SmartLine SL Inverter/stroomomvormer. Gebruikershandleiding User Manual

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SmartLine SL 120-12. Inverter/stroomomvormer. Gebruikershandleiding User Manual"

Transcriptie

1 SmartLine SL Inverter/stroomomvormer Power Inverter Gebruikershandleiding User Manual Gelieve deze gebruikershandleiding te lezen voor u de stroomomvormer in gebruik neemt. SL120.02_NL

2 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Belangrijke veiligheidsrichtlijnen...4 Gebruiksomstandigheden...4 Snoeren...4 Onderhoud en instandhouding...5 Kinderen... 5 Correct gebruik... 5 Technische gegevens... 6 Inleiding Belangrijke gebruikstips... 7 De inverter aansluiten... 8 Op een stopcontactdoos aansluiten... 8 De verbinding verbreken De zekering vervangen... 8 Bijlage... 9 Troubleshooting... 9 Conformiteit Verwijdering van oude en defecte toestellen Meer recente informatie vindt u op de websites en Bij gebreken of garantiecases dient u zich te wenden tot uw handelaar. Maar ook wij staan voor u klaar. Stuur een mail met uw verzoek/probleem naar heicko Vertriebs GmbH, Waldbröl heicko 2011 Vermenigvuldiging of nadruk zijn uitsluitend toegestaan mits onze goedkeuring.

3 Overzicht Aansluitstekker voor sigarettenaansteker met controlelampje (groen) 2 Eurostopcontact 3 Stroomschakelaar 4 Display storing (rood) 5 Indicatielampje (groen), "Klaar" 6 USB-poort, 5 V 500 ma (op de afb. niet zichtbaar) Toepassing Met de inverter SL kunnen 230 V-wisselstroomverbruikers, zoals een laptop, een radio, mp3-speler, een gsm-lader, enz. met een 12 V-gelijkstroom (bijv. accu van auto) van stroom worden voorzien. Belangrijk: de aangesloten toestellen mogen het continue uitgangsvermogen van 120 W niet overschrijden. Belangrijke tips met betrekking tot de veiligheid en de gebruiksomstandigheden 3

4 Gelieve voor het eerste gebruik van het toestel de volgende instructies nauwkeurig te lezen en let op alle waarschuwingen, zelfs wanneer u regelmatig met elektronische toestellen werkt. Bewaar dit handboek zorgvuldig zodat u het in de toekomst nog kunt naslaan. Wanneer u het toestel verkoopt of aan anderen geeft, geef dan ook steeds deze handleiding mee. Bij een storm en/of onweer met bliksemgevaar dient u het toestel los te koppelen van de boordspanning van uw voertuig. Let ook in het bijzonder op de richtlijnen betreffende de gebruiksomstandigheden. OPGELET: Opmerking over het loskoppelen van het apparaat: Het toestel blijft onder stroom staan, wanneer het via een boordstopcontact aan het boordnet van een voertuig werd aangesloten. Om het toestel spanningsvrij te maken, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Stel daarom het toestel zodanig op dat men steeds ongehinderd bij het boordstopcontact kan komen om het toestel in een noodsituatie onmiddellijk te kunnen loskoppelen. Om brandgevaar uit te sluiten, moet de stroomstekker van een aangesloten verbruiker steeds worden losgekoppeld van het stopcontact wanneer het toestel langere tijd niet gebruikt wordt. Zet het toestel op een stevig, effen oppervlak en plaats geen zware voorwerpen op het toestel. Let erop dat het toestel steeds voldoende kan ventileren. Plaats het toestel zodanig dat er geen ventilatieopeningen afgedekt worden en laat minstens 10 cm ruimte rondom het toestel; hou het toestel buiten bereik van directe warmtebronnen (bijv. verwarmingselementen) om verhitting te voorkomen; voorkom direct zonlicht of sterk kunstlicht op het toestel; stel het toestel niet bloot aan spat- of druipwater noch aan agressieve vloeistoffen en laat het toestel niet werken in de buurt van water. Het toestel mag zeker nooit ondergedompeld worden. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen op of naast het toestel; hou het toestel buiten bereik van magneetvelden (bijv. luidsprekers); zorg ervoor dat er geen open vuur (bijv. brandende kaarsen) op of naast het toestel staat; ga niet met vreemde voorwerpen in het stopcontact of in andere openingen van het toestel; het toestel mag niet worden blootgesteld aan grote temperatuurschommelingen omdat de luchtvochtigheid condensvorming en bijgevolg kortsluiting kan veroorzaken; het toestel mag niet aan overmatige trillingen en vibraties worden blootgesteld; zorg ervoor dat kinderen niet onmiddellijk bij het toestel kunnen komen. Het toestel is geen speelgoed! Snoeren Neem de snoeren steeds bij de stekker vast en trek nooit aan het snoer zelf. Raak het verbindingssnoer nooit met natte handen aan (gevaar voor kortsluiting of elektrische schok). Plaats het toestel, meubels of andere zware voorwerpen nooit op het snoer. Let erop dat er geen knik in het snoer komt, vooral aan de stekker en de aansluitbussen is dit van groot belang. Leg nooit een knoop in het snoer en bind het ook niet samen met andere snoeren. Alle snoeren moeten zodanig worden gelegd dat niemand erop kan trappen of erover kan 4

5 struikelen. Indien u het verbindingssnoer in uw voertuig aanbrengt, zorg er dan voor dat het beschermd wordt tegen scherpe plaatranden. Gebruik hiervoor kabeldoorvoeringen of flexibele lege buizen. Een beschadigd verbindingssnoer kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Controleer het verbindingssnoer regelmatig. Gebruik geen adapter of verlengsnoer dat niet voldoet aan de geldende veiligheidsnormen en manipuleer de snoeren niet. Onderhoud en instandhouding Onderhoud is noodzakelijk wanneer het toestel beschadigd is geraakt, bijv. wanneer de stroomstekker, het verbindingssnoer of de behuizing beschadigd is, vloeistof of voorwerpen in de binnenkant van het toestel zijn binnengedrongen, het toestel is blootgesteld aan regen of vocht of wanneer het niet meer werkt zoals het hoort of volledig is uitgevallen. Bij rookontwikkeling, ongewone geluiden of geuren dient u het toestel onmiddellijk uit te schakelen en het los te koppelen van de boordspanning van het voertuig. In dergelijke situaties mag het toestel niet meer gebruikt worden tot een vakman het toestel grondig heeft gecontroleerd. Laat de onderhoudswerkzaamheden alleen door gekwalificeerde vaklui uitvoeren. Open nooit de behuizing van het toestel. Een geopende behuizing kan een elektrische schok veroorzaken met de dood tot gevolg. Reinig het toestel uitsluitend met een zuivere, droge doek. Gebruik nooit agressieve vloeistoffen. Probeer nooit de behuizing van het toestel te openen. Doet u dit toch, dan vervallen alle aanspraken op garantie. Kinderen Elektronische toestellen horen niet thuis in kinderhanden! Laat uw kinderen nooit zonder toezicht elektronische toestellen gebruiken. Kinderen kunnen de mogelijke gevaren niet altijd juist inschatten. Het inslikken van kleine onderdeeltjes kan levensgevaarlijk zijn. Houd de verpakkingsfolie buiten bereik van kinderen. Zij kunnen er namelijk in stikken. Correct gebruik Deze wisselomvormer is bedoeld om een 12V-gelijkspanning in een 230 V-wisselspanning om te zetten om zo elektrische kleine verbruikstoestellen van stroom te voorzien (max. 120 Watt). Het mag uitsluitend voor private en dus niet voor industriële of commerciële doeleinden gebruikt worden. Het toestel is standaard niet bestemd voor medische, levensreddende of levensnoodzakelijke toepassingen. Er mogen uitsluitend elektrische verbruikers van veiligheidsklasse II op worden aangesloten. Het gebruik van de inverter in tropische klimaten is niet toegestaan. Gebruik alleen verbindingssnoeren en externe toestellen die vanuit veiligheidstechnisch oogpunt en met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en de mate van afscherming voldoen voor dit toestel. Dit toestel beantwoordt aan alle voor CE-markering relevante richtlijnen en normen. Wijzigingen aan het toestel die niet door de fabrikant zijn toegestaan, kunnen de overeenstemming met deze normen teniet doen. Gebruikt u het toestel buiten Duitsland, moet u de nationale voorschriften en de wetgeving van het betreffende land in acht nemen. Elke andere toepassing is strijdig met de gebruiksvoorwaarden en zodoende niet toegestaan. 5

6 Technische gegevens SL Ingangsspanning 12 V (DC) Uitgangsspanning 230 V (AC), 50 Hz Uitgangsspanning, USB 5 V (DC), 500 ma Continu uitgangsvermogen 120 W Piekuitgangsvermogen 240 W (0,1 s) Ruststroom ong. 0,4 A Melding te lage spanning 11 V (DC) Uitschakeling bij te lage spanning 10,5 V (DC) Overspanningsbeveiliging 15,0 V (DC) Smeltzekeringen 1 glaszekering in de stekker van het verbindingssnoer: 15 A (6,3 x 32 mm) Veiligheidsklasse Minimumcapaciteit van Voertuigaccu II 20 Ah Gewicht 0,26 kg Afmetingen (l x b x h) 135 x 74 x 26 mm 6

7 Inleiding Hartelijk dank dat u voor dit hoogwaardige product uit onze "e-ast Line" heeft gekozen. Op deze inverter kunt u naar wens toestellen aansluiten op voorwaarde dat hun max. vermogen 120 W bedraagt Zo kunt u toestellen zoals een laptop, een audio- of videospeler of een lader in uw voertuig gebruiken. De SL is uitgerust met een stekkerkabel die past in sigarettenaansteker zodat u het toestel op het boordstopcontact van uw voertuig (12 V) kunt aansluiten. Belangrijke gebruikstips Gelieve de specificaties betreffende het continu uitgangsvermogen en het piekvermogen in acht te nemen. Toestellen met een hoger aangesloten vermogen dan 120 W mogen niet op deze inverter worden aangesloten. Het hogere piekuitgangsvermogen dient uitsluitend om korte verhoogde inschakelstromen te overbruggen. Als u een verbruiker voor de eerste keer op de inverter aansluit, dient u te letten op temperatuurstijgingen en ongewone geluiden. De inverter levert aan het stopcontact een sinusachtige blokgolf. Sommige toestellen kunnen deze spanningsvorm niet herkennen. In sommige gevallen hoort men dan bromgeluiden en/of stijgt de temperatuur van het toestel. In dat geval is de verbruiker niet compatibel met de inverter en mag u deze dus niet op de inverter aansluiten. In sommige gevallen kan het aansluiten van complexe belastingsbronnen ongewenste gevolgen met zich meebrengen. Energiespaarlampen werken bijvoorbeeld niet op vol vermogen. Let op het akoestische waarschuwingssignaal en het controlelampje (4). Als het waarschuwingssignaal weerklinkt of het controlelampje brandt, is de voertuigaccu zo goed als leeg. Schakel dan de aangesloten verbruikers uit en koppel ze los van de boordspanning. Gebruik de inverter pas weer wanneer de voertuigaccu opnieuw is opgeladen. Bij complexe belastingen kan een beschadiging van het aangesloten toestel niet uitgesloten worden. Bij heel hoogwaardige of gevoelige toestellen dient u eerst bij de fabrikant te informeren of een aansluiting op een inverter met gemodificeerde sinusgolf mogelijk is. De gemodificeerde sinusgolf aan de stroomuitgang kan met gewone multimeters niet worden vastgesteld. De weergegeven spanning zal dan behoorlijk afwijken van de werkelijke waarde. De spanning met een gemodificeerde sinusgolf kan alleen met een RMS-compatibele volt- of multimeter worden bepaald. De inverter op een 12 V-boordstopcontact in een voertuig aansluiten 7

8 Gelieve erop te letten dat het vermogen van de aan te sluiten verbruiker nooit meer dan 150 W bedraagt wanneer u hem met de inverter wilt gebruiken Een boordstopcontact is in bijna alle voertuigen begrensd op 150 W. 1. Vergewis u ervan dat het boordstopcontact 12 V levert. De inverter aansluiten op bijv. 24 V zou deze beschadigen. 2. Let erop dat er geen verbruiker op het eurostopcontact (2) van de inverter is aangesloten alvorens u deze met het boordstopcontact verbindt. 3. Neem de aansluitstekker (1) en sluit deze met een geschikt boordstopcontact aan op het boordnet van uw voertuig. 4. Sluit de verbruiker aan op het eurostopcontact (2). 5. Zet de inverter aan met behulp van de stroomschakelaar (3). Houd hiervoor de schakelaar min. 3 sec ingedrukt. 6. Zet de verbruiker aan. Tip: Als de voeding wordt onderbroken op het moment dat de inverter in bedrijf is, dan schakelt de inverter automatisch uit. Dat wil zeggen dat wanneer de voeding weer opnieuw wordt geactiveerd, de inverter ook weer opnieuw moet worden geactiveerd zoals beschreven onder punt 5. De verbinding verbreken 1. Schakel de verbruiker uit en trek de stekker uit het stopcontact (2) van de inverter. 2. Schakel de inverter uit door ong. 3 sec op de stroomschakelaar te drukken. 3. Maak de verbinding met het boordnet los. Trek hiervoor de stekker uit het boordstopcontact. De zekering vervangen Om de glaszekering in de aansluitstekker te vervangen (1), verwijdert u het deksel aan de voorkant (zie afbeelding onderaan). Gebruik hiervoor indien nodig een geschikt werkgereedschap. Draai het deksel tegen de wijzers van de klok in tot het deksel volledig los is en neem de zekering uit de stekkerbehuizing. Indien de contactpen uit het deksel valt, schuift u deze weer via de achterkant in het deksel alvorens de stekker weer op te bouwen. Vervang de defecte zekering door een nieuwe en schroef vervolgens het deksel weer vast op de stekkerbehuizing. Bijlage 8

9 Troubleshooting Geen uitgangsspanning Controleer of de boordstekker stevig in het boordstopcontact zit en of het groene controlelampje op de stekker brandt. Controleer de stroomvoorziening op het boordstopcontact. Controleer of de inverter aan staat en het groene indicatielampje (5) brandt. Indien het toestel gedurende lange tijd aan een hoge belasting is blootgesteld, is het mogelijk dat de thermische zekering is geactiveerd. Indien de behuizing van de inverter heel warm is, moet u het toestel eerst laten afkoelen vooraleer u het opnieuw aansluit. Controleer de glaszekering van de stekker van het verbindingssnoer. Is deze defect, monteer dan een nieuwe met een waarde van 20 A (zie vorige pagina). Het alarmsignaal weerklinkt (kondigt een van de volgende problemen aan) Te hoge temperatuur: De thermische beveiliging is actief en het toestel heeft zichzelf uitgeschakeld (foutmelding (4) licht op). Om het toestel weer te kunnen activeren, moet u eerst de stroomschakelaar (3) uitschakelen en het toestel laten afkoelen. Te lage spanning: De voertuigaccu heeft te weinig spanning. Laad de voertuigaccu op. Bij een te lage spanning brandt de foutdisplay (4) pas wanneer het toestel volledig uit staat. De foutdisplay (4) gaat branden. Aan de ingang is er een spanning van meer dan 15,0 V DC (bijv. boordspanning van een vrachtwagen). Koppel de inverter onmiddellijk los van de stroombron. 9

10 Conformiteitsverklaring Dit toestel werd overeenkomstig de fundamentele vereisten en andere relevante voorschriften van de EMV-richtlijn 2004/108/EG en de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG gecontroleerd en goedgekeurd. Verwijdering van oude en defecte toestellen Dit toestel mag niet als huishoudelijk afval beschouwd worden. Een product met het symbool van een doorstreepte vuilnisbak geeft aan dit product dient te worden afgevoerd volgens de Europese richtlijn 2002/96/EC. Alle oude, elektrische en elektronische toestellen mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Zij dienen te worden ingeleverd bij lokale daarvoor bestemde inzamelpunten. Door oude en beschadigde toestellen op de juiste manier af te voeren, beschermt u het milieu en uw persoonlijke gezondheid. En u draagt ook uw steentje bij tot een hogere recyclage en verwerking van afval. Voor meer informatie over de verwijdering van het oude toestel kunt u terecht bij uw stadsbestuur, bij de gemeentelijke afvalparken of in de winkel waar u het product heeft gekocht. 10

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL)

Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL) Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL) 02032012 FUAA10011 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Voorwoord 2 3. Conformiteit 2 4. Betekenis van de

Nadere informatie

Bestnr. 23 04 52 Speedboot Modern RTR

Bestnr. 23 04 52 Speedboot Modern RTR Bestnr. 23 04 52 Speedboot Modern RTR Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Modelnr. R In deze handleiding worden de laatste cijfers/letters van de modelnummers (bv. KX-NT546NE) weggelaten tenzij deze nodig zijn.

Modelnr. R In deze handleiding worden de laatste cijfers/letters van de modelnummers (bv. KX-NT546NE) weggelaten tenzij deze nodig zijn. Modelnr. Beknopte Handleiding IP-systeemtoestel KX-NT543/KX-NT546 KX-NT560 Dank u voor uw aankoop van een IP-merktelefoon (IP-PT). Lees deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS6600 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Veiligheid 4 Kennisgeving 5 2 Uw entertainmentsysteem met basisstation 7 Inleiding

Nadere informatie

Handleiding. DigitRadio 300. DAB+/DAB/FM Radio

Handleiding. DigitRadio 300. DAB+/DAB/FM Radio Handleiding DigitRadio 300 DAB+/DAB/FM Radio 1 Voorwoord Deze handleiding ondersteunt u bij het veilig en juist gebruiken van uw radio, die in het vervolg van deze handleiding apparaat wordt genoemd. 1.1

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Instructieboekje. EUROM LB200 / LB300 luchtbevochtiger. met 7-kleurig nachtlicht

Instructieboekje. EUROM LB200 / LB300 luchtbevochtiger. met 7-kleurig nachtlicht Instructieboekje EUROM LB200 / LB300 luchtbevochtiger met 7-kleurig nachtlicht 2 Technische gegevens Type EUROM LB200 EUROM LB300 Aansluitspanning 230V 50Hz 230V 50Hz Bevochtigingscapaciteit 150 ml/h (max)

Nadere informatie

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8 OVERZICHT Introductie... 7 In deze handleiding gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...7 Veiligheid... 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 Gebruik

Nadere informatie

THE BULLET. Bluetooth-luidspreker met NFC-technologie. Gebruiksaanwijzing

THE BULLET. Bluetooth-luidspreker met NFC-technologie. Gebruiksaanwijzing Bluetooth-luidspreker met NFC-technologie Gebruiksaanwijzing Geachte Klant, Bedankt voor je aankoop van een IRC-product. Wij zijn blij dat je voor een van onze producten hebt gekozen. Tegelijkertijd weten

Nadere informatie

TAB-831 8 inch Mobiel internet apparaat met Android 4.0

TAB-831 8 inch Mobiel internet apparaat met Android 4.0 TAB-831 8 inch Mobiel internet apparaat met Android 4.0 Gebruikershandleiding Voor informatie en assistentie, www.lenco.eu Lenco_UM_TAB-831_NL V1.0 Inhoudsopgave Wat zit er in de doos?... 3 BELANGRIJKE

Nadere informatie

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

WHIRLPOOL WV1870A+NFW. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL WV1870A+NFW. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WV1870A+NFW Gebruiksaanwijzing 30302004NL.fm Page 29 Wednesday, March 8, 2006 3:49 PM GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

Nadere informatie

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT BEDIENINGEN GEBRUIK VAN HET KOELVAK GEBRUIK VAN HET VRIESVAK ONTDOOIEN

Nadere informatie

EW3940/41/42/43 Line Interactive UPS met AVR

EW3940/41/42/43 Line Interactive UPS met AVR EW3940/41/42/43 Line Interactive UPS met AVR 2 NEDERLANDS EW3940/41/42/43 Line interactive UPS met AVR Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 3 1.2 Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

NEDERLANDS. Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52. azur 550A/650A. Your music + our passion

NEDERLANDS. Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52. azur 550A/650A. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52 NEDERLANDS azur 550A/650A Your music + our passion Inhoud Inleiding... 52 Belangrijke veiligheidsregels... 53 Beperkte garantie... 54 Aansluitingen op

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

43502000NL.fm Page 36 Tuesday, March 20, 2007 4:53 PM GEBRUIKSAANWIJZING

43502000NL.fm Page 36 Tuesday, March 20, 2007 4:53 PM GEBRUIKSAANWIJZING 43502000NL.fm Page 36 Tuesday, March 20, 2007 4:53 PM GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIK VAN HET KOELVAK GEBRUIK VAN HET

Nadere informatie

KX-PRX110NL KX-PRX120NL

KX-PRX110NL KX-PRX120NL Gebruiksaanwijzing Premium Design Telefoon met Touchscreen Model KX-PRX110NL KX-PRX120NL Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic. Lees dit document aandachtig door en bewaar het voor

Nadere informatie

Power Supply PS 405 Pro

Power Supply PS 405 Pro G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 51 00 79 Power Supply PS 405 Pro Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

WASHING MACHINE WASCHVOLLAUTOMAT LAVE-LINGE LAVADORA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA WASMACHINE

WASHING MACHINE WASCHVOLLAUTOMAT LAVE-LINGE LAVADORA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA WASMACHINE WASHING MACHINE WASCHVOLLAUTOMAT LAVE-LINGE LAVADORA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA WASMACHINE INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANLEITUNG MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES GEBRUIKSAANWIJZING

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 GEBRUIKSAANWIJZING SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/ Gedrukt in China. GEPRODUCEERD DOOR: Olivetti S.p.A. con unico azionista Code van de gebruiksaanwijzing: 381750K Gruppo Telecom Italia

Nadere informatie

TAB-1013 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0

TAB-1013 25 CM (10,1) INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 TAB-1013 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu UM_TAB-1013_NL_V1.0 Inhoudsopgave Wat zit er in de doos?... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

WAARSCHUWING: Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING: Algemene veiligheidsinstructies WAARSCHUWING: Algemene veiligheidsinstructies Neem de volgende veiligheidsrichtlijnen in acht om uw persoonlijke veiligheid te garanderen en uw apparatuur en werkomgeving te beschermen tegen mogelijke

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies Bedieningsinstructies Modelnr. DECT Draadloze Handset KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees deze handleiding voordat

Nadere informatie

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83 INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)........................74 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................74 3 INSTALLATIE....................................................75

Nadere informatie