PAO cursus Bestaande Bouw Frank van Dooren. Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PAO cursus Bestaande Bouw 04-12-2012. Frank van Dooren. Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat"

Transcriptie

1 PAO cursus Bestaande Constructies deel: Stalen Bruggen Frank van Dooren Dienst Infrastructuur Afdeling Staal-, werktuigbouw en installatietechniek Overzicht presentatie Belangrijkste aspecten 8700/8701 Rekenvoorbeeld statische belastingreducties brug Hagestein Vermoeiingsanalyse / versterking orthotrope rijvloer Muiderbrug (A1) Meten is weten! Galecopperbrug (A12) Versterking en tuivervanging brug Ewijk (A50) Versterking Gallecopperbrug (A12) Bebording 2 PAO-cursus Bestaande Bouw Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 1

2 8700; hfst 2: Eisen Zelfde tabel als in NB NEN-EN ; hfst 2: Eisen 4 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 2

3 8700; hfst 2: Eisen Aanvulling: - Voor verkeersbelasting zie ; hfst 3: Beginselen van verificatie en berekeningen op basis van grenstoestanden 6 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 3

4 8700; hfst 4: Basisvariabelen ; Bijlage A2 8 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 4

5 8700; Bijlage A2; belastingfactoren Achtergrond-document: Combinaties NB1990: ; Bijlage A2; belastingfactoren Voorbeeld CC3 afkeur 6.10a blijvende belasting dominant : 1.25*blijvend + 0.8*1.25*verkeer + 0.3*1.5*wind + 0.3*1.3*temp 6.10b Variabele belasting dominant: 1.10*blijvend *verkeer + 0.3*1.5*wind + 0.3*1.3*temp 1.10*blijvend + 0.8*1.25*verkeer + 1.5*wind + 0.3*1.3*temp 1.10*blijvend + 0.8*1.25*verkeer + 0.3*1.5*wind + 1.3*temp 10 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 5

6 8701; hfst 2: Belastingen algemeen ; hfst 4: Belastingen 12 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 6

7 8701; hfst 4: Belastingen 13 Voorbeeld meenemen buitengewone belasting Galecopperbrug A12 Bij renovatie: - Brandbescherming om de tuien - Verbeterde aanrijdbescherming middels H4-barriers 14 PAO-cursus Bestaande Bouw Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 7

8 8701; hfst 5: Verkeersbelastingen op bruggen voor wegverkeer; aanvullende bepalingen Aanvullingen op NEN-EN NB Reductie karakteristieke verkeersbelasting: 1. Reductie voor kortere referentieperiode (BM1 en BM2) 2. Reductie voor beperkte trend in kortere referentieperiode (BM1 en BM2) 3. Reductie voor grote invloedslijnlengten (BM1, α qi en α qr ) 4. a) Reductie voor werkelijk gebruik (BM1 en BM2) b) Reducties voor bebording 8701; ; ; ; bijl. B al opgenomen in NEN-EN NB 5. Reductie voor N obs < (BM1 deels, α Q1,α q1 en α qr ) 6. Reductie voor grote invloedslijnlengten (BM1, Q ik en q ik ) NB NB Let op: NB geeft ook belastingverhogingen voor doelgroepstroken en rijwegen met 3 of meer (theoretische) stroken ; hfst 5: Verkeersbelastingen op bruggen voor wegverkeer; aanvullende bepalingen Alleen voor onderhoud en calamiteit 16 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 8

9 8701; hfst 5: Verkeersbelastingen op bruggen voor wegverkeer; aanvullende bepalingen ; hfst 5: Verkeersbelastingen op bruggen voor wegverkeer; aanvullende bepalingen 18 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 9

10 8701; hfst 5: Verkeersbelastingen op bruggen voor wegverkeer; aanvullende bepalingen ; hfst 5: Verkeersbelastingen op bruggen voor wegverkeer; aanvullende bepalingen 20 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 10

11 8701; hfst 5: Verkeersbelastingen op bruggen voor wegverkeer; aanvullende bepalingen 21 Reductie belasting op basis van aantallen conform NB NEN-EN Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 11

12 Reductie belasting op basis van invloedslijnlengte conform NB NEN-EN Invloedslijnlengte reductie en 8701 A: Invloedslijnlengte afhankelijke reductie gelijkmatig verdeelde verkeersbelasting volgens NEN8701 B: Invloedslijnlengte afhankelijke reductie gelijkmatig verdeelde verkeersbelasting en tandemstellenbelasting volgens NEN-EN NB A*B: mag volgens de 8701, is ook waarschijnlijk realiteit, maar nog niet generiek aangetoond 24 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 12

13 Rekenvoorbeeld brug Hagestein Brug A 2 rijstroken + vluchtstrook Brug B 2 rijstroken + spitsstrook Overspanningen: m h.o.h. geleiderails: 12,25 m Gebruiksduur tot 2050 N obs = Gevolgklasse 3 25 Rekenvoorbeeld brug Hagestein, brug B 26 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 13

14 Rekenvoorbeeld brug , werkelijk gebruik Hagestein, brug B 27 Rekenvoorbeeld brug Hagestein, brug B , werkelijk gebruik 8701, werkelijk gebruik + reducties referentieper., trend en oversp.lengte 28 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 14

15 Rekenvoorbeeld brug Hagestein, brug B Verkeer (q+q) Karakteristiek nieuwbouw KNm KNm Eigen gewicht en rustende belasting Karakteristiek bestaand KNm KNm (-26%) KNm KNm (-24%) KNm KNm (-28%) KNm KNm (-31%) CC3 6.10b nieuw: 1,25 (EG+RB) + 1,5 V CC3 6.10b afkeur: 1,10 (EG+RB) + 1,25 V 29 Vermoeiing Orthotrope rijvloeren PRB Project Renovatie Bruggen 30 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 15

16 PRB : MC contract vaste bruggen ARUP Project Renovatie Bruggen Managing contractor voor engineering en bouwbegeleiding 8 bruggen Instituten voor externe toetsing en verspreiding kennis Raamovereenkomst met 3 aannemers voor uitvoering 31 Project Renovatie Bruggen Scheurtype 1 passtuk in trog 32 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 16

17 Scheurtype 2 aansluiting trog dwarsdrager scheur 33 Scheurtype 3 trog-dekplaat las 34 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 17

18 Scheurtype 4 dekplaatscheur bijlage A model vermoeiingsbelasting staal Aanpassing wielconfiguratie voor de assen A, B en C (meer overeenkomstig praktijk) 36 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 18

19 8701 bijlage A model vermoeiingsbelasting staal Voor 1990 T11O3-3 tijdvakken (ontwikkeling astypen en vrachtwagens) - Vermenigvuldigen met stootfactor 1,1 - Vermenigvuldigen met ontwikkelfactor 20% in 100 jaar (tov jaar 2000) dus reductie voor historie, verzwaring voor toekomst - Aantallen locatie-afhankelijk zelf bepalen T11O3 Meting moerdijk (2008) Totaalgewicht vrachtwagen Gewicht middelste achteras vrachtwagen Meting Moerdijk incl. factoren Nobs=2 E +06 Vrachtwagentype T11O3 komt op de Moerdijk ca keer voor op gemeten vrachtwagens in 1 maand tijd op rechter rijstrook 38 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 19

20 Vermoeiingsanalyse Muiden 39 FEM-model brugdek Muiden 40 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 20

21 Staal + HSB warm asfalt Load axle C 105 KN Asfalt E = 0.5 GPa (30 graden celsius) 2 layers asfalt solids (50mm) Max Hotspot stress : N/mm2 (cold asfalt N/mm2) 41 Staal + HSB gescheurd Load axle C 105 KN Concrete E = 22.5 GPa 2 layers concrete solids (60 mm) Epoxy E = 5 GPa Max Hotspot stress : N/mm2 42 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 21

22 Staal + HSB ongescheurd Load axle C 105 KN Concrete E = 45 GPa 2 layers concrete solids (60 mm) Epoxy E = 5 GPa Max Hotspot stress : N/mm2 (-45 N/mm2 bij HSB 75mm) Wordt nu gebruikt (gescheurd) 43 Invloedslijn 1 wiel as A -45 N/mm2-330 N/mm2 Invloedslijn dekplaatscheur as A 100 KN midden boven trog op warm asfalt, koud asfalt, gescheurd HSB en ongescheurd HSB (HSB 75mm); Herhalen voor 24 andere dwarsposities 44 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 22

23 Effect van passage vrw-type 6 future op spanningen in het dek -56 N/mm2 45 Idem voor trogpasstuk as A en volledige vrw +46 N/mm2 +26 N/mm2 +22 N/mm2 46 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 23

24 Stappenplan vermoeiingsanalyse dek - 3 astypen (A, B en C) met eenheidslasten - 4 modellen (asfalt koud, medium en warm en HSB) - invloedslijnen voor ca. 8 potentiele scheurlocaties in rijrichting voor 25 dwarsposities - Aantallen vrw s per jaar (verleden o.b.v. tellingen; toekomst via extrapolatie) per type vrw verdelen over dwarsposities en (i.g.v. verleden) temperatuurperioden; waar mogelijk/bekend rekening houden met rijspoorverleggingen - Per type vrw (15 verleden, 15 heden, 18 toekomst), as-invloedslijnen samenstellen tot vrw-invloedslijnen rekening houdend met ondergrond, dwarspositie, stoot en trend - Resulterende vrw-invloedslijnen random achter elkaar samenstellen tot jaarspectrum - Rainflow-analyse op het resulterende spectrum + jaarschade-berekening 47 Vermoeiingsclassificaties orthotrope rijvloeren (staan in NB , moet uiteindelijk naar 8703) nieuwbouw 48 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 24

25 Vermoeiingsclassificaties orthotrope rijvloeren (staan in NB , moet uiteindelijk naar 8703) bestaand nieuwbouw hechtlas 49 Vermoeiingsclassificaties orthotrope rijvloeren Verdere informatie: 50 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 25

26 Resultaat bruggen Ewijk, Gallecopper, Beek, Muiden, Kreekrak, Elsloo Na sommatie van historische schade (met asfalt) en toekomstige schade (met HSB, orde lager): 1. Scheuren in dekplaat vanaf 3 mm hoog repareren, daarna met HSB levensduur >=30 jaar 2. Trogpasstukken in historisch en toekomstig zwaar belaste rijstroken vervangen, daarna met HSB levensduur >=30 jaar 3. Scheurvorming in las tussen trog en dekplaat: alle visueel zichtbare schade herstellen, daarna levensduur >=30 jaar (met inspectie) uitgaande van eindscheurlengte <1 m (scheurgroeianalyse) 51 Reparatie dekplaat Gescheurde dekplaat wordt lokaal vervangen door dikkere nieuwe dekplaat (bij grote scheuren) Bij kleine scheuren: gutsen en lassen 52 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 26

27 Vervangen passtuk 1. Verwijderen conservering 2. Aanbrengen kram 3. Verwijderen passtuk 4. Verwijderen afdichtingsschotten 5. Voorbewerken laskanten 6. Aanbrengen backing strips 7. Inlassen passtuk 53 HSB Oorspronkelijk: Epoxy hechtlaag met bauxiet op het stalen dek 3 lagen wapening Ø8-50 (bouwstaalnet) Betonlaag dik 60 mm - Nu: - Epoxy hechtlaag met bauxiet op het stalen dek - Dikte >= 75 mm; 2 lagen Ø (rolwapening) Eisen: -Sterkte -Hechtsterkte -Wapening -Dekking -Duurzaamheid -Scheurvorming -Samenstelling -Verwerkbaarheid -Vlakheid -Stroefheid φ12-75 φ12-75 φ Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 27

28 Meten is weten! Gallecopperbrug Overzicht brug 55 Meetresultaten tuien σ dag σ week σ 3 weken σ min 3 weken σ max 3 weken 56 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 28

29 Meetresultaten hoofdliggers σ dag σ week σ 3 weken G91 G55 G29 σ min 3 weken σ max 3 weken 57 Meetresultaten troggen (onderzijde) σ dag σ week σ 3 weken σ min 3 weken σ max 3 weken 58 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 29

30 Vergelijk gemeten / berekend FLM4 Spanningen bij passage FLM4 wagen N/mm2 NEN-EN NEN8701 bijlage B 59 Schade-afschatting (historisch) huidige trogpasstuk met asfalt Stel alle wisselingen (20000) gedurende de 3 weken >36 N/mm2 gelijk aan 36 N/mm2 (30 jaar lang) n = 52/3 * 30 * 2 E +04 = 10,4 E +06 N = 2 E +6 D = n/n = 5 (grove inschatting) 60 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 30

31 Levensduurafschatting (toekomst) vervangen trogpasstuk (HSB geeft 50% spanningsreductie + vermoeiingsclassificatie van 36 naar 100) Stel alle wisselingen (12) gedurende de 3 weken >35 N/mm2 gelijk aan 40 N/mm2 (30 jaar lang) n = 52/3 * 30 * 10 = 5200 N = ca. 80 E +06 D = n/n = 0 (levensduur > 30 jaar) 61 Meetresultaten troggen binnenzijde trogwand σ dag g147 (trogwand) buitenzijde trogwand g132 σ 3 weken σ min 3 weken σ max 3 weken σ min 3 weken σ max 3 weken 62 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 31

32 Veiligheidsbeoordeling op basis van de metingen 1 Hart hoofdoverspanning Buitenste hoofdligger Berekende spanning agv verkeer volgens NEN-EN1991-2: ca. 300 N/mm 2 63 Veiligheidsbeoordeling op basis van de metingen 2 Hart hoofdoverspanning Buitenste hoofdligger Berekende spanning agv verkeer volgens NEN-EN1991-2: ca. 300 N/mm 2 64 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 32

33 Veiligheidsbeoordeling op basis van de metingen 3 Hart hoofdoverspanning Buitenste hoofdligger Berekende spanning agv verkeer volgens NEN-EN1991-2: ca. 300 N/mm 2 65 Veiligheidsbeoordeling op basis van de metingen 4 Hart hoofdoverspanning Buitenste hoofdligger Berekende spanning agv verkeer volgens NEN-EN1991-2: ca. 300 N/mm 2 Voorspelde spanning agv verkeer volgens meting bij B=3.3 voor een restlevensduur van 15 jaar: ca. 100 N/mm 2 66 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 33

34 Veiligheidsbeoordeling op basis van de metingen 5 Verklaringen verschil: Verkorte referentieperiode (0,96) Trendreductie (0,83) Reserve t.o.v. Nederlandse maatgevende situatie bij Moerdijk (0,80) Opsplitsing verkeer in hoofd- en parallelbaan (hier ca. 0.7) gaat uit van belasting op positieve deel invloedslijn; in maatgevende verkeerssituaties (bij grote bruggen veelal file) zijn positieve en negatieve delen belast (hier ca. 0,95) Werkelijke rijstrookindeling (0,80); resterende delen onbelast Dynamische invloed bij grote invloedslijnen is beperkt, maar zit onafhankelijk daarvan in (<1) 0,96*0,83*0,8*0,7*0,8=0,36 * 300 = 107 N/mm2 67 Dynamische effecten 1 Buitenhoofdligger midden hoofdoverspanning spanning in de onderflens: stootfactor ca. 1,05 68 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 34

35 Dynamische effecten 2!! Opletten met metingen!! Stootfactor ca. 1,5?? Stootfactor ca. 1,3?? 69 Dynamische effecten 2!! Opletten met metingen!! slow truck fast truck 70 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 35

36 Voorbeeld bebording C21 C20 Niet behandeld in 8701: C06 71 Tabel bord C21 voertuiggewichtsbeperking 72 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 36

37 Tabel bord C20 aslastbeperking 73 Voorbeeld Bebording Brug uit 1933, houten dek in 1955 vervangen door gelast stalen dek met bulbs (verschillende typen, verschillende materiaalkwaliteiten) Overspanning bulbs 3080 mm, h.o.h. 340 mm Hoofdliggers en dwarsdragers OK voor CC3 afkeur Bulbs OK? 74 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 37

38 Voorbeeld Bebording 2* 300 KN 9 KN/m2 Resulterende rekenwaarde spanning bulb: 450 N/mm2 Materiaalkwaliteit volgens tekening St 37 uc = Voorbeeld Bebording, terugschalen belasting 4* 171 KN 2* 114 KN, in 2 e veld, voor Mmax steunpunt en of in 3 e veld voor Mmax veld 9 KN/m2 en 0,569*60ton=34 ton 76 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 38

39 Versterking brug Ewijk 77 Samenstelling brug 78 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 39

40 Verbetering dwarskrachtcapaciteit Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 40

41 Vervanging tuien 81 En verder o.a. Vervanging alle opleggingen Vervanging voegovergangen Vijzelen van de brug ter verbetering doorvaarthoogte Bescherming tuien tegen brand H4 keringen ter bescherming tuien en pyloon tegen aanrijding Versterking tuiaansluitingen in de koker Verhogen plooistabiliteit hoofddwarsdragers 82 Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 41

42 Versterkingen Galecopperbruggen Versterkingen Galecopperbruggen Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 42

43 Versterkingen Galecopperbruggen Voorspanliggers Project Renovatie Bruggen Versterkingen Galecopperbruggen Voorspanliggers Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 43

44 Versterkingen Galecopperbruggen Koppelliggers tussen bestaande brug en voorspanliggers Momentenlijn in best. brug door voorspanning Voorspan schema Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 44

45 Momentenlijn in best. brug door vijzelen Vijzel schema En verder o.a. Aanpassing van het oplegsysteem + nieuwe opleggingen Vervanging van de trekverankeringen Vervanging voegovergangen Bescherming tuien tegen brand H4 keringen ter bescherming tuien en pyloon tegen aanrijding Verhogen plooistabiliteit hoofddwarsdragers Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 45

46 Einde presentatie Vragen? Artikelen als bijlage: 91 PAO-cursus Bestaande Bouw Stalen Bruggen, Frank van Dooren, RWS DI 46

Eisen voor voegovergangen

Eisen voor voegovergangen Technisch Document (RTD) Eisen voor voegovergangen Doc.nr.: RTD 1007-2 Versie: 1.0 Status: definitief Datum: 1-4-2013 Eisen voor voegovergangen RTD 1007-2 Datum 1-4-2013 Status Definitief Eisen voor Voegovergangen

Nadere informatie

Meerkeuzematrix (MKM) voegovergangen (met factsheets)

Meerkeuzematrix (MKM) voegovergangen (met factsheets) Technisch Document (RTD) Meerkeuzematrix (MKM) voegovergangen (met factsheets) Doc.nr.: RTD 1007-1 Versie: 1.0 Status: Definitief Datum: 1-4-2013 Meerkeuzematrix (MKM) voegovergangen (met factsheets)

Nadere informatie

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN Nederland is een waterrijk en dichtbevolkt land, zodat bruggen en viaducten behoren tot de gebruikelijke infrastructuur. Met de toenemende mobiliteit door het nog steeds groeiende

Nadere informatie

Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2

Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2 Uitvoeringsstrategie vaste kunstwerken Mei 2013, versie 9.0 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 3 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 4

Nadere informatie

CIVIELE PRODUCTEN 14 CIVIELE PRODUCTEN

CIVIELE PRODUCTEN 14 CIVIELE PRODUCTEN CIVIELE PRODUCTEN In dit hoofdstuk wordt een aantal prefab-betonproducten toegelicht, die voornamelijk worden toegepast in de Civiele sector, ook wel de G.W.W.-sector genoemd (Grond-, weg- en waterbouw).

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2011-2015

Beheerplan wegen 2011-2015 Beheerplan wegen 2011-2015 Concept Gemeente Winsum Grontmij Nederland B.V. Assen, 21 april 2011 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2011-2015 Subtitel : Projectnummer : 299547 Referentienummer : Revisie

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2012-2016

Beheerplan wegen 2012-2016 Beheerplan wegen 2012-2016 Definitief Gemeente Leeuwarderadeel Postbus 24 9050 AA STIENS Grontmij Nederland B.V. Assen, 2 september 2011 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2012-2016 Subtitel : Projectnummer

Nadere informatie

F 3 O richtlijn. Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen

F 3 O richtlijn. Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen Versie 1, 18 januari 2011 Op- en aanmerkingen over de inhoud van deze richtlijn kunnen worden gemeld aan het bestuur van F 3 O en zullen

Nadere informatie

Ketenanalyse: optimalisatie wegenonderhoud. CO2 Prestatieladder

Ketenanalyse: optimalisatie wegenonderhoud. CO2 Prestatieladder Ketenanalyse: optimalisatie wegenonderhoud CO2 Prestatieladder Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses... 3 1.2 Betrokkenheid kennisinstituut... 3 1.2

Nadere informatie

Vortex-excitatie trillingen getemd

Vortex-excitatie trillingen getemd Werkspoorbrug, Utrecht (2) Vortex-excitatie trillingen getemd Tijdens de hevige najaarswinden van 22 bleek dat er ernstige trillingen optraden in de diagonalen van de net ingevaren Werkspoorbrug bij Utrecht.

Nadere informatie

INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 23 FABRICATIE EN LEVERING VAN BETONNEN MONOBLOK DWARSLIGGERS. Heylen ir Dirk Dupont 05/12/06 s 26/10/06. ing. e.

INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 23 FABRICATIE EN LEVERING VAN BETONNEN MONOBLOK DWARSLIGGERS. Heylen ir Dirk Dupont 05/12/06 s 26/10/06. ing. e. INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 23 FABRICATIE EN LEVERING VAN BETONNEN MONOBLOK DWARSLIGGERS Technisch voorstel Administratief voorstel Voorgesteld op de werkgroep aankopen Nazicht vertaling Vrijgave

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 1511 Deel 1 25-10-2012 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor baanvormige dakbedekkingsystemen en het KOMO productcertificaat voor dakbanen deel 1 Algemene

Nadere informatie

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 April 2004 ECN-C--04-040 MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 Overzicht kosten en mogelijke verbeteringen in de monitoring P.G.M. Boonekamp J.P.M. Sijm R.A. van den Wijngaart, RIVM Verantwoording

Nadere informatie

Studentenhandleiding MatrixFrame versie 4.3

Studentenhandleiding MatrixFrame versie 4.3 Studentenhandleiding MatrixFrame versie 4. november 00 ir. J.M. Gerrits TU Delft, Faculteit Bouwkunde, Leerstoelen Ontwerpen van Draagconstructies. Begrippen Onderstatusbalk: LEES AANDACHTIG DE BEGRIPPEN

Nadere informatie

Tekst brochure Vrijstaande muren

Tekst brochure Vrijstaande muren Tekst brochure Vrijstaande muren Metselwerk van baksteen wordt van oudsher en nog altijd veelvuldig toegepast voor erfafscheidingen, tuinmuren, grondkeringen en kademuren. De voordelen van een in baksteen

Nadere informatie

Samenvatting ontwerpberekeningen geboorde gedeelte Tweede Heinenoordtunnel .. "...

Samenvatting ontwerpberekeningen geboorde gedeelte Tweede Heinenoordtunnel .. ... ~T Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat Droge infrastructuur Afdeling Tunnelbouw Samenvatting ontwerpberekeningen geboorde gedeelte Tweede

Nadere informatie

Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek.

Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Inleiding: De genoemde vormen zijn voor starters de enige vormen die sinds 01-01-2013 leiden tot renteaftrek. Andere vormen,

Nadere informatie

De betekenis van robuustheid

De betekenis van robuustheid Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat. De betekenis van robuustheid Robuustheid in kosten-batenanalyses van weginfrastructuur Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ HET TECHNISCH RAPPORT WATERKERENDE GRONDCONSTRUCTIES

ADDENDUM BIJ HET TECHNISCH RAPPORT WATERKERENDE GRONDCONSTRUCTIES ADDENDUM BIJ HET TECHNISCH RAPPORT WATERKERENDE GRONDCONSTRUCTIES ADDENDUM BIJ HET TECHNISCH RAPPORT WATERKERENDE GRONDCONSTRUCTIES INHOUDSOPGAVE Ten geleide 3 DEEL A Stabiliteitsfactoren 7 DEEL B Teksten

Nadere informatie

St. Elisabeth verpleeghuis Delden Uitgangspuntenrapport DO

St. Elisabeth verpleeghuis Delden Uitgangspuntenrapport DO Project Onderwerp Projectnummer Documentnummer Status St. Elisabeth verpleeghuis Delden Uitgangspuntenrapport DO EE08086 DO-C-R01.01 Definitief Datum 05-04-2013 Auteur ir. S.W.H. Droste Versie 1.0 Vrijgave

Nadere informatie

jaargang 16 april 2015 nummer PERSIST, het stilste wegdek directeur SGS INTRON sgsintron bulletin 1

jaargang 16 april 2015 nummer PERSIST, het stilste wegdek directeur SGS INTRON sgsintron bulletin 1 jaargang 16 april 2015 nummer 22 SGS INTRON ontwikkelt PERSIST, het stilste wegdek ter wereld Ron Leppers directeur SGS INTRON Visuele inspecties op een (nog) hoger niveau sgsintron bulletin sgsintron

Nadere informatie

Validatie Steentoets2008

Validatie Steentoets2008 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, Waterdienst Validatie Steentoets8 Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen ir M. Klein Breteler Rapport februari 9 Kennisleemtes Steenbekledingen H86 februari

Nadere informatie

KCD. Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0

KCD. Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0 KCD Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0 . Voorwoord Voor u ligt het kwaliteits- en capaciteitsdocument 2014-2015 (hierna: KCD) van NV RENDO conform de Gas- en Elektriciteitswet

Nadere informatie

Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij Dijken

Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij Dijken De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) is een onafhankelijke adviescommissie, die gevraagd en ongevraagd de minister van Verkeer en Waterstaat adviseert over alle technisch-wetenschappelijke

Nadere informatie

Speu rwerkprogramma Thema Duu zame Leefomgeving Bouw en lnfrastructuur Environment & Sustainability Smart Cities

Speu rwerkprogramma Thema Duu zame Leefomgeving Bouw en lnfrastructuur Environment & Sustainability Smart Cities SPEU RWERKPROGRAMMA THEMA DUURZAME LEEFOMGEVING TNO-rapport Speu rwerkprogramma Thema Duu zame Leefomgeving Bouw en lnfrastructuur Environment & Sustainability Smart Cities Gebouwde Omgeving Princetonlaan

Nadere informatie

UITVOERINGSRICHTLIJN Injecteren van beton URL 3201-2

UITVOERINGSRICHTLIJN Injecteren van beton URL 3201-2 UITVOERINGSRICHTLIJN Injecteren van beton URL 3201-2 URL 3201-2 UITVOERINGSRICHTLIJN Injecteren van beton BEHORENDE BIJ DE NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR HET TOEPASSEN

Nadere informatie

Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven

Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Dirk de Lange 1210497-000 Deltares, 2015, B Deltores

Nadere informatie

Gebouwschade Loppersum

Gebouwschade Loppersum Gebouwschade Loppersum Drs. G. de Lange ir. N.G.C. van Oostrom Drs. S. Dortland Ir. H. Borsje (TNO) Ir. S.A.J. de Richemont (TNO) 1202097-000 Deltares, 2011 Titel Gebouwschade Loppersum Opdrachtgever

Nadere informatie

Op weg naar betere forecasting voor huurauto s optimalisatie. Door Maxim Ivashkov

Op weg naar betere forecasting voor huurauto s optimalisatie. Door Maxim Ivashkov Op weg naar betere forecasting voor huurauto s optimalisatie Door Maxim Ivashkov Voorwoord Plansis wil iedereen bedanken die aan dit onderzoek hebben meegewerkt: Charles Koks, Leun Pronk, Johan Tisscher,

Nadere informatie

Eengemaakte technische specificaties. STS 31 Timmerwerk. Uitgave 2008

Eengemaakte technische specificaties. STS 31 Timmerwerk. Uitgave 2008 Eengemaakte technische specificaties STS 31 Timmerwerk Uitgave 2008 Deze voorschriften vervangen en annuleren de STS 31 uitgave 1990 EENGEMAAKTE TECHNISCHE SPECIFICATIES STS 31 TIMMERWERK Uitgave 2008

Nadere informatie