Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool?"

Transcriptie

1 Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool? Infobrochure 1 ste graad

2 1 Nuttige gegevens School van de Vlaamse gemeenschap Donkvijverstraat Beveren-Waas Tel: Website: Digitaal leerplatform: Directeur Adjunct Directeur Leerlingenbegeleiding Mevr. Thomassen Mevr. Van de Winkel Mevr. Van Brussel Mevr. De Meulenaer

3 Inhoud Nuttige gegevens Woord vooraf Pedagogisch project van het GO! Studiekeuze 1 ste jaar A-stroom 2 de jaar A-stroom 1 ste jaar B-stroom 2 de jaar B-stroom Opties KA Beveren Beste ouder, beste leerling Welkom op het Koninklijk Atheneum Beveren, de sport- en netbookschool van het Waasland. Een school gelegen in het centrum van Beveren, die in september 2015 meer dan 60 jaar bestaat. Als directie zijn we er ons van bewust dat de overstap van de basisschool naar het secundair moeilijk is. Samen met een gedreven lerarenkorps, opvoeders en leerlingbegeleiders staan we garant voor opvang en ondersteuning voor wie het nodig heeft. Het is vanzelfsprekend dat we u als ouder nauw betrekken bij het opvoedingsproces van uw zoon/dochter tot jongvolwassene. We zijn een middelgrote school met ongeveer 750 leerlingen en bieden een hele waaier van ASO-, TSO- en BSO- opleidingen aan, waarin elk kind zijn/haar weg kan vinden. We hebben veel aandacht voor sport, maar al onze richtingen zijn ook mogelijk met andere opties! Naast het verwerven van kennis en vaardigheden, ligt ook het welzijn van onze leerlingen ons heel nauw aan het hart. We willen dat elke leerling de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen op eigen tempo en naar eigen mogelijkheden en interesses. We streven naar een goed beleid waar op basis van regels en onderlinge afspraken het aangenaam vertoeven is en waar er wederzijds respect heerst. In de nabije toekomst staat ook de bouw van onze nieuwe vleugel en sporthal gepland. Dit is nodig omdat het leerlingenaantal van onze school op 17 jaar is verviervoudigd. In deze brochure krijgt u algemene informatie over onze school en uiteraard bent u steeds welkom om ons een bezoekje te brengen en uw vragen te stellen. We heten jullie welkom op zaterdag 7 februari 2015 op onze infozaterdag (14u00), op maandag 9 februari 2015 op onze infomaandag (19u00) en ook op 25 april 2015 tijdens onze opendeurdag. Kom alvast een kijkje nemen en snuif zo de sfeer op van onze school. Kathleen Thomassen Directeur Magda Van de Winkel Adjunct Directeur

4 2 Pedagogisch project van onze school Onze school behoort tot scholengroep 17 van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. We streven naar maximale gelijke onderwijskansen. We werken op basis van een schooleigen opvoedingsproject dat steunt op het PPGO, het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs. Dit opvoedingsproject bepaalt ons schoolbeeld. Belangrijkste kenmerken? Elk kind, ongeacht zijn godsdienstige overtuiging, culturele of socioeconomische achtergrond, heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs. Uiteraard is kennis belangrijk. Maar je kunt later in je job enkel goed functioneren als je ook sociaal vaardig bent, als je kan samenwerken en je mannetje kan staan. Daarom leren we vlot communiceren, fair en respectvol omgaan met anderen, beleefd zijn en ons aan leefregels houden. We voeden onze leerlingen op tot volwaardige burgers, die met gemak hun weg maken in de snel veranderende samenleving. Dynamische school Onze school wil elk kind, volgens zijn mogelijkheden, zo ver mogelijk brengen. Dit doen we door: rekening te houden met de beginsituatie van elk kind en socio - emotionele begeleiding te geven. te werken met een geïnformatiseerd leerlingvolgsysteem. te werken in kleine, goed begeleide groepen. individuele hulp te bieden waar nodig d.m.v. huiswerkklassen, inhaallessen, differentiatie binnen de klas en niet te vergeten onze elektronische leeromgeving moodle. werkmaterialen en handboeken te gebruiken die voldoen aan de nieuwste vereisten, conform de officiële leerplannen en eindtermen. computerondersteund onderwijs te bieden in elke afdeling. zeer zorgvuldig te evalueren. veel aandacht te geven aan de kwetsbaren, die we extra ondersteunen via gelijke onderwijskansen (GOK). Open school Onze school is letterlijk open. Van op de straat kan je onze leerlingen zien, o.a. op de nieuwe speelplaats met veel groen, beplanting en zithoekjes. Door de morele en financiële ondersteuning van de vriendenkring en oudleerlingenbond ColRMS kunnen we voor iedereen betaalbaar onderwijs aanbieden. Er is regelmatige samenwerking met externe partners zoals gemeentebestuur, VDAB, Unizo, andere secundaire scholen, politie, brandweer, technische dienst van de gemeente, sportdienst, gezinsraad,... Ervaringsgericht en projectmatig onderwijs In projectwerking verdwijnen de schotten tussen BSO, TSO en ASO en komen zowel vakgebonden als vakoverschrijdende eindtermen aan bod. Jonge mensen leren elkaars sterke punten kennen, er wordt contact gemaakt met de buitenwereld en het is bovenal leuk en verrijkend. Onze leerlingen gaan in het 2 de, 4 de en 6 de jaar op een meerdaagse reis in België of buitenland. Ze verkennen Parijs, Londen, Barcelona, Berlijn of andere Europese steden. Enkele van onze projecten: Drug- en alcoholpreventie (Unplugged i.s.m. Preventiedienst van de gemeente Beveren Rookvrije klassen - VAD enquète) Verkeersveiligheid (ROS rijbewijs op school - SMS slimme mobiele scholen - Fietsen bromfietscontrole) Aanpak van pestgedrag (Cyberpesten - Gender - Conflictbeheersing & Hergo) Gezonde voeding (Tutti Frutti) Werkervaring door stages: Het accent ligt op ervaringsgericht leren door stages en onze leerlingen zijn graag geziene werkkrachten. Ze doen op regelmatige basis ervaring op door te werken in winkels, rust- en verzorgingstehuizen, kinderdagverblijven, schrijnwerkerijen, KMO s en middelgrote bedrijven, kleuter- en lagere scholen.

5 3 Studiekeuze na het 6de leerjaar De belangrijkste keuze die u nu dient te maken, is de schoolkeuze. Zoals u ongetwijfeld weet, bestaan er in Vlaanderen verschillende netten. Tussen deze netten zitten er dan ook verschillen. Toch kunnen we stellen dat de meeste vakken in de verschillende netten evenveel aan bod komen. Het grootst merkbare verschil is dat de GO!scholen in het 1e leerjaar van de A-stroom reeds 2 lesuren Engels aanbieden. Wanneer u onze school verkiest, heeft u nog 2 mogelijkheden: 1A of 1B. Wanneer uw kind een getuigschrift basisonderwijs behaalt, dan start hij/zij eigenlijk altijd in 1A. Heeft hij/zij nog geen getuigschrift behaald, dan start hij/zij in 1B. Het is steeds mogelijk om, na het slagen in 1B, toch in 1A het jaar over te doen. Wie klaar is om in 1A te starten, kiest nog een optie in functie van interesse. De opties op onze school zijn veelzijdig. Dit zal u nog ontdekken verder in deze brochure. Indien u nog twijfels of vragen heeft, dan kan u steeds terecht bij de leerkracht van het 6de leerjaar, CLB-medewerkers of op onze school. Wij helpen u graag verder.

6 4 1 ste jaar A-stroom Alle leerlingen uit de A-stroom krijgen bijna hetzelfde lessenpakket dat ook in andere scholen wordt aangeboden. Het vak Engels zit vanaf het eerste jaar in het lessenpakket en we proberen opties aan te bieden die aansluiten bij de interesses van de leerlingen. Lessentabellen: 1 ste leerjaar A Optie: Latijn Latijn met sport Latijn met techniek Latijn met wet. werk Latijn met design en vormg. Sport Techniek Wetenschappelijk werk Design en vormgeving Latijn met keuze sport Latijn met keuze wetenschappelijk werk Latijn met keuze techniek Latijn met keuze design en vormgeving Sport (kiezen uit dans, voetbal, basketbal, algemene sport, tennis en wielrennen) Wetenschappelijk werk Techniek Design en vormgeving De Europese klas (CLIL) Met onze nieuwbouw, digitaal leerplatform moodle en netbooks zijn we al langer trendsetter op gebied van vernieuwing en communicatie. KA Beveren startte vanaf september 2014 met een uniek experiment: in onze EU-klas in 1A krijgen de leerlingen bovenop het gewone lessenrooster de mogelijkheid om 1 uur per week een les wiskunde te volgen in het Engels. Vanaf volgend schooljaar kan dit ook in het 2 de jaar van de A-stroom. Er wordt geen nieuwe leerstof aangeboden, maar de leerlingen raken vertrouwd met de Engelse termen, een extra troef en een prima bagage voor verdere studies en werk. Levensbeschouwelijk* Nederlands Frans Engels Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde Natuurwetenschappen Plastische opvoeding Lichamelijke opvoeding Techniek Muzikale opvoeding Latijn Techniek WW Design en vormgeving Sport (voetbal/tennis/wielrennen/ algemene sport/dans/basketbal) Totaal * onze school biedt volgende overtuigingen aan: Rooms Katholieke godsdienst, nietconfessionele zedenleer, protestantse godsdienst, islamitische godsdienst, orthodoxe godsdienst, anglicaanse godsdienst en israëlische godsdienst.

7 Lessentabellen: 2 de leerjaar A Optie: Latijn Latijn met sport Latijn met design en vormg. Mod. wet. met sport Mod. Wet. aardr/dact. Mod. Wet. met design en vormg. Handel Handel met sport Handel met design en vormg. 2 de jaar A-stroom In het 2 de jaar A-stroom kan je kiezen voor de opties: Latijn Latijn - sport Latijn met design en vormgeving Levensbeschouwelijk* Nederlands Frans Engels Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde Natuurwetenschappen Plastische opvoeding Lichamelijke opvoeding Techniek Latijn Economie Handel WW Design en vormgeving Dactylografie Sport (voetbal/tennis/wielrennen/ algemene sport/dans/basketbal) Totaal * onze school biedt volgende overtuigingen aan: Rooms Katholieke godsdienst, niet-confessionele zedenleer, protestantse godsdienst, islamitische godsdienst, orthodoxe godsdienst, anglicaanse godsdienst en israëlische godsdienst. Moderne wetenschappen met sport Moderne wetenschappen met extra aardrijkskunde dactylografie Moderne wetenschappen met design en vormgeving Handel Handel met sport Handel met design en vormgeving Deze opleidingen zijn een goede voorbereiding voor onze 2de graad waar we de volgende opties aanbieden: Latijn met extra wiskunde en wetenschappen Latijn met talen en cultuurwetenschappen Latijn met sport Economie met extra talen en wiskunde Economie met extra talen en cultuurwetenschappen Economie met sport Wetenschappen met wetenschappelijk werk en cultuurwetenschappen Wetenschappen met sport Handel Handel met sport Handel met extra kantoortechnieken/verkoop en toegepaste informatica Lichamelijke opvoeding en sport Lichamelijke opvoeding met extra toegepaste informatica

8 5 1 ste jaar B-stroom Als je de lessentabel van 1A en 1B vergelijkt, merk je dat er veel overeenkomsten zijn, maar hier en daar liggen ook andere accenten: In 1B krijgen de leerlingen geen Engels, maar bv. wel het vak techniek. In deze lessen wordt er gekookt, gebouwd, hout bewerkt,... Zo kunnen de leerlingen van alle beroepenvelden proeven om hun verdere studiekeuze te bepalen. Lessentabellen: 1 ste leerjaar B Levenbeschouwelijk* 2 2 Nederlands 5 5 Frans 2 2 Geschiedenis 1 1 Aardrijkskunde 1 1 Wiskunde 4 4 Natuurwetenschappen 2 2 Plastische opvoeding 2 2 Muzikale opvoeding 1 1 Lichamelijke opvoeding 2 2 Techniek Sport (voetbal/tennis/wielrennen/ - 4 algemene sport/dans/basketbal) 1B met sport Totaal * onze school biedt volgende overtuigingen aan: Rooms Katholieke godsdienst, nietconfessionele zedenleer, protestantse godsdienst, islamitische godsdienst, orthodoxe godsdienst, anglicaanse godsdienst en israëlische godsdienst. 1B

9 Lessentabellen: 2 de leerjaar B Richtingen HB HB met sport KVVV KVVV met sport Levensbeschouwelijk* Nederlands Frans Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde Natuurwetenschappen Plastische opvoeding Lichamelijke opvoeding Theorie hout Theorie bouw Praktijk hout Praktijk bouw Handel Dactylografie Theorie verzorgingstechnieken Theorie voeding Praktijk verzorgingstechnieken Praktijk voeding Sport (voetbal/tennis/wielrennen/ algemene sport/dans/basketbal) Totaal de jaar B-stroom In het 2 de leerjaar van de B-stroom maken de leerlingen al een eerste keuze, op basis van hun persoonlijke interesses en de in 1B opgedane ervaringen. In KA Beveren kan je in het 2 de jaar B-stroom kiezen tussen: 2HB: Hout Bouw 2HB met sport 2KVVV: Kantoor - Verkoop - Voeding Verzorging 2KVVV met sport * onze school biedt volgende overtuigingen aan: Rooms Katholieke godsdienst, niet-confessionele zedenleer, protestantse godsdienst, islamitische godsdienst, orthodoxe godsdienst, anglicaanse godsdienst en israëlische godsdienst.

10 Schoolstructuur KA Beveren 1ste graad A-stroom 1A & 1A Latijn 2 Latijn 2 Moderne wetenschappen 1A 2 Handel A-stroom 1B B-stroom 2 BVJ - hout bouw - kantoor verkoop voeding verzorging ASO TSO BSO Latijn Handel Hout 2e graad Economie Wetenschappen Lichamelijke opvoeding & sport Kantoor Voeding verzorging 3e graad Latijn moderne talen* Latijn wetenschappen* Economie moderne talen* Economie wiskunde* Wetenschap wiskunde* Handel Lichamelijke opvoeding & sport Hout Verkoop etalage Verzorging 7 de Winkelbeheer 7 de Thuis- en bejaardenzorg 7 de Kinderzorg 7 de Bijzondere schrijnwerkconstructies Alle richtingen in de A-stroom en later in ASO en TSO (behalve in de 3 de graad Latijn Moderne Talen en Latijn Wetenschappen) kunnen sport als optie nemen, te kiezen uit algemene sport, basketbal, dans, tennis, voetbal en wielrennen. * deze richtingen kunnen ook 1 of meerdere andere optie(s) nemen, te kiezen uit wetenschappelijk werk, cultuurwetenschappen, Duits, wiskunde, toegepaste informatica (zie brochure lessentabellen)

11 6 Waarin maakt KA Beveren het verschil? We gaan voor kwaliteitsvol onderwijs door onze leerlingen maximale kansen te bieden. Met hun netbook en ons elektronisch leerplatform kunnen leerlingen individueel en op hun eigen tempo leerstof verwerken en inoefenen. Ze leren werken met een medium dat toekomstperspectieven biedt op de arbeidsmarkt en bij hun verdere studies. Onze sportrichtingen stimuleren doorzettingsvermogen, fair-play & teamgericht denken. Via ons elektronisch leerlingenvolgsysteem hebben we snel en vlot contact met de ouders. Problemen oplossen, tekorten bijsturen wordt makkelijker... Punten en agenda komen online.

12 Netbooks: een krachtig didactisch hulpmiddel Alle leerlingen van de 1 ste en 2 de graad ASO & TSO beschikken zowel op school als thuis over een netbook. Dit sterk didactisch middel, dat dagelijks in de lessen gebruikt wordt, stelt hen in staat om op ons elektronisch leerplatform eindeloos oefeningen te maken. Volgend schooljaar starten we ook met de netbooks in het eerste jaar van de derde graad ASO en TSO. Elektronische leeromgeving moodle Ouders kunnen dagelijks online de KAgenda raadplegen: Onze leerkrachten stellen hun eigen cursussen samen. Op moodle stellen zij oefeningen, taken en toetsen ter beschikking, die door de computer worden verbeterd. Elke leerling krijgt onmiddellijk en individueel resultaten en feedback... leuk toch? Op vrijwillige basis of opgelegd door ouders/leerkrachten, kunnen leerlingen dan extra oefeningen maken en hun score verbeteren. Differentiëren en remediëren zoals het hoort! Evaluaties, rapporten en attesten Ouders en leerlingen kunnen permanent de punten opvolgen van taken en toetsen via moodle. We spelen tevens kort op de bal door 4 of 5 rapporten voor dagelijks werk te voorzien. Voor onze 1 ste graad voorzien we ook 3 examenperiodes om de hoeveelheid leerstof te spreiden. Afhankelijk van de richting kunnen leerlingen ook verschillende attesten bekomen op school: attest bedrijfsbeheer, theoretisch rijexamen, EHBO, veiligheid,... Huiswerkklassen & faciliteiten voor sporters Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen leerlingen tot 16u35, onder begeleiding van een leerkracht, hun taken maken en lessen leren. Sporters mogen op maandag, dinsdag en donderdag tot 18u op school blijven om hun schoolwerk te maken, wat te eten en dan rechtstreeks naar de training te gaan.

13 Voetbal Accommodatie Alle voetbaltrainingen gaan door op de kunstgrasvelden van Waasland- Beveren, op wandelafstand van de school. Doelstellingen Individuele voetbalontwikkeling op technisch, tactisch en mentaal vlak, o.a. door een onderverdeling in verscheidene niveaugroepen. Het weekprogramma bestaat uit individuele training, blessurepreventie, tactische training, loopcoördinatie, wedstrijdvormen, afwerkvormen en evaluatievormen. Palmares WK Chili 2007 WK Turkije 2009 WK Turkije Futsal 2012 WK Frankrijk keer Belgisch kampioen: 2007, 2009 en 2013 WK Italië Futsal 2014 Diploma s trainers Stijn De Rudder: Master Lichamelijke Opvoeding optie training Voetbal David Penneman: Professionele bachelor Lichamelijke Opvoeding Bart Neve: Professionele bachelor Lichamelijke Opvoeding Info:

14 Basketbal In de topsporthal te Melsele worden de spelers naar een hoger niveau gebracht met accent op techniek, tactisch inzicht, looptechniek, spelvormen, wedstrijdsituaties en evaluatietechnieken. Palmares: WK China 2011 WK Cyprus 2013 Belgisch kampioen 2013 WK China (3 on 3) 2014 Onze trainers: Wim Van Britsom: Professionele bachelor Lichamelijke Opvoeding Christoph Remy: Master Lichamelijke Opvoeding & bewegingswetenschappen Info: Dans In dansstudio Eclips te Beveren en in het Dynamics Center te Melsele werken de leerlingen wekelijks aan hun techniek, lenigheid, expressie en timing. Verschillende genres, zoals jazzdans, hip hop en funk, worden aangeleerd. Onze leerkrachten: Melina Heirbaut: Professionele bachelor Dans Karen Van Vaerenbergh: Master Lichamelijke Opvoeding Nadine van der Looven: Master Lichamelijke Opvoeding Info:

15 Wielrennen Onze wielrenners trainen op de verschillende disciplines. Ze oefenen op de weg, op de wielerpiste en het cyclo-cross parcours. Er wordt gewerkt aan hun conditie, blessurepreventie, fietspositie en techniek. Onze trainers: Dieter De Clercq: Professionele bachelor Lichamelijke Opvoeding uitdieping bewegingsrecreatie Cedric Koppen: Master Lichamelijke Opvoeding en bewegingswetenschappen Info: Algemene Sport In deze lessen worden meerdere sporten aangeboden zoals: terugslag sporten, atletiek, balsporten, zelfverdediging, zwemmen,... op aangepaste locaties. Naast het uitoefenen van deze sporten wordt ook aandacht besteed aan wedstrijdreglementen, voorkomen van blessures, rug scholing en sportvoeding. Onze trainers: Kristien Van Guyse: Master Lichamelijke Opvoeding Sofie Marichal: Professionele bachelor Lichamelijke Opvoeding Benedicte Van Royen: Professionele bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie Filip Krul: Professionele bachelor Lichamelijke Opvoeding Stijn Polfliet: Professionele bachelor Lichamelijke Opvoeding Info: Tennis In tennisclub Beckhand te Beveren gaan onze leerlingen wekelijks 4 uur trainen. Er wordt gewerkt aan hun individuele tennisontwikkeling, techniek, tactisch inzicht, hun mentale en fysieke weerbaarheid. Onze trainers: Jan Claessens: Professionele bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie Dominique De Boeck: Master Lichamelijke Opvoeding Info:

16 Eten op school We geven een middagpas voor de leerlingen die in Beveren, Haasdonk en Melsele wonen en van hun ouders toelating krijgen om s middags thuis te eten. De leerlingen van het 6 de en 7 de jaar krijgen een middagpas en mogen s middags de school verlaten voor zover ze geen overlast veroorzaken in de buurt. Eigen boterhammen (met eventueel verse soep) Belegde broodjes Driegangenmenu, bestaande uit soep, hoofdgerecht en dessert Bereikbaarheid van de school Onze school is gelegen in het hartje van Beveren, tegenover Colruyt. Wij beschikken over schoolbussen die vanuit verschillende gemeenten vertrekken: Sint-Gillis - Kemzeke - De Klinge - Kieldrecht - Meerdonk - Verrebroek - Vrasene Rupelmonde - Bazel - Kruibeke - Burcht - Zwijndrecht Kruibeke Ook het openbaar vervoer heeft haltes nabij: Trein tussen Antwerpen en Sint-Niklaas - station op 10 minuten wandelafstand Lijnbussen vanuit de wijde omgeving met haltes aan de Markt of Ziekenhuis - 5 minuten wandelafstand van KA Beveren. Wie met de fiets of bromfiets komt, kan deze stallen in een overdekte ruimte met camerabewaking. Uurregeling Lesuur 1 Lesuur 2 Pauze Lesuur 3 Lesuur 4 Middagpauze Lesuur 5 Lesuur 6 Pauze Lesuur 7 Lesuur 8 8u40 9u30 9u30 10u20 10u20 10u35 10u35 11u25 11u25 12u15 12u15 13u05 13u05 13u55 13u55 14u45 14u45 14u55 14u55 15u45 15u45 16u35 Samenwerking met ouders Naast het aanbieden van onderwijs proberen wij ook jaarlijks werk te maken van het actief betrekken van de ouders bij het schoolgebeuren. Hiervoor gebruiken we regelmatig mails om u te informeren of uit te nodigen. We voorzien 4 maal per jaar een oudercontact om de resultaten van uw kind te bespreken met de leerkrachten, de directie, de leerlingbegeleiders en het CLB. Naast deze oudercontacten kan u steeds een afspraak maken wanneer zich een dringend probleem stelt. Op onze school is er bijna permanent een CLB-medewerker aanwezig. Onze ouders kunnen hun kind steeds opvolgen via elektronische agenda, online punten van toetsen en de automatische mailing van ons leerlingvolgsysteem. Graag betrekken wij ook onze ouders bij het beleid van de school. Dat kan je doen door lid te worden van het oudercomité, waar er samen met de directie problemen worden besproken en gezocht wordt naar constructieve oplossingen.

17 7 Inschrijvingen schooljaar Aanmelden voor komend schooljaar, kan je doorlopend tijdens de schooluren of via De inschrijvingen starten officieel op zaterdag 21 maart Op die dag zal de school geopend zijn van 9u00 tot 16u00. Wie reeds een broer of zus op onze school heeft, krijgt voorrang en kan zich al inschrijven vanaf 9 maart In de grote vakantie kan je van 9u00 tot 16u30 terecht op het leerlingensecretariaat, dit tot en met vrijdag 3 juli en vanaf maandag 17 augustus Op zaterdag 4 juli is de school open van 9u00 tot 12u00. Op donderdagavond 20 en 27 augustus is de school open van 18u00 tot 20u30. 8 Wat breng ik mee voor een inschrijving? Identiteitskaart Getuigschrift / attest vorig schooljaar. We schrijven een minderjarige leerling slechts in als hij/zij vergezeld is van een ouder of voogd. { Schrijf alvast volgende data in je agenda Infozaterdag 7 februari 2015 (14u00) Infomaandag 9 februari 2015 (19u00) Opendeur- dag 25/04/20 15

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be College Essen Studeren kan je in het groen goed doen College Essen Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is voor elke leerling

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Veel praktijkvoorbeelden binnenin WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Brochure voor leraren ELITEONDERWIJS VOOR IEDEREEN TIJDLIJN EENHEIDSSTRUCTUUR 1990 1992 DE SCHOOL STAAT NIET ALLEEN ACCENT

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Voor woord VOORWOORD Als schoolopbouwwerker leg je je oor te luisteren bij kwetsbare groepen, en hun ervaringen met onderwijs. Op dit

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

STICORDI: een nieuwe generatie

STICORDI: een nieuwe generatie STICORDI: een nieuwe generatie Hoe omgaan met STICORDI-maatregelen in de klas en op school? pedagogische begeleidingsdienst Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Vooraf Anne (14) heeft de diagnose dyslexie.

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig?

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? DPB Mechelen-Brussel

Nadere informatie

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs!

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014 Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! 2012-2014 Word Wijs! Eindrapport WW! 2012-2014... 1 1. Jongeren aan

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Van eiland naar wij-land

Van eiland naar wij-land Van eiland naar wij-land Inspiratiegids voor een goede samenwerking tussen ouders en secundaire scholen 1 2 4 4 4 5 6 6 6 8 Voorwoord Inleiding rode draad Deel 1 Partnerschapsmodel Maatschappelijke evoluties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK 2015 201 SOCIAAL WERKER MAAK HET VERSCHIL! Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen IMPULS, 43e JG., NR. 2, OKTOBER-DECEMBER 2012, 88-98 Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen Martien Berben 88 Samen taalgrenzen verleggen: dat is de ambitieuze titel

Nadere informatie

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2002-085 datum : 2002-01-25 gewijzigd : 2014-11-20 contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie