PRISMA: Logica in Business

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRISMA: Logica in Business"

Transcriptie

1 PRISMA: Logica in Business

2 Deelnemers voor PRISMA kwamen o.a. van: CZ MedicInfo Vecozo VGZ Infosupport TPG Blokker CS PvdN Sales service WMO kantoor Universitair ziekenhuis Groningen Bron: 2

3 Inhoudsopgave 1. Introductie (eerste deel opgenomen in deze handout) 2. Fundament (niet opgenomen in deze handout) 3. Uitbouwen van het fundament (niet opgenomen in deze handout) 4. Rapporteren mbv PRISMA (niet opgenomen in deze handout) 5. Tips en regels voor effectiever probleem oplossen (gedeeltelijk opgenomen in deze handout) Bron: 3

4 Het beantwoorden van een vraag is een complex proces Langer leven individualisering vergrijzing g j g Kosten wn-wg pensioen stijgen Kosten AOW stijgen Verlagen TV uitkeringen 1. Complicerende factoren Vraagstelling niet altijd helder Medische voorzieningen Rente stijgt Uniformering in in Europa Terugtredende overheid Vergroten deelname arbeidsproces Verhouding werkenden/ consumerend Tekort aan arbeidskrachten Verhoging belastingdruk Concurrentie kracht NL Pensioen leeftijd Afschaffen faciliering overbruggings lijfrente Resterend inkomen Introductie levensloop Introductie bancaire producten Behoefte om Behoefte aan pensioen eerder aan te vullen stoppen Zelf regelen TV Behoefte aan eenvoudige producten 2 2. Complexe wereld 3. Concluderen en presenteren is een acquired taste 4. Besluitvormingscapaciteit van directeur is begrensd 3 4 Vraag van RvB/ manager 1 (rapport/ presentatie) Directeur Bron: The Essence Consulting 4

5 De besluitvormingscapaciteit van een beslisser is begrensd (rapport/ presentatie) (rapport/ presentatie) ti Beslisser Beslissers zijn begrensd in besluitvorming Bounded rationality Ieder mens kan maar een paar variabelen tegelijk beoordelen (Regel: 7 +/- 2) Bij meer variabelen worden delen genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd Information overload (rapport/ presentatie) (rapport/ presentatie) (rapport/ presentatie) (rapport/ presentatie) Als het informatieaanbod de capaciteit overstijgt gaan mensen (impliciet) strategieën gebruiken om het aanbod te reduceren Hierdoor kan essentiële informatie niet worden meegenomen Bron: Simon 5

6 De beperking van de besluitvormingscapaciteit vereist logische en helder gestructureerde rapportage Bounded rationality Ieder mens kan maar een paar variabelen tegelijk beoordelen (Regel: 7 +/- 2) Bij meer variabelen worden delen genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd Information overload Als het informatieaanbod de capaciteit overstijgt gaan mensen (impliciet) strategieën gebruiken om het aanbod te reduceren Hierdoor kan essentiële informatie niet worden meegenomen Implicaties voor rapportage -HET(hoofd-)antwoord op de vraag moet glashelder zijn - De informatie moet worden aangeboden in een structuur - startend vanuit het hoofdantwoord - Beperkt aantal variabelen per laag - De informatie moet worden beperkt tot de, op dat moment, relevante informatie voor het beantwoorden van de vraag Bron: Simon, Minto 6

7 De wijze waarop de adviseur zelf informatie verwerkt kan zijn het proces en de rapportage sterk kleuren Persoonlijkheidskenmerken van de adviseur... Denkproces Bedenkt de adviseur eerst het antwoord of expliciteert hij door te antwoorden zijn gedachten?... Hebben invloed op het proces & de rapportage Proces moet aansluiten bij persoonlijkheid De adviseur moet zich afvragen of de rapportage zijn denkproces weergeeft of het antwoord is op de vraag? Heden/toekomstgericht Neemt de adviseur informatie op via zintuigen/waarneming g of kijkt hij meer naar mogelijkheden Bij het onderzoeksproces moet in de gaten worden gehouden of de benodigde gegevens boven water komen Feitelijk vs intuïtief In hoeverre baseert de adviseur zijn antwoord op feiten of gaat hij meer af op zijn gevoel? Het onderzoeksproces moet hier rekening mee houden, maar niet bewijsloos stoppen De adviseur moet zich afvragen of zijn conclusies voldoende onderbouwd zijn MBTI, The Essence Consulting Bron: 7

8 PRISMA methodiek om op logische wijze problemen op te lossen en te presenteren Eisen aan methodiek - Helpt het probleem gestructureerd op te lossen - Moet leiden tot logisch bewezen antwoorden Probleem Prisma 1 Conclusie - Moet ondersteunen bij heldere rapportages Vraag-decompositie Data-analyse Structureren Concluderen Presenteren 1 PRISMA is gebaseerd op het werk van B. Minto Minto, The Essence Consulting Bron: 8

9 PRISMA ondersteunt het proces vanaf de vraag tot en met de presentatie van de conclusies PRISMA Probleem Conclusie Vraag-decompositie Data-analyse Structureren Concluderen Presenteren Bron: The Essence Consulting 9

10 Het probleem wordt vertaald in een aantal te onderzoeken vragen (issue tree) Het probleem wordt vertaald in een hoofdvraag Probleem Waar wil de beslisser nu precies antwoord op hebben? Probleem Prisma Conclusie De hoofdvraag wordt onderverdeeld in deelvragen Om de complexiteit te reduceren en focus aan te brengen in het proces wordt de hoofdvraag vertaald in specifieke deelvragen Vraag-decompositie Data-analyse Structureren Concluderen Presenteren Bron: PRIMSA 10

11 Issue tree: business model VOORBEELD Vision What is the vision of this initiative? What is the entrance strategy for the US market (how, timing)? What is the building and exit strategy? Business model Bank Market Life Proposition What is the structure of the US banking market? What are attractive states (juridical, market potential, competition)? What are the characteristics of the target banks (type of banks, other criteria)? What are the best practices in US bancassurance? What is the life client segmentation per State, market potential and client needs? With whom (distribution channel) do customers want to buy? What are the decision criteria to pick a supplier? What are competing initiatives in all distribution channels? What are the products? What is the offering (offering, brand)? What are the advantages for bank and customer? How applicable is this proposition for the US market? Organization What s the design of the value chain? Potential (outsourcing) partners? What are the potential organization models and implications? How can LV attain the necessary assets and competencies? Fin./legal What is the needed Venture Capitalist money?* What are the money generating points? What is the needed number of customers and banks to break even? * What are juridical implications to start a life insurance company? Bron: Levensverzekeraar 11

12 De benodige gegevens worden verzameld en een conclusie voor een deelvraag wordt geformuleerd Data-analyse levert benodigde gegevens op Data-analyse is een breed begrip. Dit kan cijfer-onderzoek zijn, maar ook enquêtes of kwalitatief De deelvraag wordt beantwoord Prisma Op basis van de data wordt een conclusie geformuleerd voor de deelvraag Probleem Conclusie Vraag-decompositie Data-analyse Structureren Concluderen Presenteren De conclusie wordt getest De conclusie wordt onderworpen aan 4 logische testen om te zien of deze voldoet Bron: PRIMSA 12

13 Voorbeeld Adviesbureau s zijn j een zeer verliesgevend g segment voor AANNEMINGSBEDRIJF Particulieren Bedrijven 1% 3% -32% Adviesbureau's Deelvraag Hoe winstgevend zijn de verschillende segmenten (delen van de business)? Aannemer B&u Aannemer GWW Gemeenten -5% Afdek werken tbv Z&G Steenfabrieken 5% 5% 3% 14% Dakpanfabrieken 4% Verkoop groeves 15% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% projecten administratie i ti Bron: Aannemingsbedrijf 13

14 De antwoorden op de deelvragen vormen de data voor het beantwoorden van de hoofdvraag deelvraag Conclusie tav hoofdvraag deelvraag Conclusie antwoorden deelvragen deelvraag deelvraag deelvraag deelvraag Bron: Minto, PRISMA 14

15 Voorbeeld Vraag: Hoe kan een crisisinterventie team worden opgezet? HAGRO kan worden ondersteund middels totaal- concept of losse onderdelen CIT Deelantwoorden aanwezig voor alle componenten waren aanwezig Door het projectteam is een totaalconcept gemaakt van de losse componenten Internet triage & Ti Triage telefonisch & spreekuur Door Medical Call Center TAS triage i systeem Visite & consulten Door mobiele arts Chronisch zieken spreekuur Verpleegkundige spreekuur door praktijkverpleegkundige Administratieve diensten, wachtlijstbemiddeling & ICT Achterwacht Receptenp spoedvisites Door HAGRO Bron: Relatiebeheerders CZ/VGZ, The Essence Consulting Bron: MST businessplan 15

16 In praktijk is het concluderen van hoofd en deelvragen veelal een iteratief proces deelvraag g hoofdvraag deelvraag Conclusie antwoorden deelvrageng deelvraag deelvraag deelvraag deelvraag - Het denkproces kan ook starten vanuit een concept of mogelijk antwoord waarna een detaillering start (en test of concept klopt) - Het proces kan meerdere iteraties kennen Bron: PRISMA 16

17 Leg een knip tussen het vormen van de conclusies en de presentatie daarvan Conclusie Presenteren Prisma Laat het rapport aansluiten bij de doelgroep PRISMA ordent de conclusies in een logische top-down structuur Het is verleidelijk om de structuur te gebruiken voor de presentatie Dit werkt vaak goed, maar niet in alle situaties Probleem Conclusie Pas de presentatie dus aan op de doelgroep! Vraag-decompositie Data-analyse Structureren Concluderen Presenteren Bron: PRISMA 17

18 De wijze van structureren kan sterk verschillen per doelgroep Cursus Opbouwen vanaf de basis Networking Information Software Infrastructure Platforms Networking Middle ware media Protocol Network OS Internet Applications Application server Information Information Mngt System Client & OS server & OS C/S arch. Enabling Techn. Systems mngt Vraag: Waaruit bestaat de ICT architectuur? Bedrijf Overzicht en dan detailvraagstukken Gemeente 1e medewerkster XML internet Internet/ intranet aanvraag site Klanten uren Acties Boek houding Contracten Mede werkers Regio-manager Bedrijf Eerst de data en dan de conclusies Call center Assistentie post Rente op leningen overhead directie/kw aliteit Licentiekosten softw are Beheer softw are overhead juridische mw Bron: PRISMA 18

19 Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Fundament 3. Uitbouwen van het fundament 4. Rapporteren mbv PRISMA 5. Tips en regels voor effectiever probleem oplossen Bron: 19

20 Om zo snel mogelijk tot goede antwoorden te komen is focus en scherpte nodig Langer leven individualisering vergrijzing g j g Kosten wn-wg pensioen stijgen Kosten AOW stijgen Verlagen TV uitkeringen Medische voorzieningen Terugtredende overheid Vergroten deelname arbeidsproces Verhouding werkenden/ consumerend Pensioen leeftijd Afschaffen faciliering overbruggings lijfrente Behoefte om Behoefte aan pensioen eerder aan te vullen stoppen Rente stijgt Uniformering in in Europa Tekort aan arbeidskrachten Verhoging belastingdruk Concurrentie kracht NL Resterend inkomen Introductie levensloop Introductie bancaire producten Zelf regelen TV Behoefte aan eenvoudige producten TIPS voor effectief oplossen van problemen 1. Dwing jezelf tot scherpte 2. Gebruik Pareto om de complexiteit te reduceren 3. Leg conclusies zo snel mogelijk vast Effectief probleemoplossen: Goede antwoorden binnen zo kort mogelijke tijd 4. Gebruik de intelligentie en creativiteit van collega s Bron: PRISMA 20

21 Dwing jezelf tot scherpte! PRISMA biedt basis Langer leven De cursus PRISMA moet de basis bieden voor scherp redeneren Probleem PRISMA Conclusie Vraag-decompositie Data-analyse Structureren Concluderen Presenteren individualisering Medische voorzieningen Rente stijgt Uniformering in in Europa vergrijzing Terugtredende overheid Kosten wn-wg pensioen stijgen Kosten AOW stijgen Vergroten deelname arbeidsproces Pensioen leeftijd Afschaffen faciliering Verhouding overbruggings werkenden/ lijfrente consumerend Tekort aan arbeidskrachten Resterend inkomen Verhoging g g belastingdruk Introductie levensloop Introductie Concurrentie bancaire kracht producten NL Verlagen TV uitkeringen Behoefte om Behoefte aan pensioen eerder aan te vullen stoppen Zelf regelen TV Behoefte aan eenvoudige producten Nodig: attitude De instrumenten hebben geen effect als je jezelf niet dwingt tot scherpt 4 logische testen is tool om scherpte te testen Eis van jezelf dat je niet stopt totdat de resultaten scherp zijn! Met de 4 logische testen heb je een tool in handen om je eigen logica te testen 4 logische testen 1. Geeft de conclusie antwoord op de vraag? 2. Bewijzen de argumenten de conclusie en niet meer dan dat? 3. Klopt de structuur en volgorde van de argumenten? 4. Is de bron van de gegevens betrouwbaar? Prisma Bron: PRISMA 21

22 Pareto biedt het antwoord op een complexe wereld: ga op zoek naar de 80/20 regel Analyseren van alle variabelen is onmogelijk...maar Pareto leert ons dat we dat ook niet hoeven te doen ben nodigde bereken ningen Complexiteitstheorie: Wet van de kwadratische berekening Componenten 80% 20% Pareto of 80/20 regel: Een klein deel van de variabelen heeft een groot deel van het effect tot gevolg Bron: 80/20 principle 22

23 De 80/20 regel geeft verassend krachtige inzichten waarmee de situatie effectief kan worden aangepakt Omzet 90% Sales 80% 70% 4% 2% 2% 2% 2% 60% 50% 27% 40% 30% 20% 41% 10% 0% TWA Primecare London Ambulance Wilcodoc northewest West country ambulance West wills 2 business segmenten (2/7) zijn goed voor circa 70% van de omzet 3/22 sales-medewerkers: 40%! 8/22 sales-medewerkers: 80% Bron: Klantsituaties 23

24 80/20 geldt in bijna iedere situatie Pareto grafiek medailleverdeling d li Athene 2004 Cumu ulatieve bi ijdrage 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80% door 26 landen 50% door 9 landen! Landen Bron: NOC 24

25 Leg conclusies zo snel mogelijk vast Maak iedere dag een slide Onderzoek rapport Onderzoek rapport Slide Slide Slide deelvraag deelvraag deelvraag Vaak wordt eerst het onderzoek helemaal afgerond voordat de resulaten op papier worden gezet Hierdoor wordt de meningsvorming verplaatst naar het einde maar daarmee ook de kans om de tijd te gebruiken om conclusies aan te scherpen Leg de conclusies zo snel mogelijk vast! Zodra er een antwoord geformuleerd kan worden op een deelvraag: opschrijven - Zorgt ervoor dat je met een deel van het probleem niet bezig hoeft te houden - Bruikbaar om ideeen bij te stellen Bron: PRISMA, Rasiel 25

26 Gebruik de intelligentie en creativiteit van je collega s! Langer leven individualisering Medische voorzieningen Terugtredende overheid vergrijzing Kosten wn-wg pensioen stijgen Kosten AOW stijgen Vergroten deelname arbeidsproces Pensioen leeftijd Afschaffen faciliering Verhouding overbruggings werkenden/ lijfrente consumerend Verlagen TV uitkeringen Behoefte aan eerder stoppen Behoefte om pensioen aan te vullen Gebruik anderen bij het oplossen van de problemen Gebruik collega s om mee te denken over het oplossen van het probleem. Rente stijgt Uniformering in in Europa Tekort aan arbeidskrachten Verhoging belastingdruk Concurrentie kracht NL Resterend inkomen Introductie levensloop Introductie bancaire producten Zelf regelen TV Behoefte aan eenvoudige producten Dit zorgt voor: - Inbreng van nieuwe invalshoeken - Inbreng van kennis en ervaring - Toetsen van je eigen ideeen en logica Organiseer inbreng - Stuur concepten rond met vraag om reactie -Organiseer brainstorm, review en test-meetings Bron: PRISMA 26

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management.

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Segmentatie. Grip op klanten

Segmentatie. Grip op klanten Segmentatie Grip op klanten Colofon Datum : 06-05-2008 Versie : 1.0 Verandering : Project referentie: Kanalen in Balans/D1.3.2 TI referentie : TI/RS/2008/ Bedrijfsreferentie : Telematica Instituut URL

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Team 8 Jeroen Wijdenes Menno Kayser Yiri Huijzen Jim Perk. Hogeschool van Amsterdam Commerciële economie Semester 7-2010. E-commerce.

Team 8 Jeroen Wijdenes Menno Kayser Yiri Huijzen Jim Perk. Hogeschool van Amsterdam Commerciële economie Semester 7-2010. E-commerce. Team 8 Jeroen Wijdenes Menno Kayser Yiri Huijzen Jim Perk Hogeschool van Amsterdam Commerciële economie Semester 7-2010 E-commerce 30 maart, 2010 Doel van de site Inhoud Inleiding... 3 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie.

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor vastgoedbeleggers om meer rendement te halen uit IT. Voldoen de huidige systemen en welke best practices uit de financiële

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK SOCIAL MEDIA ONDERZOEK Gemaakt door : Koen Scholte Lubberink Studentnr. : 136521 16-10-2011 Small Business & Retail Management Voorwoord In deze rapportage wordt behandeld wat de behoefte in de markt aan

Nadere informatie

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: de Dutch Insurance Group Team 1 Team 2 Matthijs Bootsma 0747051 Patrick Chan 0744038

Nadere informatie

LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel. Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 Versie 2.

LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel. Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 Versie 2. LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 1 A73 Tunnel Swalmen Vluchtgang (foto: Noud Brouwer, Rijkswaterstaat) Voorwoord

Nadere informatie

Scriptie V1.4. Mobiele User Experience op open dagen

Scriptie V1.4. Mobiele User Experience op open dagen Scriptie V1.4 Mobiele User Experience op open dagen Colofon Titel Auteur Mobiele User Experience Roy Derriks Studentnummer 0799407 Jaar van afstuderen 2012 Major Minor Begeleider school #1 Begeleider school

Nadere informatie

Roy Derriks. Scriptie V1.3. Mobiele User Experience

Roy Derriks. Scriptie V1.3. Mobiele User Experience Roy Derriks 0799407 Scriptie V1.3 Mobiele User Experience Inhoudsopgave Hoofdstuk #1 Inleiding 1.1 Inleiding.. 4 1.2 Achtergrond informatie.. 4 1.3 Probleemstelling... 4 1.4 Doelgroep.. 5 1.5 Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Van vastgoedeigenaar tot projectontwikkelaar

Van vastgoedeigenaar tot projectontwikkelaar Van vastgoedeigenaar tot projectontwikkelaar 25 februari 2014 De gemeenschap van Zutphen streeft naar duurzaamheid en vanuit die gedachte in combinatie met herinvesteringen is vastgoedeigenaar Molkenboer

Nadere informatie

DREAMagazine. SUSTAINABLE REQUIREMENTS. Dutch Requirements Engineering And Management MAART 2012 WWW.DREAMEVENT.NL. Sustainable Requirements

DREAMagazine. SUSTAINABLE REQUIREMENTS. Dutch Requirements Engineering And Management MAART 2012 WWW.DREAMEVENT.NL. Sustainable Requirements DREAMagazine. Dutch Requirements Engineering And Management WWW.DREAMEVENT.NL SUSTAINABLE REQUIREMENTS Sustainable Requirements MAART 2012 Voorwoord In september 2011 heeft het derde DREAM event plaatsgevonden.

Nadere informatie

Ebook Internet Marketing Strategie

Ebook Internet Marketing Strategie Websiteontwerp Huisstijl Fotografie Copywriting Internet marketing Ebook Internet Marketing - website - content - social media - nieuwsbrieven Inclusief handig stappenplan en checklists Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Hoe innoveren adviseurs?

Hoe innoveren adviseurs? Hoe innoveren adviseurs? EEN GROOTSCHALIGE SURVEY OVER HOE ADVISEURS KENNIS VERZAMELEN EN PRODUCEREN In dit artikel wordt gerapporteerd over een onderzoek naar de vraag hoe adviseurs innoveren. We onderzoeken

Nadere informatie

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt Ben je gepassioneerd over je idee? Begrijp je welk probleem jouw idee oplost voor jouw (potentiële) klanten? Weet je wie er geïnteresseerd

Nadere informatie

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications Een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model 2 september 2010 Eline Wijbenga Universiteit Twente, Enschede, Nederland Bachelor Bedrijfskunde Begeleiders

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

10 tips voor een effectievere presentatie op congres of event

10 tips voor een effectievere presentatie op congres of event 10 tips voor een effectievere presentatie op congres of event Als je tijdens een congres of event een presentatie moet houden of een workshop moet geven, is het belangrijk je goed voor te bereiden. Hieronder

Nadere informatie

HOW WOULD YOU LIKE YOUR SERVICE

HOW WOULD YOU LIKE YOUR SERVICE HOW WOULD YOU LIKE YOUR SERVICE M.J.A. van der Hoeven Minister van Economische Zaken 2 Voorwoord Beste lezer, Met veel plezier introduceer ik deze bundel met praktijkvoorbeelden over diensteninnovatie.

Nadere informatie

Lost Boys approach. standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen

Lost Boys approach. standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen Lost Boys approach standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen Dit verslag is het resultaat van een intern onderzoek naar de aanpak van Lost Boys. Het onderzoek is in

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

DREAMagazine. Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4

DREAMagazine. Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4 DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL.. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4 Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand Redactioneel Voorwoord Requirements engineers bewegen

Nadere informatie

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur Een enterprise-architectuur in twee weken Dit artikel is eerder verschenen in Via Nova Architectura (http://www.via-nova-architectura.org) Architectuur

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies Afstudeerverslag De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Auteur : Remko Gribling Studentnummer : 0753704 E-mail : rs.gribling@planet.nl Datum

Nadere informatie

informatie management 4tips

informatie management 4tips Een commerciële uitgave van Mediaplanet, gedistribueerd door Het Financieele Dagblad. Nr.1/maart 2011 Ontwikkeling, implementatie en winst informatie management 4tips voor meer rendement Mens en techniek

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie