Welzijnsconsortium realiseert duurzame samenwerking voor 50 ton verse groenten voor voedselhulp per jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welzijnsconsortium realiseert duurzame samenwerking voor 50 ton verse groenten voor voedselhulp per jaar"

Transcriptie

1 E-zine Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen Op initiatief van het Huis van de Streek Zuid-West-Vlaanderen ontvangt u het E-zine Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte over wat er zich in de regio Zuid-West-Vlaanderen afspeelt en wat er te gebeuren staat. De nieuwsbrief verschijnt tweemaandelijks en omvat relevant streeknieuws, opgesplitst in een brede waaier aan thema s. De nieuwsbrief is ook te raadplegen via Deelnemende partners: 1. INTERGEMEENTELIJKE / REGIONALE SAMENWERKING Voorbereiding nieuw Streekpact in een stroomversnelling 2. NATUUR EN MILIEU Vierde Grensoverschrijdende TV-uitzending BiPS! Biodiversidays: soortendag - Gezinsnamiddag rond biodiversiteit in de Gavers Zuid-West-Vlaanderen energieneutraal tegen REGIONALE ECONOMIE RESOC Zuid-West-Vlaanderen wil energieprijshandicap weg! Publicatie en studiedag over het sociaal-economische verleden van de regio Budafabriek, netwerk van mensen uit verschillende disciplines 4. WERKGELEGENHEID EN ARBEIDSMARKT Werkgelegenheidsconferentie Werkzoekende 50-plussers gingen op bezoek bij Galloometal 5. ZORG EN WELZIJN Welzijnsconsortium realiseert duurzame samenwerking voor 50 ton verse groenten voor voedselhulp per jaar 6. WONEN EN HUISVESTING

2 Lokaal toewijzingsreglement, voorrang geven aan de meest kwetsbaren 7. GEZONDHEID Gezond (t)huis in Waregem 8. TOERISME EN RECREATIE Boottocht "Door het hart van de Vlasvallei" Fietsfeest Leiestreek Zomerboottochten Kunstzomer Leiestreek Avondwandelingen Erfgoedwandeling Harelbeke GidsenPlus 9. WEBSITES EN E-GOVERNMENT Traject "Participatie wordt ge(s)maakt!" MijnGemeente, dienstverlening op maat 10. CULTUUR Internationale keuring Rozentuin op 29 juni Grote en kleine kinderen stellen hun dromen tentoon Innovatief en van eigen bodem 11. GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING Wervik verwelkomt Corrid'Or Nieuwe Europese steun voor grensoverschrijdende projecten 12. ONDERWIJS EN OPLEIDING RTC-werkgroep 007 in kader imagocampagne technisch- en beroepsonderwijs 1. INTERGEMEENTELIJKE / REGIONALE SAMENWERKING Voorbereiding nieuw Streekpact in een stroomversnelling RESOC Zuid-West-Vlaanderen is volop bezig met de opmaak van het nieuwe streekpact met het oog op het vastleggen van een visie en een strategie voor de sociaal-economische ontwikkeling van Zuid-West-Vlaanderen tijdens de komende legislatuurperiode Als eerste stap voor het uittekenen van een toekomstvisie werden in april en mei 4 rondetafelgesprekken georganiseerd waarbij zo n 135 verantwoordelijken uit het werkveld hebben gedebatteerd over volgende thema s: economische ontwikkeling en tewerkstelling, uitbouw zorg, onderwijs en opleiding en leef- en omgevingskwaliteit. Door de mix van deelnemers uit diverse maatschappelijke sectoren ( bedrijfsleven, onderwijs en opleiding, kenniscentra, lokale besturen, maar ook welzijn, kunst en cultuur, natuur..) hebben deze rondetafels geresulteerd in heel wat ideëen en voorstellen voor een vernieuwende aanpak. Aanvullend op deze rondetafels hebben ook de SERR (overleg sociale partners) en de werkgroep kansengroepen een insteek bezorgd, voornamelijk vanuit tewerkstellingsoogpunt. Tevens zal nog onderzocht worden wat de mogelijke opportuniteiten zijn voor de verdere ontwikkeling van de landbouw in onze regio, alsook voor de versterking van toerisme en recreatie. Een specifiek initiatief betreft het traject armoedetoets in het streekpact dat ism het Welzijnsconsortium op touw wordt gezet. Dit traject is er op gericht om, o.m. door een dialoog met mensen in armoede, concrete acties voor armoedebestrijding uit te werken en deze te integreren in het streekpact. Bedoeling is nu om in de volgende fase, op basis van de input van de rondetafels en aanvullende initiatieven en vanuit een geïntegreerde visie, een eerste ontwerp-streekpact uit te werken tegen eind september Dit ontwerp-streekpact zal dan in het najaar het voorwerp uitmaken van een

3 breed maatschappelijk debat met sociale partners, onderwijs, maatschappelijke organisaties, politici, en uitvoerig besproken worden op het streekcongres op 19 december Meer info: 2. NATUUR EN MILIEU Vierde grensoverschrijdende Tv-uitzending BiPS! De zomer is nog maar net in het land, en met elk nieuw seizoen stelt BiPS een nieuwe aflevering voor van BiPS-tv. Daarom wordt de vierde grensoverschrijdende, tweetalige televisie-uitzending over biodiversiteit in de stadsrand uitgezonden op focus-wtv in het weekend van 22 tot 24 juni, telkens om 12u en om 17u. De rode draad van deze uitzending is Natuur- en Milieueducatie (NME). In de verschillende reportages krijgt de kijker antwoorden op volgende vragen: Wat is NME precies? Wat is het doel van NME? Op wie richt NME zich? En wat zijn de resultaten van NME? Indien u de eerste drie afleveringen heeft gemist, kan u op de uitzendingen bekijken onder de rubriek Programma s > BiPS, alsook op de website van het project BiPS (www.bipsweb.eu), onder de rubriek Mediatheek/video s. Biodiversidays 2012 Met Biodiversidays 2012 richt het project BiPS zijn biodiversiteitspijlen op de grensoverschrijdende Leie. Aan de hand van verschillende inventarisatieprojecten is het de bedoeling om de toestand van de biodiversiteit op en langs de Leie in kaart te brengen. In het kader van Biodiversidays 2012 organiseren de BiPSpartners binnenkort opnieuw twee activiteiten: 1000-Soortendag Van zaterdag 30 juni (12u) tot zondag 1 juli (12u) wordt een 1000-soortendag georganiseerd in twee gebieden van zeer hoge biologische waarde, namelijk de Bois de Flines en omstreken (gelegen in de gemeenten Péronnes-lez-Antoing en Maubray) en de oude Scheldearm in Laplaigne. Net zoals in 2010 omvat de hoofdmissie van deze marathonactie (24 uur lang) het tellen en identificeren van zoveel mogelijk levende organismen. In een vrolijke sfeer en met eerbied voor de natuur zal men niet minder dan 1000 verschillende soorten trachten te identificeren! Gezinsnamiddag rond biodiversiteit in de Gavers Op 8 juli is iedereen tussen 14 u en 17 u welkom in De Gavers. Jong en oud maken kennis met de biodiversiteit in dit provinciedomein. Je kan met het hele gezin deelnemen aan de wandelzoektocht waarbij er mooie prijzen te winnen

4 zijn! De BiPSter zorgt voor de kinderanimatie en er is een waterlabo. Om 15u kunt je een gegidste wandeling volgen over vogels of met een gids in de veedrinkpoel op zoek gaan naar kikkers en salamanders! Plaats van afspraak: Sport- en Natuurcentrum de Gavers, Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke Meer info: of Zuid-West-Vlaanderen energieneutraal tegen 2050 Zuid-West-Vlaanderen staat voor een grote uitdaging: energieneutraal worden tegen Maar hoe kan onze regio deze doelstelling bereiken? Hoe kunnen we meer hernieuwbare energie opwekken en de energie-efficiëntie verhogen? Hoe kunnen we onze energiekost verminderen en hoe vermijden we energiearmoede? En hoe kan de streek de vruchten plukken van deze energietransitie? Allemaal vragen die we de voorbije twee jaar in het kader van het Europees project NS SEP onderzochten. Op donderdag 5 juli presenteert Leiedal haar bevindingen en stellen we een regionale energiestrategie voor. Via onderstaande link kan u uw deelname registreren. Meer info: 3. REGIONALE ECONOMIE RESOC Zuid-West-Vlaanderen wil energieprijshandicap weg! RESOC ondersteunt de regionale energiestrategie van Leiedal. Een van de pijnpunten die hierbij wordt vastgesteld is de hoge energiekost voor gezinnen en bedrijven. Bovendien kampt onze regio met een energieprijshandicap, voornamelijk te wijten aan de hogere distributienettarieven in vergelijking met andere regio s. Zo betalen de gezinnen uit onze regio 6 tot 16% meer dan Antwerpse gezinnen voor hun enenergie en de bedrijven zelfs 10 tot 26% meer dan Antwerpse bedrijven. Geconfronteerd met deze vaststelling heeft RESOC tijdens de voorbije maanden via een ad hoc werkgroep een aantal voorstellen uitgewerkt die gebundeld werden in het memorandum energiekost Zuid-West-Vlaanderen. Dit memorandum, dat werd overgemaakt aan de Vlaamse en Federale regering, bevat 3 speerpunten: 1. Gelijke distributienettarieven in Vlaanderen De energieprijshandicap is nadelig voor de competiviteit van de bedrijven in onze regio en verhoogt de kans op energie-armoede bij gezinnen en burgers. De verschillen in energieprijs tussen de Vlaamse regio s zijn haast volledig te wijten aan het systeem van groenestroomcertificaten voor zonnepanelen, die doorgerekend werden in de distrubutienettarieven. De Vlaamse regering heeft de groenestroomsteun recent hervormd. Hierbij worden de netbeheerders niet meer verplicht om groenestroomcertificaten op te kopen. Die rol wordt nu toevertrouwd aan de leveranciers. Dit is positief want zo zullen de regionale verschillen niet verder oplopen. RESOC dringt er echter op aan dat de bestaande regionale ongelijkheid volledig wordt weggewerkt door de realisatie van één distributienettarief in Vlaanderen.

5 2. Geïntegreerd beleid voor meer hernieuwbare energie RESOC vraagt dat er een geïntegreerd beleid rond hernieuwbare energie tot stand komt (integratie aspecten energie, ruimtelijke ordening, milieu, sociaal, ) waarbij de lusten en de lasten beter verdeeld worden. Hiertoe is een duidelijke beleidsvisie op de inplanting van windenergie of biomassaprojecten, waarin ook een grotere rol is weggelegd voor de lokale besturen, dringend noodzakelijk. RESOC stelt tevens voor om een nieuw financieringsmodel te ontwikkelen dat lokale participatie (bvb. van omwonenden, ) aanmoedigt bij projecten met grote impact op de omgeving (bvb. windenergie). Een dergelijke aanpak zal het maatschappelijk draagvlak voor hernieuwbare energie verhogen. 3. Beleid rond energie-efficiëntie onverminderd voortzetten De energie die niet verbruikt wordt is de goedkoopste energie. Meer energiebesparing zal eveneens de energiekost van bedrijven en gezinnen verminderen. Van de Vlaamse en Federale overheid wordt dan ook verwacht dat zij burgers, bedrijven blijft stimuleren om energie te besparen en dat zij de lokale besturen verder blijven ondersteunen om hun voorbeeldrol beter te kunnen opnemen: duurzame overheidsgebouwen, duurzame mobiliteit, energiezuinige openbare verlichting, Meer Info: Publicatie en studiedag over het sociaal-economische verleden van de regio Zuid-West-Vlaanderen evolueerde de afgelopen twee eeuwen van een uitgesproken landbouwstreek tot een industrieregio. De nijverheden die er zich kwamen vestigen vertekenden het landschap: er werden bedrijven gebouwd en kanalen gegraven en de streek werd geleidelijk aan ontsloten door een dicht (spoor)wegennet. De nieuwe infrastructuur zorgde voor nog meer groei en nog meer bedrijven en ook de bevolking groeide snel aan. Wie zich wilde verdiepen in deze materie, had er tot voor kort wel een hele kluif aan om aan betrouwbaar cijfermateriaal te raken. Daarom nam de Provincie West-Vlaanderen het initiatief om een sociaal-economische streekstudie te laten uitvoeren zodat dit basismateriaal beschikbaar zou zijn voor wie meer wil weten over ons industrieel verleden. Brecht Demasure, als historicus verbonden aan het Centrum voor Agrarische Geschiedenis, maakte een stevige wetenschappelijke onderbouw van de sociaal-economische groei van de streek met als focus de periode tussen 1840 en Het volledige rapport kan je downloaden op De voornaamste conclusies uit de studie worden gebundeld in een provinciale erfgoedgids die te koop zal zijn vanaf eind juni via het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis (T: ). Foto draadtrekkerij Bekaert (KADOC) Op dinsdag 26 juni 2012 wordt er in De Brug te Zwevegem een studiedag georganiseerd rond dit thema. De voornaamste conclusies van de streekstudie worden er toegelicht door de auteur en er zijn panelgesprekken met vooraanstaande bedrijfsleiders uit de regio. De nieuwe publicatie wordt er ook voorgesteld. Meer info of inschrijven kan via Dit project is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen, in samenwerking met Erfgoedcel TERF, Erfgoedcel Kortrijk, Overleg Cultuur Regio Kortrijk, Toerisme Leiestreek, Resoc Zuid-West-Vlaanderen en Resoc Midden-West- Vlaanderen. Budafabriek, netwerk van mensen uit verschillende disciplines Op het Buda-eiland renoveert de stad Kortrijk een oude fabriek tot ontmoetings-, werk- en tentoonstellingsruimtes voor ondernemers, designers, kunstenaars, studenten en wetenschappers: de Budafabriek. Deze fabriek is ontstaan vanuit de overtuiging dat alle vormen van innovatie ontstaan uit open, vitale coalities tussen mensen uit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden.

6 De opening van de fabriek is voorzien op 15 en 16 september Naast Hogeschool West-vlaanderen, Flanders In Shape, Designregio Kortrijk, AGB Buda, Stad Kortrijk, Kunstencentrum Buda, Broelmuseum Kortrijk en het Woonen zorgcentrum Heilig Hart is ook intercommunale Leiedal partner. Meer info: 4. WERKGELEGENHEID EN ARBEIDSMARKT Werkgelegenheidsconferentie Op 8 november 2012 organiseert Sinergiek, het netwerk voor duurzaam ondernemen en sociale economie in Zuid-West-Vlaanderen, een eerste grootschalige werkgelegenheidsconferentie. De focus is de rol van lokale besturen op gebied van werkgelegenheid voor kansengroepen. De timing is niet toevallig, want we staan voor een nieuwe bestuursperiode van 6 jaar én er is nieuwe regelgeving op komst vanuit de Vlaamse overheid. Het doel van de conferentie is om lokale besturen én ondernemers uit te dagen over hun rol op gebied van werkgelegenheid voor kansengroepen. Naast de meest actuele informatie, goede praktijkvoorbeelden en prikkelende discussiegroepen, beloven we een aantal interessante sprekers voor te schotelen. De conferentie start om 13u30 en eindigt om 17u met aansluitend een netwerkreceptie. Locatie is de Budascoop te Kortrijk. Meer informatie over het programma vindt u binnenkort op onze website, Noteer dit niet te missen event alvast in uw agenda. Werkzoekende 50-plussers gingen op bezoek bij Galloometal In het kader van 50+ werkt werd er op 24 april ll. een bedrijfsbezoek georganiseerd bij het bedrijf Galloometal te Menen. Het project 50+ werkt wil werkzoekende 50-plussers een beeld geven van de manier waarop een bedrijf vandaag de dag georganiseerd is en aangeven welke aandachtspunten men heeft binnen het personeelsbeleid ten aanzien van 50-plussers. Mogelijk kunnen de deelnemers bij deze bezoeken op termijn een vacature invullen. Galloometal is gespecialiseerd in het terugwinnen van metaalafval en is tevens groothandelaar in ijzer- en staalschroot. Het bedrijf startte als een eenmanszaak en is nu één van de wereldleiders in zijn vakgebied. Na de situering van de bedrijfsactiviteiten en het personeelsbeleid werd de werkplek bezocht. Het is ongelooflijk hoeveel materialen er gerecupereerd worden van oude metalen, toestellen en auto s. Slechts een heel klein gedeelte gaat naar de verbrandingsoven. Na de rondgang gaf Danny Buysse, gewestelijk directeur Rijksdienst voor Pensioenen, uitleg over de recente evolutie bij de pensioenregeling. Het bezoek werd afgesloten met een netwerkmoment i.s.m. de sociale partners en de VDAB. Meer info: 5. ZORG EN WELZIJN Welzijnsconsortium realiseert duurzame samenwerking voor 50 ton verse groenten voor voedselhulp per jaar Het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen en RESOC Zuid-West-Vlaanderen slaan de handen in elkaar voor armoedebestrijding en kwaliteitsvolle voedselhulp. Eén actie wil verse groenten toevoegen aan de voedselpakketten en zo de kwaliteit ervan significant verhogen. Precies een jaar geleden startte in de regio Zuid-West-Vlaanderen een proefproject op waardoor wekelijks minstens kilogram kraakverse groenten werden opgehaald op de REO Veiling. Die verdeelde de Voedselbank West-Vlaanderen in Kuurne onder een tiental voedselhulpinitiatieven in de streek.

7 In 6 maanden tijd ging meer dan kilogram verse groenten naar mensen in armoede. Nu wordt dit proefproject omgezet in een duurzame samenwerkingsovereenkomst tussen de REO Veiling en de Voedselbank West- Vlaanderen. Ook wordt de verdeling uitgebreid naar gans de Provincie West- Vlaanderen. Wie meer wil weten over onze andere activiteiten in het kader van kwaliteitsvolle voedselhulp in de regio, klik hier. 6. WONEN EN HUISVESTING Lokaal toewijzingsreglement, voorrang geven aan de meest kwetsbaren Een gemeente zet prioritair in op het bouwen van sociale huurwoningen. Gezien de schaarste, is het toewijzen van deze woningen aan de meest kwetsbaren van groot belang. Het Lokaal Toewijzingsreglement maakt dit mogelijk. Steden en gemeenten krijgen dankzij dit reglement een instrument in handen om de toewijzingen van sociale woningen te verfijnen op maat van de plaatselijke woonnoden. Aan de hand van een pilootproject in de stad Waregem, onderzochten het Welzijnsconsortium en Leiedal welke mogelijkheden dit instrument voor de streek kan bieden. In maart 2012 keurde Vlaams minister F. Van den Bossche het reglement van Waregem goed, een primeur voor de regio. Intussen werd een tweede traject doorlopen met de stad Kortrijk. Een publicatie bundelt alle aanbevelingen over het lokaal toewijzingsreglement in de regio. Meer info: publicatie opvragen bij 7. GEZONDHEID Gezond (t)huis in Waregem In primeur voor Zuid-West-Vlaanderen opent op 19 september 2012 de demonstratiewoning gezond (t)huis in de Geraniumlaan 5 te Waregem de deuren. Achter de eenvoudige gevel, schuilt een boeiende demonstratiewoning met herkenbare situaties en vooral veel praktische informatie. Doorheen het huis vind je tips om de luchtkwaliteit in je woning te verbeteren, ontdek je gevaren van slecht werkende verwarmingstoestellen, leer je hoe je je energiefactuur kan verlagen, Senioren kunnen met eigen ogen zien hoe ze met beperkte ingrepen het risico op valpartijen in hun woning kunnen verminderen, jonge ouders zien de potentiële gevaren in de kinderkamer en (ver)bouwers leren het nut van goede isolatie en ventilatie kennen. Het gezond huis opent gratis de deuren van 19 september tot 23 november. Tijdens deze periode kan je met groepen van minimum 10 en maximum 15 personen de woning bezoeken. Maak snel een afspraak en wij zorgen voor een

8 rondleiding met alle info. Naast de rondleiding voor groepen zijn ook drie opendeurmomenten voorzien: woensdag 17 september van 17u tot 21u, Zaterdag 20 oktober van 14u tot 17u en zaterdag 10 november van 14u tot 17u. Op deze momenten kan je het huis vrij bezoeken. Het project gezond (t)huis is een initiatief van stad Waregem met medewerking van Logo Leieland, Helpt Elkander, de kringloopwinkel, de Christelijke Mutualiteit en Bond Moyson. Meer informatie / vastleggen van een rondleiding: sociale dienst van stad Waregem via of T TOERISME EN RECREATIE Boottocht 'Door het hart van de vlasvallei' Op donderdag 19 juli en woensdag 1 augustus organiseert Toerisme Leiestreek een boottocht "Door het hart van de Vlasvallei". Deze tocht start aan de Noordbrug bij het toekomstige nieuwe Vlasmuseum en eindigt aan de jachthaven van Sint-Baafs-Vijve. Marcel Himpe brengt tijdens de tocht anekdotes en liedjes uit de bloeiperiode van de Vlasnijverheid. Hij wordt per accordeon begeleidt door Hugo De Backer. Boeken kan via de diensten voor toerisme in de Leiestreek en via Praktische info: Data: Halve dagtochten (14u - Terug: 18u) op donderdag 19 juli en woensdag 1 augustus Opstapplaats: Kortrijk - Noordbrug (kant Noordstraat) Terugreis per autocar Kostprijs: 21/ 20 (groepen vanaf 10 pers) volwassenen / 15/14 (groepen vanaf 10 pers) voor kinderen Fietsfeest Leiestreek Het 9e Fietsfeest Leiestreek gaat door op zondag 24 juni. Vertrekken kan vanuit 4 startplaatsen: Dadizele, Deinze, Ingelmunster en Spiere-Helkijn. Deelname aan het Fietsfeest is opnieuw gratis. Bovendien zijn er enkele primeurs. Vanuit Spiere-Helkijn wordt in avant-première het geplande fietsnetwerk op Waals grondgebied in la Wallonie Picarde aangedaan. Voor het eerst kunnen de fietsers het BK wielrennen op groot scherm bekijken en een e-bike huren. Lees meer Zomerboottochten De zomerboottochten in de Leiestreek zijn van start gegaan. Tot midden september verken je de regio van op het water. Traditioneel zijn er combinaties van een ontspannende boottocht met lekkers onderweg of een bezoek aan een boeiende locatie. Bovendien verkopen de infokantoren in Bossuit, Dadizele, Deinze, Gent, Harelbeke, Ingelmunster, Izegem, Kortrijk, Menen, Roeselare, Waregem, Wervik, Wielsbeke en Wevelgem cheques om als cadeau weg te schenken. Boeken kan via Kunstzomer Leiestreek Van zondag 1 juli t.e.m. zondag 2 september is het terug tijd voor de Kunstzomer Leiestreek. Op 16 locaties in Drongen/Baarle, Deinze, Kortrijk, Wakken, Wervik is er gratis kunst te zien van maar liefst 43 verschillende artiesten. Per stad of gemeente wordt een wandel- of fietsparcours uitgestippeld

9 dat de locaties met elkaar verbindt. Meer info: Avondwandelingen In juli en augustus organiseert Toerisme Leiestreek elke vrijdagavond een culinaire avondwandeling in de Leiestreek. We combineren telkens een bezoek aan een bepaalde bezienswaardigheid met proevertjes onderweg. In Zuid-West- Vlaanderen komen Menen (20 juli), Wervik (27 juli), Harelbeke (17 augustus) en Bossuit (24 augustus) aan de beurt. Meer info: Erfgoedwandeling Harelbeke In het centrum van Harelbeke is een nieuwe erfgoedwandeling geopend. Tien borden bij monumenten geven samen met een oude foto meer uitleg over het gebouw en de omgeving. Een wandelkaart geeft meer uitleg en verbindt de borden in een wandellus van 3 km. Lees meer GidsenPlus Onlangs ging de nieuwe gidsenvereniging "GidsenPlus" van start. Het team bestaat uit een aantal enthousiaste gidsen en streekvertellers uit de Leiestreek die al enige tijd actief zijn in het gidsen en begeleiden van groepen door de regio. Zowel individuele bezoekers als groepen kunnen gidsen boeken. Meer info: 9. WEBSITES EN E-GOVERNMENT Traject 'Participatie wordt ge(s)maakt!' De website is een realisatie die kadert binnen het ervaringstraject Participatie wordt ge(s)maakt! van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen. Samenlevingsopbouw interviewde bestuurders en ambtenaren uit 13 West- Vlaamse gemeenten over interactief bestuur en bewonersparticipatie. Hoe kijken mandatarissen en ambtenaren naar de inzet van bewoners en bewonersgroepen? Welke rollen kunnen mandatarissen en ambtenaren opnemen in participatieprocessen? Wat is hiervoor nodig? We hoorden kleurrijke verhalen met voetnoten en vraagtekens, met krasse én strijdvaardige uitspraken over beleidsvisie en organisatiecultuur. Trefmomenten, verdiepingstafels en uitwisseling tussen lokale bestuurders,

10 praktijkwerkers en bewonersgroepen zorgen ervoor dat participatie geen hol woord blijft. Ervaringen werden gedeeld én reeds gepubliceerd in onze duopublicatie Beslist anders beslissen en Beslist meebeslissen. Naast de geschreven brochures willen we deze kennis en informatie nu ook digitaal ter beschikking voor iedereen die op zoek is naar inspiratie om op lokaal niveau werk te maken van kwalitatieve participatieprocessen! Meer info: T T MijnGemeente, dienstverlening op maat Inwoners van de regio vinden nu nog sneller de informatie die ze zoeken via MijnGemeente is een concept om gericht lokale diensten aan burgers aan te bieden aan de hand van contactenbeheer, gebruikersanalyse en een gepersonaliseerd webportaal. Dit biedt veel voordelen: een selectie van nieuwsberichten volgens eigen voorkeur uit jouw buurt of interesseveld; een overzichtskaart met wegenwerken, glasbollen, op basis van een zelf gekozen adres; persoonlijke gegevens worden automatisch ingevuld in formulieren op de gemeentelijke website; Meer info: 10. CULTUUR Internationale keuring Rozentuin op 29 juni In het kasteelpark rond kasteel t Hooghe werd in 1959 een deel van het historische park omgetoverd tot een zogenaamd rosarium, ofwel een rozentuin. Deze rozentuin omvat drie delen: een demonstratietuin, een een historische tuin en proeftuin. In de demonstratietuin vind je een didactische verzameling van een 200-tal waardevolle rozen die vrij in de handel verkrijgbaar zijn. In elk perk vind je de naam van de roos en de kweker. In de historische tuin krijg je een beeld van de evolutie van de roos door de eeuwen heen. De roos is immers al eeuwenlang een toonbeeld van schoonheid en een bron van inspiratie voor kunstenaars. De rozentuin wordt sinds enkele jaren met de meeste toewijding en kennis onderhouden door Gerdi Vandevelde. In de proeftuin wordt de sier- en cultuurwaarde van nieuwe soorten vergeleken en beoordeeld. Dit jaar nemen 75 rozen deel aan de competitie. Een professionele jury beoordeelt de rozen op drie kenmerken: gewas, bloem en ziekteweerbaarheid. Binnen elk van deze kenmerken worden verschillende zaken gequoteerd: bloemkwaliteit, bloemknop, bloeirijkheid, vroegheid van de bloei, doorbloei, weerbestendigheid, bladkleur, geur, enzovoort. Op vrijdag 29 juni komt de internationale jury de rozen uit de proeftuin beoordelen. Iedereen wordt echter van harte uitgenodigd om uit de 75 rozen zijn of haar favoriet te kiezen. De rozen die meedoen aan de competitie vind je in de perken naast de fonteintjes. Ieder perkje is genummerd. Noteer de nummers van de best geurende roos en de mooiste roos en steek die in de brievenbus van het streekhuis (Doorniksesteenweg 218). De resultaten worden overhandigd aan de jury. De rozentuin is vrij toehankelijk en in volle bloei tussen half juni en eind augustus. Een gegidst bezoek is mogelijk en dient aangevraagd te worden via Toerisme Kortrijk: T Waar? Kasteelpark t Hooghe, Doorniksesteenweg 218, 8500 Kortrijk Meer info?

11 Grote en kleine kinderen stellen hun dromen tentoon Van 22 juni t.e.m. 1 juli organiseert MyMachine de tentoonstelling 'MyMachine - Small dreams, big ideas'. Deze tentoonstelling is het sluitstuk van de vierde MyMachine-cyclus waaraan een 500-tal leerlingen en studenten uit 18 verschillende scholen uit heel Vlaanderen deelnamen. MyMachine is een initiatief voor kleine en grote kinderen die over de verschillende onderwijsniveaus (lager, hoger en secundair) heen 'droommachines' bedenken, ontwerpen en realiseren. Op die manier krijgen kinderen al op jonge leeftijd goesting om te ondernemen. MyMachine is een uniek partnerschap tussen Howest, Streekfonds West- Vlaanderen en Leiedal. Meer info: Innovatief en van eigen bodem et boek Designx50 bundelt tweejaarlijks een slimme selectie van innovatieve producten uit de regio Kortrijk. Designregio Kortrijk is op zoek naar nieuwe producten of diensten voor hun vierde editie. Deze producten illustreren perfect wat deze streek economisch betekent en waar ze naar streeft. Bedrijven die hun innovatief product in de kijker willen zetten, kunnen zich via de website kandidaat stellen tegen uiterlijk 16 juli. Designregio Kortrijk is een samenwerkingsverband met Stad Kortrijk, Howest, Voka West-Vlaanderen, Interieur Foundation en Leiedal. Samen positioneren wij de regio Kortrijk als een streek die design als hefboom voor haar ontwikkeling hanteert. Meer info: 11. GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING Wervik verwelkomt Corrid'Or Op dinsdag 19 juni gaven de Provincie West-Vlaanderen en Lille Métropole het startschot van het Interreg IVA-project Corrid'Or. Met dit project willen de partners een grensoverschrijdend landschapspark uitbouwen in de Leievallei tussen Kortrijk en Erquinghem-Lys. Corrid Or moet van de Leievallei een waardevolle omgeving maken waar landschappelijke kwaliteit, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand gaan. Vertrekkend vanuit de bestaande initiatieven aan beide kanten van de grens gaan de projectpartners na hoe dit landschapspark kan worden uitgebouwd. Hoe kunnen bewoners, eigenaars, landbouwers en het middenveld hieraan meewerken en welke instrumenten worden hiervoor ingezet? Men verwacht in 2013 al concrete realisaties op het terrein te kunnen voorstellen. Dankzij deze samenwerking kunnen de ideeën van Groene Sporen nu ook grensoverschrijdend doorwerken. Het startmoment vond plaats in Wervik en lokte ruim 100 lokale en bovenlokale politici, experts, ambtenaren en afgevaardigden uit het middenveld. Ze kregen er een uitgebreide toelichting over de verschillende uitdagingen voor de Leievallei en zagen op de Balokken hoe er in harmonie wordt ingezet op natuurontwikkeling, biodiversiteit en recreatie. Meer info: Nieuwe Europese steun voor grensoverschrijdende projecten Het Europese INTERREG IV A programma France-Wallonie-Vlaanderen ondersteunt grensoverschrijdende projecten met als doel een harmonieuze sociaaleconomische ontwikkeling van de grensgebieden in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. Op 23 mei 2012 werden vijftien nieuwe projecten met West-Vlaamse

12 projectpartners goedgekeurd. Volgende projecten zullen een sterke impact hebben op de ontwikkeling van Zuid-West-Vlaanderen: - Het project 300 jaar grens zal bijzondere aandacht hebben voor de herdenking van de Vrede van Utrecht (1713). Via diverse culturele en toeristische manifestaties zal deze herdenking aangegrepen worden om de betekenis van de grens tegen het licht te houden. - Dostrade stelt de Schelde in de schijnwerpers. Via een uitgebreide studie en visievorming wordt nagegaan hoe zowel economische als natuurlijk-recreatieve ontwikkeling kan gerealiseerd worden. Ook via concrete realisaties op het terrein, onder andere in Spiere, wordt werk gemaakt van een boeiende Scheldevallei. - Het project I3VT-2GBF zal via de constructie van een fietsersbrug over de Schelde in Avelgem bijdragen aan de uitbouw van een groen-blauw fietsnetwerk. - Alliatra wil startende ondernemingen met internationaal potentieel ondersteunen bij de realisatie van hun grensoverschrijdende ambities. - De West-Vlaamse sportbeoefenaar zal niet enkel uitgedaagd worden zijn fysieke grens op te zoeken maar ook om de landsgrens te overschrijden via Transsport. Het project zal werken aan de bekendmaking van de sportvoorzieningen over de grens en aan netwerkvorming tussen sportclubs aan weerszijden van de grens. - In het project Leiestreek van bron tot monding (verlenging) gaat het over het ontwikkelen en promoten van grensoverschrijdende marktgerichte toeristischrecreatieve producten en diensten, over het verdiepen en versterken van de contacten tussen de toeristische actoren in de Leiestreek en over het nemen van initiatieven op het vlak van professionaliseren van de toeristisch-recreatieve sector. - In het project Transedanse wordt het jonge publiek bewust gemaakt van de grensoverschrijdende artistieke realiteit binnen de danswereld via artistieke presentaties en participatieve en kunsteducatieve projecten. - Via CTE-GO-KMO Eurometropole worden KMO s in een bepaalde zone grensoverschrijdend een begeleiding op maat aangeboden zodat de betrokken zone zich kan versterken op verschillende vlakken en kan uitbreiden over de grens. - Met NE(X)TWORKS hebben de partners van NEXT de bedoeling de resultaten van het festival NEXT te laten uitdeinen naar nieuwe plekken en steden in de grensoverschrijdende regio en een netwerk te creëren voor het culturele, grensoverschrijdende aanbod. Het festival organiseert residenties, coproducties en presentaties van voorstellingen. - Het project Recosantran wil de samenwerking inzake gezondheid bestendigen en een ruimere medisch-sociale samenwerking tot stand te brengen Grensoverschrijdende samenwerking kan leiden naar een oplossing voor problematieken inzake vergrijzing en het tekort aan zorgverleners. Meer info: 12. ONDERWIJS EN OPLEIDING RTC-werkgroep 007 in kader imagocampagne technisch- en beroepsonderwijs Om het imago van het TSO en BSO te verbeteren en de instroom van technisch geschoolde jongeren te verhogen werd er binnen het RTC (Regionaal Technologisch Centrum) een werkgroep 007 opgericht. Aangezien RESOC de ambitie heeft om een aantrekkelijk technisch- en beroepsonderwijs te helpen ontwikkelen in de regio werd RESOC lid van deze werkgroep. RESOC zorgt bij deze acties voor het verhogen van de instroom van leerlingen in het TSO & BSO door vooral de nadruk te leggen op infosessies voor ouders. Zij zijn het die uiteindelijk kiezen waar hun kind verder school zal lopen. Ze moeten gesensibiliseerd worden met een positief verhaal over het technisch en technologisch onderwijs. Binnen de werkgroep 007 lagen er verschillende pistes open omtrent de te hanteren methodiek maar uiteindelijk opteerde de

jaar verslag 2014 Ontwerp Jaarverslag goed te keuren op Algemene Vergadering mei 2015

jaar verslag 2014 Ontwerp Jaarverslag goed te keuren op Algemene Vergadering mei 2015 jaar verslag 2014 Ontwerp Jaarverslag goed te keuren op Algemene Vergadering mei 2015 jaar verslag 2014 4 jaarverslag 2014 5 Beste lezer, 2014 verzekerde met succes de continuïteit van streekgerichte

Nadere informatie

Transities in Vlaanderen in Actie

Transities in Vlaanderen in Actie Transities in Vlaanderen in Actie Vlaanderen in Actie (ViA) is het toekomstproject voor Vlaanderen. Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving.

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR).

Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR). Werkingsverslag 2014 Colofon Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR). RESOC staat voor Regionaal Economisch en Sociaal OverlegComité. SERR staat

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Ketenroadmap. Voedselverlies

Ketenroadmap. Voedselverlies Ketenroadmap Voedselverlies 2015 2020 Voorwoord Op 31 maart 2014 vond de officiële ondertekening plaats van de gezamenlijke engagementsverklaring Samen tegen Voedselverlies. De engagementsverklaring is

Nadere informatie

DE GROTE PARADE. Leve Hart boven Hard! 29 maart 15 13u Noordstation Brussel. in surp ZORG VOO DE ZORG. meer p.3

DE GROTE PARADE. Leve Hart boven Hard! 29 maart 15 13u Noordstation Brussel. in surp ZORG VOO DE ZORG. meer p.3 PB- PP BBELGIE(N) - BELGIQUE Driemaandelijkse uitgave Jaargang 25 2015 nummer 1 Jan. Febr. Mrt. Afgiftekantoor Brugge Mail - P408456 Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen Torhoutsesteenweg 100 A 8200 Brugge

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR HET TOERISME IN KORTRIJK 28 MAART 2007

STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR HET TOERISME IN KORTRIJK 28 MAART 2007 STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR HET TOERISME IN KORTRIJK 28 MAART 2007 STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN DE STAD KORTRIJK EN MET DE STEUN VAN TOERISME VLAANDEREN SAMENVATTING Op vraag van de stad Kortrijk

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD 1 voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 19 oktober 2012 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING... BENOEMING

Nadere informatie

BinnenBand 02/10. Subsidies voor zeven stadsvernieuwingsprojecten. Thuis in de Stad-prijs 2009

BinnenBand 02/10. Subsidies voor zeven stadsvernieuwingsprojecten. Thuis in de Stad-prijs 2009 BinnenBand jaargang 15 nr. 66 - februari 2010 Een band tussen binnenlands BESTUUR en de lokale besturen Subsidies voor zeven stadsvernieuwingsprojecten Thuis in de Stad-prijs 2009 Economische crisis en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw JAARVERSLAG 2008 Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw voorwoord vzw SPK vierde in 2008 zijn 20ste verjaardag, en dit bleef niet onopgemerkt. Met de uitgave van een prachtig boek, de realisatie

Nadere informatie

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Actueel Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Jaargang 15, nr 4 oktober 2014 driemaandelijks Nieuwe Vlaamse regering * Winnaars fotowedstrijd * Terugblik provinciale themadagen * Ouderen en vrije tijd

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het stakeholderoverleg van 20 juni 2013 Ontwerpdocument, versie mei 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Ken je huurders Minister Freya Van den Bossche blikt vooruit Goedkope Woningen, Kortrijk bouwt CO2 neutrale wijk met Eurosubsidies

Ken je huurders Minister Freya Van den Bossche blikt vooruit Goedkope Woningen, Kortrijk bouwt CO2 neutrale wijk met Eurosubsidies Trimestrieel tijdschrif t - april - mei - juni 2010 ja argang 2 2 - nr. 2 - P106084 - Afgiftek antoor Antwerpen x Vereniging van Vlaamse VVH Huisvestingsmaatschappijen V.U.: Fons Kockx, Voorzitter VVH,

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018

Beleidsplan 2013-2018 Beleidsplan 2013-2018 Openbare werken De komende jaren zal het grootste gedeelte van het budget voor openbare werken in de gemeente bestemmen. Uiteraard kunnen we niet elke straat, elk voetpad of elk fietspad

Nadere informatie

INFO KUURNE. duurzaamheid. maart. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. duurzaamheid. maart. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE maart april 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne duurzaamheid milieu

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer 5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer INHOUD Wat is het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer? 3 Vijf jaar: een terugblik 5 Het Fonds in de praktijk: voorbeeldprojecten 12 Iedereen eco

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF STREEKHUIS WESTHOEK BELGIE-BELGIQUE P.B. 8900 IEPER 1 3/6035 DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT - AFGIFTEKANTOOR: 8900 IEPER 1 P409497

NIEUWSBRIEF STREEKHUIS WESTHOEK BELGIE-BELGIQUE P.B. 8900 IEPER 1 3/6035 DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT - AFGIFTEKANTOOR: 8900 IEPER 1 P409497 10 BELGIE-BELGIQUE P.B. 8900 IEPER 1 3/6035 DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT - AFGIFTEKANTOOR: 8900 IEPER 1 P409497 20 e JRGNG APRIL - MEI - JUNI 2014 STREEKHUIS WESTHOEK NIEUWSBRIEF COLOFON Streekhuis Westhoek

Nadere informatie

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Pagina 1 van 47 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 1.1. VOORGESCHIEDENIS... 3 1.2. SITUATIESCHETS...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.2 2. BELEIDSPLAN...

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE ANNELINE GEERTS DANIELLE DIERCKX LIEF VANDEVOORT In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens,

Nadere informatie