Aardgas Onmisbare schakel in de energievoorziening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aardgas Onmisbare schakel in de energievoorziening"

Transcriptie

1 Reflex Reflex NR Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux JAARGANG 13 NR Aardgas Onmisbare schakel in de energievoorziening INTERVIEW Bart van de Leemput, directeur NAM ENERGY OUTLOOK Energie in 2040 ACTUEEL Schaliegas kan niet genegeerd worden

2 2 Reflex NR REDACTIONEEL Gas: een onmisbare schakel In deze nieuwste Reflex besteden we veel aandacht aan gas. Een onmisbare schakel in de wereldwijde energiemix, liet Bill Colton, Global Vice President Corporate Strategic Planning bij ExxonMobil zien. Hij kwam naar de Benelux om de Outlook for Energy in de Benelux toe te lichten (zie pagina 12 tot en met 15). De grootste gasproducent in Nederland, de NAM, werd geconfronteerd met nieuwe inzichten aangaande gaswinning en aardbevingen in Groningen. In een interview vertelt NAM-directeur Bart van de Leemput welke acties de NAM onderneemt als gevolg van de aardbevingen. Je merkt dat er onder de bewoners veel behoefte is aan informatie. Niet alleen over de aardbevingen, zo blijkt uit het interview, maar ook over gaswinning. Remko Kruithof, Directeur Public Affairs en Communicatie voor ExxonMobil Benelux, gaat in op de huidige discussie rond de winning van schaliegas. Hij pleit ervoor proefboringen toe te staan, omdat alleen dan de potentie van schaliegas goed in beeld kan worden gebracht. Hij benadrukt daarnaast nog eens dat Europa door het Amerikaanse schaliegas een steeds groter concurrentienadeel ondervindt en de regeldruk dus vooral niet verder moet stijgen. De Rotterdamse raffinaderij is, na een korte stop voor groot onderhoud en het uitvoeren van verschillende projecten, weer klaar voor een nieuwe langdurige periode van veilig en betrouwbaar functioneren. De fotoreportage op pagina 10 en 11 geeft een impressie van hoe een en ander in zijn werk ging. Eerder dit jaar kreeg de raffinaderij bezoek van enkele politici, die zich graag lieten voorlichten over zaken als de veiligheid en de concurrentiepositie van de Europese raffinagesector. Ook in België zocht ExxonMobil de dialoog met de politiek op door deel te nemen aan de jaarlijkse stage voor ondernemers bij het Vlaamse parlement. Onze betrokkenheid bij de maatschappij komt ook naar voren in onze relatie met Drive Against Malaria, de jubilerende hulporganisatie die dit jaar een kwart eeuw bestaat. Met verschillende initiatieven deden we in dat kader graag iets extra s voor de strijd tegen malaria. Maatschappelijke betrokkenheid: ook Marc Van Eeckhoudt kan erover meepraten. Na een indrukwekkende managementcarrière binnen diverse geledingen van de wereldwijde ExxonMobil-organisatie, zet hij zich nu volop in voor de Vlaamse organisatie Therapeuten voor Jongeren (TEJO). Marc Van Eeckhoudt blikt terug op zijn loopbaan en gaat in op de parallellen met zijn huidige werkzaamheden. Mirjam de Leeuw COLOFON Reflex is een kwartaal uitgave van ExxonMobil in de Benelux, Afdeling Public and Government Affairs. Hoofdredactie Mirjam de Leeuw Redactie Textuur Tilburg Fotografie Willem Blauw, Stefan Dewickere, ExxonMobil e.a. Redactie Franstalige editie Marina Cols Verantwoordelijk uitgever in België Remko Kruithof, ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA, Polderdijkweg, 2030 Antwerpen Vormgeving Mervyn Hall (GPB Media) Pre-Press GPB Media, Leiderdorp Druk SMG Groep Redactieadressen België: Polderdijkweg, 2030 Antwerpen, tel. 03 / Nederland: Postbus 1, 4803 AA Breda, tel: (076) Luxemburg: Rue de l industrie 20, 8069 Bertrange Exxon Mobil Corporation heeft vele verbonden maatschappijen, waarvan vele de namen ExxonMobil, Exxon, Esso en Mobil bevatten. Gemakshalve en voor alle eenvoud worden die termen zoals maatschappij, bedrijf, onze, wij en zijn/ haar soms gebruikt als verkorte verwijzingen naar specifieke verbonden maatschappijen of verbonden groepen. Dit doet evenwel geen afbreuk aan de onafhankelijkheid van de verschillende genoemde juridische entiteiten. Aanvraag extra nummers, adreswijzigingen, nieuwe abonnementen, vragen over de inhoud en toestemming voor overname uitsluitend schriftelijk bij de redactie. Het maken van foto kopieën van de inhoud is toegestaan voor educatieve doeleinden, alsook voor informatieverspreiding binnen organisaties. Aan de teksten in dit tijdschrift kunnen geen rechten worden ontleend. Reflex wordt verstuurd in milieuvriendelijke verpakkingsfolie.

3 ACTUEEL Reflex NR Nu de winning van schaliegas in de VS een hoge vlucht heeft genomen, staat het onderwerp ook in Nederland en de rest van Europa hoog op de agenda. ExxonMobil pleit ervoor om proefboringen toe te staan om de potentie van schaliegas goed in beeld te brengen. En te winnen waar economisch rendabel. Schaliegas kan veilig en milieuverantwoord gewonnen worden. I n de Verenigde Staten voltrok zich de afgelopen jaren een ware energie revolutie. Na de ontdekking van omvangrijke reserves in onder meer Noord-Dakota, Pennsylvania en Colorado wist schaliegas, in slechts enkele jaren, een flink aandeel op de gasmarkt te veroveren. Inmiddels toont schaliegas zich een ware game changer, zegt Remko Kruithof, Directeur Public Affairs en Communicatie voor de benelux. Dankzij de grootschalige winning van onconventioneel gas wordt de VS in korte tijd grotendeels zelfvoorzienend op energiegebied. Het Internationaal Energieagentschap schat zelfs dat de VS al binnen twee jaar Rusland aflost als grootste aardgaswinner. De lage energieprijzen en de ruime beschikbaarheid van grondstoffen die deze gasrevolutie met zich meebrengen, leiden bovendien tot grote investeringen in andere bedrijfstakken, waaronder de chemische industrie en de staalindustrie. Onconventioneel gas van groot belang voor Europese concurrentiepositie Schaliegas kan niet genegeerd worden

4 4 Reflex NR ACTUEEL Europa Onder invloed van het succes van de schaliegaswinning en de daaruit voortvloeiende industriële renaissance in de VS, bekijken inmiddels verschillende landen in Europa de haalbaarheid en wenselijkheid van winning. Helaas zijn enkele landen, zoals Frankrijk, heel terughoudend. Andere, waaronder Nederland, aarzelen nog. Kruithof: Natuurlijk moet goed rekening gehouden worden met zorgen aangaande milieu en veiligheid, maar feiten en fictie moeten wel gescheiden worden. Schaliegas kan veilig en milieuverantwoord gewonnen worden. De EU besloot recent de winningmethode hydraulic fracturing (waarbij diepe steenlagen gekraakt worden door ze onder hoge druk te injecteren met een mengsel van water, zand en chemicaliën) niet te verbieden. Elke lidstaat mag zelf beslissen of de winning van het onconventionele gas is toegestaan. Wel is er besloten dat er strenge (milieu)wetgeving voor de schaliegaswinning komt. Ook verwacht Brussel van boorbedrijven dat ze nauwkeurig duidelijk maken hoe ze het afvalwater en de gebruikte chemicaliën verwerken. Benelux In Nederland waar volgens het International Energy Agency naar schatting 480 miljard kubieke meter schaliegas in de bodem zit wordt nog druk gediscussieerd over schaliegaswinning. Het Ministerie van Economische Zaken heeft opsporingsvergunningen verleend voor gebieden in onder andere Noord-Brabant en de Noordoostpolder, wat veel maatschappelijke weerstand heeft opgeroepen. Daarop gaf het ministerie opdracht tot een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke risico s en gevolgen van het boren naar schaliegas en steenkoolgas. Totdat de resultaten hiervan bekend zijn naar verwachting halverwege dit jaar zullen er geen proefboringen plaatsvinden. In België zijn de schaliegasvoorraden beperkter, maar het land kent wel aanzienlijke voorraden steenkoolgas: gas dat ligt opgeslagen in ondergrondse steenkoollagen. Aan de concessiehouder van het Vlaams-Limburgse steenkoolbekken, NV Mijnen, is inmiddels een vergunning toegekend de opsporing van het methaangas. Later volgen mogelijk een proefboring en een productieproef. Open communicatie Het maatschappelijk debat spitst zich vooral toe op de hydraulic fracturing methodiek; tegenstanders vrezen grondwatervervuiling en aardschokken. Waar ExxonMobil actief is met schaliegas kiest het bedrijf voor de dialoog, zegt Kruithof. Het is belangrijk om als industrie goed uit te leggen wat je doet. Open communicatie, zowel met de overheid als met lokale bewoners, kan begrip en acceptatie verhogen. Er bestaan veel misverstanden over hydraulic fracturing. Emoties spelen een te grote rol in het debat. Een onafhankelijk onderzoek of advies kan hier helpen. Zo vroeg ExxonMobil in Duitsland een onafhankelijk expertpanel om wetenschappelijke input te leveren voor het maatschappelijk debat. Deze groep externe wetenschappers concludeerde begin vorig jaar dat alhoewel verder onderzoek naar bepaalde deelonderwerpen gewenst is er in algemene zin geen reden is om de winning van onconventioneel gas aan banden te leggen. Zowel het Duitse ministerie van Milieu als deelstaat Noord rijn-westfalen trok afgelopen najaar dezelfde conclusie. Hydraulic fracturing is al decennialang gemeengoed binnen de conventionele olie- en gaswinning, benadrukt Kruithof. Wij passen deze techniek al jaren succesvol en veilig toe om meer olie en gas te kunnen winnen. Ook waar ExxonMobil zelf niet actief is met schaliegas, zoals in Nederland en België, praat het bedrijf Remko Kruithof, Directeur Public Affairs en Communicatie voor de Benelux Regelgevers op nationaal en EU-niveau zouden terughoudender mogen zijn.

5 Reflex NR Hydraulic fracturing is al decennialang gemeengoed binnen de conventionele olieen gaswinning. Hydraulic fracturing bij conventionele gaswinning in Nedersaksen, Duitsland. graag mee. Kruithof: Wij vinden het belangrijk dat er wereldwijd een goede beeldvorming ontstaat en we dragen hieraan graag ons steentje bij. Aardgas: relatief schoon Eigenlijk is de discussie rond schaliegas en andere onconventionele gassoorten sowieso te beperkt, stelt Kruithof. De eigenlijke vraag zou moeten zijn welke rol aardgas in bredere zin kan spelen binnen onze toekomstige energievoorziening. Uit onze eigen Outlook for Energy blijkt dat fossiele brandstoffen een belangrijke rol blijven houden. Het is naïef om te denken dat we de komende decennia zonder fossiele brandstoffen kunnen. Gas kan dan ook een heel belangrijke rol vervullen: het is goedkoop en zeker gezien de wereldwijde voorraden aan onconventioneel gas overvloedig aanwezig. Bovendien is het relatief schoon: in vergelijking met steenkool ligt de CO 2 -uitstoot bij electriciteitsopwekking tot zo n 60 procent lager. Door de lage prijs van overvloedig aanwezig gas in de VS zien wij echter een toenemende steenkoolexport vanuit de VS naar Europa. Dit helpt natuurlijk niet bij het behalen van de Europese klimaat- en milieudoelstellingen. Er zou op gas gestookt moeten worden. Bedenk verder ook dat aardgas dankzij het relatief schone karakter de ideale aanvulling vormt op hernieuwbare, maar niet altijd beschikbare bronnen als wind- en zonne-energie. Aardgas en alternatieve energie zijn partners. Concurrentiepositie De bedreigde concurrentiepositie van de omvangrijke Europese chemiesector is volgens Kruithof naast de genoemde voordelen van gas een ander goed argument voor het toestaan van onconventionele gaswinning. De chemische industrie in de VS heeft een enorme boost gekregen door de beschikbaarheid van grote hoeveelheden goedkoop gas en grondstoffen. Dat zet de Europese chemiesector onder druk. Om economische redenen is de inzet van onconventioneel gas dus zeer wenselijk. Natuurlijk is de situatie in de VS niet een-op-een te vertalen naar Europa, erkent Kruithof. Qua geologische omstandigheden en bevolkingsdichtheid is de situatie in de VS heel anders. Bovendien zijn grondbezitters in de VS anders dan hier de eigenaar van het gas in hun bodem, en dat zorgt voor een heel andere dynamiek. Toch zou het jammer zijn als we de boot geheel missen, puur omdat de discussie op verkeerde gronden wordt gevoerd. En Kruithof ziet nog een ander aspect. Juist omdat wij in Europa hogere energiekosten hebben zouden regelgevers op nationaal en EU-niveau terughoudender mogen zijn. Nog zwaardere regels op klimaat- en milieugebied jagen de industrie op enorme kosten en bedreigen de concurrentiepositie.

6 6 Reflex NR

7 INTERVIEW Reflex NR Bart van de Leemput, directeur Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) over gaswinning in Groningen: NAM zoekt dialoog met bewoners Sinds minister Kamp op 25 januari de Tweede Kamer informeerde over nieuwe inzichten aangaande gaswinning en aardbevingen in Groningen, is er zeer veel media-aandacht uit binnen- en buitenland voor dit onderwerp geweest. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM, waarvan ExxonMobil en Shell ieder voor 50% aandeelhouder zijn) met directeur Bart van de Leemput als boegbeeld stond en staat in het middelpunt van al deze aandacht. De beving van 16 augustus 2012 nabij Loppersum met een kracht van 3.6 op de Schaal van Richter, was sterker dan eerdere bevingen en heeft bij de bewoners voor veel onrust en angst gezorgd. In februari zijn er nog drie bevingen geweest boven de 3.0, wat in totaal inmiddels tot meer dan schademeldingen heeft geleid. De NAM doet er alles aan deze zo zorgvuldig en snel mogelijk af te handelen en probeert de bewoners bovendien zo goed mogelijk van informatie te voorzien over gaswinning en aardbevingen, het liefst via persoonlijk contact. T ot nu toe was de gehanteerde maximale kracht van aardbevingen 3.9 op de Schaal van Richter. Volgens de nieuwe inzichten is er meer onzekerheid over de maximale kracht. Wat doet de NAM om de impact van toekomstige bevingen te minimaliseren? Uit tot nu toe gedane onderzoeken is gebleken dat de onzekerheid over de 3.9 inderdaad is toegenomen. We weten echter nog niet wat de maximale sterkte dan wel is; daar wordt momenteel onderzoek naar verricht. Als er meer bekend is over de maximale sterkte, kun je ook beter inschatten waar je rekening mee moet houden en wat je dan moet doen. Een van de opties is het preventief versterken van gebouwen. We willen weten wat sterkere bevingen betekenen voor bepaalde woningtypen. Via wetenschappelijk onderbouwde modelberekeningen brengen we dit momenteel in kaart. Zodat we weten hoe we uiteraard in overleg met de bewoners bepaalde woningen preventief zouden kunnen versterken. Nu al hanteren we een meer pragmatische aanpak van schade aan woningen, gebaseerd op concrete meldingen. Vinden we bij inspectie van een schadegeval een mogelijk zwakke plek, dan versterken we de constructie waar nodig. Prettig voor de gemoedsrust van bewoners én die van onszelf. Je merkt dat er veel behoefte is aan informatie: ons wekelijkse spreekuur in het informatiepunt is drukbezocht. Naast onderzoek en preventief versterken van gebouwen investeert de NAM volop in het contact met bewoners. Klopt. Zo kunnen verontruste bewoners voor meer informatie over het Groninger gasveld terecht in ons Regionaal Informatiepunt Gaswinning in Loppersum. Je merkt dat er veel behoefte

8 8 Reflex NR INTERVIEW 1 Elf onderzoeken Volgens het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) vinden er in Groningen jaarlijks tientallen bevingen plaats. In de meeste gevallen zijn ze niet of nauwelijks merkbaar. De bevingen van vorig jaar augustus en februari van dit jaar waren echter relatief zwaar en leidden tot veel emotie en schademeldingen (begin april had de NAM in totaal ruim meldingen ontvangen). Onderzoeken door het KNMI, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de NAM in opdracht van minister Kamp van Economische Zaken, wezen uit dat er meer onzekerheid is over de maximale sterkte en dat aardbevingen in de toekomst mogelijk sterker zouden kunnen zijn dan 3.9 op de Schaal van Richter de tot nu toe gehanteerde maximumsterkte. Op basis van historische gegevens van de aardbevingen in het Groningen-veld is op dit moment echter niet met voldoende nauwkeurigheid in te schatten hoe sterk toekomstige bevingen maximaal zouden kunnen zijn. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Ook is er op verschillende manieren gewerkt aan verbetering van de schadeafhandelingsprocedure. Schadeclaims die bij de NAM in behandeling zijn, dienen de vastgestelde procedure te volgen. De NAM heeft de invulling van deze procedure recent aangepast en uitgebreid, gericht op een meer persoonlijke en goede, duurzame afhandeling van de schade. Daarnaast is op verzoek van de Tweede Kamer een ombudsman aangesteld. Deze houdt nauw contact met de NAM over de gemelde klachten en bekijkt niet alleen de afzonderlijke schademeldingen, maar zoekt ook naar eventuele trends. SodM adviseerde de minister om de gaswinning in Groningen zo snel en zo veel als mogelijk en realistisch is te beperken. Voordat minister Kamp van Economische Zaken hierover een beslissing neemt, wil hij (mede gelet op het grote economische belang van gaswinning voor de staatsinkomsten en het belang voor de energievoorziening van Noordwest-Europa) eerst meer duidelijkheid over verschillende aspecten die samenhangen met de gaswinning. Daarom heeft minister Kamp opdracht gegeven tot elf onderzoeken. De NAM is als opdrachtgever of uitvoerder nauw betrokken bij een groot deel van die onderzoeken. De studies moeten meer licht werpen op zaken als met welke maximale sterkte van bevingen door gaswinningen in het Groningenveld rekening gehouden moet worden en de mogelijke schade door bevingen sterker dan 3,9. Ook het preventief versterken van gebouwen en de waardedaling van huizen staan op de onderzoeksagenda. Onafhankelijke deskundigen zullen de onderzoeken nauwgezet volgen en de resultaten beoordelen. De onderzoeksresultaten worden zo veel mogelijk betrokken bij het opstellen van een nieuw winningsplan, dat de NAM op 1 december 2013 zal indienen. is aan informatie: ons wekelijkse spreekuur in het informatiepunt is drukbezocht. En op een onlangs gestarte lezingencycli over gas en gasproductie komen zo enkele tientallen mensen af. Verder luisteren wij via focusgroepen naar wat er leeft en bijvoorbeeld wat de verwachtingen zijn. De feedback die we daar vanuit bewoners krijgen, nemen we weer mee bij het aanpassen van ons communicatiebeleid. Zo ontstaat vanzelf een constante terugkoppeling en weten we zeker dat ons beleid zo goed mogelijk aansluit bij wat er leeft in de gemeenschap. U gaat zelf ook bij mensen langs. Ik heb zelf nog nooit een beving meegemaakt. Van mensen die ik spreek, begrijp ik dat het een behoorlijk indrukwekkende ervaring moet zijn. Daarom vind ik het ook enorm belangrijk om mensen op te zoeken, om het verhaal áchter de feiten te horen te krijgen. Je kunt een aardbeving wel vertalen in kille statistieken en Richterschalen, maar het échte verhaal hoor je van bewoners. De afgelopen maanden ben ik zelf ook bij heel wat verontruste Groningers op de koffie geweest. Vooral om vragen te beantwoorden en misverstanden weg te nemen. De dialoog aan te gaan, zogezegd. Wat krijgt u zoal te horen? Mensen maken zich bijvoorbeeld zorgen dat de gasproductie in deze regio de komende decennia nog veel verder omhoog gaat. Terwijl we verwachten de productie vanaf 2020 juist te gaan afbouwen. Intern bij de NAM is dat een bekend feit, maar voor veel bewoners is het wél nieuws. Ander voorbeeld: het woord gasbel roept het beeld op van een soort holle ruimte waarop we met zijn allen wonen en werken. Terwijl gas in hele kleine poriën in gesteentes en zandsteen zit. Van instortgevaar van de bodem is dus absoluut geen sprake. Welke nieuwe inzichten hebben de bezoeken u opgeleverd? Het bevestigde opnieuw hoe belangrijk het is om een goede buur te zijn. Met honderden locaties in Nederland hebben we veel buren. Inmiddels zijn veel van onze locaties echter onbemand, en dus is er van nature minder contact dan vroeger. Terwijl heftige gebeurtenissen als een aardbeving wél enorm veel losmaken. We beseffen nu nog meer hoe belangrijk het is om te blijven praten. Ook gaan we coulant om met schademeldingen. Onze instelling is dat we als NAM een fatsoenlijke en ruimhartige oplossing moeten aanbieden. Kunnen aardbevingen in het Groningen-veld in de toekomst voorkomen worden? Kijk, voorkomen dat er nieuwe bevingen ontstaan is onmogelijk. Ook kunnen we niet beloven dat er bij een beving geen schade meer ontstaat. Wat we wél kunnen doen, is onveilige situaties zoveel mogelijk helpen voorkomen. Daarom investeren we zoals gezegd, naast voorlichting, in onderzoek en in technische oplossingen boven en onder de grond. Dat doen we overigens nog afgezien van de samenwerking binnen de Groningse veiligheidsregio niet alleen. Zo werken we samen met het Upstream Research Center van ExxonMobil in Houston en met instanties als TNO en het KNMI. Ook doen we regelmatig een beroep op de

9 Reflex NR Wat we wél kunnen doen, is onveilige situaties zoveel mogelijk helpen voorkomen. expertise van Arup. Dit consultancybureau, met vestigingen in bekende aardbevingsgebieden als Californië en Japan, is gespecialiseerd in de relatie tussen bouwkunde en aardbevingen. Tot slot maken we gebruik van de knowhow van de Universiteit Groningen op het gebied van omgevingspsychologie. Hoe kunnen we mensen en energiewinning dichter bij elkaar brengen? Eind dit jaar moet de NAM een winningsplan voor het Groningen-veld indienen. Wat gebeurt er daarna? Afgesproken is dat wij uiterlijk 1 december een nieuw winningsplan indienen bij minister Kamp van Economische Zaken. Die beslist vervolgens wat er gaat gebeuren met de gaswinning in dit gebied. Wat ik zeker níet kan toezeggen, is dat alle problemen dan zijn opgelost. We blijven continu bijleren over hoe we gasvelden zo veilig mogelijk, en hopelijk met zo min mogelijk voelbare bevingen, kunnen leegmaken. Wat we in elk geval dan wél verwachten te hebben, is meer duidelijkheid. Zodat de minister een gefundeerde keuze kan maken als het gaat om de toekomst van gaswinning in Nederland. Bijdragen aan welvaart Al meer dan 60 jaar voorziet de NAM Nederland van eigen aardgas. Als grootste gasproducent in Nederland voorziet de NAM in ongeveer 75 procent van de totale gasproductie in Nederland. Het Groningen-veld is een van de grootste aardgasvelden ter wereld en heeft in de loop der jaren mede bijgedragen aan de welvaart in Nederland. In 2012 produceerde NAM meer dan 60 miljard m 3 gas. Veruit het grootste deel van dit gas komt uit het Groningengasveld; de rest komt uit verschillende kleinere velden elders op land en van de Noordzee. NAM probeert met nieuwe technieken, kostenverlaging en slim gebruik van bestaande infrastructuur nieuwe kleine velden in gebruik te nemen en bestaande velden optimaal leeg te produceren.

10 10 Reflex NR GROOT ONDERHOUD De raffinaderij van ExxonMobil in Rotterdam is, na succesvol uitgevoerd groot onderhoud, weer klaar voor een nieuwe langdurige periode van veilig en betrouwbaar functioneren. TURNAROUND 2013

11 Reflex NR Op tijd, binnen budget en vooral veilig. D e onderhoudswerkzaamheden en de uitvoering van de verschillende projecten zorgden voor een verbetering van de milieuprestaties en het concurrerend vermogen van onze site, concludeert raffinaderijdirecteur Harro van de Rhee. Onze raffinaderij behoort tot een van de modernste in Europa en met dit reguliere onderhoud en voort durende verbeteringen houden wij dat zo. Voorbereiding Tijdens een gepland groot onderhoud, of turnaround, wordt in een korte periode veel werk uitgevoerd door tientallen aannemers en gemiddeld zo n extra mensen. Een turnaround kent dan ook een lange voorbereidingstijd; al anderhalf jaar van tevoren staat vast welke onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Parallel aan het onderhoud van de installaties worden verschillende verbeterprojecten uitgevoerd. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt de planning uitvoerig doorgenomen met de betrokken aannemers; waar nodig wordt de planning van de werkzaamheden tijdens het project bijgestuurd. Veiligheid Tijdens de turnaround stond uiteraard het welbekende ExxonMobil-motto Nobody Gets Hurt centraal. Het doel was van meet af aan een perfect uitgevoerde tunaround, benadrukt Turnaround Manager Cees Bouman: Op tijd, binnen budget en vooral veilig. Teamgevoel, waarbij de aannemers nadrukkelijk werden betrokken, is daarbij heel belangrijk: door elkaar op een positieve manier te benaderen bereik je veel meer. One team, one goal. Donaties Het veiligheidsbeleid van ExxonMobil heeft ook invloed buiten de fabriekspoorten. Zes vrijwilligersorganisaties ontvingen een donatie in het kader van het Charity Initiatief, waarbij gedurende het project donaties werden gekoppeld aan de behaalde veiligheidsresultaten. Voor medewerkers vormde het een extra stimulans om continu te letten op de eigen veiligheid én die van anderen.

12 12 Reflex NR ENERGY OUTLOOK Energie De Outlook for Energy van ExxonMobil biedt een langetermijnvisie op energie. Hoe zal de wereld er in 2040 uitzien ten opzichte van 2010, en wat zal dat betekenen voor onze energievoorziening? Een aantal belangrijke cijfers: De wereldbevolking zal gegroeid zijn naar ongeveer negen miljard mensen; een toename van 25%. Mensen verhuizen steeds meer naar steden. In China zal bijna 75% van de bevolking in steden wonen. De economie blijft groeien: wereldwijd gemiddeld met 2,8% per jaar. Joost Van Roost Bill Colton Bill Colton, Global Vice President Corporate Strategic Planning bij ExxonMobil, kwam dit jaar naar Europa om ExxonMobil s Outlook for Energy toe te lichten. Op 8 mei kwamen hooggeplaatste vertegenwoordigers uit het Belgische bedrijfsleven, brancheorganisaties en de overheden naar De Warande in Brussel om Bill Coltons presentatie bij te wonen. s Middags reisde Colton af naar Rotterdam voor een sessie met belangstellende ExxonMobilmedewerkers. Daarna ging hij naar Den Haag, waar hij de Energy Outlook presenteerde aan de deelnemers van het speciaal hiervoor georganiseerde seminar door het Clingendael Instituut. President-directeur Joost Van Roost behandelde bij beide externe bijeenkomsten belangrijke aspecten van de Energy Outlook voor België en Nederland. ExxonMobil organiseert presentaties als deze omdat het veel belang hecht aan een open dialoog over energie. Als grootste beurs genoteerde internationaal olie- en gas concern beschikt het over veel informatie die het delen waard is.

13 Reflex NR in 2040 Vraag naar energie neemt toe met 35 % Bedrijven In 2040 zal de wereldwijde energievraag ongeveer 35% hoger zijn dan in Niet alleen het aantal huishoudens maar ook de verstedelijking speelt een rol in de stijgende energievraag. Een gemiddelde stadsbewoner verbruikt meer energie dan de gemiddelde bewoner in een buitengebied. De groeiende wereldbevolking, de economische groei en de hogere levensstandaard leiden samen tot een energiebehoefte van ongeveer 700 biljard BTU (British Thermal Unit: BTU s = ongeveer 290 kilowattuur). De energievraag zou nog veel hoger zijn als niet overal ter wereld steeds meer inspanningen werden gedaan om energie te besparen (zie grafiek en tekstvak). Global energy demand Quadrillion BTUs Energy savings through efficiency gains en consumenten zullen in 2040 wereldwijd een energiebesparing realiseren van ongeveer 500 biljard BTU. De belangrijkste energiebron voor de toekomst is steeds verdergaande energieefficiëntie. Moderne technologieën, methoden voor brandstof- en energiemanagement, nieuwe bouw-, productie- en energieproductieprocessen en efficiëntere voertuigen en machines zullen aanzienlijk bijdragen aan deze energiebesparing. Hierdoor neemt de vraag naar energie in verhouding langzamer toe dan de wereldwijde economische groei en levensstandaard XOM Energy Outlook 2012 For: GCG Scott Turner/ Brian Wilburn File name: 06B 2012 XOMEO-EnergyDemand.ai Placed file(s): None For page:?? Last updated: 10/26/2012 Updated by: Carol Zuber-Mallison ZM GRAPHICS (c) 2012 ExxonMobil

14 14 Reflex NR ENERGY OUTLOOK Vraag naar elektriciteit neemt toe met 85 % De groeiende vraag naar energie wordt aangedreven door vier sectoren: de industriesector, de residentiële/commerciële sector en de transportsector. Met name de industrie- en residentiële/commerciële sectoren gebruiken in toenemende mate elektriciteit. Omdat het verbruik van electriciteit sterk groeit is het van belang elektriciteitsopwekking als aparte sector te beschouwen (zie grafiek). De wereldwijde vraag naar elektriciteit zal tussen 2010 en 2040 toenemen met 85%, oftewel ongeveer terawattuur. In China zal de vraag naar elektriciteit meer dan verdubbelen, in India zal deze ruim verviervoudigen en in Afrika neemt de elektriciteitsvraag toe met 335%. 300 Aanbod van aardgas neemt toe met 65 % Aardgas is momenteel de snelstgroeiende grote brandstofbron. Het wereldwijde aanbod zal tot 2040 met 65% toenemen in vergelijking met 2010; 20% van de productie zal plaatsvinden in Noord- Amerika. In 2025 zal aardgas kolen hebben ingehaald als de op een na meest gebruikte brandstof, na olie. In 2040 zal olie nog steeds de grootste energiebron zijn. Wereldwijd is ongeveer 60% van de toename van aardgas afkomstig uit onconventionele bronnen; deze nemen in 2040 ongeveer eenderde van de wereldwijde gasvoorziening voor hun rekening (zie grafiek). Deskundigen schatten dat de wereldwijd aanwezige aardgasbronnen voldoende zijn om nog ruim 200 jaar in de huidige vraag te voorzien. Energy demand by sector Quadrillion BTUs Computers, smartphones, by airconditioning, Sector Electricity wasmachines Generation en Elec vaatwassers Demnd - al deze apparaten hebben elektriciteit nodig. 1/1/ Een van de nieuwste aandrijvers van de wereldwijde vraag naar energie zijn XOM datahuizen. Energy Outlook De New /1/ York Times meldt dat For: GCG 1/1/ Scott Turner/ Brian Wilburn deze datafaciliteiten wereldwijd ongeveer Industrial 30 miljard watt elektriciteit verbruiken, ongeveer evenveel als de output van File name: 09A 2012 XOMEO-EnrgySectDmnd.ai 30 kerncentrales. Placed file(s): None 250 Global 200 natural gas supply Billions of cubic feet per day Electricity Generation /1/2010 1/1/2025 1/1/2040 North America conventional Industrial Data as of 10/19/2012 1/1/ /1/ /1/ Transportation 1/1/ /1/ /1/ Res/Comm 1/1/ /1/ /1/ Rest of world unconventional North America unconventional 1/1/2010 1/1/2025 1/1/2040 Rest of world conventional ROW Uncnoventional NA Unconventional Transportation 1/1/2010 1/1/2025 1/1/2040 Residential/Commercial For page:?? Last updated: 10/26/2012 Updated by: Carol Zuber-Mallison ZM GRAPHICS (c) 2012 ExxonMobil Electricity Generation 1/1/2010 1/1/2025 1/1/2040 Electricity demand XOM Energy Outlook 2012 For: GCG Scott Turner/ Brian Wilburn File name: 40A 2012 XOMEO-NatGasSupply.ai Placed file(s): None For page:?? Last updated: 10/16/2012 Updated by: Carol Zuber-Mallison ZM GRAPHICS (c) 2012 ExxonMobil 400 ROW Conventional Data as of 09/27/2012

Energie-efficiëntie. door integratie

Energie-efficiëntie. door integratie Reflex Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux JAARGANG 12 NR 1 2012 Raffinaderij en WATERSTOFFABIEK AIR PRODUCTS Energie-efficiëntie door integratie INTERVIEW Belgische staatssecretaris voor energie

Nadere informatie

Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux Jaargang 14, uitgave september 2014. Reflex

Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux Jaargang 14, uitgave september 2014. Reflex Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux Jaargang 14, uitgave september 214 Reflex Redactioneel Energie is overal De lamp die ons huis verlicht. De koelkast die voorkomt dat ons voedsel snel bederft.

Nadere informatie

Technologie. voor energie

Technologie. voor energie Reflex Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux JAARGANG 13 NR 1 2013 Technologie voor energie INTERVIEW Dirk Fransaer, Vlaams kenniscentrum VITO over innovatie KENNISMAKING met raffinaderijdirecteuren

Nadere informatie

De kracht. van principes. ExxonMobil onderhoudt overheidsrelaties op alle niveaus

De kracht. van principes. ExxonMobil onderhoudt overheidsrelaties op alle niveaus Reflex Reflex NR 2 2013 1 Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux JAARGANG 13 NR 3 2013 De kracht van principes ExxonMobil onderhoudt overheidsrelaties op alle niveaus INTERVIEW Vlaams Minister-President

Nadere informatie

Onconventioneel gas ENERGIEBRON VAN DE TOEKOMST

Onconventioneel gas ENERGIEBRON VAN DE TOEKOMST Reflex Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux JAARGANG 11 NR 2 2011 Onconventioneel gas ENERGIEBRON VAN DE TOEKOMST Interview Isabelle Muller over de uitdagingen en kansen voor de raffnagesector

Nadere informatie

Gek van Lewis. Mobil 1 promotiedag in Brussel

Gek van Lewis. Mobil 1 promotiedag in Brussel Reflex Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux JAARGANG 10 NR 1 2010 Gek van Lewis Mobil 1 promotiedag in Brussel ONDERZOEK Ive Hermans, winnaar ESEP-award ENERGIE The Outlook for Energy, ExxonMobil

Nadere informatie

ExxonMobil. in België

ExxonMobil. in België ExxonMobil in België 02 EXXONMOBIL IN BELGIE Inhoudsopgave Wie zijn wij? 04 Energie 06 Onze vestigingen 08 Veiligheid & gezondheid 14 Milieu 16 Maatschappelijke betrokkenheid 20 03 Woord Vooraf Als grootste

Nadere informatie

Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux JAARGANG 10 NR 2 2010. Titanentransport

Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux JAARGANG 10 NR 2 2010. Titanentransport Reflex Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux JAARGANG 10 NR 2 2010 Titanentransport En ook daar: safety first! INVESTERING Integratie van waterstoffabriek Air Products en raffinaderij Rotterdam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Een luisterend oor. Maatschappelijk Verslag 2005. Inleiding

Een luisterend oor. Maatschappelijk Verslag 2005. Inleiding Een luisterend oor Maatschappelijk Verslag 2005 Inleiding I Bedrijfsprofiel NAM: Bron van energie De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (50% Shell/50% ExxonMobil) is sinds 1947 actief met het opsporen

Nadere informatie

Toch weer kernenergie

Toch weer kernenergie R O N D E TA F E L Toch weer kernenergie Rijden in 2030 alle auto s op waterstof? Een rondetafelgesprek over de vraag hoe over 25 jaar de wereld van energie wordt voorzien. Rein Willems (Shell) - Hans

Nadere informatie

SHELL VENSTER WEGTRANSPORT MAAKT VAART STEDELIJKE SLIMMIGHEID OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN VOOR GROOTSTEDELIJKE UITDAGINGEN

SHELL VENSTER WEGTRANSPORT MAAKT VAART STEDELIJKE SLIMMIGHEID OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN VOOR GROOTSTEDELIJKE UITDAGINGEN SHELL VENSTER 01-2014 3 SHELL VENSTER UITGAVE VAN SHELL NEDERLAND B.V. 02 2015 STEDELIJKE SLIMMIGHEID OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN VOOR GROOTSTEDELIJKE UITDAGINGEN WERELDPRIMEUR OP NOORDZEE DE KROONBORG, EEN

Nadere informatie

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON mei 2014 INHOUD COLOFON mei 2014 06 10 18 28 34 05 voorwoord Energie: de mogelijkheid om iets te veranderen 06 windenergie In 2020

Nadere informatie

DOSSIER CHEMIE Chemie op wereldschaal. PETER VOSER Voor Shell is het van groot belang een dialoog te kunnen voeren.

DOSSIER CHEMIE Chemie op wereldschaal. PETER VOSER Voor Shell is het van groot belang een dialoog te kunnen voeren. DOSSIER CHEMIE Chemie op wereldschaal PETER VOSER Voor Shell is het van groot belang een dialoog te kunnen voeren. DE LOGISTIEK VAN TANKER TOT TANKSTATION KRINGLOOP IN DE WOESTIJN UITGAVE VAN SHELL NEDERLAND

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

SHELL VENSTER BRABANTSE WERELDBURGER INTERVIEW MET BEN VAN BEURDEN STARTKLAAR TANKEN OP HET VLIEGVELD

SHELL VENSTER BRABANTSE WERELDBURGER INTERVIEW MET BEN VAN BEURDEN STARTKLAAR TANKEN OP HET VLIEGVELD SHELL VENSTER UITGAVE VAN SHELL NEDERLAND B.V. 03 2014 STARTKLAAR TANKEN OP HET VLIEGVELD MEESTERLIJK PARTNERSCHAP SAMENWERKING MET HET MAURITSHUIS INNOVATIE HONDERD JAAR TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING IN

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

SHELL VENSTER NEDERLAND ENERGIELAND OLIEHAVEN ROTTERDAM WAARONDER INTERVIEW PERNIS-DIRECTEUR BART VOET

SHELL VENSTER NEDERLAND ENERGIELAND OLIEHAVEN ROTTERDAM WAARONDER INTERVIEW PERNIS-DIRECTEUR BART VOET SHELL VENSTER UITGAVE VAN SHELL NEDERLAND B.V. 03 2015 OLIEHAVEN ROTTERDAM WAARONDER INTERVIEW PERNIS-DIRECTEUR BART VOET ZEEP OP ZEE NAM KIEST MET ZEEPINJECTIE HET RUIME SOP ONZICHTBAAR EN ONMISBAAR DE

Nadere informatie

Gas blijft belangrijk de komende decennia

Gas blijft belangrijk de komende decennia dinsdag 4 maart 2014 - jaargang 17 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Schoonmaakrobot Een schoonmaakrobot voor windmolens van meer dan

Nadere informatie

Lokale economie profiteert van windenergie

Lokale economie profiteert van windenergie dinsdag 29 januari 2013 - jaargang 16 nummer 1 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar. Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Nederland ontbeert nieuwsgierigheid en gevoel van urgentie Dick

Nadere informatie

Europese bemoeienis met normen en regels voor schaliegas stuit op verzet

Europese bemoeienis met normen en regels voor schaliegas stuit op verzet dinsdag 9 april 2013 - jaargang 16 nummer 3 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Energielabel A+ Afgelopen donderdag opende Kroonprins Willem-Alexander

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 ENERGIERAPPORT 1999 15 november 1999 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Het Decor 1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 Hoofdstuk 2: Energie, een zekere voorziening 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Energie in Samenwerking

Energie in Samenwerking Energie in Samenwerking Maatschappelijk Verslag 2004 Inleiding 1 Bedrijfsprofiel NAM: Bron van energie De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (50% Shell/50% ExxonMobil) is sinds 1947 actief met het

Nadere informatie

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON december 2013 U wilt lage energiekosten. INHOUD COLOFON december 2013 06 05 voorwoord Duurzame energie, dat is waar

Nadere informatie

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nieuwe energie Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nuon Maatschappelijk Verslag 2009 2009 in één oogopslag Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om energie

Nadere informatie

Register. Affakkelen 12, 33 Afrika, bijdrage in 28 Alaska 19 Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell 20,30 Alternatieve energie 15

Register. Affakkelen 12, 33 Afrika, bijdrage in 28 Alaska 19 Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell 20,30 Alternatieve energie 15 De energie-uitdaging aangaan Shell Duurzaamheidsverslag 2006 In dit verslag Register K SHELL EN DE ENERGIE-UITDAGING 2 7 ENERGIEZEKERHEID 8 9 VERANTWOORD OMGAAN MET ENERGIE 10 31 WERKEN IN LASTIGE LOCATIES

Nadere informatie

2011, jaargang 11. People Planet Profit

2011, jaargang 11. People Planet Profit Performance oktober 2011, jaargang 11 People Planet Profit Performance & Duurzaamheid 06 08 12 16 28 Inhoud Colofon 06 Bert Lavrijsen, directeur/eigenaar van Laco 08 Clinton Climate Initiative 12 Rob Moelker,

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie