Welzijnsconsortium realiseert duurzame samenwerking voor 50 ton verse groenten voor voedselhulp per jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welzijnsconsortium realiseert duurzame samenwerking voor 50 ton verse groenten voor voedselhulp per jaar"

Transcriptie

1 E-zine Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen Op initiatief van het Huis van de Streek Zuid-West-Vlaanderen ontvangt u het E-zine Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte over wat er zich in de regio Zuid-West-Vlaanderen afspeelt en wat er te gebeuren staat. De nieuwsbrief verschijnt tweemaandelijks en omvat relevant streeknieuws, opgesplitst in een brede waaier aan thema s. De nieuwsbrief is ook te raadplegen via Deelnemende partners: 1. INTERGEMEENTELIJKE / REGIONALE SAMENWERKING Voorbereiding nieuw Streekpact in een stroomversnelling 2. NATUUR EN MILIEU Vierde Grensoverschrijdende TV-uitzending BiPS! Biodiversidays: soortendag - Gezinsnamiddag rond biodiversiteit in de Gavers Zuid-West-Vlaanderen energieneutraal tegen REGIONALE ECONOMIE RESOC Zuid-West-Vlaanderen wil energieprijshandicap weg! Publicatie en studiedag over het sociaal-economische verleden van de regio Budafabriek, netwerk van mensen uit verschillende disciplines 4. WERKGELEGENHEID EN ARBEIDSMARKT Werkgelegenheidsconferentie Werkzoekende 50-plussers gingen op bezoek bij Galloometal 5. ZORG EN WELZIJN Welzijnsconsortium realiseert duurzame samenwerking voor 50 ton verse groenten voor voedselhulp per jaar 6. WONEN EN HUISVESTING

2 Lokaal toewijzingsreglement, voorrang geven aan de meest kwetsbaren 7. GEZONDHEID Gezond (t)huis in Waregem 8. TOERISME EN RECREATIE Boottocht "Door het hart van de Vlasvallei" Fietsfeest Leiestreek Zomerboottochten Kunstzomer Leiestreek Avondwandelingen Erfgoedwandeling Harelbeke GidsenPlus 9. WEBSITES EN E-GOVERNMENT Traject "Participatie wordt ge(s)maakt!" MijnGemeente, dienstverlening op maat 10. CULTUUR Internationale keuring Rozentuin op 29 juni Grote en kleine kinderen stellen hun dromen tentoon Innovatief en van eigen bodem 11. GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING Wervik verwelkomt Corrid'Or Nieuwe Europese steun voor grensoverschrijdende projecten 12. ONDERWIJS EN OPLEIDING RTC-werkgroep 007 in kader imagocampagne technisch- en beroepsonderwijs 1. INTERGEMEENTELIJKE / REGIONALE SAMENWERKING Voorbereiding nieuw Streekpact in een stroomversnelling RESOC Zuid-West-Vlaanderen is volop bezig met de opmaak van het nieuwe streekpact met het oog op het vastleggen van een visie en een strategie voor de sociaal-economische ontwikkeling van Zuid-West-Vlaanderen tijdens de komende legislatuurperiode Als eerste stap voor het uittekenen van een toekomstvisie werden in april en mei 4 rondetafelgesprekken georganiseerd waarbij zo n 135 verantwoordelijken uit het werkveld hebben gedebatteerd over volgende thema s: economische ontwikkeling en tewerkstelling, uitbouw zorg, onderwijs en opleiding en leef- en omgevingskwaliteit. Door de mix van deelnemers uit diverse maatschappelijke sectoren ( bedrijfsleven, onderwijs en opleiding, kenniscentra, lokale besturen, maar ook welzijn, kunst en cultuur, natuur..) hebben deze rondetafels geresulteerd in heel wat ideëen en voorstellen voor een vernieuwende aanpak. Aanvullend op deze rondetafels hebben ook de SERR (overleg sociale partners) en de werkgroep kansengroepen een insteek bezorgd, voornamelijk vanuit tewerkstellingsoogpunt. Tevens zal nog onderzocht worden wat de mogelijke opportuniteiten zijn voor de verdere ontwikkeling van de landbouw in onze regio, alsook voor de versterking van toerisme en recreatie. Een specifiek initiatief betreft het traject armoedetoets in het streekpact dat ism het Welzijnsconsortium op touw wordt gezet. Dit traject is er op gericht om, o.m. door een dialoog met mensen in armoede, concrete acties voor armoedebestrijding uit te werken en deze te integreren in het streekpact. Bedoeling is nu om in de volgende fase, op basis van de input van de rondetafels en aanvullende initiatieven en vanuit een geïntegreerde visie, een eerste ontwerp-streekpact uit te werken tegen eind september Dit ontwerp-streekpact zal dan in het najaar het voorwerp uitmaken van een

3 breed maatschappelijk debat met sociale partners, onderwijs, maatschappelijke organisaties, politici, en uitvoerig besproken worden op het streekcongres op 19 december Meer info: 2. NATUUR EN MILIEU Vierde grensoverschrijdende Tv-uitzending BiPS! De zomer is nog maar net in het land, en met elk nieuw seizoen stelt BiPS een nieuwe aflevering voor van BiPS-tv. Daarom wordt de vierde grensoverschrijdende, tweetalige televisie-uitzending over biodiversiteit in de stadsrand uitgezonden op focus-wtv in het weekend van 22 tot 24 juni, telkens om 12u en om 17u. De rode draad van deze uitzending is Natuur- en Milieueducatie (NME). In de verschillende reportages krijgt de kijker antwoorden op volgende vragen: Wat is NME precies? Wat is het doel van NME? Op wie richt NME zich? En wat zijn de resultaten van NME? Indien u de eerste drie afleveringen heeft gemist, kan u op de uitzendingen bekijken onder de rubriek Programma s > BiPS, alsook op de website van het project BiPS (www.bipsweb.eu), onder de rubriek Mediatheek/video s. Biodiversidays 2012 Met Biodiversidays 2012 richt het project BiPS zijn biodiversiteitspijlen op de grensoverschrijdende Leie. Aan de hand van verschillende inventarisatieprojecten is het de bedoeling om de toestand van de biodiversiteit op en langs de Leie in kaart te brengen. In het kader van Biodiversidays 2012 organiseren de BiPSpartners binnenkort opnieuw twee activiteiten: 1000-Soortendag Van zaterdag 30 juni (12u) tot zondag 1 juli (12u) wordt een 1000-soortendag georganiseerd in twee gebieden van zeer hoge biologische waarde, namelijk de Bois de Flines en omstreken (gelegen in de gemeenten Péronnes-lez-Antoing en Maubray) en de oude Scheldearm in Laplaigne. Net zoals in 2010 omvat de hoofdmissie van deze marathonactie (24 uur lang) het tellen en identificeren van zoveel mogelijk levende organismen. In een vrolijke sfeer en met eerbied voor de natuur zal men niet minder dan 1000 verschillende soorten trachten te identificeren! Gezinsnamiddag rond biodiversiteit in de Gavers Op 8 juli is iedereen tussen 14 u en 17 u welkom in De Gavers. Jong en oud maken kennis met de biodiversiteit in dit provinciedomein. Je kan met het hele gezin deelnemen aan de wandelzoektocht waarbij er mooie prijzen te winnen

4 zijn! De BiPSter zorgt voor de kinderanimatie en er is een waterlabo. Om 15u kunt je een gegidste wandeling volgen over vogels of met een gids in de veedrinkpoel op zoek gaan naar kikkers en salamanders! Plaats van afspraak: Sport- en Natuurcentrum de Gavers, Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke Meer info: of Zuid-West-Vlaanderen energieneutraal tegen 2050 Zuid-West-Vlaanderen staat voor een grote uitdaging: energieneutraal worden tegen Maar hoe kan onze regio deze doelstelling bereiken? Hoe kunnen we meer hernieuwbare energie opwekken en de energie-efficiëntie verhogen? Hoe kunnen we onze energiekost verminderen en hoe vermijden we energiearmoede? En hoe kan de streek de vruchten plukken van deze energietransitie? Allemaal vragen die we de voorbije twee jaar in het kader van het Europees project NS SEP onderzochten. Op donderdag 5 juli presenteert Leiedal haar bevindingen en stellen we een regionale energiestrategie voor. Via onderstaande link kan u uw deelname registreren. Meer info: 3. REGIONALE ECONOMIE RESOC Zuid-West-Vlaanderen wil energieprijshandicap weg! RESOC ondersteunt de regionale energiestrategie van Leiedal. Een van de pijnpunten die hierbij wordt vastgesteld is de hoge energiekost voor gezinnen en bedrijven. Bovendien kampt onze regio met een energieprijshandicap, voornamelijk te wijten aan de hogere distributienettarieven in vergelijking met andere regio s. Zo betalen de gezinnen uit onze regio 6 tot 16% meer dan Antwerpse gezinnen voor hun enenergie en de bedrijven zelfs 10 tot 26% meer dan Antwerpse bedrijven. Geconfronteerd met deze vaststelling heeft RESOC tijdens de voorbije maanden via een ad hoc werkgroep een aantal voorstellen uitgewerkt die gebundeld werden in het memorandum energiekost Zuid-West-Vlaanderen. Dit memorandum, dat werd overgemaakt aan de Vlaamse en Federale regering, bevat 3 speerpunten: 1. Gelijke distributienettarieven in Vlaanderen De energieprijshandicap is nadelig voor de competiviteit van de bedrijven in onze regio en verhoogt de kans op energie-armoede bij gezinnen en burgers. De verschillen in energieprijs tussen de Vlaamse regio s zijn haast volledig te wijten aan het systeem van groenestroomcertificaten voor zonnepanelen, die doorgerekend werden in de distrubutienettarieven. De Vlaamse regering heeft de groenestroomsteun recent hervormd. Hierbij worden de netbeheerders niet meer verplicht om groenestroomcertificaten op te kopen. Die rol wordt nu toevertrouwd aan de leveranciers. Dit is positief want zo zullen de regionale verschillen niet verder oplopen. RESOC dringt er echter op aan dat de bestaande regionale ongelijkheid volledig wordt weggewerkt door de realisatie van één distributienettarief in Vlaanderen.

5 2. Geïntegreerd beleid voor meer hernieuwbare energie RESOC vraagt dat er een geïntegreerd beleid rond hernieuwbare energie tot stand komt (integratie aspecten energie, ruimtelijke ordening, milieu, sociaal, ) waarbij de lusten en de lasten beter verdeeld worden. Hiertoe is een duidelijke beleidsvisie op de inplanting van windenergie of biomassaprojecten, waarin ook een grotere rol is weggelegd voor de lokale besturen, dringend noodzakelijk. RESOC stelt tevens voor om een nieuw financieringsmodel te ontwikkelen dat lokale participatie (bvb. van omwonenden, ) aanmoedigt bij projecten met grote impact op de omgeving (bvb. windenergie). Een dergelijke aanpak zal het maatschappelijk draagvlak voor hernieuwbare energie verhogen. 3. Beleid rond energie-efficiëntie onverminderd voortzetten De energie die niet verbruikt wordt is de goedkoopste energie. Meer energiebesparing zal eveneens de energiekost van bedrijven en gezinnen verminderen. Van de Vlaamse en Federale overheid wordt dan ook verwacht dat zij burgers, bedrijven blijft stimuleren om energie te besparen en dat zij de lokale besturen verder blijven ondersteunen om hun voorbeeldrol beter te kunnen opnemen: duurzame overheidsgebouwen, duurzame mobiliteit, energiezuinige openbare verlichting, Meer Info: Publicatie en studiedag over het sociaal-economische verleden van de regio Zuid-West-Vlaanderen evolueerde de afgelopen twee eeuwen van een uitgesproken landbouwstreek tot een industrieregio. De nijverheden die er zich kwamen vestigen vertekenden het landschap: er werden bedrijven gebouwd en kanalen gegraven en de streek werd geleidelijk aan ontsloten door een dicht (spoor)wegennet. De nieuwe infrastructuur zorgde voor nog meer groei en nog meer bedrijven en ook de bevolking groeide snel aan. Wie zich wilde verdiepen in deze materie, had er tot voor kort wel een hele kluif aan om aan betrouwbaar cijfermateriaal te raken. Daarom nam de Provincie West-Vlaanderen het initiatief om een sociaal-economische streekstudie te laten uitvoeren zodat dit basismateriaal beschikbaar zou zijn voor wie meer wil weten over ons industrieel verleden. Brecht Demasure, als historicus verbonden aan het Centrum voor Agrarische Geschiedenis, maakte een stevige wetenschappelijke onderbouw van de sociaal-economische groei van de streek met als focus de periode tussen 1840 en Het volledige rapport kan je downloaden op De voornaamste conclusies uit de studie worden gebundeld in een provinciale erfgoedgids die te koop zal zijn vanaf eind juni via het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis (T: ). Foto draadtrekkerij Bekaert (KADOC) Op dinsdag 26 juni 2012 wordt er in De Brug te Zwevegem een studiedag georganiseerd rond dit thema. De voornaamste conclusies van de streekstudie worden er toegelicht door de auteur en er zijn panelgesprekken met vooraanstaande bedrijfsleiders uit de regio. De nieuwe publicatie wordt er ook voorgesteld. Meer info of inschrijven kan via Dit project is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen, in samenwerking met Erfgoedcel TERF, Erfgoedcel Kortrijk, Overleg Cultuur Regio Kortrijk, Toerisme Leiestreek, Resoc Zuid-West-Vlaanderen en Resoc Midden-West- Vlaanderen. Budafabriek, netwerk van mensen uit verschillende disciplines Op het Buda-eiland renoveert de stad Kortrijk een oude fabriek tot ontmoetings-, werk- en tentoonstellingsruimtes voor ondernemers, designers, kunstenaars, studenten en wetenschappers: de Budafabriek. Deze fabriek is ontstaan vanuit de overtuiging dat alle vormen van innovatie ontstaan uit open, vitale coalities tussen mensen uit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden.

6 De opening van de fabriek is voorzien op 15 en 16 september Naast Hogeschool West-vlaanderen, Flanders In Shape, Designregio Kortrijk, AGB Buda, Stad Kortrijk, Kunstencentrum Buda, Broelmuseum Kortrijk en het Woonen zorgcentrum Heilig Hart is ook intercommunale Leiedal partner. Meer info: 4. WERKGELEGENHEID EN ARBEIDSMARKT Werkgelegenheidsconferentie Op 8 november 2012 organiseert Sinergiek, het netwerk voor duurzaam ondernemen en sociale economie in Zuid-West-Vlaanderen, een eerste grootschalige werkgelegenheidsconferentie. De focus is de rol van lokale besturen op gebied van werkgelegenheid voor kansengroepen. De timing is niet toevallig, want we staan voor een nieuwe bestuursperiode van 6 jaar én er is nieuwe regelgeving op komst vanuit de Vlaamse overheid. Het doel van de conferentie is om lokale besturen én ondernemers uit te dagen over hun rol op gebied van werkgelegenheid voor kansengroepen. Naast de meest actuele informatie, goede praktijkvoorbeelden en prikkelende discussiegroepen, beloven we een aantal interessante sprekers voor te schotelen. De conferentie start om 13u30 en eindigt om 17u met aansluitend een netwerkreceptie. Locatie is de Budascoop te Kortrijk. Meer informatie over het programma vindt u binnenkort op onze website, Noteer dit niet te missen event alvast in uw agenda. Werkzoekende 50-plussers gingen op bezoek bij Galloometal In het kader van 50+ werkt werd er op 24 april ll. een bedrijfsbezoek georganiseerd bij het bedrijf Galloometal te Menen. Het project 50+ werkt wil werkzoekende 50-plussers een beeld geven van de manier waarop een bedrijf vandaag de dag georganiseerd is en aangeven welke aandachtspunten men heeft binnen het personeelsbeleid ten aanzien van 50-plussers. Mogelijk kunnen de deelnemers bij deze bezoeken op termijn een vacature invullen. Galloometal is gespecialiseerd in het terugwinnen van metaalafval en is tevens groothandelaar in ijzer- en staalschroot. Het bedrijf startte als een eenmanszaak en is nu één van de wereldleiders in zijn vakgebied. Na de situering van de bedrijfsactiviteiten en het personeelsbeleid werd de werkplek bezocht. Het is ongelooflijk hoeveel materialen er gerecupereerd worden van oude metalen, toestellen en auto s. Slechts een heel klein gedeelte gaat naar de verbrandingsoven. Na de rondgang gaf Danny Buysse, gewestelijk directeur Rijksdienst voor Pensioenen, uitleg over de recente evolutie bij de pensioenregeling. Het bezoek werd afgesloten met een netwerkmoment i.s.m. de sociale partners en de VDAB. Meer info: 5. ZORG EN WELZIJN Welzijnsconsortium realiseert duurzame samenwerking voor 50 ton verse groenten voor voedselhulp per jaar Het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen en RESOC Zuid-West-Vlaanderen slaan de handen in elkaar voor armoedebestrijding en kwaliteitsvolle voedselhulp. Eén actie wil verse groenten toevoegen aan de voedselpakketten en zo de kwaliteit ervan significant verhogen. Precies een jaar geleden startte in de regio Zuid-West-Vlaanderen een proefproject op waardoor wekelijks minstens kilogram kraakverse groenten werden opgehaald op de REO Veiling. Die verdeelde de Voedselbank West-Vlaanderen in Kuurne onder een tiental voedselhulpinitiatieven in de streek.

7 In 6 maanden tijd ging meer dan kilogram verse groenten naar mensen in armoede. Nu wordt dit proefproject omgezet in een duurzame samenwerkingsovereenkomst tussen de REO Veiling en de Voedselbank West- Vlaanderen. Ook wordt de verdeling uitgebreid naar gans de Provincie West- Vlaanderen. Wie meer wil weten over onze andere activiteiten in het kader van kwaliteitsvolle voedselhulp in de regio, klik hier. 6. WONEN EN HUISVESTING Lokaal toewijzingsreglement, voorrang geven aan de meest kwetsbaren Een gemeente zet prioritair in op het bouwen van sociale huurwoningen. Gezien de schaarste, is het toewijzen van deze woningen aan de meest kwetsbaren van groot belang. Het Lokaal Toewijzingsreglement maakt dit mogelijk. Steden en gemeenten krijgen dankzij dit reglement een instrument in handen om de toewijzingen van sociale woningen te verfijnen op maat van de plaatselijke woonnoden. Aan de hand van een pilootproject in de stad Waregem, onderzochten het Welzijnsconsortium en Leiedal welke mogelijkheden dit instrument voor de streek kan bieden. In maart 2012 keurde Vlaams minister F. Van den Bossche het reglement van Waregem goed, een primeur voor de regio. Intussen werd een tweede traject doorlopen met de stad Kortrijk. Een publicatie bundelt alle aanbevelingen over het lokaal toewijzingsreglement in de regio. Meer info: publicatie opvragen bij 7. GEZONDHEID Gezond (t)huis in Waregem In primeur voor Zuid-West-Vlaanderen opent op 19 september 2012 de demonstratiewoning gezond (t)huis in de Geraniumlaan 5 te Waregem de deuren. Achter de eenvoudige gevel, schuilt een boeiende demonstratiewoning met herkenbare situaties en vooral veel praktische informatie. Doorheen het huis vind je tips om de luchtkwaliteit in je woning te verbeteren, ontdek je gevaren van slecht werkende verwarmingstoestellen, leer je hoe je je energiefactuur kan verlagen, Senioren kunnen met eigen ogen zien hoe ze met beperkte ingrepen het risico op valpartijen in hun woning kunnen verminderen, jonge ouders zien de potentiële gevaren in de kinderkamer en (ver)bouwers leren het nut van goede isolatie en ventilatie kennen. Het gezond huis opent gratis de deuren van 19 september tot 23 november. Tijdens deze periode kan je met groepen van minimum 10 en maximum 15 personen de woning bezoeken. Maak snel een afspraak en wij zorgen voor een

8 rondleiding met alle info. Naast de rondleiding voor groepen zijn ook drie opendeurmomenten voorzien: woensdag 17 september van 17u tot 21u, Zaterdag 20 oktober van 14u tot 17u en zaterdag 10 november van 14u tot 17u. Op deze momenten kan je het huis vrij bezoeken. Het project gezond (t)huis is een initiatief van stad Waregem met medewerking van Logo Leieland, Helpt Elkander, de kringloopwinkel, de Christelijke Mutualiteit en Bond Moyson. Meer informatie / vastleggen van een rondleiding: sociale dienst van stad Waregem via of T TOERISME EN RECREATIE Boottocht 'Door het hart van de vlasvallei' Op donderdag 19 juli en woensdag 1 augustus organiseert Toerisme Leiestreek een boottocht "Door het hart van de Vlasvallei". Deze tocht start aan de Noordbrug bij het toekomstige nieuwe Vlasmuseum en eindigt aan de jachthaven van Sint-Baafs-Vijve. Marcel Himpe brengt tijdens de tocht anekdotes en liedjes uit de bloeiperiode van de Vlasnijverheid. Hij wordt per accordeon begeleidt door Hugo De Backer. Boeken kan via de diensten voor toerisme in de Leiestreek en via Praktische info: Data: Halve dagtochten (14u - Terug: 18u) op donderdag 19 juli en woensdag 1 augustus Opstapplaats: Kortrijk - Noordbrug (kant Noordstraat) Terugreis per autocar Kostprijs: 21/ 20 (groepen vanaf 10 pers) volwassenen / 15/14 (groepen vanaf 10 pers) voor kinderen Fietsfeest Leiestreek Het 9e Fietsfeest Leiestreek gaat door op zondag 24 juni. Vertrekken kan vanuit 4 startplaatsen: Dadizele, Deinze, Ingelmunster en Spiere-Helkijn. Deelname aan het Fietsfeest is opnieuw gratis. Bovendien zijn er enkele primeurs. Vanuit Spiere-Helkijn wordt in avant-première het geplande fietsnetwerk op Waals grondgebied in la Wallonie Picarde aangedaan. Voor het eerst kunnen de fietsers het BK wielrennen op groot scherm bekijken en een e-bike huren. Lees meer Zomerboottochten De zomerboottochten in de Leiestreek zijn van start gegaan. Tot midden september verken je de regio van op het water. Traditioneel zijn er combinaties van een ontspannende boottocht met lekkers onderweg of een bezoek aan een boeiende locatie. Bovendien verkopen de infokantoren in Bossuit, Dadizele, Deinze, Gent, Harelbeke, Ingelmunster, Izegem, Kortrijk, Menen, Roeselare, Waregem, Wervik, Wielsbeke en Wevelgem cheques om als cadeau weg te schenken. Boeken kan via Kunstzomer Leiestreek Van zondag 1 juli t.e.m. zondag 2 september is het terug tijd voor de Kunstzomer Leiestreek. Op 16 locaties in Drongen/Baarle, Deinze, Kortrijk, Wakken, Wervik is er gratis kunst te zien van maar liefst 43 verschillende artiesten. Per stad of gemeente wordt een wandel- of fietsparcours uitgestippeld

9 dat de locaties met elkaar verbindt. Meer info: Avondwandelingen In juli en augustus organiseert Toerisme Leiestreek elke vrijdagavond een culinaire avondwandeling in de Leiestreek. We combineren telkens een bezoek aan een bepaalde bezienswaardigheid met proevertjes onderweg. In Zuid-West- Vlaanderen komen Menen (20 juli), Wervik (27 juli), Harelbeke (17 augustus) en Bossuit (24 augustus) aan de beurt. Meer info: Erfgoedwandeling Harelbeke In het centrum van Harelbeke is een nieuwe erfgoedwandeling geopend. Tien borden bij monumenten geven samen met een oude foto meer uitleg over het gebouw en de omgeving. Een wandelkaart geeft meer uitleg en verbindt de borden in een wandellus van 3 km. Lees meer GidsenPlus Onlangs ging de nieuwe gidsenvereniging "GidsenPlus" van start. Het team bestaat uit een aantal enthousiaste gidsen en streekvertellers uit de Leiestreek die al enige tijd actief zijn in het gidsen en begeleiden van groepen door de regio. Zowel individuele bezoekers als groepen kunnen gidsen boeken. Meer info: 9. WEBSITES EN E-GOVERNMENT Traject 'Participatie wordt ge(s)maakt!' De website is een realisatie die kadert binnen het ervaringstraject Participatie wordt ge(s)maakt! van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen. Samenlevingsopbouw interviewde bestuurders en ambtenaren uit 13 West- Vlaamse gemeenten over interactief bestuur en bewonersparticipatie. Hoe kijken mandatarissen en ambtenaren naar de inzet van bewoners en bewonersgroepen? Welke rollen kunnen mandatarissen en ambtenaren opnemen in participatieprocessen? Wat is hiervoor nodig? We hoorden kleurrijke verhalen met voetnoten en vraagtekens, met krasse én strijdvaardige uitspraken over beleidsvisie en organisatiecultuur. Trefmomenten, verdiepingstafels en uitwisseling tussen lokale bestuurders,

10 praktijkwerkers en bewonersgroepen zorgen ervoor dat participatie geen hol woord blijft. Ervaringen werden gedeeld én reeds gepubliceerd in onze duopublicatie Beslist anders beslissen en Beslist meebeslissen. Naast de geschreven brochures willen we deze kennis en informatie nu ook digitaal ter beschikking voor iedereen die op zoek is naar inspiratie om op lokaal niveau werk te maken van kwalitatieve participatieprocessen! Meer info: T T MijnGemeente, dienstverlening op maat Inwoners van de regio vinden nu nog sneller de informatie die ze zoeken via MijnGemeente is een concept om gericht lokale diensten aan burgers aan te bieden aan de hand van contactenbeheer, gebruikersanalyse en een gepersonaliseerd webportaal. Dit biedt veel voordelen: een selectie van nieuwsberichten volgens eigen voorkeur uit jouw buurt of interesseveld; een overzichtskaart met wegenwerken, glasbollen, op basis van een zelf gekozen adres; persoonlijke gegevens worden automatisch ingevuld in formulieren op de gemeentelijke website; Meer info: 10. CULTUUR Internationale keuring Rozentuin op 29 juni In het kasteelpark rond kasteel t Hooghe werd in 1959 een deel van het historische park omgetoverd tot een zogenaamd rosarium, ofwel een rozentuin. Deze rozentuin omvat drie delen: een demonstratietuin, een een historische tuin en proeftuin. In de demonstratietuin vind je een didactische verzameling van een 200-tal waardevolle rozen die vrij in de handel verkrijgbaar zijn. In elk perk vind je de naam van de roos en de kweker. In de historische tuin krijg je een beeld van de evolutie van de roos door de eeuwen heen. De roos is immers al eeuwenlang een toonbeeld van schoonheid en een bron van inspiratie voor kunstenaars. De rozentuin wordt sinds enkele jaren met de meeste toewijding en kennis onderhouden door Gerdi Vandevelde. In de proeftuin wordt de sier- en cultuurwaarde van nieuwe soorten vergeleken en beoordeeld. Dit jaar nemen 75 rozen deel aan de competitie. Een professionele jury beoordeelt de rozen op drie kenmerken: gewas, bloem en ziekteweerbaarheid. Binnen elk van deze kenmerken worden verschillende zaken gequoteerd: bloemkwaliteit, bloemknop, bloeirijkheid, vroegheid van de bloei, doorbloei, weerbestendigheid, bladkleur, geur, enzovoort. Op vrijdag 29 juni komt de internationale jury de rozen uit de proeftuin beoordelen. Iedereen wordt echter van harte uitgenodigd om uit de 75 rozen zijn of haar favoriet te kiezen. De rozen die meedoen aan de competitie vind je in de perken naast de fonteintjes. Ieder perkje is genummerd. Noteer de nummers van de best geurende roos en de mooiste roos en steek die in de brievenbus van het streekhuis (Doorniksesteenweg 218). De resultaten worden overhandigd aan de jury. De rozentuin is vrij toehankelijk en in volle bloei tussen half juni en eind augustus. Een gegidst bezoek is mogelijk en dient aangevraagd te worden via Toerisme Kortrijk: T Waar? Kasteelpark t Hooghe, Doorniksesteenweg 218, 8500 Kortrijk Meer info?

11 Grote en kleine kinderen stellen hun dromen tentoon Van 22 juni t.e.m. 1 juli organiseert MyMachine de tentoonstelling 'MyMachine - Small dreams, big ideas'. Deze tentoonstelling is het sluitstuk van de vierde MyMachine-cyclus waaraan een 500-tal leerlingen en studenten uit 18 verschillende scholen uit heel Vlaanderen deelnamen. MyMachine is een initiatief voor kleine en grote kinderen die over de verschillende onderwijsniveaus (lager, hoger en secundair) heen 'droommachines' bedenken, ontwerpen en realiseren. Op die manier krijgen kinderen al op jonge leeftijd goesting om te ondernemen. MyMachine is een uniek partnerschap tussen Howest, Streekfonds West- Vlaanderen en Leiedal. Meer info: Innovatief en van eigen bodem et boek Designx50 bundelt tweejaarlijks een slimme selectie van innovatieve producten uit de regio Kortrijk. Designregio Kortrijk is op zoek naar nieuwe producten of diensten voor hun vierde editie. Deze producten illustreren perfect wat deze streek economisch betekent en waar ze naar streeft. Bedrijven die hun innovatief product in de kijker willen zetten, kunnen zich via de website kandidaat stellen tegen uiterlijk 16 juli. Designregio Kortrijk is een samenwerkingsverband met Stad Kortrijk, Howest, Voka West-Vlaanderen, Interieur Foundation en Leiedal. Samen positioneren wij de regio Kortrijk als een streek die design als hefboom voor haar ontwikkeling hanteert. Meer info: 11. GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING Wervik verwelkomt Corrid'Or Op dinsdag 19 juni gaven de Provincie West-Vlaanderen en Lille Métropole het startschot van het Interreg IVA-project Corrid'Or. Met dit project willen de partners een grensoverschrijdend landschapspark uitbouwen in de Leievallei tussen Kortrijk en Erquinghem-Lys. Corrid Or moet van de Leievallei een waardevolle omgeving maken waar landschappelijke kwaliteit, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand gaan. Vertrekkend vanuit de bestaande initiatieven aan beide kanten van de grens gaan de projectpartners na hoe dit landschapspark kan worden uitgebouwd. Hoe kunnen bewoners, eigenaars, landbouwers en het middenveld hieraan meewerken en welke instrumenten worden hiervoor ingezet? Men verwacht in 2013 al concrete realisaties op het terrein te kunnen voorstellen. Dankzij deze samenwerking kunnen de ideeën van Groene Sporen nu ook grensoverschrijdend doorwerken. Het startmoment vond plaats in Wervik en lokte ruim 100 lokale en bovenlokale politici, experts, ambtenaren en afgevaardigden uit het middenveld. Ze kregen er een uitgebreide toelichting over de verschillende uitdagingen voor de Leievallei en zagen op de Balokken hoe er in harmonie wordt ingezet op natuurontwikkeling, biodiversiteit en recreatie. Meer info: Nieuwe Europese steun voor grensoverschrijdende projecten Het Europese INTERREG IV A programma France-Wallonie-Vlaanderen ondersteunt grensoverschrijdende projecten met als doel een harmonieuze sociaaleconomische ontwikkeling van de grensgebieden in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. Op 23 mei 2012 werden vijftien nieuwe projecten met West-Vlaamse

12 projectpartners goedgekeurd. Volgende projecten zullen een sterke impact hebben op de ontwikkeling van Zuid-West-Vlaanderen: - Het project 300 jaar grens zal bijzondere aandacht hebben voor de herdenking van de Vrede van Utrecht (1713). Via diverse culturele en toeristische manifestaties zal deze herdenking aangegrepen worden om de betekenis van de grens tegen het licht te houden. - Dostrade stelt de Schelde in de schijnwerpers. Via een uitgebreide studie en visievorming wordt nagegaan hoe zowel economische als natuurlijk-recreatieve ontwikkeling kan gerealiseerd worden. Ook via concrete realisaties op het terrein, onder andere in Spiere, wordt werk gemaakt van een boeiende Scheldevallei. - Het project I3VT-2GBF zal via de constructie van een fietsersbrug over de Schelde in Avelgem bijdragen aan de uitbouw van een groen-blauw fietsnetwerk. - Alliatra wil startende ondernemingen met internationaal potentieel ondersteunen bij de realisatie van hun grensoverschrijdende ambities. - De West-Vlaamse sportbeoefenaar zal niet enkel uitgedaagd worden zijn fysieke grens op te zoeken maar ook om de landsgrens te overschrijden via Transsport. Het project zal werken aan de bekendmaking van de sportvoorzieningen over de grens en aan netwerkvorming tussen sportclubs aan weerszijden van de grens. - In het project Leiestreek van bron tot monding (verlenging) gaat het over het ontwikkelen en promoten van grensoverschrijdende marktgerichte toeristischrecreatieve producten en diensten, over het verdiepen en versterken van de contacten tussen de toeristische actoren in de Leiestreek en over het nemen van initiatieven op het vlak van professionaliseren van de toeristisch-recreatieve sector. - In het project Transedanse wordt het jonge publiek bewust gemaakt van de grensoverschrijdende artistieke realiteit binnen de danswereld via artistieke presentaties en participatieve en kunsteducatieve projecten. - Via CTE-GO-KMO Eurometropole worden KMO s in een bepaalde zone grensoverschrijdend een begeleiding op maat aangeboden zodat de betrokken zone zich kan versterken op verschillende vlakken en kan uitbreiden over de grens. - Met NE(X)TWORKS hebben de partners van NEXT de bedoeling de resultaten van het festival NEXT te laten uitdeinen naar nieuwe plekken en steden in de grensoverschrijdende regio en een netwerk te creëren voor het culturele, grensoverschrijdende aanbod. Het festival organiseert residenties, coproducties en presentaties van voorstellingen. - Het project Recosantran wil de samenwerking inzake gezondheid bestendigen en een ruimere medisch-sociale samenwerking tot stand te brengen Grensoverschrijdende samenwerking kan leiden naar een oplossing voor problematieken inzake vergrijzing en het tekort aan zorgverleners. Meer info: 12. ONDERWIJS EN OPLEIDING RTC-werkgroep 007 in kader imagocampagne technisch- en beroepsonderwijs Om het imago van het TSO en BSO te verbeteren en de instroom van technisch geschoolde jongeren te verhogen werd er binnen het RTC (Regionaal Technologisch Centrum) een werkgroep 007 opgericht. Aangezien RESOC de ambitie heeft om een aantrekkelijk technisch- en beroepsonderwijs te helpen ontwikkelen in de regio werd RESOC lid van deze werkgroep. RESOC zorgt bij deze acties voor het verhogen van de instroom van leerlingen in het TSO & BSO door vooral de nadruk te leggen op infosessies voor ouders. Zij zijn het die uiteindelijk kiezen waar hun kind verder school zal lopen. Ze moeten gesensibiliseerd worden met een positief verhaal over het technisch en technologisch onderwijs. Binnen de werkgroep 007 lagen er verschillende pistes open omtrent de te hanteren methodiek maar uiteindelijk opteerde de

13 werkgroep voor de insteek vanuit onze regio. De optie om te werken rond infosessies voor de ouders zal nu voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur van het RTC. Indien de actie weerhouden wordt zal men via een aantal communicatiebureaus nagaan welke methode dient gehanteerd te worden om de ouders efficiënt te bereiken en te informeren. De infosessies zullen gespreid worden over heel de provincie en wellicht begin 2013 van start gaan. Meer info: CONTACT Provinciale Gebiedsgerichte werking Doorniksesteenweg Kortrijk T F E W Intercommunale Leiedal Pres. Kennedypark Kortrijk T F E W RESOC/SERR Zuid-West- Vlaanderen Doorniksesteenweg Kortrijk T F E W en Wil je je niet langer abonneren op dit e-zine, schrijf je hier uit. Klik hier als je oudere nieuwsbrieven wil inkijken van onze nieuwsbrief. Wil je meer informatie over de e-zines van de Provincie West-Vlaanderen, surf dan naar

Programmasporen 2014-2018

Programmasporen 2014-2018 Programmasporen 2014-2018 Statutaire doelstelling: ARTIKEL 3, De vereniging heeft tot doel overleg en samenwerking tussen de O.C.M.W. s, de gemeentebesturen, de private en publieke actoren in de regio

Nadere informatie

Nieuwsbrief Welzijnsconsortium Juni 2012

Nieuwsbrief Welzijnsconsortium Juni 2012 pagina 1 van 5 Nieuwsbrief Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen Juni 2012 INHOUD 1. Sterke partnerschappen op 3 programmasporen in de regio 2. Welzijnsconsortium realiseert duurzame samenwerking voor

Nadere informatie

Van visie naar uitvoering

Van visie naar uitvoering Van visie naar uitvoering in beekvalleien, Deinze 24 juni 2016 Isabelle Putseys, Stefaan Verreu Gebiedsvisies: van visie naar uitvoering Gebiedsvisies: van visie naar uitvoering Beekvalleien maken deel

Nadere informatie

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN Deelnemende gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wervik

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

Werken aan totaalvisie Kuurne aan de Leie

Werken aan totaalvisie Kuurne aan de Leie Webversie MAART 2 0 1 4 Werken aan totaalvisie Kuurne aan de Leie De gemeente Kuurne werkt aan een totaalvisie om Kuurne opnieuw aan de Leie te brengen. De gemeente is van oudsher verbonden met het water,

Nadere informatie

Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven

Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven Context In 2013 lanceerde RESOC-SERR Brugge het nieuwe Streekpact 2013-2018 voor de Brugse regio. Dit is een gedragen visie- en actiedocument

Nadere informatie

Werken aan woonkwaliteit vanuit energieperspectief Studiedag Boeverbos Beter wonen voor iedereen Inge Vervaecke, Stafmedewerker Welzijnsconsortium vzw Zuid-West-Vlaanderen Valerie Vanhoutte, Energiesnoeiers

Nadere informatie

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING Algemeen Als regio komt het er op aan zich te onderscheiden. Het aantrekken en vasthouden van de juiste bedrijven, bezoekers en bewoners

Nadere informatie

PERSBERICHT 31 januari 2008

PERSBERICHT 31 januari 2008 OFFICIËLE OPENING STREEKHUIS ZUID-WEST- VLAANDEREN PERSBERICHT 31 januari 2008 De gebiedsgerichte werking Zuid-West-Vlaanderen van de Provincie West-Vlaanderen kreeg een nieuw onderkomen in de schaduw

Nadere informatie

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk Uitnodiging Werelddag van de stedenbouw Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk [ De Werelddag van de Stedenbouw is een grootschalige studiedag, georganiseerd

Nadere informatie

E-zine Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen

E-zine Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen E-zine Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen Op initiatief van het Huis van de Streek Zuid-West-Vlaanderen ontvangt u het E-zine Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de

Nadere informatie

ENERGIENEUTRALE REGIO MET EEN SOCIALE REFLEX DE REGIONALE ENERGIESTRATEGIE ZUID-WEST-VLAANDEREN. Energiedag voor lokale besturen 19 maart 2013

ENERGIENEUTRALE REGIO MET EEN SOCIALE REFLEX DE REGIONALE ENERGIESTRATEGIE ZUID-WEST-VLAANDEREN. Energiedag voor lokale besturen 19 maart 2013 ENERGIENEUTRALE REGIO MET EEN SOCIALE REFLEX DE REGIONALE ENERGIESTRATEGIE ZUID-WEST-VLAANDEREN Energiedag voor lokale besturen 19 maart 2013 Dominiek Vandewiele Leiedal? De energietransitie komt! Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

Foto van de lokale arbeidsmarkt

Foto van de lokale arbeidsmarkt Regioscan West-Vlaanderen Werkt 1, Foto van de lokale arbeidsmarkt Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES Er zijn tussen de West-Vlaamse regio s en gemeenten grote verschillen vast te stellen op het

Nadere informatie

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering 1. vooraf In 2014 organiseert de VRP de Vlaamse Ruimtelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Talenticap - augustus 2017

Nieuwsbrief Talenticap - augustus 2017 Nieuwsbrief Talenticap - augustus 2017 Beste, Wanneer u dit leest, bent u misschien aan het genieten van uw vakantie. Misschien storen we u met een nieuwsbrief die voornamelijk over werk en inkomen gaat?

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte. Infovergadering 19/02/2013

Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte. Infovergadering 19/02/2013 Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte Infovergadering 19/02/2013 5 werkvormen, 9 werkgebieden 5 werkvormen: 1. Dienstverlening aan de aangesloten gemeenten 2. Intergemeentelijke samenwerking 3. Regionale

Nadere informatie

Van bouwsector naar woonsector

Van bouwsector naar woonsector Van bouwsector naar woonsector donderdag - 24 04 2014-12:23 Van bouwsector naar woonsector De bouw ondergaat vandaag een grote transformatie: naar een sector die inspeelt op de behoefte aan betaalbare

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

WELKOM. Stuurgroep Leirekensroute van 27 oktober 2015 te Opwijk. Leirekensroute Dossier 2015 Stuurgroep 27 oktober 2015 te Opwijk

WELKOM. Stuurgroep Leirekensroute van 27 oktober 2015 te Opwijk. Leirekensroute Dossier 2015 Stuurgroep 27 oktober 2015 te Opwijk WELKOM Stuurgroep Leirekensroute van 27 oktober 2015 te Opwijk AGENDA Welkom Overzicht van de actoren Alle stappen sinds de laatste stuurgroep van 20 mei 2015 Project Fietsberaad Vlaanderen De tellingen

Nadere informatie

Handleiding Lokale Statistieken Pagina 1

Handleiding Lokale Statistieken Pagina 1 Beste bezoeker, De site Lokale Statistieken biedt u de mogelijkheid om cijfers op te zoeken op het niveau van gemeentes, steden, provincies en het Vlaamse Gewest. Deze handleiding leidt u, stap voor stap,

Nadere informatie

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst.

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst. Een innovatie- en sensibiliseringsproject rond zorg, wellness, comfort en gezondheid vandaag en morgen Living Tomorrow Zorgwoning vd Toekomst 2013-2016 Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst,

Nadere informatie

Imog persberichten april / mei 2014

Imog persberichten april / mei 2014 Imog persberichten april / mei 2014 www.imog.be imo Bron: Het Nieuwsblad - 10 mei 2014 Bron: Het Wekelijks Nieuws - 9 mei 2014 Bron: Het Laatste Nieuws - 7 mei 2014 Bron: Het Nieuwsblad - 8 mei 2014 Bron:

Nadere informatie

Lokaal klimaatbeleid. Algemeen. Ook als lokaal bestuur?

Lokaal klimaatbeleid. Algemeen. Ook als lokaal bestuur? Algemeen Lokaal klimaatbeleid Regiovergadering 12 en 14 maart 2013 Mitigatie = maatregelen nemen om klimaatverandering te beperken bv. energieverbruik minderen, meer hernieuwbare energie opwekken, minder

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Word een participatie-expert!

Word een participatie-expert! Word een participatie-expert! Coaching bij extern participatietraject van een klimaatactie Van juli tot mei 2017 coacht Bond Beter Leefmilieu (BBL), in samenwerking met de provincie Antwerpen, gemeenten

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

Dossier windenergie: in verweer en wind

Dossier windenergie: in verweer en wind Dossier windenergie: in verweer en wind Dat je niet altijd wind nodig hebt om stof te doen opwaaien, bewees Jan Bens van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) door te beweren dat windenergie

Nadere informatie

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook NIEUWSBRIEF N 4 : NAJAAR 2013 Het hockeyseizoen is weer van start gegaan. Nieuwe spelers (jong en wat ouder) schreven zich in, trainers laten weer het beste van zichzelf zien en de competitie is weer volop

Nadere informatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Waarom was dit nodig? Structuur al 25 jaar ongewijzigd: wel steeds uitgebreid en aangebouwd, maar niet consequent, verkokerd Doelstellingen organisatie Modern

Nadere informatie

Gezocht: enthousiaste uitvindersklassen en knappe technische secundaire scholen voor deelname aan MyMachine Vlaanderen

Gezocht: enthousiaste uitvindersklassen en knappe technische secundaire scholen voor deelname aan MyMachine Vlaanderen Gezocht: enthousiaste uitvindersklassen en knappe technische secundaire scholen voor deelname aan MyMachine Vlaanderen 2017-2018 WAT IS MYMACHINE VLAANDEREN? MyMachine Vlaanderen is een initiatief dat

Nadere informatie

BANENBEURS van de GRENSREGIO 6 & 7 maart 09 Sluis

BANENBEURS van de GRENSREGIO 6 & 7 maart 09 Sluis Op zoek naar gemotiveerde werknemers voor uw onderneming? Bevestig vandaag nog uw gratis deelname aan de EURES Scheldemond BANENBEURS van de GRENSREGIO Beste ondernemer, De gepaste kandidaat vinden voor

Nadere informatie

De Oude Kaasmakerij. Algemeen

De Oude Kaasmakerij. Algemeen Lesbrief De Oude Kaasmakerij Algemeen Deze lesbrief is opgemaakt voor het lager onderwijs. Voor leerlingen uit eerste, tweede en derde graad van het basisonderwijs werd een specifieke rondleiding uitgewerkt

Nadere informatie

vrijdag 10 & zaterdag 11 februari 2012

vrijdag 10 & zaterdag 11 februari 2012 Zoek je JOB DAGEN niet te ver vrijdag 10 & zaterdag 11 februari 2012 www.jobdagen.be Gent Zoek je JOB DAGEN niet te ver vrijdag 10 & zaterdag 11 februari 2012 De Pinte Deinze Machelen Wielsbeke Zulte Gavere

Nadere informatie

Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart

Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart Slapende Reus Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart WAAROM LANDSCHAPSVISIE De Kempense Heuvelrug in Kasterlee heeft

Nadere informatie

Het is mij telkens een groot genoegen naar een plek te komen waar. mensen, instellingen of organisaties door samenwerking bewijzen dat

Het is mij telkens een groot genoegen naar een plek te komen waar. mensen, instellingen of organisaties door samenwerking bewijzen dat Dinsdag 20 september 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Studiedag 10 jaar Duurzaam Kustbeheer - Fort Napoleon Oostende Geachte gedeputeerde, Geachte Minister

Nadere informatie

Leie2015 (werktitel)

Leie2015 (werktitel) Leie2015 (werktitel) Leie2015 Missie Leie2015 is een project dat op veelzijdige wijze de metamorfosen van de Leie en haar boorden verbeeldt: stedenbouwkundig, economisch, ecologisch, demografisch, cultureel,

Nadere informatie

Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie

Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie Welke vragen liggen aan de basis? Er beweegt nu zeer veel rond energie. Waar staan we nu en hoe gaat het verder evolueren?

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Ondersteuning lokale projecten klimaat (proeffase)

Ondersteuning lokale projecten klimaat (proeffase) Ondersteuning lokale projecten klimaat (proeffase) Ondersteuning lokale projecten klimaat: Waarom? In het klimaatbeleidsplan is ingeschreven dat we ook eigen uitstoot van broeikasgassen willen compenseren.

Nadere informatie

Ruimte voor windturbineparken in West-Vlaanderen

Ruimte voor windturbineparken in West-Vlaanderen Provinciale ruimtelijke beleidsvisie Ruimte voor windturbineparken in West-Vlaanderen Goedgekeurd deputatie 24.04.2008 DOELSTELLING STAND VAN ZAKEN KADER Doel van de beleidsnota (1) Visie op grootschalige

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Overijssel kleurt groen in 2020

Overijssel kleurt groen in 2020 Overijssel kleurt groen in 2020 Natuur en Milieu Overijssel Circulaire economie Vitale leefomgeving Kracht van de samenleving Waarom een groen Overijssel? Winst voor iedereen: Vitale leefomgeving voor

Nadere informatie

MEMORANDUM MAAK HET IN ZUID-WEST-VLAANDEREN MEI 2014

MEMORANDUM MAAK HET IN ZUID-WEST-VLAANDEREN MEI 2014 MEMORANDUM PRIORITEITEN VOOR ZUID-WEST-VLAANDEREN NAAR AANLEIDING VAN DE VERKIEZINGEN VAN 25 MEI 2014 MEMORANDUM MAAK HET IN ZUID-WEST-VLAANDEREN MEI 2014 Economische groei, tewerkstelling, klimaatneutraliteit,

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST. 25 FEBRUARI Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1)

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST. 25 FEBRUARI Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1) MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST 25 FEBRUARI 1999. - Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1) De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?!

DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?! Het Netwerk tegen Armoede nodigt u uit op de DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?! Op donderdag 6 november 2014 Antwerpen-Berchem, Huis van de Sport DIALOOGDAG Wanneer: donderdag 6 november 2014 Waar:

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

GIS en economisch beleid

GIS en economisch beleid GIS en economisch beleid Staten-generaal Vlaanderen Geoland 2 december 2010 Filip Meuris Intercommunale Leiedal Intercommunale Leiedal 07.12.1960 Streekontwikkeling? Van ontwikkeling van bedrijventerreinen

Nadere informatie

Overleg Cultuur / UiT in Regio Kortrijk

Overleg Cultuur / UiT in Regio Kortrijk 5.1 Een regionale UiTPas en UiTID De UiTpas is een gedigitaliseerde spaar- en voordeelkaart voor iedereen in de regio Kortrijk, met specifieke aandacht voor drempels van mensen in armoede, jongeren,...

Nadere informatie

Open Standaarden voor Lokale Overheden

Open Standaarden voor Lokale Overheden Open Standaarden voor Lokale Overheden OSLO 3.0 ENGAGEMENTSVERKLARING Ondergetekenden, De Vlaamse ICT Organisatie vzw (hierna genoemd V-ICT-OR vzw), gevestigd te 9160 Lokeren, Mosten 13 Industriezone E17-3,

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

Staten Generaal OSLO 31/05/2013 ir. Martin Lagauw ORIS nv

Staten Generaal OSLO 31/05/2013 ir. Martin Lagauw ORIS nv Staten Generaal OSLO 31/05/2013 ir. Martin Lagauw ORIS nv Initiatiefnemers werd in 2004 opgericht vanuit de Beroepsfederatie CIB- Vlaanderen met als primaire doelstelling de vastgoedsector te begeleiden

Nadere informatie

De cel als barometer voor armoede in Gent

De cel als barometer voor armoede in Gent Spirit wil oprichting stedelijke cel armoedebestrijding. De cel als barometer voor armoede in Gent Spirit wil binnen de stedelijke structuren een cel armoedebestrijding oprichten om een gecoördineerde

Nadere informatie

Wim Vanseveren administrateur-generaal

Wim Vanseveren administrateur-generaal 23 juni 2006 Kwaliteitskader voor de opleiding en erkenning van gidsen en reisleiders Katrien Van Ginderachter 29 januari 2010 Wim Vanseveren administrateur-generaal Kwaliteitskader voor de opleiding en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

Ambitie 1: Een wervende regio

Ambitie 1: Een wervende regio Ambitie 1: Een wervende regio Doelstelling 1: Transformeren naar een kennisgedreven economie Het idee om het streekimago op te hangen aan valley of creation valt in goede aarde. Er spelen zich veel goede

Nadere informatie

Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020

Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Europa 2020 SLIMME GROEI DUURZAME GROEI INCLUSIEVE GROEI De uitdagingen Groei en banen scheppen Klimaatverandering en Energieafhankelijkheid

Nadere informatie

Zicht krijgen op aanbod bedrijfslocaties: Stad Gent en Bizlocator

Zicht krijgen op aanbod bedrijfslocaties: Stad Gent en Bizlocator Studiedag Bedrijfshuisvesting Antwerpen Zicht krijgen op aanbod bedrijfslocaties: Stad Gent en Bizlocator David Van Baden Dienst Economie Stad Gent Inhoud Stad Gent: Waarom ruimtevraag en aanbod matchen

Nadere informatie

Suskewiet. Over de verhalen en de tradities. van de vinkensport

Suskewiet. Over de verhalen en de tradities. van de vinkensport Suskewiet Over de verhalen en de tradities van de vinkensport Suskewiet. Over de verhalen en de tradities van de vinkensport De stad Harelbeke zet, in navolging van de projectvereniging CO7 (zuidelijke

Nadere informatie

Kruishoutem energieneutraal. i.s.m. provincie Oost-Vlaanderen Energielandschap December 2015

Kruishoutem energieneutraal. i.s.m. provincie Oost-Vlaanderen Energielandschap December 2015 Kruishoutem energieneutraal i.s.m. provincie Oost-Vlaanderen Energielandschap December 2015 Oost-Vlaanderen Energielandschap!Oost-Vlaanderen ombouwen tot een volwaardig energielandschap Hernieuwbare Energiescan

Nadere informatie

Geïntegreerd Breed Onthaal. Project regio Anzegem - Avelgem

Geïntegreerd Breed Onthaal. Project regio Anzegem - Avelgem Geïntegreerd Breed Onthaal Project regio Anzegem - Avelgem 1 CAW Een centrum voor algemeen welzijnswerk heeft de opdracht om vanuit een eenheid van beheer en beleid een gediversifieerde en verantwoorde

Nadere informatie

Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten

Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten De gemeenteraad heeft het ontwerp van de Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent voorlopig vastgesteld op 27 juni 2017. Daarmee komt de opmaak van de nieuwe

Nadere informatie

Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen

Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen Goede avond dames en heren, Meneer Vancauwenberghe (VLM), Schepen Balthazar, Gedeputeerde

Nadere informatie

Word een participatie-expert!

Word een participatie-expert! Word een participatie-expert! Coaching bij participatietraject voor het klimaatbeleid Van juli tot mei 2018 coacht Bond Beter Leefmilieu (BBL), in samenwerking met de provincie Antwerpen, gemeenten bij

Nadere informatie

ONDERNEMEN. HET ZIT IN ONS.

ONDERNEMEN. HET ZIT IN ONS. ONDERNEMEN. HET ZIT IN ONS. Ondernemen zit in ons. Van kindsbeen af. Geen wonder: we groeiden op in West-Vlaanderen, een provincie die steeds vooruit wil. Die innoveert en investeert in kennis. En die

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Regio-overleg milieu. HERNIEUWBARE ENERGIE EN KLIMAAT Inleiding. Ingelmunster 14 maart 2013. Dominiek Vandewiele

Regio-overleg milieu. HERNIEUWBARE ENERGIE EN KLIMAAT Inleiding. Ingelmunster 14 maart 2013. Dominiek Vandewiele Regio-overleg milieu HERNIEUWBARE ENERGIE EN KLIMAAT Inleiding Ingelmunster 14 maart 2013 Dominiek Vandewiele agenda 8:30 onthaal en inleiding 8:45 Inleiding: Europese, Vlaamse en lokale beleidsprioriteiten

Nadere informatie

Beleidsnota s Infosessies 24 en 26 mei 2016

Beleidsnota s Infosessies 24 en 26 mei 2016 Beleidsnota s 2018-2021 Infosessies 24 en 26 mei 2016 Agenda Leidraad beleidsnota s 2018-2021 Toelichting beoordelingscriteria Nieuw criterium stedelijkheid Begroting en de toelichting Vormvereisten Decreetswijzigingen:

Nadere informatie

Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart

Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart Slapende Reus Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart WAAROM LANDSCHAPSVISIE De Kempense Heuvelrug in Kasterlee heeft

Nadere informatie

Ambitie 1: Een wervende regio

Ambitie 1: Een wervende regio Ambitie 1: Een wervende regio Doelstelling 1: Transformeren naar een kennisgedreven economie Aandachtspunt: Niet alles doen, we kunnen niet overal nr 1 zijn. : Fabrieken voor de toekomst: o Samenwerking

Nadere informatie

Sociaal aan de slag met voedseloverschotten

Sociaal aan de slag met voedseloverschotten Sociaal aan de slag met voedseloverschotten Hefboom voor sociale innovatie en activering rond voedselhulp Colloquium FEAD Toekomst voedselhulp in België 27 april 2015 Etienne Rubens Projectmedewerker Voedselverlies

Nadere informatie

Steunpunt duurzaam wonen en bouwen

Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Provincie West-Vlaanderen Minaraad 16 juni 2014 Wat is het steunpunt duurzaam wonen en bouwen? Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform)

Nadere informatie

Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen

Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen vzw Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen in samenwerking met Steunpunt Sociale Planning, Provincie West-Vlaanderen Fiche Harelbeke Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s COLLECTIEF RENOVEREN K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s 1-05/04/2017 COLLECTIEF RENOVEREN WAAROM? Waarom? Collectief renoveren? De rol van Kamp C? Duurzaambouwloket.be

Nadere informatie

RUIMTELIJKE VISIE REGIO LEIE & SCHELDE. Griet Lannoo Brussel, BRV partnerforum 16 maart 2017

RUIMTELIJKE VISIE REGIO LEIE & SCHELDE. Griet Lannoo Brussel, BRV partnerforum 16 maart 2017 RUIMTELIJKE VISIE REGIO LEIE & SCHELDE Griet Lannoo Brussel, BRV partnerforum 16 maart 2017 Regio van 13 gemeenten KORTRIJK I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 2 1910 Waregem Kortrijk Menen 1940

Nadere informatie

Kalender van educatieve activiteiten

Kalender van educatieve activiteiten Kalender van educatieve activiteiten 2017-2018 Dit is een voorlopige versie van de educatieve activiteitenkalender van Bubble voor het schooljaar 2017-2018. De agenda van de website van Bubble zal regelmatig

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

THE MAKING OF WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN. Week van de Amateurkunsten 2017 Infomoment 2

THE MAKING OF WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN. Week van de Amateurkunsten 2017 Infomoment 2 THE MAKING OF WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN 28.4-7.5 17 2 0 Week van de Amateurkunsten 2017 Infomoment 2 Woensdag 11 januari / 19.30 uur Gemeentehuis Maldegem (raadzaal) 1. WAK: wat is dat? 2. Voorwaarden

Nadere informatie

KORTRIJ(K)WONING. >>> KORTRIJ(K)WONING wil hierop een antwoord zijn. >>> Wil een vicieuze cirkel doorbreken

KORTRIJ(K)WONING. >>> KORTRIJ(K)WONING wil hierop een antwoord zijn. >>> Wil een vicieuze cirkel doorbreken Aanleiding (cf. andere centrumsteden) >>> Ondanks grote investering in openbaar domein Demografische omslag nog niet kunnen maken Analyse van in- en uitstroom Gezinnen kiezen te weinig voor de stad Vraag

Nadere informatie

23 MEI 27 SEPTEMBER 2015 COMMUNICATIE KIT

23 MEI 27 SEPTEMBER 2015 COMMUNICATIE KIT Feest in stad & regio na 20 jaar Leiewerken 23 MEI 27 SEPTEMBER 2015 COMMUNICATIE KIT HET PROJECT NAAM & BASELINE De Grote Verleieding focust op de talrijke metamorfosen van de Leie in Kortrijk & de regio,

Nadere informatie

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent De Stad Gent plant als hoofdaandeelhouder van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent een bijkomende investering

Nadere informatie

ESF kwaliteitslabel Persmap - 14 December 2011

ESF kwaliteitslabel Persmap - 14 December 2011 ESF kwaliteitslabel Persmap - 14 December 2011 Pagina 3 P R O G R A M M A persbijeenkomst 14 december 2011 : 10.45 uur: Verwelkoming 11.00 uur: Na een introductie door Patrick De Smedt, voorzitter OCMW

Nadere informatie

uitnodiging deelname expo Fantastic ideas Week van het Ontwerpen 2012 22 juni 1 juli 2012

uitnodiging deelname expo Fantastic ideas Week van het Ontwerpen 2012 22 juni 1 juli 2012 uitnodiging deelname expo Fantastic ideas Week van het Ontwerpen 2012 22 juni 1 juli 2012 Week van het Ontwerpen 2012 Expo Fantastic/ideas Van 22 juni tot en met 1 juli 2012 heeft de Week van het Ontwerpen

Nadere informatie

Indicatorenfiche: prioriteit 2

Indicatorenfiche: prioriteit 2 INTERVENTIELOGICA INTERREG 5 In de verordeningen voor de periode 2014-2020 legt de Europese Commissie de nadruk op de interventielogica van de s en op het belang van de selectie van de resultaat- en realisatiegebonden

Nadere informatie

Ondernemend Turnhout 15 februari 2017

Ondernemend Turnhout 15 februari 2017 Ondernemend Turnhout 15 februari 2017 Omgevingsvergunning en digitale bouwaanvraag Wie, wat, wanneer? Digitale bouwaanvraag 23 februari 2017 Verplicht indien met architect Aanvragen die ingediend moeten

Nadere informatie