Rolight riggingdag De Verantwoordelijkheid. van de. Rigger / Hijs- & Hef technicus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rolight riggingdag 2011. De Verantwoordelijkheid. van de. Rigger / Hijs- & Hef technicus"

Transcriptie

1 Rolight riggingdag 2011 De Verantwoordelijkheid van de Rigger / Hijs- & Hef technicus

2 Rinus Rhino Bakker Entertainment Techniek sinds 1970: Licht, Geluid, PA-bouw, Transportcases, Podiumconstructies & Rigging Univ. van Amsterdam: Biologie 1980: Historische klimatologie, Diergedrag, Geologie Rigger sinds 1983, pionier huisrigger in NL en B; Sinds 1992 trainer & instructeur -Lid VPT-Commissie Veiligheid (CvA-VPT 94-03) -Lid ARGH (1 e Voorzitter van ) - Waarnemend Lid ESTA-Tech.Stand.Committee -Rigging Task Group - Lid ad-hoc werkgroep Handbediende Personen Vlieg Systemen -Lid NEN Evenementen Rigging Werk Groep - Deelnemer ETCP (1e EU-burger ETCP Certificaat Arena Rigger - Nov 05) -Lid CEN-CWA25 (Entertainment Lifting Machinery & Truss ) - Lid Expert Werkgroep Entertainment Rigging Onderwijs -Lid BICKT Werkgroep Keuringen Theatermachinerie - Strijder tegen Bureaucratie in de Entertainment ( Arbopodium, OSAT, K-GOCK GOC) - Auteur over Entertainment Hijsen + Veiligheid - - Mede-ontwikkelaar IAB VBT cursus voor Bedieningsman Mechanische Trekkenwand - - Rigging-moderator op J&H Prof. Internet Forum - Meer dan 220 cursussen: 2-, 5-, 10-, en 20-daagse in Nederland en België + Croatië, Dubai, Griekenland, Ierland, India, Mexico, Servië, Spanje, Portugal, Rusland, Zuid-Afrika. - Panel-lid 2010 en 2011 PLASA International Rigging Conference, Londen. Rolight riggingdag 2011

3 Verantwoordelijkheid - Arbeidsrecht : Arbeids-omstandighedenwet (~ Bestuursrecht / Strafrecht) Iets doen wat wettelijk niet is toegelaten, of iets nalaten wat wettelijk juist zou moeten gebeuren.

4 Aansprakelijkheid - Civiel recht: Burgerlijk wetboek Geleden (letsel-)schade en/of inkomstenderving enz op de ander (de veroorzaker) te verhalen. $ я dat van die Verantwoordelijkheid: Waar staat dat?

5 Verantwoordelijkheid Geregeld beschreven in (Nationale): - Wet, Besluit en Regeling (Lidstaat) Wetten zijn in Europa ondergeschikt aan: - EU Richtlijn(en) (tè) vaak verward met Nederlandse Praktijk Richtlijnen - NPR Eng: British Laws & Legislation < European Directives Codes of Practise BS Du: Deutsche Gezetse < Europäische Richtlinien Standards BGV / VPLT Verder bestaan er: - EU Verordeningen > direct Wetgevend binnen elk land (meestal over voedsel en milieu) - EU Besluiten > bindende uitleg van een algemene regel (in bijv. Een Richtlijn) - EU Aanbevelingen > niet juridisch bindend (vaak een politiek / procedureel karakter)

6 Europese Richtlijnen ( Directives ) 1) Economische Richtlijnen ( eisen aan fabrikanten / landen ) Laagspannings Richtlijn (v/h: 73/23/EEG) Richtlijn 2006/95/EG ( ) van 12 december 2006 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen Machine Richtlijn (v/h: 89/392/EEG) Richtlijn 2006/42/EG ( ) van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking) = ook voor langzame liften (< 0,15 m/sec = < 9 m/min): Liften Richtlijn (v/h: 84/528/EEG nu: 95/16/EG) Bouwproducten Richtlijn (v/h: 89/106/EEG) Richtlijn 89/106/EEG ( ) van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake voor de bouw bestemde produkten EMC Richtlijn (89/336/EEG) Richtlijn 2004/108/EG ( ) van 15 december 2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (..) Enz. enz. Lidstaat = Nationale Wet- en Regelgeving (Wetten, Besluiten enz.)

7 Europese Richtlijnen ( Directives ) 2) Sociale Richtlijnen ( eisen aan werkgevers ) Kader Richtlijn Veiligheid & Gezondheid (89/391/EEG) Richtlijn 89/391/EEG ( ) van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk 1 e : Arbeidsplaatsen Richtlijn (89/654/EEG) 2 e : Arbeidsmiddelen Richtlijn (89/655/EEG) (nu: 2009/104/EG) waarin opgenomen: Werken op Hoogte Richtlijn (2001/45/EG) 3 e : Persoonlijke Beschermings Middelen Richtlijn (89/656/EEG) 4 e : Manueel lasten hanteren ( Rugletsel ) Richtlijn (90/269/EEG) 5 e : Beeldschermwerk RL(90/270/EEG) 6 e : Kankerverwekkende stoffen RL(2004/37/EG) 7 e : Biologische stoffen RL(97/59/EG) 8 e : Tijdelijke Arbeidsplaatsen Richtlijn (92/57/EEG) 9 e : Gezondheidssignalering RL(92/58/EEG) 10 e : Zwangerschaps RL(92/85/EEG) 11 e : Delfstofboringen RL (92/91/EEG) 12 e : Mijnbouw RL (92/104/EEG) 13 e : Visserij RL(93/103/EEG) 14 e : Chemische stoffen RL (98/24/EEG) 15 e : 16 e : 17 e: 18 e : Lidstaat = Nationale Wet- en Regelgeving (Wetten, Besluiten enz.)

8 Europese Richtlijnen Lidstaat Wetten, Regels en Besluiten Arbo-Wet +Arbo-Besluit, WarenWet +WW-Besluit Machines, Woningwet +BouwBesluit Europese Normen ( -EN ) voornormen (pren CWA15901; FEM 9.756) Eurocodes EN 1990-reeks ( Building Codes ) vervangt TGB - NEN 6700 reeks) EN reeks hijskraan-normen vervangt NEN Nationale Normen (NEN) Nat. PraktijkRichtlijnen (NL: NPR ) (UK: Code of Practise = LOLER) Brancheregels: NERS, VVEM, VPT; (UK: ABTT) [ D: BGV-C1, IGVW ] Bedrijfsregels: ( podium-zwart, harness duty ), Productie-regels (ook backstage crew in gala-uniform)

9 EU - Machine Richtlijn ( + Arbowet & Warenwet ) Bij elk werktuig moet een RI&E en gebruikershandleiding ( user manual ) worden gemaakt (bijv. volgens NEN 5509) met daarin: 1) Gebruiksdoel (. en waarvoor zeker niet bedoeld) 2) Gebruiksgrenzen (belastbaarheid, hijs-/daalsnelheid, hijshoogte, omgevingstemperatuur enz.) 3) Montage, aansluiting, afstelling en gebruik 4) Bedieningsinstructies (en eventuele opleidingseisen) 5) Waarschuwingen (tegen misbruik; voor eventuele rest-risico s) 6) Onderhoud en inspectie (frequenties, criteria) De gebruikershandleiding moet in de taal van de gebruiker zijn gesteld. Â e Y ` P e x t w à { x Y==~ ÇËÇ ` t Ç â t Ä Â

10 EU- Machine Richtlijn ( + Arbowet & Warenwet ) Veiligheidseisen gesteld aan werktuigen (i.h.a): - Sterkte / Capaciteit ( gebruikscoëfficient = veiligheidsfactor) - Stabiliteit (kranen, statieven, ground supports.) - Gebruiksgrenzen (hijs/hef-snelheid, binnen/buiten omgeving, vocht enz.) - Bedieningscomfort (ergonomie) - Bedieningsfuncties (duidelijke knoppen, schakelaars, joy-sticks enz.) - Electrische veiligheid Hijs- en hefwerktuigen vormen aparte groep in MR: 1 = voor algemeen gebruik = met bijbehorende minimale eisen. 2 = voor verplaatsen van personen deze dienen een verdubbelde gebruikscoeffcient te hebben.

11 EU- Machine Richtlijn (+ Arbo-wet & Warenwet ) Bij een werktuig bestemd voor hijsen / heffen van personen moet de fabrikant zorgen voor een verdubbeling van de veiligheidsfactor Wanneer de gebruiker voor een evenementen-productie een nieuw werktuigen-samenstel ontwerpt, dan geldt in (de geest van) de Arbo-wet: Bij hijs-/hefwerktuigen niet bestemd voor verplaatsen van personen moet de gebruiker zorg dragen voor de verdubbeling van de veiligheidsfactor De basis hiervoor is de EU- Arbeidsmiddelen Richtlijn:

12 EU- Arbeidsmiddelen Richtlijn (+ Arbo-Wet + Besluit) Bijlage II Er moeten maatregelen worden getroffen opdat werknemers zich niet ophouden onder hangende lasten, tenzij zulks is vereist voor het goede verloop van de werkzaamheden. (Opm: hangend = niet bewegend) Het is niet toegestaan hangende lasten te verplaatsen boven niet beschermde werkplekken waar zich gewoonlijk werknemers bevinden. (Opm: wat met staande lasten?) Indien het goede verloop van de werkzaamheden anders niet kan worden gewaarborgd, moeten in voorkomend geval passende procedures worden vastgesteld en toegepast.

13 EU- Arbeidsmiddelen Richtlijn (+ Arbo-Wet + Besluit) Bijlage II Alle handelingen voor het hijsen/heffen moeten correct gepland en onder adequaat toezicht worden uitgevoerd teneinde de veiligheid van de werknemers ¹ te garanderen. Met name wanneer een last gelijktijdig moet worden gehesen/geheven door twee of meer arbeidsmiddelen die dienen voor het hijsen/heffen van niet-geleide lasten², moet een procedure worden opgesteld en toegepast om een goede coördinatie van de handelingen van de bedieners te waarborgen. ¹ niets te maken met artiesten of publiek? (Engels: all persons present at the workplace ) ² (sic! ) hijsen = niet geleid!

14 EU- Arbeidsmiddelen Richtlijn (+ Arbo-Wet + Besluit) Bijlage II De aan een hijs- of hefwerktuig hangende lasten mogen niet zonder toezicht blijven, tenzij de toegang tot de gevarenzone wordt verhinderd en de last volkomen veilig is vastgemaakt en wordt vastgehouden. Zeg nooit nooit in de politiek 100% garantie is nooit haalbaar Dus. de machinist mag de kraan niet verlaten zolang er nog een last in hangt!

15 EU- Arbeidsmiddelen Richtlijn (+ Arbo-Wet + Besluit) Bijlage II De aan een hijs- of hefwerktuig hangende lasten mogen niet zonder toezicht blijven, tenzij de toegang tot de gevarenzone wordt verhinderd en de last volkomen veilig is vastgemaakt en wordt vastgehouden. Geldt dan ook.? de operator (van theatertrekken) moet deze zekeren voor hij het toneel verlaat? En hoe zit het dan met.? bouwbedrijven die de ladders, generatoren en materiaalkisten in het weekeinde juíst in de onbeheerde kraan hangen. Krijgen die dan elke week een forse boete?...

16 EU- Arbeidsmiddelen Richtlijn Niet hijsen/heffen boven personen (last bewegen, laten hangen) Wat is een passende procedure (Bijlage II, Art )? 1) D, AUS, CH: BGV-C1; D8 mit Sicherungsseil; D8+ 2) UK, (IRL): Category A1; with secundary ; [ Category A2, B1, B2 ] 3) NL: speciaal ontwerp ; uitvoeren met safety halveren van WLL 4) F: speciaal ontwerp ; met safety verdubbelen (Vf = 10) 5) SV,NOR,DK,SF: speciaal ontwerp verdubbelen Vf met safety 6) Σ, P, E, I, B (enz.):..what the hell is this all all about?...?... 7) EU: CWA dl.1 en dl. 2; FEM 9.657

17 EU- Arbeidsmiddelen Richtlijn (+ ArboWet + Besluit) 1. Werkzaamheden correct plannen = Hijsplan maken (Bijl. II - Art ) 2. Risico Inventarisatie en Evaluatie uitvoeren a) Hijsplan = OK? b) Zo niet? Plan moet worden aangepast 3. Berekeningen maken a) Sterkte? Voldoende veiligheid? (Verdubbelde veiligheidsfactor) b) Standzekerheid? (Schuiven? Wegglijden? Optillen?) c) Stabiliteit? (Omvallen? Knikken? Kiepen?) 4. Verantwoordelijke aanstellen / vastleggen (Bijl. II Art 3.2.5) - crew chief? head rigger? productie manager?

18 EU- Arbeidsmiddelen Richtlijn (+ Arbo-Wet + Besluit) Uitleg Art : (NL: AI-17 ) (UK: LOLER ) (D: UVV ) (OSHA: Tandem Load = Critical Load) Bij hijsen/heffen met 2 of meer werktuigen aan 1 last Gebruiker moet: 1) Hijswerkzaamheden plannen 2) Risico Inventarisatie & Evaluatie uitvoeren Risico = Kans x Gevolg (Risico = Waarschijnlijkheid van optreden x Ernst gevolgen) 3) Berekeningen maken 4) Elke last beperken tot 75% van zwakste werktuig 5) Géén schuine reeptrek ( laadreep = machine -onderdeel) 6) Verantwoordelijke toezicht (laten) houden

19 1. Werkzaamheden plannen Hijsplan = op basis van gegevens van derden: Lichtplan (door licht ontwerper) - plaats en - gewicht van alle spots en kabels Geluidsplan (door geluids ontwerper) - plaats en - gewicht van alle cabinets, clusters, bananen en kabels Décorplan (door décor ontwerper) - plaats en - gewicht van alle hangstukken, hijsdecors en doeken AVplan (door beeld-décor ontwerper?) - plaats en - gewicht van alle LED-schermen, projectieschermen, beamers enz. Special FXplan (door special effects ontwerper) - plaatsen + gewichten van performer flying, horizontale bewegingen enz. NB: een plan dient te zijn terug te vinden = op papier!

20 1a. Hijsplan maken (door rigger) Anders dan Hijsplan voor kraan (hijshoogte, hijslast, gieklengte, vlucht, op/af-topbereik, grondsoort en waterverzadiging, helling, talud, kraan-, stempel-schotten, wind-last, over gebouwen, auto s of voetgangers, wegafzetting, hoogspanningsleidingen, bomen, werkbak, kantelen staartkraan enz ) In onze sector volgens NPR : riggingplot -plaats en -belasting van trussen, takels, statieven en/of towers. Trussenplan: (modules en symbolen?) - welke soort truss wordt waar het best toegepast? (D= doeken -truss, V= echte truss, F= slimme truss, enz) - waar moeten de takels worden gepland boven die trussen? (zwakke hoekstukken: L+V:2-weg, T:3-weg, X:4-weg, Vari*hoek en 6-weg) - hoe, en hoe zwaar wordt de truss belast? Check truss-tabellen! (excentrisch belasten = tabellen reduceren!) (zie Berekeningen) - wat zijn eventuele uitkragingen? (-aan truss? aan sleeveblock?) - is er een verdubbelde veiligheid bij de geplande truss-overspanningen? - is de truss (nog) toelaatbaar voor een persoon? (klimmende technicus?)

21 1b. Hijsplan maken (door rigger) In onze sector volgens NPR : riggingplot -plaats en -belasting van trussen, takels, statieven en/of towers. Takelplan: (capaciteiten en symbolen?) - wat is het effect van een valstoot van een technicus? - welke lasten (steunpuntreacties) komen er uit die trussbelastingen? - welke takels toepassen? (met een verdubbelde veiligheid)? - welke hijssnelheid is er nodig dan wel gewenst of haalbaar? - wat worden eventuele truss- / kantel-bewegingen? - hoe statisch onbepaalde ( starre ) constructies te bewaken? - welke V-lasten komen voort uit H-loopkat-bewegingen? - wat is de beschikbare hoogte voor tweesprongen (bridles)? - wat worden de krachten op tweesprongen (bridles)?

22 1c. Hijsplan maken (vervolg) Tweesprongplan: (krachten en symbolen?) - knooppunten in de hoofd-draagconstructie? - zijn knooppunten omslaanbaar? basket (soft-)steel of flens-klembaar? beam clamp -krachtop hijsconstructie onderdelen? -krachtop draag-spanten/ -liggers?

23 1c. Hijsplan maken (vervolg) Bekabelingsplan: (bij losgekoppelde distro s) - logische volgorde op de multikabels en break-outs? - lengte van multi+motorkabels? (USA: Voltage drop ) Statief / towerplan: (modules, capaciteiten en symbolen?) - welke statieven toepassen (met een verdubbelde veiligheid)? - krachten op de vloerconstructie? (stempelplaten?) - veiligheid tegen kantelen of omvallen ( standzekerheid )? - directe persoons-veiligheid? (Klimmen in de towers? Struikelen over outriggers?)

24 2a. Risico Inventarisatie en Evaluatie uitvoeren kans van optreden van het gevaar van: a) Vallen van hoogte door personen (PBM s?) Minder kans bij gebruik van loopbruggen of hoogwerkers dan bij spantklimmen of ladders. b) Verpletterd worden door vallen / breken van de takel of truss Minder kans bij nieuwe / goed onderhouden en/of half belastte takels en truss. c) Verpletterd worden door omvallende of instortende constructies Minder kans bij goed berekende en stabiel gebouwde constructies (daken, GrndSupp) d) Botsen? (Bewegingen vlak langs elkaar? Naar de vloer?) Minder kans bij voldoende ruimte tussen werktuigen / lasten. (Lastiger bij theatertrekken) e) Beknellen? (Hand in ketting? Voet onder truss?) f) Electrocutie? (380V stroomkabels op kwetsbare plaatsen?) g) Rugletsel? (veel zware takels of onhandige truss moeten tillen of kantelen?) h) Struikelen? (outriggers, stempelpoten, stabilisatiestangen?) i) Snijden? Branden? Stoten? Schuren? Schaven? Zagen? Enz Hoe is de kans erop te vermijden of te verkleinen?

25 2b. Risico Inventarisatie en Evaluatie uitvoeren gevolgen van het gevaar: a) Dood (bijv. door Vallen van hoogte?) Van één of meerdere personen? b) Blijvend letsel? Bij één of meerdere personen? Of alleen schade aan klein materiaal? Spots, speakers enz. géén rigging-verantwoordelijkheid! b) Verpletteren? Van één of meerdere personen? c) Botsen? Tegen personen op de vloer? d) Beknellen? Groep personen onder GS-platform? Voet onder truss? e) Electrocutie? Stroomkabels op kwetsbare plaatsen? Aarding? enz. Hoe is de Ernst van die Gevolgen te reduceren?

26 2c. Risico Inventarisatie en Evaluatie uitvoeren blootstelling aan het (potentiele) gevaar: a) Vallen? Één of meerdere personen? Klein materiaal? Spiegelbol? b) Verpletterd worden? c) Botsen? d) Beknellen? Groep personen onder GS-platform? Voet onder truss? e) Electrocutie? enz. Kortere blootstelling = kleiner risico

27 2d. Risico Inventarisatie + Evaluatie uitvoeren afwending van het gevaar optreden: a) Vallen? vangnet? luchtmatrassen? Klein materiaal? Gemakkelijk te zekeren b) Verpletteren? wegstappen? (binnen 1 seconde?) c) Botsen? d) Beknellen? e) Electrocutie? enz. Gevaarsafwending is in ons vak heel moeilijk

28 3a. Berekeningen maken Truss belasting? In tabellen UDL? CPL? TPL? QPL? Truss belastingen? Niet in tabellen - Lastcombinaties? truss-tabellen interpreteren - Verdubbelde gebruiksfactor? Ook in hoekstukken? - Statische last? - Dynamische last? - Takels start / stop, Noodstop? -Wel of Niet steunen van Hoekstukken?

29 3a. Berekeningen maken Truss belastingen? -2 - Doorgaande statisch onbepaalde liggers? - Doorbuiging? Effect op gebruik? - Personen op (aan) de trussen? Valstoot-belastingen? - Aanslagmethode = optimaal??????

30 3b. Berekeningen maken Takel belastingen? Steunpunt reacties: - Statische last? - Dynamische last? Start / stop van electro takels. Noodstop = Hoofdstroom of Stuurstroom? - Personen op de trussen? Tech s? Volgspotters? Trussladder belastingen Valstootbelastingen! - Kantel-effecten? Zwaartepunt verplaatsing! - Railsystemen, rijdende lasten? Horizontale zwaaibewegingen? - Verdubbelde gebruiksfactor?

31 3c. Berekeningen maken voor hijsplan e) Statief / towerplan: (modules, capaciteiten en symbolen?) -Welkestatieven toepassen? (met een verdubbelde veiligheid?) Gemaakt / gekeurd volgens: - D8? -C1? - Gevaar voor kantelen of omvallen? Verstelbare stempelvoeten? -Welketowers toepassen? Enkel of dubbel parts takel? - Krachten op de vloerconstructie? Stempelplaten of vloer onderstempelen? -Directepersoons-veiligheid? - Klimmen in towers? Geluidstechnici met eigen airbag? Of. Transparante valbeschermingsgordels? - Struikelen over outriggers?

32 4. Beperken van last tot 0,75 x nominaal Kritische last: - Tandem Lift? elke truss - ¾ x nominaal? elk statief - Multiple lift? 90% in entertainment - Staartkraan? elke Line-Array Berekenen!

33 5. Géén schuine reeptrek Takel, truss en ankerpunt belasting

34 6. Verantwoordelijke aanwijzen Voldoende? deskundigheid hijsmeester a) Tijdens voorbereiding - deskundigheid? b) Tijdens opbouw - deskundigheid? c) Tijdens repetities / uitvoering - deskundigheid? d) Tijdens afbouw - deskundiheid? e) Communicatie met opdrachtgever en andere disciplines?

35 6. Verantwoordelijkheid het voorkomen van: Ongeluk = april Het civiele proces loopt nog = oktober Schade ca

36 Veiligheid Ministerie Handhaving Structuur Arbeid? SZW (Kamp) AI Landelijk-regio s Machines? EZ+L (Verhagen) V+WA Provinciaal Bouwwerken? Bin.Z+V (Opstelten) B&WT Gemeentelijk

37 U bent verantwoordelijk voor de goede samenstelling!! het juiste gebruik!

38 Dank U voor Uw aandacht Heeft U vragen?

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999)

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

2. Voorschriften voor mobiele arbeidsmiddelen. Artikel 7.17a. Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen

2. Voorschriften voor mobiele arbeidsmiddelen. Artikel 7.17a. Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen 2. Voorschriften voor mobiele arbeidsmiddelen Artikel 7.17a. Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen 1. Mobiele arbeidsmiddelen waarop een of meer personen kunnen worden vervoerd, zijn zodanig uitgerust dat

Nadere informatie

Bij de samenstelling van deze branchecatalogus is tevens samengewerkt met de volgende brancheorganisaties :

Bij de samenstelling van deze branchecatalogus is tevens samengewerkt met de volgende brancheorganisaties : 0 Colofon Deze is een uitgave van Stichting Arbo en Podiumkunsten. Het document is mede tot stand gekomen dankzij de bijdragen van leden van de bij Stichting Arbo en Podiumkunsten aangesloten organisaties

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

Knellen, pletten en snijden bij machines en andere arbeidsmiddelen

Knellen, pletten en snijden bij machines en andere arbeidsmiddelen ARBOCATALOGUS DEEL 4 Knellen, pletten en snijden bij machines en andere arbeidsmiddelen VERSIE 2014 Deel 4: Knellen, pletten en snijden bij machines en andere arbeidsmiddelen Arbocatalogus sector Waterschappen

Nadere informatie

Machinerichtlijn 2006/42/EG

Machinerichtlijn 2006/42/EG EUROPESE COMMISSIE ONDERNEMINGEN EN INDUSTRIE Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG tweede uitgave juni 2010 Inleiding bij de tweede uitgave Richtlijn 2006/42/EG is een herziene versie

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek 3 4 5 Dit is een uitgave van

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

DE CE-MARKERING VAN ELEKTROTECHNISCHE BESTURINGEN. Deel 2 : Indeling opgesteld uit de normen EN 292-2 en EN 60 204-1

DE CE-MARKERING VAN ELEKTROTECHNISCHE BESTURINGEN. Deel 2 : Indeling opgesteld uit de normen EN 292-2 en EN 60 204-1 DE CE-MARKERING VAN ELEKTROTECHNISCHE BESTURINGEN Deel 1 : Inleiding Voorwoord 1. De geschiedenis van de Europese Unie 2. Regelgeving van de Europese Unie 3. De CE markeringsrichtlijn 4. De richtlijnen

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

EHBO tel. 888 BHV tel. 789

EHBO tel. 888 BHV tel. 789 EHBO tel. 888 BHV tel. 789 02-07-13 2 / 37 Woord vooraf Veiligheid, gezondheid en milieu hebben een grote prioriteit in onze onderneming en vragen bij voortduring onze aandacht. Binnen het kader van de

Nadere informatie

Postacademische Opleiding Veiligheidskunde Niveau I

Postacademische Opleiding Veiligheidskunde Niveau I Postacademische Opleiding Veiligheidskunde Niveau I De verborgen gevaren van het werken op hoogte Onderzoek naar de valbeveiligingsmiddelen (PBM s) die gebruikt worden bij het werken op hoogte en de gevaren

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

Zelfstandigen en de Arbowet

Zelfstandigen en de Arbowet Zelfstandigen en de Arbowet De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Zelfstandigen en de Arbowet Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste

Nadere informatie

Veilig en gezond werken op de bouwplaats

Veilig en gezond werken op de bouwplaats De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken op de bouwplaats Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 666

Nadere informatie

VISION & ROBOTICS. Dossier Robotveiligheid. Stappenplan Machinerichtlijn. Robots volgens EN-NEN-ISO 10218-1. Vuistregels voor robotintegratie

VISION & ROBOTICS. Dossier Robotveiligheid. Stappenplan Machinerichtlijn. Robots volgens EN-NEN-ISO 10218-1. Vuistregels voor robotintegratie VISION & ROBOTICS Stappenplan Machinerichtlijn Robots volgens EN-NEN-ISO 10218-1 Vuistregels voor robotintegratie Dossier Robotveiligheid Perfecte driedimensionale bescherming SafetyEYE is het eerste veilige

Nadere informatie

Arbo-Catalogus. textielreinigingsbedrijven

Arbo-Catalogus. textielreinigingsbedrijven Arbo-Catalogus textielreinigingsbedrijven Arbocatalogus Textielverzorging: Textielreinigingsbedrijven Arbo-catalogus Textielverzorging Textielreinigingsbedrijven Raltex Raltex 2011 41906026 Publicatiedatum

Nadere informatie

Transport en opslag op de bouwplaats. Arbouw-advies voor de bouwnijverheid

Transport en opslag op de bouwplaats. Arbouw-advies voor de bouwnijverheid Transport en opslag op de bouwplaats Arbouw-advies voor de bouwnijverheid Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren en

Nadere informatie

Boetes in de bouw. Een boete laat het zover niet komen.

Boetes in de bouw. Een boete laat het zover niet komen. Boetes in de bouw Een boete laat het zover niet komen. In deze brochure leest u alles wat u moet weten over overtredingen, boetes en overige sancties. Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING Versie geldig vanaf 1 januari 2007 Supplement bij Staatscourant van 10 december 2001, nr 239, daarin opgenomen de wijzigingen per 19 april 2002 gepubliceerd

Nadere informatie

A-blad Veilige steiger

A-blad Veilige steiger A-blad Veilige steiger Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. In het bestuur van Arbouw zijn vertegenwoordigd Bouwend

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

Grote risico s. Kortom: veilig werken is erg belangrijk voor heftruckchauffeurs!

Grote risico s. Kortom: veilig werken is erg belangrijk voor heftruckchauffeurs! Grote risico s De wet op de gevaarlijke werktuigen beschouwt de vorkheftrucks als gevaarlijke machine. Daarom moeten heftrucks aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. Dit is niet onterecht aangezien er

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening

Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Gerichte inspecties in uw branche De belangrijkste arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico

Nadere informatie

Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl

Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl Arbo&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl De nieuwe Arbowet in het kort 2 Lessen van de Hartstichting

Nadere informatie

BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP

BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP Stad Antwerpen Aanleg kunstgrasveld Valaar, Pachthofplein te Wilrijk B-VGP-O_Stad Antwerpen Valaar Pachthofplein kunstgras 1 / 38 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Formulier Algemene RI&E

Formulier Algemene RI&E Formulier Algemene RI&E Bedrijfshulpverlening Elk bedrijf heeft de plicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Hieronder ziet u de onderwerpen waar u in uw RI&E aandacht aan dient te besteden. Deze

Nadere informatie