Imog zet het licht op groen. Van afval tot bron van energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Imog zet het licht op groen. Van afval tot bron van energie"

Transcriptie

1 Imog zet het licht op groen Van afval tot bron van energie imo

2 Inleiding De Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen, kortweg Imog, zorgt voor de geïntegreerde huisvuilverwerking van ruim inwoners uit: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruishoutem, Kuurne, Spiere-Helkijn, Wielsbeke, Waregem en Zwevegem. Imog heeft een antwoord op al je [afval]vragen Imog biedt een uitgebreid totaalpakket aan rond afvalverwerking en ondersteuning van het afvalbeleid. Hierbij beschikt Imog over twee sites met elk hun specifieke deelactiviteiten en een uitgebreid netwerk van selectieve inzameling. Site Imog Harelbeke Verbrandingsinstallatie met energierecuperatie Sorteercentrum voor PMD en Papier & karton Kunststoffenrecyclage Site Imog Moen Composteringsinstallatie voor groenafval Deponie categorie II Afvalverkleining en sorteerinstallatie voor grof vuil Houtopschoningsbedrijf Biomassacentrum ROS voor AEEA KGA-clustering Duurzame energie De perceptie van afval heeft de laatste jaren duidelijk een keerpunt gemaakt. Het afval van mensen zorgt naast secundaire grondstoffen ook voor (hernieuwbare) elektriciteit voor mensen, waardoor we in eigen regio 25% van de huishoudelijke energiebehoefte in groene energie voorzien. Dat halen we uit de energierecuperatie van de verbrandingsinstallatie, de productie van biomassa uit houtafval en de zonnepa- Netwerk selectieve inzameling 16 containerparken, KMO-containerpark Harelbeke en Moen Glasbollen: 1 per 1000 inwoners Ophaling aan huis van restafval, PMD, papier & karton, groenafval, andere diensten op afroep Afvallogistiek (containervrachtwagens, veegwerkzaamheden, lediging glasbollen, reverse logistics: city-trailer met meeneemheftruck,...) Dienstencentrum, communicatie en verkoop nelen op de stortplaats. In deze folder geven we je graag een overzicht van de recente evoluties en toekomstplannen in de richting van een duurzaam afvalbeleid.

3 Watt is elektriciteit Energie is wat een levend wezen of machine nodig heeft om iets te kunnen doen. Zonder energie zou een auto niet rijden, een trompet geen geluid maken en een kaars niet branden. Energie is overal rondom ons en we zijn als mens afhankelijk van brandstof om in leven te blijven. Onze economieën zijn sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen, met name van olie, aardgas en steenkool. Ook voor het opwekken van elektriciteit zijn deze (fossiele) brandstoffen erg populair. Wereldwijd is bijna de helft van alle elektrische stroom te danken aan de kracht van kolen. In een klassieke elektriciteitscentrale worden steenkolen verpulverd en verbrand. De warmte van de vlammen en de rookgassen verhitten het buizenstelsel in een stoomketel. Het water in deze buizen wordt omgezet in stoom, die naar een turbine wordt geleid. De stoom oefent druk uit op de turbineschoepen, waardoor de as van de alternator begint te draaien. Hierdoor wordt elektrische stroom gegenereerd die aan het hoogspanningsnet wordt geleverd. Naast steenkool, aardolie of aardgas kan ook gebruik gemaakt worden van andere energiebronnen zoals biomassa of restafval. Fossiele brandstoffen zijn steeds schaarser en zorgen ervoor dat de concentratie van CO2 in de atmosfeer stijgt. Daarom biedt alternatieve energie uit hernieuwbare bronnen als zon, wind en water boeiende toekomstperspectieven. Windturbines, waterkracht- en zonne-energie-installaties produceren ook elektriciteit, zonder het warmteaspect. Ook Imog draagt haar steentje bij tot een duurzame energetische omgeving. Met de verbrandingsinstallatie met energierecuperatie, het biomassa- en materialencentrum, de fotovoltaïsche cellen op de stortplaats en een biowarmtekrachtkoppeling, kortweg bio- WKK, wordt een belangrijke hoeveelheid groene stroom geproduceerd. In Vlaanderen is het grootste aandeel van de groene stroomproductie afkomstig uit biomassa (biomassa 57,9%, restafval 8,8%, biogas 14,4%). Dit wordt verder aangevuld met windenergie 17%, zonne-energie 1,7% en waterkracht 0,2%. zonne-energie 1,7% windenergie 17% biogas 14,4% waterkracht 0,2% restafval 8,8% biomassa 57,9%

4 1. Verbrandingsinstallatie met energierecuperatie Jaarlijks verbrandt Imog ruim 65 miljoen kg restafval - dat niet meer hergebruikt of gerecycleerd kan worden - in de verbrandingsinstallatie. Hierbij komt heel wat warmte vrij die niet onbenut wordt gelaten. Sinds 1987 rustte Imog de verbrandingsinstallatie uit met een energierecuperatie voor elektriciteitsproductie. Van afval tot Watt Na de verbranding van het restafval worden de warme rookgassen, met een gemiddelde temperatuur van 950 C, uit de oven naar de ketel gebracht waar ze water opwarmen om stoom te genereren. Via een buizensysteem wordt de stoom in de turbine gestuwd die met een rotatie van 9437 toeren per minuut draait. In de aansluitende turboalternator - met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van 7,5MVA - wordt elektriciteit opgewekt. Vanuit de alternator wordt de elektriciteit via transfo s rechtstreeks op het net gezet. Vervolgens wordt de stoom in een vacuümcondensor afgekoeld en gecondenseerd tot water om opnieuw in de gesloten kringloop te worden ingezet. Reinigingssystemen, isolatie en omkasting zorgen ook hier voor een optimaal rendement. Daarnaast wordt met de rookgassen uit de verbrandingsinstallatie ook warmte gerecupeerd. Na de twee elektrofilters komen de rookgassen in een warmtewisselaar terecht waar de restwarmte in de rookgassen olie opwarmt. Enerzijds warmt deze thermische olie lucht op die kan aangewend worden voor de opwarming van de verbrandingslucht, anderzijds wordt de warmte gerecupereerd voor de verwarming van de bedrijfsgebouwen. Energierecuperatie vraagt het nodige onderhoud en optimalisering. Imog breidde recent haar installatie uit met een economiser, een grotere

5 stoomdrum en een revisie van de stoomturbine. Aan de totale ontwikkeling van de energierecuperatie hangt een prijskaartje van Concreet wordt uit 2 kg afval 1kWh elektriciteit geproduceerd. Op jaarbasis betekent dit een productie van ruim 32 miljoen kilowatturen. Dat komt overeen met het jaarlijks verbruik van zo n mensen. Groene stroom Door het recupereren van de energie kan men een zekere valorisatie geven aan het restafval door de productie van elektriciteit. Die alternatieve energie levert een grote brandstofbesparing op. Om evenveel energie te produceren in een gewone elektriciteitscentrale is maar liefst 22 miljoen kg steenkool per jaar nodig. Of uitgerekend zo n 500 miljoen kg sinds de indienststelling van de installatie. (Calorische waarde steenkool: 30 MJ/kg, olie: 42 MJ/kg, afval: 9,3 MJ/kg). Bovendien raadt de Ladder van Lansink aan om verbranding mét energierecuperatie te verkiezen boven afvalverbranding tout court; wat de Vlarem-richtlijnen overigens niet meer tolereren. Technische fiche Ingebruikname: 1976 Capaciteit: ton Investering: 35 mio. Elektriciteitsproductie: 32 miljoen kwh Voor deze energierecuperatie heeft Imog van het VREG de toekenning bekomen van groenestroomcertificaten voor 47,78 % van de geproduceerde elektrische stroom. Zo is de afvalverbrandingsinstallatie een volwaardige biostoom-installatie met de best beschikbare technieken.

6 2. Biomassa- en materialencentrum Eind 2005 startte Imog op de site in Moen met het biomassaverhaal, dat dient als brandstof om groene stroom op te wekken in elektriciteitscentrales zoals Electrabel in Ruien of StoraEnso in Gent. Op enkele jaren tijd slaagde Imog erin om het biomassa- en materialencentrum steeds verder uit te breiden met een jaarlijkse afvoer van tot ton. Bio, wat? In de meest ruime zin bestaat biomassa uit levend of recent afgestorven biologisch materiaal. Door het proces van fotosynthese is de energie van de zon in deze materialen opgeslagen onder de vorm van chemische verbindingen zoals glucose. Door het vrijmaken van deze suikers kan biomassa worden omgezet in energie. De meest bekende en ook vaakst gebruikte toepassing is de verbranding van hout tot CO 2. Op de Imog-site wordt hout in de sorteerinstallatie ontijzerd, verkleind en opgeschoond. Dit opgeschoonde hout dient niet alleen als grondstof voor de spaanderplaatindustrie, maar kan ook ingezet worden als energiebron. Daarnaast doet Imog nog beroep op extern hout om tussen de biomassa op te mengen: houtchips van berm- en natuurbeheer en snippers uit de compostering, de hardere houtfractie. Deze brandstof voor hernieuwbare energie is jaarlijks goed voor duizelingwekkende cijfers: ton biomassa zorgt voor 42 miljoen kwh, groene stroom voor ruim inwoners. Biomassa wordt trouwens als een CO 2 -neutrale energiebron beschouwd. In tegenstelling tot de fossiele brandstoffen halen planten en bomen door groei en nieuwe aanplant evenveel CO 2 uit de lucht als dat er bij verbranding weer vrijkomt: de CO 2 -kringloop is dus gesloten. Maar niet alleen Imog draagt haar steentje bij in het biomassaverhaal. In Vlaanderen is het de grootste bron van groene stroom. In 2008 werd miljoen kwh van de totale miljoen kwh groene elektriciteit uit biomassa opgewekt. Goed om ongeveer gezinnen van stroom te voorzien. (bron: ODE Vlaanderen)

7 De fiets en de stoomketel De energie uit biomassa wordt via een verbrandingsproces (o.a. roosteroven, wervelbed) omgezet in warmte, die wordt gebruikt voor elektriciteitsopwekking in een stoomturbine net zoals in de verbrandingsinstallatie. De warmte wordt gebruikt om water om te zetten in stoom, die door een turbine wordt gestuwd. Een motor of turbo-alternator zet de roterende beweging om in elektriciteit. Wat trouwens heel goed te vergelijken is met bijvoorbeeld de beweging van het fietswiel die de dynamo aandrijft om het fietslicht te doen branden. Op de fiets betekent dit dat je meer elektriciteit opwekt als je dynamo een sterkere magneet of een spoel met meer windingen bevat, of als je harder gaat trappen. Technische fiche Ingebruikname: 2005 Capaciteit: ton Investering: 5 mio. Elektriciteitsproductie: brandstof voor 42 miljoen kwh

8 3. Fotovoltaïsche cellen Technische fiche Eerste ingebruikname: 2009 Sinds april 2009 wekt Imog groene stroom op met behulp van fotovoltaïsche cellen. Nu sieren al 4132 zonnepanelen het dak van onze sites in Harelbeke en Moen en een deel van de afgewerkte stortplaats in Moen. Omgerekend een geïnstalleerd vermogen van 878,42 kwp, wat overeenstemt met de energieproductie voor 250 gezinnen. Investering: ca 2 mio. Elektriciteitsproductie: bijna 1 mio kwh Maandelijks levert de PVinstallatie gemiddeld kwh. Tijdens werkdagen wordt dat aangewend voor eigen gebruik, in het weekend wordt de opgewekte elektriciteit op het net geplaatst. In het kader van de dertigjarige nazorg voor de stortplaats, zal er in de toekomst zo n tien hectare worden volgeplant met zonnepanelen, goed voor stuks en de energie- productie voor 1500 gezinnen. Hiermee kiest Imog dus resoluut voor hernieuwbare energie. photons electronen flow hole flow zonlicht Van zonnestralen tot stroom Stilaan rijzen op heel veel daken duurzame energiebronnen en ook Imog stapt mee op de trein van de zonne-energie. De zonnepanelen met zonnecellen zoals die op de site in Moen zijn aangelegd bestaan uit twee lagen silicium dat de eigenschap heeft goed geleidend te zijn met een positieve en negatieve lading. De fotonen van het invallende licht zetten elektronen in het silicium vrij en dat brengt een elektrische stroom op gang. Deze monokristallijne zonnecellen zijn visueel ook goed te herkennen; door de productie in een cilinder kan je altijd witte plekjes tussen de verschillende cellen waarnemen. lading stroom Silicoon type P Silicoon type N verbinding

9 4. Stortplaats wordt bioreactor In het afval is nog een deel organisch materiaal aanwezig. Binnenin de stortplaats ontstaat een zuurstof-arme omgeving waar dit organisch materiaal kan omgezet worden tot biogas: een energierijk mengsel van methaangas (CH 4 ), waterdampgas en CO 2. De stortplaats wordt zo een bioreactor. Er wordt een installatie geplaatst voor de onttrekking van dit biogas dat in een valorisatie-installatie wordt omgezet tot hernieuwbare warmte en groene elektriciteit. Na een proefperiode van ca. 5 maanden werd na evaluatie de meest geschikte stortgasmotor bepaald. Het stortgasvolume is hoger dan de voorspellingen in de modellen (300 i.p.v. 250 Nm³). De keuze van de stortgasmotor wordt vastgesteld op 600 kwe (ca draaiuren) en wordt naderhand vervangen door 400 kwe-motor tot draaiuren. Om de stortplaats als anaerobe digester te bedrijven werd op 04/01/2013 een afwijking op de Vlarem-voorwaarden gekregen door de minister. Op die manier is het mogelijk om water te injecteren, de valorisatie van het stortgas te optimaliseren en de inertisering van de afvalstoffen te bevorderen Een berekening leert dat hiermee 5 miljoen kwhel kan worden geproduceerd, wat het elektriciteitsverbruik is van zo n gezinnen en een besparing van CO 2 eq van ca ton (waarvan een kleine ton door het capteren van CH 4 plus omzetten naar CO 2 en ton door het maken van groene elektriciteit). Technische fiche Ingebruikname: 2013 Investering: ca. 2,3 mio. Geraamde elektriciteitsproductie: 5 mio. kwhel

10 5. Imog produceert groene warmte Ook intern streeft Imog naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de duurzaamheidsambtenaar op kop scharen de directie en het personeel zich resoluut achter duurzame projecten. Warmtenet Uit het verbrandingsproces wordt energie gerecupereerd door middel van elektriciteitsproductie. De restwarmte wordt o.a. gebruikt voor de voorverwarming van de secundaire lucht die nodig is in de installatie en de eigen verwarming van de bedrijfsgebouwen. Uit testen blijkt dat er nog steeds voldoende restwarmte is die voor andere toepassingen kan worden gebruikt. Er dienen zich twee projecten aan. Buurbedrijf Nerva is producent van voorgespannen betongewelven en heeft zes dagen op zeven warmte nodig voor het industriële proces. In de gemeente Kuurne staat een nieuwbouwproject op stapel waar eventueel voor warmtenetten kan worden geopteerd. Imog kan de restwarmte tot aan de eigen perceelgrenzen brengen. Overleg met de netbeheerders is nodig om bijkomende stappen te overwegen. Zo kan Imog doorgroeien van producent van elektriciteit tot producent van warmte als energierecuperatiebron. Warmtenet Nerva Ingebruikname: 2013 Investering: ca Geraamde productie: equivalent van L lichte stookolie Zonnecollectoren Verder schakelt Imog op de Harelbeekse site ook zonnecollectoren in. Hierbij wordt de zonnewarmte niet omgezet in elektriciteit, maar wel in vloeistof die hete douchebeurten of verwarmde gebouwen garandeert.

11 6. North Sea SEP De meest groene energie is de energie die je niet gebruikt. Imog en de streekintercommunale Leiedal zetten dan ook hun schouders onder het North Sea Sustainable Energy Planning-project waarbij de verschillende regio s van zeven landen rond de Noordzee zicht richten op de ontwikkeling van regionale duurzame energieprojecten. Via een dialoog met inwoners, bedrijven en gemeentepersoneel, wil Imog de baan vrijmaken voor educatie, optimalisatie en initiatief. Hiervoor ontwikkelde de afvalintercommunale een aantal handige werk- en sensibiliseringsinstrumenten. Energiekatern Sinds 2009 publiceert Imog een aantal Afvalkranten die drie keer per jaar voorzien worden van een extra katern rond Rationaal EnergieGebruik, hernieuwbare energie en klimaat. Die katern kan dienen als een inkadering van klimaat- beheersing en energiemaatregelen in een bredere positieve levenshouding rond duurzaamheid. Energiemobiel Met de energiemobiel trekt Imog sinds 2010 door het Zuid-West-Vlaamse landschap. Uitgerust met folders rond energiebesparingsmaatregelen, praktische proeven, een informatiecenter biedt deze gebruiksvriendelijke en vooral educatief rijdende energie-bib een waaier aan kennis. Eco-service Sinds 2011 wil Imog de groene lijn verder doortrekken. Met een eco-service reikt de intercommunale opleidingen en voorbeelden aan verschillende doelgroepen aan die zo kennis kunnen maken met realisaties en technieken rond energiebesparing en hernieuwbare energie. Deze ecoservice biedt de mogelijkheid om informatie rond technologische vernieuwing en innovatie te verspreiden. Eco-scan Een lagere energiefactuur? Dan kan! Als bedrijf dat groen wil denken, kan je binnenkort aankloppen bij Imog. Met een geïntegreerde scan op vlak van afval, energie kunnen bedrijven heel wat maatregelen voorkomen die een winst kunnen betekenen op milieuen economisch vlak. De som is hier dus snel gemaakt!

12 imo T F Imog Harelbeke Kortrijksesteenweg Harelbeke Imog Moen St-Pietersbruglaan Moen

Alles over groene energie in uw buurt.

Alles over groene energie in uw buurt. De familie Decraene over hun houtpelletketel De familie Vander Steene over hun zonnecellen De familie Ooms over hun zonneboiler Alles over groene energie in uw buurt. De familie Karatzis over hun warmtepomp

Nadere informatie

Inleiding. zorgen voor negatieve gevolgen voor het milieu van de hele planeet.

Inleiding. zorgen voor negatieve gevolgen voor het milieu van de hele planeet. Inleiding Binnen enkele decennia zal de mens een groot gedeelte van de energiereserves van de aarde verbrand hebben. Het heeft miljoenen jaren geduurd om die reserves op te bouwen, maar nu slinken ze aan

Nadere informatie

Woord VAN HET BESTUUR

Woord VAN HET BESTUUR e e n u i t g a v e v a n i m o g nr.51 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2012 Woord VAN HET BESTUUR Het lijkt tegenwoordig kinderspel, maar het is o zo belangrijk dat afval correct wordt uitgesorteerd! Imog,

Nadere informatie

ENERGIE. Handboek over energiebesparing en duurzame energie

ENERGIE. Handboek over energiebesparing en duurzame energie ENERGIE Handboek over energiebesparing en duurzame energie Handboek voor scholieren in het voortgezet onderwijs De inhoud van dit handboek is gebaseerd op materialen van het IUSES project, dat is gefinancierd

Nadere informatie

Colruyt werkt op groene stroom

Colruyt werkt op groene stroom Colruyt werkt op groene stroom Beste klant, Goed nieuws: we gaan erin slagen om enkele jaren vroeger dan voorzien onze stroom zelf te produceren uit hernieuwbare bronnen. Eerst hadden we 2015 vooropgesteld,

Nadere informatie

Wij zoeken technische mensen

Wij zoeken technische mensen e e n u i t g a v e v a n i m o g nr.50 juni - juli - augustus 2012 Woord van het bestuur Afval... bron van grondstof en energie. De Intercommunale Maatschappij voor Openbare Gezondheid, of kortweg IMOG,

Nadere informatie

Energie voor de Toekomst

Energie voor de Toekomst Energie voor de Toekomst 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2 Inleiding pagina 3 Hoe werkt een turbine? Pagina 5 Kolenenergie pagina 7 Kernenergie pagina 9 STEG Centrales pagina 13 Zonne-energie pagina

Nadere informatie

Zelfvoorzienend Terschelling

Zelfvoorzienend Terschelling Zelfvoorzienend Terschelling Martijn Jongsma & Daan Gunnink 31-01-2014 Inleiding Zelfvoorzienend Terschelling, een idee waarin Terschelling zelf in staat is om haar elektrische behoefte te verzorgen. Binnen

Nadere informatie

Eindrapport. Tennispark De Delftse Hout. Sla je slag. Module (vakcode): Beroepsproduc t: Groep: Periode: Ingeleverd op: Projectleden: Ingeleverd door:

Eindrapport. Tennispark De Delftse Hout. Sla je slag. Module (vakcode): Beroepsproduc t: Groep: Periode: Ingeleverd op: Projectleden: Ingeleverd door: Eindrapport Tennispark De Delftse Hout Sla je slag Module (vakcode): Beroepsproduc t: Thema Installatietechniek 1 THIN Eindrapport Groep: WP29C De Delftse Hout (3) Periode: Blok 2.1 Ingeleverd op: Projectleden:

Nadere informatie

Energieverbruik in de industrie. Handboek voor Leerlingen

Energieverbruik in de industrie. Handboek voor Leerlingen Energieverbruik in de industrie Handboek voor Leerlingen Editie NL 1.0 - Oktober 2010 Bekijk de IUSES project website www.iuses.eu voor nieuwe en verbeterde versies. Disclaimer Dit project wordt gefinancierd

Nadere informatie

Optimaal gebruik van houten biomassa in een industriële omgeving

Optimaal gebruik van houten biomassa in een industriële omgeving UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2010 2011 Optimaal gebruik van houten biomassa in een industriële omgeving Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

Duurzaam energiebeleid binnen de Groep Colruyt

Duurzaam energiebeleid binnen de Groep Colruyt Duurzaam energiebeleid binnen de Groep Colruyt inhoudstafel Inleiding...03 Deel 1: Zuinig omgaan met energie...04 1. Verlichting: functioneel zonder meer...05 2. Naar een optimale klimaatbeheersing...06

Nadere informatie

VAN BIOMASSA TOT BROODROOSTER feiten over bio-energiecentrales

VAN BIOMASSA TOT BROODROOSTER feiten over bio-energiecentrales VAN BIOMASSA TOT BROODROOSTER feiten over bio-energiecentrales Duurzame Energie in Nederland DE WEGWIJZER VOOR UW KEUZE Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Energie van de toekomst 5 Dit is biomassa 8 Dit is bio-energie

Nadere informatie

Wil je meer weten over de fascinerende groene kracht van gras? Kijk op www.graskracht.be om een studiedag bij te wonen of een cursus te volgen.

Wil je meer weten over de fascinerende groene kracht van gras? Kijk op www.graskracht.be om een studiedag bij te wonen of een cursus te volgen. Laat het gras maar groeien! Wie weet brengen we over enkele jaren allemaal het gras van onze tuin naar een vergister in de buurt? En verwarmen we, wassen, strijken en rijden we met schoon biogas gemaakt

Nadere informatie

Biogasinstallatie is als een betonnen koe

Biogasinstallatie is als een betonnen koe dossier 1 Energie zonder kern- of steenkoolcentrales De ecologische voetafdruk van België is te groot Vraag en antwoord over duurzame energie Je dak verhuren en 100 procent groene stroom krijgen Biogasinstallatie

Nadere informatie

Alternatieve energiebronnen

Alternatieve energiebronnen Alternatieve energiebronnen energie01 (1 min, 5 sec) energiebronnen01 (2 min, 12 sec) Windenergie Windmolens werden vroeger gebruikt om water te pompen of koren te malen. In het jaar 650 gebruikte de mensen

Nadere informatie

Energie Rijk. Lesmap Leerkrachten

Energie Rijk. Lesmap Leerkrachten Energie Rijk Lesmap Leerkrachten - augustus 2009 Inhoudstafel Inleiding! 3 Welkom bij Energie Rijk 3 Systeemvereisten 4 Doel van het spel 5 Hoe het spel spelen 6 Inhoudelijke Ondersteuning! 14 Informatiefiches

Nadere informatie

Energietechniek. Coen Verwer Pieter Bosma Bart van Straalen Mario Kortenoever

Energietechniek. Coen Verwer Pieter Bosma Bart van Straalen Mario Kortenoever Energietechniek Coen Verwer Pieter Bosma Bart van Straalen Mario Kortenoever Energietechniek Coen Verwer, Pieter Bosma, Bart van Straalen, Mario Kortenoever Rijswijk 16/10/2007 Voorwoord Dit rapport is

Nadere informatie

inkomstenbron PRAKTISCHE ZAKEN energie Enveloppendrukker De Vroede speelt voortrekkersrol op milieugebied

inkomstenbron PRAKTISCHE ZAKEN energie Enveloppendrukker De Vroede speelt voortrekkersrol op milieugebied Enveloppendrukker De Vroede speelt voortrekkersrol op milieugebied De zon IS ONZE TWEEDE inkomstenbron Met 1200 zonnepanelen op het dak bewijst drukkerij De Vroede in Nijlen dat ook een KMO kampioen van

Nadere informatie

1. INLEIDING... 3 2. PELLETBOILER... 3 3. TUINBOUWBEDRIJF... 4 4. WARMTEKRACHTKOPPELING... 6

1. INLEIDING... 3 2. PELLETBOILER... 3 3. TUINBOUWBEDRIJF... 4 4. WARMTEKRACHTKOPPELING... 6 INHOUD 1. INLEIDING.... 3 2. PELLETBOILER.... 3 3. TUINBOUWBEDRIJF.... 4 4. WARMTEKRACHTKOPPELING.... 6 Tekst Ontleend aan brochure Bio-energie, omzetten van vaste biomassa in hernieuwbare warmte en elektriciteit

Nadere informatie

Energiek Brabant. Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040

Energiek Brabant. Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040 Energiek Brabant Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040 Han van Kasteren (Telos) Wim Konz (Telos) Patrick van Schijndel (TU/e) Ruben Smeets (Telos) Corné Wentink (TU/e)

Nadere informatie

Verkenning Energielandschappen en erfgoed

Verkenning Energielandschappen en erfgoed Verkenning Energielandschappen en erfgoed Verkenning Energielandschappen en erfgoed Met de Visie Erfgoed en Ruimte (VER) geeft de rijksoverheid invulling aan een goede omgang met het onroerend cultureel

Nadere informatie

Woord vooraf. toekomstopwielen.be. Opdrachten. Evaluatie

Woord vooraf. toekomstopwielen.be. Opdrachten. Evaluatie Elektriciteit Woord vooraf Techniek is een prachtig huis met vele kamers. U, als leerkracht technologische opvoeding, bent uitstekend geplaatst om jongeren met een technische knobbel door dat huis te leiden.

Nadere informatie

Fiche 1. Verklaring. Zei je "energie"? Toepassingen

Fiche 1. Verklaring. Zei je energie? Toepassingen 3 Verklaring Fiche Je hebt drie manieren gebruikt om het molentje te laten draaien, het draadje op te rollen en zo de dop te laten stijgen: Het water vloeit naar beneden door de zwaartekracht. Door te

Nadere informatie

Hoofdstuk 10: Bronnen van energie

Hoofdstuk 10: Bronnen van energie Hoofdstuk 10: Bronnen van energie Dit hoofdstuk sluit aan bij kerndoel 49. De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen

Nadere informatie

Draaiboek voor Docenten

Draaiboek voor Docenten Draaiboek voor Docenten Editie NL 1.0 - Oktober 2010 Bekijk de IUSES project website www.iuses.eu voor nieuwe en verbeterde versies. Disclaimer Dit project wordt gefinancierd met steun van de Europese

Nadere informatie

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS 4TIPS DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Recyclage batterij en Belg heeft gemiddeld 107 batterij en in huis Hooge Maey Een

Nadere informatie

Jaarbericht 2010. SDE en MEP. >> Als het gaat om energie en klimaat

Jaarbericht 2010. SDE en MEP. >> Als het gaat om energie en klimaat Jaarbericht 2010 SDE en MEP >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud Voorwoord 3 Hoe leest u dit jaarbericht? SDE 3 MEP 3 Resultaten 4 productievermogen SDE en MEP 5 Gerealiseerd productievermogen

Nadere informatie

Energie Duurzame mobiliteit en duurzaam beheer: welke energie voor morgen?

Energie Duurzame mobiliteit en duurzaam beheer: welke energie voor morgen? Energie Duurzame mobiliteit en duurzaam beheer: welke energie voor morgen? Zevende Voortgangsbijeenkomst 14 Juni 2007 www.mivb.be Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel Zevende Voortgangsbijeenkomst

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie