Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool?"

Transcriptie

1 Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool? Infobrochure 1 ste graad

2 1 Nuttige gegevens School van de Vlaamse gemeenschap Donkvijverstraat Beveren-Waas Tel: Website: Digitaal leerplatform: Directeur Adjunct Directeur Leerlingenbegeleiding Mevr. Thomassen Mevr. Van de Winkel Mevr. Van Brussel Mevr. De Meulenaer

3 Inhoud Nuttige gegevens Woord vooraf Pedagogisch project van het GO! Studiekeuze 1 ste jaar A-stroom 2 de jaar A-stroom 1 ste jaar B-stroom 2 de jaar B-stroom Opties KA Beveren Beste ouder, beste leerling Welkom op het Koninklijk Atheneum Beveren, de sport- en netbookschool van het Waasland. Een school gelegen in het centrum van Beveren, die in september 2015 meer dan 60 jaar bestaat. Als directie zijn we er ons van bewust dat de overstap van de basisschool naar het secundair moeilijk is. Samen met een gedreven lerarenkorps, opvoeders en leerlingbegeleiders staan we garant voor opvang en ondersteuning voor wie het nodig heeft. Het is vanzelfsprekend dat we u als ouder nauw betrekken bij het opvoedingsproces van uw zoon/dochter tot jongvolwassene. We zijn een middelgrote school met ongeveer 750 leerlingen en bieden een hele waaier van ASO-, TSO- en BSO- opleidingen aan, waarin elk kind zijn/haar weg kan vinden. We hebben veel aandacht voor sport, maar al onze richtingen zijn ook mogelijk met andere opties! Naast het verwerven van kennis en vaardigheden, ligt ook het welzijn van onze leerlingen ons heel nauw aan het hart. We willen dat elke leerling de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen op eigen tempo en naar eigen mogelijkheden en interesses. We streven naar een goed beleid waar op basis van regels en onderlinge afspraken het aangenaam vertoeven is en waar er wederzijds respect heerst. In de nabije toekomst staat ook de bouw van onze nieuwe vleugel en sporthal gepland. Dit is nodig omdat het leerlingenaantal van onze school op 17 jaar is verviervoudigd. In deze brochure krijgt u algemene informatie over onze school en uiteraard bent u steeds welkom om ons een bezoekje te brengen en uw vragen te stellen. We heten jullie welkom op zaterdag 7 februari 2015 op onze infozaterdag (14u00), op maandag 9 februari 2015 op onze infomaandag (19u00) en ook op 25 april 2015 tijdens onze opendeurdag. Kom alvast een kijkje nemen en snuif zo de sfeer op van onze school. Kathleen Thomassen Directeur Magda Van de Winkel Adjunct Directeur

4 2 Pedagogisch project van onze school Onze school behoort tot scholengroep 17 van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. We streven naar maximale gelijke onderwijskansen. We werken op basis van een schooleigen opvoedingsproject dat steunt op het PPGO, het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs. Dit opvoedingsproject bepaalt ons schoolbeeld. Belangrijkste kenmerken? Elk kind, ongeacht zijn godsdienstige overtuiging, culturele of socioeconomische achtergrond, heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs. Uiteraard is kennis belangrijk. Maar je kunt later in je job enkel goed functioneren als je ook sociaal vaardig bent, als je kan samenwerken en je mannetje kan staan. Daarom leren we vlot communiceren, fair en respectvol omgaan met anderen, beleefd zijn en ons aan leefregels houden. We voeden onze leerlingen op tot volwaardige burgers, die met gemak hun weg maken in de snel veranderende samenleving. Dynamische school Onze school wil elk kind, volgens zijn mogelijkheden, zo ver mogelijk brengen. Dit doen we door: rekening te houden met de beginsituatie van elk kind en socio - emotionele begeleiding te geven. te werken met een geïnformatiseerd leerlingvolgsysteem. te werken in kleine, goed begeleide groepen. individuele hulp te bieden waar nodig d.m.v. huiswerkklassen, inhaallessen, differentiatie binnen de klas en niet te vergeten onze elektronische leeromgeving moodle. werkmaterialen en handboeken te gebruiken die voldoen aan de nieuwste vereisten, conform de officiële leerplannen en eindtermen. computerondersteund onderwijs te bieden in elke afdeling. zeer zorgvuldig te evalueren. veel aandacht te geven aan de kwetsbaren, die we extra ondersteunen via gelijke onderwijskansen (GOK). Open school Onze school is letterlijk open. Van op de straat kan je onze leerlingen zien, o.a. op de nieuwe speelplaats met veel groen, beplanting en zithoekjes. Door de morele en financiële ondersteuning van de vriendenkring en oudleerlingenbond ColRMS kunnen we voor iedereen betaalbaar onderwijs aanbieden. Er is regelmatige samenwerking met externe partners zoals gemeentebestuur, VDAB, Unizo, andere secundaire scholen, politie, brandweer, technische dienst van de gemeente, sportdienst, gezinsraad,... Ervaringsgericht en projectmatig onderwijs In projectwerking verdwijnen de schotten tussen BSO, TSO en ASO en komen zowel vakgebonden als vakoverschrijdende eindtermen aan bod. Jonge mensen leren elkaars sterke punten kennen, er wordt contact gemaakt met de buitenwereld en het is bovenal leuk en verrijkend. Onze leerlingen gaan in het 2 de, 4 de en 6 de jaar op een meerdaagse reis in België of buitenland. Ze verkennen Parijs, Londen, Barcelona, Berlijn of andere Europese steden. Enkele van onze projecten: Drug- en alcoholpreventie (Unplugged i.s.m. Preventiedienst van de gemeente Beveren Rookvrije klassen - VAD enquète) Verkeersveiligheid (ROS rijbewijs op school - SMS slimme mobiele scholen - Fietsen bromfietscontrole) Aanpak van pestgedrag (Cyberpesten - Gender - Conflictbeheersing & Hergo) Gezonde voeding (Tutti Frutti) Werkervaring door stages: Het accent ligt op ervaringsgericht leren door stages en onze leerlingen zijn graag geziene werkkrachten. Ze doen op regelmatige basis ervaring op door te werken in winkels, rust- en verzorgingstehuizen, kinderdagverblijven, schrijnwerkerijen, KMO s en middelgrote bedrijven, kleuter- en lagere scholen.

5 3 Studiekeuze na het 6de leerjaar De belangrijkste keuze die u nu dient te maken, is de schoolkeuze. Zoals u ongetwijfeld weet, bestaan er in Vlaanderen verschillende netten. Tussen deze netten zitten er dan ook verschillen. Toch kunnen we stellen dat de meeste vakken in de verschillende netten evenveel aan bod komen. Het grootst merkbare verschil is dat de GO!scholen in het 1e leerjaar van de A-stroom reeds 2 lesuren Engels aanbieden. Wanneer u onze school verkiest, heeft u nog 2 mogelijkheden: 1A of 1B. Wanneer uw kind een getuigschrift basisonderwijs behaalt, dan start hij/zij eigenlijk altijd in 1A. Heeft hij/zij nog geen getuigschrift behaald, dan start hij/zij in 1B. Het is steeds mogelijk om, na het slagen in 1B, toch in 1A het jaar over te doen. Wie klaar is om in 1A te starten, kiest nog een optie in functie van interesse. De opties op onze school zijn veelzijdig. Dit zal u nog ontdekken verder in deze brochure. Indien u nog twijfels of vragen heeft, dan kan u steeds terecht bij de leerkracht van het 6de leerjaar, CLB-medewerkers of op onze school. Wij helpen u graag verder.

6 4 1 ste jaar A-stroom Alle leerlingen uit de A-stroom krijgen bijna hetzelfde lessenpakket dat ook in andere scholen wordt aangeboden. Het vak Engels zit vanaf het eerste jaar in het lessenpakket en we proberen opties aan te bieden die aansluiten bij de interesses van de leerlingen. Lessentabellen: 1 ste leerjaar A Optie: Latijn Latijn met sport Latijn met techniek Latijn met wet. werk Latijn met design en vormg. Sport Techniek Wetenschappelijk werk Design en vormgeving Latijn met keuze sport Latijn met keuze wetenschappelijk werk Latijn met keuze techniek Latijn met keuze design en vormgeving Sport (kiezen uit dans, voetbal, basketbal, algemene sport, tennis en wielrennen) Wetenschappelijk werk Techniek Design en vormgeving De Europese klas (CLIL) Met onze nieuwbouw, digitaal leerplatform moodle en netbooks zijn we al langer trendsetter op gebied van vernieuwing en communicatie. KA Beveren startte vanaf september 2014 met een uniek experiment: in onze EU-klas in 1A krijgen de leerlingen bovenop het gewone lessenrooster de mogelijkheid om 1 uur per week een les wiskunde te volgen in het Engels. Vanaf volgend schooljaar kan dit ook in het 2 de jaar van de A-stroom. Er wordt geen nieuwe leerstof aangeboden, maar de leerlingen raken vertrouwd met de Engelse termen, een extra troef en een prima bagage voor verdere studies en werk. Levensbeschouwelijk* Nederlands Frans Engels Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde Natuurwetenschappen Plastische opvoeding Lichamelijke opvoeding Techniek Muzikale opvoeding Latijn Techniek WW Design en vormgeving Sport (voetbal/tennis/wielrennen/ algemene sport/dans/basketbal) Totaal * onze school biedt volgende overtuigingen aan: Rooms Katholieke godsdienst, nietconfessionele zedenleer, protestantse godsdienst, islamitische godsdienst, orthodoxe godsdienst, anglicaanse godsdienst en israëlische godsdienst.

7 Lessentabellen: 2 de leerjaar A Optie: Latijn Latijn met sport Latijn met design en vormg. Mod. wet. met sport Mod. Wet. aardr/dact. Mod. Wet. met design en vormg. Handel Handel met sport Handel met design en vormg. 2 de jaar A-stroom In het 2 de jaar A-stroom kan je kiezen voor de opties: Latijn Latijn - sport Latijn met design en vormgeving Levensbeschouwelijk* Nederlands Frans Engels Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde Natuurwetenschappen Plastische opvoeding Lichamelijke opvoeding Techniek Latijn Economie Handel WW Design en vormgeving Dactylografie Sport (voetbal/tennis/wielrennen/ algemene sport/dans/basketbal) Totaal * onze school biedt volgende overtuigingen aan: Rooms Katholieke godsdienst, niet-confessionele zedenleer, protestantse godsdienst, islamitische godsdienst, orthodoxe godsdienst, anglicaanse godsdienst en israëlische godsdienst. Moderne wetenschappen met sport Moderne wetenschappen met extra aardrijkskunde dactylografie Moderne wetenschappen met design en vormgeving Handel Handel met sport Handel met design en vormgeving Deze opleidingen zijn een goede voorbereiding voor onze 2de graad waar we de volgende opties aanbieden: Latijn met extra wiskunde en wetenschappen Latijn met talen en cultuurwetenschappen Latijn met sport Economie met extra talen en wiskunde Economie met extra talen en cultuurwetenschappen Economie met sport Wetenschappen met wetenschappelijk werk en cultuurwetenschappen Wetenschappen met sport Handel Handel met sport Handel met extra kantoortechnieken/verkoop en toegepaste informatica Lichamelijke opvoeding en sport Lichamelijke opvoeding met extra toegepaste informatica

8 5 1 ste jaar B-stroom Als je de lessentabel van 1A en 1B vergelijkt, merk je dat er veel overeenkomsten zijn, maar hier en daar liggen ook andere accenten: In 1B krijgen de leerlingen geen Engels, maar bv. wel het vak techniek. In deze lessen wordt er gekookt, gebouwd, hout bewerkt,... Zo kunnen de leerlingen van alle beroepenvelden proeven om hun verdere studiekeuze te bepalen. Lessentabellen: 1 ste leerjaar B Levenbeschouwelijk* 2 2 Nederlands 5 5 Frans 2 2 Geschiedenis 1 1 Aardrijkskunde 1 1 Wiskunde 4 4 Natuurwetenschappen 2 2 Plastische opvoeding 2 2 Muzikale opvoeding 1 1 Lichamelijke opvoeding 2 2 Techniek Sport (voetbal/tennis/wielrennen/ - 4 algemene sport/dans/basketbal) 1B met sport Totaal * onze school biedt volgende overtuigingen aan: Rooms Katholieke godsdienst, nietconfessionele zedenleer, protestantse godsdienst, islamitische godsdienst, orthodoxe godsdienst, anglicaanse godsdienst en israëlische godsdienst. 1B

9 Lessentabellen: 2 de leerjaar B Richtingen HB HB met sport KVVV KVVV met sport Levensbeschouwelijk* Nederlands Frans Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde Natuurwetenschappen Plastische opvoeding Lichamelijke opvoeding Theorie hout Theorie bouw Praktijk hout Praktijk bouw Handel Dactylografie Theorie verzorgingstechnieken Theorie voeding Praktijk verzorgingstechnieken Praktijk voeding Sport (voetbal/tennis/wielrennen/ algemene sport/dans/basketbal) Totaal de jaar B-stroom In het 2 de leerjaar van de B-stroom maken de leerlingen al een eerste keuze, op basis van hun persoonlijke interesses en de in 1B opgedane ervaringen. In KA Beveren kan je in het 2 de jaar B-stroom kiezen tussen: 2HB: Hout Bouw 2HB met sport 2KVVV: Kantoor - Verkoop - Voeding Verzorging 2KVVV met sport * onze school biedt volgende overtuigingen aan: Rooms Katholieke godsdienst, niet-confessionele zedenleer, protestantse godsdienst, islamitische godsdienst, orthodoxe godsdienst, anglicaanse godsdienst en israëlische godsdienst.

10 Schoolstructuur KA Beveren 1ste graad A-stroom 1A & 1A Latijn 2 Latijn 2 Moderne wetenschappen 1A 2 Handel A-stroom 1B B-stroom 2 BVJ - hout bouw - kantoor verkoop voeding verzorging ASO TSO BSO Latijn Handel Hout 2e graad Economie Wetenschappen Lichamelijke opvoeding & sport Kantoor Voeding verzorging 3e graad Latijn moderne talen* Latijn wetenschappen* Economie moderne talen* Economie wiskunde* Wetenschap wiskunde* Handel Lichamelijke opvoeding & sport Hout Verkoop etalage Verzorging 7 de Winkelbeheer 7 de Thuis- en bejaardenzorg 7 de Kinderzorg 7 de Bijzondere schrijnwerkconstructies Alle richtingen in de A-stroom en later in ASO en TSO (behalve in de 3 de graad Latijn Moderne Talen en Latijn Wetenschappen) kunnen sport als optie nemen, te kiezen uit algemene sport, basketbal, dans, tennis, voetbal en wielrennen. * deze richtingen kunnen ook 1 of meerdere andere optie(s) nemen, te kiezen uit wetenschappelijk werk, cultuurwetenschappen, Duits, wiskunde, toegepaste informatica (zie brochure lessentabellen)

11 6 Waarin maakt KA Beveren het verschil? We gaan voor kwaliteitsvol onderwijs door onze leerlingen maximale kansen te bieden. Met hun netbook en ons elektronisch leerplatform kunnen leerlingen individueel en op hun eigen tempo leerstof verwerken en inoefenen. Ze leren werken met een medium dat toekomstperspectieven biedt op de arbeidsmarkt en bij hun verdere studies. Onze sportrichtingen stimuleren doorzettingsvermogen, fair-play & teamgericht denken. Via ons elektronisch leerlingenvolgsysteem hebben we snel en vlot contact met de ouders. Problemen oplossen, tekorten bijsturen wordt makkelijker... Punten en agenda komen online.

12 Netbooks: een krachtig didactisch hulpmiddel Alle leerlingen van de 1 ste en 2 de graad ASO & TSO beschikken zowel op school als thuis over een netbook. Dit sterk didactisch middel, dat dagelijks in de lessen gebruikt wordt, stelt hen in staat om op ons elektronisch leerplatform eindeloos oefeningen te maken. Volgend schooljaar starten we ook met de netbooks in het eerste jaar van de derde graad ASO en TSO. Elektronische leeromgeving moodle Ouders kunnen dagelijks online de KAgenda raadplegen: Onze leerkrachten stellen hun eigen cursussen samen. Op moodle stellen zij oefeningen, taken en toetsen ter beschikking, die door de computer worden verbeterd. Elke leerling krijgt onmiddellijk en individueel resultaten en feedback... leuk toch? Op vrijwillige basis of opgelegd door ouders/leerkrachten, kunnen leerlingen dan extra oefeningen maken en hun score verbeteren. Differentiëren en remediëren zoals het hoort! Evaluaties, rapporten en attesten Ouders en leerlingen kunnen permanent de punten opvolgen van taken en toetsen via moodle. We spelen tevens kort op de bal door 4 of 5 rapporten voor dagelijks werk te voorzien. Voor onze 1 ste graad voorzien we ook 3 examenperiodes om de hoeveelheid leerstof te spreiden. Afhankelijk van de richting kunnen leerlingen ook verschillende attesten bekomen op school: attest bedrijfsbeheer, theoretisch rijexamen, EHBO, veiligheid,... Huiswerkklassen & faciliteiten voor sporters Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen leerlingen tot 16u35, onder begeleiding van een leerkracht, hun taken maken en lessen leren. Sporters mogen op maandag, dinsdag en donderdag tot 18u op school blijven om hun schoolwerk te maken, wat te eten en dan rechtstreeks naar de training te gaan.

13 Voetbal Accommodatie Alle voetbaltrainingen gaan door op de kunstgrasvelden van Waasland- Beveren, op wandelafstand van de school. Doelstellingen Individuele voetbalontwikkeling op technisch, tactisch en mentaal vlak, o.a. door een onderverdeling in verscheidene niveaugroepen. Het weekprogramma bestaat uit individuele training, blessurepreventie, tactische training, loopcoördinatie, wedstrijdvormen, afwerkvormen en evaluatievormen. Palmares WK Chili 2007 WK Turkije 2009 WK Turkije Futsal 2012 WK Frankrijk keer Belgisch kampioen: 2007, 2009 en 2013 WK Italië Futsal 2014 Diploma s trainers Stijn De Rudder: Master Lichamelijke Opvoeding optie training Voetbal David Penneman: Professionele bachelor Lichamelijke Opvoeding Bart Neve: Professionele bachelor Lichamelijke Opvoeding Info:

14 Basketbal In de topsporthal te Melsele worden de spelers naar een hoger niveau gebracht met accent op techniek, tactisch inzicht, looptechniek, spelvormen, wedstrijdsituaties en evaluatietechnieken. Palmares: WK China 2011 WK Cyprus 2013 Belgisch kampioen 2013 WK China (3 on 3) 2014 Onze trainers: Wim Van Britsom: Professionele bachelor Lichamelijke Opvoeding Christoph Remy: Master Lichamelijke Opvoeding & bewegingswetenschappen Info: Dans In dansstudio Eclips te Beveren en in het Dynamics Center te Melsele werken de leerlingen wekelijks aan hun techniek, lenigheid, expressie en timing. Verschillende genres, zoals jazzdans, hip hop en funk, worden aangeleerd. Onze leerkrachten: Melina Heirbaut: Professionele bachelor Dans Karen Van Vaerenbergh: Master Lichamelijke Opvoeding Nadine van der Looven: Master Lichamelijke Opvoeding Info:

15 Wielrennen Onze wielrenners trainen op de verschillende disciplines. Ze oefenen op de weg, op de wielerpiste en het cyclo-cross parcours. Er wordt gewerkt aan hun conditie, blessurepreventie, fietspositie en techniek. Onze trainers: Dieter De Clercq: Professionele bachelor Lichamelijke Opvoeding uitdieping bewegingsrecreatie Cedric Koppen: Master Lichamelijke Opvoeding en bewegingswetenschappen Info: Algemene Sport In deze lessen worden meerdere sporten aangeboden zoals: terugslag sporten, atletiek, balsporten, zelfverdediging, zwemmen,... op aangepaste locaties. Naast het uitoefenen van deze sporten wordt ook aandacht besteed aan wedstrijdreglementen, voorkomen van blessures, rug scholing en sportvoeding. Onze trainers: Kristien Van Guyse: Master Lichamelijke Opvoeding Sofie Marichal: Professionele bachelor Lichamelijke Opvoeding Benedicte Van Royen: Professionele bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie Filip Krul: Professionele bachelor Lichamelijke Opvoeding Stijn Polfliet: Professionele bachelor Lichamelijke Opvoeding Info: Tennis In tennisclub Beckhand te Beveren gaan onze leerlingen wekelijks 4 uur trainen. Er wordt gewerkt aan hun individuele tennisontwikkeling, techniek, tactisch inzicht, hun mentale en fysieke weerbaarheid. Onze trainers: Jan Claessens: Professionele bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie Dominique De Boeck: Master Lichamelijke Opvoeding Info:

16 Eten op school We geven een middagpas voor de leerlingen die in Beveren, Haasdonk en Melsele wonen en van hun ouders toelating krijgen om s middags thuis te eten. De leerlingen van het 6 de en 7 de jaar krijgen een middagpas en mogen s middags de school verlaten voor zover ze geen overlast veroorzaken in de buurt. Eigen boterhammen (met eventueel verse soep) Belegde broodjes Driegangenmenu, bestaande uit soep, hoofdgerecht en dessert Bereikbaarheid van de school Onze school is gelegen in het hartje van Beveren, tegenover Colruyt. Wij beschikken over schoolbussen die vanuit verschillende gemeenten vertrekken: Sint-Gillis - Kemzeke - De Klinge - Kieldrecht - Meerdonk - Verrebroek - Vrasene Rupelmonde - Bazel - Kruibeke - Burcht - Zwijndrecht Kruibeke Ook het openbaar vervoer heeft haltes nabij: Trein tussen Antwerpen en Sint-Niklaas - station op 10 minuten wandelafstand Lijnbussen vanuit de wijde omgeving met haltes aan de Markt of Ziekenhuis - 5 minuten wandelafstand van KA Beveren. Wie met de fiets of bromfiets komt, kan deze stallen in een overdekte ruimte met camerabewaking. Uurregeling Lesuur 1 Lesuur 2 Pauze Lesuur 3 Lesuur 4 Middagpauze Lesuur 5 Lesuur 6 Pauze Lesuur 7 Lesuur 8 8u40 9u30 9u30 10u20 10u20 10u35 10u35 11u25 11u25 12u15 12u15 13u05 13u05 13u55 13u55 14u45 14u45 14u55 14u55 15u45 15u45 16u35 Samenwerking met ouders Naast het aanbieden van onderwijs proberen wij ook jaarlijks werk te maken van het actief betrekken van de ouders bij het schoolgebeuren. Hiervoor gebruiken we regelmatig mails om u te informeren of uit te nodigen. We voorzien 4 maal per jaar een oudercontact om de resultaten van uw kind te bespreken met de leerkrachten, de directie, de leerlingbegeleiders en het CLB. Naast deze oudercontacten kan u steeds een afspraak maken wanneer zich een dringend probleem stelt. Op onze school is er bijna permanent een CLB-medewerker aanwezig. Onze ouders kunnen hun kind steeds opvolgen via elektronische agenda, online punten van toetsen en de automatische mailing van ons leerlingvolgsysteem. Graag betrekken wij ook onze ouders bij het beleid van de school. Dat kan je doen door lid te worden van het oudercomité, waar er samen met de directie problemen worden besproken en gezocht wordt naar constructieve oplossingen.

17 7 Inschrijvingen schooljaar Aanmelden voor komend schooljaar, kan je doorlopend tijdens de schooluren of via De inschrijvingen starten officieel op zaterdag 21 maart Op die dag zal de school geopend zijn van 9u00 tot 16u00. Wie reeds een broer of zus op onze school heeft, krijgt voorrang en kan zich al inschrijven vanaf 9 maart In de grote vakantie kan je van 9u00 tot 16u30 terecht op het leerlingensecretariaat, dit tot en met vrijdag 3 juli en vanaf maandag 17 augustus Op zaterdag 4 juli is de school open van 9u00 tot 12u00. Op donderdagavond 20 en 27 augustus is de school open van 18u00 tot 20u30. 8 Wat breng ik mee voor een inschrijving? Identiteitskaart Getuigschrift / attest vorig schooljaar. We schrijven een minderjarige leerling slechts in als hij/zij vergezeld is van een ouder of voogd. { Schrijf alvast volgende data in je agenda Infozaterdag 7 februari 2015 (14u00) Infomaandag 9 februari 2015 (19u00) Opendeur- dag 25/04/20 15

INFOBROCHURE 2015-2016

INFOBROCHURE 2015-2016 Donkvijverstraat 30 9120 Beveren Tel: 03 750 96 80 Fax: 03 775 81 47 Email: info@kabeveren.net Website: www.kabeveren.net ASO TSO BSO SPORT- EN NETBOOKSCHOOL WAASLAND INFOBROCHURE 2015-2016 Infozaterdag

Nadere informatie

Wie kiest er volgend jaar voor een innovatieve school?

Wie kiest er volgend jaar voor een innovatieve school? Wie kiest er volgend jaar voor een innovatieve school? Infobrochure ste graad 204 205 Nuttige gegevens School van de Vlaamse gemeenschap Donkvijverstraat 30 920 BeverenWaas Tel: 03 750 96 80 Email: Website:

Nadere informatie

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 89 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 89 900 Sint-Niklaas Tel: 0 780 79 00 Fax:

Nadere informatie

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 9 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 9 900 Sint-Niklaas Tel: 0 0 9 00 Fax: 0 0

Nadere informatie

Infofolder

Infofolder Infofolder 2016 2017 1 Woord vooraf Als GO! school in Ninove kiest het Koninklijk Atheneum ervoor een platform te zijn waarin de leerlingen hun interesses en talenten verder kunnen ontplooien in een waaier

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in de eerste

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school met ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in

Nadere informatie

Infobrochure 2008 ~ 2009

Infobrochure 2008 ~ 2009 Koninklijk Atheneum Beveren - Waas Sportschool Waasland 03-750.96.80 ASO TSO BSO Infobrochure 2008 ~ 2009 Kennismakingsnamiddag met proeflesjes Opendeurdag " Alles beweegt" zaterdag 01 maart 2008 zaterdag

Nadere informatie

Infobrochure 2009 ~ 2010

Infobrochure 2009 ~ 2010 Koninklijk Atheneum Beveren - Waas Sportschool Waasland 03-750.96.80 ASO TSO BSO Infobrochure 2009 ~ 2010 Kennismakingsnamiddag met proeflesjes Opendeurdag "Reis rond de Wereld; 20 jaar GO!" zaterdag 07

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Campus Assebroek Campus Sint-Michiels Daverlostraat 132 Baron de Serretstraat 88 8310 Assebroek 8200 Sint-Michiels

Nadere informatie

SLACHTHUISSTRAAT 68. Klaar. voor het. middelbaar? PARKLAAN 89 K.A. SINT-NIKLAAS 1 SCHOOL 3 CAMPUSSEN TEREKEN

SLACHTHUISSTRAAT 68. Klaar. voor het. middelbaar? PARKLAAN 89 K.A. SINT-NIKLAAS 1 SCHOOL 3 CAMPUSSEN TEREKEN SLACHTHUISSTRAAT 68 Klaar middelbaar? voor het PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKLAAS SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 89 900

Nadere informatie

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving!

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving! GIB INFOBROCHURE Een echt sportieve school in een groene omgeving! Zondag 10 mei 2015 van 14u tot 17u GIB OPENDEUR Rondleidingen in onze dynamische school Leerlingen in actie en doe-activiteiten Kinderopvang

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2013-2014

INFOBROCHURE 2013-2014 Donkvijverstraat 30 9120 Beveren Tel: 03 750 96 80 Fax: 03 775 81 47 Email: info@kabeveren.net Website: www.kabeveren.net ASO BSO TSO SPORT- EN NETBOOKSCHOOL WAASLAND INFOBROCHURE 2013-2014 Kennismakingsnamiddag

Nadere informatie

Middenschool Sint-Gertrudis

Middenschool Sint-Gertrudis KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN Middenschool Sint-Gertrudis Groenendael 2A www.kolanden.be Informatienamiddag Zondag 15 maart 2015 om 14 uur In de feestzaal van de school Eerste leerjaar A Godsdienst + KEUZE

Nadere informatie

Infobrochure MS Blankenberge

Infobrochure MS Blankenberge Infobrochure MS Blankenberge Maerlant Middenschool Van Maerlantstraat 8370 Blankenberge Tel. 050 43 5 5 Fax 050 43 5 7 ms.blankenberge@g-o.be www.msblankenberge.be Woord vooraf Woord vooraf Geachte ouder

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1 Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs 1 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

Scholengroep 6 Rivierenland 600301 10/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom

Scholengroep 6 Rivierenland 600301 10/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom Vacante betrekkingen 2012 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs Folder_DEF.indd 1 1 4/12/13 00:09 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar 13 Tweede Graad ASO Lessentabel: 32 uur Latijn Wetenschappen Sportwetenschappen Latijn wiskunde Latijn moderne talen Wetenschappen wiskunde economie Moderne talen wiskunde Sportwetenschappen Zeesport &

Nadere informatie

Goedgekeurde lijst RVB dd. 10.03.2016 Vacante betrekkingen 2016

Goedgekeurde lijst RVB dd. 10.03.2016 Vacante betrekkingen 2016 1 Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 16 Midden-limburg GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1601001 Basisschool HerckerHof ONDERWIJZER

Nadere informatie

KTA. WELKOM in het. april. www.ktabrugge.be. van 14 uur tot 17 uur OPENDEURDAGEN 2014. Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels

KTA. WELKOM in het. april. www.ktabrugge.be. van 14 uur tot 17 uur OPENDEURDAGEN 2014. Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels OPENDEURDAGEN 2014 26 27 WELKOM in het april van 14 uur tot 17 uur www.ktabrugge.be Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels KTA tel.: 050 388 288 info@ktabrugge.be 1. VERWELKOMING DOOR DE DIRECTIE Mevr. De Schepper

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/ Op stap naar het secundair onderwijs met accent op Kennismaking met onze BaSo-fiche Ba = basisonderwijs So = secundair onderwijs Document met alle relevante informatie over het kind om zo vlot de overgang

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE 2013-2014

SCHOOLBROCHURE 2013-2014 KOEKELARE Een stap in de goede rich9ng SCHOOLBROCHURE 2013-2014 Ac9viteitenkalender 2012-2013 vr 21.09.12 18u Intake oudercontact voor nieuwe leerlingen. Mosselsouper do 08.11.12 18u Oudercontact zo 11.11.12

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016)

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen vanaf 2016-2017 (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

Regina Pacis STEM SPORT STEM IT. Algemeen Secundair Onderwijs

Regina Pacis STEM SPORT STEM IT. Algemeen Secundair Onderwijs Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs STEM SPORT STEM IT 1 Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

Een compleet opleidingenaanbod!

Een compleet opleidingenaanbod! Een compleet opleidingenaanbod! Campus Hof van Riemen Frans Coeckelbergsstraat 17-22 2220 Heist-op-den-Berg T 015 24 18 45 F 015 24 12 13 kta.heist-op-den-berg@g-o.be www.campushofvanriemen.be Citaten

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1 Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs 1 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO 2 e GRAAD ASO EC-M = Economie (economie met extra talen 4 u wiskunde) EC-W = Economie (economie met extra wiskunde 5 u wiskunde) LA = Latijn WE = Wetenschappen Lessenrooster EC-M EC-W LA WE Godsdienst

Nadere informatie

gewoon als het kan bijzonder als het nodig is Opleidingsvorm 4 buitengewoon onderwijs

gewoon als het kan bijzonder als het nodig is Opleidingsvorm 4 buitengewoon onderwijs Opleidingsvorm 4 gewoon als het kan bijzonder als het nodig is buso@kids.be Opleidingsvorm 4 gewoon buitengewoon onderwijs OV4 geeft scholen van buitengewoon onderwijs de kans om leerstof van gewoon onderwijs

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

Welkom op de campus. Burchtstraat

Welkom op de campus. Burchtstraat Dag meisje, dag jongen, Welkom op de campus Burchtstraat Ben je bang voor de overstap naar het middelbaar onderwijs? Dat hoeft niet! Zeker niet als je steeds je best doet, zoals je nu al van plan bent!?

Nadere informatie

Economie - optie moderne talen. 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar

Economie - optie moderne talen. 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar Economie - optie wiskunde ASO 2de graad Economie - optie moderne talen Basisvakken 32u 32u Basisvakken 29u 31u Biologie 1 1 Biologie 1 1 Chemie 2 2 Chemie 1 1 Economie 4 4 Duits 0 2 Engels 3 3 Economie

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

Algemene info eerste graad

Algemene info eerste graad Algemene info eerste graad Leerlingen die instappen in de eerste graad secundair onderwijs, stappen een andere onderwijswereld binnen. Plots zijn er veel meer vakken, veel meer leerkrachten, andere aandachtspunten,

Nadere informatie

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden Lessentabellen eerste graad EERSTE LEERJAAR A In het eerste jaar zijn er 7 lestijden gemeenschappelijk, d.w.z. dat die 7 lestijden voor iedereen gelijk zijn. De overige 5 lestijden moeten gekozen worden.

Nadere informatie

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 1 ste jaar Latijn Modernewetenschappen Sport Modernewetenschappen Techniek Beroeps Aardrijkskunde 2 2 2 1 Biologie 1 1 1 Engels 2 2 2 Frans 4 4 4 2 Geschiedenis 1 1 1 1 Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 Lichamelijke

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST Vacante betrekkingen 2015 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 5/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom PSYCHO-PEDAGOGISCH WERKER 600302 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Voorwoord. Groeien in talent! Mosselerlaan 62 Mosselerlaan 94 Halmstraat 12 3600 GENK

Voorwoord. Groeien in talent! Mosselerlaan 62 Mosselerlaan 94 Halmstraat 12 3600 GENK Voorwoord Geachte ouders Wellicht is het grote moment weldra aangebroken: het moment, dat je zoon of dochter de knusse basisschool moet verlaten en op zoek gaat naar een grote school. Het secundair onderwijs

Nadere informatie

TWEEDE GRAAD 2013-2014

TWEEDE GRAAD 2013-2014 Tel: 02 363 80 20 Parklaan 7 1500 Halle Website: www.hhchalle.be Infobrochure TWEEDE GRAAD 20132014 Directeur: Ann Debroyer Coördinatoren: Liesbet Jacobs Chris Moens Christoffer Merens Voor elk wat wils

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST Vacante betrekkingen 2013 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 4/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MAATSCHAPPELIJK WERKER 600302 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Spes Nostra. leeft. bruist coacht luistert beweegt inspireert. leert. Heidi Denys Pieter Dhuyvetter Frederik Tack. Zie je t zitten in t Spes?

Spes Nostra. leeft. bruist coacht luistert beweegt inspireert. leert. Heidi Denys Pieter Dhuyvetter Frederik Tack. Zie je t zitten in t Spes? HEULE Spes Nostra Spes Nostra Zie je t zitten in t Spes? leeft leert bruist coacht luistert beweegt inspireert Volgens mijn broer is het hier bère! Het directieteam heet je welkom! Heidi Denys Pieter Dhuyvetter

Nadere informatie

Op Stap naar het SO 0

Op Stap naar het SO 0 Op Stap naar het SO 0 We staan stil bij Verandering troef! Een goede keuze maken De structuur van het secundair onderwijs Nieuwtjes Veranderen of overstappen? Op voorwaarde Een A-, B- of C-attest? Wat

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad

Tweede jaar van de eerste graad Tweede jaar van de eerste graad Na één jaar secundair onderwijs heeft de leerling al iets meer de kans gehad zich een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE SMO brochure #24638:SMO brochure 13/12/11 18:00 Page 1 BEREIKBAARHEID SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE Vlotte busverbindingen en veilige fietspaden maken het SINT-MARTINUSCOLLEGE gemakkelijk bereikbaar vanuit

Nadere informatie

ATHENEUM GENTBRUGGE. Leren - Inspireren - Innoveren 2015-2016. Brochure 1ste graad

ATHENEUM GENTBRUGGE. Leren - Inspireren - Innoveren 2015-2016. Brochure 1ste graad ATHENEUM GENTBRUGGE Leren - Inspireren - Innoveren Brochure 1ste graad 2015-2016 Lid van Scholengroep Panta Rhei - GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ooievaarsnest 3-9050 Gentbrugge - tel. 09/210

Nadere informatie

2016-2017. Onthaalbrochure. slim in wetenschap. sterk in technologie. bedrijvig in economie. www.damiaaninstituut.be

2016-2017. Onthaalbrochure. slim in wetenschap. sterk in technologie. bedrijvig in economie. www.damiaaninstituut.be 2016-2017 Onthaalbrochure slim in wetenschap sterk in technologie bedrijvig in economie www.damiaaninstituut.be welkom Dag 12-jarige Nu het Lager Onderwijs (bijna) achter de rug is, ben je volop op zoek

Nadere informatie

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW Secundair Onderwijs Voorwoord DE BOVENBOUWSCHOOL DE STAP VAN DE EERSTE GRAAD NAAR DE BOVENBOUWSCHOOL LEREN LEREN 6 SCHOOLSTRUCTUUR 9 lessentabellen de graad

Nadere informatie

een SCHOOL met een HART

een SCHOOL met een HART een SCHOOL met een HART KWALITEIT WARM NEST begeleiding van leerlingen een luisterend oor LEREN LEREN LEREN LEVEN sociale vaardigheden groei naar volwassenheid bouwen aan de toekomst zorg dragen voor iedereen

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Alle ruimte voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep.

Nadere informatie

Brochure 1e graad. Sint-Norbertusinstituut Duffel. Info en inschrijvingen 1e jaar. Opendeurdagen alle jaren. Vrijdag 4 maart 17 22 u.

Brochure 1e graad. Sint-Norbertusinstituut Duffel. Info en inschrijvingen 1e jaar. Opendeurdagen alle jaren. Vrijdag 4 maart 17 22 u. Sint-Norbertusinstituut Stationsstraat 6, 2570 Duffel 015 30 38 58 mail@snorduffel.be www.snorduffel.be Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad Info en inschrijvingen 1e jaar Vrijdag

Nadere informatie

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR?

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR? HOE? WIE? WAAR? WAT? IN VKO Beste Ben je op zoek naar een school waar elke jongere telt; waar elke leerling sterk op maat begeleid wordt; waar het niveau en de kwaliteit van de opleiding gegarandeerd

Nadere informatie

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016 Verloop infoavond Een goede studiekeuze Structuur van het secundair Schoolkeuze kiezer Inschrijvingen Vragen 1 Een goede studiekeuze Een goede studiekeuze Zelfkennis Zelfkennis Informatie Goede studiekeuze

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene 1ste leerjaar A optie! 2 1ste leerjaar B optie! 3 2de leerjaar optie! 4 Beroepsvoorbereidend leerjaar optie! 5 3de jaar ASO optie! 6 4de jaar ASO optie! 7 3

Nadere informatie

Vacante betrekkingen 2014. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap VERSIE 3 JUNI 2014 MET WIJZIGINGEN ZIE 601602-601903 - 601934-601945 - 601953

Vacante betrekkingen 2014. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap VERSIE 3 JUNI 2014 MET WIJZIGINGEN ZIE 601602-601903 - 601934-601945 - 601953 Vacante betrekkingen 2014 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 0,4 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom PARAMEDISCH WERKER 600302 0,5 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 25 Brugge-Oostkust GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1000 Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER

Nadere informatie

Instituut Heilig Hart

Instituut Heilig Hart Instituut Heilig Hart Algemeen Secundair Onderwijs Kalmthout Heuvel 37-03 666 91 61 Kapellensteenweg 190-03 666 94 51 www.hhartkalmthout.be hhartkalmthout@pandora.be Instituut Heilig Hart 1 Welkom Beste

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

EERSTE GRAAD A-stroom

EERSTE GRAAD A-stroom Versie 2014 0707 Maximum 37 halve evaluatiedagen Wijzigingen naar volgend schooljaar Lessentabel en evaluatiedagen 2014-2015 EERSTE GRAAD A-stroom Eerste leerjaar A Latijn (1L) Aardrijkskunde 2 1 1 1 50

Nadere informatie

Algemene info eerste graad

Algemene info eerste graad Algemene info eerste graad Leerlingen die instappen in de eerste graad secundair onderwijs, stappen een andere onderwijswereld binnen. Plots zijn er veel meer vakken, veel meer leerkrachten, andere aandachtspunten,

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei A-STROOM

Alle ruimte. voor jou w groei A-STROOM Alle ruimte voor jou w groei A-STROOM Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep. Ervaringen

Nadere informatie

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 WIJZIGINGEN STUDIEAANBOD 1 STE LEERJAAR A Waarom? interesse talenten observatie oriënteren 2 STUDIEAANBOD 2013-2014 1 STE LEERJAAR A Agro- en biotechnieken

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

pagina 1 van 52 Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nr Instelling Volume Opmerking Vak/Specialiteit

pagina 1 van 52 Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nr Instelling Volume Opmerking Vak/Specialiteit Vacante betrekkingen 2014 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nr Instelling Ambt Volume Opmerking Vak/Specialiteit 1000 2 u Basisschool De Springplank ADMINISTRATIEF

Nadere informatie

Het Maria Assumpta Lyceum

Het Maria Assumpta Lyceum Het Maria Assumpta Lyceum Een school met een hart en oog voor talent Beste ouder, De lagere school loopt op zijn einde en binnenkort moet u samen met uw zoon of dochter een secundaire school kiezen. Liefst

Nadere informatie

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 600401 GO! Basisschool De Blokkendoos LEERMEESTER

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI Info & Inschrijven OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI BuSO BOOM BORNEM PUURS PUURS za. 25 april 2015 di. 17 maart 2015 ma. 16 maart 2015 zo. 10 mei 2015 Wanneer kan je inschrijven?

Nadere informatie

infobrochure methodeonderwijs De Lotus

infobrochure methodeonderwijs De Lotus infobrochure methodeonderwijs De Lotus Mosselerlaan 62 3600 GENK 089 35 16 21 directie.middenschool@gocampusgenk.be Inhoudsopgave Inleiding Zelfgestuurd leren Kernteam Kringgesprek Coöperatieve werkvormen

Nadere informatie

GO!ATHENEUM GO!ATHENEUM GO!ATHENEUM GO!ATHENEUM. Brugge Centrum. Brugge Centrum. Brugge Centrum. Brugge Centrum. Brugge Centrum

GO!ATHENEUM GO!ATHENEUM GO!ATHENEUM GO!ATHENEUM. Brugge Centrum. Brugge Centrum. Brugge Centrum. Brugge Centrum. Brugge Centrum ka1.brugge@g-o.be www.ka1brugge.be KONINKLIJK ATHENEUM I Sint-Clarastraat 46 8000 Brugge Het KA1 ontwikkelt taal en cultuur In de eerste plaats geven we kennis mee, maar het Atheneum heeft ook oog voor

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 14 Maasland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1401000 Basisschool De Sprong KATHOLIEKE GODSDIENST

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Pagina 1 van 35 Algemeen Secundair Onderwijs ASO 2 de graad 3 de graad Latijn met extra Talen Latijn met extra Wiskunde Latijn Moderne Talen Latijn

Nadere informatie

SINT-MARTINUSSCHOLEN HERK-DE-STAD

SINT-MARTINUSSCHOLEN HERK-DE-STAD SINT-MARTINUSSCHOLEN HERK-DE-STAD Eerste graad Sint-Martinusscholen Herk-de-Stad Beste jongere Het laatste schooljaar in je lagere school loopt op zijn einde. Vandaag ben je dan ook op zoek naar een geschikte

Nadere informatie

L E S S E N T A B E L L E N

L E S S E N T A B E L L E N O n z e L i e v e V r o u w c o l l e g e C a m p u s C e n t r u m L E S S E N T A B E L L E N schooljaar 01013 Zavel 15 960 Zottegem Tel. 09 360 1 9 Fax 09 361 0 88 http://www.centrum.olvcollege.be L

Nadere informatie

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Examenperiode voor de leerlingen van 1A Halve dag systeem Examenrooster: op smartschool + in agenda Mogelijkheid tot instuderen op school Projectperiode voor

Nadere informatie

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Vacante betrekkingen Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Vacante betrekkingen Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G Vacante betrekkingen 2015 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nummer Volume Opmerking Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G 1000 9 u Basisschool Brugge Centrum

Nadere informatie

BSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR

BSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR BSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR HOUT BASISMECHANICA ELEKTRISCHE INSTALLATIES 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar BASISVORMING 12U 12U 12U 12U 12U 12U Godsdienst/zedenleer 2 2

Nadere informatie

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Athena Campus Ter Bruyninge 11/22 ROOMS KATHOLIEKE GODSDIENST 10/24 KLEUTER 2/36

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Athena Campus Ter Bruyninge 11/22 ROOMS KATHOLIEKE GODSDIENST 10/24 KLEUTER 2/36 Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 26 Mandel en Leie GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 10901 Athena Campus Ter Bruyninge LERAAR ASV

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie