V O O R T W Y K. DOOR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V O O R T W Y K. DOOR"

Transcriptie

1 Cor Hendriks: Dichtlievende Uitspanningen (7): Voortwyk. V O O R T W Y K. DOOR JAN BAPTISTA WELLEKENS. Indien ik naar myn wensch mogt leeven, En keur had in myn staat en lot, Dan koos ik VOORTWYKS groene dreeven, Voor menig vorsten hof en slot: Ik zou, voor rust en stille dagen, Geen goude keten willen draagen. Ik zou, o VOORTWYK, al t belang, Der groote steden willig derven, En, denkende op myn zwaanezang, Hier vrolyk leeven, vrolyk sterven; Dit zou, by zonne- en by maaneschyn Myn grootste troost en wellust zyn. Rampzalig, die zyn tyd en jaaren, Ziet smelten als de sneeu op t veld,

2 En ver van rusten, of bedaaren, Zich zelve voortprest met geweld; Ja, zonder t morgenlicht te groeten, In t duister, als een mol, blyft wroeten. t Is hoogmoed en begeerlykheid, Daar kleine en grooten meest op doelen; En, door een valsche waan verleid, Hun leeven lang, verbysterd woelen; Door blinde drift en misverstand, Gekluisterd aan een slaafschen band. Wat schenken ampten, hooge staaten, En groot bewint? veel zorg en last. Wat kan de rang en tytel baaten, Dien steets naar hoog en hooger tast? De waare rust en t goed vernoegen Is eêr te vinden by de ploegen. De purpre verwe, koningskleur, Is naast aan t bloet. Men ziet de troonen Van een gereeten, scheur by scheur. Hoe los en wagglend staan de kroonen! Een landsman leeft in beter rust Dan Stanislaüs, of August. Wat stort Europe bloed en traanen Om t pleit van Karel en Filip; Die zien het leet der onderdaanen Zo onbeweegt, gelyk een klip: Laat vuur en staal het land vernielen: Dat deert geen koninglyke zielen. Die zich vervoegen aan het hof Zyn steeds tot vleiëry verbonden: Men zingt daar niet dan s vorsten lof, Terwyl het menschdom word verslonden. Zo doetmen daar en ginds gelyk, Zo by Bourbon, als Oostenryk. Maar die zyn yver wil betoonen Voor wetten en voor vaderland, Ziet men, niet zelden, avrechts loonen, Daar eigebaat de vierschaar spant; Door t zelve volk, in t eerst verheven, Gelastert, of met smaad verdreeven.

3 Dit zag eer Sparte, t wyze Atheen, Oud Rome en andre vrye landen; d Ondankbaarheid van t wuft gemeen Beloonde weldoen vaak met banden: Zelf Holland dronk wel eer, verwoed, Zyn trouwste vaders dierbaar bloed. Met recht versmaadden veele helden Het hof of land ten dienst te staan: Maar zagen, op de vrye velden, De razerny der waereld aan; Hoe haat en nyd woont in de steden; Hoe deugd en liefde word vertreden. Een minnaar van een vry gemoed, (Vernoegt zich zelven te regeeren,) Betracht alleen het hoogste goed; Het blind geval kan hem niet deeren; Hy slingert niet door vrees of hoop; Noch rolt niet met de waerelds loop. Ging Cincinnaat 1 zyn hoev niet bouwen, Na dat hy Rome had herstelt; En Scipio zich landwaard houwen, Terwyl Kartago lei gevelt. Grootmoedigheid vlied snoode streeken, En walgt van hoog of laag te smeeken. Alleen tot s Hemels wil bereid, De zonneschyn en onweêrvlaagen, Aanvaard, met evenmoedigheid, Het zuur en zoet, naar Godts behaagen; En vaster als een staale muur, Vreest geen geval van t avontuur. Gelyk t kompas steeds wyst naar t noorden, Al draait en wend het schip in zee, Zo volgen ook zyn wil en woorden, Naar Godts besluit en schikking reê. Geen mensch kan dus zyn rust ontrooven; Zo raakt hy de fortuin te boven. Wel zalig leeven, waare vreugd, Verstoort van buiten, noch van binnen. Geen grooter heerschappy noch deugd 1 Cincinnatus = L. Quintus C., 458 VC van de ploeg tot de dictatuur geroepen.

4 Dan eigen driften t overwinnen. Die dit volbrengt, regeert veel meêr Dan d allergrootste vorst of heer. O VOORTWYK! k mag u zalig noemen: Gy dekt met uwe schaduw t bloedt, Daat t Vaderland op lust te roemen, En al die vry zyn van gemoed, Gebooren tegens dwinglandyen; Als Herkles, vyand der harpyen. Nooit levert Hybla, nooit Himet, Een zoeter bloemelucht noch honing Dan echte liefde, nooit besmet, Verspreit in uwen hof en woning. Het schoonste en edelste sieraad Is liefde en vrede, in d echten staat. De blanke Vechtzwaan klapt haar vlerken, En hoort met vreugd myn zingen aan; Die stof bekoort haar, ik kan t merken; De Vechtstroom schynt nu d Eridaan. 2 Niets zoeters op der dichtren tongen, Dan als van liefde word gezongen. Het Nachtegaaltje, d eer van t groen, Bestemt dit vaers, met blyde klanken; En kan zich zelven niet voldoen Om zynen Landheer te bedanken: Zyn zoet akkoord, dat elk waardeert, Heeft hy op uwe Plaats geleerd. Dit tuigen beemden, veld en akker, En roemen de volmaakte min, Het edel Huis en hart van BACKER, Met zyn welwaarde Gemaalin; In wiens gemoed, en ziel, en ader, De schrandre geest leeft van den Vader. Zo lang het Y zijn naam behoud, Zo lang als Holland vry zal weezen, Word hunnen naam van jong en oud, Van t land, met dankbaarheid gepreezen: De BACKERS styven Stadt en Staat, Die bloeien door VAN HOVES raad. 2 Eridaan: mythische naam voor de rivier de Po (Lat. Padus).

5 Gezegend KROOST! begaafde LOOTEN! (De vruchten aarten naar den boom) Uw roem klonk nu met hooger nooten: Maar k hou myn zanglust in den toom: Een diamant bewaart zyn luister, Al blyft hy onbezien in t duister. Bloei VOORTWYK: bloei in vrede en rust, Bedauwt door s Hemels milden zegen; De Vecht, die uwe randen kust, Heeft grooter naam door u verkreegen: Al vloeit haar stroom zo zacht, zo vry, Uw lof zet haar meêr luister by. Indien ik naar myn lust mogt leeven, En keur had in myn lot en staat, Uw naam en roem zou hooger zweeven, En klinken op een schoonder maat: Doch nu kan ik pas adem haalen Om myne schuldplicht te betaalen. O lieflyk Lustbosch! zyt gegroet; Myn hart blyft in uw takken hangen; Doch meêr gehecht aan t heusch gemoed, Dat ons zo vriendlyk heeft ontvangen. Vaar wel, o VOORTWYK: wy gaan voort: Wyk voort, al wat uw rust verstoort

Geestelijke liederen - uitgave 1979. Lied 1

Geestelijke liederen - uitgave 1979. Lied 1 Geestelijke liederen - uitgave 1979 Lied 1 Halleluja, lof zij het Lam, die onze zonden op zich nam; wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is, en Hij leeft, die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,

Nadere informatie

ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE

ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE 01. IEMAND ALS RUTH KIJK DAAR LOPEN RUTH EN NAOMI ZOMAAR TWEE VROUWEN HAND IN HAND MET HUN HELE HEBBEN

Nadere informatie

150 PSALMEN DAVIDS PETRUS DATHEEN

150 PSALMEN DAVIDS PETRUS DATHEEN 150 PSALMEN DAVIDS naar de berijming van PETRUS DATHEEN Getrouwelijk uit de Franse in de Nederlandse taal overgezet. STICHTING DE GIHONBRON MIDDELBURG 2004 PSALM 1 1 Die niet en gaat in der godlozen raad,

Nadere informatie

Roest... rust. zangdienst 12 oktober 2014 19.00 uur Sint Catharijnekerk

Roest... rust. zangdienst 12 oktober 2014 19.00 uur Sint Catharijnekerk Aan deze Zangdienst werken mee: * Chr. Gemengd Koor The Credo Singers uit Rotterdam, www.thecredosingers.nl o.l.v. dirigent Bert Kruis www.bertkruis.nl * organist: Johan den Hoedt * voorbereidingsgroep

Nadere informatie

Uitvaart Keuzeliederen

Uitvaart Keuzeliederen Uitvaart Keuzeliederen 1. 'Als God ons thuisbrengt' Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons

Nadere informatie

HGJB-Liedbundel Op Toonhoogte Overzicht liederen en rubrieken (totaal 467 liederen)

HGJB-Liedbundel Op Toonhoogte Overzicht liederen en rubrieken (totaal 467 liederen) HGJB-Liedbundel Op Toonhoogte Overzicht liederen en rubrieken (totaal 467 liederen) Nummer Titel 1 Psalm 019 Psalmen en psalmliederen 2 Psalm 025 Psalmen en psalmliederen 3 Psalm 027 Psalmen en psalmliederen

Nadere informatie

Oudere religieuze poëzie

Oudere religieuze poëzie 1 Oudere religieuze poëzie Het koren IK BEN BEDROEFD VANDAAG... VERDER VIATICUM ZOO TEEDERE SCHADE IK BEN NIET EENZAAM KRISTAL BALLADE VAN DEN BOER COPLA'S Eens zat ik onder een wilgeboom UIT DE STILTE

Nadere informatie

Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;

Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; PASSIE EN PASEN LITURGIE 2015 THEMA : Ik voor u, wij met Hem Aanvangstekst : 1 Petrus 2 : 21 Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat

Nadere informatie

Lied van de maand kerk school 2015 2016

Lied van de maand kerk school 2015 2016 Lied van de maand kerk school 2015 2016 Dit liedboekje is van:... Groep:... SEPTEMBER Psalm 84 vers 1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen wonen bij de

Nadere informatie

Waarover spraken zij? de avondmaalsbeleving als Veertigdagen-project in de Lambertikerk te Zelhem

Waarover spraken zij? de avondmaalsbeleving als Veertigdagen-project in de Lambertikerk te Zelhem Waarover spraken zij? de avondmaalsbeleving als Veertigdagen-project in de Lambertikerk te Zelhem 1 Deze Veertigdagentijd vergezelt bovenstaande afbeelding ons als een gebrandschilderd raam in de Lambertikerk.

Nadere informatie

EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL

EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL 1 EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL Door ANDREW GRAY 12 e bundel in de serie: Preken van A. Gray 2 INHOUD Preek 1 t/m 5: Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken.

Nadere informatie

258.Kom in mijn hart,

258.Kom in mijn hart, 258.Kom in mijn hart, 1. Kom in mijn hart, kom in mijn hart. o, kom in mijn hart, Heer Jezus. Breng keer op keer Uw ware leer opnieuw in mijn hart, Heer Jezus. 2. Blijf in mij hart, blijf in mijn hart,

Nadere informatie

EEN LIED VAN OVERWINNING

EEN LIED VAN OVERWINNING LITURGIE voor de kerkdienst op zondag 24 maart (palmzondag) 2013 in de Elimkerk te t Harde. EEN LIED VAN OVERWINNING Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. A. van Dijk Aanvang: 9.30 uur 1 In deze dienst

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

Opening. Samenzang. De hemelse eng len Riepen eens de herders, Weg van de kudde naar t schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbied ge schreden!

Opening. Samenzang. De hemelse eng len Riepen eens de herders, Weg van de kudde naar t schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbied ge schreden! Opening Samenzang Komt allen tezamen, Jubelend van vreugde! Komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren! Komt, laten wij aanbidden, (kinderen) Komt, laten wij aanbidden,

Nadere informatie

Kleine gedigten voor kinderen

Kleine gedigten voor kinderen Kleine gedigten voor kinderen Hieronymus van Alphen editie P.J. Buijnsters bron (ed. P.J. Buijnsters). Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam 1998 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/alph002klei01_01/colofon.php

Nadere informatie

Deze Ark Liedbundel: Deze bundel is samengesteld door: leden van de Taakgroep Eredienst en de leiding van de Kindernevendienst.

Deze Ark Liedbundel: Deze bundel is samengesteld door: leden van de Taakgroep Eredienst en de leiding van de Kindernevendienst. U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont. (Ps. 22: 4) In de Bijbel nemen liederen een belangrijke plaats in; dit blijkt o.a. uit de omvang van het boek der Psalmen. De dichter van Psalm 22 geeft

Nadere informatie

Hij voor mij. Balkje: Paasliturgie 2015

Hij voor mij. Balkje: Paasliturgie 2015 Balkje: Paasliturgie 2015 Hij voor mij Zingen: Herv. Bundel 177:1 en 2 O hoogt en diepte, looft nu God, aanbidt Zijn heiligheid, Zijn Woord werd nimmer nog gepeild, Zijn weg is majesteit. O wond re liefd,

Nadere informatie

DE ENIGE TROOST IN LEVEN EN STERVEN 16 PREKEN UIT DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS. 6 preken over De enige troost in leven en sterven, Zondag 1

DE ENIGE TROOST IN LEVEN EN STERVEN 16 PREKEN UIT DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS. 6 preken over De enige troost in leven en sterven, Zondag 1 1 DE ENIGE TROOST IN LEVEN EN STERVEN 16 PREKEN UIT DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS 6 preken over De enige troost in leven en sterven, Zondag 1 6 Preken over de Apostolische geloofsbelijdenis, Zondag 8, 9

Nadere informatie

Het wederzijds huwelijksbedrog

Het wederzijds huwelijksbedrog Het wederzijds huwelijksbedrog Pieter Langendijk Editie Anna de Haas bron (ed. Anna de Haas). Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 2001 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/lang020wede08_01/colofon.php

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11

Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11 Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11 Gemeente, wij vervolgen in deze dienst de geschiedenis van Hanna en Samuël. Hanna heeft gebeden bij de tabernakel. Ze heeft haar ziel, haar stille tranen

Nadere informatie

Dante's Hel. Dante Alighieri

Dante's Hel. Dante Alighieri Dante Alighieri Table of Contents Dante's Hel...1 Dante Alighieri...2 INLEIDING...4 II...5 III...6 IV...7 V...8 EERSTE ZANG...11 TWEEDE ZANG...13 DERDE ZANG...16 VIERDE ZANG...18 VIJFDE ZANG...21 ZESDE

Nadere informatie

Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil, Rom. 9 vers 18.

Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil, Rom. 9 vers 18. Dr. H.F. Kohlbrugge Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil, Rom. 9 vers 18. Zeker aanzienlijk heer van hoge geboorte wilde zich op reis begeven naar een vergelegen land. Omdat

Nadere informatie

Lokatie : Julianakerk Voorganger : mevrouw C. Schouwstra Organist : de heer Jan van den Brand DE VOORBEREIDING ORGELSPEL. Welkom door de Kerkenraad

Lokatie : Julianakerk Voorganger : mevrouw C. Schouwstra Organist : de heer Jan van den Brand DE VOORBEREIDING ORGELSPEL. Welkom door de Kerkenraad EREDIENST, zondag 8 september 2013 Lokatie : Julianakerk Voorganger : mevrouw C. Schouwstra Organist : de heer Jan van den Brand DE VOORBEREIDING ORGELSPEL Welkom door de Kerkenraad Intochtslied Psalm

Nadere informatie

- DE JOHANNES DE HEER STUDIO SESSIES de copyrights van alle liederen worden geadministreerd door Smallstonemediasongs.com

- DE JOHANNES DE HEER STUDIO SESSIES de copyrights van alle liederen worden geadministreerd door Smallstonemediasongs.com JOKE BUIS - DE JOHANNES DE HEER STUDIO SESSIES de copyrights van alle liederen worden geadministreerd door Smallstonemediasongs.com liedtekst-aanpassingen: Matthijn Buwalda en Kees Kraayenoord www.jokebuis.nl

Nadere informatie

Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met jou. Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou.

Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met jou. Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou. Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met jou. Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou. 1 Evangelisch liedboek lied 501:1 In Jezus' naam, in Jezus' naam, in Jezus' naam

Nadere informatie

De schuldige mens tegenover Gods rechtvaardigheid

De schuldige mens tegenover Gods rechtvaardigheid ZONDAG 4 De schuldige mens tegenover Gods rechtvaardigheid Psalm 79 : 4 en 7 Lezen: Job 34 : 1-23 Psalm 90 : 4 en 7 Psalm 103 : 2 en 6 Psalm 25 : 10 Geliefden, het Woord van God dat wij u thans willen

Nadere informatie

of the Pnilierstty of "Olorimto RoBERT DE Boer

of the Pnilierstty of Olorimto RoBERT DE Boer of the Pnilierstty of "Olorimto RoBERT DE Boer y O e^< Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/geschiedenisdern05jonc GESCHIEDENIS

Nadere informatie

GEEN LIED IN DE GEVANGENSCHAP. of, uitleg over Psalm 137:3-6, door THOMAS WATSON 1620-1686. Engelse uitgave: J.C. Londen, 1661

GEEN LIED IN DE GEVANGENSCHAP. of, uitleg over Psalm 137:3-6, door THOMAS WATSON 1620-1686. Engelse uitgave: J.C. Londen, 1661 1 GEEN LIED IN DE GEVANGENSCHAP of, uitleg over Psalm 137:3-6, waarin de heerlijkheid van Sion geweken is en het volk door de inwoners van Babel gevraagd wordt een lied tot verlossing te zingen. door THOMAS

Nadere informatie