LEERACTIVITEIT: De stroomkring in beeld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEERACTIVITEIT: De stroomkring in beeld"

Transcriptie

1 LEERACTIVITEIT: De stroomkring in beeld Duur leeractiviteit Graad Richting Vak Onderwijsnet Leerplan 2 3 ASO/TSO Fysica Toegepaste Fysica Elektriciteit Vrij onderwijs/go Bruikbaar in alle leerplannen met een onderdeel elektriciteit Bijvoorbeeld in GO 2014/010 Lesdoelen Leerlingen kunnen de verschillende oorzaken voor een elektrische stroom (bron + gesloten stroomkring) aanduiden in voorbeelden uit het dagelijks leven. Leerlingen kunnen het model van de elektronenstroom toepassen op eenvoudige stroomkringen. Fysische wereld Kernideeën Er vloeit maar een elektrische stroom in een elektrisch circuit als de stroomkring gesloten is (4G/M4). Perspectieven Denk- en werkwijzen Modellen Patrone n Oorzaken Stromen, cycli en behoud Modellen maken Argumenteren op basis van data 1

2 Perspectieven Denk- en werkwijzen Suggesties voor de begeleiding van de leeractiviteit Patrone n Welke patroon vind je terug in de werkende opstellingen? Welk patroon vind je terug in de niet werkende opstellingen? Lesuitwerking deel 1: basisconcept (1u) Leerlingen krijgen 1 gloeilamp, 1 koperdraad en 1 batterij en moeten proberen de lamp te laten branden. Ze noteren enkele opstellingen die wel werken en enkele die niet werken. Ze zoeken een patroon in zowel de werkende als de niet werkende opstellingen. Oorzaken Onderzoek de oorzaken van een elektrische stroom in een kring. De verschillende opstellingen worden naast elkaar gezet. Leerlingen formuleren de gevonden patronen (zowel voor de werkende (stroomkring is gesloten) als de niet werkende opstelling (stroomkring is open)). Op basis van deze patronen laat je de leerlingen formuleren wat de oorzaken zijn voor een elektrische stroom. Onder de oorzaken verstaan we de nodige en voldoende voorwaarden waardoor er een elektrische stroom vloeit. Gebruik hiervoor de volgende vorm: Als X (de voorwaarde(n)) geldt dan is er een elektrische stroom Argumenteren op basis van data Laat de leerlingen reageren op elkaars ideeën:. Vermijd in dit stadium om zelf de oplossing te formuleren. Draag er wel zorg voor dat de data uit het onderzoek correct wordt gebruikt. Zorg er voor dat de oorzaken scherp geformuleerd worden. Dus als aan X (de Bespreek de voorgestelde redeneringen. Breng (indien nodig) volgende elementen in: een grote gloeilamp waarbij je de gloeidraad duidelijk ziet en een lampfitting waarin het aanvoer- en afvoercontact goed te herkennen is. Het feit dat je naar de stroomkring kan kijken via de energiestroom of via de materiestroom. 2

3 oorzaken geformuleerd door een leerling) voldaan is dan zal er altijd een stroom vloeien? Daag hen uit om eventueel tegenvoorbeelden te zoeken. Achtergrond voor de leraar. Zoals in de bijgevoegde schets is aangeduid, zijn de leerlingendenkbeelden dikwijls gebaseerd op een lineair oorzaak-gevolg systeem (1 oorzaak: batterij verbonden met lamp 1 gevolg brandend licht). Dit klopt enkel op het energetisch niveau (de energie stroomt inderdaad van de batterij naar de lamp) maar als we de elektronenstroom (d.i. een materiestroom) onderzoeken komen we uit op een gesloten stroomkring (de elektronen verdwijnen niet in de lamp of de draad). Er zijn 2 polen aan een batterij die als in- en uitgang van de elektronenstroom fungeren. De elektronen krijgen extra energie van de batterij en verliezen deze energie in de lamp. De batterij alleen is niet de oorzaak van de stroom, wel de batterij in combinatie met een gesloten stroomkring. Het is voor de leerlingen belangrijk dat ze een duidelijk beeld hebben van hoe de elektrische stroom doorheen een gloeilamp gaat. Belangrijk is ook dat ze kunnen zien dat er een aanvoer- en afvoercontact is. Stromen, cycli en behoud Hoe loopt energie en materie doorheen het systeem? Laat de leerlingen zelfstandig tekenen hoe de energie en de materie doorheen een gesloten stroomkring (met een gloeilamp in) gaat. Expliciteer dat de leerlingen een model gemaakt hebben voor een elektrische stroom. Breng correcte voorstellingen aan bord. Dit zijn de modellen die je verder gaat gebruiken. Modellen kernidee Er vloeit maar een elektrische stroom in een elektrisch circuit als de stroomkring gesloten is (4G/M4). Besluit: Elektrische energie wordt naar een lamp getransporteerd via een elektronenstroom. De elektronen krijgen energie van de bron/batterij. Doordat de elektronen niet zo maar verdwijnen moet de stroomkring 3

4 gesloten zijn om de stroom te laten vloeien. Modellen maken Leerling hun stroomkringmodel in concrete situaties. Inoefenen: Zoek de gesloten stroomkring en bron in voorbeelden uit het dagelijks leven. Ideaal als de voorwerpen kunnen open gemaakt worden. Hieronder enkele mogelijkheden. Lesuitwerking deel 2: Verdieping (2u) Modellen maken kernidee Breid een bestaand model uit met ladingen. Zoek een verband tussen de ladingen en de elektrische stroom. Koppel met de volgende (reeds geziene) wetenschappelijke ideeën Laat de leerlingen het model voor de draad en de lamp uitbreiden door hierin zowel de positieve als de negatieve ladingen te tekenen. Laat hen ook duidelijk aanduiden waar de ladingen zich bevinden en hoe en waarom deze ladingen bewegen. Bespreek enkele interessante tekeningen. Laat leerlingen elkaars tekeningen onderzoeken. 4G/H4ab: Veel geleidende materialen, zoals metalen, bevatten vrije elektronen. Deze elektronen worden niet aangetrokken door de atoomkernen. Onder invloed van elektrische krachten bewegen de vrije elektronen zich gelijktijdig doorheen het materiaal en resulteren in een elektrische stroom. In isolerende materialen, zoals glas, zijn de elektronen (sterker) gebonden aan de atoomkernen, waardoor er geen stroom van Ga dieper in op de punten waar veel verwarring rond bestaat. 4

5 Modellen maken betekenis doorheen het materiaal gaat. Vergelijk en bespreek de door de leerlingen aangebrachte tekeningen/modellen. Enkel de negatieve ladingen (elektronen) in de draad bewegen. Koppel dit aan reeds geziene kernideeën (zie 4G/H4ab) In de geleider zijn er overal statische positieve ladingen, enkel de elektronen verplaatsen zich. Laat hen de statische ladingen in een kleur zetten. Doelstelling is uit te komen bij een tekening die er min of meer als volgt uitziet (zwarte bolletjes zijn de bewegende elektronen, de witte bolletjes zijn de statische positieve ladingen (ionen)). Vermijd in deze fase de ladingstroom doorheen de batterij. Deze is afhankelijk van het soort batterij en enkel relevant als de batterij grondig wordt onderzocht. Men kan wel eenvoudig stellen dat de batterijspanning de elektronen doorheen de draad duwt. In de batterij wordt chemische energie omgezet om de spanning over de batterij elektronen te onderhouden. Oorzaken Treden oorzaak en gevolg gelijktijdig op? Dat oorzaken en gevolgen zo goed als gelijktijdig kunnen optreden is niet evident voor leerlingen. Een moment om bij deze mogelijkheid stil te staan. Besluit: De vrije elektronen bewegen doorheen de geleiders. Ze krijgen elektrische energie van de batterij en verliezen die energie ter hoogte van de lamp. We onderzoeken nog extra eigenschappen van de elektronenstroom Teaser: Welke lamp gaat eerst aan? 5

6 Modellen Bespreek een macroscopisch model voor de geleiding doorheen een draad. Het juiste antwoord is dat de drie lampen gelijktijdig aangaan. Kerstverlichting en straatverlichting zijn een interessant voorbeeld. Houd in het achterhoofd dat er bij heel grote afstanden (lichtseconden) wel verschillen kunnen bestaan, maar dat is vooral interessant als de leerlingen dit zelf zouden aanbrengen. Veel leerlingen blijven vastzitten aan het idee dat een gevolg altijd na een oorzaak komt. Ze denken dat de draad en lamp geleidelijk worden gevuld met elektronen die er oorspronkelijk niet waren. Breng hier tegen in dat de draad voordat de batterij werd aangesloten reeds gevuld was met elektronen. De batterij duwt nieuwe elektronen in de draad en die duwen de reeds aanwezige elektronen vooruit. Gebruik een knikker/tennisbal analogie om dit duidelijk te maken (zie figuur). De draad blijft dus steeds volledig gevuld met elektronen en alle elektronen bewegen simultaan. Een interessant weetje hierbij is dat de gemiddelde snelheid waarmee de elektronen doorheen de draad gaan vrij traag is (in Cu draad ongeveer 0.3 mm/s) Besluit: De vrije elektronen bewegen simultaan doorheen de geleiders. Een model is een vereenvoudiging/benadering van de werkelijkheid (bevat enkel hoofd- en geen bijzaken), het is niet de werkelijkheid De gebruikte modellen (vb. het model met de tennisballen, het PHETmodel, ) zijn een sterke voorstelling van de elektronenstroom, maar ze verwaarlozen ook een heleboel aspecten. Zo worden de elektronen groot 6

7 Modellen Modellen maken zelf. Het laat toe om (binnen bepaalde grenzen) het gedrag van het systeem te begrijpen en te voorspellen. Gebruik het elektronenmodel van elektrische stroom in simulaties. voorgesteld, waardoor de misconceptie kan ontstaan dat geleider vooral uit elektronen bestaat. In werkelijkheid zijn de elektronen zo klein dat de kans dat ze op elkaar botsen verwaarloosbaar is. Ze kunnen elkaar wel beïnvloeden (wegduwen) door de elektrische afstandskrachten (wet van Coulomb). Ook bewegen de elektronen veel complexer dan gesuggereerd. Er is een snelle thermische beweging van de elektronen, waardoor de vrije elektronen als een soort gas in het metaal chaotisch heen en weer bewegen. De driftsnelheid is een soort gemiddelde snelheid daar bovenop. Inoefenen: Gebruik Phet simulaties van elektrische stroomketens en laat de leerlingen zelf formuleren wat ze zien en koppelen aan de geleerde modellen (zie https://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc). 7

8 Gekende LPD die op deze les/leeractiviteit toegepast worden 4G/H4ab: Veel geleidende materialen, zoals metalen, bevatten vrije elektronen. Deze elektronen worden niet aangetrokken door de atoomkernen. Onder invloed van elektrische krachten bewegen de vrije elektronen zich gelijktijdig doorheen het materiaal en resulteren in een elektrische stroom. In isolerende materialen, zoals glas, zijn de elektronen (sterker) gebonden aan de atoomkernen, waardoor er geen stroom van betekenis doorheen het materiaal gaat. Leerplandoelen (LPD) LPD van deze les/leeractiviteit GO 2014/010 F6 de elektrische stroomsterkte omschrijven en berekenen. ASO Andere leerplannen met analoge LPD? Elk leerplan waarin het onderdeel elektriciteit aan bod komt. o GO 2014/010 o GO 2014/011 o D/2014/7841/015 o TSO Elk leerplan waarin het onderdeel elektriciteit aan bod komt. Welk Big Idea komt in deze les/leeractiviteit aan bod? Leerlijn kernideeën 8

Op zoek. naar de stroombron. Educatief pakket elektriciteit - 1 e graad secundair onderwijs

Op zoek. naar de stroombron. Educatief pakket elektriciteit - 1 e graad secundair onderwijs Educatief pakket elektriciteit - 1 e graad secundair onderwijs Op zoek 8 opdrachten om elektriciteit helder te brengen tijdens het vak Technologische opvoeding naar de stroombron Inhoud: 1. Inleiding p.3

Nadere informatie

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes in de elektronica 3 Spanningsdeler, potentiaal, opamp 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Het op- en ontladen van een condensator 6 De 555 timer

Nadere informatie

Gebruik van Elektriciteit. Domotica Huis van de Toekomst KLAS 4 HAVO

Gebruik van Elektriciteit. Domotica Huis van de Toekomst KLAS 4 HAVO Gebruik van Elektriciteit Domotica Huis van de Toekomst KLAS 4 HAVO 1 DOMOTICA Over deze lessenserie Deze module behandelt elektriciteit en automatisering in huis. We richten ons daarbij ook op het huis

Nadere informatie

Elektriciteit en Automatisering in huis

Elektriciteit en Automatisering in huis Elektriciteit en Automatisering in huis KLAS 4 HAVO ELEKTRICITEIT EN AUTOMATISERING IN HUIS Over deze lessenserie Deze module behandelt elektriciteit en automatisering in huis. Bij de elektriciteitsleer

Nadere informatie

Elektriciteit (deel 2)

Elektriciteit (deel 2) Elektriciteit (deel 2) 1 Elektrische lading 2 Eenvoudige stroomkring 3 Stroomsterkte en spanning 4 Serie- en parallelschakeling 5 Stroomsterkte en spanning meten 6 Weerstand, wet van Ohm 7 Energie en vermogen

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7 De wet

Nadere informatie

Theorie: Energieomzettingen (Herhaling klas 2)

Theorie: Energieomzettingen (Herhaling klas 2) les omschrijving 12 Theorie: Halfgeleiders Opgaven: halfgeleiders 13 Theorie: Energiekosten Opgaven: Energiekosten 14 Bespreken opgaven huiswerk Opgaven afmaken Opgaven afmaken 15 Practicumtoets (telt

Nadere informatie

Hier brandt. de lamp! Educatief pakket elektriciteit - 3e graad basisonderwijs

Hier brandt. de lamp! Educatief pakket elektriciteit - 3e graad basisonderwijs Educatief pakket elektriciteit - 3e graad basisonderwijs Hier brandt Doe-traject om elektriciteit aantrekkelijk te brengen tijdens het vak Wereldoriëntatie de lamp! Inhoud: 1. Inleiding 2. Opzet van het

Nadere informatie

Wisselstromen anders bekeken

Wisselstromen anders bekeken Wisselstromen anders bekeken In de tekst die volgt, maak je kennis met weerstanden, condensatoren en spoelen. Sommige zaken behandelde je misschien in de lessen fysica, andere nog niet. We geven daarom

Nadere informatie

Groep 6 - Les 3 Kan deze stroomkring ook?

Groep 6 - Les 3 Kan deze stroomkring ook? Leerkrachtinformatie Groep 6 - Les 3 Kan deze stroomkring ook? Lesduur: 30 minuten (zelfstandig) DOEL De leerlingen weten het verschil tussen parallel en serieschakeling. De leerlingen kunnen het geleidend

Nadere informatie

Energie : elektriciteit : stroomkringen

Energie : elektriciteit : stroomkringen Energie : elektriciteit : stroomkringen De netspanning is uitgevallen! Pas dan merk je wat elektriciteit voor ons betekent. Geen licht, geen computer, geen playstation, het eten op het elektrisch fornuis

Nadere informatie

MAGNETISME. 1 Magneten 2 Magnetische veldlijnen 3 Elektromagneten 4 Inductiespanning 5 Inductiestroom 6 Transformatoren

MAGNETISME. 1 Magneten 2 Magnetische veldlijnen 3 Elektromagneten 4 Inductiespanning 5 Inductiestroom 6 Transformatoren MAGNETISME 1 Magneten 2 Magnetische veldlijnen 3 Elektromagneten 4 Inductiespanning 5 Inductiestroom 6 Transformatoren 1 Magneten Magneten Magneten hebben de eigenschap dat ze drie stoffen kunnen aantrekken,

Nadere informatie

Woord vooraf. toekomstopwielen.be. Opdrachten. Evaluatie

Woord vooraf. toekomstopwielen.be. Opdrachten. Evaluatie Elektriciteit Woord vooraf Techniek is een prachtig huis met vele kamers. U, als leerkracht technologische opvoeding, bent uitstekend geplaatst om jongeren met een technische knobbel door dat huis te leiden.

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning 1 Cursus/Handleiding/Naslagwerk Eenfasige wisselspanning NHODSTAFEL nhoudstafel nleiding 4 Doelstellingen 5 1 Soorten elektrische stroom 6 1.1 Gelijkstroom 6 1. Wisselstroom 8 1.3 Stroom- en spanningsverloop

Nadere informatie

Blad 1. Voor het simulatiespel: 100 gele kaartjes (de energiepunten) 2 A6 met lampsymbool 1 A6 met batterijsymbool. Tijd Totaal 60 minuten.

Blad 1. Voor het simulatiespel: 100 gele kaartjes (de energiepunten) 2 A6 met lampsymbool 1 A6 met batterijsymbool. Tijd Totaal 60 minuten. Les in het kort De leerlingen onderzoeken op welke manieren je twee of meer lampjes op één batterij kunt aansluiten (parallel of serie) en welk effect dat heeft op de felheid van de lampjes. Ze gaan uitproberen

Nadere informatie

Blue Energy. Thijs van der Zaan Martijn Klein. Fase 3 Profielwerkstuk. Profielwerkstuk V6 NLT

Blue Energy. Thijs van der Zaan Martijn Klein. Fase 3 Profielwerkstuk. Profielwerkstuk V6 NLT Blue Energy Thijs van der Zaan Martijn Klein Profielwerkstuk V6 NLT Fase 3 Profielwerkstuk Wat is het optimale vermogen van onze RED-cel? Profielwerkstuk VWO 6 Martijn Klein Thijs van der Zaan 2012 Begeleidt

Nadere informatie

Kleuters met een A. En nu?

Kleuters met een A. En nu? Leerlingvolgsysteem Toets Team Kleuters met een A. En nu? Toetsresultaten bij kleuters zijn voor u aanleiding om te handelen, in actie te komen. De noodzaak tot actie geldt voor alle kleuters. Er moet

Nadere informatie

Cursus Panelgesprekken

Cursus Panelgesprekken University of Twente Programmabureau Onderwijsvernieuwingen Cursus Panelgesprekken Irene E. Steens en Charlotte Oude Alink University of Twente 16-9-2013 www.utwente.nl/evaluatie Op verzoek van een aantal

Nadere informatie

Het Enneagram als effectief model voor verandermanagement.

Het Enneagram als effectief model voor verandermanagement. Het Enneagram als effectief model voor verandermanagement. Ondanks de kennis en toepassing van vele verandermodellen blijkt het toch iedere keer weer lastig een veranderproces goed te managen. Ieder nieuw

Nadere informatie

WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL September 2004 ISBN-nummer: 90-6858-382-4 Vlaams

Nadere informatie

Warmte en de eerste hoofdwet van de thermodynamica

Warmte en de eerste hoofdwet van de thermodynamica Wanneer het koud is, dienen warme kleren als isolatoren om het warmteverlies van het lichaam naar de omgeving door geleiding en convectie te verminderen. De stralingswarmte van een kampvuur kan jou en

Nadere informatie

Elektrische en magnetische velden

Elektrische en magnetische velden Elektrische en magnetische velden ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN 5 VWO versie 0.2 1 Elektrische en magnetische velden Elektriciteit en magnetisme beheersen ons leven. Een wereld zonder TV s, computers

Nadere informatie

Oefeningen maken in PowerPoint

Oefeningen maken in PowerPoint Oefeningen maken in PowerPoint Het is in PowerPoint mogelijk om allerhande oefeningen te maken. Een gewone PowerPoint presentatie kan een fotoreportage, een gesproken boek of een leesoefening worden. Om

Nadere informatie

DE site voor radiografisch bestuurbaar speelgoed; www.twr-trading.nl

DE site voor radiografisch bestuurbaar speelgoed; www.twr-trading.nl Uitleg over radiografisch bestuurbare helikopter. De helikopter die geschikt voor je is ligt met name aan je niveau. Het verschil zit het in het aantal kanalen, deze kanalen staat voor een bedieningsmogelijkheid.

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie chemie in de tweede graad aso

Werken aan de onderzoekscompetentie chemie in de tweede graad aso Werken aan de onderzoekscompetentie chemie in de tweede graad aso Marie-Josée Janssens 19 november 2011 Marie-Josée Janssens Alle rechten voorbehouden http://www.chem.kuleuven.be/aloch 1 De SETOC algemeen

Nadere informatie

ballon of membraan? Waarom valt de ballon met butaangas het snelst en loopt deze ook het snelst leeg? Verklaring

ballon of membraan? Waarom valt de ballon met butaangas het snelst en loopt deze ook het snelst leeg? Verklaring ballon of membraan? Je zult vast en zeker al vaak ballonnen opgeblazen hebben met lucht. Ook ballonnen waarin helium zit, zul je ongetwijfeld al vaker hebben gezien. Maar wat gebeurt er als je een ballon

Nadere informatie

Natuurkunde met TI-Nspire

Natuurkunde met TI-Nspire Natuurkunde met TI-Nspire Experimenten en simulaties Cathy Baars T3 Nederland www. T3Nederland.nl Inhoud Natuurkunde met de TI-Nspire Natuurkunde met TI-Nspire... 1 Geluidssnelheid meten... 3 Energiebehoud...

Nadere informatie

De leugendetector. Jacco Dekkers. April 11, 2007

De leugendetector. Jacco Dekkers. April 11, 2007 Jacco Dekkers April 11, 2007 1 De elektronische componenten In dit hoofdstuk beschrijven we de toepassing van een populaire bouwblok: de operationele versterker (opamp). Het elektrische symbool van de

Nadere informatie

GIS. Geografisch Informatie Systeem

GIS. Geografisch Informatie Systeem GIS 1 Wat is GIS? 1.1 Functie + meerwaarde GIS Geografisch Informatie Systeem Een Geografisch Informatie Systeem (GIS) is een computerprogramma waarmee informatie in kaart kan worden gebracht. Met GIS

Nadere informatie