Welzijnsconsortium realiseert duurzame samenwerking voor 50 ton verse groenten voor voedselhulp per jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welzijnsconsortium realiseert duurzame samenwerking voor 50 ton verse groenten voor voedselhulp per jaar"

Transcriptie

1 E-zine Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen Op initiatief van het Huis van de Streek Zuid-West-Vlaanderen ontvangt u het E-zine Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte over wat er zich in de regio Zuid-West-Vlaanderen afspeelt en wat er te gebeuren staat. De nieuwsbrief verschijnt tweemaandelijks en omvat relevant streeknieuws, opgesplitst in een brede waaier aan thema s. De nieuwsbrief is ook te raadplegen via Deelnemende partners: 1. INTERGEMEENTELIJKE / REGIONALE SAMENWERKING Voorbereiding nieuw Streekpact in een stroomversnelling 2. NATUUR EN MILIEU Vierde Grensoverschrijdende TV-uitzending BiPS! Biodiversidays: soortendag - Gezinsnamiddag rond biodiversiteit in de Gavers Zuid-West-Vlaanderen energieneutraal tegen REGIONALE ECONOMIE RESOC Zuid-West-Vlaanderen wil energieprijshandicap weg! Publicatie en studiedag over het sociaal-economische verleden van de regio Budafabriek, netwerk van mensen uit verschillende disciplines 4. WERKGELEGENHEID EN ARBEIDSMARKT Werkgelegenheidsconferentie Werkzoekende 50-plussers gingen op bezoek bij Galloometal 5. ZORG EN WELZIJN Welzijnsconsortium realiseert duurzame samenwerking voor 50 ton verse groenten voor voedselhulp per jaar 6. WONEN EN HUISVESTING

2 Lokaal toewijzingsreglement, voorrang geven aan de meest kwetsbaren 7. GEZONDHEID Gezond (t)huis in Waregem 8. TOERISME EN RECREATIE Boottocht "Door het hart van de Vlasvallei" Fietsfeest Leiestreek Zomerboottochten Kunstzomer Leiestreek Avondwandelingen Erfgoedwandeling Harelbeke GidsenPlus 9. WEBSITES EN E-GOVERNMENT Traject "Participatie wordt ge(s)maakt!" MijnGemeente, dienstverlening op maat 10. CULTUUR Internationale keuring Rozentuin op 29 juni Grote en kleine kinderen stellen hun dromen tentoon Innovatief en van eigen bodem 11. GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING Wervik verwelkomt Corrid'Or Nieuwe Europese steun voor grensoverschrijdende projecten 12. ONDERWIJS EN OPLEIDING RTC-werkgroep 007 in kader imagocampagne technisch- en beroepsonderwijs 1. INTERGEMEENTELIJKE / REGIONALE SAMENWERKING Voorbereiding nieuw Streekpact in een stroomversnelling RESOC Zuid-West-Vlaanderen is volop bezig met de opmaak van het nieuwe streekpact met het oog op het vastleggen van een visie en een strategie voor de sociaal-economische ontwikkeling van Zuid-West-Vlaanderen tijdens de komende legislatuurperiode Als eerste stap voor het uittekenen van een toekomstvisie werden in april en mei 4 rondetafelgesprekken georganiseerd waarbij zo n 135 verantwoordelijken uit het werkveld hebben gedebatteerd over volgende thema s: economische ontwikkeling en tewerkstelling, uitbouw zorg, onderwijs en opleiding en leef- en omgevingskwaliteit. Door de mix van deelnemers uit diverse maatschappelijke sectoren ( bedrijfsleven, onderwijs en opleiding, kenniscentra, lokale besturen, maar ook welzijn, kunst en cultuur, natuur..) hebben deze rondetafels geresulteerd in heel wat ideëen en voorstellen voor een vernieuwende aanpak. Aanvullend op deze rondetafels hebben ook de SERR (overleg sociale partners) en de werkgroep kansengroepen een insteek bezorgd, voornamelijk vanuit tewerkstellingsoogpunt. Tevens zal nog onderzocht worden wat de mogelijke opportuniteiten zijn voor de verdere ontwikkeling van de landbouw in onze regio, alsook voor de versterking van toerisme en recreatie. Een specifiek initiatief betreft het traject armoedetoets in het streekpact dat ism het Welzijnsconsortium op touw wordt gezet. Dit traject is er op gericht om, o.m. door een dialoog met mensen in armoede, concrete acties voor armoedebestrijding uit te werken en deze te integreren in het streekpact. Bedoeling is nu om in de volgende fase, op basis van de input van de rondetafels en aanvullende initiatieven en vanuit een geïntegreerde visie, een eerste ontwerp-streekpact uit te werken tegen eind september Dit ontwerp-streekpact zal dan in het najaar het voorwerp uitmaken van een

3 breed maatschappelijk debat met sociale partners, onderwijs, maatschappelijke organisaties, politici, en uitvoerig besproken worden op het streekcongres op 19 december Meer info: 2. NATUUR EN MILIEU Vierde grensoverschrijdende Tv-uitzending BiPS! De zomer is nog maar net in het land, en met elk nieuw seizoen stelt BiPS een nieuwe aflevering voor van BiPS-tv. Daarom wordt de vierde grensoverschrijdende, tweetalige televisie-uitzending over biodiversiteit in de stadsrand uitgezonden op focus-wtv in het weekend van 22 tot 24 juni, telkens om 12u en om 17u. De rode draad van deze uitzending is Natuur- en Milieueducatie (NME). In de verschillende reportages krijgt de kijker antwoorden op volgende vragen: Wat is NME precies? Wat is het doel van NME? Op wie richt NME zich? En wat zijn de resultaten van NME? Indien u de eerste drie afleveringen heeft gemist, kan u op de uitzendingen bekijken onder de rubriek Programma s > BiPS, alsook op de website van het project BiPS (www.bipsweb.eu), onder de rubriek Mediatheek/video s. Biodiversidays 2012 Met Biodiversidays 2012 richt het project BiPS zijn biodiversiteitspijlen op de grensoverschrijdende Leie. Aan de hand van verschillende inventarisatieprojecten is het de bedoeling om de toestand van de biodiversiteit op en langs de Leie in kaart te brengen. In het kader van Biodiversidays 2012 organiseren de BiPSpartners binnenkort opnieuw twee activiteiten: 1000-Soortendag Van zaterdag 30 juni (12u) tot zondag 1 juli (12u) wordt een 1000-soortendag georganiseerd in twee gebieden van zeer hoge biologische waarde, namelijk de Bois de Flines en omstreken (gelegen in de gemeenten Péronnes-lez-Antoing en Maubray) en de oude Scheldearm in Laplaigne. Net zoals in 2010 omvat de hoofdmissie van deze marathonactie (24 uur lang) het tellen en identificeren van zoveel mogelijk levende organismen. In een vrolijke sfeer en met eerbied voor de natuur zal men niet minder dan 1000 verschillende soorten trachten te identificeren! Gezinsnamiddag rond biodiversiteit in de Gavers Op 8 juli is iedereen tussen 14 u en 17 u welkom in De Gavers. Jong en oud maken kennis met de biodiversiteit in dit provinciedomein. Je kan met het hele gezin deelnemen aan de wandelzoektocht waarbij er mooie prijzen te winnen

4 zijn! De BiPSter zorgt voor de kinderanimatie en er is een waterlabo. Om 15u kunt je een gegidste wandeling volgen over vogels of met een gids in de veedrinkpoel op zoek gaan naar kikkers en salamanders! Plaats van afspraak: Sport- en Natuurcentrum de Gavers, Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke Meer info: of Zuid-West-Vlaanderen energieneutraal tegen 2050 Zuid-West-Vlaanderen staat voor een grote uitdaging: energieneutraal worden tegen Maar hoe kan onze regio deze doelstelling bereiken? Hoe kunnen we meer hernieuwbare energie opwekken en de energie-efficiëntie verhogen? Hoe kunnen we onze energiekost verminderen en hoe vermijden we energiearmoede? En hoe kan de streek de vruchten plukken van deze energietransitie? Allemaal vragen die we de voorbije twee jaar in het kader van het Europees project NS SEP onderzochten. Op donderdag 5 juli presenteert Leiedal haar bevindingen en stellen we een regionale energiestrategie voor. Via onderstaande link kan u uw deelname registreren. Meer info: 3. REGIONALE ECONOMIE RESOC Zuid-West-Vlaanderen wil energieprijshandicap weg! RESOC ondersteunt de regionale energiestrategie van Leiedal. Een van de pijnpunten die hierbij wordt vastgesteld is de hoge energiekost voor gezinnen en bedrijven. Bovendien kampt onze regio met een energieprijshandicap, voornamelijk te wijten aan de hogere distributienettarieven in vergelijking met andere regio s. Zo betalen de gezinnen uit onze regio 6 tot 16% meer dan Antwerpse gezinnen voor hun enenergie en de bedrijven zelfs 10 tot 26% meer dan Antwerpse bedrijven. Geconfronteerd met deze vaststelling heeft RESOC tijdens de voorbije maanden via een ad hoc werkgroep een aantal voorstellen uitgewerkt die gebundeld werden in het memorandum energiekost Zuid-West-Vlaanderen. Dit memorandum, dat werd overgemaakt aan de Vlaamse en Federale regering, bevat 3 speerpunten: 1. Gelijke distributienettarieven in Vlaanderen De energieprijshandicap is nadelig voor de competiviteit van de bedrijven in onze regio en verhoogt de kans op energie-armoede bij gezinnen en burgers. De verschillen in energieprijs tussen de Vlaamse regio s zijn haast volledig te wijten aan het systeem van groenestroomcertificaten voor zonnepanelen, die doorgerekend werden in de distrubutienettarieven. De Vlaamse regering heeft de groenestroomsteun recent hervormd. Hierbij worden de netbeheerders niet meer verplicht om groenestroomcertificaten op te kopen. Die rol wordt nu toevertrouwd aan de leveranciers. Dit is positief want zo zullen de regionale verschillen niet verder oplopen. RESOC dringt er echter op aan dat de bestaande regionale ongelijkheid volledig wordt weggewerkt door de realisatie van één distributienettarief in Vlaanderen.

5 2. Geïntegreerd beleid voor meer hernieuwbare energie RESOC vraagt dat er een geïntegreerd beleid rond hernieuwbare energie tot stand komt (integratie aspecten energie, ruimtelijke ordening, milieu, sociaal, ) waarbij de lusten en de lasten beter verdeeld worden. Hiertoe is een duidelijke beleidsvisie op de inplanting van windenergie of biomassaprojecten, waarin ook een grotere rol is weggelegd voor de lokale besturen, dringend noodzakelijk. RESOC stelt tevens voor om een nieuw financieringsmodel te ontwikkelen dat lokale participatie (bvb. van omwonenden, ) aanmoedigt bij projecten met grote impact op de omgeving (bvb. windenergie). Een dergelijke aanpak zal het maatschappelijk draagvlak voor hernieuwbare energie verhogen. 3. Beleid rond energie-efficiëntie onverminderd voortzetten De energie die niet verbruikt wordt is de goedkoopste energie. Meer energiebesparing zal eveneens de energiekost van bedrijven en gezinnen verminderen. Van de Vlaamse en Federale overheid wordt dan ook verwacht dat zij burgers, bedrijven blijft stimuleren om energie te besparen en dat zij de lokale besturen verder blijven ondersteunen om hun voorbeeldrol beter te kunnen opnemen: duurzame overheidsgebouwen, duurzame mobiliteit, energiezuinige openbare verlichting, Meer Info: Publicatie en studiedag over het sociaal-economische verleden van de regio Zuid-West-Vlaanderen evolueerde de afgelopen twee eeuwen van een uitgesproken landbouwstreek tot een industrieregio. De nijverheden die er zich kwamen vestigen vertekenden het landschap: er werden bedrijven gebouwd en kanalen gegraven en de streek werd geleidelijk aan ontsloten door een dicht (spoor)wegennet. De nieuwe infrastructuur zorgde voor nog meer groei en nog meer bedrijven en ook de bevolking groeide snel aan. Wie zich wilde verdiepen in deze materie, had er tot voor kort wel een hele kluif aan om aan betrouwbaar cijfermateriaal te raken. Daarom nam de Provincie West-Vlaanderen het initiatief om een sociaal-economische streekstudie te laten uitvoeren zodat dit basismateriaal beschikbaar zou zijn voor wie meer wil weten over ons industrieel verleden. Brecht Demasure, als historicus verbonden aan het Centrum voor Agrarische Geschiedenis, maakte een stevige wetenschappelijke onderbouw van de sociaal-economische groei van de streek met als focus de periode tussen 1840 en Het volledige rapport kan je downloaden op De voornaamste conclusies uit de studie worden gebundeld in een provinciale erfgoedgids die te koop zal zijn vanaf eind juni via het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis (T: ). Foto draadtrekkerij Bekaert (KADOC) Op dinsdag 26 juni 2012 wordt er in De Brug te Zwevegem een studiedag georganiseerd rond dit thema. De voornaamste conclusies van de streekstudie worden er toegelicht door de auteur en er zijn panelgesprekken met vooraanstaande bedrijfsleiders uit de regio. De nieuwe publicatie wordt er ook voorgesteld. Meer info of inschrijven kan via Dit project is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen, in samenwerking met Erfgoedcel TERF, Erfgoedcel Kortrijk, Overleg Cultuur Regio Kortrijk, Toerisme Leiestreek, Resoc Zuid-West-Vlaanderen en Resoc Midden-West- Vlaanderen. Budafabriek, netwerk van mensen uit verschillende disciplines Op het Buda-eiland renoveert de stad Kortrijk een oude fabriek tot ontmoetings-, werk- en tentoonstellingsruimtes voor ondernemers, designers, kunstenaars, studenten en wetenschappers: de Budafabriek. Deze fabriek is ontstaan vanuit de overtuiging dat alle vormen van innovatie ontstaan uit open, vitale coalities tussen mensen uit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden.

6 De opening van de fabriek is voorzien op 15 en 16 september Naast Hogeschool West-vlaanderen, Flanders In Shape, Designregio Kortrijk, AGB Buda, Stad Kortrijk, Kunstencentrum Buda, Broelmuseum Kortrijk en het Woonen zorgcentrum Heilig Hart is ook intercommunale Leiedal partner. Meer info: 4. WERKGELEGENHEID EN ARBEIDSMARKT Werkgelegenheidsconferentie Op 8 november 2012 organiseert Sinergiek, het netwerk voor duurzaam ondernemen en sociale economie in Zuid-West-Vlaanderen, een eerste grootschalige werkgelegenheidsconferentie. De focus is de rol van lokale besturen op gebied van werkgelegenheid voor kansengroepen. De timing is niet toevallig, want we staan voor een nieuwe bestuursperiode van 6 jaar én er is nieuwe regelgeving op komst vanuit de Vlaamse overheid. Het doel van de conferentie is om lokale besturen én ondernemers uit te dagen over hun rol op gebied van werkgelegenheid voor kansengroepen. Naast de meest actuele informatie, goede praktijkvoorbeelden en prikkelende discussiegroepen, beloven we een aantal interessante sprekers voor te schotelen. De conferentie start om 13u30 en eindigt om 17u met aansluitend een netwerkreceptie. Locatie is de Budascoop te Kortrijk. Meer informatie over het programma vindt u binnenkort op onze website, Noteer dit niet te missen event alvast in uw agenda. Werkzoekende 50-plussers gingen op bezoek bij Galloometal In het kader van 50+ werkt werd er op 24 april ll. een bedrijfsbezoek georganiseerd bij het bedrijf Galloometal te Menen. Het project 50+ werkt wil werkzoekende 50-plussers een beeld geven van de manier waarop een bedrijf vandaag de dag georganiseerd is en aangeven welke aandachtspunten men heeft binnen het personeelsbeleid ten aanzien van 50-plussers. Mogelijk kunnen de deelnemers bij deze bezoeken op termijn een vacature invullen. Galloometal is gespecialiseerd in het terugwinnen van metaalafval en is tevens groothandelaar in ijzer- en staalschroot. Het bedrijf startte als een eenmanszaak en is nu één van de wereldleiders in zijn vakgebied. Na de situering van de bedrijfsactiviteiten en het personeelsbeleid werd de werkplek bezocht. Het is ongelooflijk hoeveel materialen er gerecupereerd worden van oude metalen, toestellen en auto s. Slechts een heel klein gedeelte gaat naar de verbrandingsoven. Na de rondgang gaf Danny Buysse, gewestelijk directeur Rijksdienst voor Pensioenen, uitleg over de recente evolutie bij de pensioenregeling. Het bezoek werd afgesloten met een netwerkmoment i.s.m. de sociale partners en de VDAB. Meer info: 5. ZORG EN WELZIJN Welzijnsconsortium realiseert duurzame samenwerking voor 50 ton verse groenten voor voedselhulp per jaar Het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen en RESOC Zuid-West-Vlaanderen slaan de handen in elkaar voor armoedebestrijding en kwaliteitsvolle voedselhulp. Eén actie wil verse groenten toevoegen aan de voedselpakketten en zo de kwaliteit ervan significant verhogen. Precies een jaar geleden startte in de regio Zuid-West-Vlaanderen een proefproject op waardoor wekelijks minstens kilogram kraakverse groenten werden opgehaald op de REO Veiling. Die verdeelde de Voedselbank West-Vlaanderen in Kuurne onder een tiental voedselhulpinitiatieven in de streek.

7 In 6 maanden tijd ging meer dan kilogram verse groenten naar mensen in armoede. Nu wordt dit proefproject omgezet in een duurzame samenwerkingsovereenkomst tussen de REO Veiling en de Voedselbank West- Vlaanderen. Ook wordt de verdeling uitgebreid naar gans de Provincie West- Vlaanderen. Wie meer wil weten over onze andere activiteiten in het kader van kwaliteitsvolle voedselhulp in de regio, klik hier. 6. WONEN EN HUISVESTING Lokaal toewijzingsreglement, voorrang geven aan de meest kwetsbaren Een gemeente zet prioritair in op het bouwen van sociale huurwoningen. Gezien de schaarste, is het toewijzen van deze woningen aan de meest kwetsbaren van groot belang. Het Lokaal Toewijzingsreglement maakt dit mogelijk. Steden en gemeenten krijgen dankzij dit reglement een instrument in handen om de toewijzingen van sociale woningen te verfijnen op maat van de plaatselijke woonnoden. Aan de hand van een pilootproject in de stad Waregem, onderzochten het Welzijnsconsortium en Leiedal welke mogelijkheden dit instrument voor de streek kan bieden. In maart 2012 keurde Vlaams minister F. Van den Bossche het reglement van Waregem goed, een primeur voor de regio. Intussen werd een tweede traject doorlopen met de stad Kortrijk. Een publicatie bundelt alle aanbevelingen over het lokaal toewijzingsreglement in de regio. Meer info: publicatie opvragen bij 7. GEZONDHEID Gezond (t)huis in Waregem In primeur voor Zuid-West-Vlaanderen opent op 19 september 2012 de demonstratiewoning gezond (t)huis in de Geraniumlaan 5 te Waregem de deuren. Achter de eenvoudige gevel, schuilt een boeiende demonstratiewoning met herkenbare situaties en vooral veel praktische informatie. Doorheen het huis vind je tips om de luchtkwaliteit in je woning te verbeteren, ontdek je gevaren van slecht werkende verwarmingstoestellen, leer je hoe je je energiefactuur kan verlagen, Senioren kunnen met eigen ogen zien hoe ze met beperkte ingrepen het risico op valpartijen in hun woning kunnen verminderen, jonge ouders zien de potentiële gevaren in de kinderkamer en (ver)bouwers leren het nut van goede isolatie en ventilatie kennen. Het gezond huis opent gratis de deuren van 19 september tot 23 november. Tijdens deze periode kan je met groepen van minimum 10 en maximum 15 personen de woning bezoeken. Maak snel een afspraak en wij zorgen voor een

8 rondleiding met alle info. Naast de rondleiding voor groepen zijn ook drie opendeurmomenten voorzien: woensdag 17 september van 17u tot 21u, Zaterdag 20 oktober van 14u tot 17u en zaterdag 10 november van 14u tot 17u. Op deze momenten kan je het huis vrij bezoeken. Het project gezond (t)huis is een initiatief van stad Waregem met medewerking van Logo Leieland, Helpt Elkander, de kringloopwinkel, de Christelijke Mutualiteit en Bond Moyson. Meer informatie / vastleggen van een rondleiding: sociale dienst van stad Waregem via of T TOERISME EN RECREATIE Boottocht 'Door het hart van de vlasvallei' Op donderdag 19 juli en woensdag 1 augustus organiseert Toerisme Leiestreek een boottocht "Door het hart van de Vlasvallei". Deze tocht start aan de Noordbrug bij het toekomstige nieuwe Vlasmuseum en eindigt aan de jachthaven van Sint-Baafs-Vijve. Marcel Himpe brengt tijdens de tocht anekdotes en liedjes uit de bloeiperiode van de Vlasnijverheid. Hij wordt per accordeon begeleidt door Hugo De Backer. Boeken kan via de diensten voor toerisme in de Leiestreek en via Praktische info: Data: Halve dagtochten (14u - Terug: 18u) op donderdag 19 juli en woensdag 1 augustus Opstapplaats: Kortrijk - Noordbrug (kant Noordstraat) Terugreis per autocar Kostprijs: 21/ 20 (groepen vanaf 10 pers) volwassenen / 15/14 (groepen vanaf 10 pers) voor kinderen Fietsfeest Leiestreek Het 9e Fietsfeest Leiestreek gaat door op zondag 24 juni. Vertrekken kan vanuit 4 startplaatsen: Dadizele, Deinze, Ingelmunster en Spiere-Helkijn. Deelname aan het Fietsfeest is opnieuw gratis. Bovendien zijn er enkele primeurs. Vanuit Spiere-Helkijn wordt in avant-première het geplande fietsnetwerk op Waals grondgebied in la Wallonie Picarde aangedaan. Voor het eerst kunnen de fietsers het BK wielrennen op groot scherm bekijken en een e-bike huren. Lees meer Zomerboottochten De zomerboottochten in de Leiestreek zijn van start gegaan. Tot midden september verken je de regio van op het water. Traditioneel zijn er combinaties van een ontspannende boottocht met lekkers onderweg of een bezoek aan een boeiende locatie. Bovendien verkopen de infokantoren in Bossuit, Dadizele, Deinze, Gent, Harelbeke, Ingelmunster, Izegem, Kortrijk, Menen, Roeselare, Waregem, Wervik, Wielsbeke en Wevelgem cheques om als cadeau weg te schenken. Boeken kan via Kunstzomer Leiestreek Van zondag 1 juli t.e.m. zondag 2 september is het terug tijd voor de Kunstzomer Leiestreek. Op 16 locaties in Drongen/Baarle, Deinze, Kortrijk, Wakken, Wervik is er gratis kunst te zien van maar liefst 43 verschillende artiesten. Per stad of gemeente wordt een wandel- of fietsparcours uitgestippeld

9 dat de locaties met elkaar verbindt. Meer info: Avondwandelingen In juli en augustus organiseert Toerisme Leiestreek elke vrijdagavond een culinaire avondwandeling in de Leiestreek. We combineren telkens een bezoek aan een bepaalde bezienswaardigheid met proevertjes onderweg. In Zuid-West- Vlaanderen komen Menen (20 juli), Wervik (27 juli), Harelbeke (17 augustus) en Bossuit (24 augustus) aan de beurt. Meer info: Erfgoedwandeling Harelbeke In het centrum van Harelbeke is een nieuwe erfgoedwandeling geopend. Tien borden bij monumenten geven samen met een oude foto meer uitleg over het gebouw en de omgeving. Een wandelkaart geeft meer uitleg en verbindt de borden in een wandellus van 3 km. Lees meer GidsenPlus Onlangs ging de nieuwe gidsenvereniging "GidsenPlus" van start. Het team bestaat uit een aantal enthousiaste gidsen en streekvertellers uit de Leiestreek die al enige tijd actief zijn in het gidsen en begeleiden van groepen door de regio. Zowel individuele bezoekers als groepen kunnen gidsen boeken. Meer info: 9. WEBSITES EN E-GOVERNMENT Traject 'Participatie wordt ge(s)maakt!' De website is een realisatie die kadert binnen het ervaringstraject Participatie wordt ge(s)maakt! van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen. Samenlevingsopbouw interviewde bestuurders en ambtenaren uit 13 West- Vlaamse gemeenten over interactief bestuur en bewonersparticipatie. Hoe kijken mandatarissen en ambtenaren naar de inzet van bewoners en bewonersgroepen? Welke rollen kunnen mandatarissen en ambtenaren opnemen in participatieprocessen? Wat is hiervoor nodig? We hoorden kleurrijke verhalen met voetnoten en vraagtekens, met krasse én strijdvaardige uitspraken over beleidsvisie en organisatiecultuur. Trefmomenten, verdiepingstafels en uitwisseling tussen lokale bestuurders,

10 praktijkwerkers en bewonersgroepen zorgen ervoor dat participatie geen hol woord blijft. Ervaringen werden gedeeld én reeds gepubliceerd in onze duopublicatie Beslist anders beslissen en Beslist meebeslissen. Naast de geschreven brochures willen we deze kennis en informatie nu ook digitaal ter beschikking voor iedereen die op zoek is naar inspiratie om op lokaal niveau werk te maken van kwalitatieve participatieprocessen! Meer info: T T MijnGemeente, dienstverlening op maat Inwoners van de regio vinden nu nog sneller de informatie die ze zoeken via MijnGemeente is een concept om gericht lokale diensten aan burgers aan te bieden aan de hand van contactenbeheer, gebruikersanalyse en een gepersonaliseerd webportaal. Dit biedt veel voordelen: een selectie van nieuwsberichten volgens eigen voorkeur uit jouw buurt of interesseveld; een overzichtskaart met wegenwerken, glasbollen, op basis van een zelf gekozen adres; persoonlijke gegevens worden automatisch ingevuld in formulieren op de gemeentelijke website; Meer info: 10. CULTUUR Internationale keuring Rozentuin op 29 juni In het kasteelpark rond kasteel t Hooghe werd in 1959 een deel van het historische park omgetoverd tot een zogenaamd rosarium, ofwel een rozentuin. Deze rozentuin omvat drie delen: een demonstratietuin, een een historische tuin en proeftuin. In de demonstratietuin vind je een didactische verzameling van een 200-tal waardevolle rozen die vrij in de handel verkrijgbaar zijn. In elk perk vind je de naam van de roos en de kweker. In de historische tuin krijg je een beeld van de evolutie van de roos door de eeuwen heen. De roos is immers al eeuwenlang een toonbeeld van schoonheid en een bron van inspiratie voor kunstenaars. De rozentuin wordt sinds enkele jaren met de meeste toewijding en kennis onderhouden door Gerdi Vandevelde. In de proeftuin wordt de sier- en cultuurwaarde van nieuwe soorten vergeleken en beoordeeld. Dit jaar nemen 75 rozen deel aan de competitie. Een professionele jury beoordeelt de rozen op drie kenmerken: gewas, bloem en ziekteweerbaarheid. Binnen elk van deze kenmerken worden verschillende zaken gequoteerd: bloemkwaliteit, bloemknop, bloeirijkheid, vroegheid van de bloei, doorbloei, weerbestendigheid, bladkleur, geur, enzovoort. Op vrijdag 29 juni komt de internationale jury de rozen uit de proeftuin beoordelen. Iedereen wordt echter van harte uitgenodigd om uit de 75 rozen zijn of haar favoriet te kiezen. De rozen die meedoen aan de competitie vind je in de perken naast de fonteintjes. Ieder perkje is genummerd. Noteer de nummers van de best geurende roos en de mooiste roos en steek die in de brievenbus van het streekhuis (Doorniksesteenweg 218). De resultaten worden overhandigd aan de jury. De rozentuin is vrij toehankelijk en in volle bloei tussen half juni en eind augustus. Een gegidst bezoek is mogelijk en dient aangevraagd te worden via Toerisme Kortrijk: T Waar? Kasteelpark t Hooghe, Doorniksesteenweg 218, 8500 Kortrijk Meer info?

11 Grote en kleine kinderen stellen hun dromen tentoon Van 22 juni t.e.m. 1 juli organiseert MyMachine de tentoonstelling 'MyMachine - Small dreams, big ideas'. Deze tentoonstelling is het sluitstuk van de vierde MyMachine-cyclus waaraan een 500-tal leerlingen en studenten uit 18 verschillende scholen uit heel Vlaanderen deelnamen. MyMachine is een initiatief voor kleine en grote kinderen die over de verschillende onderwijsniveaus (lager, hoger en secundair) heen 'droommachines' bedenken, ontwerpen en realiseren. Op die manier krijgen kinderen al op jonge leeftijd goesting om te ondernemen. MyMachine is een uniek partnerschap tussen Howest, Streekfonds West- Vlaanderen en Leiedal. Meer info: Innovatief en van eigen bodem et boek Designx50 bundelt tweejaarlijks een slimme selectie van innovatieve producten uit de regio Kortrijk. Designregio Kortrijk is op zoek naar nieuwe producten of diensten voor hun vierde editie. Deze producten illustreren perfect wat deze streek economisch betekent en waar ze naar streeft. Bedrijven die hun innovatief product in de kijker willen zetten, kunnen zich via de website kandidaat stellen tegen uiterlijk 16 juli. Designregio Kortrijk is een samenwerkingsverband met Stad Kortrijk, Howest, Voka West-Vlaanderen, Interieur Foundation en Leiedal. Samen positioneren wij de regio Kortrijk als een streek die design als hefboom voor haar ontwikkeling hanteert. Meer info: 11. GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING Wervik verwelkomt Corrid'Or Op dinsdag 19 juni gaven de Provincie West-Vlaanderen en Lille Métropole het startschot van het Interreg IVA-project Corrid'Or. Met dit project willen de partners een grensoverschrijdend landschapspark uitbouwen in de Leievallei tussen Kortrijk en Erquinghem-Lys. Corrid Or moet van de Leievallei een waardevolle omgeving maken waar landschappelijke kwaliteit, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand gaan. Vertrekkend vanuit de bestaande initiatieven aan beide kanten van de grens gaan de projectpartners na hoe dit landschapspark kan worden uitgebouwd. Hoe kunnen bewoners, eigenaars, landbouwers en het middenveld hieraan meewerken en welke instrumenten worden hiervoor ingezet? Men verwacht in 2013 al concrete realisaties op het terrein te kunnen voorstellen. Dankzij deze samenwerking kunnen de ideeën van Groene Sporen nu ook grensoverschrijdend doorwerken. Het startmoment vond plaats in Wervik en lokte ruim 100 lokale en bovenlokale politici, experts, ambtenaren en afgevaardigden uit het middenveld. Ze kregen er een uitgebreide toelichting over de verschillende uitdagingen voor de Leievallei en zagen op de Balokken hoe er in harmonie wordt ingezet op natuurontwikkeling, biodiversiteit en recreatie. Meer info: Nieuwe Europese steun voor grensoverschrijdende projecten Het Europese INTERREG IV A programma France-Wallonie-Vlaanderen ondersteunt grensoverschrijdende projecten met als doel een harmonieuze sociaaleconomische ontwikkeling van de grensgebieden in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. Op 23 mei 2012 werden vijftien nieuwe projecten met West-Vlaamse

12 projectpartners goedgekeurd. Volgende projecten zullen een sterke impact hebben op de ontwikkeling van Zuid-West-Vlaanderen: - Het project 300 jaar grens zal bijzondere aandacht hebben voor de herdenking van de Vrede van Utrecht (1713). Via diverse culturele en toeristische manifestaties zal deze herdenking aangegrepen worden om de betekenis van de grens tegen het licht te houden. - Dostrade stelt de Schelde in de schijnwerpers. Via een uitgebreide studie en visievorming wordt nagegaan hoe zowel economische als natuurlijk-recreatieve ontwikkeling kan gerealiseerd worden. Ook via concrete realisaties op het terrein, onder andere in Spiere, wordt werk gemaakt van een boeiende Scheldevallei. - Het project I3VT-2GBF zal via de constructie van een fietsersbrug over de Schelde in Avelgem bijdragen aan de uitbouw van een groen-blauw fietsnetwerk. - Alliatra wil startende ondernemingen met internationaal potentieel ondersteunen bij de realisatie van hun grensoverschrijdende ambities. - De West-Vlaamse sportbeoefenaar zal niet enkel uitgedaagd worden zijn fysieke grens op te zoeken maar ook om de landsgrens te overschrijden via Transsport. Het project zal werken aan de bekendmaking van de sportvoorzieningen over de grens en aan netwerkvorming tussen sportclubs aan weerszijden van de grens. - In het project Leiestreek van bron tot monding (verlenging) gaat het over het ontwikkelen en promoten van grensoverschrijdende marktgerichte toeristischrecreatieve producten en diensten, over het verdiepen en versterken van de contacten tussen de toeristische actoren in de Leiestreek en over het nemen van initiatieven op het vlak van professionaliseren van de toeristisch-recreatieve sector. - In het project Transedanse wordt het jonge publiek bewust gemaakt van de grensoverschrijdende artistieke realiteit binnen de danswereld via artistieke presentaties en participatieve en kunsteducatieve projecten. - Via CTE-GO-KMO Eurometropole worden KMO s in een bepaalde zone grensoverschrijdend een begeleiding op maat aangeboden zodat de betrokken zone zich kan versterken op verschillende vlakken en kan uitbreiden over de grens. - Met NE(X)TWORKS hebben de partners van NEXT de bedoeling de resultaten van het festival NEXT te laten uitdeinen naar nieuwe plekken en steden in de grensoverschrijdende regio en een netwerk te creëren voor het culturele, grensoverschrijdende aanbod. Het festival organiseert residenties, coproducties en presentaties van voorstellingen. - Het project Recosantran wil de samenwerking inzake gezondheid bestendigen en een ruimere medisch-sociale samenwerking tot stand te brengen Grensoverschrijdende samenwerking kan leiden naar een oplossing voor problematieken inzake vergrijzing en het tekort aan zorgverleners. Meer info: 12. ONDERWIJS EN OPLEIDING RTC-werkgroep 007 in kader imagocampagne technisch- en beroepsonderwijs Om het imago van het TSO en BSO te verbeteren en de instroom van technisch geschoolde jongeren te verhogen werd er binnen het RTC (Regionaal Technologisch Centrum) een werkgroep 007 opgericht. Aangezien RESOC de ambitie heeft om een aantrekkelijk technisch- en beroepsonderwijs te helpen ontwikkelen in de regio werd RESOC lid van deze werkgroep. RESOC zorgt bij deze acties voor het verhogen van de instroom van leerlingen in het TSO & BSO door vooral de nadruk te leggen op infosessies voor ouders. Zij zijn het die uiteindelijk kiezen waar hun kind verder school zal lopen. Ze moeten gesensibiliseerd worden met een positief verhaal over het technisch en technologisch onderwijs. Binnen de werkgroep 007 lagen er verschillende pistes open omtrent de te hanteren methodiek maar uiteindelijk opteerde de

13 werkgroep voor de insteek vanuit onze regio. De optie om te werken rond infosessies voor de ouders zal nu voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur van het RTC. Indien de actie weerhouden wordt zal men via een aantal communicatiebureaus nagaan welke methode dient gehanteerd te worden om de ouders efficiënt te bereiken en te informeren. De infosessies zullen gespreid worden over heel de provincie en wellicht begin 2013 van start gaan. Meer info: CONTACT Provinciale Gebiedsgerichte werking Doorniksesteenweg Kortrijk T F E W Intercommunale Leiedal Pres. Kennedypark Kortrijk T F E W RESOC/SERR Zuid-West- Vlaanderen Doorniksesteenweg Kortrijk T F E W en Wil je je niet langer abonneren op dit e-zine, schrijf je hier uit. Klik hier als je oudere nieuwsbrieven wil inkijken van onze nieuwsbrief. Wil je meer informatie over de e-zines van de Provincie West-Vlaanderen, surf dan naar

Programmasporen 2014-2018

Programmasporen 2014-2018 Programmasporen 2014-2018 Statutaire doelstelling: ARTIKEL 3, De vereniging heeft tot doel overleg en samenwerking tussen de O.C.M.W. s, de gemeentebesturen, de private en publieke actoren in de regio

Nadere informatie

Nieuwsbrief Welzijnsconsortium Juni 2012

Nieuwsbrief Welzijnsconsortium Juni 2012 pagina 1 van 5 Nieuwsbrief Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen Juni 2012 INHOUD 1. Sterke partnerschappen op 3 programmasporen in de regio 2. Welzijnsconsortium realiseert duurzame samenwerking voor

Nadere informatie

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN Deelnemende gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wervik

Nadere informatie

Werken aan woonkwaliteit vanuit energieperspectief Studiedag Boeverbos Beter wonen voor iedereen Inge Vervaecke, Stafmedewerker Welzijnsconsortium vzw Zuid-West-Vlaanderen Valerie Vanhoutte, Energiesnoeiers

Nadere informatie

Werken aan totaalvisie Kuurne aan de Leie

Werken aan totaalvisie Kuurne aan de Leie Webversie MAART 2 0 1 4 Werken aan totaalvisie Kuurne aan de Leie De gemeente Kuurne werkt aan een totaalvisie om Kuurne opnieuw aan de Leie te brengen. De gemeente is van oudsher verbonden met het water,

Nadere informatie

E-zine Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen

E-zine Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen E-zine Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen Op initiatief van het Huis van de Streek Zuid-West-Vlaanderen ontvangt u het E-zine Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de

Nadere informatie

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk Uitnodiging Werelddag van de stedenbouw Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk [ De Werelddag van de Stedenbouw is een grootschalige studiedag, georganiseerd

Nadere informatie

Foto van de lokale arbeidsmarkt

Foto van de lokale arbeidsmarkt Regioscan West-Vlaanderen Werkt 1, Foto van de lokale arbeidsmarkt Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES Er zijn tussen de West-Vlaamse regio s en gemeenten grote verschillen vast te stellen op het

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst.

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst. Een innovatie- en sensibiliseringsproject rond zorg, wellness, comfort en gezondheid vandaag en morgen Living Tomorrow Zorgwoning vd Toekomst 2013-2016 Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst,

Nadere informatie

Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte. Infovergadering 19/02/2013

Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte. Infovergadering 19/02/2013 Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte Infovergadering 19/02/2013 5 werkvormen, 9 werkgebieden 5 werkvormen: 1. Dienstverlening aan de aangesloten gemeenten 2. Intergemeentelijke samenwerking 3. Regionale

Nadere informatie

Lokaal klimaatbeleid. Algemeen. Ook als lokaal bestuur?

Lokaal klimaatbeleid. Algemeen. Ook als lokaal bestuur? Algemeen Lokaal klimaatbeleid Regiovergadering 12 en 14 maart 2013 Mitigatie = maatregelen nemen om klimaatverandering te beperken bv. energieverbruik minderen, meer hernieuwbare energie opwekken, minder

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

De Oude Kaasmakerij. Algemeen

De Oude Kaasmakerij. Algemeen Lesbrief De Oude Kaasmakerij Algemeen Deze lesbrief is opgemaakt voor het lager onderwijs. Voor leerlingen uit eerste, tweede en derde graad van het basisonderwijs werd een specifieke rondleiding uitgewerkt

Nadere informatie

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering 1. vooraf In 2014 organiseert de VRP de Vlaamse Ruimtelijke

Nadere informatie

Dossier windenergie: in verweer en wind

Dossier windenergie: in verweer en wind Dossier windenergie: in verweer en wind Dat je niet altijd wind nodig hebt om stof te doen opwaaien, bewees Jan Bens van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) door te beweren dat windenergie

Nadere informatie

Van bouwsector naar woonsector

Van bouwsector naar woonsector Van bouwsector naar woonsector donderdag - 24 04 2014-12:23 Van bouwsector naar woonsector De bouw ondergaat vandaag een grote transformatie: naar een sector die inspeelt op de behoefte aan betaalbare

Nadere informatie

Handleiding Lokale Statistieken Pagina 1

Handleiding Lokale Statistieken Pagina 1 Beste bezoeker, De site Lokale Statistieken biedt u de mogelijkheid om cijfers op te zoeken op het niveau van gemeentes, steden, provincies en het Vlaamse Gewest. Deze handleiding leidt u, stap voor stap,

Nadere informatie

Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020

Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Europa 2020 SLIMME GROEI DUURZAME GROEI INCLUSIEVE GROEI De uitdagingen Groei en banen scheppen Klimaatverandering en Energieafhankelijkheid

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Ambitie 1: Een wervende regio

Ambitie 1: Een wervende regio Ambitie 1: Een wervende regio Doelstelling 1: Transformeren naar een kennisgedreven economie Het idee om het streekimago op te hangen aan valley of creation valt in goede aarde. Er spelen zich veel goede

Nadere informatie

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook NIEUWSBRIEF N 4 : NAJAAR 2013 Het hockeyseizoen is weer van start gegaan. Nieuwe spelers (jong en wat ouder) schreven zich in, trainers laten weer het beste van zichzelf zien en de competitie is weer volop

Nadere informatie

Wim Vanseveren administrateur-generaal

Wim Vanseveren administrateur-generaal 23 juni 2006 Kwaliteitskader voor de opleiding en erkenning van gidsen en reisleiders Katrien Van Ginderachter 29 januari 2010 Wim Vanseveren administrateur-generaal Kwaliteitskader voor de opleiding en

Nadere informatie

GIS en economisch beleid

GIS en economisch beleid GIS en economisch beleid Staten-generaal Vlaanderen Geoland 2 december 2010 Filip Meuris Intercommunale Leiedal Intercommunale Leiedal 07.12.1960 Streekontwikkeling? Van ontwikkeling van bedrijventerreinen

Nadere informatie

Suskewiet. Over de verhalen en de tradities. van de vinkensport

Suskewiet. Over de verhalen en de tradities. van de vinkensport Suskewiet Over de verhalen en de tradities van de vinkensport Suskewiet. Over de verhalen en de tradities van de vinkensport De stad Harelbeke zet, in navolging van de projectvereniging CO7 (zuidelijke

Nadere informatie

Overijssel kleurt groen in 2020

Overijssel kleurt groen in 2020 Overijssel kleurt groen in 2020 Natuur en Milieu Overijssel Circulaire economie Vitale leefomgeving Kracht van de samenleving Waarom een groen Overijssel? Winst voor iedereen: Vitale leefomgeving voor

Nadere informatie

Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie

Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie Welke vragen liggen aan de basis? Er beweegt nu zeer veel rond energie. Waar staan we nu en hoe gaat het verder evolueren?

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

De cel als barometer voor armoede in Gent

De cel als barometer voor armoede in Gent Spirit wil oprichting stedelijke cel armoedebestrijding. De cel als barometer voor armoede in Gent Spirit wil binnen de stedelijke structuren een cel armoedebestrijding oprichten om een gecoördineerde

Nadere informatie

ONDERNEMEN. HET ZIT IN ONS.

ONDERNEMEN. HET ZIT IN ONS. ONDERNEMEN. HET ZIT IN ONS. Ondernemen zit in ons. Van kindsbeen af. Geen wonder: we groeiden op in West-Vlaanderen, een provincie die steeds vooruit wil. Die innoveert en investeert in kennis. En die

Nadere informatie

Staten Generaal OSLO 31/05/2013 ir. Martin Lagauw ORIS nv

Staten Generaal OSLO 31/05/2013 ir. Martin Lagauw ORIS nv Staten Generaal OSLO 31/05/2013 ir. Martin Lagauw ORIS nv Initiatiefnemers werd in 2004 opgericht vanuit de Beroepsfederatie CIB- Vlaanderen met als primaire doelstelling de vastgoedsector te begeleiden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

Open Standaarden voor Lokale Overheden

Open Standaarden voor Lokale Overheden Open Standaarden voor Lokale Overheden OSLO 3.0 ENGAGEMENTSVERKLARING Ondergetekenden, De Vlaamse ICT Organisatie vzw (hierna genoemd V-ICT-OR vzw), gevestigd te 9160 Lokeren, Mosten 13 Industriezone E17-3,

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap

Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap I. Inventaris, context en achtergrond Vrij op vakantie kunnen gaan en sport en recreatie bedrijven is een zeer belangrijke factor voor

Nadere informatie

Sociaal aan de slag met voedseloverschotten

Sociaal aan de slag met voedseloverschotten Sociaal aan de slag met voedseloverschotten Hefboom voor sociale innovatie en activering rond voedselhulp Colloquium FEAD Toekomst voedselhulp in België 27 april 2015 Etienne Rubens Projectmedewerker Voedselverlies

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

Steunpunt duurzaam wonen en bouwen

Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Provincie West-Vlaanderen Minaraad 16 juni 2014 Wat is het steunpunt duurzaam wonen en bouwen? Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform)

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen

Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen vzw Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen in samenwerking met Steunpunt Sociale Planning, Provincie West-Vlaanderen Fiche Harelbeke Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

Indicatorenfiche: prioriteit 2

Indicatorenfiche: prioriteit 2 INTERVENTIELOGICA INTERREG 5 In de verordeningen voor de periode 2014-2020 legt de Europese Commissie de nadruk op de interventielogica van de s en op het belang van de selectie van de resultaat- en realisatiegebonden

Nadere informatie

STREEKPACT 2013-2019. Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014

STREEKPACT 2013-2019. Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014 STREEKPACT 2013-2019 Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014 VOORSTELLING - Sociaaleconomisch streekoverleg - Tripartiet samengesteld: streekpolitici (lok., prov.) werkgevers - werknemers + deskundigen,

Nadere informatie

Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie

Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie I Voorwerp van het project 1.1 Beschrijving van het project De zorgsector wordt geconfronteerd met enkele ingrijpende veranderingen zoals de toenemende

Nadere informatie

uitnodiging deelname expo Fantastic ideas Week van het Ontwerpen 2012 22 juni 1 juli 2012

uitnodiging deelname expo Fantastic ideas Week van het Ontwerpen 2012 22 juni 1 juli 2012 uitnodiging deelname expo Fantastic ideas Week van het Ontwerpen 2012 22 juni 1 juli 2012 Week van het Ontwerpen 2012 Expo Fantastic/ideas Van 22 juni tot en met 1 juli 2012 heeft de Week van het Ontwerpen

Nadere informatie

Regio-overleg milieu. HERNIEUWBARE ENERGIE EN KLIMAAT Inleiding. Ingelmunster 14 maart 2013. Dominiek Vandewiele

Regio-overleg milieu. HERNIEUWBARE ENERGIE EN KLIMAAT Inleiding. Ingelmunster 14 maart 2013. Dominiek Vandewiele Regio-overleg milieu HERNIEUWBARE ENERGIE EN KLIMAAT Inleiding Ingelmunster 14 maart 2013 Dominiek Vandewiele agenda 8:30 onthaal en inleiding 8:45 Inleiding: Europese, Vlaamse en lokale beleidsprioriteiten

Nadere informatie

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Antwerpen 26 maart 2015

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Antwerpen 26 maart 2015 DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN Roadshow Antwerpen 26 maart 2015 PROGRAMMA 9.30 11.00 Resultaten meetingonderzoek & vooruitblik activiteiten Toerisme Vlaanderen 11.00-11.30 Koffiepauze 11.30 13.00 Workshop

Nadere informatie

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Limburg 2 april 2015

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Limburg 2 april 2015 DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN Roadshow Limburg 2 april 2015 PROGRAMMA 9.30 11.00 Resultaten meetingonderzoek & vooruitblik activiteiten Toerisme Vlaanderen 11.00-11.30 Koffiepauze 11.30 13.00 Workshop

Nadere informatie

2. Vorming 'Broodje gezond' wordt gesmaakt door mensen in armoede en vrijwilligers

2. Vorming 'Broodje gezond' wordt gesmaakt door mensen in armoede en vrijwilligers 1. 'Ieders stem telt' ook in het nieuwe streekpact 2. Vorming 'Broodje gezond' wordt gesmaakt door mensen in armoede en vrijwilligers 3. Goedkope of renteloze energieleningen via het Fonds ter Reductie

Nadere informatie

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen NOTA Datum: 2 april 2015 Van: Dienst Economie en Internationale Samenwerking Team Sociale Economie Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

Europese Structuurfondsen Betty De Wachter

Europese Structuurfondsen Betty De Wachter Europese Structuurfondsen Betty De Wachter Politieke Academie 2013 Europese cohesiebeleid Doel: economische, sociale en territoriale samenhang of cohesie in de Europese Unie Principes: ontwikkeling herverdeling

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

WELKOM INFO VERGADERING U23 SENIORS MASTERS 2016

WELKOM INFO VERGADERING U23 SENIORS MASTERS 2016 WELKOM INFO VERGADERING U23 SENIORS MASTERS 2016 Programma 1. Nieuwe toekomstplannen 3Together project Stand van zaken Impact 2. From zero to hero 2016 3. Competitie 2016 4. Stages & workshops 5. T³ Series

Nadere informatie

Toelichting bij het onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen

Toelichting bij het onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen Toelichting bij het onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen Netwerkborrel RTC Dinsdag 27 januari 2015 Gedeputeerde voor Onderwijs Carl Vereecke Invalshoeken 1. Het onderwijsbeleid van de Provincie

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro De kracht van (internationaal) samenwerken Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro Voorstelling Westtoer - Westtoer = autonoom provinciebedrijf voor Toerisme en Recreatie

Nadere informatie

Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen

Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen Goede avond dames en heren, Meneer Vancauwenberghe (VLM), Schepen Balthazar, Gedeputeerde

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

STEDENBAND EENHANA-HARELBEKE Verslag werkbezoek. 26 mei - 2 juni 2013 Harelbeke, België

STEDENBAND EENHANA-HARELBEKE Verslag werkbezoek. 26 mei - 2 juni 2013 Harelbeke, België STEDENBAND EENHANA-HARELBEKE Verslag werkbezoek 26 mei - 2 juni 2013 Harelbeke, België De delegatie & doel van het werkbezoek Delegatie De delegatie voor dit werkbezoek bestond uit 3 ambtenaren van het

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen. Overzicht

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen. Overzicht Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn Provincie West-Vlaanderen Overzicht Provinciale woonzorgvisie Woonzorgdoelstellingen Provinciale rol: 3 sporen Overzicht lopende projecten 1 1. Provinciale

Nadere informatie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie Culture market 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie INHOUD 19.02.2014 presentatie inhoud deelneming organisatie BRUSSELS CREATIVE FORUM : een project voor Brussel presentatie CULTUREEL BORRELEN IN BRUSSEL

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

projectmedewerk(st)er visuele communicatie en multimedia (webmaster)

projectmedewerk(st)er visuele communicatie en multimedia (webmaster) De Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai werft aan: projectmedewerk(st)er visuele communicatie en multimedia (webmaster) I. DE EUROMETROPOOL LILLE-KORTRIJK-TOURNAI

Nadere informatie

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Plaats: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Datum: 21 maart 2013 Om de twee maanden organiseert het Fonds Vrijetijdsparticipatie een themanamiddag

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

NIEUWS UIT DE NOORD ZUIDADVIESRAAD

NIEUWS UIT DE NOORD ZUIDADVIESRAAD NIEUWS UIT DE NOORD ZUIDADVIESRAAD Intro Met deze nieuwsbrief willen we de leden van de Noord - Zuidadviesraad en geïnteresseerden informeren over de werking van de Noord Zuidadviesraad van Zwevegem en

Nadere informatie

Kruishoutem energieneutraal. i.s.m. provincie Oost-Vlaanderen Energielandschap December 2015

Kruishoutem energieneutraal. i.s.m. provincie Oost-Vlaanderen Energielandschap December 2015 Kruishoutem energieneutraal i.s.m. provincie Oost-Vlaanderen Energielandschap December 2015 Oost-Vlaanderen Energielandschap!Oost-Vlaanderen ombouwen tot een volwaardig energielandschap Hernieuwbare Energiescan

Nadere informatie

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren en behouden van een veiligheidscultuur in de gemeente Ledegem. De grootste vraag waarop het actieplan verkeersveiligheid

Nadere informatie

WIN ALS EERSTE THE BLUE HOUSE

WIN ALS EERSTE THE BLUE HOUSE WIN ALS EERSTE THE BLUE HOUSE PRIJS VOOR DUURZAAM & BETAALBAAR BOUWEN THE BLUE HOUSE / PRIJS VOOR DUURZAAM & BETAALBAAR BOUWEN Duurzaam bouwen gaat verder dan wat zonnepanelen hier en wat warmtepompen

Nadere informatie

ONTDEK WOI MET JE KLAS in drie boeiende apps!

ONTDEK WOI MET JE KLAS in drie boeiende apps! ONTDEK WOI MET JE KLAS in drie boeiende apps! ONTDEK WOI MET JE KLAS in drie boeiende apps! Wil je met je klas een project uitwerken rond WOI en gebruik maken van nieuwe media? Dan zijn deze drie apps

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

Praktijkcase Samen Winnen Paardensport Paardensport Nuth. Datum: 29-09-2015 Auteur: Cristan Segers, Huis voor de Sport Limburg

Praktijkcase Samen Winnen Paardensport Paardensport Nuth. Datum: 29-09-2015 Auteur: Cristan Segers, Huis voor de Sport Limburg Praktijkcase Samen Winnen Paardensport Paardensport Nuth Datum: 29-09-2015 Auteur: Cristan Segers, Huis voor de Sport Limburg Inhoudsopgave 1: Inleiding 3 2: Proces 2.1 Verkennen van eigen en andere organisaties

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland LEADER Kempenland Samen investeren in een leefbaar platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling;

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas Artikel 1. Doel In 1217 werd Sint-Niklaas, voorheen ondergeschikt

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Vroeger en Nu. Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland

Vroeger en Nu. Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland Vroeger en Nu Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland De Erfgoedcel Waasland maakt deel uit van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (I.C.W.) en wordt ondersteund

Nadere informatie

ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3

ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3 ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3 ONDERZOEK IN SAMENWERKING MET RESOC ZUID-WEST-VLAANDEREN EN MET FINANCIËLE STEUN VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN HET WELZIJNSCONSOR- TIUM ZUID-WEST-VLAANDEREN

Nadere informatie

VLAANDEREN VAKANTIELAND Getest en goedgekeurd door wandelaars

VLAANDEREN VAKANTIELAND Getest en goedgekeurd door wandelaars PERSBERICHT 16 januari 2013 WANDELING LANGS DE BRONNEN VAN DE VOERSTREEK IS DE MOOISTE WANDELROUTE VAN VLAANDEREN VAKANTIELAND Getest en goedgekeurd door wandelaars De wandeling Ontdek de bronnen van de

Nadere informatie

Werken met streekagenda s. Een regionaal loket en aanspreekpunt

Werken met streekagenda s. Een regionaal loket en aanspreekpunt Werken met streekagenda s Een regionaal loket en aanspreekpunt Inleiding U kon de afgelopen jaren terecht met uw projectideeën en aanvragen bij Plattelânsprojekten. Dit blijft zo, maar vanaf 2014 doet

Nadere informatie

Een kunsteducatieve draaischijf

Een kunsteducatieve draaischijf Een kunsteducatieve draaischijf Hoger Secundair Basis Kleuter Buitengewoon Onderwijs Leerkrachten Volwassenen - Pedagogische Studie dagen -... alle groepen die willen proeven van kunst. 2015-2016 mu-zee-um

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van:

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van: aanbod 2016 Ondernemers & Business UNIEK, INTERACTIEF LEREND NETWERK VOOR KMO-BEDRIJFSLEIDERS MET GROEIAMBITIES RAAD VAN ADVIES: EEN IDEAAL KLANKBORD KOMPAS EN INTERACTIEVE WEGWIJZER EXCLUSIEVE COACHING

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Thema s van belang voor

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Geachte heer Commissaris Andor, Geachte mensen van De Link, mensen van de Europese partnerorganisaties,

Nadere informatie