Staatssteun. Ghaitrie Hanoeman Lisanne Vis-Boer. Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden. Juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staatssteun. Ghaitrie Hanoeman Lisanne Vis-Boer. Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden. Juni 2014"

Transcriptie

1 Staatssteun Ghaitrie Hanoeman Lisanne Vis-Boer Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden Juni 2014

2 We beginnen met een vraag aan u Een gemeente wil een subsidie geven aan een bedrijf. Vraag Kan er sprake zijn van staatssteun? 2

3 En nog eentje Geïnspireerd door het WK wil een gemeente geld geven aan een voetbalclub voor de bouw van een voetbalstadion. Vraag Is er sprake van staatssteun? Foto: NOS 3

4 Deze workshop Wat is staatssteun? Advies en begeleiding: ministerie van BZK en Europa decentraal Actualiteit: modernisering staatssteunregels Uit de praktijk! 4

5 (1) Wat is staatssteun? Als met overheidsgeld een voordeel wordt verleend aan een bepaalde onderneming die dat voordeel onder normale marktomstandigheden niet zou krijgen en als dat (potentieel) leidt tot oneerlijke concurrentie op de interne markt, is er sprake van staatssteun. 5

6 (1) Wat is staatssteun? Artikel 107, lid 1 VWEU bepaalt vijf (cumulatieve) voorwaarden voor staatssteun: 1. de maatregel moet ondernemingen een voordeel opleveren; 2. de maatregel moet met staatsmiddelen zijn bekostigd; 3. de maatregel moet een selectief voordeel opleveren; 4. de maatregel moet het handelsverkeer binnen de EU ongunstig beïnvloeden; 5. de maatregel moet de mededinging vervalsen of dreigen te vervalsen. 6

7 (1) Wat is staatssteun? Staatssteun mag niet, tenzij de Europese Commissie vindt dat het wel mag (exclusieve bevoegdheid). Zo lang de Commissie geen oordeel over de steun heeft gegeven, mag die niet toegekend en/of verleend worden (stand still). Om de Commissie in de gelegenheid te stellen om dat oordeel te geven, moet een steunmaatregel gemeld worden. 7

8 (1) Wat is staatssteun? Een gemeente maakt deel uit van de overheid van een lidstaat. Een gemeente is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de staatssteunregels, inclusief de beoordeling of er (mogelijk) sprake is van staatssteun. Naleving van de staatssteunregels is een juridische verplichting. Niet melden van staatssteun is onrechtmatig. 8

9 (2) Advies en begeleiding: ministerie van BZK Alle Nederlandse decentrale staatssteunprocedures lopen via het Coördinatiepunt staatssteun decentrale overheden o o o o o o Decentrale overheden die staatssteun moeten melden naar het Coordinatiepunt Beoordelen decentrale analyse; is een gang naar Brussel echt nodig? Welke procedure is het meest geschikt/verplicht? Overleg met decentrale overheden en de Europese Commissie. Melding of kennisgeving via SANI. Jaarlijkse rapportage via SARI. 9

10 (2) Advies en begeleiding: ministerie van BZK Schakel tussen decentrale overheid, departementen en Commissie. Formele gesprekspartner: lidstaat Nederland, vertegenwoordigd door de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie (PVEU). Interdepartementale afstemming: ISO (inclusief VNG en IPO). Advies en voorlichting (met Europa decentraal) beleid. 10

11 Publicaties en lopende zaken Handreiking Diensten van Algemeen Economisch Belang Handreiking gebiedsontwikkeling Voetbalzaken Terugvordering Damplein Leidschendam 11

12 12

13 Wij zijn de schakel tussen EU recht en beleid en de decentrale praktijk Toegankelijk, onafhankelijk en kwalitatief sterk 13

14 (2) Advies en begeleiding: Europa decentraal Ons doel: Kennis en expertise over EU recht en beleid en juiste toepassing ervan bij decentrale overheden vergroten Onze missie: Europese regels in duidelijke taal 14

15 (2) Advies en begeleiding: Europa decentraal Onze diensten: Kennis en expertise bundelen bezoekers per maand Juridische helpdesk: 1000 vragen per jaar Europese Ster: abonnees Bijeenkomsten, cursussen, workshops: per jaar Signaleringsloket Publicaties En ook: Coördinatiepunt Staatssteun MinBZK Project EU subsidies EU proof: 200+ LinkedIn 15

16 (2) Advies en begeleiding: Europa decentraal Onze doelgroep: Vragen gesteld door (+/ vragen in 2013): Gemeenten: 60% Provincies: 15% Rijk: 0,5% Waterschappen: 0,3% Anders: 15% Meestbevraagde onderwerpen (2013): Aanbesteden: 43% Staatssteun: 36% DAEB: 8% 16

17 (3) Actueel: modernisering staatssteunregels Achtergrond: Vereenvoudiging regels Uitbreiding reikwijdte en aantal vrijstellingen Meer verantwoordelijkheid voor lidstaat Maar ook: verbetering naleving door meer controle en toezicht (!) Doel: Focus op grote, verstorende zaken 90% steunmaatregelen passen onder vrijstelling

18 Steunbedrag Uitbreiding reikwijdte vrijstellingen minder aanmeldingen Nog steeds aanmelding Aanmelding (richtsnoeren/verdrag) AGVV uitbreiding (aanmeldings- en intensiteitsdrempels) AGVV uitbreiding Vrijstellingsgebied AGVV (nieuwe categorieën) Aanmeldingsplichtig Vrijgesteld De minimis Nieuwe de-minimis Type steun

19 Post-SAM zaken (aanmeldingen) Simulation based on cases notified in 2012 (excluding financial sector)

20 Huidige regelgeving 1. EU vrijstelling de-minimis (alleen verklaring) De-minimissteun (< in 3 jaar) 2. Nlse koepelvrijstellingen (publicatie of alleen rapportage) Cultureel erfgoed (Nationale monumentenregeling) Catalogus Groenblauwe Diensten Omnibus decentraal regeling voor O&O&I DAEB woningcorporaties 3. EU Vrijstellingsverordeningen (geen melding, kennisgeving voldoende) Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) MKB Landbouwvrijstellingsverordening Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) 4. Sectorspecifieke en horizontale regelgeving (melding, kans op goedkeuring groot) 5. Uitzonderingen artikel 107 VWEU (melding) Natuurrampen Economische bedrijvigheid en regionale ontwikkeling Cultuur en cultureel erfgoed

21 Europa decentraal Staatssteunagenda

22 Vrijstellingen Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) Huidige categorieën o.a.: Milieu (o.a. hernieuwbare energie, aanschaf vervoersmiddelen) MKB, werkgelegenheid en opleiding O&O&I Risicokapitaal Regionale steun NIEUW: Cultuur, cultureel erfgoed & audiovisuele werken Sport- & multifunctionele infrastructuur Innovatieclusters Breedband Interreg Natuurrampen Vervoer burgers in afgelegen gebieden Energie efficiëntie en exploitatie hernieuwbare energie Lokale infrastructuur Grondsanering Re-cycling afval

23 Vrijstellingen MKB Landbouwvrijstelling Huidige categorieën o.a.: Milieu, dierenwelzijn Bedrijfsverplaatsing en ruilverkaveling Technische ondersteuning Jonge landbouwers, vroege uittreding NIEUW: Agromilieu- en klimaatdoelstellingen Verduurzaming POP Natuurrampen Cultureel erfgoed OO&I En: Uitbreiding naar verwerking- en afzet

24 Nieuwe vrijstelling: cultuur Nu: Geen regels, aanmelden Procedure 3-18 maanden Wel veel goedkeuringen door de Commissie Straks: Vrijstelling voor steun voor cultuur en cultureel erfgoed Kennisgeving voldoende Heel breed en ruim! 100% in aanmerking komende kosten (publicaties: 70%) Aanmeldingsdrempels 70 en 25 miljoen euro (resp. investerings- en exploitatiesteun) NB: Film aparte regels NB: In Nederland Nationale Monumentenregeling Alleen rapportage vereist

25 Nieuwe vrijstelling: sport Nu Geen regels voor sport: aanmelden bij Europese Commissie Procedure 3-18 maanden Wel veel goedgekeurd door de Commissie (recent Hongaarse sportinfrastructuur en voetbalstadions in België) Straks Vrijstelling steun voor sportinfrastructuur, zoals stadions en trainingsfaciliteiten Kennisgeving voldoende: procedure enkele dagen tot weken Overcompensatie profclubs voorkomen (eisen): 75% in aanmerking komende kosten Iedereen heeft toegang tot faciliteit 20% capaciteit voor andere activiteiten of sportclubs Tarieven verhuur faciliteit openbaar maken via register Nog niet helder Grens amateur- en profsport? Amateursport onderneming?

26 Nieuwe vrijstelling: ETS-projecten Nu: EU fondsen niet staatssteunproof Geen specifieke vrijstelling voor EU fondsen Gevolg: zoeken binnen alle regels & twee keer naar Brussel Straks: Nieuwe vrijstelling in AGVV voor ETS projecten (Interreg) (artikel 19 AGVV) Aanmeldingsdrempel: 2 miljoen euro per onderneming per project Voorwaarden: Alleen voor samenwerking met MKB, niet voor grote ondernemingen In aanmerking komende kosten: praktische kosten van samenwerking Kosten voor organisatorische samenwerking Inhuur advies over samenwerking (niet-regulier) Reiskosten, kosten van materiaal en investeringsuitgaven etc. voor het project Steunintensiteit: 50% LET OP: steunintensiteit is inclusief co-financiering

27 (4) Uit de praktijk! Casus I Gemeente wil de regio nog beter toegankelijk maken. Gemeente wil subsidie geven aan het regionale vliegveld voor de ontwikkeling van infrastructuur. Daarbij een bijdrage voor de exploitatie van het vliegveld. Vraag Is hier sprake van staatssteun? 27

28 (4) Uit de praktijk! Casus II De kinderopvangorganisaties in de gemeente hebben het moeilijk Aantal kinderen neemt af, aantal kinderopvangorganisaties dreigt met sluiting Gemeente wil kinderopvang financieel steunen, zodat ze diensten kunnen blijven aanbieden Kinderopvang biedt ook peuterspeelzaal aan Vraag Is hier sprake van staatssteun? 28

29 (4) Uit de praktijk! Casus III Gemeente wil ontwikkelingsproject in de stad steunen. Partijen zijn projectontwikkelaar en een woco. Ontwikkeling nieuwe woningen en winkels aan het plein: woco bouwt commerciële koopwoningen, en sociale koop- en huurwoningen projectontwikkelaar bouwt winkels onder de woningen en richt plein opnieuw in Vraag Is hier sprake van staatssteun? 29

30 30 Dank voor uw aandacht en succes!

31 Meer informatie Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden (Robert-Jan van Lotringen) (Doortje Ninck Blok) (Ghaitrie Hanoeman) Kenniscentrum Europa decentraal LinkedIn Europese subsidies Europaproof 31

HANDREIKING STAATSSTEUN EN STEDELIJKE VERNIEUWING

HANDREIKING STAATSSTEUN EN STEDELIJKE VERNIEUWING HANDREIKING STAATSSTEUN EN STEDELIJKE VERNIEUWING HANDREIKING STAATSSTEUN EN STEDELIJKE VERNIEUWING Redacteuren: Ilze Jozepa (Kenniscentrum Europa decentraal) Angélique van Herwijnen (Ministerie van VROM)

Nadere informatie

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Een gezamenlijke handreiking

Nadere informatie

Staatssteun Training en Advies

Staatssteun Training en Advies Staatssteun Training en Advies Subsidie aan een innovatief bedrijf, voor de verhuizing van een milieubelastend bedrijf, voor gebiedsontwikkeling of voor een noodlijdende voetbalclub: "mag dat van Brussel"?

Nadere informatie

Handreiking Diensten van Algemeen Economisch Belang

Handreiking Diensten van Algemeen Economisch Belang Handreiking Diensten van Algemeen Economisch Belang Colofon Deze handreiking is opgesteld door het Kenniscentrum Europa decentraal, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nadere informatie

Nationaal referentiekader Steun aan betaald voetbal Een wegwijzer en risicoanalyse betreffende steun aan betaald voetbal

Nationaal referentiekader Steun aan betaald voetbal Een wegwijzer en risicoanalyse betreffende steun aan betaald voetbal Nationaal referentiekader Steun aan betaald voetbal Een wegwijzer en risicoanalyse betreffende steun aan betaald voetbal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1 Colofon Dit Nationaal

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

EUROPESE COMMISSIE WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake staatssteun, overheidsopdrachten en de eengemaakte

Nadere informatie

Jaarverslag Europa decentraal 2011

Jaarverslag Europa decentraal 2011 Jaarverslag Europa decentraal 2011 Krachtig door de crisis Inleiding pagina 4 Jaarverslag Europa decentraal 2011 Krachtig door de crisis 1 Organisatie pagina 6 2 Dienstverlening pagina 8 3 Toekomst pagina

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Kort woordenboek financieringsmogelijkheden

Slim financieren duurzame energie Kort woordenboek financieringsmogelijkheden Slim financieren duurzame energie Kort woordenboek financieringsmogelijkheden voor energieprojecten voor overheden 2 Voorwoord Slim financieren duurzame energie: laten we van elkaar leren! Financieren

Nadere informatie

Handreiking Treasury

Handreiking Treasury Handreiking Treasury Handreiking Treasury Inhoud Woord vooraf 1 De Handreiking Treasury 8 1.1 Doel Handreiking 9 1.2 Leeswijzer 9 2 Functie van de treasury 12 2.1 Het belang van de treasury 13 2.2 Doelgroepen:

Nadere informatie

Hierbij kan er vooralsnog van uit worden gegaan dat geen melding van de garantie aan de Europese Commissie heeft plaatsgevonden.

Hierbij kan er vooralsnog van uit worden gegaan dat geen melding van de garantie aan de Europese Commissie heeft plaatsgevonden. Postbus 75510, 1070 AM Amsterdam Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA Amsterdam T +31(20)7953953 F +31(20)7953900 www.boekeldeneree.com AANTEKENEN MET HANDTEKENING RETOUR Stadsdeel Oost T.a.v. de heer F. Dexel

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening en regelgeving op het terrein van overheidssteun, aanbesteden, gescheiden boekhouding en BTW

Sociale werkvoorziening en regelgeving op het terrein van overheidssteun, aanbesteden, gescheiden boekhouding en BTW Sociale werkvoorziening en regelgeving op het terrein van overheidssteun, aanbesteden, gescheiden boekhouding en BTW Inleiding In de voor u liggende handreiking wordt een omschrijving gegeven van de regelgeving

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds,

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, Verordening van (datum besluit) van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, houdende bepalingen tot wijziging van de Subsidieverordening Waddenfonds 2014 (Wijzigingsverordening

Nadere informatie

Concurrentie. Voor beter functionerende markten DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Concurrentie. Voor beter functionerende markten DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Concurrentie Voor beter functionerende markten Het concurrentiebeleid van de Europese Unie zorgt voor een gelijke en eerlijke concurrentie tussen bedrijven op de Europese interne

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 04/07/06 C (2006) 2931 def. BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van betreffende de staatssteun die België voornemens is toe te kennen aan Ford Genk (nr. C 40/2005

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No.

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No. Gemeente Noordoostpolder Nota geldleningen en garantstellingen Emmeloord, 1 juli 2014 No. 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Huidige situatie... 3 1.3 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Platform31/Energiesprong Postbus 30833 2500 GV Den Haag

Aanbiedingsbrief. Platform31/Energiesprong Postbus 30833 2500 GV Den Haag Aanbiedingsbrief Platform31/Energiesprong Postbus 30833 2500 GV Den Haag Datum: [Datum van inzending] Betreft: Aanvraag projectbijdrage Nul op de Meter Prestatiecontracten L.S. [Hier uw brief] Hieronder

Nadere informatie

Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen. Gemeente Velsen

Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen. Gemeente Velsen Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen Gemeente Velsen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Kader... 4 Bijlage 1: Beleidsregels... 5 Bijlage 2 Achtergrondinformatie... 7 B.

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Handleiding voor lening- en garantiefondsen

Slim financieren duurzame energie Handleiding voor lening- en garantiefondsen Slim financieren duurzame energie Handleiding voor lening- en garantiefondsen 3 Voorwoord Slim financieren duurzame energie: laten we van elkaar leren! Financieren om beleid te stimuleren; alle overheden

Nadere informatie

Over de spanning tussen de Europese interne markt en publieke diensten. Ieke van den Burg

Over de spanning tussen de Europese interne markt en publieke diensten. Ieke van den Burg DE MARKT MEESTER Ieke van den Burg DE MARKT MEESTER Over de spanning tussen de Europese interne markt en publieke diensten Ieke van den Burg DE MARKT MEESTER Over de spanning tussen de Europese interne

Nadere informatie

Brussel, 26.11.2014 COM(2014) 903 final

Brussel, 26.11.2014 COM(2014) 903 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.11.2014 COM(2014) 903 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE EUROPESE CENTRALE BANK, HET EUROPEES ECONOMISCH

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE 11.1.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 7/3 BESLUITEN BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van

Nadere informatie

2. Deze aanmelding heeft betrekking op wijziging en verlenging van MEPsteunregelingen

2. Deze aanmelding heeft betrekking op wijziging en verlenging van MEPsteunregelingen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.XII.2007 C(2007)6875 Betreft: Steunmaatregel nr. N 478/2007 - Nederland "Stimulering van duurzame energie, wijziging en verlenging van de MEP-regeling (N 707/02) en MEP stimulering

Nadere informatie

Stibbe. Knowledge Portal

Stibbe. Knowledge Portal AB 2014/290 Page 1 of 10 Stibbe Knowledge Portal AB 201 4/290 Aflevering AB 2014, afi. 31 Publicatiedatum 30-08-2014 Rolnummer 201111694/1 /A2 Instantie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Nadere informatie

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN Besluit college d.d.: 01-06-2007 Raadsmededeling d.d. 08-06-2007 Presidium d.d: 15-08-2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader en bevoegdheden

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN maart 2009 Page 1 / 124 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma Nr. 2: De programmaprioriteiten PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van een project

Nadere informatie

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.10.2003 C(2003)3886fin Betreft: Steunmaatregel N 68/2003 Nederland Cultuurbeleggingsfondsen Excellentie, 1 PROCEDURE Bij schrijven van 7 februari 2003, dat op 10 februari

Nadere informatie

Financieringsmaatregelen voor landbouw en mkb

Financieringsmaatregelen voor landbouw en mkb Financieringsmaatregelen voor landbouw en mkb Financieringsmaatregelen voor landbouw en mkb Harold van der Meulen Gerben Jukema Rapport 2009-083 November 2009 Projectcode 40770 en 40771 LEI Wageningen

Nadere informatie

TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN. Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0

TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN. Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0 TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0 1. Aanleiding De provincie Utrecht heeft in 2010 het Garantiefonds energie opgezet waarmee

Nadere informatie