PAO cursus Bestaande Bouw Frank van Dooren. Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PAO cursus Bestaande Bouw 04-12-2012. Frank van Dooren. Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat"

Transcriptie

1 PAO cursus Bestaande Constructies deel: Stalen Bruggen Frank van Dooren Dienst Infrastructuur Afdeling Staal-, werktuigbouw en installatietechniek Overzicht presentatie Belangrijkste aspecten 8700/8701 Rekenvoorbeeld statische belastingreducties brug Hagestein Vermoeiingsanalyse / versterking orthotrope rijvloer Muiderbrug (A1) Meten is weten! Galecopperbrug (A12) Versterking en tuivervanging brug Ewijk (A50) Versterking Gallecopperbrug (A12) Bebording 2 PAO-cursus Bestaande Bouw Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 1

2 8700; hfst 2: Eisen Zelfde tabel als in NB NEN-EN ; hfst 2: Eisen 4 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 2

3 8700; hfst 2: Eisen Aanvulling: - Voor verkeersbelasting zie ; hfst 3: Beginselen van verificatie en berekeningen op basis van grenstoestanden 6 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 3

4 8700; hfst 4: Basisvariabelen ; Bijlage A2 8 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 4

5 8700; Bijlage A2; belastingfactoren Achtergrond-document: Combinaties NB1990: ; Bijlage A2; belastingfactoren Voorbeeld CC3 afkeur 6.10a blijvende belasting dominant : 1.25*blijvend + 0.8*1.25*verkeer + 0.3*1.5*wind + 0.3*1.3*temp 6.10b Variabele belasting dominant: 1.10*blijvend *verkeer + 0.3*1.5*wind + 0.3*1.3*temp 1.10*blijvend + 0.8*1.25*verkeer + 1.5*wind + 0.3*1.3*temp 1.10*blijvend + 0.8*1.25*verkeer + 0.3*1.5*wind + 1.3*temp 10 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 5

6 8701; hfst 2: Belastingen algemeen ; hfst 4: Belastingen 12 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 6

7 8701; hfst 4: Belastingen 13 Voorbeeld meenemen buitengewone belasting Galecopperbrug A12 Bij renovatie: - Brandbescherming om de tuien - Verbeterde aanrijdbescherming middels H4-barriers 14 PAO-cursus Bestaande Bouw Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 7

8 8701; hfst 5: Verkeersbelastingen op bruggen voor wegverkeer; aanvullende bepalingen Aanvullingen op NEN-EN NB Reductie karakteristieke verkeersbelasting: 1. Reductie voor kortere referentieperiode (BM1 en BM2) 2. Reductie voor beperkte trend in kortere referentieperiode (BM1 en BM2) 3. Reductie voor grote invloedslijnlengten (BM1, α qi en α qr ) 4. a) Reductie voor werkelijk gebruik (BM1 en BM2) b) Reducties voor bebording 8701; ; ; ; bijl. B al opgenomen in NEN-EN NB 5. Reductie voor N obs < (BM1 deels, α Q1,α q1 en α qr ) 6. Reductie voor grote invloedslijnlengten (BM1, Q ik en q ik ) NB NB Let op: NB geeft ook belastingverhogingen voor doelgroepstroken en rijwegen met 3 of meer (theoretische) stroken ; hfst 5: Verkeersbelastingen op bruggen voor wegverkeer; aanvullende bepalingen Alleen voor onderhoud en calamiteit 16 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 8

9 8701; hfst 5: Verkeersbelastingen op bruggen voor wegverkeer; aanvullende bepalingen ; hfst 5: Verkeersbelastingen op bruggen voor wegverkeer; aanvullende bepalingen 18 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 9

10 8701; hfst 5: Verkeersbelastingen op bruggen voor wegverkeer; aanvullende bepalingen ; hfst 5: Verkeersbelastingen op bruggen voor wegverkeer; aanvullende bepalingen 20 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 10

11 8701; hfst 5: Verkeersbelastingen op bruggen voor wegverkeer; aanvullende bepalingen 21 Reductie belasting op basis van aantallen conform NB NEN-EN Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 11

12 Reductie belasting op basis van invloedslijnlengte conform NB NEN-EN Invloedslijnlengte reductie en 8701 A: Invloedslijnlengte afhankelijke reductie gelijkmatig verdeelde verkeersbelasting volgens NEN8701 B: Invloedslijnlengte afhankelijke reductie gelijkmatig verdeelde verkeersbelasting en tandemstellenbelasting volgens NEN-EN NB A*B: mag volgens de 8701, is ook waarschijnlijk realiteit, maar nog niet generiek aangetoond 24 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 12

13 Rekenvoorbeeld brug Hagestein Brug A 2 rijstroken + vluchtstrook Brug B 2 rijstroken + spitsstrook Overspanningen: m h.o.h. geleiderails: 12,25 m Gebruiksduur tot 2050 N obs = Gevolgklasse 3 25 Rekenvoorbeeld brug Hagestein, brug B 26 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 13

14 Rekenvoorbeeld brug , werkelijk gebruik Hagestein, brug B 27 Rekenvoorbeeld brug Hagestein, brug B , werkelijk gebruik 8701, werkelijk gebruik + reducties referentieper., trend en oversp.lengte 28 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 14

15 Rekenvoorbeeld brug Hagestein, brug B Verkeer (q+q) Karakteristiek nieuwbouw KNm KNm Eigen gewicht en rustende belasting Karakteristiek bestaand KNm KNm (-26%) KNm KNm (-24%) KNm KNm (-28%) KNm KNm (-31%) CC3 6.10b nieuw: 1,25 (EG+RB) + 1,5 V CC3 6.10b afkeur: 1,10 (EG+RB) + 1,25 V 29 Vermoeiing Orthotrope rijvloeren PRB Project Renovatie Bruggen 30 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 15

16 PRB : MC contract vaste bruggen ARUP Project Renovatie Bruggen Managing contractor voor engineering en bouwbegeleiding 8 bruggen Instituten voor externe toetsing en verspreiding kennis Raamovereenkomst met 3 aannemers voor uitvoering 31 Project Renovatie Bruggen Scheurtype 1 passtuk in trog 32 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 16

17 Scheurtype 2 aansluiting trog dwarsdrager scheur 33 Scheurtype 3 trog-dekplaat las 34 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 17

18 Scheurtype 4 dekplaatscheur bijlage A model vermoeiingsbelasting staal Aanpassing wielconfiguratie voor de assen A, B en C (meer overeenkomstig praktijk) 36 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 18

19 8701 bijlage A model vermoeiingsbelasting staal Voor 1990 T11O3-3 tijdvakken (ontwikkeling astypen en vrachtwagens) - Vermenigvuldigen met stootfactor 1,1 - Vermenigvuldigen met ontwikkelfactor 20% in 100 jaar (tov jaar 2000) dus reductie voor historie, verzwaring voor toekomst - Aantallen locatie-afhankelijk zelf bepalen T11O3 Meting moerdijk (2008) Totaalgewicht vrachtwagen Gewicht middelste achteras vrachtwagen Meting Moerdijk incl. factoren Nobs=2 E +06 Vrachtwagentype T11O3 komt op de Moerdijk ca keer voor op gemeten vrachtwagens in 1 maand tijd op rechter rijstrook 38 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 19

20 Vermoeiingsanalyse Muiden 39 FEM-model brugdek Muiden 40 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 20

21 Staal + HSB warm asfalt Load axle C 105 KN Asfalt E = 0.5 GPa (30 graden celsius) 2 layers asfalt solids (50mm) Max Hotspot stress : N/mm2 (cold asfalt N/mm2) 41 Staal + HSB gescheurd Load axle C 105 KN Concrete E = 22.5 GPa 2 layers concrete solids (60 mm) Epoxy E = 5 GPa Max Hotspot stress : N/mm2 42 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 21

22 Staal + HSB ongescheurd Load axle C 105 KN Concrete E = 45 GPa 2 layers concrete solids (60 mm) Epoxy E = 5 GPa Max Hotspot stress : N/mm2 (-45 N/mm2 bij HSB 75mm) Wordt nu gebruikt (gescheurd) 43 Invloedslijn 1 wiel as A -45 N/mm2-330 N/mm2 Invloedslijn dekplaatscheur as A 100 KN midden boven trog op warm asfalt, koud asfalt, gescheurd HSB en ongescheurd HSB (HSB 75mm); Herhalen voor 24 andere dwarsposities 44 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 22

23 Effect van passage vrw-type 6 future op spanningen in het dek -56 N/mm2 45 Idem voor trogpasstuk as A en volledige vrw +46 N/mm2 +26 N/mm2 +22 N/mm2 46 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 23

24 Stappenplan vermoeiingsanalyse dek - 3 astypen (A, B en C) met eenheidslasten - 4 modellen (asfalt koud, medium en warm en HSB) - invloedslijnen voor ca. 8 potentiele scheurlocaties in rijrichting voor 25 dwarsposities - Aantallen vrw s per jaar (verleden o.b.v. tellingen; toekomst via extrapolatie) per type vrw verdelen over dwarsposities en (i.g.v. verleden) temperatuurperioden; waar mogelijk/bekend rekening houden met rijspoorverleggingen - Per type vrw (15 verleden, 15 heden, 18 toekomst), as-invloedslijnen samenstellen tot vrw-invloedslijnen rekening houdend met ondergrond, dwarspositie, stoot en trend - Resulterende vrw-invloedslijnen random achter elkaar samenstellen tot jaarspectrum - Rainflow-analyse op het resulterende spectrum + jaarschade-berekening 47 Vermoeiingsclassificaties orthotrope rijvloeren (staan in NB , moet uiteindelijk naar 8703) nieuwbouw 48 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 24

25 Vermoeiingsclassificaties orthotrope rijvloeren (staan in NB , moet uiteindelijk naar 8703) bestaand nieuwbouw hechtlas 49 Vermoeiingsclassificaties orthotrope rijvloeren Verdere informatie: 50 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 25

26 Resultaat bruggen Ewijk, Gallecopper, Beek, Muiden, Kreekrak, Elsloo Na sommatie van historische schade (met asfalt) en toekomstige schade (met HSB, orde lager): 1. Scheuren in dekplaat vanaf 3 mm hoog repareren, daarna met HSB levensduur >=30 jaar 2. Trogpasstukken in historisch en toekomstig zwaar belaste rijstroken vervangen, daarna met HSB levensduur >=30 jaar 3. Scheurvorming in las tussen trog en dekplaat: alle visueel zichtbare schade herstellen, daarna levensduur >=30 jaar (met inspectie) uitgaande van eindscheurlengte <1 m (scheurgroeianalyse) 51 Reparatie dekplaat Gescheurde dekplaat wordt lokaal vervangen door dikkere nieuwe dekplaat (bij grote scheuren) Bij kleine scheuren: gutsen en lassen 52 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 26

27 Vervangen passtuk 1. Verwijderen conservering 2. Aanbrengen kram 3. Verwijderen passtuk 4. Verwijderen afdichtingsschotten 5. Voorbewerken laskanten 6. Aanbrengen backing strips 7. Inlassen passtuk 53 HSB Oorspronkelijk: Epoxy hechtlaag met bauxiet op het stalen dek 3 lagen wapening Ø8-50 (bouwstaalnet) Betonlaag dik 60 mm - Nu: - Epoxy hechtlaag met bauxiet op het stalen dek - Dikte >= 75 mm; 2 lagen Ø (rolwapening) Eisen: -Sterkte -Hechtsterkte -Wapening -Dekking -Duurzaamheid -Scheurvorming -Samenstelling -Verwerkbaarheid -Vlakheid -Stroefheid φ12-75 φ12-75 φ Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 27

28 Meten is weten! Gallecopperbrug Overzicht brug 55 Meetresultaten tuien σ dag σ week σ 3 weken σ min 3 weken σ max 3 weken 56 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 28

29 Meetresultaten hoofdliggers σ dag σ week σ 3 weken G91 G55 G29 σ min 3 weken σ max 3 weken 57 Meetresultaten troggen (onderzijde) σ dag σ week σ 3 weken σ min 3 weken σ max 3 weken 58 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 29

30 Vergelijk gemeten / berekend FLM4 Spanningen bij passage FLM4 wagen N/mm2 NEN-EN NEN8701 bijlage B 59 Schade-afschatting (historisch) huidige trogpasstuk met asfalt Stel alle wisselingen (20000) gedurende de 3 weken >36 N/mm2 gelijk aan 36 N/mm2 (30 jaar lang) n = 52/3 * 30 * 2 E +04 = 10,4 E +06 N = 2 E +6 D = n/n = 5 (grove inschatting) 60 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 30

31 Levensduurafschatting (toekomst) vervangen trogpasstuk (HSB geeft 50% spanningsreductie + vermoeiingsclassificatie van 36 naar 100) Stel alle wisselingen (12) gedurende de 3 weken >35 N/mm2 gelijk aan 40 N/mm2 (30 jaar lang) n = 52/3 * 30 * 10 = 5200 N = ca. 80 E +06 D = n/n = 0 (levensduur > 30 jaar) 61 Meetresultaten troggen binnenzijde trogwand σ dag g147 (trogwand) buitenzijde trogwand g132 σ 3 weken σ min 3 weken σ max 3 weken σ min 3 weken σ max 3 weken 62 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 31

32 Veiligheidsbeoordeling op basis van de metingen 1 Hart hoofdoverspanning Buitenste hoofdligger Berekende spanning agv verkeer volgens NEN-EN1991-2: ca. 300 N/mm 2 63 Veiligheidsbeoordeling op basis van de metingen 2 Hart hoofdoverspanning Buitenste hoofdligger Berekende spanning agv verkeer volgens NEN-EN1991-2: ca. 300 N/mm 2 64 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 32

33 Veiligheidsbeoordeling op basis van de metingen 3 Hart hoofdoverspanning Buitenste hoofdligger Berekende spanning agv verkeer volgens NEN-EN1991-2: ca. 300 N/mm 2 65 Veiligheidsbeoordeling op basis van de metingen 4 Hart hoofdoverspanning Buitenste hoofdligger Berekende spanning agv verkeer volgens NEN-EN1991-2: ca. 300 N/mm 2 Voorspelde spanning agv verkeer volgens meting bij B=3.3 voor een restlevensduur van 15 jaar: ca. 100 N/mm 2 66 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 33

34 Veiligheidsbeoordeling op basis van de metingen 5 Verklaringen verschil: Verkorte referentieperiode (0,96) Trendreductie (0,83) Reserve t.o.v. Nederlandse maatgevende situatie bij Moerdijk (0,80) Opsplitsing verkeer in hoofd- en parallelbaan (hier ca. 0.7) gaat uit van belasting op positieve deel invloedslijn; in maatgevende verkeerssituaties (bij grote bruggen veelal file) zijn positieve en negatieve delen belast (hier ca. 0,95) Werkelijke rijstrookindeling (0,80); resterende delen onbelast Dynamische invloed bij grote invloedslijnen is beperkt, maar zit onafhankelijk daarvan in (<1) 0,96*0,83*0,8*0,7*0,8=0,36 * 300 = 107 N/mm2 67 Dynamische effecten 1 Buitenhoofdligger midden hoofdoverspanning spanning in de onderflens: stootfactor ca. 1,05 68 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 34

35 Dynamische effecten 2!! Opletten met metingen!! Stootfactor ca. 1,5?? Stootfactor ca. 1,3?? 69 Dynamische effecten 2!! Opletten met metingen!! slow truck fast truck 70 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 35

36 Voorbeeld bebording C21 C20 Niet behandeld in 8701: C06 71 Tabel bord C21 voertuiggewichtsbeperking 72 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 36

37 Tabel bord C20 aslastbeperking 73 Voorbeeld Bebording Brug uit 1933, houten dek in 1955 vervangen door gelast stalen dek met bulbs (verschillende typen, verschillende materiaalkwaliteiten) Overspanning bulbs 3080 mm, h.o.h. 340 mm Hoofdliggers en dwarsdragers OK voor CC3 afkeur Bulbs OK? 74 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 37

38 Voorbeeld Bebording 2* 300 KN 9 KN/m2 Resulterende rekenwaarde spanning bulb: 450 N/mm2 Materiaalkwaliteit volgens tekening St 37 uc = Voorbeeld Bebording, terugschalen belasting 4* 171 KN 2* 114 KN, in 2 e veld, voor Mmax steunpunt en of in 3 e veld voor Mmax veld 9 KN/m2 en 0,569*60ton=34 ton 76 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 38

39 Versterking brug Ewijk 77 Samenstelling brug 78 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 39

40 Verbetering dwarskrachtcapaciteit Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 40

41 Vervanging tuien 81 En verder o.a. Vervanging alle opleggingen Vervanging voegovergangen Vijzelen van de brug ter verbetering doorvaarthoogte Bescherming tuien tegen brand H4 keringen ter bescherming tuien en pyloon tegen aanrijding Versterking tuiaansluitingen in de koker Verhogen plooistabiliteit hoofddwarsdragers 82 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 41

42 Versterkingen Galecopperbruggen Versterkingen Galecopperbruggen Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 42

43 Versterkingen Galecopperbruggen Voorspanliggers Project Renovatie Bruggen Versterkingen Galecopperbruggen Voorspanliggers Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 43

44 Versterkingen Galecopperbruggen Koppelliggers tussen bestaande brug en voorspanliggers Momentenlijn in best. brug door voorspanning Voorspan schema Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 44

45 Momentenlijn in best. brug door vijzelen Vijzel schema En verder o.a. Aanpassing van het oplegsysteem + nieuwe opleggingen Vervanging van de trekverankeringen Vervanging voegovergangen Bescherming tuien tegen brand H4 keringen ter bescherming tuien en pyloon tegen aanrijding Verhogen plooistabiliteit hoofddwarsdragers Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 45

46 Einde presentatie Vragen? Artikelen als bijlage: 91 PAO-cursus Bestaande Bouw Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 46

Project Renovatie Bruggen. Infraquest

Project Renovatie Bruggen. Infraquest Project Renovatie Bruggen Infraquest Stalen bruggen Renovatie Bruggen 6 beweegbare bruggen Scharsterrijn v 2010 Calandbrug v 2010 Gideon v 2011 Ketelbrug in uitvoering Kruiswater 2012 aanbesteed Wantijbrug

Nadere informatie

Lto. 0fis.vi. sj^u*. -l(a I r> au (,

Lto. 0fis.vi. sj^u*. -l(a I r> au (, Lto 0fis.vi sj^u*. -l(a I r> au (, STICHTING BOOGBRUG VIANEN Walkade 15 3401 DR IJsselstein tel/fax 030 687 29 34 Berekening sterkte boogbrug Vianen Vergelijking sterkte hoofddraagconstructie van de boogbrug

Nadere informatie

Dr.ir. Raphaël Steenbergen. Veiligheidsbeoordeling bestaande bruggen onder wegverkeersbelasting

Dr.ir. Raphaël Steenbergen. Veiligheidsbeoordeling bestaande bruggen onder wegverkeersbelasting Veiligheidsbeoordeling bestaande bruggen onder wegverkeersbelasting Onderwerpen Veiligheidsfilosofie bestaande bruggen Nederlandse situatie wegverkeersbelasting op bruggen t.o.v. EN 1991-2 Welke reductiefactoren

Nadere informatie

Hardcore techniek Het versterken van bruggen. Oscar Vos Utrecht, 12 september 2013

Hardcore techniek Het versterken van bruggen. Oscar Vos Utrecht, 12 september 2013 Hardcore techniek Het versterken van bruggen Oscar Vos Utrecht, 12 september 2013 Even voorstellen Oscar Vos Senior Projectmanager bij Strukton Civiel Projecten 2005-2006 2006-2009 2010-2011 2012-heden

Nadere informatie

Nieuwbouw paardenstal dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Gewichts-, sterkte- en stabiliteitsberekening. 13 mei 2014

Nieuwbouw paardenstal dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Gewichts-, sterkte- en stabiliteitsberekening. 13 mei 2014 Hulsberg Pagina 2 / 12 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 3 1.1 Normen & Voorschriften 3 1.2 Materialen 4 1.3 Ontwerpcriteria 4 1.4 Betondekking 4 1.5 Belastingen 5 1.6 Stabiliteit 6 1.7 Vervormingseisen 6

Nadere informatie

Legalisatie garage dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Controleberekening sterkte en stabiliteit. 9 juni 2014 Revisie: 0

Legalisatie garage dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Controleberekening sterkte en stabiliteit. 9 juni 2014 Revisie: 0 Hulsberg Revisie: 0 Pagina 2 / 10 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 3 1.1 Normen & Voorschriften 3 1.2 Materialen 4 1.3 Ontwerpcriteria 4 1.4 Belastingen 4 1.5 Stabiliteit 5 1.6 Vervormingseisen 5 1.7 Referentiedocumenten

Nadere informatie

BK1043 - Rekenvoorbeeld

BK1043 - Rekenvoorbeeld BK1043 - Rekenvoorbeeld Inhoud 1. Algemeen berekeningschema... 2 2. Belasting omrekenen van kn/m 2 naar kn/m 1 ligger... 3 2.1. Gegeven... 3 2.2. Gevraagd... 3 2.3. Uitwerking... 3 3. Ligger op 2 steunpunten

Nadere informatie

Memo. Berend Feddes. Simon Duivenvoorde april 2005

Memo. Berend Feddes. Simon Duivenvoorde april 2005 Memo Dienst Beheer Infrastructuur afdeling Technisch Specialistisch Onderhoud Aan Berend Feddes Van Telefoonnummer Datum Simon Duivenvoorde 0182-62 22 82 21 april 2005 Betreft Korte notitie met aandachtspunten

Nadere informatie

Eurocodes. Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties. Eurocode 0 Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp

Eurocodes. Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties. Eurocode 0 Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp Eurocodes Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties C.R. Braam 2 March 29 Afdeling Bouw - Betonconstructies Eurocode Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp Inleiding Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Rapportage code: Datum: 29 april Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping

Rapportage code: Datum: 29 april Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping Rapportage code: 13831 Datum: 29 april 2016 Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping Datum: 29 april 2016 Referentie: htj/kos Code: 13831 Blad:

Nadere informatie

belastingen en combinaties

belastingen en combinaties Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 printdatum : 06-12-2011 stalen ligger op 3 steunpunten met 2 q-lasten 1xprofiel 1: HE140A werk werk werknummer werknummer materiaal S235 klasse 3 flensdikte

Nadere informatie

Revisiehistorie Revisie Datum Status Wijzigingen

Revisiehistorie Revisie Datum Status Wijzigingen Revisiehistorie Revisie Datum Status Wijzigingen 1.0 05 02 2016 TER GOEDKEURING Eerste uitgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 1.1 Doel van dit document... 1 1.2 Objectbeschrijving... 1 1.3 Gerelateerde

Nadere informatie

Platform Voegovergangen en Opleggingen. Constructieve aspecten Voegovergangen

Platform Voegovergangen en Opleggingen. Constructieve aspecten Voegovergangen Platform Voegovergangen en Opleggingen Constructieve aspecten Voegovergangen Inleiding De berekening en uitvoering van de aansluiting van de voegovergang aan de (bestaande) betonconstructie leidt tot veel

Nadere informatie

Bijlage(n): (Liqal BV.) tek.nr. P1402/32_001 rev.dat. 01-12-2014 tek.nr. 864-B2 (beton vld. vloer) rev.dat. 08-12-2014

Bijlage(n): (Liqal BV.) tek.nr. P1402/32_001 rev.dat. 01-12-2014 tek.nr. 864-B2 (beton vld. vloer) rev.dat. 08-12-2014 Ref. nr. STAT-864(b) Statische (ontwerp)berekening voor een vloeistofdichte betonvloer met geïntegreerde (tankstation) luifel fundering, voor een truck tankstation aan de Graafschap Hornelaan 151 te Weert

Nadere informatie

Statische berekening

Statische berekening Bijlage 7 bij besluit 2016/1229-V1 v&v Statische berekening behorende bij het veranderen van een pand Wapen van Nassau aan de Prinsenkade 7 te Breda 22 februari 2016 26 juli 2016 Berekening vlgs NEN-EN

Nadere informatie

Flexvloer. Inhoud presentatie. Inleiding Doelstelling Dwarskrachtcapaciteit Stijfheid Conclusies Aanbevelingen

Flexvloer. Inhoud presentatie. Inleiding Doelstelling Dwarskrachtcapaciteit Stijfheid Conclusies Aanbevelingen Flexvloer Onderzoek naar de constructieve aspecten van een nieuw vloersysteem Henco Burggraaf Presentatie DOV 31 oktober 6 Inhoud presentatie capaciteit 2 1 Flexvloer Nieuw vloersysteem met netwerk van

Nadere informatie

Statische berekening: Groepsaccomodatie a.d. Kasteelweg 5 Swolgen. Projekt nr: M Jan Ligeriusstraat AR Swolgen

Statische berekening: Groepsaccomodatie a.d. Kasteelweg 5 Swolgen. Projekt nr: M Jan Ligeriusstraat AR Swolgen Statische berekening: Projekt: Groepsaccomodatie a.d. Kasteelweg 5 Swolgen Projekt nr: M12-333 Principaal: De Gun Beheer BV Jan Ligeriusstraat 5 5866 AR Swolgen Architect: Arvalis Postbus 5043 5800 GA

Nadere informatie

Belastingcombinaties Constructieberekening.doc

Belastingcombinaties Constructieberekening.doc 16 2005-008 Constructieberekening.doc Berekening middenbalk dakconstructie In de bestaande toestand rusten de houten balken aan twee zijden op het metselwerk. De balken zijn ingemetseld waardoor een momentvaste

Nadere informatie

CONSTRUCTIEBEREKENING GEMAAL LIESVELD GRAAFLAND

CONSTRUCTIEBEREKENING GEMAAL LIESVELD GRAAFLAND CONSTRUCTIEBEREKENING GEMAAL LIESVELD GRAAFLAND WATERSCHAP RIVIERENLAND 7 maart 2014 077283458:D - Definitief C02021.200004.0120 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Bijbehorende documenten...

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren

Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren Montagejukafstanden De combinatie van plaatdikte, plaatwapening, vloerdikte en tralieliggers in een breedplaatelement bepalen de montagejukafstand ofwel de afstand

Nadere informatie

Vraag 1. F G = 18500 N F M = 1000 N k 1 = 100 kn/m k 2 = 77 kn/m

Vraag 1. F G = 18500 N F M = 1000 N k 1 = 100 kn/m k 2 = 77 kn/m Vraag 1 Beschouw onderstaande pickup truck met de afmetingen in mm zoals gegeven. F G is de massa van de wagen en bedraagt 18,5 kn. De volledige combinatie van wielen, banden en vering vooraan wordt voorgesteld

Nadere informatie

Opdracht Nijkerkerbrug

Opdracht Nijkerkerbrug Opdracht Nijkerkerbrug RIJKSWATERSTAAT ZOEKT: Een (constructief) veilige brugverbinding; Voor een levensduur van 25-30 jaar; Zonder beperkingen voor al het passerende verkeer welke voldoet aan de geldende

Nadere informatie

SBV draagarmstellingen_nl Haarlem. Versie : 1.1.5 ; NDP : NL Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-11-2015 printdatum : 23-01-2013

SBV draagarmstellingen_nl Haarlem. Versie : 1.1.5 ; NDP : NL Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-11-2015 printdatum : 23-01-2013 berekening van SBV draagarmstellingen volgens Eurocode h.o.h. staanders a4= 1000 project projectnummer omschrijving project projectnummer omschrijving algemeen veiligheidsklasse = CC1 - ontwerplevensduur

Nadere informatie

Rijkswaterstaat: Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ir L.C. van Wagensveld

Rijkswaterstaat: Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ir L.C. van Wagensveld : Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu Ir L.C. van Wagensveld 10 oktober 2013 Inhoud Introductie Wetenswaardigheden over Werkwijze Mogelijkheden 2 10 oktober 2013 Introductie

Nadere informatie

Brug naar de toekomst Concept

Brug naar de toekomst Concept Brug naar de toekomst Concept Inhoud Welkom 5 Over paperclips en vermoeiing... 7 Revolutie... maar met proven technology 9 Vier lagen state of the art technology 11 Minder hinder 13 Comfortabeler, veiliger

Nadere informatie

σ SIGMA Engineering BV

σ SIGMA Engineering BV σ SIGMA Engineering BV Bouwkundig adviesbureau Bezoekadres: Postadres: Sigma Engineering BV Groot Loo 2d Postbus 159 k.v.k. Tilburg nr. 18052811 Hilvarenbeek 5080 AD Hilvarenbeek rabobank 1223.73.634 tel.

Nadere informatie

Bijl Composiet planken. Voor nieuwbouw en renovatie

Bijl Composiet planken. Voor nieuwbouw en renovatie Bijl Composiet planken Voor nieuwbouw en renovatie Bijl Composiet planken Voor nieuwbouw en renovatie BIJL Profi elen produceert sinds 1995 glasvezel versterkte polyester profi elen. Naast vele klantspecifi

Nadere informatie

Productontwikkeling 3EM

Productontwikkeling 3EM Vragen Productontwikkeling 3EM Les 8 Sterkteleer (deel 1) Zijn er nog vragen over voorgaande lessen?? Paul Janssen 2 Doel van de sterkteleer Berekenen van de vereiste afmetingen van constructieonderdelen

Nadere informatie

= onderdeel. materiaalgegevens, balkafmeting, diverse factoren en belastingen

= onderdeel. materiaalgegevens, balkafmeting, diverse factoren en belastingen Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 printdatum : 12-12-2011 houten hoekkeper piramidedak belast door eg+sneeuw werk = werk werknummer = werknummer = 71 x 271 naaldhout C18 toegepaste norm

Nadere informatie

Voegovergangen voor verkeersbruggen

Voegovergangen voor verkeersbruggen Voegovergangen voor verkeersbruggen J.S. Leendertz, Rijkswaterstaat 12/10/2011 1 1. Inleiding Belangrijke maar kwetsbare onderdelen 12/10/2011 2 2. Basiseisen Voegovergangen moeten de ruimte tussen de

Nadere informatie

DOORBUIGING VAN BETONCONSTRUCTIES

DOORBUIGING VAN BETONCONSTRUCTIES DOORBUIGING VAN BETONCONSTRUCTIES 1. De buigstijfheid EI 1.1 Inleiding 1.2 De relatie tussen moment en kromming: EI 1.3 Tension Stiffening 1.4 M-κ diagrammen voor de UGT en de BGT 1.4.1 Berekening van

Nadere informatie

Constructie Adviesbureau Booms HOGE WOERD 162 LEIDEN DAKBALKLAAG CONSTRUCTIEBEREKENING

Constructie Adviesbureau Booms HOGE WOERD 162 LEIDEN DAKBALKLAAG CONSTRUCTIEBEREKENING Constructie Adviesbureau Booms Maerten Trompstraat 2G 2628 RD Delft 06-24887629 HOGE WOERD 162 LEIDEN DAKBALKLAAG CONSTRUCTIEBEREKENING 26-sep-12 Pieter Booms 06-24887629 pieterbooms@xs4all.nl Voor de

Nadere informatie

Annahoeve Science Park 205

Annahoeve Science Park 205 Annahoeve Science Park 205 Amsterdam 215231 Wabo rapportage Uitgangspunten verbouwing 04 juni 2015 Van Slingelandtstraat 28 1051 CH AMSTERDAM Postbus 57153 1040 BB AMSTERDAM www.duyts.nl 020-6847475 info@duyts.nl

Nadere informatie

HOOFDBEREKENING. : Uitbreiding pluimveestal MTS Mostert Projectnummer : 16321A Berekeningnummer : 01 : Funderingsconstructie

HOOFDBEREKENING. : Uitbreiding pluimveestal MTS Mostert Projectnummer : 16321A Berekeningnummer : 01 : Funderingsconstructie HOOFDBEREKENING Project : Uitbreiding pluimveestal MTS Mostert Projectnummer : 16321A Berekeningnummer : 01 Onderdeel : Funderingsconstructie Opdrachtgever: Aannemersbedrijf vd Heijkant Biddinghuizen Projectleider:

Nadere informatie

BEM Statische berekening ZK

BEM Statische berekening ZK Bredaseweg 108-A 4902 NS Oosterhout BEM1602635 gemeente Steenbergen Project: Verbouwing woning aan de Blozekriekse 12 te Nieuw - Vossemeer Rapportnummer: Betreft: Statische berekening Datum: 12 mei 2016

Nadere informatie

BIJLAGE: Constructieschema s woning

BIJLAGE: Constructieschema s woning BIJLAGE: Constructieschema s woning Nieuwbouw vrijstaande woning Jurdensdijk 1A te De Heurne Onderdeel: Constructieschema s behorende bij statische berekening woning Berekend door: : ing. R. Haank Project

Nadere informatie

Uitgangspuntenrapport Toren, laagbouw en parkeerdek

Uitgangspuntenrapport Toren, laagbouw en parkeerdek Pieters Bouwtechniek Delft B.V. Gebouw Torenhove Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft Postbus 1047 2600 BA Delft Tel.: 015 219 03 00 Fax: 015 219 02 55 E-mail: pbt.delft@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

1A - case houten paalfundering - geen schade - verbouw / hergebruik 1B - case scheefstand, scheuren - beoordeling

1A - case houten paalfundering - geen schade - verbouw / hergebruik 1B - case scheefstand, scheuren - beoordeling Case 1 Fundering 1A - case houten paalfundering - geen schade - verbouw / hergebruik 1B - case scheefstand, scheuren - beoordeling 1A: Verbouw huidige praktijk: Fase 1: Visuele inspectie (scheefstand -

Nadere informatie

REC Harlingen LUCO. Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere. REC Harlingen projectleider : ing. M.D Hulter

REC Harlingen LUCO. Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere. REC Harlingen projectleider : ing. M.D Hulter Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere Tel.: 036 530 52 99 Fax: 036 540 35 49 E-mail: pbt.almere@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl REC Harlingen LUCO paraaf : project

Nadere informatie

Titel van de presentatie

Titel van de presentatie Constructieve Veiligheid Gevels Prof.dr.ir. Chris Geurts TNO Built Environment Eindhoven University of Technology NEN workshop, Delft, 19 april 2011 www.tue.nl www.tno.nl www.icwe13.org www.gebouwschil.nl

Nadere informatie

Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen. Voorbeeldberekening. ICCS bv ir. R. Korn en ir. F.

Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen. Voorbeeldberekening. ICCS bv ir. R. Korn en ir. F. Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen Voorbeeldberekening ICCS bv ir. R. Korn en ir. F.Maatje maart 2007 Inleiding In opdracht van Bouwen met Staal ontwikkelde

Nadere informatie

Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L

Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L Nieuwbouw Amphia Ziekenhuis Breda Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L code: 11714K Nieuwbouw Amphia ziekenhuis Breda Staalberekening Dakopbouw bouwdeel C, E en L Berekening deel S-CEL - Concept

Nadere informatie

Philipsen. Constructie berekening. Plaatsen kap op garage bij woning Opaaldreef 3 te Terneuzen. Bouwkundig Ingenieursbureau

Philipsen. Constructie berekening. Plaatsen kap op garage bij woning Opaaldreef 3 te Terneuzen. Bouwkundig Ingenieursbureau Plaatsen kap op garage bij woning Opaaldreef 3 te Terneuzen Kanaaldreef 1 4553 EG Philippine T: +31 (0) 115622347 M: +31 (0) 654207223 E: info@biphilipsen.nl I: www.biphilipsen.nl Philipsen Bouwkundig

Nadere informatie

Goudstikker - de Vries B.V. Blad: 1 Dimensies: kn;m;rad (tenzij anders aangegeven) Datum...: 07/07/2014 Bestand..: L:\Projecten\gdv\2014\4087\Ber\2-hal\tussenspant 6 meter.rww Belastingbreedte.: 6.000

Nadere informatie

Gemeente Breda. ing. F. van der Wel ing. K. Meulman. De heer W. Akse (Gemeente Breda) Controle TE elementen

Gemeente Breda. ing. F. van der Wel ing. K. Meulman. De heer W. Akse (Gemeente Breda) Controle TE elementen Memo 4 Project: P1924 Onderzoek en advies NAC stadion Datum: 25 april 2015 Opdrachtgever: : Aan: Gemeente Breda ing. F. van der Wel ing. K. Meulman De heer W. Akse (Gemeente Breda) Kopie: Betreft: - Controle

Nadere informatie

Constructeursuitgave (berekening volgens Eurocode)

Constructeursuitgave (berekening volgens Eurocode) Constructeursuitgave (berekening volgens Eurocode) Vebo borstweringssteun: altijd op zijn taak berekend Toepassing De borstweringssteun wordt toegepast in gemetselde borstweringen om deze voldoende sterkte

Nadere informatie

Bijl Composiet planken. Voor nieuwbouw en renovatie

Bijl Composiet planken. Voor nieuwbouw en renovatie Bijl Composiet planken Voor nieuwbouw en renovatie Bijl Composiet planken Voor Nieuwbouw en renovatie BIJL Profielen produceert sinds 1995 glasvezel versterkte polyester profielen. Naast vele klantspecifieke

Nadere informatie

Versterking koker brug bij Heteren. Oplossing gevonden in combinatie externe voorspanning en staalconstructie. thema

Versterking koker brug bij Heteren. Oplossing gevonden in combinatie externe voorspanning en staalconstructie. thema 1 Oplossing gevonden in combinatie externe voorspanning en staalconstructie IABSE-congres 2013 Dit artikel is gebaseerd op de paper Reinforcing concrete box girder bridges with external post-tensioning

Nadere informatie

BA-richtlijn 3.1 Versie januari 2007

BA-richtlijn 3.1 Versie januari 2007 Techniek BA-richtlijn 3.1 Metalen bevestigingsmiddelen voor het afhangen van verlaagde plafonds in beton, cellenbeton en andere steenachtige materialen Metalen bevestigingsmiddelen voor het afhangen van

Nadere informatie

Stalen brug Claudiuspad 7 x 1,5 m1. Gemeente Leiden. F. Rammeloo Berekening brug 7x1.5m1. Berekening brug

Stalen brug Claudiuspad 7 x 1,5 m1. Gemeente Leiden. F. Rammeloo Berekening brug 7x1.5m1. Berekening brug RB048-11, Gemeente Leiden, Sta Stalen brug Claudiuspad 7 x 1,5 m1, 11.309 Bazeldijk 86 4231 ZE Meerkerk Tel: 0183-59027 Fax: 0183-59028 www.dams amsteegtwaterwerken.nl info@dams amsteegtwaterwerken.nl

Nadere informatie

Project Hangar 12 Schiphol

Project Hangar 12 Schiphol Knüwer Bouwadvies Postbus 113, 2000 AC Haarlem Wateringweg 107 tel: 023-5404977 fax: 023-5404978 K.v.K. Amsterdam 34122934 Project 160070 Hangar 12 Schiphol Opdrachtgever Rodeca Systems BV Koperweg 11N

Nadere informatie

Brons Constructeurs & Ingenieurs Blad: 100 Brons Constructeurs & Ingenieurs Blad: 101 Project...: 14.15.32 Onderdeel.: Dimensies.: [kn] [knm] [mm] [graden] [N/mm2] [knm/rad] Datum...: 16-02-2015 Bestand...:

Nadere informatie

Gewichts- en stabiliteitsberekening bouwdeel E - Concept

Gewichts- en stabiliteitsberekening bouwdeel E - Concept Nieuwbouw Amphia Ziekenhuis Breda Gewichts- en stabiliteitsberekening bouwdeel E - Concept code: 11714K Nieuwbouw Amphia Ziekenhuis Breda Gewichts- en stabiliteitsberekening bouwdeel E Concept Berekening

Nadere informatie

Principe constructie t.b.v. wabo aanvraag

Principe constructie t.b.v. wabo aanvraag Principe constructie t.b.v. wabo aanvraag Project: Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg Opdrachtgever: Architect: Onderdeel: Badhoeve Projectontwikkeling BV Postbus 40 1170 AA Badhoevedorp Tel 020 6595657 Kentie

Nadere informatie

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode )

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode ) Project : Daktuin Vilvaldistraat 50-66 Ordernummer : 8299 Onderdeel : Constructieve omschrijving t.b.v. Omgevingsvergunning Berekeningnummer : 001 Opdrachtgever : Breevast Van toepassing zijnde voorschriften

Nadere informatie

UITKRAGENDE GALERIJPLATEN VANUIT CONSTRUCTIEF OOGPUNT BESCHOUWD MAARTEN SWINKELS; SGS INTRON WAT IS VAN BELANG VOOR DE STERKTE

UITKRAGENDE GALERIJPLATEN VANUIT CONSTRUCTIEF OOGPUNT BESCHOUWD MAARTEN SWINKELS; SGS INTRON WAT IS VAN BELANG VOOR DE STERKTE VANUIT CONSTRUCTIEF OOGPUNT BESCHOUWD INSPECTIE, VERIFICATIE, TESTING en CERTIFICATIE Meer dan 85 000 werknemers in 1 800 kantoren en laboratoria Totale omzet van ongeveer 6 miljard euro 16 juni 2016 Maarten

Nadere informatie

Datum Rev. Omschrijving Paraaf ter goedkeuring RN

Datum Rev. Omschrijving Paraaf ter goedkeuring RN PROJECTGEGEVENS Ordernummer 66173 Trap Atrium Amsterdam 7 e - 8 e verdieping Deelberekening - Opdrachtgever Vistra Corporate Services B.V. Projectnummer - STATISCHE BEREKENING Datum Rev. Omschrijving Paraaf

Nadere informatie

Bijl Bruggen. specialist in dragende composietconstructies

Bijl Bruggen. specialist in dragende composietconstructies Bijl Bruggen specialist in dragende composietconstructies BIJL BRUG VOLLEDIG COMPOSIET BIJL kwaliteit Het Dintelmondse Bijl Profielen produceert glasvezelversterkte polyester profielen én complete bruggen.

Nadere informatie

VERVOLGONDERZOEK CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID PIER VAN SCHEVENINGEN. 5 november 2012 Definitief rapport 9X5376

VERVOLGONDERZOEK CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID PIER VAN SCHEVENINGEN. 5 november 2012 Definitief rapport 9X5376 VERVOLGONDERZOEK CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID PIER VAN SCHEVENINGEN 5 november 2012 Definitief rapport 9X5376 SAMENVATTING RHDHV heeft in opdracht van de Gemeente Den Haag de constructieve veiligheid van

Nadere informatie

Uitkragende Galerijvloeren

Uitkragende Galerijvloeren Uitkragende Galerijvloeren IR. DIK-GERT MANS N A M E N S P L AT F O R M C O N S T R U C T I E V E V E I L I G H E I D D.G. M A N S @ M EG E D. N L Aanleiding Mei 2011 Een galerijplaat van de 5 e woonlaag

Nadere informatie

SHERATON AMSTERDAM SCHIPHOL Herberekening dakvloer i.v.m. deursparingen dragende wanden 12 MEI 2016

SHERATON AMSTERDAM SCHIPHOL Herberekening dakvloer i.v.m. deursparingen dragende wanden 12 MEI 2016 Herberekening dakvloer i.v.m. deursparingen dragende wanden 12 MEI 2016 Contactpersonen IR. M. (MEINT) SMITH Senior Ontwerper / Projectleider T +31646158726 M +31646158726 E meint.smith@arcadis.com Arcadis

Nadere informatie

OPPERVLAKBEHANDELINGEN OP BRUGGEN EN VIADUCTEN

OPPERVLAKBEHANDELINGEN OP BRUGGEN EN VIADUCTEN OPPERVLAKBEHANDELINGEN OP BRUGGEN VERBETEREN EN ONDERHOUDEN VAN - WEGVERHARDINGEN - INDUSTRIE- EN BEDRIJFSVLOEREN - VLIEGVELDVERHARDINGEN - cds-bouwbeschermingsproducten Elk brugdektype een eigen toplaag

Nadere informatie

Renovatie en aanpassing van woongebouwen, de analyse van de draagconstructie

Renovatie en aanpassing van woongebouwen, de analyse van de draagconstructie Renovatie en aanpassing van woongebouwen, de analyse van de draagconstructie 15-02-2015 ir. M.W. Kamerling, m.m.v. ir.j.c. Daane Renovatie van een winkelpand in Woerden 1 Inhoud Inleiding 3 1 Fasering

Nadere informatie

Draagconstructies in staal, hout en beton Module ribbc01 3z Opleiding: Bouwkunde / Civiele techniek 5 e semester deeltijd

Draagconstructies in staal, hout en beton Module ribbc01 3z Opleiding: Bouwkunde / Civiele techniek 5 e semester deeltijd Week 05 Theorie: Sterkte en stijfheid van staal en hout Berekening stalen ligger Toetsing van de sterkte De toetsing van de sterkte vindt plaats door de zogenaamde unity-check. Dit betekent dat aan de

Nadere informatie

Verbouwen woning aan de Domburgseweg 57 te Oostkapelle. Tekton Ingenieursbureau J.W. Schuurmanstraat EM Domburg

Verbouwen woning aan de Domburgseweg 57 te Oostkapelle. Tekton Ingenieursbureau J.W. Schuurmanstraat EM Domburg Verbouwen woning aan de Domburgseweg 57 te Oostkapelle Architect: V.r.v.: Tekton Ingenieursbureau J.W. Schuurmanstraat 86 4357 EM Domburg J.W. Kallewaard Berekening Constructie Berekend door : R. M. Koets

Nadere informatie

Betonlateien voorgespannen

Betonlateien voorgespannen Betonlateien voorgespannen met of zonder waterhol S = stortzijde onafgewerkt Artikelcode b h Gew. BL 100.60M of Z 100 60 14 kg/m 1 BL 100.83M of Z 100 83 20 kg/m 1 BL 100.114M of Z 100 114 27 kg/m 1 BL

Nadere informatie

Krachtsverdeling in een betonnen brugdek

Krachtsverdeling in een betonnen brugdek Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Krachtsverdeling in een betonnen brugdek Cecilia Braendstrup KRACHTSVERDELING IN EEN BETONNEN BRUGDEK DE INVLOED VAN VERSTERKTE RANDSTROKEN EN SCHEEFSTAND

Nadere informatie

STATISCHE BEREKENING. AZC Maastricht kp160 hoh 3 wd 3m_v4. deel 1: hoofdberekening. datum: 29 juni 2016 Behoort bij besluit van B&W d.d.

STATISCHE BEREKENING. AZC Maastricht kp160 hoh 3 wd 3m_v4. deel 1: hoofdberekening. datum: 29 juni 2016 Behoort bij besluit van B&W d.d. STATISCHE BEREKENING AZC Maastricht kp160 hoh 3 wd 3m_v4 deel 1: hoofdberekening Gemeente Maastricht Veiligheid en Leefbaarheid Ontvangen op : 29-06-2016 Zaaknummer : 16-1556WB datum: 29 juni 2016 Behoort

Nadere informatie

Schöck Isokorf type D

Schöck Isokorf type D Inhoud Shök Isokorf type 12/10 Q8+Q8 K7417 Pagina Toepassingsvoorbeelden 84 Produtbeshrijving 85 Bovenaanzihten 86 Capaiteitstabellen 87 Rekenvoorbeeld 88 Bijlegwapening 89 Inbouwhandleiding 90-91 Cheklist

Nadere informatie

AARDBEVINGSBELASTINGEN: Gevolgen voor de constructeur

AARDBEVINGSBELASTINGEN: Gevolgen voor de constructeur AARDBEVINGSBELASTINGEN: Gevolgen voor de constructeur Matthijs de Hertog Arup 1 Introductie 16 Augustus 2012: Aardbeving bij Huizinge (Magnitude 3,6) Zwaarste aardbeving tot dat moment, dichtbij aangehouden

Nadere informatie

belastingen en combinaties

belastingen en combinaties stalen ligger op 2 steunpunten met een overstek 1xprofiel 1: HE160A werk werk werknummer werknummer materiaal S235 klasse 3 flensdikte

Nadere informatie

Gedrag bij brand van staal-beton vloersystemen. Rekenvoorbeelden

Gedrag bij brand van staal-beton vloersystemen. Rekenvoorbeelden Gedrag bij brand van staal-beton vloersystemen Inhoud van de presentatie Vloer-layout A 9 000 3 000 1 2 3 9 000 9 000 A D B 12 000 IPE 600 B IPE 750 x137 ACB ACB E ACB IPE 750 x 137 C 9000 C F D 2 Inhoud

Nadere informatie

Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26 te Steenbergen

Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26 te Steenbergen STERK adviesbureau voor bouwconstructies b.v. BEM1600618 gemeente Steenbergen 11210 Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26 te Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 30-03-2016

Nadere informatie

Hybride constructies. Aluminium en staal. Prof.dr.ir. Johan Maljaars TNO en TU/e

Hybride constructies. Aluminium en staal. Prof.dr.ir. Johan Maljaars TNO en TU/e Aluminium en staal TNO en TU/e Overzicht Introductie Vergelijk van materiaaleigenschappen Ontwerpen van aluminium constructies Aandachtspunten hybride constructies Ontwerpen van hybride constructies Brandwerendheid

Nadere informatie

Verbouwen woning aan de Domburgseweg 57 te Oostkapelle. J.W. Schuurmanstraat EM Domburg

Verbouwen woning aan de Domburgseweg 57 te Oostkapelle. J.W. Schuurmanstraat EM Domburg Verbouwen woning aan de Domburgseweg 57 te Oostkapelle Architect: V.r.v.: Tekton Ingenieursbureau J.W. Schuurmanstraat 86 4357 EM Domburg J.W. Kallewaard Berekening Constructie Berekend door : R. M. Koets

Nadere informatie

ligger op 3 steunpunten belast door 2 q-lasten, houten balk : = onderdeel

ligger op 3 steunpunten belast door 2 q-lasten, houten balk : = onderdeel Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 ligger op 3 steunpunten belast door 2 q-lasten, houten balk : werk = werk werknummer = werknummer = printdatum : 12-12-2011 71 x 271 naaldhout C18 toegepaste

Nadere informatie

Het versterken en verstijven van bestaande constructies

Het versterken en verstijven van bestaande constructies Het versterken en verstijven van bestaande constructies ir.m.w. Kamerling, m.m.v. ir.j.c. Daane 02-02-2015 Onderstempeling voor de renovatie van een kozijn in een gemetselde gevel, Woerden 1 Inhoudopgave

Nadere informatie

Richtlijnen Beoordeling Kunstwerken

Richtlijnen Beoordeling Kunstwerken Technisch Document (RTD) Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand kunstwerk bij verbouw, gebruik en afkeur. Doc. Nr.: RTD 1006:2013 Datum: 27 mei 2013 RBK 1.1 Water. Wegen. Werken.

Nadere informatie

Notitie + constructieve onderbouwing m.b.t. het realiseren van een houten trap en opslagruimten d.m.v. een houtconstructie.

Notitie + constructieve onderbouwing m.b.t. het realiseren van een houten trap en opslagruimten d.m.v. een houtconstructie. Notitie + constructieve onderbouwing m.b.t. het realiseren van een houten trap en opslagruimten d.m.v. een houtconstructie preparation/storage nieuwe trap 1500-1500- 2500- opslag 0.00+ opslag 0.00+ nieuwe

Nadere informatie

Adviesbureau ing. A. de Lange Blad: 101 TS/Raamwerken Rel: 6.00a 2 jun 2015 Project..: Raveling kelderdek gebouw 540 KLM Schiphol Onderdeel: Raveelconstructie Dimensies: kn;m;rad (tenzij anders aangegeven)

Nadere informatie

Voetgangers en fietsers veilig de brug over

Voetgangers en fietsers veilig de brug over LightDeck artdeck Deck systems Voetgangers en fietsers veilig de brug over Lightdeck profiel 50-cp-02 50-cpw-05 95-cp-98 95-cpm-02 110-cpm-03 Geschikt voor langzaam verkeer x x x x x Geschikt voor onderhoudsvoertuig

Nadere informatie

Kennisdeling Uitvoeringsaspecten opleggingen Platform Voegovergangen en Opleggingen

Kennisdeling Uitvoeringsaspecten opleggingen Platform Voegovergangen en Opleggingen Kennisdeling Uitvoeringsaspecten opleggingen Platform Voegovergangen en Opleggingen Martin Makkink Heijmans Span- en Verplaatsingstechnieken Gouda, 27 oktober 2011 Kennisdeling Opleggingen Presentatie

Nadere informatie

Statische berekening. De hsb-tussenwand ins duidelijk niet dragend voor in hoogte verspringende eerste verdiepingsvloer.

Statische berekening. De hsb-tussenwand ins duidelijk niet dragend voor in hoogte verspringende eerste verdiepingsvloer. Uitgangspunten voor de berekening NORM - NEN-EN 1990 Grondslagen v/h constructief ontwerp - NEN-EN 1991-1-1 Algemene Belastingen - NEN-EN 1992-1-1 Betonconstructies - NEN-EN 1992-1-2 Ontwerp en berekening

Nadere informatie

Berekeningen aslasten. Algemene informatie over berekeningen m.b.t. aslasten

Berekeningen aslasten. Algemene informatie over berekeningen m.b.t. aslasten Algemene informatie over berekeningen m.b.t. aslasten Voor alle typen transportwerk waarbij vrachtwagens worden gebruikt, moet het vrachtwagenchassis van een opbouw worden voorzien. Het doel van de aslastberekeningen

Nadere informatie

BIJL BRUGGEN SPECIALIST IN DRAGENDE COMPOSIETCONSTRUCTIES

BIJL BRUGGEN SPECIALIST IN DRAGENDE COMPOSIETCONSTRUCTIES BIJL BRUGGEN SPECIALIST IN DRAGENDE COMPOSIETCONSTRUCTIES BIJL BRUG VOLLEDIG COMPOSIET Het Dintelmondse Bijl Profielen produceert glasvezelversterkte polyester profielen én complete bruggen. De draagconstructie

Nadere informatie

Betrouwbare bruggen voor een bereikbaar Nederland

Betrouwbare bruggen voor een bereikbaar Nederland Betrouwbare bruggen voor een bereikbaar Nederland Inhoud Nederland bruggenland 3 Rijkswaterstaat als bruggenbeheerder 4 Bruggen in allerlei soorten en maten 6 De inspectie van een brug 8 Nederland bruggenland

Nadere informatie

Vergelijking Trekker-Oplegger-Combinaties en LZV's-Ecocombi s met betrekking tot de invloed op kunstwerken.

Vergelijking Trekker-Oplegger-Combinaties en LZV's-Ecocombi s met betrekking tot de invloed op kunstwerken. Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport 2008-D-R0102/B Vergelijking Trekker-Oplegger-Combinaties en LZV's-Ecocombi s met betrekking tot de invloed op kunstwerken. T +31 15 276 30

Nadere informatie

Verbouwing woning aan De Sitterlaan 121 te Leiden.

Verbouwing woning aan De Sitterlaan 121 te Leiden. Werk Verbouwing woning aan De Sitterlaan 121 te Leiden. Opdr.gever dhr. J. Karssen; Leiden Betreft Statische berekening 1 Werknummer 5731 Plaats Sassenheim Datum 22-05-2017 Constructeur ing. J.W. Faas

Nadere informatie

Het belang van hechtlagen in tweelaags asfalt constructies op orthotrope stalen brugdekken.

Het belang van hechtlagen in tweelaags asfalt constructies op orthotrope stalen brugdekken. Het belang van hechtlagen in tweelaags asfalt constructies op orthotrope stalen brugdekken. M. Huurman Technische Universiteit Delft J. Voskuilen en P. van Dijk Rijkswaterstaat J. Molenaar Intron Samenvatting

Nadere informatie

belastingen en combinaties

belastingen en combinaties stalen ligger op 2 steunpunten met twee F-lasten 1xprofiel 1: HE140A en een q-last over de gehele lengte werk werk werknummer werknummer materiaal S235 klasse 3 flensdikte

Nadere informatie

CONSTRUCTIEBEREKENING

CONSTRUCTIEBEREKENING Project: Opdrachtgever: Bouwen van garageboxen en opslagruimte aan de Kolfbaanstraat 30bis, 4814 CL te Breda Dhr. P. Bicskei Willem de Bruynstraat 49 4827 ET Breda CONSTRUCTIEBEREKENING Fundering - Blok

Nadere informatie

Terechtwijzend bericht nr 1 dd

Terechtwijzend bericht nr 1 dd Terechtwijzend bericht nr 1 dd 10 11 2016 A. Wijzigingen in het bestek 1. Pg. 3 Algemene informatie opdracht aanpassingen vetgedrukt Uitvoeringstermijn: Perceel 1: 2 nachten + 1 dag (vrijdagavond vanaf

Nadere informatie

Enkelvoudige stalen voegovergangsconstructies in nieuwe kunstwerken

Enkelvoudige stalen voegovergangsconstructies in nieuwe kunstwerken Enkelvoudige stalen voegovergangsconstructies in nieuwe kunstwerken 17 juni 2015 Dirk Andeweg (Brabotech) Klaus Ueckert (Maurer Söhne) Frank van Beek (Rijkswaterstaat GPO) Arno Leegwater (Smits Neuchâtel

Nadere informatie

RTD Eisen voor voegovergangen 3.0

RTD Eisen voor voegovergangen 3.0 RTD 1007-2 Eisen voor voegovergangen 3.0 Toelichting wijzigingen t.o.v. versie 1.0 F.v.Beek en J.S.Leendertz 15/12/2014 RTD 1007-2 v3 1 Inhoud 1. Aanleiding 2. Algemene wijzigingen 3. Toelichting belangrijkste

Nadere informatie

Statische berekening kolom Project: Entresolvloer Multi Profiel

Statische berekening kolom Project: Entresolvloer Multi Profiel Korenmaat 7 9405 TL Assen T 0592 37 11 77 F 0592 37 11 72 Statische berekening kolom Project: Entresolvloer Multi Profiel Inhoudsopgave Kontrole van een geschoorde kolom volgens NEN 6771 2 Algemene gegevens

Nadere informatie

Inleiding Inleiding Algemeen Technisch proces Danny van Loon (Track 3D) Rijkswaterstaat,

Inleiding Inleiding Algemeen Technisch proces Danny van Loon (Track 3D) Rijkswaterstaat, Presentatie door Danny van Loon (Track 3D) voor Rijkswaterstaat, Platform Voegovergangen en Opleggingen 21 juni 2011 Track 3D Positionering Product Vraag ZZP: klanten als Strukton, Van Oord Nederland,

Nadere informatie