elektronica 7/8 7/ een Benelux uitgave e Knallen met elektronica Sensorwijzer inclusief embedded systems n o

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "elektronica 7/8 7/8-2009 een Benelux uitgave e Knallen met elektronica Sensorwijzer inclusief embedded systems n o"

Transcriptie

1 Knallen met elektronica n o 7/8 7/ een Benelux uitgave e + inclusief EMC-ESD Praktijk elektronica embedded systems inclusief Sensorwijzer Gedistribueerde software beheert levenscyclus elektronisch product De ene zonnecel is de andere niet Rekbare printplaten maken slim textiel comfortabeler

2 Halfgeleider T-R schakelaar voor hoge vermogens Schakelen met PiN-dioden Ontwikkelaars van radiotransceivers worden altijd geconfronteerd met hetzelfde dilemma: hoe stuur je het sterke zendsignaal naar de antenne, terwijl je voorkomt dat dit signaal het gevoelige front-end van de lokale ontvanger bereikt en er toch een dempingsarme verbinding bestaat tussen zender en ontvanger. GERALD HILLER en RICK CORY, Skyworls Solutions Inc. De manier waarop dit probleem wordt opgelost hangt in zekere mate af van de architectuur van het systeem. Als de zender en de ontvanger op verschillende frequenties werken, kan een filternetwerk worden opgenomen tussen de antenne, de zenduitgang en de ontvangeringang. De filters in zo n zogenoemde diplexer scheiden de zend- en ontvangstsignalen en sturen ze naar de gewenste bestemming. Systemen waarin dezelfde frequentie voor zenden en ontvangen wordt gebruikt, kunnen natuurlijk geen gebruik maken van zo n diplexer. Voor zulke transceivers wordt de scheiding gerealiseerd met behulp van halfgeleiderschakelaars die zijn geconfigureerd als transmit/receive (T-R) schakelaar. Schakelontwerpen Een T-R-schakelaar kan zijn uitgevoerd als een in serie geschakelde PiN-diode tussen de antenne en de zender en een diode tussen de antenne en de ontvanger, zoals getoond in figuur 1. Deze SPDT-schakelaar (single pole, dual throw) wordt bediend door een doorlaatstroom toe te voeren aan de tak waar een verliesarme verbinding moet zijn en een stroom in tegenrichting (of geen stroom) aan de isolerende tak. Dit is een relatief eenvoudige benadering en heeft als voordeel dat hij breedbandig is doordat geen frequentieselectieve onderdelen aanwezig zijn. Een consequentie in dit ontwerp is dat de in serie geschakelde PiN-diode geen al te grote vermogens kan verwerken, waardoor het zendvermogen gelimiteerd blijft. Bovendien moet er een doorlaatstroom beschikbaar zijn in de ontvangst- of standby-toestand. Een meer gangbare benadering werkt met serie- en parallelgeschakelde PiNdioden, zoals in figuur 2. In dit ontwerp worden beide dioden in de doorlaattoestand geschakeld in de zendtoestand, waarbij de seriediode D1 een Figuur 1. Bredeband transmit-receive schakelaar. Figuur 2. Kwartlambda T-R schakelaar 18 elektronica 7/8-2009

3 HF-techniek Figuur 3. De Sky dempingsarm pad maakt tussen zender en antenne en de ontvanger wordt beschermd door de lage impedantie van paralleldiode D2. Deze lage impedantie wordt getransformeerd door een kwartlambda-transmissielijn die de antenneaansluiting belast met een hoge impedantie. In de ontvangsttoestand staan beide PiN-dioden in nietgeleidende toestand, dus hoeft er geen energie te worden toegevoerd aan de schakelaar. Ook dit ontwerp heeft qua vermogen zijn beperkingen doordat er in de zendtak een seriediode zit. Ook moet worden opgemerkt dat de paralleldiode in de ontvangsttak dezelfde hoogfrequentstroom voert als de antenne en dus voldoende vermogen moet kunnen dissiperen. Halfgeleider T-R-schakelaar voor hoge vermogens Een ontwerp dat twee parallel geschakelde PiN-dioden bevat een paar kwartlambda-transformatoren kan significant meer RF-vermogen verwerken dan de circuits in figuur 1 en 2. De Sky12204 SPDT-schakelaar werkt met twee parallelle PiN-dioden en is geschikt voor 25 watt CW en 100 watt pieken. De schakelaar heeft een lage demping, nominaal 0,6 db, als hij als T-R-schakelaar wordt gebruikt in het frequentiegebied van 1,90 tot 2,10 GHz, bijvoorbeeld voor TD-SCDMA basisstations. Het interne circuit van de schakelaar is te zien in figuur 3. Het bevat een SPDTschakelaar met twee identieke secties, die met elkaar zijn verbonden aan de RF-aansluiting die antenne is genoemd. De schakelaar kent twee discrete toestanden. De diode in één deel van de schakelaar bevindt zich in geleidende toestand wat resulteert in een lage impedantie en isolatie tussen de antenneaansluiting en de RF-aansluiting aan deze kant van de schakelaar, terwijl de diode aan de andere kant in de nietgeleidende toestand staat, wat over- Figuur 4. Equivalent circuit van de Sky elektronica 7/

4 eenkomt met een hoge impedantie en een dempingsarme verbinding tussen de RF-aansluiting en de antenneaansluiting. De andere toestand is precies het tegenovergestelde hiervan. In de schakelaar zijn, in serie met de RF-aansluitingen en tussen de schakelende delen en de antenneaansluiting, condensatoren opgenomen om de gelijkstroom te blokkeren. De isolerende toestand wordt bereikt door het toevoeren van een doorlaatstroom van 50 ma aan de diode. Dit geeft een lage impedantie parallel aan de RF-transmissielijn, waarbij de RFenergie terug naar de bron wordt gereflecteerd. Deze lage impedantie wordt getransformeerd naar een hoge impedantie aan de antenneaansluiting door het circuit dat een kwartlambda-transmissielijn vormt en dat in figuur 3 en 4 is aangeduid als λ/4. De dempingsarme toestand wordt verkregen door de diode in niet-geleidende toestand te brengen, zodat hij een hoge impedantie heeft. Er wordt een tegenspanning aangelegd om te voorkomen dat de diode af en toe gaat geleiden als de RF-stroom zo groot zou zijn dat de diode in doorlaattoestand komt. De grootte van deze tegenspanning in een vermogensschakelaar hangt af van de frequentie, de RF-spanning en de breedte van het i-gebied in de PiNdiode. Voor de Sky12204 wordt een tegenspanning van 7 volt gespecificeerd bij een vermogen van 25 W. Dit is experimenteel bepaald en komt overeen met een theoretische analyse. Het gebruik van een tegenspanning reduceert ook de harmonische vervorming en de intermodulatievervorming die wordt veroorzaakt door de niet-geleidende PiN-diode. Prestaties van de schakelaar De grafieken in figuren 5, 6 en 7 geven een indruk van de prestaties van de Sky De gegevens zijn gemeten bij T A = 25 ºC en Z 0 = 50 Ω. TX, transmissiemodus: V BIAS1 = -7 V, I BIAS2 = 50 ma RX, receivemodus : I BIAS1 = 50 ma, V BIAS2 = -7 V Vermogen Het vermogen dat de schakelaar kan verwerken is gerelateerd aan de dissipatiecapaciteit van de PiN-diode parallel aan de ontvanger. In de zendmodus is de RF-stroom in deze diode gelijk aan de RF-stroom in de antenne. Voor een juiste belasting is de formule voor het in de diode gedissipeerde vermogen als volgt: P diss = R sx P trans / Z 0. De gebruikte PiN-diodechip is de APD Deze component heeft een nominale serieweerstand (Rs) van 1 Ω bij 50 ma. Bij 25 W zendvermogen is de dissipatie volgens de formule 0,5 W. De waarde voor de thermische weerstand van deze diode is 80 ºC/W; de dissipatie zorgt dus voor een verhoging van de junctietemperatuur van 40 ºC. Voor een betrouwbare werking zou de junctietemperatuur niet boven de 175 ºC moeten komen. Als de schakelaar onjuist wordt belast, neemt het gedissipeerde vermogen drastisch toe. Aangetoond kan worden dat voor een staandegolfverhouding (SWR) van de belasting van 2,0 het gedissipeerde vermogen toeneemt tot 0,88 W en bij een totale misaanpassing, SWR =, zal de dissipatie theoretisch stijgen tot 2,0 W. Dit zijn worst case scenario s die ervan uitgaan dat de fase van de misaanpassing een maximum stroom veroorzaakt in de PiN-diode en dat de vermogensversterker een volledige spanning en stroom genereert in de misaangepaste antenne. Vervorming In een geleidende PiN-diode wordt vervorming veroorzaakt doordat de diode- Figuur 5. Demping van de Sky12204 in transmit modus. Figuur 6. Demping in de receive modus. 20 elektronica 7/8-2009

5 Halfgeleiders weerstand varieert binnen de perioden van het RF-signaal, wat resulteert in een weerstandswaarde die gedurende de tijd verandert. Dit effect kan worden geanalyseerd en het blijkt dat bij een schakelende PiN-diode het vervormingsgedrag verbetert bij toenemende frequentie en een dun i-gebied in de diode levert ook betere vervormingseigenschappen op dan een dikker gebied. Vervorming is ook evenredig met de hoeveelheid opgeslagen lading (doorlaatstroom vermenigvuldigd met de levensduur van de dragers) en omgekeerd evenredig met de weerstand van de PiN-diode. De vervorming die wordt gegenereerd door een PiN-diode in niet geleidende toestand (reversed biased) wordt veroorzaakt door de momentane verandering van capaciteit en geleding gedurende de periode van het RF-signaal. De vervorming is het slechtst bij zeo bias en verbetert naarmate de aangelegde tegenspanning hoger wordt. Reverse bias vervorming neemt toe als de frequentie toeneemt en een dik i-gebied heeft betere reverse bias vervormingskarakteristieken dan een dun gebied. Op de Sky12204 zijn vervormingsmetingen uitgevoerd door het aanleggen van twee +15 dbm signalen op een onderlinge afstand van 5 MHz. Vervolgens werd de amplitude gemeten van de derde orde intermodulatiesignalen ten opzichte van de draaggolven. Uit deze meting is het ingangs derde orde intermodulatie interceptiepunt (IIP3) berekend. Deze berekeningen kwamen tot waarden van meer dan + 90 dbm; de metingen zelf werden gelimiteerd door systeemruis en toonde een IIP3 van meer dan + 80 dbm. Skyworks specificeert conservatief op nominaal > +70dBm. n Referenties Design with PiN diodes, Skyworks Application Note APN1002 R. Caverly en G. Hiller: Distortion in PiN Diode Control Circuits, IEEE Trans. On Microwave Theory and Techniques, vol. MTT-35, p. 492, mei 1987 R. Caverly en G. Hiller: Establishing thr Minimum Reverse Bias for a PiN Diode in a High Power Switch, IEEE Trans. On Microwave Theory and Techniques, vol. MTT-38, p. 1938, dec BFi Optilas Figuur 7. De relatie tussen frequentie en isolatie. LIKSEMBEVEILIGING HANDBOEK BLIKSEMBEVEILIGING VOOR GEBOUWEN EN INSTALLATIES Michiel Hartmann Peter Hasse e.a. Handboek Bliksembeveiliging Hét Nederlandstalige standaardwerk over bliksembeveiliging voor gebouwen, installaties en apparatuur. In dit boek wordt op een toegankelijke wijze diepgaand ingegaan op alle aspecten van bliksembeveiliging. Vooral de laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest in het vakgebied bliksembeveiliging. Niet op de laatste plaats door het verschijnen van de nieuwe norm, waarin nu alle wereldwijde ervaringen ten aanzien van het ontstaan en de gevolgen van onweer en bliksem en de beveiligingsmaatregelen hier tegen, gebundeld zijn. Aangezien deze nieuwe norm voor bliksembeveiliging, de NEN-EN-IEC 62305, sterk is gewijzigd ten opzichte van de voorgaande norm NEN 1014, is deze nieuwe norm als leidraad gebruikt voor dit boek. Dit handboek richt zich tot vakmensen en studenten in de elektrotechniek en in het bijzonder tot diegenen die zich (gaan) bezighouden met de planning, de advisering, het ontwerp, de productie en installatie en het testen dan wel onderhouden van elektrotechnische en elektronische systemen. HARTMANN E.A. EMC reeks Handboek Bliksembeveiliging Omvang: 448 pagina s 73,50 Bestel online: :37:52 elektronica 7/

Uitwerking exameneisen examen Zendamateur N/F

Uitwerking exameneisen examen Zendamateur N/F Uitwerking exameneisen examen Zendamateur N/F Op basis van exameneisen versie 30 juli 2010, referentie 944a.v1/944b.v1 Door Robert Elsinga, PC5E Versie 1.02 d.d.08-03-2015 [bewust lege pagina] Pagina 2

Nadere informatie

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes in de elektronica 3 Spanningsdeler, potentiaal, opamp 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Het op- en ontladen van een condensator 6 De 555 timer

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen

Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen Elektronica: Tweede kandidatuur industrieel ingenieur 1 Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen 1: Inleiding Na in het voorgaande hoofdstuk het gedrag van de transistor zelf beschreven te hebben, zullen we

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning 1 Cursus/Handleiding/Naslagwerk Eenfasige wisselspanning NHODSTAFEL nhoudstafel nleiding 4 Doelstellingen 5 1 Soorten elektrische stroom 6 1.1 Gelijkstroom 6 1. Wisselstroom 8 1.3 Stroom- en spanningsverloop

Nadere informatie

HARDWARE/SOFTWARE CO-DESIGN VOOR MACHINECONTROLE: CONTROLE VAN EEN PWM-GESTUURDE DC-MOTOR VAN EEN INDUSTRIELE ROBOT

HARDWARE/SOFTWARE CO-DESIGN VOOR MACHINECONTROLE: CONTROLE VAN EEN PWM-GESTUURDE DC-MOTOR VAN EEN INDUSTRIELE ROBOT HARDWARE/SOFTWARE CO-DESIGN VOOR MACHINECONTROLE: CONTROLE VAN EEN PWM-GESTUURDE DC-MOTOR VAN EEN INDUSTRIELE ROBOT Rapport over de masterproef van Free CLAESSENS kandidaat voor de graad van Academische

Nadere informatie

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Inhoud De schakeling Een blokspanning van 15 V opwekken De wisselspanning omhoog transformeren Analyse van de maximale stroom door de primaire

Nadere informatie

Monitoring via euro-docsis. Mededeling

Monitoring via euro-docsis. Mededeling Mededeling Deze eindverhandeling was een examen; de tijdens de verdediging vastgestelde fouten werden niet gecorrigeerd. Gebruik als referentie in publicaties is toegelaten na gunstig advies van de KHBO-promotor,

Nadere informatie

De Flux in Trafo's & Baluns (en verzadiging)

De Flux in Trafo's & Baluns (en verzadiging) De Flux in Trafo's & Baluns (en verzadiging) Inleiding Uit verschillende QSO's op 80 is mij gebleken dat er veel misverstanden bestaan over trafo's. Daarmee bedoel ik niet in de eerste plaats voedingstrafo's

Nadere informatie

Periodieke verschijnselen : elektro-magnetische trillingen en golven

Periodieke verschijnselen : elektro-magnetische trillingen en golven Periodieke verschijnselen : elektro-magnetische trillingen en golven Auteur : Jouri Van Landeghem versie 0;91 1 Copyright (c) 2008 Jouri Van Landeghem. Toestemming wordt verleend tot het kopiëren, verspreiden

Nadere informatie

Radiotelefonie Holland Indië.

Radiotelefonie Holland Indië. Radiotelefonie Holland Indië. Door J. J. NUMANS. Inleiding. Voor draadloos telefoneeren is in het algemeen aanzienlijk méér zend-energie noodig dan voor draadloos telegrafeeren. Voor telegrafie is het

Nadere informatie

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring 1 De stroom- of ampèremeter De ampèremeter is een meetinstrument om elektrische stroom te meten. De sterkte van een elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère, vandaar de naam ampèremeter. Voorstelling

Nadere informatie

Zekeringen. Introductie. Meten is weten. Wie kiest?

Zekeringen. Introductie. Meten is weten. Wie kiest? Zekeringen Introductie. Over de noodzaak tot beveiligen van een PDU (Power Distribution Unit / stekkerblok / energielijst/ contactdoos etc. ) doen veel theorieën de ronde. Een zekering is per definitie

Nadere informatie

RAPPORT. Onderzoek LTE-dekking in Nederland. Mogelijkheden voor gebieden zonder snelle vaste internettoegang

RAPPORT. Onderzoek LTE-dekking in Nederland. Mogelijkheden voor gebieden zonder snelle vaste internettoegang RAPPORT Onderzoek LTE-dekking in Nederland Mogelijkheden voor gebieden zonder snelle vaste internettoegang Rapport uitgebracht aan het ministerie van Economische Zaken Hilversum, februari 2015 Management

Nadere informatie

Toelichting bij de gap-berekening2.xls spreadsheet. TeTech, AUG 2004, Versie 1.3, Wim Telkamp. Copyright TeTech 2003-2004.

Toelichting bij de gap-berekening2.xls spreadsheet. TeTech, AUG 2004, Versie 1.3, Wim Telkamp. Copyright TeTech 2003-2004. TeTech M.H. Trompstraat 6 3601 HT Maarssen Tel: 0346 284004 Fax: 0346 283691 E-mail: wimtel@tetech.nl Web: www.tetech.nl Toelichting bij de gap-berekening2.xls spreadsheet. TeTech, AUG 2004, Versie 1.3,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Magneet Vermogen

Hoofdstuk 1: Magneet Vermogen Een Praktische Gids voor Gratis-Energie Apparaten Hoofdstuk 1: Magneet Vermogen Auteur: Patrick J. Kelly Een ding dat ons wordt verteld, is dat permanente magneten niet elk werk. Oh ja, magneten kunnen

Nadere informatie

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7 Inhoud Hoofdstuk 0: Inleiding Hoofdstuk 1: Draaistroommotoren Hoofdstuk 2: Frequentie-omvormers Hoofdstuk 3: Frequentie-omvormers en draaistoomm. Hoofdstuk 4: Bescherming en Veiligheid Bijlage I: Algemene

Nadere informatie

NI 77/79C Multimeter. Handleiding

NI 77/79C Multimeter. Handleiding NI 77/79C Multimeter Handleiding Waarschuwing...................................... Voorzichtig.............................................. Veiligheid waarschuwing symbool: Lees en begrijp alle veiligheid

Nadere informatie

Wat betekent Power Factor?

Wat betekent Power Factor? Wat betekent Power Factor? Door: Wouter Ryckaert (Laboratorium voor Lichttechnologie/Groen Licht Vlaanderen), Koen Putteman (Eandis) en Dirk Van Kerckhoven (Infrax) Inleiding In de verlichtingswereld is

Nadere informatie

3. HOOFDSTUK 3 GEBRUIK VAN DE INDUCTIEMACHINE

3. HOOFDSTUK 3 GEBRUIK VAN DE INDUCTIEMACHINE 3. HOOFDSTUK 3 GEBRUIK VAN DE INDUCTIEMACHINE 3.1 Starten Bij het starten van een inductiemotor vloeit een stroom die veel groter is dan de nominale. Als gevolg van de inwendige impedantie van het net

Nadere informatie

EMC basics. Noodzaak tot ingrijpen

EMC basics. Noodzaak tot ingrijpen EMC basics Jan Genoe KHLim www.khlim.be/~jgenoe Noodzaak tot ingrijpen De gevoeligheid voor storing van de verschillende componenten stijgt continu door de evolutie in de technologie, zodat de immuniteit

Nadere informatie

Netvervuiling zorgt voor kwaliteitsdaling van de elektriciteitsvoorziening

Netvervuiling zorgt voor kwaliteitsdaling van de elektriciteitsvoorziening Netvervuiling zorgt voor kwaliteitsdaling van de elektriciteitsvoorziening Auteur: ir M. van der Starre, ISSO Gevaar van nieuwe lichtbronnen wordt onderschat Een hoger energiegebruik, sterke warmteontwikkeling

Nadere informatie

Officieel orgaan van de vzw Vlaamse RadioAmateurs V.R.A. vzw

Officieel orgaan van de vzw Vlaamse RadioAmateurs V.R.A. vzw Officieel orgaan van de vzw Vlaamse RadioAmateurs V.R.A. vzw Bewerking, redactie en layout: Gust Mariëns, ON7GZ Vlaamse RadioAmateurs, V.R.A.,vzw, 0-0 Decibel en toepassingen -/86- V.R.A. - Vlaamse RadioAmateurs

Nadere informatie

Telecommunicatie 6H 1

Telecommunicatie 6H 1 Telecommunicatie 6H 1 1 TRANSMISSIELIJNEN 1.1 Inleiding De verbinding tussen een informatiebron en een ontvanger wordt gevormd door de transmissieweg. Het soort transmissieweg dat in een bepaald geval

Nadere informatie

De verborgen kosten van capaciteitsupgrades van datacenters verminderen

De verborgen kosten van capaciteitsupgrades van datacenters verminderen De verborgen kosten van capaciteitsupgrades van datacenters verminderen Door Richard Sawyer White Paper #73 Samenvatting Het upgraden van de capaciteit van klassieke UPS-systemen kan leiden tot verborgen

Nadere informatie

Verbeteren kwaliteitsmeting voor SaaS. Zoektocht naar de meest geschikte kwaliteitskenmerken voor SaaS-gebruikers

Verbeteren kwaliteitsmeting voor SaaS. Zoektocht naar de meest geschikte kwaliteitskenmerken voor SaaS-gebruikers Verbeteren kwaliteitsmeting voor SaaS Zoektocht naar de meest geschikte kwaliteitskenmerken voor SaaS-gebruikers Student: Gerben van den Berg Studentnummer: 850492943 Datum: Februari 2013 Presentatiedatum:

Nadere informatie

Prestaties LED lampen, Zin en onzin.

Prestaties LED lampen, Zin en onzin. Prestaties LED lampen, Zin en onzin. Opsteller : Gerard Bosma Datum :10 april 2009 Opdrachtgever : Led Factory B.V. Prestaties LED lampen, Zin en onzin. Naar aanleiding van de provinciale campagne ik stap

Nadere informatie

INSTALLATIE. 2. Mike houder. 3. Montage 1. INHOUD

INSTALLATIE. 2. Mike houder. 3. Montage 1. INHOUD MAGNUM EUROPE AVERA B.V. THE NETHERLANDS WWW.AVERA.NL Versie Maart 2005 1 GARANTIE Magnum International garandeert een goede werking van dit product gedurende een periode van één jaar na de aankoopdatum.

Nadere informatie

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Onderzoek naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Colofon 2010 Agentschap Telecom ISBN 978 908 15 7321 4 Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Uitgevoerd door

Nadere informatie

Afbeelding 4. Invoeren van component, B10d en aantal cycli per jaar ( Sistema).

Afbeelding 4. Invoeren van component, B10d en aantal cycli per jaar ( Sistema). Afbeelding 3. Direct invoeren van de PFH in een subsysteem (Sistema). Het derde subsysteem, de twee magneetschakelaars, levert meer werk op omdat de leverancier van magneetschakelaars alleen iets kan zeggen

Nadere informatie

PSTN. Het vaste telefoonnet ... Auteur: Henk Stitselaar Verslag nr: 1 Klas: E432 Praktijkbegeleider: G. de Graaf Inleverdatum: 23-09- 05

PSTN. Het vaste telefoonnet ... Auteur: Henk Stitselaar Verslag nr: 1 Klas: E432 Praktijkbegeleider: G. de Graaf Inleverdatum: 23-09- 05 . PSTN Het vaste telefoonnet.......... Auteur: Henk Stitselaar Verslag nr: 1 Klas: E432 Praktijkbegeleider: G. de Graaf Inleverdatum: 23-09- 05 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Het ontstaan van het PSTN.

Nadere informatie