpprogramma's Cyberlink PowerDVD TM Software en hulpprogramma's PowerDVD biedt optimale afspeelfuncties voor video en audio op uw PC. Het programma beschikt over verschillende instelbare functies voor video en audio, die beeld en geluid van topkwaliteit leveren. PowerDVD biedt ook een aantal navigatiemiddelen voor een optimale interactieve DVD-ervaring op maat. Opmerking: Dit programma is alleen beschikbaar op systemen met een DVD-ROM-, DVD- RW- of DVD/CD-RW-speler. Cyberlink PowerDVD openen U opent PowerDVD door te klikken op Start, Alle programma's, Multimedia en Cyberlink PowerDVD. Eigenschappen van Cyberlink Power DVD Geavanceerd OSD (On Screen Display) Dubbele ondertiteling en decoder voor bijschriften Dolby hoofdtelefoontechnologie Dolby digitale decoder Digitale zoom Verschillende navigatiemiddelen Express-menu Dubbele weergavemodi voor titels op breedbeeldscherm Help-informatie opvragen in Cyberlink Power DVD U kunt voor deze toepassing online Help opvragen door te klikken op het vraagteken-pictogram rechtsonder om de helponderwerpen weer te geven. U kunt ook op F1 op het toetsenbord drukken. Het is ook mogelijk de Help-informatie van PowerDVD rechtstreeks vanuit Windows Vista te openen, zonder PowerDVD te hoeven starten, door te klikken op Start, Alle programma's, Online documentatie en PowerDVD Help File. Cyberlink PowerDVD TM opnieuw installeren U kunt Cyberlink PowerDVD TM zonodig via SmartRestore verwijderen en opnieuw installeren. "SmartRestore (Windows Vista)" Opmerking: The availability of the above mentioned feature(s) on your computer may vary according to the model, the configuration and the country where it has been purchased; it is subject to modification without any notice.

98 Software en hulpprogramma's Roxio Creator Software en hulpprogramma's Roxio Creator is de CD/DVD-writer-software die vooraf op uw systeem is geïnstalleerd. Opmerking: Deze toepassing is alleen beschikbaar op configuraties met een optisch station geschikt voor het beschrijven van media. Waarschuwing: Het is onder de geldende wetten op copyright verboden zonder voorafgaande toestemming kopieën te maken van materiaal waarop copyright rust. Dit geldt voor computerprogramma's, films, radio- en TV-uitzendingen en geluidsopnames. Deze apparatuur mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt. Roxio Creator openen U opent Roxio Media Creator door achtereenvolgens te klikken op Start, Alle programma's, Multimedia en Roxio Creator. Help-informatie opvragen in Roxio Creator Tijdens het gebruik van Roxio Creator kunt u de aanwijzer boven een knop houden om een korte beschrijving van de bijbehorende functie weer te geven. Klik op de knop Help op de werkbalk of druk op F1 op het toetsenbord om het Help-bestand te openen. U kunt ook de hulp inroepen van Roxio Creator via het menu Start, zonder dat u Roxio Creator hoeft op te starten. Klik op de Start-knop, Alle programma's, Online documentation en Creator. Roxio Creator opnieuw installeren U kunt Roxio Creator zonodig via SmartRestore verwijderen en opnieuw installeren. "SmartRestore (Windows Vista)" Opmerking: De beschikbaarheid van de bovengenoemde functie(s) op uw notebook is afhankelijk van het model, de configuratie en het land van aankoop en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

99 Software en hulpprogramma's Microsoft Office Ready 2007 Professional Software en hulpprogramma's Bij NEC stellen wij alles in het werk om u de nieuwste en grondig geteste functies en technologie te kunnen bieden. Daarom is uw computer geleverd met Office Ready 2007 Professional. Office Ready 2007 Professional is een evaluatieversie van Office 2007 Professional. Het is een compleet pakket met productiviteits- en databasesoftware waarmee u tijd bespaart en georganiseerd kunt werken. Met Office 2007 Professional: Werkt u efficiënter en doelgerichter Beheert u al uw contact- en klantinformatie op één plek Maakt u zelf professioneel marketingmateriaal en professionele reclamecampagnes Vindt, gebruikt en beheert u informatie op een betere manier Dit wordt mogelijk gemaakt door de software van Office 2007: Word Excel Outlook met Business Contact Manager Publisher PowerPoint Access Als u na afloop van de proefperiode van 60 dagen met de programma's van Microsoft Office 2007 wilt blijven werken, hebt u de mogelijkheid om het pakket aan te schaffen. Neem contact op met Microsoft of uw NEC-leverancier. Opmerking: De beschikbaarheid van de bovengenoemde functie(s) op uw notebook is afhankelijk van het model, de configuratie en het land van aankoop en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

100 Software en hulpprogramma's Plug-Ins Software en hulpprogramma's NEC Computers S.A.S. heeft op uw systeem een aantal plug-ins geïnstalleerd die uw browser voorzien van extra Internet-functies. Wat is een plug-in? Een plug-in is software die uw browser van extra functies voorziet. Daarmee kunt u bijvoorbeeld via het Internet bepaalde bestandstypen openen, geluid beluisteren of films bekijken. NEC biedt u enkele van die mogelijkheden, zoals in uw browservenster videofilms bekijken (met QuickTime), speciale animaties bekijken (met ShockWave), real-time audio/video afspelen (met RealPlayer). ShockWave ShockWave van Macromedia is een van de standaardpakketten voor het downloaden en verwerken van interactieve multimedia, graphics en audio op het Internet. Ook bekende namen als CNN, Warner Bros., Sony, Paramount en Virgin maken gebruik van ShockWave als een integraal onderdeel van hun eigen websites. Met deze plug-in kunt u afbeeldingen en graphics met hoge resolutie openen, tot 250x vergroten en pannen. Alles zonder iets van de oorspronkelijke beeldkwaliteit te verliezen. Bovendien kunt u met ShockWave prachtige interactieve animaties afspelen, inclusief geluid van HiFi- tot CD-kwaliteit. Flash Player Ook Flash is een plug-in van Macromedia. Flash is ontwikkeld voor het afspelen van vectoranimaties via het web. Flash-bestanden zeer kleine animaties en tekeningen op websites, die zelfs via een Internetverbinding van 14,4 kbps real-time worden afgespeeld. Flash biedt u ook interactieve knoppen, graphics zonder aliasing, omtrekfonts en zoomfuncties die u op websites kunt gebruiken. Opmerking: De beschikbaarheid van de bovengenoemde functie(s) op uw notebook is afhankelijk van het model, de configuratie en het land van aankoop en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

101 Software en hulpprogramma's Adobe Acrobat Reader Software en hulpprogramma's Met Adobe Acrobat Reader kunt u PDF-bestanden op uw lokale harde schijf en van internet weergeven, afdrukken en er door navigeren. Adobe Acrobat Reader installeren Adobe Acrobat Reader is vooraf op uw systeem geïnstalleerd. Adobe Acrobat Reader starten U kunt Adobe Acrobat Reader starten door te klikken op Start, Alle programma's en op Acrobat Reader, of door te dubbelklikken op het pictogram op het bureaublad. Helpinformatie inadobe Acrobat Reader Als u meer informatie wenst over Adobe Acrobat Reader, klikt u op Help in de menubalk. Adobe Acrobat Reader herstellen U kunt Adobe Acrobat Reader zonodig via SmartRestore verwijderen en opnieuw installeren. "SmartRestore (Windows Vista)" Opmerking: De beschikbaarheid van de bovengenoemde functie(s) op uw computer is afhankelijk van het model, de configuratie en het land van aankoop en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

102 Software en hulpprogramma's NEC System Client Software en hulpprogramma's Let op: de Hardware tab werkt niet op uw systeem vanwege problemen met de hardwarecompatibiliteit. Introductie NEC System Client De NEC System Client is een tool waarmee een server, desktop pc of notebook kan worden beheerd binnen een IT-omgeving. De NEC System Client beheert één systeem tegelijk. Om meerdere systemen gelijktijdig te beheren, adviseren wij de NEC System Area Manager te installeren op een aangewezen systeem. Introductie NEC System Area Manager Opmerking: De NEC System Area Manager maakt geen deel uit van uw softwarepakket. De NEC System Area Manager is een op zichzelf staande tool die bedoeld is om meerdere servers, desktop pc s en notebooks gelijktijdig en van afstand te beheren binnen een IT-omgeving. Opmerking: Neem voor meer informatie over deze functies contact op met uw vertegenwoordiger. NB: om een systeem te kunnen monitoren met de NEC System Area Manager is een licence key nodig. Met de NEC System Area Manager kan de beheerder de belangrijkste onderdelen van de IT-infrastructuur monitoren en beheren: servers, desktop pc s en notebooks. Het systeem stelt beheerders in staat al deze systemen zo efficiënt mogelijk te laten functioneren en daarnaast helpt het hen om: het stroomverbruik van alle systemen te verminderen; PCI RAID-systemen van verschillende fabrikanten te beheren en te configureren met één eenvoudige interface, die de ongelijksoortige interfaces van de verschillende fabrikanten vervangt; op dynamische wijze zeer gedetailleerde asset data te verzamelen van alle producten en rapporten te genereren voor compliantie- en andere doeleinden; een scala van systeemparameters te monitoren, waaronder temperatuur, redundante voeding, binnendringen van systemen, schijfruimte, fouten in de geheugenmodule en de status van de netwerkverbinding, en hierover waarschuwingen uit te geven; allerlei systeemgebeurtenissen te registreren en te verzamelen waarmee beheerders snel bestaande systeemproblemen kunnen traceren en er snel en efficiënt op kunnen reageren; waarschuwingsopties te configureren waarmee verschillende waarschuwingen kunnen worden toegewezen aan verschillende groepen de juiste mensen kiezen voor bepaalde taken; de onderliggende oorzaak van problemen op afstand te identificeren en zelfs op te lossen zonder dat ze daarvoor hun bureau hoeven te verlaten; niet-operationele systemen van afstand uit te zetten met behulp van IPMI en vpro out-of-band - beheer; een remote systeem over te nemen op toetsenbord-/video-/muisniveau om problemen op te lossen.

103 Toegang krijgen tot de NEC System Client Software en hulpprogramma's U krijgt toegang tot de NEC System Client door te dubbelklikken op het icoon NEC System Client in de taakbalk, of door te klikken op Start, Alle programma s,, NEC Computers Utilities, NEC System Client Console en NEC System Client Hulpprogramma s. Inloggen op de NEC System Client Om in te loggen op de NEC System Client geeft u uw Windows gebruikersnaam en wachtwoord in. Let op: U heeft een Windows Administrator wachtwoord nodig om de NEC System Client te kunnen openen. De Help-functie in de NEC System Client Deze softwareapplicatie beschikt over online help-informatie; klik op het vraagteken in de rechterbovenhoek om de help-informatie te openen. U kunt de documentatie bij deze software ook via het startmenu raadplegen zonder het programma te starten. Klik hiervoor op Start, Alle programma s, Online Documentatie, NEC System Client Help, Gebruikshandleiding. De NEC System Client herstellen Indien nodig kunt u de software verwijderen en opnieuw installeren met SmartRestore. Opmerking: de beschikbaarheid van de bovengenoemde functie(s) op uw computer kan verschillen per model, configuratie en per land waar de computer gekocht is; de beschikbaarheid kan zonder melding vooraf worden gewijzigd.

104 Software en hulpprogramma s Scherminstellingen configureren met Intel Software en hulpprogramma s Graphics Media Accelerator-stuurprogramma Software en hulpprogrammas' Met het Intel Graphics Media Accelerator-stuurprogramma kunt u de scherminstellingen configureren en een weergavemodus selecteren (extern, kloon of breed, afhankelijk van uw monitorconfiguratie). 1. Open het stuurprogramma door met de rechtermuisknop op het taakbalkpictogram te klikken. 2. Kies Grafische Eigenschappen. Het volgende menu verschijnt. Afbeelding 25: Intel Graphics Media Accelerator-stuurprogramma - Weergave op één scherm Menu Scherminstellingen: hiermee kunt u de kleurkwaliteit, de beeldschermresolutie en de vernieuwingsfrequentie aanpassen. U kunt dit menu ook gebruiken om het scherm te roteren. Menu Kleuraanpassing: hiermee kunt u de kleurinstellingen definiëren. Menu Sneltoetsen: hiermee kunt u de sneltoetsen voor de weergegeven acties definiëren. Configuratie met meerdere schermen instellen 1. Sluit een externe monitor op de computer aan zoals is beschreven in "Een extern VGA-beeldscherm aansluiten". Het volgende venster verschijnt.

105 Software en hulpprogramma s Software en hulpprogramma s Afbeelding 26: Intel Graphics Media Accelerator-stuurprogramma - Een weergavemodus selecteren 2. Selecteer uw monitorconfiguratie. Als de bovenstaande vensters niet verschijnen, doet u het volgende: 1. Open het stuurprogramma door met de rechtermuisknop op het taakbalkpictogram te klikken. 2. Kies Grafische Eigenschappen. Het volgende venster verschijnt.

106 Software en hulpprogramma s Afbeelding 27: Intel Graphics Media Accelerator-stuurprogramma - Een werkingsmodus selecteren 3. Selecteer uw monitorconfiguratie onder Werkstand: Intel Dual Display Clone (Twee schermen, gekloond): beide weergaveapparaten bevatten dezelfde inhoud. Uitgebreid bureaublad: breidt uw Windows-bureaublad uit naar het tweede scherm, waardoor u bijvoorbeeld op het ene scherm uw software kunt weergeven en op het andere scherm in een tekstverwerker kunt werken. 4. Selecteer de gewenste schermen onder Primair apparaat en Secundair apparaat. Klik vervolgens op Toepassen.

107 Software en hulpprogramma s Realtek HD Audio Manager (Realtek HD Audio configuratie) Software en hulpprogramma s Opmerking: Afhankelijk van uw model kan de grafische gebruikersinterface afwijken van de hier getoonde. Open Realtek Audio Manager door op het systeemvakpictogram te klikken, zoals hieronder wordt getoond. Afbeelding 28: Pictogram van Realtek HD Audio Manager De rechterkant van het venster bevat informatie over: het aantal audioconnectoren van uw systeem, evenals het type (analoog of digitaal); de interne audioapparaten van uw systeem, zoals luidsprekers of een interne microfoon. Afbeelding 29: Connectorpaneel van Realtek HD Audio Manager Een audioapparaat aansluiten Wanneer u een apparaat aansluit op een audioconnector, verschijnt mogelijk een venster waarin wordt aangegeven welk type audioapparaat door de desbetreffende connector wordt ondersteund. Bevestig de

108 Software en hulpprogramma s selectie door op OK te klikken of selecteer het juiste audioapparaat in de lijst. Definieer de instellingen voor het aangesloten audioapparaat op het tabblad dat verschijnt. Zie hieronder de secties voor de verschillende audioapparaten voor meer informatie. Software en hulpprogramma s Opmerking: U kunt voor elk audioapparaat de samplesnelheid en bitdiepte instellen. Selecteer het tabblad Standaardformaat en selecteer de gewenste instellingen. Luidsprekers Tabblad Configuratie van luidsprekers Test als volgt uw luidsprekers: 1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst naast de afbeelding (A) de optie die overeenkomt met het aantal luidsprekers in uw systeem. 2. Klik op de pijl (B) om de luidsprekers te testen. Tabblad Geluidseffect Afbeelding 30: Luidsprekerinstellingen van Realtek HD Audio Manager Klik op het tabblad Geluidseffect om de instellingen voor Environment (Omgeving), Equalizer en Karaoke (KaraOK) te definiëren.

109 Environment (Omgeving) Software en hulpprogramma s Klik op de pijl van de vervolgkeuzelijst naast Environment (Omgeving) om de beschikbare geluidseffecten weer te geven, bijvoorbeeld Stone Corridor (Steenkamer) of Bathroom (Badkamer). Equalizer Klik op de pijl van de vervolgkeuzelijst naast Equalizer equalizerinstellingen weer te geven, bijvoorbeeld Pop of Jazz. om de beschikbare, vooraf ingestelde Karaoke-modus (KaraOK) Met deze functie kunt u de zangpartij van het nummer uitschakelen of een toonaard selecteren die beter geschikt is voor uw stembereik. Microphone (Microfoon) - Line In (Lijningang) Klik op deze tabbladen om instellingen voor het verhogen van de opnamekwaliteit te selecteren. Voor de microfoon zijn er twee extra opties beschikbaar: Ruisonderdrukking Onderdrukking van akoestische echo Afbeelding 31: Tabblad Microphone (Microfoon) van Realtek HD Audio Manager

110 UW COMPUTER CONFIGUREREN EN UPGRADEN

111 Uw computer configureren en upgraden iamt (Intel Active Management Technology) instellen Uw computer configureren en upgraden Waarschuwing: alleen bedoeld voor ervaren gebruikers! U stelt iamt als volgt in: 1. Controleer in het BIOS of iamt is ingeschakeld (zie "Setup-programma"). 2. Wanneer het systeem opnieuw wordt opgestart, drukt u op Ctrl + P wanneer de melding 'Press Ctrl + P to enter Intel menu' verschijnt. 3. Er wordt een nieuw scherm getoond dat u vraagt het wachtwoord te wijzigen. U doet dit als volgt: Bij 'Password' voert u admin in, dit is het standaardwachtwoord. Bij 'New password' voert u een wachtwoord in dat voldoet aan de criteria die hierna worden beschreven bij Een sterk wachtwoord kiezen. Bij 'Confirm new password' voert u nogmaals het wachtwoord in dat u bij stap b hebt ingevoerd. Een sterk wachtwoord kiezen Intel AMT vereist dat wachtwoorden die voor PC-verificatie worden gebruikt, aan de volgende minimumcriteria voldoen. Wachtwoorden dienen: Uit minimaal 8 tekens te bestaan. Alleen geldige tekens te bevatten. Toegestane tekens zijn 7-bits ASCII-tekens met de nummers Geen ongeldige tekens te bevatten. De volgende tekens zijn niet toegestaan: (dubbele aanhalingstekens links). (punt), (komma) : (dubbele punt) Minimaal één cijfer te bevatten (0, 1, 2,, 9). Minimaal één 7-bits ASCII niet-alfanumeriek teken te bevatten (b.v.! of $). Zowel Latijnse kleine letters (a, b, c,..., z) als hoofdletters (A, B, C,..., Z) te bevatten, of niet-asciitekens (UTF en hoger). Deze beperkingen, die zijn opgelegd door Intel AMT, helpen de gevoeligheid van wachtwoorden voor offline woordenboekaanvallen te verminderen. Voor meer informatie over het instellen van iamt downloadt u de iamt-documentatie in de sectie Support op

112 Uw computer configureren en upgraden Setup-programma Uw computer configureren en upgraden Met het Setup-programma kunt u gegevens over de systeemconfiguratie, zoals de instellingen van de randapparatuur, de opstartvolgorde en het in- en uitschakelen van functies voor energiebeheer, wijzigen en opslaan. De Setup-gegevens worden opgeslagen in het CMOS RAM en een batterij zorgt dat deze informatie bewaard blijft als het systeem is uitgeschakeld. Opmerking: Maak een kopie van de originele fabrieksinstellingen in het Setup-programma en de wijzigingen die u daarin aanbrengt. Dan kunt u deze fabrieksconfiguratie herstellen als de nieuwe instellingen niet werken. Waarschuwing: Alleen bedoeld voor ervaren gebruikers! Setup-programma starten Schakel het systeem in en start het Setup-programma. Druk op F2 wanneer het volgende bericht verschijnt. Press <F2> to enter Setup. Als u op F2 drukt om BIOS-Setup te starten, onderbreekt het systeem de POST (Power-On Self-Test) en verschijnen de instellingen die in het CMOS-RAM zijn opgeslagen. Als het systeem een fout ontdekt tijdens de POST, klinkt er een dubbele piep en ziet u de mededeling: "Press <F1> to resume". Als u op F1 drukt start het systeem automatisch BIOS-Setup. Als u de fout wilt herstellen, moet u de informatie die boven de foutmelding verschijnt aandachtig lezen (eventueel noteren). Druk vervolgens op F2. Setup-menu's Het programma BIOS Setup heeft verscheidene menu's, die in de menubalk boven aan het scherm staan. Ga voor uitvoerige en actuele informatie over de BIOS-menu's naar het menu Support op

113 Algemene informatie over BIOS Uw computer configureren en upgraden Uw computer configureren en upgraden De computer bestaat uit verschillende componenten die alleen samen een normaal werkend systeem garanderen. Zo regelt het systeem-bios (Basic Input Output System) mede de werking van de computer aan de hand van de CMOS-instellingen, waarin gegevens over de systeemconfiguratie zijn vastgelegd. Gewoonlijk kunt u de fabrieksinstellingen van het BIOS het beste ongemoeid laten omdat ze zijn ingesteld voor optimale prestaties en omdat onjuiste instellingen de werking van de computer kunnen verstoren. Als u toch veranderingen in de systeemconfiguratie moet aanbrengen, kunt u dat doen met het hulpprogramma Setup. De gegevens over de systeemconfiguratie zijn opgeslagen in het CMOS-RAM, een speciaal type geheugen met een batterij. CMOS-RAM "onthoudt" de configuratie van de computer ook wanneer deze is uitgeschakeld. Het kan soms nodig zijn de gegevens in CMOS-RAM te wijzigen, bijvoorbeeld: Wanneer u een harde schijfstation inbouwt of verwijdert of een andere monitor installeert. Als u de hardwareconfiguratie van het systeem wijzigt (bijvoorbeeld een modem installeert). Als u bepaalde aanpassingen wilt aanbrengen om de systeemprestaties te verhogen. Als de gegevens in CMOS-RAM per ongeluk verloren zijn gegaan. Opmerking: Bij Windows is het dankzij Plug and Play normaal gesproken niet nodig apparatuur te configureren. Voor sommige apparaten is configureren met het Setup-programma wel noodzakelijk. Dat kan het geval zijn bij het toevoegen van IDE-apparatuur, bij conflicten met de Plug and Play-functie of wanneer er een specifieke configuratie nodig is, die geen gebruik maakt van het besturingssysteem of waarvoor specifieke geheugenlocaties of IRQ's moeten worden gedefinieerd. BIOS Upgrades Voor nieuwe versies van het BIOS, inclusief versies in een andere taal, kunt u terecht bij uw erkende servicecentrum. Neem contact met het servicecentrum voor meer informatie of ga naar

114 Uw computer configureren en upgraden Harde schijf Uw computer configureren en upgraden Raadpleeg voor meer informatie over de harde schijven die in uw computer geïnstalleerd kunnen worden.ga als volgt te werk om een harde schijf te vervangen. Waarschuwing: Als u onderdelen van de computer gaat verwijderen of aanpassen, trek dan altijd eerst de voedingskabel uit het stopcontact en de computer, verwijder de accu en maak de modemkabel los. Houd u aan de "Veiligheidsmaatregelen". 1. Schakel het systeem uit en haal de voedingskabel uit het stopcontact en de computer. Maak de verbindingen naar alle andere externe apparaten los. 2. Sluit het LCD en draai het systeem om (ondersteboven). 3. Verwijder de accu. Kijk voor meer informatie hieronder bij "Accu in uw systeem plaatsen". 4. Verwijder de twee schroeven (A) waarmee het deksel op het geheugencompartiment is bevestigd. Afbeelding 32: De schroeven van het afdekplaatje van het vak voor de harde schijf verwijderen 5. Verwijder het afdekplaatje.

115 Uw computer configureren en upgraden Afbeelding 33: De harde schijf vervangen. 6. Verwijder de opvulling (D) tussen de vaste schijf (B) en het compartiment. 7. Trek de harde schijf met het plastic zwarte lipje (C) recht naar achteren totdat deze loskomt uit de compartimentconnector. 8. Til de harde schijf omhoog en verwijder deze uit het compartiment. 9. Schuif de nieuwe harde schijf in het compartiment en druk deze stevig vast op het moederbord. 10. Plaats de opvulling weer tussen de vaste schijf en het compartiment. 11. Plaats het afdekplaatje terug en bevestig dit met de twee schroeven. 12. Plaats de accu. Kijk voor meer informatie hieronder bij "Accu in uw systeem plaatsen".

116 Uw computer configureren en upgraden Geheugenmodules Uw computer configureren en upgraden Meer informatie over de mogelijke typen geheugenmodules voor uw notebook vindt u in het hoofdstuk "Specificaties NEC Versa M380". Let op: Installeer alleen geheugenmodules die door NEC Computers S.A.S. zijn goedgekeurd, zodat uw notebook correct blijft werken. Hieronder is aangegeven hoe u het systeemgeheugen kunt uitbreiden. Waarschuwing: Als u onderdelen van de computer gaat verwijderen of aanpassen, trek dan altijd eerst de voedingskabel uit het stopcontact en de computer, verwijder de accu en maak de modemkabel los. Houd u aan de "Veiligheidsmaatregelen". 1. Schakel het systeem uit en haal de voedingskabel uit het stopcontact en de computer. 2. Maak de verbindingen naar alle andere externe apparaten los. 3. Sluit het LCD en draai het systeem om (ondersteboven). 4. Verwijder de accu. Kijk voor meer informatie hieronder bij "Accu in uw systeem plaatsen". 5. Verwijder de negen schroeven (A) waarmee het deksel op het geheugencompartiment is bevestigd. Afbeelding 34: De schroeven van het afdekplaatje van het geheugencompartiment verwijderen 6. Verwijder het afdekplaatje. 7. Zoek de vrije geheugensleuf (B).

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Kantel-/draaimechanisme Met de ingebouwde voet kun je de monitor kantelen en/of draaien voor de meest comfortabele kijkhoek.

Kantel-/draaimechanisme Met de ingebouwde voet kun je de monitor kantelen en/of draaien voor de meest comfortabele kijkhoek. Afstand Monitor Stel de monitor direct voor je op. Strek je arm uit naar de monitor. Plaats de monitor ter hoogte van het punt waar je knokkels zich nu bevinden. Je moet de tekst op de monitor duidelijk

Nadere informatie

Dell Latitude 3440/3540

Dell Latitude 3440/3540 Dell Latitude 3440/3540 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan. Latitude 3440:

Nadere informatie

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding HP luidsprekertelefoon Gebruikershandleiding Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder

Nadere informatie

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan. Latitude E5430

Nadere informatie

Dell Latitude E6440. Informatie over installatie en functies. Voor- en achteraanzicht. Waarschuwingen

Dell Latitude E6440. Informatie over installatie en functies. Voor- en achteraanzicht. Waarschuwingen Dell Latitude E6440 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan. Voor- en achteraanzicht

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

WAARSCHUWING: Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING: Algemene veiligheidsinstructies WAARSCHUWING: Algemene veiligheidsinstructies Neem de volgende veiligheidsrichtlijnen in acht om uw persoonlijke veiligheid te garanderen en uw apparatuur en werkomgeving te beschermen tegen mogelijke

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan. Latitude E7240

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION MEDIA CENTER M8000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION MEDIA CENTER M8000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION MEDIA CENTER M8000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION MEDIA CENTER M8000 in

Nadere informatie

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging Nederlands Instructies voor vervanging Geheugen AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

Dell Latitude E5440/E5540-

Dell Latitude E5440/E5540- Dell Latitude E5440/E5540- Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan. Latitude E5440:

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION A6000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION A6000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Nokia Music Speakers MD-3

Nokia Music Speakers MD-3 Nokia Music Speakers MD-3 9253870/2 NEDERLANDS De MD-3-stereoluidsprekers bieden een uitstekende geluidskwaliteit wanneer u naar muziek of de radio luistert op uw compatibele Nokia telefoon of audioapparaat.

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MB Series Instructies voor het vervangen van het vasteschijfstation 7440930005 7440930005 Documentversie: 1.0 - Februari 2008 www.packardbell.com Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MB Series Instructies voor het vervangen van een draadloos LAN-netwerkkaart 7440900005 7440900005 Documentversie: 1.0 - Februari 2008 www.packardbell.com Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

BATTERIJVOEDING & ENERGIEBEHEER

BATTERIJVOEDING & ENERGIEBEHEER H O O F D S T U K D R I E BATTERIJVOEDING & ENERGIEBEHEER In dit hoofdstuk zul je leren over de grondbeginselen van energiebeheer en hoe je deze kunt toepassen om een langer batterijleven te verkrijgen.

Nadere informatie

ATA-kabel. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/.

ATA-kabel. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/. Nederlands Instructies voor vervanging ATA-kabel AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking:

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de harde schijf 7429170005 7429170005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten

Nadere informatie

Dell Vostro Informatie over installatie en functies. Voor- en achteraanzicht. Waarschuwingen

Dell Vostro Informatie over installatie en functies. Voor- en achteraanzicht. Waarschuwingen Dell Vostro 5470 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan. Voor- en achteraanzicht

Nadere informatie

Handleiding Quick start

Handleiding Quick start Handleiding Quick start Geachte klant, Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de mobiele telefoon General Mobile Discovery. Deze quick start handleiding is bedoeld om de belangrijkste functies van het

Nadere informatie

Nokia Charging Plate DT-600. Uitgave 1.2

Nokia Charging Plate DT-600. Uitgave 1.2 Nokia Charging Plate DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Uitgave 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Charging Plate DT-600 kunt u de batterijen van vijf compatibele apparaten

Nadere informatie

Batterij. Een platte, plastic schroevendraaier om de batterij uit de houder te halen

Batterij. Een platte, plastic schroevendraaier om de batterij uit de houder te halen Nederlands Instructies voor vervanging Batterij AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product PT-8

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBT50/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBT50/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBT50/00 Gebruiksaanwijzing a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

Dell Latitude E5410/E5510

Dell Latitude E5410/E5510 Dell Latitude E5410/E5510 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een GEVAAR-KENNISGEVING duidt een risico aan voor schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden. Latitude

Nadere informatie

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon 2 NEDERLANDS EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Aansluiten...

Nadere informatie

BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding

BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding Dit is een Nederlandstalige beknopte handleiding. Instructies voor andere talen zijn te vinden op onze website, www.bakkerelkhuizen.com.

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio

EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio Let op het gebruik van de USB poorten : Het toetsenbord in de bovenste USB poort aansluiten. De muis in de onderste USB poort aansluiten. 2 NEDERLANDS EM1037

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

Bluetooth koppelen. Gebruikershandleiding

Bluetooth koppelen. Gebruikershandleiding Bluetooth koppelen Gebruikershandleiding Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Nadere informatie

Handleiding netwerkcommunicatie Evo Desktop serie, Evo Workstation serie

Handleiding netwerkcommunicatie Evo Desktop serie, Evo Workstation serie b Evo Desktop serie, Evo Workstation serie Artikelnummer van document: 177922-334 Mei 2002 Deze handleiding bevat definities en instructies voor het gebruik van de functies van de netwerkadapters (NIC)

Nadere informatie

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding Handleiding INHOUD VAN DE VERPAKKING Optische draadloze minimuis Twee oplaadbare batterijen (Ni-MH AAA type, 1,2 V) RF-zender/ontvanger Kabel voor opladen minimuis USB-verlengkabel Numeriek toetsenblok

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Nokia Mini Speakers MD /1

Nokia Mini Speakers MD /1 Nokia Mini Speakers MD-8 9209474/1 7 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting people en het logo van Nokia Original Accessories zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van

Nadere informatie

RollerMouse Free3 Wireless. Gebruikershandleiding

RollerMouse Free3 Wireless. Gebruikershandleiding RollerMouse Free3 Wireless Gebruikershandleiding Inhoud van de doos 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. Twee korte toetsenbordsteunen 3. Twee lange toetsenbordsteunen 4. Draadloze ontvanger 5. USB 2.0-kabeladapter

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

Geheugenmodules. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden.

Geheugenmodules. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden. Geheugenmodules Artikelnummer van document: 406852-331 April 2006 In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden. Inhoudsopgave 1 Geheugenmodules toevoegen

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Tips voor de beeldschermwerkplek

Tips voor de beeldschermwerkplek Tips voor de beeldschermwerkplek 1. Werkplek De juiste stoelinstelling Bij een goede stoelhoogte moeten uw voeten plat op de grond kunnen staan en de bovenbenen horizontaal blijven. Kan er nog een vuist

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Handleiding Monty-alarmzender

Handleiding Monty-alarmzender Handleiding Monty-alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty-alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen alarm

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Uitgave 1.0 2 Over uw draadloze lader Met de Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 kunt u uw telefoon draadloos opladen. Plaats uw telefoon op

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS TV adapter

INSTALLATIEGIDS TV adapter INSTALLATIEGIDS TV adapter 3 Inhoudsopgave Doel van deze gids 4 Productoverzicht van de TV adapter 5 Aansluiten op netstroom 6 Aansluiten op de TV 7 Optionele adapter voor aansluiten op de TV 8 SoundGate

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen

Nadere informatie

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER ENVIVO BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE PRODUCT OVERZICHT... 4 KNOPPEN... 6 BLUETOOTH MODUS... 6 Bluetooth Paren... 6 Muziek afspelen in Bluetooth modus...10 Handenvrij

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Inhoud. Opmerking! Let op:

Inhoud. Opmerking! Let op: Inhoud Veiligheidsadviezen... 2 Beveiliging van gegevens... 2 Plaats van opstelling... 3 Omgevingsvoorwaarden... 3 Aansluiten... 3 Elektromagnetische emissie... 3 Bedrading... 3 Recycleren en verwijderen...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Uw gebruiksaanwijzing. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 in

Nadere informatie

Dell Latitude E6230/E6330

Dell Latitude E6230/E6330 Dell Latitude E6230/E6330 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan. Voor- en achteraanzicht

Nadere informatie

Nokia Mini Speakers MD /1

Nokia Mini Speakers MD /1 Nokia Mini Speakers MD-6 3 5 4 2 9205723/1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Inleiding Gefeliciteerd met uw

Nadere informatie

Inspiron 15. Gebruiksaanwijzing. 3000-serie. Model computer: Inspiron 15 3541/15 3542 Regelgevingsmodel: P40F Regelgevingstype: P40F001/P40F002

Inspiron 15. Gebruiksaanwijzing. 3000-serie. Model computer: Inspiron 15 3541/15 3542 Regelgevingsmodel: P40F Regelgevingstype: P40F001/P40F002 Inspiron 15 3000-serie Gebruiksaanwijzing Model computer: Inspiron 15 3541/15 3542 Regelgevingsmodel: P40F Regelgevingstype: P40F001/P40F002 Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen OPMERKING:

Nadere informatie

Videokaart. 4. Als u de behuizing tegen diefstal hebt beveiligd met een beveiligingskabel, verwijdert u deze kabel.

Videokaart. 4. Als u de behuizing tegen diefstal hebt beveiligd met een beveiligingskabel, verwijdert u deze kabel. Nederlands Instructies voor vervanging Videokaart AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking:

Nadere informatie

Controlelijst bij het uitpakken

Controlelijst bij het uitpakken Onderdeelnummer: 67P4583 Controlelijst bij het uitpakken Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe IBM ThinkPad X Series computer. Controleer of u alle items in deze lijst hebt ontvangen. Mocht een van de

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. celexon Laser-Presenter Expert LP250

Gebruiksaanwijzing. celexon Laser-Presenter Expert LP250 Gebruiksaanwijzing celexon Laser-Presenter Expert LP250 Hartelijk dank voor de aanschaf van een kwaliteitsproduct van celexon Lees voordat u de preseneter gebruikt deze aanwijzing aandachtig door en bewaar

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

AirPort-kaart. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op

AirPort-kaart. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op Nederlands Instructies voor vervanging Volg de instructies in dit document nauwgezet. ls je dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking: U kunt instructies

Nadere informatie

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

Installatiehandleiding Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac in rek te monteren 1U

Installatiehandleiding Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac in rek te monteren 1U Installatiehandleiding Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac in rek te monteren 1U Belangrijke veiligheidvoorschriften Lees de instructies aandachtig zodat u het apparaat leert kennen voordat u het probeert

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Uitgave 1.1 2 Over uw draadloze lader Met de Draadloze Nokia Charging Pillow van Fatboy DT-901 kunt u uw telefoon of ander compatibel

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair. Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair. Packard Bell Easy Repair Modem Belangrijke instructies om de veiligheid te controleren U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u aan het werk gaat en u moet voldoen aan de instructies die u hieronder aantreft. Als u deze

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de wireless LAN kaart 7429160005 7429160005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Modem. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op

Modem. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op Nederlands Instructies voor vervanging Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als je dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking: U kunt instructies

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Nederlands. Bovenplaat. AppleCare. Instructies voor vervanging

Nederlands. Bovenplaat. AppleCare. Instructies voor vervanging Nederlands Instructies voor vervanging Bovenplaat AppleCare Volg deze instructies nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking: U kunt

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

Geheugenmodules. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden.

Geheugenmodules. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden. Geheugenmodules Artikelnummer van document: 430246-331 Januari 2007 In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden. Inhoudsopgave Geheugenmodules toevoegen

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair. Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair. Packard Bell Easy Repair Hard Disk Drives Belangrijke instructies om de veiligheid te controleren U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u aan het werk gaat en u moet voldoen aan de instructies die u hieronder aantreft.

Nadere informatie

Professionele IP-telefoon

Professionele IP-telefoon THOMSON 2010. Alle rechten voorbehouden. E-DOC-QIG-20100311-0005 v1.0. Professionele IP-telefoon Gids voor snelle installatie PAP Veiligheidsvoorschriften en regelgevingsinformatie LEES DEZE INSTRUCTIES

Nadere informatie

WANDMOTAGE VAN UW HP-COMPUTER GEBRUIKERSHANDLEIDING

WANDMOTAGE VAN UW HP-COMPUTER GEBRUIKERSHANDLEIDING WANDMOTAGE VAN UW HP-COMPUTER GEBRUIKERSHANDLEIDING De enige garanties voor producten en diensten van Hewlett-Packard staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie