Staatssteun. Ghaitrie Hanoeman Lisanne Vis-Boer. Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden. Juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staatssteun. Ghaitrie Hanoeman Lisanne Vis-Boer. Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden. Juni 2014"

Transcriptie

1 Staatssteun Ghaitrie Hanoeman Lisanne Vis-Boer Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden Juni 2014

2 We beginnen met een vraag aan u Een gemeente wil een subsidie geven aan een bedrijf. Vraag Kan er sprake zijn van staatssteun? 2

3 En nog eentje Geïnspireerd door het WK wil een gemeente geld geven aan een voetbalclub voor de bouw van een voetbalstadion. Vraag Is er sprake van staatssteun? Foto: NOS 3

4 Deze workshop Wat is staatssteun? Advies en begeleiding: ministerie van BZK en Europa decentraal Actualiteit: modernisering staatssteunregels Uit de praktijk! 4

5 (1) Wat is staatssteun? Als met overheidsgeld een voordeel wordt verleend aan een bepaalde onderneming die dat voordeel onder normale marktomstandigheden niet zou krijgen en als dat (potentieel) leidt tot oneerlijke concurrentie op de interne markt, is er sprake van staatssteun. 5

6 (1) Wat is staatssteun? Artikel 107, lid 1 VWEU bepaalt vijf (cumulatieve) voorwaarden voor staatssteun: 1. de maatregel moet ondernemingen een voordeel opleveren; 2. de maatregel moet met staatsmiddelen zijn bekostigd; 3. de maatregel moet een selectief voordeel opleveren; 4. de maatregel moet het handelsverkeer binnen de EU ongunstig beïnvloeden; 5. de maatregel moet de mededinging vervalsen of dreigen te vervalsen. 6

7 (1) Wat is staatssteun? Staatssteun mag niet, tenzij de Europese Commissie vindt dat het wel mag (exclusieve bevoegdheid). Zo lang de Commissie geen oordeel over de steun heeft gegeven, mag die niet toegekend en/of verleend worden (stand still). Om de Commissie in de gelegenheid te stellen om dat oordeel te geven, moet een steunmaatregel gemeld worden. 7

8 (1) Wat is staatssteun? Een gemeente maakt deel uit van de overheid van een lidstaat. Een gemeente is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de staatssteunregels, inclusief de beoordeling of er (mogelijk) sprake is van staatssteun. Naleving van de staatssteunregels is een juridische verplichting. Niet melden van staatssteun is onrechtmatig. 8

9 (2) Advies en begeleiding: ministerie van BZK Alle Nederlandse decentrale staatssteunprocedures lopen via het Coördinatiepunt staatssteun decentrale overheden o o o o o o Decentrale overheden die staatssteun moeten melden naar het Coordinatiepunt Beoordelen decentrale analyse; is een gang naar Brussel echt nodig? Welke procedure is het meest geschikt/verplicht? Overleg met decentrale overheden en de Europese Commissie. Melding of kennisgeving via SANI. Jaarlijkse rapportage via SARI. 9

10 (2) Advies en begeleiding: ministerie van BZK Schakel tussen decentrale overheid, departementen en Commissie. Formele gesprekspartner: lidstaat Nederland, vertegenwoordigd door de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie (PVEU). Interdepartementale afstemming: ISO (inclusief VNG en IPO). Advies en voorlichting (met Europa decentraal) beleid. 10

11 Publicaties en lopende zaken Handreiking Diensten van Algemeen Economisch Belang Handreiking gebiedsontwikkeling Voetbalzaken Terugvordering Damplein Leidschendam 11

12 12

13 Wij zijn de schakel tussen EU recht en beleid en de decentrale praktijk Toegankelijk, onafhankelijk en kwalitatief sterk 13

14 (2) Advies en begeleiding: Europa decentraal Ons doel: Kennis en expertise over EU recht en beleid en juiste toepassing ervan bij decentrale overheden vergroten Onze missie: Europese regels in duidelijke taal 14

15 (2) Advies en begeleiding: Europa decentraal Onze diensten: Kennis en expertise bundelen bezoekers per maand Juridische helpdesk: 1000 vragen per jaar Europese Ster: abonnees Bijeenkomsten, cursussen, workshops: per jaar Signaleringsloket Publicaties En ook: Coördinatiepunt Staatssteun MinBZK Project EU subsidies EU proof: 200+ LinkedIn 15

16 (2) Advies en begeleiding: Europa decentraal Onze doelgroep: Vragen gesteld door (+/ vragen in 2013): Gemeenten: 60% Provincies: 15% Rijk: 0,5% Waterschappen: 0,3% Anders: 15% Meestbevraagde onderwerpen (2013): Aanbesteden: 43% Staatssteun: 36% DAEB: 8% 16

17 (3) Actueel: modernisering staatssteunregels Achtergrond: Vereenvoudiging regels Uitbreiding reikwijdte en aantal vrijstellingen Meer verantwoordelijkheid voor lidstaat Maar ook: verbetering naleving door meer controle en toezicht (!) Doel: Focus op grote, verstorende zaken 90% steunmaatregelen passen onder vrijstelling

18 Steunbedrag Uitbreiding reikwijdte vrijstellingen minder aanmeldingen Nog steeds aanmelding Aanmelding (richtsnoeren/verdrag) AGVV uitbreiding (aanmeldings- en intensiteitsdrempels) AGVV uitbreiding Vrijstellingsgebied AGVV (nieuwe categorieën) Aanmeldingsplichtig Vrijgesteld De minimis Nieuwe de-minimis Type steun

19 Post-SAM zaken (aanmeldingen) Simulation based on cases notified in 2012 (excluding financial sector)

20 Huidige regelgeving 1. EU vrijstelling de-minimis (alleen verklaring) De-minimissteun (< in 3 jaar) 2. Nlse koepelvrijstellingen (publicatie of alleen rapportage) Cultureel erfgoed (Nationale monumentenregeling) Catalogus Groenblauwe Diensten Omnibus decentraal regeling voor O&O&I DAEB woningcorporaties 3. EU Vrijstellingsverordeningen (geen melding, kennisgeving voldoende) Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) MKB Landbouwvrijstellingsverordening Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) 4. Sectorspecifieke en horizontale regelgeving (melding, kans op goedkeuring groot) 5. Uitzonderingen artikel 107 VWEU (melding) Natuurrampen Economische bedrijvigheid en regionale ontwikkeling Cultuur en cultureel erfgoed

21 Europa decentraal Staatssteunagenda

22 Vrijstellingen Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) Huidige categorieën o.a.: Milieu (o.a. hernieuwbare energie, aanschaf vervoersmiddelen) MKB, werkgelegenheid en opleiding O&O&I Risicokapitaal Regionale steun NIEUW: Cultuur, cultureel erfgoed & audiovisuele werken Sport- & multifunctionele infrastructuur Innovatieclusters Breedband Interreg Natuurrampen Vervoer burgers in afgelegen gebieden Energie efficiëntie en exploitatie hernieuwbare energie Lokale infrastructuur Grondsanering Re-cycling afval

23 Vrijstellingen MKB Landbouwvrijstelling Huidige categorieën o.a.: Milieu, dierenwelzijn Bedrijfsverplaatsing en ruilverkaveling Technische ondersteuning Jonge landbouwers, vroege uittreding NIEUW: Agromilieu- en klimaatdoelstellingen Verduurzaming POP Natuurrampen Cultureel erfgoed OO&I En: Uitbreiding naar verwerking- en afzet

24 Nieuwe vrijstelling: cultuur Nu: Geen regels, aanmelden Procedure 3-18 maanden Wel veel goedkeuringen door de Commissie Straks: Vrijstelling voor steun voor cultuur en cultureel erfgoed Kennisgeving voldoende Heel breed en ruim! 100% in aanmerking komende kosten (publicaties: 70%) Aanmeldingsdrempels 70 en 25 miljoen euro (resp. investerings- en exploitatiesteun) NB: Film aparte regels NB: In Nederland Nationale Monumentenregeling Alleen rapportage vereist

25 Nieuwe vrijstelling: sport Nu Geen regels voor sport: aanmelden bij Europese Commissie Procedure 3-18 maanden Wel veel goedgekeurd door de Commissie (recent Hongaarse sportinfrastructuur en voetbalstadions in België) Straks Vrijstelling steun voor sportinfrastructuur, zoals stadions en trainingsfaciliteiten Kennisgeving voldoende: procedure enkele dagen tot weken Overcompensatie profclubs voorkomen (eisen): 75% in aanmerking komende kosten Iedereen heeft toegang tot faciliteit 20% capaciteit voor andere activiteiten of sportclubs Tarieven verhuur faciliteit openbaar maken via register Nog niet helder Grens amateur- en profsport? Amateursport onderneming?

26 Nieuwe vrijstelling: ETS-projecten Nu: EU fondsen niet staatssteunproof Geen specifieke vrijstelling voor EU fondsen Gevolg: zoeken binnen alle regels & twee keer naar Brussel Straks: Nieuwe vrijstelling in AGVV voor ETS projecten (Interreg) (artikel 19 AGVV) Aanmeldingsdrempel: 2 miljoen euro per onderneming per project Voorwaarden: Alleen voor samenwerking met MKB, niet voor grote ondernemingen In aanmerking komende kosten: praktische kosten van samenwerking Kosten voor organisatorische samenwerking Inhuur advies over samenwerking (niet-regulier) Reiskosten, kosten van materiaal en investeringsuitgaven etc. voor het project Steunintensiteit: 50% LET OP: steunintensiteit is inclusief co-financiering

27 (4) Uit de praktijk! Casus I Gemeente wil de regio nog beter toegankelijk maken. Gemeente wil subsidie geven aan het regionale vliegveld voor de ontwikkeling van infrastructuur. Daarbij een bijdrage voor de exploitatie van het vliegveld. Vraag Is hier sprake van staatssteun? 27

28 (4) Uit de praktijk! Casus II De kinderopvangorganisaties in de gemeente hebben het moeilijk Aantal kinderen neemt af, aantal kinderopvangorganisaties dreigt met sluiting Gemeente wil kinderopvang financieel steunen, zodat ze diensten kunnen blijven aanbieden Kinderopvang biedt ook peuterspeelzaal aan Vraag Is hier sprake van staatssteun? 28

29 (4) Uit de praktijk! Casus III Gemeente wil ontwikkelingsproject in de stad steunen. Partijen zijn projectontwikkelaar en een woco. Ontwikkeling nieuwe woningen en winkels aan het plein: woco bouwt commerciële koopwoningen, en sociale koop- en huurwoningen projectontwikkelaar bouwt winkels onder de woningen en richt plein opnieuw in Vraag Is hier sprake van staatssteun? 29

30 30 Dank voor uw aandacht en succes!

31 Meer informatie Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden (Robert-Jan van Lotringen) (Doortje Ninck Blok) (Ghaitrie Hanoeman) Kenniscentrum Europa decentraal LinkedIn Europese subsidies Europaproof 31

Staatssteunbijeenkomst 14 oktober, s-hertogenbosch Welke kansen bieden de afgeronde staatssteunherzieningen van de Europese Commissie?

Staatssteunbijeenkomst 14 oktober, s-hertogenbosch Welke kansen bieden de afgeronde staatssteunherzieningen van de Europese Commissie? Staatssteunbijeenkomst 14 oktober, s-hertogenbosch Welke kansen bieden de afgeronde staatssteunherzieningen van de Europese Commissie? Kenniscentrum Europa decentraal Fenna Beekmans, directeur Lukas Ament

Nadere informatie

Gemeenten en staatssteun

Gemeenten en staatssteun Gemeenten en staatssteun ASV staatssteunproof Bijeenkomst VNG Gemeenterecht, Utrecht 11 maart 2014 Lisanne Vis-Boer, adviseur en projectleider Ons doel: Kennis en expertise over EU recht en beleid en juiste

Nadere informatie

Nieuwe staatssteunregels Wat zijn de gevolgen voor uw subsidiepraktijk?

Nieuwe staatssteunregels Wat zijn de gevolgen voor uw subsidiepraktijk? Nieuwe staatssteunregels Wat zijn de gevolgen voor uw subsidiepraktijk? Juridische Tweedaagse 2014, Papendal Kenniscentrum Europa decentraal Lisanne Vis-Boer, juridisch adviseur Wie zijn wij? Stichting

Nadere informatie

De Gemeente en de sport(organisatie) Prof. mr. Marjan Olfers Vrije Universiteit

De Gemeente en de sport(organisatie) Prof. mr. Marjan Olfers Vrije Universiteit De Gemeente en de sport(organisatie) Prof. mr. Marjan Olfers Vrije Universiteit DAAR IS DE OVERHEID Subsidies Vergunningen Betrokkenheid van de gemeente bij de organisatie Faciliteiten Betrokkenheid bij

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8-XII-2005 C(2005) 5300 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging Excellentie, Ik heb de eer u mee te

Nadere informatie

Subsidiëring arbeidsplaatsen in het kader van reïntegratie werkzoekenden

Subsidiëring arbeidsplaatsen in het kader van reïntegratie werkzoekenden 14 6. Loonkostensubsidie en Europese regelgeving: beleidsaanbeveling Subsidiëring arbeidsplaatsen in het kader van reïntegratie werkzoekenden Beleidsaanbeveling van belang voor het opstellen van de gemeentelijke

Nadere informatie

Wegwijzer staatssteun 2015

Wegwijzer staatssteun 2015 Wegwijzer staatssteun 2015 Provincie Noord-Brabant januari 2015 Disclaimer: hoewel deze wegwijzer met zorg is samengesteld valt niet uit te sluiten dat er fouten in zitten of dat interpretaties en conclusies

Nadere informatie

Zonnepanelen op huurwoningen

Zonnepanelen op huurwoningen Zonnepanelen op huurwoningen De financiële en juridische aspecten Henk Deuling & Peter Klaver Presentatie Seminar Duurzaamheid 19 november 2014 Presentatie Rollen en structuur(henk) Juridische aspecten

Nadere informatie

Verklaring beperkte steun

Verklaring beperkte steun Verklaring beperkte steun Verklaring in het kader van het verlenen van beperkte steunbedragen als bedoeld in punt 4.2 van de Tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Naam project Aanvrager Looptijd project Inleiding welke gebeurtenissen zijn van invloed op het project? hoe ziet de huidige situatie eruit? wordt het project

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Interreg V Vlaanderen-Nederland

Interreg V Vlaanderen-Nederland Interreg V Vlaanderen-Nederland Overzicht workshop 1. Stand van zaken Interreg V Call 1 Call 2 Call 3 2. Tips and tricks voor projectschrijvers 2A. Inhoudelijke aandachtspunten 2B. Technische aandachtspunten

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Opleidingssteun Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor de AGVV controleren (12 voorwaarden / artikelen

Nadere informatie

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL EUROPESE COMMISSIE ONTVANGEN 1 6 DEC Z009 SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, SG-Greffe (2009) DI 16. 12. 2009 11551 PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND BIJ DE EUROPESE UNIE Herrmann-Debrouxlaan, 48

Nadere informatie

Workshop Aanbestedingsrecht

Workshop Aanbestedingsrecht Workshop Aanbestedingsrecht Matanja Pinto 5 maart 2015 Inleiding 1. Kern 2. Wettelijk kader 3. Aanbestedingsplicht 4. Relevante uitzonderingen 5. Procedures 6. Criteria 7. Rechtsbescherming 8. Cases Kern

Nadere informatie

De nieuwe staatssteunregels toegelicht. Koen VAN DE CASTEELE 2/9/2014

De nieuwe staatssteunregels toegelicht. Koen VAN DE CASTEELE 2/9/2014 De nieuwe staatssteunregels toegelicht Koen VAN DE CASTEELE 2/9/2014 Wat is staatssteun? Definitie (artikel 107, lid 1 VWEU) Een voordeel door de staat bekostigd of met staatsmiddelen gefinancierd dat

Nadere informatie

Bedrijfsbetrokkenheid bij Interreg Vlaanderen Nederland

Bedrijfsbetrokkenheid bij Interreg Vlaanderen Nederland Bedrijfsbetrokkenheid bij Interreg Vlaanderen Nederland 1. Inleiding Het is de ambitie van het Interreg V Vlaanderen-Nederland programma om het bedrijfsleven actief bij de projecten te betrekken en de

Nadere informatie

Staatssteun, de-minimissteun en diensten van algemeen economisch belang

Staatssteun, de-minimissteun en diensten van algemeen economisch belang Staatssteun, de-minimissteun en diensten van algemeen economisch belang Europadag van de Sociale Economie 21 januari 2016 Overzicht I. Wat is staatssteun? II. Wanneer is sprake van staatssteun? III. Als

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Steun tot herstel schade veroorzaakt door bepaalde natuurrampen Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6636 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Excellentie, Steunmaatregel

Nadere informatie

Loonkostensubsidies en staatssteun Versie: december 2009

Loonkostensubsidies en staatssteun Versie: december 2009 Loonkost ensubsi di es enst aat sst eun december2009 Di tf act sheetzetui t eenwanneer l oonkost ensubsi di esaldanni etver boden st aat sst eunzi j n. Loonkostensubsidies en staatssteun Versie: december

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N) België (Vlaanderen)

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N) België (Vlaanderen) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.7.2013 C(2013) 4906 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N)

Nadere informatie

De Europese Ster in een nieuw jasje. Deze week: Roo, Marijke de. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online

De Europese Ster in een nieuw jasje. Deze week: Roo, Marijke de. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 12 januari 2015 17:54 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: 2015 start met vernieuwde Europese Ster (nr. 770) Opvolgingsmarkering:

Nadere informatie

Programmaspecifieke vragen bij de digitale subsidieaanvraag

Programmaspecifieke vragen bij de digitale subsidieaanvraag E 2. Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen Voor dit programma gelden de regels: Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen. (titel 5.5) Voor alle aanvragen geldt: Voeg als bijlage een verklaring van

Nadere informatie

een onderneming; 3. verleend door de overheid; 4. waardoor de mededinging wordt vervalst; en 5. de tussenstaatse

een onderneming; 3. verleend door de overheid; 4. waardoor de mededinging wordt vervalst; en 5. de tussenstaatse Mr. dr. A.D.L. Knookl Artikelen De modernisering van het staatssteunrecht - de gevolgen voor de gemeenteltike prakt[ik 74 1. Inleiding Het staatssteunrecht is een snel ontwikkelend rechtsgebied. De afgelopen

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds,

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, Verordening van 30 maart 2015 van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, houdende bepalingen tot wijziging van de Subsidieverordening Waddenfonds 2014; (2 e Wijzigingsverordening

Nadere informatie

Informatiewijzer Staatssteun voor Decentrale Overheden

Informatiewijzer Staatssteun voor Decentrale Overheden 1 Informatiewijzer Staatssteun voor Decentrale Overheden Colofon Deze Informatiewijzer is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Kenniscentrum Europa decentraal.

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.11.2013 C(2013) 7725 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA.37017 (2013/N)

Nadere informatie

Informatiewijzer staatssteun voor decentrale overheden

Informatiewijzer staatssteun voor decentrale overheden Informatiewijzer staatssteun voor decentrale overheden Colofon Deze publicatie is opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Kenniscentrum Europa decentraal. Hoewel

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36315 (2013/N) Nederland Botlek Zuid - stoompijpleiding

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36315 (2013/N) Nederland Botlek Zuid - stoompijpleiding EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6627 final In de openbare versie van dit besluit zijn, overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999

Nadere informatie

INLEIDING. State Aid Modernisation (SAM) Nieuwe aanbestedingsrichtlijn

INLEIDING. State Aid Modernisation (SAM) Nieuwe aanbestedingsrichtlijn Europa decentraal Jaarverslag 2014 INLEIDING De Europese interne marktregels raken het beleid van gemeenten, provincies en waterschappen. Of het nu gaat om de aanbesteding van een opdracht voor het plaatsen

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2001 C (2001)4509fin Betreft: Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun Excellentie, PROCEDURE 1. Bij schrijven van 24 juli 2001 heeft België, overeenkomstig

Nadere informatie

DISCLAIMER VOORWAARDEN NAGELEEFD?

DISCLAIMER VOORWAARDEN NAGELEEFD? Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Steun t.b.v. kwetsbare werknemers en werknemers met handicap Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor

Nadere informatie

Waterschappen en Staatssteun Versie februari 2008

Waterschappen en Staatssteun Versie februari 2008 Waterschappen en Staatssteun Versie februari 2008 Bestuurlijke samenvatting Waterschappen denken soms niets met de Europese staatssteunregels van doen te hebben omdat zij alleen subsidies ontvangen en

Nadere informatie

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU.

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU. Europese Commissie Brussel, 30.06.2004 C (2004)2042 fin Betreft: Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de

Nadere informatie

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie,

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.12.2009 C(2009)10665 Betreft: Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, 1. PROCEDURE (1) Bij brief van

Nadere informatie

Modernisering Europese Staatssteunregels Drs. K.H.S. (Koert) van (Koert) Buiren van Buiren

Modernisering Europese Staatssteunregels Drs. K.H.S. (Koert) van (Koert) Buiren van Buiren Modernisering Europese Staatssteunregels Utrecht, juni 2014 Drs. K.H.S. (Koert) van Buiren k.vanbuiren@seo.nl Inhoud 1. Inleiding en achtergrond - Wat is Staatssteun - Enkele cijfers - Modernisering 2.

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 07.XII.2005 C (2005) 5280 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 491/2005 - Nederland Subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven in vanuit milieu opzicht kwetsbare

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie,

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 Eneco duurzame energie  Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259 Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie, De Commissie wenst Nederland ervan in kennis te stellen dat zij, na onderzoek

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord VII. Ten geleide. Lijst van afkortingen. I INLEIDING D. van Tilborg en S. Bakhtari

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord VII. Ten geleide. Lijst van afkortingen. I INLEIDING D. van Tilborg en S. Bakhtari INHOUDSOPGAVE Voorwoord Ten geleide Lijst van afkortingen V VII XV I INLEIDING D. van Tilborg en S. Bakhtari 1. De overheid en de markt vanuit Europees perspectief 3 2. De overheid en de markt vanuit nationaal

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06-12-2002 C (2002) 4854 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten / Nederland Steunmaatregel nr. N 210/02 Subsidieverordening sloop agrarische en overige bebouwing buitengebied

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland

Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13-02-2003 C(2003) 127 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland Excellentie,

Nadere informatie

MEDEDINGINGSBELEID RECHTSGRONDSLAG DOELSTELLINGEN

MEDEDINGINGSBELEID RECHTSGRONDSLAG DOELSTELLINGEN MEDEDINGINGSBELEID Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bevat in de artikelen 101 tot en met 109 regels voor de mededinging op de interne markt. Deze bepalen dat concurrentiebeperkende

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor de AGVV controleren

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final EUROPESE COMMISSIE Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final Betreft: Steunmaatregel SA.35377 (2012/N) Nederland Groene energiebelasting verlenging van de toepassing van het verlaagde tarief voor de glastuinbouwsector

Nadere informatie

Onderzoeks- en OpleidingsGroep (OOG) voor decentrale overheden en Europa (www.oogdecentraleoverheden.nl)

Onderzoeks- en OpleidingsGroep (OOG) voor decentrale overheden en Europa (www.oogdecentraleoverheden.nl) Het Europees toezicht op staatssteun en de beleidskansen voor decentrale overheden en de rijksoverheid Een beschrijving van de staatssteunregels vanuit het beleidsmatig Europabewustzijn [ Inleiding van

Nadere informatie

Het Verdrag tot oprichting van de Europese

Het Verdrag tot oprichting van de Europese MR.DRS. M.G.A.M. CUSTERS / MR. D.R.A. GORIS De Europese staatssteunregels De overheid geeft... maar kan ook gedwongen worden weer (terug) te nemen Nr. 55 / april 2003 O & F 20 Het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Europese Ster. Europese Ster interviewt kandidaat Europarlementariërs: GroenLinks. Oproep: aanlevering van uw gegevens voor

Europese Ster. Europese Ster interviewt kandidaat Europarlementariërs: GroenLinks. Oproep: aanlevering van uw gegevens voor Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 14 april 2014 15:17 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Europese Ster 740-14 april 2014 Opvolgingsmarkering:

Nadere informatie

DAEB VRIJSTELLINGSBESCHIKKING 1 RAPPORTAGE 2011

DAEB VRIJSTELLINGSBESCHIKKING 1 RAPPORTAGE 2011 DAEB VRIJSTELLINGSBESCHIKKING 1 RAPPORTAGE 2011 Voor achtergrondinformatie bij de vragen en begrippen in dit formulier wordt verwezen naar de Handreiking DAEB en Staatssteun, met name onderdeel II.3.2

Nadere informatie

Europese subsidies en staatssteun

Europese subsidies en staatssteun Europese subsidies en staatssteun Workshop 1 Landelijk staatssteunnetwerk Rotterdam, 17 november 2014 footer date 1 Welkom Dorianne Bos, juridisch adviseur Vincent Ketelaars, manager / senior adviseur

Nadere informatie

Prof.dr. Bart Hessel. 1.Inleiding

Prof.dr. Bart Hessel. 1.Inleiding Staatssteun en gebiedsontwikkeling: een inventarisatie voor verdere discussies [verschenen in Bouwrecht, themanummer gebiedsontwikkeling, november 2012, nr. 149, p. 781-791] Prof.dr. Bart Hessel 1.Inleiding

Nadere informatie

L 193/6 Publicatieblad van de Europese Unie 25.7.2007

L 193/6 Publicatieblad van de Europese Unie 25.7.2007 L 193/6 Publicatieblad van de Europese Unie 25.7.2007 VERORDENING (EG) Nr. 875/2007 VAN DE COMMISSIE van 24 juli 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun

Nadere informatie

Jaarverslag Europa decentraal 2011

Jaarverslag Europa decentraal 2011 Jaarverslag Europa decentraal 2011 Krachtig door de crisis Inleiding pagina 4 Jaarverslag Europa decentraal 2011 Krachtig door de crisis 1 Organisatie pagina 6 2 Dienstverlening pagina 8 3 Toekomst pagina

Nadere informatie

Subsidie aanschaf elektrische auto s veelrijders. Voor meer informatie kunt u bellen met: Mevr. I. van Poppel Tel. (0492) 587848

Subsidie aanschaf elektrische auto s veelrijders. Voor meer informatie kunt u bellen met: Mevr. I. van Poppel Tel. (0492) 587848 Subsidie aanschaf e auto s veelrijders 2012 Dit formulier zenden aan: Gemeente t.a.v. SE/EC T.a.v. I. van Poppel, Postbus 950 5700 AZ Voor meer informatie kunt u bellen met: Mevr. I. van Poppel Tel. (0492)

Nadere informatie

Kennisgevingsbarometer: decentrale overheden. Een initiatief van: Heeft u altijd al willen weten hoe decentrale

Kennisgevingsbarometer: decentrale overheden. Een initiatief van: Heeft u altijd al willen weten hoe decentrale Looienga, Martina Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Europese Ster maandag 11januari 2016 15:28 Statengriffie provinsje Fryslân Kennisgevingsbarometer: decentrale overheden doen het

Nadere informatie

Notitie. (Ministerie VWS) 1 Inleiding en vraagstelling

Notitie. (Ministerie VWS) 1 Inleiding en vraagstelling Notitie voor Helga Zeinstra, Sophie Klein Breteler, Esther Duurkoop en Joni van der Velde-Proost (Ministerie VWS) van Berend Jan Drijber en Pauline Huurnink (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn) datum

Nadere informatie

Dienst Algemene en Publiekszaken

Dienst Algemene en Publiekszaken gemeente Eindhoven A Dienst Algemene en Publiekszaken Geadresseerden Advisering & Ondersteuning, Afd. Juridische Zaken & Int. Veiligheid Van mr. M. Schavemaker Kamer 3.01 Telefoon (040) 238 22 76 18 april

Nadere informatie

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van:

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van: Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 01 juli 2013 15:03 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Europese Ster 709-01 juli 2013 Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus:

Nadere informatie

2. Deze aanmelding heeft betrekking op wijziging en verlenging van MEPsteunregelingen

2. Deze aanmelding heeft betrekking op wijziging en verlenging van MEPsteunregelingen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.XII.2007 C(2007)6875 Betreft: Steunmaatregel nr. N 478/2007 - Nederland "Stimulering van duurzame energie, wijziging en verlenging van de MEP-regeling (N 707/02) en MEP stimulering

Nadere informatie

Het gemeenteloket voor vreemd geld

Het gemeenteloket voor vreemd geld Ruudje Cleophas Remco Zwetheul Het gemeenteloket voor vreemd geld (leningverstrekking en garantieverlening) 24-11-2014 Agenda Inleiding Juridische kaders (Ruudje Cleophas) Beleid en kredietrisicomanagement

Nadere informatie

Advies van de Raad van State. over het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013

Advies van de Raad van State. over het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013 ingediend op 261 (2014-2015) Nr. 3 24 maart 2015 (2014-2015) Advies van de Raad van State over het voorstel van decreet van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Caroline Bastiaens, Yamila Idrissi en

Nadere informatie

Financiële instrumenten voor

Financiële instrumenten voor Financiële instrumenten voor energietransitie en energieefficiëntie Analyse van het nationaal en Europees Kader Dr. Hans Vedder (H.H.B.Vedder@rug.nl) Energietransitie en efficiëntie als economisch probleem

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) Onderzoek naar de toepassing van Europese regels

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27-02-2001 SG(2001) D/ 286469 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel Excellentie, Ik heb de eer U ervan in

Nadere informatie

Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen

Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.VII.2007 C(2007) 3231 def. Betreft: Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen

Nadere informatie

Duurzame energie Juridische kansen en belemmeringen. Onder redactie van drs. B. Krot en mr. L. Smorenburg-van Middelkoop

Duurzame energie Juridische kansen en belemmeringen. Onder redactie van drs. B. Krot en mr. L. Smorenburg-van Middelkoop Duurzame energie Juridische kansen en belemmeringen Onder redactie van drs. B. Krot en mr. L. Smorenburg-van Middelkoop Inleidingen op en verslag van een studiedag georganiseerd door het Centrum voor Milieurecht

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 1.7.2014 L 193/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 702/2014 VAN DE COMMISSIE van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en

Nadere informatie

Gemeenten maken concrete stap in kader van Europees Jaar. Deze week: Roo, Marijke de. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online

Gemeenten maken concrete stap in kader van Europees Jaar. Deze week: Roo, Marijke de. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 09 februari 2015 15:32 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Gemeenten maken concrete stap in kader van Europees Jaar

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) "Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011"

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.2.2013 C(2013) 1039 final Betreft: Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) "Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011" Excellentie,

Nadere informatie

STAATSSTEUN BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

STAATSSTEUN BIJ GEBIEDSONTWIKKELING STAATSSTEUN BIJ GEBIEDSONTWIKKELING Master thesis mr. T.A. Bruggink t.bruggink@bamgroep.nl Amsterdam School of Real Estate MRE 2009 2011 19 juni 2012 Begeleider: prof. dr. ir. A.G. Bregman 1 Samenvatting

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray

Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray Henk Mijnster, Adviseur AO/IC gemeente Venray versie 2 Pagina 2 van 8 Inhoud

Nadere informatie

Hart van Zuid - EMGA terrein: staatssteun of nadeelcompensatie? Datum: 7 maart 2013

Hart van Zuid - EMGA terrein: staatssteun of nadeelcompensatie? Datum: 7 maart 2013 Staatssteun Advies Hart van Zuid - EMGA terrein: staatssteun of nadeelcompensatie? Datum: 7 maart 2013 Voor de tweede fase van het plan Hart van Zuid wordt een bedrijfsverplaatsing van Stork Thermeq B.V.

Nadere informatie

VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van XXX

VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van XXX EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX COMP A3 [ ](2013) XXX draft VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van XXX waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel nr. SA.38495 (2014/N) België Ad hoc steun Libert Paints - verhuizing omwille van milieuredenen

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel nr. SA.38495 (2014/N) België Ad hoc steun Libert Paints - verhuizing omwille van milieuredenen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.06.2014 C(2014) 3629 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel nr. SA.38495

Nadere informatie

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.10.2003 C(2003)3886fin Betreft: Steunmaatregel N 68/2003 Nederland Cultuurbeleggingsfondsen Excellentie, 1 PROCEDURE Bij schrijven van 7 februari 2003, dat op 10 februari

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening en regelgeving op het terrein van overheidssteun, aanbesteden, gescheiden boekhouding en BTW

Sociale werkvoorziening en regelgeving op het terrein van overheidssteun, aanbesteden, gescheiden boekhouding en BTW Sociale werkvoorziening en regelgeving op het terrein van overheidssteun, aanbesteden, gescheiden boekhouding en BTW Inleiding In de voor u liggende handreiking wordt een omschrijving gegeven van de regelgeving

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE HUISACCOUNTANT VAN DE PARTNER VOOR DE CONTROLE VAN HET FINANCIËLE VERSLAG 2013 EN VAN DE EINDRAPPORTAGE VOOR DEFINITIEVE

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE HUISACCOUNTANT VAN DE PARTNER VOOR DE CONTROLE VAN HET FINANCIËLE VERSLAG 2013 EN VAN DE EINDRAPPORTAGE VOOR DEFINITIEVE CONTROLEPROTOCOL VOOR DE HUISACCOUNTANT VAN DE PARTNER VOOR DE CONTROLE VAN HET FINANCIËLE VERSLAG 2013 EN VAN DE EINDRAPPORTAGE VOOR DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN SUBSIDIES UIT HET PROGRAMMA STAD EN REGIO

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Platform31/Energiesprong Postbus 30833 2500 GV Den Haag

Aanbiedingsbrief. Platform31/Energiesprong Postbus 30833 2500 GV Den Haag Aanbiedingsbrief Platform31/Energiesprong Postbus 30833 2500 GV Den Haag Datum: [Datum van inzending] Betreft: Aanvraag projectbijdrage Nul op de Meter Prestatiecontracten L.S. [Hier uw brief] Hieronder

Nadere informatie

Financiële regelingen sanering

Financiële regelingen sanering Financiële regelingen sanering Er is een saneringsplicht A. Welke financiële regeling? B. Bedrijvenregeling C-F. Draagkrachtregeling G. Cofinanciering I-J. Bosatex K. Bestuurscompensatie Brochure VROM

Nadere informatie

Europese privacy-verordening komt een stap dichterbij. Deze week: Rienks, Diane. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online

Europese privacy-verordening komt een stap dichterbij. Deze week: Rienks, Diane. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online Rienks, Diane Van: Europese Ster Verzonden: maandag 22 juni 2015 15:31 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Europese privacy-verordening komt een stap dichterbij Opvolgingsmarkering:

Nadere informatie

HANDLEIDING STAATSSTEUN BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

HANDLEIDING STAATSSTEUN BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING HANDLEIDING STAATSSTEUN BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Staatssteun... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Situaties waarbij geen sprake is van staatssteun... 8 2.3 Vrijstellingen... 12

Nadere informatie

13390/02 ld 1 DG C I

13390/02 ld 1 DG C I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 oktober 2002 (29.10) (OR. fr) 13390/02 ECO 322 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene subsidieverordening met betrekking tot staatsteun en directe subsidies. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag.

Wijziging van de Algemene subsidieverordening met betrekking tot staatsteun en directe subsidies. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 10 januari 2006 Nummer PS : PS2006BEM04 Dienst/sector : CS Commissie : Bestuur en middelen Registratienummer : 2005CGC000936i Portefeuillehouder : mr. B. Staal Titel:

Nadere informatie

verdere integratie van de Europese arbeidsmarkt Deze week: Rienks, Diane Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online

verdere integratie van de Europese arbeidsmarkt Deze week: Rienks, Diane Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online Rienks, Diane Van: Europese Ster Verzonden: maandag 29 juni 2015 15:27 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Voorstellen aangenomen over de verdere integratie van de Europese

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 26.6.2014 L 187/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 651/2014 VAN DE COMMISSIE van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van

Nadere informatie

Toelichting Omnibus Decentraal

Toelichting Omnibus Decentraal Omnibusregeling voor provincies en gemeenten voor de staatssteunaspecten van subsidiemaatregelen gericht op onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OO&I) SAMENVATTING De Omnibus Decentraal Regeling biedt

Nadere informatie

28.12.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 379/5

28.12.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 379/5 28.12.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 379/5 VERORDENING (EG) Nr. 1998/2006 VAN DE COMMISSIE van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17-10-2002 C(2002) 3502 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij Excellentie, De Commissie

Nadere informatie

Europese Ster maandag 07 december 2015 15:27 Statengriffie provinsje Fryslân. Een initiatief van:

Europese Ster <info@europesester.nl> maandag 07 december 2015 15:27 Statengriffie provinsje Fryslân. Een initiatief van: Looienga, Martina Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Europese Ster maandag 07 december 2015 15:27 Statengriffie provinsje Fryslân Nieuw Europees actieplan voor circulaire economie Kunt

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.35254 (2012/N) - Nederland Verlenging van de bestaande O&O&I Omnibus-regeling

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.35254 (2012/N) - Nederland Verlenging van de bestaande O&O&I Omnibus-regeling EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2012 C(2012) 9652 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA.35254 (2012/N)

Nadere informatie

PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK

PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK Memorandum PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK Van : Cees Dekker - advocaat Aan : Provincie Fryslân Willem Jan van Elsacker en Ytsje van der Wal Datum : 3 juli 2013 Betreft : Fryslân, Provincie / advies Thialf

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 01/12/2015

Datum van inontvangstneming : 01/12/2015 Datum van inontvangstneming : 01/12/2015 Vertaling C-556/15-1 Zaak C-556/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 28 oktober 2015 Verwijzende rechter: Curtea de Apel Craiova (Roemenië)

Nadere informatie

Nationaal referentiekader Steun aan betaald voetbal Een wegwijzer en risicoanalyse betreffende steun aan betaald voetbal

Nationaal referentiekader Steun aan betaald voetbal Een wegwijzer en risicoanalyse betreffende steun aan betaald voetbal Nationaal referentiekader Steun aan betaald voetbal Een wegwijzer en risicoanalyse betreffende steun aan betaald voetbal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1 Colofon Dit Nationaal

Nadere informatie

De beslissing van de Commissie is gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

De beslissing van de Commissie is gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 05.01.2010 C(2009)10757 Betreft: Staatssteun N 602/2009 - Nederland Methode voor de berekening van de steunintensiteit van garanties op leningen voor werkkapitaal aan landbouwondernemingen

Nadere informatie

Europees parlement neemt wetgeving aan ter bevordering van arbeidsmobiliteit

Europees parlement neemt wetgeving aan ter bevordering van arbeidsmobiliteit Looienga, Martina Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Europese Ster maandag 29 februari 2016 15:30 Statengriffie provinsje Fryslân Europees parlement neemt wetgeving aan ter bevordering

Nadere informatie

Services & activiteiten

Services & activiteiten Services & activiteiten Informatie en advies Europese subsidies, artists residencies en mobiliteit, focuslanden Verzamelen van data, publicaties, onderzoek (oa Buitengaats) Organisatie Bijeenkomsten (voorlichting,

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 55

Provinciaal blad 2012, 55 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 55 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 25 september 2012, nr. 80BFD9C0, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Jaarverslag Europa decentraal 2009. Maatwerk

Jaarverslag Europa decentraal 2009. Maatwerk Jaarverslag Europa decentraal 2009 Maatwerk Voorwoord pagina 4 Jaarverslag Europa decentraal 2009 Maatwerk 1 Organisatie pagina 6 2 Dienstverlening pagina 8 3 Toekomst pagina 16 Inhoud In 2009 is vooral

Nadere informatie