zijn wie je bent ribw arnhem & veluwe vallei

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zijn wie je bent ribw arnhem & veluwe vallei"

Transcriptie

1 ribw arnhem & veluwe vallei Begeleiding bij wonen, werken en leven voor mensen met een psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale problemen zijn wie je bent

2 Inhoud Thuis in de samenleving 3 Methodiek en aanpak 5 Altijd in de buurt 7 Wat doet de RIBW Begeleiding Begeleiding in beschermende woonvormen Kortdurend verblijf Begeleiding bij werken, leren en meedoen Praktische zaken 15

3 Thuis in de samenleving Je thuis voelen en thuis zijn in de samenleving is voor veel mensen met langdurige psychiatrische en psychosociale problemen niet zo vanzelfsprekend. RIBW Arnhem & Veluwe Vallei inspireert en ondersteunt hen een eigen volwaardige plek in de samenleving te vinden. We begeleiden cliënten bij het wonen, werken en leven zodat ze (weer) de regie over hun eigen leven krijgen. We gaan daarbij uit van de krachten en kwaliteiten van onze cliënten. Onze aanpak en werkwijze zelf <het; zelven> de diepste, 1 onderbewuste werkelijkheid van de ziel. zelf 2 <aanw. vnw.> 0.1 in eigen persoon 0.2 in tegenstelling met iets anders. 0.3 Eigenheid, autonomie, eigen kracht. RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 0.4 Leren om mezelf te mogen zijn. Jongere cliënt Zo gewoon als mogelijk, bijzonder waar dat nodig is, omschrijft één van onze medewerkers onze aanpak treffend. Onze aanpak is gericht op herstel, eigen kracht en ervaringsdeskundigheid. We werken volgens de methodiek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH), welke bewezen effectief is. We ondersteunen mensen met psychische en sociale kwetsbaarheid bij hun herstelproces en begeleiden op alle levensgebieden. Dat doen we vanuit de filosofie: eerst werken aan stabiliteit, daarna aan verdere ontwikkeling en activering. Cliënten krijgen inzicht in hun situatie en leren vanuit de herstelbenadering om hun sterke kant te benutten en waar mogelijk (weer) zelf de regie te nemen. Kernwaarden In onze kernwaarden geven we antwoord op de vraag: Wat typeert ons als RIBW Arnhem & Veluwe Vallei? Wat zijn onze belangrijkste waarden? De antwoorden zijn gevonden in samenspraak met elkaar, met cliënten en met organisaties met wie we samenwerken. We hebben ze gevangen in vier kernwoorden: 3 Zelf staat voor eigenheid en eigen kracht, dat wat we in ieder persoon waarderen. Samen drukt onder andere uit hoe bewust we zijn van de meerwaarde van samenwerking in het belang van de cliënt. Stabiliteit geeft de stevigheid weer die in de basis nodig is. Het zijn woorden die voor iedereen een eigen klankkleur hebben. Ontwikkeling gaat over ons verlangen om niet stil te staan, maar te blijven zoeken naar mogelijkheden om onszelf/onze dienstverlening te verbeteren. Naar de mens blijven kijken Ons motto is: Zijn wie je bent. Wij zijn ervan overtuigd dat wie werkt vanuit waarden, altijd naar de mens blijft kijken. De mens achter de cliënt, de mens achter de samenwerkingspartners en de mens achter de collega. We werken vanuit de verbinding met de ander. In het contact met de ander kunnen zijn wie we zijn. Protocollen, handboeken en afspraken zijn hulpmiddelen, maar ons gezond verstand is leidend. In deze brochure leest u meer over onze werkwijze en de vormen waarmee wij mensen begeleiden om zich thuis te voelen in de samenleving. Dat is ons ideaal: een samenleving waar voor iedereen plek is, waar iedereen zich thuis voelt! Namens RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, Hanny Jansen en Harry Matser Raad van Bestuur

4 Op eigen wijze, zo zelfstandig mogelijk Methodiek en aanpak 5 Kracht van de cliënt Vaardigheden vasthouden of groeien RIBW AVV is een herstelondersteunende organisatie die werkt volgens de methodiek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). Deze methodiek richt zich op het verbeteren van de levenskwaliteit van cliënten. De krachten en mogelijkheden van cliënten staan altijd centraal. Hun ondersteuningsvragen kunnen spelen op alle levensgebieden (persoonlijke verzorging, wonen, sociale contacten, werk, financiën) en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Daarom werkt RIBW AVV vanuit een integrale benadering. Onze begeleiders hebben kennis van de psychiatrie en zijn getraind om te werken vanuit de kracht van de cliënt. Elke cliënt bepaalt, samen met zijn persoonlijk begeleider, welke ondersteuning voor hem de beste is. Zijn wensen, mogelijkheden en sterke kanten staan hierbij altijd voorop. En natuurlijk wordt rekening gehouden met wat hij niet kan of moeilijk vindt. De ene cliënt heeft als doel zijn vaardigheden zo goed mogelijk vast te houden. Bijvoorbeeld dat hij zelfstandig blijft wonen en leven. Een ander kan en wil juist groeien en leren. Deze cliënt stelt zich nieuwe doelen zoals met geld omgaan of vrijwilligerswerk doen. Dit wordt vastgelegd in een persoonlijk plan. Vertrouwen Ruimte voor herstel en groei Herstel betekent dat je leert zien waar je eigen kwetsbaarheden en talenten liggen en dat je daardoor weer de regie krijgt over je eigen leven. Herstel staat dus niet gelijk aan genezing, want dat is lang niet altijd mogelijk. In elke regio zetten we ervaringsdeskundigheid in bij de weg naar herstel en de ontwikkeling van eigen kracht. Bij de RIBW AVV noemen we dit ZO. ZO staat voor Zelf en Ontwikkeling en is gebaseerd op de begrippen herstel, eigen kracht (empowerment) en ervaringsdeskundigheid. Vanuit ZO organiseren medewerkers en cliënten activiteiten en bijeenkomsten gericht op zelfontwikkeling, zoals ontmoetingsplekken, herstelwerkgroepen en herstelcursussen. De persoonlijk begeleider inspireert de cliënt en ondersteunt op gepaste afstand. Er is veel aandacht voor het leven van alledag en dus ook voor een goede woon- en leefomgeving. Begeleider en cliënt bouwen een relatie op van wederzijds respect en vertrouwen. Dit is de basis van een succesvolle samenwerking waarbij medewerker én cliënt zich prettig voelen.

5 Het spinmodel van RIBW AVV Altijd in de buurt RIBW AVV werkt kleinschalig en is aanwezig in de stad en in de wijken en dorpen. We zijn altijd in de buurt. Werken vanuit het hart sa men1 <bijwoord> 0.1 bij elkaar 0.2 met Ons werkgebied is onderverdeeld in 14 regio s in Arnhem en omgeving en een groot deel van de Veluwe. Elke regio heeft in het hart de woningen van cliënten die de meeste zorg nodig hebben. Alle andere woonvarianten liggen daaromheen, verspreid door de wijk. Het regiokantoor biedt werkruimte voor begeleiders met faciliteiten voor 24-uurs bereikbaarheid. De inloopruimte is bedoeld voor ontmoeting en activering van cliënten in de wijk. elkaar 0.3 onderling 0.4 bij elkaar gerekend. 0.5 Samen sterk staan, er zijn, meerwaarde in samenwerken, collegialiteit. RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 0.6 Gebruik maken van ieders talenten, kwaliteiten en kracht en ondersteunen in wat de ander nodig heeft. Wilma van der West, regiohoofd Samenwerken Om onze cliënten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en iedereen thuis te laten zijn in de samenleving, werken we samen met ggz-behandelaren, gebiedsteams/wijkteams, mantelzorgers, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, vrijwillige maatjes, ervaringsdeskundigen, maatschappelijke organisaties en indien nodig met verslavingszorg en justitie. 7

6 Persoonlijke begeleiding bij wonen, werken en leven Wat doet de RIBW De RIBW Arnhem & Veluwe Vallei (RIBW AVV) ondersteunt en begeleidt volwassenen en jongeren met een psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale problemen, bij het wonen, werken en leven. Wij bieden ambulante begeleiding in de thuissituatie en in beschermende woonvormen. Bij de volwassen cliënten werken we volgens de methodiek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen, gericht op herstel en verbeteren van levenskwaliteit. Met jongeren werken we competentiegericht, om ze voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk leven. Begeleiding 9 De verbetering in de leefsituatie geeft een positieve ervaring. Vanuit deze stabiele basis werken we met de cliënt verder aan persoonlijke doelen. Zorgbemiddeling RIBW AVV biedt tijdelijke praktische begeleiding, ook wel Zorgbemiddeling/ Bemoeizorg genoemd, aan mensen die niet de juiste hulp kunnen vinden voor de ondersteuning die zij nodig hebben, of het vertrouwen in hulpverleners hebben verloren. We begeleiden ze bij het contact leggen met instellingen voor hulpverlening, zorg, wonen en financiën. Nazorg voor uitgeschreven cliënten De cliënt krijgt begeleiding in zijn eigen woning of in een zelfstandige woonruimte die hij via de RIBW AVV huurt. Bijvoorbeeld in een Centraal Wonen-complex, een gebouw dat huisvesting biedt aan meerdere cliënten die elk hun eigen woning hebben. Zij kunnen gebruikmaken van een extra gemeenschappelijke huiskamer of keuken. Het nazorgtraject is voor cliënten van RIBW AVV die uitgestroomd zijn. De ervaring leert dat veel van onze cliënten blijvend te maken hebben met een wisselend functioneringsniveau, met goede tijden en slechte tijden, als gevolg van hun psychiatrische aandoening of de psychosociale problematiek. De tijdelijke ondersteuning kan nodig zijn op alle levens gebieden, afhankelijk van de situatie. De begeleiding is gericht op het herstellen van de disbalans die is opgetreden. Housing First: eerst een huis, dan de zorg Casemanagement: coördinatie één huishouden, één plan Specifiek voor mensen die na lange periode van dak- en thuisloosheid behoefte hebben om weer in een gewoon huis te wonen. Bij Housing First bieden we eerst een huis, daarna de noodzakelijke begeleiding en zorg. Als meerdere hulp- en dienstverleners bij een gezin of huishouden zijn betrokken, kan de begeleider van RIBW AVV de rol van casemanager op zich nemen. Onder diens regie werken alle betrokken instanties samen aan hetzelfde plan. Ambulante begeleiding

7 11 Begeleiding in beschermende woonvormen Voor volwassenen De cliënt leeft met anderen in een huis en deelt met hen een woonkamer, keuken, badkamer en toilet. Iedere bewoner heeft een eigen zit-slaapkamer. Onze medewerkers zijn dagelijks aanwezig zijn om ondersteuning te bieden. Een cliënt kan ook Beschermd Wonen in een eenpersoonswoonruimte. Mensen uit het dak- en thuislozencircuit Mensen met autisme (ASS) Mensen met Korsakov Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Moeder en kind Kortdurend verblijf Voor jeugd sta bi li teit <de~(v.)> 0.1 vastheid van evenwicht 0.2 vastheid van toestand of grootte 0.3 Veilige omgeving, RIBW AVV Jeugd begeleidt kinderen en jongeren vanaf 11 jaar tot 18 jaar, die te maken hebben met psychiatrische aandoeningen of ernstige psychosociale problemen. Deze kinderen en jongeren zijn behandeld voor een crisis in de kliniek. Terugkeer naar huis is nog geen optie. De begeleiding van RIBW AVV vindt plaats in beschermende woonvormen. De begeleiding is gericht op ontwikkeling van de mogelijkheden, met als doel zelfstandigheid. dichtbij zijn, goed werkgeverschap, solide, stabiele partner, toekomstbestendig. RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 0.4 Zorgdragen voor een stevig fundament. Bertil Bomers, begeleider. RIBW AVV biedt logeerplaatsen in het Logeerhuis aan thuiswonende cliënten van wie de partner of ouders een rustpauze nodig hebben of voor mensen die uit willen proberen of Beschermd Wonen iets voor hem of haar is. Een plek is ook bedoeld als slaapplek voor zwerfjongeren, voor wie we de dag- en nachtopvang verzorgen. Cliënten die op de wachtlijst staan voor Beschermd Wonen kunnen tijdelijk (tot maximaal een jaar) terecht in een groepswoning of eenpersoons woonruimte. Voor specifieke zorgvragers RIBW AVV biedt ook begeleiding aan mensen met een psychiatrische diagnose in combinatie met een andere diagnose of bijzondere fase in het leven, waardoor hun zorgvraag specifiek is: Jongvolwassenen (18-25 jaar) Ouderen met verzorgingsbehoefte Asielzoekers met psychiatrische problematiek Mensen vanuit het forensisch psychiatrische circuit Combinatie van behandeling en begeleiding: dewaard dewaard is een woonvoorziening voor kortdurend verblijf in Arnhem, voor mensen die hun leven buiten de psychiatrische kliniek willen opbouwen, maar voor wie de terugkeer naar hun woonsituatie een te grote stap is om zelfstandig te zetten. dewaard is er ook voor mensen die te maken hebben met een ernstige terugval in hun functioneren, die willen voorkomen dat ze opgenomen moeten worden in een kliniek.

8 13 Begeleiding bij werken, leren en meedoen Een volwaardige plek in de samenleving betekent actief meedoen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel begeleidingsvragen van onze cliënten liggen op het gebied van werken, leren en sociale contacten. Aan het werk met RIBW Actief Werk is een belangrijk middel om mee te doen in de samenleving: voor de sociale contacten, om ambities en talenten te ontplooien, je nuttig te voelen, je eigen waarde te vergroten, om erbij te horen. Vanuit RIBW Actief ontwikkelen en (mede) organiseren we leerwerktrajecten, van arbeidsmatig vrijwilligerswerk tot een reguliere baan. RIBW Actief heeft een gevarieerd aanbod van activerings- en participatieplekken ontwikkeld. Via onze kaartenbak is dit aanbod vindbaar voor iedereen die op zoek is naar passend werk. Opleiding tot professioneel ervaringsdeskundige In mei 2014 heeft de RIBW AVV, in samenwerking met Pameijer, een tweede vestiging van Howie the Harp geopend. De opleiding biedt mensen, die voorheen zelf afhankelijk waren van zorg, de mogelijkheid anderen te ondersteunen bij hun herstel. Voor meer informatie: Sociale contacten RIBW AVV heeft in elke regio een inloopruimte waar mensen terecht kunnen voor een kop koffie of een praatje. In onze eetcafés ontmoeten cliënten elkaar onder het genot van een maaltijd die door andere cliënten is bereid. Het Vrijetijdsbureau, een activiteitenbureau door en voor cliënten van RIBW AVV, organiseert regelmatig activiteiten om de sociale contacten te stimuleren, zoals een dansavond of sporttoernooi. Meedoen in de wijk: kwartiermaken Meedoen in de samenleving vraagt ook om een toegankelijke samenleving. Onze begeleiders zijn allemaal kwartiermakers: ze begeleiden en stimuleren cliënten om mee te doen in de samenleving en ze helpen om buurten en wijken toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven, in samenwerking met ervaringsdeskundigen.

9 Praktische zaken ont wik ke ling <de~(v.);~en> 0.1 geleidelijke verandering in een bepaalde, vaak gunstige richting Waar vind je RIBW Arnhem & Veluwe Vallei? RIBW Arnhem en Veluwe Vallei RIBW Arnhem & Veluwe Vallei is een van de 24 Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW) in Nederland. We zijn een zelfstandige organisatie met een eigen werkgebied. Ons werkgebied strekt zich uit over de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden, Ede, Wageningen, Renkum, Westervoort, Duiven, Doesburg, Rozendaal, Renswoude, Rhenen en Zevenaar. Centraal Bureau Velperweg BC Arnhem telefoon (026) Aanmelden films 0.4 het kundig zijn 0.5 gebeurtenis. 0.6 Als iemand ondersteuning wil aanvragen bij de RIBW AVV, doet hij dat met het aanmeldformulier. Dit formulier is te downloaden van onze website Na ontvangst volgt een intakegesprek. Met inzet van Vraagverheldering bespreken we daarin samen met de aanvrager de begeleidingswensen en -mogelijkheden. Persoonlijke en professionele groei, Kosten en aanmelding 0.2 het ontwerpen en uitvoeren op basis van onderzoek 0.3 het ontwikkelen van fotogra fische organisatie- en productontwikkeling, innovatie. RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 0.7 Met vallen en opstaan je mogelijk heden en kansen inzetten voor groei. Cor van de Water, regiohoofd 15 De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ*) vergoedt een groot deel van de huisvestings- en begeleidingskosten van de cliënt. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding is een indicatie vereist van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit geldt zowel voor Beschermd Wonen als voor ambulante begeleiding. Cliënten betalen een eigen bijdrage. Hoeveel dat is, hangt af van de hoogte van het inkomen uit werk of uitkering. * De financiering valt met ingang van 1 januari 2015 onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voor meer informatie verwijzen we u naar de gemeente waar u woont.

10 16 Rubrieksnaam Rubrieksnaam Kop Kop 17 Colofon Uitgave van RIBW Arnhem & Veluwe Vallei mei 2014 tekst en eindredactie: RIBW Arnhem & Veluwe Vallei ontwerp: Voltage visuele communicatie, Nijmegen fotografie: Stef Verstraaten, Nijmegen druk: Rikken Print, Gendt

11 Rubrieksnaam 18 Kop Adressen RIBW Arnhem & Veluwe Vallei Centraal Bureau Velperweg BC Arnhem telefoon (026) fax (026)

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Onze opdracht RIBW K/AM begeleidt mensen die kwetsbaar zijn vanwege psychiatrische

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Jaarbericht 2013 2014. Het verschil dat wij maken

Jaarbericht 2013 2014. Het verschil dat wij maken Jaarbericht 2013 2014 Het verschil dat wij maken 1 2 4 6 8 Voorwoord van het bestuur De zorg in verandering Zorgspectrum richtte zich op kortdurende behandeling, revalidatie en zorg thuis Alle gemakken

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Gezin in Balans Terug in het gezin en terug in de samenleving Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. Waar werkt Gezin

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. De Sociale Wijkteams in Nijmegen bouwen aan sociale netwerken in de wijk en ondersteunen

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019/06-03-2015 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 HOOFDSTUK 2: VISIE OP WELZIJN...7 HOOFDSTUK 3: DE BASISINFRASTRUCTUUR WELZIJN...

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet DE HERSTEL SPECIAL De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet Een speciale uitgave in het kader van herstel en gelijkwaardig burgerschap i.s.m. de SBWU Colofon Ellen de Haan GGZ Nederland,

Nadere informatie

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel www.nji.nl Het Nederlands Jeugdinstituut is het expertise centrum voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Wij werken samen met gemeenten op basis van wetenschappelijke

Nadere informatie