Cursus Brandveilig Constructief Ontwerp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursus Brandveilig Constructief Ontwerp"

Transcriptie

1 Cursus Brandveilig Constructief Ontwerp Toelichting van de mogelijkheden met BuildSoft software PowerFrame Programma Korte uiteenzetting scenario berekening in PowerFrame Software toelichten aan de hand van enkele voorbeelden Rekenvoorbeelden die aan bod zijn gekomen in eerdere sessies Varianten die de extra mogelijkheden/functionaliteiten van PowerFrame illustreren PowerFrame kan een brandanalyse uitvoeren voor volgende materialen Gewapend beton Hout -beton Ondersteunen we momenteel niet in PowerFrame 1

2 in t(min) gastemperatuur θ g staaltemperatuur θa op tijdstip t via de onderstaande differentievergelijkingen: Voor onbeschermd staal: 1 A m a k sh h net t a c a V Voor beschermd staal: p 1 Ap 1 / 10 a g a t e 1 g dp a ca V 1 / 3 Bepalen van het temperatuursverloop op tijdstip t via de rekenmodule van Physibel (steunend op de algemene differentiaalvergelijking: c x y 0 t x y Optioneel: accidentele (uniforme / niet-uniforme temperatuursstijging) Optioneel: gereduceerde elastische eigenschappen E en (optioneel in functie van de gereduceerde E en ) Uitvoeren nazicht EN ( 4.2) met g s = 1,0 op basis van gereduceerde A c, maar met initiële f ck en g s = 1,0 gastemperatuur θ g Optioneel: accidentele Optioneel : gereduc. E en Brandmodellen (1) Beschreven in EN Temperatuur-tijdcurven : ISO 834 Uitwendige brand Koolwaterstofbrand Parametrische brand standard brand ISO 834 uitwendige brand koolwaterstofbrand geparametriseerd

3 Brandmodellen (2) gastemperatuur θ g Optioneel: accidentele Optioneel : gereduc. E en gastemperatuur θ g Bepalen van θ g PowerFrame berekent de gastemperatuur θ g in functie van de opgelegde vereiste [in min] Optioneel: accidentele Optioneel : gereduc. E en 3

4 gastemperatuur θ g Temperatuurstijging van het materiaal Kenmerkend voor staalsecties Weinig massief Goede geleidbaarheid Uniforme temperatuurstoename, geen gradiënten Optioneel: accidentele Optioneel : gereduc. E en Analytische formules Voor onbeschermd staal: 1 A m a k sh h net t a c a V Voor beschermd staal: / 10 g a t e g p 1 Ap 1 a 1 dp a ca V 1 / 3 Indien sectie in meer complexe configuratie : via thermodynamische module van Physibel (zie verder) gastemperatuur θ g in de Temperatuurstijging van het materiaal secties = veel massiever temperatuursverloop over de doorsnede nietlineair globale temperatuurstoename en een (lineaire) temperatuursgradiënt volgens beide hoofdtraagheidsassen Optioneel: accidentele Optioneel : gereduc. E en Berekening door Physibel 4

5 gastemperatuur θ g in de doorsnede Optioneel: accidentele Optioneel : gereduc. E en Temperatuurstijging van het materiaal (2) Alternatief: berekenen temperatuursverloop over de doorsnede via Physibel door de doorsnede vervormbaar te maken. Dit laat toe om ook voor niet courante secties en/of andere verhittingswijzes de temperatuursverdeling in de doorsnede te berekenen en er een normcontrole op los te laten. In het geval een niet-nominale wordt toegepast, mogen de vereenvoudigde analytische formules niet worden toegepast. Voorbeeld: - Analytische formules θ = 764 C - Physibel θ = 748 ~823 C gastemperatuur θ g De te beschouwen belastingscombinatie Accidentele combinatie brand = Uiterste grenstoestand (Bezwijkgrenstoestand) Sd,fi = Gk,j + Ad + ( 1,1 of 2,1) Qk,1 + 2,i Qk,i A d : belasting t.g.v. brand Optioneel: accidentele Optioneel : gereduc. E en 5

6 gastemperatuur θ g Optioneel: accidentele Optioneel : gereduc. E en De indirecte actie t.g.v. de temperatuursstijging Ingeval van ongehinderde vervorming veroorzaken de temperatuurstoename en -gradiënten extra vervormingen (E en α zijn functie van temperatuur!) Ingeval van verhinderde vervorming veroorzaken zij inwendige krachten en spanningen. Voorbeeld: Doorlopende ligger aan onderzijde blootgesteld aan brand: temperatuursgradiënt veroorzaakt verhoging van de steunpuntsmomenten - Koud: -Warm: A d : belasting t.g.v. brand gastemperatuur θ g Eenvoudig rekenmodel Geavanceerd rekenmodel Optioneel: accidentele Optioneel : gereduc. E en 6

7 gastemperatuur θ g Optioneel: accidentele Optioneel : gered. E en De elastische materiaaleigenschappen E neemt voor elk materiaal bij θ Voor beton en hout worden bovendien de secties aangetast: het warmste deel van de sectie verliest haar sterkte-eigenschappen of brandt effectief weg; hier heeft men de keuze om ofwel de oorspronkelijke sectie met lagere E ofwel een gereduceerde sectie met oorspronkelijke E in rekening te brengen Voor staal : α = cte Voor beton : α bij θ tot bepaalde temperatuur Δl/l x nauwkeurig benaderend θ( C) Δl/l x siliciumgranulaten kalkgranulaten θ( C) gastemperatuur θ g Eenvoudig rekenmodel : globale analyse op kamertemperatuur Geavanceerd rekenmodel : globale analyse op basis van: Optioneel: accidentele Optioneel : gereduc. E en Gereduceerde E Gewijzigde 7

8 gastemperatuur θ g De verminderde sterkte-eigenschappen - f yk neemt af bij toenemende temperatuur 1,2 1 0,8 0,6 0,4 ky,θ = fy,θ / fy ke,θ = Ea,θ / Ea 0,2 Optioneel: accidentele Optioneel : gereduc. E en - f ck neemt af bij toenemende temperatuur 1,2 1 0,8 0,6 0,4 siliciumgranulaten kalkgranulaten 0, gastemperatuur θ g Optioneel: accidentele De gewijzigde doorsnede t.g.v. aantasting door brand (1) Afspatten van beton bij hoge temperaturen Sterke reductie van druksterkte bij hoge temperaturen Conventioneel : beton > 500 C buiten beschouwing laten; beton <= 500 C berekenen met zelfde eigenschappen als beton op 20 C Voor wapening altijd rekening houden met verminderde eigenschappen op hoge temperatuur Optioneel : gereduc. E en gereduceerde A c 8

9 gastemperatuur θ g De gewijzigde doorsnede t.g.v. aantasting door brand (2) Voorbeeld Optioneel: accidentele Optioneel : gereduc. E en gereduceerde A c gastemperatuur θ g Optioneel: accidentele Nazichtsberekening of wapeningsberekening s = 1 f y functie van θ c en s = 1 f yk, f ywk en A c functie van θ f ck op 20 C Optioneel : gereduc. E en gereduceerde A c Uitvoeren nazicht EN 9

10 Opmerking (1) E,, A c, f y, f yk op welk tijdstip t? In principe moet een analyse en nazicht worden uitgevoerd op elk tijdstip t tot aan de vereiste stijd In PowerFrame wordt slechts één berekening doorgevoerd waarbij De gereduceerde weerstandskarakteristieken (f y en sectie na brand) worden berekend op het ogenblik dat de temperatuur in het materiaal het hoogst is De elastische materiaaleigenschappen (E en α) worden berekend op het ogenblik dat de thermische actie (E.α. T) het grootst is Opmerking (2) E,, A c, f y, f yk op welk tijdstip t? Geavanceerd rekenmodel Eenvoudig rekenmodel Opm: Voor staaldoorsneden waarvan de opwarming wordt gesimuleerd via de eindige differentiemethode, wordt bovenstaande werkwijze niet gevolgd. Alsdan worden de gereduceerde eigenschappen steeds bepaald op basis van de temperatuur op het ogenblik dat de vereiste wordt bereikt. 10

11 Cursus Brandveilig Constructief Ontwerp Toepassingsvoorbeelden in PowerFrame PowerFrame Rekenvoorbeelden 1. Balk IPE 300 langs drie zijden blootgesteld aan brand 2. Balk HEB 200 met kokervormige brandwerende bekleding van gips, langs drie zijden blootgesteld aan brand 3. Kolom HEB 300 met kokervormige bescherming centrisch belast Extra voorbeelden 1. Kolom met buisvormige doorsnede beschermd met brandwerende verf centrisch belast 2. Balk IPE 300 beschermd met brandwerende verf langs drie zijden blootgesteld aan brand Rekenvoorbeelden 1. Balk met rechthoekige doorsnede langs drie zijden blootgesteld aan brand 2. Kolom met rechthoekige doorsnede langs vier zijden blootgesteld aan brand Alle elementen worden onderworpen aan de standaardbrand (ISO 834) 11

12 Rekenvoorbeeld 1 : Onbekleed driezijdig verhit I-profiel (ISO 834) Materiaaleigenschappen Ligger profiel: warmgewalst IPE 300 profiel staalkwaliteit: S 275 vloeispanning: f y = 275 N/mm² elasticiteitsmodulus: E = N/mm² dichtheid: ρ a = 7850 kg/m³ Belastingen: permanent: g k = 4,8 kn/m variabel: q k = 7,8 kn/m R15? Rekenvoorbeeld 2 : Driezijdig verhit I-profiel met holle bekleding (ISO 834) Materiaaleigenschappen Ligger profiel: warmgewalst HE 200 B profiel staalkwaliteit: S 235 Bekleding: materiaal: gips dikte: d p = 20 mm thermische geleidingscoëfficiënt: λ p = 0,2 W/(m K) specifieke warmtecapaciteit: c p = 1700 J/(kg K) dichtheid: ρ p = 945 kg/m³ - Belastingen: permanent: G k = 96,3 kn g k = 1,5 kn/m variabel: q k = 1,5 kn/m R90? 12

13 Rekenvoorbeeld 3 : Vierzijdig verhit I-profiel met holle bekleding (ISO 834) Materiaaleigenschappen Ligger profiel: warmgewalst HE 300 B profiel staalkwaliteit: S 235 Bekleding: materiaal: gips dikte: d p = 30 mm thermische geleidingscoëfficiënt: λ p = 0,2 W/(m K) specifieke warmtecapaciteit: c p = 1700 J/(kg K) dichtheid: ρ p = 945 kg/m³ - Belastingen: permanent: G k = 1200 kn variabel: Q k = 600 kn/m R90? Extra opgave 1 : Alzijdig verhit buisprofiel met bekleding (ISO 834) D = 250mm t = 12mm lengte = 3,0m (= kniklengte) staalkwaliteit S235 Het buisprofiel wordt beschermd met een brandwerende verf met droge laagdikte 1mm. T [ C] [W/mK] c [J/kgK] ρ = 1000 kg/m³ ε = 0,7 De belastingen : Permanent (inclusief eigengewicht): G k = 800 kn variabel: Q k = 500 kn R30? 13

14 Extra opgave 2 : Driezijdig verhit I-profiel met profielvolgende bekleding (ISO 834) Materiaaleigenschappen Ligger profiel: warmgewalst IPE 300 profiel staalkwaliteit: S Thermische eigenschappen Firetex vloeispanning: f y = 275 N/mm² elasticiteitsmodulus: E = N/mm² dichtheid: ρ a = 7850 kg/m³ Belastingen: permanent: g k = 4,8 kn/m variabel: q k = 7,8 kn/m T [ C] [W/mK] c [J/kgK] R? Rekenvoorbeeld 1 : Driezijdig verhitte R-doorsnede (ISO 834) Afmetingen b = 320 mm h = 600mm d = 550 mm (de effectieve hoogte = de nuttige hoogte) de betondekking op de beugels c = 30 mm kwaliteit C25/30 met γ c = 1.5 kwaliteit 500 met γ c = 1.15 Belastingen Karakteristieke blijvende belasting g k = 50 kn/m Karakteristieke mobiele belasting q k = 15 kn/m R30? 14

15 Rekenvoorbeeld 2 : Vierzijdig verhitte R-doorsnede (ISO 834) Afmetingen B = 360 mm H = 400mm l = 8m bruto wapeningsdekking c = 60 mm kwaliteit C30/37 met γ c = 1.5 kwaliteit 500 met γ c = 1.15 R30? 15

Datum: 18 maart 2011 Ons kenmerk: 20103154.RH3851 Project: Beoordeling staalconstructie systeem FlexFrameBouw Betreft: Onderzoek brandwerendheid

Datum: 18 maart 2011 Ons kenmerk: 20103154.RH3851 Project: Beoordeling staalconstructie systeem FlexFrameBouw Betreft: Onderzoek brandwerendheid Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 FlexFrameBouw bv T.a.v. de heer J. Douwes Kalanderstraat

Nadere informatie

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN Uitgave van de VZW Bouwen met Baksteen Visverkopersstraat 13 bus 22 1000 Brussel Tel.: 02/511.25.81 Fax: 02/513.26.40 E-mail: pub02424@innet.be Internet: http://www.baksteen.be

Nadere informatie

Eengemaakte technische specificaties. STS 31 Timmerwerk. Uitgave 2008

Eengemaakte technische specificaties. STS 31 Timmerwerk. Uitgave 2008 Eengemaakte technische specificaties STS 31 Timmerwerk Uitgave 2008 Deze voorschriften vervangen en annuleren de STS 31 uitgave 1990 EENGEMAAKTE TECHNISCHE SPECIFICATIES STS 31 TIMMERWERK Uitgave 2008

Nadere informatie

Brandveiligheid. Brandveiligheid Louis-Guy Cajot, Rik Debruyckere, Jean-Marc Franssen. Handboeken staalconstructies

Brandveiligheid. Brandveiligheid Louis-Guy Cajot, Rik Debruyckere, Jean-Marc Franssen. Handboeken staalconstructies Brandveiligheid Louis-Guy Cajot, Rik Debruyckere, Jean-Marc Franssen Handboeken staalconstructies Brandveiligheid Brandveiligheid en berekening van de brandwerendheid van staalconstructies voor gebouwen

Nadere informatie

Examenvragen Betontechnologie

Examenvragen Betontechnologie Examenvragen Betontechnologie Wieland Wuyts AJ 2008-2009 Inhoud 1. Trekproeven, de verschillende mogelijkheden, voor- en nadelen, werking uitleggen. Geef de formules voor de treksterke bij een 3 en 4 punts

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

Tutorial. Stalen Raamwerk

Tutorial. Stalen Raamwerk Tutorial Stalen Raamwerk Tutorial Frame Steel All information in this document is subject to modification without prior notice. No part or this manual may be reproduced, stored in a database or retrieval

Nadere informatie

Diktebepaling. Technische vragen. Algemene formule. Verticale beglazingen voor woningen. Elementen waarmee rekening moet worden gehouden

Diktebepaling. Technische vragen. Algemene formule. Verticale beglazingen voor woningen. Elementen waarmee rekening moet worden gehouden Technische vragen Bij het opstellen van dit overzicht is een nieuwe versie van de STS 38 Beglazing (NBN S 23-002) en de STS 52 schrijnwerk in voorbereiding. Alsook wordt een nieuwe methode voor de bepaling

Nadere informatie

4.10 Thermische eigenschappen

4.10 Thermische eigenschappen 4.10 Thermische eigenschappen 4.10.1 Warmtegeleidingscoëfficiënt l De warmtegeleidingscoëfficiënt l is de maat voor de warmtestroom die per uur door een materiaal met een oppervlakte van 1 m 2 en een dikte

Nadere informatie

Berekeningsgrondslagen 321. 7 Berekeningsgrondslagen. 7.1 Parameters voor dimensionering van leidingsystemen. 7.2 Berekening van leidingparameters

Berekeningsgrondslagen 321. 7 Berekeningsgrondslagen. 7.1 Parameters voor dimensionering van leidingsystemen. 7.2 Berekening van leidingparameters 7 Berekeningsgrondslagen 7.1 Parameters voor dimensionering van leidingsystemen Soort beïnvloeding Symbool Eenheid Buitendiameter d e mm Binnendiameter d i mm Inwendige druk p i bar Uitwendige druk p a

Nadere informatie

Meerkeuzematrix (MKM) voegovergangen (met factsheets)

Meerkeuzematrix (MKM) voegovergangen (met factsheets) Technisch Document (RTD) Meerkeuzematrix (MKM) voegovergangen (met factsheets) Doc.nr.: RTD 1007-1 Versie: 1.0 Status: Definitief Datum: 1-4-2013 Meerkeuzematrix (MKM) voegovergangen (met factsheets)

Nadere informatie

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN Nederland is een waterrijk en dichtbevolkt land, zodat bruggen en viaducten behoren tot de gebruikelijke infrastructuur. Met de toenemende mobiliteit door het nog steeds groeiende

Nadere informatie

Het plaatsen van beglazingen. Traditionele plaatsing

Het plaatsen van beglazingen. Traditionele plaatsing Het plaatsen van beglazingen Traditionele plaatsing September 2007 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 BASISPRINCIPES VOOR DE PLAATSING VAN GLAS IN SPONNINGEN... 4 2.1 BELANGRIJKSTE PLAATSINGSREGELS... 4

Nadere informatie

3. Isolatiewaarde van materialen Lambda-waarde en isolatiedikte Isolatie en EPB-eisen

3. Isolatiewaarde van materialen Lambda-waarde en isolatiedikte Isolatie en EPB-eisen INHOUD 1. Inleiding : doel, context, inhoud, bijzondere punten 2. Aandachtspunten voor een goed ontwerp van uitvoeringsdetails a. waterdichtheid b. luchtdichtheid c. warmte- en waterdamptransport 3. Isolatiewaarde

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF DRIEMAANDELIJKSE PUBLICATIE AFGIFTE : BRUSSEL X ISSN 0577-2028 PRIJSKLASSE : A6 WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF TECHNISCHE VOORLICHTING 22 PLAATSING

Nadere informatie

Het gebruik van optimalisatiesoftware bij het ontwerp van de draagstructuur voor een zonnewagen

Het gebruik van optimalisatiesoftware bij het ontwerp van de draagstructuur voor een zonnewagen 2007 2008 Van Hooreweder Brecht Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica Het gebruik van optimalisatiesoftware bij het ontwerp van de draagstructuur voor een zonnewagen Ondernemingsproject

Nadere informatie

De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project

De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project EEN VLOEROPLOSSING VOOR ELK PROJECT Inhoudsopgave CRH Structural...4 Dycore Systeemvloeren voor elk project...5 Verschillende vloereigenschappen...6

Nadere informatie

B.2 Fysische en mechanische eigenschappen

B.2 Fysische en mechanische eigenschappen fysisce en mecanisce eigenscappen 57 B.2 Fysisce en mecanisce eigenscappen B.2.1 Tecnisce fice B.2.2 Termisce isolatie en comfort B.2.2.1 Termisce isolatie B.2.2.2 Termisce inertie B.2.3 Brandwerendeid

Nadere informatie

Het doel van deze instructie is het plaatsen van de afgewerkte producten zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden.

Het doel van deze instructie is het plaatsen van de afgewerkte producten zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden. I NSTRUCTIE-17: P LAATSING 1 DOEL Het doel van deze instructie is het plaatsen van de afgewerkte producten zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden. 2 VERANTWOORDELIJKHEDEN

Nadere informatie

F 3 O richtlijn. Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen

F 3 O richtlijn. Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen Versie 1, 18 januari 2011 Op- en aanmerkingen over de inhoud van deze richtlijn kunnen worden gemeld aan het bestuur van F 3 O en zullen

Nadere informatie

Muren uit. baksteenmetselwerk. bepaling van de thermische isolatie

Muren uit. baksteenmetselwerk. bepaling van de thermische isolatie Muren uit baksteenmetselwerk bepaling van de thermische isolatie INHOUD 1 Inleiding 5 2 Wettelijke verplichtingen 6 2.1 Regelgeving 6 2.2 Vlaams gewest 6 2.2.1 Toepassingsgebied 6 2.2.2 Eisen 7 2.3 Waals

Nadere informatie

Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven

Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Dirk de Lange 1210497-000 Deltares, 2015, B Deltores

Nadere informatie

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Reader Periode 3 Leerjaar 3. J. Kuiper. Transfer Database

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Reader Periode 3 Leerjaar 3. J. Kuiper. Transfer Database Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal Reader Reader Periode Leerjaar J. Kuiper Transfer Database ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Arval Staalplaatbetonvloer Cofraplus 60gable

Arval Staalplaatbetonvloer Cofraplus 60gable ArcelorMittal Construction Benelux Arval Staalplaatbetonvloer Cofraplus 6gable Parking de la Pardieu Bouwheer: yon parc Auto - Architect: D. Richard STAAPAAT BETONVOEREN GEOMETRISCHE EIGENSCHAPPEN Voorgelakte

Nadere informatie

NIEUW. www.willcoproducts.be

NIEUW. www.willcoproducts.be NIEUW www.willcoproducts.be 1 2 WILLCO Aventi Optie 1: Geventileerd systeem Optie 2: Niet-geventileerd systeem Systeemopbouw Voorbeelden Technische fiche Toepassingsrichtlijnen Toebehoren Detailtekeningen

Nadere informatie

1 VERTICALE VERKEERSTEKENS

1 VERTICALE VERKEERSTEKENS 1 VERTICALE VERKEERSTEKENS 1.1 Beschrijving Verticale verkeerstekens kunnen omvatten: - het bord met op het beeldvlak een tekening en/of tekst die worden weergegeven met een geëigend bekledingsmateriaal,

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

Toelichting bij de gap-berekening2.xls spreadsheet. TeTech, AUG 2004, Versie 1.3, Wim Telkamp. Copyright TeTech 2003-2004.

Toelichting bij de gap-berekening2.xls spreadsheet. TeTech, AUG 2004, Versie 1.3, Wim Telkamp. Copyright TeTech 2003-2004. TeTech M.H. Trompstraat 6 3601 HT Maarssen Tel: 0346 284004 Fax: 0346 283691 E-mail: wimtel@tetech.nl Web: www.tetech.nl Toelichting bij de gap-berekening2.xls spreadsheet. TeTech, AUG 2004, Versie 1.3,

Nadere informatie

Bouwplaten GEVELSTEUNPLAAT VOOR SIERPLEISTER TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1

Bouwplaten GEVELSTEUNPLAAT VOOR SIERPLEISTER TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 Bouwplaten GEVELSTEUNPLAAT VOOR SIERPLEISTER TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 1. ALGEMEEN Deze toepassingsrichtlijnen zijn specifiek bedoeld voor de bevestiging van ETERNIT bouwplaten als steunplaat voor sierpleister

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie