ONTWERP EN INRICHTING VAN WALSTROOMKASTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWERP EN INRICHTING VAN WALSTROOMKASTEN"

Transcriptie

1 I I I ONTWERP EN INRICHTING VAN WALSTROOMKASTEN Een advies ten behoeve van het plaatsen, inrichten en beheren van walstroomkasten voor de binnenvaart langs hoofdvaarwegen en regionale vaarwegen. provinsjc fryslàn provincie. fryslän -.,..,. ~.. provlnda gmnlngon -~~.w..., ~ f -.. p, ;.'lwf ~ Part o.-,: ~~.-;.ll' ~ Rotterdam

2 ONTWERP EN INRICHTING VAN WALSTROOMKASTEN Een advies ten behoeve van het plaatsen, inrichten en beheren van walstroomkasten voor de binnenvaart langs hoofdvaarwegen en regionale vaarwegen. Inleiding: VVanneertoepassen? Bevordering van het gebruik Afdwingen van het gebruik Inrichting van de kast: Betaalsystemen: Colofon Contactdozen Robuustheid Groningen, juni

3 NOTA ONTWERPUITGANGSPUNTEN WALSTROOMKASTEN. Inleiding: Deze nota is bedoeld voor beheerders van vaarwegen en havens om op het gebied van het aanbieden van walstroom voor de binnenvaart zoveel mogelijk eenduidigheid te proberen te krijgen. Aanleiding was de vliegende start in 2006 van diverse projecten op de hoofdvaarwegen voor het realiseren van lig- en wachtplaatsen (motie Gerkens-werken). Op dat moment ontstond de behoefte naar meer duidelijkheid over inrichtingseisen van walstroom kasten. Het onderzoek is begeleid door een werkgroep waarin zitting hadden Rijkswaterstaat (Directie Utrecht, Directie Oost Nederland en Adviesdienst Verkeer en Vervoer), Provincies Fryslan en Groningen en gemeentelijk havenbedrijf Rotterdam. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest. o VVanneertoepassen o Hoe het gebruik te bevorderen 0 Hoe het gebruik af te dwingen 0 Inrichting van de kast 0 Betalingssystemen. Deze nota kan worden beschouwd als een nadere invulling van hetgeen hierover al is gezegd in de richtlijnen vaarwegen (RVVV2005). 3

4 VVanneertoepassen? Uitgangspunt bij het plaatsen van walstroomkasten is dat alle binnenschepen tegenwoordig goed zijn uitgerust met hun eigen stroomvoorziening. Plaatsing van walstroomkasten is daarom alleen noodzakelijk op plaatsen waar het laten draaien van generatoren onwenselijk is vanwege problemen met geluid en/of luchtkwaliteit In de praktijk komt het er meestal op neer dat het in het buitengebied niet noodzakelijk is om walstroomkasten te plaatsen. In de bebouwde kom kan het wel wenselijk zijn om walstroomkasten te plaatsen en wel om de volgende redenen: 0 Beperking van de geluidsoverlast: Indien er vlak bij het vaalwater woningen staan hebben de bewoners (vooral s'nachts) last van draaiende generatoren. 0 Beperking van de emissies: Gebruik van generatoren veroorzaakt emissies ter plaatse van de aanlegplaats. In een stedelijke omgeving waar de luchtkwaliteit toch al een knelpunt is, is toevoeging van die emissies ongewenst. Het is in dat geval het opwekken van de stroom te verplaatsen naar de elektriciteitscentrale, waardoor te emissies elders plaatsvinden, en bovendien is de uitstoot per opgewekte Kw-uur ook lager. o Beperking van de C02 uitstoot: Om dezelfde reden als bij het vorige punt is bij het toepassen van walstroom de C02 uitstoot per opgewekt KW-uur lager. Dit is echter een vrij beperkt effect, waarvoor dan nogal wat geïnvesteerd moet worden. Als aanvullend argument kan het bruikbaar zijn maar als dit de enige reden is dan is de investering niet effectief. o Gelijke behandeling: Bij aanlegplaatsen naast of vlak bij Uacht)havens kan het niet zo zijn dat in de haven wel stroomkasten moeten worden gebruikt en bij de aanlegplaats voor de binnenvaart niet. In alle andere gevallen is het niet noodzakelijk walstroomkasten te plaatsen, de binnenvaart kan goed voorzien in de eigen stroombehoefte. Hoe kan het gebruik worden bevorderd? Een schipper zal minder snel geneigd zijn om gebruik te maken van een walstroomkast indien: 0 Hij naar zijn gevoel te veel in rekening gebracht krijgt voor het stroomverbruik. Binnenschippers hebben er begrip voor dat het leveren van stroom via een walstroomkast duurder is dan leverantie via de standaard meterkast in een particuliere woning. Richtlijn is dat leverantie niet duurder mag zijn dan de kosten van eigen stroomopwekking + 20%. o De schipper voldoende is voorgelicht waarom het wenselijk is dat er gebruik van walstroomkasten wordt gemaakt. Foldermateriaal bereikt de schipper vaak niet omdat het moment van komen en gaan verspreid is over de week en over de dag. Afhankelijk van de situatie is het plaatsen van een tekstbord, dat voor de schipper tijdens het aanmeren goed zichtbaar is het meest effectief. D De inspanning, die de schipper moet plegen om aan te sluiten beperkt is. Richtlijn is, dat het uitbrengen van 50 meter kabel als een acceptabele inspanning wordt ervaren. Dit is wel afhankelijk van de zwaarte van de kabel. Bij langshavens betekent dit dus één walstroomkast per 100 meter. In havens waar de schepen naast elkaar afmeren moet de plaatsing van de kasten van geval tot geval worden beoordeeld. Het uitbrengen van een kabel over de luiken van de buurman(nen) wordt over het algemeen als bezwaarlijker ervaren dan het uitbrengen langs een kade. Dit geldt zeker in de nacht en levert daarnaast ook de nodige problemen op als de buurman er tussenuit gaat. 4

5 Hoe kan het gebruik worden afgedwongen? Indien het noodzakelijk is het gebruik van walstroomkasten af te dwingen zal er een "generatorverbod" moeten worden afgekondigd. Een generatorverbod heeft alleen zin als het ook gehandhaafd kan worden, en dan zijn er de volgende mogelijkheden: 0 Via het Rijnvaartpolitiereglement (RPR): is niet haalbaar. ft 0 V Via het Binnenvaartpolitiereglement (BPR): ~u kunnen, de waterpolitie en de vaarwegbeheerder (indien bevoegd) moeten dan handhaven. Het is zeer de vraag of men daarvoor de tijd en de gelegenheid heeft. D Via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): Dat is mogelijk, de gemeente moet 1~ dat afkondigen, de lokale politie moet handhaven. Dat zal (vooral in de nacht) bij de... politie een erg lage prioriteit krijgen. 0 Via het havenreglement: dat is een optie, die echter alleen kan waar een haven is met een havenreglement. Veel plaatsen, die in aanmerking komen voor stroomkasten vallen niet in deze categorie. De gemeente Amsterdam heeft het op deze wijze geregeld. Het is dan de voorwaarde waaronder de schipper toestemming krijgt om gebruik te mogen maken van de aanlegvoorziening. Er moet dan gehandhaafd worden door de havenmeester. Als er zo'n havenmeester actief is kan het aan zijn taken worden toegevoegd, als er geen havenmeester is, dan is het niet zinvol om alleen voor het handhaven van het generatorverbod zo'n functie in te stellen. Conclusie is dat het afkondigen van een generatorverbod nogal wat voeten in aarde heeft en bij het afkondigen van een verbod de handhaving goed geregeld moet zijn. Hoofdlijn bij het bevorderen van gebruik van walstroomkasten zal daarom toch moeten zijn dat er niet afgedwongen wordt. Het moet voor de schipper vanzelfsprekend worden dat hij (vooral s'nachts) gebruik maakt van de walstroomkasten. Die bereidheid staat of valt met de gebruikersvriendelijkheid van de voorziening en het besef bij de schippers waarom het niet wenselijk is de generator aan te zetten. Inrichting van de kast: Contactdozen: Bij het bepalen van de inrichting van de kast is het stekkerpatroon het belangrijkste punt. Er moet zowel230 volt als 400 volt beschikbaar zijn. Er van uitgaande dat er zowel grote als kleine schepen gebruik maken van de kast, dan zijn de grote schepen maatgevend. Per schip, dat gebruik kan maken van de kast moet dan aanwezig zijn: 1 contactdoos 230 volt 32 ampère 1 contactdoos 400 volt 63 ampère (schepen, die zijn ingesteld op 32 ampère hebben dan een verloopstekker nodig) De meeste schepen maken gebruik van de 400 volts aansluiting. Vaak is 32 Ampère voldoende vermogen, maar vooraf grote klasse-v schepen met twee woningen, veel huishoudelijke apparatuur en elektrische verwarming hebben aan 32 Ampère niet genoeg. Nadeel van het aanbieden van 63 Ampère op alle kasten is de hoge vastrechtkosten, die betaald moeten worden aan de energieleverancier. Op plaatsen, waar structureel minder grote schepen komen kan worden volstaan met 32 Ampère, maar het is verstandig om de bekabeling in en naar de kast vanaf het trafostation wel te ontwerpen op het aantal aansluitingen maal 63 Ampère. Dan is het ombouwen in de toekomst een kwestie van een andere zekering en een andere stekker. Het energiebedrijf moet dan uiteraard wel voldoende vermogen kunnen leveren. Kortom: maak een kast wel geschikt voor 63 Ampère, overweeg per geval of vanwege de structurele kosten afzekeren op 32 Ampère ook verstandig is. Ondanks dat de contactdozen het kwetsbaarste onderdeel zijn heeft het de voorkeur de dozen aan de buitenkant van de kast te plaatsen, zodat ze altijd bereikbaar zijn. Aansluiten 5

6 achter een afgesloten deur van de kast is uit oogpunt van veiligheid niet wenselijk omdat bij calamiteiten de brandweer er snel bij moet kunne komen om de stekker er uit te trekken. De schakeling van de kast moet dusdanig zijn, dat zodra de stekker er uit wordt getrokken dat dan de contactdoos stroomloos wordt. Als er veel aansluitingen in één kast zitten kan het de voorkeur hebben om een centrale kast te maken en verlengkabels naar losse contactdozen vlak bij de aanlegplaatsen op de kade of op de steiger. Dat scheelt voor de schipper het gesleep met (zware) kabels wat het draagvlak voor verbruik verhoogt. Robuustheid: Walstroomkasten in een stedelijke omgeving zijn gevoelig voor vandalisme. Daarom moeten de behuizingen robuust worden vormgegeven. De open contactdozen zijn het kwetsbaarst. Omdat ze altijd open en bereikbaar moeten blijven kunnen ze bijvoorbeeld in een nis worden opgenomen. Denk ook aan beschadigingen door bijvoorbeeld kauwgum. In probleemgebieden kan het afmeergebied worden afgezet met hekken. De afgemeerde schepen moeten echter wel bereikbaar blijven. Bewaking met camera's is meestal niet effectief. Iemand moet dan het gebied constant in de gaten houden, en als er wat aan de hand is dan moet er ook een regeling zijn dat er dan iemand beschikbaar is om er heen te gaan. In combinatie met een sluis- of brugobject waar toch al camerabewaking voor de bediening is geïnstalleerd zijn er wel mogelijkheden. Maar ook dan moet er iets geregeld zijn als er wat aan de hand is. Om te voorkomen dat de kasten op kades door voertuigen worden aangereden is het raadzaam de betonvoet in de grond breder te maken dan de kast, en op de hoeken roodwitte te zetten (zie foto's).... :.... In de grond verzonken kasten (zie foto's) zijn minder geschikt voor walstroom omdat ze in het donker en bij slecht weer moeilijk toegankelijk en slecht zichtbaar zijn en de kans op schade aan de kabels groot is. 6

7 Betaalsystemen: Het installeren van betaalsystemen in de kast om de kosten van het stroomverbruik in rekening te kunnen brengen is duur en kwetsbaar. Het komt er in de praktijk op neer dat de kosten van het installeren van een dergelijk systeem altijd hoger zijn dan de opbrengsten uit de stroomverkoop. Bedrijfsmatig gezien zou het de voordeligste oplossing zijn de stroom gewoon weg te geven, maar dat is maatschappelijk niet haalbaar. Bovendien is er dan ook kans op allerlei ongewenst gebruik als men doorkrijgt dat de stroom zo van de kasten is af te tappen. Als er dan toch één of andere vorm van verrekening plaats moet vinden dan zijn daarvoor de volgende mogelijkheden: o Betalen met een munt- en biljetautomaat Dat is een systeem dat door iedere schipper gebruikt kan worden. ledereen heeft tegenwoordig Euro's bij zich. Omdat er zich geld in de kast bevindt is het risico dat ze worden opengebroken groot, en er moet regelmatig iemand bij langs om ze leeg te halen. Het systeem is daarom niet geschikt voor stedelijke omgeving of afgelegen plaatsen. Omdat er sprake is van contant geld moeten er ook protocollen worden ontwikkeld om fraude te voorkomen. Al met al raden we gebruik van contant geld af. 0 Betalen met de Chipknip. Dit komt op bijna hetzelfde neer als betalen met contant geld. De bedragen worden afgeboekt van de chipknip van de schipper, en overgeboekt naar de bankrekening van de beheerder. Voordeel is, dat er nooit contant geld in de kast zit, nadeel is dat de chipknip een typisch Nederlands product is. In havens waar veel buitenlandse schepen komen is het systeem niet geschikt. Het chipknipsysteem is niet geworden wat het had moeten worden, en zal over enkele jaren worden gestopt. o Betalen met de pinpas. Dat is een universele manier van betalen, die ook door buitenlandse schippers gebruikt kan worden. Omdat via dit systeem er rechtstreeks van de rekening van de schipper wordt afgeboekt moeten er nogal wat veiligheids voorzieningen ingebouwd worden. Bovendien moet er 24 uur per dag een telefoonverbinding beschikbaar zijn. Dat maakt het systeem kostbaar en eigenlijk alleen geschikt voor plaatsen met veel walstroomkasten dicht bij elkaar. Op dit moment wordt op gewerkt aan een internationaal erkende PIN-pas, de EMV-kaart. Dit is een pas, die overal in Europa gebruikt kan worden, en hetzelfde werkt als de huidige PIN-pas. Ook voor dat systeem geldt dat er de nodige veiligheidsvoorzieningen en waarborgen ingebouwd moeten worden. Kaartleesapparatuur is op dit moment al geschikt te maken voor die toekomstige toepassing, omdat een gewone PIN-pas er ook mee gelezen kan worden. Een nadeel van het betalen met de pinpas is wel dat zolang de stekker in de contactdoos zit, en er dus nog niet afgerekend is door lnterpay een soort waarborgsom (voor maximaal 24 uur) wordt geblokkeerd op de bankrekening van de schipper. Die heeft dan zonder het te weten minder banktegoed voor andere boodschappen. Na die 24 uur moet je opnieuw pinnen. Voor een schipper, die lang overligt is dat erg ongemakkelijk. 0 Betalen via GSM/Internet. Net als bij sommige parkeersystemen kan een schipper per mobiele telefoon zich aanmelden bij een centrale besturingseenheid, die vervolgens via een code, die de schipper doorgeeft, een bepaalde kast onder stroom kan zetten. Betaling kan geschieden door afboeking van een geparkeerd tegoed of via een toegestuurde afrekening. De vaarwegbeheerder dan wel zelf een organisatie voor de verwerking regelen. 7

8 0 Betalen met een oplaadbare kaart of sleutel. Er zijn systemen in de handel, waarbij de schipper een kaart of sleutel kan afhalen bij een centraal punt. Op deze kaart of sleutel kan een tegoed worden gezet, dat bij de walstroomkast wordt afgeboekt. Voordeel van dit systeem is, dat er geen geld in de kast zit en dat het voor iedereen toegankelijk is. Nadeel is dat er voor het afhalen van de sleutel of de kaart en voor het opwaarderen ergens een afgiftepunt moet zijn. Als dat ver verwijderd is van de aanlegplaats schiet het zijn doel weer voorbij. 0 Betalen met de EGO-kaart: Vanaf 1 mei 2007 moeten alle binnenschippers in het bezit zijn van een "EGO-kaart" voor de afgifte van bilgewater. De kaart wordt uitgegeven door de SAB (Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart te Rotterdam 1 ). Aan de EGO-kaart is een rekening gekoppeld, waar de schipper geld op moet storten. Via de EGO-kaart kan ook walstroom worden afgenomen. De schipper meldt zich via een kaartlezer op de kast aan, geeft aan welke stekker hij wil gebruiken, en als hij voldoende saldo heeft wordt de kast automatisch op spanning gezet. Op het moment dat hij de stekker er uittrekt of de kaart weer door de kaartlezer haalt wordt het gebruik afgeboekt. De EGO-kaart wordt Europees ingevoerd, dus het systeem is ook bruikbaar voor buitenlandse binnenschippers. 0 Niet betalen: Bedrijfseconomisch gezien is dat de beste oplossing. De investeringen, die gepleegd moeten worden om een betaalsysteem op te nemen in de kast worden bij lange na niet terugverdiend door de opbrengsten van de schippers. Het beste kun je de stroom gewoon weggeven. Dat bevordert het gebruik en is het goedkoopste. Grootste probleem bij dit systeem is de maatschappelijke aanvaardbaarheid en de afscherming. Kun je het als overheid maken om stroom gratis weg te geven, hoe voorkom je dat de schippers er misbruik van maken, en -erger nog- hoe voorkom je dat onbevoegden er misbruik van maken. Technisch zou er met een sleutelsysteem nog wel het een en ander geregeld kunnen worden, politiek wordt dit systeem onhaalbaar geacht. Conclusie: Daar waar het merendeel van de passanten Nederlanders zijn is het systeem met de chipknip goed bruikbaar, een stuk goedkoper maar nog beperkt bruikbaar. Op plaatsen met veel buitenlands verkeer kan gewerkt worden met een oplaadbare kaart of sleutel, mits er voldoende gelegenheid is voor het verkrijgen en opladen. Het betalingssysteem met de pinpas (net als bij de benzinepomp) lijkt een goed maar is tevens een duur systeem. Als de Europese PIN-pas is ingevoerd is het systeem ook bruikbaar voor aanlegplaatsen met veel buitenlandse klanten. Wel wordt de schipper geconfronteerd met een verlaagd banktegoed tijdens het afnemen van stroom. Betalen met de mobiele telefoon of internet is ook universeel toepasbaar, maar er moet dan wel een structuur worden opgezet voor het betalingssysteem. Betalen via de EGO-kaart is een systeem dat de voordelen van de PIN-pas en betalen via GSM of internet combineert. Alle Europese schippers hebben binnenkort zo'n kaart voor de afgifte van bilgewater en daar is al een systeem aan gekoppeld met een tegoed, waarvan automatisch kan worden afgeboekt. Het is wel noodzakelijk een marktpartij in te schakelen, die de communicatie verzorgt tussen het tegoed van de EGO-kaart en de walstroomkast Voor de afgifte van Bilgewater zijn dat soort systemen er al. Een systeem voor het afrekenen van stroom moet nog ontwikkeld worden. Wij adviseren om voor nieuwe walstroomkasten gebruik te maken van betaling via de ECO kaart en marktpartijen uit te nodigen hiervoor een aanbieding te doen. 1 Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) Postbus KA Rotterdam Vasteland 12 e 3011 BL Rotterdam +31 (0)

9 COLOFON Aan de totstandkoming van dit advies hebben meegewerkt: Prov Fryslên: Theo Soeten Prov Groningen: Steven Duursma Eit Bakker Gemeente Rotterdam: Ma u rits Prinssen m. com Rijkswaterstaat directie Oost Nederland: Peter Stuurman Rijkswaterstaat directie Utrecht: Willem Wouters Dennis Spronk den nis. n I Joost Verkleij joost. nl Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer: Jolke Brolsma

10

Ervaringen met walstroom

Ervaringen met walstroom Ervaringen met Bij de invoering van heeft een aantal schippers technische ervaren bij het kunnen aansluiten op voorzieningen. Reden voor een onderzoek om te kijken naar de omvang en achtergronden van die.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregels ontheffingen generatorverbod Rotterdam

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregels ontheffingen generatorverbod Rotterdam STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30199 1 november 2013 Beleidsregels ontheffingen generatorverbod Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

besluiten havenmeester

besluiten havenmeester Gemeente Amsterdam Gemeenteblad Havenbedrijf Amsterdam NV besluiten havenmeester Jaar 2017 Afdeling 3B Nummer Publicatiedatum 1 augustus 2017 Onderwerp Vaststellen uitvoeringsbesluit Regionale Havenverordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013 HAVENVERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013 gelet op de artikelen

Nadere informatie

Goed marifoongebruik? Begrepen, over!

Goed marifoongebruik? Begrepen, over! Goed marifoongebruik? Begrepen, over! Goed marifoongebruik is essentieel voor een vlotte en veilige vaart. Niet onbelangrijk als u weet dat de Nederlandse vaarwegen tot de drukste ter wereld behoren. In

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen met betrekking tot het Binnenvaartbesluit

Onderwerp Beantwoording vragen met betrekking tot het Binnenvaartbesluit abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 31 maart 2008 Ons kenmerk HDJZ/SCH/2008-412 Doorkiesnummer - Bijlage(n) 1 Uw kenmerk

Nadere informatie

Op het dak van uw woning zijn zonnepanelen aangebracht. In deze handleiding geven wij u uitleg over het gebruik van deze zonnepanelen.

Op het dak van uw woning zijn zonnepanelen aangebracht. In deze handleiding geven wij u uitleg over het gebruik van deze zonnepanelen. Gefeliciteerd! Uw woning heeft zonnepanelen Op het dak van uw woning zijn zonnepanelen aangebracht. In deze handleiding geven wij u uitleg over het gebruik van deze zonnepanelen. 1. Inleiding Hoe werkt

Nadere informatie

Walstroom binnenvaart

Walstroom binnenvaart 9 a p r i l 2 0 1 0 - C B R B E X P R E S I N F O - N r. 3 9 Rijn- en Binnenvaarthuis Vasteland 12e, 3011 BL ROTTERDAM Postbus 23133, 3001 KC ROTTERDAM Telefoon: 010-798 98 00, fax: 010-412 90 91 Walstroom

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Planstudie Paddepoelsterbrug Steller Jeanet Halsema De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 050-3678865 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6261150 Datum Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Chipknip Oplaadpunt TR5000 CK. Product Datasheet

Chipknip Oplaadpunt TR5000 CK. Product Datasheet Chipknip Oplaadpunt TR5000 CK Product Datasheet bestandsnaam: PDS9 TR5000 CK NLED 0110.doc revisiedatum: 13022013 De TR5000 CK is een oplaadpunt waar Chipknip kaarten kunnen worden opgeladen vanaf de bijbehorende

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0230 (E) 13496/14 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: FISC 136 ENER 403 ECOFIN 837 UITVOERINGSBESLUIT

Nadere informatie

Chipknip Oplaadpunt TR5000 CK. Gebruikershandleiding

Chipknip Oplaadpunt TR5000 CK. Gebruikershandleiding Chipknip Oplaadpunt TR5000 CK Gebruikershandleiding bestandsnaam: revisiedatum: 22-07-2010 MAN0 TR5000CK NLED 0103.doc Voor meer informatie: Kijk op de website van Magna Carta http://www.magnacarta.nl/

Nadere informatie

Welkom in de haven van Vlaardingen!

Welkom in de haven van Vlaardingen! Welkom in de haven van Vlaardingen! U bent net onze fraaie stad binnengevaren of u bent van plan dat te doen. En dat is een felicitatie waard! Want Vlaardingen is een stad die u zal verrassen. Een knus

Nadere informatie

Varen in Assen. Welkom in het centrum van Assen!

Varen in Assen. Welkom in het centrum van Assen! Varen in Assen Welkom in het centrum van Assen! Veel boten zijn de laatste jaren de haven van Assen binnengevaren. Geen wonder, de haven ligt in hartje stad. Met op loopafstand een scala aan winkels, restaurants

Nadere informatie

Handleiding zonnepanelen

Handleiding zonnepanelen Handleiding zonnepanelen In opdracht van: Gefeliciteerd! Uw woning heeft zonnepanelen! In deze handleiding geven wij u uitleg over het gebruik van de zonnepanelen. 1. Hoe werkt het? Hoe het precies werkt,

Nadere informatie

Zonne-energie gratis en schoon

Zonne-energie gratis en schoon Zonne-energie gratis en schoon Samen gaan we voor duurzaam Genieten van de zon. Buiten in de tuin, in het park of op het strand. De zon geeft ons gratis energie. We kunnen de zon ook op een andere manier

Nadere informatie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie Flexibele & Rendabele Zonne-energie Voor Verenigingen van Eigenaren Herman is een product van LENS Inleiding Zonne-energie is duurzaam én winstgevend. Wij geloven in een wereld waar mensen hier samen de

Nadere informatie

Per vaarweg komen deze partijen elkaar steeds tegen bij de afstemming van werkzaamheden aan oever of bodem.

Per vaarweg komen deze partijen elkaar steeds tegen bij de afstemming van werkzaamheden aan oever of bodem. Inleiding De afgelopen jaren is er door de overheden veel geld gestoken in het opwaarderen van de Friese vaarwegen. Ook de komende jaren wordt er nog veel geïnvesteerd. De uitdaging is om dit prachtige

Nadere informatie

Nadere regels voor het aanleggen en het ligplaats innemen in de gemeente Súdwest-Fryslân

Nadere regels voor het aanleggen en het ligplaats innemen in de gemeente Súdwest-Fryslân Nadere regels voor het aanleggen en het ligplaats innemen in de gemeente Súdwest-Fryslân Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân; gelet op de artikelen 3.1.1, lid 1 onder a, en 3.4.1 van de Verordening

Nadere informatie

STROOMVOORZIENING. TECHNOLOGIE Hoe zit dat wanneer je op een locatie staat waar geen stroom te vinden is en toch wel een groot festival moet komen.

STROOMVOORZIENING. TECHNOLOGIE Hoe zit dat wanneer je op een locatie staat waar geen stroom te vinden is en toch wel een groot festival moet komen. TECHNOLOGIE Hoe zit dat wanneer je op een locatie staat waar geen stroom te vinden is en toch wel een groot festival moet komen. STROOMVOORZIENING Kevin Redmeijer PT20 Festival/grote optredens Inhoudsopgave

Nadere informatie

BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00. E-MELDPLICHT met BICS 4.00. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Instructies Melden met BICS

BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00. E-MELDPLICHT met BICS 4.00. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Instructies Melden met BICS BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 1 Dit document bevat de beknopte (werk)instructies voor schippers die moeten voldoen aan de meldplicht (m.n. de elektronische

Nadere informatie

Gasmelder Model GM 50

Gasmelder Model GM 50 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 01 87 Gasmelder Model GM 50 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

ScheepvaartVerkeersCentrum

ScheepvaartVerkeersCentrum ScheepvaartVerkeersCentrum Het landelijk ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) is onderdeel van Rijkswaterstaat en werkt aan uniform en optimaal management van het scheepvaartverkeer op de Rijkswateren in Nederland.

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

Opwaardering Twentekanalen. Economische stimulans Oost-Nederland

Opwaardering Twentekanalen. Economische stimulans Oost-Nederland Opwaardering Twentekanalen Economische stimulans Oost-Nederland 21 oktober 2014 Onderwerpen Wat doet? en de Twentekanalen Sluis Eefde Verruiming Twentekanalen Wat doet? Organisatie doel Eén RWS, Samen

Nadere informatie

Padbreedte van schepen in bochten

Padbreedte van schepen in bochten Padbreedte van schepen in bochten Bepalen bochtentoeslag voor het dimensioneren van vaarwegen Datum 13 januari 2012 Status Rapport Colofon Uitgegeven door Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie ir. J.W.

Nadere informatie

Marktconsultatie Sleutelsystemen

Marktconsultatie Sleutelsystemen Marktconsultatie Sleutelsystemen Publicatiedatum: 17 juli 2014 Kenmerk TenderNed: 43980 Graag uiterlijk 25 augustus 2014 reageren met beantwoording van vragen Inhoudsopgave 1 Over de marktconsultatie 3

Nadere informatie

Calamiteitenplan Watersportvereniging Van Merlenhaven

Calamiteitenplan Watersportvereniging Van Merlenhaven Calamiteitenplan Watersportvereniging Van Merlenhaven Heemstede, november 2016, Revisie 3 1 Voorwoord Voor u ligt het calamiteitenplan van Watersportvereniging Van Merlenhaven. De vereniging beheert twee

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Subsidieprogramma walstroom zeehavens

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Subsidieprogramma walstroom zeehavens STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14026 13 september 2010 Besluit Subsidieprogramma walstroom zeehavens 3 september 2010 Nr. CEND/HDJZ-2010/1274 SCH Gelet

Nadere informatie

Provinciaal blad 2011, 11

Provinciaal blad 2011, 11 Provinciaal blad 2011, 11 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 februari 2011, nr. 2011INT267486, tot wijziging van de Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie aardgasvoertuigen

Nadere informatie

Elektra. Retail Trainingen. alles over elektriciteit, strijkijzers, stofzuigers, klokken en ventilatoren

Elektra. Retail Trainingen. alles over elektriciteit, strijkijzers, stofzuigers, klokken en ventilatoren alles over elektriciteit, strijkijzers, stofzuigers, klokken en ventilatoren Onderdeel van de opleiding Verkopen in de Gemengde Branche Retail Trainingen 2 Dit vakinformatieboek is een uitgave van: Vereniging

Nadere informatie

Eindrapport TEN-T project Walstroom in Vlaanderen 2012-BE S

Eindrapport TEN-T project Walstroom in Vlaanderen 2012-BE S Eindrapport TEN-T project Walstroom in Vlaanderen 2012-BE-92063-S Doelstellingen van het project Het globale doel van het project is de uitbouw op grotere schaal van een walstroomnetwerk voor de binnenscheepvaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding HomeCharger en BusinessLine You re in Charge Uitgave maart 2015 EV-Box, www.ev-box.com Service: +31 (0) 88-7755444 of service@ev-box.com Met een laadstation van EV-Box kunt u meer

Nadere informatie

Laden elektrische voertuigen op het Numansgors

Laden elektrische voertuigen op het Numansgors Laden elektrische voertuigen op het Numansgors Dit document is opgesteld om ervoor te zorgen dat er duidelijke afspraken zijn over het verzorgen van de stroomvoorziening op parkeerplaatsen voor elektrische

Nadere informatie

Digitale bezoekersregeling- Afrekenen per minuut en alternatief. Collegebesluit van 21 maart

Digitale bezoekersregeling- Afrekenen per minuut en alternatief. Collegebesluit van 21 maart Digitale bezoekersregeling- Afrekenen per minuut en alternatief. Collegebesluit van 21 maart 2017-20 Aanleiding De digitale bezoekersregeling is ruim 5 maanden in de lucht en ruim 3.700 van de ongeveer

Nadere informatie

Informatieavond Zon op ons dak VVE JULIANAPARK 22 JANUARI 2013

Informatieavond Zon op ons dak VVE JULIANAPARK 22 JANUARI 2013 Informatieavond Zon op ons dak VVE JULIANAPARK 22 JANUARI 2013 Wie zijn werkgroep dak Christina Rozendaal Bert Bakker Ruud Verschoof Alex van den Boogaard Informatieavond 'Zon op ons dak' versie 5 2 Agenda

Nadere informatie

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV Datum 30 september Beleidsregels voor nautische Ons kenmerk 16.089057/BBV16.0425 Versie vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 27 september vergunningen Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Binnenvaartpolitiereglement

Nadere informatie

Koninklijke Schuttevaer-BLN

Koninklijke Schuttevaer-BLN Koninklijke Schuttevaer-BLN Beste leden, Hierbij de BLN / BLN-Koninklijke Schuttevaer nieuwsbrief met het volgende nieuws: 1. Wesel Dattelnkanaal; kleine sluizen gestremd vanwege personeelsgebrek 2. Amsterdam

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst WiFi op ligplaatsen Erwin Stringer/Gert- Jan v/d Bilt 22 Januari 2013 Agenda Inleiding Toelichting IDVV programma Wifi op ligplaatsen Achtergrond & doelstelling De techniek Het Business

Nadere informatie

Betalen met KNLTB-pas. Madese Tennisvereniging. Versie 2017v3

Betalen met KNLTB-pas. Madese Tennisvereniging.  Versie 2017v3 Betalen met KNLTB-pas Madese Tennisvereniging Versie 2017v3 Betalen met je KNLTB-pas Voor de leden bestaat er nu de mogelijkheid om betalingen aan de bar te verrichten met PIN maar ook met de KNLTB-pas

Nadere informatie

Verdeling gemiddeld energieverbruik NL. Auto (benzine)

Verdeling gemiddeld energieverbruik NL. Auto (benzine) Warmtepomp Het gebruik van verwarming en warm water bepalen een zeer groot deel van het energieverbruik van een woning. Het gebruik van een warmtepomp is een (gedeeltelijk of volledig) alternatief voor

Nadere informatie

Collegevoorstel 151/2003. Registratienummer 3.51605. Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753. Programma Mobiliteit

Collegevoorstel 151/2003. Registratienummer 3.51605. Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753. Programma Mobiliteit Collegevoorstel 151/2003 Registratienummer 3.51605 Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753 Programma Mobiliteit Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Onderwerp van het voorstel behandeling motie

Nadere informatie

Beleidsregels realisatie publieke oplaadpunten voor elektrische voertuigen door marktpartijen Gemeente Alblasserdam

Beleidsregels realisatie publieke oplaadpunten voor elektrische voertuigen door marktpartijen Gemeente Alblasserdam Beleidsregels realisatie publieke oplaadpunten voor elektrische voertuigen door marktpartijen Gemeente Alblasserdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, Gelet op het

Nadere informatie

Jachthaven de Brasem N.V.

Jachthaven de Brasem N.V. Plantage 37 2377 AB Oude Wetering Tel. Haven 071 3312664 Tel. Havenmeester 06 15091232 Email: info@jachthavendebrasem.nl Website: www.jachthavendebrasem.nl ING Bank: NL83INGB0000361500 KVK 28015827 BTW

Nadere informatie

WALSTROOM VERSUS GENERATORSTROOM. Een studie naar de kosten

WALSTROOM VERSUS GENERATORSTROOM. Een studie naar de kosten WALSTROOM VERSUS GENERATORSTROOM Een studie naar de kosten Voorblad: Zicht op de Maashaven te Rotterdam. Bron: www.bing.com/maps (augustus 2011) Colofon WALSTROOM VERSUS GENERATORSTROOM Een studie naar

Nadere informatie

Presentatie voor de Gemeente Roermond

Presentatie voor de Gemeente Roermond Presentatie voor de Gemeente Roermond Geschiedenis en huidige status Wat is de Mosquito (niet)? Veel gehoorde kritiek Hoe en waarom werkt de Mosquito? Het gaat om de toon, niet het volume. Verantwoorde

Nadere informatie

3. Hoeveel tankstations in Vlaanderen beschikken thans over een vergunning voor CNG-levering? Graag een overzicht per provincie.

3. Hoeveel tankstations in Vlaanderen beschikken thans over een vergunning voor CNG-levering? Graag een overzicht per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 282 van MARTINE TAELMAN datum: 20 april 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Alternatieve

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

Zonne-energie in 6 stappen

Zonne-energie in 6 stappen Zonne-energie in 6 stappen Bart van den Bosch 10 / 9 / 2014 U bent enthousiast over het idee om zelf zonneenergie op te wekken. En u overweegt om zonnepanelen aan te schaffen voor uw woning. Zeer waarschijnlijk

Nadere informatie

Zonnepanelen. Riethoven 15/10/2012 G. Theuws en Jan Hoeks. Giuseppe.Theuws@theuws.biz gtheuws2@csc.com Weebosch 84 5571NH Bergeijk

Zonnepanelen. Riethoven 15/10/2012 G. Theuws en Jan Hoeks. Giuseppe.Theuws@theuws.biz gtheuws2@csc.com Weebosch 84 5571NH Bergeijk Zonnepanelen Riethoven 15/10/2012 G. Theuws en Jan Hoeks Giuseppe.Theuws@theuws.biz gtheuws2@csc.com Weebosch 84 5571NH Bergeijk Agenda Waarom? Werking Wat heb je nodig? Wat kost energie? Wat levert het

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0247 (E) 13497/14 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: FISC 137 ENER 404 ECOFIN 838 UITVOERINGSBESLUIT

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Dienst: Stadsbeheer Nummer: DSO/2015/ 4346649 hk Datum: 18 november 2015

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Dienst: Stadsbeheer Nummer: DSO/2015/ 4346649 hk Datum: 18 november 2015 Verkeersbesluit Gemeente Almere Aanwijzen en inrichten van een locatie ten behoeve van het parkeren en laden van elektrische auto s aan de Frans Halsweg Steller: W. Schrier Dienst: Stadsbeheer Nummer:

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief:

In deze nieuwsbrief: Nr. 66-5 maart 2010 In deze nieuwsbrief: Onderzoek naar glazen overkapping deel A27 Het verkeer over de A27 neemt toe en een deel van de snelweg zal in de toekomst worden verbreed. Omdat meer verkeer ook

Nadere informatie

speciale behuizingen RVS behuizingen RVS beschermprofielen RVS halffabrikaten

speciale behuizingen RVS behuizingen RVS beschermprofielen RVS halffabrikaten speciale behuizingen RVS behuizingen RVS beschermprofielen RVS halffabrikaten alles is mogelijk rvs gaskast 19-inch kasten Voor 19-inch kasten bent u bij ons aan het juiste adres. Binnen haar pakket heeft

Nadere informatie

Bronnen De geldeconomie in ontwikkeling

Bronnen De geldeconomie in ontwikkeling Bron I: Verhouding Chartaal en giraal geld Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek Bron II: Aantal kaartbetalingen Bron: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/cardpaymineu_renfoconsepaforcards201404en.pdf

Nadere informatie

Handleiding Qbox Solar. Nu altijd online inzicht in je energieverbruik en opwek van je zonnepanelen

Handleiding Qbox Solar. Nu altijd online inzicht in je energieverbruik en opwek van je zonnepanelen Handleiding Qbox Solar Nu altijd online inzicht in je energieverbruik en opwek van je zonnepanelen Gefeliciteerd! Je bent nog maar een paar stappen verwijderd van meer inzicht in de opbrengst van je zonnepanelen.

Nadere informatie

Vrije Basisschool de Regenboog

Vrije Basisschool de Regenboog + Vrije Basisschool de Regenboog Binnen onze school komen steeds meer computers, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten wordt het werken met de computer steeds belangrijker, hierdoor

Nadere informatie

Veiligheidsreader. 9 e editie 14 oktober tot en met 19 oktober 2014. Versie: 26-9-2014 Final

Veiligheidsreader. 9 e editie 14 oktober tot en met 19 oktober 2014. Versie: 26-9-2014 Final 9 e editie 14 oktober tot en met 19 oktober 2014 Versie: 26-9-2014 Final Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 2. Veiligheid aan boord en in de havens p. 4 3. Veiligheid s avonds en s nachts p. 5 4. Tips voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN WALSTROOM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN WALSTROOM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN WALSTROOM Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Afnemer: Algemene Voorwaarden: Exploitant: Overeenkomst: Persoonlijke

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen 10 gouden tips voor roeiers Veilig varen doen we samen Roeien op de Geldersche IJssel, Neder-Rijn, Lek, Pannerdensch Kanaal, Twentekanalen, Zwarte Water, Zwolle-IJsselkanaal en Meppelerdiep Veilig roeien

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Infrarood verwarming van ThermIQ

Infrarood verwarming van ThermIQ De panelen zijn getest en 100% veilig Technische gegevens Bij ThermIQ gaat elk paneel door onze handen, zo blijven we kwaliteit leveren Artikelnummer TH1060 * TH1030 TH06060 * Afmeting 1.193 x 593 x 35

Nadere informatie

9.3.1.51.2 In ieder geïsoleerd verdeelsysteem moet een automatische aardfoutcontroleinrichting met een optisch en akoestisch alarm zijn ingebouwd.

9.3.1.51.2 In ieder geïsoleerd verdeelsysteem moet een automatische aardfoutcontroleinrichting met een optisch en akoestisch alarm zijn ingebouwd. 9.3.1.51 Elektrische inrichtingen (type G) 9.3.1.51.1 Er zijn slechts verdeelsystemen zonder teruggeleiding via de scheepsromp toegestaan.dit is niet van toepassing op: - installaties voor kathodische

Nadere informatie

Uniek systeem voor verduurzaming van opslag en vervoer van Vluchtige Organische Stoffen(VOS).

Uniek systeem voor verduurzaming van opslag en vervoer van Vluchtige Organische Stoffen(VOS). Pagina 1 van 5 Uniek systeem voor verduurzaming van opslag en vervoer van Vluchtige Organische Stoffen(VOS). Het VentoClean-System is een speciale machine voor het ontgassen en terugwinnen van resten Vluchtige

Nadere informatie

Onderwerp Financiële effect van een tarievenverhoging marktgelden en havengelden

Onderwerp Financiële effect van een tarievenverhoging marktgelden en havengelden Directie Grondgebied Economische Zaken Aan Hannie Kunst Datum 26 maart 2010 Opgesteld door, telefoonnummer Henk Kielenstijn, 2499 Extra afschriften voor Ab Smit, Bergiet Drummen, Piet Eggermont Onderwerp

Nadere informatie

Havenreglement rev. 2015.2

Havenreglement rev. 2015.2 Havenreglement rev. 2015.2 Ten geleide Het havenreglement is een uitwerking van de huishoudelijke afspraken in de haven van de WVA. Dit havenreglement is gewijzigd en vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Testen en metingen op windenergie.

Testen en metingen op windenergie. Testen en metingen op windenergie. Inleiding Als we rond groene energie begonnen te denken, dan kwam windenergie als een van de meest vanzelfsprekende vormen van groene energie naar boven. De wind heeft

Nadere informatie

Discussienota mogelijkheden opladen elektrische auto s

Discussienota mogelijkheden opladen elektrische auto s Discussienota mogelijkheden opladen elektrische auto s Inleiding Aanleiding Er komen wekelijks vragen over het opladen van elektrische auto s binnen. Dit zijn grotendeels verzoeken om nog meer oplaadpalen

Nadere informatie

VT-HYBRIDE DE EERSTE HYBRIDE LICHTMAST TER WERELD

VT-HYBRIDE DE EERSTE HYBRIDE LICHTMAST TER WERELD VT-HYBRIDE DE EERSTE HYBRIDE LICHTMAST TER WERELD VT-HYBRIDE REVOLUTIONAIR De eerste hybride lichtmast Overal toepasbaar en milieuvriendelijk Towerlight is al jarenlang zeer actief in het verminderen van

Nadere informatie

Vi--{ 11 DEC 20" ĪJ INGEKOMEN. Buurtpreventie gemeente Heusden. Contactpersoon: Willem van Woerkom

Vi--{ 11 DEC 20 ĪJ INGEKOMEN. Buurtpreventie gemeente Heusden. Contactpersoon: Willem van Woerkom Buurtpreventie gemeente Heusden. Contactpersoon: Willem van Woerkom E-Mail: willemvanwoerkom@home.nl Mobiel: 06-16539066 INGEKOMEN 11 DEC 20" ĪJ Gemeente Vi--{ Heusden AAN: het college van burgemeester

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart.

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4481 Inboeknummer 11bst01486 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.753 RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. Inleiding Om Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Indeling presentatie Basis verkeersregels (herhaling voor mensen met eerdere opleiding) Suggesties tav gedrag en veiligheid - Varen doe je samen Tips van de

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

PHONIRO MAIN ENTRANCE

PHONIRO MAIN ENTRANCE INSTALLATIEHANDLEIDING PHONIRO MAIN ENTRANCE MODEL 08 VEILIG ZEKER EFFECTIEF Wij bieden meer mensen een veiliger en waardiger oude dag. Phoniro Systems Nederland BV. Postbus 51 4020 BB Maurik Telefoon:

Nadere informatie

3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel

3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel 3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel Kader Keur Op grond van artikel 3.1, eerste lid, aanhef en sub a en b is het verboden zonder vergunning van het

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas

Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas Beschrijving onderwerp De hier aan de orde zijnde beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van verzoeken om (privaatrechtelijke)

Nadere informatie

Elektriciteit 1. AOC OOST Almelo Groot Obbink

Elektriciteit 1. AOC OOST Almelo Groot Obbink AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2020 Inleiding In huis moeten soms kleine veranderingen worden aangebracht. Denk maar aan het aanleggen van een verlengsnoer of het vervangen van een lamp. Maar soms

Nadere informatie

WALSTROOMBEHEERSYSTEEM

WALSTROOMBEHEERSYSTEEM INHOUD 1. Inleiding... 2 2. Registratie... 2 3. Activeren deactiveren van een aansluitpunt Medium: Website... 5 4. Activeren deactiveren van een aansluitpunt Medium: Website... 8 5. Activeren deactiveren

Nadere informatie

Nederlandse handleiding Guard 3.1

Nederlandse handleiding Guard 3.1 Met de Sociale Controle raakt u nooit meer iets kwijt Nederlandse handleiding Guard 3.1 www.sociale-controle.nl 1 Welkom bij Sociale Controle Bedankt voor uw keuze voor Sociale Controle. In deze handleiding

Nadere informatie

Protocol onderhoud van hardware en software

Protocol onderhoud van hardware en software Protocol onderhoud van hardware en software Voor het schoonhouden van hardware en software kan professionele hulp ingeschakeld worden. Het software onderhoud ligt gedeeltelijk bij de systeembeheerder.

Nadere informatie

December preventietips

December preventietips December preventietips De maand december brengt extra risico s en gevaren met zich mee. In dit overzicht wijzen wij u op enkele van deze gevaren en geven wij tips en adviezen om schade te voorkomen. Door

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Primaire processen 1 Ontwikkelen beleid Openbaar vervoer Reinigingsdiensten Verkeer Vergunning verstrekken

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen A. Opbrengsten zonnepanelen Hoeveel brengen de zonnepanelen op en kunnen jullie dat garanderen? De te verwachten opbrengst van een installatie is een indicatie. De werkelijke opbrengst kan iets hoger of

Nadere informatie

Hybride voortstuwing sloep met ballen

Hybride voortstuwing sloep met ballen Hybride voortstuwing sloep met ballen Sloep met ballen is een overnaads geklonken aluminium reddingssloep van 8,25 m met een gewicht van circa 2500 kilo. Voor deze sloep ben ik op zoek naar een hybride

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

2.1 Opmerking De Provincie Noord-Holland heeft geen opmerkingen op het voorontwerp bestemmingsplan.

2.1 Opmerking De Provincie Noord-Holland heeft geen opmerkingen op het voorontwerp bestemmingsplan. Nota van beantwoording Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening Bestemmingsplan Oostelijk Havengebied Noord Stadsdeel Oost, 8 november 2012 In het kader van het overleg op ex artikel 3.1.1

Nadere informatie

Universele motor controller Voor elk type Boegschroef (12 of 24 Volt) Accu spanningen van 12 tot 48 Volt.

Universele motor controller Voor elk type Boegschroef (12 of 24 Volt) Accu spanningen van 12 tot 48 Volt. Universele motor controller Voor elk type Boegschroef (12 of 24 Volt) Accu spanningen van 12 tot 48 Volt. 12 Volt tot 4,5 kw 24 Volt tot 9,0 kw Voordelen: Gebruik- Traploos in toeren regelbaar Softstart

Nadere informatie

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart.

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart. REGELING van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende regels met betrekking tot de vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart (Regeling vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart) De Minister

Nadere informatie

Gebruikshandleiding E515

Gebruikshandleiding E515 BINNEN BUITEN blad 1/6 Optioneel: externe codegever inbouwdoos drukknopschakelaar inbouwdoos schakelaar aansluiting voor besturingseenheid voeding: installatie in elektrische schakelkast aanbevolen montagehoogte:

Nadere informatie

Het ROEIEN en de vaarregels

Het ROEIEN en de vaarregels Het ROEIEN en de vaarregels Net als op de openbare weg gelden op het openbare water verkeersregels. En dus ook varend met de roeiboten van de K.W.V.L. moeten we ons daar aan houden. Veel van de regelgeving

Nadere informatie

INRITTENBELEID GEMEENTE VOERENDAAL

INRITTENBELEID GEMEENTE VOERENDAAL Raadhuisplein 1 T 045-575 33 99 6367 ED Voerendaal F 045-575 11 95 Postbus 23000 E info@voerendaal.nl 6367 ZG Voerendaal W voerendaal.nl INRITTENBELEID GEMEENTE VOERENDAAL 1 JULI 2011 2 Inleiding Gebleken

Nadere informatie

Portier afstandsbediening

Portier afstandsbediening Portier afstandsbediening Gebruikershandleiding Versie:20160603 Inhoud Inleiding... 3 Toepassingsgebied... 3 Gebruik voor meerdere sloten... 4 Batterijen... 4 Firmware in de sloten... 5 De afstandsbediening

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning terrassen

Aanvraagformulier vergunning terrassen Aanvraagformulier vergunning terrassen In artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geregeld dat het zonder vergunning verboden is voorwerpen te plaatsen op of aan een openbare plaats

Nadere informatie

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND September 2011-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel 3 Verhouding met de APV en het Vuurwerkbesluit 4 Argumentatie 5 Beleidsregels 6 Vaststelling, citeertitel

Nadere informatie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. stikstofdepositie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. stikstofdepositie Projectteam Overnachtingshaven Lobith Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith stikstofdepositie INHOUDSOPGAVE blz. 1. KADERS 1 1.1. Wettelijk kader 1 1.2. Beleidskader 1

Nadere informatie

Variantenstudie Gerrit Krolbruggen Door:

Variantenstudie Gerrit Krolbruggen Door: Variantenstudie Gerrit Krolbruggen Door: In samenwerking met: November2013 Inhoud Aanleiding Doelstelling Achtergrond Bereikbaarheid UMCG Knelpunten Variantenstudie Belanghebbenden Planning Vragen 2 Aanleiding

Nadere informatie

Betalen met KNLTB-pas. Madese Tennisvereniging. Versie 2017v2

Betalen met KNLTB-pas. Madese Tennisvereniging.  Versie 2017v2 Betalen met KNLTB-pas Madese Tennisvereniging Versie 2017v2 Betalen met je KNLTB-pas Voor de leden is er nu de mogelijkheid om betalingen aan de bar te verrichten met PIN als ook met de KNLTB-pas middels

Nadere informatie

Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet.

Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet. Beleidsregel oplaadpunten elektrisch vervoer Oostzaan 2013 Burgemeester en wethouders van Oostzaan Gezien het collegevoorstel d.d. 23 april 2013 BESLUITEN Vast te stellen de Beleidsregel oplaadpunten elektrisch

Nadere informatie