Rolight riggingdag De Verantwoordelijkheid. van de. Rigger / Hijs- & Hef technicus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rolight riggingdag 2011. De Verantwoordelijkheid. van de. Rigger / Hijs- & Hef technicus"

Transcriptie

1 Rolight riggingdag 2011 De Verantwoordelijkheid van de Rigger / Hijs- & Hef technicus

2 Rinus Rhino Bakker Entertainment Techniek sinds 1970: Licht, Geluid, PA-bouw, Transportcases, Podiumconstructies & Rigging Univ. van Amsterdam: Biologie 1980: Historische klimatologie, Diergedrag, Geologie Rigger sinds 1983, pionier huisrigger in NL en B; Sinds 1992 trainer & instructeur -Lid VPT-Commissie Veiligheid (CvA-VPT 94-03) -Lid ARGH (1 e Voorzitter van ) - Waarnemend Lid ESTA-Tech.Stand.Committee -Rigging Task Group - Lid ad-hoc werkgroep Handbediende Personen Vlieg Systemen -Lid NEN Evenementen Rigging Werk Groep - Deelnemer ETCP (1e EU-burger ETCP Certificaat Arena Rigger - Nov 05) -Lid CEN-CWA25 (Entertainment Lifting Machinery & Truss ) - Lid Expert Werkgroep Entertainment Rigging Onderwijs -Lid BICKT Werkgroep Keuringen Theatermachinerie - Strijder tegen Bureaucratie in de Entertainment ( Arbopodium, OSAT, K-GOCK GOC) - Auteur over Entertainment Hijsen + Veiligheid - - Mede-ontwikkelaar IAB VBT cursus voor Bedieningsman Mechanische Trekkenwand - - Rigging-moderator op J&H Prof. Internet Forum - Meer dan 220 cursussen: 2-, 5-, 10-, en 20-daagse in Nederland en België + Croatië, Dubai, Griekenland, Ierland, India, Mexico, Servië, Spanje, Portugal, Rusland, Zuid-Afrika. - Panel-lid 2010 en 2011 PLASA International Rigging Conference, Londen. Rolight riggingdag 2011

3 Verantwoordelijkheid - Arbeidsrecht : Arbeids-omstandighedenwet (~ Bestuursrecht / Strafrecht) Iets doen wat wettelijk niet is toegelaten, of iets nalaten wat wettelijk juist zou moeten gebeuren.

4 Aansprakelijkheid - Civiel recht: Burgerlijk wetboek Geleden (letsel-)schade en/of inkomstenderving enz op de ander (de veroorzaker) te verhalen. $ я dat van die Verantwoordelijkheid: Waar staat dat?

5 Verantwoordelijkheid Geregeld beschreven in (Nationale): - Wet, Besluit en Regeling (Lidstaat) Wetten zijn in Europa ondergeschikt aan: - EU Richtlijn(en) (tè) vaak verward met Nederlandse Praktijk Richtlijnen - NPR Eng: British Laws & Legislation < European Directives Codes of Practise BS Du: Deutsche Gezetse < Europäische Richtlinien Standards BGV / VPLT Verder bestaan er: - EU Verordeningen > direct Wetgevend binnen elk land (meestal over voedsel en milieu) - EU Besluiten > bindende uitleg van een algemene regel (in bijv. Een Richtlijn) - EU Aanbevelingen > niet juridisch bindend (vaak een politiek / procedureel karakter)

6 Europese Richtlijnen ( Directives ) 1) Economische Richtlijnen ( eisen aan fabrikanten / landen ) Laagspannings Richtlijn (v/h: 73/23/EEG) Richtlijn 2006/95/EG ( ) van 12 december 2006 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen Machine Richtlijn (v/h: 89/392/EEG) Richtlijn 2006/42/EG ( ) van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking) = ook voor langzame liften (< 0,15 m/sec = < 9 m/min): Liften Richtlijn (v/h: 84/528/EEG nu: 95/16/EG) Bouwproducten Richtlijn (v/h: 89/106/EEG) Richtlijn 89/106/EEG ( ) van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake voor de bouw bestemde produkten EMC Richtlijn (89/336/EEG) Richtlijn 2004/108/EG ( ) van 15 december 2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (..) Enz. enz. Lidstaat = Nationale Wet- en Regelgeving (Wetten, Besluiten enz.)

7 Europese Richtlijnen ( Directives ) 2) Sociale Richtlijnen ( eisen aan werkgevers ) Kader Richtlijn Veiligheid & Gezondheid (89/391/EEG) Richtlijn 89/391/EEG ( ) van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk 1 e : Arbeidsplaatsen Richtlijn (89/654/EEG) 2 e : Arbeidsmiddelen Richtlijn (89/655/EEG) (nu: 2009/104/EG) waarin opgenomen: Werken op Hoogte Richtlijn (2001/45/EG) 3 e : Persoonlijke Beschermings Middelen Richtlijn (89/656/EEG) 4 e : Manueel lasten hanteren ( Rugletsel ) Richtlijn (90/269/EEG) 5 e : Beeldschermwerk RL(90/270/EEG) 6 e : Kankerverwekkende stoffen RL(2004/37/EG) 7 e : Biologische stoffen RL(97/59/EG) 8 e : Tijdelijke Arbeidsplaatsen Richtlijn (92/57/EEG) 9 e : Gezondheidssignalering RL(92/58/EEG) 10 e : Zwangerschaps RL(92/85/EEG) 11 e : Delfstofboringen RL (92/91/EEG) 12 e : Mijnbouw RL (92/104/EEG) 13 e : Visserij RL(93/103/EEG) 14 e : Chemische stoffen RL (98/24/EEG) 15 e : 16 e : 17 e: 18 e : Lidstaat = Nationale Wet- en Regelgeving (Wetten, Besluiten enz.)

8 Europese Richtlijnen Lidstaat Wetten, Regels en Besluiten Arbo-Wet +Arbo-Besluit, WarenWet +WW-Besluit Machines, Woningwet +BouwBesluit Europese Normen ( -EN ) voornormen (pren CWA15901; FEM 9.756) Eurocodes EN 1990-reeks ( Building Codes ) vervangt TGB - NEN 6700 reeks) EN reeks hijskraan-normen vervangt NEN Nationale Normen (NEN) Nat. PraktijkRichtlijnen (NL: NPR ) (UK: Code of Practise = LOLER) Brancheregels: NERS, VVEM, VPT; (UK: ABTT) [ D: BGV-C1, IGVW ] Bedrijfsregels: ( podium-zwart, harness duty ), Productie-regels (ook backstage crew in gala-uniform)

9 EU - Machine Richtlijn ( + Arbowet & Warenwet ) Bij elk werktuig moet een RI&E en gebruikershandleiding ( user manual ) worden gemaakt (bijv. volgens NEN 5509) met daarin: 1) Gebruiksdoel (. en waarvoor zeker niet bedoeld) 2) Gebruiksgrenzen (belastbaarheid, hijs-/daalsnelheid, hijshoogte, omgevingstemperatuur enz.) 3) Montage, aansluiting, afstelling en gebruik 4) Bedieningsinstructies (en eventuele opleidingseisen) 5) Waarschuwingen (tegen misbruik; voor eventuele rest-risico s) 6) Onderhoud en inspectie (frequenties, criteria) De gebruikershandleiding moet in de taal van de gebruiker zijn gesteld. Â e Y ` P e x t w à { x Y==~ ÇËÇ ` t Ç â t Ä Â

10 EU- Machine Richtlijn ( + Arbowet & Warenwet ) Veiligheidseisen gesteld aan werktuigen (i.h.a): - Sterkte / Capaciteit ( gebruikscoëfficient = veiligheidsfactor) - Stabiliteit (kranen, statieven, ground supports.) - Gebruiksgrenzen (hijs/hef-snelheid, binnen/buiten omgeving, vocht enz.) - Bedieningscomfort (ergonomie) - Bedieningsfuncties (duidelijke knoppen, schakelaars, joy-sticks enz.) - Electrische veiligheid Hijs- en hefwerktuigen vormen aparte groep in MR: 1 = voor algemeen gebruik = met bijbehorende minimale eisen. 2 = voor verplaatsen van personen deze dienen een verdubbelde gebruikscoeffcient te hebben.

11 EU- Machine Richtlijn (+ Arbo-wet & Warenwet ) Bij een werktuig bestemd voor hijsen / heffen van personen moet de fabrikant zorgen voor een verdubbeling van de veiligheidsfactor Wanneer de gebruiker voor een evenementen-productie een nieuw werktuigen-samenstel ontwerpt, dan geldt in (de geest van) de Arbo-wet: Bij hijs-/hefwerktuigen niet bestemd voor verplaatsen van personen moet de gebruiker zorg dragen voor de verdubbeling van de veiligheidsfactor De basis hiervoor is de EU- Arbeidsmiddelen Richtlijn:

12 EU- Arbeidsmiddelen Richtlijn (+ Arbo-Wet + Besluit) Bijlage II Er moeten maatregelen worden getroffen opdat werknemers zich niet ophouden onder hangende lasten, tenzij zulks is vereist voor het goede verloop van de werkzaamheden. (Opm: hangend = niet bewegend) Het is niet toegestaan hangende lasten te verplaatsen boven niet beschermde werkplekken waar zich gewoonlijk werknemers bevinden. (Opm: wat met staande lasten?) Indien het goede verloop van de werkzaamheden anders niet kan worden gewaarborgd, moeten in voorkomend geval passende procedures worden vastgesteld en toegepast.

13 EU- Arbeidsmiddelen Richtlijn (+ Arbo-Wet + Besluit) Bijlage II Alle handelingen voor het hijsen/heffen moeten correct gepland en onder adequaat toezicht worden uitgevoerd teneinde de veiligheid van de werknemers ¹ te garanderen. Met name wanneer een last gelijktijdig moet worden gehesen/geheven door twee of meer arbeidsmiddelen die dienen voor het hijsen/heffen van niet-geleide lasten², moet een procedure worden opgesteld en toegepast om een goede coördinatie van de handelingen van de bedieners te waarborgen. ¹ niets te maken met artiesten of publiek? (Engels: all persons present at the workplace ) ² (sic! ) hijsen = niet geleid!

14 EU- Arbeidsmiddelen Richtlijn (+ Arbo-Wet + Besluit) Bijlage II De aan een hijs- of hefwerktuig hangende lasten mogen niet zonder toezicht blijven, tenzij de toegang tot de gevarenzone wordt verhinderd en de last volkomen veilig is vastgemaakt en wordt vastgehouden. Zeg nooit nooit in de politiek 100% garantie is nooit haalbaar Dus. de machinist mag de kraan niet verlaten zolang er nog een last in hangt!

15 EU- Arbeidsmiddelen Richtlijn (+ Arbo-Wet + Besluit) Bijlage II De aan een hijs- of hefwerktuig hangende lasten mogen niet zonder toezicht blijven, tenzij de toegang tot de gevarenzone wordt verhinderd en de last volkomen veilig is vastgemaakt en wordt vastgehouden. Geldt dan ook.? de operator (van theatertrekken) moet deze zekeren voor hij het toneel verlaat? En hoe zit het dan met.? bouwbedrijven die de ladders, generatoren en materiaalkisten in het weekeinde juíst in de onbeheerde kraan hangen. Krijgen die dan elke week een forse boete?...

16 EU- Arbeidsmiddelen Richtlijn Niet hijsen/heffen boven personen (last bewegen, laten hangen) Wat is een passende procedure (Bijlage II, Art )? 1) D, AUS, CH: BGV-C1; D8 mit Sicherungsseil; D8+ 2) UK, (IRL): Category A1; with secundary ; [ Category A2, B1, B2 ] 3) NL: speciaal ontwerp ; uitvoeren met safety halveren van WLL 4) F: speciaal ontwerp ; met safety verdubbelen (Vf = 10) 5) SV,NOR,DK,SF: speciaal ontwerp verdubbelen Vf met safety 6) Σ, P, E, I, B (enz.):..what the hell is this all all about?...?... 7) EU: CWA dl.1 en dl. 2; FEM 9.657

17 EU- Arbeidsmiddelen Richtlijn (+ ArboWet + Besluit) 1. Werkzaamheden correct plannen = Hijsplan maken (Bijl. II - Art ) 2. Risico Inventarisatie en Evaluatie uitvoeren a) Hijsplan = OK? b) Zo niet? Plan moet worden aangepast 3. Berekeningen maken a) Sterkte? Voldoende veiligheid? (Verdubbelde veiligheidsfactor) b) Standzekerheid? (Schuiven? Wegglijden? Optillen?) c) Stabiliteit? (Omvallen? Knikken? Kiepen?) 4. Verantwoordelijke aanstellen / vastleggen (Bijl. II Art 3.2.5) - crew chief? head rigger? productie manager?

18 EU- Arbeidsmiddelen Richtlijn (+ Arbo-Wet + Besluit) Uitleg Art : (NL: AI-17 ) (UK: LOLER ) (D: UVV ) (OSHA: Tandem Load = Critical Load) Bij hijsen/heffen met 2 of meer werktuigen aan 1 last Gebruiker moet: 1) Hijswerkzaamheden plannen 2) Risico Inventarisatie & Evaluatie uitvoeren Risico = Kans x Gevolg (Risico = Waarschijnlijkheid van optreden x Ernst gevolgen) 3) Berekeningen maken 4) Elke last beperken tot 75% van zwakste werktuig 5) Géén schuine reeptrek ( laadreep = machine -onderdeel) 6) Verantwoordelijke toezicht (laten) houden

19 1. Werkzaamheden plannen Hijsplan = op basis van gegevens van derden: Lichtplan (door licht ontwerper) - plaats en - gewicht van alle spots en kabels Geluidsplan (door geluids ontwerper) - plaats en - gewicht van alle cabinets, clusters, bananen en kabels Décorplan (door décor ontwerper) - plaats en - gewicht van alle hangstukken, hijsdecors en doeken AVplan (door beeld-décor ontwerper?) - plaats en - gewicht van alle LED-schermen, projectieschermen, beamers enz. Special FXplan (door special effects ontwerper) - plaatsen + gewichten van performer flying, horizontale bewegingen enz. NB: een plan dient te zijn terug te vinden = op papier!

20 1a. Hijsplan maken (door rigger) Anders dan Hijsplan voor kraan (hijshoogte, hijslast, gieklengte, vlucht, op/af-topbereik, grondsoort en waterverzadiging, helling, talud, kraan-, stempel-schotten, wind-last, over gebouwen, auto s of voetgangers, wegafzetting, hoogspanningsleidingen, bomen, werkbak, kantelen staartkraan enz ) In onze sector volgens NPR : riggingplot -plaats en -belasting van trussen, takels, statieven en/of towers. Trussenplan: (modules en symbolen?) - welke soort truss wordt waar het best toegepast? (D= doeken -truss, V= echte truss, F= slimme truss, enz) - waar moeten de takels worden gepland boven die trussen? (zwakke hoekstukken: L+V:2-weg, T:3-weg, X:4-weg, Vari*hoek en 6-weg) - hoe, en hoe zwaar wordt de truss belast? Check truss-tabellen! (excentrisch belasten = tabellen reduceren!) (zie Berekeningen) - wat zijn eventuele uitkragingen? (-aan truss? aan sleeveblock?) - is er een verdubbelde veiligheid bij de geplande truss-overspanningen? - is de truss (nog) toelaatbaar voor een persoon? (klimmende technicus?)

21 1b. Hijsplan maken (door rigger) In onze sector volgens NPR : riggingplot -plaats en -belasting van trussen, takels, statieven en/of towers. Takelplan: (capaciteiten en symbolen?) - wat is het effect van een valstoot van een technicus? - welke lasten (steunpuntreacties) komen er uit die trussbelastingen? - welke takels toepassen? (met een verdubbelde veiligheid)? - welke hijssnelheid is er nodig dan wel gewenst of haalbaar? - wat worden eventuele truss- / kantel-bewegingen? - hoe statisch onbepaalde ( starre ) constructies te bewaken? - welke V-lasten komen voort uit H-loopkat-bewegingen? - wat is de beschikbare hoogte voor tweesprongen (bridles)? - wat worden de krachten op tweesprongen (bridles)?

22 1c. Hijsplan maken (vervolg) Tweesprongplan: (krachten en symbolen?) - knooppunten in de hoofd-draagconstructie? - zijn knooppunten omslaanbaar? basket (soft-)steel of flens-klembaar? beam clamp -krachtop hijsconstructie onderdelen? -krachtop draag-spanten/ -liggers?

23 1c. Hijsplan maken (vervolg) Bekabelingsplan: (bij losgekoppelde distro s) - logische volgorde op de multikabels en break-outs? - lengte van multi+motorkabels? (USA: Voltage drop ) Statief / towerplan: (modules, capaciteiten en symbolen?) - welke statieven toepassen (met een verdubbelde veiligheid)? - krachten op de vloerconstructie? (stempelplaten?) - veiligheid tegen kantelen of omvallen ( standzekerheid )? - directe persoons-veiligheid? (Klimmen in de towers? Struikelen over outriggers?)

24 2a. Risico Inventarisatie en Evaluatie uitvoeren kans van optreden van het gevaar van: a) Vallen van hoogte door personen (PBM s?) Minder kans bij gebruik van loopbruggen of hoogwerkers dan bij spantklimmen of ladders. b) Verpletterd worden door vallen / breken van de takel of truss Minder kans bij nieuwe / goed onderhouden en/of half belastte takels en truss. c) Verpletterd worden door omvallende of instortende constructies Minder kans bij goed berekende en stabiel gebouwde constructies (daken, GrndSupp) d) Botsen? (Bewegingen vlak langs elkaar? Naar de vloer?) Minder kans bij voldoende ruimte tussen werktuigen / lasten. (Lastiger bij theatertrekken) e) Beknellen? (Hand in ketting? Voet onder truss?) f) Electrocutie? (380V stroomkabels op kwetsbare plaatsen?) g) Rugletsel? (veel zware takels of onhandige truss moeten tillen of kantelen?) h) Struikelen? (outriggers, stempelpoten, stabilisatiestangen?) i) Snijden? Branden? Stoten? Schuren? Schaven? Zagen? Enz Hoe is de kans erop te vermijden of te verkleinen?

25 2b. Risico Inventarisatie en Evaluatie uitvoeren gevolgen van het gevaar: a) Dood (bijv. door Vallen van hoogte?) Van één of meerdere personen? b) Blijvend letsel? Bij één of meerdere personen? Of alleen schade aan klein materiaal? Spots, speakers enz. géén rigging-verantwoordelijkheid! b) Verpletteren? Van één of meerdere personen? c) Botsen? Tegen personen op de vloer? d) Beknellen? Groep personen onder GS-platform? Voet onder truss? e) Electrocutie? Stroomkabels op kwetsbare plaatsen? Aarding? enz. Hoe is de Ernst van die Gevolgen te reduceren?

26 2c. Risico Inventarisatie en Evaluatie uitvoeren blootstelling aan het (potentiele) gevaar: a) Vallen? Één of meerdere personen? Klein materiaal? Spiegelbol? b) Verpletterd worden? c) Botsen? d) Beknellen? Groep personen onder GS-platform? Voet onder truss? e) Electrocutie? enz. Kortere blootstelling = kleiner risico

27 2d. Risico Inventarisatie + Evaluatie uitvoeren afwending van het gevaar optreden: a) Vallen? vangnet? luchtmatrassen? Klein materiaal? Gemakkelijk te zekeren b) Verpletteren? wegstappen? (binnen 1 seconde?) c) Botsen? d) Beknellen? e) Electrocutie? enz. Gevaarsafwending is in ons vak heel moeilijk

28 3a. Berekeningen maken Truss belasting? In tabellen UDL? CPL? TPL? QPL? Truss belastingen? Niet in tabellen - Lastcombinaties? truss-tabellen interpreteren - Verdubbelde gebruiksfactor? Ook in hoekstukken? - Statische last? - Dynamische last? - Takels start / stop, Noodstop? -Wel of Niet steunen van Hoekstukken?

29 3a. Berekeningen maken Truss belastingen? -2 - Doorgaande statisch onbepaalde liggers? - Doorbuiging? Effect op gebruik? - Personen op (aan) de trussen? Valstoot-belastingen? - Aanslagmethode = optimaal??????

30 3b. Berekeningen maken Takel belastingen? Steunpunt reacties: - Statische last? - Dynamische last? Start / stop van electro takels. Noodstop = Hoofdstroom of Stuurstroom? - Personen op de trussen? Tech s? Volgspotters? Trussladder belastingen Valstootbelastingen! - Kantel-effecten? Zwaartepunt verplaatsing! - Railsystemen, rijdende lasten? Horizontale zwaaibewegingen? - Verdubbelde gebruiksfactor?

31 3c. Berekeningen maken voor hijsplan e) Statief / towerplan: (modules, capaciteiten en symbolen?) -Welkestatieven toepassen? (met een verdubbelde veiligheid?) Gemaakt / gekeurd volgens: - D8? -C1? - Gevaar voor kantelen of omvallen? Verstelbare stempelvoeten? -Welketowers toepassen? Enkel of dubbel parts takel? - Krachten op de vloerconstructie? Stempelplaten of vloer onderstempelen? -Directepersoons-veiligheid? - Klimmen in towers? Geluidstechnici met eigen airbag? Of. Transparante valbeschermingsgordels? - Struikelen over outriggers?

32 4. Beperken van last tot 0,75 x nominaal Kritische last: - Tandem Lift? elke truss - ¾ x nominaal? elk statief - Multiple lift? 90% in entertainment - Staartkraan? elke Line-Array Berekenen!

33 5. Géén schuine reeptrek Takel, truss en ankerpunt belasting

34 6. Verantwoordelijke aanwijzen Voldoende? deskundigheid hijsmeester a) Tijdens voorbereiding - deskundigheid? b) Tijdens opbouw - deskundigheid? c) Tijdens repetities / uitvoering - deskundigheid? d) Tijdens afbouw - deskundiheid? e) Communicatie met opdrachtgever en andere disciplines?

35 6. Verantwoordelijkheid het voorkomen van: Ongeluk = april Het civiele proces loopt nog = oktober Schade ca

36 Veiligheid Ministerie Handhaving Structuur Arbeid? SZW (Kamp) AI Landelijk-regio s Machines? EZ+L (Verhagen) V+WA Provinciaal Bouwwerken? Bin.Z+V (Opstelten) B&WT Gemeentelijk

37 U bent verantwoordelijk voor de goede samenstelling!! het juiste gebruik!

38 Dank U voor Uw aandacht Heeft U vragen?

Hijstechniek De Regelgeving. 15 september 2008 Willem Westermann

Hijstechniek De Regelgeving. 15 september 2008 Willem Westermann Hijstechniek De Regelgeving 15 september 2008 Willem Westermann Samenhang / verschillen: Hijsen zelf Werken op hoogte / valgevaar Gebruikte materialen (klimmaterialen, hijsmaterialen, valbeveiligingsmaterialen)

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999)

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing

Nadere informatie

Voorwaarden en Eisen Podiumtechnische Installaties ( Voorwaarden Installaties )

Voorwaarden en Eisen Podiumtechnische Installaties ( Voorwaarden Installaties ) Voorwaarden en Eisen Podiumtechnische Installaties ( Voorwaarden Installaties ) Inleiding LOC 7000 BV stelt voorwaarden en eisen aan (tijdelijke) podiumtechnische installaties waarvoor zij opdracht heeft

Nadere informatie

4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten. Belgisch Staatsblad 04 juni 1999

4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten. Belgisch Staatsblad 04 juni 1999 4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten. Belgisch Staatsblad 04 juni 1999 Gewijzigd door : KB van 28/08/02 - BS van 18/09/02 ALBERT

Nadere informatie

Opleiding BMT, differentiatie en basiscursus hijsen & heffen

Opleiding BMT, differentiatie en basiscursus hijsen & heffen Opleiding BMT, differentiatie en basiscursus hijsen & heffen Willem Westermann werkveldoverleg OSAT Vereniging Van EvenementenMakers schrijver arbocatalogus hijsen en heffen in de podiumkunsten Stichting

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

4 dood 0 4 8 12 16 20. Risico-analyse d.m.v de matrix. Risicomatrix. Gevolg

4 dood 0 4 8 12 16 20. Risico-analyse d.m.v de matrix. Risicomatrix. Gevolg Risico-analyse d.m.v de matrix 1. Maak een lijst met alle gevaren tijdens de werkzaamheden. (met andere woorden: maak een lijst met alles wat mis kan gaan) 2. Bepaal van per gevaar de kans dat het gevaar

Nadere informatie

VPT Themadag Rigging

VPT Themadag Rigging VPT Themadag Rigging Rinus Bakker Rhino Rigs BV Overeenkomsten tussen Evenementen en Theater VPT Themadag Rigging Overeenkomsten tussen Evenementen en Theater De uitgevoerde hijswerkzaamheden De toegepaste

Nadere informatie

Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig.

Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig. Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig. Achtergrond Verreikers zijn bedoeld om lasten geleid te verplaatsen. Hierbij wordt een vorkenbord gebruikt met daaraan gekoppeld twee vorken om de last

Nadere informatie

Veilig werken met apparaten en machines

Veilig werken met apparaten en machines Published on Arbocatalogus voor de vlakglasbranche (http://www.arbocatalogus-vlakglas.nl) Veilig werken met apparaten en machines Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie SZW Een machine is een arbeidsmiddel,

Nadere informatie

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Met betrekking tot de vraag over valkeuringsmiddelen in de Vraagbaak is onderstaande wetgeving relevant: Artikel 7.4a. Keuringen 1.Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid

Nadere informatie

Task Safety Requirements Hoisting and Lifting NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Hoisting and Lifting NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING HIJS- & HEFWERKZAAMHEDEN Hijsen en heffen behoren tot de meest risicovolle werkzaamheden. Het gaat steeds om het verplaatsen van zware lasten met zware materialen, soms zelfs onder

Nadere informatie

Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen

Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen Published on Arbocatalogus voor de vlakglasbranche (http://www.arbocatalogus-vlakglas.nl) Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie

Nadere informatie

Veilig bedienen van Hangbruginstallaties 25-05-2012

Veilig bedienen van Hangbruginstallaties 25-05-2012 06-12-1999 1 Veilig bedienen van Hangbruginstallaties 25-05-2012 Groen Training houdt u op (de) hoogte Permanente HBI Niet permanente HBI 06-12-1999 2 Wat zijn de verschillen tussen Permanente en niet

Nadere informatie

Zorg voor veilige machines

Zorg voor veilige machines Zorg voor veilige machines wie doet wat en wat moet u doen Dordrecht: 19 januari, 2015 C. van den Einden Introduction Carl van den Einden Product Manager Machines Hogere veiligheidskundige Vertegenwoordigd

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Hijsen en heffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Hijsen en heffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste prioriteit;

Nadere informatie

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw Inspectie-actie bouw april 2013 Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers Jan Vermeiren p Programma: > Inspectie SZW / sector bouw > Wettelijke bepalingen > Bouwactie voorjaar 2013 / praktijk (foto

Nadere informatie

HIJSEN EN HEFFEN. Hijsen - heffen

HIJSEN EN HEFFEN. Hijsen - heffen Hijsen en heffen behoren tot de meest risicovolle werkzaamheden op een installatie. Ieder jaar gebeuren er ernstige ongelukken. Het gaat steeds om het verplaatsen van zware lasten met zware materialen,

Nadere informatie

Zijn voorwerpen te groot of te zwaar dan zijn er hulpmiddelen om het voorwerp te verplaatsen: - steekwagen - heftruck - takels - hijskranen

Zijn voorwerpen te groot of te zwaar dan zijn er hulpmiddelen om het voorwerp te verplaatsen: - steekwagen - heftruck - takels - hijskranen Hijsen en tillen Een voorwerp dat zwaarder is als 25 kg mag je niet alleen met de hand tillen. Ook is het verstandig om grote of moeilijk te pakken voorwerpen niet alleen te tillen. Zijn voorwerpen te

Nadere informatie

Wie is er aansprakelijk? De vinger op de zere plek. Safety@Work Evenement

Wie is er aansprakelijk? De vinger op de zere plek. Safety@Work Evenement Wie is er aansprakelijk? De vinger op de zere plek. Safety@Work Evenement Michael Gerrits Avans Hogeschool s-hertogenbosch, 20 mei 2014 1 Wie is er aansprakelijk? Dodelijk ongeval - Explosie in omkasting

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING STEIGERS Voor werken op hoogte wordt vaak beroep gedaan op steigers (ook nog stellingen) omdat deze een hogere graad van veiligheid bieden dan sommige andere arbeidsmiddelen en

Nadere informatie

Werken op hoogte vanuit een werkbak

Werken op hoogte vanuit een werkbak Werken op hoogte vanuit een werkbak Bij het werken op hoogte kan gebruik worden gemaakt van een hijs- of hefmachine met een al dan niet geïntegreerde werkbak. Een dergelijke machine moet voor personenvervoer

Nadere informatie

Tabel B: Omzetting van de Richtlijnen "Veiligheid en gezondheid van de werknemers" (artikel 137)

Tabel B: Omzetting van de Richtlijnen Veiligheid en gezondheid van de werknemers (artikel 137) Tabel B: Omzetting van de Richtlijnen "Veiligheid en gezondheid van de werknemers" (artikel 137) 89/391/EEG 12.6.1989 Tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid

Nadere informatie

Veilig werken met de ladder. VSB Henry Dijksma, Altrex

Veilig werken met de ladder. VSB Henry Dijksma, Altrex Veilig werken met de ladder VSB Henry Dijksma, Altrex Inhoud presentatie Inleiding Regelgeving ladders Ladder als werkplek? Wanneer wel, wanneer niet? Veilig werken op een ladder: do s en don ts Regelgeving

Nadere informatie

BRANCHEDOCUMENT INSPECTIE, CERTIFICERING EN KEURING PODIUMTECHNISCHE MACHINES EN/OF INSTALLATIES BICKT

BRANCHEDOCUMENT INSPECTIE, CERTIFICERING EN KEURING PODIUMTECHNISCHE MACHINES EN/OF INSTALLATIES BICKT BRANCHEDOCUMENT INSPECTIE, CERTIFICERING EN KEURING PODIUMTECHNISCHE MACHINES EN/OF INSTALLATIES BICKT Amsterdam, 5 december 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Onderwerp en toepassingsgebied... 5

Nadere informatie

TSJ 34 werklast en bedrijfslast(moment) januari 2014

TSJ 34 werklast en bedrijfslast(moment) januari 2014 1 TSJ 34 14-009 TSJ 34 werklast en bedrijfslast(moment) januari 2014 Deze TSJ betreft de nadere uitleg van de Werkveldspecifiek certificatieschema s persoonscertificatie TCVT en TCVT in het algemeen. Hieronder

Nadere informatie

BRANCHEOVERLEG EVENEMENTEN HIJSINSTALLATIES

BRANCHEOVERLEG EVENEMENTEN HIJSINSTALLATIES BRANCHEOVERLEG EVENEMENTEN HIJSINSTALLATIES BOEH Continuering en veiligheid bij reeds in bedrijf gestelde podiumtechnische machines Amsterdam, 31 oktober 2014 0 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Onderwerp

Nadere informatie

ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen

ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen Sinds 30 juni 2003 is er het één en ander veranderd voor apparaten en beveiligingssystemen

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn verankeringsvoorzieningen (VAV) t.b.v. het vastzetten van PBM's tegen vallen van hoogte

Beoordelingsrichtlijn verankeringsvoorzieningen (VAV) t.b.v. het vastzetten van PBM's tegen vallen van hoogte Beoordelingsrichtlijn verankeringsvoorzieningen (VAV) t.b.v. het vastzetten van PBM's tegen vallen van hoogte Uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut, Juli 2005 (30209404, Valbescherming)

Nadere informatie

VGWM A WAY OF LIVING HIJSEN EN HEFFEN. Standaards voor professionals, wees alert!

VGWM A WAY OF LIVING HIJSEN EN HEFFEN. Standaards voor professionals, wees alert! VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Leer de situatie op de installatie waar je gaat werken, zo snel mogelijk kennen; wie/wat bevindt zich waar? Lees

Nadere informatie

RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY

RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk Omschrijving Pagina 1 Inleiding 2 2 Risicoanalyse 2 3 Risicobeoordeling 4 4 Risicoreductie 7 1. INLEIDING: Het spreader

Nadere informatie

vervolg VEILIG werken met de hoogwerker

vervolg VEILIG werken met de hoogwerker die voldoen aan de voorwaarden voor het specifieke gebruikersprofiel. Hij zal speciale aandacht geven aan de volgende punten: Hij overtuigt zich ervan dat alle gebruikers de instructie gelezen en begrepen

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes, werkvloer, hekwerk etc.).

maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes, werkvloer, hekwerk etc.). 14.01 GEVAAR Vallen. 14.02 WERK IN UITVOERING Bij werkzaamheden boven 2,5 m moeten altijd maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes,

Nadere informatie

Continuering en veiligheid bij reeds in bedrijf gestelde podiumtechnische installaties BRANCHEOVERLEG EVENEMENTEN HIJSINSTALLATIES BOEH

Continuering en veiligheid bij reeds in bedrijf gestelde podiumtechnische installaties BRANCHEOVERLEG EVENEMENTEN HIJSINSTALLATIES BOEH Continuering en veiligheid bij reeds in bedrijf gestelde podiumtechnische installaties BRANCHEOVERLEG EVENEMENTEN HIJSINSTALLATIES BOEH conceptpublicatie uitsluitend voor commentaar 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Tool box. Veilig werken met ladders en trappen

Tool box. Veilig werken met ladders en trappen Tool box Veilig werken met ladders en trappen Commissie Ladders en Rolsteigers VSB Opleidingsbedrijf VSB Addo Kraan Inhoud presentatie Inleiding Regelgeving ladders Ladder als werkplek? Wanneer wel, wanneer

Nadere informatie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen Persoonlijke Beschermingsmiddelen Wettelijk kader België: ARAB: bundeling Uitv. Besluiten 1947 1993 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG 12 juni 1989 Welzijnswet

Nadere informatie

Basis inspectiemodule

Basis inspectiemodule Basis inspectiemodule Hijskranen Deze Basis Inspectiemodule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is de in deze

Nadere informatie

14 TIPS OM VEILIG TE HIJSEN EEN E-BOOK VAN HIJSWINKEL.NL

14 TIPS OM VEILIG TE HIJSEN EEN E-BOOK VAN HIJSWINKEL.NL 14 TIPS OM VEILIG TE HIJSEN EEN E-BOOK VAN HIJSWINKEL.NL In december 2007 viel een damwandplaat van de Noord-Zuidlijn tijdens het hijsen op een 33jarige automobilist. De werklieden gebruikten slechts één

Nadere informatie

De CE-markering voor de FABRIKANT ( dus niet voor de gebruiker) houdt in :

De CE-markering voor de FABRIKANT ( dus niet voor de gebruiker) houdt in : Betreft: Machinerichtlijn (verkorte uiteenzetting) 1. Europese wetgeving De Machinerichtlijn is van kracht geworden op 1-1-1995. Een Europese richtlijn is bindend voor de lidstaten en gaat boven de wetten

Nadere informatie

Over de meerwaarde van een EKH erkend keurbedrijf

Over de meerwaarde van een EKH erkend keurbedrijf Over de meerwaarde van een EKH erkend keurbedrijf U moet er toch niet aan dénken! De zorgplicht van de werkgever als het gaat om geschiktheid en blijvende veiligheid van ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen.

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

HSE guidelines september 2012 HIJSEN EN HEFFEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines september 2012 HIJSEN EN HEFFEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines september 2012 HIJSEN EN HEFFEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Vraag: Wat zijn gecertificeerde riggers?

Vraag: Wat zijn gecertificeerde riggers? Vraag: Wat zijn gecertificeerde riggers? Aan ons bedrijf wordt wel eens gevraagd om gecertificeerde riggers. Maar waar haal je dat certificaat? En is het overal geldig...? Antwoord: Die vraag komt vaker

Nadere informatie

Eindscriptie Hogere veiligheidskunde Jurgen Boelens

Eindscriptie Hogere veiligheidskunde Jurgen Boelens Eindscriptie Hogere veiligheidskunde Jurgen Boelens René Descartes: Alle wetenschap loopt gevaar als er niet, bij al haar stappen, steeds door het gezonde verstand toezicht op wordt gehouden. Inleiding

Nadere informatie

Voorwaarden en eisen tijdelijk geplaatste Tenten, Overkappingen en Tentconstructies met of zonder bijeenkomstfunctie ( Voorwaarden Tenten )

Voorwaarden en eisen tijdelijk geplaatste Tenten, Overkappingen en Tentconstructies met of zonder bijeenkomstfunctie ( Voorwaarden Tenten ) Voorwaarden en eisen tijdelijk geplaatste Tenten, Overkappingen en Tentconstructies met of zonder bijeenkomstfunctie ( Voorwaarden Tenten ) Inleiding LOC 7000 BV stelt voorwaarden en eisen aan tijdelijk

Nadere informatie

Leidraad veilig werken met ladders

Leidraad veilig werken met ladders Leidraad veilig werken met ladders De ladder valt onder de richtlijn Arbeidsmiddelen. Deze richtlijn verplicht de werkgever de werknemers met zodanige arbeidsmiddelen (ladders, trappen en rolsteigers)

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte Inleiding Het werken op hoogte wordt als normaal beschouwd binnen de bouwnijverheid, echter vallende voorwerpen of werknemers die van grote hoogte naar beneden

Nadere informatie

Safety Event Didi Rinkel en Martin Krüger. Aansprakelijkheidskwesties rondom machines.

Safety Event Didi Rinkel en Martin Krüger. Aansprakelijkheidskwesties rondom machines. Safety Event 2016 www.vandiepen.com Didi Rinkel en Martin Krüger Aansprakelijkheidskwesties rondom machines Agenda Europese Richtlijnen Machinerichtlijn (2006/42/EG) Normen en aansprakelijkheid Contractuele

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

CHECKLIST Datum 03/2015

CHECKLIST Datum 03/2015 Pagina 1 van 5 1) KENMERKEN VAN DE ZWARE LAST (volgende informatie moet gekend zijn) - Bijgeleverde tekeningen en de aanduidingen op de last bevatten volgende informatie: gewicht positie COG (center of

Nadere informatie

Veiligheid noodzaak in de oppervlaktebehandelende industrie Surface Treatment Solutions THE AIRBLAST GROUP

Veiligheid noodzaak in de oppervlaktebehandelende industrie Surface Treatment Solutions THE AIRBLAST GROUP Veiligheid noodzaak in de oppervlaktebehandelende industrie Vereniging ION Themamiddag 08/12/2015 Machineveiligheid en persoonlijke beschermingsmiddelen Presentatie: Marcel Timmerman Inhoudsopgave presentatie

Nadere informatie

HSE guidelines. september 2012 HIJSEN EN HEFFEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. september 2012 HIJSEN EN HEFFEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines S september 2012 HIJSEN EN HEFFEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Veiligheid en aansprakelijkheid Michael Gerrits

Veiligheid en aansprakelijkheid Michael Gerrits Is veiligheid nu echt zo belangrijk? www.vandiepen.com Man (50) omgekomen in verpakkingsmachine Veiligheid en aansprakelijkheid Michael Gerrits Bij een bedrijfsongeval aan de Dorpsstraat in het Gelderse

Nadere informatie

KRANEN EN HEFWERKTUIGEN

KRANEN EN HEFWERKTUIGEN / Gezondheid en veiligheid WERKNORMEN Ref.: Aperam Safety ST 007 Cranes and Lifting Uitgave: 15.05.2012 Versie: v0 Rev.: AM Safety 007 v2 10.11.2010 KRANEN EN HEFWERKTUIGEN Gecontroleerd Verspreiding Uitgewerkt

Nadere informatie

HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW. Jan Vermeiren Inspectie SZW

HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW. Jan Vermeiren Inspectie SZW HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW Jan Vermeiren Inspectie SZW Inhoud Informatiebijeenkomst Richtlijn Steigers Jan Vermeiren Projectleider Inspectie SZW 9 juni 2016 Inspectie SZW Gezond, veilig en eerlijk werk

Nadere informatie

1990L0269 NL

1990L0269 NL 1990L0269 NL 27.06.2007 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN VAN DE RAAD van 29 mei 1990 betreffende

Nadere informatie

Rapportcode: 9.269-Drentea Datum: 20 juli 2009

Rapportcode: 9.269-Drentea Datum: 20 juli 2009 Titel: Toetsing van Drentea kantoortafel PRO-T aan de eisen t.a.v. afmetingen, veiligheid, Rapportcode: 9.269-Drentea Datum: 20 juli 2009 Rapportcode: 9.269-Drentea Datum: 20 juli 2009 Pagina: 2/9 SHR

Nadere informatie

Hawkinsstraat 21 7207 RR Zutphen telefoon: 0575-545100 www.adaptconsultants.nl info@adaptconsultants.nl

Hawkinsstraat 21 7207 RR Zutphen telefoon: 0575-545100 www.adaptconsultants.nl info@adaptconsultants.nl TEST 3. Vragen les 10 t/m 13 en hetgeen bekend dient te zijn. 49. Wat is verplicht bij gebruik van een uitschuifbare ladder die toegang biedt tot een dak? a. deze ladder moet aan de bovenzijde worden vastgezet

Nadere informatie

Opera Familia Theatertour 2014

Opera Familia Theatertour 2014 Technische lijst en productie risico inventarisatie en evaluatie (PRIE) Tour begeleiding Impact Entertainment veronique@impactentertainment.nl Véronique Pans Voorstellingstechniek: Geluid Menno Wolthuis

Nadere informatie

Weet u wie uw arbeidsmiddelen mag keuren?

Weet u wie uw arbeidsmiddelen mag keuren? Keuring en Inspectie Weet u wie uw arbeidsmiddelen mag keuren? TÜV TÜV NORD GROUP Weet u wie uw arbeidsmiddelen mag keuren? Vanuit het Arbobesluit wordt de werkgever verplicht bepaalde arbeidsmiddelen

Nadere informatie

Werken op hoogte. arbeidshygiënische strategie & Gebruik PBM

Werken op hoogte. arbeidshygiënische strategie & Gebruik PBM Werken op hoogte arbeidshygiënische strategie & Gebruik PBM Drs. C.A.A.E. (Carin)Benders, Landelijk projectleider R.T. (Ron)Maters RVK, veiligheidskundig specialist 1 Man zakt door dak tijdens asbestwerkzaamheden

Nadere informatie

Wet- en regelgeving bij hijsen, heffen en verticaal transport Gaat het mis bij de wetgever of bij het toezicht houden?

Wet- en regelgeving bij hijsen, heffen en verticaal transport Gaat het mis bij de wetgever of bij het toezicht houden? Wet- en regelgeving bij hijsen, heffen en verticaal transport Gaat het mis bij de wetgever of bij het toezicht houden? Ing. Peter Verhoef, 12hoist4u, hoisting & lifting recruitment services, e-mail peter.verhoef@12hoist4u.com

Nadere informatie

INHOUD TECHNISCH CONSTRUCTIE DOSSIER ATTRACTIE / SPEELTOESTEL

INHOUD TECHNISCH CONSTRUCTIE DOSSIER ATTRACTIE / SPEELTOESTEL INHOUD TECHNISCH CONSTRUCTIE DOSSIER ATTRACTIE / SPEELTOESTEL WWW.AMUSEMENTPROF.NL Inhoudsopgave Inleiding... 2 Keuringsinstanties... 2 Technisch constructie dossier... 2 Toegepaste normen en voorschriften...

Nadere informatie

(Model: CZ.0.DU.901) KARWEITAKEL HANDLEIDING

(Model: CZ.0.DU.901) KARWEITAKEL HANDLEIDING (Model: CZ.0.DU.901) KARWEITAKEL HANDLEIDING De gebruiker is altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik de de DELTA elektrische Karweitakel. Aan deze handleiding kunnen geen rechten ontleend worden.

Nadere informatie

Safety Event 2015. Remko Roosjen en Didi Rinkel. Aansprakelijkheid na ingebruikname machine. www.vandiepen.com

Safety Event 2015. Remko Roosjen en Didi Rinkel. Aansprakelijkheid na ingebruikname machine. www.vandiepen.com Safety Event 2015 www.vandiepen.com Remko Roosjen en Didi Rinkel Aansprakelijkheid na ingebruikname machine Agenda Introductie Ce-uitspraken.eu Contractuele verplichtingen Europese product- en sociale

Nadere informatie

TOOLBOX VEILIG WERKEN MET MACHINES

TOOLBOX VEILIG WERKEN MET MACHINES TOOLBOX VEILIG WERKEN MET MACHINES WAAROM GEBEUREN ER MACHINE - ONGEVALLEN? Accidents are not due to lack of knowledge, but failure to use the knowledge we have. Mr. T. Kletz Ongevallen worden niet veroorzaakt

Nadere informatie

WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN

WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN Een val van een ladder of trap geeft ernstige verwondingen. Daarom is het zaak dit te voorkomen. Onder een ladder verstaan we draagbaar klimmaterieel, bestaande

Nadere informatie

TCVT CertifICatie voor veilig hijsen

TCVT CertifICatie voor veilig hijsen TCVT CertifICatie voor veilig hijsen TCVT CertifICatie voor veilig hijsen In Nederland vinden veel hijsactiviteiten plaats, vaak gerelateerd aan bouwactiviteiten. Veiligheid is daarbij van het allergrootste

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE RICHTLIJN VAN DE ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Voor wie is de richtlijn bedoeld? Deze richtlijn geldt voor alle werkenden (werkgevers, medewerkers, zelfstandig werkenden)

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

TECHNISCHE LIJST BOSCH IN BED (8+)

TECHNISCHE LIJST BOSCH IN BED (8+) P.O. Box 7211 4800 GE Breda the Netherlands t: +31 (0)76 5138125 f: +31 (0)76 5138605 info@destilte.nl www.destilte.nl TECHNISCHE LIJST BOSCH IN BED (8+) TECHNIEK AANWEZIG AANWEZIG OP VOORSTELLINGSDAGEN

Nadere informatie

MIDDENSPANNINGSBORD HET MODULAIR CONCEPT

MIDDENSPANNINGSBORD HET MODULAIR CONCEPT MIDDENSPANNINGSBORD HET MODULAIR CONCEPT Hijs- & transporthandleiding MEDIUM VOLTAGE SWITCHGEAR, BUILT TO LAST SGC nv - SwitchGear Company - Moorstraat 24 - B-9850 Nevele, BELGIE Tel: +32 (0)9/321.91.12

Nadere informatie

Deze of andere praktijkonderwerpen kunnen ook gebruikt worden in de toolbox.

Deze of andere praktijkonderwerpen kunnen ook gebruikt worden in de toolbox. Toepassingstraining Toelichting Lessen leren over veilig werken is nog wat anders dan het in je eigen praktijk toepassen. Dan blijkt ineens dat we gevaren over het hoofd zien of anders inschatten. Ook

Nadere informatie

Waarom extra aandacht voor jongeren?

Waarom extra aandacht voor jongeren? WERKEN MET JONGEREN Inleiding Grote aantallen jongeren verrichten betaald werk, zoals het bezorgen van kranten, vakken vullen in een winkel, serveren op een terras en helpen met de pluk in de tuinbouw

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen Installatie: Arbeidsplaats: Beschrijving van de installatie en arbeidsplaats Verantwoordelijke: (1) Brandbare Stoffen (2) Gegevens van de meest kritische stof Ontstekingstemperatuur: Ontstekingsenergie:

Nadere informatie

Hijsplan. Deze richtlijn is een uitgave van de Vereniging Verticaal Transport (VVT)

Hijsplan. Deze richtlijn is een uitgave van de Vereniging Verticaal Transport (VVT) Hijsplan Deze richtlijn is een uitgave van de Vereniging Verticaal Transport (VVT) Vereniging Verticaal Transport (VVT) Blokdrukweg 8 4104 BD Culemborg T: 0345 516993 F: 0345 521672 E: info@verticaaltransport.nl

Nadere informatie

1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit

1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit 1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit Arbobesluit 7.1 Arbeidsmiddelen buiten gebruik Dit hoofdstuk is niet van toepassing op arbeidsmiddelen die op een zodanige manier zijn gedemonteerd of gesloopt,

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen Explosiegevaarlijke ruimte: Arbeidsplaats: Beschrijving van gas en/of damp Veiligheidsinformatieblad aanwezig (1) Vlampunt Vlampunt beneden 21 C Vlampunt boven 21 C Beschrijving van de installatie (2)

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 september 1999 (22.09) (OR. en) 10969/99 Interinstitutioneel dossier: 98/0327 (SYN) LIMITE SOC 301 CODEC 492

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 september 1999 (22.09) (OR. en) 10969/99 Interinstitutioneel dossier: 98/0327 (SYN) LIMITE SOC 301 CODEC 492 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 september 1999 (22.09) (OR. en) 10969/99 Interinstitutioneel dossier: 98/0327 (SYN) LIMITE SOC 301 CODEC 492 RESULTAAT BESPREKINGEN van : de Groep sociale vraagstukken

Nadere informatie

Basis inspectiemodule

Basis inspectiemodule Basis inspectiemodule Inrichting arbeidsplaatsen Deelmodule: Algemeen Deze Basis Inspectie Module (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de

Nadere informatie

Factsheet ongevallen havensector

Factsheet ongevallen havensector Factsheet ongevallen havensector Deze analyse is gebaseerd op de gegevens van de aan de Arbeidsinspectie (AI) gemelde en door deze dienst onderzochte ongevallen zoals geregistreerd in GISAI in de periode

Nadere informatie

4.09 Staalconstructies

4.09 Staalconstructies 4.09 Staalconstructies Staalconstructies worden in een grote verscheidenheid toegepast. Het biedt mogelijkheden om met grote snelheid dragende constructies op te bouwen. De grootste risico s bij deze werkzaamheden

Nadere informatie

Toolboxfiche /2017

Toolboxfiche /2017 Toolboxfiche 2005 02/2017 Toegang tot het dak Je verplaatsen naar een hoger gelegen vlak: niet zonder risico 1 Risico s Vallen is het belangrijkste risico bij de toegang tot een dak, zeker als je daarvoor

Nadere informatie

Steigercontroleur (AV-022) Versie TC-K 2010-12-15

Steigercontroleur (AV-022) Versie TC-K 2010-12-15 Steigercontroleur (AV-0) Versie TC-K 00--5 Doelgroep Medewerkers, die steigers (vaste steigers, rolsteigers, hangsteigers, ) op een doeltreffende manier op veiligheid kunnen controleren. De steigercontroleur

Nadere informatie

HSE guidelines november 2014 HIJSEN EN HEFFEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines november 2014 HIJSEN EN HEFFEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines november 2014 HIJSEN EN HEFFEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Rigging in de RAI Richtlijnen voor Riggers. Amsterdam RAI

Rigging in de RAI Richtlijnen voor Riggers. Amsterdam RAI Rigging in de RAI Richtlijnen voor Riggers Amsterdam RAI Documentnaam: Rigging in de Rai NL Versie 1.4 -Blank Page- Documenttitel Documentnaam Status Rigging in de RAI Richtlijnen voor riggers Rigging

Nadere informatie

Betreft: technisch fiche en Productie Risico Inventarisatie en - Evaluatie

Betreft: technisch fiche en Productie Risico Inventarisatie en - Evaluatie Aan de bezoekende gezelschappen/bespelers van Stadsschouwburg Middelburg en Theater de Mythe in Goes Betreft: technisch fiche en Productie Risico Inventarisatie en - Evaluatie Middelburg, seizoen 2008-2009

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IV.- Arbeidsmiddelen. Titel 5. Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

Codex over het welzijn op het werk. Boek IV.- Arbeidsmiddelen. Titel 5. Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte Codex over het welzijn op het werk Boek IV.- Arbeidsmiddelen Titel 5. Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte Omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2009/104/EG van het Europees Parlement

Nadere informatie

Datum 20 april 2017 Betreft Kamervragen van de leden Dijkgraaf en Bisschop (beiden SGP) over regels voor gebruik van hoogwerkers

Datum 20 april 2017 Betreft Kamervragen van de leden Dijkgraaf en Bisschop (beiden SGP) over regels voor gebruik van hoogwerkers > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS VERTICAAL TRANSPORT

ARBOCATALOGUS VERTICAAL TRANSPORT ARBOCATALOGUS VERTICAAL TRANSPORT INHOUDSOPGAVE ARBOCATALOGUS VERTICAAL TRANSPORT Inleiding... 2 Minder regels, meer onderlinge afspraken... 2 Voor werkgevers en werknemers... 2 Toepassingsgebied... 2

Nadere informatie

Autolaadkranen: verschil tussen laden/lossen en hijsen nader uitgelegd.

Autolaadkranen: verschil tussen laden/lossen en hijsen nader uitgelegd. Autolaadkranen: verschil tussen laden/lossen en hijsen nader uitgelegd. Achtergrond Autolaadkranen worden gebruikt voor het uitvoeren van uiteenlopende werkzaamheden. Er bestaat veel onduidelijkheid omtrent

Nadere informatie

veilig werken met DE heftruck

veilig werken met DE heftruck veilig werken met DE heftruck Grote risico s Vooral loodsmedewerkers en technisch personeel werken vaak met heftrucks. Daar gebeuren echter veel ongelukken mee: zo n 200 per jaar. Het gevolg: ernstig letsel

Nadere informatie

HIJSINSTRUCTIE. Doel van deze instructie is te waarborgen dat de te hijsen last veilig en gecontroleerd verloopt.

HIJSINSTRUCTIE. Doel van deze instructie is te waarborgen dat de te hijsen last veilig en gecontroleerd verloopt. Hoofdstuk : HNDB-SSM-18 Pagina: 1 van 7 1.0 Doel van deze instructie is te waarborgen dat de te hijsen last veilig en gecontroleerd verloopt. Zowel pakken hout (max. 40 delen van gelijke lengte), als een

Nadere informatie

Webinar. Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017

Webinar. Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017 Webinar Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017 Bent u al Arbowet-proof Arnoud van Hogen Manager procesregie Pauline Oberink Bedrijfsjurist Programma Wijzigingen Arbowet per

Nadere informatie

2. Actuele wet- en regelgeving

2. Actuele wet- en regelgeving 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, per 1 oktober 2010) regelt de omgevingsvergunning voor het bouwen (voorheen de bouwvergunning) en de omgevingsvergunning/gebruiksmelding

Nadere informatie

Werken op hoogte. arbeidshygiënische strategie & Gebruik PBM. Bij het plaatsen van zonnepanelen

Werken op hoogte. arbeidshygiënische strategie & Gebruik PBM. Bij het plaatsen van zonnepanelen Werken op hoogte arbeidshygiënische strategie & Gebruik PBM Bij het plaatsen van zonnepanelen Drs. C.A.A.E. (Carin)Benders, Landelijk projectleider R.T. (Ron)Maters RVK, veiligheidskundig specialist 1

Nadere informatie

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Opdrachtgever : Gemeente Veiligheid Valgevaar 23 6583 QQ Veiligstad Tel. 009-555 777 E-mail info@gemeenteveiligheid.nl

Nadere informatie