pl.hanze Fotoverslag Open Dag Honours-studenten helpen Brandweer Samenwerking Martini ziekenhuis en Hanze Nr

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "pl.hanze Fotoverslag Open Dag Honours-studenten helpen Brandweer Samenwerking Martini ziekenhuis en Hanze Nr. 31 2014"

Transcriptie

1 pl.hanze Nr Fotoverslag Open Dag Honours-studenten helpen Brandweer Samenwerking Martini ziekenhuis en Hanze

2 de 2 PL.HANZE ontwikkeling 3 I N HOUD april 2014 Waarom besloot je een opleiding te volgen? Waarom koos je deze master? Herman van der Werff, teamleider (en regisseur docentkwaliteit) op de Academie voor Verpleegkunde, volgde de Master in Educational Management in Amsterdam. Ik werk al heel lang als manager in het onderwijs en wilde mijn rugzak vullen met tools die mijn kijk op de functie van manager verbreden. Bovendien vragen we van docenten om master-opleidingen te volgen. Dan moet je dat als teamleider natuurlijk ook doen.' Met deze baan heb ik definitief voor een onderwijscarrière gekozen. Deze master hoorde daar gewoon bij, vond ik.' 6 12 Samenwerking Healthy Ageing Martini en Hanze Overal werken studenten, docenten Een aantal jaren geleden tekenden en onderzoekers aan het thema de Hanze en het Martini Ziekenhuis gezond en actief ouder worden. een convenant. Nu wordt de Twee voorbeelden uit verschillende samenwerking geïntensiveerd. vakgebieden Slim organiseren in het MKB Studenten helpen brandweer Studenten en docenten gingen De Groningse Brandweer wil meer bij bedrijven aan de slag om de interactie met burgers. Honoursstudenten gaan de vuurvechters bedrijfsvoering te verbeteren. Een duurzaam bedrijvennetwerk ontstond. helpen. We willen vooral weten wat de maatschappij van ons verwacht.' 9 25 Wijzigingen Wet HO Special: De Hanze Duurzaam De Wet op het Hoger Onderwijs Al jaren zet de Hanzehogeschool zich en Wetenschappelijk Onderzoek is in voor duurzaamheid. Nu zijn de gewijzigd. Juridisch adviseur Abelius doelen en ambities vastgelegd in het Reitsma legt de consequenties uit. Beleidsplan Duurzame Bedrijfsvoering Fotoverslag Prins Claus Concert Fotoverslag Open Dag Special: Hanze Innovate Update Project Rendementen Rubrieken 10 Portret van een school 30 Veranderende tijden 31 Agenda / Column 32 Walk of Fame Wat was je belangrijkste nieuwe inzicht? Hoe zet je je nieuwe kennis in? De master heeft in ieder geval m'n blik verruimd. Je ziet hoe theorieën je ideeën kunnen ondersteunen. Mijn visie is dat kwaliteitsverbetering van docenten komt. Het management moeten docenten faciliteren, zodat ze zo goed mogelijk kunnen werken. Dat lijkt simpel, maar het is de theorie die me er echt van overtuigde. Voor mij was het boek van Mathieu Weggemans een baken, Leidinggeven aan professionals? Niet doen.' Ik betrek docenten veel meer bij het vertalen van de Hanze-visie in hun concrete handelen. Opbouwen in plaats van opleggen, draagvlak creëren. Iedere docent heeft zijn of haar inbreng. Samen stellen we verbeterscenario's op, die we vervolgens samen uitwerken. Zo werken we aan een definitief scenario voor docentkwaliteit. Daarna is het de uitdaging om dat scenario toe te passen in de praktijk.' 15 6 Hoe combineerde je werk en studie? Welke tips heb je voor docenten die deze studie ook willen gaan doen? Twee jaar lang zeven dagen per week was ik alleen met m'n baan en m'n studie in de weer. Erg intensief, ik weet het, maar ik heb kunnen profiteren van de wisselwerking. Ik kon de opgedane kennis kwijt in m'n dagelijks werk en m'n werkervaringen boden weer aanknopingspunten voor de studie.' Als je een studie wilt volgen, doe het dan om te leren en niet voor het papiertje, of omdat het moet. Haal eruit wat eruit te halen valt. Studeren is echt een kans, laat die niet liggen.' Ben jij bezig met een master of ander scholingstraject en wil je graag geïnterviewd worden? Stuur dan een mail aan COLOFON PL.HANZE is het personeelsblad van de Hanzehogeschool Groningen en wordt gemaakt door het stafbureau Marketing & Communicatie Hoofdredactie /coördinatie/teksten Chris Wind Eindredactie / teksten evanya breuer, boudewijn Otten Teksten Josephine Banens, camerik voortman communicatie, henk dilling, Helma Erkelens, louwke Meinardi, Luuk Steemers Fotografie Pepijn van den Broeke, Frank de Kleine, Deborah Roffel, Luuk Steemers, Peter Tahl Vormgeving Dineke Buist Drukwerk Grafische industrie de marne Rechten Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of geproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het stafbureau Marketing & Communicatie van de Hanzehogeschool Groningen en/of andere auteursrechthebbenden Vragen, opmerkingen, suggesties

3 4 PL.HANZE PL.HANZE Prins Claus Concert met Afrikaanse ritmes Prinses Beatrix was op donderdag 27 maart eregast bij het Prins Claus Concert van het tachtigkoppige Hanze Symfonie Orkest in de Oosterpoort. Tijdens het eerste deel speelden de Conservatoriumstudenten de ouverture Cyrano de Bergerac van de Nederlandse componist Johan Wagenaar. Bij de Prins Claus Compositie 2014 van Klaas de Vries, Two African Studies, stonden Afrikaanse ritmes centraal. Na de pauze zorgde Tsjaikovski voor melodieuze Russische dramatiek.

4 6 PL.HANZE 7 7 Samenwerking Martini Ziekenhuis en Hanzehogeschool werpt vruchten af Met als pijlers duurzaamheid en zorginnovatie ondertekenden het Martini Ziekenhuis en de Hanze hogeschool een aantal jaren geleden een convenant dat het startsein vormde voor een intensieve samenwerking. In april zijn de resultaten geëvalueerd door de besturen van de beide organisaties en is het vervolg van de samenwerking besproken. Minerva-alumna Marjet Zwaans presenteert haar kunstwerk in de wachtruimte van de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis tijdens de bijeenkomst van 1 april. Nieuwe fase convenant: van opbouw naar uitbouw We hebben al veel bereikt', zegt Hans Nissen, secretaris van de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis. Met Jolanda Drent, marktmanager Zorg en Welzijn van de Hanzehogeschool, is hij nauw betrokken bij de uitvoering van het convenant. De kers op de taart en de voorlopige kroon op onze samenwerking is het lectoraat dat we samen hebben geïnitieerd en dat nu officieel is goedgekeurd', vervolgt Hans. Ons Hoofd Wetenschappelijk Instituut Joost Keers wordt lector aan de Hanzehogeschool. Zijn lectoraat gaat over zelfmanagement in de tweede lijn. Anders gezegd: hoe kun je patiënten bewegen tot herstel?' Andere belangrijke resultaten: de innovatiewerkplaats, onderzoek, kennisuitwisseling en studentenstages. En we zijn óók trots op zijn is de ontwikkeling van de bij- en nascholing voor verpleegkundig specialisten', zegt Jolanda. Het scholingsprogramma is inmiddels zes keer georganiseerd. Voorheen moesten verpleegkundigen stad en land afreizen om hun kennis up-to-date te houden. Nu kunnen ze dicht bij huis blijven. In ons scholingsprogramma zijn docenten van de Hanzehogeschool en medisch specialisten van het ziekenhuis betrokken. Dat is een sterke combinatie van theorie en praktijk. De deelnemers komen ondertussen uit het hele land naar Groningen om hun vereiste kennispunten te halen.' Hans: Dat het convenant zo goed werkt, komt ook doordat we als organisaties zo op elkaar lijken. We hebben ongeveer evenveel medewerkers, we hebben een vergelijkbare omzet en dezelfde maatschappelijke rol in de regio.' Van afvalstroom tot ketenzorg Op basis van de verkregen ervaringen wordt, onder het motto van opbouw naar uitbouw', de samenwerking in de komende jaren verder geïntensiveerd. Martini Ziekenhuis is inmiddels de grootste producent van honours-opdrachten', stelt Jolanda. Onze studenten waren de afgelopen jaren bij veel verschillende projecten betrokken. De onderzoeksthema's waren zeer divers: van afvalstromen en kopieer- en printapparaten tot en met ketenzorg. Eén van de conclusies, gebaseerd op de ervaringen in al die onderzoeken, is dat we nóg duidelijker willen aangeven wat er van de studenten wordt verwacht en hoe de begeleiding eruit ziet.' Méér conservatorium Ook willen we nauwkeurig kunnen vaststellen wanneer een groep een goed resultaat heeft geleverd. Dit geldt overigens niet alleen voor de honours-studenten, maar ook voor de andere stages en afstudeeropdrachten. En verder willen we meer samenwerken met het Prins Claus Conservatorium. Het Martini Ziekenhuis heeft een prachtige multifunctionele ruimte, die zich perfect leent voor concerten.' De samenwerking helpt beide organisaties om strategische doelen te realiseren, zo benadrukken de Bestuursleden van Martini en Hanze tijdens het overleg op 1 april over de voortgang van het convenant. Hans en Jolanda. Duurzaamheid en zorginnovatie vinden wij erg belangrijk', zegt Hans. Als ziekenhuis willen wij een teaching hospital blijven. We willen investeren in duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en de medisch specialisten en in duurzame energie en service aan onze bezoekers. De Hanzehogeschool helpt ons hierbij.' Jolanda: Ook voor ons is duurzaamheid erg belangrijk. En zorginnovatie sluit naadloos aan op healthy ageing, één van onze speerpunten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ons toegepast onderzoek een link heeft met de werkelijkheid zodat onze studenten goed aan de praktijk kunnen snuffelen.' Wayfinding Een mooi voorbeeld van de samenwerking is het onderzoek wayfinding. Hoewel personeel, bezoekers en patiënten het gebouw prijzen om zijn toegankelijkheid en het plezierige concept van kleur en licht, was er volgens het Martini Ziekenhuis nog winst te behalen op het gebied van bereikbaarheid en oriëntatie. Op een aantal plaatsen in het ziekenhuis raakten patiënten en bezoekers soms de weg kwijt. Het ziekenhuis formuleerde, als deelnemer van de innovatiewerkplaats Health Space Design, een onderzoeksvraag voor studenten van Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool. Centraal stond de vraag: welke aanpassingen leveren Martini wil een teaching hospital blijven' een bijdrage aan het verbeteren van de wayfinding voor de patiënten en bezoekers die vanaf de parkeergarage het ziekenhuis binnenkomen? Drie knelpunten Student Facility Management Tom Koehorst en student Bouwkunde Tjardo Meinsma waren intensief bij het project betrokken. Onderzoek leerde dat er drie knelpunten waren', zegt Tom. Daar hebben we verbetervoorstellen voor gedaan. We stelden onder meer voor om elke ruimte een unieke identiteit te geven. Dat vergroot de herkenbaarheid. Een ander voorstel: creëer een gevoel van begin, midden en eind op de route van punt A naar punt B.' Tjardo vult aan: Waar het om gaat is dat je een healing environment creëert, een plek waar de interactie tussen de mens en de fysieke omgeving een positief effect heeft op het genezingsproces en het welbevinden. Wayfinding is belangrijk. Optimaal de weg kunnen vinden in een gebouw zorgt bijvoorbeeld voor minder stress.' Betere ruimtelijke omgeving Begeleider Stefan Lechner, docent en onderzoeker bij Facility Management, legt uit waarom de innovatiewerkplaats Health Space Design in het leven is geroepen. Over de samenhang tussen gebouw en zorginstelling is op facilitair gebied veel te doen. Dit vormde voor het Centre of Expertise Healthy Ageing de aanleiding om te starten met een innovatiewerkplaats Health Space Design. Onder leiding van Mark Mobach, lector Facility Management en leading lector van NoorderRuimte, wordt interdisciplinaire kennis ontwikkeld en toegepast die leidt tot het ontwerp van een betere ruimtelijke omgeving. Alles is echt' Door vragen van zorginstellingen te koppelen aan onderzoek van studenten, (docent-)onderzoekers en promovendi én aan adviezen van landelijke experts, ontstaan volgens Stefan concreet toepasbare oplossingen waarmee zorginstellingen gezondheid, welzijn en gedrag van patiënten én van medewerkers positief kunnen beïnvloeden.' Ook voor studenten en docenten is het een verrijking. Stefan: De projecten kennen een multidisciplinaire aanpak. Zo leer je om over de grenzen van je eigen vakgebied te denken en te werken. En het zijn projecten die midden in de werkelijkheid staan. Alles is echt!' Tjardo Meinsma knikt: Voor mij is de grootste winst de aansluiting van mijn opleiding op het werkveld, door het behandelen van vraagstukken uit de praktijk. Je werkt met echte opdrachtgevers. De grootste winst voor de opdrachtgever? Ik denk vooral de verfrissende kijk van studenten van verschillende disciplines.'

5 8 PL.HANZE 99 Twee jaar draaide het project Slim Organiseren in het MKB. Studenten en docent-onderzoekers gingen bij twintig bedrijven aan de slag om de bedrijfsvoering en de productieprocessen te verbeteren. Gaandeweg ontstond een stabiel bedrijvennetwerk. Project leidt tot MKB-bedrijvennetwerk De officiële benaming van het project is Van Weten naar Verwezenlijken, vertelt Jac Christis, lector Arbeidsorganisatie en Arbeidsproductiviteit. Maar we noemen het Slim Organiseren. Er zijn veel instrumenten beschikbaar ter verbetering van bedrijfsprocessen, maar niet in een vorm die geschikt is voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Daar wilden we een slag in maken. Zo hebben wij bijvoorbeeld het instrument netwerkanalyse ontwikkeld om draagvlak te creëren voor het verbeteren van werkprocessen.' Simpelweg aansluiten Twee jaar geleden verwierf het lectoraat een SIA RAAK-subsidie voor de verbetering van kennisuitwisseling tussen hogescholen en regionale bedrijven. Het lectoraat kreeg de subsidie op voorwaarde dat er projecten bij twintig bedrijven zouden plaatsvinden. Bij het vinden van die bedrijven dachten wij simpelweg te kunnen aansluiten bij bestaande netwerken, maar die bleken vaak een slapend bestaan te leiden. We moesten dus zelf contacten leggen.' We hebben veel gebeld en interesse gepeild', vertelt projectleider en docent-onderzoeker Rechiena Nijenkamp. Daarnaast hebben we dankbaar gebruik gemaakt van het bedrijvennetwerk van de minor Slim Produceren van de opleiding Technische Bedrijfskunde. Ook hebben we clusterbijeenkomsten gehouden om kennis en ervaringen uit te wisselen. Uiteindelijk hebben we twintig bedrijven gevonden waarbij we projecten hebben uitgevoerd. Via de clusterbijeenkomsten is dat netwerk uitgebreid met ruim veertig andere MKB-bedrijven.' Minor slim produceren De bedrijfsprojecten zijn gedeeltelijk uitgevoerd door docent-onderzoekers. Rechiena: Wij hebben bijvoorbeeld het netwerkanalyse-instrument bij een aantal bedrijven, zoals Muelink & Grol BV in Groningen, bijgeschaafd totdat studenten het zelfstandig konden toepassen bij Burgerhout BV in Assen.' Met name veel (Technische) Bedrijfskunde-studenten voerden projecten uit onder begeleiding van het lectoraat. Voor een groot deel werd dit gedaan door kleine groepen die participeerden in de minor Slim Produceren. Dat beviel Christis bijzonder goed. Zulke groepen kun je makkelijk begeleiden.' Christis dreamteam Op 4 februari 2014 werd het project Slim Organiseren afgesloten met een congres waarop de resultaten werden getoond. Een succesvolle interactie tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. Het onderzoeksteam van het lectoraat heeft in die interactie een belangrijke rol gespeeld, vindt de lector. Het team bestond uit mensen van binnen en buiten de Hanze. We hadden mensen die zijn gespecialiseerd in contacten met het Gejo Nanninga, Hester Slager, Jac Christis, Marcèle van Kerkvoorde, Jan Degenhart, Rechiena Nijenkamp en Erik Soepenberg. MKB, maar er waren ook inhoudelijk specialisten, in operations management of veranderkunde, bijvoorbeeld, en natuurlijk mijn projectleider en ondersteuner die het organiseerwerk voor hun rekening namen. Een echt dreamteam, dat het projectdoel slim organiseren, snel reageren op veranderingen, zelf in de praktijk bracht.' Jac Christis zoekt naar middelen om het project met zijn dreamteam voort te zetten. Volgend jaar zijn er nieuwe subsidieronden. Consortiumpartners en deelnemende bedrijven hebben in ieder geval al aangegeven graag door te willen gaan.' Een filmpje over het afsluitende congres is te zien op de kennisportal van het Kenniscentrum Arbeid, onder het Lectoraat Arbeidsorganisatie en Arbeidsproductiviteit. Hier is ook het congresboekje te lezen met een beschrijving van alle twintig bedrijfsprojecten. Kwaliteitsverbetering en strengere controle De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek is op belangrijke onderdelen gewijzigd. Abelius Reitsma heeft de meest in het oog springende op z'n netvlies staan. Je kunt de belangrijke wijzigingen in de WHW in twee categorieën verdelen, kwaliteitsverbetering en strengere controle.' WHW staat voor Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek en de man van de twee categorieën is Abelius Reitsma, Juridisch Adviseur op de Hanzehogeschool. De eerste categorie wijzigingen, samengebracht in de wet Kwaliteit in Verscheidenheid (KiV), wil het onderwijsaanbod verbeteren en ervoor zorgen dat studenten de juiste opleiding volgen.' Thema's uit Kwaliteit in Verscheidenheid komen tot uiting in de prestatieafspraken die afzonderlijke hogescholen maakten met het ministerie. Een voorbeeld is de 1 mei-regeling die studenten dwingt om eerder over hun studiekeuze na te denken én opleidingen meer tijd geeft om de aspirant-studenten een studiekeuzecheck en een advies aan te bieden.' Aanvullende eisen Ook andere KiV-maatregelen geven uitdrukking aan de wens tot kwaliteitsverbetering. Zo komen er aanvullende toelatingseisen voor de Pedagogische Academies en opleidingen met een bijzonder kenmerk, zoals International Business & Management. Die opleidingen mogen in de komende jaren zélf eisen aan instromers stellen.' Kwaliteit in Verscheidenheid geeft de instellingen meer ruimte om vwo'ers verkorte routes aan te bieden en afgestudeerden van hbo-opleidingen kunnen binnenkort bachelorgraden krijgen die tot nog toe waren voorbehouden aan academici. Afgestudeerde hbo-technici mogen zich bijvoorbeeld vanaf september 2015 Bachelor of Science noemen.' De Haagse regelreflex De tweede categorie wetswijzigingen, het Wetsvoorstel Versterking Kwaliteitswaarborgen, vloeit voort uit de commotie rondom alternatieve afstudeertrajecten van een paar jaar geleden. Je zou kunnen zeggen dat ze uit de boosheid van de Tweede Kamer zijn geboren, de Haagse regelreflex', zegt Abelius. Met ingang van 2015 worden alle soortgelijke opleidingen tegelijkertijd geaccrediteerd. Dat is zuiverder, je kunt ze dan beter onderling vergelijken. Een zwakke opleiding glipt er vanaf 2015 dus veel moeilijker doorheen. Vroeger had je weleens dat de ene opleiding een half jaar vóór de invoering van strengere regelgeving werd gevisiteerd en de ander pas drie jaar erná. Die tweede opleiding had dan veel meer tijd om zich goed voor te bereiden.' Examencommissies moeten in ieder geval één persoon van een andere Abelius Reitsma opleiding in de gelederen hebben. Zo wil men een zorgvuldige naleving van de procedures waarborgen.' De arm der wet wordt door Versterking Kwaliteitswaarborgen een beetje langer. Opleidingen moeten afstudeerwerk voortaan zeven jaar bewaren. Nu is dat nog twee jaar.' Toezicht, sanctie, ontslag Het wetsvoorstel geeft de minister grotere bevoegdheden om in te grijpen wanneer het op een hboinstelling mis dreigt te gaan. Abelius: En als sancties niet helpen, krijgen raden van toezicht de opdracht om bestuurscolleges te ontslaan.' Beide wetsvoorstellen zijn in de tweede helft van 2013 aangenomen. De wijzigingen in de WHW gaan gedurende het huidige hogeschooljaar in. Een volgend wetsvoorstel staat alweer op de rol. Versterking Bestuursrecht beoogt de positie van de Raden van Toezicht (en mogelijk ook die van de opleidingscommissies) te verstevigen. Abelius Reitsma geeft cursussen over de wetgeving in het hoger onderwijs voor de Corporate Academy. De cursus is met name interessant voor teamleiders of docenten die toetreden tot een examen-, toets- of toelatingscommissie. Maar anderen zijn ook van harte welkom.

6 10 PL.HANZE 11 PORTRET VAN EEN SCHOOL Applied Sensor Applications Justin van Opijnen Esther Tanumihardja De opleiding Applied Sensor Applications biedt studenten een extra uitdagend curriculum. We zitten hier in Assen op onze plek. Welcome to the Future of Engineering staat er in grote letters op de glazen pui bij de ingang van het gebouw aan Industrieweg in Assen. Applied Sensor Applications deelt het pand met het Noorderpoortcollege. Na een gang door de luchtsluizen bevindt de bezoeker zich in een hemelsblauwe ontvangsthal met een indrukwekkend open trappenhuis. Aan het in de toiletdeuren ingebouwd herenen damesschoeisel is te zien dat het gebouw ooit het hoofdkantoor was van schoenverkoper Ziengs. Op weg naar de derde etage loopt vierdejaars Justin van Opijnen met een futuristische bril op z'n neus. Een Google Glass', legt hij uit. Ik onderzoek hoe die je kan helpen bij het besturen van een auto, bijvoorbeeld om de snelheid in de gaten houden.' Een reusachtige laars op de tafel van Thies De laboratoria en werkplaatsen van ASA zitten op de derde verdieping. Alle opschriften zijn in het Engels, de voertaal van de opleiding waarvan de helft van de studenten uit het buitenland komt. In het Serendipity Lab voor Biologie en Scheikunde staat derdejaars Esther Tanumihardja uit Indonesië. Ze draagt een mondkapje. There's no danger', lacht ze. I just have a cold.' Ze haalt met een pipet vloeistof uit een fles en wijst naar een apparaat ter grootte van een printer. Daarmee kopiëren we DNA. Maar omdat het een black box is, wordt het voor studenten niet inzichtelijk hoe de sensortechnologie in het apparaat werkt. Samen met anderen werk ik aan een project om een methode te vinden waarmee studenten meer controle hebben over de sensortechniek. Deze magnetische vloeistof voor het extraheren van DNA kan daarbij een rol spelen.' Verderop in de gang, in het Centre of Excellence for Intelligent Sensor Innovation (CENSI), zit onderzoeker Thies Keulen naast een tafel waarop een reusachtige laars staat. Een project voor de brandweer', legt hij uit. In 2008 werden drie brandweerlieden het slachtoffer van een brand in een scheepsloods bij De Punt. Ze hadden het wellicht gered als collega's hadden geweten waar ze waren. Ik werk nu aan een sensornavigatiesysteem in de hak van een brandweerlaars. Een interface moet laten zien waar de persoon met de sensoren zich bevindt.' Thies' collega Jarmo Wilkens laat de interface zien. Onderaan het beeldscherm zie je een situatie vanaf de zijkant. Een bewegende stip is de persoon met de sensoren in de laars. Bovenaan het scherm is een bird's eye view van dezelfde situatie met de positie van de brandweerwagen als referentie. Jarmo werkt ook aan het project Flying Carpet, kleine busjes zonder chauffeur die mensen van het transferium aan de A28 bij Glimmen oppikken en ze vervolgens naar vliegveld Eelde brengen. Zodra je het parkeerterrein oprijdt merkt een sensor dat op en dan komt het busje. Het bedrijf 2 Get There draait met zo'n systeem proef in Abu Dhabi. Zij zeggen dat ons systeem haalbaar is. Er zijn nog wel enkele aanpassingen in de infrastructuur nodig. Magneten in de weg, bijvoorbeeld, voor een nauwkeurige locatiebepaling.' Een extra zwaar programma, de honoursbachelor Autonome voertuigen zijn één van de gebieden waarop wij ons willen profileren. Net als bijvoorbeeld biosensoren', vertelt teamleider Joke Bruining die op de eerste verdieping kantoor houdt. Onze studenten werken tijdens de studie aan projecten van tien weken, vaak opdrachten van bedrijven. Tijdens de projecten krijgen ze de theorie die ze nodig hebben. Naarmate de studie vordert krijgen ze steeds meer ruimte. In het derde jaar is er geen stage, maar wel een semester Research & Development met een grote bedrijfsopdracht. Ook kiezen ze een idee uit om te bekijken of dat marktpotentieel heeft. Het vierde jaar doen ze de afstudeeropdracht en volgen ze een minor.' ASA is een zogeheten honoursbachelor. De studenten krijgen een extra zwaar programma met elementen die bij andere opleidingen zijn voorbehouden aan honours-studenten, zoals onderzoeksvaardigheden en community-opdrachten. Vwo'ers kunnen het programma in drie jaar doorlopen. Opmerkelijk genoeg haalt die groep vrijwel altijd de eindstreep zonder vertraging.' Onder de oude naam Hanze Institute of Technology hoorde de opleiding een jaar bij het Instituut voor ICT. Na de fusie met Communicatie & Media pasten wij daar als puur technische opleiding niet meer zo bij. Vandaar dat we zijn samengegaan met het Instituut voor Engineering. We zitten nu op onze plek, ook geografisch. Zo hebben de Provincie Drenthe en de Gemeente Assen door het project Sensor City een grootschalig stedelijk netwerk van meetpalen dat bijvoorbeeld de geluidssterkte op verschillende plekken aangeeft. Ook werken veel studenten aan opdrachten van bedrijven in de regio, zoals Incas3 dat fundamenteel onderzoek doet naar sensortechnologie. We werken ook veel samen met ruimte-onderzoekorganisatie Astron uit Dwingeloo. Hun managing director Marco de Vos is onze lector Computer Science & Sensor Technology.' Hoogstwaarschijnlijk gaat in september het masterprogramma Sensor System Engineering van start. Thies Keulen Studentenaantallen Specialisatie: - Research & Development 75 - Entrepreneurship 5 Totaal 80

7 12 PL.HANZE 13 Healthy Ageing Healthy Ageing vinden we inmiddels in alle hoeken en gaten van onze hogeschool. Overal werken studenten, docenten en onderzoekers aan aspecten van het thema gezond en actief ouder worden, bijna altijd samen met werkveld, bedrijfsleven en andere kennisinstellingen. Deze keer in PL.Hanze twee voorbeelden uit heel verschillende vakgebieden: de elektrotechniek en de geestelijke gezondheidszorg. Joost Witmer en Jan Zijlstra Techniek werkt voor gezondheid Op jezelf wonen is een grote stap Docent Jan Zijlstra maakt jaar na jaar studenten enthousiast voor biomedische techniek, met name voor projecten op het snijvlak van elektrotechniek, werktuigbouw en gezondheid. De studenten zijn echte techneuten; ik laat hen zien dat we met die techniek ook heel wat voor mensen kunnen betekenen.' In de wereld van de geestelijke gezondheidszorg zijn grote veranderingen gaande. Eén ontwikkeling is die van de zogenaamde extramuralisering: cliënten die nu nog binnen de muren wonen, gaan zelfstandig(er) wonen. Dat is een hele uitdaging. Voor de mensen zelf, maar ook voor ggz-instellingen die dit proces begeleiden. Bloed in beeld Hartproblemen? Het zou heel handig zijn als de cardioloog van buitenaf kon zien hoe goed het hart pompt. Plaatjes máken van een werkend hart is het probleem niet, dat kan bijvoorbeeld in een MRI- of CT-scanner. Goed interpreteren wat er te zien is op die bewegende beelden, daar zit m de kneep. Joost Witmer besloot na de specialisatie een afstudeeropdracht biomedical engineering te doen. Hij maakt in opdracht van het UMCG onder begeleiding van Jan Zijlstra een pomp die het menselijk hart imiteert. Van deze pomp is op elk moment exact bekend hoeveel vloeistof hij verpompt. Scanbeelden van de nep-aorta (een stuk tuinslang) leren ons hoe een vloeistofstroom van een bepaald volume eruitziet. Zo krijgen we een maatstaf die helpt om de beelden van een echte aorta te beoordelen. Elk najaar beginnen vijftien tot twintig studenten van het Instituut voor Engineering aan een Engelstalige specialisatie International Biomedical Engineering. In een summer course van drie weken in Wilhelmshaven maken ze allereerst, samen met studenten van nog negen andere Europese hogescholen, kennis met vakken als fysiologie, anatomie, bio-materialen en medische techniek. Ze weten veel van techniek, maar hebben weinig medische kennis. Die medische kennis hebben ze nodig om bruikbare biomedische producten te ontwikkelen en een goede gesprekspartner te zijn voor een arts of voor een manager van een bedrijf in biomedische producten', vertelt docent Jan Zijlstra. Biomedische projecten Terug in Groningen gaan de specialisatiestudenten aan de slag met projecten die Jan via zijn contacten met biomedische bedrijven en ziekenhuizen binnenkrijgt. In het najaar van 2013 werkten groepjes studenten aan vier verschillende projecten: een hartondersteunende pomp, een meet- en trainingsapparaat om verlies van spiermassa tegen te gaan, een fantoom-hartpomp, bedoeld om MRI- of CT-beelden van een echte aorta te kunnen interpreteren en een ijkapparaat voor een bodybox, een apparaat dat allerlei aspecten van iemands longfunctie meet. Master Veel studenten doen na de specialisatie een afstudeerproject op het gebied van biomedical engineering. Sommigen stromen na de bachelor door naar een biomedische master bij de RUG of een andere universiteit of hogeschool. Vanaf september 2014 kunnen ze ook de nieuwe master Advanced Sensor Applications van de Hanzehogeschool volgen, waarin ook healthy-ageing-componenten inzitten. Een bachelor, en zeker een master, op het gebied van biomedical engineering levert probleemloos een baan op, zegt Jan maar niet per se in het Noorden. De meeste werkgelegenheid op biomedisch gebied is elders in Nederland te vinden. Loes Winkel, manager van GGZ Friesland, is projectleider van de Innovatiewerkplaats (IWP) die het Center of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool opzette. Ze vertelt dat veel cliënten graag op zichzelf willen wonen, maar daar tegelijkertijd tegenop zien. Ze zijn bijvoorbeeld bang om te vereenzamen. Onze cliënten hebben geen ervaring met zelfstandig wonen én ze hebben een psychische beperking. Het gaat niet vanzelf. Sociaal contact is voor hen moeilijk, dit zijn geen mensen die je zomaar naar een sportclub stuurt.' Woonschool De vraag is dus hoe deze kwetsbare groep geholpen kan worden om zo goed mogelijk te participeren in de samenleving. Het lectoraat Rehabilitatie doet daar onderzoek naar in een grote landelijke studie waarin dit proces bij GGZ Friesland en een aantal andere instellingen nauwgezet wordt gevolgd. Welke groepen zetten de stap het makkelijkst? Wat betekent het bergip kwaliteit van leven voor deze clienten? Hoe gaat het met werk, met school, met wonen? Loes: Voor ons is de vraag hoe we deze cliënten op een goede, slimme manier kunnen ondersteunen. Met domotica, met dagelijks contact via de ipad? Of kunnen we beter weer inloopochtenden aanbieden in het dorpshuis?' GGZ Friesland ontwikkelt als voorbereiding op een zelfstandig bestaan een woonschool met tientallen modules. Denk aan een cursus grip op je knip. We zijn de Woonschool nog aan het uitwerken', vertelt Loes. Leren onze cliënten het best groepsgewijs of individueel? Is e-learning iets waarmee ze uit de voeten kunnen?' Voor medewerkers wordt overigens ook een scholingsprogramma opgezet zodat ze met de vernieuwingen om leren gaan. Out of the ggz-box GGZ Friesland hoopt in meerdere opzichten haar voordeel te doen met de Innovatiewerkplaats, zegt Loes. Allereerst met het onderzoek. Dat legt een basis voor hoe we onze cliënten kunnen ondersteunen. Verder willen we heel graag uitwisseling met bedrijven en instellingen buiten de ggz. Peter Boonstra zette ons bijvoorbeeld op het spoor van NOVO. Daar werken ze veel met domotica bij de ondersteuning van hun cliënten, in hun geval mensen met een verstandelijke beperking. Daar kunnen wij van leren. En misschien kunnen zij wel wat met onze Woonschool. De Innovatiewerkplaats is voor ons de kans om met een veel bredere blik te kijken naar de problematiek waar wij mee worstelen.'

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

4 jaar excellentie in het hoger onderwijs. 5 De studenten-denktank Duitsland - Nederland - Radboud Universiteit

4 jaar excellentie in het hoger onderwijs. 5 De studenten-denktank Duitsland - Nederland - Radboud Universiteit Sirius 4 jaar excellentie in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het Platform Bèta Techniek December 2012 3 Het onderzoek terugbrengen in het onderwijs - Universiteit Maastricht 4 Werken binnen

Nadere informatie

Column. Convenant B4You: regio Arnhem-Nijmegen Dit is een uitgave van Kenniscentrum Bèta Techniek Maart 2008

Column. Convenant B4You: regio Arnhem-Nijmegen Dit is een uitgave van Kenniscentrum Bèta Techniek Maart 2008 B4You-krant regio Arnhem-Nijmegen Dit is een uitgave van Kenniscentrum Bèta Techniek Maart 2008 Verderop in deze krant: B4Kids brengt jonge kinderen in aanraking met techniek. Zo kan het keuzeproces van

Nadere informatie

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst.

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst. onderwijs dat werkt nummer 11 maart 2010 Het aantal voortijdig schoolverlaters loopt de laatste tijd terug. Maar het is nog te vroeg om te juichen, stelt projectdirecteur Fred Voncken. Op 26 januari organiseerde

Nadere informatie

Even binnen gluren. Zo wonen studenten van Saxion. Etalage voor technologische hoogstandjes. Droom intact ondanks tegenslag

Even binnen gluren. Zo wonen studenten van Saxion. Etalage voor technologische hoogstandjes. Droom intact ondanks tegenslag A Good Day To Die Hard Gratis naar Kijk snel op pagina 36 redactioneel onafhankelijk magazine van Saxion Even binnen gluren Zo wonen studenten van Saxion Etalage voor technologische hoogstandjes Droom

Nadere informatie

'Jonge ambtenaren moeten één front gaan vormen.' VacatureMatch! De GemeenteBanen Krant van Nederland. tot uw dienst. kandidaat belicht.

'Jonge ambtenaren moeten één front gaan vormen.' VacatureMatch! De GemeenteBanen Krant van Nederland. tot uw dienst. kandidaat belicht. VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 11 - april 2008 kandidaat belicht Mijn naam is Marlen Wirjo en ik ben 29 jaar. Ik ben geboren in

Nadere informatie

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 MIcompany passie voor data & analytics docent vertelt communicatie en econometrie? alumnivereniging tijd voor verandering de week

Nadere informatie

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress Besturen in het HBO: een sector met keuzestress De keuzes die bestuurders in de HBO sector maken, hangen samen met hun visie op de bredere maatschappelijke taak van het hoger beroepsonderwijs en hoe die

Nadere informatie

Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen

Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen Nummer 12 November 2011 Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen Welkom in de wereld van social media Internationaal talent aangeboden Verleiden 2.0 Kom verder. Saxion. saxion.nl/kennistransfer

Nadere informatie

Magazine voor voortgezet onderwijs / mei 2013 / jaargang 7. MAgAZine 6

Magazine voor voortgezet onderwijs / mei 2013 / jaargang 7. MAgAZine 6 Magazine voor voortgezet onderwijs / mei 2013 / jaargang 7 MAgAZine 6 k interview: Hendrik-Jan van arenthals Mondia scholengroep k Het opmerkelijke succes van nlt k vo Managementcoach: leren van elkaar

Nadere informatie

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science De alumni van Informatica vertellen Leiden Institute of Advanced Computer Science Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Als je de opleiding Informatica in Leiden

Nadere informatie

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Slimmer werken in het MKB 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Als ondernemers hun medewerkers slim aansturen en de onderneming flexibel en efficiënt organiseren, dan creëren ze

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. NHL Hogeschool 1

Jaarverslag 2009. NHL Hogeschool 1 Jaarverslag 2009 NHL Hogeschool 1 2 Jaarverslag 2009 NHL Hogeschool 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Profiel NHL Hogeschool 1.1 Kernwaarden en activiteiten 1.2 Duidelijk op koers 1.3 Een nieuwe naam: NHL Hogeschool

Nadere informatie

de MBO krant Succes maken en bepalen

de MBO krant Succes maken en bepalen de MBO krant nummer 28 september 2013 Veertig docenten en andere betrokkenen bij de vijf Netwerkscholen delen hun onderwijsdromen in een op stapel staande publicatie. Het doel: inspireren en meebouwen.

Nadere informatie

2 april 2010 jubileumuitgave. e toekomst. Het Nieuwe Denken pagina 5. Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet pagina 14. ICT in het jaar 2030 pagina 19

2 april 2010 jubileumuitgave. e toekomst. Het Nieuwe Denken pagina 5. Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet pagina 14. ICT in het jaar 2030 pagina 19 2010 2000 2010 2 april 2010 jubileumuitgave e toekomst Het Nieuwe Denken pagina 5 Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet pagina 14 ICT in het jaar 2030 pagina 19 Inhoud en colofon 2000 2010 Inhoud 3 Inspiratie

Nadere informatie

Talenten centraal in jubileumjaar

Talenten centraal in jubileumjaar Decanenbulletin juni 2012 Talenten centraal in jubileumjaar Studenten helpen studenten met autisme Meer echte praktijkopdrachten voor studenten Intakegesprekken verhogen kans op studiesucces In dit nummer:

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Imagine... Stay in Touch > alumni@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine

Imagine... Stay in Touch > alumni@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine 2010 Stay in Touch > alumni@nhtv.nl Imagine... NHTV Alumni Magazine NHTV P.O. Box 3917 NL-4800 DX Breda The Netherlands T +31 (0)76 533 22 03 F +31 (0)76 533 22 05 alumni@nhtv.nl www.nhtv.nl 02 What s

Nadere informatie

Manifest. voor het excellentieonderwijs van de toekomst

Manifest. voor het excellentieonderwijs van de toekomst Manifest voor het excellentieonderwijs van de toekomst Leren is een persoonlijke reis Sta op in de samenleving Talentontwikkeling begint bij de docent Behoud excellentieprogramma s als proeftuinen voor

Nadere informatie

Onderwijs. Point of View. Kennis van waarde Kiezen voor talent. Alexander Rinnooy Kan Voor mij is het sleutelwoord: talentontwikkeling

Onderwijs. Point of View. Kennis van waarde Kiezen voor talent. Alexander Rinnooy Kan Voor mij is het sleutelwoord: talentontwikkeling Point of View Onderwijs Kennis van waarde Kiezen voor talent Alexander Rinnooy Kan Voor mij is het sleutelwoord: talentontwikkeling Borg van Nijnatten, Erasmus Universiteit Meer kwaliteit voor een aanvaardbare

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

Op avontuur met 20 beroepsgroepen. Sleutelen aan de belasting of de belastbaarheid? Psychosociale arbeidsbelasting: Werkt re-integratie?

Op avontuur met 20 beroepsgroepen. Sleutelen aan de belasting of de belastbaarheid? Psychosociale arbeidsbelasting: Werkt re-integratie? Vakblad over mens, werk en inkomen 36 e jaargang juni 2014 nummer 3 Psychosociale arbeidsbelasting: Sleutelen aan de belasting of de belastbaarheid? Mmm Mensen met mogelijkheden Werkt re-integratie? Pagina

Nadere informatie

Creative Business. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Creative Business. Opleidingen 2015-2016 voltijd Creative Business Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Creative Business Opleidingen 2015-2016 Inhoud Welkom 3 Opleidingsoverzicht Creative Business 4 Opleidingen: Associate-degreeprogramma Crossmediale Communicatie

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten bnı. 2014 # 1-2-3-4 maart

intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten bnı. 2014 # 1-2-3-4 maart bnı. intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten 2014 # 1-2-3-4 maart colofon Intern verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 750 exemplaren. ISSN:

Nadere informatie

nummer 4 - februari 2014

nummer 4 - februari 2014 nummer 4 - februari 2014 Soufyan weet nu wat het begin van succes is Emile Roemer in gesprek met K!X-leerlingen Microsoft: met een goed idee kom je ver! Geen bla-bla, maar doen: dat is de kracht van K!X

Nadere informatie

VO magazine. Ook benoemen wat goed gaat

VO magazine. Ook benoemen wat goed gaat Magazine voor voortgezet onderwijs mei 2012 jaargang 6 Ook benoemen wat goed gaat Hoofdinspecteur Rick Steur over het nieuwe toezicht VO magazine 6 Leermiddelenbeleid helpt bij integratie ICT» Opwaartse

Nadere informatie